Hilux 2016

Transkript

Hilux 2016
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Autorizovaný servis:
AUTOSTYL
Hilux 2016
ϮϬϭϱͬϬϰї
Platnost od:
2.6.2016
Double Cab
Hi-TECH
Název dílu
Zábavní systém DVD
Zábavní systém DVD
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'Ž
Poznámky
ϳΗĚŝƐƉůĞũǀēĞƚŶĢƉƎĞŚƌĄǀĂēĞD^dZ
7" displej
SLAVE
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽĚŝƐƉůĞũĞDĂƐƚĞƌн^ůĂǀĞ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
instalace
Celkem
bezdrátová sluchátka
šatní ramínko do držáku zábavního systému
držák pro iPad kompatibilní s Apple iPad gen. 2, 3, 4
;ŶĂƉĄũĞŶşƉƎĞƐh^Ϳ
držák pro iPad bez možnosti napájení kompatibilní
s Apple iPad gen. 2, 3, 4
adaptér držáku pro iPad Air
GPS modul, 3 letá aktualizace map zdarma
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ462-00207-00
PZ462-00375-00
PZ462-00212-00
PW632-0K000
INSTAL-HILUX
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
5h
PZ462-00201-03
PZ462-00200-00
1,5 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϱϳϯϬ<ē
ϴϭϬϬ<ē
ϳϬϮϯ<ē
ϳϯϬ<ē
ϯϯϯϬ<ē
ϯϰϵϭϮ<ē
ϮϯϲϬ<ē
ϭϯϯϭ<ē
PZ462-00208-00
1 Ks
ϰϵϵϬ<ē
PZ462-00209-00
1 Ks
ϰϱϬϬ<ē
PZ462-00208-01
86850-0K053
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
0,5 h
ϯϯϯ<ē
ϭϴϰϱϰ<ē
ϯϯϯ<ē
ϭϴϳϴϳ<ē
Poznámky
ƷĐŚLJƚŶĂŚůĂǀŽǀƵŽƉĢƌŬƵƐĞƐŬůĄĚĂĐşŵŝŚĄēŬLJͬǀĢƓĄŬLJ
univerzální držák tabletu
ϰŬƐƐǀĢƚĞůŵŽĚƌĠďĂƌǀLJ
instalace
Celkem
kožená s logem Hilux
instalace
Celkem
ůŽŐŽΗ,/>hyΗŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶƵƉƌĂŚƽ͕ƉƎĞĚŶşĂnjĂĚŶş
ůŽŐŽΗ,/>hy/ŶǀŝŶĐŝďůĞΗŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶƵƉƌĂŚƽ͕ƉƎĞĚŶşĂ
zadní
ůŽŐŽΗ,/>hyΗŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶƵƉƌĂŚƽ͕ƉƎĞĚŶşĂnjĂĚŶş
instalace
ƉƌŽƉƎĞĚŶşƐĞĚĂĚůĂ;>/s͕^Ϳ
ŬĂďĞůĄǎƉƌŽƉƎĞĚŶşƐĞĚĂĚůĂ
instalace
Celkem
ƉƌŽƉƎĞĚŶşƐĞĚĂĚůĂ;<d/s͕yhd/sͿ
látkové potahy pro modely (BASE, LIVE)
instalace
Celkem
látkové potahy pro modely (ACTIVE, EXECUTIVE)
şƐůŽĚşůƵ
PC22B-0K004-M2
PZ017-00006-01
PC523-0K002
INSTAL-HILUX
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1,8 h
INTERIÉR
Název dílu
ŽŬŽǀĂĐşƐLJƐƚĠŵŶĂŽƉĢƌŬƵ
hlavy
>ŽƐǀĢƚůĞŶşŝŶƚĞƌŝĠƌƵ
ZƵŬŽũĞƛƌƵēŶşďƌnjĚLJ
KnjĚŽďŶĠůŝƓƚLJƉƌĂŚƽ
sLJŚƎşǀĄŶşƐĞĚĂĚĞů
sLJŚƎşǀĄŶşƐĞĚĂĚĞů
WŽƚĂŚLJƐĞĚĂĚĞů͕ƉƎĞĚŶş
WŽƚĂŚLJƐĞĚĂĚĞů͕ƉƎĞĚŶş
1/7
PW466-0K000
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
PW382-0K000
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϬϯϲ<ē
Ϯϭϳϴ<ē
ϰϱϭϲ<ē
ϭϭϵϵ<ē
ϱϳϭϱ<ē
ϰϰϰϭ<ē
ϯϯϯ<ē
ϰϳϳϰ<ē
ϱϲϴϱ<ē
PW382-0K001
1 Ks
ϱϲϴϱ<ē
PC382-0K004
INSTAL-HILUX
PW5B1-0K000
PW5B1-0K010
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
1 Ks
1 Ks
4,5 h
PW5B1-0K020
PZQ22-89320
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1h
PZQ22-89340
1 Ks
ϱϲϴϱ<ē
ϯϯϯ<ē
ϴϳϰϴ<ē
ϭϰϬϭ<ē
Ϯϵϵϳ<ē
ϭϯϭϰϳ<ē
ϴϳϰϴ<ē
ϭϭϭϬϭ<ē
ϲϲϲ<ē
ϭϭϳϲϳ<ē
ϭϭϭϬϭ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Potahy sedadel, zadní
Potahy sedadel, zadní
Popelník
Textilní koberce
Gumové rohože
ƵƚŽƐĞĚĂēŬLJ
ůĂƌŵƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
látkové potahy pro sedadla 60/40
instalace
Celkem
látkové potahy
ĚŽĚƌǎĄŬƵŶĄƉŽũƽ
ƐĂĚĂĂŶƚƌĂĐŝƚ͕ƉůƐƛϲϱϬŐ
sada antracit, velur 830g
instalace
sada tmavých rohoží
instalace
Celkem
Baby Safe Plus (0-13kg)
Duo Plus ISOFIX (9-18kg)
Kid
(15-36kg)
Kid ISOFIX
(15-36kg)
senzor náklonu
instalace
Celkem
PZQ22-89370
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
PZQ22-89380
74110-0D010
PW210-0K002
PW210-0K006
INSTAL-HILUX
PW210-0K000
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,1 h
1 Ks
0,1 h
73700-0W030
73700-0W180
73700-0W200
73700-0W050
PW625-00200
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,4 h
ϵϭϱϵ<ē
ϲϲϲ<ē
ϵϴϮϱ<ē
ϵϭϱϵ<ē
ϴϰϭ<ē
ϭϬϯϳ<ē
Ϯϭϵϭ<ē
ϲϳ<ē
ϭϯϬϳ<ē
ϲϳ<ē
ϭϯϳϯ<ē
ϲϭϯϵ<ē
ϵϳϯϰ<ē
ϰϳϰϱ<ē
ϳϰϳϱ<ē
ϭϲϵϵ<ē
Ϯϲϲ<ē
ϭϵϲϱ<ē
EXTERIÉR
Název dílu
Poznámky
17" tmavá matná broušená
17" tmavá broušená
ƐƚƎĞĚŽǀĄŬƌLJƚŬĂϭϳΗ
Litá kola
18" tmavá broušená
ƐƚƎĞĚŽǀĄŬƌLJƚŬĂϭϴΗ
matice pro 1 kolo
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
sada 4 pojistných matic
Zámky litých kol
instalace
Celkem
pojistná matice pro rezervní kolo
Zámky litých kol
instalace
Celkem
ƐĂĚĂƉƌŽďŽēŶşĞůĞŬƚƌŝĐŬĄnjƌĐĄƚŬĂ
Systém automatického sklopení
instalace
njƉĢƚŶljĐŚnjƌĐĄƚĞŬ
Celkem
ƐĂĚĂŶĂƉƎĞĚŶşŵĂƐŬƵǀŽnjŝĚůĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
WƎşĚĂǀŶĄƐǀĢƚůĂ
instalace
Celkem
ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşĐŚŵůŚŽǀĞŬ
DůŚŽǀĄƐǀĢƚůĂ
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PC457-0K001
PW457-0K000-MB
PC457-0K006
PW457-0K001-MB
PC457-0K004
90942-01109
INSTAL-HILUX
PZ413-00680-00
INSTAL-HILUX
2/7
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
6 Ks
0,3 h
1 Ks
0,2 h
PZ413-30680-00
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,2 h
PC642-0K002
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,5 h
PW58A-0K004
PW58A-0K003
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
2,5 h
PC593-0K003
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,8 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϱϳϭϮ<ē
ϭϭϴϵϮ<ē
ϳϰϬϯ<ē
ϴϳϭ<ē
ϮϬϬ<ē
ϵϰϱ<ē
ϭϯϯ<ē
ϭϬϳϴ<ē
ϭϰϭϴ<ē
ϭϯϯ<ē
ϭϱϱϭ<ē
ϯϳϳϯ<ē
ϵϵϵ<ē
ϰϳϳϮ<ē
ϲϬϱϬ<ē
ϱϲϴϳ<ē
ϭϲϲϱ<ē
ϭϯϰϬϮ<ē
ϴϮϯϰ<ē
ϭϭϵϵ<ē
ϵϰϯϯ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
ŽēŶşŽĐŚƌĂŶŶljƌĄŵ
ŽēŶşŽĐŚƌĂŶŶljƌĄŵƐ
integrovanými nášlapy
ŽēŶşŶĄƓůĂƉLJ
WƎĞĚŶşŽĐŚƌĂŶŶljƌĄŵ
WƎĞĚŶşŽĐŚƌĂŶŶljŬƌLJƚ
<ƌLJƚLJďůĂƚŶşŬƽ
KĐŚƌĂŶŶĠďŽēŶşůŝƓƚLJ
Okenní deflektory
Deflektor kapoty
KnjĚŽďŶĠƌĄŵĞēŬLJnjĂĚŶşĐŚ
ƐǀĢƚĞů
KnjĚŽďŶĠƌĄŵĞēŬLJŬůŝŬĚǀĞƎş
KnjĚŽďŶljůĞŵƉƎĞĚŶşĐŚ
ƐǀĢƚůŽŵĞƚƽ
KnjĚŽďŶĠƌĄŵĞēŬLJŵůŚŽǀljĐŚ
ƐǀĢƚĞů
KnjĚŽďŶĠůŝƓƚLJƉƎĞĚŶşŚŽ
nárazníku
Ozdobný nápis Invincible
Ozdobný emblém Invincible
Ozdobný emblém Invincible
Ozdobný nápis HILUX
Ozdobný nápis HILUX
nerezový trubkový profil
instalace
Celkem
nerezový trubkový profil s plastovými nášlapy
instalace
Celkem
hliníkové ploché, levá strana
hliníkové ploché, pravá strana
instalace
Celkem
plastový rám s integrovaným spodním krytem
instalace
Celkem
samostatný spodní kryt
instalace
Celkem
ƚŵĂǀĠƉůĂƐƚŽǀĠůĞŵLJƉƎĞĚŶşĐŚĂnjĂĚŶşĐŚďůĂƚŶşŬƽ
instalace
Celkem
tmavé plastové
instalace
Celkem
ƐĂĚĂϰŬƐƉƌŽƉƎĞĚŶşнnjĂĚŶşĚǀĞƎĞ
instalace
Celkem
njƚŵĂǀĠŚŽĂŬƌLJůĄƚƵƉƌŽƚŝŽĚůĠƚĂũşĐşŵŬĂŵşŶŬƽŵ
instalace
Celkem
ĐŚƌŽŵŽǀĂŶĠƌĄŵĞēŬLJ͕ƐĂĚĂϮŬƐ
instalace
Celkem
chromované, sada 4 ks
instalace
Celkem
chromovaný prvek, sada 2ks
instalace
Celkem
ĐŚƌŽŵŽǀĂŶĠƌĄŵĞēŬLJ͕ƐĂĚĂϮŬƐͲϭϬͬϮϬϭϲ
instalace
Celkem
chromované lišty
instalace
Celkem
v chromovaném provedení, 3ks
instalace
Celkem
samolepící emblém v tmavém provedení, 2ks
instalace
Celkem
ƐĂŵŽůĞƉşĐşĞŵďůĠŵǀƐƚƎşďƌŶĠŵƉƌŽǀĞĚĞŶş͕ϮŬƐ
samolepící nápis v tmavém provedení na zadní výklopné
ĚǀĞƎĞ
instalace
Celkem
ƐĂŵŽůĞƉşĐşŶĄƉŝƐǀƐƚƎşďƌŶĠŵƉƌŽǀĞĚĞŶşŶĂnjĂĚŶşǀljŬůŽƉŶĠ
ĚǀĞƎĞ
3/7
PW388-0K000
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
ϮϰϱϬϳ<ē
ϲϲϲ<ē
Ϯϱϭϳϯ<ē
ϮϱϴϳϬ<ē
ϲϲϲ<ē
Ϯϲϱϯϲ<ē
PW388-0K001
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
PC388-0K009
PC388-0K00A
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1h
PW417-0K000-01
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,5 h
PW415-0K000
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
PC403-0K002
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
PC170-0K006
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,6 h
PC162-0K003
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,8 h
PZQ15-89315
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,6 h
PC410-0K002
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
PC168-0K009
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,6 h
PC402-0K003
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
PC401-0K006
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
PC404-0K002
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
PZ483-N9490-00
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,6 h
PW18A-0K001
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,8 h
PW18A-0K000
1 Ks
ϲϲϲ<ē
ϵϳϴϵ<ē
ϭϱϯϭϳ<ē
ϵϵϵ<ē
ϭϲϯϭϲ<ē
ϰϳϲϲ<ē
ϲϲϲ<ē
ϱϰϯϮ<ē
ϳϳϳϲ<ē
ϲϲϲ<ē
ϴϰϰϮ<ē
ϴϵϮϬ<ē
ϰϬϬ<ē
ϵϯϮϬ<ē
Ϯϵϭϰ<ē
ϱϯϯ<ē
ϯϰϰϳ<ē
ϯϱϱϰ<ē
ϰϬϬ<ē
ϯϵϱϯ<ē
ϭϬϲϬϭ<ē
ϯϯϯ<ē
ϭϬϵϯϰ<ē
ϯϳϲϰ<ē
ϰϬϬ<ē
ϰϭϲϰ<ē
ϯϬϲϱ<ē
ϯϯϯ<ē
ϯϯϵϴ<ē
ϯϭϮϯ<ē
ϯϯϯ<ē
ϯϰϱϲ<ē
ϮϬϱϴ<ē
ϯϯϯ<ē
Ϯϯϵϭ<ē
ϭϮϮϲ<ē
ϰϬϬ<ē
ϭϲϮϱ<ē
ϮϳϮϰ<ē
ϱϯϯ<ē
ϯϮϱϳ<ē
ϮϳϮϰ<ē
PW18A-0K002
1 Ks
ϭϳϬϯ<ē
INSTAL-HILUX
0,5 h
ϯϯϯ<ē
ϮϬϯϲ<ē
PW18A-0K003
1 Ks
ϭϳϬϯ<ē
ϵϭϮϯ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Parkovací asistent zadní
WĂƌŬŽǀĂĐşĂƐŝƐƚĞŶƚƉƎĞĚŶş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
ĂĚŶşŶŽƐŝēũşnjĚŶşĐŚŬŽů
ƉĂƌŬŽǀĂĐşƐĞŶnjŽƌLJdWŶĞůĂŬŽǀĂŶĠēĞƌŶĠ
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
ǀLJƉşŶĂēdW
instalace
Celkem
parkovací senzory TPA lakované 040 (v kombinaci s
ƉƎĞĚŶşŵƌĄŵĞŵ͕ϭdžēĞƌŶĠƐĞŶnjŽƌLJͿ
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
instalace
Celkem
ƐƉƎşƌƵďŽƵ
7 pólová elektroinstalace
instalace
Celkem
ēĞƉƐĞnjĄǀůĂēŬŽƵƉƌŽƚĂǎĞŶşƉƎşǀĢƐƽƐǀůĞēŶljŵŽŬĞŵ
13 pólová elektroinstalace
adaptér ze 7 na 13 pól
adaptér z 13 na 7 pól
na TZ s 13 pól el. pro 2 jízdní kola
na TZ s 13 pól el. pro 3 jízdní kola
uzamykatelný úchyt pro jízdní kolo
PW501-00700-00
PW501-0K000
PW501-00560
INSTAL-HILUX
2 Ks
1 Ks
1 Ks
2h
PW501-00700-AA
2 Ks
PW501-0K100
INSTAL-HILUX
1 Ks
2h
PW960-0K000
PW5D0-0K001
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
3,2 h
PW960-00000
PW5D0-0K000
PZ401-00560-07
PZ401-00560-13
PZ4AP-DE940-A0
PZ4AP-DE942-A0
PZ4AP-ER526-60
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϭϯϯϮ<ē
ϴϱϱϳ<ē
ϳϲϳϴ<ē
ϰϯϯϱ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϭϰϭϰϰ<ē
ϱϯϵϰ<ē
ϱϳϮϱ<ē
ϯϲϯ<ē
ϮϳϮ<ē
ϳϬϱϬ<ē
ϴϱϱϮ<ē
ϰϭϰ<ē
şƐůŽĚşůƵ
PC301-0K001
PZQ30-89050
PW306-00001
PZ403-99650-00
PZ4AP-PR591-B0
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϵϮϴϵ<ē
ϭϭϵϰϯ<ē
ϵϴϰ<ē
ϰϮϰ<ē
ϮϵϱϬ<ē
PZ403-00632-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ403-00631-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ4AP-XT739-00
1 Ks
ϱϮϳϯ<ē
PZ403-00636-00
PZ403-00630-00
1 Ks
1 Ks
Ϯϳϵϴ<ē
Ϯϰϱϵ<ē
PW308-00000
1 Ks
ϵϱϬϬ<ē
PW308-00003
PW308-00002
1 Ks
1 Ks
ϭϮϱϰϴ<ē
ϭϯϳϲϬ<ē
PW308-00001
1 Ks
ϭϬϵϬϬ<ē
PZ41B-00634-00
PZ41B-00633-00
1 Ks
1 Ks
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϲϰϲϲ<ē
ϭϯϯϮ<ē
ϳϳϵϴ<ē
ϳϮϮϱ<ē
ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/
Název dílu
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
KďĂůƉƌŽƐƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
Kovové zámky
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞũşnjĚŶşĐŚŬŽů
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞůLJǎş
^ƚƎĞƓŶşďŽdžLJ
Poznámky
ƐƚƎşďƌŶljŚůŝŶşŬŽǀljƉƌŽĨŝů͕ŶŽƐŶŽƐƚϲϬŬŐ
ēĞƌŶljŚůŝŶşŬŽǀljƉƌŽĨŝů͕ŶŽƐŶŽƐƚϳϱŬŐ
logo TOYOTA
ƐĂĚĂŬŽǀŽǀljĐŚnjĄŵŬƽϰŬƐ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, pravostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, levostranný
ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽĂƌĚLJ
standardních velikostí)
ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJ͕ϳϳĐŵ
4 páry lyží nebo 2 snowbordy, 58 cm
410L, 175x82x45, šedý, oboustranné otevírání, max délka
lyží 155cm
300L, 190x63x39cm, šedý, max délka lyží 175cm
ϯϬϬ>͕ϭϵϬdžϲϯdžϯϵĐŵ͕ēĞƌŶlj͕ŵĂdžĚĠůŬĂůLJǎşϭϳϱĐŵ
420L, 232x70x40, šedý, oboustranné otevírání, max délka
lyží 220cm
460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání
ϰϲϬ>͕ϮϬϱdžϴϰdžϰϱ͕ůĞƐŬůljēĞƌŶlj͕ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĠŽƚĞǀşƌĄŶş
4/7
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
EXTERIÉR - NÁKLADOVÝ PROSTOR
Název dílu
Poznámky
ƉƌŽƵƐŬůĂĚŶĢŶşǀĢĐşͬŶĄƎĂĚşϭϵϱůŝƚƌƽ
Uzamykatelný box za kabinu
instalace
vozu v nákladovém prostoru
Celkem
ƉƌŽƵƐŬůĂĚŶĢŶşǀĢĐşͬŶĄƎĂĚş͕ϯϳůŝƚƌƽ͕ůĞǀĄŶĞďŽƉƌĂǀĄƐƚƌĂŶĂ
hnjĂŵLJŬĂƚĞůŶljďŽdžŶĂďŽēŶŝĐĞ
instalace
nákladového prostoru
Celkem
barva 040 (barvy 070,1D6,218,1G3,3T6,4V8,8X2)
Hardtop plastový - výklopná
instalace
ďŽēŶşŽŬŶĂ
Celkem
ďĂƌǀĂϬϰϬ͕ƉƌŽŬŽŵĞƌēŶşǀLJƵǎŝƚşďĞnjďŽēŶşĐŚŽŬĞŶ
,ĂƌĚƚŽƉƉůĂƐƚŽǀljͲďĞnjďŽēŶşĐŚ
instalace
oken
Celkem
pro modely s ochranným rámem kabiny vozu
Hliníkové víko nákladového
instalace
prostoru
Celkem
Hliníkové víko nákladového
pro modely bez ochranného rámu kabiny vozu
prostoru
Hliníkové víko nákladového
hliníkový profil, nosnost 75kg
ƉƌŽƐƚŽƌƵͲƉƎşēŶşŬLJ
uzamykatelné víko, barva 040
(070,1D6,218,3T6,4R8,8X2,1G3,4V8)
Plastové víko nákladového
ďŽēŶşŬƌLJƚLJ͕ďĂƌǀĂϬϰϬ;ϬϳϬ͕ϭϲ͕Ϯϭϴ͕ϯdϲ͕ϰZϴ͕ϴyϮ͕ϭ'ϯ͕ϰsϴͿ
prostoru
instalace
Celkem
uzamykatelné víko v tmavém strukturovaném provedení
ďŽēŶşŬƌLJƚLJ͕ƚŵĂǀljƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶljƉŽǀƌĐŚ
Plastové víko nákladového
prostoru
instalace
Celkem
uzamykatelné víko, barva 040
(070,1D6,218,3T6,4R8,8X2,1G3,4V8)
Plastové víko - Horní ochranný rám instalován s plastovýn víkem nákladového prostoru
rám
ďŽēŶşŬƌLJƚLJ͕ďĂƌǀĂϬϰϬ;ϬϳϬ͕ϭϲ͕Ϯϭϴ͕ϯdϲ͕ϰZϴ͕ϴyϮ͕ϭ'ϯ͕ϰsϴͿ
instalace
Celkem
zakrytí hliníkovým rolovacím systémem
Rolovací systém nákladového
instalace
prostoru
Celkem
Rolovací systém nákladového
hliníkový profil, nosnost 75kg
ƉƌŽƐƚŽƌƵͲƉƎşēŶşŬLJ
5/7
şƐůŽĚşůƵ
PW3B5-0K003
INSTAL-HILUX
Množství
1 Ks
1,1 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϭϲϱϲ<ē
ϳϯϯ<ē
ϭϮϯϴϵ<ē
ϰϱϱϮ<ē
ϱϯϯ<ē
ϱϬϴϱ<ē
ϰϳϲϱϴ<ē
ϲϲϲ<ē
ϰϴϯϮϰ<ē
ϰϮϬϱϭ<ē
ϲϲϲ<ē
ϰϮϳϭϳ<ē
ϰϵϬϭϱ<ē
ϭϭϯϮ<ē
ϱϬϭϰϳ<ē
PW3B5-0K000
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,8 h
PW3B3-0K031-A0
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
PW3B3-0K032-A0
INSTAL-HILUX
1 Ks
1h
PW3B1-0K013
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,7 h
PW3B1-0K007
1 Ks
PW301-0K001
1 Ks
PW3B1-0K028-A0
1 Ks
ϯϬϲϯϱ<ē
PW3B1-0K002-A0
INSTAL-HILUX
1 Ks
3h
PW3B1-0K008
PW3B1-0K027
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
3h
ϵϭϵϭ<ē
ϭϵϵϴ<ē
ϰϭϴϮϰ<ē
ϯϬϯϮϳ<ē
ϱϮϬϵ<ē
ϭϵϵϴ<ē
ϯϳϱϯϱ<ē
PW3B1-0K028-A0
1 Ks
ϯϬϲϯϱ<ē
PW3B0-0K001
PW3B1-0K093-A0
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
4,1 h
PW3B1-0K005
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,4 h
ϮϱϴϳϬ<ē
ϵϭϵϭ<ē
Ϯϳϯϭ<ē
ϲϴϰϮϲ<ē
ϰϱϮϯϯ<ē
ϵϯϮ<ē
ϰϲϭϲϲ<ē
PW301-0K000
1 Ks
ϰϵϬϭϱ<ē
ϵϵϱϳ<ē
ϴϰϳϳ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Rolovací systém - Horní
ochranný rám
Vinylový kryt nákladového
prostoru
Vinylový kryt nákladového
prostoru
zakrytí hliníkovým rolovacím systémem
rám instalován s rolovacím systémem
instalace
Celkem
ēĞƌŶljŬƌLJƚƉƌŽŵŽĚĞůLJƐŽĐŚƌĂŶŶljŵƌĄŵĞŵŬĂďŝŶLJ
instalace
Celkem
ēĞƌŶljŬƌLJƚƉƌŽŵŽĚĞůLJďĞnjŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽƌĄŵƵŬĂďŝŶLJ
ŶĞƌĞnjŽǀljƌĄŵŝŶƐƚĂůŽǀĄŶƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ
instalace
Celkem
hliníková podlaha, nosnost 300kg
Posuvná podlaha nákladového
instalace
prostoru
Celkem
njĄďƌĂŶLJƉƌŽƚŝƉƎĞƉĂĚŶƵƚşŶĄŬůĂĚƵ͕ƉƎĞĚŶşĂďŽēŶşƐƚƌĂŶLJ
Posuvná podlaha - zvýšená
instalace
zábrana
Celkem
njĂďƌĂŸƵũĞǀŶŝŬŶƵƚşŶĞēŝƐƚŽƚĚŽŶĄŬůĂĚŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
dĢƐŶĢŶşǀljŬůŽƉŶljĐŚĚǀĞƎş
instalace
Celkem
ēŝƌĄ͕ƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵŶĂǀljŬůŽƉŶĠĚǀĞƎĞŶĄŬůĂĚŽǀĠŚŽ
prostoru
Ochranná fólie
instalace
Celkem
ƐĂĚĂēŝƌljĐŚĨſůŝŝ͕ƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵŶĂďŽēŶŝĐĞ
nákladového prostoru
Ochranná fólie
instalace
Celkem
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ƉůĂƐƚŽǀĠ͕ƉŽĚŚƌĂŶƵďŽēŶŝĐĞ
Obložení nákladového prostoru ƉůĂƐƚŽǀĠ͕ƉƌŽǀljŬůŽƉŶĠĚǀĞƎĞ
instalace
Celkem
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ƉůĂƐƚŽǀĠŽďůŽǎĞŶşďŽēŶşĐŚŚƌĂŶ
Obložení nákladového prostoru ƉůĂƐƚŽǀĠŽďůŽǎĞŶşƉƌŽǀljŬůŽƉŶĠĚǀĞƎĞ
ƐƉƎĞŚŶƵƚşŵ
ƉůĂƐƚŽǀĠ͕ƉŽĚŚƌĂŶƵďŽēŶŝĐĞ
instalace
Celkem
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŽďůŽǎĞŶşƉƌŽŶĄƌŽēŶŽƵnjĄƚĢǎ
Obložení nákladového prostoru
ƉůĂƐƚŽǀĠŬƌLJƚLJƉŽĚďĢŚƽ
hliníkové
instalace
Celkem
Horní ochranný rám
6/7
PW3B1-0K005
PW3B0-0K002
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
2,4 h
ϰϱϮϯϯ<ē
ϮϱϴϳϬ<ē
ϭϱϵϴ<ē
ϳϮϳϬϮ<ē
ϮϰϱϬϳ<ē
ϴϲϲ<ē
Ϯϱϯϳϯ<ē
PW3B1-0K019
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,3 h
PW3B1-0K016
1 Ks
PW3B0-0K000
INSTAL-HILUX
1 Ks
1,2 h
PW3B1-0K020
INSTAL-HILUX
1 Ks
2,1 h
PW3B1-0K022
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,5 h
PW3B9-0K003
INSTAL-HILUX
1 Ks
0,2 h
PW178-0K000
1 Ks
Ϯϱϭϳ<ē
INSTAL-HILUX
0,5 h
ϯϯϯ<ē
ϮϴϱϬ<ē
PW178-0K003
1 Ks
Ϯϱϭϳ<ē
INSTAL-HILUX
1h
ϲϲϲ<ē
ϯϭϴϯ<ē
PW3B1-0K029
PW3B1-0K010
PW3B1-0K017
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1,3 h
PW3B1-0K029
PW3B9-0K000
PW3B1-0K024
PW3B1-0K010
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
2,2 h
PW3B1-0K025
PW3B1-0K002
PW3B1-0K003
INSTAL-HILUX
1 Ks
1 Ks
1 Ks
4,2 h
ϮϰϱϬϳ<ē
ϮϱϴϳϬ<ē
ϳϵϵ<ē
Ϯϲϲϲϵ<ē
ϯϭϭϮϭ<ē
ϭϯϵϵ<ē
ϯϮϱϮϬ<ē
ϳϯϯϲ<ē
ϯϯϯ<ē
ϳϲϲϵ<ē
ϭϭϲϲ<ē
ϭϯϯ<ē
ϭϯϬϬ<ē
ϳϵϬϬ<ē
ϴϲϲ<ē
ϴϳϲϲ<ē
ϭϬϰϬϲ<ē
ϭϰϲϱ<ē
ϭϭϴϳϭ<ē
ϯϭϲϲϭ<ē
Ϯϳϵϳ<ē
ϯϰϰϱϴ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
PAKETY volitelné
Název dílu
Chrom
/ŶǀŝŶĐŝďůĞƐǀĢƚůlj
Invincible tmavý
Parkovací asistent
Exteriér
Off road
Interiér
ProTect
Alarm
Poznámky
şƐůŽĚşůƵ
ƌĄŵĞēŬLJnjĂĚŶşĐŚĂƉƎĞĚŶşĐŚƐǀĢƚĞů͕ůŝƓƚLJƉƎĞĚŶşŚŽŶĄƌĂnjŶşŬƵ
OP16006
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
prahové lišty, nápis a emblém "Invincible", nápis HILUX na
OP16007
njĂĚŶşǀljŬůŽƉŶĠĚǀĞƎĞ
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
prahové lišty, nápis a emblém "Invincible", nápis HILUX na
OP16008
njĂĚŶşǀljŬůŽƉŶĠĚǀĞƎĞ
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
ƉƎĞĚŶşĂnjĂĚŶşƉĂƌŬŽǀĂĐşĂƐŝƐƚĞŶƚ
OP16009
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
ŬƌLJƚLJďůĂƚŶşŬƽ͕ŽĐŚƌĂŶŶĠďŽēŶşůŝƓƚLJ͕ĚĞĨůĞŬƚŽƌŬĂƉŽƚLJ
OP16010
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
ƉƎĞĚŶşƌĄŵƐŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶljŵƐƉŽĚŶşŵŬƌLJƚĞŵ͕ďŽēŶş
OP16011
ochranný rám s integrovanými nášlapy
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
ŬŽǎĞŶĄƌƵŬŽũĞƛƌƵēŶşďƌnjĚLJ͕ŵŽĚƌĠŽƐǀĢƚůĞŶşŝŶƚĞƌŝĠƌƵ
OP16012
instalace
INSTAL-HILUX
Celkem
ŬŽŵƉůĞƚŶşďĂůşēĞŬŽĐŚƌĂŶŶljĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽƉƌŽŝŶƚĞƌŝĠƌ͕
PAKET-PROTECT-LX
ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ
PAKET-ALARM
Množství
1 Ks
1,5 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϯϱϬϬ<ē
ϵϵϵ<ē
ϭϰϰϵϵ<ē
1 Ks
ϵϵϬϬ<ē
2,3 h
ϭϱϯϮ<ē
ϭϭϰϯϮ<ē
1 Ks
ϵϵϬϬ<ē
2,3 h
ϭϱϯϮ<ē
ϭϭϰϯϮ<ē
ϭϮϬϬϬ<ē
Ϯϲϲϰ<ē
ϭϰϲϲϰ<ē
ϭϲϬϬϬ<ē
ϭϱϵϴ<ē
ϭϳϱϵϴ<ē
1 Ks
4h
1 Ks
2,4 h
1 Ks
ϯϯϵϬϬ<ē
2,5 h
ϭϲϲϱ<ē
ϯϱϱϲϱ<ē
ϴϬϬϬ<ē
ϭϱϯϮ<ē
ϵϱϯϮ<ē
1 Ks
2,3 h
1 Ks
ϵϱϬϬ<ē
1 Ks
ϲϱϬϬ<ē
Na veškeré originální príslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky nebo do ujetí 100.000km dle toho, co nastane dríve, není-li v samostatném
zárucním liste záruka delší. Uvedené platí u instalace na nové vozidlo pri jeho zakoupení.
dŽLJŽƚĂĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞƐŝǀLJŚƌĂnjƵũĞƉƌĄǀŽnjŵĞŶŝƚũĂŬljŬŽůŝǀĚĞƚĂŝůǀĞƐƉĞĐŝĨŝŬĂкЌĂĚŽƉŽƌƵēĞŶljĐŚĐĞŶĄĐŚƉƌşƐůƵƓĞŶƐƚǀşďĞnjƉƌĞĚĐŚŽnjşŚŽŽnjŶĄŵĞŶş͘
Podrobné informace o kompatibilite vašeho modelu vozu s príslušenstvím uvedeným v ceníku získáte u autorizovaného partnera Toyota a nebo na
www.toyota.cz
7/7

Podobné dokumenty

Hilux - Toyota

Hilux - Toyota ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ PAKET-ALARM

Více

Auris 180 - 1,33 Dual VVT-i (benzín)

Auris 180 - 1,33 Dual VVT-i (benzín) ĞŶşŬnjĂŚƌŶƵũĞĚşůLJĂŽƉĞƌĂĐĞ͕ũĞũŝĐŚǎǀljŵĢŶƵĂƉƌŽǀĞĚĞŶşƉƎĞĚĞƉŝƐƵũĞǀljƌŽďĐĞǀĞƐƚĂŶŽǀĞŶljĐŚŝŶƚĞƌǀĂůĞĐŚ͘sŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚĂǀnjĄǀŝƐůŽƐƚŝŶĂ njƉƽƐŽďƵũşnjĚLJŵƽǎĞďljƚĚŽƉŽƌƵēĞŶĂǀljŵĢŶĂĚĂůƓ...

Více

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, levostranný ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJƐƚĂŶĚ͘ velikostí) ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJ...

Více

Avensis 270 - T-MOTOR Zlín sro

Avensis 270 - T-MOTOR Zlín sro ^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ;ǀĞŶƐŝƐ͕sĞƌƐŽͿ

Více

Auris Touring Sports Hybrid

Auris Touring Sports Hybrid Parkovací asistent zadní

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, lev...

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, lev...

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství njĂǀ͘ƉƌŽ͕͕ůŝƓƚLJƉƌĂŚƽ instalace Celkem ŬŽŵƉůĞƚŶşďĂůşēĞŬŽĐŚƌĂŶŶljĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽƉƌŽŝŶƚĞƌŝĠƌ͕ ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ

Více

Land Cruiser

Land Cruiser 460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání 420L, 232x70x40, šedý, oboustranné otevírání 410L, 175x82x45, šedý, oboustranné otevírání

Více

R950

R950 Výměnné hlavy z houževnatého mikrozrnného karbidu a těla z tvrzené niklované oceli vynikají vysokou odolností vůči opotřebení a korozi. Do jednoho těla lze upnout vrtací hlavy různých velikostí při...

Více