2011 - iPardubice.cz

Transkript

2011 - iPardubice.cz
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
Pardubice Region Tourism za rok 2011
Zpracovala a předkládá: Ing. Marta Kutílková, ředitelka
Pardubice Region Tourism
str. 1
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
OBSAH
I. ÚVODNÍ ČÁST
1. Charakteristika organizace
2. Vedení a organizační struktura
3. Kvalita služeb
II. VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE
1. Intenzita činnosti - akce pro veřejnost
2. Intenzita činnosti – projekty
3. Intenzita činnosti - návštěvnost
III. EKONOMICKÁ ČÁST
1. Čerpání příspěvků a dotací
2. Výnosy z doplňkové činnosti
3. Náklady
4. Použití fondů
5. Výsledek hospodaření
Pardubice Region Tourism
str. 2
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
I. ÚVODNÍ ČÁST
1. Charakteristika organizace
Pardubice Region Tourism je příspěvková organizace Statutárního města Pardubice zřízená za
účelem bezplatného poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby
a elektronických médií a v kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra
s regionální působností, a to bez účelu dosažení zisku. Hlavní činností příspěvkové organizace je
ve smyslu zřizovací listiny schválené zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 10. 2006
poskytování informací o městě Pardubice, regionu Pardubického kraje a Evropské unii; jedná se
o informace a služby pro turisty, návštěvníky města a místní občany. Usnesením č. 1654 Z/2009
ze dne 27. 10. 2009 byl ve zřizovací listině rozšířen hlavní účel a předmět činnosti
o marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podporu programů
a produktů cestovního ruchu Pardubicka a vytváření a posilování partnerství veřejného,
soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji
cestovního ruchu. Příspěvková organizace tvoří na základě smluvního vztahu se Zastoupením
Evropské komise v ČR i tzv. hostitelskou strukturu pro informační středisko Evropské unie –
Europe Direct Pardubice; v současné době na základě rámcové dohody pro období let 2009 –
2012.
V rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti příspěvková organizace vykonává na základě
živnostenského oprávnění upraveného dne 23. 12. 2008 činnosti spadající do předmětu podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
Vlastní činnost infocentra je obecně širší, než je u podobných institucí obvyklé. Podávání
informací a prodej suvenýrů patří k základním činnostem každého infocentra. Pardubické
infocentrum nabízí mnohem širší sortiment služeb: velmi široký předprodej vstupenek na akce
v Pardubicích, v celé České republice i v zahraničí, službu DHL; dále nabízí podrobné
informace o Evropské unii, realizuje projekty pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a jeho
okolí, zprostředkovává průvodcovskou službu, zapůjčuje multimediální průvodce, organizuje
akce severské chůze a půjčuje hůlky (nordic walking), ve svých prostorách instaluje výstavy a
podporuje charitativní akce.
Sídlo příspěvkové organizace, resp. jí provozovaného regionálního informačního centra je na
adrese: nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice, a to na základě podnájemní smlouvy uzavřené se
Statutárním městem Pardubice.
2. Vedení a organizační struktura
Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism je řízena ředitelkou Ing. Martou Kutílkovou,
která byla do funkce jmenována na základě usnesení Rady města Pardubic č. 3349/2008 ze dne
18. 11. 2008. Ředitelka je zodpovědná Radě města Pardubic za hlavní i hospodářskou činnost
organizace.
K 31. 12. 2011 bylo v příspěvkové organizaci v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy
zaměstnáno sedm zaměstnanců (tři na informační přepážce - jazyková vybavenost angličtina,
němčina, ruština; dvě pracovnice na přepážce Europe Direct Pardubice (1 + 1/2 úvazku),
manažerka cestovního ruchu a ředitelka); víkendové služby zabezpečují dvě pracovnice na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podpora IT je v rozsahu nutném pro
bezproblémový chod infocentra vykonávána rovněž na základě dohody o provedení práce.
Pardubice Region Tourism
str. 3
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
Účetnictví, včetně mzdového, a úklidové práce jsou pro příspěvkovou organizaci realizovány jako
dodávky externích služeb. Na mateřské, resp. rodičovské dovolené jsou v současné době tři
zaměstnankyně.
Obsluhu přepážek doplňovali zaměstnanci subjektů, které v hale dále působí: Dopravní podnik
města Pardubic a. s. zde má jednu zaměstnankyni a přepážku Czechpoint zřízenou Statutárním
městem Pardubice a Pardubickým krajem obsluhovaly celkem tři zaměstnankyně. K 1. 7. 2011
však došlo k přemístění pracoviště Czechpoint do prostor Krajského úřadu (do budovy bývalé
„reálky“).
Vnitřní organizace P.R.T. stanovená Organizačním řádem v hodnoceném období s personálním
obsazením k 31. 12. 2011 je znázorněna na následujícím schématu:
Ing. Marta
Kutílková
ředitelka
INFORMAČNÍ
PŘEPÁŽKA
Michal
Novotný
info
vstupenky
EUROPE
DIRECT
Ing. Lenka
Minaříková
manažerka
Mgr. Andrea
Pavlíková
referentka
Tomáš
Urban
info
vstupenky
Mgr. Martina
Velichová
info
vstupenky
Iva Králová
Anna Marie
Hrušková
info - so, ne, svátky
Ing. Vladislava
Kerlesová
manažerka CR projekt ROP
Pardubice Region Tourism
str. 4
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
3. Kvalita služeb
Infocentrum je držitelem dvou certifikátů kvality - regionální infocentrum Pardubického
kraje, oficiální infocentrum státní agentury CzechTourism; dále je členem Asociace
turistických informačních center (A.T.I.C.) v kategorii A.. Od dubna 2010 je regionální
infocentrum rovněž certifikovaným místem projektu Cyklisté vítáni. V říjnu 2010 byl zahájen
monitoring návštěvnosti zajištěný agenturou Czechtourism. Infocentrum je vybaveno snímači
u obou vchodů a softwarovým vybavením pro evidenci návštěvníků včetně jejich členění podle
národnosti.
II. VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE
1. Intenzita činnosti - vlastní akce
Vlastní akce v hodnoceném období zajišťovalo jak samotné regionální infocentrum, tak
i informační pracoviště Europe Direct Pardubice. Jeho provoz je z 50 % financován z prostředků
Evropské komise na základě Rámcové dohody s Generálním ředitelstvím pro komunikaci EK
z roku 2009. Pořádané akce jsou zaměřeny na diskuze na aktuální témata, informační semináře
a kampaně a dále výstavy výtvarných děl v prostorách infocentra.
Akce a výstavy Europe Direct:
Leden
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová soutěž
Částečné zatmění Slunce
6 pardubických nej – téma „Bezpečnost“
Únor
Koordinační setkání středisek Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR
Jazyková soutěž BASICLINGUA
6 pardubických nej – téma „Budova Východočeského divadla“
Březen
Seminář „Firemní dobrovolnictví“
Debata „Kecejmedotoho“
Výstava „Adopce na dálku“
Propagace akce v Hradci Králové
Evrospký týden akcí proti rasismu
6 pardubických nej – téma „Slované“
Propagační akce Hradci Králové
Výstava fotografií z keňského Itiba
Duben
Přednáška „Průvodce po Evropské unii“
Vyhlášení soutěže 6 pardubických nej
Konference „Role of Sports in the European Integration Process“
Den Země
Tisková konference k Multikulturnímu týdnu
Znalostní soutěž EUROTIME 2011
Mezinárodní den tance
Pardubice Region Tourism
str. 5
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
Květen
Multikulturní týden 2011
Den Evropy
Tisková konference k HUfestu 2011
Literární soutěž „O pardubický pramínek“
Vernisáž výtvarných děl Lentilky
Britský den na dostihovém závodišti v Pardubicích
Bambiriáda Chrudim
HUfest 2011
Pardubice na bruslích
Červen
Dětský den v Pardubické krajské nemocnici
Aviatická pouť
Přednáška „Průvodce po Evropské unii“
Úplné zatmění Měsíce
Den dětí s dobrovolníky
Loučení s předškoláky v Lentilce
Seminář „Průvodce světem práce a dobrovolnictví pro mládež“
Červenec
Italský den na dostihovém závodišti
Srpen
Beseda s astronautem Andrew Feustelem
Slovenský den na dostihovém závodišti
Září
Francouzský den na dostihovém závodišti
Evropský týden mobility
Evropská noc vědců
Veletrh evropských informačních sítí
Říjen
Svět kolem nás - úvodní schůzka
Rozhoduj o Evropě
Svět kolem nás - astronomie
Dny zdraví v Malaye
Listopad
Dny s EU na obchodní akademii v Pardubicích
Výstava "Po stopách dobrovolníka" + vernisáž
Propagační akce v Hradci Králové
Svět kolem nás - bezpečnost
Evropský parlament mládeže
Přednáškový den na SPŠE
Prosinec
Mikulášská besídka v CPIC
Mikulášská besídka v Lentilce
Oceňování dobrovolníků
Výstava fotografií "Život v Tibetu"
Podvečerní zatmění Měsíce
Přednáška ČR v EU - ZŠ Hrochův Týnec
Seminář "Kvalita služeb - zásadní podmínka rozvoje cestovního ruchu"
Svět kolem nás - animace
Pardubice Region Tourism
str. 6
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
V prostorách infocentra byly instalovány následující výstavy:
ZŠ Waldorfská – výtvarné práce žáků školy
DDM Delta – Tříkrálová sbírka
ZŠ Svítkov – výtvarné práce dětí – cestovní ruch
Europe Direct – imigrace, maďarské předsednictví EK
OK.keramika – výstava keramiky – děti i dospělí
DDM Delta – vítězné práce – obrázky hradů…
Lentilka – práce dětí
ZŠ Závodu míru – Pardubice – Selb - partnerství
Respekt institut – Korupce po česku
Radka Tůmová – Život ženy
Fotografie Jana Němce
DDM Delta - výtvarné práce
ZŠ Svítkov - Zlaté české ručičky aneb co je české, to je hezké
Dostihový spolek - fotografie k Velké pardubické
Bohdanečský okruh - Šmída
Fotografie z Králicka
Dobrovolnictví - ocenění Konep
DDM - výtvarné práce - podzim
Tibet
Dále byly zorganizovány čtyři akce z cyklu Severskou chůzí po Pardubicích a okolí:
11. 5. a 12. 6. – akce na dostihovém závodišti
22. 5. – výlet na Kunětickou horu
18. 9. - akce na dostihovém závodišti
2. Intenzita činnosti - projekty
V průběhu roku 2011 příspěvková organizace Pardubice Region Tourism realizovala v rámci
projektů dotovaných z fondu cestovního ruchu Statutárního města Pardubice tyto akce:



Revitalizace stojanů na Stezce Viléma z Pernštejna
Výlohy regionálního informačního centra – velkoplošné fólie s motivy Pardubicka
Aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubice A3 - 15 000 Ks
Od 1. 2. 2011 byly zahájeny práce na fyzické realizaci projektu schváleného na podzim roku 2010
VRRRS Severovýchod k financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod - „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho
udržitelný rozvoj“.
Celková plánované způsobilé výdaje:
Poskytnutá dotace
- z toho prostředky z ERDF
- z toho prostředky státního rozpočtu
poskytnuté prostřednictvím poskytovatele*
Pardubice Region Tourism
4 956 945,80 Kč
4 585 174,79 Kč
85 %
371 770,92 Kč
7,5 %
str. 7
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
vlastní zdroje příjemce
odpovídající rozdílu celkových
způsobilých výdajů projektu
a poskytnuté dotace
375 000 Kč - příspěvek města 2010
372 000 Kč - příspěvek města 2011
*poskytovatel poskytne příjemci pro platby realizované do 31.12.2010 dotaci včetně podílu státního rozpočtu. Pro platby realizované po
31.12.2010 je poskytovatel oprávněn snížit částku o podíl státního rozpočtu nebo jeho část v závislosti na výši dotace, kterou poskytovatel obdrží
ze státního rozpočtu na národní spolufinancování na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na
roky 2011-2013.
Projekt se žádostí o dotaci a dále kofinancování schváleno zastupitelstvem Statutárního města
Pardubice v lednu 2010.
Aktivity projektu realizované v roce 2011
1. Vytvoření loga, sloganu a jednotného vizuálního stylu turistické oblasti
Pardubicko
2. Inzerce v tisku zaměřeném na cestovní ruch

Evropské dotace - 28. 4. 2011

I-Prague - 90 dní v Praze - léto 2011

KAM po Česku - květen 2011

Open Czechia - máj - november 2011

KAPesni KAtalog - sezóna 2011

PRAGMOON - květen/červen 2011

TRAVEL profi - 4-2011

TRAVEL profi - 5-2011

travelfocus - 02/2011

TRAVEL profi - 6 - 7/2011

Czech Travelogue - 3/2011

TRAVEL profi - 8 - 9/2011

KAM po Česku - září 2011

Travel EYE - Oktober - November 2011
Pardubice Region Tourism
str. 8
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz




TRAVEL TRADE GAZETTE - Special edition 2011 - 2012
TRAVEL profi - 11/2011
TRAVEL profi - 10/2011
Pardubický deník – EXTRA vydání zdarma
3. Inzerce na webovém portálu idos.cz (na období 1. 6. 2011 - 31. 1. 2013)
26 náhledů na zajímavosti Pardubicka
4.
-
Veletrhy cestovního ruchu 2011
Praha: veletrh Holiday World, 10. – 13. 2. 2011
Jablonec nad Nisou: veletrh EUROREGION TOUR, 10. – 12. 3. 2011
Katowice: veletrh GLOB, 24. – 27. 3. 2011
Nitra: veletrh Regióny Slovenska, 18. – 21. 8. 2011
Poznaň: veletrh TS, 19. – 22. 10. 2011
5. Nové webové stránky ipardubice.cz (využití databáze www.vychodnicechy.info) a redesign pardubicko.info (udržitelnost projektu SROP)
Pardubice Region Tourism
str. 9
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
6. Prezentační akce 2011
 Praha: seminář pro odborníky v oblasti cestovního ruchu, 21. 2. 2011
 Praha: seminář CZECHTOURPROPAG, 25. 5. 2011
 Praha: informační centrum CzechTourism na Staroměstském nám., 6. 7. 2011
 Pardubice: Fórum cestovního ruchu 2011, 22. 11. 2011
7. Příprava DVD - termín: Holiday World Praha – únor 2012
 animované, titulky – AJ, NJ, RJ
 použity historické pohlednice z fondu VČM
slogan „tolik blízké…“ dokreslen příběhem – blízkost = dopravní dostupnost
„srdeční záležitost
1000 ks DVD jako propagační předmět
+
8. Tématické semináře a workshopy - 15. 12. 2011
Téma: Kvalitní služby - zásadní podmínka rozvoje cestovního ruchu
Pardubice Region Tourism
str. 10
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
9. Příprava tištěných skládaček DL6 - 5 sad - termín: Holiday World Praha, únor 2012
Tématika DL
6
Cykloturistika
Aktivně i
relaxačně
Vodní toky a
plochy
Tradice
Historie a
památky
Náklad
v Čj
30 000
Náklad
v Nj
10 000
Náklad
v Aj
10 000
5 000
Náklad
v Rj
-
15 000
10 000
10 000
5 000
-
40 000
15 000
10 000
10 000
5 000
-
40 000
15 000
10 000
10 000
5 000
10 000
50 000
30 000
15 000
15 000
5 000
10 000
75 000
Náklad v Pj
Celkem
55 000
10. Vybavení pro propagaci turistické oblasti Pardubicko
- propagační pultík
- roll-up
- stojánky na tištěné materiály
3. Intenzita činnosti – návštěvnost
Údaje pořízené snímači při obou vchodech v rámci monitoringu návštěvnosti IC zajištěného
agenturou Czechtourism:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
9 863 návštěvníků
9 422
8 861
7 065
8 320
7 922
Pardubice Region Tourism
str. 11
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem
5 498
6 361
7 778
9 455
11 743
7 653
99 941 návštěvníků
III. EKONOMICKÁ ČÁST
1. Čerpání příspěvků a dotací
Na provozní náklady přispívá Statutární město Pardubice a Pardubický kraj; příspěvková
organizace jako tzv. hostitelská struktura je dále příjemcem grantu na akci nazvanou „EUROPE
DIRECT Pardubice“ od Evropské komise. Značná část nákladů je kryta z příjmů ze zřizovatelem
povolené doplňkové činnosti. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0832/S ze dne
10. 2. 2011 je prostřednictvím ROP SV spolufinancován projekt "Pardubicko - v cestovním
ruchu si musíme pomáhat - společně za jeho udržitelný rozvoj".
Provozní příspěvek Statutárního města Pardubic
Provozní příspěvek Pardubického kraje - alikvotní část 2011
Provozní příspěvek Pk - bodový systém
Program podpory cestovního ruchu
revitalizace stojanů na Stezce Viléma z Pernštejna
výlohy RIC - velkoplošné fólie s motivy Pardubicka
aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubic - A3
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
188 533,00 Kč
2 688 533,00 Kč
7 175,00 Kč
35 000,00 Kč
14 534,00 Kč
56 709,00 Kč
Projekt
Dotace ROP (celkem 2 platby)
811 311,82 Kč
Zúčtováno z kofinancování MmP (4 částky)
(příspěvek zřizovatele: 2010 - 375 000 Kč, 2011 - 372 000 Kč)
121 796,79 Kč
Zůstatek příspěvku ve výši 625 203,21 Kč na účtu č. 384 - výnosy příštích období.
Odsouhlasená dotace ROP 2011 / příjem 2012
198 748,45 Kč
Žádost o platbu ROP
- uznatelné náklady projektu za listopad a prosinec 2011
ve výši 92,5 % / dohadný účet aktivní
492 100,00 Kč
Europe Direct
Záloha grantu Evropské komise na činnost Europe Direct 2011
416 683,05 Kč
Žádost o platbu zůstatku grantu EK 2011 / dohadný účet aktivní
140 000,00 Kč
___________________________________________________________________________
Celkem příspěvky a dotace 2011 - účet 672
4 925 882,11 Kč
Pardubice Region Tourism
str. 12
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
2. Výnosy z doplňkové činnosti
Výnosy z doplňkové činnosti tvoří zejména provize z předprodeje vstupenek na akce
v Pardubicích, blízkém okolí i v celé republice. Pardubice Region Tourism provozuje vlastní
vstupenkový rezervační a prodejní systém TicketCity, který umožňuje zařazení jakékoliv akce
konané na Pardubicku do elektronického předprodeje a v případě zájmu pořadatele poskytne
možnost rozšíření předprodeje po celé republice. Dále využívá všechny významné celoplošné
vstupenkové systémy TicketPortal, TicketArt, TicketPro, TicketStream a Eventim. Dalšími zdroji
výnosů jsou provize ze zprostředkování průvodcovských služeb, služby DHL a prodeje zboží
- upomínkových předmětů, poštovních známek, map a knih o městě a regionu. Výnosy
z doplňkové činnosti (prodej služeb a zboží) činily za rok 2011 1 257 467 Kč, tj. 20 %
z celkových výnosů ve výši 6 287 036 Kč.
3. Náklady
Celková výše nákladů roku 2011 činila včetně nákladů na již realizované a fakturované aktivity
v rámci projektu ROP 6 098 931 Kč; z toho největší část představují mzdové náklady včetně
zákonného sociálního pojištění a nákladů – 47 %.
Pardubice Region Tourism
str. 13
Pardubice Region Tourism | nám. Republiky 1, Pardubice 530 02 | TEL 466 768 390 | [email protected] | www.ipardubice.cz
4. Použití peněžních fondů – zůstatky k 31. 12. 2011
účet 411 - fond odměn – 40 248,20 Kč
účet 412 – FKSP - 70 874,79 Kč (čerpání na stravné)
účet 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – 313 855,94 Kč
účet 414 - rezervní fond – 411 369,29 Kč
účet 916 - investiční fond – 780 857,19 Kč
5. Výsledek hospodaření
V hlavní činnosti byla k 31. 12. 2011 vyčíslena ztráta ve výši 178 237,38 Kč; v doplňkové činnosti
pak zisk před zdaněním ve výši 366 342,13 Kč; hospodářský výsledek = zisk po zdanění a
zohlednění účtu 595 - dodatečné odvody daně z příjmu - činí 235 374,75 Kč.
Jako statutární orgán příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism navrhuji, aby
byl zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 schválen po snížení o převod částky
115 000 Kč do fondu odměn k převodu do rezervního fondu ve výši 120 374,75 Kč.
Ing. Marta Kutílková
ředitelka příspěvkové organizace
Pardubice Region Tourism
V Pardubicích dne 15. února 2012
Pardubice Region Tourism
str. 14

Podobné dokumenty

Výstupy, priority, doporučení

Výstupy, priority, doporučení cizinců především v lázeňské zóně. Lázeňský provoz a přítomnost cizinců, kteří jsou v Karlových Varech zastoupeni jak v roli hostů, tak i investorů, jsou zcela klíčové pro fungování místní ekonomik...

Více

2015.11.24 - EURO 2016 - TICK - PNA - NATAA - Spain

2015.11.24 - EURO 2016 - TICK - PNA - NATAA - Spain the Fédération Française de Football, s registrovaným sídlem na adrese 87, Boulevard de Grenelle, 75738 Paříž Cedex 15, Francie, kterou jmenovala UEFA hostitelskou asociací pro UEFA EURO 2016™, a d...

Více