červenec 2013 - Městys Křemže

Transkript

červenec 2013 - Městys Křemže
KŘEMEŽSKO 2013
5RþQtN
ÿ(59(1(&
&HQD.þ
KŘEMEŽSKO 2013
75 let od Mnichova
Německo po prohrané 1. světové válce v období
Výmarské republiky bylo v izolaci a hluboké krizi,
zmítané stávkami, pouličními boji, inflací a placením
reparací. Nástup nacionálního socialismu a Hitlera
v roce 1933 znamenal zpočátku sice růst ekonomiky
a zaměstnanosti, ale také zákaz stran, potlačení
občanských svobod, vedl ke zbrojení a posléze i válce.
V březnu 1938 bylo připojeno anšlusem Rakousko,
v září Sudety a v březnu 1939 zřízen u nás Protektorát.
Německo sjednalo dohodu se SSSR a 1. září 1939
zahájilo válku s Polskem, o něž se se Sověty rozdělilo.
V roce 1940 napadli Němci postupně Dánsko, Norsko,
Belgii, Nizozemí, Francii, Jugoslávii a Řecko. Svedli
však neúspěšnou leteckou bitvu o Británii. Společně
s Italy bojovali v Africe a 22. 06. 1941 napadli Sovětský
svaz. V prosinci 1941 zaskočili Japonci v Pear Harbour
USA a válka vstoupila do Asie, Tichomoří a trvala až
do září 1945.
Vraťme se však domů. Náš nově vzniklý stát v r. 1918
měl silné národnostní menšiny, největší byla německá.
Proto byla vytvořena idea československého národa,
která zabránila vzniku autonomií. Sudetští Němci,
stejně jako Maďaři i Poláci, protestovali, byli však
zpacifikováni armádou vzniklou z legií. Že byly
Sudety německé, dokazují údaje o obyvatelstvu:
Vyšší Brod 1575 Němců a 11 Čechů, Horní Planá
1696 + 5, Chvalšiny 1323 + 8. Po údobí prosperity
1924 – 1929 přišla i u nás světová krize, která nejvíce
postihla právě okrajová území. Když se v Německu
chopil moci Hitler, přesvědčil všechny o výjimečnosti
a síle Velkoněmecké říše. Samozřejmě nacházel
pochopení i u našich Němců. V dubnu 1938 vyhlásil
Henlein karlovarské požadavky. Po Hitlerově projevu
v Norimberku vznikaly sudetské organizace Freikorps.
21. září přijala Hodžova vláda britské a francouzské
návrhy na odstoupení Sudet. Následoval nesouhlas
lidu, manifestace, demise vlády a ustavení nové,
vedené generálem Syrovým, 23. září všeobecná
mobilizace.
Porovnejme stavy armád – naše 362 tisíc mužů,
německá víc jak 3 miliony, lepší tanky i letectvo, my měli 10 tisíc
lehkých pevností. V městě Český Krumlov bylo 8692 Němců
a 2083 Čechů, 8. září se konala čtyřtisícová demonstrace,
následovaly střety s policií, večer vylo vyhlášeno stanné právo,
přepady Freikorpsu, první mrtví.
23. září se v noci v Mnichově sešli Hitler, Mussolini, Chamberline
a Daladier a shodli se na odstoupení Sudet Německu. Británie
a Francie se domnívala, že zachránila světový mír. Sovětský
svaz vázal svou moc na Francii a asi by nám moc nepomohl,
když za dva a půl roku na začátku války utrpěl takový výprask.
30. září prezident Beneš přes odpor armády kapituloval. Nadšení
v Sudetech přebíraných od 1. 10. bylo velké, stejně jako před půl
rokem v Rakousku.
30. září ustupovaly Krumlovem naše jednotky, ostřelované
tamními henleinovci, kteří následující den ovládli město
strana 2
a postavili barikádu u Budějovické brány. 2. října přijela
z Budějovic jednotka kpt. Stejskala odminovat mosty
a osvobodit zajatce s dvěma lehkými tanky, prorazili barikádu,
byli však zastaveni a ustoupili. Večer bylo rozhodnuto se
stáhnout, neboť německý poslanec Kundt vyjednal v Praze,
že zajistí pořádek a osvobození zajatců. 8. října německé
řádné vojsko Krumlov obsadilo a 21. října je už navštívil Hitler,
freneticky oslavován. Češi se vystěhovali do vnitrozemí, Křemže
a Brloh přešly do budějovického okresu. Nově vzniklé tzv. Druhé
republice zbýval do konce necelý půlrok.
Závěrem zbývá dodat – kdo si dnes stěžuje na EU a Brusel, měl by
si vzpomenout na Mnichov 1938. Proti tomu jsou pomazánkové
máslo a zakroucené okurky úplné prkotiny.
– FS –
KŘEMEŽSKO 2013
Červenec na zahradě
Vrcholné léto je spojeno s tímto měsícem, průměrná teplota
v teplých oblastech dosahuje 18° C, ve 400 metrech nad mořem
se teplota pohybuje asi na úrovni 16,5° C. Teplota půdy se
v tomto měsíci zvyšuje a přesahuje 20° C. Červenec má nejvyšší
dešťové, spíše přívalové srážky od 75 do 120 mm vodního
sloupce, to znamená, že na každý čtvereční metr spadne
75 až 120 litrů vody. I když na konci července bude den o hodinu
kratší, užijeme si slunce až 15 % z celoročního svitu, tedy nejvíce
z celého roku přibližně asi 270 hodin.
Červenec je dobou květu velkokvětých odrůd plaménků, které
se s oblibou používají k pnutí po drobnějších konstrukcích
v zahradě. Vykvétají až 15 cm velkými, jednoduchými i plnými
květy v mnoha barvách. Délka kvetení je závislá na průběhu
počasí. Ve velmi teplých létech květy záhy odkvétají, ale
na rostlině po té zůstávají velmi dekorativní plodenství tvořená
souplodím.
Lichořeřišnice větší je zřejmě naše nejznámější šplhající letnička,
poslouží nejen k pokrytí plůtků a zídek, ale můžeme ji vysévat
také do truhlíků nebo na obruby záhonů. Znáte ji v několika
odstínech žluté a oranžové barvy a nově se prodává odrůda
Peach Melba. Je atraktivní díky broskvově zbarvenému květu
a jasně oranžovým středem. Velmi rychle roste, vysévá se
přímo do půdy a květy jsou léčivé - díky obsahu baktericidních
látek pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových
cest a ledvin, a zvyšují celkovou obranyschopnost organismu.
Lichořeřišnice vyžadují chudší propustnou půdu a slunné
stanoviště, kde dlouho a bohatě kvetou.
Třapatka patří nejen mezi léčivé rostliny, ale také mezi záhonové
trvalky. Rostlina kvete opakovaně téměř během celého léta.
Abychom ji v tom podpořili, odstraňujeme staré úbory v době,
kdy zasychají jazykovité květy po obvodu úboru. Řez vedeme
hluboko pod první rozvětvení, kde většinou již prorůstají další
stonky nesoucí poupata. Pokud je celý stonek již odkvetlý
a žádná poupata se netvoří, odstraníme ho až u země nad
listovou růžicí.
Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po první dobře vyvinutý
pětičetný list, u mnohokvětých odstraňujeme celá květenství.
Jen tak rovnoměrně obrazí a budou opakovaně kvést. Některé
letorosty silně přerůstají výšku rostliny, ty je vhodné zaštípnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají zpravidla značnou
růstovou intenzitu. Vždyť neporušená kořenová soustava
zásobuje minerálními látkami rozpuštěnými ve vodě korunu
stromů redukovanou hlubokým zmlazovacím řezem. Kromě
včasného vylamování letorostů - vlků vyrůstajících na větvích
původní odrůdy je třeba také postupně odstraňovat
konkurenční letorosty na roubech nové odrůdy - zpravidla
v červenci. Tím zajistíme správný vývin prodlužujících letorostů
jako základ budoucích hlavních větví koruny.
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné dřeviny, hlavně
mělce kořenící keře nebo stromky rybízu, angreštu, dále
nízkokmeny jabloní na zakrslých podnožích a broskvoně, které
na zvýšenou spotřebu vody reagují výrazně vyššími výnosy.
Platí, zde vždy, že jsou lepší větší dávky vody najednou, než
časté, ale povrchové kropení, které nepronikne ke kořenům
stromů.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti čili fyziologické
skvrnitosti plodů (Coxova, Dukát, Clivie, Lord Lambourne,
Vanda, Goldstar, Topaz a jiné) ošetříme přípravkem Kalkosol
0,5 až 1 % na list. Jde o chlorid vápenatý. Lze použít i ledek
vápenatý, nikoli ledek amonný s vápencem, který má vápník
ve formě nepřijatelné pro stromy. Kontrolujeme nálet obaleče
jablečného pomocí feromonového lapače a v případě většího
náletu provedeme postřik biopřípravkem Madex týden
po hlavní náletové vlně. Z chemických přípravku můžeme
použít Calypso nebo Mospilan. Průběžně sledujeme zdravotní
stav ovocných i okrasných rostlin a to hlavně mladých výsadeb.
Zjistíme-li výskyt škůdců, např. mšic, housenek apod. snažíme
se je při menším výskytu odstranit mechanicky. Při velkém
přemnožení škůdců jsme nuceni použít některý z přípravků jako
např. Astec, Mospilan nebo Calypso.
Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem podepřeme
nebo vyvážeme, aby se nezlomily.
Hned po sklizni nebo dokonce současně s ní můžeme prořezat
třešně, pokud jsme tak neučinili již dříve v době kvetení. Řezné
rány hned po řezu ošetříme stromovým balzámem, štěpařským
voskem nebo latexovou barvou s přídavkem Kuprikolu nebo
Championu.
Zaštípneme letorosty aktinidie za pátým až šestým listem
od posledního plodu.
Od poloviny července začínáme s očkováním ovocných dřevin
ve druhé míze. Známkou dostatečné mízy je intenzivní růst
podnoží a snadné odchlípnutí kůry při řezu do tvaru písmene T.
Vinná réva - prosvětlení zóny hroznů dosáhneme odstraněním
zálistků a listů, ale pozor, odlisťování může kvalitu hroznů
ovlivnit také negativně. Sluneční úpal poškozuje bobule nejvíce
mezi nasazováním bobulí a zaměkáním. K silnému poškození
dochází, jestliže delší období chladného a deštivého počasí
vystřídá počasí velmi horké s intenzivním slunečním zářením.
Silně ozářené hrozny jsou poškozovány přednostně a mohou
být také následně napadené hnilobami. Zálistky vyrůstající
na letorostu nad hroznem ponecháváme a zakracujeme, aby
zachovaly tvar listové stěny. Jsou producentem cukrů, které
rostlina využívá pro zrání hroznů a vyzrávání jednoletého dřeva.
Listy v zóně hroznů odstraňujeme postupně, podle hustoty
uspořádání. Působí pozitivně na zrání hroznů, zabezpečuje dobré
provzdušnění keře, nepřímo zvyšuje odolnost k houbovým
chorobám. Nejčastější termín doporučovaný odlisťování je brzy
po odkvětu, kdy se rostoucí bobule postupně adaptují na silnější
sluneční záření a dokážou mu více odolávat. Ani toto však není
100 % ochranou. Vhodné je proto postupovat podle průběhu
počasí a rozhodně neodlisťovat v době velkých teplotních
skoků, nebo v extrémně horkých dnech. Odlisťování je proto
vhodné provádět mezi nasazováním bobulí a zaměkáním
bobulí postupně a v závislosti na teplotě a slunečním záření.
– P. Kumšta –
strana 3
KŘEMEŽSKO 2013
KAM ZMIZELA ŽLUTÁ AZALKA?
Po mnoha propršených dnech konečně přišly dva hezčí večery. Jako každoročně jsme se my, zahradnice, pustily do pletí
a zušlechťování parku na náměstí. Práce nám nevadí, kytky máme rády, vždyť proto jsme si zvolily povoláni zahradnice. Co
ale přestáváme mít rády, to jsou lidi! Zvlášť někteří!
Jako každoročně jsme i letos doplnily zcizené rostliny, a tak náměstí zdobily dvě krásně kvetoucí azalky, oranžová a žlutá.
Schválně jsme vybraly velké a těžké rostliny, poučeny minulými roky. Jednu azalku jsme nesly obě dvě. A jsme u toho, proč
začínáme nesnášet některé lidi. Žlutá azalka už totiž zdobí zahradu nějakého zloděje. Vím, že ji dotyčná osoba už nevrátí,
ale já jsem zlostí nemohla spát. A celou noc jsem zloděje proklínala. Nevadí nám starat se o veřejnou zeleň, i když je hrůza,
co všechno v keřích najdeme, od odpadků po psí exkrementy. Ale co nám vadí, je marná práce.
Prosím, neničte naše keře, vždyť mají přinášet radost všem, ne jen jednomu zloději.
A tak se ptáme, kam zmizela žlutá azalka?
V Křemži lidé vyjádřili, co si přejí
Na rozdíl od jiných obcí, kde se konala veřejná projednání, se
v zasedací místnosti obecního úřadu v Křemži v podvečerních
hodinách 6. června sešlo přes dvacet aktivních občanů
z Křemže a okolí, aby vyjádřili své názory na veřejném projednání
integrované strategie rozvoje území na roky 2014 - 2020 pro
mikroregion Blanský les – Podhůří.
Nápadů, co vylepšit, měli občané spoustu. Přáli by si jak cesty
v krajině, kam by se dalo vycházet na procházky, tak bezpečné
cesty dětí do školy, dále čisté okolní prostředí (bez odpadků
a černých skládek), přírodní koupaliště, uvítali by energetickou
soběstačnost obce. K jednotlivým požadavkům všichni na závěr
rozdělili preferenční hlasy.
Na otázku proč přišla, říká paní Vladislava: „Takovéto akce jsou
důležité, lidé zde mohou říct, co si přejí, a ne jen si stěžovat někde
v ústraní, teprve když tu zazní nějaké požadavky, dá se s tím něco
dělat. Třeba v osadách chybí pečovatelská služba a staří lidé by ji
zde opravdu potřebovali.“ Maminka dvou dětí, Renata Křížová
má zase jiné přání: „Líbilo by se mi, kdyby zde bylo více vybavené
dětské hřiště, včetně laviček pro maminky a s možností dát si třeba
kávu a něco dobrého. Takové místo pro setkávání rodičů s dětmi,
případně i starších generací.“
V Křemži by si pak přáli třeba i místní trhy se zeleninou a lokálními
produkty, lepší dopravní značení a řešení některých úseků
silnic a chodníků nebo obecního strážníka, který by dohlížel
na pořádek ve večerních hodinách nebo i ráno při cestách dětí
do školy.
Toto nevšední setkání, kde byly vyslechnuty názory občanů,
uspořádala Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, která je
obecně prospěšnou společností a žadatelům v regionu pomáhá
získávat finanční prostředky na realizaci jejich nápadů a plánů.
„Jsem skutečně rád, že si lidé udělali čas a přišli, protože je to
jedinečná příležitost, jak se mohou k tomu, co se na území, kde
žijí, bude dít, sami vyjádřit. Přišli jak občané, tak drobní živnostníci
i zástupci neziskových organizací a dalších skupin,“ komentuje
účast Ing. Václav Kolář, ředitel pořádající organizace a moderátor
diskuse.
Pokud se chcete vyjádřit i Vy a máte nějaké nápady
na zlepšení, je možné ještě do konce srpna vyplnit online
dotazník, a to na adrese www.mas-netolice.cz
– Irena Vacková –
Lípy u kříže
Denně jsme zahlcováni takovým množstvím negativních informací, že
zachovat si životní optimismus je opravdu nelehké.
Vždyť jen pravidelný pořad „Televizní noviny“ je spíše černou kronikou
katastrofických událostí, politikou počínaje a dopravní nehodovostí konče.
I samotná formulace těchto informací je spíše ve stylu nadsázky a zveličení
než objektivity. Jak mi ostatně vysvětloval kdysi jeden rozhlasový redaktor, už
na fakultě je učili, že zpráva musí posluchače od začátku zaujmout. Nemůžete
jen tak informovat, že například pana Nováka pokousal pes. Spíše vás zaujme
informace, že pan Novák pokousal psa.
Tímto úvodem jsem jenom chtěl říci, že je dobré se dozvídat i o věcech
pozitivních i když pro nás nemají přímo rozhodující význam. Vandalismus,
který nás obklopuje na každém kroku, který nás nutí uklízet květináče, když
je ve Křemži diskotéka, nacházet poškozené dopravní značky, vysypané
odpadkové koše a podobně, se pokusím vyvážit jednou drobnou, ale
nadějnou informací.
strana 4
KŘEMEŽSKO 2013
Moji vrstevníci si jistě ještě pamatují, jak z Chlumu vedla cesta
od „Vojtíků“ k „Ochozňáku“. V místě zvaném „U Kříže“ ústila
do silnice z Chlumu do Lhotky. Dnes již po této cestě není
v terénu ani památky, ale z mé paměti nevymizela. Kříž, který dal
tomuto místu pojmenování, stojí na svém místě dodnes a teď se
u něho objevily dvě lípy. Není to sice žádná světoborná událost,
ale já z celého srdce děkuji neznámému autorovi. Mohu si takto
připomenout titul románu známého spisovatele „Dobrý člověk
ještě žije“. Určitě to je lepší zpráva než o vykradené kapličce
ve Slavči či o zcizeném křížku v „Jubilejním lese“ u vrábečské
zastávky. (Nebo zpráva o ukradené žluté azalce – pozn. redakce)
Až pojedete kolem, všimněte si této změny a zkusme se chovat
v podobném duchu. Neničit, ale tvořit. Ještě jednou Vám, pane
„Neznámý“, děkuji.
– Ing. Jan Mejzlí, foto V. Bürgera –
Knihovna městyse Křemže
ČESKOKRUMLOVSKÉ KNIHOVNICE
V KŘEMŽI
Dne 31. května 2013 navštívily naši knihovnu knihovnice
z českokrumlovského regionu v rámci výletu po regionálních
knihovnách pod vedením naší metodické pracovnice paní Ivany
Troupové.
Nejprve navštívily Zlatou Korunu a oddělení rukopisů a starých
tisků, které patří pod Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých
Budějovicích.
Další zastávkou byla naše knihovna, kde je přivítal starosta
Ing. Josef Troup.
strana 5
KŘEMEŽSKO 2013
Po menším občerstvení, které pro ně bylo v knihovně připraveno
a po zhlédnutí prezentace o historii naší knihovny, jsme měly
navštívit zříceninu hradu Dívčí kámen, ale vzhledem k nepřízni
počasí jsme raději zůstaly v knihovně.
Návštěvu Dívčího kamene jsme nahradily prohlídkou Úřadu
městyse Křemže a krátkou procházkou po náměstí. Průvodce
nám dělal pan starosta.
strana 6
Naplánována byla také návštěva našich poboček. Nejprve jsme
si prohlédly knihovnu v Chlumu.
KŘEMEŽSKO 2013
A na závěr knihovnu v Mříči.
DOVOLENÁ
9.1,+291đ
0đ67<6(.ġ(0å(
ÿ(59(1&(
6531$
.1,+291$ =$9ġ(1$
Odtud knihovnice zamířily ještě do knihovny v Srníně a Přísečné.
– Miroslava Průchová –
Červen v MŠ Chlum
13. 6. Malíčci na výletě
Výlet k Matymu do Mříčí se nám moc líbil. Po vyšlápnutí
do Křemže jsme si dali zmrzku. Na Doubku jsme posvačili
a vydali se směr Mříč. Šli jsme přes Luční a zemědělci nám
dopřáli i posečenou louku. Cesta byla sice dlouhá, ale nikdo si
nestěžoval, ušli jsme jí jako zkušení turisté. Kolem půl 11. jsme
posvačili v cíli. Čekal na nás zkušený holubář pan Bartoš a jeho
holoubci. Ukázal nám, co zobají, kde bydlí. Vysvětlil principy
holubářských závodů. Nechal nás některé pohladit a přinesl
hnízdečko malých. Viděli jsme i holubí školku:-) Za odměnu
jsme dostali speciální holubářskou odměnu - perníčky. Za sebe
mohu jednoznačně říci, že to byl můj nejhezčí výlet. Panu
Bartošovi mockrát děkujeme a těšíme se na příští rok:-)
Brigáda ve školce Chlum
15. 6. se sešli na školkové zahrádce rodiče s dětmi a učitelkami,
aby ji upravili a zkrášlili. Přes velké horko se veškeré naplánované
akce zvládli. Vystěhovali a vymetli jsme domeček na hračky
a vytřídili je. Shrabali kameniště i pískoviště. Další prací bylo
zjištění stavu podlahy v chaloupce a její demontáž. Bohužel byla
podlaha v tak špatném stavu, že je potřeba nahradit komplet
novou. Nejvíce se napracoval pan Hanzal, který nám položil
zámkovou dlažbu před chaloupkou.
Naše dík za odvedenou práci si zaslouží: Vladimír Hanzal,
Ladislav Fáček, Eliška Fáčková, Kačka Fáčková, Miroslav Šícha,
Dominik Šícha, Alena Nováková, Milan Novák, Oldřich Piterka,
Robert Troják, Lucie Němejcová.
19. 6. Křemežští hasiči a děti ze školky Chlum
Červen byl v naší školce velmi pestrý a jednou z vynikajících
akcí byla exkurze ve Křemežské hasičárně. Ochotný hasič Jirka
Struháček se nám ukázal v několika oblecích, které jsme si
i vyzkoušeli. S kolegy nám předvedli, jak fungují vyprošťovací
nůžky na plech, vzduchová maska s bombou a ventilátor pro
vyhánění kouře při požáru. Nejodvážnější Baruška si nechala
zavázat nohu do vakuové dlahy. Největší odměnou bylo to,
že jsme si mohli vyzkoušet stříkat požární hadicí ze dvou
strana 7
KŘEMEŽSKO 2013
hasičských aut. Bylo tropické horko, a tak jsme si vodní řádění
náležitě užili. Závěrem nám ukázali sílu vodního děla.
Děkujeme těmto hasičům: Jiří Struháček, Josef Šandera, Milan Muk.
strana 8
21. 6. Výlet s rodiči do Stupné na zvířátka
V pátek jsme se rozdělili na dvě party. Jednu maličkou – cyklisty
a druhou velikou – ti jedoucí auty. Za první skupinu cyklistů
musím pochválit jak paní Hořejší, která statečně šlapala i se
závoznicí Pepinou, tak oba malé cyklisty Přemka Stráského a
Matěje Anderlíka, všichni jsme ušlápli vše bez sebemenšího
zaváhání.
Postupně jsme prošli celou zahradu a k vidění byla různá zvířata
(jeleni a laně, býci, krkavec, papoušci, výr, bažanti, morčata,
nutrie, králíci, slepice, koně, hadi, kuřata, korely, kanárci,
andulky). Paní Bartošová byla tak hodná, že nás pustila i do
domu podívat se do terárií na hady. Po opečení vuřtíků se mohli
ti stateční svézt na kobylce – Kiře.
Moc děkujeme celé rodině, že nás pohostinně přivítala a ukázala
nám všechny poklady, které doma mají.
KŘEMEŽSKO 2013
Poděkování
Rodině Velíškových za dlažbu a finanční dar 2000 Kč (nakoupili
jsme stavebnici LEGO)
Rodině Anderlíkových za kameny
Rodině Fáčkových za lino
Rodině Bartošových, Mříčí - za exkurzi do holubníku
Rodině Bartošových, Stupná – za ukázku zvířat
Lubomíru Buštovi za sponzorský dar – pobytí zahradního
domečku
A všem co s námi během celého roku spolupracují!
– Za MŠ Chlum Hana Kačerová –
Na dětském hřišti v Křemži se pilně
pracovalo
Kdyby přišly maminky s malými dětmi, připomínaly by jejich
pracující drobkové jistě mravenečky, ale brigádníci, kteří přišli
na dětské hřiště ve středu 19. června, kdy se udělalo po dlouhé
době konečně letní počasí a opravdu teplo (až moc), připomínaly
spíš pilné mravence. Všichni byli totiž větší. A skutečně pracovití.
Všem zúčastněným dětským brigádníkům patří velký obdiv, že
přiložili ruce k dílu, protože dětskému hřišti doslova již odrůstají
a tak zlepšovali prostředí vlastně hlavně pro druhé. Sešlo se zde
12 dětí a 3 dospělí, aby zde poměřili síly s velkou hromadou
přivezených drobných kamínků, za pomoci mnohého nářadí.
Pod některými atrakcemi na hřišti totiž kamínky chyběly a není
nic nebezpečnějšího, než když dítě spadne na udusanou zem (z
které navíc místy vystupují ostré kameny). Pád do kačírku (tedy
oněch kamínků) výborně tlumí náraz. Udusaná hlína je naopak
horší než asfaltová plocha.
Protože maminky s dětmi si na hřišti neměly moc kde sednout,
nechal městys Křemže přivézt další 3 lavičky, které jsme s
brigádníky rozmístili na krajích hřiště hezky do stínu a zároveň
tak, aby zvídavé oko maminčino dohlédlo na všechna místa
hřiště i na to nejneposednější dítko.
Bylo neuvěřitelné, že za 2 hodiny zmizela obrovská hromada
kačírku a stala se z ní jen úhledně uhrabaná rovná plocha.
Následovala chvíle na občerstvení a načerpání sil a také na
slibované kafíčko pro maminky (nebo spíš ledovou kávu) a mlsky
pro děti. Chci tímto poděkovat všem brigádníkům, jmenovitě
úderné čtveřici pracovitých kluků Eriku Cábovi, Tomášovi
Rytířovi, Petru Kocianovi, Pavlovi Piklovi, odvážné víle v plné
síle Daně Lindenthalové, známému brigádnímu duu Monice
a Janě Březinovým a také chlapské síle Jonášovi, Filípkovi a
Láďovi Odvářkovým a v neposlední řadě též Romče Stejskalové
a Anežce, Vojtovi a Matějovi.
Za pořádající organizaci Kamínky Irena Vacková
strana 9
KŘEMEŽSKO 2013
0&.ĊHPtOHN¥SUi]GQLQRYÛSURJUDP
1iPüVWt.ĊHPÖH
%F$OHQD1RYiNRYi
PFNUHPLOHN#FHQWUXPF]
ZZZNUHPLOHNNUHP]HF]
.OXESURPDPLQN\VGüWPLMHRWHYĊHQ
NDÖGÛîWYUWHNRGGR
3ĊLMøWHVLSRKUiW]DFYLîLWVStVQLîNRXPDORYDWDWYRĊLW
Vstupné: 20,- Kč dospělý, děti zdarma.
První návštěva ZDARMA!
Chcete přijímat aktuální zprávy z našeho mateřského centra?
Zadejte si Váš e-mail na naše stránky.
3Ui]GQLQRYiSURYR]QtGRED
íHUYHQHF
4. 7., 11. 7. a 18. 7. – otevřeno 9:00 – 11:30
25. 7. – zavřeno
$NFHNOXEX
¥
v rámci Křemežského veletrhu jsme pro vás připravili:
'üWVNÛNRXWHN – prostor pro přebalení a kojení miminek, možnost ohřevu
dětského jídla, hračky pro kluky i holky, stavebnice, modelování, malování.
Najdete nás v ZŠ.
Otevřeno: 9.00 – 18.00. Přijďte si pohrát a odpočinout!
¥
/RYFLSRNODGĒ- Všude kolem nás jsou skryté
poklady čekající na své objevení!
Zveme vás na skvělé dobrodružství při hledání tajemných schránek
pomocí odkazů, šifer a zeměpisných souřadnic. Čekají vás hry plné zábavy
a překvapení, spojené se sportem, turistikou a cestováním. Letní škola
zaměřená na Geocaching vhodná pro chlapce i dívky od 9 do 15 let.
Podrobnosti a přihlášky na [email protected]
Provoz MC Křemílek podporují
strana 10
KŘEMEŽSKO 2013
strana 11
KŘEMEŽSKO 2013
strana 12
KŘEMEŽSKO 2013
strana 13
KŘEMEŽSKO 2013
ͺͿ΋Ͷ΃ʹͶ
strana 14
KŘEMEŽSKO 2013
'LYDGHOQ˞S˴HGVWDYHQ˞
3iWHN
'LYDGOR.RĜPR
16:00 "Vodnická pohádka"
6RERWD
Divadlo Studio Dell Arte
-DNVWDWHĀQô+RQ]tN]RXEN\VYp]DFKUiQLO
'ORXKôäLURNôDE\VWUR]UDNô
–
.˴HPH̆VÑYHOHWUK
9̃WYDUQ˔G˞OQ\
3iWHN
9ôWYDUQiGtOQD 10:00 - 15:00
6RERWD
9ôWYDUQiGtlna 10:00 - 13:00
strana 15
KŘEMEŽSKO 2013
ROK NA VSI
Červenec
Žně byly největším vypětím v hospodářství, ale také celoroční
odměna za práci na poli. Úroda byla ukazatelem, jak kdo umí
hospodařit. Sedlák už od jara sledoval, jak si obilí vede. Na úrodu
se čekalo, i když dobrý hospodář měl ještě zásobu starého obilí
na sýpce. S nově vymláceným obilím se do mlýna nesmělo, muselo
řádně proschnout. Ostatně dříve se mlátilo až v zimě.
Po skončení sen se do žní čekalo pár týdnů, začalo se kolem 1.
srpna. Pár prvních let jsme síkli ještě kosou, brala se starší, na obilí
stačila. Na kosu se nasadil březový prut, který obilí pokládal, aby
se dalo srpem dobře sbírat. Sekáči byli páni, ale ženy za nimi si
užily. Úlevou byly sekačky, které obilí hrsťovaly. Jeden jel s koňmi
a druhý dělal hrabicí hrstě, které se vázaly do snopů. Když byl
podsev jetele, tento se při vázání vytřásal. Nejnovější pokus
samovaz jsme viděli na poli statkářky Bukovské počátkem války
a za pár let ho měl i bohouškovický Dvořák.
V 11 hodin bývala na poli svačina, chleba s máslem, sýrem,
tvarohem, kyselé mléko i pivo a po ní šla máma domů vařit oběd
a krmit prasata. Když Havlička začala zvonit poledne, dojel se řad
a šlo se domů. Nakrmit dobytek i sebe, podojit a znovu na pole
do největšího horka. K večeru se snopy postavily do mandlíků tak,
aby se mezi nimi mohlo orat.
Asi za týden, pokud nepršelo a obilí proschlo, vozilo se
΀΋Ϳϑ;ͶͿϝ
΀͑΁΃ϑ΋͵ͿͺͿ΀·ϙ;͑΁΃΀·΀΋Ά͑
;Ͳ΅ͶѨ΄ͼϙ͑Ѱͼ΀ͽΊ
·͑ ΣϱΞΔΚ͑ ΣΖΜΠΟΤΥΣΦΜΔΖ͑ ΓΦΕΖ͑ ;Ѱ͑ ͼѩΖΞҎΖ͑
ΦΫΒΧѩΖΟΒ͑ ΔΖΝϹ͑ ΡΣϱΫΕΟΚΟΪ͑͝ Χ͑ ;Ѱ͑ ʹΙΝΦΞ͑
ΓΦΕΖ͑ ΠΥΖΧѩΖΟΠ͑ ͨ͑͢͟͟ ͑͞ ͥͨ͑͟͟͝ Χ͑ ΕΠΓЫ͑
ΠΕ͑ ͩͨ͑͟͟ ΕΠ͑ ͣͧͨ͑͟ ΕΠΧΠΝΖΟϱ͑
͑Β͑ΠΕ͑ͣͪͨͣͤ͑͟͟͢͡ΦҎ͑ΓΦΕΖ͑ΠΥΖΧѩΖΟΠ͑
ΕΠ͑ ΜΠΟΔΖ͑ ΡΣϱΫΕΟΚΟ͑͝ ΒΝΖ͑ ΡΠΦΫΖ͑ Χ͑ ;Ѱ͑
ʹΙΝΦΞ͑͟ ΋ϱΣΠΧΖј͑ Τ͑ ;Ѱ͑ ʹΙΝΦΞ͑ НΖΣΡϱ͑
ΕΠΧΠΝΖΟΠΦ͑Κ͑ΛϽΕΖΝΟΒ͑͝ΡΠ͑ΫΓΪΥΖΜ͑ΡΣϱΫΕΟΚΟ͑ΛΖ͑
ΥΒΜϹ͑ΠΥΖΧѩΖΟΠ͑Β͑ΧΒѩϽ͑Κ͑ΡΣΠ͑ΔΚΫϽ͑ΤΥΣϱΧΟϽΜΪ͑͑͑͑͟
strana 16
do stodoly. Na dno parně se rozložily větve, později sláma.
Naložit pěknou fůru bylo umění. Doma se rozvázal přední
utahák, pavuza spadla s břinknutím na zem, přistavil se
žebřík a snopy se metaly do parně. Vrstvovat obilí se také
muselo umět, začínalo se od středu a pokračovalo do stran
a dozadu, klasy stále nahoru a dobře rovnat, aby se toho hodně vešlo.
Zvyšující výnosy si časem vynutily část obilí vymlátit už v době žní
a sláma se stohovala.
Zažil jsem i mlácení cepem ve čtyřech, u dědy ve Slavči
rouračku, kde rozložený snop procházel bubnems hřebíky
a sláma vypadávala vzadu a vytřásala se vidlemi a vázala
do otýpek, zrno s plevami se pak mlejnkovalo. Další zdokonalení
bylo odsavač plev, mlátičky s čističkami a samovázáním
do provázků.
Pohon
prvních
mlátiček
obstarávalo
několik silných mužů, později někde benzinové motory
a nakonec elektřina. Takovou mlátičku obsluhovali tři lidé.
Jeden dával do mašiny, druhý odebíral balíky slámy a třetí sledoval
chod a odnášel pytle.
Když se mlátička zastavila, zbývalo ještě mnoho práce. Uklidit
slámu na půdu, pohrabat na dvoře a samozřejmě krmení, kydání
hnoje a dojení. Teprve potom jsme se mohli umýt či vykoupat.
Perný den skončil, zítra nás čekalo totéž.
František Nejedlý
Pranostiky na červenec
k zamyšlení i pro pobavení
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný
na bouřky a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Slunce peče – déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
KŘEMEŽSKO 2013
SEBEOBRANA
Dne 14. 6. 2013 uspořádal místní oddíl TJ Sokol Křemže
pro registrované děti oddílu již poněkolikáté „Výkonnostní
olympiádu“.
Soutěžilo se v disciplínách jako ninja běh, strečink, technické
údery na figurínu, silový úder nebo silové přerážení. Žáci byli
rozděleni do dvou kategorií – mladší a starší.
V těchto dvou skupinách byli soutěžící odměněni za první, druhé
a třetí místo v jednotlivých dovednostech diplomem a medailí.
Diplom s pochvalou dostali někteří také za celoroční vzorný
přístup k tréninkům a všichni si odnesli ještě i malý dárek,
takže nebylo nikoho, kdo by na prázdniny odešel bez nějaké
pozornosti. Bylo vidět, že děti celou akci absolvovaly s nadšením
a některé svými výkony překvapily nejen trenéry, ale i sebe
samotné.
– Václav Janeš –
Výsledky
STARŠÍ
MLADŠÍ
Ninja běh
1. Gábina Šánková
1. Jiří Kindlman
2. Jan Urban
2. Jakub Kříž
3. Tomáš Opelka
3. Václav Šánek
Technické údery
1. Gábina Šánková
1. Antonín Kudláček
2. Daniela Lindenthalová
2. Jakub Bůžek
3. Jan Urban
3. Jiří Kindlman
Silový úder
1. Jan Urban
1. Jakub Bůžek
2. Tomáš Opelka
2. Antonín Kudláček
3. Lukáš Trapl
3. Jakub Kříž
Silové přerážení
1. Jakub Juda
1. František Vávra
2. Jakub Mráz
2. Jiří Kindlman
3. Gábina Šánková
3. Jakub Kříž
Společná disciplína: strečink
1. Jakub Kříž
2. Jan Urban
3. Lukáš Trapl
Fotbalisté Sokola Křemže
v červnu 2013
Oblastní I. B třída muži
23. kolo: Chlum u Třeboně – Křemže 1:1 (0:0). Křemežští
se v zápase na půdě zachraňujícího se soupeře představili
v nekompletní sestavě, která navíc krátce před půlí doznala další
ztráty, když vinou zranění musel odstoupit rychlonohý Kamil
Rolník. Ten totiž dělal domácí obraně největší starosti a měl
i jasnou šanci, když šel sám na brankáře Černocha, ale zakončil
mimo tyče. Domácím viditelně svazovala nohy nervozita, a tak
toho v sotva průměrné partii na obrovském hřišti k vidění
mnoho nebylo – a do kabin se šlo za bezbrankového stavu.
Hned po minutě hry ve druhé půli se už skóre měnilo, když
hostující Fleischmann ve vápně zbytečně fauloval a z nařízené
penalty Matouš s přehledem dal na 1:0. Chlumští se pak snažili
o pojistku, ale nechávali pootevřená vrátka v defenzivě. Toho
pak v 77. minutě využil střídající žolík a trenér křemežské
rezervy Stejskal, který si po pár minutách pobytu na hřišti
naběhl na přízemní centr Brabce a prakticky prvním kontaktem
s míčem zblízka doklepl na 1:1. V oboustranně nervózním závěru
se pak už na tomto stavu nic nezměnilo – a body se dělily, což
daleko více vyhovovalo hostům.
Sestava Křemže: Končok – Stráský, Filip, Fleischmann, Novák
(73. Stejskal) – Matějka, Chromý, Novotný, L. Rolník – Brabec, K.
Rolník (42. Kaňka).
24. kolo: Křemže – České Velenice 1:1 (1:0). Křemežští přivítali
v odvetách výborně hrajícího soupeře, kterému chtěli oplatit
smolnou porážku z podzimu - a tomu odpovídal i jejich velmi
dobrý nástup. V 6. minutě se matador Novák po spolupráci
na jeden dotek s Edelmanem ocitl tváří v tvář Velenickému
brankáři, ale toho nedokázal prostřelit. Zaslouženého vedení
se pak domácí ujali ve 35. minutě, kdy středem prošel Koch,
do uličky poslal míč rozběhnutému Matějkovi, který zleva
pronikl do vápna a přehodil vybíhajícího Candru na 1:0. Hosté
v první půli prakticky neohrozili domácí svatyni, ale po obrátce
byl k vidění jiný obrázek. Na loužemi posázeném trávníku se
Veleničtí chopili taktovky a dostali náš tým pod tlak. Obrovskou
šanci měl po hodině hry Sokol, ale Končoka zachránila tyč.
V 65. minutě však už domácí brankář kapituloval, když se
po rychlé kombinaci až do vápna dostal Bambule a pod tělem
vybíhajícího Končoka upravil na 1:1. I v dalších minutách pak
byla převaha na straně hostů, ale na smírném stavu se již nic
nezměnilo.
Sestava Křemže: Končok – Stráský (61. Kaňka), Filip, Koch, Čondl
– Matějka (83. Stejskal), L. Rolník, Novotný, Schober – Edelman,
Novák.
25. kolo: Suchdol nad Lužnicí – Křemže 6:0 (2:0), branky:
Gauč 2, Šuma, Březina, Heřman, Špale. Na hřiště souseda ze
středu tabulky nastoupili Křemežští v notně slátané sestavě
s řadou hráčů z béčka a odvezli si potupný debakl v podobě
půltuctu obdržených gólů.
Sestava Křemže: Končok – Stráský, Filip, Fleischmann, Brabec –
Stejskal, Novotný, L. Rolník, Matějka (46. Kaňka) – Novák, Štindl.
strana 17
KŘEMEŽSKO 2013
26. kolo: Křemže – Č. Krumlov B 3:2 (0:1).
Tradičně prestižní derby s ambiciózním
krumlovským béčkem udělalo tečku za sezonou.
Od začátku fotbalovější hosté se ujali vedení
ve 42. minutě, kdy branku do šatny dal Carda –
0:1. Dvě minuty po přestávce pak bylo hostům
ještě veseleji, když hlavou zvýšil na 0:2 Žilenko.
Jenomže Křemežští nic nezabalili a za velkou
bojovnost byli odměněni. Hned po rozehrání
si za obranu hostů naběhl Kaňka, udělal kličku
brankáři a do prázdné korigoval na 1:2. Za dalších
deset minut se technickou střelou z vápna při
přímém kopu prezentoval Chromý a vyrovnal
na 2:2. O tom, že tři body zůstanou doma, se
pak rozhodlo dvě minuty před koncem. To
byl v šestnáctce hostů faulován Fleischmann
a z nařízené penalty kapitán Čondl nezaváhal –
3:2.
Sestava Křemže: Končok – Schober, Filip, Koch,
Čondl – Matějka, Novotný, Chromý, Kaňka – Brabec
(28. Stráský), Fleischmann (88. Stejskal).
47. narozeniny) tak počet svých zásahů v křemežském dresu přiblížil již
k úctyhodné třístovce, když aktuálně má na pažbě už 294(!!!) zásahů.
První tým Sokola Křemže obsadil ve skupině
A oblastní I. B třídy v sezoně 2012/13 konečné
osmé místo jako druhý nejlepší zástupce okresu
za celkově třetím krumlovským béčkem. Křemežští
z šestadvaceti zápasů 10 vyhráli, 5x remizovali
a 11 utkání prohráli, získali 35 bodů při pasivním
skóre v poměru 46:57.
Nejlepším střelcem áčka se opět stal zkušený kanonýr
Luděk Edelman, který zatížil konta soupeřů devíti
brankami. Další góly: 7 – Michal Chromý, 5 – Kamil
Rolník, Stanislav Brabec, Karel Čondl, 4 – Tomáš
Matějka, 3 – Michal Fleischmann, Jaroslav Kaňka,
1 – Václav Novák st., Georgij Filip, Lukáš Rolník,
Ladislav Stejskal (pozn. - 1 branka byla vlastní).
A tým Sokola Křemže: v horní řadě zleva trenér Jiří Reitinger, Václav Novák,
Martin Končok, Michal Feleischmann, Tomáš Matějka, Kamil Rolník, Ladislav
Stejskal, Stanislav Brabec, Michal Chromý a asistent trenéra Jan Chromý, dole
zleva Jaroslav Kaňka, Miroslav Novotný, Lukáš Rolník, Georgij Filip, Jiří Stráský,
Michal Kořínek a trenér brankářů Zdeněk Trost (z kádru chybí Karel Čondl, Luděk
Edelman a Jiří Koch).
Další góly béčka: 6 – Ondřej Panský, 5 – Václav Novák st., Pavel Štindl, 3 – Petr
Procházka, 2 – Jan Stockinger, Petr Kouba, 1 – Jiří Stráský, Marek Schober,
Stanislav Brabec, Šimon Opekar, Patrik Rienessl, Jakub Kolář.
Okresní soutěž muži
19. kolo: Přídolí B – Křemže B 2:1 (0:1),
za hosty: Anderle.
20. kolo: Křemže B – FC Vltava B 6:2 (2:2),
za domácí: Anderle 2, Rienessl, Kolář, Štindl,
P. Kouba.
21. kolo: H. Planá B – Křemže B 8:2 (4:2),
za hosty: Anderle, Panský.
22. kolo: Křemže B – Velešín B 2:6 (2:3),
za domácí: Anderle, P. Procházka.
Dohrávka odloženého 12. kola: Benešov –
Křemže B 3:4 (2:1), za hosty: Panský 3, Anderle.
Křemežské béčko v mistrovské sezoně
2012/13 okresní soutěže mužů uhrálo za šest
výher a tři remízy celkem 21 bodů (při
13 porážkách) a ve dvanáctičlenné tabulce
skončilo na celkovém desátém místě (skóre 44:77).
Už ani nepřekvapí, že nejlepším střelcem
rezervy se opět stal nestárnoucí Václav Anderle,
který se v této sezoně trefil 15x. Historicky
nejlepší kanonýr oddílu (v červenci oslaví
strana 18
2/ Mladší žáci Sokola Křemže – vítězové okresního přeboru 2012/13 této
kategorie: zleva stojí trenér Pavel Čižmar, Jakub Maruška, Pavel Čižmar mladší,
trenér Josef Zeman, Filip Čadil, Šimon Havlíček, kapitánka Zuzana Matoušková,
Josef Zeman mladší, v pozadí trenér Tomáš Březina, Tomáš Březina mladší
a Jakub Mráz, dole v pokleku zleva Tomáš Motejl a Kryštof Pšenička, na zemi leží
brankář Petr Kocián (chybí Ondřej Hejl).
Text: Karel Vosika, foto: Karel Vosika (A tým),
Ludmila Čižmarová (mladší žáci).
KŘEMEŽSKO 2013
Badminton
Seriál turnajů přípravek
Na závěr sezony sehráli ti nejmladší badmintonisti tři turnaje,
ve kterých změřili síly hráči stejného věku.
Hrálo se vždy v Českém Krumlově a spolu se utkávali hráči
narození v roce 2002, v další kategorii hráči narození v roce
2003 a další skupinu soutěžících tvořili hráči narození v roce
2004. Zápasy se stejně starými a stejně málo zkušenými hráči
pomáhají benjamínkům vytříbit si badmintonové umění
a porovnat si, jak na tom jsou.
Tradice těchto turnajů je letitá a hráči Křemže se často vracívali
s mnoha zkušenostmi, chutí do dalšího tréninku a nejednou
i s pěknými umístěními. V letošním ročníku měla Křemže
početné zastoupení. I když ne vždy se mohli zúčastnit všichni
nominovaní, měli jsme v každém ze tří turnajů své zástupce
a na konečném hodnocení, kde se sčítaly výsledky všech
turnajů, je osm hráčů z Křemže. Většina z nich teprve sbírala
zkušenosti, ale každý hráč Křemže vyhrál několik setů a všichni
se přesvědčili, že jejich tréninková píle v průběhu celé sezóny
nese ovoce.
Mezi nejstaršími – ve skupině hráčů narozených v roce 2002 –
se mezi chlapci zvolna zlepšoval T. Jakeš. Stačilo to na konečné
13. místo v sedmnáctičlenném startovním poli. Dařilo se již
zkušené L. Koudelkové, které nevyšel první turnaj, ale postupně
se z pátého místa probojovala na konečnou druhou příčku.
Nejpočetnější zastoupení jsme měli mezi hráči ročníku 2003.
Mezi děvčaty pilovala své umění E. Galásková a po třech
turnajích skončila jedenáctá. Z chlapců se nejvíce dařilo
S. Pšeničkovi, skončil na desátém místě, K. Pšenička byl celkově
dvanáctý a T. Motejl třináctý. Bohužel ani jeden z nich neměl
plnou účast na všech turnajích a to nepříznivě ovlivnilo jejich
pořadí. Jistě mají na víc a ukážou to v příští sezóně.
Nejúspěšnější byli sourozenci Jirovcovi mezi hráči ročníku
2004. Eva skončila sedmá. Vašek Jirovec pak byl z našich hráčů
nejúspěšnější. První turnaj vyhrál, ve druhém skončil na druhé
příčce. Na nejvyšší stupínek se vrátil ve třetím turnaji a to mu
vyneslo vynikající první místo. Je velkým talentem.
Veletržní turnaj 2013
V době konání Křemežského veletrhu se v tělocvičně
místní Základní školy opět – již po dvaadvacáté – sejdou
badmintonisté, aby se utkali v turnaji „O veletržní pohár“.
V dlouhé historii této soutěže se stalo letní setkání badmintonstů
v Křemži populární a na kurtech se setkávají domácí hráči
s řadou přátel ze širokého okolí. Turnaj je výjimečný tím, že až
do rozlosování turnaje nejsou známi partneři v jednotlivých
párech. To určí až los těsně před turnajem. Z přihlášených
jednotlivců – dospělých, dorostenců, mužů či žen jsou losem
sestaveny dvojice, které se budou celý den utkávat nejen o pohár
a věcné ceny, ale i o čest a dobrý pocit ze hry. Tento ne zcela
obvyklý způsob sestavení párů umožňuje vystoupat na nejvyšší
příčky nejen těm nejlepším, ale i těm ostatním. Záleží na tom, jak
se jednotlivé páry dokáží v průběhu hry sehrát, jak si na kurtu
V. Jirovec na nejvyšším stupínku
Tréningová skupina M. Weberové - naši nejmladší
Dvě medailová umístění mezi hráči téměř dvaceti oddílu
z celé republiky jsou dobrým vysvědčením pro badmintonisty
z Křemže. Gratulujeme.
– MUDr. Václav Koudelka –
vyhoví, je to nejen o badmintonovém umění, ale i o chytrosti
hráčů. I v letošním turnaji se pořadatelé těší na výkony domácích
juniorů, kteří v průběhu sezóny výkonnostně vyrostli a patří
k nejlepším hráčů republiky ve svých věkových kategoriích.
Zahanbit se jistě nenechají soupeři z ostatních oddílů, a tak bude
k vidění hodnotný badminton. Často se při turnaji představí
hráči pyšnící se titulem Mistra České republiky či mezinárodními
zkušenostmi. Domácí pak rádi využívají znalosti domácího – ne
zcela typického prostředí – které soupeřům někdy činí problémy.
Konečný výsledek bývá často nejistý do posledního zápasu.
Často bývá pro domácí hráče potřebná podpora domácích
příznivců. Zveme tedy přátele a příznivce Křemežského
badmintonu – přijďte podpořit domácí borce o veletržní
sobotě 20. července, začínáme v tělocvičně losováním
v 8.45 hodin.
strana 19
KŘEMEŽSKO 2013
40. výročí
Badminton slaví v tomto roce čtyřicáté výročí soutěžní činnosti.
Během dlouhé řady let prošlo oddílem více než dvě stě hráčů – někteří jen krátce, jiní se badmintonu věnují intenzivněji.
Jejich činnost pak přináší úspěchy nejen jim, ale celému oddílu a šíří povědomí o městyse Křemže po celé republice
i do zahraničí. Připomínkou těchto úspěchů bude opět výstava některých trofejí vybojovaných hráči oddílu. V současné
době je v Oddílu badmintonu TJ Sokol Křemže registrováno 40 hráčů všech věkových kategorií – od nejmladších až
po veterány. Všichni pokračují v úspěšné tradici, takže budou k vidění i některé poháry získané hráči oddílu v poslední
době.
Zveme všechny zájemce – přijďte se podívat na prezentaci úspěchů oddílu, která bude opět ve vitrínách na ochozu školy.
Přijďte se podívat na hodnotný badminton v sobotu 20. července. Hraje se v tělocvičně základní školy od 9.00 hod.
Těšíme se na Vás.
Účast bývá velká
Mezinárodní vítězové jednoho z ročníků
- Peter Mouritsen z Dánska a Roland Senk z Rakouska
Školní sportovní soutěž 2013
V tomto školním roce opět probíhala na naší škole již tradiční
sportovní soutěž.
Žáci tentokrát soutěžili v běhu, florbalu, kuželkách, skoku
do výšky, šplhu, hodu šipkou do dálky a jízdě zručnosti na kole.
Jarní počasí nám organizaci trochu ztížilo, přesto i jízda zručnosti
nakonec proběhla s velkým počtem účastníků. Celkově si přišlo
během roku zazávodit nebo si vyzkoušet své dovednosti
přes 120 dětí hlavně z prvního stupně. Největší zájem je vždy
o florbal. Od sedmé třídy je bohužel účast již hodně slabá,
v kategorii dívek 7. – 9. tříd nulová.
Kompletní výsledky jednotlivých kategorií jsou k dispozici
na internetových stránkách školy, absolutním vítězem se stal
žák první třídy Jáchym Štindl. Jeho bodový součet za celou
soutěž je 119 bodů. Druhé místo obsadil Petr Kocián a třetí
Zuzana Matoušková – oba ze 6. třídy. To, že je vítězem prvňák,
je na první pohled kuriozní, ale systém bodování vymyšlený
panem Podpěrou umožňuje i menším dětem vyhrát. Jáchym se
také jako jeden z mála zúčastnil všech disciplin.
Všem vítězům byly předány diplomy, medaile a poukázky
na nákup podle svého výběru. Sponzorský dar poskytla firma
AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o.
strana 20
– Jaromír Soukup –
KŘEMEŽSKO 2013
Křemežští draci
6. 6. 2013 se konala benefiční akce v rámci celosvětového a národního dne roztroušené sklerózy „Den RS v Českých Budějovicích
aneb 20 let s ROSKOU České Budějovice“. Tuto akci přijeli podpořit také Křemežští draci, oddíl taekwonda TJ Sokol Křemže.
Malým Dráčkům děkujeme.
ͺͿ΋Ͷ΃ʹͶ
΃ΖΒΝΚΥΟϽ͑ΞΒΜΝϹѩ͑͑
ΡΣΠ͑ΥΦΥΠ͑ΝΠΜΒΝΚΥΦͫ
z prodej či pronájem Vaší nemovitosti
(byty, domy, pozemky)
z řešení exekucí, insolvence
z výkupy nemovitostí, zálohy na kupní cenu, pojištění
z vyhotovení PENB (průkaz energetické
náročnosti budovy)
z vlastní M&M hypoteční centrum
z bezplatná konzultace s našimi hypotečními specialisty
z největší inzerce nemovitostí v ČR, možnost i zahraničí
z tisková inzerce, vlastní M&M magazín
z kompletní realitní a právní servis
z profesionalita a odbornost na realitním trhu
z realitní odhady tržní ceny (dědictví,
rozvody manželství…)
z͑
ͻΒΜΦΓ͑΅ΣΠΦΡ͑͞ΣΖΒΝΚΥΟϽ͑ΡΠΣΒΕΔΖ͑
͙ΡΣΠΓΝΖΞΒΥΚΜΒ͑ΣΖΒΝΚΥΟϽΙΠ͑ΥΣΙΦ͚
͑͞НΝΖΟ͑ΣΖΒΝΚΥΟϽ͑ΜΠΞΠΣΪ͑͑
МΖΤΜϹ͑΃ΖΡΦΓΝΚΜΪ͑͝ͺ͵͑НΝΖΟΒͫ͑͑ͥͤͨ
΁ΠΓΠНΜΒ͑МΖΤΜϹ͑ͳΦΕЫΛΠΧΚΔΖͫ
;͗;͑ΣΖΒΝΚΥΪ͑ΙΠΝΕΚΟΘ͑͝Β͟Τ͟
ͿΒ͑΄ΒΕΖΔΙ͑ͣͤͤͣ͢͡͠
ͤͨ͑͑͢͡͡МΖΤΜϹ͑ͳΦΕЫΛΠΧΚΔΖ͑
͑ͼΠΟΥΒΜΥΟϽ͑ΞϽΤΥΠ͑МΖΤΜЍ͑ͼΣΦΞΝΠΧͫ
;͗;͑ΣΖΒΝΚΥΪ͑ΙΠΝΕΚΟΘ͑͝Β͟Τ͟
ͽΒΥΣϱΟ͙͑ͥͪ͑͢·ΠѱΒΙΝϽΜѿΧ͑ΞΝЍΟ͚
ͤͩ͑͑͢͢͡МΖΤΜЍ͑ͼΣΦΞΝΠΧ͑͑
ΥΖΝΖΗΠΟͫ͑ͨͣͦ͑ͨͨ͑ͣͣͨ͑͑͑͡
ΞΒΚΝͫ͑ΛΥΣΠΦΡͱΞΞΣΖΒΝΚΥΪ͟ΔΫ͑͑͑͑
ΨΨΨ͟ΞΞΣΖΒΝΚΥΪ͟ΔΫ͑͑͑͑͑͑͑͑
strana 21
KŘEMEŽSKO 2013
΄΁΀ͽͶМͶͿ΄ͼϑ͑
ͼ΃΀ͿͺͼͲ
ͿͲ΃΀͵ͺͽͺ͑΄Ͷ͑Ϳ΀·ϝ͑΀ͳМϑͿʹͺ
;ΒΣΖΜ͑΀ͳͶ΃΁ͷͲͽ΋Ͷ΃
ʹΙΝΦΞ͑‫ͤͣͧ͑͢͟͟͢͢͡׊‬
͹ΒΟΒ͑΋ϑ·΀͵΄ͼϑ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫ͤͣͥͪͣ͑͢͟͟͡׊‬
΀ΟΕѩΖΛ͑͹Ͳ΃·Ͳͽϝͼ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫ͤͣͧͦ͑͢͟͟͢͡׊‬
ҍͺ·΀΅Ϳϝ͑ͻΆͳͺͽͶͲ
͑
·ΝΒΤΥΒ͑ͼ΃Ϭ;΁Ͷʹ͹΀·ϑ
ʹΙΞΖΝΟϱ͑‫͑ͦͨ͑׊‬ΝΖΥ
;ΒΣΥΒ͑΁΀ͼ΀΃Ϳϑ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫͑ͦͨ͑׊‬ΝΖΥ
΃ѿҎΖΟΒ͑͹΀͵ͺϑͿͼ΀·ϑ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫͑ͩ͑͡׊‬ΝΖΥ
·ЫΣΒ͑·΀ͼΆ΃ͼ΀·ϑ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫͑ͩ͡׊‬ΝΖΥ
;ΒΣΚΖ͑΁΀΄΅ͽ΀·ϑ
ʹΙΝΦΞ͑‫͑ͩ͑͡׊‬ΝΖΥ
;ΒΣΚΖ͑ͻͲͿͼ΀·΄ͼϑ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫͑ͦͩ͑׊‬ΝΖΥ
ͿͲ·ҍ͵Ί͑ͻ΄;Ͷ͑΄Ͷ͑΃΀΋ͽ΀ΆМͺͽͺ
ͻΚѩΚΟΒ͑ͼ΃ϑͽ΀·ϑ
ͼѩΖΞҎΖ͑‫͑ͥͩ͑׊‬ΝΖΥ
strana 22
KŘEMEŽSKO 2013
strana 23
KŘEMEŽSKO 2013
KŘEMEŽSKO – měsíčník | VYDÁVÁ – Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže, www.kremze.cz, DIČ: CZ00245950
ZODPOVÍDÁ – J. Troup, J. Boršovský, J. Cipínová, P. Resch, J. Mejzlík a P. Brtínský | MK ČR E 11574 | UZÁVĚRKA – 28. 6. 2013
TISK – Josef Posekaný, tel.: 387 312 242, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 450 kusů
strana 24

Podobné dokumenty