Francouzský jazyk I.

Komentáře

Transkript

Francouzský jazyk I.
Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13
Seznam DUM
vytvořených v rámci projektu EU - peníze středním školám (číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0895),
šablona klíčové aktivity III/2 "Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"
pro předmět: Francouzský jazyk
ročník:
I. - IV.
1/3
Číslo materiálu
Název materiálu
VY_32_INOVACE_361
VY_32_INOVACE_362
VY_32_INOVACE_363
VY_32_INOVACE_364
VY_32_INOVACE_365
VY_32_INOVACE_366
VY_32_INOVACE_367
VY_32_INOVACE_368
VY_32_INOVACE_369
VY_32_INOVACE_370
VY_32_INOVACE_371
VY_32_INOVACE_372
VY_32_INOVACE_373
VY_32_INOVACE_374
VY_32_INOVACE_375
VY_32_INOVACE_376
VY_32_INOVACE_377
VY_32_INOVACE_378
VY_32_INOVACE_379
VY_32_INOVACE_380
Trpný rod - La voix passive
Člen dělivý - L´article partitif
Členy určité a neurčité - Les articles définis et indéfinis
Nepřímá řeč v přítomném čase - Le discours indirect au présent
Předmět přímý – Complément d' objet direct
Předmět nepřímý – Complément d' objet indirect
Zvratná zájmena - Les verbes pronominaux
Výrazy množství - L´expression de la quantité
Srovnávání, stupňování - La comparaison
Vztažná zájmena - Les pronoms relatifs
Podmínkové věty - Les phrases conditionnelles
Průběh dějě - Le déroulement du temps
Zájmena nesamostatná a samostatná - Les pronoms conjoints et disjoints
Zájmena ukazovací a přivlastňovací - Les pronoms démonstratifs et possessifs
Složený čas minulý - Le passé composé
Imperfektum - L´imparfait
Použití passé composé a imparfait - L´emploi du passé composé et de l´imparfait
Časová souslednost - La concordance des temps
Konjunktiv - Le subjonctif
Konjunktiv : aktivity - Le subjonctif: les activités
Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13
Seznam DUM
vytvořených v rámci projektu EU - peníze středním školám (číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0895),
šablona klíčové aktivity III/2 "Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"
pro předmět: Francouzský jazyk
ročník:
I. - IV.
2/3
Číslo materiálu
Název materiálu
VY_32_INOVACE_381
VY_32_INOVACE_382
VY_32_INOVACE_383
VY_32_INOVACE_384
VY_32_INOVACE_385
VY_32_INOVACE_386
VY_32_INOVACE_387
VY_32_INOVACE_388
VY_32_INOVACE_389
VY_32_INOVACE_390
VY_32_INOVACE_391
VY_32_INOVACE_392
VY_32_INOVACE_393
VY_32_INOVACE_394
VY_32_INOVACE_395
VY_32_INOVACE_396
VY_32_INOVACE_397
VY_32_INOVACE_398
VY_32_INOVACE_399
VY_32_INOVACE_400
Podnik - L´entreprise
V hotelu - A l´hotel
Nádraží - La gare
Naše škola - Notre école
Osobnost - La personalité
Oblečení, móda - Les vetements, la mode
Hledání zaměstnání - A la recherche de l´emploi
Životopis- Le curriculum vitae
Popis osoby - La description d´une personne
Francouzská gastronomie - La gastronomie francaise
Bydlení - Le logement
Počasí a roční období - Le temps et les 4 saisons de l´année
Lidské tělo, zdraví, forma - Le corps humain, la santé, la forme
Sportovní aktivity - Les activités sportives
Obchody - Les commerces
Reklama - La publicité
Média - Les médias
Orientace ve městě - L´orientation en ville
Turistika - Le tourisme
Práce sekretářky - Le travail de la secrétaire
Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13
Seznam DUM
vytvořených v rámci projektu EU - peníze středním školám (číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0895),
šablona klíčové aktivity III/2 "Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"
pro předmět: Francouzský jazyk
ročník:
II. - IV.
Číslo materiálu
Název materiálu
VY_32_INOVACE_401
VY_32_INOVACE_402
VY_32_INOVACE_403
VY_32_INOVACE_404
VY_32_INOVACE_405
VY_32_INOVACE_406
VY_32_INOVACE_407
VY_32_INOVACE_408
VY_32_INOVACE_409
VY_32_INOVACE_410
VY_32_INOVACE_411
VY_32_INOVACE_412
VY_32_INOVACE_413
VY_32_INOVACE_414
VY_32_INOVACE_415
Frankofonie - La francophonie
Historie Francie I - Histoire de la France I
Historie Francie II - Histoire de la France II
Historie Francie III - Histoire de la France III
Geografie Francie I - Géographie de la France I
Geografie Francie II - Géographie de la France II
Regiony Francie I - Les régions de la France I
Regiony Francie II - Les régions de la France II
Regiony Francie III - Les régions de la France II
Osobnosti Francie v obrazech - Les personnages historiques de la France en images
Svátky ve Francii I - Les fêtes en France I
Svátky ve Francii II - Les fêtes en France II
Paříž - Paris
Francouzská kuchyně I - Cuisine française I
Francouzská kuchyně II - Cuisine française II
Osobnosti a díla francouzské literatury I - Grands hommes et œuvres de la littérature
française I
Osobnosti a díla francouzské literatury II - Grands hommes et œuvres de la littérature
française II
Osobnosti a díla francouzské literatury III - Grands hommes et œuvres de la littérature
française III
Školský systém ve Francii - Le système scolaire français
VY_32_INOVACE_416
VY_32_INOVACE_417
VY_32_INOVACE_418
VY_32_INOVACE_419
VY_32_INOVACE_420
3/3
Edith Piaf - Édith Piaf

Podobné dokumenty