CHI MASSAGER deluxe - TV

Transkript

CHI MASSAGER deluxe - TV
2. metoda cvičení
Lehněte si na záda, ruce překřižte za hlavou. Takto procvičíte
svaly hrudě a paží a uvolníte ze
svalů napětí.
CHI MASSAGER deluxe
NÁVOD K POUŽITÍ
3. strečinková metoda
Lehněte si na záda a natáhněte
ruce za hlavu. Toto
cvičení aktivuje váš nervový
systém. Pokud pocítíte
nevolnost nebo točení
hlavy, ihned cvičení ukončete.
Funkce infračervené masáže
• Zapněte CHI MASSAGER deluxe stlačením tlačítka ON/OFF. Pomocí tlačítek na
časovači nastavte požadovaný čas masáže (1-15 minut). Stlačením tlačítka „infrared“
zapnete funkci infračervené masáže.
• Posaďte se na židli a chodidla položte na masážní plochu přístroje. Masážní plocha obsahuje 6 infračervených lamp, které Vás budou hřát již od prvních minut. Doporučujeme používat masáž na bosá chodidla, ale pokud se takto necítíte pohodlně, můžete si
dát na nohy i ponožky.
10-ti minutové cvičení na CHI MASSAGER deluxe odpovídá hodinové chůzi. Proto
se můžete cítit po cvičení také trochu unavenější. Můžete také cítít mírnou bolest, podobně jako po hodinové procházce. Toto se může přihodit zejména lidem, kteří nejsou
zvyklí na pohybovou aktivitu. Po několika cvičeních by tyto pocity měly vymizet.
Upozornění: Pokud nemůže přístroj zapnout, doporučujeme vytáhnout přístroj z el.
zásuvky a poté jej znovu zapojit do el. zásuvky (stejný efekt jako funkce reset u elektroniky). Nyní můžete přístroj znovu zapojit.
Technické údaje
Motor:
Napětí:
Frekvence:
Výkon:
Frekvence vibrací:
Časovač:
na střídavý el. proud
230V
50Hz
45 W
9 rychlostí s vibracemi od 170 do 200/minutu
1-15 minut
-4-
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a věříme, že Vám napomůže se cítit zdravěji
a více fit.
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte
i pro pozdější nahlédnutí.
CHI MASSAGER deluxe byl vyvinut na základě poznatků tradiční čínské medicíny.
Tradiční čínské masáže aktivují Chi - životní energii. Dle čínské medicíny je Chi nejdůležitějším základem pro pevné zdraví. Pokud jsou buňky lidského těla a energetické proudy
v rovnováze, životní energie Chi může čistě proudit a člověk je v pak zdravý, vitální a silný. S CHI MASSAGER deluxe pocítíte pozitivní účinek na Vaši vitalitu, budete se cítít
odpočatě a plni energie.
Vylepšený model CHI MASSAGER deluxe obsahuje relaxační funkci navíc: 6 infračervených lamp Vás prohřeje, zatímco vibrační body budou masírovat Vaše chodidla.
Tip: CHI MASSAGER deluxe používejte ráno pro zvýšení vitality a večer pro relaxaci.
Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu, ale zlikvidujte části po celkové demontáži
zařízení s ohledem na dodržení požadavků předpisů pro ochranu životního prostředí:
- části z umělých hmot a podobných materiálů nepodléhajících přirozenému rozkladu,
rozdtřiďte a odevzdejte organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů- kovové části roztřiďte podle druhu kovů a nabídněte je k odprodeji organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.
Bezpečnostní upozornění: Dříve než se svého přístroje zbavíte, přeřízněte el. kabel
(přívod), abyste ho úplně vyřadili z provozu.
-1-
Bezpečnostní upozornění
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro jiné účely. Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Tento výrobek není lékařským přístrojem!
• Přístroj používejte pouze v souladu s návodem k použití.
• Výrobek není dětskou hračkou! Vždy udržujte přístroj mimo dosah dětí, a to i v případě, že je vypnutý. Přístroj nesmí být používán bez dozoru dospělé osoby.
• Abyste ochránily koberce, dlaždice, atd. před poškozením, vždy používejte pod přístroj
ochrannou podložku.
• Před každým použitím přístroje překontrolujte stav přístroje, jeví-li známky poškození,
přístroj nepoužívejte.
• Přístroj pokládejte na rovnou, stabilní plochu.
• Před použitím přístroje se zahřejte malou rozcvičkou pro prohřátí Vašich svalů. Cvičení
začněte pomalým tempem, intenzitu cvičení zvyšujte postupně.
• Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
• Nepoužívejte přístroj, pokud jste onemocněli zhoubným nádorem (případně se vždy
poraďte s ošetřujícím lékařem).
• Nepoužívejte přístroj, pokud jste těhotná (případně se vždy poraďte s lékařem).
• Nepoužívejte přístroj, pokud trpíte nemocemi oběhovéh systému, máte nemocné
srdce či trpíte epilepsií (případně se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem).
• Ihned ukončete cvičení, pokud během cvičení na přístroji:
- pocítíte nevolnost nebo se Vám bude točit hlava
- ucítíte bolest na hrudi či v kloubech
- buší Vám srdce.
Použití přístroje v těchto případech konzultujte s lékařem.
• Před přemístěním přístroje připojeného pohyblivým přívodem, přístroj bezpečně
odpojte vytažením vidlice ze zásuvky.
• Při vypínání ze zásuvky/zapínání do zásuvky zacházejte s el. přívodem šetrně. Nikdy
netahejte za kabel přívodu. Při vytahování kabelu uchopte kabel za zástrčku.
• Chraňte přívodní kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte,
nepřekrucujte jej.
• Přívodní kabel se nesmí mechanicky namáhat. Přívodní kabel neveďte přes ostré
hrany. Přístroj nesmí být tak daleko od zásuvky, aby byl kabel napnutý.
• Nezastrčujte zástrčku mokrýma rukama.
• Originální el. přívod nesmí být upravován.
• El. přívod pravidelně kontrolujte. Pokud el. přívod jeví známky jakéhokoli poškození,
přístroj nepoužívejte a kontaktuje odborný servis.
• V případě jakýchkoli anomálií funkcí přístroje, přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky,
poškozený přístroj nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.
• Nenechte zařízení fungovat, pokud zástrčka není dokonale zasunuta.
• Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
• Chraňte přístroj před působením extrémních teplot (méně 5 °C, více 40 °C).
-2-
• Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek.
• Používejte pouze originální příslušenství.
• El. přívod smí být zapojen pouze do zásuvky, která má napětí a kmitočet shodné
s údaji na výrobním štítku přístroje.
• Odpojte el. přívod ze zásuvky před čištěním.
• Nepoužívejte přístroj jako stojan na různé předměty.
• Nikdy přístroj nerozebírejte.
• Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
• Dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů.
Použití
• Ujistěte se, že přístroj pokládáte na pevnou a rovnou plochu. Přístroj položte všemi
4 gumovými nožičkami na plochu.
• Oblékněte si pohodlné oblečení a sundejte si obuv.
• Před cvičením doporučujeme vypít sklenici vody.
• Přístroj zapojte do el. zásuvky. Lehněte si na záda, pod hýždě si položte molitanový
polštářek s rotující podložkou, nohy si vyložte na podložku přístroje (viz obr. níže),
k ruce si připravte dálkový ovladač.
Funkce Chi
• Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovladači. Pomocí tlačítek na časovači
můžete nastavit požadovaný čas cvičení (1-15 minut). Pomocí tlačítka „speed“ nastavte
požadovanou rychlost, můžete si vybrat z 9 různých rychlostí. Než si navyknete na novou rychlost, začněte s 2 až 3-minutovým cvičením.
• Doporučujeme cvičit 1-2x za den (1 x ráno pro vitalitu, 1 x večer pro relaxaci). Postupně
můžete prodlužovat dobu cvičení až na 15 minut. Při cvičení se uvolněte a nesnažte
se pohyb blokovat (mohlo by dojít k poškození přístroje). Aby mohla energie Chi lépe
proudit, zůstaňte i po cvičení v relaxační poloze.
• Přístroj se automaticky vypne po uplynutí načasované doby.
Upozornění: Pro zapnutí přístroje podržte tlačítko ON/OFF po dobu několika
sekund (cca 3 sekund).
Varianty cvičení
1. relaxační metoda
Lehněte si na záda, ruce položte podél těla, dlaněmi vzhůru.
Tato poloha je nejvhodnější pro
relaxaci. Tato metoda pomáhá
zejména při nespavosti a stresu.
Rytmický pohyb prochází skrz
celé Vaše tělo od paty až k hlavě.
-3-

Podobné dokumenty