PROFIT ke stažení ZDE

Komentáře

Transkript

PROFIT ke stažení ZDE
Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28
číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta
Měsíčník pro
Zkroťte čas
Nestíháte? Známe recepty,
jak se stát pánem
svého kalendáře
V y c h á z í v e s p o l u p r á c i s p o r tá l e m B u s i n e s s I n f o . c z
inzerce
A141002496
Kladenská 287/4, 460 01 Liberec 3
tel.: 488 577 500 -3, fax: 488 577 509
e-mail: [email protected]
● Výroba
nerezových,
teflonových
a gumových hadic
● Výroba
nerezových,
gumových
a tkaninových
kompenzátorů
A141011020
inzerce
RATTAY kovové hadice s.r.o.
Individuální čas
Příval pracovních e-mailů dokáže zdatně zruinovat jakkoli úžasnou
dovolenou. V srpnu vzbudila rozruch německá automobilka Daimler,
která problém rozsekla po svém. Vytvořila nástroj, jenž automaticky
maže všechny zprávy po dobu vybraného volna. Případně jde ještě
určit kolegy, kterým jsou před smazáním zaslány. Rozvířila se tak diskuse, jestli to pomůže pracovníkům na dovolené skutečně se odreagovat, nebo je naopak obava z okamžitého smazání i důležité zprávy ještě
víc vystresuje.
O další letní senzaci se postarala softwarová společnost X.ai,
která začala testovat na prvních uživatelích skoroumělou inteligenci
s dívčím jménem Amy. Ta má řešit tahanice při domlouvání schůzek.
Znáte to: jeden navrhne sejít se v pondělí ve tři v kavárně, druhý v pět
v kanceláři. Následuje několik e-mailů, během nichž vyjednáváte.
Když ale dáte do kopie Amy, o vše se postará. Podívá se do vašeho
diáře a schůzku dohodne za vás, aniž by druhá strana rozpoznala, že si
píše s automatem, a ne s asistentkou. Nakonec vás jen informuje, jak
schůzku domluvila. Bohužel se neobjevily zprávy, že by Amy mohla
komunikovat česky.
Zdá se tedy, že na dalších technologiích, které nám budou šetřit minuty, se houževnatě pracuje. Umění úspory času je v podnikové sféře
velké téma. Tak velké, že ve spleti pouček různých odborníků a tipů, jak
pracovat efektivněji, můžete na internetu paradoxně zabít desítky hodin – a bez výsledku. Jak se dočtete v rámci našeho tématu, univerzální
poučky nepomáhají. V současnosti se daleko více pracuje s individuální
povahou každého z nás.
Spoustu ušetřeného času za redakci přeje
● Svařovací práce
metodou
TIG/WIG,
MIG/MAG
www.rattay.cz
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
David Hurta
ŘEDITEL DIVIZE EURO E15
Tomáš Skřivánek
šéfredaktor
Igor Záruba
ADRESA REDAKCE
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5 – Košíře
editor
Petr Švihel, T: 225 347 452, [email protected]
REDAKTOŘI
Dalibor Dostál, [email protected]
Jakub Procházka, prochá[email protected]
INZERCE
David Korn, ředitel, T: 225 347 250, [email protected]
MARKETING
Hana Holková, ředitelka, T: 225 276 276
Markéta Priknerová, brand manager, T: 225 276 157
VÝROBA A DISTRIBUCE
Soňa Štarhová, ředitelka, T: 225 276 252
Michaela Mrázová, manažer výroby a distribuce,
T: 225 276 158
Lukáš Fabián, manažer předplatného, T: 225 276 145
SEKRETARIÁT
Martina Prosická, office manager, T: 225 347 298
TISK
Europrint a. s.
PŘEDPLATNÉ PRO ČR
All Production s.r.o.
P. O. BOX 732, 111 21 Praha 1
T: 800 248 248
[email protected]
● Letování a pájení
2
VYDÁVÁ
Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
www.mf.cz
www.profit.cz
[email protected]
www.facebook.com/profit.cz
ROZŠIŘUJE V ČR
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s. r. o.
Reg. zn: MK ČR E 6590
ISSN 1805-2592
C Mladá fronta a. s.
Veškerá práva vyhrazena
Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk včetně
šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného svolení
vydavatele, je zapovězeno.
Petr Švihel,
editor
TITULNÍ STRANA
Tomáš Novák
Číslo 9 / 8. září 2014
Profit vychází od roku 1990
3
advertorial
inzerce
A141010494
PROFIT OBSAH
OBSAH
Top události...............................................6
Téma:
Staňte se spokojenými pány
času ..........................................................10
Shop Concept CZ, která sídlí v moravských
Boskovicích.
Polemika................................................. 26
Restart
Modely letadel prožily silné
turbulence ............................................. 28
Zahraničí:
Turecko: Asijského tygra trápí
narůstající problémy .......................... 38
Zářící hvězda na poli rozvíjejících se ekonomik.
Tak bylo možné charakterizovat Turecko na
počátku této dekády, kdy rostla země půlměsíce
tempem kolem devíti procent ročně, což byl
druhý nejlepší výsledek na světě. Nyní se začíná
potýkat s výraznými strukturálními problémy.
Českým exportérům i investorům přesto nabízí
velký a pestrý trh řadu příležitostí.
Srbsko: Povodně spláchly
slibný růst............................................... 40
Podnikatelé, živnostníci a manažeři se již řadu let
učí zvládat stres i nápor pracovních úkolů pomocí
metod time managementu. I tento obor prochází
v posledních letech výraznou změnou. Namísto
supermanažerů, kteří zvládnou naprosto vše, se
snaží vychovávat vyrovnané osobnosti.
Makro........................................................16
Rozhovor:
Miloš Holakovský . ...............................18
Česká firma vyrábějící modely letadel
a následně vlastní kluzáky doplatila na
vrcholu svých sil nepřímo na teroristický útok
na newyorská „dvojčata“. Přežít musela
i posilování koruny a administrativní poplatky
Bruselu, které jí způsobily tříměsíční platební
neschopnost.
Test služeb
Fakturoid: Pozitivně vyladěný stroj
na faktury................................................ 32
Co příjemně překvapí na stránce Fakturoid.cz
hned po jejím otevření, je její lehkost a hravost.
Žádná otravná čísla, žádné strohé tabulky, ale
robot s obrazovkou místo hlavy a milá grafika.
Je nutné podotknout, že takto zábavný není jen
obal, ale v podstatě celý obsah webové aplikace.
Fokus
Každé páté firemní auto
je zbytečné............................................. 34
V současnosti nás zaměstnává velké množství
jednání o nových podmínkách dodávek.
Koneční zákazníci váhají s novými investicemi
kvůli snižujícímu se odbytu do Ruské federace,
říká Miloš Holakovský, obchodní ředitel
strojírenské společnosti TOS VARNSDORF.
Příběh úspěchu:
Budoucnost nakupování.................... 22
Designově zajímavé vybavení obchodů „ušité“
zákazníkům na míru včetně pestré nabídky
kvalitních regálů na zboží. Pravděpodobný hit
blízké budoucnosti – samoobslužné pokladny
v supermarketech, kde bez hledání čárového
kódu zaplatíte za nákup a ušetříte čas. To
mimo jiné nabízí svým zákazníkům firma ITAB
4
Srbští vládní politici vidí budoucnost v těsné
spolupráci s EU, hospodářství ovšem zdaleka
není na vstup do Unie připraveno. Slibný
ekonomický růst navíc zabrzdily letošní
katastrofální povodně.
Obchod & Finance –
Strojírenský veletrh
Nejdůležitější veletržní akce roku
se blíží .................................................... 45
Výběr nejzajímavějších akcí na
veletrhu .................................................. 46
Indie obnovuje železnici:
obrovská šance pro Čechy................ 62
Fotoseriál ...............................................74
Technologie ...........................................76
Cestování................................................ 80
Jeden den podnikatele / Názor........ 84
Češi jsou národem křečků. Dělají si zbytečné
zásoby, které je pak stojí peníze navíc. Větší
sklady totiž přinášejí vyšší náklady na dopravu
i uskladněné zboží. Speciální počítačový
program ve spojení se špičkovými matematiky
dokáže odhalit firmám zbytečné výdaje nejen
v logistice.
Poradna................................................... 86
Servis....................................................... 88
Portrét
Downtown: Přijíždí renesance
městské cyklistiky .............................. 90
PROFIT UDÁLOSTI
UDÁLOSTI PROFIT
ČÍNA BY SE MOHLA V PŘÍŠTÍCH
LETECH stát přitažlivější exportní destinací,
než tomu bylo v minulých letech. Potvrzuje
to jak šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR) mezi tuzemskými firmami, tak výrazný zájem stovek podnikatelů o dvoudenní
konferenci Local Leaders Meeting / China
Investment Forum 2014, která proběhla koncem srpna na Pražském hradě.
Za čínskou stranu byli přítomni místopředseda Státní rady ČLR Zhang Gaoli a členové
delegace regionálních vlád provincií ČLR.
Akce se účastnili i zástupci Svazu průmyslu
a dopravy ČR – jeho viceprezidenti Stanislav
Kázecký a Radek Špicar i ředitelka jeho Sekce
zahraničních vztahů Dagmar Kuchtová, přítomni byli i zástupci řady členských firem.
Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy
ČR považuje zhruba šestina tuzemských vývozců Čínu za teritorium svého exportního
zájmu. Podle vyjádření řady představitelů
firem by tato země mohla být po nynějším odbourání politických bariér z předchozích let
a politickém oživování vztahů v zájmu exportérů ještě výrazněji. Navíc potenciál zájmu je
vyšší než zmíněná šestina, před čtyřmi lety
o čínský trh projevovala zájem více než pětina
tuzemských vývozců.
„Čínský trh je pro české exportéry velmi
perspektivní. O tom, že naše firmy se zde
VĚTŠINA ZAČÍNAJÍCÍCH ČESKÝCH
PROJEKTŮ (89 procent) není finančně náročných na prvotní investice, a tak si je dokážou podnikatelé z velké části ufinancovat
sami. Ty projekty, které již vyšší investice
potřebují, jsou nejčastěji spolufinancovány
rodinou, případně dalšími investory. Naopak
jen pět procent začínajících projektů je financováno skrze půjčky od bankovních a nebankovních institucí. Vyplývá to z výzkumu
agentury bside, který si nechala zpracovat
advokátní kancelář CEAG.
Velká část podnikatelů zejména v oblasti
poskytování služeb dokáže rozjezd svého byznysu financovat sama. Mnohé startupy ve
svých počátcích ani výraznou finanční investici nepotřebují. „Naopak, některé startupy
význam peněz přeceňují. Peníze samotné
nejsou to nejdůležitější. Mnohdy jsou cennější
zkušenosti někoho z oboru, kontakty a možnost poradit se s někým, kdo si obchodní
zkušeností prošel. To je ideální kombinace
– peníze a zkušenosti neboli smart money,
po česku chytré peníze,“ říká Margareta
Křížová, partnerka CEAG.
podnikatelské mise s prezidentem republiky,“
dodal Radek Špicar. Zmíněná podnikatelská mise do Číny je plánována na podzim
letošního roku a představuje jeden z přelomových momentů posilování česko-čínských
vztahů. Svaz předpokládá, že mise budou
v budoucnu do Číny doprovázet i další vládní
představitele.
Třetinu českých manažerů ovlivňuje při rozhodování rodina
Foto čtk
ROZHODNUTÍ MAJITELŮ NEBO LIDÍ
V MANAGEMENTU často nezvratným
způsobem ovlivňuje chod a budoucnost firem. Jaké zdroje využívají při manažerském
rozhodování, kdo a co je nejvíce ovlivňuje či
jaké nástroje využívají? Právě na tyto otázky
hledal odpovědi průzkum společnosti Eyrie
– Centrum moderního podnikání, kterého se
6
zúčastnilo 503 manažerů a majitelů firem.
Největší vliv mají na manažery jejich kolegové, zaměstnanci a nadřízení. Až 81 procent
z nich inspirují také významné osobnosti v daném oboru. Zvláštní postavení patří rodině,
která ovlivňuje 30 procent oslovených. Vliv
nadřízených na rozhodování manažerů výrazně klesá u firem nad 1000 zaměstnanců.
V oblasti informačních zdrojů,
v níž mohli respondenti zvolit z více
možností, nejvíce manažerů a majitelů firem označilo vlastní zkušenosti,
internet, analýzy či průzkumy. V rámci
vzdělávání, které bylo prezentováno
hned několika možnostmi, respondenti uvedli odborné kurzy a školení
(85 procent), konference (60 procent)
a vzdělání vlastní (60 procent) i získané během kariéry (56 procent).
Inspirací jsou však také příklady
z historie či média. „U respondentů
z větších společností rostl důraz především na
vzdělání získané během praxe. Jedná se například o specializovaný program MBA. Může
to souviset s větším tlakem na zaměstnance,
ale i vyššími investicemi velkých firem do
vzdělávání lidí,“ uvádí spolumajitelka společnosti Eyrie Iva Sehnalová. Kurzy a vědomosti
z nich získané nejvíce využívají manažeři
firem o velikosti 500 až 999 zaměstnanců.
Na opačném pólu se nacházejí malé firmy do
deseti zaměstnanců.
Poznámka Profitu: Průzkum dokládá, že
podnikatelé využívají k rozhodování střípky
informací z celého spektra, kterým přikládají důležitost a na základě kterých budují
své přesvědčení o budoucím vývoji trhu,
firmy, poptávky a podobně. Rodina jako
rádce z dané řady zdrojů vybočuje. Blízcí
působí spíše na emoční stránku podnikatelů
než jejich logiku či odbornost.
Někteří podnikatelé, kteří potřebují zpočátku zainvestovat do projektu větší finanční
obnos, uvádějí, že banka se obvykle k jejich
potřebě půjčky nestaví příliš přívětivě. V případě, že si neporadí sami, se tedy obracejí
spíše na svou rodinu a přátele (11 procent).
Nicméně půjčky ať už od banky, nebo od rodiny slouží převážně jako doplňkový zdroj
přijmu. Většinu si totiž startupisté zvládnou
uhradit ze svého.
Startupy, které by se rozhodly spolupracovat s investorem, by nejvíce uvítaly jeho roli
coby aktivního partnera, tedy někoho, kdo
jim pomůže projekt rozjet. Začínající podnikatelé také od investora očekávají podporu
v oblasti marketingu a získání důležitých
kontaktů. „I proto je důležité se investora
zeptat hned na začátku, co kromě peněz od
něj může podnikatel očekávat. V jakém oboru
má zkušenosti a kolik času bude ochoten rozjíždějícímu byznysu věnovat. Není horší investor než ten, který položí peníze na stůl
a přijde se po roce či dvou zeptat, jak jste mu
je zhodnotili,“ doplňuje Křížová.
Při získávání informací se startupisté obracejí hlavně na internet (74 procent), mnozí
z nich však uvádějí, že informace získané
touto cestou jsou mnohdy zavádějící a nejednoznačné. Mnohem větší přínos spatřují
v setkávání se a komunikaci s lidmi, kteří již
podobnou zkušeností prošli nebo mají v této
oblasti jednoduše více zkušeností (44 procent). Specifickým zdrojem informací jsou
také sdílené prostory, ve kterých začínající
podnikatelé působí, a mohou tak využívat
rozsáhlou informační podporu od spřátelených projektů.
Počet nově založených firem v Česku roste
NA KONCI ROKU 2007 BYLO V ČESKÉ
REPUBLICE registrováno přibližně
280 tisíc společností. V současnosti, po šesti
a půl letech, je v tuzemsku hlášeno už více
než 400 tisíc firem. Při dosavadním průměrném meziročním nárůstu ve výši šest
procent to znamená, že by na začátku roku
2018 mohlo být v Česku vedeno půl milionu
společností. Zdaleka ne všechny firmy ale
opravdu fungují.
Nové firmy v Česku přibývají jako na běžícím páse. V prvním pololetí jich vzniklo
12 557, což je o více než čtyři procenta více
než ve stejném období loni. Z drtivé části se
jedná o společnosti s ručením omezeným,
které tvoří téměř 94 procent všech podnikatelských subjektů na našem území. „Lze
očekávat, že v tomto roce vzroste počet společností s ručením omezeným oproti loňsku
o více než 2000,“ předpovídá Jana Babůrková
ze společnosti Smart Office & Companies
a doplňuje: „Za růstem stojí především stále
se zvyšující počet živnostníků, kteří své podnikání převádějí právě na tuto, v České republice nejdostupnější, a tudíž nejpoužívanější,
právní formu.“
Foto profimedia
dokážou prosadit, svědčí úspěchy takových
firem, jako je Škoda Auto, Linet, Brano Group
či Lasvit. Těmto i dalším firmám se podařilo
na tamním trhu etablovat,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar.
„Svaz průmyslu a dopravy ČR se bude
i nadále snažit českým exportérům usnadnit
cestu na tento trh, patří k tomu uspořádání
Foto Martin Pinkas
Začínající podnikatelé do banky pro peníze nechodí
Foto čtk
Šestina českých exportérů má zájem o Čínu
Na opačném pólu stojí akciové společnosti,
jejichž množství se rok od roku snižuje, a vše
nasvědčuje tomu, že v letošním roce vznikne
nejméně akciovek za posledních sedm let.
Podle Babůrkové může být jednou z příčin
takto nízkých čísel změna legislativy a nejasnosti, které se pořád okolo nových zákonů
objevují. I z tohoto důvodu podnikatelé stále
často volí koupi ready made společnosti před
vlastním zdlouhavým založením firmy. Z celkového počtu 244 akciových společností založených v prvním pololetí letošního roku tvoří
více než polovinu ready made společnosti,
tedy subjekty založené pro potřeby dalšího
prodeje.
Z analýz Českého statistického úřadu je
patrné, že více než třetina podnikatelských
subjektů patří do kategorie takzvaných spících firem. Jde o společnosti, které nevykazují
obrat, neodvádějí sociální pojištění a nemají
zaměstnance. „Mezi neaktivní podniky se
řadí také ready made společnosti, které čekají na svého nového majitele,“ vysvětluje
Babůrková a dodává: „S tím, jak přibývá
množství firem v registrech, se však též zvyšuje počet neaktivních společností, tedy těch,
které existují pouze na papíře.“ Česká republika tedy nejspíše brzy dosáhne na milník
půl milionu firem, nicméně reálně jich bude
fungovat mnohem méně.
Poznámka Profitu: Letošní růst počtu
firem odpovídá snížení překážek k jejich
založení a zdá se, že zákon skutečně zafungoval správně. Samozřejmě že menší
vstupní bariéra způsobuje nárůst i spekulativních a spících firem. Tento negativní
dopad by ale měly nové a zdravě fungující
firmy lehce převážit.
7
Foto archiv
inzerce
A141001481
PROFIT UDÁLOSTI
Jen třetina Čechů se při práci vzdělává
PRŮMĚRNÝ ČECH UTRATÍ MĚSÍČNĚ za
vzdělání podle Českého statistického úřadu
zhruba 80 korun. Svůj volný čas a peníze lidé
do osobního rozvoje nejsou ochotní investovat. Průzkum evropského statistického úřadu
Eurostat ukázal, že Češi jsou dokonce až na
pátém místě od konce žebříčku. V dospělém
věku si kurz či doplňkové vzdělání volí jen
necelá třetina obyvatel. Přitom průměr EU
je 42 procent. V zemích, jako je Rakousko,
Slovinsko či Lucembursko, se ve věku od 25
do 64 let věnuje učení dokonce 80 procent
lidí.
„Zatímco před lety byl v oblasti osobního
rozvoje boom, dnes pociťuji spíše stagnaci.
Trend kopíruje ekonomiku, opatrnost lidí,
kteří raději peníze spoří. Přitom stále platí, že
investice do vzdělání je investicí do budoucnosti. Zejména v pozdějším věku. Bonusem
k neutuchajícímu učení není jen možnost získání lepšího pracovního místa či v horším
případě udržení toho stávajícího, ale zároveň
i trénink mozku. Právě mentální kondice se
ukazuje jako naprosto zásadní pro dnešní
třicátníky a čtyřicátníky, kterým je předurčen
odchod do důchodu v pozdějším věku. Kdo
si bude chtít udržet dobré pracovní místo,
bez mentálních schopností v dobrém stavu
se neobejde v průběhu celého života,“ míní
lektorka Olga Medlíková.
Podle její zkušenosti převažuje spíše produktové vzdělání orientované na prodej nad
osobním rozvojem, krátké tříhodinové semináře, které jsou zaměřené na tréninky jednotlivých dovedností. Od dlouhodobých výcviků
se výrazně ustupuje. „Školí se nejčastěji stejní
lidé z firem nebo organizací. Největší ochotu
investovat do vzdělání mají lidé s vysokoškolským vzděláním. Důvodem je, že mladí
lidé častěji vnímají vzdělávání a osobní rozvoj jako nutnou součást profesního života,“
říká lektorka. Počty kurzů, které si firmy či
organizace objednávají, se snížil o zhruba
40 procent v porovnání s rokem 2009. Mezi
klasickými kurzy převládá rozvoj jazykových
znalostí či počítačová gramotnost.
Zpravodajství a poznámky zpracoval: Petr Švihel
8
Jedním z důvodů je podle odborníků vytíženost pracujících profesním a rodinným
životem. Lidé příliš nevěří v efektivitu či
prostě nemají do učení chuť. Důvodem jsou
rovněž nedostatečné finanční prostředky. To
souvisí i s firemní sférou, kde se velmi hlídají
náklady a firmy se snaží maximálně využít
svých vlastních pracovníků. Jen v oblastech,
na které jejich lektoři nestačí, využívají externích sil. Matkám na mateřské dovolené,
seniorům či nezaměstnaným scházejí finanční prostředky. Lidem „stačí“ sledovat
zprávy, číst noviny a beletrii, vyhledávat na
internetu či věnovat se samostudiu. Investici
do vlastního rozvoje také hodně kazí pověst, že dobrá práce závisí na známostech
či věku.
Poznámka Profitu: Češi mají také obecně
nižší důvěru v lektory a mentory než v zahraničí. Proto je možné, že ve statistikách
působíme jako národ, který má velmi malou chuť se po škole dále vzdělávat.
PROFIT TÉMA
TÉMA PROFIT
Staňte se
spokojenými
pány času
Foto profimedia
Jak si zorganizovat čas, aby člověk zvládl
vše, co potřebuje? A co vše má vůbec
stihnout? Podnikatelé, živnostníci a manažeři
se učí zvládat stres i nápor pracovních
úkolů pomocí metod time managementu,
který se místo supermanažerů snaží
vychovávat vyrovnané osobnosti.
10
Čas jsou peníze. Už Benjaminu
Franklinovi, muži mnoha povolání a významnému státníkovi 18. století, se přisuzuje tento
slavný citát, který tak výstižně charakterizuje
dnešní roztěkanou dobu. Jakožto diplomat,
vydavatel, vynálezce bleskosvodu, přírodověděc a pionýr amerického šachu věděl, o čem
mluví. Čas, který nejde zastavit a na nikoho
nečeká, stojí stále více peněz. Zvláště v době,
kdy si kdokoli z celého světa může nárokovat
pár vašich minut pouhým vytočením čísla či
kliknutím myši na tlačítko „odeslat“.
Každý šéf firmy, kterému se v notebooku
hromadí desítky nevyřízených e-mailů, nestíhá absolvovat domluvené schůzky a na
konci pracovního týdne si vždy povzdechne
nad nevyřízenými úkoly, si velmi dobře uvědomuje, jak drahocennou komoditou čas je.
Mít pod kontrolou, nad čím se tráví, je proto
v podnikání nezbytné.
diáře. Samozřejmě, zahájení pásové výroby
automobilů Ford v roce 1908 znamenalo další
revoluci v hlídání času.
První etapa time managementu byla založena na jednoduché myšlence – sepisování
seznamů, co je třeba udělat. Druhá generace
se následně začala zamýšlet nad časovou
Generace spokojenosti
Uspořádání času se desítky let věnuje disciplína, pro niž se vžil anglický termín time
management. Prožila převratný vývoj, kdy
vyznávala různé cíle. Aktuálně hovoříme
už o čtvrté generaci. Historie kontroly vynaloženého času opět začíná u Benjamina
Franklina. Dochovaly se jeho každodenní
záznamy, kdy si zapisoval, jak dlouho se
čemu přes den věnoval. V roce 1812 danou
myšlenku přetavil v byznys Brit John Letts,
který začal jako první prodávat pracovní
Třetí generace
V rostoucím množství úkolů je nejdůležitější stanovit si priority. Musíte vědět, co
je třeba udělat, co odložit, čemu se nevěnovat vůbec. Absolutní prioritou je výkon.
Jak šel čas s time
managementem
První generace
Dělejte si poznámky, zapisujte si úkoly. Co
nechcete zapomenout, musíte si zapsat.
Druhá generace
Plánovat na papír nestačí, přichází doba
plánovacích kalendářů a diářů. O práci musíte přemýšlet v širších souvislostech, nejenom o konkrétním úkolu, ale i o dalších činnostech, které na něj navazují.
Čtvrtá generace
Jen spokojený člověk dosahuje dobrých
výsledků a úspěchů. Důležitý je nejenom
výsledek vaší práce, ale i cesta k němu.
Pokud vám způsob dosahování
výsledků nepřináší uspokojení, nejsou
ani sebelepší výsledky k ničemu. (dal)
11
PROFIT TÉMA
TÉMA PROFIT
Poznej a ovládní
Právě rostoucí počty manažerů, kteří sice
po určitý čas skvěle zvládali plnit všechny své
povinnosti, ale po několika letech zkolabovali
nebo rozmnožovali sbírku civilizačních chorob, přinesl vznik time managementu čtvrté
generace. Ten se snaží skloubit všechny tradiční postupy tohoto oboru s fenoménem posledních let – celkovou obrodou člověka.
Hlavní myšlenkou je, že na začátku zisku
v každé firmě je spokojená lidská bytost. Na
rozdíl od předchozích let, kdy se důraz kladl
jen na technickou stránku organizace času,
se program buduje na základě kvalitativních
kritérií. Klíčovými pojmy jsou dobrý pocit,
vyrovnanost, kondice a dobré vztahy.
Již pohled na některé zásady tohoto oboru
napoví, kudy se rýsuje cesta k úspěchu a ke
spokojenosti: Člověk je víc než čas. Cesta je
víc než cíl. Pomalu je víc než rychle. Celek je
víc než část.
Prvním krokem, který by měl udělat každý,
kdo chce lépe zvládat čas, je sebepoznání. Je
třeba se zaměřit nejenom na svoje znalosti,
ale také vlastní emoce, pohodu, naučit se pozitivnímu myšlení i jak odolávat stresu a překonat vlastní nedokonalosti.
Současný time management tak nespočívá v několika málo univerzálních poučkách,
které je třeba si přečíst a podřídit se jim. Jde
o práci se svojí individuální osobností a nejlepší je k tomu navštívit seminář či přednášku
některého z významných představitelů tohoto
oboru, mezi které patří například autor knihy
Člověk a čas Petr Pacovský.
Jak na spam?
Jak na maily?
Jak se mohou lidé nejlépe bránit nevyžádané poště? „Nejjednodušší a také poměrně efektivní postup je podat podnět na
Úřad pro ochranu osobních údajů, který se
vedle ochrany osobních údajů problematikou takzvaného spamu zabývá. Působnost ÚOOÚ spočívá ve výkonu dozoru nad
šířením obchodních sdělení prováděným
v rámci podnikatelské činnosti, součástí výkonu dozoru je i prověřování podání týkajících se této činnosti a ukládání sankcí,“ říká
Jiří Čermák, partner advokátní kanceláře
Baker & McKenzie. Jenže i takový postup
má řadu omezení. „Zejména jej nelze použít, pokud spam není obchodním sdělením,
ale ,jen‘ jinou nevyžádanou poštou, například v rámci politické agitace a podobně.
Stejně tak je takový postup bezzubý, pokud
spam rozesílá zahraniční subjekt nebo odesílatel se skrytou nebo falešnou identitou,“
doplňuje Jiří Čermák.
(dal)
I samotné nakládání s e-maily lze zorganizovat efektivněji, aby se uživatel rychle zorientoval v tom, komu je třeba odepsat a nad
čím je nutno se zamyslet. Vývojáři Microsoft
Outlooku mimo jiné doporučují jednoduchou strukturu podsložek v příchozí poště:
12
1.Odpovědět – do této složky dejte
e-maily, na které chcete reagovat,
ale aktuálně to nestíháte nebo si
chcete odpověď promyslet.
2.Úkoly – do této složky přesouvejte
e-maily představující zadání nějakého
úkolu, který je třeba splnit.
3.Osobní – sem zakládejte e-maily,
které jsou osobní. Pokud budete
prohledávat svoji poštu před dalšími
lidmi, vyhnete se tak trapným chvilkám.
(pes)
Dalším důležitým momentem je naučit se
plánovat. A to ne po dnech, ale po týdnech.
Tím se manažeři zbaví stresu z plánování
úkolů, které je třeba splnit již dnes či zítra.
Zatímco osobnostní rozvoj a spokojenost
zaměstnanců zůstávají v mnoha firmách často
jen teorií, praktické a méně vzletné otázky
spojené s time managementem řeší ve stovkách českých společností denně. Jak úderně
komunikovat? Jenže právě to se v mnoha podnicích stává stále větším žroutem času.
„Než bych to někomu zadal, raději to udělám sám,“ tvrdí řada pracovníků. Důvodem
není vědomí vlastní nepostradatelnosti, ale
příliš složité procesy, které jsou s komunikací
ve firmě spojeny.
Přemailováno
Nejčastějším prostředkem pro vnitropodnikovou komunikaci zůstává již řadu
let e-mail. V přehlcených schránkách se ale
zaměstnanci začínají ztrácet a mnohdy přehlédnou důležitou zprávu od nadřízeného.
Firmy proto hledají efektivnější nástroje pro
výměnu informací.
Podle průzkumu americké společnosti
Radicati Group v současnosti e-mail používají více než dvě a půl miliardy lidí. Na ty
připadá celkem přes čtyři miliardy e-mailových účtů. Analytici předpokládají, že tato
čísla dále porostou. V roce 2018 má existovat
okolo 5,2 miliardy účtů, které bude využívat
2,8 miliardy uživatelů.
Studie společnosti Radicati Group se zaměřuje také na počet zpráv ve firemní sféře.
Denně jich po světě koluje zhruba 107 miliard a analytici předpokládají meziroční růst
přibližně o sedm procent. Z šetření vyplývá,
že v současnosti takzvaní „byznys uživatelé“
denně dostanou 85 e-mailů a 36 odešlou. A to
studie nepočítá se spamy, které neprojdou
přes e-mailový filtr.
„Podle našich zkušeností tvoří ve středních a velkých podnicích více než polovinu
e-mailů interní komunikace zaměstnanců.
Většinou je elektronická pošta využívána
pro předávání nejen informací, ale i mnoha
Foto profimedia
posloupností úkolů a zaměřila se na to, „kdy“
se jim mají lidé na řídících postech věnovat.
S rostoucím počtem úkolů se byznysmeni
museli více zabývat souvislostmi, prioritami
a týmovou spoluprací a time management je
učil, „jak“ mají vše důležité zvládat. Jenže
přes všechny rady a školení k dosavadním
postupům zůstávali po čase přepracovaní,
vystresovaní a vyhořelí lidé, kteří měli stále
větší problémy nejenom se zvládnutím svých
pracovních úkolů, ale i se životem jako
takovým.
„Všechny činnosti
si naši zaměstnanci
každý den vyplňují
do timesheetu – tedy
webové aplikace,
která eviduje
aktivity pracovníků
s přesností na
15 minut,“ uvádí
Eva Sroko z AMI
Communications.
dokumentů v přílohách a současně také pro
zadávání úkolů. Souhrn informací, dokumentů a úkolů v e-mailových schránkách
často převyšuje limit, který je schopen i nadprůměrný manažer efektivně obsáhnout,“
upozorňuje Lenka Uzunová ze společnosti
Servodata, která pozoruje nárůst poptávky
Foto rsts
„Snažím se
své podřízené
důsledně koučovat
v ústní komunikaci,
protože se v ní
skrývá kouzlo naší
osobní efektivity,“
má jasno Milan
Bláha, partner KPMG
Česká republika.
„systém řízení
Výkonu, který
máme v Plzeňském
Prazdroji, je zaměřen
na dosažení
očekávaného
výsledku, to znamená
jasné nastavení
cílů,“ říká Drahomíra
Mandíková, ředitelka
firemních vztahů.
po nástrojích schopných e-mail částečně
nahradit.
Řada manažerů bojuje s riziky přebujelých e-mailů osobní komunikací. „Řízení
svého času jsem delegoval na své manažery.
Lidé, kteří řídí projekty u klientů, vidí do
mého kalendáře a podle toho plánují naše
společné schůzky. V dnešní době, kdy komunikujeme převážně prostřednictvím časově
náročnějších, ale pohodlnějších e-mailů, se
také snažím své podřízené důsledně koučovat v ústní komunikaci, protože se v ní
skrývá kouzlo naší osobní efektivity,“ říká
Milan Bláha, partner odpovědný za služby
„Na hospodaření s časem je vždy co
zlepšovat. Souhlasím s názorem, že 20 procent pracovního času trávíme činnostmi, které
zabezpečují 80 procent výsledků. Jestliže
ztratíte přehled o svých prioritách, nemůžete
být efektivní.,“ prozrazuje Jan Jeníček, předseda
představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.
pro rodinné firmy v KPMG Česká republika.
Že skutečně jde omezit příliv e-mailů, dokázal například bývalý manažer IBM Luis
Suarez. Ten snížil objem zpráv, kterými
se zabývá, zhruba o 80 procent. Využívá
přitom především sociální sítě, ale také
Skype a v případě delších hovorů telefon.
Důležité podle něj je, aby se lidé ve firmě,
kteří sídlí v jednom patře, dokázali v případě potřeby na chvíli sejít a neposílali si
zbytečně e-maily.
Hledání časových rezerv
Lidé ve vedoucích postech se tak stále více
musejí učit, jak příval komunikace zvládnout.
„Mám svá pravidla, více či méně dodržovaná.
E-maily vyřizuji jednou denně, někdy až po
dvou třech dnech. Nárazově. Píšu velmi
stručně. Na Facebook nechodím, tam chodí
kolegové,“ říká David Kirš, zakladatel projektu Firma 2.0.
„Manažeři musejí hledat ,volný čas k dispozici‘ také jinde. Třeba efektivní porady,
delegování pravomocí na kolegy a tak dále,“
13
14
Sledování na hraně zákona
Time management může vést až k potřebě
dohlížet na to, kolik času věnují zaměstnanci
jednotlivým úkonům a jestli vůbec pracují.
Věnují se tomu různé softwarové nástroje.
„Všechny činnosti si naši zaměstnanci
každý den vyplňují do timesheetu – tedy
webové aplikace, která eviduje aktivity pracovníků s přesností na 15 minut. Vedoucí
týmů mohou průběžně nahlížet do výkazů
svých podřízených a kontrolovat efektivitu
nástroji Proti e-mailu
Asana
online nástroj na organizování skupiny
a úkolů s prvky sociální sítě. Pod každým
úkolem či informací se může rozvinout diskuse členů skupiny. Nástroj se primárně zaměřuje na dohlížení na stav úkolu.
Basecamp
světově nejpopulárnější nástroj na řízení projektu. Můžete vytvořit skupinu k projektu,
sdílet s ní soubory, diskutovat a komentovat.
Zdarma šedesát dní na vyzkoušení.
Trello
spojuje osobní seznam úkolů se sdílením
souborů a komentářů s dalšími lidmi.
Dropbox – nejpopulárnější online uložiště
dokumentů, ke kterému může mít přístup
více lidí naráz.
(pes)
jejich práce na jednotlivých projektech,“ říká
Eva Sroka, managing partnerka PR agentury AMI Communications, a pokračuje:
„Sledujeme poměr očekávané versus skutečné časové náročnosti úkolů v souvislosti
s náklady. Zároveň je tento nástroj nezbytný
pro následné podrobné reporty a vyúčtování
odvedené práce klientům.“
Pomocí programů nebo aplikací mohou
podniky rovněž sledovat, jak efektivně jejich zaměstnanci využívají pracovní dobu. Nasazení
těchto opatření musí být dobře zdůvodněné,
protože by se podniky mohly dostat za hranici
zákona. „Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí
bez závažného důvodu narušovat soukromí
zaměstnance na pracovišti. I zákoník práce
však do určité míry připouští zavedení sledovacích zařízení, a to za předpokladu existence
závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní
povaze činnosti zaměstnavatele,“ vysvětluje
Kristína Bartošková, koncipientka advokátní
kanceláře Baker & McKenzie.
Důvody pro zavedení sledovacích opatření
mohou být podle ní různé – nejčastěji se sledování odůvodňuje ochranou života a zdraví
zaměstnavatele, spoluzaměstnanců, ochranou
majetku zaměstnavatele, sledováním pracovní
výkonnosti zaměstnance a podobně.
„V případě sledování prostřednictvím
speciálního softwaru nainstalovaného na
počítači zaměstnance může být potenciálně
problematické zvolit nastavení, které na jedné
straně umožní zaměstnavateli získat pro něho
využitelné informace, a na straně druhé nedovolí nepřiměřeně zasahovat do soukromí zaměstnance. Hlavně monitorování e-mailové
korespondence může být obzvlášť problematické, jelikož je v každém případě potřeba důsledně rozlišovat mezi soukromou a pracovní
poštou, přičemž k přečtení soukromé pošty
zaměstnance nemá zaměstnavatel oprávnění,“ zdůrazňuje Kristína Bartošková.
Co se týče kontroly výkonnosti zaměstnance,
je zaměstnavatel oprávněn sledovat například
dobu, kterou zaměstnanec strávil na internetu,
včetně kontroly přehledu navštívených stránek
či používaných počítačových aplikací.
„Na zvážení je i způsob provedení sledovacích opatření s ohledem na stupeň intenzity
zásahu do osobní sféry zaměstnance. V české
literatuře dosud panuje názor, že zaměstnavatel je oprávněn provádět pouze otevřené
sledování. Rovněž musí být zaměstnanec zaměstnavatelem přímo informován o rozsahu
kontroly a o způsobech jejího provádění,“
uzavírá Kristína Bartošková.
Dalibor Dostál
inzerce
filtry, zůstává nevyžádaná pošta jedním z největších žroutů času i pozornosti.
Foto profimedia
říká Rostislav Tesař ze společnosti MBK
Consulting, která se zabývá školením manažerů. „Musejí číst ,rychlým čtením‘ a pak
delegovat, tedy přeposílat podřízeným. Nebo
mazat,“ shrnuje Rostislav Tesař.
E-mail je podle odborníků v mnoha případech nezastupitelný, v rámci interní komunikace ale existuje řada momentů, kdy
jej lze nahradit vyspělejším a efektivnějším
nástrojem. Mezi nejznámější aplikace pro
rychlou textovou, hlasovou a audiovizuální
komunikaci patří nepochybně Skype, který
nabízí také tvorbu konferenčních skupin. Pro
podnikové řešení sjednocené komunikace je
využíván rovněž Microsoft Lync. Tato aplikace spojuje lidi kdekoli v rámci každodenních pracovních aktivit, ať už právě využívají
počítač, tablet, nebo chytrý telefon.
Velkým žroutem času je předávání a sdílení dokumentů, které často putují v hromadných e-mailech, každou změnou vzniká nová
verze a následně jen za velkého úsilí zabírajícího zbytečný čas se vše opět slévá do jedné
finální verze.
Efektivnější řešení představují služby pro
sdílení a správu dokumentů včetně určování
práv pro čtení a zápis mezi předem definovanými skupinami uživatelů. Některé z těchto
nástrojů lze nastavit tak, aby k jejich obsahu
měli přístup příslušní pracovníci odkudkoli, a to i pomocí svých chytrých telefonů.
Odpadají tak starosti týkající se nedoručitelných e-mailů s velkými přílohami i špatně
nastavených spam filtrů, které odstraní důležitý soubor. V mnoha případech je vhodnější
uložit dokumenty na jedno místo, kam mají
přístup všichni členové týmu a jež je zároveň
přiřazeno ke konkrétnímu projektu.
Obdobně není e-mail ideální pro zadávání vnitrofiremních úkolů, které je možné
spravovat v rámci aplikací, kde lze úkolům
nastavit prioritu, přiřazovat k nim datum
a opatřit úkoly poznámkami i přiloženými
dokumenty.
Často se však stává, že i když mají uživatelé
k dispozici další nástroje, dají přednost elektronické poště. Ze setrvačnosti. Jde tedy i o to,
být v práci a využívání aplikací důsledný. Pro
snížení počtu e-mailů a zvýšení efektivity
komunikace zaměstnanců je nezbytné nastavit také pravidla komunikace uvnitř firmy
a těmito pravidly se řídit. Sebelepší nástroje
může vždy ovlivnit lidský faktor.
Samostatnou kapitolou komplikující
e-mailovou komunikaci jsou spamy, tedy
nevyžádaná pošta. Přes existenci různých
technických řešení, jako jsou antispamové
A141002887
PROFIT TÉMA
w
BuBenská 1
w
w .
k
a
n
c
e
l
a
r
e
palác archa
n
a
m
e
t
r
u
.
c
z
hradčanská
office center
Vaše nová kancelář pár kroků od metra
Vltavská, náměstí republiky, florenc, hradčanská
[email protected] +420 724 526 433
inzerce
A141004262
PROFIT makro
Česká ekonomika
stále expanduje
Kurz koruny vůči euru
27,74
27,64
27,48
27,525
27,45
27,445
27,48
27,43
27,35
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Zdroj: ČNB, data vždy z prvního pracovního dne v měsíci
RIZIKO OPĚTOVNÉHO NÁVRATU růstu
ekonomiky eurozóny do záporných hodnot
s ohledem na oslabující evropský průmysl
pozvolna sílí. Česká ekonomika tomuto neblahému scénáři prozatím úspěšně uniká,
a pakliže nedojde k výraznější eskalaci geopolitického napětí, měla by si udržet příznivé
tempo růstu i minimálně do konce letošního
roku. V porovnání s ostatními evropskými
zeměmi by nám měla pomoci především
prorůstová rozpočtová politika české vlády
a vzhledem k setrvale nízké inflaci i pokračování režimu devizových intervencí, k jejichž ukončení Česká národní banka zřejmě
nepřikročí dříve než v roce 2016.
2,7
Revidovaný růst české
ekonomiky za druhé čtvrtletí
v procentech
Česká ekonomika za letošní druhé čtvrtletí dle revidovaných údajů Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Vzhůru ji táhl především více než
10procentní nárůst investic, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Pozadu
však nezůstala ani spotřeba domácností,
jejíž probíhající oživení představuje důležitý stabilizační prvek za předpokladu, že
16
by se v budoucnu v důsledku zhoršující se
zahraniční poptávky přestalo dařit českému
průmyslu.
Právě na možné zpomalování tempa růstu
české průmyslové produkce ukazuje český
PMI index výrobní, který v srpnu poklesl na
nejnižší hodnotu od září 2013 (54,3 bodu
z červencových 56,5), stále se však pohybuje bezpečně nad 50bodovou hranicí oddělující pásmo expanze v odvětví od pásma
kontrakce. Za celý letošní rok by při uvažovaném zpomalení tempa růstu českého průmyslu, v jehož neprospěch bude v nejbližších
měsících s největší pravděpodobností působit ochlazení obchodních vztahů mezi EU
a Ruskem, měla česká ekonomika stoupat
přibližně 2,5procentním tempem.
27
Předpokládané meziroční
zvýšení veřejných investic za
2014 v procentech
Protipólem očekáváného zpomalení růstu
českého průmyslu ve druhé polovině letošního roku bude expanzivní fiskální politika
české vlády, která pro letošní rok počítá
s meziročním zvýšením veřejných investic
(primárně infrastrukturní povahy) o celých
27 procent. Ve prospěch českého hospo-
dářského růstu bude navíc v letošním, ale
také v příštím roce i nadále působit uměle
oslabená koruna, jejíž „neposilování“ by mělo
během příštího roku pomoci k návratu české
inflace k dvouprocentnímu cíli ČNB.
S ohledem na devizové intervence je česká
ekonomika exemplárním příkladem toho, jak
může malá exportně orientovaná země pomocí
slabšího měnového kurzu zvýšit svoji konkurenceschopnost a následně i hospodářský růst,
a podpořit tak snižování veřejného zadlužení
vůči hrubému domácímu produktu.
Probíhající ekonomické oživení v ČR má
za následek pozvolné vzlínání domácích inflačních tlaků, které by mělo zajistit, že česká
ekonomika i navzdory riziku pokračujícího poklesu cen potravin v dohledné době neupadne
do hlubší deflace (řekněme kolem minus jednoho procenta). I s ohledem na stále platný
závazek ČNB přispět pomocí devizových
intervencí skrze nižší kolísavost měnového
kurzu k vyšší stabilitě makroekonomického
vývoje v ČR není příliš pravděpodobné, že
ČNB někdy v blízké době přikročí k jeho dalšímu oslabení. Pokračující akumulace tlaků na
klesající spotřebitelské ceny by mohla souviset
se zhoršujícím se ekonomickým vývojem ať již
u nás, či v zemích eurozóny. Nebylo by tedy tak
zcela od věci, pokud by další oslabení koruny
již nebylo zapotřebí.
Jan Šedina
Česká spořitelna
800 521 521
www.kb.cz
PROFIT rozhovor
rozhovor PROFIT
Dceřinky
představují úspěšný
lék na krize
V současnosti nás zaměstnává velké množství jednání o nových
podmínkách dodávek. Koneční zákazníci váhají s novými investicemi
kvůli snižujícímu se odbytu do Ruské federace, říká Miloš Holakovský,
obchodní ředitel strojírenské společnosti TOS VARNSDORF.
TOS VARNSDORF je značka, kterou si
v mnoha státech pamatují ještě z minulého režimu. Na tradici navazujete. Jakou
má tato povědomost, tradice, historie
hodnotu pro obchod? Jde to vůbec nějak
vyjádřit?
Jsme velice hrdí na to, že TOS VARNSDORF slaví v letošním roce 111. výročí založení firmy. Tato historie má pro obchod
velikou hodnotu, neboť zákazníci rádi obchodují s tradičními a uznávanými značkami.
Již v příštím roce uplyne 100 let od výroby
prvního horizontálního stroje pod označením HB 1 ve Varnsdorfu. Tato tradice je pro
nás zavazující, ale nemůžeme jen spoléhat
na minulost, důležité jsou kroky a činnosti,
které vedou k úspěšnému budování a rozvoji
značky TOS VARNSDORF.
Foto TOS Varnsdorf 2x
Které trhy vás a společnost aktuálně nejvíce zaměstnávají?
Aktuálně nás nejvíce zaměstnává dění
ohledně sankcí EU směrem k Ruské federaci. Nejedná se jen o přímé dodávky
nových produktů, ale i o řešení dodávek
náhradních dílů a zajišťování technické
a technologické podpory konečným zákazníkům v Rusku. Tyto sankce nás zaměstnávají i směrem do EU, kde jsme v poslední
době byli vyzváni k velkému množství
jednání o nových podmínkách dodávek,
kdy koneční zákazníci váhají s pořízením
nových investic v důsledku snižujícího se
odbytu do Ruské federace.
18
Vaše společnost v době evropské recese
pochopila, že není zdravé spoléhat se převážně na tento region, a rozhodla se obchodní riziko diverzifikovat svojí aktivní
účastí na více trzích, zejména asijských –
v Číně a Rusku. Ohrožuje tedy vaše tržby
aktuálně situace na Ukrajině a sankce proti
Rusku?
Samozřejmě, že situace na Ukrajině neprospívá dobrému obchodnímu klimatu
a sankce EU ohrožují i tržby společnosti TOS
VARNSDORF. Myslím si, že daleko více než
dovoz do Ruské federace ohrozí tržby českých
strojírenských firem sekundární jev, a tím
jsou pozastavené investice strojírenských firem EU v důsledku sankcí. Již z prvních statistik je patrné, že vývoz z České republiky je
méně poznamenán než z ostatních členských
zemí EU.
Musíte kvůli bojům na Ukrajině a sankcím vůči Rusku zásadněji přepracovávat
své obchodní strategie?
Zásadním způsobem nebudeme měnit své
obchodní strategie. Očekáváme určitý pokles v dodávkách do Ruské federace, který
se snažíme kompenzovat ještě větší aktivitou na trzích nezasažených sankcemi. TOS
VARNSDORF dodává do více než 40 zemí
světa a na těchto trzích se budeme snažit
kompenzovat ztráty. Strategie nastavená
v minulých letech zakládáním dceřiných
společností v klíčových regionech se dnes
jeví jako úspěšný lék na vzniklou situaci.
Nejvíce spoléháme na dceřiné společnosti
v Číně, Indii a v Severní Americe, která nám
obsluhuje trhy USA a Kanady.
Dá se říct, ve kterém odvětví se vaše
stroje nejvíce uplatňují? Je to opět ve strojírenství, nebo jste navázaní například na
letecký průmysl?
Naše stroje jsou velice univerzální, a proto
je lze použít ve všech odvětvích strojírenství. Pružně reagujeme na veškeré specifické
požadavky našich zákazníků, a tak se můžete setkat s našimi stroji v automobilovém,
19
PROFIT rozhovor
rozhovor PROFIT
členy, dokážeme tuto geometrii rovněž měnit.
V návaznosti na zmíněný projekt posouváme
v dalším vývojovém projektu hranice možností ještě dále, kdy jsme do obráběcího stroje
integrovali 3D měřicí stroj. Výsledkem toho
všeho skutečně je stroj, který po obrobení
dílce daný dílec změří a vytiskne protokol.
Díky použitým měřidlům a metodám měření
není do výsledku měření zahrnuta geometrická chyba stroje. Toto řešení přináší řadu
výhod, zejména u větších obrobků. Odpadá
složitá manipulace s dílcem a transport na 3D
měřicí stroj a většinou zpět, ustavení dílce,
vytvoření korekčního programu a pak znovu
na 3D měřicí stroj. U námi navrženého stroje
toto vše odpadá, korekční program se vytvoří
ze změřených dat přímo na stroji. Dochází
tím k obrovské úspoře času a peněz. Jsme
pevně přesvědčeni, že toto řešení se stane
velmi žádaným produktem na trhu s obráběcími stroji.
Foto TOS Varnsdorf
Jak dlouho bude probíhat vývoj a kdy se
strojem oslovíte první zákazníky?
Na tomto vývojovém úkolu pracujeme
třetím rokem a již dnes vidíme, že první
inzerce
leteckém, dopravním, energetickém, důlním
a všeobecném průmyslu.
TOS VARNSDORF se na mnoha trzích
rozhodl vybudovat dceřiné společnosti
spíše než hledat lokálního partnera. Platí,
že náklady na provoz vyváží fakt, že jde
o silný obchodní argument?
Nelze konstatovat, že s budováním dceřiných společností nehledáme lokálního partnera. V současné době máme založeny dceřiné společnosti v USA, Kanadě, Číně, Indii,
Rusku a na Slovensku. Důvodem, proč jsme
se rozhodli založit tyto dceřiné společnosti,
byla snaha být na největších trzích s přímým
zastoupením. Zákazníci mohou kontaktovat
TOS přímo ve své zemi, svým jazykem, a to
je velmi silný obchodní argument. Všechny
dceřiné společnosti jsou obsazeny jak specialisty z mateřské firmy, tak specialisty
místními. Samozřejmostí je zřízení skladu
náhradních dílů, tím eliminujeme zpoždění
dodávek související s nutností proclení zboží.
Stejně tak získáváme konkurenční výhodu
rychlou reakcí při záručním a pozáručním
servisu, kdy nemusíme vyřizovat vydání víz
a zdlouhavě na ně čekat. To ale nevylučuje
20
komunikaci s místními partnery a dealery,
každá dceřiná společnost má takovouto síť
zbudovanou a využívá ji pro řešení obchodních případů.
Dceřinky pokrývající Severní Ameriku,
Čínu, Indii i Rusko, tedy nejzajímavější
a největší trhy, představují obrovské obchodní příležitosti. Nepřemýšlíte, že je využijete ještě více? Například že by dceřinky
prodávaly i další zboží z České republiky?
Touto myšlenkou se samozřejmě také zabýváme. Po založení a stabilizaci dceřiných
společností jsme se dostali do fáze, kde přemýšlíme o dalších aktivitách. Strategii rozvoje a pracovní náplně nemáme ještě zcela
dokončenu. Chtěli bychom kontaktovat nekonkurenční české strojírenské firmy a nabídnout jim možnou spolupráci a prodej jejich
zboží prostřednictvím našich dceřinek.
Na co aktuálně zákazníci ve vašem
oboru nejvíce slyší? Je podstatnější cena,
nebo výdrž, návratnost?
Stejně tak jako v jiných oborech je pro
konečného zákazníka cena velice důležitá.
Naším úkolem je přesvědčit zákazníka, že tím
nejdůležitějším není pro něho konečná cena,
ale fakt, že náš produkt a veškeré služby, které
mu nabízíme, dokážou uspokojit jeho potřebu
a z ekonomického hlediska se jedná o výhodnou investici.
Máte silné vývojové oddělení. Je to velká
konkurenční výhoda?
Určitě patříme mezi inovativní firmy.
Technickým rozvojem se ve firmě zabývá asi
50 pracovníků. Ročně kromě investic do výrobní základny ve výši 100 až 150 milionů
korun investujeme 50 až 80 milionů korun do
rozvoje výrobního programu. Na vývojových
projektech spolupracujeme s řadou vysokých
škol a výzkumných ústavů.
Pracujete například na průběžném
měření během obrábění. Ideálem je stroj,
který nejen obrobí, ale i přeměří a vystaví
protokol. Co by takový stroj na trhu znamenal? Bestseller?
V rámci jednoho z vývojových projektů
jsme za pomoci přídavných odměřování docílili stavu, že jsme schopni aktivně, tedy v reálném čase, na stroji měřit jeho geometrii. V případě, že daný stroj je vybaven také akčními
A141004074
Miloš Holakovský (46)
Je obchodním ředitelem a členem správní
rady strojírenské firmy TOS VARNSDORF.
V minulosti pracoval ve společnostech
DESTA Děčín a WALTER CZ Kuřim,
kde rovněž pracoval na pozici obchodního ředitele. Celý jeho profesní život je spojen se strojírenskou výrobou a obchodní činností.
hmatatelné výsledky budou k dispozici už
na konci tohoto roku. Začátkem příštího roku
začnou ověřovací testy a po úspěšném vyhodnocení budeme připraveni tuto technologii
představit široké strojírenské veřejnosti.
Jak důležité z obchodního pohledu
jsou pro vás veletrhy? Které jsou ve strojírenství, co se kontaktů i kontraktů týče,
nejdůležitější?
Naše marketingové aktivity jsou rozděleny na dvě části. První část je zaměřena na
prezentaci na veletrzích, jen v letošním roce
se účastníme 20 výstav. Mezi klíčové veletrhy
řadíme EMO, Metalloobrabotku v Moskvě,
IMTS v Chicagu a CIMT v Pekingu. V rámci
druhé části nabízíme zákazníkům pohled
přímo do firmy TOS VARNSDORF. Každý
rok pořádáme zákaznickou akci nazvanou
TOSday, kde představujeme novinky pro
daný rok a zákazníci mohou zhlédnout naše
výrobní prostory včetně předvádění zajímavých technologií přímo na našich strojích.
Obě aktivity jsou pro nás důležité a klademe
maximální důraz na úspěšnou prezentaci
naší značky.
Připravujete na veletrhu představení
nějakých inovací, nebo pro vás zůstává
klíčovou akcí zmiňovaný den otevřených
dveří, během kterého už tradičně ukazujete i novinky?
V letošním roce se v měsíci červnu již uskutečnila akce TOSday, kde jsme přestavili dvě
novinky pro tento rok. První pod označením
WHR 13, kdy se jedná o nejprodávanější stroj
WHN 13 s výsuvným smykadlem. Druhá
novinka pro nás znamená průlom do úplně
nového segmentu. WRD 200 je deskový stroj
s průměrem vřetene 200 mm a s hydrostatickým vedením ve všech lineárních osách.
PROFIT příběh úspěchu
příběh úspěchu PROFIT
Budoucnost
nakupování
Foto ITAB
Designově zajímavé vybavení obchodů
„ušité“ zákazníkům na míru včetně
pestré nabídky kvalitních regálů
na zboží. Pravděpodobný hit blízké
budoucnosti – samoobslužné pokladny
v supermarketech, kde bez hledání
čárového kódu zaplatíte za nákup
a ušetříte čas. To mimo jiné nabízí svým
zákazníkům firma ITAB Shop Concept
CZ, která sídlí v moravských Boskovicích.
22
Společnost ITAB vznikla ve
Švédsku už v 60. letech minulého století.
Jako ITAB Shop Concept působí od roku
1998.
Progresivní firma rychle dobyla tamní trh.
Největším výrobcem a dodavatelem tohoto
sortimentu ve Skandinávii se stala během několika let především díky tomu, že se nebála
inovací. Vzápětí expandovala do světa, kde
má dnes 25 poboček – a to včetně Číny, USA,
Indie, Chile a samozřejmě také Česka.
„V roce 2003 firma zahájila své aktivity
poprvé mimo Skandinávii, a to v Nizozemsku
a v následujícím roce v České republice díky
akvizici firem APOS a ABL, které se u nás
zabývaly podobným sortimentem výrobků
a služeb a s firmou ITAB spolupracovaly,“ přibližuje výkonný ředitel ITAB Shop Concept CZ
Aleš Zouhar a doplňuje: „Naší velkou výhodou
bylo, že jsme jako firma navázali na zkušenosti
zmíněných českých společností. Také pomoc
mateřské centrály byla velmi silná.“
Vybavení obchodů na míru
V Česku pak firma zcela změnila pohled
majitelů obchodů na vybavení jejich interiérů
a dnes je ITAB Shop Concept CZ druhým
největším výrobním podnikem v rámci celé
skupiny ITAB na světě. „Hlavní devízou je
individuální přístup k zákazníkovi, kterému
navrhujeme design a celkový koncept jednotlivých prodejen. Zajišťujeme instalace, servis,
údržbu jak vlastní prodejní plochy, tak také
skladů a rovněž vybavení kanceláří a ‚zazbožování‘ regálů,“ doplňuje výkonný ředitel.
Například i pokladny, které jsou součástí
jeho portfolia, vyrábí ITAB zákazníkovi na
míru. „Devadesát pět procent našich výrobků
jsou v případě pokladních boxů produkty,
které jsou vyrobeny našim zákazníkům
přesně podle jejich potřeb. Konkrétně má
každý zákazník svůj typ nebo i několik typů
pokladních boxů, nenabízíme žádný standardizovaný pokladní box, který by si kupovalo
více klientů,“ upřesňuje Zouhar.
Individualita je podle výkonného ředitele
podniku jednoznačným trendem. Majitelé
obchodů se chtějí od konkurence odlišovat
a logicky mají zájem co nejfektivněji využít prostor prodejen a nabídnout svým zákazníkům ten nejlepší servis a služby. „To je
také důvod, proč se liší funkčnost a vzhled
našich výrobků. V současné době je velký
zájem právě o doplňkové služby, tj. designové
a technické řešení nových výrobků a návrhy
uspořádání prodejen. Tento zájem je nejen od
23
PROFIT příběh úspěchu
24
Rozvoj malých prodejen
a diskontů
Konkurenci v Česku výkonný ředitel
ITAB Shop Concept CZ komentovat nechce. Výrobky a filozofii přístupu k zákazníkovi si oblíbili i majitelé prodejen za hranicemi. Skupina firem ITAB je ovšem ve své
branži největším výrobcem pokladních boxů
v Evropě, a pokud se týká regálových systémů, patří jí druhé místo.
„Jako firma ITAB Shop Concept CZ jsme
odpovědní za region střední a jihovýchodní
Evropy, za Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,
Bulharsko, Chorvatsko a další země. Výrobky
ITAB vyráběné ve Švédsku jako takové u nás
až tak známé nejsou. Výrobky, které dodáváme
v našem regionu a také do Anglie, Francie a dalších evropských zemí, jsou vyvíjeny a vyráběny
zde v Česku,“ prozrazuje Aleš Zouhar.
Mezi zákazníky skupiny firem ITAB patří zejména velké obchodní řetězce, a to většina z těch, které působí na evropském trhu.
Dále jde o jednotlivé malé firmy a samostatné
prodejny, včetně čerpacích stanic a lékáren.
„V dnešní době je patrný trend, kdy ubývá
Jakub Procházka
Foto ITAB 4x
výrobku na základě parametrů, jako jsou tvar,
barva, hustota, bez použití čárového kódu.
Tento způsob je možné doporučit pro všechny
typy prodejen, limitujícím prvkem zde totiž
není typ výrobku, ale pouze jeho velikost. To
znamená, že v současné době nejsou vhodné
například pro prodej nábytku a podobně, což
ovšem neznamená, že v blízké budoucnosti
toto nebude možné. O tento typ pokladen
je veliký zájem a věřím, že bude velmi rychle
rozšířen,“ říká Aleš Zouhar.
„Improving the Shop Experience“. Tak je
možné shrnout cíle celé skupiny ITAB.
A141006416
Klíčový je tým, říká Aleš Zouhar,
výkonný ředitel společnosti.
Zkušenosti z branže
Současný výkonný ředitel pracuje ve firmě
od začátku jejího působení v České republice,
už předtím ale v branži působil – a to v podniku, který se švédským ITAB spolupracoval
a který nakonec švédští partneři koupili. „Moje
začátky jsou spojeny s firmou ABB a následně
od roku 1994 s firmou APOS, která působila,
jak jsem již zmínil, ve stejné oblasti podnikání.
Začínal jsem na pozicích vývoje a technologie
výroby a prošel jsem si i pozice technického
a obchodního ředitele,“ uvádí Aleš Zouhar.
Výkonným ředitelem je pak od roku 2009.
Cenné zkušenosti, které od té doby nasbíral, firmě, která letos oslavila deset let existence, pomohly a nadále pomáhají v jejím dalším směřování. Nejdůležitější je ovšem celý
tým zkušených a ochotných spolupracovníků
a zaměstnanců, kteří se nejvíce podílejí na celkových výsledcích a úspěších této firmy.
„Každá firma je jen tak dobrá, jak dobří
jsou její zaměstnanci. To platí i v našem případě,“ říká Aleš Zouhar. Jeho cílem je především spokojenost zákazníka a zajištění dalšího
rozvoje podniku. Firma ITAB ostatně investovala v Česku už více než 700 milionů korun
a každým rokem přibývají další investice do
nových výrobních technologií či vývoje nových výrobků. Peníze jdou i na osobní rozvoj
zaměstnanců, což považuje Aleš Zouhar za
nejdůležitější.
Firma chce také nadále expandovat za hranice. „Pokud se týká naší firmy v České republice, tak se naše plány do budoucna budou
ubírat dvěma směry. Jak rozšiřováním kapacit
a výroby tady v České republice, tak také expanzí do dalších zemí v našem regionu. Na počátku letošního roku jsme založili naši pobočku
v Maďarsku a připravujeme v brzké době aktivity v dalších zemích,“ prozrazuje ještě.
Aktuální hrozbou pro mnoho českých firem jsou také protiruské sankce a následné
embargo uvalené Ruskem na některé zboží
z Evropské unie. „Firma ITAB má svoje pobočky jak na Ukrajině, tak také v Rusku, kde
má naše firma také významné zákazníky.
V současné době se našich výrobků žádné
sankce nedotkly, ale celková situace v tomto
regionu se nás dotýká významně,“ připouští
na závěr Aleš Zouhar.
inzerce
Samoobslužné pokladny?
Budoucnost supermarketů
V poslední době si zákazníci ITAB oblíbili
samoobslužné a automatické pokladní boxy,
které nepotřebují využívat čárové kódy a které
jsou výhodné zejména pro supermarkety.
Nakoupíte si na víkend a nechcete stát
frontu u pokladen? O to více oceníte tzv.
„EasyFlow“ pokladny, které se už dnes začínají objevovat v prodejnách velkých obchodních řetězců. Výhodou pro zákazníka je především ušetřený čas, pro majitele obchodů je
pak lákavá úspora personálu.
„Pokud se jedná o samoobslužné pokladny,
takzvaný self-checkout je trend zejména
v USA a západní Evropě velmi dynamický.
Nadnárodní řetězce začínají tuto technologii
ve velké míře využívat a můžu říci, že trend
nejbližší doby bude, že nejméně 30 procent
pokladních míst bude náležet v obchodech
těmto samoobslužným pokladnám,“ předpokládá výkonný ředitel firmy.
V Česku jsou to podle jeho slov zejména
velké nadnárodní řetězce, které s touto technologií začínají, ale je jen otázkou krátké doby,
než se tato technologie více rozšíří i u nás.
Do prodejen nejmenované maloobchodní
sítě byly loni nainstalovány plně automatické
EasyFlow pokladny s identifikací produktů
bez čárového kódu, patentovanou pro ITAB.
„Co se týká tohoto nového pokladního systému, byl vyvíjen během posledních let
a v podstatě pracuje na principu identifikace
velkoformátových prodejen. Rozvoj nákupních
center se z velké části značně zpomalil a nastal
velký rozvoj malých prodejen a diskontních řetězců. Trend současné doby je být zákazníkovi
co nejblíže,“ zdůrazňuje Aleš Zouhar.
Foto ITAB
zákazníků z našeho regionu, ale pracujeme
pro velké řetězce z Německa, Anglie a dalších
zemí,“ doplňuje Zouhar.
A s jakým sortimentem se firma na českém, ale i evropském trhu prosazuje? „Z výrobků, které každý zná, se jedná o regálové
systémy, stojany – respektive vše, na čem
je zboží v obchodech vystaveno, pokladní
boxy jak standardní, tak i automatické, turnikety, osvětlení prodejen či přístřešky na
nákupní vozíky… Stručně řečeno vybavení,
co v obchodech vidíte, mimo chladicí boxy
a nákupní vozíky.“
Mezi novinky firmy ITAB patří zejména
osvětlení postavené na technologii LED.
Oproti jiným elektrickým zdrojům světla
jako žárovka či výbojka mají tyto v současnosti populární diody tu výhodu, že pracují
s velmi malými hodnotami proudu a napětí
a ušetří majitelům energii. Firma nabízí jak
nová LED svítidla, tak i přebudování svítidel
včetně nejvíce rozšířených zářivkových světel
na tuto technologii.
Přijmout
kompletní zákon?
Do konce příštího roku se firmy musejí rozhodnout, jestli
se ZOK podřídí zcela, nebo jen v nutných nařízeních.
PRO
PROTI
Podřízení znamená rychlejší
a efektivnější rozhodování
Podřízení představuje vyšší
nejistotu a zvýšené náklady
Firmám rozhodně doporučujeme podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku. Na společnosti, které této možnosti nevyužijí, se totiž
vztahují současně nový zákon a dřívější obchodní zákoník. V praxi to znamená, že se v každém jednotlivém případě musí posoudit, kterým zákonem
se určitá záležitost či situace řídí.
Kogentní neboli donucující ustanovení zákona o obchodních korporacích se
na všechny společnosti od začátku roku vztahují automaticky. Každá firma
proto měla povinnost uvést svou společenskou smlouvu a stanovy do souladu
s novou právní úpravou, a to ve lhůtě do konce června. Možnost podřídit se
zákonu o obchodních korporacích se týká pouze úpravy práv a povinností
společníků vůči společnosti. Problém tkví v tom, že podle nového zákona
nelze jednoznačně definovat a je velice komplikované určit, co všechno lze
pod tato práva a povinnosti společníků zahrnout. Přední právníci, a dokonce
i samotní autoři zákona, se v určitých sporných otázkách názorově zcela
rozcházejí. Pro firmu je tedy bez porady právníka určení toho, co se řídí
kterým zákonem a co by měla změnit, fakticky nereálné.
Díky celkovému podřízení se zákonu o obchodních korporacích bude rozhodování o otázkách týkajících se práv a povinností společníků (typicky právo
k podílu, právo na podíl na zisku, právo na převod podílu apod.) efektivnější,
rychlejší a v důsledku i levnější. Společnost totiž nebude muset posuzovat,
zda daná otázka spadá pod práva a povinnosti společníků a zda je upravena
kogentně, tedy způsobem, od kterého není možné se odchýlit, anebo zda
je úprava dispozitivní. Především pro ty firmy, které plánují podřízení se
zákonu do konce roku 2015, je lepší změny provést již nyní. Je totiž časově
i finančně mnohem výhodnější předělat smlouvy celé najednou s možností
okamžitě využít novinky než nyní upravit jen to nejnutnější a zákonu se podřídit až začas. To navíc přinese dvojí náklady na notáře a správní poplatek
za zápis změn do obchodního rejstříku.
Koncem příštího roku, tedy 31. prosince 2015, uplyne lhůta pro možnost obchodních korporací využít práva takzvaného „opt-in“, jinými
slovy podřízení se zákonu o obchodních společnostech a družstvech
(ZOK) jako celku.
Pokud má obchodní korporace své vnitřní poměry v souladu s donucujícími (kogentními) ustanoveními a nerozhodne se pro podřízení
ZOK jako celku, bude se i po uplynutí lhůty nadále řídit pravidly vyplývajícími ze starého obchodního zákoníku. To s sebou nese výhody
rozsáhlé ustálené rozhodovací praxe soudů, a tím pádem i vyšší jistotu a předvídatelnost výsledků při uplatňování nároků. Podnikatelé
rovněž v rámci dlouhodobé spolupráce s obchodními partnery zpravidla navzájem znají svoji vnitřní organizaci a vědí, jaké rozhodování
a rozhodovací procesy mohou od obchodních partnerů očekávat.
V jejich vztazích tak panuje určitá dlouhodobá jistota.
Naproti tomu podřízení se ZOK jako celku může tyto jistoty zaběhnuté praxe značným způsobem nabourat. Očekává se, že se bude
judikatura vztahující se k ZOK v průběhu následujících let formovat
a vyvíjet a společnosti se při tzv. opt-in najednou octnou na „neznámé
půdě“. Aby se v ní bezpečně a v souladu s právem zorientovaly, bude
pro ně nezbytné vynaložit zvýšenou pozornost a také zvýšenou interakci s advokáty či právníky, což s sebou nese mimo jiné zvýšené
náklady za právní služby. Nutno zmínit i skutečnost, že i bez využití
opt-in se hlavními novinkami ZOK již společnosti řídí, neboť vyplývají
z aktuálnější judikatury.
Pokud tedy korporace neplánuje věnovat revizi svých poměrů v souvislosti s podřízením se ZOK jako celku potřebnou péči, která je
navíc spojena se zvýšenými náklady, nepodřízení se režimu ZOK je
pro ni bezpečnější a levnější varianta, která zachovává vyšší právní
jistotu.
inzerce
A141010088
PROFIT polemika
Realita vizionáře Karla Čapka
Měřicí roboti –
Knižní románová fikce R.U.R o „Rosumových univerzálních robotech“ (Rossum’s Universal Robots) není jen výbornou literární četbou od našeho světově proslulého spisovatele Karla Čapka, ale je už dnes naprosto běžně dostupnou realitou v oblasti
strojírenské a medicínské výroby. Výrobky dánské firmy Universal Robots A/S – bezpeční industriální roboti, kteří mohou
bez omezení pracovat s lidmi, jsou v České republice nabízeni přímo prostřednictvím liberecké společnosti Exactec.
Robot může zastat funkci člověka při manipulaci s výrobky, umí
montovat jednotlivé díly do výrobních sestav, dokáže zastat kvalifikovanou kontrolní a diagnostickou práci na montážních linkách
např. v automobilových výrobních
závodech. V poslední době se
velmi osvědčilo instalovat roboty
od společnosti Universal Robots
tam, kde to dříve bylo technicky
nemožné, např. do oblasti vyžadující velmi citlivý lidský přístup.
Příkladem mohou být kontrolní,
měřicí, diagnostické a vyhodnocovací pracoviště strojních dílů
v oblasti finální metrologie.
Robot není nemocen, nestávkuje
a neřeší ve své rodině vůbec žádné
problémy. Jeho pracovní morálka je
příkladná a výrobní tempo lze zvyšovat podle technologických potřeb
majitele továrny. A státní svátek?…
Ten je na rozdíl od nemalého finanč-
ního bonusu u lidských pracovníků
vnímán pouze v rovině běžného výrobního časoprostoru.
Automatické měřicí robotické systémy
Vzhledem k možnosti bezpečné
spolupráce robotů s lidmi na základě silového působení robota
na sebe a své okolí v souladu
s příslušnou evropské směrnicí je
logické, že inženýrská oddělení
ve výrobních závodech začínají
uvažovat o nasazování bezpečných
dánských robotů i na pracoviště
plně automatizované kontroly produkčních dílů. Desítky let tuto práci
vykonávali jen nejzkušenější odborníci z výroby, montáže, měření
a testování dílů. U profesí, jako je
měření velmi přesných strojních
dílů, se vyžaduje preciznost, velmi
vysoká odpovědnost a maximálně
opatrná manipulace.
Manipulace, paletizace, odebírání
a zakládání dílů, Pick-and-Place
Kateřina Tomčíková
Alice Kubíčková,
AK Vilímková Dudák & Partners
managing partner LP Legal
Dejte nám i ostatním vědět, co si o tom myslíte vy! Těšíme se na vaše názory na www.profit.cz a www.facebook.com/profit.cz
26
Na těchto pracovištích se nejenom
pracuje v klimatizovaných měřicích
halách, buňkách, kancelářích,
ale manipulovat s díly je nutno v ochranných rukavicích! To je
dáno měřicími postupy s ohledem
na možné teplotní ovlivnění kontrolovaných dílů od osoby, jež vlastní měření provádí. Pracuje se zde
v mikronových rozměrech, a tak
každá eliminace negativních vlivů
na měřicí cyklus je velikým přínosem pro výrobní závod. A právě
rozložení teplotního pole, jež velmi
výrazně ovlivňuje měřicí proces,
je u člověka a robota v tomto kontextu neporovnatelné. Do dnešní
doby byla obratnost, pohotovost,
mobilita, senzitivita, a kinematická
flexibilita u lidských operátorů technicky nepřekročitelná bariéra, která
nedávala robotům sebemenší šanci se zde uplatnit. S nástupem bezpečných dánských robotů společ-
Montáž na linkách, šroubování, pájení,
dávkování tuků a tmelů, lakování
nosti UNIVERSAL ROBOTS je dnes
už možno implementovat tyto roboty k měřicím strojům vyráběným
firmami např. Aberlink, Keyence,
Mahr, Mitutoyo, Vici & C VICIVision,
Taylor-Hobson atd.
Robot může pracovat jak v nepřetržitém provozu, tak jen v nočních
hodinách, případně jej lze aktivně
zapojit do měřicího procesu o víkendech a státních svátcích. Rozsah
automatizovaného měření je díky
této možnosti velmi široký. Proto
lze „univerzální roboty“ aplikovat
od malosériové velmi složité výroby
dílů např. pro letectví, medicínu,
laboratorní přístroje až po velkosériové nepřetržité provozy zaměřené
na automobilový průmysl i speciální
oblast, jako je např. výroba ložisek.
Dnes tak naplňujeme v praxi vizi
Karla Čapka o přínosu spolupráce
robotů s lidmi…
Ladislav Myšák
Obsluha obráběcích strojů
a vstřikovacích lisů
EXACTEC, Vzdušná 56/4, 460 01 Liberec • tel. (+420) 485 151 447 • e-mail: [email protected]
• www.exactec.com •
PROFIT restart
restart PROFIT
jiří hodan: HpH Models
Modely letadel
prožily silné
turbulence
Foto Martin Pinkas
Česká firma vyrábějící modely letadel
a následně vlastní kluzáky doplatila na
vrcholu svých sil nepřímo na teroristický
útok na newyorská „dvojčata“. Přežít
musela i posilování koruny a administrativní
poplatky Bruselu, které jí způsobily
tříměsíční platební neschopnost.
28
29
Se stavbou plastových modelů
na zakázku začali sourozenci Jiří a Ivan
Hodanovi před sametovou revolucí. Jejich
podnikání odstartovala láska k modelům. Na
vysoké škole si tak přivydělávali tím, že stavěli
kamarádům modely letadel, a za vydělané peníze si platili sportovní létání v aeroklubu.
Listopad 1989 jim otevřel nové možnosti.
„Sebrali jsme veškeré úspory z vkladních knížek a s jedním modýlkem, který jsme postavili,
jsme vyrazili Škodou 125 přes Alpy do Itálie.
Model se nám podařilo prodat a zdvojnásobili
jsme tak svůj kapitál,“ vzpomíná Jiří Hodan.
Modely letadel bratři Hodanovi nejdříve
stavěli doma. Postupně zapojovali členy rodiny
i kamarády, a přestěhovali se proto do výrobních prostorů v Kutné Hoře, odkud pocházejí.
V roce 1991 založili společnost HpH.
Jejich největšími a zároveň nejnáročnějšími zákazníky se stali Japonci. Firma tedy
otevřela v zemi vycházejícího slunce své zastoupení i servis. „Spolupráce s japonskými
partnery nás posunula zásadně dál,“ podotýká
Jiří Hodan. O modelech z kutnohorské firmy
v Japonsku dokonce vyšla výpravná monografie a jejich nadšeným sběratelem byl i tehdejší japonský ministr financí. O její produkty
byl takový zájem, že bývaly vyprodány na dva
roky dopředu. V roce 1994 se rozšířil počet
společníků na tři. Jaroslav Potměšil přinesl
po návratu z emigrace zkušenosti se stavbou
kluzáků. Krátce nato však umírá Ivan Hodan,
kterého při dopravní nehodě zabil bezohledný
řidič.
Vývoz srazil terorismus
V roce 1997 si firma troufla vyrobit svůj
první kluzák postavený na základě staršího
německého stroje. Podařilo se jim vyrobit
a prodat pětasedmdesát kusů této první série.
Ty dodnes létají na pěti kontinentech, znají je
v USA i v Austrálii, největším odběratelem
bylo mateřské Německo. Také s kluzáky se
firmě velmi dařilo a stala se jejich největším
tuzemským vývozcem. Na světovém trhu si
ukrojila zhruba desetiprocentní podíl. Přišly
i sportovní úspěchy. V roce 2005 vyhrál pilot Petr Stárek ze zbraslavického letiště
v Německu na stroji od firmy HpH prestižní
soutěž Barron Hilton Cup. Narůstající sebevědomí zúročila společnost HpH vývojem
vlastního stroje, a tak se v roce 2006 vznesl
poprvé do vzduchu její originální kluzák
HpH304 S. Jenomže realita nebyla tak růžová, jak by se mohlo zdát.
První ránu firmě zasadil na přelomu milénia stále posilující kurz koruny vůči dolaru.
30
Foto Martin Pinkas
inzerce
A141011068
PROFIT restart
V létě 2003 společnost musela propustit část
zaměstnanců a ostatním snížit platy. A aby
toho nebylo málo, ve stejné době došlo k obrovskému propadu amerického trhu s větroni
v důsledku teroristických útoků z 11. září 2001.
Kvůli obavám ze zneužití sportovního letectví
k dalším útokům se tehdy v USA objevila nová
pravidla a regulace. A spousta rekreačních
letců svého koníčku zanechala. Z leteckých
škol s desítkami či stovkami žáků, kterým dodávala kutnohorská společnost větroně, zbyly
jen ty nejvěrnější.
Rozchod společníků
Třetí rána přišla v roce 2004, po vstupu
České republiky do Evropské unie. Unijní
předpisy přinesly mnoho administrativních
překážek a především s nimi spojené náklady.
Pravidla se totiž pro společnost HpH změnila během hry a některé podmínky Evropské
agentury pro bezpečnost letectví musela splnit
se zpětnou platností. A i když měla dostatek
zakázek, dostala se v roce 2007 na tři měsíce
do platební neschopnosti kvůli nově zavedeným vysokým poplatkům vybíraným za vývoj.
Právě finanční náročnost evropských certifikátů se negativně podepsala na plnění exportních zakázek v potřebných termínech.
Další zlom pro firmu přišel v roce 2012.
Tehdy se kvůli sporům společníků původní
firma rozdělila na dvě samostatné firmy:
HpH Models vyrábějící zakázkové modely
a HpH Sailplanes specializovanou na větroně.
„Prostě jsme si lidsky přestali vyhovovat,“
shrnuje Jiří Hodan a pokračuje: „Velká letadla
mě nadále zajímají, věnoval jsem se jim dvacet
let. Ale jestli se někdy vydám i tímto směrem,
se uvidí, teď se věnuji modelům.“
S ekonomickou krizí vrcholící v letech
2009 a 2010 podle něj neměl rozchod majitelů souvislost. „Krizi řešíme v našem oboru
v podstatě neustále, je to každodenní boj,“
zmiňuje Jiří Hodan.
Ani trh s plastovými modely však není
takový, jako když firma před pětadvaceti lety
začínala. Japonsko bylo silně zasaženo krizí,
a i když se tamní prodeje postupně zvedají, na
pozici jedničky v odbytu se dosud ani zdaleka
nevrátilo. Firma v současnosti nemá jednoznačného zákazníka číslo jedna, největší trhy
pro její výrobky jsou v USA a evropských zemích. Rychle rostoucí ekonomiky jako Čína,
Rusko nebo Brazílie zatím tvoří zanedbatelná
čísla. „Jsou to jednotlivé zakázky. Kdybych
věděl, proč se tam neprosazujeme, byl bych
o hodně dál. Ale řekl bych, že i tam se naše
nabídka s tamní poptávkou jednou protnou.
Pravděpodobně k tomuto druhu zboží ještě
nedospěli,“ odhaduje Jiří Hodan.
Devalvace modelářům
pomohla
Firma přitom od počátku prakticky neprodává přes maloobchod. Jednu skupinu zákazníků tvoří lidé, kteří si produkty HpH Models
koupili již v minulosti nebo dostali doporučení
od svých přátel a známých. „Reference jsou
pro nás určitě nejdůležitější prodejní kanál,“
konstatuje Jiří Hodan. Další významný zdroj
odbytu jsou pak objednávky přes internet.
HpH Models v současné době zaměstnává
přibližně dvanáct pracovníků. V minulosti,
kdy se původní firma zabývala také větroni,
to bylo přes třicet lidí.
Výroba jednoho modelu trvá tři až šest měsíců, někdy i déle, podle náročnosti. Zákazníci
tak někdy na svůj vysněný model čekají i rok.
Celkově má HpH Models v nabídce 350 až 400
modelů, každý rok přichází na trh s několika
desítkami novinek. „Oproti našim počátkům,
kdy jsme dodávali výhradně sestavené a dokončené modely, nyní prodáváme stále větší
část produkce ve formě stavebnic, které si zákazníci sami zkompletují a nabarví. U stavebnic je totiž širší okruh zákazníků. Navíc jde
u nich o opakovanou výrobu, která jde mnohem lépe zorganizovat. Hotových modelů jsou
nyní zhruba jedna až dvě stovky ročně, stavebnic je kolem tisícovky,“ popisuje Jiří Hodan.
Po obtížných letech věří, že nyní firmu
čeká radostnější období. Také proto, že loňská devalvace kurzu Českou národní bankou zlevnila vývoz podniku a zlepšila jeho
konkurenceschopnost.
Dalibor Dostál
PROFIT test služby
Většina živnostníků a drobných
podnikatelů si vyrábí faktury na koleni.
Vytvoří si v tabulkovém programu šablonu
a ve svém účetnictví si vystačí s jejím vyplňováním. Hlídání splatnosti? Spárovat peníze
došlé na účet s fakturou a označit ji následně
jako zaplacenou, už je pro tabulku příliš.
32
Automaticky každý měsíc vystavit fakturu
si je třeba udělat také sám.
Mezi účetním, který se o fakturaci kompletně postará, a občasným vyplněním šablony tak zůstává prostor pro skutečně chytrou
službu, která živnostníkům a drobným podnikatelům pomáhá lépe spravovat finance.
Puntičkářsky uživatelská
aplikace
Změnit se to rozhodl Lukáš Konarovský
a Jan Korbel. Dva nezávislí programátoři
se silným citem pro uživatelskou spokojenost. Ve skutečnosti právě tento společný
postoj k internetovým službám, které by měly
Zadarmo, sólo nebo firma
Aplikace můžete využívat zadarmo, případně ve dvou tarifech. První za 160 korun
Zkoušeno v praxi
Registrace je otázkou několika desítek
vteřin. Jediné, s čím jsem měl na chvíli mentální problém, bylo vyplnění čísla účtu na
web, kde jsem byl poprvé. Ale úvahy o rizicích
kyberkriminality okamžitě vytlačilo reálné
konstatování, že číslo účtu jsem už uvedl na
tolika místech, že profesionální aplikace pro
fakturování bude patřit rozhodně k těm bezpečnějším. V robotickém duchu celého webu
je i potvrzení o úspěšném založení účtu, které
uživateli přijde na e-mail: „Díky za registraci,
humanoidní stvoření na bázi uhlíku!“
Velkou výhodou je, že vám program vytvoří přímý link pro vaši firmu ve formátu
https://app.fakturoid.cz/nazevvasifirmy,
takže si jej můžete snadno uložit mezi oblíbené weby. Vytvoření první faktury je velmi
intuitivní. Stačí jen zadat údaje o subjektu,
kterému fakturu zasíláte, a kolik peněz má
firma zaslat. Program nezapomene upozornit ani na doplnění povinné „větičky“
v patičce faktury, buď o zápisu do obchodního rejstříku u právnických osob, nebo
o registraci v živnostenském rejstříku u fyzických osob. Pak je možné fakturu odeslat
e-mailem, vygenerovat jako PDF, vytisknout
a tak dále.
Celá aplikace je zdarma. Občasné upozornění, že můžete přejít i na placenou verzi,
rozhodně nepůsobí nějak vtíravě.
Síla aplikace však není ve vytvoření jediné
faktury, ale spíše v jejich dlouhodobém spravování. Program hlídá splatnosti faktur, upozorňuje na jejich překročení, dělá přehledy
za různá období. Umí si poradit i s fakturací
do zahraničí, včetně aktuálního kurzu měn.
Z malých podnikatelů tak sejme značnou část
tíhy, kterou mají s fakturováním spojenou
a kvůli níž často přenechávají vyřizování podobných operací účetním.
Petr Švihel, Dalibor Dostál
A141009945
Co příjemně překvapí na stránce Fakturoid.cz hned po jejím otevření,
je její lehkost a hravost. Žádná otravná čísla, žádné strohé tabulky, ale
robot s obrazovkou místo hlavy a milá grafika. Je nutné podotknout, že
takto zábavný není jen obal, ale v podstatě celý obsah webové aplikace.
měsíčně je navržený pro živnostníky, druhý
za 480 korun zase pro firmy. Tento model –
omezená služba zdarma, plná verze za částku,
která nebolí – využívají i nejúspěšnější online
služby, jako je například Spotify. S účtem
zadarmo můžete fakturovat maximálně pěti
klientům, s účtem za 160 korun nazvaným
Sólo fakturujete neomezeně. Zatímco tyto
dva platební režimy jsou určené převážně pro
živnostníky, je zde i třetí, určený firmám, a to
za měsíční poplatek 480 korun. Ten nabízí
neomezené fakturování a různé vychytávky,
mezi které patří například možnost zapojení
skutečné účetní.
inzerce
Pozitivně vyladěný
stroj na faktury
prvotně myslet na uživatele a jeho pohodlí,
je přivedl ke spolupráci Osobně se Lukáš
s Janem neznali. Každý je dokonce z jiného
města. Dohromady je svedly internetové diskuse nad prouživatelskými aplikacemi.
K fakturaci se dostali postupně, jejich
první nápad na společný projekt, který měl
dokázat, že lze vytvořit uživatelsky pohodlný program, byl trochu jiný. Ovšem měl
společné atributy.
„Šlo o službu, do které by si uživatelé nahráli ceník v Excelu a aplikace by jim umožnila ho zpracovat — udělat přepočty z cizích
měn, vyhodit či přidat položky, přidat kategorie cen pro různé odběratele a pak tyto
ceníky sdílet s klienty jako odkaz na stránku
nebo stáhnout jako soubor,“ vysvětluje Jan
Korbel. Práce se ale zasekly na technických
problémech v implementaci a odrazovala je
i další nevýhoda, která časem vykrystalizovala – že pracují na aplikaci, kterou sami nebudou chtít používat.
Naopak co by Jan i Lukáš jako živnostníci
rádi využívali, byla služba na zpracovávání
faktur. A k tomu šlo využít části programu,
které už zpracovali pro aplikaci na ceníky.
„Fakturace bylo něco, co jsme oba potřebovali, a věděli jsme, že je to model, který
už v zahraničí funguje a bude se také lépe
prodávat,“ přidává Jan Korbel.
Na Fakturoidu začali pracovat během vánočních svátků 2008 a dali si lhůtu jeden
rok.
„V průběhu prací jsme si založili blog, kde
jsem psali, na čem pracujeme, jak nám to jde
a jaké máme problémy. A už jen ten blog lidi
zaujal,“ říká Lukáš Konarovský. I díky tomu,
že takto průběžně informovali o svém projektu, se ostrý start skutečně povedl. Spustili
ho na Štědrý den 2009 a hned se registrovalo
několik desítek uživatelů.
„Sledoval jsem během dne, jaký je stav,
a hlavně po večeři najednou registrace začaly
skákat. Lidé si předali dárky a pak si šli ze
zvědavosti zkusit, co jsme vytvořili,“ vzpomíná Lukáš Konarovský.
Od té doby se Fakturoidu věnují nepřetržitě.
Na dotazy odpovídá vždy jeden z nich, jsou připraveni reagovat odkudkoli a kdykoli a hlavně
co nejrychleji. Věří, že právě dotazy uživatelů
jim nejlépe prozradí, co je třeba upravit a dodělat, a zároveň jedině oni dokážou co nejuspokojivěji odpovídat svým zákazníkům.
PROFIT FOKUS
FOKUS PROFIT
Každé páté firemní auto
je zbytečné
Češi jsou národem křečků. Dělají si zbytečné zásoby, které je stojí peníze
navíc: větší sklady přinášejí vyšší náklady na dopravu a uskladněné
zboží. Speciální počítačový program ve spojení se špičkovými
matematiky dokáže odhalit firmám zbytečné výdaje nejen v logistice.
34
A141007389 A141007390
Foto Martin Pinkas
znalostmi konzultantů. „Projekty jsme navíc
schopní realizovat na bázi success fee, což
znamená, že nám klient zaplatí až po dosažení skutečných přínosů,“ zmiňuje Tomáš
Formánek.
Prosadit nový koncept na trhu nebylo jednoduché, nejrůznějších poradenských firem,
včetně poboček významných globálních společností, na českém trhu fungovaly desítky.
Kromě původního nápadu tedy zakladatelé
společnosti Logio potřebovali i notnou dávku
odvahy. „Nebáli jsme se investovat desítky
milionů z vlastní kapsy do špičkových matematiků a vývoje softwaru, který dnes patří
ke světové špičce. To, co nás žene dopředu,
inzerce
Poslední tučná kost
Společnost Logio vznikla v roce 2004
spojením dvou firem. „Na logistiku jsme se
zaměřili, protože věříme, že je poslední oblastí ve fungování firmy, ve které je prostor
pro skutečné změny. Baví nás to obrovské
množství kombinací, které logistika nabízí.
Baví nás používat zdravý selský rozum a pokročilou matematiku, protože tohle spojení
je přesně to pravé pro velké úlohy, které logistika skýtá. V době, kdy jsme Logio zakládali,
nebyla na trhu prakticky žádná konkurence.
Stále jde o velice mladou disciplínu,“ popisuje desetiletou historii firmy její generální
ředitel.
Na trhu se firma dokázala prosadit díky
komplexnímu přístupu. Celková optimalizace
má totiž vždy vyšší efekt. Zároveň se firmě
povedlo skloubit špičkovou matematiku v podobě softwaru Planning Wizard s expertními
Foto Martin Pinkas
Když ve Škodě Auto hledali před
lety úspory v oblasti manipulační techniky, vsadili na tehdy začínající společnost
Logio. Díky jejímu programu automobilka
v rámci jednoho z největších logistických
projektů ve střední Evropě ušetřila 20 procent vysokozdvižných vozíků při současném
navýšení produkce vozů.
Podobný potenciál úspor má většina českých podniků. Proč? „Jsme národem křečků.
Ve všem vidíme riziko, a tak se raději předzásobíme, co kdyby přišly horší časy. Tento
princip funguje i v ostatních oblastech. Radši
si postavíme větší sklad, co kdybychom ho
někdy potřebovali. V řízení zásob ovšem
platí jednoduché pravidlo, že pokud někomu
zmenšíte plochu, tak se rychle naučí být efektivní,“ říká Tomáš Formánek, spoluzakladatel
a generální ředitel společnosti Logio.
V oblasti dopravy a distribuce se firmě
daří snižovat náklady o 15 až 20 procent,
především snížením počtu najetých kilometrů, nižším počtem potřebných vozidel, řidičů
a podobně. „Dalším zajímavým přínosem je
zvýšení dostupnosti položek, kdy eliminujeme
ušlé prodeje a zisky. Při zvýšené dostupnosti
jsme navíc schopni systémově snížit vázaný
kapitál v zásobách o 20 procent. Podle našeho
vlastního výzkumu leží v českých firmách
zbytečné zásoby za 70 až 100 miliard korun.
Našim cílem je tyto peníze českým podnikům
ušetřit,“ dodává Tomáš Formánek.
jsou příběhy našich zákazníků, kteří mnohdy
i zásadně přehodnotili strategii firmy a výrazně zvýšili její ziskovost,“ podotýká šéf
společnosti.
Kromě úspor v rámci zeštíhlování stávajícího vozového parku skrývají potenciál
k úsporám také alternativní druhy dopravy,
které mohou v řadě případů nahradit dominantní silniční dopravu. Perspektivní je
především železnice. I když není vhodná pro
každý podnik, v případě, že je možné ji využít,
šetří oproti silnici jednotky procent. Dobrým
příkladem je třeba společnost Karlovarské
minerální vody. Ta se přede dvěma lety vrátila
na koleje po patnáctileté přestávce, kdy v roce
1997 přestala využívat pro dopravu nápojů
svoji vlečku. V roce 2012 začaly její minerálky
z Kyselky na Karlovarsku do firemních skladů
v Mostkovicích u Prostějova přepravovat společnosti Autodoprava Hanzalík a ČD Cargo.
Tento náklad do té doby převáželo 3700 kamionů ročně.
Kopírování programu
neuspělo
Původní know-how otevřelo společnosti Logio východní trhy, zejména Rusko
Technologický rychlík
Společnost Logio na sebe upozornila již
čtyři roky po svém vzniku. V roce 2008
se umístila na desátém místě mezi nejrychleji rostoucími firmami v rámci žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central
Europe. V něm jsou zařazeny nejrychleji se rozvíjející technologické společnosti podle růstu výnosů za posledních pět let. Firma Logio se tehdy
prosadila v konkurenci devíti zemí.
a Kazachstán. „Aktuálně připravujeme rozšíření do zemí západní Evropy a jsme před
vstupem do Brazílie, tam ovšem jen s jedním specifickým produktem, který se prodává přes web formou softwaru jako služby
(SaaS),“ popisuje Tomáš Formánek.
Především ve vyspělých zemích přitom
mají firmy vedle úspor ještě další motiv, proč
se zabývat zeštíhlováním vozového parku.
Oblast dopravy a logistiky totiž tvoří až 75 procent celkové environmentální stopy firem.
Právě tato oblast je proto pro mnoho firem
výchozím bodem pro snižování emisí a omezování plýtvání energetickými zdroji.
V souvislosti s vlastním růstem přitom musí
podnik řešit zvyšování vlastních nákladů i obtížnější řízení stále větší firmy. „U nás v Logiu
platí, že budeme raději více vydělávat než více
šetřit. Ale samozřejmě se potýkáme s rostoucími nároky na provoz. V kontextu složitého
financování zahraničních projektů si musíme
dát velký pozor na správné vybalancování cash
flow. Máme propracované projektové řízení,
kde na začátku každého projektu rozplánujeme doslova každou korunu. Také se nám daří
držet dobrý tým chytrých lidí s minimální fluktuací,“ popisuje šéf společnosti Logio recept
na efektivní expanzi do zahraničí.
Jako každá úspěšná firma musí i Logio
sledovat, jak se konkurence snaží okopírovat její fungující model, včetně unikátního
programu. „S kopírováním našeho softwaru
jsme se v historii několikrát setkali a nikdy to
nevedlo k úspěchu. Je totiž nesmírně těžké
zkopírovat ty tisíce hodin přemýšlení, debat
a analýz, které probíhají na pozadí a které
oddělují úspěšný software od neúspěšného.
Vsadili jsme totiž na špičkové české matematiky, kteří tvoří ty podstatné myšlenky a algoritmy,“ uzavírá Tomáš Formánek.
Dalibor Dostál
35
Křišťálové difuzéry Lightway
Pro rovnoměrný rozptyl velkého množství světla, které je přiváděno světlovodem do místnosti,
nabízíme široký výběr rozptylovačů z broušeného křišťálu. Zde je několik ukázek.
Světlovodařství
Všichni víme, co znamená zemědělství, truhlářství nebo instalatérství. My přivádíme denní světlo do tmavých prostor
pomocí světelného potrubí. Ano, máte pravdu, stvořili jsme „světlovodařství“. Již 14 let osvětlujeme vaše prostory a
snažíme se zjistit, jak bychom světlovodům nejraději říkali. Vzniklo krásné české slovo „světlovodařství“.
Pojďme se podívat, co můžete udělat, když zjistíte, že máte doma málo denního světla.
Po zjištění základních informací např. z našich stránek (www.lightway.cz) nebo po telefonu od našich informacemi plně
vyzbrojených kolegyň, které vám s radostí vše vysvětlí, k vám přijede náš kolega „světlovodař“. Profesionální technik firmy
Lightway, který zjistí ideální polohu světlovodu a po zaměření vám rozepíše cenovou kalkulaci s termínem dodání.
Křišťálové sloupy Lightway
Extrémní množství přiváděného denního světla rozzáří světelné sloupy
z masivního křišťálu. Jeho paprsky pak prochází skleněnou hmotou
a dynamicky prosvětlují okolí ve spektru a jasu všech barev, které k dennímu
světlu patří. Žádné jiné světlo, to sluneční přes den prostě nenahradí.
Chcete znát cenu?
Odešlete formulář na
Již dlouho se snažíme říci, že světlovody umí přivést zdravé denní světlo, kam budete chtít.
Teď vás chci požádat o váš názor. Líbí se vám náš světlovodař?
www.lightway.cz
To, co potřebujete, je řešení a spousta denního světla hlavně v zimě.
nebo volejte na
Za náš mezinárodní tým světlovodařů Lightway
Michael Bonk, www.lightway.cz
235 300 694
PROFIT zahraničí
zahraničí PROFIT
Turecko jako bývalá Shining Star
Asijského tygra trápí
narůstající problémy
Turecko prošlo od roku 2002 hlubokou ekonomickou transformací a v současnosti je šestnáctou největší ekonomikou světa
s HDP ve výši 830 miliard dolarů. „Skvělé
hospodářské výsledky v poslední dekádě
navíc upevnily u expertů a mezinárodních
institucí důvěru v ekonomiku země půlměsíce a její budoucnost. Například OECD
očekává, že bude Turecko v letech 2012 až
2017 nejrychleji posilující ekonomikou mezi
členskými zeměmi s průměrným růstem
5,2 procenta,“ říká obchodní rada tureckého
velvyslanectví v Praze Necmi Ugurlu. V poslední době se ovšem zdá, že důvodů k optimistickým prognózám ubývá.
„Oproti roku 2012, kdy rostlo HDP
o 2,2 procenta, si Turecko zachovává solidní
tempo růstu, které nicméně zdaleka nedosahuje hodnot blížících se magické hranici
deseti procent. Zdá se, že éra politického
komfortu současných vládních entit, založená na sprintující ekonomice trhající růstové
rekordy, je minulostí,“ říká vedoucí obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví
ČR v Ankaře Arnošt Kareš.
Základem tureckého úspěchu minulých
let byla především liberalizace zahraničního
obchodu, díky níž významně rostl turecký
export. „Země se od roku 1980 zaměřila na
export. Základním cílem strategie bylo vytvořit na vnější svět orientovanou ekonomickou
strukturu v rámci volného trhu a integrovat
se na světových trzích. Na základě této nové
strategie byla přijata opatření zaměřená na
liberalizaci zahraničního obchodu. V uplynulých deseti letech pak došlo k výjimečnému
posílení tureckého vývozu. Export ze země
na zahraniční trhy narostl v té době třikrát
38
Foto reuters
Zářící hvězda na poli rozvíjejících se ekonomik. Tak bylo možné
charakterizovat Turecko na počátku této dekády, kdy rostla země
půlměsíce tempem kolem devíti procent ročně. Nyní se začíná
potýkat s výraznými strukturálními problémy. Českým exportérům
i investorům přesto nabízí velký a pestrý trh řadu příležitostí.
ze 47 miliard dolarů až na 151 miliard dolarů
v loňském roce. Celková obchodní bilance
Turecka se v uplynulých deseti letech navýšila
téměř čtyřnásobně,“ upozorňuje obchodní
rada Ugurlu.
Budoucí vývoj? Převládá
nejistota
„Kdo má nadále tuto zemi spojenu s dříve
ustáleným slovním spojením ,turecké hospodářství‘, symbolizujícím chaotický a neefektivní ekonomický systém, je zejména
při návštěvě rychle rostoucích aglomerací
typu Istanbul, Ankara, Izmir, ale též Mersin,
Adana, Bursa, Samsun či anatolských tygrů
jako Gaziantep, Kayseri a Konya brzy vyveden z omylu. Dnešní Turecko je rychle
se rozvíjející zemí, o jejíž trh se 77 miliony
spotřebitelů se ucházejí exportéři a investoři
z celého světa,“ upozorňuje Arnošt Kareš na
jedno z pozitiv, ale vzápětí připomíná přibývající negativa.
Turecká ekonomika, která se po předloňském mírném propadu vrátila v roce
2013 ke slušnému růstu ve výši čtyři procenta, má totiž vleklé strukturální problémy, které mohou ohrozit její budoucí
vývoj. Podle Kareše jde zejména o velmi
nízké úspory domácností, které mají velký
sklon ke spotřebě, vysokou zadluženost
soukromého sektoru či přílišnou závislost
na dodávkách energetických surovin. Již
letos Turci očekávají zpomalení ekonomiky, které může postupně vést k nárůstu
nezaměstnanosti.
„Skutečnou Achillovou patou je pak
enormní deficit platební bilance běžného
účtu financovaný z převážné většiny jen za
pomocí krátkodobého (spekulativního) zahraničního kapitálu. Byť deficit běžného účtu
platební bilance k HDP vykazuje zlepšující
se tendenci směrem k hodnotě z roku 2013:
6,9 procenta oproti hrozivým deseti procentům v roce 2011, stále se jedná o zásadní problém,“ doplňuje.
Turečtí výrobci nejsou na světových trzích
natolik známí, aby mohli úspěšně a ve velkých
objemech prodávat své produkty v zahraničí.
Z žebříčku konkurenceschopnosti zemí sestavovaného Světovým ekonomickým fórem
(WEF) vyplývá, že si Turecko v loňském roce
pohoršilo o jednu příčku a kleslo na nynější
44. místo oproti předchozímu srovnání. Silná
domácí poptávka sice nastartovala v uplynulém období dovoz zboží, na druhé straně
právě ona spolu s vysokými cenami potravin
a výraznou devalvací turecké liry na konci
roku 2013 vedly k inflaci ve výši 7,4 procenta.
Skutečná inflace tak byla vyšší než prognóza
centrální banky.
Volba prezidenta? Jasný vítěz
a politická rizika
Tureckem nyní hýbou prezidentské volby.
Pokud znovu poroste politické napětí, jako
tomu bylo v prosinci 2013 a letos v lednu,
mohou podle analytiků zemi začít opouštět
zahraniční investoři, což by vedlo k výkyvům
na měnových trzích. To by mohlo ještě zvýšit
už dnes astronomický externí dluh.
Původcem politických třenic v Turecku
je přitom především bývalý premiér a nově
zvolený prezident Recep Tayyip Erdogan.
Politická opozice si stěžovala na neregulérnost voleb, Erdogan ovšem znovu triumfoval
a ujistil své partnery, že bude pracovat na „národním usmíření“, chce respektovat všechny
skupiny obyvatel a bude prezidentem všech
77 milionů Turků.
Ekonomické směřování Turecka by se
skutečně po zvolení Erdogana prezidentem
změnit nemělo, politické trurbulence – a tedy
další problém pro těžce zkoušené hospodářství – se mohou opakovat. Dveře pro Čechy otevřené
Česká republika patří v současnosti
inzerce
k významným obchodním partnerům země
půlměsíce. Vzájemná obchodní výměna se za
uplynulých pět let téměř ztrojnásobila a loni
dosáhla asi 2,8 miliardy dolarů.
Až do roku 2011 byla obchodní bilance
mezi oběma zeměmi vyvážená, pokles domácí poptávky v ČR ale udusil turecký vývoz
do České republiky, zatímco český export si
zachoval slušné tempo růstu. „Podle statistických dat vyvezly turecké firmy do ČR v roce
2013 zboží za 1,14 miliardy dolarů, což je nárůst zhruba o tři procenta, a na druhé straně
český export do Turecka narostl o téměř
23 procent na 2,21 miliardy,“ doplňuje obchodní rada Ugurlu.
A kde je potenciálně největší šance pro
české exportéry a investory? „V současné
době se mění komoditní struktura česko-tureckého obchodu a ve vývozu i dovozu převládají průmyslové výrobky s vyšší přidanou
hodnotou. Pro české firmy jsou na tureckém
trhu prioritní sektory s velkým růstovým potenciálem,“ říká Arnošt Kareš.
O české výrobky je na tureckém trhu zájem. „V korunovém vyjádření došlo za rok ke
zvýšení obratu zahraničního obchodu o téměř
20 procent a zejména náš export vykázal
skvělou růstovou dynamiku, když raketově
posílil o deset miliard korun na 43,3 miliardy
korun,“ dodává český obchodní rada.
Turecko se zřejmě v blízké budoucnosti
stane mezi členy Mezinárodní energetické
agentury, která sdružuje 26 zejména vyspělých zemí, státem s největším růstem
poptávky po elektrické energii. Už dnes je
šestým největším trhem s elektrickou energií v Evropě a v následujícícm období bude
potřebovat zvýšit své kapacity o 4000 MW
ročně. Odhadovaný nutný objem investic do
roku 2023 s cílem zdvojnásobit současné instalované kapacity představuje 100 miliard
amerických dolarů. A právě tady je podle ministerstva zahraničních věcí velká příležitost
pro české firmy. „Z českého pohledu jsou
slibné zejména konvenční zdroje elektrické
energie, tepelné elektrárny s využitím místního nízkokalorického lignitu, ale též zdroje
počítající s importovaným černým uhlím.
Stranou by neměly zůstat ani turecké plány
na rozvoj jádra a možná participace českých
firem na subdodávkách,“ přibližuje Kareš.
Jakub Procházka
A131017183
39
PROFIT zahraničí
zahraničí PROFIT
Srbsko na evropské křižovatce
Povodně spláchly
slibný růst
Srbsko se v loňském roce mohlo
chlubit solidním ekonomickým růstem,
přesto nadále patří k nejchudším v Evropě.
V žebříčku zemí světa podle hrubého domácího produktu na hlavu je až v osmé desítce mezi rozvojovými státy jako Brazílie
či Kostarika. HDP představuje sumu okolo
12 000 dolarů, pro srovnání Češi vytváří
ročně hodnotu kolem 26 000 dolarů.
Za všemi sousedy ze zemí bývalé Jugoslávie
Srbsko výrazně pokulhává. Vláda se jako
jedna z posledních v Evropě odhodlala k reformám, které umožňují přechod od státem
řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství.
Zmenšují se vazby státu na hospodářství, postupně se privatizuje státní majetek a také se
transformují jednotlivá průmyslová odvětví.
K tvrdším reformním krokům ovšem zatím
srbská vláda nesáhla, a to zejména kvůli obavám ze sociálních nepokojů.
Velká voda zvýší deficit
K největším problémům současného
Srbska patří extrémní nezaměstnanost. Ta
se pohybuje nad dvaceti procenty. Přesná
čísla ovšem k dispozici nejsou. Podle analytiků jsou Srby uváděné oficiální údaje kolem
21 procent podhodnocené.
Nezaměstnanost je přes 20 procent a podle
některých názorů dosahuje 25 procent. Do
tohoto údaje přitom není započítaná umělá
zaměstnanost v podnicích, které by bez podpory státu již prošly likvidací. Srbská vláda
připravuje nový zákon, lze ale očekávat silný
odpor odborů.
Špatný je i vývoj srbských veřejných financí. „Veřejný dluh koncem roku 2013
40
dosáhl 65 procent hrubého domácího produktu a schodek státního rozpočtu na letošní rok je projektován na 4,8 procenta,“
vypočítává Luboš Joza, vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky
v Bělehradě.
Srbsko se ovšem musí v letošním roce
potýkat s novými, ne zcela očekávanými nesnázemi. Letos v květnu jej zasáhly rozsáhlé
povodně, které způsobily škody za desítky miliard srbských dinárů. Přírodní živel, s jehož
následky se Srbové potýkají dodnes, bezpochyby přispěje k dalšímu zvýšení deficitu.
Loňský růst ve výši 2,3 procenta HDP tak
rok 2014 nezopakuje. „V letošním roce se očekává stagnace ekonomiky, způsobená mimo
jiné silnými povodněmi, které postihly Srbsko
v květnu. Růst hrubého domácího produktu
v roce 2013 byl tažen zejména spuštěním
výroby automobilu Fiat 500L v Kragujevaci
v bývalé automobilce Zastava. Pro letošní
rok bude srbská ekonomika zřejmě postrádat
podobný impulz. Je to právě oblast přímých
zahraničních investic do zpracovatelského
průmyslu, která je pro budoucnost srbské
ekonomiky zásadní. Srbsko má silnou průmyslovou tradici, bohužel veliké množství
továren bylo zavřeno nebo je srbským státem uměle drženo nad vodou,“ upozorňuje
Luboš Joza.
Reformy budou bolet
Reformní kroky, které musejí následovat, budou obyvatele Srbska bolet. „Srbský
stát stojí před výzvou konsolidovat veřejné
finance a současně zajistit nové impulzy pro
Srbové jako obchodní partneři
Srbové jsou, stejně jako jiné národy Balkánu, dobří obchodníci. Při navazování nových kontaktů je nutné vnímat, že je pro ně důležité, nejen s čím se má obchodovat, ale možná ještě
více s kým (váš partner se bude zajímat, „kdo jste“). Omezit se na prezentaci technických parametrů nabízených výrobků/služeb by tak byla chyba. Klíčový je osobní kontakt,
v Srbsku se nedělají obchody na dálku. Ze strany srbských partnerů je třeba se připravit
na větší temperament a emoce („jsme slovanští bratři“, ale to nehraje roli při jejich rozhodování) i možné nadsazení kontaktů, kterými váš partner disponuje. Pokud jednáte s prostředníkem, doporučuji kontaktovat velvyslanectví nebo zahraniční kancelář CzechTradu.
Registrujeme řadu solidních zprostředkovatelů, ale bohužel také případy skutečných podvodníků. Pokud srbský partner říká, že něco „není problém“, znamená to, že se předmětnou otázkou v daném případě nechce zabývat, a později se to může projevit jako zásadní
problém. Doporučujeme dát zvýšený pozor na platební podmínky, platební morálka zde nepatří mezi nejlepší. Doporučuji ověřovat to všude, kde je to možné. Do srbského trhu je
nutné investovat čas, výsledky se pravděpodobně dostaví později, než bylo na začátku očekáváno či slibováno, a úspěch se nedostaví bez cest do této země a osobního jednání.
Luboš Joza, vedoucí ekonomického úseku
Velvyslanectví České republiky v Bělehradě
Foto reuters
Srbští vládní politici vidí budoucnost v těsné
spolupráci s EU, hospodářství ovšem zdaleka není
na vstup do Unie připraveno. Slibný ekonomický
růst navíc zabrzdily letošní katastrofální záplavy.
srbskou ekonomiku. Připravuje se též nový
zákon o privatizaci a úpadkový zákon. Ty
by měly umožnit nové kolo privatizací a snížení objemu subvencí srbským firmám. Je
ale možné očekávat, že tento proces, spolu
s propouštěním či snižováním platů státních
zaměstnanců, zesílí sociální tlaky ve společnosti a krátkodobě ještě zvýší nezaměstnanost,“ říká Luboš Joza.
Restrukturalizace průmyslu postupuje
jen velmi pomalu. A jaká je cesta ke zvýšení
konkurenceschopnosti srbského průmyslu
a srbských výrobků na světových trzích podle
Srbů?
„Poměrně intenzivní debata na toto téma
mezi místními ekonomy vyústila v reformní
program dřívějšího ministra hospodářství
Raduloviće. Ten prosazoval razantní kroky,
což vedlo k jeho odvolání počátkem roku,
mimo jiné na základě tlaku odborů. Je proto
otázkou, co je v současnosti v Srbsku politicky schůdné. Jistě dobrou cestou je snaha
srbské vlády přilákat zahraniční investory
a dokončit privatizaci státních podniků.
Otázkou je, nakolik bude ze strany soukromých investorů zájem,“ vysvětluje Joza
a doplňuje: „Srbsko musí vyvíjet snahu, aby
nejschopnější vědci a technici neodcházeli prostředků. Pro menší investice zaměřené na
do zahraničí, případně je motivovat, aby se výrobu nebo vývoz služeb mohou být poskytdo země vraceli.“
nuty nevratné subvence ve výši až deset tisíc
eur na jedno vytvořené pracovní místo.
Jak přilákat investory?
Ve snaze přilákat zahraniční kapitál naZemi by rozhodně pomohl příliv zahra- bízí Srbsko obchodním společnostem také
ničních investic, které jsou dosud na velmi daňové prázdniny, trvající od pěti do deseti
nízké úrovni. V posledních patnácti letech let. Dále zde existují, za specifických poddosáhlo 150 nejvýznamnějších zahraničních mínek, nabídky na osvobození od placení
investic v Srbsku hodnoty necelých 17 miliard sociálních příspěvků za zaměstnance a daeur. Asi dvě desítky velkých investic smě- ňové kredity.
řovaly do automobilového průmyslu, 18 do
„Systém pobídek se průběžně mění a nelze
bankovnictví, 15 do pojišťovnictví a 10 do vyloučit další změny v souvislosti s přijetím
stavebnictví.
zmíněných reforem. Samotný daňový systém
Zahraniční společnosti dlouhodobě od- lze považovat za přijatelný. V současnosti činí
razuje politická nestabilita včetně řešení ko- daň z příjmů právnických osob 15 procent,
sovské otázky, pomalé tempo reforem a stále daň z příjmů fyzických osob 10 až 20 procent,
ještě neúměrné zásahy státu do ekonomiky. sazba DPH je 10 a 20 procent,“ doplňuje veNevýhodou Srbska je i přílišná byrokracie doucí ekonomického úseku Velvyslanectví
a všudypřítomná korupce. K lákadlům nepatří České republiky v Bělehradě.
ani ceny nemovitostí a kvalita služeb.
Srbové chtějí otočit kormidlem a nasmě- České firmy se nehrnou.
rovat zemi do klidnějších evropských vod Chyba
pomocí státních pobídek. Pokud hodnota
V zemi působí i investoři z České repubinvestice přesáhne 200 milionů eur a firma liky. Tuzemské firmy se ovšem zatím do jazyvytvoří přes tisíc nových pracovních míst, kově i kulturně blízké země nehrnou, což je
uhradí srbský stát firmě 25 procent vložených podle zástupců české diplomacie škoda.
41
„Nejvýznamnější českou investicí v Srbsku
je továrna na výrobu zemědělských a stavebních
pneumatik ve městě Ruma, kterou vlastní firma
Mitas. Také byla spuštěna továrna na výrobu peletek ze slámy v obci Doroslovo, vlastněná investorem z Česka. Existuje řada dalších projektů,
například výstavby malých vodních elektráren.
Celkový rozsah investic z Česka však zůstává
nízký. Je to dáno mimo jiné problémy s pořizováním pozemků, nejasnými vlastnickými
právy po dřívějších socialistických podnicích,
které často emitovaly zaměstnanecké akcie,
a celkovou byrokratickou zátěží pro zahájení
podnikání v Srbsku,“ domnívá se Joza.
Podle jeho slov jsou v Srbsku vynikající
příležitosti pro vytvoření vedlejší výrobní
základny. Výhodou pro české investory jsou
náklady na pracovní sílu, na balkánské poměry kvalifikovaní pracovníci a zlepšující se
dopravní infrastruktura.
Tato čísla přesto podle něj stále neodpovídají potenciálu. Srbsko je trhem, kde je v řadě
oblastí nenasycená poptávka a existuje zde
řada příležitostí pro české dovozce a distributory. Z hlediska spotřebního zboží lze podle
diplomata očekávat zlepšení přístupu na trh
u potravin. Srbsko, které se chystá ke vstupu
do EU, by mělo odstranit netarifní překážky
obchodu a také zrušit dosud existující maximální ceny základních potravin v maloobchodě. „Ještě větší prostor je u business-to-government zakázek, zde jsou potřeby
enormní. Situaci budu ilustrovat na příkladě
poptávky po čistírnách odpadních vod. Pouze
pět procent odpadních vod v Srbsku je čištěno na úrovni odpovídající předpisům EU.
Změna bude vyžadovat investice v rozsahu
kolem pěti miliard eur,“ uvádí Joza příklad
jedné z oblastí, kde by se mohly české firmy
uplatnit.
Foto reuters
Vzájemný obchod? Roste.
Tahounem je export
Srbsko přesto patří k významným obchodním partnerům ČR. Vzájemný obchod trvale
roste a táhne ho zejména export.
„Jisté výkyvy vyvolává obchod s elektrickou
energií, kdy záleží na potřebách srbské energetiky kaskádově ji dovážet, případně na jejích
možnostech prodávat ji opačným směrem. Bez
započtení elektřiny vzrostl vývoz z Česka do
Srbska v letech 2009 až 2013 o 75,5 procenta
na 325 milionů eur a dovoz vzrostl o 117,6
procenta na 231 milionů eur. Potenciál pro
české vývozce nejlépe dokladuje podíl dovozu
z Česka na celkových dovozech do Srbska. Ten
vzrostl z 1,7 procenta v roce 2009 na 2,1 procenta v roce 2013,“ prozrazuje Joza.
Foto čtk
PROFIT zahraničí
42
Dlouhá cesta do EU
Srbská vláda přes jisté problémy ve vztazích se Západem vidí jednoznačně budoucnost své země v Evropské unii. Také EU se
Srbskem do budoucna počítá, cesta ke vstupu
bude ovšem dlouhá a trnitá. Luboš Joza prozrazuje, jak Srbsko v současné době využívá
rozvojovou pomoc ze strany EU: „Evropská
unie financuje v Srbsku projekty prostřednictvím instrumentu předvstupní pomoci
IPA. Objem prostředků určených pro Srbsko
ročně přesahuje 200 milionů eur. V posledních dvou letech došlo k řadě změn a nyní se
nacházíme v přechodném období. Dříve byla
většina projektů zaměřena na posílení kapacit
srbských institucí. Tyto aktivity byly nosně cíleny na harmonizaci srbského právního řádu
s acquis a na vytvoření předpokladů pro provádění těchto právních předpisů. Relativně
menší objem financí byl určen na konkrétní
infrastrukturní projekty. Řada z nich se navíc
potýkala s obrovskými problémy, docházelo
k jejich odkládání i rušení.“
Nyní se připravují nové priority v rámci
jednotlivých sektorů. V současnosti je Srbsko
na prahu screeningů jednotlivých kapitol,
což je proces, který by měl plynule přejít
do přístupových rozhovorů. „S ohledem na
nedořešené záležitosti s některými sousedy
je ale vládní podpora vstupu do EU v praxi
omezena tím, že zatím není formálně potvrzeno, jaké konkrétní požadavky nakonec Unie
Srbsku předloží,“ dodává diplomat.
Jakub Procházka
Mezinárodní
strojírenský
veletrh
VODOROVNÉ VYVRTÁVAČKY
(HORIZONTKY)
■
■
■
■
Výroba a prodej NOVÝCH strojů
do průměru vřetena 130 mm
Generální opravy, modernizace, rekonstrukce
Nabízíme řešení technologie obrábění
Záruční a pozáruční servis, dálová diagnostika
Jako jedni z mála, stále nabízíme také konvenční stroje určené pro kusovou výrobu
Jsme autorizovanou opravnou výrobce TOS VARNSDORF a.s.
Vlastníme certifikát ISO9001 a ISO14001.
A141010658
Strojírenský veletrh OF
Nejdůležitější veletržní
akce roku se blíží
Konec září bude patřit Brnu. Právě zde totiž proběhne
56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu.
Mezinárodní strojírenský veletrh patří k nejdůležitějším tuzemským
byznysovým událostem. Potvrzuje to mimo
jiné i fakt, že si hned v úvodní den na brněnském výstavišti dají sraz představitelé vlády,
hejtmani, rektoři vysokých škol a ředitelé významných českých firem.
Současně je to významná veletržní událost
– účastní se jí každoročně kolem 1500 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvníků. Více než
třetina vystavovatelů přijíždí ze zahraničí,
každý desátý návštěvník je cizinec. To svědčí
o mezinárodní důležitosti akce.
V rámci veletrhu se koná kromě setkání
vládní špičky s byznysem i bezpočet dalších
akci, od semináře na zvládání stresu až po
konzultace se zaměstnanci firmy CzechTrade,
kteří podnikatelům pomáhají s exportem
a sídlí v regionálních kancelářích po celém
světě.
Zkrátka v posledním zářijovém týdnu, od
29. září do 3. října, se většina významného
v České republice děje v Brně.
Pokud se budete i vy chtít zúčastnit, je nejpohodlnější si vstupenku pořídit online za
210 korun. Na místě se cena zvedá na 260 korun. Stejně tak i hotel je lepší mít rezervovaný
dopředu. V době pořádání totiž už příliš volných ubytovacích kapacit nezůstává.
Automatizace pod
drobnohledem
Hlavním tématem letošního veletrhu byl
vyhlášen průřezový projekt Automatizace
– měřicí, řídicí, automatizační a regulační
technika. Projekt pořádaný ve spolupráci
s Českomoravskou elektrotechnickou asociací zviditelňuje možnosti využití automatizační techniky v jednotlivých oborech
veletrhu. Letošní již sedmý ročník bude
opět soustředěn především do pavilonu Z,
kde se po loňské úspěšné premiéře znovu
otevře také Robotický park – přehlídka
Foto archiv
Zveme Vás
na letošní veletrh
MSV Brno 2014
do pavilonu „P“,
stánek č. 59
inzerce
Žitavská 913 , 40747 Varnsdorf
tel.: +420 413 039 103 nebo 112, fax: +420 412 372 409
e-mail: [email protected], www.retos.cz
novinek společností zaměřených na průmyslové využití robotů. Přihlášeni jsou
lídři oboru jako Olympus, UNIS, National
Instruments, Mitutoyo, KUKA a další, noví
vystavovatelé se hlásí z České republiky,
Slovenska a Německa. Pro vystavovatele
má účast v projektu Automatizace několik
výhod – jde o důležité téma v propagační
a mediální kampani MSV, registrovaní odborní návštěvníci jsou cíleně oslovováni s informacemi o novinkách a trendech v průmyslové automatizaci a chystají se rovněž
organizované prohlídky expozic studenty
elektrotechnických oborů vysokých škol.
Součástí projektu je odborný doprovodný
program a v rámci tradiční soutěže o nejlepší exponáty veletrhu bude udělena Zlatá
medaile za nejlepší inovační exponát v průmyslové automatizaci, měřicí, řídicí, automatizační a regulační technice. Posledního
ročníku Automatizace 2013 se zúčastnilo
229 vystavovatelů z dvanácti zemí, podíl
zahraničních účastníků meziročně vzrostl
z 19 na 26 procent.
Země se představují
Thajsko se představí jako speciální host
veletrhu. Návštěvníci tak mohou této příležitosti využít a lépe se zorientovat v problematice jihovýchodní Asie, která skýtá stále
zajímavější odbytiště. Hned několik stánků
a akcí bude věnováno Německu. Zastoupení
našeho západního souseda bude opět velmi
solidní.
Nakonec je veletrhu věnována i vysoká
mediální pozornost, akredituje se několik
set novinářů. Je tedy možné, že samotný veletrh se stane i velmi dobrou cestou, jak se
zpropagovat. Ostatně podle průzkumu na
loňském veletrhu je pro většinu vystavovatelů strojírenský veletrh druhým nejčastějším
marketingovým nástrojem. Prvním zůstávají
internetové stránky.
Redakce
45
OF Strojírenský veletrh
Strojírenský veletrh OF
Výběr nejzajímavějších
akcí na veletrhu
Strojírenský veletrh není jenom o stáncích a vystavovatelích, čilý
ruch je zde i díky seminářům a konferencím, které probíhají po
celý týden. Výběr těch nejzajímavějších přinášíme den po dni.
Pondělí 29. 9.
Řízení stresu v praxi
V Kongresovém centru, v sálu A proběhne
akce pořádána Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
ČR a dalšími partnery v rámci celoevropské
kampaně Zdravé pracoviště 2014–2015. Cílem semináře s názvem Zdravé pracoviště
zvládne i stres je poskytnout účastníkům informace o pracovním stresu a jeho negativních důsledcích, o možnostech jeho eliminace
a prevence. Přednášky integrují problematiku
stresu, psychohygieny a novinek v oblasti bezpečnosti práce, včetně zkušeností z praxe.
Akce začíná v 9.30 hod. registrací účastníků.
Více informací na e-mailu: [email protected]
Sněm Svazu průmyslu a dopravy
České republiky
V pavilonu A proběhne od 13.30 hodin každoroční debata členů vlády ČR se zástupci
Svazu průmyslu a dopravy za účasti předsedy
vlády. Diskuse se zaměří na aktuální témata
české ekonomiky s vazbou na průmysl. Přítomni budou dále ministři, náměstci ministrů,
rektoři vysokých škol, představitelé nejdůležitějších peněžních ústavů ČR, hejtmani a rovněž ředitelé významných českých firem. Předpokládaný konec sněmu je v 16.00 hodin.
Úterý 30. 9.
Kontakt-Kontrakt (Den 1)
V pavilonu A2 probíhá od 8.30 až do 18.00
hodin akce Kontakt-Kontrakt v rámci projektu
Enterprise Europe Network, který je podporován Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Organizátorem akce
je Regionální hospodářská komora Brno.
Novinky v oblasti posuzování
shody strojních zařízení
V pavilonu P, sál P4 se koná od 9.00 do
46
14.00 hodin akce organizovaná TÜV SÜD
Czech, která se bude zabývat novým právním rámcem pro uvádění výrobků na trh, obvyklými nedostatky strojních zařízení, odpovědností za výrobek i aplikací bezpečnostních
funkcí v technologických systémech.
Možnost úspor ve výrobě
Cílem semináře, který proběhne v pavilonu P
od 9.00 do 14.30 hodin, je nabídnout firmám
řešení, jež uspoří náklady v různých oblastech
– nejenom v oblasti šetření energií, ale také
v oblastech prevence a předcházení ztrát, šetření času, optimalizace vedlejších časů apod.
Seminář se letos koná poprvé. Dříve proběhla jeho obdoba s názvem Energetický
management, loni se konal v rámci semináře Údržba jako cenný nástroj při hledání
úspor. Vstup je volný na základě registrace.
Conference China-Czech Republic
Od 9.00 do 18.00 hodin se uskuteční konference, která má představit delegaci společností z provincie S’-čchuan. Pokud se budete
chtít účastnit, je třeba kontaktovat odborného
garanta, kterým je CzechTrade, konkrétně reprezentativní kancelář v Čcheng-tu,
e-mail: [email protected]
12. mezinárodní sympozium
Form-Weld 2014 (Den 1)
V Kongresovém centru pod záštitou Fakulty
strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně proběhne prezentace výrobců
a dodavatelů tvářicí a svářecí techniky, nástrojů a materiálů pro tváření, sváření a vstřikování. Druhý den budou uvedeny výsledky
výzkumu z této oblasti z tuzemska i ze zahraničí. Akce probíhá od 9.00 do 18.00 hodin.
Podniková energetika v době
smart grids
Manažeři v průmyslových podnicích jsou stále
více konfrontováni s potřebou proaktivněji
řídit energetickou spotřebu svých podniků,
zajistit spolehlivost výroby a udržet ji bez výpadků, kdy mohou vzniknout škody na výrobních strojích a systémech. Náklady na
energie rostou a správní orgány firem požadují řešení, která by procesy a technologie energetického managementu zlepšila.
Tomuto tématu se bude věnovat seminář v pavilonu P od 9.30 do 14.00 hodin.
3D tisk – trendy, zkušenosti
a obchodní příležitosti
V loňském roce se na Mezinárodním strojírenském veletrhu prezentoval obor 3D tisku poprvé trochu masivněji. Dynamický vývoj tohoto odvětví je pak akcentován i letos – a to
konferencí 3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti, která bude probíhat v pavilonu E prakticky celý den. Jde o klíčovou
výroční událost pro každého, kdo se zabývá využitím pokrokových technologií pro
zefektivnění vývoje prototypů a produktivnější výrobu. V programu se bude klást důraz zejména na uživatelské zkušenosti a praktické přínosy z využívání 3D technologií.
Význam této události potvrzuje fakt, že v regionu střední Evropy jde o dosud jedinou akci podobného druhu či rozsahu
a účastní se jí nejvýznamnější dodavatelé 3D technologií na světovém trhu.
Středa 1. 10.
Evropské dotace pro malé
a střední firmy
Tříhodinová konference, kde budou prezentovány výsledky průzkumu na téma Čerpání EU dotací a nové programové období 2014–2020, který provedla AMSP
ČR, začne v devět hodin v pavilonu P.
CzechTrade Meeting Point
Hledáte odpovědi na otázky související s působením vaší firmy na zahraničních trzích?
Poraďte se o svých plánovaných exportních aktivitách se 17 řediteli zahraničních kanceláří na
tradiční akci Meeting Point CzechTrade. Zahraniční specialisté vám pomohou s výběrem
vhodných teritorií pro váš výrobek nebo službu
a zároveň doporučí služby, které zvýší vaše
šance při dobývání mezinárodních trhů. Rovněž
máte příležitost seznámit se s projektem Design pro konkurenceschopnost. Účast na akci
je zdarma. Délka jedné konzultace je 30 minut. Je ovšem třeba se registrovat předem pomocí internetových stránek CzechTradu.
Financování a pojišťování exportu
mimo země EU
Exportní garanční a pojišťovací společnost
zajišťuje od 9.30 do 12.00 hodin seminář
o financování exportu do zahraničí. Najdete
ho v pavilonu E.
Vize v automatizaci a M2M
Integrované výrobní podniky a průmyslová výroba ve věku internetu věcí musejí být schopny
rychle reagovat na stále se měnící požadavky
trhů, na kterých působí. Automatizace je nástrojem optimalizace výroby umožňujícím využití inovací pro zajištění konkurenceschopnosti. Významnou roli přitom hrají rozhraní
inzerce
A141010616
zajišťující komunikaci člověka se strojem, systémy zpracování obrazu a rozpoznávání řeči,
multiagentní systémy a průmyslové roboty. Nedílnou součástí automatizace pak jsou technologie podporující komunikaci strojů a zařízení mezi sebou, a to nejen v průmyslu, ale
také v dopravě a logistice. Problematika vzájemné komunikace strojů bezprostředně souvisí s možností sběru dat a jejich dalším
zpracováním. Konference k těmto otázkám proběhne od 10.00 do 15.00 hodin v pavilonu P.
Čtvrtek 2. 10.
Evropské dotace pro podnikatele
2014–2020
V rámci semináře budou účastníci seznámeni s novým programovým obdobím
2014–2020 a s možnostmi využití dotačních programů. Cílem semináře je poskytnout zájemcům přehled o dotacích, které
mohou aktuálně čerpat, a komplexní informace o veškerých krocích, které je nutno učinit pro získání dotace. Seminář se uskuteční
v administrativní budově od 9.00 hodin.
Údržba jako cenný nástroj při
hledání úspor
Cílem semináře je poskytnout účastníkům
rady a tipy související s údržbou strojů a zařízení. Pokusí se odhalit nedostatky v údržbě,
které lze nejenom optimalizovat, ale také
efektivně sledovat a měřit, tedy řídit. Představeny budou nové myšlenky a řešení
v oblastech údržby a podobně jako v minulých letech se očekává diskuse a výměna zkušeností z praxe. Seminář se
koná v pavilonu P, začíná v 9.00 hod.
Nové trendy v mechanických
úpravách povrchů
Od 10.00 do 14.00 hodin bude v administrativní budově probíhat pod záštitou Fakulty strojní ČVUT v Praze seminář na téma
trendů v mechanických úpravách povrchů.
Pátek 3. 10.
Povinnosti výrobce rozvaděčů dle LVD
Akce bude zaměřená na postup ověřování a zkoušení rozvaděčů při jejich výrobě dle nové řady norem ČSN EN 61439
platné od letošního roku a zhotovení dokumentace k jejich předání, včetně vystavení prohlášení o shodě dle zákona
22/1997. Akce proběhne v pavilonu P
od 8.30 hod., vstupné činí 950 korun.
OF advertorial
advertorial OF
Jak odsávat a filtrovat
olejové mlhoviny
a emulzní aerosoly?
Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků
strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími
stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.
Obráběcí stroje jsou již celkem
běžně osazovány nejrůznějšími systémy pro odsávání a filtraci olejové mlhoviny či emulzního aerosolu, často je ale volbě
těchto doplňkových zařízení věnována mnohem menší pozornost, než by bylo potřebné.
Výsledkem pak může být nedostatečná kapacita nebo snížená účinnost, aniž by na vině
byla vlastní filtrační jednotka – pouze je prostě použita nesprávná technologie filtrace
nebo nevhodný princip.
Pojďme si shrnout body, které by si měl
projít každý pracovník předtím, než se pustí
do projektu odsávání a filtrace:
i. Jakou vzdušninu chci
odsávat?
Zásadně mylný je názor, že lze dlouhodobě, s vysokou účinností a s malými provozními náklady jedním filtračním systémem
Systém pro odsávání a filtraci suchého prachu
48
odsávat stroj, na kterém se střídá suché obrábění s obráběním pod emulzí či olejem.
Pro každý typ vzdušniny se používá zcela
jiný filtrační princip – pokud na skládaný povrch filtračních patron pro odsávání prachu
pustíte kapalinu, zalepí se a zničí. Pokud do
odlučovače vlhké vzdušniny necháte nasát
suchý prach, rychle se zablokuje a přestane
plnit svou funkci. Pro stroje uvažované pro
práci v tomto dvojím režimu existuje bohužel
jediné dlouhodobě funkční řešení – osadit je
dvěma filtračními systémy, které se mohou
spínat i zcela automaticky v závislosti na NC
programu; toto řešení nabízí například pražská firma WEMAC, spol. s r. o.
ii. Je vhodnější zvolit
centrální, nebo lokální
princip odsávání?
Na tuto otázku neexistuje zcela jednoznačná odpověď. Obě varianty mají své příznivce, nicméně trendy posledních let hovoří
spíše ve prospěch semilokálních, nebo ještě
spíše lokálních instalací, a to s ohledem na
tyto faktory:
a. flexibilita – až překvapivě často dochází
v současných (zejména mezinárodních) výrobních firmách ke změnám rozestavění
obráběcích strojů. Pokud je stroj osazen lokálním filtračním systémem, je tato úloha
snadná, v případě centrálního řešení je však
často třeba zhotovit kompletně nové potrubní
sací rozvody;
b. nároky na prostor – výrobní firmy zcela
běžně využívají své výrobní prostory na maximum a často bývá velmi obtížné najít místo
pro ustavení poměrně velké centrální jednotky. Dalším problémem je pak potrubní
sací rozvod. Musíme si uvědomit, že již při
kapacitě cca 8000 m³/hod (což může představovat např. pouhá čtyři mírně větší obráběcí
centra) je na vstupu do filtrační věže potřebné
sací potrubí o průměru 400 až 500 mm, které
nesmí nikde překážet a které se postupně
větví na menší průměry směrem k odsávaným strojům. Toto potrubí se obvykle věší pod
strop, kde však již bývá mnoho jiných rozvodů
elektrické energie, vzduchu apod.;
c. riziko závady – je velký rozdíl, pokud ve
výrobní hale z důvodů poruchy vypadne jeden
z mnoha malých lokálních systémů, nebo
zda dojde k fatálnímu přerušení funkce velké
centrální jednotky, kdy se začne pracovní prostředí v hale okamžitě prudce zhoršovat;
d. snadnější údržba – pro pracovníky
údržby je mnohem snazší postupovat při
pravidelné údržbě ve výrobní hale blokově
krok za krokem a krátkodobě vypínat jeden
stroj za druhým. Údržba velkých centrálních
systémů se obvykle provádí s ohledem na
svou náročnost najednou, např. v době celozávodních dovolených. Velkým problémem
je pochopitelně údržba sacího potrubí, které
může být již po velmi krátké době silně zanesené, jeho průměr se tím neustále zmenšuje, a tím klesá i úroveň odsávání. Na druhé
straně je ale pravda, že v případě centrálního
řešení je technická údržba a kontrola filtračního systému soustředěna na jednom jediném
místě – tento bod je tedy třeba posuzovat
individuálně;
e. energetická náročnost – motor ventilátoru centrální jednotky musí vykrýt i ztráty
v sacím potrubí. Ovšem to nemusí platit vždy.
Velká centrální jednotka může být (a měla
by být) již vybavena frekvenčním měničem,
který umožňuje změnu otáček ventilátoru,
a tím i změnu průtoku, což znamená, že např.
při zcela nových filtračních elementech, kdy je
jejich průchodnost nejlepší, lze tímto opatřením docílit značné úspory elektrické energie.
Osazovat malé lokální jednotky frekvenčními
měniči je sice technicky možné, ale vysoce
neekonomické;
f. nutnost celkové vyšší kapacity – s ohledem na ztráty v sacím potrubí musí být centrální jednotka silněji dimenzována, než je
součet potřebné kapacity průtoku jednotlivých lokálních jednotek. To ale nemusí platit v takových provozech, kde stroje pracují
převážně v bezobslužném provozu (např.
soustružnické automaty pracující s tyčovým
materiálem) a prakticky nikdy nemůže dojít
k tomu, že by se dveře všech těchto strojů
otevřely najednou (výpočet potřebné kapacity
metodou celkové otevřené plochy viz dále).
V takových provozech může být naopak dosaženo nižší celkové kapacity, než by byl součet
kapacity všech lokálních odlučovačů;
g. možnost postupného osazování strojního parku – rozložení finančních nákladů
do delšího časového období je bezpochyby též
jedním z důvodů, proč výrobní firmy dávají
přednost lokálním instalacím. Rovněž nákup
a následné lokální osazení nového stroje je
snadné, zatímco jeho napojení na stávající
centrální systém je velmi problematické, protože každý centrální systém je nějakým způsobem projektován a dimenzován pro určitou
celkovou kapacitu.
Filtrační věž ABSOLENT pro filtraci
koncentrovaného olejového kouře
iii. Jaký filtrační princip
zvolit?
Je bohužel smutná pravda, že v řadě případů je při pořízení vhodného filtračního
systému rozhodující pouze a jen cena. To je
sice pochopitelně jeden z důležitých parametrů, neměl by však být tím hlavním. Problém
spočívá v tom, že aerosol produkovaný při
obrábění může mít diametrálně rozdílné parametry, především z hlediska koncentrace,
teploty a objemového složení. Zatímco vzdušninu o typické teplotě cca 40 °C, koncentraci
okolo 10 mg/m³, složenou převážně z částic
o velikosti jeden až deset mikrometrů (to je
například typická vzdušnina na obráběcím
stroji bez vysokotlakého chlazení, který příliš nehrubuje nebo obrábí neželezné kovy)
dokáže velmi uspokojivě zpracovat kdejaký
jednoduchý filtrační princip, se vzdušninou
o koncentraci 150 mg/m³, teplou 65 °C a složenou převážně z částic menších než jeden
mikrometr (např. vysoce produkční technologie s vysokými otáčkami nástrojů, velkými
úběry, vysokými tlaky chladicích kapalin) si
poradí pouze systémy několika světových
firem.
Pokud se tuto komplikovanou vzdušninu
pokusíte odsávat jednoduchým levným filtračním systémem, docílíte buď extrémních
provozních nákladů (filtrační elementy se
budou zanášet nepředstavitelně rychle), nebo
toho, že z filtrační jednotky se stane tovární
komín, ze kterého se budou velkou rychlostí
valit oblaka aerosolu či olejového kouře.
Pro odsávání a filtraci aerosolů dnes v zásadě existují čtyři základní principy filtrace:
a. systémy s pasivními filtračními prvky,
kterými postupně vzduch prochází – výhodou těchto principů je obvykle pořizovací
cena, nevýhodou vysoké provozní náklady.
Aerosol postupně prochází sestavou stále
jemnějších filtračních materiálů, které krok
za krokem zachycují částice různé velikosti.
Tím se ovšem tyto pasivní prvky postupně
zanášejí, a pokud nejsou pravidelně měněny
či čištěny, rychle zablokují proudění vzduchu.
Na složitější typy vzdušnin se nehodí;
b. elektrostatické odlučovače – princip tohoto filtračního systému spočívá v tom, že
částice aerosolu nejprve získají při průletu
vysokonapěťovou jednotkou náboj a poté
prolétají komorou, kde jsou umístěny sběrné
lamely s opačným nábojem. Částice jsou
tak k povrchu sběrných lamel přitahovány.
Problémem je klesající účinnost tak, jak se
postupně sběrné lamely zanášejí. Pro vyšší
vstupní koncentrace (cca 20 mg/m³ a více)
se tento filtrační princip nehodí, protože
částic je příliš mnoho a nestačí se zachytit.
Diskutabilní obvykle též bývá provozní spolehlivost – elektrické vysokonapěťové prostředí odlučovače se obvykle příliš nesnáší zejména s emulzními aerosoly na vodní bázi;
c. odstředivé odlučovače – dnes pravděpodobně nejrozšířenější princip. K oddělení
částice emulze/oleje dochází na fyzikálním
principu v odstředivé separační komoře.
Odstředivé odlučovače jsou malé, lehké,
vysoce spolehlivé (protože jsou jednoduché) a provozně nenáročné a pro základní
typy vzdušnin jsou optimální volbou, protože dosahují překvapivě dobré účinnosti.
Nevýhodou jsou kapacitní limity; s ohledem
na konstrukci sestavy jsou maximální průtoky pouze cca 3000 m³/hod (cca 10–12 m³
odsávaného prostoru stroje);
Odstředivé odlučovače FILTERMIST
d. systémy s aktivními filtračními prvky
– dnes asi nejdokonalejší filtrační princip.
Vzduch postupně prochází jednotlivými filtračními stupni, ale na rozdíl od systémů s pasivními elementy jsou tyto jednotky schopny
samočištění, resp. samodrenáže. Tyto systémy dosahují vynikající úrovně filtrace a až
neuvěřitelných životností interních filtračních elementů (až v řádu několika let!), a to
i pro nejnáročnější typy vzdušnin.
iv. Jaký má být kapacitní
návrh?
Pokud bylo rozhodnuto o uvedených koncepčních bodech, je třeba ještě správně stanovit potřebnou kapacitu centrálního systému,
resp. lokálních jednotek. To se u krytovaných
strojů dělá obvykle podle velikosti vnitřního
prostoru daného stroje. U otevřených strojů
je výpočet jen o něco složitější.
Existuje pochopitelně celá řada dalších,
velmi důležitých kritérií, která je třeba vzít
při návrhu vhodného filtračního principu
v úvahu (v neposlední řadě i „reputaci“ potenciálního dodavatele a jeho schopnost reagovat v krizových situacích), ale tento článek neměl za cíl předložit kompletní teorii
odsávání aerosolů – chtěl jen upozornit, že
i realizace této zdánlivě okrajové a doplňkové
problematiky může být zapeklitá a komplikovaná a měla by být řešena kompetentními
odborníky komplexně.
Ing. David Kratochvíl
49
OF Strojírenský veletrh
advertorial OF
O mase víme vše
Zaostřeno na speciálního
hosta: Thajsko
Historie řeznického rodu Steinhauserů sahá téměř 160 let do
minulosti. „Hned po revoluci se začala psát novodobá kapitola
rodinné řeznické kroniky,“ říká Jaromír Steinhauser, předseda
představenstva společnosti Steinex. Letos slaví 20 let existence.
Thajsko bylo vždy známé spíše pro své přírodní bohatství. Dnes
se však zařadilo mezi významné vývozce průmyslových výrobků
nejen do sdružení národů jihovýchodní Asie, ale i do Evropy a tento
export dosahuje hodnoty více než 200 miliard dolarů ročně. I to je
důvod, proč se země stala letošním speciálním hostem veletrhu.
to lehké – stále se značky různě
zaměňovaly a srovnávaly, ale dnes
jsme na českém trhu etablovaní,
daří se nám export na Slovensko
a úspěch máme i u náročných zákazníků v Rakousku.
Dají se tak dlouhé zkušenosti
promítnout do výroby?
Zpracování masa je velmi složitý a náročný výrobní proces,
který prošel v posledních padesáti letech
velkými technologickými změnami. Bez zkušeností to ale opravdu nejde. I se špičkovým
strojním vybavením řízeným počítači musíte
znát doslova všechno o mase, a o výrobcích
„ještě víc“. Já sám jsem vyučený řezník, pokračoval jsem na střední průmyslové škole
technologie masa a dále na Vysoké škole veterinární, obor hygiena potravin. Dohromady
se zkušenostmi od otce, který byl uznávaným
odborníkem v oboru, si dovoluji říct, že svou
specializaci znám a snažím se také vše předat
synům. Podnikání jsme založili na poctivosti
a chceme v tom pokračovat. Steinex vyrábí
tradiční české uzeniny na nejmodernějších
zařízeních, při dodržování všech přísných
zásad EU. Několikrát jsem si v životě položil
otázku: Co bych dělal jiného? Nic jiného by
mě nebavilo – dělám to rád.
Jak prospívá konzumace masa lidskému
tělu?
Maso je jedna z nejdůležitějších složek potravy člověka. Z masa získá tělo důležité aminokyseliny, vitaminy B, A, E, vápník, fosfor,
železo, měď, zinek, jod, selen. Jsou to látky
potřebné pro stavbu tkání i pro vývoj mozku.
Maso a výrobky z masa jsou pro lidský organismus prospěšné a nepostradatelné.
Máte nějaký výrobek, který byste vyzdvihl jako tip, nějakou specialitu, kterou
lidé zatím moc neznají?
Steinex vyrábí řadu výrobků, které stojí za
zmínku. Například vepřové párky bez éček.
Obsahují pouze libové vepřové maso a nízký
obsah mořské soli. Žádné další konzervanty.
Mají vysoký obsah bílkovin a jsou vhodné
i pro děti starší tří let či pro seniory.
Foto reuters
Vaše společnost letos oslaví
20 let existence. Zároveň je ale
jméno Steinhauser s řeznickým
řemeslem spojeno už od roku
1846. Jaké výhody má společnost a jméno, které tak dlouho
působí na trhu v tomto oboru
podnikání? Jste pro zákazníky
a partnery jistější volba?
Steinex slaví letos dvacet let působení v oboru masného průmyslu.
Kontinuita podnikání v rodině Steinhauserů
byla sice přerušena socialismem, ale můj
otec a já jakožto mladší syn jsme pracovali
v oboru, takže odborné znalosti se naštěstí
podařilo udržet. Hned po revoluci jsme začali
psát novou kapitolu rodinné řeznické kroniky
a zahájili podnikání v pronajatých prostorách
tišnovských jatek. Po dvou letech se firma
rozdělila na dvě a já jsem se rozhodl vyrábět
šunky a speciality. Několik let působily na
trhu dvě firmy se jménem Steinhauser. Došel
jsem k závěru, že vytvořím vlastní značku,
a tak vznikl Steinex, jméno Steinhauser jsem
přenechal bratrovi v tišnovské firmě. Nebylo
Hlavní thajským exportní artikly, které podporují růst strojírenství jsou
z automobilového průmyslu, dále automatizace a produkce elektronických spotřebičů,
což činí Thajsko velmi atraktivní destinací
pro zahraniční investice.
Thajsko také patří mezi tradiční partnery
českého průmyslu. V roce 2011 dosáhl vzájemný obchod objemu 1,5 miliardy dolarů, a to
i přesto, že zemi zasáhly ničivé povodně.
Do Thajska zatím vyvážíme především
čerpadla, sušené mléko a syrovátku, zbraně
a munici. Dalšími komoditami jsou například pneumatiky, mikroskopy, skleněné výrobky či dětské stavebnice. Mezi nejúspěšnější české vývozce patří zbrojovky Sellier
50
& Bellot a Česká zbrojovka, společnosti ZKL
a Škoda TS, dále firmy Elitex, Hamé, Jablonex
či Technoexport.
Příležitost nabízejí
i protipovodňové systémy
Po povodních v roce 2011 Thajci chtěli
vybudovat rozsáhlý systém protipovodňových zábran a i zde se mimo jiné otevírají
příležitosti pro české firmy.
Trvají také šance v thajském obranném průmyslu, protože země leží v neklidné oblasti
a do armády rozsáhle investuje. „Pro nás je
Thajsko zajímavé z hlediska několika možných
projektů. Máme zájem například o modernizaci jeho komunikační techniky,“ poznamenal
Jan Köhler ze společnosti T – CZ, dodávající
radiolokační a radiokomunikační systémy.
Český export je i přes růst zatím stále
zhruba desetkrát menší než import ze země,
odkud se vozí ve velkých objemech především
nejrůznější elektronické součástky a také výrobky z kaučuku.
redakce
Thajské království
Rozloha: 513 000 km2 • Počet
obyvatel: 65 milionů • Hlavní město:
Bangkok • Růst HDP v roce 2012:
+5,5 % • Měna: baht (THB) je asi 0,6 Kč
51
OF Strojírenský veletrh
Silná účast
německých firem
Česko-německé sympozium
vyspělých technologií
Česká republika je tradiční průmyslovou
zemí, která se v posledních letech stala také
místem vhodným pro výzkum, vývoj a inovace v rámci celého výrobního řetězce.
Česko-německá obchodní a průmyslová
komora DTIHK pořádala Česko-německé
sympozium vyspělých technologií prostřednictvím MSV v Praze a Brně.
Firmy ze Severního Porýní-Vestfálska
specializující se na hi-tech technologie těžkých strojů, technologie povrchových úprav
a laserové technologie představují obzvlášť
velký potenciál pro rozvoj vztahů s českými
partnery v oblasti průmyslu a výzkumu.
inzerce
Současně chtějí tyto instituce a společnosti přilákat české partnery ke spolupráci
v oblastech vědy, výzkumu a obchodu. Za
tímto účelem připravuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora od 30. září do
2. října individuální rozhovory.
Také na stánku Česko-německé obchodní
a průmyslové komory (DTIHK) v pavilonu
A1 je hlavním tématem Výzkum a vývoj
včetně letošního mota „Zaměření se na
budoucnost“.
Proexportní společnost Bayern Handwerk
International se prezentuje opět v pavilonu
P. Bavorské společnosti představí nejnovější
vývoj a nabízené služby v oborech výroby
strojů a zařízení, ocelové konstrukce, dopravní
inženýrství, tribologie a termografie.
MSV
inzerce
Foto reuters 2x
A141010818
Německé podniky a instituce
zastávají důležitou roli v oblasti výzkumu
a vývoje. Transfer technologií letos opět
aktivně podporuje Spolkové ministerstvo
pro vzdělávání a výzkum (BMBF). BMBF
zastupuje na Mezinárodním strojírenském
veletrhu společný stánek vybraných německých firem a výzkumných a vzdělávacích
institucí.
V pavilonu B budou představovat německé
instituce své odborné znalosti a služby v oblasti strojírenství, strojírenské technologie,
tribologie, hydrauliky a pneumatik, materiálů
a nanotechnologie, plazmové technologie,
technologie mikrosystémů, mikroelektroniky
a optické elektroniky, ochrany životního prostředí a energetických technologií.
A141010869
Podpora německého průmyslu v České republice se odráží na
vysokém počtu německých vystavujících stánků na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně. Kromě Bayern Handwerk
International jsou na letošním veletrhu zastoupeny také spolkové
země Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko a Porýní-Falc.
52
OF Strojírenský veletrh
xxxxxxxxxx PROFIT
Veletrh nabídne Vše
z průmyslových
technologií
I letos bude mít MSV široký záběr. Projekty Automatizace
i Transfer technologií zajišťují průřezová témata, která mají
ambice oslovit jak výrobní, tak i vývojovou sféru.
54
inzerce
obor svařování – Mezinárodní veletrh svařovací techniky Welding měl v Brně premiéru
již v roce 1969 a podobně jako FOND-EX
dlouhodobě zaujímá pozici oborové jedničky
ve střední Evropě. Popáté se na výstaviště
vrací Mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy Profintech, který představuje novinky v dokončovacích operacích.
Trendy dalšího dynamicky se rozvíjejícího
oboru představí Mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů Plastex. Čtveřice technologických veletrhů se koná jen v sudých
letech, je logickým doplňkem MSV a zatraktivňuje nabídku letošního ročníku pro ještě
širší okruh odborných návštěvníků.
MSV
A141010502
příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších technických oborech. V doprovodném
programu nebude chybět mezinárodní setkání podnikatelů Kontakt-Kontrakt, které
ve formátu b2fair organizuje RHK Brno.
Jako každý sudý rok i letos se po boku MSV
objeví bienální Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT jako největší
oborová přehlídka ve střední a východní
Evropě. Očekává se rozšířená prezentace
obráběcí techniky, která je tradičně klíčovým a největším oborem brněnského veletrhu. Pozornost se zaměří také na slévárenské
technologie, které v Brně již od roku 1972
prezentuje Mezinárodní slévárenský veletrh
FOND-EX. Ve větší míře se představí rovněž
inzerce
Pracovní veletrh
i networking
Pokračovat bude rovněž úspěšný projekt
JobFair MSV – jednodenní veletrh pracovních
Foto archiv
Automazice i Transfer
technologií
Mezinárodní strojírenský veletrh bude mít
tradičně široký záběr s osmi specializovanými
oborovými celky. Hlavním tématem zůstává
průřezový projekt Automatizace – měřicí,
řídicí, automatizační a regulační technika.
Letos se koná již posedmé a jeho cílem bude
zviditelnit využití průmyslové automatizace,
informačních technologií a sofistikovaného
řízení ve výrobních procesech. Partnerem
projektu je Českomoravská elektrotechnická
asociace. Do šestého ročníku vstoupí další
průřezový projekt Transfer technologií a inovací, který se stal vyhledávaným centrem
pro navazování kontaktů mezi výrobní a vývojovou sférou. Jde o soustředěnou nabídku
vědecko-výzkumných kapacit pro průmyslové
využití s účastí vysokých škol a výzkumných
center nejen z České republiky.
A141011011
Letošní ročník největšího průmyslového veletrhu ve střední
Evropě proběhne opět v rozšířené variantě
a ve schématu obvyklém pro sudé roky.
Termínové spojení strojírenských a technologických veletrhů se osvědčilo již v letech 2010
a 2012, kdy vyvolalo významné synergické
efekty a nabídlo návštěvníkům kompletní
přehled o novinkách a trendech ve výrobních
technologiích nejvýznamnějších oborů.
55
AFP SPEDITION – partner
pro všechny přepravy
OF Strojírenský veletrh
Novinky napříč obory
a pavilony
„Snažíme se udělat pro naše zákazníky maximum,“
tvrdí Ing. Juraj Pavlačka, jednatel společnosti AFP SPEDITION, s.r.o.
Vedle obráběcí techniky a elektrotechniky se nejvíce vystavovatelů
hlásí k prezentaci v oboru Materiály a komponenty pro strojírenství.
Přestože to hlavní z nabídky
letošního ročníku návštěvníci samozřejmě naleznou pod střechami pavilonů,
také na volných plochách bude co k vidění.
Potvrzuje to expozice společnosti LAPP
KABEL, kterou zákazníci poprvé najdou
na venkovní ploše. Dodavatel řešení v oblasti
průmyslových kabelů a příslušenství zde
představí novinky nejen z oblasti kabelů,
ale také konektorů, vývodek i hadic, a to
včetně ukázek zajímavých mezinárodních
aplikací.
Na kolejích lokomotiva
i metro
Společnost Vítkovice netradičně rozbije svůj hlavní stan na venkovní ploše
A v sousedství koleje, kde vystaví novou
lokomotivu a vagon metra. Chybět nebudou ani společnosti jako ArcelorMittal,
Bibus, Ferona, US Steel, Salzgitter nebo
Marcegaglia. Novými vystavovateli v oboru
jsou například firmy LOID, MARTIS –
pérovna, MDE-DIAGO, italská COLD
SHEET METAL, bulharská ITT Bulgaria
Foto Jan Rasch
A141010892
Ložiska s delší životností
Zajímavé exponáty avizuje společnost ZKL
Bearings CZ, pro kterou je MSV klíčovým setkáním s tuzemskými obchodními partnery.
Absolutní novinkou v jejím portfoliu jsou těsněná soudečková ložiska nedávno otestovaná
v rámci pilotního projektu v Brazílii. Jsou
určena především pro provozy, kde dochází
ke zvýšenému znečištění či vlhkosti a ložiska
se zde nadměrně opotřebovávají. Speciální
úprava těsnění ložiskům několikanásobně
prodlužuje životnost.
Velmi silné obsazení slibuje také 4. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů
PLASTEX. Zúčastní se jej přibližně 200 vystavovatelů včetně lídrů jako Arburg, Luger,
Engel, Kuboušek, Mapro a dalších. Noví
vystavovatelé přijedou z České republiky,
Hongkongu, Koreje, Maďarska, Portugalska,
Turecka, Velké Británie a Indie, odkud je přihlášen Indický plastikářský svaz.
MSV
A141011031
OOD nebo slovenská ekoenergo automatizačná technika.
inzerce
inzerce
Řídíte se slovy „logicky v logistice“. Co vás
kromě této zásady ještě charakterizuje?
Charakterizuje nás náš název AFP, což v angličtině i němčině značí „Partner pro všechny
přepravy“, a také moto „Spolehlivost, kvalita,
seriózní obchodní vztahy“, které se k nám váže
již více než dvacet let.
Zřejmě se ve většině případů jedná o přepravu ze zahraničí a do něj?
Ano, 90 až 95 procent jsou zahraniční
přepravy nejen v rámci EU, kterým se říká
intrakomunitární, ale i kontejnerové a letecké
zásilky v rámci celého světa.
Odpověď na otázku, odkud nejčastěji
dovážíte, respektive kam vyvážíte, bude
asi jednoznačná, že?
Bohužel nebude, „děláme“ opravdu celý svět.
Námatkou poslední přepravy: kompletní papírenský stroj z Číny, tiskařské stroje z Kanady,
RTG pracoviště z Koreje, vyvážíme například
štěpkovače do celé Evropy. Pro všechny zásilky
zabezpečujeme celní služby, a je-li to požadováno, i pojištění na plnou hodnotu.
V intrakomunitární přepravě máte
stálý okruh přepravců, s kterými spolupracujete?
Máme dlouhodobé optimální vztahy při
pravidelných přepravách a k tomu ještě používáme dvě největší evropské dopravní databanky, takže během několika minut umíme
reagovat na jakoukoli poptávku a jezdí pro
nás nejen čeští a slovenští přepravci, ale
i z ostatních zemí EU.
Jaký je rozdíl mezi velkou celosvětovou
přepravní společností a vaší malou, jak říkáte
na webových stránkách, rodinnou firmou?
To jsou právě ty vztahy, kdy našemu zákazníkovi-partnerovi uděláme tak říkajíc, „co mu
vidíme na očích“, bez ohledu na naši pracovní
dobu, eventuální ziskovost, která je přirozeně
u velkých firem požadována daleko vyšší.
xxxxxxxxxx PROFIT
A141011089
OF Strojírenský veletrh
inzerce
S
2 9.0 9M
.– 0 3.1V
0.2014
5 6. Me
z
Firmy na veletrhu
oceňují kontakty
a zákazníky
strojíre inárodn
Brno – nský veletríh
V
pav. V, s ýstaviš tě
tá
nek č. 0
11
Jak ukázal výzkum agentury Ipsos, která realizovala rozsáhlý výzkum
mezi návštěvníky a vystavovateli Mezinárodního strojírenského veletrhu
v říjnu 2013, vystavovatelé na veletrhu spontánně nejvíce oceňují
možnost navazování nových kontaktů a získávání nových zákazníků.
Kontakty s potenciálními tuzemskými i zahraničními zákazníky navázalo 96 procent firem, pouze čtyři
procenta firem kontakty nenavázala. Celkem
30 procent firem na místě též uzavřelo nebo
rozjednalo zakázky na vývoz.
Úspěšnému navazování kontaktů přispívá
mimo jiné i kvalitní návštěvnická struktura
(spokojeno s ní je 62 procent vystavovatelů),
i to, že veletrh dokáže přilákat nové návštěvníky – potenciální zákazníky. Letos jich bylo
15 procent. Návštěvníci jsou v naprosté většině
odborníci, kteří pracují v některém z vystavovaných nebo jim příbuzných odvětví. Dvě
pětiny návštěvníků mají rozhodovací či spolurozhodovací pravomoc při nákupu zboží
a služeb, 36 procent má v tomto alespoň poradní hlas.
Web a po něm veletrh
Významnou roli Mezinárodního strojírenského veletrhu potvrzují vystavovatelské
firmy i nastavením svého marketingového
mixu. Účast na strojírenském veletrhu je po
webových stránkách druhým nejvyužívanějším marketingovým nástrojem, který firmy
využívají pro oslovení svých zákazníků. Při
zohlednění přínosů a nákladů je veletrh hodnocen jako třetí nejefektivnější marketingový
nástroj – po webových stránkách a osobním
prodeji.
Svou pevnou pozici si podle účastníků drží
strojírenský veletrh i v evropském konkurenčním prostředí. Ačkoli se významná část
návštěvníků i vystavovatelů účastní i jiných
veletržních akcí, považuje většina z nich (49
procent návštěvníků a 55 procent vystavovatelů) za nejdůležitější Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
Foto čtk
Veletrh má růstový
potenciál
Lze předpokládat, že se dočkáme dalšího
růstu veletrhu. Naznačuje to velký zájem
účastníků o další ročník (83 procent návštěvníků a 75 procent vystavovatelů) a také
významný nárůst optimismu ohledně budoucího růstu firem jak návštěvníků, tak vystavovatelů (růst firmy očekává 71 procent
návštěvníků a 87 procent vystavovatelů).
Výzkum realizovala společnost Ipsos
v průběhu veletrhu v říjnu 2013 formou osobních rozhovorů s 507 respondenty.
Alespoň jednu trubku od nás
najdete skoro v každém autě
Váš partner
pro přesné trubky
Použití přesných bezešvých a svařovaných
trubek pro výrobu komponent: části motoru
- hřídele, pohonná ústrojí - hnací hřídele,
palivové systémy, vedení kapalin, ložiska,
podvozky, nápravy, stabilizátory, systémy
řízení, air-bagy, tlumiče, výfukové sytémy,
výztuhy, řazení, rozpěry, rámy sedaček, díly
karoserie …
www.mutautomotive.com
Projects|Precision tubes|Cutting|Logistics|Quality|Partnership
MSV
58
59
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
inzerce
A141011085
OF Strojírenský veletrh
VUT v Brně představí
elektrický letoun
Vysoké učení technické v Brně se dlouhodobě zabývá vývojem
technologií pro letecký průmysl. To, že je v tomto oboru škola úspěšná,
dokazuje i skutečnost, že získala v roce 2010 Zlatou medaili MSV za
bezpilotní letoun Marabu, v loňském roce pak za chytrého autopilota.
Ani letos tomu nebude jinak a na
stánku nebude chybět letadlo. Tentokrát půjde o experimentální letoun VUT 051 RAY,
který má elektrický pohon. Je určený pro použití v civilním letectví pro malá letadla jako
ekologicky a ekonomicky šetrná alternativa
k používaným klasickým pístovým motorům.
inzerce
S ohledem na parametry vyvinutého pohonu
(poměr výkonu a hmotnosti) je však možné
využití i v jiné dopravní technice.
Po dokončení vývoje a zavedení do výroby
slibuje nabídnout zákazníkům alternativu ke
klasickým spalovacím motorům. Výhodou
budou nižší náklady na energii („palivo“)
A141011093
a ekologicky šetrný provoz bez exhalací.
Experimentální letoun disponuje výrazně
vyšší kapacitou baterií než existující letouny
s elektrickým pohonem, což umožňuje prodloužit výdrž a dolet na prakticky využitelné
hodnoty.
První let elektricky poháněného letounu
VUT 051 RAY se uskutečnil na konci srpna
tohoto roku za dozoru zástupců Úřadu pro civilní letectví. Vzlet následoval bezprostředně
po sérii pojížděcích zkoušek a letoun strávil
ve vzduchu 27 minut, přičemž nevyužil celkovou kapacitu akumulátorů.
Letoun vznikl ve spolupráci pracovišť
Vysokého učení technického v Brně (Leteckého ústavu a Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky) se společností JIHLAVAN
airplanes, výrobcem malých sportovních letadel. Prezentaci letounu bude možné zhlédnout na stánku č. 6 v pavilonu A1.
MSV
CO JE NOVÉHO
VE SVAŘOVÁNÍ?
PŘIJEĎTE SE PODÍVAT
DO BRNA NA MSV!
Foto archiv
/ Pavilon G2, stánek č. 10
/ Výstaviště Brno
/ 29. 9.– 3. 10. 2014
60
www.fronius.cz
OF Strojírenský veletrh
advertorial OF
Indie obnovuje železnici:
obrovská šance
pro Čechy
České podniky předběhly obchodní velmoc Čínu a jako první po nástupu
nové indické vlády navázaly strategické partnerství s Indickými drahami,
které rozbíhají gigantické projekty stavby koridorů pro rychlovlaky.
Čechům má navázané strategické partnerství pomoci lépe dosáhnout na státní zakázky,
což jim v době války sankcí mezi Západem
a Ruskem otevírá v dosud spíše opomíjené
Indii zajímavé příležitosti.
„Díky strategickému partnerství mohou
tuzemští exportéři získat lepší přístup k tendrům a vůbec veřejným zakázkám, které se
v Indii vypisují,“ upřesnil jeho výhody velvyslanec Miloslav Stašek. Ten dohodu o spolupráci za České dráhy a Asociaci podniků
českého železničního průmyslu podepsal.
Indickou ekonomiku brzdí zaostalá infrastruktura. Její obnova nabízí vítané obchodní
příležitosti, které lákají průmyslníky a investory z celého světa. Aktivní jsou hlavně
Číňané a Japonci. Nicméně podle Staška jsou
objemy vypisovaných zakázek natolik obrovské, že je zdaleka nemůže pokrýt dodavatel
z jedné země, a nabízí se tak prostor pro řadu
dalších firem.
„Proto tu vnímáme obrovský potenciál pro
české společnosti, navíc Indové znají kvalitu
našich výrobků,“ vysvětlil velvyslanec. V Indii
už působí třeba Škoda Electric, výrobce brzd
Dako nebo dodavatel zabezpečovací techniky
AŽD Praha. Bohumínský Bonatrans dokonce
v indickém Aurangabádu staví továrnu na
železniční kola.
Memorandum o spolupráci platí tři roky,
poté se prodlužuje vždy o jeden rok. Jeho
cílem je vytvořit platformu pro intenzivnější
spolupráci českých podniků s Indickými drahami a zajistit ještě širší přístup tuzemských
exportérů na indický trh. Například společnost AŽD Praha doufá, že se díky dohodě
urychlí certifikace její techniky. Firma totiž čeká na ukončení schvalovacího procesu
62
zabezpečovacího zařízení ESA 11. „Tím by se
nám vytvořily lepší podmínky pro případnou
účast v nových tendrech,“ uvedla mluvčí AŽD
Ľubica Jáglová.
Asijská konkurence však často vítězí díky
nižší ceně. „Na indickém trhu zatím nejlevnější bere vše, což znevýhodňuje naše firmy.
Třeba kola od Bonatransu jsou sice o něco
dražší než čínská, ale vydrží zhruba čtyřikrát déle. Chceme proto, aby tendrové dokumentace zohledňovaly i kvalitu,“ uvedl
diplomat.
Šéf železnic míří do Česka
Podle Staška patří mezi pozitivní dopady
memoranda fakt, že bezprostředně po jeho
podpisu šéf železnic Arunendra Kumar projevil zájem setkat se s vedením Českých drah
a průmyslových podniků. Jednání se uskuteční koncem září.
„Začnou se rozpracovávat jednotlivé obchodní případy a možnosti, kde bude prostor
pro naše firmy. Chceme také indické manažery vzít přímo do závodů, aby viděli technologie, které jim nabízíme,“ řekl k programu
návštěvy Stašek.
Indie u českých politiků i některých byznysmenů stojí zatím spíše ve stínu zájmu za
Čínou a dalšími asijskými státy. Po květnových volbách, které vyhrála strana BJP lídra
Naréndry Módího, se však v zemi výrazně
zlepšila atmosféra.
„Nová vláda chce Indii proměnit v nový regionální ,hub‘ pro investice, což nikdy nebylo,
protože se investoři kvůli netransparentnosti
prostředí zemi spíše vyhýbali. Toto se nyní
mění,“ dodal Stašek.
Obnova husté, ale zastaralé železniční sítě
patří mezi priority politických lídrů. Jen ve
finančním roce 2013/2014 vynaložily státem vlastněné Indické dráhy na modernizaci
v přepočtu skoro devět miliard eur. Navíc
dalších 14,5 miliardy investovaly do železniční dopravy firmy formou partnerství státu
a soukromého sektoru známého pod zkratkou PPP.
Indické dráhy jsou jedním z největších
železničních přepravců světa, který na sebe
poutá pozornost výrobců drážního vybavení
ze všech světadílů. Jedná se o státního monopolního provozovatele železniční dopravy
v Indii, pro něhož pracuje 1,4 milionu lidí, což
jej řadí mezi desítku největších zaměstnavatelů světa. Dráhy spravují 63 tisíc kilometrů
tratí, elektrifikována je ale pouhá čtvrtina,
dále vládnou flotile 7500 lokomotiv a 257 tisíců osobních i nákladních vagonů, spravují
6800 nádraží. Za rok přepraví jednu miliardu
tun nákladu a přes devět miliard pasažérů.
Česko loni vyvezlo zboží za
11 miliard
Vzájemný obchod mezi Českem a Indií
dosáhl v roce 2011 historicky nejvyšší úrovně
26,6 miliardy korun, od té doby však poklesl
na loňských 23,4 miliardy. Český export do
Indie se ve stejném období snížil z 15 miliard
na 11 miliard korun. Tuzemské firmy podle
ministerstva průmyslu vyvážejí hlavně strojírenské výrobky, nejvíc součásti automobilů,
dále telekomunikační zařízení, optické materiály a chemikálie. Z Indie Česko dováží
textil, farmaceutické výrobky, elektroniku,
metalurgické výrobky a potraviny.
David Vagaday
E15.cz
Toyota I_Site
informace pro řízení
flotily vozíků
Systém Toyota I_Site vychází
vstříc moderním potřebám strategického manažerského řízení provozu manipulačních vozíků. Poskytuje užitečné informace
a rozsáhlou podporu pro řízení procesu manipulace, analýzu výkonu jednotlivých strojů i řidičů. Rozvoj této chytré technologie a spektrum
jejího využití je navíc neustále podporován novými službami - aktuálně programem pro sledování provádění předprovozní kontroly vozíků,
inteligentní kartovou čtečkou Smart Access
a aplikací pro chytré mobilní telefony.
Toyota I_Site si již vybudovala obrovský
respekt a pověst nejsoubornějšího monitorovacího a analytického systému pro uživatele vozíků. Díky palubnímu telematickému
systému a přenosu dat pomocí sítí GPRS/3G
umožňuje Toyota I_Site měřit a vyhodnocovat všechny aspekty fungování řidičů i jim
svěřených vozíků, včetně provozního času,
péče o baterie a sledování nárazů. Data jsou
k dispozici on-line ve formě reportů, které
obsahují údaje o činnosti každého stroje a řidiče kombinované s adresnými analýzami
a doporučeními expertů z Toyoty.
Pravidelně prověřovaný
vozík je provozně levnější
Funkce sledování provádění denních předprovozních kontrol je jednoznačným přínosem pro bezpečnější pracovní prostředí a optimální preventivní péči o vozíky. Je založena
na centrálně řízeném digitálním dotazníku
s jasně nastaveným seznamem kontrolních
otázek, který je možné vytvořit na míru podle
typu stroje, náročnosti provozních podmínek,
směnnosti a podobně.
Systém sleduje průběh a uložení výsledků
kontroly vozíku. Pokud je v průběhu kontroly
zaznamenána jakákoli vada nebo chyba považovaná za kritickou, vozík je ihned automaticky odstaven z provozu nebo je aktivován
alarm. Odpovědný manažer je automaticky
informován, a to i v případě, že obsluha vozíku kontrolu neprovede.
Lehčí život manažerů
i obsluhy vozíků se čtečkou
Smart Access
Většina velkých společností přijala
a zavedla některý z kartových přístupových systémů s cílem zajistit bezpečnost
a omezit pohyb ve vybraných prostorách.
Každý pracovník má unikátní identifikační
kartu, která stanoví, kde se může pohybovat. Stejnou kartu může nyní, pokud pracuje jako řidič vozíku, využít jako unikátní
přístupové médium ke strojům, které je
oprávněn řídit. Technologie Smart Access
je součástí systému Toyota I_Site a umožňuje integraci do většiny existujících kartových systémů.
Řízení flotily vozíků na dálku
Unikátní mobilní aplikace, jedinečná
v oboru manipulační techniky, je designována pro práci na telefonech iPhone (brzy
i pro operační systémy Windows a Android)
a vychází vstříc manažerům, kteří potřebují
mít svoji flotilu pod permanentní kontrolou.
Každý manažer, který využívá systém správy
flotily Toyota I_Site, může na svém mobilu
průběžně kontrolovat manipulační proces.
Vzdálená kontrola se může hodit například
v případě, že na vozíku nebyla provedena
předprovozní kontrola. Manažer dostane okamžitou hlášku. Okamžitá hláška přistane na
mobilu i v případě nárazu a automatického
odstavení vozíku. Stejným způsobem mohou
být zase jiná data natažena do vozíku, například update softwaru, nastavení provozních
a výkonových režimů, oprávnění řidičů.
„Manažeři vyžadují flexibilitu a mobilní
aplikace je velmi logickým krokem, který
může našim zákazníkům přinést silnou přidanou hodnotu. Uvažování v pozadí Toyota
I_Site vychází z potřeby neustálého zlepšování manipulačních procesů. Umožňuje uživatelům přeměnit získaná data ve velmi cenné
informace a na jejich základě přijmout účinná
opatření a akční plány směřující k efektivnější
manipulaci,“ říká Martin Křapka, Specialista
Toyota I_Site.
Správa flotily manipulační techniky vede
se systémem Toyota I_Site k rychlým úsporám provozních nákladů, k vyšší efektivnosti
manipulace a nižším škodám na majetku.
V dlouhodobém horizontu se lepší péče
o vozíky projeví i v delší životnosti každého
stroje.
63
OF Strojírenský veletrh
Strojírenský veletrh OF
Podnikatelé si půjčují
na dopravu a stroje
Nejvíce podnikatelských úvěrů a leasingu se využívalo
k nákupu dopravních prostředků. Následovalo financování
investic do strojů a zařízení, zejména do kovoobráběcí
techniky a zemědělských či lesnických strojů.
Členské společnosti České leasingové
a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům
v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a faktoringu 70,88
miliardy korun, to je o 11,3 procenta více než
ve stejném období roku 2013. Je tedy evidentní, že ekonomika nabírá obrátky a podnikatelé hledají finanční zdroje pro své investice. „Pololetní výsledky jasně potvrdily, že
inzerce
A141010910
česká ekonomika je na vzestupu. V klíčovém
sektoru financování podnikatelských investic jsme vykázali více než šestnáctiprocentní
meziroční růst. Výše prostředků poskytnutých prostřednictvím faktoringu stoupla
o devět procent. Je tedy zřejmé, že velká část
firem, především ze sektoru malých a středních podniků, řeší financování svých investičních a provozních potřeb prostřednictvím
produktů členů ČLFA, které dokážou flexibilně reagovat na jejich aktuální potřeby,“
říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 46 předních
poskytovatelů leasingu, podnikatelských
i spotřebitelských úvěrů a faktoringu.
Ze souhrnných 70,88 miliardy korun bylo
53,03 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu. V přímé návaznosti
na obnovený růst firemních investic zaznamenala ČLFA výrazné zvýšení objemu leasingových obchodů svých členů. Ten v letošním
prvním pololetí dosáhl výše 19,86 miliardy
korun, což představuje meziroční navýšení
o 23 procent (měřeno výší pořizovacích cen
financovaných komodit u patnácti největších
společností). Stejný impulz stojí i za silným
nárůstem podnikatelských úvěrů: objem nově
uzavřených obchodů patnácti největších firem se v prvním pololetí meziročně zvýšil
o 20,1 procenta na 18,81 miliardy korun.
Nejvíce úvěrů na dopravní
prostředky
V přehledu financovaných komodit u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firemní
klientelu převládaly dopravní prostředky.
V prvním pololetí roku dosáhly největších
objemů osobní vozy (včetně užitkových)
a nákladní automobily, následovalo financování investic do strojů a zařízení, zejména
do kovoobráběcí techniky a zemědělských či
lesnických strojů.
Podstatné zvýšení tempa meziročního
růstu hlásí od počátku roku faktoring.
V letošních prvních šesti měsících objem
prostředků poskytnutých členy ČLFA v rámci
faktoringu meziročně stoupl o devět procent na 15,8 miliardy korun. Celkový objem
pohledávek postoupených na členské firmy
ČLFA se přitom meziročně zvýšil o 21 procent
na 74,6 miliardy korun.
Důležitá role SMEs
Typickými zákazníky členů ČLFA jsou
malé a střední firmy, obvykle označované
zkratkou SMEs. Právě SMEs budou hrát
podle makroekonomů i podnikatelských
sdružení důležitou roli při obnovování ekonomického růstu. Jsou totiž velmi významnými
účastníky tržní ekonomiky. V době ekonomického poklesu se SMEs potýkaly s omezeným
přístupem k bankovním úvěrům, a proto postupně vyčerpávaly vlastní rezervy na financování svého rozvoje a provozu. V průzkumech uváděly jako jednu z hlavních překážek
svého růstu právě nedostatek peněžních prostředků a omezený přístup k vnějším zdrojům. Tento stav se zatím příliš nezlepšil ani
po odeznění recese.
V takové situaci musejí podnikatelé zabezpečit financování alternativními cestami. Velmi často jsou takovými zdroji právě
inzerce
A141010873
produkty členů ČLFA, které jsou založeny
na zajištěném vlastnictví financované věci.
Konkrétně jde o leasing či úvěr se zajišťovacím převodem vlastnického práva, které jsou
určeny pro financování investic, ale také faktoring orientovaný na financování provozu.
Produkty pro financování podnikatelů, zejména leasing a úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, nabízejí řešení v případech, kdy investiční záměr nelze financovat
běžným bankovním úvěrem. Vlastnictví financované věci a schopnost jejího využití při
neplnění smlouvy ze strany zákazníka obvykle
poskytují financující společnosti dostatečnou
jistotu, a proto může jít do podstatně vyšších
rizik než banka. Financování leasingem nebo
úvěrem se zajišťovacím převodem vlastnictví je
využitelné také začínajícími podnikatelskými
subjekty bez úvěrové historie.
Leasing účetně nezatěžuje
nájemce
Konkurenční výhodou je také rychlost uzavírání smluv o financování
podnikatelských záměrů, které jsou často
podepisovány přímo při výběru potřebného
stroje, zařízení či dopravního prostředku,
a to prostřednictvím jejich prodejců. Na jednom místě během jediného jednání tak lze
nejen vybrat a převzít potřebnou věc, ale
zároveň sjednat její financování. V souladu
s naší úpravou účetních postupů je „leasovaná“ věc vykazována v účetní bilanci poskytovatele leasingu. Nezatěžuje tak bilanci
leasingového nájemce, a tím nebrání jednání
o získání jiných zdrojů financování jeho provozu či rozvoje.
Poskytovatelé leasingu a úvěrů pro podnikatele zároveň nabízejí široké spektrum služeb souvisejících s užíváním a správou financované věci, včetně jejího pojištění, údržby
nebo technického zhodnocení v reakci na
technologický vývoj. To může zjednodušit
a zlevnit její užívání a přispět k oproštění zákazníka od obslužných agend, které přímo
nesouvisejí s hlavním zaměřením jeho ekonomických aktivit.
ČLFA
Nepodceňujte prověřování
obchodních partnerů
Informačních zdrojů je dostatek. Podniky je však často
nepoužívají. Pokud si partnery prověřují, zapomínají
na historii osob, které za firmami stojí.
V České republice fungovalo ke
konci loňského roku na 391 tisíc firem. To sice
pro podnikatele představuje velké množství
potenciálních zákazníků či dodavatelů, zároveň však také riziko, že mezi nimi narazí na
podvodné společnosti nebo podniky ve špatné
ekonomické kondici.
Podle odborníků se proto firmám vyplatí,
aby si před uzavřením kontraktu svého obchodního partnera prověřili. Ne všechny to
však dělají. „Podle mých zkušeností si firmy
neprověřují obchodní partnery dostatečně,
některé to dokonce nedělají vůbec. Často se
spoléhají na osobní kontakt, na vystupování
a dojem z osoby, která zastupuje daného obchodního partnera. Další, důkladné prověřování už nedělají,“ říká Jan Lalka, výkonný
ředitel společnosti Surveilligence, která se
zaměřuje na vyšetřování a prevenci podvodů. „Ty firmy, které si partnery ověřují,
často skončí u základních registrů, jako je
obchodní rejstřík nebo webové stránky firmy.
Ale nejdou za podstatou – ověřit reference,
historii a pozadí osob, které firmu ovládají
a kontrolují,“ dodává Jan Lalka.
I když situace v ověřování obchodních
partnerů není stále ideální, je lepší než v minulosti. „To odráží zejména stále aktuální problematiku druhotné platební neschopnosti,“
vysvětluje Pavel Mrázek z oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské
komory České republiky, proč se podniky
o své partnery zajímají stále více.
„Základem je vždy prověření existence
obchodního partnera – k tomu poslouží
zejména administrativní registr ekonomických subjektů ARES, který je napojený na
další základní registry, zejména obchodní
a živnostenský rejstřík. Dále je vhodné zjistit, zda subjekt není v likvidaci či insolvenci,
to lze zjistit z insolvenčního a obchodního
rejstříku. Vhodné je rovněž nahlédnout do
66
povinně zveřejňovaných účetních závěrek.
Pokud firma vykazuje záporné hospodářské
výsledky, popř. nemá výkazy zveřejněny vůbec, může to být pro obchodního partnera
varováním,“ dodává Pavel Mrázek.
Kdo neukládá údaje, tomu
hrozí pokuta
Jaké informace rejstříky o firmě prozradí? V obchodním rejstříku na portále Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.
lze najít údaje o obchodních společnostech
a družstvech. Součástí je také sbírka listin,
kam mají firmy povinnost ukládat v elektronické formě řadu dokumentů. „Z hlediska
ekonomických údajů jsou zajímavé především
účetní závěrky, které by vždy měly obsahovat
minimálně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce, a zprávy o vztazích, jež
má povinnost vyhotovit statutární orgán naprosté většiny firem, protože jsou v postavení
ovládané osoby. Střední a větší firmy mají
navíc povinnost ověřit účetní závěrku auditorem – do sbírky listin se pak povinně ukládá
i zpráva auditora o ověření účetní závěrky,
případně i výroční zpráva a zpráva auditora
k ní,“ vysvětluje Jiří Hlaváč, partner poradenské společnosti TPA Horwath.
Pokud daná firma povinné dokumenty neukládá, vystavuje se tím riziku postihu, například uložení pořádkové pokuty soudem, za
určité situace až nařízení likvidace nebo pokutě,
kterou může v rámci kontroly uložit správce
daně. Existuje i možnost podat podnět na příslušný rejstříkový soud s upozorněním, že daná
firma svoji zákonnou povinnost nesplnila.
Ověření, zda je daná osoba plátce DPH,
je možné na adrese finanční správy, stejně
jako zda daná osoba nemá status takzvaného
nespolehlivého plátce. To je významné z hlediska ručení za odvod DPH správci daně.
Je zde rovněž možné ověřit, zda je váš zahraniční obchodní partner registrován jako
plátce DPH v jiném členském státě EU.
inzerce
A141011088
OF BYZNYS
CNG – 50 % úspora
na pohonné hmoty
Pro vysokozdvižné
vozíky i osobNí
a dodávkové vozy
Linde Material Handling
Česká republika
komplexní dodavatel
osvědčených řešení
■ dodávka plnicích stanic na klíč
■ CnG vysokozdvižné vozíky
Podívejte se na porovnání nákladů a další informace na
www.linde-mh.cz/CnG
 e-mail [email protected]  telefon 271 078 114
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Polygrafická 622/2 Praha 10 – Malešice
OF bYZNYS
Za vším stojí lidé
Právě prověřování osob však zatím v českém prostředí pokulhává. „Často se zapomíná, že obchodní partner, jako právnická
osoba, je vždy někým ovládaný, tedy že v pozadí jsou vždy fyzické osoby. České firmy se
zaměřují primárně na ověřování obchodního
partnera, ale ne už fyzických osob, které ho
mají pod kontrolou,“ upozorňuje Jan Lalka
a pokračuje: „Firmy se často koncentrují jen
na ověřování bonity společností, a to na základě posouzení finančních výkazů. Neřeší
ale možné podvodné jednání klíčových osob,
statutárních zástupců či vlastníků společnosti v minulosti. Přitom platí, že pokud
někdo podváděl v minulosti v předchozí
firmě, může to zopakovat znovu v současné
společnosti.“
Mezi rizikové faktory patří také možný střet
zájmů a existence neohlášených vztahů mezi
zaměstnanci firmy a jejími obchodními partnery. Není dobré podceňovat ani riziko politického propojení – pokud jsou osoby figurující
ve firmách napojené na politické strany a jen
díky tomu dostávají státní zakázky, existuje
velké riziko, že nedokážou konkurovat jinde na
trhu se svými produkty a službami. Důležité
informace prozradí také vztah k nemovitostem. Informace o tom, kdo je vlastníkem
jaké nemovitosti, je možné získat na serveru
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního nahlizenidokn.cuzk.cz. Kromě vlastnictví je zde možné v podstatě online ověření
skutečnosti, zda u dané nemovitosti je založeno nějaké změnové řízení, například změna
vlastnictví nebo zřízení zástavního práva.
Poměrně zásadní důsledky může mít prohlášení insolvence, se kterým souvisí například povinnost přihlásit vaše nároky v rámci
insolvenčního řízení. To, zda daná firma je
či není v insolvenci, stejně jako stav insolvenčního řízení, lze online ověřit na adrese
Potenciál biomasy
ve výrobě tepla
dostatečně nevyužíváme
Rozhovor s předsedou Českého sdružení pro
biomasu Ing. Janem Habartem, Ph.D.
Foto archiv
Zmíněný Administrativní registr ekonomických subjektů (zkráceně ARES), který
je dostupný na serveru Ministerstva financí
ČR, obsahuje kromě informací z obchodního
rejstříku, plátcovství DPH i informace o poskytnutých dotacích a státní podpoře a informace o vydaných živnostenských oprávněních, včetně fyzických osob.
„V neposlední řadě mohou být nápomocny
registry dlužníků. Tyto jsou však provozovány soukromými subjekty a vždy je nutné
zvážit věrohodnost konkrétního rejstříku
a případného záznamu. O zázemí partnera
hodně napoví rovněž osobní návštěva v jeho
obchodních prostorách. Lze doporučit rovněž nahlédnutí na webové stránky partnera.
Pokud jsou profesionálně a kvalitně zpracované a pravidelně aktualizované, svědčí to
o profesionalitě firmy. U obchodních společností je vhodné obdobným způsobem rovněž
prověřit členy orgánů a společníky. Pokud
figurují v jiných společnostech, které jsou
například v insolvenci, může to znamenat
varovný signál. Vždy je však vhodné si s partnerem tyto informace vyjasnit, neboť se může
jednat v některých případech pouze o nedorozumění,“ pokračuje Pavel Mrázek.
advertorial OF
Jan Lalka, výkonný ředitel
společnosti Surveilligence
isir.justice.cz provozované Ministerstvem
spravedlnosti ČR. Na serveru Ministerstva
spravedlnosti ČR si můžete, pokud znáte
údaje o spisové značce určitého soudního
řízení či jednání, ověřit jejich stav. Konkrétně
jde o adresu infosoud.justice.cz.
snadné získat, těžké
zpracovat
Určité informace, i když jich je opravdu
jen minimum, musejí být k dispozici rovněž
na internetových stránkách příslušné firmy.
V každém případě vzhled i obsahová náplň
webových stránek dané firmy v mnoha oblastech napoví. „Potřebujete-li si tedy zjistit základní a poměrně spolehlivé informace
o obchodním partnerovi pár minut před
schůzkou, zvládnete to z pohodlí a klidu kanceláře i bez nutnosti dlouze telefonovat nebo
zadávat zpracování nákladných analýz. Jiné
už je to se ,zaručenými‘ informacemi, které
lze získat třeba od známých a jejich známých,
nebo se zprávami založenými na zkušenostech jiných lidí. Tyto informace mohou být
někdy také velmi přínosné a inspirativní, jen
je těžké ověřit jejich spolehlivost a úplnost,“
shrnuje Jiří Hlaváč.
Dostat se k informacím však v současnosti
není to nejpodstatnější. „Dnes není problém
data a informace získat, podstatné je jim
porozumět, oddělit marketingový obsah od
skutečně hodnotné informace a nalézt indicie, že se s obchodním partnerem děje něco
nestandardního,“ uzavírá Jan Lalka.
BusinessInfo.cz
68
Obnovitelné zdroje jsou v České republice
poměrně riskantním odvětvím. Je dnes
ještě rozumné investovat do biomasy?
Je pravdou, že provozní podpora pro výrobu elektřiny byla v Česku ukončena. Na
druhé straně je elektřiny v současnosti na
trhu dostatek, možná spíše nadbytek. Prostor
pro energetické využití biomasy spatřujeme
hlavně ve vytápění a výrobě technologického
tepla v průmyslu, kde je biomasa konkurenceschopná i bez výraznější podpory státu.
Potenciální zájemci však stále mohou využívat investiční podpory ve formě dotací
z evropských fondů. Investice do výroby tepla
z biomasy je tak i přes nedávné zastavení
provozní podpory chytrým rozhodnutím, samozřejmě v závislosti na potřebách konkrétní
firmy, obce či konečného odběratele. V České
republice se výroba tepla podílí na celkové
spotřebě energií přibližně z 60 procent. Pouze
čtvrtina zemního plynu je v Evropě spálena
v elektrárnách, většina je využita právě pro
vytápění domácností a dalších budov a v průmyslových procesech. Dokonce i v sousedním
Německu se energetická transformace „veze“
bohužel zejména na vlně narůstající výroby
elektřiny z větru a slunce. Využívání obnovitelné energie pro výrobu tepla či pro chlazení
zůstává i přes svůj obrovský potenciál spíše
popelkou. To bychom rádi změnili.
Je tedy možné na energetickém
využívání biomasy vydělat?
Biomasa může ve výrobě tepla bez problémů konkurovat zemnímu plynu. Pokud
se výrobce rozhodne například pro dřevní
štěpku, může se dostat na 120 Kč/GJ energie,
o více než dvě stě korun méně než v případě
nákupu zemního plynu. Záleží však na konkrétních potřebách provozovatele. Pelety díky
snadné manipulaci a minimálním nárokům
na obsluhu poskytují podobný komfort jako
zemní plyn či elektřina. Nejlépe se dnes uplatňují v konkurenci s lehkými topnými oleji
nebo elektřinou. Kdo chce naopak více ušetřit, má výkonnější zdroj (70 kilowatt a více)
a dokáže zajistit obsluhu, neprohloupí s instalací kotle na štěpku nebo slámu. Stále ještě
nemůže konkurovat levnému hnědému uhlí,
ale pokud bychom se podívali na ceny uhlí
pro menší zdroje, blížíme se k situaci, kdy
je biomasa i bez svých dalších pozitivních
přínosů nejlepší volbou.
V jakých případech biomasa
smysl naopak nemá?
Biomasa je výborným řešením v situacích,
kdy je větší poptávka po energii a větší spotřeba, tedy například při delší topné sezoně
nebo když je teplo možné využívat technologicky v navazujících provozech, nejlépe celoročně. V případě malých kotlů s vysokými pořizovacími náklady a při současném zateplení
vytápěných budov se investice vrací za delší
dobu, než bychom si mohli přát.
Zdá se, že města na biomasu slyší
a přecházejí na ni. Co to znamená
pro podnikatele, když město, kde
podnikají, biomasu využívá?
Stále více obcí se rozhoduje pro využívání
biomasy, ať už pro spalování pevné biomasy,
nebo bioplynu. Obce, jako jsou energeticky
soběstačné Kněžice na Nymbursku, poutají
pozornost i v zahraničí. Třebíčská firma TTS
Energo, která už před lety nahradila zemní
plyn štěpkou a slámou, nabízí odběratelům
teplo za nejnižší ceny v republice (450 Kč/GJ
včetně DPH). V nedávné době učinili podobná
rozhodnutí ve prospěch biomasy v Kutné
Hoře, která je shodou okolností podobně
jako Třebíč zapsaná v seznamu UNESCO.
Nižší ceny energií z domácích obnovitelných
zdrojů a bez negativních environmentálních
dopadů fosilních paliv přinášejí prospěch
v mnoha rovinách. Podnikatelé v těchto obcích mohou počítat s vyšší kupní sílou, peníze
zůstávají v regionu a podobné projekty jsou
navíc atraktivní pro případné další investice
navázané na lokální výrobu energie. Hezkým
příkladem je projekt Bylinky: spojení využití tepla a elektřiny z existující bioplynové
stanice v Suchohrdlech na jihu Moravy pro
vytápění skleníku, ve kterém švédský investor
pěstuje bylinky. Ty jsou pak běžně k dostání
v supermarketech.
Jaká je role vaší organizace
a čemu se věnujete?
České sdružení pro biomasu – CZ Biom
letos slaví 20 let od svého založení. V současné době sdružujeme 160 firem a institucí.
Mezi naše členy patří firmy, které provozují
teplárny na biomasu, zemědělské společnosti,
které investovaly do bioplynových stanic, či
producenti kapalných biopaliv využívaných
v dopravě. Odborně se věnujeme široké škále
možného využívání biomasy, od bioplynu
přes kompostování a bioodpady až po kotle.
69
inzerce
A141010896
OF BYZNYS
Češky chtějí ve
Švýcarsku prorazit
s čokoládou
Murtfeldt plasty se představuje
Pravá dokonalost člověka není v tom, co má, ale čím je. O plastech, o firmě a o úspěšné
firemní filozofii jsme si v Měšicích u Prahy povídali s ředitelem společnosti
Murtfeldt plasty s. r. o. s Ing. Liborem Galatíkem.
Určitě. V letošním roce jsme spustili nové moderní
webové stránky. Pro chytré telefony či iPad lze využít
aplikace „Vyhledávač plastů“, kde si zákazník, student
či zvídavý čtenář může vyhledat vhodný plastový materiál na základě zadaných parametrů, např. podle
teploty, modulu pružnosti, odolnosti vůči opotřebení
atd. Pro milovníky videí doporučuji prohlídku našich
filmů na YouTube, a kdo chce být in, může požádat
Murtfeldt o přátelství na Facebooku. Konstruktéry oblíbenou aplikací jsou stránky www.murtfeldt.cadclik.
co, které nabízí bezplatné použití 2D a 3D knihovny
standardizovaných dílů. A konstrukčním kancelářím
Murtfeldt nabízí možnost podílet se na on-line procesu navrhování, a to prostřednictvím TeamViewer
konference.
Zní to stejně odvážně, jako kdyby do Česka přijel švýcarský manažer
a v zemi, která drží světový primát v konzumaci piva na hlavu,
chtěl prorazit s minipivovarem. Přesto dvě Češky zkusí uspět ve
Švýcarsku, v zemi čokoládě zaslíbené, právě se sladkým byznysem.
Ve druhé polovině října hodlají
Tatiana Školníková a Michaela Wlosoková
otevřít v horském středisku Interlaken obchod s čokoládou s názvem Funky Chocolate
Club Switzerland.
„Počáteční investice zahrnující skutečně
jen to nejnutnější se pohybuje kolem 100 tisíc
inzerce
A141010872
švýcarských franků (asi 2,3 milionu korun).
Tuto částku z větší části pokryje bankovní
půjčka. Návratnost investice odhadujeme
zhruba na šest let,“ řekla deníku E15 hlavní
autorka projektu Tatiana Školníková.
Zpočátku bude podnik fungovat nejen jako obchod s čokoládou a podobnými
specialitami, ale budou se v něm až šestkrát
denně pořádat také pravidelné workshopy.
V nich se budou zájemci pod vedením profesionálního čokolatiéra učit vyrábět vlastní
pralinky a další dobroty. „Do tří let bychom
chtěly zaměstnat na plný úvazek vlastního
čokolatiéra, který by vedl workshopy a v mezičase vyráběl produkty z čokolády přímo,in
house‘,“ dodala.
Přes Vancouver až do
Interlakenu
Cesta k vysněné čokolaterii trvala několik
let. V roce 2010 opustila Školníková místo
v reklamní agentuře, sbalila batoh a odjela
pracovat na zimní olympijské hry v kanadském
Vancouveru. Díky získaným kontaktům po
roce přesídlila do švýcarského Interlakenu.
V horském středisku vyhledávaném zejména turisty z USA a Asie pracovala v odvětví outdoorových sportů. Postupně až na
postu manažerky ve firmě organizující nejrůznější adrenalinové aktivity.
Během té doby si uvědomila, že při špatném počasí se drtivá většina adrenalinových
aktivit včetně paraglidingu či kaňoningu nedá
provozovat, a turisté tak nemají moc co dělat.
„Znuděně obcházejí obchody a doslova lační
po nějakém náhradním programu. Hledala
jsem aktivitu atraktivní pro všechny věkové kategorie, nezávislou na počasí a ročním období,
tedy nejlépe indoorovou, kde bych navíc mohla
uplatnit své znalosti zdejšího trhu a kreativitu.
Odpovědí na tyto požadavky byla čokoláda,“
říká k důvodům, proč se nakonec po roce a půl
příprav rozhodla pro sladký byznys.
Dušan Kütner
E15
70
Profit: Historie zná dobu kamennou, bronzovou
a železnou. Lze hovořit o dnešní době jako o době
plastové?
Myslím si, že hovoříme-li o materiálu, který zásadním způsobem ovlivňuje život společnosti, pak konec 20. století
a století 21. skutečně můžeme označit za dobu plastovou.
Dokážeme vnímat, kolik plastových materiálů denně používáme? Dokážeme si představit, kolik přístrojů a zařízení
by bez plastů nemohlo existovat? Současná materiálová
revoluce je zajímavá tím, že zahrnuje plasty, které vznikají na základě zadaných parametrů pro určitou aplikaci,
a dále pro již existující technické plasty nachází nové a nové
uplatnění v různých průmyslových odvětvích.
stoffe GmbH & Co. KG. V České republice Murtfeldt
plasty s. r. o. začínala jako ryze obchodní společnost.
Koncem devadesátých let jsme začali vyrábět jednoduché plastové díly a rozšířili jsme tým technických
poradců. Nárůst zakázek začátkem 21. století vedl
ke strategickému rozhodnutí rozšířit výrobní kapacity.
Nový výrobní závod o ploše 2500 m2 jsme otevřeli
na podzim roku 2008 v Měšicích u Prahy. Moderní budova poskytuje zázemí 47 zaměstnancům a naleznete
zde nejmodernější CNC frézovací a soustružnické stroje. Od roku 2009 působíme na Slovensku a v poslední
době rozvíjíme spolupráci na trzích v Itálii, Rumunsku
a Německu.
Profit: Začal jste hovořit o technických plastech. Kde
nachází Vaše výrobky z technických plastů uplatnění?
Výrobky firmy Murtfeldt plasty jsou používány všude
tam, kde je požadováno balení, plnění a kde je nějaký dopravní systém. Murtfeldt je jedním ze světových
výrobců kluzných profilů, vedení řetězů a řemenů, napínáků řetězů a plastových dílů odolných proti vzniku
abraze, s výbornými kluznými vlastnostmi.
Murtfeldt nabízí širokou škálu technických plastů používaných v automatizační technice, montáži a přepravě, hnacích jednotkách, dopravnících, v nápojovém,
potravinářském a balicím průmyslu, farmaceutické
výrobě, laboratorní technice. Vyrábíme výrobky splňující nejrůznější vlastnosti, např. antistatické, antibakteriální, zdravotně nezávadné, odolné proti opotřebení,
tepelně odolné, odolávající kyselinám či zásadám
nebo snižující hluk při provozu.
Profit: V letošním roce budete slavit 22 let od svého
vzniku. Co bylo příčinou úspěšného a trvalého rozvoje společnosti Murtfeldt plasty?
K základní obchodní strategii patří technické poradenství v oblasti uplatnění a použití plastů. Neustálý kontakt našich technických poradců se zákazníky znamená budování oboustranné důvěry, která, podpořena
našim know-how, umožňuje rychlé a odborné zpracování požadavků našich zákazníků a usnadňuje včasné
řešení a odstraňování jejich problémů.
Profit: Vaše společnost patří k největším českým
podnikům v oblasti třískového obrábění technických
plastů. Můžete prosím naše čtenáře seznámit s historií firmy?
Murtfeldt plasty s. r. o. byla založena v roce 1992 jako
dceřiná firma mateřské společnosti Murtfeldt Kunst-
Prodejní sortiment rozdělujeme do tří oblastí:
• Polotovary – plastové desky, tyče a trubky. Do této
kategorie patří velmi oceňovaná služba, kterou je
prodej přířezů, kdy si zákazník objedná rozměr desky nebo tyče, který si sám určí a není zde omezení,
jak v rozměru, tak v počtech kusů.
• Zboží – standardní výrobky z našeho katalogu (vedení řetězů, řemenů a napínáky řetězů).
• Výrobky – plastové dílce vyrobené na základě výkresové dokumentace zákazníka.
Profit: Zmínil jste technické poradenství prostřednictvím osobních návštěv. Mají zákazníci možnost se
s plasty Murtfeldt seznámit i jinak?
Profit: Závěrem se chci zeptat, zda kromě účasti
na veletrzích vyvíjíte i další aktivity. Spolupracujete
například se školami?
Ano, spolupráci se školami považujeme za velmi významnou. Murtfeldt plasty úspěšně spolupracuje
se SPŠ Betlémskou v Praze, pravidelně o plastech
přednášíme na ČVUT Praha na katedře materiálů
a naše přednášky si vyslechli i studenti Západočeské
univerzity v Plzni i Technické univerzity v Ostravě.
Avšak účast na veletrzích patří mezi naše priority. Pravidelně se účastníme veletrhu v Nitře na Slovensku
a na letošním MSV veletrhu v Brně se s Vámi rádi setkáme na našem stánku č. 80 v pavilonu G1.
Profit: Co hodláte na MSV v Brně nového či zajímavého ukázat?
Na MSV v Brně budeme vystavovat absolutní novinku. Zařízení, které zajišťuje bezchybné a bezobslužné
obracení produktů (sklenic, láhví nebo obalů), jež využívá vynikajících kluzných vlastností Materiálu S© plus
LF a… více se dozvíte v našem stánku nebo u našich
technických poradců.
xxxxxxxxxx PROFIT
inzerce
A141009466
OF BYZNYS
České firmy
plýtvají daty
Foto archiv
Nejčastější chybou v IT většiny českých podniků i institucí
je plýtvání prostorem datových úložišť, kdy se stejná data
zbytečně ukládají vícekrát. Nekontrolovaně tím roste objem
uložených dat, což vyžaduje nemalé finanční náklady.
Podle odhadu české IT firmy
Infinity tvoří podíl duplicitních dat
v tuzemských firmách 28 procent, což je
skoro dvojnásobek průměru Evropské unie.
„Průměrnou tuzemskou firmu stojí vlastní
úložiště dat desítky tisíc korun ročně, u větších společností pak jde o statisíce. Pokud
ale firma kontroluje a reguluje ukládání
dat, může tyto náklady výrazně redukovat.
V praxi běžně vidíme úspory ve výši 20 až
30 procent,“ uvedl ředitel divize cloudových
řešení a služeb Infinity Karel Fišnar.
České firmy podle něj trpí hlavně chybějícím systémem vnitřní kontroly, což se
72
Odhad vývoje podílu duplicitních
firemních dat v procentech
Rok/OblastČREUUSA
2013
28 %
15 %
12 %
2014
27 %
13 %
11 %
2015
25 %
10 %
9 %
Zdroj: Infinity
projevuje chaotickým a vícenásobným ukládáním dat, kdy má vícero uživatelů uložený
stejný dokument nebo e-mail na více místech
– a často v různých verzích, s nimiž se pak
zpětně jen velmi těžko pracuje.
„Jedním z řešení je centralizovaný firemní
portál, v němž všichni zaměstnanci pracují
na jediném dokumentu, který je uložený na
jednom místě. Důležitá je i analýza takzvaných velkých dat, hlavních firemních datových toků,“ dodává Karel Fišnar. Virtualizace
a cloud totiž v současnosti hýbou tuzemským
IT trhem, neboť citelně zlevňují provozní náklady a cenu za uložená data. Zdaleka ne každá
firma, která takto modernizuje, si ale současně
zabezpečí, aby se jí nově získaný volný prostor
rychle nezaplnil bezcennými duplicitními daty
od vlastních zaměstnanců.
redakce
Spoøitelní družstvo Artesa nám vždy poskytuje individuální podmínky pøizpùsobené
našim developerským projektùm. S pomocí úvìru Artesa DEVELOPMENT dokonèujeme
výstavbu projektu Bytový dùm Letòany, u kterého jsme bìhem jednoho mìsíce prodali již
50 % bytù.
Jan Hladký
obchodník spoleènosti Moravská stavební – REAL, a.s.
www.nancujemevasepodnikani.cz
73
OF fotoseriál
fotoseriál OF
Kde špagety létají
Zátkovy těstoviny patří do české kuchyně již 130 let. Seznamte se
s vývojem, kterým prošel výrobní závod, jenž naučil hospodyně
zvyklé připravovat si těstoviny podomácku, že těstoviny vyráběné
průmyslově v Boršově nad Vltavou jsou stejně kvalitní.
Nahoře: Pohled od západu na těstárnu v Boršově nad Vltavou
z roku 1890.
Vpravo nahoře: Takto vypadala původní
balírna a expedice v roce 1930.
Vpravo: Záběr z roku 1940 zachycuje pracovnice,
které vyklepávají čerstvá vejce.
Vpravo dole: Architektura interiéru výrobní haly z roku 1930.
Foto Martin Pinkas 3x
Dole: Prostory na fotografii z roku 1960 se
využívali k sušení vyrobených těstovin.
A141005606
Foto Zátkovy těstoviny 5x
inzerce
inzerce
74
A141011234
OF technologie
Tesla chce zlevnit
baterie pro
elektromobily na pětinu
Elektromobily by se mohly v blízké budoucnosti prodávat za
stejnou cenu jako běžné vozy. K cíli má automobilky přiblížit
obří továrna na baterie, kterou společně chystají Tesla Motors
a Panasonic. Ambiciózní plán zní jasně – srazit cenu baterií na
100 dolarů za 1 kWh, tedy zhruba na pětinu současné ceny.
inzerce
A141010944
dlouhodobý cíl Tesla Motors. „Bylo by zklamáním, kdybychom se nedostali na stodolarovou hranici do deseti let,“ uvedl šéf Tesly
Elon Musk v nedávném rozhovoru.
Co to znamená pro výrobce elektromobilů?
Například cena 24kWh baterie elektromobilu
Žádná nová technologie není
třeba, tvrdí firmy
Snížení ceny baterie a dodržení časového
harmonogramu navíc nevyžaduje žádný technologický průlom v konstrukci bateriových
článků. „Pro realizaci těchto cílů nepotřebujeme nějaký zásadní průlom v oblasti chemie
a vědy o materiálech,“ říká J. B. Straubel, technický ředitel firmy Tesla Motors. Podle něj obě
firmy mají technologii už dobře zvládnutou.
Radek Pavlovič
E15.cz
xxxxxxxxxx PROFIT
Vily Diamantica – Klenot
v Prokopském údolí
Vily Diamantica – to jsou luxusní architektonické skvosty s velkorysým obytným
prostorem a místem třeba pro soukromou vinotéku. Pokud patříte k těm, pro které má být
domov bezpečným útočištěm, jistě oceníte
uzavřený areál, velké pozemky se zahradou
a promyšlené dispozice, které zajistí maximální soukromí celé vaší rodiny.
Nissan Leaf by spadla na 2400 dolarů, tedy
necelých 50 tisíc korun. Elektromobily by tak
v budoucnu mohly cenově konkurovat autům
se spalovacím motorem.
Foto archiv
Továrna na baterie se začne stavět letos na zatím blíže nespecifikovaném
místě – v úvahu připadá Kalifornie, Nevada,
Arizona nebo Texas. Náklady na stavbu by
se měly vyšplhat do výše čtyř až pěti miliard.
Podle plánů by měla výroba v roce 2020 produkovat ročně 35 GWh bateriových článků
a 50 GWh bateriových modulů. Továrna by
měla zahájit provoz už v roce 2017.
Velkoobjemová výroba baterií výrazně
srazí jejich cenu. V roce 2017 očekává Tesla
snížení ceny až o 30 procent. Japonský partner
Panasonic, firma s největšími zkušenostmi
s výrobou li-ion baterií na světě, ale označuje
cíl společníka za „příliš konzervativní“.
V budoucnu by tak baterie mohly cenově
spadnout až na 100 dolarů za 1 kWh, což je
Sníte o jedinečném bydlení nedaleko zeleně i centra
města, navíc s vynikající dostupností na letiště?
Sny se stávají skutečností, a proto i vy můžete
mít v Praze svůj klenot v podobě vlastní luxusní
vily. Komorní projekt Vily Diamantica nabízí pět
domů, citlivě zasazených na okraj Prokopského
údolí. Elegantní vily a nádherná příroda v okolí
dokonale plní přání i těch nejnáročnějších klientů.
Výjimečná lokalita, výjimečné
bydlení
V Praze je jen velmi málo míst, která by se
svým kouzlem mohla rovnat Prokopskému
údolí s krásnou přírodou a spoustou příležitostí
k trávení volného času. Přitom jen 10 minut od
centra města. V nízkoenergetickém projektu
inzerce
A140002472
Vily Diamantica získáte tuto prestižní adresu
v atraktivní lokalitě, kde žádná další výstavba
nebude realizována. Tím se z Vil Diamantica
stává i velmi výhodná investice. Čeká na vás
bydlení v luxusní dvoupatrové vile s podzemním prostorem a rozlehlou zahradou o výměře
až 1000 m2. Ve zdravém vnitřním prostředí
se stálým přísunem čerstvého vzduchu, které
zajistí moderní technologie, a s přírodou přímo
za okny. Nadstandardní materiály a špičkové
provedení jsou samozřejmostí.
Bydlení vybroušené
k dokonalosti
Kolik místa pro spokojený život potřebujete? Stačí vám obývací pokoj přes 70 m 2 ,
prostorná ložnice, tři koupelny, velkorysá
pracovna, rozměrná šatna a terasy s výhledy do zeleně? Přidejte ještě podzemní
prostor, ve kterém si můžete vytvořit třeba
klidné místo k relaxaci s vířivkou a saunou
nebo hernu s kulečníkem a vlastním barem.
Nechybí ani velká dvojgaráž. Nadstandardní
řešení interiérů od předních světových dodavatelů, jako jsou Marazzi, Villeroy & Boch či
Hüppe, dotváří pocit dokonale vybroušeného
realitního drahokamu. A pokud si své nové
bydlení budete chtít upravit na míru, Vily
Diamantica se vám přizpůsobí. Developer
JRD vám maximálně vyjde vstříc. Právě teď
je ten správný čas začít se zajímat o své vysněné bydlení.
inzerce
A140002115
OF technologie
Češi vyhráli tendr
pro Galileo, obstarají
softwarový vývoj
Pražská společnost BoldBrick zvítězila v tendru Evropské
komise. Společně se španělskou firmou Bilbomatica bude
poskytovat IT služby pro vesmírný projekt Galileo.
Hodnota vyhrané zakázky je
podle zadání soutěže 2,5 milionu eur, což je
70 milionů korun. „V konsorciu jsme se ucházeli o tendr vypsaný European GNSS Agency.
Byli jsme úspěšní, tendr ale dosud nebyl uzavřen a nebyla ještě podepsána smlouva. To
očekáváme během několika týdnů,“ potvrzuje úspěch generální ředitel společnosti
Boldbrick Ondřej Tučný.
Ambice na Západě
Společnost BoldBrick se zabývá zejména
vytvářením cloudových řešení a správou
dat. „Dostali jsme se do skupiny Business-Critical SharePoint partnerů Microsoftu. To
u nás není moc známá certifikace ani mezi
odbornou veřejností, protože takových firem
je v celé střední a východní Evropě jen pět,“
chlubí se ředitel Boldbrick Ondřej Tučný.
Jak dále potvrzuje, zakázka od Evropské komise bude znamenat i rozšíření aktivit a počtu
zaměstnanců. Firma bude podle Tučného slov
dále usilovat o prestižní obchody za hranicemi
Česka. „Chceme mít partnerskou sítí pokrytu
většinu západní Evropy a aktivně spolupracovat
s několika partnery v USA,“ uzavřel Tučný.
A141011232
Tomáš Lemešani
e15.cz
Foto archiv
inzerce
spolupracovat s další českou firmou
Mainstream Technologies.
Galileo je aktuálním a zatím jediným společným evropským vesmírným projektem.
Dohromady 30 družic za přibližně 5 miliard
eur, tedy 140 miliard korun, má kromě bezpečnostní funkce zlepšit funkčnost evropské GPS navigace. Agentura GSA, která se
o Galileo stará, sídlí v Praze.
Výběrové řízení bylo administrováno
agenturou GSA. Ta má na starosti správu
evropského družicového systému Galileo.
„Budeme se starat o softwarový vývoj nad
Microsoft technologiemi, zejména pro platformu SharePoint. Plus budeme poskytovat odpovídající část technické podpory,“
opisuje úlohu české firmy Ondřej Tučný.
Při realizaci zakázky bude Boldbrick
OF cestování
cestování OF
Benátský labyrint
Benátky jsou vlastně dvojitý labyrint. Ten pozemský má spoustu slepých
uliček a je nehybný, zatímco ten vodní je v pohybu neustále. Jen málokdo z návštěvníků si
uvědomí, že v kanálech benátské laguny se
směr proudu vody průběžně mění podle toho,
jestli je příliv nebo odliv. Tak jako se pohybuje
voda, přesouvá se benátskými uličkami i nekonečný had turistů.
Benátky jsou rozděleny do šesti čtvrtí,
kterým místní říkají sestieri – Cannaregio,
Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo
a Santa Croce. Na přídi každé benátské gondoly si můžete všimnout šestizubého hřebene, který symbolicky představuje právě
počet čtvrtí.
Voda určuje životní rytmus Benátčanů
v podstatě odjakživa. Mnoho obyvatel Benátek
má i dnes svou loďku, která tu byla vždy základním prostředkem k přežití. Dokládá to dochované písemné nařízení Casidora, ministra
gótského krále Teodorika, z roku 538. „Ke každému domu si přivažte loďku tak, jak to lidé na
pevnině dělají s domácími zvířaty.“ Dalším specifikem benátského soužití s vodou jsou holínky
jako nezbytná součást šatníku. Žít v symbióze
s proměnlivou hladinou je tu prostě normální.
„Acqua alta“, tedy velká voda (doslova vysoká
voda), tu nikoho nemůže překvapit.
Most rváčů
Čtvrť Santa Croce je klidná a pokojná část
jinak velmi frenetického města. Z Piazzale
Roma (hlavního příjezdového náměstí do
Benátek a zároveň nejzazšího místa, kam je
možné dojet autem a zaparkovat ho v jedné
z mnohapatrových garáží) lze ulicí Tolentini
dojít na náměstí Campo S. Barnaba. Zdejší
most je na první pohled obyčejný, ale všimněte
si značek ve tvaru chodidla na jeho čtyřech krajích. Most se totiž v minulosti proměňoval v boxovací ring, vymezený právě čtyřmi stopami,
které nahrazovaly rohy v ringu. V Benátkách
totiž vždy chyběl prostor – potřebný mimo jiné
k tomu, aby si mezi sebou mohli vyřizovat účty
příslušníci jednotlivých čtvrtí.
80
Foto archiv
Tajemství, legendy a záhady ukrývají Benátky na každém rohu a odhalí
je jen těm návštěvníkům, kteří se umějí správně dívat. Každý kout,
každý kámen i portál vypráví něco z bohaté benátské historie.
Dva příslušníci čtvrti si proto stoupli na
značky na jedné straně mostu, dva další ze
znepřátelené čtvrti zaujali pozice na opačné
straně a zápas mohl začít. Na mostě nebylo
zábradlí, takže zápasníci končili často ve vodě
benátského kanálu, která zchladila zbytek zášti, kterou nevybili během zápasu. Někdy se
zápas proměnil v hromadnou rvačku, do níž
se zapojilo i několik desítek lidí. Byl to velmi
moudrý systém, jak nechat Benátčany vyřídit
si své účty, aniž by docházelo k újmám na životech. Benátky tak měly muže, kteří se utkávali
mezi sebou v těchto šarvátkách, ale zároveň
dokázali v důležitých momentech táhnout za
jeden provaz pro dobro svého města.
Bionákup ve věznici
Ženské vězení na benátském ostrově
Giudecca, kde se nachází židovská čtvrť,
ukrývá zahradu o rozloze 6000 metrů, o kterou se stará Konvent konvertovaných sester.
O „giardino delle meraviglie“ – „zahradu
divů“ se stará asi desítka vězeňkyň bez použití strojů, hnojiv a jakýchkoli chemických
látek. Už patnáct let pěstují asi třicet druhů
ovoce a zeleniny. Ani mnoho Benátčanů o tom
neví, ale znalé benátské stařenky si tu každý
čtvrtek ráno trpělivě stoupnou do fronty, aby
si mohly domů odnést šťavnaté ovoce a zeleninu v biokvalitě, navíc levnější než na jiných
benátských tržištích. Jejich výpěstků nikdy
není dost, takže pokud chcete také ochutnat,
doporučuji dochvilnost. Jednou ročně otevírají
brány do své zahrady divů i návštěvníkům.
Mistr loďař nad zlato
Jedním z nejstrategičtějších míst Benátek
byl vždy Arzenál, komplex loděnic kolem
Velkého doku, který založil v roce 1104 dóže
Orlando Falieri. Právě tady vznikaly pod rukama mistrů loďařů válečné i obchodní lodě,
které tvořily základ slavné benátské flotily.
Dnes už svému původnímu účelu neslouží,
částečně se Arzenál stal výstavní plochou
slavné přehlídky moderního umění Bienále.
Sídlí zde také Centrum strategických studií
italského vojenského námořnictva.
Kdysi tu ale pracovali ti nejschopnější
architekti a tesaři, kteří byli králi svého řemesla. Díky propracovanému know-how dokázal Arzenál vyrobit galéru – dlouhou, štíhlou a nízkou válečnou loď, poháněnou vesly
a plachtami – za jeden jediný den. Vážené
osoby politického světa sem jezdily stavbě lodí
přihlížet. Ráno po svém příjezdu všichni viděli
začátek prací a po obědě už mohli obdivovat
hrubou stavbu lodi. Mistři loďaři představovali
skutečnou benátskou řemeslnou aristokracii
a Benátky si je hýčkaly. Vyplácely jim doživotní
apanáž, aby si zajistily, že nevstoupí do služeb
benátských nepřátel. Mistři ve výslužbě měli
nárok na jinou prestižní práci ve městě – dělali
třeba čestnou stráž Dóžecího paláce. Požívali
i mnoho dalších výhod. Měli nárok na jedno
teplé jídlo denně a mohli se uchýlit do Arzenálu
v těžkých dobách morové epidemie.
Konec zlaté lodi
Tvář Benátek zohyzdil až Napoleon.
Nejenže byl příčinou pádu Benátské republiky,
rozhodl se také velmi neprozíravě zcela zničit
jedinečnou technologii benátského Arzenálu,
místo aby ji využil pro služby Francie. V rámci
své nenávisti vůči Benátkám také pověřil sochařské mistry, aby odstranili všechny podobizny lvů, které se v Benátkách nacházely.
Ještě předtím, než Napoleon postoupil Benátky Rakousku, vyjádřil pokoření
Benátské republiky ostentativně tím, jak
naložil s jejím slavným a téměř posvátným
symbolem – pozlacenou lodí Bucintoro. Na
ní dóže přijímal vážené císařské a královské
návštěvy a odtud jednou ročně házel do moře
prsten během slavnosti Festa del Redentore,
kterou symbolicky uctil sňatek Benátek s mořem. Napoleon nechal všechno zlato z lodi
roztavit a odvézt, loď spálil.
Zázračný elixír
Přímo naproti lékárně mezi náměstím
Campo Santo Stefano a ulicí Calle dello
Spezier ukrývá chodník vzpomínku na jednu
inzerce
A141010888
Symbióza
s vodou. Během
takzvané acqua
alta, tedy velké
vody, může
hladina stoupnout
až o devadesát
centimetrů.
Foto archiv
téměř zapomenutou zajímavost. Je to díra,
která tu zůstala po těžkých nádržích, jež používali benátští lékárníci při výrobě teriaku.
Teriak byla téměř zázračná látka, léčící
mnoho nemocí, kterou smělo v Benátkách
vyrábět jen čtyřicet lékáren. Hlavní ingrediencí byl prášek ze zmije a také opium.
Elixír se vyráběl pod dozorem benátského
Magistrátu zdraví. Byl to skutečný alchymistický produkt, který účinkoval na mor
nebo štípnutí škorpiona a dokázal si poradit
i s tuberkulózou. V 17. století byly Benátky
výrobou teriaku vyhlášené a vyvážely ho do
celé Evropy. Teriak byl donedávna také jednou z povinných ingrediencí Švédských kapek známé léčitelky Marie Trebenové. Poté,
co došlo k úpravě receptu, už se do nich tato
drahocennná látka přidávat nemusí. Švédské
kapky s původní recepturou je ještě na některých místech v Itálii možné sehnat.
Smrt nosila červenou
Až budete obdivovat Dóžecí palác, všimněte si dvou červených sloupů v horním patře.
Právě odtud vyhlašoval dóže rozsudky smrti,
červená barva sloupů tedy připomínala barvu
krve odsouzenců. Ti pak čekali na svůj konec
právě tady.
Mohli odtud sledovat hodiny na protilehlé
věži, jak nemilosrdně ukrajují poslední minuty jejich života. Pokud půjdete po náměstí
Svatého Marka v noci, všimněte si na jihozápadní straně Dóžecího paláce dvou světýlek.
Připomínají jeden z mála justičních omylů
Benátské republiky, který připravil o život
benátského pekaře Piera Tascu. Byl popraven 22. března 1507, poté, co se po drsném
mučení přiznal k činu, který, jak se později
ukázalo, nespáchal.
Lucie Chvojková
Článek vyšel v časopisu Lidé a Země
inzerce
A141009985
OF cestování
Foto archiv
Exoticky
strávený
konec
roku?
Mezi nejžádanější prosincové zájezdy
jednoznačně patří cesty na Kapverdské
ostrovy, které se těší oblibě hlavně kvůli
stálým teplotám, krásnému prostředí
i malé vzdálenosti. Stále roste zájem také
o Senegal či Zanzibar. A prosazuje se Keňa.
Vánoční svátky tráví doma s rodinou téměř 80 procent Čechů, což je evropský unikát. Zatímco se někteří na zimní
radovánky těší, je i mnoho lidí, kteří se jim
snaží alespoň někdy vyhnout a vyměnit nejistý sníh za bílý písek pláží. Další velmi zajímavou variantou exotické prosincové dovolené je odlet dva až tři dny před Silvestrem.
Člověk stráví „klasické“ Vánoce a pak si užije
naopak velmi netradiční oslavy Silvestra.
Kapverdské ostrovy
Pokud se řekne „exotická dovolená
v zimě“, Kapverdy jsou téměř synonymem.
Nejznámější a zároveň nejlákavější jsou
ostrovy Sal a Boa Vista. Díky poloze v jižních pasátových mořích poblíž Afriky mají
82
tyto ostrovy nádherné počasí a jsou ideálním místem odpočinku s teplým mořem po
celý rok. Vánoční období není výjimkou.
Jde o atraktivní, teprve v posledních letech pro mezinárodní turistiku objevenou
dovolenkovou destinaci, nabízející relaxaci na krásných rozlehlých plážích. Na
Kapverdách jsou průměrné denní teploty
v rozmezí 26 °C až 29 °C. Během zimních
měsíců tu trochu fouká, ale vše v příjemných mezích. Nezapomeňte si s sebou vzít
na dovolenou repelent a opalovací krém
s vysokým faktorem.
Senegal
Senegal se rozprostírá mezi vyprahlou
pouští na severu a svěžím tropickým lesem
na jihu země. V Senegalu je velmi příjemné
tropické klima se slunečnými dny od listopadu do července. Deštivá sezona trvá od
července do října. Většina návštěvníků sem
míří za krásnými plážemi, a to zcela oprávněně. Senegal se nazývá zemí terangy (pohostinnosti), která tu má mimořádný význam
a větší důležitost než v Evropě. Teranga je
styl života a je hluboko zakořeněná v senegalské kultuře. Dovolenou u moře si můžete
vychutnat v hotelových resortech nebo na výletě v jedné z pobřežních rybářských vesnic,
jejichž pláže jsou posety stovkami barevných
pirog, tamějších kánoí vydlabaných z jediného kmene stromu.
Zanzibar
Zanzibar – bájný ostrov s průzračnými
vodami Indického oceánu a rovníkovým sluncem, jehož jméno voní tajuplnými dálkami
a exotickým kořením. Nachází se pouhých
35 kilometrů od břehů východní Afriky. Je
známý především díky svým krásným plážím
z bělostně jemného korálového písku, který
v kombinaci s nádherným Indickým oceánem
a pálícím sluncem vytváří plážový ráj, jemuž
žádný návštěvník neodolá. Ostrov zarůstá
bujnou tropickou vegetací, v níž se skrývají
háje skořicovníků, pepřovníků, vanilovníků,
hřebíčkovce i muškátovníků. Koření proslavilo Zanzibar již ve středověku a zdá se, jako
by ostrov chtěl omámit všechny smysly svých
nadšených návštěvníků.
Keňa
Nekonečné savany, kde se prohání množství divoké exotické zvěře, nedotčené dlouhé
písečné pláže a barevné korálové útesy
Indického oceánu, spalující pouště, ale
i chladná útočiště Východoafrické vysočiny,
masivy a sopky lemující Východoafrický
příkop a ledovce se sněhovou pokrývkou na
vrcholcích pohoří Mt. Kenya. Ačkoli mnozí
obyvatelé lamentovali nad postupnými změnami zdejšího životního stylu a nad ztrátou
tradic, Keňa si mnohem více než kterákoli
jiná země na světě zachovala hodně ze svých
zvyklostí. Výsledkem je zcela unikátní charakter zdejšího života, kdy na jedné straně
můžete spatřit skupinu městských Kikujů
během tradičního svatebního rituálu, kdy
ženichova rodina láká nevěstu ven z domu
zpěvem, na straně druhé pak obchodníka
z kmene Samburu s tradičně vyzdobeným
krytem mobilního telefonu či masajského
pastevce se sluchátky na uších.
Redakce
-%
Přímé lety
z Prahy
www.eximtours.cz
OF NÁZOR
Všednodenní proběhnutí
labyrintem paragrafů
Mimochodem, jaká byla letos
vaše dovolená?
Jsou dny, kdy vstávám čerstvý, a dny, kdy mám dojem, že jsem
pracoval i ve spánku. Tohle je jeden z těch druhých. Kvůli jedné smlouvě jsem
se před spaním příliš dlouho zabýval zákonem o obchodních společnostech
a družstvech a labyrintem paragrafů jsem pak bloudil celou noc. Takže když
v šest hodin zvoní budík, sám sobě přiznávám, že být to víkend, zarazím ho
a spím dál. Jenže je úterý a já musím vstát okamžitě. Právě teď mám totiž první
a na dvanáct hodin poslední příležitost komunikovat s kolegy a obchodními
partnery, jejichž časová pásma jsou vůči tomu našemu v opozici. Tedy především s lidmi z USA a Kanady – Oracle, jeden z mých důležitých klientů, má
své pobočky ve všech kontinentech a se všemi je třeba být osobně ve spojení.
Tak začíná můj den, u kterého ještě nevím, zda bude dnem majitele právní
kanceláře, právníka, nebo spíše IT legal advisora.
Přestože bez pořádné, v klidu snězené snídaně si nedovedu představit začátek každodenního maratonu, jím tentokrát u počítače.
E-mailů, které chci vyřídit hned ráno, aby se
přes den věci posunuly kupředu, je více než
obvykle. Budím děti. Zatímco se oblékají,
reviduji poprvé a rozhodně ne naposledy svůj
denní program, který jsem si před spaním
načrtl do bloku.
Půl osmé. Vezu děti do školy. Provoz je
příjemně plynulý. Pár desítek minut, které
strávím s dcerou a synem v autě, věnuji
odpovědím na jejich otázky. To, co dělám,
je zajímá. Často se pídí po tom, jestli jsou
klienti hodní, či špatní, jestli je mám rád, jestli
potřebují pomoc a jestli to dokážu. Vysvětluji vše, jak nejlíp svedu. Snad jim
budou některé mé rady a postřehy k užitku. A také tím zvyšuji svou šanci, že
mě jednou nahradí ve vedení advokátní kanceláře Matzner et al. Přece jen,
nese také jejich jméno.
Dopoledne věnuji revizi smluv a přípravě vyjádření a stanovisek, před
obědem mám pak nařízené soudní jednání v rámci jedné mediálně sledované kauzy. Protáhne se přes oběd, který trávím s klientem. Probíráme – jak
jinak než v tuto dobu – jeho společenskou smlouvu. Uklidňuji ho, že i když
nestíháme zákonem nařízený termín, protože přípravu požadavků kvůli
svému pracovnímu nasazení dříve nestihl, není to žádný problém. Přestože
se média snaží tvrdit opak a až příliš často čítám v novinách titulky varující
před hromadným rušením společností, které má nastat jako mávnutím kouzelného proutku s příchodem července. Rozcházíme se v dobré náladě a já
mířím k dalšímu soudu.
Do kanceláře se vracím teprve vpodvečer. Kontroluji, kolik jsme stihli vyřídit s notáři smluv. Není to vůbec špatné. Jen ta hromádka jako by se vůbec
nezmenšila – za dobu mé nepřítomnosti přibyly další. Po hodince intenzivní
práce mířím na pracovní večeři. Tentokrát se bude týkat autorského zákona
a licenčních ujednání. K nim se podle mé zkušenosti nejvíce hodí chardonnay,
takže si v závěru schůzky dáme každý dvě deci, abychom udělali symbolickou
tečku za prací. Končíme kolem půl deváté. Mířím domů. Připravuji agendu na
příští den a přemýšlím, jak ji zase budu ráno přepisovat. Do deseti hodin se
pak věnuji další vlně e-mailové komunikace se zámořím. Naštěstí i na těchto
vlnách je klid, takže ve zbylém čase stihnu napsat krátký článek.
Kde jste byli letos na dovolené? V Řecku, Itálii nebo Chorvatsku?
Vždyť léto je pro ni jako stvořené! Většina zaměstnanců se proto
snaží vybrat dovolenou právě v tomto období. Podle zákona činí
čtyři týdny. Praxe je však mnohdy taková, že se ještě o týden prodlužuje. A jak jsme na tom my – podnikatelé a živnostníci? Jsme
si opravdu všichni rovni?
Zaměstnanec má dovolenou placenou, podnikatel a živnostník
nikoli. Protiargumentem je, že my si můžeme vzít volno, kdykoli
chceme, potřebujeme nebo se nám to jinak hodí. Jaká je však
realita? Viděli jste někdy pekaře, který vám přestal dodávat na
měsíc pečivo jen proto, že je přece léto? Viděli jste hospodského,
který měl zavřeno jen proto, aby jel s rodinou na několik týdnů
k moři nebo na chalupu? A viděli jste majitele firmy, aby nepracoval, když jsou jeho zaměstnanci na zaslouženém odpočinku?
V přístupu k některým sociálním výdobytkům u nás prostě rovné
podmínky nepanují.
Současný ministr průmyslu a obchodu přesto považuje živnostníky za parazity. I když vyrábějí 40 procent HDP a zaměstnávají
60 procent Čechů. A nejedná se přitom pouze o dovolenou. Placeny
nejsou ani přestávky v práci, stravenky a náhrady mzdy v době nemoci, pokud se jedná o pobyt mimo pracoviště od 4. do 21. dne.
Co si podnikatelé a živnostníci sami nezařídí, to prostě nemají.
Ve srovnání s většinou zaměstnanců nemáme pouze osmihodinovou pracovní dobu, která končí pátkem odpoledne. Mnozí z nás
pracují například také o víkendech a svátcích.
Zaměstnancům jejich sociální výdobytky nezávidím. Pouze chci
ukázat na to, jak jeden dostane volný čas zadarmo a ze zákona,
a druhý si ho musí zaplatit z vlastní kapsy.
Jak to změnit, aby byly podmínky spravedlivější? Co třeba
poskytnout živnostníkům slevu na daních ze zisku ve výši jedné
dvanáctiny jejich ročního odvodu? Nebo je to snad nesmysl, pane
ministře?
S přáteli jsme před šesti lety založili komunikační agenturu,
kde se snažíme propojovat úspěšné lidi z oboru. Živnostníky
i podnikatele. Vedle toho zaměstnáváme okolo 80 našich kolegů.
Jejich služby poskytujeme klientům, které tvoří významné domácí
i nadnárodní společnosti. Rozhodli jsme se jednoduše, že chceme
dělat pro klienty, které máme rádi, pracovat na věcech, které
máme rádi, a s lidmi, s nimiž je nám dobře. Navzdory tomu, že
v některých oblastech, jako je třeba úhrada času stráveného na
dovolených, u nás pořád ještě nejsou férové mantinely, a navzdory
tomu, že někteří politici buď upřednostňují hlavně velký průmysl,
nebo nás považují jen za pouhé vyžírky.
Věřím, že časem bude situace jiná. Záleží přece jen na nás,
zda se to změní.
Jiří Matzner
majitel a právník Matzner et al
84
Filip Humplík
spolumajitel společnosti
Konektor
inzerce
A131017311
OF jeden DEN podnikatele
OF poradna
Jak si vybrat kancelářské prostory?
Rozhodujícími hledisky pro výběr kanceláře jsou cena a kvalita prostor a dále
také dobrá dopravní dostupnost. Pro
menší firmy, které chtějí ušetřit na výdajích za pronájem kanceláří, bychom určitě
doporučili hledat prostory od přímého majitele, a vyhnout se tak placení provize za
zprostředkování realitních kanceláří. Je
rovněž vhodné poptávat prostory, kde se
k nájmu platí paušální služby, tedy žádné
roční vyúčtování, pouze pevně daná měsíční
částka, a kde je možné rovnou zdarma zřídit
i sídlo vaší společnosti. Do začátku je určitě
výhodnější si pronajmout menší kancelář
s možností případného rozšíření ve stejné
budově. Značných úspor se dá dosáhnout
také sdílením kancelářských prostor s dalšími spřátelenými firmami. Platí totiž, že
větší kanceláře mají nižší sazbu pronájmu
na metr čtvereční, neboť je po nich menší
poptávka nežli po malých kancelářských
prostorách. Klíčový je rovněž výběr vhodné
lokality. Mezi nejméně žádané, a tedy nejlevnější pražské lokality patří Libeň. Do budoucna v ní však spatřujeme potenciál, neboť je dobře dopravně dostupná a s nynějším
rozvojem Palmovky se jistě brzy dostane do
hledáčku firem. Mezi další levnější lokality
patří také Vysočany a Vršovice. Startupové
firmy v zahraničí mnohdy k pronájmu využívají neobvyklé prostory – například
domky z OSB desek, dopravní kontejnery
apod. Jedná se o oblíbený trend, jenž si své
příznivce pravděpodobně najde postupem
času také v České republice. Možná se tak
ve zmíněných pražských částech dočkáme
podobné proměny, jakou si prošla například
řada čtvrtí v Manchesteru, které se díky podobným nekonvenčním řešením staly oblíbenými lokalitami pro startupové firmy.
následujícího po zdaňovacím období. Noví
plátci jsou finančními úřady registrováni
s měsíčním zdaňovacím obdobím, což vytváří poměrně velký tlak na řízení jejich
finančních toků.
Podnikatel, který vede účetnictví, zaznamená vystavenou fakturu jako výnos, tedy
položku zvyšující jeho základ daně z příjmů, bez ohledu na to, zda faktura byla nebo
nebyla zaplacena. Podnikatel, který vede
daňovou evidenci nebo používá takzvaný
výdajový paušál, je na tom lépe – jeho faktura se stává příjmem pro daňové účely až
okamžikem zaplacení.
Z pohledu finančního řízení tedy nastávají největší problémy v situacích, kdy
podnikatel (plátce DPH vedoucí účetnictví) vystaví fakturu, která mu není
ve lhůtě splatnosti uhrazena. Podnikatel
musí odvést DPH a zaplatit daň z příjmů
a musí tyto daně uhradit z jiných svých
prostředků. U DPH ve výši 21 procent
a daně z příjmů firem ve výši 19 procent
jde o 400 korun z každé fakturované tisícikoruny. Otázkou je, jak tuto daňovou
povinnost z dosud „virtuálního“ výnosu
snížit. Možností bohužel mnoho není.
DPH lze opravit (tj. škrtnout) pouze za
striktních podmínek podle § 44 zákona
o DPH. Oprava je možná, pouze pokud je
dlužník v insolvenci (tj. nikoli v likvidaci).
Snížení DPH vystavením dobropisu je také
možné, ale neřeší primární problém, kterým je to, že bylo dodáno zboží nebo služba
a toto nebylo zaplaceno.
Pokud jde o daně z příjmů, zde je situace pouze nepatrně lepší. Podobně jako
u DPH lze podle § 24/2 y ZDP uplatnit
nominální hodnotu pohledávky do nákladů pouze u podnikatelů, kteří vedou
účetnictví, a pouze pokud dlužník spadá
do vyjmenovaných kategorií (zrušení konkurzu pro nedostatek majetku, úpadek,
úmrtí a nemožnost vymáhání na dědicích,
zánik společnosti bez právního nástupce
apod.). Navíc je zde ale pro podnikatele
vedoucí účetnictví dána zákonem o rezervách možnost tvořit takzvané opravné položky. To jsou účetní položky, které snižují
hodnotu pohledávky v účetnictví a základ
daně z příjmů. Lze je tvořit jen k nepromlčené pohledávce, která byla zaúčtována
ve výnosech. V případě, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo
více než 18 měsíců, lze je tvořit až do výše
50 procent. Po 36 měsících pak až do výše
100 procent.
František Jiránek
ředitel komerčních projektů
Pražské správy nemovitostí
A141008842
Dobrý den, v souvislosti se stěhováním sídla
do Prahy bychom potřebovali jako startupová firma poradit, jak vybrat vhodné kancelářské prostory a jak při jejich pořizování
nejvíce ušetřit.
Jan T., Kladno
Obchodní vztahy jsou charakteristické
tím, že podnikatel je v nich současně dlužníkem (například dluží jinému podnikateli
dodat objednané zboží) i věřitelem (například věří, že mu jiný podnikatel za dodané
zboží zaplatí). Takových vztahů u podnikatele vzniká i zaniká velké množství a pouze
některé se dostanou do stavu, kdy závazek
jedné ze stran není řádně a/nebo včas splněn. V tomto textu se budu věnovat pouze
dluhu ve smyslu finanční povinnosti, a to
z pohledu věřitele. Typicky půjde o nezaplacenou fakturu za dodané zboží nebo
služby.
Věřiteli, který fakturu vystavil, může
ihned vzniknout několik daňových povinností. O jaké povinnosti půjde, záleží
na dvou věcech – (ne)plátcovství DPH
a účetnictví.
Plátci vzniká povinnost DPH přiznat
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
zjednodušeně ke dni dodání zboží nebo
poskytnutí služby. Podat daňové přiznání
a odvést tuto daň musí do 25. dne měsíce
86
Petr Frisch
daňový poradce
inzerce
Ne všechny mé faktury jsou hned proplaceny.
Přesto z nich musím platit daně. Je možné
dlužné částky v účetnictví a v daních nějak
zohlednit?
Pavel H., Praha
A141009484
inzerce
Danění dlužné částky
inzerce
A141008335
OF servis
Daňové termíny
ÚTERÝ 9. ZÁŘÍ
• Spotřební daň
–splatnost daně za červenec 2014 (mimo
spotřební daň z lihu)
STŘEDA 24. ZÁŘÍ
• Spotřební daň
–splatnost daně za červenec 2014 (pouze
spotřební daň z lihu)
PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ
• Daň z příjmů
– čtvrtletní záloha na daň
PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ
• Daň z příjmů
–měsíční odvod úhrnu sražených záloh na
daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
• Pojistné
–podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost
zálohy na důchodové spoření
ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ
• Spotřební daň
– daňové přiznání za srpen 2014
–daňové přiznání k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl
nárok)
• Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
• Energetické daně
–daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za srpen 2014
ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ
• Daň z přidané hodnoty
–poslední den lhůty pro podání žádosti
o vrácení daně z přidané hodnoty z/do
jiného členského státu dle § 82 a § 82a
zákona o DPH
• Daň z příjmů
–o dvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za srpen 2014
Roční předplatné
Dva časopisy
Jen za 607 Kč ročně
Ušetříte 470 Kč (oproti nákupu na stánku)!
+
PÁTEK 10. ŘÍJNA
• Spotřební daň
–splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
Akce pro podnikatele
ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ
V Praze se uskuteční konference zaměřená na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Záštitu nad
ní převzal ministr průmyslu a obchodu
České republiky. Akce se koná od 9.00 do
17.00 hod. na adrese: Vysoká škola ekonomická v Praze, Rajská budova, RB 101,
náměstí W. Churchilla 4, Praha 3.
STŘEDA 1. ŘÍJNA
Poraďte se o svých plánovaných exportních aktivitách se 17 řediteli zahraničních
88
A časopis naleznete ve schránce!
Foto archiv
PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ
Na brněnském výstavišti startuje Mezinárodní strojírenský veletrh, který končí
v pátek 3. října. Jde o nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1500 vystavovatelů
a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí
přes 35 procent vystavovatelů a deset procent návštěvníků. Hlavním tématem letošního MSV je průmyslová automatizace,
prezentace měřicí, řídicí, automatizační
a regulační techniky zahrnující všechny
obory veletrhu. Elektronika, automatizace
a měřicí technika je po obráběcí technice
a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.
kanceláří na tradiční akci Meeting Point
CzechTrade. Zahraniční specialisté vám
pomohou s výběrem vhodných teritorií
pro váš výrobek nebo službu a zároveň
doporučí služby, které zvýší vaše šance
při dobývání mezinárodních trhů. Rovněž
máte příležitost seznámit se s projektem
Design pro konkurenceschopnost. Účast
na akci je zdarma. Délka jedné konzultace je 30 minut. Akce probíhá na brněnském výstavišti v Kongresovém centru
v sále A. V případě zájmu je třeba vyplnit
přihlášku na webových stránkách www.
czechtrade.cz
STŘEDA 1. ŘÍJNA
V Jihlavě se v sídle krajské hospodářské komory uskuteční seminář zaměřený na problematiku nákupu či prodeje firmy. Cílem
semináře je seznámit účastníky srozumitelnou formou s finanční a právní problematikou spojenou s nákupem a prodejem
firem. Akce se koná od 9.00 do 13.00 hod.
Více na e-mailu [email protected]
Tato nabídka platí jen do 12. 10. 2014
Předplaťte si bezpečně e-mailem
na e-mailovou schránku [email protected], uveďte své
jméno a doručovací adresu. Do předmětu napište kód PROFIT0914.
Předplatit si můžete také on-line na našich stránkách www.mf.cz
Volejte zdarma 800 248 248
Jednoduše zavolejte své osobní údaje a info o požadovaném
předplatném a periodiku. Uveďte kód PROFIT0914
Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele. Předplatitel bere na vědomí, že předplatné s dárkem nebo slevou nelze po dobu jednoho roku ode dne provedení objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky
prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou předplatitel potvrzuje, že s těmito dodacími podmínkami
souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Svojí objednávkou dále dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto
správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.
Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 -Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete
na www.mf.cz
A141009057 A141010805
OF portrét
inzerce
S designem do práce
NA POČÁTKU BYLO ZADÁNÍ PRO
STUDENTY z ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze, na konci je téměř ideální kolo do
městského provozu. Mladý designér Tomáš
Varga vymyslel a zrealizoval projekt, jenž
může přispět k tomu, že se v budoucnu stane
cesta na bicyklu do práce nebo do školy po
městě nejoblíbenější formou dopravy. Kola
Dowtown se navíc brzy začnou vyrábět
sériově.
„Downtown byl můj nápad, který vznikl
v ateliéru u pánů Froňka a Němečka z designového studia Olgoj Chorchoj. Zadání ,pohyb
v městském prostředí pouze s užitím lidské
síly‘ svádí k různým experimentům, ale já
a čtyři mí kolegové jsme nakonec přesto nezávisle na sobě skončili u bicyklů se zjištěním,
že je to nejefektivnější dopravní prostředek
pro pohyb ve městě,“ vysvětluje produktový
designér skupiny Mütanta.
Tomáš Varga nevymýšlel nic převratného
– cílem nebylo navrhnout kolo, které by bylo
rychlejší, mělo dokonalejší aerodynamické
parametry nebo bylo vyrobeno z kvalitnějšího materiálu. Podstatou bylo to, co on sám
nazývá „sociální inovací“. Nápad, jak kolo
přiblížit městskému prostředí, jeho požadavkům a životnímu stylu člověka, který na
něm jezdí.
Prototyp K zátěžovému testu
„Položil jsem si otázku, co cyklista potřebuje ve městě nejvíc. Každý den s sebou
táhnete nějakou tašku. Na kolech máte různé
typy nosičů, tašek přes rameno, baťohů, populární jsou dnes i vozíky za kola, ale z mého
pohledu dosud neexistovalo řešení, které spojuje eleganci a praktičnost, aby člověk, který
přijede do práce, nevypadal, jako když přijel
s těžkou bagáží z padesátikilometrové túry,“
říká Varga.
Tomáš Varga, který začal obsáhlými rešeršemi, zjistil, že různých inovativních produktů pro cyklisty je řada. Ten, k němuž nakonec sám dospěl, je ovšem unikátní.
90
Foto Tomáš Varga
PŘIJÍŽDÍ RENESANCE
MĚSTSKÉ CYKLISTIKY
C
M
Po čtyřech letech byl vyroben prototyp,
jehož rámovou konstrukci svařoval se svým
týmem Robert Štěrba, legenda ve výrobě bicyklů, pětinásobný držitel titulu mistra republiky a medailista z MS v dráhové cyklistice.
„Rámová konstrukce je podobná jako
u ostatních kol, jen jsem vypustil klasický
přední triangl a nahradil jej obdélníkem, ve
kterém je zavěšena speciální taška. Ta je tak
chráněna přímo v rámu kola. Důležitý je moment úložného prostoru přímo v těžišti. Rám
je možné osadit jakýmikoli standardními
komponenty a na kostru vymýšlet mnoho variant tašek. Jedna může být například subtilní
jako diplomatka, pak taška větších rozměrů
nebo něco pro školáky à la školní brašna,“
přibližuje designér.
Náklad v těžišti znamená podle Tomáše
Vargy paradoxně lepší jízdní vlastnosti. Pro
toho, kdo třímá řídítka, pak jistější jízdu
Tomáš Varga (28)
Produktový designér. Vystudoval střední
grafickou školu v Jihlavě a Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze (2005 až
2012). V současnosti je členem designérského studia Mütanta. Je designérem nábytkářské firmy Master and Master a autorem projektu Downtown, kola
pro městský provoz. Se svými díly se
zúčastnil řady výstav a workshopů.
– kolo má prý i větší stabilitu. A jaké jsou další
zvláštnosti unikátního prototypu? Především
jde o menší, čtyřiadvacetipalcová kola, místo
řetězu má kolo ozubený řemen a zatím pouze
jeden převod.
Sériová výroba? Více variant
V případě sériové výroby by bylo možné
vyrábět stroj v celé řadě variant. „Model,
který připravujeme do výroby, bude mít třírychlostní nábojovou převodovku, nepatrně
užší pneumatiky, nové komponenty, stojan
a samozřejmě blatníky.“
Tomáš Varga připouští, že je Praha, pro niž
byl prototyp koncipován, kopcovitá, přehazovačka s 21 nebo 24 převody je ale podle něj
pro jízdu městskými ulicemi a cyklostezkami
zcela zbytečná. Sám jezdí na kole Downtown
denně a nemůže si jej vynachválit.
„V současné době již má projekt svého
investora a připravujeme sérii asi první
stovky kol. Už v pilotní sérii budeme nabízet
i variantu s menšími koly o 20 palcích. Pak
bude následovat řešení sníženého rámu pro
dámy, kde bude taška uložená na jiném místě.
Projekt ponese vlastní značku, jejíž filozofií
bude udržet stěžejní výrobu na domácí půdě,“
popisuje Varga. Pro otce projektu je důležité
především to, aby se dospělo k rozumné prodejní ceně. Pod 20 tisíc by se cena nového kola
přesto zřejmě nedostala.
Jakub Procházka
Y
CM
MY
CY
CMY
K
© 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG
Ruční sklíčidlo
60
sekund
na výměnu čelistí
1200
MSV 2014 BRNO
29.9. – 3.10.2014
Pavilon F, stánek 016
Světově nejrozsáhlejší
program čelistí
typů standardních
upínacích čelistí
Hydraulická rozpínací technika
300 %
lepší
kvalita povrchu
Váš soustruh.
Je nejvyšší čas využít potenciál Vašeho
stroje na maximum.
www.cz.schunk.com/vyuzijte-potencial
Jens Lehmann, legendární německý brankář,
od roku 2012 vyslanec značky
rodinné firmy SCHUNK

Podobné dokumenty