Šimeček, spol. s r. o. VŠB – TU Ostrava katedra slévárenství Nový

Transkript

Šimeček, spol. s r. o. VŠB – TU Ostrava katedra slévárenství Nový
Šimeček, spol. s r. o.
VŠB – TU Ostrava
katedra slévárenství
Nový anorganický, ekologicky nezávadný přípravek
pro řešení rozpadavosti směsí alkalickými silikáty (ST-ester, CO2 – proces)
SIMAL
SIMAL podstatným způsobem zlepšuje rozpadavost směsí s alkalickými silikáty
(vodním sklem) v intervalu 200 ÷ 1000 °C i regenero vatelnost ostřiva.
Při tepelné expozici práškovitý přípravek neuvolňuje žádné škodlivé exhaláty.
Představuje směs přírodních anorganických inertních látek, nezhoršující hygienické
a ekologické podmínky výroby ve slévárnách (skladovací kategorie „0“).
Příklad složení ST-ester: 100 h.d.
2,6 h.d.
0,26 h.d.
1,3 h.d.
křemenný písek O36
vodní sklo (m = 2,49; KP = 5,19 Na2O)
tvrdidlo (diacetin – triacetin = 1:1)
SIMAL
Rozpadavost směsi ST-ester:
100
100
Zbytková pevnost [%]
80
60
39
40
19
20
10
11
600
800
8
0
výchozí pevnost
po 24h/20°C
200
400
Teplota žíhání [°C/2h]
900
Příklad složení směsi CO2-proces: 100 h.d.
5 h.d.
0,5 h.d.
2,5 h.d.
křemenný písek O36
vodní sklo (m = 2,80; KP = 4,50 Na2O)
voda
SIMAL
200
200
Směs se SIMAL
Směs bez SIMAL
160
Zbytková pevnost [%]
140
130
120
100
90
80
62
40
40
40
19
20
21
0
výchozí pevnost
CO2/20°C
200
400
600
800
900
Teplota žíhání [°C/2h]
Vybíjecí energie (CO2-proces) pravých jader:
900 °C / 2 h
Směs:
116 úderů k vybití
Směs + 2,5 h.d. SIMAL:
SIMAL 51 úderů k vybití
Vyrábí se ve dvou variantách:
SIMAL
SIMALSIMAL-F (pro zvlášť vysokou rozpadavost)
Upozornění: SIMAL není vhodný pro chromitová a magnezitová ostřiva
Přípravek – servisní služba:
SIMAL je výsledkem výzkumu pracovníků katedry slévárenství VŠB – TU Ostrava,
kteří rovněž zajišťují servisní a poradenskou službu:
17. listopadu 15, 708 00 Ostrava, tel.: +420 596 995 413, 596 994 456
Výrobce:
Šimeček, spol. s r. o.
Hlavní 97
747 91 Štítina
tel./fax: +420 553 677 135
Šimeček, spol. s r. o., Hlavní 97, CZ - 747 91 Štítina
tel./fax: +420 553 677 135, e-mail: [email protected], IČ: 42864356, DIČ: CZ42864356
http://www.simeceksro.cz