Bhaja Govindam in Tamil

Komentáře

Transkript

Bhaja Govindam in Tamil
Bhaja Govindam in Tamil
Bhaja Govindam – Tamil Lyrics (Text)
Bhaja Govindam – Tamil Script
|
|| 1 ||
!"
#
|
$%
&
$ '
( )
*
|| 2 ||
+
,
+
|
'
.
$
|| 3 ||
.
.
/
+$ '
0$
$
)
+
$
'
-
&
)
&
+3' /
|
|| 4 ||
2
2 |
&
4
5'
|| 5 ||
http://god-vishnu.blogspot.com/
$
-
5'
!+
|
6$7
&$
$
)
)
"
$
(
)
0
$ || 6 ||
2
"
)
2 |
-'
2
8
4
)
#
4$
)$
2
'
!
'
2 || 7 ||
2 |
9$
2
$
2 || 8 ||
)
)
&
&
+3'
+3'
|
:
$
+;
2 || 9 ||
2
2
2
2 |
2
/<
2
!"
8
$
2 || 10 ||
6$7
=
$
2
-
&
2
&
|
->
+
|| 11 ||
http://god-vishnu.blogspot.com/
$
6$7
++
$
6 7 #
2
(
$
2 |
5' $ ?2
:@' $ +
?2 || 12 ||
+
+=2
A
4
2
+
$
)A$=2 |
B -
$
+3( 5'
5' A
#A
2
2 || 13 ||
'
C
)
$
|
/
&
D
6
:EF [email protected]
= $
+3$
'
2
;
=2 || 15 ||
:E
+
CE
$
8
6 7 I#
|
E
:@' $ +
>
=2 |
+3$
>
|| 14 ||
+2
;
4
0
7
2
E
|| 16 ||
H2
&
)- "
:@' $ +
H2 |
2
+2 || 17 ||
http://god-vishnu.blogspot.com/
!"
0
->
/<
2
|
&
:
+
;
+J$
B
|| 18 ||
"
2
->
2 |
&
$
)$
2
;
2 || 19 ||
$
2 |
$)$
8
'
$
K
|| 20 ||
@'
*
$
$
:
|
(
&'
)$ $
#
'&'
|| 21 ||
#
#
+$
L
|
; C)
$ 4
$
'&
#E$ #E$
$
K
$
:
'
|| 22 ||
2
&
$
2 |
'
2
|| 23 ||
http://god-vishnu.blogspot.com/
)
!
9$
2
2 |
L
$
&
$
$
)
$
0$&
&
A
! $
'
M2
M2 |
&
@')$'
-$
M
#
6 7 |
)
+3$
&
-)
$
4
9
/<
|
2
5$
N
K
$$
O
+3'
-> )
/
$
;
2 || 27 ||
)
+3(
$
|| 28 ||
$
+(
|
'
$ '
2
|| 26 ||
+3$
/@
$
|| 25 ||
6 7
!" $
&
|| 24 ||
J$
2
+ 6 7
'
2
2 |
$ $
+
:@'
'
|| 29 ||
http://god-vishnu.blogspot.com/
>&
&
)
$
2
$
;
+2
#
$
|
* 2
&
A =
(
$
$
2 || 30 ||
$
$
'
|
$
!&
->
!" '
#
&
->'
8
E
+3( 5'
9
:
2 |
$
P$
+3'
2
-
$
2
|| 31 ||
A
$)
|| 32 ||
$
$$
C(
5'
A$2
*5 '
A
2 |
2 || 33 ||
http://god-vishnu.blogspot.com/

Podobné dokumenty

Brahma samhitá (5. kapitola, sa, cz)

Brahma samhitá (5. kapitola, sa, cz) Pravdy. Když se Mu zachce stvořit hmotný svět, je milostná zábava, při které se stýká se svou vlastní duchovní [čit] energií zvanou Ramá a vrhne pohled na iluzorní energii v podobě vyslání své

Více

Czech National Song Lyrics Měla jsem holoubka (Original Czech

Czech National Song Lyrics Měla jsem holoubka (Original Czech Czech National Song Lyrics Měla jsem holoubka (Original Czech lyrics)

Více

Koncert sefardských písní

Koncert sefardských písní Koncert sefardských písní Od středověkých skladeb po současné skladby španělských židů

Více

©nÙik ybyŠ…l ”p¬ q…i:

©nÙik ybyŠ…l ”p¬ q…i: km 4-l i"i nik yl  p i e k N μn0"i d'il L #l L o  y kl  km k a2k  rL al' uin r8"iil μnR y 7p  rL. d5L am o"...

Více