1. Žáci doplní pravidlo týkající se synonym. Po klepnutí na objekty v

Transkript

1. Žáci doplní pravidlo týkající se synonym. Po klepnutí na objekty v
1. Žáci doplní pravidlo týkající se synonym. Po klepnutí na objekty v pravé části se zobrazí
(rozetmí) příklad s obrázkem: slovo holčička má stejný význam jako děvčátko.
2. Procvičení. Žáci mají za úkol najít opakující se slovo ve větách (běží). Mohou buď přijít se
svými nápady, v tom případě je napíší na tabuli (slovo běží lze odsunout na stranu), mohou se
také nechat inspirovat nápovědou, která se zobrazí po odsunutí modré šipky.
3. Žáci nahrazují podtržené slovo slovem jiným, bez nápovědy.
4. Křížovka. Správné řešení: skáče, pytlík, vadne, hoch, pilná, mraky, krám, drak