- B. Braun Avitum sro

Transkript

- B. Braun Avitum sro
ISSN 1803-7267
MK ČR E 18760
4 | Rozhovor s
Petrem Pavelčíkem,
dialyzovaným
pacientem
a nadšeným
cestovatelem
1
2014
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
18
Černým čajem
a kořením na
posílení imunity
12 | Dialýza a sport
foto Ivan Štefko
Světový
den
ledvin
13. březen 2014
oruje
p
d
o
p
n
i
en ledv ubliky
d
ý
v
o
t
ě
Sv
eské rep
Č
s
s
i
M
i
vá
o
k
ž
í
ř
K
Lucie
Světový den ledvin
Nepodceňujte prevenci a přijďte 13. března 2014 na vyšetření
B. Braun Avitum již sedmým rokem podporuje
Světový den ledvin. Pro rodinné příslušníky
a přátele dialyzovaných pacientů nabízíme
možnost přijít si prohlédnout dialyzační
středisko a pohovořit s lékaři a sestrami
o možnostech léčby a další podpory jejich
dialyzovaných blízkých.
Podrobné informace o termínech dnů
otevřených dveří na jednotlivých pracovištích
získáte na svém dialyzačním středisku.
Všechna dialyzační střediska B. Braun Avitum
naleznete na www.bbraun-avitum.cz
a www.bbraun-avitum.sk,
další informace o ledvinách na www.ledviny.cz.
Pro širokou veřejnost pak nabízíme možnost
bezplatného preventivního vyšetření ve všech
našich nefrologických ambulancích v České
a Slovenské republice. Změříme hladinu
krevního cukru, vyšetříme moč, zkontrolujeme
krevní tlak a stanovíme tzv. body mass index
(BMI). V případě nutnosti doporučíme následnou
lékařskou péči.
Naší nabídky můžete využít dne 13. 3. 2014
v době od 8:00 do 17:00 hodin.
Seznam pracovišť naleznete na:
www.svetovydenledvin.cz
Při loňském Světovém dni ledvin nás vyhledalo téměř 5 000 lidí.
Pětinu z nich lékaři poslali na komplexní nefrologické vyšetření.
Nepodceňujte prevenci a nechte si své ledviny vyšetřit.
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
4
Rozhovor s Petrem
Pavelčíkem,
dialyzovaným
pacientem a autorem
našich cestovatelských
příspěvků z Japonska,
o nadšení z poznávání
nových míst a životě
samém.
Dnes na téma
12
Chcete-li kvalitně žít, zlepšujte si svou
kondičku pravidelnými procházkami,
plaváním nebo cyklistikou.
Vážení čtenáři,
říká se, že „leden studený, duben zelený“. V dubnu uvidíme, jestli tato
pranostika platí i v obráceném sledu. Spolehnout se však na to nedá
a příroda si to jistě zařídí po svém. My si můžeme leda tak postesknout,
že „tento způsob zimy zdá se nám poněkud nešťastným“. Jistotou v této
nejistotě však pro nás již šestou zimu může být, že koncem ledna vychází
první číslo Dialogu. Těší nás, že náš časopis se stává skutečně časopisem
pacientským a že do něho přispíváte i vy, naši čtenáři. V tomto čísle
najdete hned tři takové články. Petr Pavelčík z dialýzy v Uherském
Hradišti vás nejprve v rozhovoru seznámí se svými životními osudy
a postoji, a dále uveřejňujeme i další díl jeho cestopisného vyprávění
o Japonsku. Ing. Tomáš Dřevíkovský, místopředseda rady Českého
týmu transplantovaných, vás zase v rubrice „Dnes na téma“ přesvědčí
o užitečnosti sportu pro dialyzované pacienty.
Zkuste se také zapojit a pošlete nám svůj příběh nebo tip na zajímavost
z vašeho okolí. Rádi vaše příspěvky zveřejníme.
Hezké počtení Vám přeje
Vaše redakce
PS: Už teď Vám prozradíme, že na setkání s panem Pavelčíkem a jeho
cestovatelskými zážitky se můžete těšit i v budoucnu.
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá,
Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová,
Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
Cestujeme
8
Pokračování cestopisu
ze vzdáleného Japonska,
tentokráte o tamní
jednoduché, a přesto
velmi chutné kuchyni.
Víte, že
14
Češi ročně vypijí
16,5 litru alkoholu
na osobu? O světové
prvenství soutěžíme
s Moldávií.
Reportáž
16
V Českém Těšíně jsme otevřeli již v pořadí
patnácté dialyzační
středisko B. Braun
Avitum v České
republice. Pacientům
z blízkého okolí
tak odpadlo dlouhé
cestování do Třince.
Hobby18
Uvařte si černý čaj s vhodným kořením. Posílí vám
imunitu a pomůže
překonat vyčerpávající konec zimy.
LIDÉ KOLEM NÁS
Nadšený
cestovatel,
pohodář
a životní
optimista
Právě tak lze velmi jednoduše
charakterizovat Petra Pavelčíka.
Ačkoli je díky ledvinnému selhání
odkázán na pravidelnou dialýzu, chuť
do poznávání nových míst neztratil,
spíše naopak. Jak totiž sám říká, sny
jsou veliké a stačí se jich jen pevně
držet a převést je do reality.
Jste vášnivý cestovatel. Kolik času během roku trávíte
na cestách? Co vás k cestování přivedlo?
Necítím se být vášnivým cestovatelem, ale je pravda, že poznávání nových míst mě baví
a každý rok strávím na cestách
zhruba jeden až dva měsíce.
Většinou jezdím po České re4
publice, ale rád vyjedu i do zahraničí. K cestování mě přivedli
rodiče. V době, kdy je dítě nejvíce vnímavé a přejímá vzory
rodičů, jsme totiž každé volno
strávili v přírodě, na výletech
či pod stanem. Díky tomu jsem
objevil radost z poznávání,
vůni letní louky, lesa, mlhy,
rosy, ranní chlad a teplo ohně.
Kde se vám líbilo nejvíce?
Je nějaké místo, které vás
okouzlilo natolik, že se tam
rád vracíte?
Obecně mám rád hory a místa,
která nejsou příliš poznamenaná turismem. Mým nejoblíbenějším místem, i když také už
trochu více turisticky živějším,
jsou Vysoké Tatry, kam jsem
jako malý jezdil s rodiči a potom i sám. Považuji je za „své
hory“, mám tam svá místa,
oblíbené vrcholy, vzpomínky
a prožitky. Myslím, že se tam
velmi brzy opět vydám, protože Tatry jsem nenavštívil již
od začátku své dialýzy.
LIDÉ KOLEM NÁS
Navštívil jste i Japonsko.
Jak se vám líbila tamější
kultura?
Cesta do Japonska byla trochu
výjimečná. Moje žena je totiž
do Japonska „blázen“, ale zároveň je velmi pracovně vytížená. Chtěl jsem jí udělat radost,
a tak jsem pro ni začal cestu
chystat. Původně jsem myslel,
že se jí sám nezúčastním, ale
během příprav itineráře a studia různých map a průvodců
mě Japonsko začalo zajímat
také. Mám rád velké výzvy,
změny a cíle, takže jsem se rozhodl, že pojedu také. Sice jsem
měl trochu obavy, jak zvládnu
dialýzu, ale vzpomněl jsem si
na naši dovolenou u Balatonu,
kdy na dialýze všichni mluvili maďarsky, já anglicky, ale
přesto jsme se domluvili. Takže
jsem si řekl, že v Japonsku to
horší být nemůže.
Japonsko je úžasná země
a musím konstatovat, že jsme
se se ženou v tamější kultuře
doslova našli. Osobně mám
velmi rád umírněné barvy,
meditativní, jemné až subtilní umění, nevulgární, poctivé,
tolerantní a uctivé chování, cit
Letiště Praha, odlet do Ósaky, 2013
pro přírodu a čistý styl. A právě takové Japonsko je.
Jaký jste tam měl nejsilnější zážitek?
Ten se objevil paradoxně až
po návratu do Evropy, kdy
jsem si okamžitě uvědomil ten
obrovský rozdíl mezi těmito
kulturami. V Japonsku si velmi
rychle zvyknete na dokonalou
uctivost, vytříbené chování,
oblékání, na to, že vše funguje,
nic nemá zpoždění a všichni
se usmívají, vypadají tak nějak
optimisticky a přirozeně si navzájem pomáhají. V naší kultuře je to jiné a docela dlouho
mi trvalo, než jsem si na evropské chování opět přivykl.
Máte nějaký netradiční
zážitek z cest, o který byste
se mohl s našimi čtenáři
podělit?
Zážitků je spousta. Zajímavé
třeba bylo, když jsme byli se
ženou ještě před začátkem mé
dialýzy v Londýně. Měl jsem,
a vlastně pořád mám, nefrostomii a po příjezdu jsem zjistil, že se ucpává a potřebovala
by proplach. Doma to
prakticky nikdy nebylo nutné, takže jsem
s touto variantou vůbec
nepočítal a neměl jsem
s sebou ani potřebný
materiál. Jedním z našich prvních úkolů proto
bylo sehnat fyziologický
roztok, injekční stříkačku a další věci. Byla to
celkem legrace, chodit
po lékárnách a vysvětlovat, co chci, zvláště
s mou chaotickou angličtinou. Zabralo nám to
tehdy skoro celý den, ale
objevili jsme díky tomu neuvěřitelně zajímavá místa, kam
bychom se jinak asi jen těžko
dostali. Takto vznikají netradiční zážitky.
mi pomáhá také paní Ing. Helena Korbelová z Centra prázdninových dialýz společnosti
B. Braun Avitum.
Mnoho pacientů se dialýzy
v zahraničí obává, mají například strach z toho, že jim
pojišťovny zákroky neproplatí. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Zkušenosti mám jen pozitivní.
V zemích EU je to naprosto bez
potíží, ošetření mezi sebou řeší
Dialýzu navštěvujete pravidelně. Je problém zajistit
dialyzační ošetření během
vašich cest?
Naštěstí to většinou problém
není. Jen jednou se mi stalo,
že jsem musel změnit cíl cesty, protože pro mě
dialyzační středisko
Na lodi cestou na
Tihany, Balaton,
nemělo místo. ZajišMaďarsko, 2010
tění dialýz je v podstatě velmi jednoduché, stačí vědět,
kdy a kam chcete
cestovat.
Dialýzu
v České republice
pro mě vždy ochotně zajistí sestřičky
a lékaři mého dialyzačního střediska
v Uherském Hradišti, za což jsem jim
velice vděčný, a rád
bych jim touto cestou poděkoval. Se
zahraniční dialýzou
Nad Luhačovicemi, Bílé Karpaty, 2012
5
LIDÉ KOLEM NÁS
Moravský kras, 2011
přímo pojišťovny a dialyzační
střediska. Mimo EU jsem byl
zatím pouze v Japonsku, a ani
zde jsem se nesetkal s žádným
problémem. Částku za dialýzu
mi pojišťovna na základě dokladu o zaplacení proplatila,
a dokonce to prý vyšlo levněji
než u nás. Myslím, že se není
třeba dialýzy v zahraničí obávat.
Kolikrát jste již služeb
prázdninových dialýz využil?
Tak to opravdu nevím. Na dialýze jsem přes pět let, takže
když budu rychle počítat, mohl
jsem jejich služeb využít zhruba třicetkrát. Většinou se ale
jednalo o Českou republiku.
Co vše je pro zajištění dialýzy v zahraničí třeba připravit?
Ze strany pacienta toho moc
není. Vlastně je třeba jen vědět,
kdy a kam chcete jet, a kontaktovat třeba zmiňované Centrum
prázdninových dialýz, kde vám
se vším pomohou a dialýzu zařídí. Pošlou vám nebo vašemu
lékaři formulář, kam se vyplní
parametry dialýzy (suchá váha,
průtok atd.), a pak jen čekáte,
jestli se vše podaří zařídit. Samozřejmě je třeba vše plánovat s dostatečným předstihem
a například ubytování zajistit
až po potvrzení dialýzy. Dobré je, když pacienti zvládnou
alespoň základy angličtiny, ale
ani to není podle mých zkušeností nutné.
Cestoval jste často i před
dialýzou?
Ano, a řekl bych, že dialýza
mě díky pomoci sester, lékařů
a systému prázdninových dialýz v počtu cest nijak neomezuje. Určité omezení cítím pouze
v časové dynamice. Kvůli mým
zdravotním problémům není
možné se impulzivně rozhodnout a během hodiny sbalit batoh a vyrazit na cestu. Je třeba
předem plánovat. Ale nestěžuji si a čas strávený na dialýze
rozhodně nepovažuji za ztracený, mám možnost poznat nové
lidi, postupy, řešení, nová místa
a v neposlední řadě je to pro mě
už i určitá forma odpočinku.
Vlastně se během cest na dialýzu často i těším.
Jak vaše cestovatelské
nadšení přijímá rodina?
Moji rodiče měli zpočátku obavy, ale když vidí, že se není
čeho bát, tak mě podporují.
Manželka má cestování také
velmi ráda, takže jezdíme společně. Jsou to chvíle, kdy cítíme, že opravdu žijeme naplno
– poznáváme svět i sami sebe.
Kdy se u vás poprvé objevily obtíže s ledvinami?
To už je dávno, někdy kolem
roku 1992. O pár let později
jsem se, nejen kvůli ledvinám,
ocitl v plném invalidním důchodu a musím přiznat, že mě to
překvapilo.
Pracoval
jsem jako strojní zámečník a cítil jsem se
až na drobné potíže
celkem zdráv. Upřímně
řečeno, stále nemám
pocit, že bych byl nějak
moc nemocný. Vše je
otázka pohledu na svět,
život a osobní poslání.
Wakayama - Tichý oceán, 2014
6
Přemýšlel jste
o transplantaci?
Bral bych ji okamžitě.
KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
Petr Pavelčík
dialyzovaný pacient
a vášnivý cestovatel
Hudba: Záleží na náladě.
Mám rád Nohavicu, cimbál,
ebm, metal nebo i vážnou
hudbu, pop.
Kniha: Iluze od Richarda
Bacha a Medvídek Pú
Roční období: jednoznačně
podzim
Znamení: Skopec
Barva: hnědá
Jídlo, nápoj: Mám rád česká
jídla. Plněný paprikový
lusk s rajskou a knedlíkem
a točená limonáda, to je
jeden z mých „hitů“.
Osobnost: Václav Havel,
rodiče, žena
Transplantace je to nejlepší, co
si dovedu v léčbě selhání ledvin představit. Bohužel v mém
těle je příliš mnoho komplikovaných problémů na to, aby se
transplantace dala provést. Jsem
ale v nejlepší péči lékařů v IKEMu, kteří dělají vše pro to, aby
to jednou třeba šlo. Naděje umírá poslední, a navíc mám zkušenost, že když něčemu opravdu
věříte, tak se to splní. Pozitivní
pohled na věc dělá zázraky.
lé zaměstnání nemám, většinu
času trávím jako dobrovolník
v Přírodovědném centru TRNKA, kde pomáhám s agendou,
spravuji web, vytvářím grafiku
prezentačních materiálů, plakáty atd. Moje žena má kromě zaměstnání ještě živnost,
a když je nějaká zakázka, tak jí
pomáhám. Vzhledem k tomu,
že je velmi zaneprázdněná, tak
se také starám o domácnost.
Nestydím se za to, že peru, vařím, uklízím a zajišťuji chod
domácnosti. Máme to doma
prostě obráceně. V angličtině
Hevíz, Balaton,
Maďarsko, 2010
Jak nejraději trávíte volný
čas, když zrovna necestujete?
To je zajímavá otázka. Osobně jako volný čas vnímám
dobu od narození do smrti, v tom smyslu tedy máme
vlastně volný čas pořád. Mám
plný invalidní důchod a trva-
Osmisměrka
„Nudný člověk je ten, kdo tě oloupí o samotu, aniž ti za to poskytne...TAJENKA.“
Gian Vincenzo Gravina
pro to existuje dokonce pěkný výraz - „homemaker“. Když
mám volno, také plánuji, kam
bychom se mohli jet podívat,
to dělám asi nejraději. Rád
také čtu nebo jen tak sedím,
přemýšlím a relaxuju. Snažím
se svůj život prožívat vědomě
a naplno.
Do jakých zemí se letos
chystáte?
Pořád žiju v přesvědčení, že se
podíváme opět do Japonska.
Když to nevyjde, tak bych se
rád vrátil do již zmíněných
slovenských Tater. Nemožná
se mi nezdá ani Čína, sny jsou
veliké a stačí se jich jen pevně
držet a převést je do reality.
redakce Dialogu
Návod: Luštěte ve všech osmi
směrech a ze zbylých písmenek
čtěte po řádcích tajenku.
AARNE, ARKÁDY, BARBIER,
BUCHTELA, CASINO, CITOVÝ,
DĚLENÍ, DRÁPAT, DŘEP, EMIRÁT,
HYPERTENZE, CHLÁCHOLIT,
CHOLE, IMPETIGO, ISLÁMÁBÁD,
KARFIOL, KOBYLA, KONFLIKT,
LETY, LEUKOCYT, LEVÁCI,
LUNT, LÝDIE, MACHAR,
MÍSITI, MODROZELEŇ,
MOTIVY, NAIROBI, NAPROSTO,
NÁSTUPIŠTĚ, NEDĚLAT,
NEUČESAT, NEVRLÁ, NULÁK,
OBÁVAT, ODKLON, OLEÁT,
OMÍTKA, PATRONÁTY, PLÁTNO,
RANDIT, RARACH, RARÁŠEK,
RIET, RIIS, ROBOTI, SPÍKR,
SPORNÁ, STÁDO, STÖTT, TAKOVÁ,
TANGENC, TIRÁDA, TREFENÍ,
TROSKY, TRVALÝ, TVÁŘ, TVORBA,
VĚKOŠE, ZELÍ, ZRÁDNÉ, ZRUŠIT,
ŽIVOBITÍ.
Řešení z minulého čísla: Vánoce jsou založeny na krasném a záměrném paradoxu, že narození dítěte bez domova má být oslavováno v každém domově.
7
CESTUJEME
Japonsko II.
Země vycházejícího slunce
Petr Pavelčík, pacient dialyzačního střediska v Nemocnici v Uherském Hradišti, vás ve druhé části své
cesty provede městem Nara, japonskou kuchyní, minimalistickým stylem a podělí se
s vámi i o dojmy z dialyzačního
ošetření v Kjótě.
J eden celý den jsme věnovali návštěvě
města Nara, které bylo sídlem císaře
předtím, než se přesunul do Kjóta. Nara je
proslavené gigantickým dřevěným chrámem Tódaji (je to největší dřevěná stavba
na světě) skrývající obrovskou, 500 tun
těžkou bronzovou sochu Buddhy. V okolí je několik dalších chrámů propojených
nádhernými parky a zahradami. V nich se
volně pohybují krotcí, zde posvátní, jele8
ni sika, se kterými se samozřejmě každý
„musí“ vyfotit a jsou centrem pozornosti
snad všech dětí. Velkým lákadlem je i šintoistická svatyně Kasuga s množstvím typických luceren rozestavěných podél cest
a zavěšených na svatyni samotné. Sem
jsme se dostali až v podvečer. Turisté se
vytratili, z chrámů se ozývaly modlitby
mnichů a uličkami se sem tam mihnul
mnich či mniška v tradičním oděvu.
Jídlo je zdravé, párky a hamburgery
téměř nepotkáte
V době, kdy jsme v Japonsku byli (začátek července), je zde velmi teplo. Teploty
přes den neklesají pod 30 °C a i v noci je
pořádné horko. Navíc je tady větší vlhkost
vzduchu, takže jsme si připadali jak v přetopené prádelně. Naštěstí všechny budovy,
autobusy, vlaky i obchody jsou klimatizované a i třeba na zastávkách autobusů
CESTUJEME
jsou instalované jemné rozprašovače
vody pro osvěžení. Vedro je tak snesitelné a Japonci jsou na něj připravení
a zvyklí. Projevuje se to třeba i tak, že
všude najdete prodejní automaty s nápoji. A to opravdu všude, třeba i za měs-
tem na opuštěné autobusové zastávce se
dá koupit ledově vychlazený neslazený
zelený čaj (v automatu tvoří různé neslazené čaje většinu nabídky nápojů).
Ten se tady obecně v létě pije nejvíce
ze všeho a třeba i v restauraci vám ho
nalijí zdarma, kolik zvládnete vypít, jen
co se posadíte ke stolu. Japonská kuchyně a restaurace jsou pak kapitola
sama o sobě. Pokrmy se skládají převážně z rýže, zeleniny, ryb, mořských
řas a plodů, nudlí všeho druhu a dalších
nám naprosto neznámých ingrediencí.
Jídlo se vybírá ve výloze z dokonalých
napodobenin (nechápu, jak mohou vyrobit tak věrné kopie) nebo z jídelního
lístku podle obrázků. Také je obvyklé
vybrat si jídlo ve výloze, koupit si před
restaurací ve speciálním automatu lístek
s názvem pokrmu a pak ho jen uvnitř
předat obsluze a počkat, až jídlo přinese. Pokrmy jsou velmi zdravé a vydatné.
Asi proto tu na obézního člověka narazíte jen velmi zřídka. Zajímavé je, že jíst
za chůze je prakticky tabu. Japonci si
jídlo vychutnávají vsedě. Párek v rohlíku nebo hamburger tady na ulici neuvidíte. Japonci si sednou, i když jen lízají
zmrzlinu nebo jedí jablko (mimochodem
ovoce je velmi drahé a kupuje se i jako
dárek). Možná i to je důvod, proč se nikde neválejí žádné odpadky, i když odpadkových košů je poskromnu. Vlastně
i kuřáci jsou v Japonsku eliminovaní
do kuřáckých koutků a na ulici se nekouří, a tak se zde ani neválejí u nás
všudypřítomné nedopalky. Uzavřené
koutky pro kuřáky jsou v parcích, vlacích, veřejných budovách a kuřáci je
disciplinovaně využívají.
Jednoduchost a styl je v umění, jídle
i oblékání
V Japonské kultuře obecně je vše disciplinované, jednoduché a minimalistic-
Shora: očistná rituální koupel v kouři před vstupem do Chrámu Tódaidži v Naře, prolézání otvorem
velikosti nosní dírky sochy Buddhy v Tódaidži pro snadnější osvícení, zelený šlehaný čaj macha a pamlsek wagaši, šintoistická svatyně Kasuga v Naře, chrámová škola v Naře.
9
CESTUJEME
ké. To se odráží v umění, proslulých
zahradách, designu, ale i jídle. Vše
je jen jemně naznačeno a pracuje se
s fantazií, rozjímáním, klidem a vytvářením nálad. Čistý styl se odráží také v oblékání. Ženy se oblékají
velmi elegantně, nevyzývavě a žensky. Roztrhané rifle, „sexy“ trička
a žabky na nohách tu opravdu neletí.
Je to velký kontrast s naší kulturou,
kterého si všimnete ihned (stejně jako
toho, že téměř všichni jsou štíhlí). Kimona tu také nejsou tak vzácná, jak
jsme čekali. Každý den našeho pobytu jsme se setkali s několika ženami
všeho věku cupitajícími v kimonu
rušnou ulicí. Jak je vidět, kimono
je stále slavnostním oděvem, nikoliv jen něco jako kroj. Musím říct,
že Japonky mi naprosto učarovaly
svým jemným ženským chováním,
umírněností, oblékáním i celkovým
vzezřením a neokázalým stylem. Co
se týče oblékání mužů, odhadli jsme,
že devadesát procent mužů je v pracovní den oblečeno v bílých košilích s kravatou, černých kalhotách
a obuto v naleštěných černých botách. Jiné je to o víkendech, kdy je
možné potkat i velmi výstředně oblečené lidi. Vždy je to ale spojeno s japonskou slušností a uctivostí.
potřebné k dialýze má lékař předem k dispozici. Proces dialýzy probíhal v podstatě
stejně jako u nás jen s drobnými odlišnostmi (třeba místo kovové jehly v Kjótu
používají tzv. flexily, takže vás nic v ruce
nepíchá a můžete se lépe pohybovat).
Měl jsem k dispozici samostatný pokoj
s televizí, klimatizací a polohovatelným
křeslem. Personál byl od začátku velmi příjemný, usměvavý a profesionální
i přesto, že jsem na první dialýzu dorazil
s půlhodinovým zpožděním. Dialyzační
sál měl asi osmdesát lůžek v samostatných boxech a o pacienty se staral tým
lékařů a sester (velká část „sester“ byli
muži). Ošetření proběhlo v odpoledních
hodinách a platba v hotovosti po poslední
dialýze. Zaplatil jsem částku, která odpovídala předchozí domluvě a tu mi zpětně
proti vystavenému dokladu pojišťovna
v České republice proplatila. Zkrátka vše
naprosto bez potíží a komplikací.
Domů jsme odlétali zcela okouzlení
a rozhodnutí se ještě do Japonska vrátit. Na zdejší slušnost a disciplínu jsme si
rychle zvykli, a tak jsme po návratu zažili menší kulturní šok. Už ve Frankfurtu
na letišti jsme hned poznali, že jsme zpět
v Evropě. Ležérní chování, kysele se tvářící personál, hluční turisté a prodavači,
které zákazníci spíše obtěžují, nás rychle
vrátili zpět do reality střední Evropy…
Dialyzační středisko je přímo v centru Kjóty
Na závěr ještě několik postřehů k dialýze v Kjótu. Zprostředkování dialýzy
se ochotně ujala paní Helena Korbelová z Centra prázdninových dialýz
B. Braun Avitum, za což jí velmi
děkuji. Dialyzační středisko v Kjótu
je přímo v centru, pět minut pěšky
od hlavního nádraží. Komunikovat
je možné v angličtině, i když není
ani příliš třeba něco vyřizovat. Vše
Petr Pavelčík
DS Uherské Hradiště
Dialýza Kjóto
(Takeda Hospital)
Shora: typická polévka, dívky v kimonu, vstup do chrámového komplexu Fushimi-inari v Kjótu,
svatyně Kasuga proslavená stovkami luceren lemujícími všechny její přístupové cesty.
10
poradna
? Při odběru krve mi zjistili
zvýšenou ureu 8,5 a kreatinin 118. Léčím se na ischemickou chorobu srdce a beru
tablety na tlak. Prosím poraďte mi, jak se dají tyto hodnoty
snížit a co mi hrozí.
Ischemická choroba srdeční
a hypertenze jsou často doprovázeny nefrosklerózou –
ztvrd­nutím (sklerózou) tepen
a tepének ledviny. Pokud jsou
hypertenze a faktory aterosklerózy (vynechání kouření,
kontrola tuků v krvi, cukrovky
apod.) pod kontrolou, poškozování ledvin postupuje pomalu. Naopak nekontrolovaná
hypertenze může vést k selhání
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
ledvin během několika měsíců.
Samozřejmě je nutné vyloučit
i jiné možné příčiny onemocnění ledvin.
? Řadí se Prograf a Cellcept
do teratogenních léků?
U tacrolimu, účinné látky
Prografu, máme málo dat týkajících se jeho bezpečnosti.
Vážení čtenáři, své dotazy nám zasílejte na adresu redakce:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ–148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy:
[email protected], [email protected]
nebo prostřednictvím internetu v poradně na www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat personálu dialyzačních středisek
B. Braun Avitum.
Ze 100 těhotenství u 84 žen
léčených tacrolimem, z nichž
27 % bylo příjemkyněmi ledviny (ostatní byly po transplantaci jater) se narodilo 68 živých
dětí. Zbývající těhotenství byla
ukončena předčasně – 12 spontánně a 12 umělým přerušením
těhotenství. Průměrně úspěšná
těhotenství trvala 35 týdnů,
tzn. že téměř 60 % porodů bylo
předčasných. Pouze čtyři děti
měly vrozené vady, ale anatomické poruchy byly různé. Lék
tedy není považován za teratogen.
Naopak mykofenolát mofetil, účinná látka Cellceptu, je
teratogenní a jeho nasazení
musí předcházet vyloučení těhotenství. Během jeho užívání
a nejméně šest týdnů po jeho
ukončení je nutná účinná antikoncepce. V případě plánovaného rodičovství je nutno se
poradit s ošetřujícím lékařem
a imunosupresivní léčbu upravit.
Podpořte naše sestřičky
v semifinále soutěže
Kristýna Nachtmannová
SMS na číslo 900 06 10
ve tvaru: MISS SESTRA 59
Petra Urychová
SMS na číslo 900 06 10
ve tvaru: MISS SESTRA 45
Slova v SMS jsou oddělena mezerami.
Gratulujeme našim sestřičkám, které i díky vašim hlasům
postoupily ze základního kola soutěže do semifinále.
O jejich dalším postupu opět rozhodne počet hlasů, které prostřednictvím sms zpráv dostanou. Neváhejte a podpořte je!
SMS zašlete do 31. ledna (24:00).
Více informací naleznete na www.misssestra.cz.
Cena SMS je 10 Kč včetně DPH.
11
DNES NA TÉMA…
V šichni lidé mají buď jasnou představu, či aspoň
mlhavé povědomí o tom, že
sportovní aktivity nebo alespoň normální pohyb jsou životu prospěšné. Emil Zátopek
jednou pronesl: „Ryby jsou
přizpůsobeny k plavání, ptáci
k letu a člověk k běhu.“ V jeho
době ovšem ještě nebyly elektronické technické vynálezy,
které se dnes šíří jako epidemie a způsobují lidem stále
více zdravotních potíží tím,
že je odvádějí od pravidelného pohybu. Druhým extrémem
je vrcholový sport, do kterého
se zase mísí negativní vlivy
komerčního charakteru, popularity za jakoukoli cenu nebo
vytváření rekordů na hranici
únosnosti lidského organismu.
Potom se náhle ze špičkového
a obdivovaného rekordmana
stane troska, která si udělala
ostudu a má zakázanou činnost nebo zmizí ze světel ramp
a dožívá někde v zapomnění.
Špičkoví sportovci by si měli
včas uvědomit, že v životě je
vždy něco za něco. Doping jakéhokoli druhu, přehnané tréninkové dávky apod. se musí
zákonitě projevit někde jinde.
Ti úspěšní, kteří pochopí, včas
slezou z „bedny“ a pustí se
do předávání zkušeností mladším nebo se začnou věnovat
sportu pouze pro radost a další
život vedou v klidu.
Ing. Tomáš Dřevíkovský, aktivní sportovec
12
Pravidelný pohyb vás udrží
v kondici
Obě tyto alternativy se však
nemusí týkat vás, kterým selhaly ledviny. Pokud jste dříve
sportovali, museli jste následně
od základu změnit svůj životní
rytmus, přizpůsobit se a začít
okolí neustálými nářky a stížnostmi. Každopádně se vyplatí, budete-li dodržovat rady
lékařů (a že jich není málo).
Postupně zjistíte, že se můžete
víc věnovat svému fyzickému
stavu a zlepšovat si kondičku.
Ať již vám dialýza vyhovuje
Dialýza a sport
V životě je vždy něco za něco
docházet na hemodialýzu nebo
si provádět peritoneální výměny. Pokuste se udržet v kondici
alespoň kratším, ale pravidelným cvičením, procházkami
nebo dechovými cviky. Nedávno byl v televizi na ČT2 rozhovor s paní Lubou Skořepovou
(90), která prohlásila, že kdyby
cvičila 20 minut denně, tak by
jí to zruinovalo, ale 3–5 minut
jí naprosto vyhovuje. Nechcete
se jejím názorem inspirovat?
Záleží pouze na vás, jak se
rozhodnete a zda pro vás bude
dialýza jen nutným zlem doprovázejícím normální život,
nebo budete mezi jednotlivými seancemi u přístroje živořit
a s nadměrnou starostlivostí se
budete pozorovat a obtěžovat
(jsou i tací) nebo máte zájem
se dostat do registru příjemců
orgánů či už jste do něj zařazeni, musíte být na eventualitu
transplantace neustále připraveni. Budete-li se přesvědčovat, že „začnu, až to přijde“,
jste přesně na cestě do ztracena. Trávit život s novým orgánem před televizí je sobecké.
Někdo jiný by tento „dar života“ využil daleko efektivněji. Je pravda, že celá řada
lékařů v dialyzačních střediscích se stará o stav svých pacientů s ohledem na optimální
hodnoty jejich laboratorních
výsledků, ale co dělají jejich
svěřenci v mezidobí, je už nezajímá nebo si tím nechtějí
komplikovat život. Jsou však
střediska, kde si personál uvědomuje, že jejich pacienti potřebují mít nejen odpovídající
hodnoty prvků a látek v rozsahu podle tabulek, ale musí
žít také plnohodnotný život.
Příkladem může být Nemocnice Na Homolce se svým Sportovním klubem dialyzovaným
a transplantovaných.
Udělejte pro sebe aspoň něco
málo
Začněte třeba prodlužovat pravidelné procházky, pro lepší stabilitu a rozhýbání všech
svalových skupin si přidejte
populární nordic walking hole
(na zimních světových hrách
transplantovaných ve finském
Rovaniemi v roce 2008 běhali s holemi všichni obyvatelé
městečka ve věku 30–80 let
a mladší suverénně zvládali na ledě a sněhu kola). Ano,
cyklistika je další formou, jak
si můžete zlepšit fyzickou kondici. Začněte u rotopedu, mají
je na rehabilitačních odděleních, a nestyďte se zajít si třeba
i do fitcentra. Před exotickými
svalovci komplexy mít nemusíte, je to zvláštní druh živočichů... Až vyrazíte do terénu,
nezapomeňte na ochranu shuntu (fistule) proti případnému
pádu (helma je samozřejmostí).
Ve zdravotnických potřebách
mají různé typy a průměry zpevňovacích návleků na končetiny,
stačí si vybrat. Transplantovaným dobře poslouží na ochranu
„second hand“ orgánu také kýlní pás. Pokud považujete vodu
za přirozený živel pro sport,
kupte si potápěčský neoprenový pás, který vám pomůže
uchovat orgány v teple. CAPD
pacienti se mohou z důvodů
nebezpečí infekce koupat pouze
ve slané vodě. Pokud jste vždy
měli ke sportu blízko, zvyšujte
si denní dávky, co se týče vzdálenosti i zátěže, volte náročnější terén, posilujte apod. Potom
lépe zvládnete nejen transplantaci, ale třeba i obyčejnou
chřipku. Vždy se však domluvte
se svým ošetřujícím lékařem,
abyste si určili hranici, kterou
byste neměli překročit.
U dialýzy nejde jen o fyzický
stav, ale i o duševní pohodu
Určitě některé z vás při četbě
tohoto článku napadne: „Tomu
člověku se to mluví, když neví,
co je dialýza. Kdyby s ní měl
zkušenost, to by mluvil jinak.
Asi toho ještě moc nezažil.“ Bohužel je tomu přesně naopak.
Jako zdravý mladík jsem hrál
vodní pólo za ČKD Dukla Stalingrad, chodil cvičit do Sokola
(tehdy se to jmenovalo ZRTV),
jezdil na kajaku, na strojní fakultě ČVUT jsem absolvoval lyžařský instruktorský kurz a pár
let hrál volejbal za TJ Spofa. Po roce vojny u mne coby
u jednoročního „absíka“ zjistili
glomerulonefritidu a na podzim 1979 mne čekala Nemocnice Na Strahově s pravidelnou
hemodialýzou. Lékař na příjmu
se mě ptal, zda dělám aktivně nějaký sport. Samozřejmě
že volejbal se okamžitě dostal
na černou listinu (nebezpečí
porušení fistule – shuntu při
hře tzv. bagrem), v bazénu jsem
mohl nadále pouze plavat, nikoli hrát vodní rugby, a pokud
jde o sjezdové lyžování, lékař si
myslel, že ho nezvládnu.
Jak probíhají první měsíce
při dialyzačních seancích, znáte všichni moc dobře. Byl jsem
na tom stejně jako vy (tehdy se
chodilo dvakrát týdně na šest
hodin) – trpěl jsem extrémními
přírůstky váhy, hodnotu kalia
jsem měl přes limit, zvracel
jsem, měl jsem extrémní krevní tlak atd. Pak jsem postupně
zjistil, že když budu dodržovat
rady lékařů, bude se mi lépe
dýchat, zvládnu výšlapy i kolo,
místo několika stovek metrů si
mohu v bazénu dopřát i víc,
a můj život najednou už ne-
byl tak chmurný a beznadějný.
Jde však nejen o fyzický stav,
ale i o duševní pohodu. Stresy a napětí vašemu stavu nepřispívají, stejně jako úbytek
hmotnosti a svalová ochablost.
Já měl to štěstí, že mne psychicky podporovala manželka. Také mě inspiroval přednosta kliniky Na Strahově
prof. MUDr. Albert Válek, DrSc.,
který měl ke svým pacientům
specifický přístup. Kdo chtěl,
zúčastňoval se kurzů týkajících
se jeho nemoci, vlivu směsí látek
proudících dialyzátory na organismus a manipulace s přístroji.
Následně se vytvořila skupina
pacientů, kteří začali chodit
na noční směny, uměli jsme si
nastavovat hodnoty a přístroj
si průběžně hlídat. S touto „samoobsluhou“ jsem měl později
v IKEM veliké problémy.
To vše by mohlo být obsahem samostatného článku,
aby si dnešní pacienti udělali
představu, jak probíhala dialýza před třiceti lety. V roce
1981 jsem podstoupil svoji
první transplantaci ledviny
v IKEM a v roce 2007 „zatím“
poslední, pátou, společně s játry. To celkem vychází na deset
let dialýzy mezi jednotlivými
transplantacemi. Navíc jsem
vloni podstoupil ještě pětinásobný bypass srdce.
Po pádu železné opony
jsem stál u zrodu české pobočky WTGF (www.wtgf.org)
a od roku 1991 se český tým
transplantovaných zúčastňuje
všech světových a evropských
sportovních akcí. Příští rok se
budou konat 8. evropské hry
transplantovaných a dialyzovaných v polském Krakově. Minulý víkend se tam sešlo více
než třicet zástupců evropské
federace a polští organizátoři
nám ukázali sportoviště, dialyzační střediska, ubytovací možnosti i celý starobylý Krakov.
Kdo máte zájem si něco
o Českém týmu transplantovaných (CTT) přečíst, otevřete si
www.transplantace.eu/ctt.php.
Chcete-li normálně žít i přes
handicap selhání ledvin, vezměte si k srdci alespoň malou
část mých doporučení. Určitě
si tak zkvalitníte život.
Ing. Tomáš Dřevíkovský,
místopředseda rady Českého
týmu transplantovaných
13
víte, že…
P okud jste první minuty letošního roku trávili někde venku na náměstí a za zvuků petard a pod
„hvězdnou oblohou“ rachejtlí jste si s přáteli přiťukávali sklenkou alkoholu, možná
vám tato atmosféra mohla
připomínat okamžiky oslav
vítězství našich hokejistů
na olympiádě v Naganu nebo
na některém z mistrovství světa v hokeji. Takové srovnání je
opravdu na místě. Češi jsou totiž přeborníky nejen v hokeji,
ale také v pití alkoholu. Takže
na tom novoročním náměstí,
se skleničkou alkoholu v ruce,
jsme kromě přání „Hodně štěstí
v novém roce!“ mohli, podobně jako po oněch hokejových
vítězstvích, začít spontánně
provolávat: „Hoši (a děvčata),
děkujem! Mistři, mistři!“ Nebo
třeba: „Kdo nepije, není Čech!
Hop, hop, hop!“
Na rozdíl od vítězství sportovních však lze vítězství „alkoholové“ s úspěchem prohlásit
za nezáviděníhodné. Češi totiž
ročně vypijí 16,5 litru alkoholu
na osobu. A to se počítají i děti,
které se, až na výjimky, do této
neblahé soutěže nezapojují.
Pravda, o první příčku se přetahujeme s Moldávií, ale když
se do toho pořádně opřeme,
totiž když si pořádně nalijeme,
prvenství jistě obhájíme! Nebo
raději ne?
Názory na „zdravé“ množství alkoholu, které může dospělý, a podotýkám – zdravý
– jedinec denně vypít, se značně liší. Doporučení adiktologů
(lékařů, kteří se specializují
na léčbu závislostí) se zpravidla
blíží nule. Jiní lékaři naopak
připouštějí, že malé množství
14
Češi jsou
„mistři světa“
v pití alkoholu
Ročně vypijí 16,5 litru alkoholu na osobu.
alkoholu může být
dokonce zdraví prospěšné. Pravda může
být někde uprostřed a jako
jinde i zde záleží především
na míře; tu
má však každý
jedinec
jinou.
Je ovlivněna jednak jeho vrozenými
předpoklady a tělesnou konstitucí, ale
i věkem a aktuálním zdravotním
stavem. A to je
důležité zdůraznit
i u dialyzovaných
pacientů.
Malé skleničky alkoholu
na přiťuknutí v rámci nějaké
slavnostní příležitosti se většina dialyzovaných pacientů
úplně zříci nemusí. Rozhodně
byste se však měli vyhnout
každodennímu pití alkoholu.
Tvrdý alkohol vypusťte úplně,
pivo zase není vhodné s ohledem na objem tekutin. Jako
nejvhodnější by se tedy mohlo jevit malé množství vína
nebo i ta malá sklenička piva
po svátečním obědě. Ale měli
byste opravdu zůstat jen u těch
zvláštních příležitostí a u jedné skleničky. V každém případě
se před takovou nadcházející
slavnostní událostí poraďte se
svým ošetřujícím dialyzačním
lékařem, zda právě v daném
období nemáte ve svém rozpisu takový lék, který vylučuje
požití jakéhokoli množství alkoholu. Jestli je to tak, pak si
raději přiťukněte něčím jiným
– ta jedna sklenička za ohrožení vašeho zdraví určitě nestojí.
Pokud jste se v minulosti potýkali se závislostí na alkoholu,
zřekněte se samozřejmě jakéhokoli množství.
Mimochodem, když Světová
zdravotnická organizace sestavovala žebříček zemí s největším procentem obyvatelstva
s nějakou formou závislosti,
tedy nejen na alkoholu, ale
i na užívání drog, kouření
i hraní her (gamblerství – patologické hráčství), Češi vyhráli
na plné čáře. Slovensko skončilo „až“ na místě osmnáctém.
Co myslíte – necháme si to
neslavné prvenství raději vzít,
nebo budeme dělat všechno
proto, abychom jej obhájili?
Luděk Hajský
REPORTÁŽ
Rady lékaře, průvodce dietou
Petra Pokorová, DiS.
Výživa
dialyzovaných pacientů
Výživa dialyzovaných pacientů
Petra Pokorová, DiS.
Dialyzovaní pacienti
mají nového pomocníka
ve výživě
Autorkou knihy Výživa dialyzovaných
pacientů je zdravotní sestra s patnáctiletou
praxí na dialyzačním středisku
C
o nejméně vody, výrazně
snížit příjem draslíku,
který je obsažen ve většině
druzích ovoce a zeleniny, vyvážit zvýšenou potřebu bílkovin
s nutností omezit fosfor, který
je zastoupen téměř ve všech
potravinách. To jsou jen základní pravidla, která musí lidé
s nefunkčními ledvinami dodržovat. Nově vydaná publikace od Petry Pokorové Výživa
dialyzovaných pacientů přináší
ucelený a optimistický pohled
na potřeby pacientů s onemocněním ledvin.
Čtenáři zde najdou seznamy
vhodných a nevhodných potravin, příklady konkrétních
jídelníčků, ale i zkušenosti pacientů, kteří otevřeně hovoří
o tom, jak se s dialýzou naučili
žít a užívat si. Autorka knihy
je Petra Pokorová, zdravotní
sestra a nutriční terapeutka
působící v dialyzačním středisku B. Braun Avitum Praha
– Černý Most. Knihu vydalo
nakladatelství Forsapi za podpory společnosti B. Braun Avitum.
„Věřím, že má kniha pomůže mnoha pacientům a ukáže
Slavnostní křest knihy prob
Kohout, vedoucí oddělení ěhl 16. ledna 2014 v Café B. Braun. Zleva: Pavel
Centra výživy v Thomayerově nemocnici
, Petra
Pokorová, zdravotní sestra a nutriční
terapeutka B. Braun Avitum, Martin
Kuncek,
ředitel B. Braun Avitum
jim, že s nemocí život nekončí
a i na dialýze mohou žít naplno a vychutnávat si dobré jídlo. Ráda bych moc poděkovala
našim pacientům, kteří byli
ochotni se o své příběhy podělit, a pomohli mi tak dotvořit
celkový koncept knihy. Zároveň děkuji Skupině B. Braun
za její finanční i pracovní podporu, bez které by kniha nevyšla,“ říká Petra Pokorová, DiS.,
autorka knihy, která má v péči
o dialyzované pacienty patnáctiletou praxi.
Vydavatelem a zároveň odborným editorem knihy je šéf
oddělení Centra výživy v Thomayerově nemocnici. „Naše
vydané portfolio doplňuje kniha, která je pojatá úplně jinak,
než jsem si původně představoval. A jsem tomu rád, je čtivá,
osobní a díky dlouholeté působnosti autorky v autentickém prostředí, je velmi upřímná. Myslím, že je to přesně to,
co pacienti přivítají,“ hodnotí
knihu doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., vedoucí oddělení
Centra výživy v Thomayerově
nemocnici.
„Jsem si jist, že tato kniha
bude pro dialyzované pacienty nejen poučná, ale i velmi
O autorce
Petra Pokorová v současné
době pracuje jako zdravotní
sestra na Dialyzačním
středisku B. Braun Avitum
Praha – Černý Most. Působí
také v roli koordinátora
týmu sester specializujících
se na nutriční poradenství
dialyzovaných pacientů
v České a Slovenské
republice. Knihu, která vyšla
v dvoutisícovém nákladu,
lze zakoupit prostřednictvím
běžné obchodní sítě
nakladatelství Forsapi, či
prostřednictvím e-shopu.
inspirativní. Na našich dialyzačních střediscích s pacienty pracujeme i po psychické
stránce, snažíme se, aby si
zachovali co nejvyšší kvalitu
života a nevyčleňovali se ze
společnosti. Příběhy pacientů v této knize dokládají, že
to jde a já doufám, že jejich
optimistický pohled na život
bude na všechny čtenáře působit doslova nakažlivě,“ říká
MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek
B. Braun Avitum.
Ing. Lucie Kocourková,
vedoucí oddělení marketingu,
Skupina B. Braun
15
REPORTÁŽ
C
elkem 39 milionů korun
investovala českotěšínská nemocnice do stavebních
prací a zabudování nové technologie, 10 milionů korun připadlo na interiérové vybavení.
„Otevření nového pavilonu
navazuje na dlouhodobý cíl
nemocnice a vedení skupiny
AGEL výrazně rozšířit spektrum
poskytované ambulantní péče
v areálu nemocnice. Věřím, že
nové dialyzační středisko i další nově otevřené ambulance budou nejen pro pacienty, ale také
pro lékaře velkým přínosem
a poskytnou jim vyšší komfort. Nemocných, kteří dialýzu
v našem kraji potřebují, neustále přibývá, a je proto velmi
důležité tento trend sledovat
a reagovat na něj,“ uvedla ředitelka Nemocnice Český Těšín
MUDr. Barbora Zbránková.
Společnost B. Braun Avitum
poskytuje v České republice
zdravotní péči v oboru nefrologie dvě desítky let. „Provozujeme dialyzační střediska i nefrologické ambulance
a spolupracujeme s nefrologickými a transplantačními
klinikami po celé republice.
Naši pacienti tak mají zajištěnou komplexní péči. Díky roz-
Pacienti z Českého
Těšína mají novou
dialýzu i moderní
ambulance
Nemocnice Český Těšín, patřící do skupiny
AGEL, otevřela koncem minulého roku
moderní dvoupodlažní pavilon, jehož součástí
je nové dialyzační středisko provozované
Skupinou B. Braun. Namáhavé cesty
do Třince a nedostačující kapacita třinecké
dialýzy jsou tak již minulostí. Ambulance
v prostorách nemocnice nabízí dvanáct
dialyzačních míst, špičkové vybavení
a nejvyšší dostupnou formu léčby. Stavba
nového dvoupodlažního pavilonu si vyžádala
investici ve výši 50 milionů korun.
šiřující se síti našich středisek
přibližujeme péči k domovu
pacientů, což je spolu s individuálním přístupem u chronických onemocnění extrémně
důležité,“ řekl MUDr. Martin
Kuncek, ředitel společnosti
B. Braun Avitum.
„Až dosud místní zdravotnická zařízení možností dialýzy nedisponovala a pacienti byli odkázáni na dojíždění
do Třince či dalších vzdálenějších měst. Takové dojíždění je však pro nemocné velmi
náročné nejen časově, ale také
fyzicky,“ sdělil MUDr. Roman
Kantor, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Třinec. Pacienti na dialýzu docházejí většinou třikrát týdně a procedura
trvá čtyři až pět hodin. Za rok
tak na středisku stráví více než
624 hodin, tedy celých 26 dní.
„Kapacita třinecké dialýzy je
plně využita, a abychom mohli
uspokojit zájem všech pacientů, jsme nuceni nabízet také
noční ošetření. Díky novému
středisku v Českém Těšíně
budeme moci noční směny
zrušit, čímž ulevíme nejen pacientům, které noční dialýzy
vyčerpávají, ale samozřejmě
také zaměstnancům,“ dodal
Roman Kantor.
Nový dvoupodlažní pavilon
nahradil původní objekt, ve kterém se v minulosti nacházel
sklad civilní obrany a v posledních letech byl zcela nevyužitý.
Kromě dialýzy budou v moderním pavilonu nově poskytovat
své služby také psychiatrická,
alergologická a nefrologická
ambulance. Z původních prostor nemocnice se do nové budovy přesunula také interní,
diabetologická, kardiologická
a neurologická ambulance. Nechybí zde ani lékárna.
Slavnostní otevření střediska, zleva MUDr. Filip Horák, MBA, ředitel skupiny Agel, Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, MUDr. Barbora Zbránková,
ředitelka Nemocnice Český Těšín, a MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum. Vpravo sál nově otevřeného dialyzačního střediska.
16
REPORTÁŽ
O
tom, že vánoční čas
na dialýze nemusí být
naplněn jen běžnou každodenní rutinou, sestávající z pravidelného dialyzačního ošetření,
nás přesvědčil personál jednoho menšího, přátelsky laděného
dialyzačního střediska. Personál
dialýzy v Bílovci se už od svého vzniku v roce 2010 snaží pro
své pacienty připravovat v průběhu roku zajímavý program,
který by je alespoň na malou
chvíli odvedl od každodenních
starostí, problémů a běžného
života. Samotní pacienti tvrdí, že po skončení těchto akcí
mívají pocit, jako by jim vlili
do žil novou krev – dostanou
kladný impulz do dalších dní
a měsíců svého života. Mezi
takto pečlivě připravené a zdařilé akce patří např. bowlingový
turnaj, soutěž v kuželkách nebo
3 1 8
Vánoce na dialýze
tak trochu jinak
společné sázení stromů v rámci
plnění environmentálních cílů
společnosti B. Braun Avitum.
Vánoční písně se rozléhaly
po celém areálu střediska
Sestřičky bílovického střediska byly i na Vánoce akční
a pro své pacienty připravily
malé vánoční posezení s kulturním programem, který zajistily hudebně talentované
ratolesti a příbuzenstvo zdejších zaměstnanců. O tom, jak
zodpovědně pojalo šest slečen
ve věku 5 –12 let své flétnové
a pěvecké vystoupení, svědčí
4
8 3
1 4 5
1
5
6
8 9
2
7
4
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
řádku opakovat dvakrát
1
3
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
sloupci opakovat dvakrát
2
9
7
5
ádná číslice se nesmí ve čtverci
Ž
3x3 opakovat dvakrát
průměrné
Vlasta Jarombeková
B. Braun Avitum - Bílovec
Pro ty, kteří by si chtěli neopakovatelnou atmosféru vánočního
času připomenout, jsme připravili odkaz na amatérské video
na:
http://youtu.be/DN3FJrWYxN0.
9
2 6
Sudoku
4
2 3 6
fakt, že se ve svém volném čase
měsíc pečlivě připravovaly pod
odborným dohledem paní učitelky Šimíčkové ze Základní
umělecké školy Brušperk a sestřičky Lenky. A výsledek stál
za to! Tradiční vánoční písně
se rozléhaly celým areálem
střediska a přilákaly i některé
kolemjdoucí kolegy z bílovecké nemocnice.
Samozřejmě nechybělo ani
malé pohoštění a překvapení v podobě vánočních dárků,
které každoročně připravuje
pro své dialyzované klienty
společnost B. Braun Avitum,
a také vlastnoručně pečené
perníčky, které na závěr svého
koncertu dívky osobně rozdaly.
I tentokrát dopadla akce na výbornou a její jedinou nevýhodou podle slov pacientů bylo,
že netrvala alespoň tak dlouho
jako dialýza.
Pokud je tedy pravdivý výrok athénského filosofa Sokrata, že „Tělo je pouze obalem
duše – když je duše zdravá,
je i tělo zdravé, onemocní-li
duše, onemocní i tělo,“ pak kolegové z dialyzačního střediska
svým nadšením přispívají nemalou měrou ke spokojenějšímu a šťastnějšímu životu svých
pacientů.
Pevně věřím, že je jejich
neskonalé nadšení a iniciativa
neopustí, a pacienti se tak budou moci těšit na další společné a příjemné zážitky.
obtížné
7 6 4
3
8
4 3
9
5
3
8 9 1
1 7
4
2
9 4
1
3 2 7
17
HOBBY
S právná směs koření totiž
udělá z černého čaje hřejivý lék, který si kdykoliv jednoduše připravíte sami. „V Indii
se tomuto nápoji říká masala
chai nebo yogi, a zatímco koření se do něj přidává podle
ájurvédského receptu, mléko
a med nebo cukr se přidávají
podle chuti,“ vysvětluje Daniel Klásek, brněnský obchodník
s čajem.
Co budete potřebovat pro
přípravu čaje a proč
Kardamom pravděpodobně bu­
dete muset přikoupit, ostatní
ko­ření pro přípravu voňavého
nápoje ve své kuchyni nejspíš
najdete.
Připravte si sypaný černý čaj, mléko, med nebo cukr
a koření. „Tisíce let stará indická receptura počítá s využitím
zázvoru, hřebíčku, kardamomu,
skořice a bílého pepře. Můžete
použít buď mleté koření, nebo
i nadrcené, stejně budete nápoj
cedit kvůli čajovým lístkům.
A větší kusy koření mají často
intenzivnější chuť než prášek,“
vysvětluje Daniel Klásek.
Specifické účinky právě této
kombinace koření jsou dány
hřejivostí zázvoru, kardamomu a pepře, podmanivou vůní
každé z uvedených ingrediencí
a sladkou vůní skořice. Kromě
toho mají podle Kláska jednotlivé druhy koření i specifické zdravotní účinky: „Zázvor
rychle zahřívá celý organismus,
18
Jak připravíte z černého
čaje a koření lahodný lék na
posílení imunity
Když vyberete správné koření, namícháte
ho a povaříte s černým čajem, získáte silný
nápoj s mnoha léčivými účinky, který vám
pomůže překonat vyčerpávající konec zimy.
Má okamžité hřejivé účinky a navíc při
pravidelném pití posiluje imunitu.
má antibakteriální a antivirové
účinky. Snižuje
cholesterol, koriguje nízký tlak,
pomáhá při ranních nevolnostech
a při nadýmání.“
Hřebíček je za­
se analgetikum tišící bolest, často
se používá při bolesti zubů. Je
to přírodní dezinfekce, působí
proti parazitům, houbám, bakteriím i virům. A také osvěžuje
dech. Kardamom pomáhá především s trávením, dále s dýchacími problémy, funguje
jako prevence svalových křečí
a mírní záněty.
Skořice má příznivé účinky především při chřipkách
a nachlazení. Navíc reguluje
hladinu cukru v krvi a krevní
tlak a pomáhá při zažívacích
problémech. Bílý
pepř je antioxidant, stimuluje
krevní oběh, a tak
zahřívá a dodává tělu energii;
prokrvení orgánů
pak zvyšuje citlivost na podněty a dělá z pepře
afrodiziakum.
Příprava směsi na „masala
chai“ krok za krokem
Směs na indický masala chai
si můžete koupit už připravenou, ale stejně dobře si ji namícháte i doma. Na půl litru
vroucí vody budete potřebovat
dva až tři kousky celé skořice,
zhruba stejné množství sušeného nebo čerstvého zázvoru,
půl čajové lžičky celého hřebíčku, půl lžičky semen kardamomu a jen tak na špičku
lžičky bílého pepře, aby směs
měla říz.
Příprava nápoje pak trvá deset minut. „Připravenou směs,
kterou ještě můžete podrtit
v hmoždíři, nechte pět minut
povařit a pak přidejte dvě čajové lžičky sypaného silného
černého čaje, nejlépe z oblasti
indického Ásámu, Nepálu nebo
Darjeelingu,“ radí Klásek.
Poté přilijte čtvrt až půl litru mléka (podle chuti) a opět,
nyní již jen na okamžik, přiveďte mléčný nápoj znovu
k varu. Jakmile čaj začne kypět, na pět minut jej odstavte.
Pokud sladíte cukrem, přisypejte ho už nyní, med přidávejte naopak až nakonec, aby
ho vysoká teplota neznehodnotila. Nakonec čaj slijte přes
sítko a můžete podávat.
„Stejně jako indické rodiny,
i vy můžete s receptem na svůj
masala chai po čase experimentovat. Zkuste přidat například
muškátový oříšek či sušenou
pomerančovou kůru nebo jiné
vaše oblíbené koření. A sledujte, jak se chuť, vůně i účinky
zázračného nápoje mění,“ přidává Klásek další inspiraci.
Dialyzovaní pacienti musí
v souvislosti s dietními
doporučeními dbát i na
maximální povolený příjem
tekutin.
Převzato z
ČARUJEME V KUCHYNI
Dýňový cheesecake
Typ diety: dialyzovaný pacient, chronická renální insuficience, diabetes
Počet porcí: 10
Obsah živin na porci: kalorie 354 kcal, proteiny 5 g, cukry 18 g, tuky 21 g, cholesterol 92 mg,
sodík 244 mg, draslík 130 mg, fosfor 80 mg, kalcium 57 mg, vláknina 6 g









¼ šálku grahamových
1
sušenek (cca 300 mg)
5 polévkových lžic krystalového cukru
3 polévkové lžíce Hery
450 g krémového sýra (žervé)
Stevia – přírodní sladidlo
dle potřeby
½ čajové lžičky vanilkového
extraktu
2 vejce
½ šálku dýňového pyré
¾ čajové lžičky dýňového
koření
Dýňové koření
4 čaj. lžičky mleté skořice
 2 čaj. lžičky mletého sušeného zázvoru
 1 čaj. lžička mletého nového
koření
 1 čaj. lžička mletého muškátového oříšku

Předehřejeme troubu na 170 °C. Ve středně velké míse smícháme rozdrcené sušenky, 1 lžíci cukru
a rozpuštěného margarínu. Směs natlačíme na dno 23cm formy a pečeme 8 minut. Necháme vychladnout. Ve velké míse smícháme smetanový sýr, zbývající 4 lžíce cukru a vanilku. Rozmícháme
do hladka elektrickým mixérem (na střední rychlost). Pak postupně přidáme vejce. Odebereme si jeden
šálek smetanové směsi stranou a zbytek nalijeme na korpus. Zbylý šálek směsi smícháme s dýňovým
pyré a kořením. Přidáme na první vrstvu. Pečeme 45–60 minut, aby byla náplň po okrajích zlatá
a uprostřed se ještě lehce chvěla. Cheesecake necháme vychladnout, nejdříve ve formě, pak v lednici.
Zvolte správnou formu
Aby se vám podařilo cheesecake správně naservírovat, použijte otvírací formu. Cheesecake není
běžný koláč, a nemůžete ho tedy jednoduše vzít, otočit a vyklopit. Je hutný, ale křehký, a musí se
s ním proto zacházet opatrně. Jediná možnost, jak ho dostat bez nehody ven, je péct ho v otevírací
formě. Pečicí papír do zavírací formy nemusíte vystřihovat. Vezměte čtverec či obdélník papíru
a položte ho na dno otevřené formy. Formu zavřete jako obvykle a přečnívající okraje papíru jednoduše kolem dokola otrhejte.
Koláč krájejte vychladlý
Domácí cheesecake je ideální dezert pro větší společnost. Jeho příprava je snadná a koláč chutná
přímo báječně. Ale jak dílo nepokazit při krájení? Nejdříve se ujistěte, že moučník je opravdu vychladlý. Pak si připravte ostrý nůž, čistou utěrku a velký hrnek horké vody. Před každým řezem čepel
do horké vody namočte a pak otřete utěrkou. Díky tomu se vám podaří nakrájet řezy s hladkými
stěnami a na talíři budou vypadat výborně.
Krůtí Waldorf salát
Typ diety: dialyzovaný pacient, chronická renální insuficience, diabetes
Počet porcí: 6 (velikost porce: ½ šálku)
Obsah živin na porci: kalorie 200 kJ, bílkoviny 17 g, sacharidy 8 g, tuky 11 g,
cholesterol 60 mg, sodík 128 mg, draslík 296 mg, fosfor 136 mg, vápník 26 mg,
vláknina 1,9 g
Veškeré ingredience nakrájíme na středně velké kostky a smícháme, přidáme majonézu a ochutíme moštem, popř. dochutíme kapkou citronové šťávy, solí a pepřem.
Pozn. Majonézu můžeme zlehčit jogurtem.





30 g uvařených krůtích prsou (v páře či na trošce oleje)
3
3 středně velká červená jablka
1 šálek řapíkatého celeru
4 lžíce majonézy
2 lžíce jablečného moštu
Recepty pro vás připravil prim. MUDr. Aleš Hrubý,
vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Austerlitz
19
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Jak jsem si volil povolání
V ídky
Miroslav Šimek a Jiří Grossmann: Pov
vám přináší
Dokonalá dvojice Šimek & Grossmann
vyloudí úsměv
nejlepší povídky ze života, které vám
na tváři, i kdybyste nechtěli.
e škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co
se dalo, dokonce jsem se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy
nepřitulila. Zato špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení,
jsem byl spolehlivým konzumentem.
U nás doma bylo sice nejvyšší vzdělání dvojtřídka, ale přesto, když
jsem potřetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Dědeček, ač
známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky
„Ej, ou a cha!“, mě za neznalost počtů napínal na skřipec, zděděný
po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna.
Můj tatík mne trestal pravidelně a spravedlivě. Ač
sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval
se znalosti pěti písmen, a na glóbusu dovedl
ukázat Kamčatku už na třetí pokus, pročež byl
zván jako známý rusofil na besedy s občany.
Vždy při sobotě mě přezkoušel z probrané
látky. Otevřel učebnici, namátkou ukázal
na otázku, v níž se vyskytla písmena, jež
důvěrně znal, a řekl: „Čekám, hlupče!“ Odpověděl-li jsem špatně, ztloukl mě potěhem
a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděl-li jsem náhodou správně, zbil mě ještě víc, že se nad něj,
samouka, vyvyšuji. Pak mi nařídil přinést glóbus
a do ranních hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby
se uklidnil.
Maminka, jež chodila kdysi dávno do soukromé
školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je
učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal
až do osmé třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokráte trestaný kasař, to sice pokládal za zbytečnost
a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky, ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky
z vězení byly málo čitelné, a nakonec mně samotnému nastaly jiné
starosti.
Bylo třeba najít si zaměstnání. „Kam se, ptáčku, kam schováš?“,
ptával jsem se často sám sebe. Budu snad botky šít, hoblíkem se
ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kostky do obrazců
rovnat? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata
z jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl.
Až jednoho dne ráno po zvonění vstoupil do třídy učitel Kotek,
pohladil mě po temeni a šeptl: „Přijedou soudruzi z Ostravy pozvat tě
mezi sebe. Mnoho štěstí,“ a ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku.
Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi
kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a krásách přírody. Několik
minut hovořili o Tatrách, pak v myšlenkách zalétli na Dubrovník a na20
Otištěno se souhlasem nositelů
práv: Magdaleny Šimkové,
Ireny Janečkové, Marcely
Vrátné, Libuše Ježkové, Jarmily
Holečkové a Karla Čaského.
konec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedl ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči.
Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: „To je moje dílo,
pane řediteli. Doufám, že nyní si mé práce povšimnete a osvobodíte
mne od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky!“
Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Knotek se usmál, znovu mě
pohladil a pravil: „Břéťo, vím, že máš mezery, ale z mých předmětů,
to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o čtyři stupně. Máš mé slovo.“ Pak řekl: „Sedni si, chlapče, vychutnáme tu
radostnou chvíli ještě jednou.“
Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: „Ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jako že
jsem ředitel Doucha, v průměru o čtyři
až pět stupňů. Blahopřeji ti, premiante,
zachránil jsi čest školy!“
Učitel a ředitel se postavili do pozoru
a zanotovali: „Ať si kdo chce, co chce říká,
ať si mamka slzy utírá, já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá.“
Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé
ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho
děti, pomazané mourem, rozvinuly přes celou třídu
heslo psané uhlem: „Dřív měl horník suchou skývu,
dnes má Břéťa lásku kolektivu!“
Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem
císaře ticho a optal se znova mohutným hlasem: „Kdo se hlásí
do hornictví?“
Všechny zraky se upřely na mne a učitel mne vyvolal. Povstal
jsem a pravil: „Já to určitě nebudu!“
Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze
školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval: „Tak prosím, on
ne, a já se tu pálím jako Hus!“
Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel
Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal: „Co to znamená, Břéťo, víš přece, jaké máš vysvědčení!“
„Vím,“ pravil jsem, „od vás a pana ředitele mám samé jedničky.
Kazí mi to pouze dvojky z kreslení a hudební výchovy. I tak jsem ale
první ve třídě a budu diplomatem. Už jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.“
XXI. zimní hry dialyzovaných a transplantovaných
sportovců v České republice
3.–8. března 2014, Paseky nad Jizerou
Ubytování: hotel Albert, pět minut chůze od skiareálu, pokoje s vlastním sociálním zařízením
Stravování: plná penze
Služby: restaurace a bar, stolní tenis, šipky, stolní fotbálek, kulečník, lyžárna, parkování
Cena pobytu: nečlen SK DaT: 470 Kč/den;
člen SK DaT, pacient-sportovec: 420 Kč/den;
děti do 12 let: 390 Kč/den; děti do do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma
Další výhody: sleva na vleky, sedačková lanovka, upravené a propojené běžecké tratě na pomezí Jizerských hor a Krkonoš,
snowpark, dětská škola, snowtubing, výuka lyžování
Týdenní pobyt s tréninkem a závody ve slalomu, běhu na lyžích a dalších disciplínách. Výlety, sportovní i společenské
hry, poznání i zábava. Nároky mírné, po celou dobu pobytu zajištěni zdravotníci, dialyzační ošetření probíhá na
spolupracujícím hemodialyzačním středisku Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.
Přihlášky: M
UDr. Lukáš Svoboda a Mgr. Michal Dušek; [email protected], [email protected];
SK DaT, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
www.skdat.cz
www.hotelalbert.cz | www.skipaseky.cz | www.skiregion.cz
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Súťažná krížovka
„Autor má byť vo svojom diele
ako... (tajenka 1–3)...
a pritom... (tajenka 4)“
Gustav Flaubert
Vážení čitatelia,
v našom časopise sme si pre vás
okrem iného pripravili aj drobné
súťažné spestrenie v podobe krížovky
o ceny. Ak máte súťažného ducha, tak
neváhajte a lúštite! Pre piatich z vás,
ktorí nám včas zašlú správne znenie
súťažnej tajničky, sú pripravené zaujímavé ceny.
Uzávierka je
3. 3. 2014
22
Ako súťažiť?
Vylúštite súťažnú tajničku a jej
správne znenie odovzdajte personálu
dialyzačných stredísk B. Braun Avitum
alebo ho zašlite poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
(na obálku napíšte heslo „Súťaž“).
[email protected] alebo
[email protected] (do predmetu
e-mailu napíšte „Súťaž“). Prosím, neposielajte odpovede na súťaž po uzávierke, nebudete zaradení do zlosovania.
Z technických dôvodov zasielame výhry
len na území ČR a SR. Prosím, pri vyplňovaní svojho mena používajte diakritiku; neradi by sme Vaše meno skomolili,
ak sa objavíte na výhernej listine.
Prípadne nám správne znenie tajničky
zašlite e-mailom na adresu
Pravidlá súťaže nájdete na stránke
www.bbraun-avitum.cz.
Ceny pre výhercov:
tričko, fleece deka, kniha,
mariášové karty, pero, blok,
antistresová pomôcka
Výhercovia z minulého čísla:
Katarína Kubelková
Riešenie z minulého čísla:
Kto nemá Vianoce v srdci, ten ich
nikdy nenájde pod stromčekom.
soutěžní křížovka
„Ničeho nedosáhnou ti,
kteří vstávají až dlouho
po probuzení a ti,
kteří...(tajenka)“
Eleanor Rooseveltová
Vážení čtenáři,
v našem časopise jsme si pro vás
kromě jiného přichystali také drobné
soutěžní zpestření ve formě křížovky
o ceny. Máte-li soutěžního ducha,
pak neváhejte a luštěte! Pro pět z vás,
kteří nám včas zašlou správné znění
soutěžní tajenky, jsou přichystány
zajímavé ceny.
Uzávěrka je
3. 3. 2014.
Jak soutěžit?
Vyluštěte soutěžní tajenku a její správné
znění odevzdejte personálu dialyzačních
středisek B. Braun Avitum nebo zašlete
poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
(na obálku při­pište heslo „Soutěž“).
[email protected] nebo
[email protected] (do předmětu
e-mailu uveďte „Soutěž“). Neposílejte
prosím odpovědi na soutěž po uzávěrce, nebudete zařazeni do slosování.
Z technických důvodů zasíláme výhry
pouze na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování svého
jména; neradi bychom Vaše jméno
komolili, až se objevíte na výherní
listině.
Případně nám správné znění tajenky
zašlete e-mailem na adresu
Pravidla soutěže naleznete na:
www.bbraun-avitum.cz
Ceny pro výherce:
tričko, fleece deka, kniha,
mariášové karty, tužka, blok,
antistresové mačkátko
Výherci z minulého čísla:
Oldřiška Valová, Radka Darebná,
Peter Meisel, Jan Lelovics
Řešení z minulého čísla:
Dokonalost dárku spočívá v jeho
vhodnosti, nikoliv v jeho hodnotě.
23
Webové stránky věnované
dialyzovaným pacientům
a jejich blízkým
• každý týden aktuální zprávy na téma ledvin
• praktické rady týkající se životosprávy
• živá diskuze mezi pacienty
• poradna zastoupená odborníky z oboru
• kalendář akcí
www.ledviny.cz

Podobné dokumenty

04 / 2013 - Ledviny.cz

04 / 2013 - Ledviny.cz Přejeme Vám krásné léto! Vaše redakce

Více

FOTOREALISTICKý TISK sublimační tisk

FOTOREALISTICKý TISK sublimační tisk • možnost tisku až do kraje materiálu, možnost precizního tisku na rubovou stranu (především pro prosvětlovací bannery, kde se rubová strana tiskne zrcadlově a dosáhne se tak nebývale vysokého bar...

Více

06 / 2013 - Ledviny.cz

06 / 2013 - Ledviny.cz Věříme, že i letošní ročník našeho časopisu Vám přinesl spoustu zábavy

Více

chefparade_casopis_unor 2014.indd

chefparade_casopis_unor 2014.indd kachnu se šesti na večer mi problém nedělá. Ale nedělám to často. Můj žaludek tato těžká jídla nezvládá, a proto jím spíše stravu plnou ovoce, zeleniny, luštěnin a potravin, které mi pomáhají trávi...

Více

Ukázka - Dagon

Ukázka - Dagon alin McKadeová si pořád opakovala, že osmadvacetiletá žena – obzvláště žena, která viděla a přežila to, co ona – se přece nemusí obávat něčeho tak triviálního jako vejít do baru a sbalit tam chlapa...

Více

- B. Braun Avitum sro

- B. Braun Avitum sro pěkné počtení. Vaše redakce

Více

1 Obecný úvod do historie Židů

1 Obecný úvod do historie Židů jedině právě nábožensky Starozákonní vyprávění o izraelském sjednoceném království v Judsku a Samaří v 10. století nám archeologie nepotvrdila. Archeologie dokládá existenci izraelského a judského ...

Více

05 / 2013 - Ledviny.cz

05 / 2013 - Ledviny.cz časopisu pak přejeme pěkné počtení!

Více

1-2/2015 - Braunoviny.cz

1-2/2015 - Braunoviny.cz společnost pro léčbu rány pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., a rektora University Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. Odborná sdělení přednesli chir...

Více