program - Olomoucké Hematologické dny

Transkript

program - Olomoucké Hematologické dny
XXIX. Olomoucké hematologické dny
s mezinárodní účastí
XIX. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
8th Symposium on Advances in Molecular Hematology
PROGRAM
www.olhemdny.cz
POŘÁDAJÍ
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Sekce onkologie České asociace sester
Lékařská fakulta UP v Olomouci
HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
POD ZÁŠTITOU
děkana LF UP v Olomouci prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.
rektora UP v Olomouci prof. Mgr. J. Millera, MA, Ph.D.
hejtmana Olomouckého kraje Ing. J. Rozbořila
předsedy ČHS JEP doc. MUDr. J. Čermáka, CSc.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. R. Havlíka, Ph.D.
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
Gilead Sciences s.r.o. / Novartis s.r.o. / Roche s.r.o.
HLAVNÍ PARTNEŘI
Bristol-Myers Squibb s.r.o. / Janssen-Cilag s.r.o. / Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
Alexion Pharma Czech s.r.o. / AMGEN s.r.o. / Angelini Pharma ČR s.r.o. / Pfizer Inc.
/ Sysmex CZ s.r.o. / Terumo BCT Europe N.V.
PARTNEŘI
AOP Orphan Pharmaceuticals AG - org.sl. / Astellas Pharma s.r.o. / Baxter Czech s.r.o. /
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. / BIOHEM s.r.o. / Biomedica ČS s.r.o. / Celgene s.r.o. /
CSL BEHRING s.r.o. / DS Soft Olomouc s.r.o. / Exbio Praha a.s. / Farmakoterapie / Fresenius Kabi s.r.o. /
GRIFOLS s.r.o. / Hospira Czech Republic s.r.o. / I.T.A.-Intertact s.r.o. / LYMFOM HELP, o.s. /
Medesa s.r.o. / Medista s.r.o. / Megabooks CZ s.r.o. / Merck Sharp & Dohme s.r.o. /
Octapharma CZ s.r.o. / Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu / Sandoz s.r.o. / Sarstedt s.r.o. /
Solen s.r.o. / Teva Pharmaceuticals CR / The Binding Site s.r.o / Werfen Czech s.r.o.
ZA PODPORY
HARMONOGRAM XXIX. OLOMOUCKÝCH HEMATOLOGICKÝCH DNŮ 2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Ne / 31. 5.
Prezidentské
symposium
E1
Wiedermannova
přednáška
MDS/AA
MDS/AA/PNH
Slavnostní zahájení
Po / 1. 6.
E3
BMS
Novartis
Molecular
hematology 1
O
M
Konference
Ošetřovatelství 2
Janssen-Cilag
Molecular
hematology 2
Roche
Gilead
Sciences
Prezentace posterů
Konference
Ošetřovatelství 1
E1
Konference
Zdravotní
laboranti 1
Konference
Zdravotní
laboranti 2
CLL
CML/Ph– MPN
Společenský večer
Monoklonální
gamapatie 1
Monoklonální
gamapatie 2
Akutní leukemie
MDS
Út / 2. 6.
E1
Maligní
lymfomy 1
Maligní
lymfomy 2
M
Transplantace 1
Transplantace 2
VYSVĚTLIVKY:
NH Congress Hotel:
O - sál Olomouc
M - sál Madrid
E1 - sál Evropa 1
E3 - sál Evropa 3
PREZENTACE FIREM / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / SPOLEČENSKÝ VEČER
probíhá v hale Omega sportovního centra - naproti NH hotelu
POSTEROVÁ ČÁST PROGRAMU
probíhá /neděle - úterý/ v hale Omega sportovního centra - naproti NH hotelu
SATELITNÍ SYMPOSIA
PROGRAM KONFERENCE
OBČERSTVENÍ
31. 5. 2015 12:00 – 13:30
31. 5. 2015 16:30 – 17:00
31. 5. 2015 19:30 – 24:00
Oběd
Přestávka s kávou
Uvítací večeře
NH Hotel restaurace
NH Hotel foyer 1. patro
Omega centrum
1.
1.
1.
1.
6.
6.
6.
6.
2015
2015
2015
2015
9:30 – 11:30
12:00 – 14:00
15:00 – 16:00
19:30 – 24:00
Přestávka s kávou
Oběd
Přestávka s kávou
Společenský večer
Omega
Omega
Omega
Omega
centrum
centrum
centrum
centrum
2. 6. 2015
2. 6. 2015
10:00 – 11:00
12:00 – 13:30
Přestávka s kávou
Oběd
Omega centrum
Omega centrum
6
ORGANIZAČNÍ POKYNY
POKYNY PRO PREZENTACI
Internetové připojení WI-FI
V rámci OHD nabízíme bezdrátové připojení
k internetu ve všech kongresových prostorách,
včetně atria a kavárny. Přístupové údaje
obdržíte na registraci.
Přednášky
• dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci
sdělení (10 min). Edukační a vyzvaná sdělení
mají na prezentaci vyhrazeno 20 minut.
• předsednictvo jednotlivých odborných
sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení
při překročení časového limitu.
• sdělení v programu PowerPoint (soubory
*.ppt, *.pptx) předejte organizátorům min.
20 min. před začátkem odborného bloku
• editace údajů v prezentaci po předání
organizátorům již není možná, stejně tak
zapojení vlastního notebooku
Registrace
Při registraci obdrží každý účastník sjezdové
materiály (Sborník abstrakt, Program OHD,
certifikát s bodovým ohodnocením ČLK /
KVVPZ / ČAS, propagační materiály).
Registrace otevřena:
31. 5. / 9.30 – 18.00
1. 6. / 7.30 – 17.00
2. 6. / 7.30 – 11.00
Šatna otevřena:
31. 5. / 9.30 – 18.00
1. 6. / 7.30 – 18.00
2. 6. / 7.30 – 13.00
Podporovaná média:
• USB Flash disk/externí HDD – bez nutnosti
instalace ovladače
• CD-R se souborovým systémem ISO9660
Doplňující informace:
• pro posun vpřed/vzad ppt/pdf snímků
bude k dispozici prezenter vč. laserového
ukazovátka
• prezentace budou spouštěny z verzí:
MS Office 2010. K dispozici bude
kancelářská sada OpenOffice.org a poslední
verze prohlížeče Adobe Reader
Postery:
• moderovaná prezentace posterů probíhá
v hale Omega sportovního centra (naproti
NH hotelu) v pondělí 1. 6. v 13.00 – 13.30
hod.
Prohlášení:
Autoři sdělení souhlasí s vytvořením kopie
jejich sdělení organizátory pro zajištění
prezentace na kongresu. Soubory budou
archivovány organizačním výborem
a nebudou dostupné k prohlížení či kopírování
ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ
VÝBOR KONGRESU
Prezident sjezdu:
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Předseda organizačního výboru:
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Předseda vědeckého výboru:
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Koordinátoři Konference
ošetřovatelství a zdravotních laborantů:
za sekci Ošetřovatelství:
Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Bc. Monika Labudíková
za sekci Zdravotních laborantů:
Mgr. Jarmila Juráňová
Jana Kadlecová
Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
Koordinátoři 8th Symposium on Advances in
Molecular Hematology:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Vědecký výbor:
V. Divoký, E. Faber, A. Hluší, K. Indrák,
M. Jarošová, J. Juráňová, J. Kadlecová,
V. Kajaba, M. Labudíková, J. Minařík, A. Obr,
T. Papajík, V. Procházka, P. Rohoň, L. Slavík,
T. Szotkowski, V. Ščudla, L. Raida, R. Urbanová
Organizační výbor:
D. Bendová, V. Divoký, E. Faber, A. Hluší,
K. Indrák, M. Jarošová, V. Kajaba, L. Lišková,
T. Papajík, L. Slavík, L. Štursová
Organizační sekretariát, registrace:
Lenka Štursová a Dana Bendová
HLAVNÍ TÉMA
Myelodysplastický syndrom
Aplastická anémie
Paroxysmální noční hemoglobinurie
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA
Current concepts in the treatment of MDS
E. Hellström-Lindberg (Stockholm – Sweden)
Témata:
Anémie
Akutní leukémie
Hodgkinův lymfom
Chronická myeloproliferativní onemocnění
Chronická lymfocytární leukémie
Laboratorní a experimentální hematologie
Mnohočetný myelom
Ne-hodgkinské lymfomy
Podpůrná péče v hematoonkologii
Transplantace krvetvorných buněk
Varia
Konference ošetřovatelství a zdravotních
laborantů
Ošetřovatelství
Laboratorní problematika
Topics of Symposium on Advances
in Molecular Hematology:
Regulation of Hematopoiesis
Myeloid/Lymphoid Malignancies
Erythropoiesis, MDS/MPN
Formy prezentace:
přednášky, postery
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
7
8
NEDĚLE 31. KVĚTNA 2015
Prezidentské symposium, sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Čermák J., Červinek L., Hluší A., Indrák K.
2791. TTP – urgentní diagnostický a léčebný problém
Indrák K., Hluší A. (Olomouc)
2807. Autoimunitní hemolytické anemie v roce 2015
Čermák J., Písačka M. (Praha)
2817. Moderní diagnostika a léčba ITP
Červinek L. (Brno)
2731. Vyšetření kinetiky trombocytů – využití v klinické praxi, vlastní zkušenosti
Hluší A., Papajík T. (Olomouc)
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA, sál Evropa 1, 13:30 – 14:30
Předsednictvo: Čermák J., Indrák K., Starý J.,
2809. Current concepts in the treatment of MDS
E. Hellström-Lindberg (Stockholm, Sweden)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1
MDS/AA, sál Evropa 1, 15:00 – 16:30
Předsednictvo: Michalová K., Neuwirtová R., Rohoň P.
2806. Současné poznatky o epidemiologii, incidenci a diagnostice MDS
Čermák J. (Praha)
2788. Cytogenetika a molekulární cytogenetika MDS
Jarošová M. (Olomouc)
2814. Novinky v patogenezi MDS
Stopka T. (Praha)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2
MDS/AA/PNH, sál Evropa 1, 17:00 – 19:00
Předsednictvo: Čermák J., Jarošová M., Jonášová A.
2812. 5q- syndrom
Neuwirtová R. (Praha)
2841. Recent developments in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
Kulasekararaj A. (London – UK)
2786. Aplastické anémie - současné poznatky
Starý J. (Praha)
2720. Chronická myelomonocytární leukemie - nové pohledy na patogenezi a cílenou léčbu
Rohoň P. (Olomouc)
9
10
PONDĚLÍ 1. ČERVNA 2015
SATELITNÍ SYMPOSIUM Janssen-Cilag, sál Madrid, 08:30 – 09:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM BMS, sál Evropa 3, 10:00 – 11:00
SATELITNÍ SYMPOSIUM Roche, sál Madrid, 10:00 – 11:00
SATELITNÍ SYMPOSIUM Novartis, sál Evropa 3, 11:30 – 12:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM Gilead Sciences, sál Madrid, 11:30 – 12:30
2749. Oxidative stress and increased destruction of red blood cells contribute to the
pathophysiology of anemia caused by DMT1 deficiency
Zidova Z., Kapralova K., Koralkova P., Mojzikova R., Dolezal D., Divoky V., Horvathova M. (Olomouc)
2758. Rare forms of congenital anemias in the Czech and Slovak populations: Advances in the
diagnosis of red blood cell enzymopathies
Kořalková P., Mojzíková R., Pospíšilová D., Divoká M., Čermák J., Indrák K., Suková M., Timr P.,
Striežencová Laluhová Z., van Wijk R., Divoký V. (Olomouc, Praha, České Budějovice, Bratislava –
SK, Utrecht - The Netherlands)
2832. KLF1 transcription factor mutation as a rare cause of congenital dyserythropoietic anemia
Pospíšilová D., Suková M., Starý J., Iolascon A., Mojzíková R., Divoký V., Tichý T. (Olomouc, Praha,
Napoli - Italy)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 10:30 (11:00) – 12:30
Konference Ošetřovatelství 2
Advances in Molecular Hematology 2
Konference Ošetřovatelství 2, sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Hrabánková D., Kajaba V., Zítková M.
2695. EONS - Evropská onkologická společnost sester - Co o ní (ne)víte?
Nohavová I. (Praha)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 08:30 (09:00) – 10:00 (10:30)
Konference Ošetřovatelství 1
Advances in Molecular Hematology 1
2799. Transfuzní oddělení včera a dnes
Koukalová A., Válková J., Galuszková D. (Olomouc)
Konference Ošetřovatelství 1, sál Evropa 1, 09:00 – 10:30
Předsednictvo: Bystřická E., Labudíková M., Pankrácová L.
2798. Porovnání biosimilar Zarzio s Neupogenem
Šemrová L., Hlinková Z., Kaucká D., Chvojková I., Radová V., Hartl P., Němcová A., Brandejsová R.,
Kabátová Maxová K., Bystřická E., Jungová A., Vokurka S., Jindra P. (Plzeň)
2672. Myelodysplastický syndróm - prehľad diagnostiky a liečby
Rohoň P. (Olomouc)
2705. Brentuximab vedotin - naše zkušenosti s podáním
Starostová L., Uvízlová E., Labudíková M., Papajík T. (Olomouc)
2743. Péče o dutinu ústní v onkologické léčbě
Vokurka S., Starosta M. (Plzeň, Praha)
2677. Plazmaferéza a její význam
Jaklová Z. (Olomouc)
2666. Problematické aspekty při komunikaci sestra - pacient
Hutáková B. (Brno)
2833. Novinky v profesní organizaci sester ČAS - Onkologická sekce
Hrabánková-Navrátilová D., Kajaba V. (Praha, Olomouc)
2699. Vliv sociální opory na strach a úzkost ze smrti u seniorů
Vévoda J., Vévodová Š. (Olomouc)
Advances in Molecular Hematology 2, sál Olomouc, 10:30 – 12:30
Předsednictvo: Chiron D., Jarošová M., Wlodarska I.
Advances in Molecular Hematology 1, sál Olomouc, 08:30 – 10:00
Předsednictvo: Divoký V., Indrák K., Kralovics R.
2789. Non-invasive detection of genomic imbalances in lymphoma by sequencing of
circulating cell-free DNA
Wlodarska I. (Leuven – Belgium)
2693. Signaling downstream of CALR and JAK2 V617F - implications for disease development
Kralovics R. (Vienna – Austria)
2714. Inflammatory response of polycythemia vera hematopoietic progenitors differentiated
from patient-specific induced pluripotent stem cells
Stetka J., Luzna P., Lanikova L., Radosova Muchova T., Bartek J., Divoky V. (Olomouc, Praha,
Copenhagen – Denmark)
2675. Mechanism-based combinations to overcome ibrutinib resistance in mantle cell
lymphoma
Chiron D. (Nantes – France)
11
12
2700. MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of B cell
malignancies
Musilova K., Pavlasova G., Didi J., Seda V., Cerna K., Jez M., Brychtova Y., Doubek M., Mayer J.,
Arigoni M., Riccardo F., Calogero R., Pospisilova S., Kipps T., Janikova A., Mraz M. (Brno, Torino –
Italy, San-Diego, CA – USA)
2777. The predictive strength of next generation sequencing (NGS) minimal residual disease
(MRD) detection for relapse compared with current methods in childhood acute lymphoblastic
leukemia (ALL)
Kotrová M., Mužíková K., Mejstříková E., Nováková M., Bakardjieva-Mihaylova V., Fišer K., Stuchlý J.,
Pott C., Brüggemann M., Starý J., Trka J., Froňková E. (Praha, Kiel – Germany)
2778. Molecular background of BCP-ALL cases with an early switch to monocytic lineage
Dobiášová A., Fišer K., Slámová L., Starková J., Froňková E., Žaliová M., Polgárová K., Figueroa M.,
Kalina T., Zuna J., Trka J., Starý J., Hrušák O., Mejstříková E. (Praha, Ann Arbor, MI – USA)
2772. Use of BCR/ABL genomic breakpoint for MRD monitoring in childhood ALL and its
comparison with other standard methods
Hovorkova L., Zaliova M., Muzikova K., Fronkova E., Linhartova J., Machova Polakova K., Stary J.,
Trka J., Zuna J. (Praha)
PREZENTACE POSTERŮ, 13:00 – 13:30 (Omega sportovní centrum)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 14:00 – 15:30
Konference – Zdravotní laboranti 1
CLL
Monoklonální gamapatie 1
Akutní leukémie
2734. Revoluce v léčebném přístupu ke komorbidním nemocným s chronickou lymfocytární leukémií.
Smolej L. (Hradec Králové)
2697. Akumulace mutací v genu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
vykazujících dysfunkci p53 dráhy
Hložková M., Navrkalová V., Malčíková J., Divíšková E., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J.,
Trbušek M. (Brno)
2783. Komplexní karyotyp u pacientů s CLL
Krůzová L., Holzerová M., Mikešová M., Dřímalová H., Urbanová R., Indrák K., Papajík T.,
Jarošová M. (Olomouc)
2770. Průkaz oligoklonální chronické lymfocytární leukémie u případů s jedinou fenotypově
homogenní populací dle průtokové cytometrie – studie na úrovni jednotlivých buněk
Brázdilová K., Plevová K., Skuhrová Francová H., Borský M., Tichý B., Burčková K., Chmelíková M.,
Kantorová B., Škabrahová H., Brychtová Y., Mayer J., Doubek M., Pospíšilová Š. (Brno)
2836. Detekce klonální heterogenity u chronické lymfocytární leukemie pomocí hlubokého
sekvenování nové generace
Schneiderová P., Jarošová M., Fillerová R., Dýšková T., Procházka V., Urbanová R., Papajík T.,
Kriegová E. (Olomouc)
Monoklonální gamapatie 1, sál Olomouc, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Maisnar V., Minařík J., Ščudla V.
2805. Multiple myeloma treatment - state of the art, controversies and future perspectives‘
Gimsing P. (Copenhagen – Denmark)
2816. Aktuální stav registru monoklonálních gamapatií
Maisnar V., Klimeš D., Pelcová J., Hájek R. (Hradec Králové, Brno, Ostrava)
Konference – Zdravotní laboranti 1, sál Evropa 1, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Juráňová J., Kadlecová J., Pavlíková Z.
2671. Využití platinových režimů v léčbě mnohočetného myelomu
Radocha J., Kateroglou S., Maisnar V. (Hradec Králové)
2761. Morfologie a patologie červené řady v nátěru periferní krve
Šimečková R., Mikulenková D., Kalašová J. (Praha)
2820. Myelom a teralite dialýza
Lachmanová J., Straub J., Pohlreich D., Špička I. (Praha)
2797. Vzácné hemoglobinové varianty - morfologická a molekulárně genetická diagnostika
Orviská M., Lapčíková A., Divoká M., Pospíšilová D., Čermák J., Indrák K., Divoký V. (Olomouc,
Praha)
2748. Cirkulující sérová miR-130a jako marker extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu
Ševčíková S., Bešše L., Sedlaříková L., Kubaczková V., Almáši M., Stanková M., Radová L.,
Penka M., Adam Z., Pour L., Krejčí M., Hájek R. (Brno)
2703. Vzťah erytroblastov v periférnej krvi a mortality u kriticky chorých
Macichová M., Grochová M., Firment J., Šimonová J., Trenkler Š., Mitníková M., Raffáč Š.,
Petrovičová J. (Košice – SK)
2793. Detekce minimální residuální choroby ze séra pacientů s mnohočetným myelomem
Sedlaříková L., Bešše L., Kubaczková V., Almáši M., Penka M., Adam Z., Pour L., Krejčí M., Hájek R.,
Ševčíková S. (Brno, Ostrava)
2665. Význam morfologického hodnocení erytrocytů při anémii, kazuistika s nečekaným závěrem
Vytisková S., Mottlová V. (Brno)
Akutní leukémie, sál Madrid, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Doubek M., Starý J., Szotkowski T.
CLL, sál Evropa 3, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Jarošová M., Lysák D., Smolej L.
2785. Léčba akutní lymfoblastické leukémie v dětském věku
Starý J. (Praha)
2808. Postavení alogenní transplantace u CLL v éře nových inhibitorů
Lysák D. (Plzeň)
2792. Pokroky v diagnostice a léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých
Doubek M., Folber F., Horáček J., Hrabovský Š., Šálek C. (Brno, Hradec Králové, Praha)
13
14
2735. Sérový profil cytokinů a adhezních molekul se liší u pacientů s nově diagnostikovanou
akutní myeloidní a lymfoblastickou leukemií
Horáček J. M., Kupsa T., Karešová I., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
2737. Indukční chemoterapie akutní myeloidní leukemie (AML) založená na vysokých dávkách
cytosinarabinosidu – hodnocení výsledků léčby s dlouhodobým odstupem
Szotkowski T., Hubáček J., Sičová K., Vrbková J., Šulavíková Z., Minařík J., Indrák K. (Olomouc)
2684. Sérové hladiny vybraných cytokinů a solubilních adhezních molekul korelují u pacientů
s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií: Vliv TNF-ALFA a FLT3-ITD
Kupsa T., Vaněk J., Vašatová M., Karešová I., Jebavý L., Žák P., Horáček J. M. (Hradec Králové)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 16:00 – 17:30
Konference – Zdravotní laboranti 2
CML/Ph– MPN
Monoklonální gamapatie 2
MDS
Konference – Zdravotní laboranti 2, sál Evropa 1, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Koupilová M., Králíčková L., Slavík L.
2694. Cytologie lymfoproliferativních onemocnění
Starostka D., Koláček D., Mikula P. (Havířov)
2795. Diagnostika CLL - kazuistika
Zadražilová V., Kropáčková J., Novosadová A., Dřímalová H., Novák M., Jarošová M. (Olomouc)
2794. Akutní monoblastická a monocytární leukémie - prezentace dvou kazuistik
Dynterová A., Pánková L., Fátorová I., Jurenková A., Smolej L. (Hradec Králové)
2730. Stanovení cytotoxické aktivity NK buněk na průtokovém cytometru
Vrbová J., Holubová M., Miklíková M., Lysák D., Jindra P. (Plzeň)
2687. Significance of anemia in patients with CML at diagnosis and during the tratment with
imatinib outside the clinical trials: CAMELIA Registry experience
Faber E., Mužík J., Janoušová E., Dufková T., Jindra P., Cmunt E., Sninská Z., Demitrovičová Ľ.,
Mikušková E., Chudej J., Markuljak I., Palášthy S., Štecová N., Tóthová E., Dušek L., Indrák K.
(Olomouc, Plzeň, Praha, Bratislava – SK, Martin – SK, Banská Bystrica – SK, Prešov – SK, Košice –
SK, Brno)
2732. Individualizovaná terapie IFNα a omezení selekčního tlaku tyrosin kinázových inhibitorů
(TKI) vede k dosažení MMR a eliminaci mutovaného BCR-ABL transkriptu u vysoce rizikových
pacientů s CML
Polívková V., Rohoň P., Čuřík N., Klamová H., Černá O., Divoká M., Zach J., Novák M., Marinov I.,
Soverini S., Faber E., Machová Poláková K. (Praha, Olomouc, Bologna – Italy)
2828. Mutace genu pro calreticulin u dětských pacientů s esenciální trombocytémií
Pospíšilová D., Divoká M. (Olomouc)
Monoklonální gamapatie 2, sál Olomouc, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Adam Z., Bačovský J., Pika T.
2779. Nemoci způsobené protilátkovou aktivitou monoklonálního imunoglobulinu – zkušenosti
s jejich léčbou
Adam Z., Krejčí M., Pour L., Michálková E., Sandecká V. (Brno)
2744. Laboratorní a klinické aspekty proteinové analýzy u nemocných s nově
diagnostikovanou Waldenströmovou makroglobulinémií
Pika T., Lochman P., Heřmanová Z., Juráňová J., Minařík J., Ščudla V. (Olomouc)
2803. Fenotypový profil Waldenströmovy makroglobulinémie
Říhová L., Všianská P., Bezděková R., Suská R., Stejskalová M., Pour L., Adam Z., Penka M.,
Hájek R. (Brno, Ostrava)
2834. Castlemanova choroba – multicentrický typ
Adam Z., Szturz P., Pour L., Krejčí M. (Brno)
2773. Zajištění hemoterapie pro pacienty po transplantaci kostní dřeně/periferních kmenových
buněk (TKD/TKB)
Vodičková M., Kalmanová P., Holusková I., Galuszková D. (Olomouc)
2745. Klinické, laboratorní a diferenciálně diagnostické aspekty amyloidóz
Pika T., Látalová P., Ščudla V. (Olomouc)
CML/Ph- MPN, sál Evropa 3, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Faber E., Indrák K., Mayer J.
2787. Rodinný výskyt mnohočetného myelomu, náhoda nebo genetická dispozice?
Bačovský J., Minařík J., Pika T., Ščudla V., Divoká M., Jarošová M. (Olomouc)
2811. Jak bezpečná je léčba CML tyrosin kinázovými inhibitory?
Mayer J., Ráčil Z., Žáčková D. (Brno)
MDS, sál Madrid, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Čermák J., Jarošová M., Rohoň P.
2766. Bude digitální PCR technologií příští generace pro přesnou a citlivou kvantifikaci
BCR-ABL1 a monitorování hluboké molekulární odpovědi u CML?
Žižková H., Zemanová K., Klamová H., Zach J., Motlová E., Saussele S., Mahon F.,
Machová Poláková K. (Praha, Mannheim – Germany, Bordeaux – France)
2721. Plasma and leukocyte metabolomics of patients with chronic myeloid leukaemia
Friedecký D., Karlíková R., Mičová K., Hrdá M., Široká J., Vrobel I., Gardlo A., Najdekr L., Faber E.,
Adam T. (Olomouc)
2784. Význam biopsie kostnej drene u pacientov s MDS
Vašeková P., Plank L. (Martin – SK)
2810. Validované postupy pro diagnostiku myelodysplastického syndromu průtokovou cytometrií
Marinov I. (Praha)
2685. Klonální heterogenita u nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS)
a komplexními karyotypy
Zemanová Z., Michalová K., Březinová J., Lhotská H., Svobodová K., Šárová I., Lizcová L., Izáková S.,
Ransdorfová Š., Krejčík Z., Beličková M., Šišková M., Jonášová A., Neuwirtová R., Čermák J. (Praha)
15
16 2708. Molekulárně cytogenetická analýza přestaveb genu ASXL1 u nemocných s delecí 20q
Březinová J., Šárová I., Lhotská H., Ransdorfová Š., Izáková S., Svobodová K., Marková J.,
Zemanová Z., Čermák J., Jonášová A., Podskalská L., Michalová K. (Praha)
2726. Vysoká hladina mRNA pro cereblon o plné délce je důležitá pro účinnost lenalidomidu
u pacientů s myelodysplastickým syndromem typu del(5q) nebo s del(5q) a zároveň trizomií
chromozomu 8 v samostatných buněčných klonech
Fuchs O., Polák J., Vostrý M., Bokorová R., Kostečka A., Hájková H., Neuvirtová R., Šišková M.,
Čermák J., Šponerová D., Lauermannová M., Šálek C., Soukupová J., Mikulenková D., Červínek L.,
Březinová J., Michalová K., Jonášová A. (Praha, Brno)
2802. První zkušenosti v České republice s lenalidomidem v terapii anemických nemocných
s myelodysplastickým syndromem s delecí dlouhého ramene 5. chromozomu
Jonášová A., Červinek L., Bělohlávková P., Čermák J., Rohoň P., Černá O., Hochová I.,
Kačmářová K., Janoušová E. (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc)
2752. Vliv chelatační léčby deferasiroxem na hematologické zlepšení u MDS
Bělohlávková P., Kupsa T., Voglová J., Žák P. (Hradec Králové)
17
18
ÚTERÝ 2. ČERVNA 2015
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 09:00 – 10:30
Maligní lymfomy 1
Transplantace 1
Maligní lymfomy 1, sál Evropa 1, 09:00 – 10:30
Předsednictvo: Móciková H., Plank L, Procházka V.
2690. Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu
Móciková H. (Praha)
2751. Prognostické faktory Hodgkinova lymfomu v éře intenzifikované terapie
Lukášová M., Procházka V., Raida L., Sičová K., Papajík T. (Olomouc)
2768. Imunohistochemická expresia CD30 antigénu v difúznom veľkobunkovom B-lymfóme
a jeho variantoch: analýza 205 CD30 pozitívnych prípadov
Plank L., Szépe P., Balhárek T., Mičák J., Farkašová A. (Martin – SK)
2796. Automatická analýza obrazu ukazuje vysokou variabilitu v denzitě CD30+ HRS buněk
u nodulární sklerózy klasického Hodgkinova lymfomu
Prouzová Z., Procházka V., Čapková Z., Dýšková T., Kriegová E., Cenklová V. (Olomouc)
2729. Užití PET-CT po 2 cyklech indukce k individualizaci léčby mladších pacientů s vysoce
rizikovým DLBCL: studie PET-RIMCEB české Kooperativní lymfomové skupiny
Pytlík R., Belada D., Šálek D., Móciková H., Kubáčková K., Papajík T., Matuška M., Janíková A., Sýkorová A.,
Kubinyi J., Kubíková I., Bělohlávek O., Trnková M., Trněný M. (Praha, Hradec Králové, Brno, Ostrava)
19
DOPOLEDNÍ BLOK 2, 11:00 – 12:30
Maligní lymfomy 2
Transplantace 2
Maligní lymfomy 2, sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Papajík T., Starostka D., Válková V.
2674. State of the art léčby lymfomu plášťové zóny
Procházka V. (Olomouc)
2753. Současné možnosti transplantační léčby u lymfomu plášťové zóny
Válková V. (Praha)
2750. Kompletní metabolická odpověď po terapii jako nezávislý prediktor prognózy
u pacientů s MCL
Obr A., Procházka V., Henzlová L., Buriánková E., Papajík T., Kapitáňová Z. (Olomouc)
2727. Cytomorfologie a imunofenotyp 16 případů lymfomu z plášťových buněk
Starostka D., Koláček D., Mikula P. (Havířov)
2771. Ibritumomab-tiuxetan v léčbě folikulárního lymfomu: analýza dat Kooperativní
lymfomové skupiny
Procházka V., Benešová K., Pytlík R., Papajík T., Janíková A., Belada D., Trněný M. (Olomouc, Praha,
Brno, Hradec Králové)
Transplantace 2, sál Madrid, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Bojtárová E., Kozák T., Raida L.
Transplantace 1, sál Madrid, 09:00 – 10:30
Předsednictvo: Karas M., Krejčí M., Žák P.
2716. Nové poznatky v transplantačnej liečbe aplastických anémií
Rusiňáková Z. (Olomouc)
2815. Postavení alogenní TKB v léčbě myelodysplastického syndromu
Žák P., Zavřelová A., Bělohlávková P., Radocha J., Víšek B. (Hradec Králové)
2741. Alogénna transplantácia krvotvorných buniek v liečbe PNH
Bojtárová E. (Bratislava – SK)
2706. Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětí pro nepříznivé formy
myelodysplastického syndromu v ČR – dlouhodobé výsledky
Keslová P., Sedláček P., Suková M., Formánková R., Říha P., Smíšek P., Šrámková L., Janečková D.,
Slámová L., Mejstříková E., Michalová K., Zemanová Z., Starý J. (Praha)
2790. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the NF-kB1 gene are associated with acute
graft-versus-host disease (aGvHD) in allografted patients
Kuba A., Raida L., Mrázek F., Schneiderová P., Kriegová E., Fürst T., Fürstová J., Faber E.,
Ambrůzová Z., Papajík T. (Olomouc)
2725. Cyklofosfamid následovaný busulfanem jako přípravný myeloablativní režim před alogenní
transplantací krvetvorných buněk u 20 pacientů s akutní myeloidní leukémií: toxicita a efektivita
Krejčí M., Hadrabová M., Ráčil Z., Semerád L., Weinbergerová B., Tomíška M., Mayer J. (Brno)
2724. Využití mesenchymálních stromálních buněk k léčbě steroidně refrakterní reakce štěpu
proti hostiteli po alogenní transplantaci hemopoetických kmenových buněk
Lysák D., Holubová M., Karas M., Hrabětová M., Steinerová K., Vokurka S., Jungová A., Pachner M.,
Jindra P. (Plzeň)
2712. Reduced-intensity transplantation as a part of standard treatment strategy in patients
aged 60 to 70 years with acute myeloid leukemia – single centre experience.
Karas M., Steinerová K., Lysák D., Vokurka S., Hrabětová M., Jungová A., Jindra P. (Plzeň)
2709. Outcome of karyotypic normal FLT3-ITD mutated AML patients treated intentionally with
upfront alloHCT - single center experience
Jindra P., Karas M., Lysák D., Vokurka S., Jungová A., Steinerová K., Mohammadová L., Hrabětová M. (Plzeň)
2713. Pre-transplant quantitative monitoring of NPM1 mutations significantly predicts outcome of
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in normal karyotype AML in complete remission
Karas M., Steinerová K., Lysák D., Vokurka S., Hrabětová M., Jindra P. (Plzeň)
2801. Vysokodávkovaná imunoablační terapie v léčbě autoimunitních onemocnění, nové
indikace
Kozák T., Novák J., Bortlík M., Ďuricová D., Petečuková V., Dobrovolný J., Rahmatová Š., Lukáš M.
(Praha)
2739. Recovery of mucosal-associated invariant T cells after myeloablative chemotherapy and
autologous peripheral blood stem cell transplantation
Novák J., Dobrovolný J., Brožová J., Kozák T. (Praha)
20
POSTEROVÁ SEKCE
Prezentace posterů - v prostorách haly Omega, během trvání kongresu 31.5. – 2.6.
PONDĚLÍ 1. ČERVNA 2015, 13:00 – 13:30, moderovaná diskuze
OŠETŘOVATELSTVÍ A ZDRAVOTNÍ LABORANTI (moderuje: Koukalová A.)
P1/2760. Výroba trombocytárních přípravků na transfuzním oddělení FN Olomouc
Procházková O., Skotáková A., Vymětalová R., Koukalová A., Galuszková D. (Olomouc)
P2/2757. Verifikace před akreditací dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 v Laboratoři infekčních
markerů Transfuzního oddělení FN Olomouc
Oklešťková D., Šrámková B., Sekaninová P., Vymětalová R., Galuzsková D. (Olomouc)
Advances in Molecular Hematology (moderuje: Procházka V.)
P3/2765. CD22 as a target for antibody therapy of resistant forms of childhood B-cell precursor
acute lymphoblastic leukemia
Kužílková D., Kanderová V., Kalina T., Hrušák O., Mejstříková E. (Praha)
P4/2715. Leukemia-associated antigens as alternative markers of minimal resiual disease
Polák J., Petrboková R., Hájková H., Válková V., Soukupová J., Marková M., Vítek A., Schwarz J.,
Nováková L., Soukup P., Srbová D., Šálek C. (Praha)
CLL (moderuje: Procházka V.)
P5/2670. Cytometrická analýza markerů dráhy programované buněčné smrti u chronické
lymfatické leukémie
Novák M., Procházka V., Papajík T. (Olomouc)
P6/2800. Delece 14q, vzácná rekuretní aberace u pacientů s CLL
Truhlíková L., Šablaturová T., Stoklasová M., Strnková A., Dřevojánková B., Burdová A., Hodslavská V.,
Sítková R., Klodová D., Wróbel M., Bodzásová C., Zuchnická J., Adamová D., Heinzová V., Živná J.,
Rytiková N., Brychtová Y., Brejcha M. (Nový Jičín, Ostrava, Opava, Hranice, Krnov, Brno)
P7/2769. Asociace mutace SF3B1, rekurentních genetických aberací a stereotypního receptoru
subset #2 nemocných s chronickou lymfocytární leukémií
Urbanová R., Dřímalová H., Krůzová L., Holzerová M., Turcsányi P., Zinráková P., Kubová Z.,
Procházka V., Jarošová M., Marešová I., Vrbková J., Papajík T. (Olomouc)
P8/2763. Mutačný status IGHV ako prognostický faktor u CLL
Skirková L., Hikkel I., Čermák M., Copáková L. (Bratislava – SK)
P9/2733. Mikroprostředí u chronické lymfocytární leukémie: prognostický význam cirkulujících
angiogenních faktorů.
Smolej L., Vodárek P., Andrýs C., Šimkovič M., Motyčková M., Belada D., Žák P. (Hradec Králové)
CML/Ph-MPN (moderuje: Rohoň P.)
P10/2746. Detekcia mutácií v géne CALR u pacientov s ET a PMF
Mikulášová Z., Leitnerová M., Skirková L., Copáková L. (Bratislava – SK)
P11/2722. Prognostické indexy u chronické myeloidní leukemie – existuje prostor ke zlepšení?
Faber E., Fürstová J., Fürst T., Mužík J., Janoušová E., Dufková T., Čermáková Z., Indrák K. (Olomouc, Brno)
MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE (moderuje: Minařík J.)
P12/2767. Multiple myeloma and bone marrow microenvironment – immunohistochemical study
Flodr P., Minařík J., Pika T., Bačovský J., Látalová P., Puščiznová P., Ščudla V. (Olomouc)
P13/2740. Fenotypový profil plazmocelulární leukemie
Bezděková R., Všianská P., Suská R., Kučerová P., Pour L., Penka M., Hájek R., Říhová L. (Brno)
P14/2738. Cirkulující mikroRNA v moči u mnohočetného myelomu
Sedlaříková L., Bešše L., Kubaczková V., Novosadová S., Almáši M., Bezděková R., Stanková M.,
Radová L., Penka M., Adam Z., Pour L., Krejčí M., Hájek R., Ševčíková S. (Brno, Ostrava)
P15/2723. Význam hloubky kompletní remise u mnohočetného myelomu po indukční léčbě ve
vztahu k časnosti progrese/relapsu
Zábranská T., Jungová A., Jindra P. (Plzeň)
P16/2698. Molekulárno-cytogenetická analýza vybraných regiónov chromozómu 8 u pacientov
s MM a ich porovnanie v čase diagnózy a relapsu/progresii
Vincová M., Holzerová M., Mičková P., Pika T., Ščudla V., Jarošová M. (Olomouc)
P17/2682. Riziko progrese monoklonální gamapatie (MGUS) do mnohočetného myelomu výsledky jednoho centra.
Havlová E., Jungová A., Lavičková A., Šlechtová J. (Plzeň)
P18/2681. Hodnocení histomorfometrie u nemocných s nově diagnostikovaným mnohočetným
myelomem
Minařík J., Überall I., Petrová P., Heřmanová Z., Puščiznová P., Hrbek J., Pika T., Bačovský J.,
Heřman M., Ščudla V. (Olomouc)
P19/2680. Pilotní hodnocení korelace rozsahu kostního postižení u mnohočetného myelomu
s panelem vybraných biomarkerů Oncology I Minařík J., Kriegová E., Schneiderová P., Zapletalová J., Puščiznová P., Hrbek J., Heřmanová Z.,
Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. (Olomouc)
P20/2679. Srovnání hladin sérového sklerostinu a matrix metaloproteinázy 9 u mnohočetného
myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Hrbek J., Zapletalová J., Puščiznová P., Pika T., Bačovský J.,
Heřman M., Ščudla V. (Olomouc)
P21/2669. Raritní imunofenotypy u mnohočetného myelomu
Novák M., Pika T., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V. (Olomouc)
AKUTNÍ LEUKEMIE (moderuje: Rohoň P.)
P22/2707. Sledování minimální reziduální nemoci pomocí MLL-PTD u pacientů s AML
Hrochová K., Chmelařová M., Lánská M., Víšková A., Plíšková L. (Hradec Králové)
MDS (moderuje: Rohoň P.)
P24/2759. Morfologické nálezy u pacientů s MDS - kasuistiky
Zuchnická J. (Ostrava)
21
22 P25/2711. Role DNA reparačních mechanismů v patogenezi myelodysplastického syndromu
Válka J., Beličková M., Veselá J., Stará E., Planetová B., Jonášová A., Čermák J. (Praha)
P26/2818. Výskyt méně častých chromosomových aberací u nemocných s MDS
Holzerová M., Balcárková J., Mikešová M., Krůzová L., Prekopová I., Kropáčková J., Hanzlíková J.,
Rohoň P., Pikalová Z., Indrák K., Papajík T., Jarošová M. (Olomouc)
P27/2683. Využití I-FISH k molekulárně cytogenetické analýze CD34+ buněk získaných
z periferní krve nemocných s MDS
Ransdorfová Š., Březinová J., Šárová I., Beličková M., Jonášová A., Neuwirthová R., Zemanová Z.,
Čermák J., Michalová K. (Praha )
TRANSPLANTACE (moderuje: Rohoň P.)
P37/2678. Výběr a příprava dárce k separaci PBPC a následná péče o něj
Černobilová K., Bhuiyan Ludvíková Z., Franzová K. (Praha)
P38/2728. Komplexní změny karyotypu jako významný prediktor výsledků alogenní
transplantace u pacientů s myelodysplastickým syndromem
Víšek B., Zavřelová A., Bělohlávková P., Lánská M., Žák P., Radocha J. (Hradec Králové)
P39/2704. Alogénna transplantácia krvotvorných buniek v liečbe chronickej lymfocytovej leukémie
Sopko L., Bojtárová E., Roziaková Ľ., Al Sabty F., Mistrík M., Bátorová A. (Bratislava - SK)
P28/2668. Kongenitální dyserytropoetická anémie typu II (CDAII) s unikátní mutací SEC23B
a těžkou neonatální prezentací u dvou sourozenců
Lejhancová K., Malý J., Schwarz K., Špaček J., Lukeš A., Heimpel H. † (Hradec Králové; Ulm Germany)
VARIA (moderuje: Szotkowski T.)
P29/2782. Dlouhodobý efekt a pozdní následky imunosupresivní léčby Antithymocytárním
globulinem a cyklosporinem A u dětských pacientů s aplastickou anémií
Suková M., Mejstříková E., Smíšek P., Keslová P., Pospíšilová D., Čermák J., Zapletal O., Sedláček P.,
Starý J. (Praha, Olomouc, Brno)
P42/2775. Hemoterapie ve Fakultní nemocnici Olomouc v roce 2014
Entrová A., Smital J., Galuszková D. (Olomouc)
P30/2764. Prevalence mutace v transkripčním faktoru GATA-2 u dětí s myelodysplastickým
syndromem v České republice
Nováková M., Žaliová M., Froňková E., Wlodarski M. W., Janda A., Suková M., Zemanová Z., Campr V.,
Zapletal O., Kuhn T., Pospíšilová D., Lejhancová K., Vodičková E., Trka J., Starý J., Hrušák O., Mejstříková E.
(Praha; Breisgau – Germany; Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové - Czech Republic)
MALIGNÍ LYMFOMY (moderuje: Procházka V.)
P31/2762. Double hit lymfóm
Svoreň Z., Albertová K., Džubasová M., Žákovičová A., Čermák M., Janíková P., Štuková M.,
Balúchová K., Copáková L. (Bratislava - SK)
P32/2756. Molekulárně-cytogenetická analýza souboru nemocných s difúzním velkobuněčným
B-lymfomem
Mikešová M., Holzerová M., Krůzová L., Procházka V., Prouzová Z., Flodr P., Papajík T., Jarošová M.
(Olomouc)
P33/2755. Zavedení detekce somatických mutací v genech MYD88 a CXCR4 z periferní krve
u pacientů s Waldenströmovou makroglobulinémií a IgM MGUS
Kufová Z., Sedlaříková L., Bešše L., Kaščák M., Jelínek T., Ševčíková S., Penka M., Adam Z.,
Kryukov F., Hájek R.(Brno, Ostrava)
P34/2742. Anaplastický velkobuněčný lymfom – diagnostika a sledování minimální reziduální
nemoci
Kalinová M., Hilská I., Mrhalová M., Kabíčková E., Kodet R. (Praha)
P35/2696. Chemoterapie zaměřená na centrální nervový systém (CNS) v kombinaci
s vysokodávkovanou chemoterapií a autologní transplantací kmenových buněk (ASCT)
u primárních CNS lymfomů
Paličková M., Novák J., Jančárková T., Kozák T. (Praha)
P36/2673. Vyšetření mutací v genech MYD88 a CXCR4 u pacientů s Waldenströmovou
makroglobulinémií
Křupková L., Divoká M., Pika T., Orviská M., Koláčková M., Divoký V., Papajík T. (Olomouc)
P41/2776. Zkušenosti s léčbou potransplantačních lymfoproliferací (PTLD)
Ticháková P., Novák J., Kozák T. (Praha)
P43/2774. Mukormykóza u hematoonkologických pacientů na IHK FNKV
Petečuková V., Novák J., Lysková P., Kozák T. (Praha, Ústí nad Labem)
P44/2754. Transport transfuzních přípravků pomocí systému TRANS Control
Osmanová A., Smital J., Krumpholcová D., Galuszková D. (Olomouc)
P45/2747. Erytrocytaferetická léčba čtrnáctileté pacientky s diagnózou polycytemia vera
Stejskalová M., Sulovská I., Pospíšilová D., Galuszková D. (Olomouc)
P46/2710. K perinukleolární oblasti granulocytárních precurzorů u nemocných s chronickou fází CML
Smetana K., Mikulenková D., Klamová H., Jirásková I. (Praha)
P47/2702. Supraklavikulární lymfadenopathie
Koláček D., Starostka D., Švidrnochová J. (Havířov)
P48/2691. Thrombin generation test at R2 polymorphism of factor V Procházková J., Slavík L., Procházka M., Úlehlová J.(Olomouc)
P49/2689. Extracorporeal elimination – method of kinetically guided removal of plazma
pegylated liposomal doxorubicin in ovarian cancer patients.
Stanislav F., Kubeček O., Bláha M., Martínková J., Maláková J., Špaček J. (Hradec Králové)
P50/2688. Transfuze granulocytů v léčbě těžkých infekcí během prolongované neutropenie:
Zkušenosti jednoho centra z let 2005-2014.
Faber E., Vráblová L., Blahutová Š., Raida L., Szotkowski T., Hubáček J., Rohoň P., Urbanová R.,
Marešová I., Lišková L., Indrák K., Čermáková Z., Papajík T., Kolář M. (Olomouc, Ostrava)
P51/2686. Plazmafiltrace restauruje junkci fotoreceptorů u věkem podmíněné makulární
degenerace
Bláha M., Rencová E., Langrová H., Studnička J. (Hradec Králové)
23
Febrilní neutropenie může
zmařit vyhlídky na dobrý výsledek léčby
• účinná prevence febrilní neutropenie 1,2
díky dodržení RDI*,3,4
• delší přežití
Chrání pacienty,
optimalizuje chemoterapii
rozsáhlými klinickými zkušenostmi 5
• záruka daná
*RDI = relativní dávková intenzita
Odkazy: 1. Neulasta®, Souhrn údajů o přípravku. 2. Cooper KL et al. BMC Cancer 2011;
11: 404. 3. Chirivella I et al. Breast Cancer Res Treat 2009; 114(3): 479-484. 4. Pettengell R
et al. Ann. Hematol 2008; 87: 429-430. 5. Data on file, Amgen.
Amgen s. r. o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
tel.: 221 773 500, www.amgen.cz
NO-CZE-AMG-071-2015-February-P
Chrání pacienty,
optimalizuje chemoterapii
Zkrácené informace o léčivém přípravku Neulasta®
Název přípravku: Neulasta 6 mg injekční roztok. Léčivá látka a léková forma: 6 mg pegfilgrastimum v 0,6 ml
(10 mg/ml) injekčního roztoku. Pegfilgrastim se vyrábí r-DNA technologií pomocí E. coli. Terapeutické indikace:
Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu). Dávkování a způsob podání*: Na jeden cyklus chemoterapie se doporučuje jedna dávka
6 mg Neulasty podaná subkutánní injekcí nejdříve 24 hodin po aplikaci cytostatik. Neulasta se podává podkožně.
Injekce má být aplikována do stehna, břicha nebo horní části paže. Bezpečnost a účinnost Neulasty u dětí nebyla
dosud stanovena. Úprava dávky u pacientů s poškozením ledvin, včetně pacientů s konečným stádiem onemocnění
ledvin, není doporučena. Kontraindikace: Hypersensitivita na pegfilgrastim, na proteiny pocházející z E.coli nebo
na kteroukoliv pomocnou látku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Dosud nejsou k dispozici
dostatečné údaje o dlouhodobých účincích Neulasty u pacientů s akutní myeloidní leukémií. U těchto pacientů
by měla být Neulasta podávána se zvláštní opatrností. Bezpečnost a účinnost Neulasty dosud nebyly zkoumány
u pacientů s myelodysplastickým syndromem, chronickou myeloidní leukémií a u pacientů se sekundární AML;
proto by u těchto pacientů neměl být používán. Zvláštní pozornost by měla být věnována rozlišení blastického
zvratu u chronické myeloidní leukémie od akutní myeloidní leukémie. Bezpečnost a účinnost podávání Neulasty
nebyla prověřena u pacientů s nově zjištěnou AML mladších 55 let s cytogenetickým nálezem t(15;17) a u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik, dále pak při mobilizaci krevních progenitorových buněk krve
u pacientů nebo u zdravých dárců. V případě příznaků syndromu dechové tísně u dospělých (ARDS) musí být léčba
Neulastou ukončena podle rozhodnutí lékaře a musí být zahájena odpovídající terapie. *Po podání G-CSF byl vzácně
hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár. Tito pacienti mají být pečlivě sledováni a mají dostávat standardní
symptomatickou léčbu, která může zahrnovat i intenzivní péči. Po podání G-CSF se méně často vyskytuje obvykle
bezpříznaková splenomegalie. Velmi vzácně byly hlášeny případy ruptury sleziny. Velikost sleziny by měla být proto
pečlivě sledována. Doporučuje se pravidelné sledování počtu krevních destiček a hematokritu. Zvláštní opatrnosti
je třeba při podávání chemoterapeutik, pokud je o nich známo, že způsobují těžkou trombocytopenii. Opatrnosti
je zapotřebí u pacientů se srpkovitou anémií. Pokud počet leukocytů překročí 50 × 109/l po dosažení očekávané
nejnižší hodnoty, je třeba léčbu Neulastou přerušit. Léčbu Neulastou je třeba trvale ukončit u pacientů, u kterých
se objeví závažná alergická reakce. Neulastu by neměli užívat pacienti s dědičnou intolerancí fruktózy. *Pro lepší
dohledatelnost má být v záznamu pacienta zřetelně zaznamenán obchodní název podaného přípravku. Interakce
s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Neulasta by měla být podána nejdříve 24 hodin po aplikaci
cytostatik. Současné podání Neulasty a 5-fluorouracilu nebo jiných antimetabolitů během testů na zvířecím modelu
mělo za následek potenciaci myelosuprese. Těhotenství: Neulasta není doporučena v těhotenství a ženám, které
neužívají antikoncepci a mohly by otěhotnět. Kojení: Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Musí být
rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo ukončit/pozastavit léčbu Neulastou. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným
nežádoucím účinkem byla bolest kostí a muskuloskeletální bolest (myalgie, arthralgie, bolest končetin, zad a šíje).
Bolest kostí byla obecně mírná až středně těžká a přechodná a u většiny pacientů zvládnutelná standardními
analgetiky. Také byly hlášeny časté bolesti hlavy, nauzea, trombocytopenie a reakce v místě vpichu (včetně
bolesti). Méně často byly popsány reakce z přecitlivělosti včetně angioedému, dyspnoe, hypotenze a anafylaxe,
dále plicní nežádoucí účinky včetně intersticiální pneumonie, plicního edému či plicní fibrózy a ojedinělé případy
krizí u pacientů (a přenašečů) se srpkovitou anémií. Děti: U mladších dětí ve věku 0–5 let (92 %) byl pozorován
ve srovnání se staršími dětmi ve věku 6–11 let (80 %) a 12–21 let (67 %) a dospělými vyšší výskyt závažných
nežádoucích účinků. Inkompatibility: Neulasta je inkompatibilní s roztoky chloridu sodného. Zvláštní opatření
pro uchovávání: Uchovávejte při 2 °C – 8 °C (v chladničce). Neulasta může být vystavena pokojové teplotě (do
30 oC) na maximálně jedno období ne delší než 72 hodin. Chraňte před mrazem a světlem. Druh obalu: Předplněná
injekční stříkačka s automatickým chráničem jehly k jednorázovému použití ze skla typu I s jehlou z nerezavějící
oceli. Jedna krabička obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe
B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/02/227/004. Datum revize textu:
Srpen 2014. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej
léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
NO-CZE-AMG-254-2014-September-NP
Zlepšení kvality života (QoL). Vyšší celkové přežití.1
SPC JAKAVI
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme
zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků
viz Souhrn údajů o přípravku, bod 4.8.
PRO VAŠE PACIENTY
s myelofibrózou (MF): 2,3,4
s pravou polycytémií (PV): 2,3,4
Léčba dospělých pacientů
se splenomegalií nebo
s příznaky přidruženými
k primární myelofibróze
(chronické idiopatické myelofibróze),
postpolycytemické myelofibróze
nebo myelofibróze po esenciální
trombocytemii.
Léčba dospělých pacientů
s pravou polycytémií,
kteří jsou rezistentní nebo
intolerantní k hydroxyurei.
Literatura:
1. Cervantes F, Vannucchi AM, Kiladjian J-J, et al; for the COMFORT-II investigators.
Three-year efficacy, safety, and survival findings from COMFORT-II, a phase 3
study comparing ruxolitinib with best available therapy for myelofibrosis. Blood.
2013;122(25):4047-4053,
2. JAKAVI Souhrn udajů o připravku 03/2015,
3. http://www.ema.europa.eu, 03/2015,
4. http://www.sukl.cz, 05/2015.
*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
V indikaci PV
je přípravek Jakavi
registrován od 11. 3. 2015
Novartis s.r.o., Pharma
Gemini, budova B; Na Pankráci 1724/129; 140 00 Praha 4
tel.: 225 775 111; fax: 225 775 222
www.novartis.com
CZ1503312430-05/2015
SPC přípravku Jakavi® je uvedeno na následující straně.
CZ1503312430-05/2015
®
Zkrácená informace
JAKAVI 5 mg tablety; JAKAVI 15 mg tablety; JAKAVI 20 mg tablety:
Složení: Léčivá látka: Ruxolitinibum 5 mg, 15 mg nebo 20 mg. Indikace: Léčba dospělých pacientů se splenomegalií
nebo s příznaky přidruženými k primární myelofibróze (chronické idiopatické myelofibróze), postpolycytemické myelofibróze nebo myelofibróze po esenciální trombocytemii. *Léčba dospělých pacientů s pravou polycytémií, kteří jsou
rezistentní nebo intolerantní k hydroxyurei.* Dávkování: Doporučená počáteční dávka u myelofibrózy je 15 mg dvakrát
denně u pacientů s počtem trombocytů 100×109/l až 200×109/l a 20 mg dvakrát denně u pacientů s počtem trombocytů >200×109/l. *Doporučená počáteční dávka přípravku Jakavi u pravé polycytémie je 10 mg podávaných perorálně
dvakrát denně.* U pacientů s počtem trombocytů 50 až <100×109/l není dostatek údajů pro stanovení přesné úvodní
dávky. U těchto pacientů je maximální doporučená úvodní dávka 5 mg dvakrát denně a její další titrace má být prováděna
velmi opatrně. U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná specifická úprava dávky.
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být doporučená počáteční dávka stanovená podle počtu trombocytů
redukovaná o přibližně 50 %. U pacientů s poruchou funkce jater má být doporučená počáteční dávka, stanovená podle
počtu trombocytů a podávaná dvakrát denně, snížena o přibližně 50 %. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou
látku, nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Těhotenství a laktace. Zvláštní upozornění/opatření: Léčba může
způsobit hematologické nežádoucí účinky léku, včetně trombocytopenie, anemie a neutropenie. Před zahájením léčby
musí být vyšetřen kompletní krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů. Léčba má být přerušena u pacientů, u kterých dojde k poklesu počtu trombocytů na méně než 50×109/l nebo absolutního počtu neutrofilů na méně
než 0,5×109/l. U všech pacientů má být zhodnoceno riziko vzniku závažné bakteriální, mykobakteriální, mykotické a
virové infekce, léčba nemá být zahajována, dokud není závažná probíhající infekce zvládnuta. V případě výskytu časných
příznaků infekce herpes zoster se doporučuje co možná nejvčasnější vyhledání možnosti léčby v případě infekce. *Před
zahájením léčby by mělo být u pacientů provedeno vyšetření na aktivní a neaktivní („latentní“) tuberkulózu podle místních
doporučení. Pokud je podezření na progresivní multifokální leukoencefalopatii, musí být ukončeno další podávání, dokud
není PML vyloučena.* Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo
malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli Jakavi užívat. Interakce: Při společném užití se silnými inhibitory CYP3A4
(např. boceprevir, klarithromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/ritonavir, mibefradil, nefazodon, nelfinavir,
posakonazol, sachinavir, telaprevir, telithromycin, vorikonazol) má být jednotlivá dávka přípravku Jakavi, podávaná dvakrát denně, snížena přibližně o 50 %. Při společném užití s duálními inhibitory CYP2C9 a CYP3A4 (např. flukonazol) má být
zváženo 50 % snížení dávky. Při společném užití s induktory CYP3A4 (např. avasimib, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampin (rifampicin), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) mají být pacienti pečlivě sledováni a dávka
titrována s ohledem na bezpečnost a účinnost. Vliv na řízení vozidel a obsluhu strojů: Pokud pacient po užití přípravku
Jakavi pozoruje závratě, má se vyhnout řízení a obsluze strojů. Nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce močových cest,
anemie, trombocytopenie, neutropenie, krvácení (všechny případy krvácení zahrnující intrakraniální a gastrointestinální
krvácení, podlitiny a jiné typy krvácení, nárůst tělesné hmotnosti, hypercholesterolémie, závrať, bolest hlavy, zvýšená
hladina ALT, zvýšená hladina AST, hypertenze. Časté: herpes zoster, flatulence, zácpa. Další nežádoucí účinky - viz
úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Dostupné lékové formy/
velikosti balení: 60 tablet. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg.
číslo: Jakavi 5 mg – EU/1/12/773/001, Jakavi 15 mg – EU/1/12/773/002, Jakavi 20 mg – EU/1/12/773/003. Datum
registrace: 23.08.2012. Datum poslední revize textu SPC: 11.03.2015. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH12 5AB, Velká Británie. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, úhrada přípravku
dosud nebyla stanovena.
%
BCR-ABL
L ”10%
%&5$%/ 10%
005
05
Stanovení
diagnózy
MMR
PĚVtF
MR4,5
P
PĚVtFŢ
ĚVtFŢ
ĚVtF
t Ţ
CZ1503313770-05/2015
6WDQRYHQt
GLDJQy]\
PĚVtF
PĚVtFŢ
Klinická studiea,bXSDFLHQWŢV3K&0/&3SURNi]DODæH
ODPOVĚĎ JE DŮLEŽITÁ
* oproti imatinibu
a. Larson RA, et al.; Leukemia 2012, Oct;26(10):2197-203. doi: 10.1038/leu.2012.134
b. Hughes TP, et al.; Blood 2013, Dec 11, 2013; DOI 10.1182/blood-2013-06-510396
SPC přípravku Tasigna® je uvedeno na následující straně.
CZ1503313770-05/2015
Časnější odpověď. Hlubší odpověď. Nižší výskyt progresí do AP/BC.*
Zkrácená informace Tasigna® 150 mg tvrdé tobolky, Tasigna® 200 mg tvrdé tobolky
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nebo 200 mg nilotinibum (jako hydrochlorid
monohydrát). Indikace: Tasigna 150 mg a Tasigna 200 mg je indikována k léčbě dospělých
pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií s přítomností filadelfského
chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi. Tasigna 200 mg je rovněž indikována k léčbě
dospělých pacientů s chronickou a akcelerovanou fází CML s přítomností philadelphského
chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib.
Data o účinnosti u pacientů s CML v blastické krizi nejsou k dispozici. Dávkování: 300 mg
2x denně u nově diagnostikovaných pacientů s CML v chronické fázi. 400 mg 2x denně u
pacientů s chronickou nebo akcelerovanou fází CML, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli
předcházející léčbu zahrnující imatinib, Tasigna by měla být podávána 2x denně přibližně po
12 hodinách a nesmí být užívána spolu s jídlem. Dvě hodiny před užitím dávky a alespoň
jednu hodinu po užití dávky by neměla být požita žádná potrava. Užívání u pediatrických pacientů se nedoporučuje. U starších lidí a pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nejsou žádná
omezení. Pacienti se zhoršenou funkcí jater by měli být léčeni s opatrností. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na nilotinib nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku. Zvláštní
upozornění/opatření: Léčba Tasignou je doprovázena trombocytopenií, neutropenií a anemií.
Myelosuprese byla zpravidla reverzibilní a obvykle zvládnutá dočasným vysazením přípravku
nebo snížením dávky. Kompletní vyšetření krevního obrazu by mělo být prováděno v prvních
2 měsících léčby každé dva týdny a dále pak jednou měsíčně, nebo podle klinické indikace.
*Před zahájením léčby se doporučuje stanovit hladinu glukózy a monitorovat ji během léčby,
pokud je to klinicky indikováno.* Pozornost je třeba věnovat pacientům s prodlouženým QTc
intervalem (nebo s rizikem), jako jsou pacienti s hypokalemií, hypomagnezemií, s kongenitálním syndromem dlouhého QT intervalu, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné látky, které
prodlužují QT interval. U pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi
nebo akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo onemocnění srdce nebo významné
kardiální rizikové faktory, se vyskytly méně časté případy náhlých úmrtí. *Ve studii fáze III u
pacientů s nově diagnostikovanou CML byly s frekvencí méně častou zjištěny závažné formy
zadržování tekutin, jako je pleurální efuze, plicní edém a perikardiální efuze, podobné případy
byly zjištěny také v postmarketingových hlášeních. Kardiovaskulární příhody byly hlášeny
v randomizované studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML a zjištěny v postmarketingových hlášeních. Pacienti by měli být poučeni o nutnosti okamžitě vyhledat lékaře,
pokud se u nich projeví akutní známky nebo příznaky kardiovaskulárních příhod. Měl by být
vyhodnocen kardiovaskulární stav pacientů a kardiovaskulární rizikové faktory by měly být
během léčby přípravkem Tasigna sledovány a aktivně zvládány podle standardních doporučení.* Významné prodloužení QT intervalu se může objevit při současném nesprávném užívání
se silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT
interval, a/nebo s potravou. Hypokalemie nebo hypomagnezemie musí být upraveny před
podáním Tasigny a měly by být pravidelně sledovány během léčby. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterním poškozením, s anamnézou pankreatitidy. Tasigna se nedoporučuje
během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Ženy ve fertilním věku musí během léčby
a dva měsíce po ukončení léčby užívat účinnou kontracepci. Při podávání pacientům s totální
gastrektomií by mělo být zváženo častější sledování. Před započetím léčby je doporučená
Novartis s.r.o., Pharma
Gemini, budova B; Na Pankráci 1724/129; 140 00 Praha 4
tel.: 225 775 111; fax: 225 775 222
www.novartis.com
úprava klinicky významné dehydratace a léčba vysokých hladin kyseliny močové z důvodu
možného výskytu syndromu nádorového rozpadu (TLS). Nedoporučuje se užívání přípravku
Tasigna u pacientů s dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, těžkou nedostatečností laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy. Interakce: Pozornost je třeba u pacientů léčených
antiarytmiky a jinými látkami, které mohou prodlužovat QT interval. Neměly by být současně
podávány silné inhibitory CYP3A4, včetně ketokonazolu. Středně silným inhibitorům CYP3A4
je třeba věnovat pozornost. Současné podání nilotinibu a imatinibu má mírný inhibiční účinek
na CYP3A4 nebo P-gp. Rifampicin (silný induktor CYP3A4) a nilotinib se nesmí užívat současně. Souběžné podávání jiných induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a
třezalka) může také snižovat expozici nilotinibu. V případě potřeby může být Tasigna užívána
současně s esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové pumpy. Nilotinib je relativně
silným inhibitorem CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 a UGT1A1. Doporučuje se opatrnost,
především při souběžném užívání nilotinibu s léčivými přípravky, které mají úzký terapeutický
index. Při souběžné léčbě warfarinem se doporučuje kontrola farmakodynamických ukazatelů
warfarinu (INR nebo PT) minimálně během prvních 2 týdnů od zahájení. Absorpce Tasigny je
zvýšena při současném příjmu potravy s následným zvýšením koncentrace v séru. Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být požívány.
*Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolesti hlavy, nauzea, bolest v nadbřišku, vyrážka, svědění,
alopecie, myalgie, únava, hypofosfatémie (včetně snížení hladiny fosforu v krvi), hyperbilirubinémie (včetně zvýšení hladiny bilirubinu v krvi), zvýšená hladina alaninaminotransferázy,
zvýšená hladina aspaartátaminotransferázy, zvýšená hladina lipázy, zvýšená hladina lipoproteinů (včetně lipoproteinů s nízkou denzitou a s vysokou denzitou), zvýšená hladina celkového cholesterolu, zvýšená hladina triglyceridů. Časté: zácpa, průjem, bolest břicha, zvracení,
dyspepsie, suchá kůže, spasmy svalů, artralgie, bolest končetin, astenie, periferní otoky,
folikulitida, infekce horních cest dýchacích (zahrnující faryngitidu, nazofaryngitidu, rhinitidu),
kožní papilom, leukopenie, eozinofilie, lymfopenie, diabetes mellitus, hypercholesterolémie,
hyperlipidémie, hypertriacylglycerolémie, hyperglykémie, snížení chuti k jídlu, nespavost, deprese, stavy úzkosti, závratě, hypoestezie, periferní neuropatie, svědění očí, konjunktivitida,
suchost očí (včetně xeroftalmie), vertigo, angina pectoris, arytmie (zahrnující atrioventrikulární
blok, tachykardii, fibrilaci síní, ventrikulární extrasystoly, bradykardie), prodloužení QT intervalu
na EKG, palpitace, infarkt myokardu, hypertenze, návaly (zčervenání), dušnost, kašel, nadýmání, abdominální dyskomfort, poruchy chuti, plynatost, abnormální jaterní funkce, erytém,
hyperhidróza, pohmožděniny, akné, dermatitida (včetně alergické, exfoliativní a akneiformní),
noční pocení, ekzém, bolest kostí, bolest zad, svalová slabost, horečka, bolest na prsou (zahrnující bolesti na prsou jiného než srdečního původu), hrudní dyskomfort, snížení hladiny
hemoglobinu, zvýšená amyláza v krvi, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená hladina
gamaglutamyltransferázy, zvýšená tělesná hmotnost, zvýšená hladina inzulinu v krvi, snížená
hladina globulinů.*
Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti balení: měsíční balení 112 tobolek. Poznámka: Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Reg.č.:
EU/1/07/422/006, EU/1/07/422/008. Datum registrace: 19.11.2007. Datum poslední
revize textu SPC: 3.12.2014. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited,
Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Velká Británie.
Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
Jediná monoklonální protilátka prokazatelně
účinnější než MabThera1
MabThera SC. Konec čekání.
®
1 rok delší PFS (26,7 měsíců vs 15,2 měsíců)
10× vyšší četnost MRD negativity (37,7 % vs 3,3 %)
Téměř o
1
MabThera® SC. Podání trvá pouhých 5 minut.
1
Odlišný mechanismus účinku
100× vyšší ADCC* než MabThera
50× vyšší DCD** než MabThera
2,3
4
Jiný mechanismus buněčné smrti než je apoptóza4
GAZYVARO® – Základní informace o přípravku
Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration Ltd., Welwyn, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/14/937/001. Účinná látka: Obinutuzumab. Farmakoterapeutická skupina: monoklonální protilátky. ATC kód: L01XC02. Indikace: Přípravek
Gazyvaro je v kombinaci s chlorambucilem indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Upozornění: Z důvodu snadnější zpětné zjistitelnosti biologických léčivých přípravků má být obchodní název podávaného přípravku zřetelně zaznamenán
(nebo vyznačen) v pacientově dokumentaci. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem Gazyvaro jsou infuzní reakce, které se objevují převážně v průběhu první 1000 mg infuze. V souvislosti s podáním přípravku
Gazyvaro byly rovněž hlášeny případy syndromu z uvolnění cytokinů. Pacienti, kteří mají základní srdeční nebo plicní onemocnění, musí být v průběhu podávání infuze i v období po jejím podání pečlivě monitorováni. V průběhu intravenózní infuze
přípravku Gazyvaro se může objevit hypotenze. Proto je třeba zvážit vynechání antihypertenzní léčby po dobu 12 hodin před podáním a v průběhu podání infuze a po dobu první hodiny po jejím podání. Pacienti s akutním rizikem hypertenzní krize
musí být vyšetření s ohledem na přínos a rizika vynechání jejich antihypertenzní léčby. U pacientů léčených přípravkem Gazyvaro byla hlášena anafylaxe. Při podávání přípravku Gazyvaro byl hlášen syndrom nádorového rozpadu (TLS). Pacienti,
u kterých je pravděpodobné riziko TLS (např. pacienti s velkou nádorovou masou nebo s vysokým počtem cirkulujících lymfocytů (>25×109/l) musí dostat odpovídající profylaxi nádorového rozpadu urikostatiky (např. alopurinol) a hydrataci počínaje
12–24 hodin před podáním infuze přípravku Gazyvaro. Klinicky významné interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Obinutuzumab není substrátem, inhibitorem ani induktorem enzymů cytochromu P450 (CYP450), uridin-difosfátglukuronyltransferázy (UGT) ani transportérů, jako je glykoprotein P. Proto se při podání s léčivými přípravky, o kterých je známo, že jsou metabolizovány těmito enzymatickými systémy, žádné farmakokinetické interakce neočekávají. Hlavní klinicky
významné nežádoucí účinky: Nejčastější nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem Gazyvaro byly infuzní reakce, které se u většiny pacientů objevily v průběhu prvního cyklu léčby, neutropenie a trombocytopenie. Další nežádoucí účinky
hlášené v průběhu klinických studií zahrnovaly syndrom nádorového rozpadu, srdeční příhody a velmi vzácně PML. Dávkování a způsob podání: Před každou infuzí přípravku je vždy třeba podat premedikaci, kterou tvoří analgetikum/antipyretikum
a antihistaminikum. Viz platný Souhrn údajů o přípravku. Předávkování: Ve studiích u lidí není zkušenost s předávkováním. Dostupná balení přípravku: Gazyvaro 1000 mg koncentrát pro infuzní roztok. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 °C až
8 °C, chránit před světlem. Datum poslední revize textu: 23. 7. 2014.
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
** přímá buněčná smrt
References:
1. Goede V, Fischer K, Busch R, et al. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions [published online ahead of print 8 January 2014]. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMoa1313984.
2. Mossner E, Brunker P, Moser S, et al. Increasing the effi cacy of CD20 antibodytherapy through the engineering of a new type II anti-CD20 antibody with enhanced direct and immune eff ector cell–mediated B-cell cytotoxicity. Blood 2010;115:4393–4402.
3. Ferrara C, Brunker P, Suter T, Moser S, Puntener U, Umana P. Modulation oftherapeutic antibody eff ector functions by glycosylation engineering: infl uenceof Golgi enzyme localization domain and co-expression of heterologous beta1,4-N-acetylglucosaminyltransferase III and Golgi
alpha-mannosidase II. BiotechnolBioeng 2006; 93:851–861.
4. Dalle S, Reslan L, Besseyre T, et al. Preclinical studies on the mechanism of action and the anti-lymphoma activity of the novel anti-CD20 antibody GA101. Mol Cancer Ther 2011; 10:178–185.
GAZ/02.15/042/1104
* buněčná smrt závislá na protilátce
MAB/02.15/042/1105
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku GAZYVARO nebo
na adrese: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7; tel.: 220 382 111. Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.
MabThera 1400 mg subkutánní injekční roztok – Základní informace o přípravku
Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration Ltd., Welwyn, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/98/067/003. Účinná látka: Rituximab. Farmakoterapeutická skupina:
monoklonální protilátky. ATC kód: L01XC02. Indikace: Přípravek MabThera pro subkutánní podání se používá u dospělých pacientů k léčbě nehodgkinských lymfomů (NHL):
Přípravek MabThera je indikován k léčbě dosud neléčených nemocných s folikulárním
lymfomem III. a IV. klinického stádia v kombinaci s chemoterapií. Udržovací léčba přípravkem MabThera je indikována k léčbě pacientů s folikulárním lymfomem, kteří odpovídají na indukční léčbu. Přípravek MabThera je v kombinaci s chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednizolon) indikován k léčbě nemocných s CD20
pozitivním difúzním velkobuněčným nehodgkinským maligním lymfomem z B buněk.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku nebo na myší bílkoviny či hyaluronidázu. Aktivní, závažné infekce.
Pacienti se závažným útlumem imunitního systému. Upozornění: Před zahájením léčby
přípravkem MabThera subkutánní injekce musí být předem vždy všem pacientům podána plná dávka přípravku MabThera intravenózní infuzí (375 mg/m2 tělesného povrchu).
Z důvodu snadnější zpětné zjistitelnosti biologických léčivých přípravků má být obchodní
název podávaného přípravku zřetelně zaznamenán (nebo vyznačen) v pacientově dokumentaci. V průběhu léčby se mohou objevit infarkt myokardu, fibrilace síní, plicní edém
a akutní reverzibilní trombocytopenie. Podání přípravku MabThera může být spojeno
s reakcemi, které zahrnují syndrom z uvolnění cytokinů, syndrom nádorového rozpadu
a anafylaktické či hypersenzitivní reakce. Reakce nejsou specificky spojené s cestou
podání přípravku MabThera a lze je pozorovat u nitrožilní i podkožní formy. Během léčby
přípravkem MabThera se mohou objevit závažná infekční onemocnění, včetně onemocnění vedoucích k úmrtí. Přípravek MabThera nemá být podáván pacientům s aktivním,
závažným infekčním onemocněním (např. tuberkulózou, sepsí a oportunními infekcemi).
U pacientů léčených přípravkem MabThera pro intravenózní podání byly popsány případy reaktivace hepatitidy B, včetně hlášení fulminantní hepatitidy s následným úmrtím.
Většina těchto pacientů byla rovněž léčena cytotoxickou chemoterapií. Před zahájením
léčby přípravkem MabThera má být proveden screening na virus hepatitidy B (HBV).
Pacienti s aktivním onemocněním hepatitidy B nesmí být léčeni přípravkem MabThera.
Pacienti se sérologicky pozitivní hepatitidou B (buď HBsAg nebo HBcAb) mají být před
zahájením léčby odesláni na odborné vyšetření ke specialistovi na jaterní onemocnění,
v průběhu léčby mají být tito pacienti pečlivě sledováni a léčeni v souladu s lokálními
medicínskými postupy k prevenci reaktivace hepatitidy B. Použití přípravku MabThera
může souviset se zvýšeným rizikem progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).
Pacienti musí být v pravidelných intervalech sledováni pro jakékoli nové nebo zhoršující
se neurologické symptomy nebo příznaky, které by mohly naznačovat PML. V případě
podezření na PML musí být další podávání přípravku pozastaveno, dokud není diagnóza
PML vyloučena. Byly popsány závažné kožní reakce, jako je například toxická epider-
mální nekrolýza (Lyellův syndrom) a Stevens-Johnsonův syndrom, některé končící úmrtím. U pacientů léčených přípravkem MabThera očkování živými virovými vakcínami není
doporučeno, pacienti mohou podstoupit očkování neživými vakcínami. Účinnost očkování neživými vakcínami však může být nižší. Použití v pediatrii: Bezpečnost a účinnost
přípravku u dětí nebyla zatím stanovena. Fertilita, těhotenství a laktace: Ženy ve fertilním věku by během léčby přípravkem MabThera a 12 měsíců po jejím ukončení měly
používat efektivní antikoncepční metody. MabThera by neměla být podávána těhotným
ženám s výjimkou situace, kdy možný prospěch převáží potencionální riziko. Ženy léčené přípravkem MabThera by neměly kojit během léčby a 12 měsíců po léčbě přípravkem
MabThera. Klinicky významné interakce: Nejsou k dispozici žádná data o možných
lékových interakcích přípravku. Hlavní klinicky významné nežádoucí účinky: Bezpečnostní profil přípravku MabThera pro subkutánní podání je srovnatelný s intravenózní
lékovou formou, s výjimkou reakcí v místě vpichu injekce, které se u většiny pacientů
objevily v průběhu první infuze a které zahrnovaly erytém, pruritus, vyrážku a reakce
v místě vpichu injekce (např. bolest, otok či zarudnutí), jednalo se o mírné až středně
závažné reakce přechodného charakteru. Dávkování a způsob podání: 1400 mg bez
ohledu na velikost tělesného povrchu pacienta. Před každým podáním přípravku je vždy
třeba podat premedikaci, kterou tvoří analgetikum/antipyretikum a antihistaminikum.
Pokud není přípravek MabThera při léčbě nehodgkinských lymfomů podáván v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím glukokortikoidy, má být zvážena premedikace glukokortikoidy. Přípravek MabThera pro subkutánní podání má být podáván
pouze subkutánní injekcí po dobu přibližně 5 minut, injekce mají být podávány výhradně
do břišní stěny. Redukce dávkování přípravku MabThera není doporučena. Přípravek
MabThera pro subkutánní podání není určený k intravenóznímu podání. Předávkování:
Ve studiích u lidí není zkušenost s předávkováním. Dostupné balení přípravku: Injekční
lahvička obsahující 1400 mg/11,7 ml rituximabu. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 °C
až 8 °C, chránit před světlem. Datum poslední revize textu: 23. 5. 2014. Výdej léčivého
přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivému přípravku dosud nebyla stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku MabThera nebo na adrese: Roche
s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7; tel.: 220 382 111. Podrobné informace
o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury
(EMA) http://www.ema.europa.eu/.
75 % ORR
34 % CR
U relabujícího
nebo refrakterního Hodgkinova
lymfomu bez předchozí ASCT1
54 % ORR
22 % CR
U relabujícího
nebo refrakterního
sALCL1,3
86 % ORR
59 % CR
DEMONSTRUJE
ÚČINNOST
KONJUGÁT PROTILÁTKY
A LÉKU NAMÍŘENÝ
PROTI CD301
ORR: celková četnost odpovědí; CR: kompletní remise; PFS: přežití bez progrese;
ASCT: autologní transplantace kmenových buněk; sALCL: systémový anaplastický velkobuněčný lymfom;
Reference: 1. SPC Adcetris 1/2015. 2. Younes A, et al. J Clin Oncol 2012; 30: 2183-2189.
3. Pro B, et al. J Clin Oncol 2012; 30: 2190-2196.
Adcetris 50 mg - Zkrácené informace o léčivém přípravku
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Název: ADCETRIS 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje brentuximabum vedotinum 50 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje brentuximabum vedotinum 5 mg. Indikace: ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním
CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL): 1. po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) nebo 2. po nejméně dvou předchozích terapiích v případech,
kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo
refrakterním systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL). Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných
intravenózní infuzí, trvající 30 minut každé 3 týdny. Doporučená počáteční dávka u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je 1,2 mg/kg podávaných
intravenózní infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba pečlivě sledovat případné nežádoucí účinky. Doporučená
počáteční dávka u pacientů s poruchou funkce jater je 1,2 mg/kg podávaných intravenózní infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. U pacientů s poruchou
funkce jater je třeba pečlivě sledovat případné nežádoucí účinky. U pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 100 kg se má pro výpočet dávky použít
100 kg. Před podáním každé dávky této léčby je třeba zkontrolovat kompletní krevní obraz. Pacienty je třeba sledovat během infuze a po ní. Léčba má
pokračovat až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity. Pacientům, u kterých se dosáhne stabilizace onemocnění nebo lepšího výsledku, má
být podáno minimálně 8 cyklů a maximálně až 16 cyklů (přibližně 1 rok). Pokud se během léčby vyskytne neutropenie anebo dojde k výskytu nebo ke
zhoršení periferní senzorické či motorické neuropatie, má se postupovat dle dávkovacích schémat v SPC. Brentuximab vedotin se nesmí podávat jako
intravenózní bolus, má se podávat samostatnou intravenózní linkou a nesmí být mísen s jiným léčivými přípravky. Bezpečnost a účinnost, u dětí mladších
18 let a u starších pacientů ve věku 65 let a starších, nebyla dosud stanovena. Pacienty s poruchou funkce jater nebo ledvin je třeba pečlivě sledovat.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Kombinované použití bleomycinu a brentuximab vedotinu vyvolává
plicní toxicitu. Zvláštní upozornění: U pacientů léčených brentuximab vedotinem může dojít k reaktivaci JC viru (John Cunningham virus, JCV) vedoucí
k progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) a úmrtí, z toho důvodu je třeba pacienty pečlivě sledovat. V případě podezření na PML je třeba léčbu
pozastavit a v případě potvrzení diagnózy PML má být podávání brentuximab vedotinu trvale přerušeno. Při léčbě brentuximab vedotinem byla pozorována
akutní pankreatitida s fatálními následky. Pacienty je nutné sledovat s ohledem na novou nebo zhoršující se bolest břicha, která může být projevem akutní
pankreatitidy. Při podezření na akutní pankreatitidu je nutné pozastavit podávání brentuximab vedotinu a při potvrzení diagnózy je třeba léčbu ukončit.*
Byly hlášeny případy pulmonální toxicity u pacientů užívajících brentuximab vedotin.* U pacientů léčených brentuximab vedotinem byly hlášeny závažné
infekce, jako např. pneumonie, stafylokoková bakteriémie, sepse/septický šok (včetně fatálních dopadů)* a herpes zoster a oportunní infekce, jako např.
pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci a orální kandidóza. Byly hlášeny okamžité i opožděné reakce související s infuzí (IRR), jakož i anafylaktické
reakce. Pacienty je třeba během infuze i po ní pečlivě sledovat. U brentuximab vedotinu byl hlášen syndrom nádorového rozpadu (TLS). Léčba brentuximab vedotinem může způsobit periferní neuropatii, která je převážně senzorická. Byly také hlášeny případy periferní motorické neuropatie. Při podávání
brentuximab vedotinu se může vyskytnout anémie 3. nebo 4. stupně, trombocytopenie a protrahovaná (≥1 týden) neutropenie 3. nebo 4. stupně. Před
podáním každé dávky je třeba zkontrolovat kompletní krevní obraz. Při léčbě brentuximab vedotinem byla hlášena febrilní neutropenie, Stevens-Johnsonův syndrom, proto je třeba pacienty pečlivě sledovat. U pacientů užívajících brentuximab vedotin je třeba pravidelně kontrolovat jaterní funkce. Hyperglykemie byla během klinických hodnocení hlášena u pacientů se zvýšeným indexem tělesné hmotnosti (BMI) s diabetem mellitus v anamnéze nebo bez
něj. Léčivý přípravek obsahuje maximálně 2,1 mmol (či 47 mg) sodíku v jedné dávce. To je nutné vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu s omezeným
příjmem sodíku. Lékové interakce: Současné podávání brentuximab vedotinu s ketokonazolem, silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, zvyšovalo expozici
antimikrotubulové látce MMAE o přibližně 73 % a neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu. Proto může současné podávání brentuximab
vedotinu a silných inhibitorů CYP3A4 a P-gp zvýšit incidenci neutropenie. Současné podávání brentuximab vedotinu s rifampicinem, silným induktorem
CYP3A4, neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu, avšak snižovalo expozici MMAE o přibližně 31 %. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním
věku mají během léčby brentuximab vedotinem a ještě 6 měsíců* po ukončení terapie používat dvě metody účinné antikoncepce. Brentuximab vedotin
lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud přínos pro matku převažuje nad možnými riziky pro plod. Údaje o tom, zda se brentuximab vedotin nebo jeho
metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, nejsou k dispozici. Na základě posouzení potenciálního rizika kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro
matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit tuto léčbu. V neklinických studiích vedla léčba brentuximab vedotinem k testikulární
toxicitě a může ovlivnit mužskou fertilitu. Nežádoucí účinky: U pacientů léčených tímto léčivým přípravkem byly hlášeny závažné infekce a oportunní
infekce. Závažnými nežádoucími účinky léku v populaci studie fáze II byly: neutropenie, trombocytopenie, zácpa, průjem, zvracení, pyrexie, periferní motorická neuropatie a periferní senzorická neuropatie, hyperglykemie, demyelinizační polyneuropatie, syndrom nádorového rozpadu a Stevens-Johnsonův
syndrom. Velmi časté: myalgie, alopecie, pruritus, únava, pyrexie, reakce související s infuzí, periferní senzorická neuropatie, infekce, neutropenie, průjem,
nauzea a zvracení. Časté: sepse/septický šok,* infekce horních cest dýchacích, herpes zoster, pneumonie, anémie, trombocytopénie, hyperglykémie,
periferní motorická neuropatie, závratě, demyelinizační polyneuropatie, kašel, dyspnoe, zácpa, zvýšení hladiny ALT/AST, vyrážka, artalgie, bolest zad,
zimnice. Ostatní nežádoucí účinky viz úplné znění SPC. Hlášení podezření na nežádoucí účinky: Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na
nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Doba použitelnosti: 3 roky. Po rekonstituci/naředění má být přípravek z mikrobiologického hlediska použit okamžitě. Zvláštní požadavky na podmínky
uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v původním balení, aby byl přípravek chráněn
před světlem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/12/794/001 Datum poslední
revize: 26. 1. 2015. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.
*Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku.
Adcetris® je registrovaná ochranná známka společnosti Millennium Pharmaceuticals Inc.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s. r. o.
PANORAMA BUSINESS CENTER
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Česká republika
www.takeda.cz
CZ/BRE/1504/0001
U relabujícího
nebo refrakterního Hodgkinova
lymfomu po předchozí ASCT1,2
Zkrácená informace o přípravku Hizentra®
První a jediná
imunoglobulinová terapie
s 20% koncentrací pro subkutánní podání
• Imunoglobulinová terapie s 20% koncentrací zkracuje dobu infuze 1,3
• Jednoduchá subkutánní aplikace při domácí léčbě,
při které není nutná infuzní pumpa 3
• Přípravek Hizentra® může být
skladován až 30 měsíců při
pokojové teplotě do 25 °C 2
• Při podání 20% SCIG byl použit
menší objem léčivé látky
ve srovnání s 16% SCIG 3
Název přípravku: Hizentra® 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání. Léčivá látka: Immunoglobulinum
humanum normale (SCIg). Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani 200 mg (čistota minimálně 98% IgG). Přibližné
rozdělení podtříd IgG: IgG1 62–74 %, IgG2 22–34 %, IgG3 2–5 %, IgG4 1–3 %. Maximální obsah IgA je 0,050 mg/ml.
Terapeutické indikace: Substituční léčba u dospělých a dětí při syndromech primární imunodeficience jako např: vrozená
agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie, běžná variabilní imunodeficience, závažná kombinovaná imunodeficience,
IgG deficience podtřídy s opakujícími se infekcemi. Substituční léčba u myelomní nebo chronické lymfatické leukémie
s těžkou sekundární hypogamaglobulinémií a opakujícími se infekcemi. Dávkování a způsob podání: Léčba by měla být
zahájena a na začátku monitorována pod dohledem zdravotnického pracovníka se zkušeností s léčbou imunodeficience.
Dávkování: Dávku je nutné stanovit individuálně pro každého pacienta v závislosti na farmakokinetice a klinické
odpovědi a minimálních sérových hladinách IgG. Jako vodítko mohou posloužit níže uvedené režimy dávkování. Dávkovací
režim využívající subkutánní aplikaci by měl zajistit udržitelnou hladinu IgG. Může být nutné podání počáteční dávky
minimálně 0,2 až 0,5 g/kg (1,0 až 2,5 ml/kg) tělesné hmotnosti. Tu je případně nutné rozdělit na několik dnů. Po dosažení
rovnovážného stavu hladin IgG jsou udržovací dávky podávány v opakovaných intervalech k dosažení kumulativní měsíční
dávky řádově 0,4 až 0,8 g/kg (2,0 až 4,0 ml/kg) tělesné hmotnosti. Způsob podání: Léčivý přípravek se musí podávat
pouze subkutánně. Přípravek Hizentra® je možné aplikovat injekčně do míst jako je břicho, stehna, paže a laterální část
kyčle. Pokud jsou podávány velké dávky (> 25 ml), doporučuje se podávání do více míst. Doporučená úvodní rychlost infuze
závisí na individuálních potřebách pacienta a neměla by převyšovat 15 ml/hod/místo. Pokud je dobře tolerována, může
být pak rychlost infuze postupně zvýšená na 25 ml/hod/místo. Je možné použít infuzní pumpy vhodné pro subkutánní
podání imunoglobulinů. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv z pomocných látek. Pacienti
s hyperprolinémií. Hizentra® se nesmí podávat intravaskulárně. Zvláštní upozornění: Přípravek Hizentra® je určen
pouze pro subkutánní podání. Pokud je přípravek Hizentra® náhodně aplikován do žíly, může u pacienta vyvolat šok.
Je třeba dodržovat rychlost infuze uvedenou v bodě Dávkování a způsob podání. Po dobu podávání infuze je třeba
pacienty pečlivě sledovat a věnovat pozornost případnému výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků. Interakce: Podání
imunoglobulinu může po dobu 6 týdnů až 3 měsíců snížit účinnost oslabených živých virových vakcín, jako např. vakcín
proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím. Mezi podáním tohoto léčivého přípravku a vakcinací
oslabenou živou virovou vakcínou má uplynout interval 3 měsíců. V případě spalniček může toto snížení účinnosti trvat
až 1 rok. Proto by měli být pacienti očkovaní proti spalničkám vyšetřeni na protilátky. Fertilita, těhotenství a kojení:
Údaje z prospektivních klinických studií o použití normálního lidského imunoglobulinu u těhotných žen jsou omezené.
Proto by se měl přípravek Hizentra® podávat těhotným ženám a kojícím matkám jen se zvýšenou opatrností. Na základě
klinických zkušeností s podáváním imunoglobulinů nelze očekávat žádné nepříznivé ovlivnění průběhu těhotenství
nebo ovlivnění plodu a novorozence. Pokračující léčba těhotných žen zajišťuje pasivní imunitu pro novorozence.
Imunoglobuliny jsou vylučovány do mateřského mléka a mohou přispívat k přenosu ochranných protilátek na novorozence.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Hizentra® nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost
řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Občas se mohou objevit nežádoucí účinky, jako je třes, bolesti hlavy,
horečka, zvracení, alergické reakce, nevolnost, artralgie, nízký krevní tlak a středně silné bolesti dolní části zad. Vzácně
může normální lidský imunoglobulin způsobovat náhlý pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech anafylaktický
šok, dokonce i když nemá pacient v anamnéze známou přecitlivělost na předchozí podání. Lokální reakce v místě infuze:
otok, bolestivost, zarudnutí, zatvrdnutí tkáně, místní proteplení, svědění, modřiny a vyrážka. Předávkování: Důsledky
předávkování nejsou známé. Doba použitelnosti: 30 měsíců. Uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte
před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Velikosti balení: Velikosti
balení pro 1, 10 nebo 20 lahviček: 1 g /5 ml, 2 g /10 ml, 4 g/20 ml, 10 g/50 ml. Jméno a adresa držitele rozhodnutí
o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Německo. Registrační čísla:
EU/1/11/687/001- EU/1/11/687/014. Datum první registrace: 14. 4. 2011. Datum revize textu: Podrobné informace
o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese
http: //www.ema.europa.eu. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Úplnou informaci pro předepisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku.
Reference: 1. D. Nguyen, at al. Subcutaneous Hizentra® (20%) Is Better Tolerated And Shares Similar Efficacy Compared
To Subcutaneous Vivaglobin (16%). J Allergy Clin Immunol, Volume 129, Number 2. 2. SPC Hizentra®. 3. Ralph S. Shapiro,
Subcutaneous immunoglobulin therapy given by subcutaneous rapid push vs infusion pump: a retrospective analysis,
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, volume 111, issue 1,pages 51-55, July 2013.
CSL Behring s.r.o., BB Centrum, budova Alpha, Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4,
tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz.
Hizentra-CZ-01-2015
Společně měníme pohled
na onkologická onemocnění.
Naším cílem je změnit průběh onkologických onemocnění, aby se stala
vyléčitelnými nebo alespoň chronickými. Snažíme se o naplnění naší vize
– předcházet onkologickým onemocněním.
Úzce spolupracujeme s nejuznávanějšími odborníky z oblasti onkologie,
akademickými a vládními institucemi stejně jako s odborníky z oblasti
poskytování zdravotní péče a s pacienty.
Naše úsilí spojuje společný cíl: změnit negativní dopady onkologických
onemocnění na pacienta a jeho blízké.
Přinášíme moderní diagnostické a terapeutické postupy, které prodlužují
život nebo zlepšují kvalitu života pacienta.
Společnost Janssen využívá vědecké poznatky k pomoci pacientům na celém
světě.
Janssen-Cilag s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
Použitá fotografie má pouze ilustrační charakter.
PHCZ/HEM/0115/0001
SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ POSTER
Moderovaná diskuze u posterů bude probíhat
v pondělí 1. 6. 2015 od 13.00 - 13.30 hod.
v Omega centru se sklenkou vína.
POKYNY K HODNOCENÍ
Každý účastník kongresu má možnost ohodnotit až 3 postery.
Poster, který si přejete ocenit, ohodnoťte nalepením jednoho smajlíka.
Hodnotit můžete od neděle 12.00 hod. do pondělí 16.00 hod.
Nejlepší poster bude oceněn.
www.olhemdny.cz
RÁDI VÁS V OLOMOUCI UVIDÍME
I PŘÍŠTÍ ROK
XXX. Olomoucké hematologické dny
s mezinárodní účastí
29. – 31. 5. 2016
www.olhemdny.cz

Podobné dokumenty

Sborník ke stažení - XXI. Biologické dny

Sborník ke stažení - XXI. Biologické dny Sekce: Molekulární diagnostika nádorových onemocnění II

Více

Program 2016 - Olomoucké Hematologické dny

Program 2016 - Olomoucké Hematologické dny Přestávka s kávou Občerstvení v Omega centru:

Více

příloha i souhrn údajů o přípravku

příloha i souhrn údajů o přípravku roli základní choroba - maligní onemocnění krve nebo krvetvorných orgánů. U pacientů léčených Neulastou byly popsány méně časté případy kožní vaskulitidy. Mechanismus vzniku vaskulitidy u pacientů ...

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - POLMARATÓN - Muži

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - POLMARATÓN - Muži ak steeple Poprad Krosno Gyermely not assigned 05 BK Furča Košice Asseco Central Europe NowyTarg Visegrad Maraton Rytro VSK Mineral BKO Vyšná Myšľa Slovak Lines, a.s. Brat Pyrobatys DSC-DSI ŠKP Koš...

Více

program - Olomoucké Hematologické dny

program - Olomoucké Hematologické dny sdělení (7–10 min). Edukační a vyzvaná sdělení mají na prezentaci vyhrazeno 20–25 minut. • předsednictvo jednotlivých odborných sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limi...

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň městských památkových zón od roku 1993. Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace získala Kadaň v roce 1995. Město v plnění Programu regenerace pokračuje, každoročně se účastní sout...

Více

brožura se základními informacemi o tomto raritním onemocnění

brožura se základními informacemi o tomto raritním onemocnění podmíněna nežádoucími účinky, které způsobí. Velmi vysoké dávky nelze podat, protože i když by zneškodnily větší množství nádorových buněk, následkem by bylo závažné poškození kostní dřeně. Toto po...

Více