Jak na akutní infekce dýchacích cest Bezlepkové potraviny v lékárně

Transkript

Jak na akutní infekce dýchacích cest Bezlepkové potraviny v lékárně
01/2016
PŘÍLOH A O ZDR AVÍ PRO L A ICKOU V EŘE J NOST
Jak na akutní infekce
dýchacích cest
Bezlepkové
potraviny v lékárně
Medicinální
houby a zdraví
inzerce
CHCETE SI UŽÍT ZIMNÍ RADOVÁNKY?
Myslete na prevenci!
• pro děti i dospělé
• jedna krabička na 6 týdnů
v dávkování 1× týdně 1 tuba
léčivý přípravek
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz. PTEJTE SE LÉKÁRNÍKA
DOBRÉ RADY Z LÉKÁRNY
Na vaše dotazy odpovídá PharmDr. Zdeněk Procházka, ředitel společnosti Edukafarm
PORADÍ VÁM NA
Na stránkách této přílohy usilujeme o vzdělávání, a to zejména
tam, kde existuje reálná možnost vyvolat odpovídající zájem široké veřejnosti o vlastní
zdraví. Cílem tohoto časopisu
není podpora předepisování,
prodeje nebo spotřeby léků, jejichž profily nebo příklady jsou
zde uvedeny pro výše zmiňovanou edukaci.
Podepsané články vyjadřují názory
autorů. Za články označené jako
inzerce, komerční prezentace, PR
a za obsah inzerátů redakce nezodpovídá. Tvrzení v nich obsažená
se nemusí vždy shodovat s názorem
redakce.
Slyšela jsem, že se blíží chřipková epidemie.
Ráda bych onemocnění chřipkou předešla,
co pro to mohu u sebe a u svých dětí udělat?
Chřipka je virového původu. Viry velmi často
postihují horní cesty dýchací, přičemž virovou
infekcí oslabené sliznice představují otevřenou
bránu pro druhotné bakteriální infekce, které
vedou například k zánětům středního ucha.
V každém případě je třeba říci, že někdy si náš
organismus s virózami díky dobře fungující
imunitě poradí a někdy tomu tak není kvůli
oslabení, které může mít různé příčiny.
Existuje celá řada postupů, jak se bránit proti
prevapis podval_lal.ai
1
27.11.15
10:07
chřipce,
respektive virózám,
nicméně
preferuji
postup italského lékaře profesora Briga, jak ho
prezentoval na konferenci v Praze. Jde o užívání přípravku Prevapis, který obsahuje nealergenní propolis E.P.I.D. Doporučuji podávat
dětem 1 lžičku sirupu (dospělým 1 šumivou
tabletu) denně, a to minimálně po dobu 2–3
měsíců. Tento postup významně přispěje k posílení imunitního systému dospělých a dětí navštěvujících předškolní a školní zařízení.
Uvedený přípravek je ideální kombinovat
s přípravkem Gunaprevac v dávkování 1 dóza
pelet jedenkrát týdně od 2 let věku dítěte
(dříve na základě doporučení pediatra) a dospělým. Daná kombinace stimuluje sníženou
Vydává:
EDUKAFARM, spol. s r.o., V Areálu 1243,
Jesenice, tel: 224 252 435, fax: 222 516 048,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor: PharmDr. Zdeněk Procházka
Odborná redakce: PharmDr. Vladimír Végh,
PharmDr. Lucie Kotlářová, MUDr. Pavel
Kostiuk, CSc., MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,
PhDr. Pavel Taněv
Manažer projektu:
Mgr. Martina Macášková
tel: 728 361 116
Poradní sbor: viz www.edukafarm.cz
Číslo 2/2015, ročník 13
Registrováno pod č. MK ČR E 14879
ISSN 1214-5009
imunitu a chrání sliznice před vstupem virů
a bakterií do organismu, zahrnuje účinnou
prevenci viróz včetně chřipky a ochranu před
následnými bakteriálními komplikacemi,
jako je např. zánět středního ucha a bronchitida. Oba přípravky jsou k dostání v každé
lékárně včetně sítě lékáren Dr. MAX anebo
na internetové lékárně www.samoleceni.cz.
Delší dobu nemohu zvednout ruku, jak mě
bolí rameno a celá paže. A přišlo to zničehonic. Užívám nějaké prášky proti bolesti,
ale moc se to nelepší. Minule jste psal o nějakých injekcích na koleno, nejsou vhodné
i na rameno?
inzerce
nealergenní
ea e ge
propolis
p opo
opoliss E.P.I.D.®
E.P.I.D.
. . .D. kombinovaný
o b o a ý s přírodními
p ro
látkami
látka
am
řada 5 přípravků, 4 formy (sirup, tablety, sáčky, sprej)
bez lepku, barviv, konzervantů
doplňky stravy
No
vin
ka
www.prevapis.cz
Zřejmě máte na mysli kolagenové injekce.
Kolagen je základní stavební jednotkou pojivových tkání kloubních systémů, a proto jeho
lokální aplikace zlepšuje profil kolagenového
vlákna, přičemž zpevňuje ochablé kloubní
systémy, přispívá k uvolnění bolestivé tenze
svalstva a k obnově jeho fyziologické funkce. Přispívá tedy k odstranění příčiny bolesti
a k normalizaci funkce postiženého kloubu.
Z popsaného problému lze předpokládat,
že jde o polyartritidu ramenního kloubu nebo
o zamrzlé rameno. V každém případě doporučuji aplikaci přípravku MD-Shoulder, který
obsahuje již zmíněný kolagen a také extrakt
léčivé rostliny Iris versicolor, vykazující analgetický i protizánětlivý účinek a zlepšující proces
hojení. Uvedenou injekci je vhodné kombinovat s přípravkem LENI náplasti, jež obsahují
extrakty z léčivých rostlin (např. harpagovník
ležatý ad.), které se tradičně užívají při zánětech kloubů a při svalových bolestech.
Zmíněná injekce je velmi šetrná a nebolestivá, většinou se aplikuje formou obstřiku
podkožně do několika míst v oblasti ramenního kloubu. Tuto terapii provádí například
prim. MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., ve zdravotnickém zařízení inPHARM CLINIC
v Jesenici u Prahy ([email protected]
cz, tel.: 241 416 990, 724 521 161) a další
lékaři, kteří jsou uvedeni na webových stránkách www.inpharm.cz.
Radila jsem se svým praktickým lékařem
i s pediatrem mých dětí, je-li je proti chřipce vhodná vakcinace. K mému překvapení
nebyli zajedno. Jaký je Váš názor?
Chřipkový virus se mění každý rok, aby
se přizpůsobil obraně našeho organismu,
a proto je tak těžké vyvinout a vyrobit vakcínu. Její účinek je totiž založen na loňském
původci chřipky a nemusí být na protichřipkovou stimulaci imunity vždy dostačující.
V takovém případě nastupují obávané druhotné virové a bakteriální infekce, jež vedou
například k zánětům plic a středního ucha,
čímž vzniká začarovaný kruh, do kterého
často vstupují antibiotika.
I když rozhodně nelze popírat význam
protichřipkové vakcíny a její spolehlivost,
obdobné účinky lze očekávat od látek, které
se vyznačují nízkými, řekl bych vakcinačními
dávkami. Tyto látky stimulují nejen protibakteriální imunitu (Haemophilus influenzae), tedy obranu proti druhotným infekcím,
ale zejména protichřipkovou imunitu (Anas
barbariae), protože obsahují široký rezervoár
chřipkových virů, které působí na imunitní
systém obdobně jako vakcína. Tento postup
potvrzuje klinická studie italské lékařky Marie Colombo, kde obě zmíněné látky, obsažené v přípravku Gunaprevac, jenž byl podáván
perorálně, dosáhly obdobného účinku jako
protichřipková vakcína.
Řada lékařů, kteří tento postup doporučují dětem a dospělým, ve svých referátech
uvádí, že výskyt chřipky je v jejich ambulancích mnohem nižší než v době, kdy používali
pouze běžnou farmakoterapii proti chřipce.
Uvedený přípravek je k dostání v každé lékárně včetně sítě lékáren Dr. MAX anebo
na internetové lékárně www.samoleceni.cz.
Co je důležité vědět při užívání antibiotik
PŘEDEVŠÍM V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH SE ZVYŠUJE MNOŽSTVÍ UŽÍVANÝCH ANTIBIOTIK,
SPOJENÝCH S LÉČBOU NEBO PREVENCÍ RŮZNÝCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
ZPŮSOBENÝCH BAKTERIEMI. PRO DOSAŽENÍ JEJICH OPTIMÁLNÍ ÚČINNOSTI JE VŠAK
DŮLEŽITÉ DBÁT NA JEJICH SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ.
Mezi základní pravidla užívání antibiotik patří:
• užívat antibiotika pouze v nezbytných případech,
• užívat pouze antibiotika předepsaná lékařem na danou léčbu a danému pacientovi,
• dodržovat délku podání antibiotik, tzn. i po odeznění příznaků
onemocnění,
• dodržovat velikost dávek a dávkovací intervaly, včetně dalších
doporučení týkajících se způsobu podávání,
• obecně vždy platí, že je třeba si přečíst příbalovou informaci.
Co je to rezistence?
V důsledku užívání antibiotik může vzniknout tzv. rezistence, což znamená stoupající odolnost bakterií k antibiotikům. Rezistence bakterií vzniká
právě z neuvážlivého zacházení s antibiotiky, a to hlavně nedodržením délky
léčby, nezachováním rozestupu mezi jednotlivými dávkami, „samonaordinováním“ antibiotické léčby či užíváním antibiotik při onemocněních virového původu (jako např. chřipka, běžná nachlazení, záněty průdušek a další).
Jaké jsou možné nežádoucí účinky antibiotik?
Je také důležité vědět o možných nežádoucích účincích antibiotik, jež mohou, stejně jako podávání jakýchkoli jiných léků, způsobit. Nejčastější z nich bývají způsobeny narušením ochranné bariéry
vytvářené mikroflórou, což může vést k průjmům či u žen ke vzniku
kvasinkové infekce.
Mezi další časté nežádoucí účinky antibiotik patří alergická reakce, která se může projevit kožní vyrážkou. V takovém případě je nutno léčbu
ukončit a co nejdříve se poradit s ošetřujícím lékařem na dalším postupu.
Veškeré údaje o známých nežádoucích účincích léčiv jsou vždy uvedeny v příbalové informaci, kterou naleznete v každém balení léku či
v databázi všech registrovaných léků na portálu www.olecich.cz.
lécích.cz
lécích.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv
MEDICINÁLNÍ HOUBY
ZÁZRAK Z PŘÍRODY
MUDr. Drahomíra Holmannová
MEDICINÁLNÍ HOUBY JSOU UNIVERZÁLNÍM A VŠESTRANNÝM POMOCNÍKEM PŘI PŘEDCHÁZENÍ
MNOHA NEMOCEM, PODPORUJÍ A URYCHLUJÍ PROCES UZDRAVOVÁNÍ A REKONVALESCENCE.
Poradí si totiž s mnoha typy rakovinných buněk, které se v přítomnosti houbových extraktů přestávají množit a umírají. Stejný ničivý efekt
mají houby např. i na viry, bakterie a jiné druhy patogenních hub. Jejich
regulační schopnosti se též uplatňují v prevenci a zpomalování průběhu
civilizačních chorob, kam patří i cukrovka typu II, zvýšená hladina tuků,
degenerativní pochody. Medicinální houby totiž snižují hladinu cukrů
v krvi, stejně tak i tuků, čímž napomáhají předcházet rozvoji aterosklerózy a srdečně-cévních nemocí. Navíc vychytávají a neutralizují volné radikály, které mají karcinogenní a mutagenní účinky a urychlují stárnutí.
Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří např. agaricus, auricularia, cordyceps, enoki, čaga, hericium, hlíva, maitake, polyporus,
reiši, šiitake. Díky svému unikátnímu složení od vitamínů a minerálů po různé druhy betaglukanů, terpenoidů aj. jsou houby
intenzivně zkoumány a testovány a dostávají se i do klinických
studií s nemocnými.
Je prokázáno, že medicinální houby jsou úspěšné při modulaci
imunitního systému. Zvyšují počty imunitních buněk, jejich aktivitu, a tím i sílu čelit a vypořádat se s infekcemi, ale také rakovinnými buňkami. Medicinální houby však dokážou imunitní systém
i zklidňovat, což je potřebné v případě zvýšené reaktivity, s jakou
se setkáváme u alergií a autoimunitních nemocí. Zde však účinky
medicinálních hub zdaleka nekončí.
inzerce
215x66.pdf 1 14.2.2016 23:35:48
Ochranně též působí na mnohé orgány, typickým příkladem je
hericium a nervový systém, polyporus a močové cesty, houby též regenerují játra a celé trávicí ústrojí. Medicinální houby nás podpoří
nejen ve fyzické nemoci, ale pomohou též s psychickými obtížemi
a celkovou kondicí. Jsou silně energizující, zvyšují výkonnost, regeneraci po zátěži, zlepšují odolnost vůči stresu, paměť, odstraňují
nespavost, deprese i úzkosti.
Neuděláme tedy chybu, pokud se rozhodneme medicinální houby
užívat. Chybou však může být zakoupení výrobku, který není dostatečně kvalitní a neuchovává sílu medicinálních hub. Terapeuticky
nejúčinnější jsou produkty obsahující houbové extrakty s 30% podílem polysacharidů. Vyšší podíl polysacharidů bývá na úkor ostatních
účinných látek a extrakt svým účinkem již neodpovídá účinku surové
houby. Nižší podíl polysacharidů snižuje účinnost extraktu. Nesmíme ani opomenout kvalitu zdrojové suroviny. Houby do sebe dokáží
natáhnout člověku škodlivé látky – pesticidy, těžké kovy, radioaktivitu... Proto je důležité kupovat od kvalitních výrobců s dlouhou
tradicí, kteří své výrobky pravidelně testují.
PROPOLIS E.P.I.D.
odborná redakce Edukafarm
V ŠUMIVÝCH TABLETÁCH – NOVINKA, KTERÁ ULEVÍ!
Chřipka a chřipkovitá onemocnění (nemoci z nachlazení) se řadí mezi
virové záněty horních dýchacích cest. Patří mezi nejčastější vzdušné (kapénkové) nákazy. Přestože původci těchto infekcí se liší (u chřipky je to virus
chřipky, u nemocí z nachlazení řada různých virů, např. adenoviry, rhinoviry), je většina příznaků těchto onemocnění společná (např. kašel, bolest
v krku). Přes probíhající výzkum v oblasti antivirotik je základem léčby
u obou typů onemocnění symptomatická terapie spojená se snahou posílit
imunitu. Protože se tyto choroby zpravidla projevují několika symptomy
současně, využívají se s výhodou kombinované přípravky, které ovlivní postižený organismus komplexně.
BEZ DOBRÉ NORMÁLNÍ IMUNITY SE
ORGANISMUS NEUBRÁNÍ
Příkladem je komplexní účinek šumivých tablet, které obsahují nealergenní propolis E.P.I.D.®, enzym serapeptázu, N-acetylcystein, šípek, harpagovník a vitamin C. Jejich komplexní účinky jsou doloženy moderním
farmaceutickým výzkumem.
Propolis je včelí produkt s antimikrobiálním působením, jímž včely chrání své prostředí před vstupem infekce. V nedávné době bylo prokázáno, že
propolis má kromě antimikrobiálního1 účinku řadu dalších, pro člověka
prospěšných účinků, např. protivirový, antimykotický,2 protizánětlivý,3
antioxidační,4 imunodulační.5 Tyto účinky propolisu souvisejí především
s obsahem flavonoidů. Pro zajištění bezpečnosti propolisu je důležité, aby
byl zbaven potenciálně alergizujících složek, např. pylových zrn či esterů
kyseliny kávové. Výrobce propolisu E.P.I.D. (Specchaisol) k tomu používá
patentovaný postup, jímž se odstraňují alergizující složky a vosky, přičemž
obsah flavonoidů, které tvoří aktivní složku propolisu, je standardizován.6
Šípek – plod šípkové růže (Rosa canina) obsahuje vysoký podíl vitaminu
C, jehož potřeba při akutních infekčních onemocněních stoupá. Vitamin C
má antioxidační a protizánětlivý účinek, je významný pro posílení imunity;
používá se v prevenci a léčbě infekcí respiračního traktu. Šípek obsahuje ještě
další vitaminy , např. riboflavin, potřebný pro dobrý stav sliznic.7
Serapeptáza je proteolytický enzym produkovaný enterobakterií
rodu Serratia. U pacientů se zánětem dýchacích cest zřeďuje hlen
a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Dále má tento enzym protizánětlivé, analgetické a antiedematózní účinky, usnadňuje regeneraci sliznic
postižených zánětem. Při souběžném podávání antibiotik serapeptáza
zvyšuje účinnost léčby tím, že působí proti mikrobiálnímu biofilmu
a ulehčuje tak průnik antibiotika k mikrobům.8,9
N-acetylcystein je mukolytikum, které zřeďuje hlen, jehož zvýšená produkce je spojena se záněty dýchacích cest, a usnadňuje tím jeho vykašlávání.
Dále má N-acetylcystein i roli antioxidační – slouží především jako prekurzor pro tvorbu významného antioxidantu glutathionu i jako stimulátor enzymů vedoucích k regeneraci glutathionu. To má význam při neutralizaci
oxidačního stresu, jenž doprovází zánětlivá onemocnění; N-acetylcystein
tím přispívá i ke zlepšení funkce imunity.10 Extrakt z kořene harpagovníku
ležatého (Harpagophytum procumbens) má protizánětlivý a analgetický
účinek. Své využití má hlavně u zánětlivých onemocnění kloubů a parainfekčních artralgií (bolestí kloubů), které často doprovázejí chřipku a nemoci
z nachlazení.11,12
ZÁVĚR
Nealergenní propolis E.P.I.D.®, enzym serapeptáza, N-acetylcystein, šípek, harpagovník a vitamin C reprezentují v šumivých tabletách synergický
účinek, zaměřený především na podporu normální imunity, která je pro
správné fungování organismu obrovsky důležitá a dokáže pomoci například
v době zvýšeného výskytu chřipky a onemocnění z nachlazení.
Literatura: dle uvedených indexů k dispozici u autorů textu
inzerce
NEALERGENNÍ
PROPOLIS
E.P.I.D.
KOMBINOVANÝ
S PŘÍRODNÍMI
LÁTKAMI
PRO SPRÁVNOU
IMUNITU
Šumivé tablety
obsahují nealergenní
propolis E.P.I.D.®,
enzym serapeptázu,
N-acetylcystein,
šípek, harpagovník
a vitamin C
doplněk stravy
Pro děti od 12 let
a dospělé
Vhodné rozpustit
1–2 tablety denně
K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz, www.prevapis.cz
KDYŽ CHCI BEZPEČNĚ JÍST,
ZAJDU SI DO LÉKÁRNY
TATO POTRAVINOVÁ ROVNICE PLATÍ PRO NEMÁLO PACIENTŮ S CELIAKIÍ ČI
ALERGIÍ NA LEPEK V ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍCH UŽ DVACET LET. AVŠAK I U NÁS
SE ČASEM MŮŽE STÁT GARANTEM, ŽE V LÉKÁRNÁCH NAJDOU BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT S PŘIDANOU HODNOTOU.
Lepek najdeme ve čtyřech druzích obilovin ze skupiny pšenicovitých
a jde o proměnlivou směs dvou bílkovin. Podle jedné z nich, gluteninu, se nazývá také gluten. Pokud vám toto slovo evokuje lepidlo, máte
pravdu. Čím více lepku pšenice, žito, ječmen či oves obsahují, tím je
z pohledu mlynářů a pekařů ta která obilovina kvalitnější, tím lépe
mouka z nich vyrobená kyne a tím lépe pečivo z ní připravené po vyndání z pece drží tvar.
Bohužel přibývá lidí, kteří mají celiakii nebo alergii na lepek. Ač se
obě onemocnění v detailech liší, pro toho, kdo jimi trpí, je nejpodstatnější skutečnost, že musí držet přísnou bezlepkovou dietu. Klasické pečivo, koláče, dorty a buchty při ní už ochutná pouze očima, zato rýže,
brambor, sóji, kukuřice, amaranthu, jáhlů, pohanky, ovoce a zeleniny,
které jsou bezlepkové, si může užívat dosyta. Na takové omezení si pacienti zvyknou o to snáze a rychleji, o co silnější jsou žaludeční potíže,
migréna, závratě, otékání kloubů, únava či přecitlivělá kůže, objevující
se poté, co se lepek do jejich těla dostane.
inzerce
koupit, a ačkoli to někoho možná překvapí, jsou k mání i v lékárnách.
Má to své dobré důvody.
BEZ VŠEHO, CO ŠKODÍ, JAK JEN TO JDE
Trend prodávat bezlepkové potraviny především v lékárnách
souvisí s působením italské společnosti Nutrifree. Ta prodejem
svých výrobků na místech, kam lidé chodí, když se chtějí efektivně
a co nejdříve uzdravit, chce podtrhnout jejich charakter. Veškerý
sortiment Nutrifree od pečiva a těstovin přes mouky a cereálie až
po svačinky a sušenky spojuje vyprofilovaný model bezlepkového
stravování. Ten se opírá nejen o bezpečnost a absenci lepku, ale
i o naplňování takových kritérií, jako je kvalita, chuť, výživová rovnováha a používání bezpečných přirozených surovin, jako je například extra panenský olivový olej či celozrnná mouka.
Daleko nepříjemnější je, že přítomnost lepku v těle, a tedy i uvedené potíže, mohou pociťovat, i když se lepku snaží vyhnout jako čert kříži. Potravinářský průmysl totiž jeho zdroje využívá v obrovské míře a doslova je cpe
i tam, kde bychom něco takového nikdy nečekali: například do uzenin,
těstovin, alkoholu, jogurtů, kukuřičných lupínků, kečupu či hořčice. Z návštěvy restaurace se tak stává dobrodružství, neboť ptát se pokaždé číšníka,
co všechno dnes kuchař nastavil moukou, nedokáže každý.
Zkrátka, potraviny z produkce Nutrifree mají ambici být zcela
v souladu s definicí zdravé výživy. Proto jsou některé dokonce bez
mléka, sóji a vajec a je vyloučeno, aby obsahovaly geneticky modifikované suroviny, hydrogenované tuky, umělá barviva, konzervanty
a chemická aromata. Samozřejmostí pro ty, kdo je vytvářejí, je neustálé sledování medicínských objevů a také konzumentů. Výrobní
provozy, kde potraviny vznikají, jsou držiteli certifikátu ministerstva zdravotnictví a produkty je opouštějí v praktických baleních,
přispívajících k čerstvosti a předcházení plýtvání.
Naštěstí přibývá věcí, jež život lidem s celiakií nebo alergií na lepek
usnadňují. Téměř na každém potravinovém obalu najdou složení obsahu, takže se mohou dozvědět, jakým výrobkům se vyhnout. Sortiment
bezlepkových potravin utěšeně roste, houstne i síť obchodů, kde je lze
Nyní už je jasnější, proč je zcela marný podnik hledat produkty,
o nichž byla v tomto textu řeč, v běžném supermarketu. Svým charakterem se opravdu hodí jak do specializovaných prodejen, tak do lékáren.
V těch je budou lidé s celiakií a alergií na lepek nacházet stále častěji.
NUTRIFREE
C
Italské bezlepkové potraviny té nejvyšší kvality. Nutrifree
přináší na český trh s bezlepkovými potravinami širokou
nabídku pečiva, pekařských výrobků, mouk, těstovin, cereálií,
sušenek a další speciality.
ZDRAVĚ A CHUTNĚ
•
•
•
•
BEZ LEPKU
•
BEZ LAKTÓZY
•
BEZ PŠENIČNÉHO ŠKROBU
BEZ VAJEC
M
Y
CM
MY
CY
BEZ SÓJI
S EXTRA PANENSKÝM
OLIVOVÝM OLEJEM
Více informací na www.nutrifree.cz, [email protected]
CMY
K
NA VŠI SE VŠÍM
ZAVŠIVENÍ JE PO NACHLAZENÍ DRUHOU NEJNAKAŽLIVĚJŠÍ
NEMOCÍ. I KDYŽ VŠI NEUMÍ SKÁKAT ANI LÉTAT, PŘELÉZAJÍ
Z HLAVY NA HLAVU NEČEKANOU RYCHLOSTÍ. NEJRADĚJI SE ŠÍŘÍ
V DĚTSKÉM KOLEKTIVU, PRÁVĚ KVŮLI ČASTÉMU FYZICKÉMU
KONTAKTU, A ČTYŘIKRÁT RADĚJI SI VYBÍRAJÍ DĚVČATA.
PROČ? Z DLOUHÝCH LOKEN SE OBTÍŽNĚJI VYKAZUJÍ, NAVÍC
NEDOKÁŽOU PŘEŽÍT VE VLASECH KRATŠÍCH 1 CM.
Dlouhá léta se proti vším bojovalo přípravky, které v sobě měly složku
na bázi insekticidů. Odvšivování hlavy nebylo vůbec příjemné, protože agresivní prostředek dráždil rozškrábanou pokožku hlavy. Také se po nějaké době
zjistilo, že už vším vůbec nevadí tolik jako kdysi. Chytře si totiž vybudovaly
rezistenci proti účinným látkám.
Proto dnes na trhu najdete prostředky na bázi silikonových a minerálních olejů, které vši dusí a vysušují a proti kterým jsou tito paraziti krátcí.
Evropskou jedničkou na trhu je Paranit, který garantuje odstranění vší už
po jedné aplikaci. Samozřejmě při dodržení správného postupu.
JAK NA VŠI?
Nejprve je nutné hustým hřebenem, jemuž se někdy říká všiváček, zkontrolovat suché vlasy. Nejvíce na zátylku a za ušima, protože vši mají rády teplo.
Na suché vlasy se pak aplikuje dostatečné množství přípravku, vmasíruje se
ke konečkům a nechá působit podle návodu. Po uplynutí doby je vlasy nutné
důkladně umýt šamponem, ideálně určeným k ošetření po aplikaci. Mokré
vlasy se potom rozdělí na prameny a důkladně vyčešou všiváčkem, aby se
dostaly pryč mrtvé vši a hnidy. Paranit proto nabízí i sady s hřebenem a šamponem, které poskytnou všechno potřebné.
inzerce
OP
VR S
PR
OTI
M
ŠÍ
1
Á
J
V BO
I
K
E
inzerce
V
AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍ CEST
NÁS TRÁPÍ AŽ ŠESTKRÁT ROČNĚ
AKUTNÍ INFEKCE ORL OBLASTI, TEDY HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH A POLYKACÍCH,
JSOU INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ S MAXIMEM VÝSKYTU V PODZIMNÍCH A ZIMNÍCH
MĚSÍCÍCH. ZATÍMCO DOSPĚLÍ ONEMOCNÍ AKUTNÍ INFEKCÍ HORNÍCH CEST
DÝCHACÍCH 2–3KRÁT ROČNĚ U DĚTÍ JE VÝSKYT MNOHONÁSOBNĚ VYŠŠÍ.
MUDr. Petra Bruthansová
Udává se, že mladší děti do 10 let onemocní akutní infekcí horních
cest dýchacích (nejčastěji rýma, kašel, záněty hltanu) 7–10x ročně. Důvodem je vyzrávající imunitní systém dítěte („učí“ na infekce reagovat
a teprve si vytváří imunitní paměť), také však blízký kontakt dětí při
hře a pobyt v uzavřených prostorách, kde se infekce velmi rychle šíří.
Přenos respiračních onemocnění se děje kapénkovou nákazou, tedy při
kašlání, kýchání a smrkání.
KDY ZŮSTAT DOMA A KDY ZAJÍT K LÉKAŘI
Napříč všemi věkovými skupinami je až 85 % akutních infekcí vyvoláno viry, pouze necelá jedna pětina onemocnění má příčinu bakteriální. Proto je velmi důležité střídmé užívání antibiotik, která by měla být
předepisována pouze nemocným právě s bakteriální infekcí. V ostatních případech jsou totiž nejen neúčinná, ale navíc zbytečně zatěžují
organismus nemocného a zvyšují riziko nárůstu bakteriální rezistence.
Virová onemocnění léčíme symptomaticky, tzn. ovlivňujeme a zmírňujeme pouze příznaky. Pro většinu z nich je typická bolest v krku, současně pálení v nose a nosohltanu, pocit ucpaného nosu a rýma, též se
může přidat chrapot, kašel a bolest při polykání. Návštěva lékaře není
často nutná, nicméně otálet by neměli ti, u nichž dojde po několika
dnech ke zhoršení obtíží, pokud bolest a teplota nereaguje na běžné
léky proti horečce a bolesti a také když onemocnění trvá déle než týden
nebo jsou-li obtíže jednostranné.
NEJČASTĚJŠÍ INFEKCE
Nejčastějším onemocněním horních cest dýchacích je akutní
rýma. V naprosté většině případů jde o virové infekční onemocnění
přenášené kapénkově, bakterie se uplatňují vzácně. Mezi typické projevy patří pálení v nose a nosohltanu, často se přidává pálení a bolest
v krku, rýma a pocit ucpaného nosu často doprovázený poruchou čichu. Z celkových příznaků se můžeme setkat s bolestí svalů a kloubů,
bolestí hlavy. Teplota u dětí může na počátku onemocnění vyšplhat až
k 39 °C, u dospělých obvykle nepřesahuje 38 °C. Příznaky nekomplikovaného onemocnění zpravidla vymizí do týdne.
K léčbě jsou vhodné nosní kapky k oplasknutí sliznice, které usnadňují
vysmrkávání, zmírňují pocit ucpaného nosu, a zejména u děti významně
snižují riziko rozvoje akutního zánětu středního ucha, dále je možno užívat solné roztoky ve spreji. Při bolesti v krku lze obtíže zmírnit užíváním
antiseptických pastilek a sprejů, lze užívat lokálně účinné antibiotikum
ve spreji (Bioparox), který má i účinek proti bolesti a otoku.
Akutní záněty hltanu jsou druhým velmi častým onemocněním horních cest dýchacích a polykacích. Nejčastěji se setkáváme s virovou faryngitidou, která se projevuje pálením až řezáním a bolestí v krku, postižena
je zejména sliznice zadní stěny hltanu. V případě váhání, zda navštívit
lékaře či ne, pomohou domácí testy hladiny CRP, která se zvyšuje zejména při bakteriálních infekcích. Virová i bakteriální infekce se projevuje
silnou bolestí v krku, která je často zhoršovaná polykáním, může vystřelovat do úhlu čelisti a do uší. Z celkových příznaků bývají vysoké teploty,
zimnice, někdy i celková schvácenost a bolesti svalů a kloubů. V případě
virového zánětu dominuje zarudnutí zadní stěny hltanu. Obvykle se přidává rýma a s ní spojené příznaky, celkově onemocnění probíhá mírněji
než akutní bakteriální infekce. Ty označujeme jako angíny a v lokálním
nálezu v dominuje zánětlivé postižení obvykle krčních mandlí, které jsou
zarudlé, prosáklé a často pokryté bělavými povlaky. Reaktivní zvětšení
spádových lymfatických uzlin je v případě obou typů zánětů pravidlem,
stejně jako teploty, které nezřídka přesahují 40 °C.
Léčba akutní bakteriální angíny je antibiotická a lékem volby je Penicilin-V po dobu 7-10 dnů. Lokální příznaky zmírní tytéž léky, jež
používáme v léčbě virových infekcí, při kterých ovlivňujeme pouze příznaky onemocnění. Bolest v krku i teplotu zmírní běžné volně prodejné přípravky k ovlivnění bolesti a teploty (Paralen, Ibalgin, Aspirin…),
lokálně uleví antiseptické pastilky a spreje nebo výplachy dutiny ústní
dezinfekčními ústními vodami, lze použít i lokálně působící antibiotikum ve spreji (Bioparox), který mírní bolest i otok a navíc snižuje
riziko nasednutí druhotné bakteriální infekce.
Akutní záněty hrtanu jsou zpravidla virová onemocnění postihující
děti i dospělé. Mezi příznaky onemocnění patří pálení a bolest v krku,
chrapot až úplná ztráta hlasu a kašel. Někdy se přidává i rýma. Celkové
příznaky jako teplota, bolesti hlavy, svalů a kloubů nebývají závažné a mizí
během několika dnů. V léčbě doporučujeme běžné léky k ovlivnění bolesti a teploty, např. nesteroidní antirevmatika, která zmírní bolest i teplotu,
není chybou doporučit inhalace a antiseptické pastilky nebo spreje.
JAK SE INFEKCÍM VYHNOUT
Akutní infekce postihují většinu z nás několikrát ročně. Jak se
infekcím vyhnout? Zejména v době epidemií je vhodné se vyvarovat návštěv přeplněných prostor, jako jsou supermarkety, kina
a divadla. Vhodná je zvýšená konzumace ovoce a zeleniny, přiměřené sportování a otužování, dostatečný příjem tekutin. Nezbytné je
i časté mytí rukou a rozumné oblékání, abyste zejména při rychlém
střídání teplot neprochladli.
Křečové žíly a jejich terapie
Oteklé a bolavé nohy
Žilní trombóza
Bércové vředy a nehojící se rány
Lymfatické otoky
Hemoroidy
Léčba ran
NOVINKY
inzertní projekt
I VLASY MAJÍ „SVÉ VRÁSKY“!
zmírnění bolesti
a zlepšení pohyblivosti
svalů, kloubů a páteře
Postupem času ztrácejí vlasy
svoji hustotu a vitalitu, jsou sušší
a méně poddajné. Také vlasová
pokožka je méně vyživená a má
tendenci pnout. Vraťte vašim
vlasům mládí s novou řadou
přípravků francouzské dermokosmetické vlasové péče.
bez lékových interakcí
nežádoucí účinky
nebyly pozorovány
Šampon a koncentrát s esenciálním výtažkem z oliv zvětší průměr
vlasu a dodají jim i vlasové pokožce potřebnou hydrataci a výživu.
GUNA-MD přípravky pomáhají odstranit bolest a zlepšit
pohyblivost pohybového ústrojí včetně kloubů, a to vždy v té
oblasti, pro kterou jsou určeny. Zároveň zmírňují poškození
způsobená stárnutím, nesprávným držením těla, průvodními
chronickými onemocněními, poraněními a úrazy.
Více na www.klorane.cz.
Informační servis: inPharm, tel.: 241 432 133,
e-mail: [email protected], www.inpharm.cz
PEČTE SKUTEČNĚ ZDRAVĚ...
•
•
•
Víte, že pšeničná světlá mletá mouka je díky zpracování
prakticky bez živin a vláknin?
Víte, že použitím takové mouky se připravujete o významný
přísun minerálů a živin?
Oproti celozrnné je ochuzena až o 60 % vápníku, 76 %
železa, 85 % hořčíku, 78 % zinku, 77 % vitaminu B1, 80 %
vitaminu B2, 86 % vitaminu E
Kuchyňské mlýnky se samoostřicími a samočistitelnými mlecími kameny a elektrickým pohonem. Vynikají designovým
zpracováním z kvalitního dřeva, patentovanými kameny, které mají jednoduché nastavení hrubosti mletí a umožňují mlít
nejen obiloviny, ale i hrách, kukuřici, jáhly, rýži a soju.
Kamenné mlýnky v různých designech a s kapacitou 4–12
kg/hod od renomovaného výrobce:
Osttiroler Getreide Mühlen, Rakousko, jsou jediné mlýnky
s již 40letou tradicí a oceněním z mnoha výstav.
Prodej v ČR zajišťuje Omega CZ, spol. s r.o.,
Náchodská 2552, Praha 9 – Horní Počernice,
www.omega-bakery.com
Online přihláška
Snadný způsob
registrace k ZP MV ČR
Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké
pojišťovně v ČR?
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví.
Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme
otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména o kvalitní
zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější
a nejdražší zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši
rodinu.
Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.
www.zpmvcr.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR přispívá na zdraví celé rodiny
Při výběru zdravotní pojišťovny se vyplatí sledovat, na jaké preventivní programy a zdravotní bonusy pojišťovna
přispívá. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211) nabízí celou škálu příspěvků na nadstandardní
preventivní prohlídky, očkování nebo léky a zdravotní pomůcky. Příspěvky jsou zajímavé a využitelné pro
všechny členy rodiny, od těch nejmenších až po dospělé.
Tato pojišťovna se vám vyplatí také v případě,
že svou vlastní rodinu teprve plánujete.
Těhotné ženy mohou od ZP 211 čerpat
příspěvek ve výši 800 Kč na předporodní kurz
či těhotenská vyšetření, která se běžně ze
zdravotního pojištění nehradí (např. genetické
a ultrazvukové), ale také třeba na účast
otce u porodu nebo na odběr pupečníkové
krve pro vlastní potřebu. Stejnou částku si
mohou vybrat i ženy kojící – například na
poporodní cvičení, pomůcky pro novorozence/
kojence a také na jejich očkování, nehrazená
z veřejného pojištění.
Rodiče odrostlejších dětí ve věku 7–15 let
spíše ocení příspěvky na dětské tábory či školy
v přírodě až do výše 500 Kč, děti s nadváhou
zase může k pohybovým aktivitám motivovat
stejně vysoký příspěvek na sport. ZP 211
také přispívá na fixní rovnátka nebo na nákup
dietních potravin pro děti trpící celiakií.
Zkrátka nepřijdou ani ženy a muži v dospělém
věku a senioři. Ti mohou vybírat z široké
nabídky příspěvků na mnohá očkování (např.
proti klíšťové encefalitidě, žloutence, chřipce,
černému kašli, rotavirům, HPV, pásovému
oparu…) nebo na speciální vyšetření (pro
muže vyšetření prostaty či kardiovaskulárních
onemocnění, pro ženy např. vyšetření
rizika tromboembolické nemoci při užívání
hormonální antikoncepce). Seniory naopak
motivuje k utužování zdraví možnost přispění
na různé sportovní aktivity.
ZP 211 myslí i na osoby s lupénkou –
jako jediná u nás i v Evropě nabízí svým
pojištěncům speciálně zaměřený příspěvek
z fondu prevence ve výši 500 Kč na nákup
přípravků, zmírňujících projevy této nemoci,
užívaných zevně, tedy v podobě mastí, vodiček
atd. a zakoupených v lékárně.
Pokud změnu své zdravotní pojišťovny
zvažujete, nezapomeňte, že zákon ji
umožňuje změnit pouze jednou za rok
a s půlročním předstihem. Přihlásit se tedy
musíte nejpozději do 30. června.
Pokud se rozhodnete právě pro Zdravotní
pojišťovnu ministerstva vnitra – ZP 211,
nemusíte chodit na pobočku a ztrácet
drahocenný čas. Stačí v klidu domova na
počítači vyplnit jednoduchou online přihlášku.
Tu najdete na www.211.cz. Ušetřený čas
pak můžete strávit smysluplněji – třeba
sportováním se svými blízkými.
CHŘIPKY A NACHLAZENÍ
LZE LÉČIT BEZ ZBYTEČNÉHO
ZATĚŽOVÁNÍ ORGANISMU
PRÁVĚ VRCHOLÍCÍ SEZÓNA RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ A CHŘIPEK JE ZKOUŠKOU ODOLNOSTI ORGANISMU. PNEUMOLOG
A PRAKTICKÝ DĚTSKÝ LÉKAŘ MUDR. JINDŘICH POHL JE
U MALÝCH PACIENTŮ LÉČÍ JIŽ PŘES DVACET LET. ZA TU DOBU
DOSPĚL K JASNÝM NÁZORŮM, CO DĚLAT A CO NEDĚLAT,
KDYŽ TAKOVÁ INFEKCE DÍTĚ „SKOLÍ“.
Rozhovor vedl PhDr. Pavel Taněv
Pane doktore, co u respiračních infekcí a chřipek představuje
největší problém?
Viry, které je způsobují, nelze vymýtit, na druhé straně nejsou životu nebezpečné. Pokud zde budeme my lidé jako vnímaví tvorové,
budou zde i virové respirační infekce. Jde tedy o to, počítat za prvé
se skutečností, že nás něco takového může běžně potkat, a za druhé
chovat se ukázněně k okolí i ke svému zdraví. Znamená to jediné:
tyto infekty poctivě „vyležet“ a neriskovat nějakým nezodpovědným
chováním jejich přechod v eventuálně možné a nebezpečné stavy, jako
je zápal plic, dušnost nebo srdeční komplikace.
Považujete očkování proti chřipce za smysluplné, doporučujete je?
Nepovažuji a svým pacientům je nedoporučuji. Vycházím ze zkušeností, kdy tu nejpřesvědčivější jsem nabyl na úplném začátku své
lékařské dráhy. Když jsem byl na vojně, paušálně jsme proti chřipce
očkovali. U vojáků, jimž jsme se „trefili“ do inkubační doby ať už
samotného virového onemocnění, nebo nějakého jiného, pak byl
průběh choroby velmi těžký. Takže děti proti chřipce nevakcinuji.
Opakované infekce a jejich léčba, zvláště pokud se u nich rutinně nasazují antibiotika, u mnoha dětí vyúsťuje v získaný imunitní deficit. Setkáváte se s ním? A jak jej řešíte?
Setkávám. Když je imunita, zejména buněčná, následkem toho, co
zmiňujete, dlouhodobě potlačena, nemocnost dětí se zvyšuje. U často nemocných dětí se proto snažím o imunomodulaci. Používám jak
přirozené imunomodulátory rostlinného původu, tak továrně zpracované deriváty buněčných částí. Oboje povzbuzuje nespecifickou
imunitu, která nás na rozdíl od specifické nechrání před jednou, ale
před stovkami chorob.
Pokrýt potřebu jak léčby akutních potíží, tak imunomodulace umožňují přípravky na bázi nealergenního propolisu E.P..I.D. Používáte je?
Ano, mám s propolisem dobré zkušenosti. Nezaznamenal jsem
na něj negativní reakci, ať už co do snášenlivosti, nebo alergickou, což
je důležité. Výsledky nasvědčují, že průběh i frekvenci nemoci se s jeho
pomocí daří v nemalé míře snižovat, ovšem nic není úplně stoprocentní, což platí i o propolisu. Pokud jde o imunomodulátory jako takové,
nestalo se mi, že by se nemocnost po nich zvýšila; naopak pomáhají
ji vybalancovat do přirozených frekventních hodnot. Je to nezátěžo-
vá medicína, s níž rád pracuji a v níž platí, že má-li dítě v závislosti
na věku zhruba šest infektů a více za sezónu, vyplatí se je použít.
U jakých potíží se vám propolis nejvíce osvědčil?
U opakovaných katarů horních cest dýchacích, včetně zánětů
středního ucha, u rinosinusitid, například u starších dětí, bronchitid,
a dokonce i zápalů plic, ovšem na ty děti až tolik netrpí. Používám jej
i preventabilně, nejvíce v případě, kdy byla u dítěte předchozí sezóna
vyhrocená, na tzv. overwintering, tedy přemostění zimy.
Často uvádíte, že čaj s citronem a medem má tentýž účinek jako
centrální antitusika. Říkám to proto, že rodiče, kteří k vám přišli
s kašlajícím dítětem, většinou útočí: „Doktore, dejte nám na to
nějaké léky.“ Není to tak?
Věřte, že není. Má zkušenost je taková, že vysvětlím-li rodičům
věci dostatečně sugestivně, přistoupí mnohem raději na šetrnou
a nezatěžující terapii, ať je to čaj nebo imunomodulant. Rodiče většinou nejsou hloupí a u přípravků typu antitusik, expektorancií či
mukoregulancií velmi brzy zjistí, že jejich účinek je do značné míry
iluzorní, navíc stojí dost peněz a zatěžují organismus jejich dítěte nežádoucími účinky. S takovou zkušeností se pak do něčeho takového
nehrnou. Musím říci, že jako už dnes mnoho rodičů nechce očkování proti chřipce, tak se snaží vyhýbat i antibiotikům nebo jakýmkoli
cizorodým látkám. Pokud dítě není alergik, fytoterapii hlavně v podobě čajů na běžné izolované infekce vždy doporučím.
Opravdu při přesvědčování rodičů vystačíte jen s vysvětlováním?
Pomocníkem je mi nejen zkušenost či emotivita, s jakou jim prezentuji fakta a souvislosti, ale i přístroj pro stanovení C-reaktivního proteinu
(CRP). Vidí-li rodiče jasný důkaz, že dítě trpí virovou infekcí, na niž
antibiotika nejsou vůbec nic platná, je CRP je argument, který berou.
Buď mi uvěří, nebo ne, co se děje za dveřmi ordinace, už neovlivním.
Moje osobní zkušenost je taková, že se u nás antibiotika stále
„střílejí od boku“…
U dospělých ano, u dětí již opravdu ne. I data naznačují, že se
jejich předepisování v ambulancích pediatrů snížilo. Roli v tom sehrává i skutečnost, že v 90 % pediatrických ordinací je k dispozici
CRP přístroj jako pomocník a argumentační opora.

Podobné dokumenty

Zpravodaj2014-4 - Město Koryčany

Zpravodaj2014-4 - Město Koryčany Město Koryčany obdrželo za 2.místo v soutěži šek na odměnu 15000 kč, certifikát jako potvrzení o umístění a také keramický model popelnice jako symbol této soutěže. Za tento vynikající úspěch je tř...

Více

přírodní látky a strukturované biologické systémy v prevenci a

přírodní látky a strukturované biologické systémy v prevenci a Ačkoliv bylo v přírodě nalezeno několik velmi silných antioxidantů, je nutné říci, že ideálními antioxidanty jsou stále fyziologické vitaminy L-askorbová kyselina a D,L-α-tokoferol. Kombinace obou ...

Více

15.15 SLUCHOVÁ TRUBICE A JEJÍ FUNKČNÍ PROBLÉMY Ivan

15.15 SLUCHOVÁ TRUBICE A JEJÍ FUNKČNÍ PROBLÉMY Ivan poměrně měkkých, nicméně konsistentních hmot, jako např. parafinových inlejí. Dobře jsou známé nádorové obstrukce ET, které brání i drenáži serotympana: i po dlouhodobém trvání se nemění v mukotymp...

Více

VITALAND magazín ke stažení v PDF

VITALAND magazín ke stažení v PDF sáčky, které ocení hlavně ti z vás, kteří chtějí před samotnou koupí produktu nejdříve otestovat jeho chuť. Objednávejte na e-shopu www.vitaland.cz!

Více

1/2014

1/2014 V rámci vzdělávacího projektu Zahradnická perspektiva uskutečnil Svaz zakládání a údržby zeleně sérii seminářů, které se zabývaly historií a současností zahradnického oboru. Byly to chvíle poučné i...

Více