Sat Nam Rasayan Sat Na

Transkript

Sat Nam Rasayan Sat Na
Struktura výcviku
stupeň I (1 rok):
•8 dní se zahraničními učiteli (víkendy v Praze)
•2 intenzivní víkendy s Guru Dev Singhem v Mnichově
Neutralita, klid
a bytí v přítomnosti
Sat Nam Rasayan
Meditativní léčitelské umění
•10 cvičebních večerů ve skupině
Termíny:
19. 10. 2014 Praha (Kai Michaelis)
13. – 14. 12. 2014 Praha (Simran Kaur)
7. – 8. 2. 2015 (14. – 15.2.2015) Mnichov
(Guru Dev Singh)
25. – 26. 4. 2015 Praha (Kai Michaelis)
6. – 7. 6. 2015 Praha (Guru Jiwan Kaur)
11. 7. 2015 Praha (Kai Michaelis)
10. – 11. 10. 2015 Mnichov (Guru Dev Singh)
Kde?
Centrum kundalíní jógy, Jindřišská 10, Praha 1
Cena?
Včasná registrace (do 5. 9. 2014): 17 100 Kč + 420 €
Na poslední chvíli: 18 000 Kč + 420 €
Nevratná záloha splatná zároveň s přihláškou
2 000 Kč (přihláška a číslo účtu bude zasláno
po projevení zájmu).
Možnost zaplatit cenu za výcvik v Praze ve třech
splátkách 2×7 300 Kč, 1×4 900 Kč.
Cena dobrovolné zkoušky v Mnichově s GDS 80 €.
Ubytování, stravování a cesta do Mnichova nejsou
zahrnuty v ceně.
Termíny splatnosti a storno podmínky najdete
na www.lehkostbyti.eu.
Guru Dev Singh
Pro bližší informace volejte či pište na:
[email protected]
605 233 584
Guru Dev Singh
První výcvik
v České republice bude zahájen
19. října 2014!
Co je Sat Nam Rasayan?
Neutralita, klid a bytí v přítomnosti
Sat Nam Rasayan je meditativní léčitelské
umění vycházející z tradice kundalíní jógy. V pověření Yogi Bhajana ho veřejně vyučuje od roku
1989 Guru Dev Singh, jeden z nejlepších léčitelů
v Evropě a Americe. „Sat Nam“ znamená „duše“
a „Rasayan“ znamená „plynout“. Léčitel rozpouští
napětí a bloky, které brání dotyčnému se hluboce
a plně uvolnit. Cílem je uvolnit energii duše, aby
mohla opět volně a bez zábran proudit. V tomto
zvláštním stavu se tělo regeneruje a léčí samo.
V Sat Nam Rasayan se nepoužívá nic kromě
bdělé pozornosti a vědomí. Celý proces funguje
jako sval, kterým pohybujeme, abychom dosáhli
konkrétní změny v realitě. Pouhou pozorností je
možné docilovat změn na orgánech, svalech, meridiánech nebo psychických blocích.
Mnoho století Sat Nam Rasayan platilo za tajnou techniku. Bylo předáváno z mistra na žáka,
přičemž bylo toto privilegium vyhrazeno jen
několika málo pokročilým žákům. Praktikující byli
uctíváni jako vynikající léčitelé a učení samo bylo
pokládáno za jedno z nejvyšších umění jógy.
Guru Dev Singh Ph.D. je žijící mistr této tradice, který ji převzal od Yogi Bhajana. V roce 1989
přišel do Evropy a začal na přání svého učitele toto
umění učit. Univerzita v Colombu mu propůjčila
čestný doktorát za úspěchy v komplementární
medicíně.
Výcvik
Sat Nam Rasayan – pro učitele jógy
V průběhu času prošla řada učitelů po celém
světě výcvikem u Guru Dev Singha, kteří mu pomáhají s šířením tohoto umění mezi další zájemce.
Jako učitelé jógy máme touhu pomáhat našim
žákům co nejlépe v jejich osobním rozvoji. Jak ale
vyberu v daném okamžiku nejvhodnější sestavu
nebo meditaci? Jak mohu podpořit proces praktikujícího?
Výcvik na léčitele Sat Nam Rasayan trvá tři
roky a je rozdělen na stupeň I (1 rok) a stupeň
II (2 roky), které jsou zakončeny dobrovolnou
zkouškou a certifikátem.
Ve stupni I se naučíte setrvávat stabilně v meditaci Sat Nam Rasayan a uvolňovat v pacientovi
napětí nekomplikované povahy. Stupeň II nabízí
účastníkům možnost osobního, profesního a spirituálního vývoje.
Nejsou zapotřebí žádné zvláštní schopnosti
nebo znalosti. Krása systému spočívá v jeho jednoduchosti. Doprovodné praktikování kundalíní
jógy usnadňuje proces, ale není předpokladem
účasti na výcviku.
Sat Nam Rasayan – pro každodenní život
Shunia – klid hýbe univerzem
Ve všech tradicích jógy a meditace se vnitřní
klid považuje za největší bohatství. V každodenním životě se nám zdá tato zkušenost nedosažitelná a vyhrazená pouze jogínům na plný úvazek. Sat
Nam Rasayan nabízí všem lidem velice jednoduchý
přístup k vnitřnímu klidu. Je až překvapivé, jak se
mnohé každodenní konflikty v této tiché prezenci
rozpouštějí.
Sat Nam Rasayan – pro terapeuty
Jako terapeuti máme zkušenost, že pacient
v nás vyvolává určité vjemy. Sat Nam Rasayan
využívá tohoto smyslového vjemu jako zdroje
informací. V popředí nestojí znalosti, ale vycvičení vlastního meditativního napojení a vnímání
ve vztahu k pacientovi.
V Sat Nam Rasayan zacházíme se skupinou,
jako by to byl jednotlivec. Jako učitelé jógy díky
Sat Nam Rasayan vycvičíte svou vnímavost vůči
skupině, abyste mohli cíleně volit cviky a rozpouštět bloky žáků. Platí zde stejná pravidla jako
v práci terapeuta.
Zkušenost terapeuta:
„Sat Nam Rasayan mi jako fyzioterapeutovi dává
možnost rychle přijít na skutečný problém pacienta. Vedle
medicínské diagnostiky mám další nástroj pro rychlý,
přímý přístup k pacientovi. Zvyšuje mou empatii, komunikativní schopnosti, schopnost uvolnit se a zůstat uvolněný,
zvyšuje intuici a usnadňuje nalezení cesty k problémovým
pacientům a obtížně vysledovatelným symptomům nemocí. Tato metoda zlepšila zásadním způsobem mé terapeutické schopnosti.“
Matthias Hahlweg, Mnichov
fyzioterapeut/manuální terapeut a učitel jógy
Zkušenost učitele jógy:
„Prostřednictvím Sat Nam Rasayan se má jógová
praxe překvapivě velice prohloubila. Jsem schopen lépe
vnímat a vybalancovat odpor, který se případně vyskytne
během cvičení. V tomto širokém a posvátném prostoru to
jde daleko snáz. I při následné relaxaci jsem schopen držet
prostor daleko lépe a dopomoci studentům k hlubokému
uvolnění. Práce se studentem zrcadlí mé vlastní vzorce
a vnitřní protesty, které jsem si neuvědomoval a které teď
mohu snáze odbourat. Celkově je výcvik Sat Nam Rasayan velkým obohacením mé praxe kundalíní jógy.“
Peter Hoffmann, Amberg
učitel kundalíní jógy

Podobné dokumenty

kundalini_kurz_prosek

kundalini_kurz_prosek Kundalini jóga je prastará, fyzická, duševní a duchovní disciplína pro rozvoj fyzické síly, charakteru a vědomí. Je často nazývána jógou vědomí, protože rozšiřuje smyslovou citlivost vnímání a rozš...

Více

přehledový katalog

přehledový katalog ATC mìøièe IGLS pøedstavují novou dimenzi v testování netìsností. Nabízejí prùlom v testování díky krátkému èasu jednoho cyklu, teplotní stabilitì a rozsahu testování v minulosti vyhrazenému pouze ...

Více

Amanbir letak 13072013PDF

Amanbir letak 13072013PDF AMANBIR opět v Praze! KundaliniPrague.cz a YogaMe.cz si vás dovolují pozvat na další seminář s Amanbirem na téma:

Více

zde - zsblatenska.horazdovice.cz

zde - zsblatenska.horazdovice.cz jsme potkali mou kamarádku z dětství. Jmenovala se Jennifer. Byla také u babičky. A tak jsem ji pozvala, aby šla s námi. Byla ráda, protože se nudila. Už se blížil večer. Bára řekla: „ Jsem unavená...

Více