4YOU, číslo 1

Transkript

4YOU, číslo 1
1.
číslo, prosinec 2010
Nepravidelník Čtvrtého chlapeckého oddílu - Čtyřky
ČČTTYYŘŘKKAA
ČČAASSÁÁKK!!
VVYYD
DÁÁVVÁÁ
SSVVŮ
ŮJJ
Ahoj milý čtenáři. Právě se Ti
dostalo do rukou první číslo
Čtyřkařského časopisu 4YOU (čti
fórjů).
Už teď Ti můžeme slíbit, že
časopis nebude vycházet nijak
pravidelně, ale spíš podle potřeby
a taky podle toho, kolik obsahu
spolu s námi vytvoříš třeba právě
Ty (více o možnostech tvorby
obsahu se dočteš na dalších
stránkách).
CCOO NNÁÁSS ČČEEKKÁÁ?
18. - 19. 12.
23. 12.
Vánoční výprava
Betlémské světlo
TTIIPP NNAA SSTTEEZZKKUU
Když se zúčastníš roznášení
Betlémského světla, splníš si tím
jeden z bodů stezky.
Co tedy v listech tohoto plátku
můžeš
očekávat?
Aktuální
informace o dění v oddíle, ve
skautingu, ale i ve světě; pozvánky
na akce, rozhovory s oddílovými
osobnostmi, reportáže z výprav
nebo schůzek, soutěže, vědomosti,
tipy na plnění stezky, zábavu a
taky sem tam nějaký ten drb.
Doufáme, že si tady každý najde
něco pro sebe. Kdyby se Ti zdálo,
že ne, dej nám vědět!
A teď už se s klidem můžeš
ponořit do čtení prvního, ale
rozhodně ne posledního čísla...
-Mar-
Stránka č. 2
O oddílu
PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJEEM
MEE
4YOU číslo 1
MAARRTTIINN
O
OD
DD
DÍÍLLO
OVVO
OU
U RRAAD
DU
U
V následujících medailoncích
najdeš některé základní informace
o všech členech oddílové rady.
Doufáme, že alespoň některé z nich
budou pro Tebe nové a zajímavé.
A
AKKUU
Jméno: Jakub Háva
Věk: 19 let
V oddíle už: 12 let
Funkce v oddíle: zástupce vůdce
Škola: SPŠ a VOŠ Písek
Zájmy: skauting, PC, cestování
Aktuální status na Facebooku: Be
Happy :)
Druhy přijímaných úplatků:
Kofola a cokoli co je dobrého :D
Životní výkon: přežití bojovky s
Lukym
Zajímavý koníček: stopování
TTIIPP
Přidej si do přátel
Mega Palici. Rozhodně
toho nebudeš litovat,
a třeba se dozvíš i
něco o Lukym.
Jméno: Martin Pecka
Věk: 21 let
V oddíle už: 12 let
Funkce v oddíle: vůdce
Škola: Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy, obor
Obecná informatika (3. ročník)
Zájmy: skauting, programování,
plavání, občas i hra na klavír a na
kytaru (ale ne zpívání!!!), origami,
šíření radosti do svého okolí,
poslední dobou i francouzština
Aktuální status na Facebooku: Mě
na FB nehledejte!
Druhy přijímaných úplatků:
Čokoláda, ČOKOLÁDA, čokoláda,
čoko-láda, pořádnej flák masa :)
Životní výkon: Vedení tábora 2009
v Sedle (málem jsem to nepřežil)
Zajímavý koníček: programování
do tří ráno?
AKKTTUUÁÁLLNNÍÍ PPOOČČAASSÍÍ
Právě čteš pravidelnou rubriku
s předpovědí počasí. Bude jasno až
polojasno, místy oblačno až
zataženo,
občasné
přeháňky,
bouřky
či
sněžení.
Nedoporučujeme nosit plavky.
4YOU číslo 1
O oddílu
Stránka č. 3
V
VLLAASSTTAA
LUUKKYY
Jméno: Vlastimil Hanuš
Věk: 16 let
V oddíle už: 4 roky
Funkce v oddíle: rádce
Škola: Gymnázium V. Nováka
Zájmy: skauting, biologie, čtení,
sporty, pes, fotografie, hudba
Aktuální status na Facebooku:
Děkuji všem za krásná přání! Moc
mě potěšila :) P.S. je opravdu výborné
Jméno: Lukáš Rešl
Věk: 19 let
V oddíle už: 13 let
Funkce v oddíle: zástupce vůdce
Škola: COP,
strojírenství/počítačová grafika
Zájmy: skaut, fantasy, sci-fi, ,
armáda, historie, sport
Aktuální status na Facebooku:
další přežitej týden.....
Druhy přijímaných úplatků:
JÍDLOOO
Životní výkon: vypití kotlíku
medu:-)
Zajímavý koníček: sbírání všech
možných karetních her (zatím 7
her - Magic, LOTR atd.)
zinscenovat si vlastní narozeniny...
Druhy přijímaných úplatků:
gumoví medvídci, masáž chodidel,
klid na schůzkách ;)
Životní výkon: chrochtání na
náměstí
Zajímavý koníček: lezení... po
všem, po čem lze i nelze lézt
(stromy, skály, domy, lidé, lana...)
SSLLAAVVÍÍM
M,, SSLLAAVVÍÍŠŠ,, SSLLAAVVÍÍM
MEE
Narozky:
13. 12. Drak
14. 12. Kýbl
24. 12. Ježíšek
13. 1. Tom Havel
Svátky:
22. 12. Sandál
VTTIIPPYY
O křečkovi: ******************** :D
O hamounovi: „Pane doktore,
dejte mi nějaké prášky na
hamižnost! Ale hodně, hodně!"
O špindírech: Říká jeden
špindíra druhému: „Ještě jednou
tě uvidím, jak mi zatloukáš hřebík
do ponožky, tak ti zlomím
prostěradlo!"
Stránka č. 4
4YOU číslo 1
Akce, Internet
Cesta do Čech vede přes Vídeň,
EETTLLÉÉM
MSSKKÉÉ SSVVĚĚTTLLO
O
kde si jej převezmou Brněnští
skauti a ti ho pak předávají
Co je to
ostatním Českým skautům.
Betlémské
Do Jindřichova Hradce se
světlo?
Betlémské
světlo dostane 23.
Odkdy,
prosince,
průvodem
ho přinesou
odkud a kam
hradečtí
skauti
ABS
z
Panské ulice
se rozváží? Kdo ho rozváží? Proč?
na
dolní
náměstí
kolem
17. hodiny.
Betlémské
světlo
je
A
co
má
vlastně
Betlémské
„novodobou
vánoční
tradicí",
světlo
symbolizovat?
Snad
protože se rozváží teprve od roku
samotného
Ježíše
Krista
(v
Bibli
1986 (v Čechách od roku 1989).
bývá
označován
jako
„Světlo"),
ale i
Celé akce se ujímají skauti. Světlo
přátelství
a
tradičního
vánočního
nazvané „Plamen přátelství" bývá
ducha v době, kdy se již původní
zažehnuto tam, kde se narodil
významy Vánoc vytrácejí.
Ježíš Kristus (schválně, kde to
Tak co, najdeš si chvíli ve
bylo?) a odtud putuje Letecky do
vánočním
shonu?
Linze, odkud se pak (většinou ve
BB
-Mar-
vlacích) šíří do celé Evropy.
ZZAAJJÍÍM
MAAVVÉÉ O
OD
DKKAAZZYY
NEEZZAAJJÍÍM
MAAVVÉÉ O
OD
DKKAAZZYY
www.teepek.cz - Portál pro
všechny mladé skauty. Dozvíš se
tam spoustu zajímavých novinek,
nápadů na volný čas, můžeš
pokecat s ostatními skauty, sbírat
body, dokonce můžeš i Ty sám
psát články! Rozhodně stojí za
vyzkoušení.
www.vesmirni-lide.cz Náboženská sekta, která věří, že
pozemšťanům nezištně pomáhají
mimozemské bytosti. Co si o tom
myslíš Ty?
www.betlemskesvetlo.cz Informace o Betlémském světle,
trasy, kudy pojede, místa, kde a
kým bude předáváno.
ctyrkazjh.skauting.cz - Náš
oddílový web, najdeš na něm
informace o chystaných výpravách
a fotky z nich!
ČČAAJJOOVVÝÝ KKOOUUTTEEKK
Sem si odlož hrnek s čajem...
Stránka č. 5
4YOU číslo 1
Šifrování
kterých je možné si značky lépe
IIFFRRO
OVVAACCÍÍ KKO
OU
UTTEEKK
zapamatovat - „dlouhá" slabika
znamená čárku, „krátká" znamená
V následujících číslech budou
tečku.
vycházet
šifry,
za
jejichž
Až si tabulku pročteš, můžeš si
rozlousknutí bude možné získat
vyzkoušet,
jestli
Morseovce
zkušenosti do celoroční hry. Pro
rozumíš,
na
následujícím
příkladu.
začátek se seznam s Morseovkou,
-.-.|-|-.--|.-.|-.-|.znamená
určitě se Ti bude někdy hodit.
CTYRKA.
A
teď
ještě
další
test Jednotlivá písmena se oddělují
zašifrovaný
text
můžeš
pošeptat
znakem |, slova se oddělují
Vlastovi na schůzce, a on Ti řekne,
znakem || a konec věty se značí
jestli je správně.
jako |||.
...-|.|...|.|.-..|.||...-|.-|-.|---|-.-.|.||...||-.Uvádíme pomocná slova, podle
|---|..-.|---|.-..|---|..-|||
ŠŠ
Následující tabulku si můžeš odstřihnout a nosit pořád s sebou!
A
.-
akát
N
-.
národ
B
-...
blýskavice
O
---
ó náš pán
C
-.-.
cílovníci
P
.--.
papírníci
D
-..
dálava
Q
--.-
kvílí orkán
erb
R
.-.
rytíři
E
.
...
F
..-.
Filipíny
S
G
--.
grónská zem
T
-
trám
hrachovina
U
..-
učený
chléb nám dává
V
...-
vyučený
ibis
W .--
H
....
CH ---..
I
sekera
Waltrův vůz
J
.---
junácká hůl
X
-..-
Xénokratés
K
-.-
krákorá
Y
-.--
ý se krátí
L
.-..
lupíneček
Z
--..
známá žena
M
--
mává
Stránka č. 6
4YOU číslo 1
Ze světa
moč. Za nejposvátnější považují
PPRRÁÁVVIIČČKKYY ZZEE SSVVĚĚTTAA
máslo vyrobené z kravského
mléka.
Hoří
v
chrámových
V IINNDDIIII M
MAAJJÍÍ PPO
OSSVVÁÁTTN
NÉÉ
pochodních,
hoří
na
hranicích,
kde
KKRRÁÁVVYY
spalují
zesnulé.
Máslo
je
ale
v
Indii
Tak tahle informace pro tebe
hodně drahé.
snad není žádnou novinkou. Ale
Ovšem
české
krávy
těm
proberme si ji trochu podrobněji.
indickým
nemají
moc
co
závidět
Proč zrovna krávy? To je těžká
většina
indických
krav
je
totiž
otázka, sami Indové v tom nemají
hlady tak vyhublá, že ani mléko
moc jasno. Většina by Ti
dávat nemohou. Indové by i
odpověděla prostě „nevím". Ti
krmení
krav
považovali
za
vzdělanější říkají, že kráva je
zneuctění.
matka bohů. Vědci si myslí, že to
ZZ
může být pozůstatek po předcích.
Kdo vlastnil krávu, měl zajištěnou
potravu. Krávy se zabíjely jen
výjimečně. A z „výjimečně" se
nejspíš stalo „nikdy". Ono se totiž
tvrdí, že kravské maso nakrmí 80
hladových krků, ale živá kráva
svým mlékem nakrmí přes 400
hladovců.
A
jakým
způsobem
se
posvátnost krav projevuje? Krávy v
Indii nepatří nikomu, nikdo jim
nemůže nic přikazovat; v dnešní
době to spíš vypadá, že Indové
krávy prostě nevnímají.
Kravské produkty jsou také
posvátné, ale trochu jinak než
krávy samotné. Indové jich znají
pět - mléko, maso, tvaroh, hnůj a
NAALLEEZZEENNII NNEEZZNNÁÁM
MÍÍ LLIID
DÉÉ
Nedávno byl objeven naprosto
nový lidský kmen. Mluví jazykem,
který se nepodobá žádnému
dosud objevenému. Kdo zjistí víc?
ISSLLÁÁM
M AA M
MN
NO
OH
HO
OŽŽEEN
NSSTTVVÍÍ
Že si mohou muslimové brát
více manželek, to jistě mnoho lidí
ví. Víš ale také, že o každou ze
svých manželek se muž musí
finančně postarat? A to dokonce
do té míry, že kdyby náhodou žena
pracovala, veškerý výdělek jde na
„její" konto a na domácnost nesmí
přispět ani ň.
Oddílový časopis Čtyřky - čtvrtého chlapeckého oddílu ze Střediska Zlatá
Růže Jindřichův Hradec. Uzávěrka čísla 13. 12. 2010. Vytištěno v nákladu 1020 kusů v SUDu. Sazba: Martin Pecka ve Scribusu. Doporučená
maloobchodní cena: neprodejné. Jakékoli dotazy a připomínky můžete
posílat na email [email protected] Na stejné adrese budou přijímány i
příspěvky od čtenářů.
Až dosloužím, chci do knihovničky, archivu a nebo do sběru!
© Čtyřka 2010

Podobné dokumenty

4YOU, číslo 1

4YOU, číslo 1 vlnobití se většina plastů rozdrolí na menší kousky, které se pak drží pod hladinou. Takže je tato skvrna v podstatě neviditelná. To ale rozhodně neznamená, že by nebyla nebezpečná. Co se asi stane...

Více

bedugul výlet

bedugul výlet Výlet začne návštěvou Sloní jeskyně (Goa Gajah), jejíž vchod je lemován otesanými kameny ve tvaru slona. Zastavíte se ve vesnici Kintamani s jejím dech beroucím výhledem na aktivní soptu Mt.Batur a...

Více

Vznik a vývoj projektivních technik.

Vznik a vývoj projektivních technik. K nejstarším metodám patří již zmíněný Slovní asociační test, jehož metodu propracoval W. Wundt a prakticky se začal používat díky C. G. Jungovi asi od r. 1911. Tento test za dlouhou dobu své exist...

Více

legenda - Galerie Teplice

legenda - Galerie Teplice CAFÉ 4YOU Delicious Food KFC Lagarto Café Larte Cafe Mix Grill Venezia Fresh Aplica pekařství

Více

Autor: Anna Vraná, Brunšov, Všenory

Autor: Anna Vraná, Brunšov, Všenory sešlo se nás dost a čekali jsme soubor cirkusových artistů, z nichž každý předvede to, v čem je unikátní. Přišel jeden mládenec se zavazadly a se psem. Připravil scénu, dal psovi ozdobný obojek a p...

Více