Katalog střeliva – česko-anglický

Transkript

Katalog střeliva – česko-anglický
Vzduchovkové střelivo a lovecké broky
Air gun pellets and hunting shots
Katalog produktů • The Products Catalogue
2
Vzduchovkové střelivo
Diabolo Standard + Standard Flat
pro hobby
použití do všech druhů zbraní
ekonomické provedení
pro střelbu na terč
Diabolo Boxer + Boxer Ribbed
široké použití
dobrá stabilita
výborná průbojnost a účinnost
pro lovecké účely
na drobné škůdce
Diabolo Master
pro výkonnostní střelce
rozměr od 4,50 do 4,53 mm
Diabolo Lux
široké použití
dobrá stabilita
Diabolo Lux Light
pro střelbu z pistole
vhodné pro trénink
nízká hmotnost
ekonomické provedení
pro střelbu na terč
Diabolo Power
velká průbojnost a účinnost
pro střelbu na větší vzdálenost
Air gun pellets
Diabolo Standard + Standard Flat
for hobby
use to all sorts of weapon
economical concept
for target shooting
Diabolo Boxer + Boxer Ribbed
wide range of use
good stability
excellent penetration
and efficiency
for hunter purposes for small pests
Diabolo Master
for top shooters
diameter from 4,50 to 4,53 mm
Diabolo Lux
wide range of use
good stability
Diabolo Lux Light
for pistol shooting
for training
low weight
economical concept
for target shooting
Diabolo Power
high penetration and efficiency
for high distance shooting
3
Diabolo Standard
Cal.:
ø 4,5 mm /cal. 177
ø 5,5 mm /cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,915 – 0,945
0,490 – 0,510
0,490 – 0,510
Diabolo Standard Flat
Cal.:
ø 4,5 mm /cal. 177
ø 5,5 mm /cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,530 – 0,545
Cal.:
ø 4,5 mm / cal. 177
ø 5,5 mm / cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,535 – 0,620
0,880 – 0,935
0,880 – 0,935
0,535 – 0,620
Diabolo Boxer
Diabolo Boxer Ribbed
Cal.:
ø 4,5 mm / cal. 177
ø 5,5 mm / cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
–
0,590 – 0,620
Cal.:
ø 4,5 mm / cal. 177
ø 5,5 mm / cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,540 – 0,560
0,540 – 0,560
Cal.:
ø 4,5 mm / cal. 177
ø 5,5 mm / cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,540 – 0,560
0,540 – 0,560
Cal.:
ø 4,5 mm / cal. 177
ø 5,5 mm / cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,490 – 0,510
Cal.:
ø 4,5 mm / cal. 177
ø 5,5 mm / cal. 22
Hmotnost (g/ks) / Weight (g/pc)
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
200 ks / 200 pcs 250 ks / 250 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
0,560 – 0,600
Diabolo Master
Diabolo Lux
Diabolo Lux Light
Diabolo Power
4
Balení diabolek pro export
Export packing of air gun pellets
Balení diabolek pro export 200 ks / Export packing of air gun pellets 200 pcs
Diabolo 200 ks/krabička ø 4,5 mm
Diabolo 200 pcs/box ø 4,5 mm
Plechová krabička
Metal box
Karton
Carton
Paleta
Pallet
ø 50 × 18 mm
260 × 210 × 100 mm
1 200 × 800 × 800 mm
Hmotnost / Weight
0,111 kg
12 kg
1 080 kg
Množství / Quantity
200 ks /200 pcs
20 000 ks / 20 000 pcs
100 krabiček / 100 boxes
1 800 000 ks / 1 800 000 pcs
9 000 krabiček / 9 000 boxes
90 kartonů / 90 cartons
Velikost / Size
Balení diabolek pro export 300 ks / Export packing of air gun pellets 300 pcs
Plechová krabička
Metal box
Karton
Carton
Paleta
Pallet
ø 66 × 20 mm
335 × 270 × 115 mm
1 200 × 800 × 800 mm
Hmotnost / Weight
0,315 kg
31 kg
1 023 kg
Množství / Quantity
300 ks/300 pcs
30 000 ks/ 30 000 pcs
100 krabiček/100 boxes
990 000 ks / 990 000 pcs
3 300 krabiček / 3 300 boxes
33 kartonů / 33 cartons
Diabolo 300 ks/krabička ø 5,5 mm
Diabolo 300 pcs/box ø 5,5 mm
Velikost / Size
Balení diabolek pro export 500 ks / Export packing of air gun pellets 500 pcs
Diabolo 500 ks / krabička ø 4,5 mm
Diabolo 500 pcs/box ø 4,5 mm
Plechová krabička
Metal box
Karton
Carton
Paleta
Pallet
ø 66 × 20 mm
335 × 270 × 115 mm
1 200 × 800 × 800 mm
Hmotnost / Weight
0,269 kg
27 kg
1 026 kg
Množství / Quantity
500 ks / 500 pcs
50 000 ks / 50 000 pcs
100 krabiček / 100 boxes
1 900 000 ks / 1 900 000 pcs
3 800 krabiček / 3 800 boxes
38 kartonů / 38 cartons
Velikost / Size
5
Lovecké broky
Hunting shots
Broky č. 10 / Shots No. 10
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
Cal.:
100 ks / 100 pcs 200 ks / 200 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
ø 4,46 mm (č. / No. 10)
-
-
Hmotnost (g / ks) / Weight (g / pcs)
-
-
0,548
-
Broky č. 11 / Shots No. 11
krabička – počet ks / box – quantity of pcs
Cal.:
100 ks / 100 pcs 200 ks / 200 pcs 300 ks / 300 pcs 500 ks / 500 pcs
ø 4,50 mm (č. / No. 11)
-
-
Hmotnost (g / ks) / Weight (g / pcs)
-
-
0,560
-
Technické parametry broků / Technical parametres of hunting shots
Průměr
Diameter (mm)
4,46
4,50
5,16
5,65
6,09
6,22
6,83
7,62
8,13
8,43
9,14
13,84
Hmotnost (g / ks)
Weight (g / pc)
0,510
0,520
0,780
1,020
1,250
1,330
1,830
2,610
3,050
3,380
4,490
15,300
Kalibr (palce)
Caliber (inches)
0,176
0,177
0,203
0,222
0,240
0,245
0,269
0,300
0,320
0,332
0,360
0,545
Balení broků pro export / Export packing of hunting shots
Broky / Shots – 300 ks / pcs
ø 4,46 mm (č. / No. 10)
Plechová krabička
Metal box
Karton
Carton
Paleta
Pallet
ø 50 × 18 mm
260 × 210 × 100 mm
1 200 × 800 × 800 mm
0,181
18
1 026
300 ks / 300 pcs
30 000 ks / 30 000 pcs
100 krabiček / 100 boxes
1 710 000 ks / 1 710 000pcs
5 700 krabiček / 5 700boxes
57 kartonů / 57 cartons
Plechová krabička
Metal box
Karton
Carton
Paleta
Pallet
ø 50 × 18 mm
260 × 210 × 100 mm
1 200 × 800 × 800 mm
0,171
17
1 020
Množství / Quantity
300 ks / 300 pcs
30 000 ks / 30 000 pcs
100 krabiček / 100 boxes
1 800 000 ks / 1 800 000 pcs
6 000 krabiček / 6 000boxes
60 kartonů / 60 cartons
Broky - volně ložené
Bulk shots
Plechová krabička
Metal box
Karton
Carton
Paleta
Pallet
Velikost / Size
–
335 × 218 × 210 mm
225 × 136 × 115 mm
1 200 × 800 × 800 mm
Hmotnost (kg) / Weight (kg)
–
25
1 000
Velikost / Size
Hmotnost (kg) / Weight (kg)
Množství / Quantity
Broky / Shots – 300 ks / pcs
ø 4,50 mm (č. / No. 11)
Velikost / Size
Hmotnost (kg) / Weight (kg)
6
Společnost
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je hutnický závod, který
recykluje odpady s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí
olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem
odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických
zařízení vyřazených z provozu.
Činnost společnosti je rozdělena do čtyř oblastí:
DIVIZE PRODUKTY se zabývá výrobou a prodejem široké palety výrobků na bázi olova a cínu. Celý
sortiment, který představuje kolem 2 000 položek,
lze rozdělit do čtyř skupin – měkké pájky, odlévané
slitiny, olověné výrobky a polotovary a vzduchovkové střelivo:
Měkké pájky (ve formě drátů, drátů plněných tavidly, tyčí) bezolovnaté (ve shodě s RoHS) a olovnaté.
Většina typů těchto pájek nalézá uplatnění v elektronice a elektrotechnice, kde jsou vysoké nároky
na chemickou čistotu slitin.
Ložiskové kovy a speciální slitiny (nízkotavitelné slitiny, slitiny pro výrobu bižuterie, slitiny pro výrobu
střeliva, atd.), kovové prášky na bázi olova, cínu a jejich slitin.
Válcované olověné a cínové polotovary (olověné
plechy a fólie, cínové anody), lisované olověné polotovary (dráty, profily, trubky, tyče) a odlévané olověné
výrobky (různá závaží, plomby, olověné cihly, atd.).
Vzduchovkové střelivo: broky, diabolky ráže 4,5 mm
a 5,5 mm a olověné broky od ø 4, 5 až do ø 13,84 mm.
Diabolky se vyrábí v různých modifikacích a jsou určeny pro vzduchové a plynové zbraně.
DIVIZE RECYKLACE vykupuje a recykluje odpady
olova a jeho slitin, zejména olověné baterie. Výrobní sortiment této divize tvoří olovo a jeho slitiny
v houskách.
DIVIZE DRAHÉ KOVY se zabývá výkupem, ekologicky nezávadným využitím a recyklací odpadů
(druhotných surovin) s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium).
DIVIZE ELEKTROODPAD rozšiřuje ekologické
služby společnosti o zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
7
The Company
The Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. company is a metallurgical
plant which recycles wastes containing lead (in particular lead batteries), produces lead and lead alloys, lead and tin products and recycles
wastes containing precious metals and wastes of electric and electronic equipment in operation.
The activity of the company
is divided into four areas:
PRODUCTS DIVISON deals with the production and sale of a wide spectrum of products on the
basis of lead and tin. The whole assortment, which
represents approximately 2,000 items, can be
divided into four groups – soft solders, cast alloys,
products and semi-products made of lead and air
gun ammunitions:
Soft solders (in the form of wire, flux cored wires,
bars) lead- free (in compliance with RoHS) and lead.
Most solder types are applied in the electronic and
electro-technical industries where there are high
demands for chemical purity of alloys.
Bearing metals and special alloys (low-fusible alloys, alloys for production of jewellery, alloys for
production of ammunition, etc.) metal powders
on the basic of lead, tin and their alloys.
Rolled lead and tin semi-products (lead sheets
and foils, tin anodes), pressed lead semi-products
(wires, profiles, tubes, bars) and cast lead products
(various ballasts, seals, lead bricks, etc.).
Air gun pellets: hunting shots, pellets of calibres
4.5 mm and 5.5 mm and lead shots from ø 4.5 up to
ø 13.84 mm. Air gun pellets are produced in various
modifications and are used for air and gas guns.
RECYCLING DIVISION purchases and recycles
lead wastes and lead alloys, in particular lead batteries. The production assortment of this division represents lead and lead alloys in ingots.
PRECIOUS METALS DIVISION deals with the purchase of, the ecologically harmless use and recycling of wastes (secondary raw materials) containing
precious metals (gold, silver, palladium, platinum,
rhodium).
E-SCRAP DIVISION expands the ecological services of the company with the processing of wastes of
electric and electronic equipment (WEEE).
Certificates:
Certifikáty a osvědčení:
Systém jakosti dle EN ISO 9001:2000
Environmetální řízení dle EN ISO 14001:2004
Systém BOZP dle BS OHSAS 18001: 2007
Bezpečný podnik
Podnik podporující zdraví 2. stupně
Odborný podnik pro nakládání s odpady
(dle norem Entsorgungsfachbetrieb)
Akreditace zkušební laboratoře
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Příbram VI č.p. 530, 261 81 Příbram
Czech Republic
tel.: + 420 318 470 228
fax: + 420 318 470 254
Quality system according to EN ISO 9001:2000
Environmental management system
according to EN ISO 14001:2004
Safety and healthy system according to BS
OHSAS 18001:2007
Safe enterprise
Company Health Supported
Professional enterprise for waste disposal
(according to Entsorgungsfachbetrieb standards)
Accreditation of testing laboratory
according to ČSN EN ISO / IEC 17025:2005
[email protected]
www.kovopb.cz

Podobné dokumenty

Import of rifles and ammunition

Import of rifles and ammunition IBU Cup Biathlon 2016 I 7. - 10. 1. 2016 I www.biathlonNMNM.cz

Více

Import of rifles and ammunition

Import of rifles and ammunition IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2014 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Více

Katalog olovnatých pájek 2009

Katalog olovnatých pájek 2009 parts and soldering of joints in the vicinity of a formerly soldered joints. It may be filled with F1 soldering flux

Více

Návod ACES elektronická anoda

Návod ACES elektronická anoda A LED positioned on the front of the casing indicates the conditions of the device: green light means that it is in perfect working conditions. The red light means a defect and it is necessary to u...

Více