Katalog z výstavy

Transkript

Katalog z výstavy
PRŮVODCE
43. celostátní výstavou mladých králíků
a 5. celostátní výstavou mladé drůbeže
13. – 14. září 2013
Pořadatel:
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
a
Ústřední odborná komise chovatelů králíků
Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže
Servisní služby včetně prodeje zvířat poskytl:
ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy
Vážení návštěvníci, vystavovatelé a přátelé chovatelství,
vítám vás jménem ÚV ČSCH, ale i jménem svým, na Celostátní výstavě mladých
králíků a mladé drůbeže v Lysé nad Labem. Výstava je první celostátní v letošním
roce, další taková výstava se uskuteční v listopadu 2013 na stejném výstavišti a
věřím, že bude vystaveno i více zvířat. Vystavená zvířata jsou ukázkou práce našich
chovatelů.
Poděkování za úspěšnou výstavu patří především chovatelům, kteří zde prezentují
svou obětavou práci, organizátorům výstaviště v Lysé nad Labem za přípravu, ale i
pracovníkům sekretariátu za tvorbu katalogu. Dále musím poděkovat sponzorům,
dárcům pohárů, kteří tím přispěli k obohacení čestných cen, jež budou přiděleny na
nejlépe oceněná zvířata.
Věřím, že se vám výstava bude líbit a odejdete spokojeni a rádi se na další výstavu
vrátíte.
V případě zájmu o chov čistokrevných zvířat vás rádi přivítáme v našich řadách.
Milan Kotyza
předseda ÚV ČSCH
Vážení přátelé, milí hosté,
tak jako každý rok, tak i nyní, se setkáváme, abychom porovnali naše odchovy
letošní sezóny. Je to už tradice. Sezóna to nebyla lehká, bylo to i tím, že zima letos
byla dlouhá, pak přišly povodně a velká vedra a to vše se podepsalo na menším
počtu vystavených zvířat, než jsme zvyklí. A právě proto bych chtěl poděkovat všem
těm, kteří podpořili tuto výstavu svou účastí. Ať už jako vystavovatelé, či
návštěvníci. Poděkování patří také všem sponzorům a organizátorům, kteří se
podíleli na uskutečnění této chovatelské události. Všem návštěvníkům přeji krásné
zážitky a mnoho dojmů, které tyto setkání přinášejí.
Petr Sirotek
předseda Ústřední odborné komise chovatelů králíků
Vážení a milí přátelé,
je mi ctí přivítat vás na 5. celostátní výstavě mladé drůbeže, která se koná na
známém Výstavišti Lysá nad Labem. Proč právě zde? Toto výstaviště se zaměřuje
hlavně na venkovské obyvatelstvo a pořádá výstavy úzce spjaté s přírodou,
chovatelskou a zemědělskou tématikou. Rád bych ještě podotkl, že vás vítám nejen
jménem svým, ale jménem celé Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže při
Českém svazu chovatelů.
Před pěti roky byla uvedena do života myšlenka uspořádat nejenom výstavu
mladých králíků, která má v naší zemi letitou tradici a letos se koná již 43. ročník,
ale i výstavu mladé drůbeže. Hlavním důvodem bylo nahrazení nákupních trhů na
plemenné kohouty, jejichž pořádání se v posledních letech příliš neosvědčilo.
Vůbec poprvé se Celostátní výstava mladé drůbeže konala v Lysé nad Labem,
poté v Uherčicích, v Třebechovicích pod Orebem, vloni v Hodoníně, kde byl
vystaven zatím rekordní počet mladé drůbeže, a letos se opět vrací na zdejší
výstaviště. Jsme opravdu rádi, že chovatelé, vystavovatelé i návštěvníci uvítali
společnou realizaci obou celostátních výstav, což dokládá zájem o tuto akci.
Děkuji všem, kteří svými zvířaty výstavu obeslali, a také těm, co ochotně
pomáhali s její přípravou a přispěli k jejímu zdařilému průběhu. Těm, jež se svými
zvířaty uspěli, srdečně blahopřeji. Věřím, že pro návštěvníky bude prohlídka
výstaviště příjemným zážitkem.
Jaroslav Bayer
předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže
Vážení přátelé, chovatelé, návštěvníci,
uplynuly dva roky a výstaviště v Lysé nad Labem se opět stalo poutním místem
všech chovatelů. Jsem rád, že vás mohu přivítat na prahu 43. celostátní výstavy
mladých králíků a 5. celostátní výstavě mladé drůbeže, které otevírají podzimní
výstavní sezónu.
Výstavy a veletrhy určené především pro obyvatele z venkova jsou doménou našeho
areálu. Vycházíme z prostého faktu, že pro naše návštěvníky je Lysá nad Labem
dopravně přístupnější a lidsky přijatelnější, nežli monstrózní veletržní areály v
krajských městech či metropoli. Proto se vždy snažíme vytvořit takové prostředí, aby
se návštěvníci cítili příjemně a nabídka doprovodných akcí pokryla zájem celých
rodin a všech věkových kategorií návštěvnické veřejnosti.
Vážení přátelé, doufám, že z lyského výstaviště odejdete spokojeni a že si vy všichni
odnesete jen ty nejlepší dojmy a také inspiraci a poučení pro další chovatelskou
práci. Lze jen doufat, že se letošní ročník výstavy podaří a CVMK a CVMD se v
budoucnu objeví ve veletržním kalendáři naší společnosti.
Zároveň si ás všechny dovolím co nejsrdečněji pozvat na další chovatelské výstavy,
které můžete navštívit v letošním roce. Od 3. do 6. října proběhne největší podzimní
výstava Zemědělec a Náš chov, příznivci nejen exotického ptactva si přijdou na své
od 24. do 28. října, kdy proběhne výstava Exotika a konečně 15. až 17. listopadu
můžete zhodnotit letošní chovatelský rok při Celostátní výstavě drobného zvířectva
pod názvem Chovatel 2013.
Ondřej Matouš
ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o.
UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM
Upozornění návštěvníkům
Jakékoliv vyndávání zvířat z klecí nebo jejich krmení je zakázáno
Prodej zvířat je možný pouze prostřednictvím prodejních pokladen
Prodávající obdrží v případě realizace prodeje 100 % z ceny
uvedené v přihlášce (viz výstavní podmínky)
Kupující zaplatí prodejní cenu uvedenou v Průvodci výstavou
(katalogu)
Prodaná zvířata mohou být novým majitelům vydána okamžitě po
zaplacení
Symboly 1,0 a 0,1 jsou označením zvířat samčího, respektive
samičího, pohlaví
Symbol K je označení zvířete zařazeného do soutěžní kolekce
Symbol ČC je označení pro zvíře oceněné čestnou cenou
Symbol P (+ číslo) je označení pro zvíře oceněné pohárem
V prostorách výstaviště není dovolenou bez souhlasu pořadatele
výstavy rozšiřovat (vylepovat, pokládat atd.) jakékoliv tiskoviny
(zejména letáky, plakáty, náborářské materiály atd.) reklamního či
obchodního charakteru
Vážení návštěvníci,
k nákupu zvířat použijte PRODEJNÍ LÍSTKY s čárovým kódem, které jsou
umístěné na klecích. Na základě těchto lístků (po zaplacení u prodejní
pokladny) obdržíte doklad, na který si můžete zakoupené zvíře vyzvednout.
Před prodejem není třeba kontaktovat garanta. Zvířata, která na kleci již
nebudou mít Prodejní lístek, jsou pravděpodobně prodaná. Zdali je zvíře, o
které máte zájem, skutečně prodané, si můžete ověřit u prodejních
pokladen. Na stejném místě si můžete kdykoliv během výstavy ověřit i to,
jestli jsou prodaná vaše prodejná zvířata.
V rámci zkvalitnění služeb jsme zavedli Průkaz vystavovatele. Čárový
kód, který je na něm uvedený, umožňuje rychlejší obsloužení při vyplácení
peněz za prodaná zvířata. Modrá kartička slouží k vyzvednutí Průvodce
výstavou (katalogu). Čestné ceny a poháry si vystavovatel vyzvedne u
prodejních pokladen – servisu pro vystavovatele.
Rodokmeny na zakoupená zvířata jsou k vyzvednutí u garantů.
POSUZOVATELÉ KRÁLÍKŮ
vedoucí posuzovatelů: Ing. Blokeš Josef
Andrle Jiří
Andrlík Vladimír
Andrš Jiří
Bezděk Josef
Caithamlová Dana
Červinka Tomáš
Ekrt Stanislav
Fasora Petr
Gorčica Ivo
Grígeľ Pavol
Chmelík Václav
Jahoda Jiří
Ing. Jurečka Jiří
Kalous Zdeněk
Koláček Petr
Kotyza Milan
Kratochvíl Josef
Kulanda Stanislav
MVDr. Martinec Miloslav
Nykl Josef
Nykl Stanislav
Pozdník Čeněk
Přibyl Jaroslav
Říha Josef
Sirotek Petr
Snítilý Jindřich
Srovnal Ivan
Stolařík Lumír
Šimek Vlastimil
Šíp Jindřich
Šitar Josef
Uličný Václav
Vacek Jiří
Verner Jaroslav
POSUZOVATELÉ DRŮBEŽE
vedoucí posuzovatelů: Pavel Ivan
Bayer Jaroslav
Hradec ml. Milan
Hrubeš Pavel
Jarkovský Miloslav
Kalaš Jaroslav
Kopecký Jaroslav
Král Jiří
Sedlák Alois
Škoda Josef
Tuček Pavel
VETERINÁRNÍ DOZOR
Krajská veterinární správa Nymburk
Inspektorát Poděbrady
VETERINÁRNÍ SLUŽBA
MVDr. Jaroslav Talacko
Arnošta z Pardubic 55, 282 01
Český Brod
VĚCNÉ CENY VĚNOVALI:
Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH
Pohár P1
Na nejlepší kolekci českých strakáčů barevných
Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH
Pohár P2
Na nejlepšího 1,0 králíka výstavy
Petr Sirotek, předseda ÚOK chovatelů králíků
Pohár P3
Na nejlepší kolekci národního plemene králíků
Josef Vilhelm, tajemník ÚOK chovatelů králíků
Pohár P4
Na nejlepší 0,1 králíka výstavy
Ing. Josef Blokeš, vedoucí Sboru posuz. králíků
Pohár P5
Na nejlepší kolekci novozélandských červených
ÚOK chovatelů králíků
Pohár P6
Na nejlepší kolekci králíků
Pohár P7
Na nejlepší kolekci králíků mladého chovatele
Sbor posuzovatelů králíků
Pohár P8
Na nejlepší kolekci králíků stříbřitých malých
Pohár P9
Na nejlepší kolekci zakrslých králíků
Pohár P10
Na nejlepší kolekci zakrslých beranů
Redakce časopisu Chovatel
Pohár P11
Na nejlepší kolekci králíků belgických obrů
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH
Pohár P12
Na nejlepšího králíka mladého chovatele
Klub chovatelů králíků Čm a Dl
Pohár P13
Na nejlepší kolekci králíků činčil malých
Pohár P14
Na nejlepší kolekci králíků dailenárů
Klub chovatelů králíků beranů - Antonín Mouka
Pohár P15
Na nejlepší kolekci králíků francouzských beranů
Pohár P16
Na nejl. kol. králíků franc. beranů bílých čevenookých
Pohár P17
Na nejlepší kolekci malých beranů divoce zbarvených
Pohár P18
Na nejlepší kolekci králíků malých beranů
Klub chovatelů králíků velkých světlých stříbř.
Pohár P19
Na nejlepší kolekci králíků velkých světlých stříbřitých
Klub chovatelů králíků činčil velkých
Pohár P20
Na nejlepší 0,1 králíka činčily velké
MVDr. Jaroslav Talacko
Pohár P21
Na nejlepšího králíka moravského modrého
Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH
Pohár P22
Na nejlepšího jedince národního plemene drůbeže
Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH
Pohár P23
Na nejlepší zdrobnělou vyandotku
Redakce časopisu Chovatel
Pohár P24
Na nejlepší velkou brahmánku
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH
Pohár P25
Na nejlepšího jedince hrabavé drůbeže mladého ch.
Plemenná kniha drůbeže
Pohár P26
Na nejlepší kachnu
k
Pohár P27
Na nejlepší velkou hempšírku
ÚOK chovatelů drůbeže
Pohár P28
Na nejlepší husu
Pohár P29
Na nejlepší velkou vlašku
Pohár P30
Na nejlepšího 1,0 drůbeže mladého chovatele
Pohár P31
Na nejlepší 0,1 drůbeže mladého chovatele
Mistři ČR 2013 - králíci
plemeno - barevný ráz
od čísla
klece
do čísla
klece
ocenění
CHOVATEL
27
39
80
109
117
30
42
83
112
120
381,5
381,0
382,0
378,0
379,5
Jaromír Šilhánek
František Janoušek
Bohumil Pospíchal
Josef Vartýř
Petr Albrecht
Belgický obr divoce zbarvený
Belgický obr železitý
Belgický obr černý
Belgický obr albín
Německý obrovitý strakáč černý
Francouzský beran bílý
červenooký
Francouzský beran divoce
zbarvený
Moravský modrý
Velký světlý stříbřitý
Činčila velká
Vídeňský modrý
Vídeňský černý
Vídeňský šedý
179
182
379,5
Karol Baránek
224
339
427
521
599
617
668
227
342
430
524
602
620
671
381,5
379,5
380,0
382,0
380,0
380,0
379,5
Český albín
737
740
379,0
Novozélandský červený
Novozélandský bílý
Burgundský
Kalifornský černý
Český strakáč černý
Havana
Moravský bílý hnědooký
Zaječí divoce ohnivý
Malý beran divoce zbarvený
Činčila malý
Stříbřitý černý
Stříbřitý žlutý
Stříbřitý havanovitý
Holandský černý
Ruský černý
Zakrslý beran divoce zbarvený
Kastorex
Dalmatinský strakáč černý rex
778
879
997
1092
1181
1219
1247
1288
1324
1385
1467
1523
1556
1601
1729
1773
1921
1947
780
872
1000
1095
1184
1922
1250
1291
1327
1387
1470
1526
1560
1604
1732
1776
1924
1950
381,0
380,0
380,0
377,5
377,0
380,0
377,5
376,0
376,0
378,0
380,0
380,5
376,0
381,0
379,0
376,0
388,0
388,0
Antonín Mouka
Oldřich Smutný
Petr Matoušek
Václav Šimeček
Jozef Zuska
Jan Švíbek
Roman Lang
Bc. Daniela
Bukovský
Ladislav
Dobrovolný
Pavel Buček
Zdeněk Sladký
Jiří Topinka
Ing. Jiří Žížala
Josef Nachtman
Pavel Bičák
Ladislav Kosina
Jiří Baran
Josef Matyáš
Miloslav Vlasák
Martin Záhrubský
Zbyněk Kopřiva
Pavel Trešl
Miroslav Vaněček
Roman Kodat
Vladimír Jiránek
Lubomír Kesner
Mistři ČR junioři 2013 - králíci
plemeno - barevný ráz
Hermelín modrooký
Kastorex
od čísla
klece
do čísla
klece
ocenění
2551
2585
2554
2588
379,5
379,5
CHOVATEL
Veronika
Kocourková
Jan Štěpanovský
Šampióni ČR 2013 - králíci
plemeno - barevný ráz
číslo
klece
ocenění
CHOVATEL
Belgický obr divoce zbarvený
Belgický obr černý
Francouzský beran divoce zbarvený
Činčila velká
Aljaška
Havana
Malý beran bílý červenooký
Holandský černý
Zakrslý divoce zbarvený
Dalmatinský strakáč černý rex
18
82
225
522
1207
1219
1356
1601
1878
1950
96,0
96,0
96,0
96,5
96,0
96,0
96,5
96,0
96,0
96,0
Jan Novotný
Bohumil Pospíchal
Antonín Mouka
Václav Šimeček
Jiří Záhrubský
Josef Nachtman
Milan Vokel
Pavel Trešl
Tomáš Červinka
Lubomír Kesner
Šampióni ČR junioři 2013 - králíci
plemeno - barevný ráz
Francouzský beran strakáč madagaskarový
Zakrslý beran divoce zbarvený
Hermelín červenooký
Hermelín modrooký
číslo
klece
ocenění
CHOVATEL
2504
2535
2546
2556
95,5
95,0
95,0
95,5
Lukáš Patras
Jakub Tietze
Petr Vokel
Veronika Kocourková
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
Adamec Miroslav, Jana Machytky 176, 50901 Nová Paka, tel: 606501786
K
ANGLICKÝ STRAKÁČ modrý, ČESKÝ LUŠTIČ
Albrecht Petr, Srby 132, 27302 Tuchlovice, tel: 776790619
KD
ČESKÝ STRAKÁČ černý, HEMPŠÍRKA měděně červená, NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ , VLAŠKA
černá bíle skvrnitá
Andrle Jiří, čp. 273, 41141 Žitenice, tel: 725379515, mail: [email protected]
DK
AUSTRALKA černá, NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý
Andrle Tomáš, čp. 149, 56951 Morašice, tel: 603870521, mail: [email protected]
K
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Andrš Jiří, Českých legií 536, 54901 Nové Město n. Met., tel: 608268581, mail: [email protected]
K
SATÉNOVÝ slonovinový červenooký, TŘÍSLOVÝ marburský -veveří, TŘÍSLOVÝ modrý
Baka Jaroslav, Krátká 483, 67974 Olešnice, tel: 603569379
D
BANTAMKA černá, VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ černá,
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrná černě lemovaná, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrně koroptví vlnitá, ZAKRSLÁ stříbrná
divoká
Baran Jiří, Kostomlatská 78, 41753 Světec, tel: 777027879
K
MALÝ BERAN divoce zbarvený
Baránek Karol, Všechlapy 86, 28802 Nymburk 2, tel: 325541093, mail: [email protected]
K
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký
Bartošík Rostislav, Pánov 2924, 69501 Hodonín, tel: 723821927
D
VELSUMKA rezavě koroptví
Bayer Jaroslav, Terezín 37, 69614 Čejč, tel: 724484128, mail: [email protected]
DK
SASEXKA bílá světle kolumbijská, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Bendová Miluše, Střešovická 52/750, 16200 Praha 6, tel: 777205179
ANGLICKÝ STRAKÁČ modrý, ANGLICKÝ STRAKÁČ želvovinový
Beneš Jaroslav, čp. 98, 56951 Morašice u Litom., tel: 461613767 / 732230461, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Beneš Josef, Nadějov 9, 58827 Jamné
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Benešová Jana, Zahradní 339, Čekanice, 39002 Tábor, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrná černě lemovaná
Benešová Tereza, Zahradní 339, Čekanice, 390 02 Tábor
ANTVERPSKÝ VOUSÁČ stříbrně křepelčí
Beránek Miroslav, Nová 332, 29473 Brodce n. Jizerou, tel: 603924149, mail: [email protected]
ČINČILA VELKÁ
Bezdíček Emil, čp. 113, 51736 Olešnice u RK, tel: 605316747
HEMPŠÍRKA měděně červená
Bičák Pavel, čp. 238, 28925 Straky, tel: 603216721, mail: [email protected]
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Bičáková Ivana, Nad Remízkem 592, 29471 Benátky nad Jizer., tel: 326316254 / 603216721
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Blaha Zdeněk, čp. 193, 68401 Hodějice, tel: 604985799, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený
Blaha, ml. Zdeněk, čp.193, 68401 Hodějice, tel: 774582515, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Blatský Jaroslav, Sousedovice 22, 38601 Strakonice, tel: 606551212, mail: [email protected]
ARAUKANA divoká, ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá
Blokeš Josef, Ing., čp. 283, 74718 Píšť, tel: 595055596 / 608482382, mail: [email protected]
BÍLEFELDSKÁ SLEPICE rodobarvá hnědoprsá
Boháč Radim, Palackého 375, 74283 Klimkovice, tel: 605882821, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ slonovinový modrooký
Borč Ladislav, Šitboř 8, 34522 Poběžovice, tel: 606072623
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Borčová Lenka, Šitboř 8, 34522 Poběžovice
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Boštík Stanislav, Jateční 166, 57001 Litomyšl, tel: 607817767, mail: [email protected]
FRANCOUZKÝ BERAN strakáč havanovitý, FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký
Boukal Jaroslav, Ing., Kněževes, Družstevní 153, 25268 Středokluky, tel: 220950033 / 605356364, mail: [email protected]
VYANDOTKA zlatá černě lemovaná
Brabec Adam, čp.51, 28601 Dobrovítov, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERVENÝ
Brabec Miroslav, Palackého 11, 69301 Hustopeče, tel: 776531608
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Brabec Zdeněk, Dobrovítov 51, 28601 Čáslav, tel: 603807332, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Brábník Jan, Dlouhé Pole 10, 25601 Benešov, tel: 605916029
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Braunstein Oldřich, 9. května 82, 41111 Sulejovice, tel: 603257823
KALIFORNSKÝ černý
Bryslivec Václav, Mělnická 49, 27701 Dolní Beřkovice, tel: 604922927, mail: [email protected]
KASTOREX
Buček Pavel, V olšinách 7, 66491 Ivančice, tel: 602246700, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Buchta Pavel, čp.42, 39501 Útěchovičky, tel: 728974304, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ , KALIFORNSKÝ černý, KALIFORNSKÝ havanovitý
K
K
K
D
D
MCH
K
D
K
K
K
K
D
D
K
K
K
MCH
K
D
K
K
K
K
K
K
K
K
MCH
Poř. č.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
Bukovská Daniela, Bc., Litice 56, 32100 Plzeň, tel: 603538950, mail: [email protected]
ČESKÝ ALBÍN
Burda Pavel, Zámecká 41, 35002 Cheb, tel: 721983965
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Burda Radko, Karlovarská 25, 35002 CHeb, tel: 607456019
MALÝ BERAN divoce zbarvený
Bureš Miloš, Sídliště 348, 26753 Žebrák, tel: 737122499, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Buršík Josef, Dolní 367, 34522 Poběžovice, tel: 775588099, mail: [email protected]
ČESKÁ
Bušek Martin, čp. 32, 27714 Nedomice, tel: 606907270, mail: busek.nedomice.cz
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Bušek Vojtěch, čp. 32, 27714 Nedomice, tel: 721962827, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ modrý
Cach Petr, Polní 1154, 29421 Bělá pod Bezdězem, tel: 728360237, mail: [email protected]
ALJAŠKA , MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ černý
Čadil Karel, Doubek 79, 25101 Říčany u Prahy, tel: 739972759
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ , ZAKRSLÝ BERAN bílý červenooký
Čech Ladislav, čp. 232, 33808 Kařez, tel: 739808802, mail: [email protected]
ČESKÁ CHOCHOLATÁ , LAFLEŠKA černá, STANDARDNÍ černobílá (cröllwitská)
Čermák Stanislav, MVDr., Pod Hájem 1272, 28201 Český Brod, tel: 321623148 / 605061336, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Černá Eva, Třída Masarykova 247, 55001 Broumov, tel: 776184524 / 604164872, mail: [email protected]
ČESKÝ LUŠTIČ , STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Červinka Tomáš, Wolkerova 2221/2, 76701 Kroměříž, tel: 602793762, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ divoce zbarvený, ZAKRSLÝ BERAN strakáč divoce zbarvený
Davídek Zdeněk, Ostrá 123, 28922 Lysá nad Labem, tel: 723942661
ČINČILA VELKÁ
Deml Jiří, Střezetice 23, 50312 Všestary, tel: 495433106, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Dlouhý Štěpán, Víta Nejedlého 631, 26401 Sedlčany, tel: 777852366, mail: [email protected]
KUNÍ VELKÝ hnědý, KUNÍ VELKÝ modrý
Dobeš Zdeněk, Heršpice 85, 68401 Slavkov u Brna, tel: 544221807 / 721710366
HAVANA
Dobrovolný Ladislav, Úvoz 22, 79401 Krnov, tel: 604819254, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Dobrovolný Zdeněk, Bc., čp. 228, 58261 Česká Bělá, tel: 569444139 / 721545061, mail: [email protected]
MALÝ BERAN divoce zbarvený, MALÝ BERAN železitý
Dolejš Radek, Ing., čp. 38, 28905 Žehuň, tel: 606346357, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Drašnar Pavel, Vrchovinská 927, 54901 Nové Město nad Met, tel: 725757147
MALÝ BERAN divoce zbarvený
Drexler Václav, Kalivody 26, 27054 Řevničov, tel: 607924255, mail: [email protected]
ČÁRKOVANÁ , PERLIČKA světle modrá s úplným perlením, ŠUMAVANKA ZDROBNĚLÁ zlatá stříkaná, VLAŠKA rodobarvá
šedoprsá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ oranžově koroptví vlnitá
Dufek Hubert, čp. 460, 75662 Hulisko-Solanec
HERMELÍN červenooký
Dušánek Pavel, Podhájí 381, 47123 Zákupy, tel: 603562646
ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
K
K
K
K
D
K
K
K
K
D
MCH
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
Dušek Martin, Ing., Na Spořilově 1143, 25601 Benešov, tel: 721129589
K
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Dvořáčková Nikola, čp.138, 27732 Byšice, tel: 737512310
K
REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černý
Dvořák Pavel, Bc., Na Výsluní 387, 39156 Tábor 4-Měšice, tel: 737839701, mail: [email protected]
KD
BELGICKÝ OBR žlutý, VLAŠKA černá
Dvořák ml. Pavel, Na Výsluní 387, 39156 Tábor 4-Měšice, tel: 724229440, mail: [email protected]
DK
FAVEROLKA NĚMECKÁ lososová, LAFLEŠKA modrá s lemy, LEGHORNKA , SASEXKA ZDROBNĚLÁ stříbrošedá, SASEXKA ZDROBNĚLÁ
žlutá kolumbijská, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Eisenreich Jindřich, Na Chmelnici 606, 26242 Rožmitál p. Tř., tel: 721455331
K
ČINČILA MALÁ
Eyermanová Klára, Ing., čp. 50, 73936 Bruzovice, tel: 731504403, mail: [email protected]
K
ČESKÝ LUŠTIČ
Faltus Oldřich, čp. 58, 54972 Otovice, tel: 732478219
K
STŘÍBŘITÝ MALÝ divoce zbarvený
Faltys Pavel, S.K.Neumanna 928, 29501 Mnichovo Hradiště, tel: 608073718, mail: [email protected]
K
MORAVSKÝ MODRÝ
Fasora st. Petr, čp. 203, 69612 Hovorany, tel: 602581867, mail: [email protected]
K
DAILENÁR
Fiala Tomáš, Gorkého 70, 34601 Horšovský Týn, tel: 606839833, mail: [email protected]
K
ČESKÝ ČERVENÝ , VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Fiřt Dušan, Chlum 80, 38801 Blatná, tel: 607887877, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ činčilový, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Flachsová Marie, Libenice 18, 39133 Jistebnice, tel: 775239397
BRAHMÁNKA koroptví vlnitá, BRAHMÁNKA modrá koroptví vlnitá
Flieger Aleš, Přistoupim 169, 28201 Český Brod, tel: 602820607, mail: [email protected]
K
D
K
MCH
Poř. č.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
TŘÍSLOVÝ černý
Foltýn Stanislav, Nádražní 389, 79826 Nezamyslice
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Franěk Pavel, Krusičany 17, 25741 Týnec nad Sázavou, tel: 606462591
BURGUNDSKÝ
Gorčica Ivo, čp. 168, 74774 Holasovice, tel: 736109527, mail: [email protected]
BÍLOPESÍKATÝ havanovitý, SATÉNOVÝ červený
Gruner Jiří, Hlavní 52, 25063 Veleň, tel: 732843585, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Hádlík Matěj, čp.142, 33822 Svojkovice, tel: 731409952, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Hádlíková Kristýna, čp.142, 33822 Svojkovice, tel: 731409952, mail: [email protected]
KASTOREX
Hadraba Antonín, Zechovice 48, 38701 Volyně, tel: 723162830
KALIFORNSKÝ černý, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Hájek Jaroslav, Branžež 42, 29402 Kněžmost, tel: 326784676 / 737165014, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Hájek Štěpán, Sukova 513, 25901 Votice, tel: 604940615
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Hatina Milan, čp. 156, 41301 Kostomlaty pod Říp, tel: 605517274, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Hazuková Jana, Chlustina 48, 26751 Zdice, tel: 605277865, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Heler Václav, Vinohrádky 140, 67177 Branišovice, tel: 720469254, mail: [email protected]
LEGHORNKA , LEGHORNKA ZDROBNĚLÁ , NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Heller Miroslav, Palackého 826, 29301 Mladá Boleslav, tel: 326387135 / 604382752, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Herzán Milan, U Kapličky 506, 69615 Čejkovice
ČÁRKOVANÁ , HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ černá, HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ modrá s lemy
Hladík Matěj, Svojkovice 142, 33822 Volduchy, tel: 731409952, mail: [email protected]
LANDESKÁ divoká
Hnilica Josef, Výkleky 78, 75125 Veselíčko, tel: 732571813
ČESKÝ ČERVENÝ , ČESKÝ LUŠTIČ
Hofbauer Petr, Kojákovice 31, 37901 Třeboň, tel: 721039112, mail: [email protected]
PEKINGSKÁ KOLMÁ , POMOŘANSKÁ černá s náprsenkou, RUÁNSKÁ divoká, SASKÁ
Sekce Mladý
chovatel
K
K
K
K
K
MCH
K
MCH
K
K
K
K
K
DK
K
D
D
MCH
K
D
Holaj Jaroslav, čp. 56, 41301 Kostomlaty p. Ř., tel: 607947521
K
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Holda Štefan, Ing., Poněšice 25, 37341 Hluboká n. Vlt., tel: 606332781
K
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý
Holec Ladislav, Třebízského 1684/2, 41201 Litoměřice, tel: 773276822, mail: [email protected]
KD
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ černá
Höpp Jan, čp.18, 74282 Jistebník, tel: 605822185, mail: [email protected]
K
ZAKRSLÝ modrý, ZAKRSLÝ BERAN bílý modrooký
Horáček Klement, Nová 491, 69103 Rakvice, tel: 519349405 / 721485131
K
MORAVSKÝ MODRÝ
Horák Miroslav, čp. 66, 29402 Kněžmost, tel: 721208249
K
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Horová Gabriela, Ing., Sedlec 33, 29471 Benátky nad Jiz., tel: 721667569, mail: [email protected]
D
VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Hovorka Jiří, Kremličkova 936, 28002 Kolín II., tel: 777743361, mail: [email protected]
D
INDICKÝ BĚŽEC divoký
Hradec Milan, Žižkova 515/12, 29301 Mladá Boleslav, tel: 326325725 / 775605531, mail: [email protected]
DK
HEMPŠÍRKA měděně červená, KUNÍ modrý, PLYMUTKA bílá, ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE porcelánová, RUSKÝ modrý, SMARAGDOVÁ
Hrnčiřík Miroslav, Ing, Větrná 4, 69601 Rohatec, tel: 606531410
D
AMROKSKA
Hrstka Ladislav, Rozhovice 17, 53803 Heřmanův Městec, tel: 722731220
ČESKÝ STRAKÁČ černožlutý
Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 28126 Týnec nad Labem, tel: 321781054 / 776784487, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ zlatá kropenatá
Hubinka Tomislav, Střešovická 52, 16200 Praha 6, tel: 777205179
ZAKRSLÝ BERAN madagaskarový
Hušek Jaroslav, čp. 44, 51601 Synkov, tel: 606233151
KALIFORNSKÝ černý, VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Charvát Josef, Táborská 116, 28401 Kutná Hora, tel: 327511196 / 720193259
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Charypar Vladimír, Borovany 18, 39843 Bernartice, tel: 774243574, mail: [email protected]
MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá), VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Charypar Vojtěch, Borovany 18, 39843 Bernartice, mail: [email protected]
HEMPŠÍRKA měděně červená
Charypar ml. Vladimír, Borovany 18, 39843 Bernartice, mail: [email protected]
HEMPŠÍRKA měděně červená
Jandl Lubomír, čp. 64, 28922 Stratov, tel: 724836974, mail: [email protected]
ČINČILA VELKÁ
Janoušek František, Láz 5, 34901 Stříbro, tel: 605179095, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR černý, BELGICKÝ OBR železitý
K
D
K
MCH
K
K
DK
D
MCH
D
MCH
K
K
Poř. č.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Javůrek Stanislav, Ing., čp. 312, 50343 Černilov, tel: 495431591 / 724186816, mail: [email protected]
KALIFORNSKÝ modrý, SIAMSKÝ VELKÝ modrý
Jelínek Josef, čp. 415, 67171 Hostěradice, tel: 728158210
STŘÍBŘITÝ MALÝ havanovitý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Jeníček Karel, Nádražní 655, 26242 Rožmitál p. Třem., tel: 602832649
KALIFORNSKÝ černý, KALIFORNSKÝ havanovitý
Jerman Jakub, Liblice 21, 27732 Byšice, tel: 732460887
REX rys
Ježek Jan, Suchohrdly 7, 66902 Znojmo 2, tel: 511130828
MORAVSKÝ MODRÝ
Jiránek Vladimír, Hradčany 37, 46343 Český Dub, tel: 605730823
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá, ČINČILA MALÁ , ČINČILA VELKÁ , KASTOREX , NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Jiroušek Václav, Sokolská 655, 46802 Rychnov u Jbl., tel: 483388696
ČINČILA MALÁ , ČINČILA VELKÁ
Jurečka Jiří, Ing., Bobrky 411, 75501 Vsetín, tel: 604208479, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký, RUSKÝ černý
Juren Stanislav, Družstevní 11, 69301 Hustopeče, tel: 775267650
MORAVSKÝ MODRÝ
Jurica Pavel, H.N.Ves 244, 50781 L. Bělohrad, tel: 493793618 / 728653670, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Sekce Mladý
chovatel
K
K
K
K
K
DK
K
K
K
K
Kadeřábková Lenka, Bosyně 25, 27724 Vysoká, tel: 775170090, mail: [email protected]
K
KUNÍ VELKÝ modrý
Kalvoda Martin, Vodní 9, 47301 Nový Bor, tel: 777661332
K
ZAKRSLÝ český luštič
Kašpar Jindřich, Útušice 113, 33209 Štěnovice, tel: 377916504 / 728498705
K
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Kelner Miloslav, Halasova 518, 67971 Lysice, tel: 732680310
K
ČESKÝ ALBÍN
Kesner Lubomír, Osek 152, 33821 Osek u Rokycan, tel: 723212994, mail: [email protected]
DK
AMROKSKA , BRAKELKA stříbrná černě pruhovaná, HEMPŠÍRKA měděně červená, INDICKÝ BĚŽEC divoký, LABUTÍ bílá,
LABUTÍ hnědě divoká, LANDESKÁ divoká, MORAVSKÝ MODRÝ , POMOŘANSKÁ divoce strakatá, REX dalmatinský strakáč
černožlutý, REX dalmatinský strakáč černý, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žíhaná, ZAKRSLÁ bílá
Klika Jaroslav, Bezkov 46, 66902 Znojmo 2, tel: 515236125 / 739351173
K
MORAVSKÝ MODRÝ
Klouček Stanislav, Krchleby 78, 28802 Nymburk, tel: 325541049
K
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Kmošek Vlastimil, Chmelík 25, 57001 Litomyšl, tel: 731441577, mail: [email protected]
K
ČESKÝ STRAKÁČ černý, ČESKÝ STRAKÁČ modrý
Kňobort Stanislav, Ing., Kamenická 324, 47123 Zákupy, tel: 777685488, mail: [email protected]
KD
KUNÍ bílopesíkatý hnědý, KUNÍ bílopesíkatý modrý, KUNÍ hnědý, PLYMUTKA žlutá, RUSKÝ černý, ZAKRSLÝ kuní bílopesíkatý
hnědý, ZAKRSLÝ kuní bílopesíkatý modrý, ZAKRSLÝ kuní modrý, ZAKRSLÝ tříslový havanovitý, ZAKRSLÝ BERAN madagaskarový
Kobližek Zdeněk, Bojetice 70, 29441 Dobrovice, tel: 607223905
K
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený
Kocián Ivo, Na pomezí 43, 74706 Opava 6, tel: 721203444
BELGICKÝ OBR černý
Kocourek Miroslav, K Úvozu 75, Lochkov, 15400 Praha, tel: 724191694
HERMELÍN modrooký
Kocourková Veronika, K Úvozu 75, Lochkov, 15400 Praha, tel: 724191694
HERMELÍN modrooký, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá
Koczai Ján, Výhledy87, 34601 Horšovský Týn, tel: 379422560 / 607926085
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Kodat Roman, Láz 155, 26241 Bohutín, tel: 602117854, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Kohoutek Jan, Družstevní 182, 68501 Bučovice II, tel: 739628558, mail: [email protected]
REX dalmatinský strakáč černý
Kohoutek Miloš, Otročín 111, 36401 Otročín, tel: 353394314 / 723921149
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Kolarčík Viliam, Tomášikova 24, Prešov
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Kolman Jaroslav, Čelakovského 1126, 38601 Strakonice, tel: 604808989, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Kopecký Radek, Hlemýždí 7/I, 47129 Brniště, tel: 721528983, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Kopřiva Zbyněk, Ing., čp. 189, 67102 Šumná, tel: 777291357, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ havanovitý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Kordiak Tomáš, Lipského 17, 84101 Bratislava, tel: 917981617, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ
Korecký František, Bubovice 68, 26272 Březnice, tel: 775643640, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN žlutý
Kořízek Richard, čp. 316, 56956 Čistá u Litomyšle, tel: 732934951
STŘÍBŘITÝ MALÝ světlý
Kosina Ladislav, Sokoleč 218, 29001 Poděbrady, tel: 774551549, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , VLAŠKA rodobarvá šedoprsá, ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Kosnar Jan, Lipová 115, 35002 Cheb, tel: 607757974, mail: [email protected]
ANGORA bílá červenooká, VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Kotek Ladislav, Horní Lhota 67, 25708 Načeradec, tel: 773678611
K
K
KD
MCH
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
KD
KD
K
MCH
Poř. č.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Koubová Marie, Neděliště 93, 50312 Všestary, tel: 605012503
STŘÍBŘITÝ MALÝ černý, STŘÍBŘITÝ MALÝ havanovitý, VRANOHLAVKA ZDROBNĚLÁ stříbrokrká
Koudelková Alena, čp.24, 38715 Střelské Hoštice, tel: 383399318
MORAVSKÝ MODRÝ
Koukalová Jana Anna, Na Drahách 73, 28904 Opočnice, tel: 721191288, mail: [email protected]
MALAJKA zlatě pšeničná, SEBRITKA stříbrná černě lemovaná
Koukalová Kateřina, Na Drahách 73, 28904 Opočnice, tel: 723442978, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA bílá kolumbijská, KAJUGA
Koula Václav, Podzámecká 125, 29306 Kosmonosy, tel: 605825503
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Kouřil Jaroslav, Snovídky 27, 68333 Nesovice, tel: 732236771, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ
Kouřil Ondřej, Snovídky 27, 68333 Nesovice, tel: 606753165, mail: [email protected]
ASILKA ZDROBNĚLÁ pestrá
Kouřilová Nikola, Snovídky 27, 68333 Nesovice, tel: 606753165, mail: [email protected]
HOLANDSKÁ ZAKRSLÁ SLEPICE zlatokrká, LAFLEŠKA černá
Kouša Ondřej, Na Výspě 15, 14700 Praha 4, tel: 603846292
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Kovárna Lukáš, Křečovice 94, 25756 Neveklov, tel: 603831288, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ červeně koroptví vlnitá
Kovárna Michal, Křečovice 94, 25756 Neveklov, tel: 603831288, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ divoce havanovitý, HOLANDSKÝ havanovitý, HOLANDSKÝ madagaskarový, ZAKRSLÝ BERAN černý
Kozub Milan, Jesenická 464, 79351 Břidličná, tel: 737735380
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Kracík Miroslav, čp. 68, 50704 Třtěnice, tel: 608239851, mail: [email protected]
ČESKÝ ALBÍN
Krajf Miloš, Líšno 57, 25751 Bystřice u Benešov, tel: 723735353, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Král Karel, Ing., Havírna 60, 67961 Letovice, tel: 737139836
HEDVÁBNIČKA vousatá stříbrošedá, HOLANDSKÁ CHOCHOLATÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ bílochocholatá černá
Králová Jana, Chloumecká 1752, 27601 Mělník, tel: 739743274
AUSTRALKA ZDROBNĚLÁ černá
Krátký Zdeněk, čp. 150, 54475 Mostek, tel: 607876469, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený
Kratochvíl Jaroslav, Ing. CSc., čp. 61, 25165 Ondřejov, tel: 737261757, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Kraus Jaroslav, Ing., Ke Škole 200, 28937 Loučeň, tel: 325585268 / 732569944
KASTOREX
Kreidl Bohumil, Ovocná 105, 33842 Hrádek u Rokycan, tel: 737450294
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ havanovitý
Krof Roman, Kosmonautů 783, 41117 Libochovice, tel: 731611290
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BELGICKÝ OBR železitý
Krumpholc Jaroslav, Horecká 38, Zdětín, 29471 Benátky nad Jiz., tel: 602119263, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ , KUNÍ modrý, RODAJLENDKA červená, RUSKÝ modrý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Krylová Monika, Starolázeňská 488, 15900 Praha 5
KASTOREX , REX rys
Křešnička Ivan, Dr. Fifky 872, 38601 Strakonice I., tel: 603909690
MORAVSKÝ MODRÝ
Křístek Josef, Těšínská 158, 73542 Těrlicko, tel: 774616987, mail: [email protected]
ANGLICKÝ STRAKÁČ černý
Kubát Miloslav, Polní 256, Sokoleč, 29001 Poděbrady, tel: 604349988
AUSTRALKA černá, VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Kubíček Josef, čp.34, 50704 Třtěnice, tel: 602336801, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý, KALIFORNSKÝ černý
Kučera Jan, Hořešovice 27, 27374 Klobuky v Čechách, tel: 312579214 / 736770005, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Kučera Libor, Hořešovice 27, 27374 Klobuky v Čechách, tel: 736770005, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , SASKÁ
Kučera Vratislav, Ing., Na krutci 5, 16000 Praha 6, tel: 732200477, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Kudělka Radek, Hodslavice 436, 74271 Hodslavice, tel: 739122253, mail: [email protected]
KASTOREX , VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Kudr Milan, U potoka 20, 25083 Škvorec, tel: 732965486, mail: [email protected]
KALIFORNSKÝ černý, MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ černý
Kuchyňka František, 5.května 814, 47101 Česká Lípa, tel: 605012339, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Kulanda Stanislav, čp. 153, 26256 Krásná Hora n.Vlt., tel: 608275951, mail: [email protected]
KUNÍ modrý, SIAMSKÝ modrý, VELSUMKA rezavě koroptví, VELSUMKA rezavě oranžová
Kulíšek Milan, čp. 232, 28917 Semice, tel: 724549657, mail: [email protected]
ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Kuneš Jiří, Větrná 1834, 47001 Česká Lípa, tel: 728164038
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Kuneš Josef, Nebřehovice 23, 38601 Strakonice, tel: 720370372, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ černý
Sekce Mladý
chovatel
KD
K
D
MCH
D
MCH
K
K
D
MCH
D
MCH
K
D
MCH
K
K
K
K
D
D
K
K
K
K
K
KD
K
K
K
D
K
K
KD
K
K
K
K
KD
K
K
K
MCH
Poř. č.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Kvapil Jaroslav, 5. května 568, 40721 Česká Kamenice, tel: 606809071
STŘÍBŘITÝ MALÝ černý
Lang Roman, Ing., čp.71, 33011 Žilov, tel: 702054274, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Langová Lucie, čp.71, 33011 Žilov, tel: 702054274, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ rys
Lesák Jaroslav, Žižkova 174, 27309 Kladno-Švermov, tel: 732558179
TŘÍSLOVÝ černý, TŘÍSLOVÝ modrý
Linek Michal, Pod Baráky 28, 28908 Běhunice, tel: 731907005, mail: [email protected]
TŘÍSLOVÝ černý
Lněnička Petr, Dukelských hrdinů 61, 28133 Starý Kolín, tel: 604458394, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Lukášová Barbora, Zahradní 139, 34543 Koloveč, tel: 379423684 / 728793759, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá
Lukš Martin, Sněžná cesta 1103, 35801 Kraslice, tel: 776281861, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR ALBÍN
Luňák Břetislav, Polní 130, 29425 Katusice, tel: 737808446
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Machač Jan, Dolní 55, 69103 Rakvice, tel: 723381896
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Maier Tomáš, Mgr., Kašparova 378, 46312 Liberec 25, tel: 602380729, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN bílopesíkatý černý, ZAKRSLÝ BERAN bílopesíkatý modrý, ZAKRSLÝ BERAN bílý červenooký, ZAKRSLÝ
BERAN bílý modrooký, ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Malý Jaroslav, Bohuňova 37, 62500 Brno, tel: 608734886
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Marková Eliška, čp. 41, 51736 Olešnice u RK, tel: 494384555
VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Markvart Ladislav, Chelčického 629, 41117 Libochovice, tel: 416591161 / 736507237, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Martincová Markéta, 1.Máje 323, 41108 Štětí, tel: 608521898, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený
Martínková Lenka, čp.31, 37901 Kojákovice, tel: 776151072, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ , VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Mařík Karel, čp.17, 51101 Rakousy, tel: 777614978, mail: [email protected]
ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Matoušek Jan, Slezská 181, 74774 Neplachovice, tel: 731891732
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ černý, SATÉNOVÝ zaječí
Matoušek Jaroslav, čp. 61, 33204 Nezvěstice - Olešn, tel: 725541171, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Matoušek Petr, Brtnice 63, 25169 Velké Popovice, tel: 323665092 / 721382621, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Matyáš Josef, čp. 147, 69664 Kněždub, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ
Melcr Miroslav, Bc., Vinařice 43, 28126 Týnec n. Labem, tel: 732773335, mail: [email protected]
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Melichar Josef, Nevřeň 82, 33011 Třemošná, tel: 606893484, mail: [email protected]
PERLOVÝ
Meluch Jan, čp. 362, 79331 Světlá Hora, tel: 554737015 / 605057727, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Měsíček Radomír, Braniborská 562, 28924 Milovice, tel: 724586112, mail: [email protected]
REX dalmatinský strakáč černožlutý, REX dalmatinský strakáč černý, REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černožlutý,
REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černý, REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč modrý
Michnová Alena, Tasovice 168, 67125 Hodonice, tel: 775955813, mail: [email protected]
BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ dvojlemovaná
Molič Josef, Zelená 434, 40331 Neštěmice, tel: 731206781
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Mouka Antonín, Lelovská 165, 41763 Žalany, tel: 602345258, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený
Mucha Jaroslav, Konice 130, 66902 Znojmo, tel: 721345776, mail: [email protected]
HEMPŠÍRKA měděně červená
Müller Libor, Krusičany 5, 25741 Týnec nad Sázavou, tel: 721646400
ČESKÁ , FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký
Nachtman Josef, Nová Huť 734, 47114 Kam. Šenov, tel: 731746725
HAVANA
Navrátil Lukáš, Podsedky 187, 67921 Bořitov, mail: [email protected]
KALIFORNSKÝ černý
Němcová Jana, Budovice 63, 26272 Březnice, tel: 604264731, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN černý, ZAKRSLÝ BERAN strakáč černý, ZAKRSLÝ BERAN žlutý
Němec Michal, Neznášov 140, 37302 Všemyslice, tel: 721833507, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ divoce zbarvený, HOLANDSKÝ japanovitý, HOLANDSKÝ žlutý, JAPONSKÝ
Němeček Emil, čp. 25, 69301 Horní Bojanovice, tel: 519414357
STŘÍBŘITÝ MALÝ světlý, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Netík Martin, Pionýrů 694, 41742 Krupka 1, tel: 602741007, mail: [email protected]
RHÖNSKÝ
Nocar Jiří, čp.120, 66464 Moravské Bránice, tel: 604353439, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ marburský
Sekce Mladý
chovatel
K
K
K
MCH
K
K
MCH
K
D
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
D
DK
K
K
K
K
K
K
K
MCH
Poř. č.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Novák Luboš, čp. 229, 26256 Krásná Hora n. Vlt, tel: 318862270 / 737289209, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ durynský, ZAKRSLÝ durynský
Novák Vlasta, Na Chmelnici 426, 28403 Kutná Hora-Sedlec, tel: 737403133
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Novotný Jan, Hrdlořezy 28, 29307 Josefův Důl, tel: 326329903 / 602357103, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BELGICKÝ OBR železitý
Novotný Miloslav, Mírovka 51, 58001 Havlíčkův Brod, tel: 569438176
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá, POMOŘANSKÁ divoce strakatá, RUÁNSKÁ divoká, SASKÁ , TULUSKÁ
Nypl Jaroslav, čp. 99, 29477 Mečeříž, tel: 311229764
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Odehnal František, nám. Osvobození 47, 67971 Lysice, tel: 603960845, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN strakáč černý, FRANCOUZSKÝ BERAN strakáč divoce zbarvený
Palangari Viktor, Teplická 158, 41761 Bystřany, tel: 721031932, mail: [email protected]
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý
Palounek Petr, čp.54, 29301 Čejetice, tel: 737395241, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Pařík Richard, Na Drahách 73, 28904 Opočnice, tel: 723442978, mail: [email protected]
BOJOVNICE MALGAŠSKÁ pšeničná, HOLOKRČKA černá
Patras Jiří, čp.285, 25163 Kunice, tel: 721206207, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR ALBÍN
Patras Lukáš, čp.285, 25163 Kunice, tel: 702458800, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN isabelový, FRANCOUZSKÝ BERAN strakáč madagaskarový
Pavlík Petr, čp. 480, 74271 Hodslavice, tel: 776565879, mail: [email protected]
KUNÍ VELKÝ hnědý
Pawlasová Markéta, Bc., Zahájí 16, 27737 Chorušice, tel: 774643064, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ modrý
Pecka Josef, Zadní Chlum 17, 26256 Krásná Hora n. Vlt, tel: 737232116, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ žlutý
Pecka Matouš, Zadní Chlum 18, 26256 Krásná Hora n. Vlt, tel: 723342473, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá
Pešula Jaromír, Hořešovice 18, 27374 Klobuky v Čech., tel: 312579202 / 737111723
MARBURSKÝ
Peterka Tomáš, čp. 51, 67962 Křetín, tel: 731686048, mail: [email protected]
RUÁNSKÁ divoká
Petrák Pavel, Mokřiny 112, 35201 Aš, tel: 603517575, mail: [email protected]
BÍLEFELDSKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ rodobarvá hnědoprsá, NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Petráková Natálie, Kopaniny 14, 35201 Aš
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá
Petrsík Jiří, čp. 163, 41184 Straškov, tel: 602508129, mail: [email protected]
ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý, ZAJEČÍ tříslově modrý
Pichl Josef, Blevice 91, 27328 Zákolany, tel: 315783670 / 723709647, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Pilař František, Mikoláše Alše 657, 28002 Kolín 2, tel: 321728188 / 728412887, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Pipek Josef, Šebestěnice 45, 28601 Čáslav, tel: 327390019
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ , ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Piroutek Jaroslav, čp. 55, 29477 Mečeříž, tel: 737569184, mail: [email protected]
HERMELÍN modrooký
Pistora Karel, čp.17, 41002 Keblice, tel: 603515074, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Plecitý Robert, U Parku 14, 27351 Kyšice, tel: 312698186 / 725647544, mail: [email protected]
ČESKÝ ALBÍN
Podlipský Josef, Rečkova 1717/5, 13000 Praha 3, tel: 775035915
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý
Pokorný Dobroslav, čp. 156, 27743 Chlumín, tel: 606420425
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Pokorný Jan, čp.22, 39201 Chabrovice, tel: 777782666, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Polášková Alena, Vrbovec 2, 67124 Znojmo 1, tel: 606890585, mail: [email protected]
BARNEVELDKA dvojlemovaná, BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ bílá
Pospíchal Bohumil, čp. 112, 67522 Horní Újezd, tel: 723101127, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR černý
Pozdník Čeněk, Grunta 17, 28002 Kolín, tel: 728915092
ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý, ZAKRSLÝ stříbřitý černý
Princová Marie, Za teplárnou 843, 16100 Praha 6 - Ruzyně, tel: 737576790
ČINČILA VELKÁ
Prygl Jan, Slunná 842, 76326 Luhačovice, tel: 605562800, mail: [email protected]
HERMELÍN modrooký
Přibyl Jan, Mírová 405, 33561 Spálené Poříčí, tel: 371594495 / 724102438
MORAVSKÝ MODRÝ
Přibyl Jaroslav, Za humny 3064, 69701 Kyjov, tel: 603467884, mail: [email protected]
SIAMSKÝ žlutý
Purnoch Miloslav, Obecní 260, 27715 Tišice, tel: 602464361, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ zlatá modře lemovaná
Rajšner Milan, Václavkova 937, 29301 Mladá Boleslav, tel: 775991029, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BURGUNDSKÝ , NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý
Sekce Mladý
chovatel
K
K
K
D
K
K
K
K
D
MCH
K
K
MCH
K
K
K
D
MCH
K
D
DK
D
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
K
D
K
MCH
Poř. č.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
260.
Rajšnerová Petra, Václavkova 937, 29301 Mlaná Boleslav, tel: 775237245, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BURGUNDSKÝ
K
261.
Rec Ladislav, Světlov 10, 78501 Šternberk, tel: 606766290, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , ZAKRSLÝ BERAN modrý
Roll František, Nábřežní 46, 40721 Česká Kamenice, tel: 775664956, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA žlutá kolumbijská
Rot Aleš, Družstevní 186, 39701 Písek, tel: 733589219
VLAŠKA černá bíle skvrnitá
Rozhoň Karel, Ing., čp. 238, 39804 Čimelice, tel: 731190351, mail: [email protected]
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ divoce zbarvený
Růžička Václav, Rašínova 424, 50315 Nechanice, tel: 604293541, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Řípa Josef, Petrovice 20, 58582 Golčův Jeníkov, tel: 569644322 / 606573056
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Samek František, Pod Holým vrchem 2495, 47001 Česká Lípa, tel: 739307408, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Semerák David, čp.72, 29301 Plazy, tel: 777158629, mail: [email protected]
REX činčila modrá, REX modrý, REX stříbřitý žlutý
Sirotek Petr, Strojírenská 948, 26401 Sedlčany, tel: 318821107 / 723958290, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ černý
Skopal Jan, Vlkošská 13, 75102 Troubky, tel: 724148142
RODAJLENDKA ZDROBNĚLÁ červená, VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví, ZAKRSLÝ divoce zbarvený
K
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
D
D
K
K
K
K
K
K
DK
Sladký Zdeněk, Ing., Ocmanice 25, 67571 Náměšť n. Osl., tel: 607816878, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ , FAVEROLKA NĚMECKÁ ZDROBNĚLÁ lososová
Slanina Josef, čp. 171, 39131 Dražice, tel: 603288486
JAPONSKÁ MASNÁ divoká, JAPONSKÁ MASNÁ šedě plavá divoká, JAPONSKÁ MASNÁ zlatě divoká
Slováček František, Pánov 3855, 69501 Hodonín, tel: 728641986
VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Smetana Ladislav, Křižanov 38, 78901 Zábřeh, tel: 602935971
ČESKÝ STRAKÁČ černý, ČESKÝ STRAKÁČ havanovitý
Smetanová Gitta, 9. května 89, 29428 Chotětov, tel: 721227171, mail: [email protected]
HERMELÍN modrooký, MINORKA černá, VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Smrž Karel, Jiráskova 684, 34901 Stříbro, tel: 374623819
MALÝ BERAN strakáč divoce zbarvený
Smutný Oldřich, Svárov 40, 69102 Vel. Bílovice, tel: 721277971
MORAVSKÝ MODRÝ , VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Sokolová Andrea, Dolní 367, 34522 Poběžovice, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, FRANCKÁ , VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Souček Ondřej, 28. října 527, 39143 Mladá Vožice, tel: 723903996, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR černý
Spousta Václav, čp.41, 33822 Volduchy, tel: 774952631, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
KD
Staněk David, Snovídky 105, 68333 Nesovice, tel: 605925233
MALAJKA zlatě pšeničná
Stehlík Antonín, Nový Šaldorf 87, 67181 Znojmo, tel: 776255235, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Stehlíková Lenka, Nový Šaldorf 87, 671 81 Znojmo, tel: 776255235, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ divoce zbarvený
Straka Miloslav, 1.máje323, 41108 Štětí, tel: 607828817, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BELGICKÝ OBR ALBÍN
Straňák Jiří, čp. 190, 25701 Postupice, tel: 737740248
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Studničný Aleš, Ing., čp.145, 29414 Jivina u Mnich. Hr, tel: 602281778, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Süss Oswald, Ing., čp. 286, 51231 Roztoky u Jilem., tel: 481587516, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký
Svoboda Zdeněk, Častolovické Horky 1, 51741 Kostelec n. Orlicí, tel: 732106106
ČESKÁ
Šafranko Jiří, čp.25, 50346 Librantice
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený
Šafrata Jan, Kamenická 3454, 27601 Mělník, tel: 732636671
BANTAMKA černá, VLAŠKA ZDROBNĚLÁ černá
D
Šamulák Jan, Újezdecká 89, 38743 Bělčice, tel: 605867731, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Šatný Vlastimil, Zahradní 337, 41119 Mšené Lázně, tel: 775325170
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Šilhánek Jaromír, Jezerní 1007, 34701 Tachov, tel: 605178875
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený
Šíma Jiří, Krušnohorská 229, 41742 Unčín, tel: 417852880
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Šimeček Václav, U Hliníka 1257, 69602 Ratíškovice, tel: 518354158 / 724356909
ČINČILA VELKÁ
Šimek Rudolf, Nesyt 3807, 69501 Hodonín, tel: 602768253
FORVERKA , VELSUMKA rezavě koroptví
Šimek Vlastimil, Masarykova 727, 68761 Vlčnov, tel: 776306741, mail: [email protected]
MCH
D
D
K
KD
K
K
KD
MCH
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
D
K
K
K
K
K
D
K
MCH
Poř. č.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Šíp Jindřich, Riegrova 5, 58301 Chotěboř, tel: 569624342 / 603866839, mail: [email protected]
K
HOTOTSKÝ BÍLÝ , ZAKRSLÝ černý, ZAKRSLÝ BERAN bílý modrooký, ZAKRSLÝ BERAN červený, ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ červený
Škoda Josef, 5. května 159, 27732 Byšice, tel: 721011789, mail: [email protected]
DK
ARAUKANA černá, BOJOVNICE MADRASKÁ modře pestrá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ bílá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ
ZDROBNĚLÁ černá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ černá oranžovoprsá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ černá
stříbroprsá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ modrá oranžovoprsá, BOJOVNICE TUZO černá, BURGUNDSKÝ , INDICKÝ
BĚŽEC stříbrný divoký, MARANSKA stříbrokrká, ORPINGTONSKÁ , OVERBERŽSKÁ , VELŠSKÝ HARLEKÝN , VLAŠKA zlatokrká,
VRANOHLAVKA zlatokrká, ZAKRSLÁ divoká, ZAKRSLÁ modrožlutá divoká
Škoda Miroslav, čp. 160, 27738 Mělnické Vtelno, tel: 734543803
DK
ČÁRKOVANÁ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ , VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ černá, ZAKRSLÁ stříbrná divoká
Škop František, Jenčice 53, 41115 Třebívlice, tel: 416594094 / 721738969, mail: [email protected]
K
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Škrábek Roman, Komenského 78, 33442 Chlumčany, tel: 377971136 / 739305557, mail: [email protected]
K
TŘÍSLOVÝ černý
Škvařil Vladimír, Brněnská 293, 66482 Říčany u Brna, tel: 603804674
K
STŘÍBŘITÝ MALÝ modrý
Šlechtický Antonín, Nadějov 51, 58827 Jamné u Jihlavy, tel: 724102432
K
ČESKÝ ALBÍN
Šolc ml. Josef, Neděliště 93, 50312 Všestary, tel: 606680804, mail: [email protected]
KD
STŘÍBŘITÝ MALÝ černý, STŘÍBŘITÝ MALÝ modrý, VLAŠKA koroptví
Šolc st. Josef, Neděliště 93, 50312 Všestary, tel: 731414993, mail: [email protected]
K
STŘÍBŘITÝ MALÝ havanovitý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Šrytr Josef, Radimovice 71, 46344 Sychrov, tel: 724260232
KD
ČESKÝ STRAKÁČ černý, MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá), MINORKA černá, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ , VÍDEŇSKÝ
MODRÝ
Štefan František, čp. 125, 68352 Hrušky, tel: 511116831 / 728200645, mail: [email protected]
K
HAVANA
Štěpánek Stanislav, čp. 136, 68333 Nesovice, tel: 605039415
K
DURYNSKÝ
Štěpanovský Jan, 5.května, 27732 Byšice, tel: 606924112, mail: [email protected]
K
KASTOREX
Štěpánovský Jiří, 5. května 32, 27732 Byšice, tel: 602681065
BURGUNDSKÝ , VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Štěrba Jaroslav, Ing., čp.82, 59244 Věcov, tel: 777562854, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Šterber Jan, Náchodská 351, 54101 Trutnov, tel: 499816855 / 603501365
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Šťovík Jiří, Podmoklany 51, 58264 Horní Studenec, tel: 732369672, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Šujan Ladislav, Nová 116, 68341 Bohdalice, tel: 517358042 / 776612609
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Švarc František, čp. 175, 53371 Dolní Roveň, tel: 724504563
STŘÍBŘITÝ MALÝ světlý
Švec František, Krusičany 66, 25741 Týnec nad Sázavou, tel: 604845211, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN černý, FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Švehlík Josef, Nová Lhota 44, 28601 Čáslav, tel: 606766354, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Švejda Jiří, čp.247, 27325 Zvoleněves, tel: 604309739
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Švíbek Jan, Březí 97, 25101 Říčany u Prahy, tel: 603440929, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Švíbková Jana, Březí 97, 25101 Říčany u Prahy, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá
Talacko Jaroslav, MVDr., Arnošta z Pardubic 55, 28201 Český Brod, tel: 603435191, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Talacko Štěpán, Pod Velkým Vrchem 831, 28201 Český Brod, tel: 603435191
REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černožlutý
Tenora Jiří, Moravská strana 308, 67974 Olešnice na Moravě, tel: 605548772
HEMPŠÍRKA měděně červená
Tietze Jakub, Poláčkova 30, Dobětice, 40032 Ústí n. Labem, tel: 776065322
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Tichava Jaromír, Lesní 507, 39701 Písek, tel: 603153788, mail: [email protected]
ORPINGTONKA žlutá
Tomanová Hana, Sousedovice 65, 38601 Strakonice, tel: 777561688, mail: [email protected]
DRÁŽĎANKA zlatohnědá, LAKENFELDKA
Tomšej Jan, Okružní 621, 69617 Dolní Bojanovice, tel: 721327437
HEMPŠÍRKA měděně červená
Topinka Jiří, Ing., Pražská 101, 33141 Kožlany, tel: 734586746
KALIFORNSKÝ černý
Tóth Michal, čp. 183, 47116 Polevsko, tel: 480011262
ČINČILA MALÁ
Ťoupalík Miroslav, U Měšické tvrze 415, 39156 Tábor 4 - Měšice, tel: 608455907
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Trešl Pavel, čp. 133, 39116 Myslkovice
MCH
KD
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
MCH
D
K
D
D
D
K
K
K
K
MCH
Poř. č.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
HOLANDSKÝ černý, HOLANDSKÝ divoce zbarvený, HOLANDSKÝ perlový, HOLANDSKÝ železitý, REX dalmatinský strakáč
černý, REX dalmatinský strakáč modrý
Trübenekr Tomáš, K.H.Borovského 352, 41705 Osek, tel: 603523549, mail: [email protected]
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý, NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ modrý
Tržil Petr, Hnizdo 22, 66902 Znojmo, tel: 732225418, mail: [email protected]
BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ černá
Tucauer Jiří, Dolany 132, 53345 Opatovice nad Lab, tel: 608878896, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Tuček Pavel, čp. 127, 28127 Krakovany, tel: 605171125
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrně koroptví vlnitá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žíhaná
Tůma Pavel, Zahradní 1556, 50901 Nová Paka, tel: 724355072, mail: [email protected]
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ modrý
Tůma Zdeněk, Ing., Do lánů 2105, 54401 Dvůr Králové n. La, tel: 724143503, mail: [email protected]
SIAMSKÝ VELKÝ žlutý
Ťupa Pavel, čp.105, 39818 Záhoří u Písku, tel: 723787704, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký, JAPONSKÝ , REX dalmatinský strakáč černožlutý, ZAKRSLÝ BERAN japanovitý
Turynová Marie, Kostnická 214, 53006 Pardubice-Svítkov, tel: 731175589, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ havanovitý, STŘÍBŘITÝ MALÝ modrý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Uher Karel, Střednice 49, 27724 Vysoká u Mělníka, tel: 721832795 / 725551285, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, HAVANA , HEMPŠÍRKA měděně červená, ŠUMAVANKA zlatá stříkaná
Valenta Vladislav, Evropská 56, 35002 Cheb, tel: 736169631
FAVEROLKA NĚMECKÁ lososová, MALÝ BERAN divoce zbarvený
Vančat Stanislav, Zahradní 133, 25203 Řitka, tel: 737350177, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá, STŘÍBŘITÝ MALÝ černý, ŠUMAVANKA ZDROBNĚLÁ zlatá stříkaná
Vaněček Miroslav, Fügnerova 496, 38801 Blatná, tel: 723640862, mail: [email protected]
RUSKÝ černý
Vaník Jan, MUDr., Okružní 748, 51721 Týniště nad Orlicí, tel: 737312612
HOTOTSKÝ BÍLÝ
Vanžura Josef, Sychrov 1, 39133 Jistebnice, tel: 605058869, mail: [email protected]
ANGLICKÝ STRAKÁČ černý, ANGLICKÝ STRAKÁČ madagaskarový, NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Vanžura ml. Josef, Sychrov 1, 39133 Jistebnice, tel: 732366080
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ černá, RHÖNSKÝ
Vartýř Josef, Souběžná 44, 41501 Prosetice, tel: 723102174
BELGICKÝ OBR ALBÍN
Vávra Vladimír, Struhy 143, 29443 Čachovice, tel: 723214699
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Vavrouch Jaromír, MVDr., Sochova 525, 78401 Litovel, tel: 585341358 / 775092448, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Vavruška Václav, Družstevní 352, 41119 Mšené Lázně, tel: 416865314 / 724068086
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Velíšek Jan, Mladějovice 11, 38601 Strakonice, tel: 731036580
ARAUKANA divoká, KAMPBELKA khaki, ORPINGTONSKÁ , VELSUMKA ZDROBNĚLÁ stříbrně koroptví stříbroprsá
Verner František, Jana Bubna 492, 29306 Kosmonosy, tel: 607246571, mail: [email protected]
BANTAMKA černá, RÝNSKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ černá
Verner Jaroslav, Pod lesem 165, 43909 Slavětín n. Oh., tel: 415677124 / 733157525
HOLANDSKÝ černý
Vilhelm Josef, Pražská 241, Dobroměřice, 44001 Louny, tel: 415679157 / 739288787, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Vinšová Johana, Žabonosy 113, 28002 Kolín 2, tel: 732683668, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ hototský bílý
Vízek Oldřich, Zbožská 187/VII, 29001 Poděbrady-Vel.Zb., tel: 325630336 / 728761930, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ japanovitý, HOLANDSKÝ žlutý
Vlach Oldřich, Zbýšov 56, 28601 Čáslav, tel: 604342015
REX dalmatinský strakáč černý
Vlasák Miloslav, Zátiší 82, 41723 Košťany-Střelná, tel: 602480985
ANGLICKÝ STRAKÁČ černý, ČESKÝ STRAKÁČ černý, STŘÍBŘITÝ MALÝ černý
Vlk Vladislav, Nymburská, 28912 Sadská, tel: 734390367, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký
Vojtěch Jaroslav, Na drahách 84, 51722 Albrechtice n.Orl., tel: 494371459 / 731273405
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Vokel Milan, Chotkova 220, 40322 Svádov, tel: 776065322
MALÝ BERAN bílý červenooký, NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý
Vokel Petr, Chotkova 220, 40322 Svádov, tel: 776065322
HERMELÍN červenooký
Vokolek Ladislav, čp.83, 28002 Kořenice, tel: 608081427, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ modrý
Vrána Jiří, Řemíčov 26, 39143 Mladá Vožice, tel: 720623637, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR železitý
Vránová Pavla, čp.26, 39143 Řemíčov, tel: 724950594, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR černý
Wolfl Gerhard, Lačnov 4, 67971 Lysice, tel: 516472727, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Zadina in memoriam Josef, Ing., Český svaz chovatelů, 18253
HERMELÍN červenooký
Zadražil Radim, čp.55, 39121 Turovec u Tábora, tel: 728106603
KASTOREX
Sekce Mladý
chovatel
K
D
K
D
K
K
K
K
KD
DK
DK
K
K
K
DK
MCH
K
K
K
K
D
D
K
K
K
MCH
K
K
K
K
K
K
K
MCH
K
K
K
K
K
K
MCH
Poř. č.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
370.
Záhora Vladimír, čp. 82, 78353 Velká Bukovina, tel: 607600396
ČESKÝ LUŠTIČ
K
371.
Záhrubský Jiří, Bystřická 25/31, 41702 Dubí 2, tel: 606556545
ALJAŠKA
Záhrubský Martin, Bystřická 25/31, 41702 Dubí 2, tel: 606556545
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Závodný Karel, čp. 5, 78332 Náklo, tel: 775326775
ČINČILA VELKÁ
Zazvonil Zdeněk, Na Průhoně 73, 25741 Chrást, tel: 732706469
ZAJEČÍ tříslově černý
Zbraněk Miloslav, čp. 85, 79828 Mořice n. H., tel: 737605929
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Zdráhal Milan, Partyzánská 2208, 76701 Kroměříž, tel: 739647713, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ
Zeman Miroslav, Rohoznice 88, 53341 Lázně Bohdaneč, tel: 723477329, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Zuska Josef, Prodloužená 250, 159 00 Praha 5, tel: 732118604
MALÝ BERAN divoce zbarvený, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ , VÍDEŇSKÝ ČERNÝ , VÍDEŇSKÝ MODRÝ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Žampová Julie, Nový Šaldorf 87, 67181 Znojmo, tel: 776255235, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký
Žížala Jiří, Mokrá Lhota 91, 25751 Bystřice, tel: 317783505 / 603587413, mail: [email protected]
ČINČILA VELKÁ , ZAKRSLÝ durynský
K
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
Žížala Jiří, Ing., Ke Hřbitovu 329, 26291 Kosova Hora, tel: 723533788, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý, ZAKRSLÝ činčilový, ZAKRSLÝ tříslový černý
Žížala Josef, Slezská 646, 28201 Český Brod, tel: 607431433, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR železitý
Michel Jaromír, čp. 112, 47118 Pihel, tel: 728407897
STŘÍBŘITÝ MALÝ černý
Věntus Karel, Staňkova 14, 74706 Opava 6, tel: 602586165, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
MCH
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Expozice králíků
BELGICKÝ OBR
divoce zbarvený
Pozdník - Šitar
1. 1,0 K 1-3 S-176
2. 1,0 K 1-3 S-185
3. 1,0 K 1-3 S-178
4. 0,1 K 1-3 S-182
5. 1,0 K
6. 0,1 K
1-3 S-323
1-3 S-320
1210,1210,1430,1100,-
94,0 Kobližek Z.
94,0 (130)
94,0
94,5 376,5
NEDOD Krof R.
94,5 94,5 (168)
1210,-
7.
8.
9.
10.
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-15
1-3 S-10
1-3 S-11
1-3 S-13
94,0 Novotný J.
95,0 (224)
95,5
94,0 378,5
11.
12.
13.
14.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-30
1-3 S-31
2-3 S-150
2-3 S-151
15.
16.
17.
18.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
1-3 S-82
1-3 S-83
1-3 S-84
1-3 S-86
19.
20.
21.
22.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-606
1-3 S-607
1-3 S-608
1-3 S-609
23.
24.
25.
26.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-343
2-3 S-348
2-3 S-349
2-3 S-352
1320,-
27.
28.
29.
30.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 S-350
2-3 S-351
2-3 S-353
2-3 S-354
1650,- ČC
31.
32.
33.
34.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
2-3 S-344
2-3 S-345
2-3 S-347
2-3 S-346
34/A.
34/B.
34/C.
34/D.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 S-444
4-3 S-445
2-3 S-219
2-3 S-218
34/E.
34/F.
34/G.
34/H.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-47
1-3 S-48
1-3 S-52
1-3 S-51
2750,2750,2750,2750,-
95,0 Novotný J.
94,0 (224)
94,5
96,0 379,5
ČC
94,0 Novotný J.
95,5 (224)
94,0
96,0 379,5
94,0 Šafranko J.
93,5 (289)
95,0
94,0 376,5
95,0 Šilhánek J.
NEDOD (293)
94,5
95,0
1320,1650,-
94,5 Šilhánek J.
95,5 (293)
95,5
96,0 381,5
94,5 Šilhánek J.
95,0 (293)
94,5
94,5 378,5
1650,1430,-
93,5 Krátký Z.
95,0 (164)
94,0
93,5 376,0
1870,-
95,0 Krátký Z.
93,0 (164)
94,5
94,5 377,0
2750,-
35. 0,1 J
3-3 17-16
1210,-
93,5 Rajšner M.
(259)
36. 0,1 J
37. 1,0 J
38. 1,0 J
3-3 17-16
3-3 17-6
3-3 16-7
1210,1210,1210,-
93,0 Rajšnerová P.
93,5 (260)
93,0
1-3 16-1
1540,-
93,0 Straka M.
(284)
38/A. 0,1 J
železitý
39.
40.
41.
42.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 S-130
1-3 S-131
1-3 S-133
1-3 S-134
1320,1320,1540,-
43.
44.
45.
46.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 S-313
1-3 S-317
1-3 S-318
1-3 S-321
1210,1210,1320,-
ČC
95,5 Janoušek F.
94,5 (110)
95,5
95,5 381,0
NEDOD Krof R.
93,5 (168)
92,5
94,5 280,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
47.
48.
49.
50.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-260
1-3 S-246
1-3 S-247
1-3 S-261
51.
52.
53.
54.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 14-1
2-3 14-2
2-3 14-5
2-3 14-7
55.
56.
57.
58.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 14-3
4-3 14-13
4-3 14-15
4-3 14-16
59. 1,0 J
60. 0,1 J
61. 0,1 J
1-3 S-18
1-3 S-18
1-3 S-21
62. 1,0 J
1-3 S-250
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
NEDOD Vrána J.
93,0 (365)
NEDOD
NEDOD
1540,-
1650,-
NEKL Žížala J.
91,5 (382)
92,0
NEKL
NEKL Žížala J.
94,0 (382)
NEDOD
91,5
1650,1650,-
94,0 Novotný J.
94,5 (224)
94,5
NEDOD Vrána J.
(365)
žlutý
63.
64.
65.
66.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 30-36
2-3 30-37
2-3 30-44
2-3 30-45
2750,2750,2200,2200,-
94,0 Dvořák P.
93,5 (63)
94,0
93,5 375,0
67.
68.
69.
70.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 30-35
2-3 30-42
2-3 30-40
2-3 30-43
2750,2200,2200,2200,-
94,5 Dvořák P.
94,0 (63)
93,5
94,5 376,5
3-3 30-48
2200,-
94,5 Dvořák P.
(63)
71. 1,0 J
černý
72.
73.
74.
75.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-223
2-3 S-224
2-3 S-225
2-3 S-227
1320,1320,-
76.
77.
78.
79.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-239
2-3 S-240
2-3 S-241
2-3 S-242
990,990,990,990,-
80.
81.
82.
83.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-272
1-3 S-273
1-3 S-276
1-3 S-277
84.
85.
86.
87.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-207
1-3 S-208
1-3 S-209
1-3 S-212
1760,1760,1760,1540,-
93,5 Souček O.
94,0 (279)
94,0
92,5 374,0
88. 1,0 K
1-3 S-257
1320,-
94,0 Vránová P.
94,0 (366)
89.
90.
91.
92.
1-3 S-255
1-3 S-256
1-3 S-251
1-3 S-254
1540,1540,-
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
ČC
97.
98.
99.
100.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
94,0 Kocián I.
94,5 (131)
94,5
94,0 377,0
P11
ČC
BELGICKÝ OBR ALBÍN
93. 1,0 K 1-3 S-1
94. 0,1 K 1-3 S-3
95. 0,1 K 1-3 S-11
96. 0,1 K 1-3 S-16
95,0 Janoušek F.
95,0 (110)
95,0
95,5 380,5
95,5 Pospíchal B.
95,0 (252)
96,0
95,5 382,0
NEDOD Vránová P.
93,5 (366)
93,0
93,0 279,5
94,0 Lukš M.
94,5 (192)
94,5
95,0 378,0
4-3 19-9
4-3 19-10
3-3 19-1
3-3 19-6
880,880,880,880,-
92,0 Patras J.
93,0 (231)
92,0
93,0 370,0
101. 1,0 K2 4-3 19-11
880,-
93,0 Patras J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
102. 1,0 K2 4-3 19-12
103. 1,0 K2 4-3 19-13
104. 1,0 K2 4-3 19-14
105.
106.
107.
108.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-20
1-3 S-21
1-3 S-28
1-3 S-29
109.
110.
111.
112.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-31
1-3 S-32
1-3 S-33
1-3 S-35
113.
114.
115.
116.
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
1-3 S-36
1-3 S-37
1-3 S-40
1-3 S-41
116/A. 0,1 J
2-3 16-4
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
880,880,880,-
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 (231)
93,5
93,5 373,5
1320,1320,1320,1320,-
93,5 Vartýř J.
94,5 (348)
95,0
94,5 377,5
ČC
94,5 Vartýř J.
94,5 (348)
94,0
95,0 378,0
ND Vartýř J.
94,5 (348)
94,5
95,0 284,0
1375,-
93,5 Straka M.
(284)
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ
černý
Kalous - Vacek
117. 1,0 K1 2-3 13-1
ČC
118. 0,1 K1 2-3 13-2
1320,119. 0,1 K1 2-3 13-3
120. 0,1 K1 2-3 13-5
95,0 Albrecht P.
95,0 (2)
95,0
94,5 379,5
121.
122.
123.
124.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-147
4-3 S-148
2-3 S-68
2-3 S-69
94,0 Holda Š.
92,0 (92)
94,0
93,5 373,5
125.
126.
127.
128.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-126
3-3 S-127
3-3 S-129
3-3 S-128
129.
130.
131.
132.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-77
1-3 S-82
1-3 S-78
1-3 S-80
1540,1540,-
93,0 Podlipský J.
91,5 (248)
93,5
93,5 371,5
133.
134.
135.
136.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-158
1-3 S-159
1-3 S-161
1-3 S-162
1210,1210,-
92,0 Trübenekr T.
95,0 (333)
93,0
94,5 374,5
137.
138.
139.
140.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 S-187
2-3 S-188
4-3 S-192
4-3 S-193
141.
142.
143.
144.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3-3 S-60
1-3 S-52
2-3 S-55
4-3 S-208
ČC
94,0 Palangari V.
95,5 (228)
94,0
94,5 378,0
93,0 Vokel M.
95,5 (362)
94,5
95,0 378,0
1100,-
93,5 Andrle J.
92,5 (3)
94,0
92,0
1210,-
93,5 Holda Š.
93,0 (92)
1100,-
145. 0,1 J
146. 0,1 J
2-3 S-71
2-3 S-70
147. 1,0 J
148. 1,0 J
3-3 S-124
3-3 S-125
1320,-
94,0 Palangari V.
NEDOD (228)
149. 1,0 J
150. 0,1 J
3-3 S-83
4-3 S-31
1320,1320,-
93,0 Podlipský J.
ND (248)
151. 1,0 J
4-3 17-3
880,-
92,0 Rajšner M.
(259)
152. 0,1 J
153. 0,1 J
4-3 S-184
4-3 S-195
modrý
154. 1,0 K1 3-3 S-33
155. 1,0 K1 4-3 S-35
990,990,1540,- ČC
1320,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
156. 0,1 K1 3-3 S-34
157. 0,1 K1 4-3 S-38
1320,-
95,5
93,5 377,0
158. 1,0 J
159. 1,0 J
1-3 S-53
3-3 S-59
1210,1210,-
95,0 Trübenekr T.
92,0 (333)
160.
161.
162.
163.
164.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
4-3 S-36
1-3 S-5
1-3 S-12
4-3 S-39
1-3 S-9
havanovitý
165. 1,0 K
166. 1,0 K
167. 0,1 K
168. 0,1 K
4-3 S-19
4-3 S-20
3-3 S-11
3-3 S-12
FRANCOUZSKÝ BERAN
bílý červenooký
Kalous - Vacek
169. 1,0 K 1-3 S-9
170. 1,0 K 1-3 S-10
171. 0,1 K 1-3 S-11
172. 0,1 K 1-3 S-12
NEDOD Tůma P.
94,5 (337)
94,0
92,0
94,0
1650,1100,-
94,0 Kreidl B.
94,5 (167)
93,5
93,0 375,0
880,- P16
880,880,880,-
95,5 Baránek K.
95,5 (8)
94,0
94,5 379,5
173.
174.
175.
176.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-29
1-3 S-66
1-3 S-67
3-3 S-33
177.
178.
179.
180.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1-3 11-1
1-3 11-2
1-3 11-7
1-3 11-4
181.
182.
183.
184.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 11-10
2-3 11-15
2-3 11-9
2-3 11-13
185.
186.
187.
188.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-40
3-3 S-39
3-3 S-38
3-3 S-36
660,660,660,660,-
93,5 Süss O.
92,5 (287)
94,0
95,0 375,0
189.
190.
191.
192.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 18-16
2-3 18-17
2-3 18-18
2-3 18-20
770,770,770,-
94,5 Vlk V.
93,0 (360)
94,5
93,5 375,5
193.
194.
195.
196.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 18-32
3-3 18-33
3-3 18-34
3-3 18-35
660,660,660,660,-
93,5 Vlk V.
94,0 (360)
94,0
94,0 375,5
197. 1,0
1-3 S-1
divoce zbarvený
200. 1,0 K1 2-3 S-100
201. 1,0 K1 2-3 S-101
202. 1,0 K1 2-3 S-104
203. 0,1 K1 2-3 S-108
NEDOD Boštík S.
93,0 (27)
93,0
NEDOD
880,880,-
94,0 Müller L.
93,5 (214)
93,0
94,0 374,5
ČC
94,0 Müller L.
94,5 (214)
94,5
95,0 378,0
1100,-
95,5 Mouka A.
(212)
880,880,880,990,-
94,5 Blaha Z.
94,5 (20)
93,5
95,0 377,5
204.
205.
206.
207.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 19-2
1-3 19-5
1-3 19-4
1-3 19-3
770,770,770,770,-
94,5 Gruner J.
NEKL (77)
92,0
94,0
92,0 Vokel M.
93,0 (362)
208.
209.
210.
211.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 19-49
2-3 19-10
2-3 19-12
3-3 19-50
770,770,770,770,-
93,5 Gruner J.
93,0 (77)
94,5
93,5 374,5
94,5 Tůma P.
93,5 (337)
220. 1,0 K
221. 1,0 K
222. 1,0 K
2-3 16-51
2-3 16-52
2-3 16-53
770,770,770,-
92,0 Martincová M.
93,5 (199)
91,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
223. 0,1 K
2-3 16-55
224.
225.
226.
227.
1-3 S-2
1-3 S-7
1-3 S-8
1-3 S-12
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
770,-
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 370,0
P15
ČC
95,5 Mouka A.
96,0 (212)
95,0
95,0 381,5
228. 1,0 J
229. 1,0 J
2-3 S-112
2-3 S-113
880,990,-
93,5 Blaha Z.
93,0 (20)
230. 1,0 J
231. 1,0 J
1-3 16-63
1-3 16-64
880,880,-
93,0 Uher K.
93,0 (341)
232.
233.
234.
235.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
1-3 17-4
1-3 17-5
3-3 17-11
1-3 17-7
železitý
236.
237.
238.
239.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-49
2-3 S-50
2-3 S-52
2-3 S-53
990,- ČC
990,880,990,-
95,5 Blaha, ml. Z.
94,5 (21)
95,0
95,0 380,0
240.
241.
242.
243.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 19-54
3-3 19-55
3-3 19-59
3-3 19-60
715,715,715,715,-
93,0 Gruner J.
92,0 (77)
93,5
91,0 369,5
244.
245.
246.
247.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-6
1-3 S-10
1-3 S-12
1-3 S-9
248.
249.
250.
251.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 11-1
1-3 11-3
3-3 11-9
3-3 11-10
252. 1,0 J
černý
253.
254.
255.
256.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-60
94,5 Vávra V.
95,0 (349)
94,5
92,5
1100,-
92,0 Pistora K.
94,0 (246)
NEKL
93,5
94,0 Švec F.
95,0 (317)
93,0
93,0 375,0
1100,-
1-3 11-1
1-3 11-2
1-3 11-4
1-3 11-5
93,5 Pistora K.
(246)
93,0 Švec F.
94,5 (317)
93,0
93,5 374,0
strakáč divoce zbarvený
257. 1,0 K1 1-3 S-1
258. 1,0 K1 1-3 S-2
259. 0,1 K1 1-3 S-3
260. 0,1 K1 1-3 S-4
990,990,990,990,-
95,0 Odehnal F.
94,0 (227)
91,0
94,5 374,5
strakáč černý
261. 0,1 J 3-3 S-2
262. 0,1 J 3-3 S-3
880,880,-
93,0 Odehnal F.
93,5 (227)
FRANCOUZKÝ BERAN
strakáč havanovitý
263. 0,1 K 1-3 S-2
264. 0,1 K 1-3 S-3
265. 0,1 K 1-3 S-4
266. 0,1 K 1-3 S-5
MORAVSKÝ MODRÝ
Gorčica - Martinec
267. 1,0 K 3-3 S-4012
268. 0,1 K 3-3 S-404
269. 0,1 K 3-3 S-8012
270. 0,1 K 3-3 S-8013
271.
272.
273.
274.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 S-180
3-3 S-181
3-3 S-182
3-3 S-183
990,990,-
715,-
660,660,660,660,-
NEKL Boštík S.
NEKL (27)
NEKL
NEKL
94,0 Bureš M.
93,0 (40)
93,5
94,5 375,0
94,0 Čermák S.
91,0 (47)
94,5
93,0 372,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
275.
276.
277.
278.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-129
3-3 S-130
3-3 S-131
3-3 S-132
660,660,-
92,5 Faltys P.
93,0 (68)
93,5
94,0 373,0
279.
280.
281.
282.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-133
3-3 S-138
2-3 S-119
2-3 S120
660,660,660,-
92,5 Faltys P.
93,5 (68)
93,5
94,5 374,0
283.
284.
285.
286.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-250
3-3 S-249
3-3 S-252
3-3 S-253
715,715,715,715,-
93,5 Hazuková J.
93,0 (84)
94,5
94,5 375,5
287.
288.
289.
290.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-257
3-3 S-258
3-3 S-259
3-3 S-261
715,715,715,715,-
93,5 Hazuková J.
94,5 (84)
93,5
94,0 375,5
291.
292.
293.
294.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-1
1-3 S-1
2-3 S-15
2-3 S-17
715,715,715,-
NEDOD Horáček K.
95,5 (95)
94,0
95,0 284,5
295.
296.
297.
298.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-151
3-3 S-152
3-3 S-162
3-3 S-163
880,-
93,5 Ježek J.
93,0 (115)
94,0
94,0 374,5
299.
300.
301.
302.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-40
3-3 S-42
4-3 S-200
4-3 S-202
550,495,495,-
94,0 Juren S.
93,0 (119)
94,0
94,5 375,5
303.
304.
305.
306.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 38-6
4-3 38-7
4-3 38-2
4-3 38-4
660,660,715,715,-
ND Kesner L.
94,5 (125)
93,0
94,0 281,5
307.
308.
309.
310.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
2-3 P-12
2-3 P-13
3-3 P-5048
3-3 P-5049
311.
312.
313.
314.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 29-21
4-3 29-22
4-3 29-23
4-3 29-24
315.
316.
317.
318.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 P-26
3-3 P-27
4-3 P-5030
4-3 P-5032
660,660,660,660,-
94,0 Křešnička I.
93,5 (171)
94,0
93,0 374,5
319.
320.
321.
322.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 P-29
4-3 P-43
4-3 P-38
4-3 P-39
660,660,660,660,-
93,0 Křešnička I.
94,0 (171)
93,5
92,0 372,5
323.
324.
325.
326.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-211
4-3 S-212
4-3 S-217
4-3 S-218
440,440,-
93,5 Kučera V.
94,0 (177)
95,0
93,5 376,0
327.
328.
329.
330.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-78
1-3 S-79
1-3 S-80
1-3 S-84
331.
332.
333.
334.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-93
3-3 S-97
3-3 S-99
3-3 S-100
335.
336.
337.
338.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 P-45
2-3 P-46
4-3 P-55
4-3 P-57
94,5 Klika J.
95,0 (126)
94,0
95,0 378,5
NEDOD Koudelková A.
NEDOD (149)
NEDOD
NEDOD
ČC
95,5 Přibyl J.
94,5 (256)
94,0
95,0 379,0
ČC
93,5 Přibyl J.
95,0 (256)
94,0
96,0 378,5
660,660,P21
94,5 Smutný O.
92,0 (277)
94,5
94,5 375,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
339.
340.
341.
342.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 P-51
4-3 P-56
4-3 P-52
4-3 P-58
343.
344.
345.
346.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-44
1-3 S-52
1-3 S-53
2-3 S-145
347.
348.
349.
350.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
4-3 S-232
4-3 S-233
4-3 S-228
4-3 S-229
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Přibyl - Snítilý
351. 1,0 K 1-3 S-3027
352. 1,0 K 1-3 S-3028
353. 1,0 K 1-3 S-3029
354. 0,1 K 1-3 S-3030
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
P3
550,-
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 Smutný O.
95,5 (277)
95,0
95,5 379,5
92,5 Talacko J.
94,5 (322)
94,0
94,0 375,0
660,-
550,-
93,5 Talacko J.
93,0 (322)
93,0
94,5 374,0
550,660,-
550,550,550,550,-
94,0 Andrle T.
94,0 (4)
95,0
ND
550,550,550,550,-
ND Beneš J.
94,0 (12)
94,0
94,5 282,5
355.
356.
357.
358.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-37
1-3 S-38
1-3 S-39
1-3 S-40
359.
360.
361.
362.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-318
3-3 S-319
3-3 S-321
3-3 S-320
363.
364.
365.
366.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-749
3-3 S-750
3-3 S-751
3-3 S-752
367.
368.
369.
370.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 19-13
3-3 19-15
3-3 19-16
3-3 19-17
371.
372.
373.
374.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 S-84
1-3 S-85
1-3 S-86
1-3 S-90
660,660,660,660,-
93,5 Deml J.
93,5 (51)
94,0
94,5 375,5
375.
376.
377.
378.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-0801
1-3 S-0802
1-3 S-0803
1-3 S-0804
660,660,660,660,-
93,0 Deml J.
94,5 (51)
93,5
94,5 375,5
379.
380.
381.
382.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 11-85
2-3 11-84
2-3 11-86
2-3 11-87
550,550,550,550,-
92,0 Dušek M.
94,0 (61)
93,0
94,5 373,5
383.
384.
385.
386.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 11-93
3-3 11-91
3-3 11-92
3-3 11-94
550,550,550,550,-
92,0 Dušek M.
94,5 (61)
93,0
94,5 374,0
387.
388.
389.
390.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 29-40
1-3 29-42
1-3 29-43
1-3 29-44
495,495,495,-
94,5 Fiřt D.
95,0 (71)
94,5
95,0 379,0
391.
392.
393.
394.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 29-15
1-3 29-16
1-3 29-19
1-3 29-21
660,660,660,660,-
92,0 Hadraba A.
94,0 (80)
92,0
94,0 372,0
395.
396.
397.
398.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 16-19
3-3 16-26
3-3 16-22
3-3 16-29
550,550,550,550,-
94,0 Hatina M.
93,0 (83)
93,0
93,0 373,0
94,0 Brabec M.
94,0 (30)
94,0
95,0 377,0
550,550,550,550,-
93,0 Brábník J.
95,5 (32)
93,0
93,0 374,5
94,0 Čadil K.
93,5 (45)
93,5
94,0 375,0
ČC
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
399.
400.
401.
402.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-5
1-3 S-2
1-3 S-3
1-3 S-6
550,550,550,550,-
94,5 Heller M.
94,0 (86)
94,0
94,5 377,0
403.
404.
405.
406.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
1-3 P-5
1-3 P-3
1-3 P-110
1-3 P-8
605,605,605,605,-
93,0 Holaj J.
93,5 (91)
94,0
93,5 374,0
407.
408.
409.
410.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 27-5
1-3 27-6
1-3 27-9
1-3 27-7
550,550,550,660,-
94,0 Charypar V.
94,0 (106)
94,0
94,5 376,5
411.
412.
413.
414.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 19-1
1-3 19-2
2-3 19-7
2-3 19-9
715,715,715,715,-
94,5 Kratochvíl J.
94,0 (165)
95,0
93,5 377,0
415.
416.
417.
418.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-65
1-3 S-68
1-3 S-53
1-3 S-52
419.
420.
421.
422.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-2009
1-3 S-2010
1-3 S-2013
1-3 S-2014
550,550,-
423.
424.
425.
426.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 23-36
2-3 23-37
2-3 23-38
2-3 23-39
550,-
427.
428.
429.
430.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-709
1-3 S-710
1-3 S-721
1-3 S-722
431.
432.
433.
434.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-712
1-3 S-713
1-3 S-719
1-3 S-718
435.
436.
437.
438.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-341
1-3 S-342
1-3 S-343
1-3 S-345
ČC
95,0 Molič J.
95,0 (211)
93,5
94,5 378,0
439.
440.
441.
442.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-381
1-3 S-383
1-3 S-585
1-3 S-384
ČC
94,0 Němeček E.
94,5 (219)
95,0
94,5 378,0
443.
444.
445.
446.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-934
1-3 S925
1-3 S-931
1-3 S-930
447.
448.
449.
450.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-221
3-3 S-222
3-3 S-226
3-3 S-228
451.
452.
453.
454.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 11-4
1-3 11-5
1-3 11-11
1-3 11-13
455.
456.
457.
458.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-1089
2-3 S-1094
2-3 S-1085
2-3 S-1095
459.
460.
461.
462.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
2-3 S-185
2-3 S-187
2-3 S-184
2-3 S-190
93,0 Malý J.
94,5 (196)
93,0
94,5 375,0
93,0 Markvart L.
93,5 (198)
93,5
93,5 373,5
550,-
93,0 Martínková L.
94,5 (200)
92,5
93,5 373,5
550,-
P19
95,0 Matoušek P.
95,5 (204)
94,5
95,0 380,0
94,5 Matoušek P.
95,0 (204)
93,5
94,0 377,0
495,550,550,550,-
94,0 Novák V.
94,0 (223)
95,0
94,5 377,5
550,550,-
94,0 Pilař F.
93,5 (243)
93,5
93,5 374,5
94,5 Straňák J.
94,0 (285)
95,0
94,0 377,5
440,440,440,-
94,0 Studničný A.
94,5 (286)
94,0
94,5 377,0
94,0 Škop F.
94,5 (301)
93,5
94,0 376,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
463.
464.
465.
466.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 45-81
1-3 45-82
1-3 45-76
1-3 45-77
467.
468.
469.
470.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-0842
1-3 S-0843
1-3 S-0845
1-3 S-0846
471.
472.
473.
474.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 S-2601
2-3 S-2602
3-3 S-2816
3-3 S-2817
660,660,660,660,-
93,5 Švehlík J.
94,0 (318)
92,0
93,5 373,0
475.
476.
477.
478.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
3-3 S-2819
3-3 S-2821
3-3 S-2822
3-3 S-2823
660,660,660,660,-
92,0 Švehlík J.
94,0 (318)
92,0
94,0 372,0
479.
480.
481.
482.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-2805
1-3 S-2806
1-3 S-2807
1-3 S-2809
605,- ČC
605,605,605,-
95,0 Vavruška V.
94,0 (351)
95,5
95,0 379,5
483.
484.
485.
486.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 S-956
3-3 S-957
3-3 S-958
3-3 S-960
495,495,495,495,-
94,0 Vojtěch J.
94,0 (361)
93,0
94,5 375,5
487.
488.
489.
490.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-963
3-3 S-964
3-3 S-965
3-3 S-966
495,495,495,495,-
94,0 Vojtěch J.
93,5 (361)
NEKL
93,5
491.
492.
493.
494.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 62-19
2-3 62-20
2-3 62-22
2-3 62-23
495. 1,0 J
496. 1,0 J
1-3 30-2
1-3 30-1
495,495,495,495,-
Vystavovatel
Součet bodů
90,0 Šrytr J.
92,0 (307)
90,5
ND
93,5 Šťovík J.
94,0 (314)
95,0
94,5 377,0
93,5 Wolfl G.
94,0 (367)
94,5
94,5 376,5
561,-
92,0 Dvořák ml. P.
NEDOD (64)
ČINČILA VELKÁ
Říha
497. 1,0 K 1-3 S-30118
498. 1,0 K 1-3 S-30119
499. 1,0 K 1-3 S-3274
500. 0,1 K 1-3 S-3276
501.
502.
503.
504.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-3293
3-3 S-3294
3-3 S-30128
3-3 S-30131
505.
506.
507.
508.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-32147
3-3 S-32154
3-3 S-32155
3-3 S-32156
509.
510.
511.
512.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-150
2-3 S-151
2-3 S-152
2-3 S-153
513.
514.
515.
516.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 44-2
1-3 44-3
2-3 44-5
2-3 44-6
517.
518.
519.
520.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-3033
1-3 S-3035
1-3 S-3036
1-3 S-3037
521. 1,0 K
522. 0,1 K
1-3 S-3227
1-3 S-3229
ČC
605,605,605,-
550,550,550,550,P6
P20
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
523. 0,1 K
524. 0,1 K
1-3 S-3231
1-3 S-3230
95,5
95,0 382,0
525.
526.
527.
528.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-3008
1-3 S-3010
1-3 S-3012
1-3 S-3013
94,5 Závodný K.
95,0 (373)
95,0
94,5 379,0
529.
530.
531.
532.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 11-11
1-3 11-12
1-3 11-14
1-3 11-15
605,605,605,605,-
93,5 Žížala J.
95,0 (380)
93,5
95,0 377,0
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ
černý
Červinka
533. 1,0 K 3-3 S-48
534. 1,0 K 3-3 S-49
535. 1,0 K 3-3 S-50
536. 0,1 K 3-3 S-51
537.
538.
539.
540.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 81-2
1-3 81-4
1-3 81-5
1-3 81-6
541.
542.
543.
544.
545.
546.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
1-3 17-2
1-3 17-3
1-3 17-4
1-3 17-5
1-3 17-6
1-3 17-7
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Červinka
547. 1,0 K1 4-3 11-33
548. 1,0 K1 4-3 11-34
549. 1,0 K1 3-3 11-28
550. 0,1 K1 3-3 11-31
95,5 Kudr M.
93,0 (179)
93,5
94,5 376,5
ČC
95,0 Matoušek J.
95,0 (202)
94,5
95,0 379,5
660,660,660,660,660,660,-
93,0 Cach P.
NEKL (44)
93,5
93,0
93,5
93,5
495,495,495,495,-
93,5 Hájek Š.
93,5 (82)
94,0
93,5 374,5
551.
552.
553.
554.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 17-1
1-3 17-2
1-3 17-3
1-3 17-4
550,550,550,-
ND Horák M.
ND (96)
94,0
93,0
95,0 Beránek M.
94,0 (16)
93,5
95,5 378,0
555.
556.
557.
558.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 29-1
3-3 29-2
3-3 29-4
3-3 29-5
506,506,506,506,-
92,5 Kolman J.
93,0 (139)
92,5
92,0 370,0
95,0 Davídek Z.
94,5 (50)
95,0
95,0 379,5
559.
560.
561.
562.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-35
1-3 S-36
1-3 S-37
1-3 S-40
94,5 Kotek L.
94,0 (147)
94,0
93,5 376,0
95,0 Jandl L.
95,5 (109)
94,0
95,0 379,5
563.
564.
565.
566.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 P54
4-3 P55
4-3 P56
4-3 S-97
93,5 Kozub M.
94,0 (159)
94,5
93,5 375,5
94,5 Jiránek V.
93,5 (116)
93,5
93,5 375,0
567.
568.
569.
570.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 P2
1-3 P3
1-3 P22
1-3 P26
95,0 Kozub M.
94,5 (159)
95,0
94,5 379,0
95,0 Jiroušek V.
94,0 (117)
94,5
93,5 377,0
571.
572.
573.
574.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-210
3-3 S-212
3-3 S-213
3-3 S-214
95,0 Princová M.
92,5 (254)
93,5
94,0 375,0
575.
576.
577.
578.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 79-4
2-3 79-5
2-3 79-6
2-3 79-7
95,0 Šimeček V.
96,5 (295)
579. 1,0 K1 3-3 17-5
580. 1,0 K1 3-3 17-6
ČC
550,550,550,550,-
95,5 Krajf M.
94,0 (161)
95,0
94,5 379,0
94,0 Kudělka R.
94,5 (178)
93,5
93,0 375,0
94,5 Smetanová G.
95,0 (275)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
581. 1,0 K1 3-3 17-7
582. 0,1 K1 3-3 17-9
Vystavovatel
Součet bodů
94,5
95,0 379,0
583.
584.
585.
586.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 65-11
3-3 65-12
3-3 65-13
3-3 65-14
587.
588.
589.
590.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 10-77
1-3 10-78
1-3 S-82
1-3 S-81
95,0 Šíma J.
94,5 (294)
95,0
94,0 378,5
591.
592.
593.
594.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-76
1-3 S-80
1-3 S-83
1-3 S-90
95,0 Šíma J.
93,5 (294)
94,0
93,0 375,5
595.
596.
597.
598.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-10
1-3 45-11
2-3 45-12
2-3 45-13
599.
600.
601.
602.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-64
3-3 S-69
3-3 S-70
3-3 S-71
603. 1,0 J
604. 0,1 J
1-3 11-1
1-3 11-4
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Říha
605. 1,0 K1 3-3 S-115
606. 0,1 K1 3-3 S-116
607. 0,1 K1 3-3 S-119
608. 0,1 K1 3-3 S-117
440,440,440,440,-
94,5 Smutný O.
93,0 (277)
94,0
93,5 375,0
495,495,495,495,-
NEKL Šrytr J.
91,0 (307)
92,5
92,0 275,5
ČC
880,-
550,550,-
95,0 Zuska J.
95,0 (378)
94,5
95,5 380,0
95,5 Hájek Š.
95,5 (82)
660,660,660,660,-
94,0 Borč L.
94,5 (25)
94,5
94,0 377,0
609.
610.
611.
612.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-67
1-3 S-70
1-3 S-71
1-3 S-73
660,660,660,660,-
94,5 Fiala T.
95,0 (70)
94,5
94,5 378,5
613.
614.
615.
616.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 17-11
1-3 17-12
1-3 17-13
1-3 17-14
660,660,660,660,-
94,0 Nypl J.
94,0 (226)
93,0
94,0 375,0
617.
618.
619.
620.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-27
1-3 S-20
1-3 S-28
1-3 S-33
95,5 Švíbek J.
95,0 (320)
95,0
93,5 379,0
621.
622.
623.
624.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
2-3 P-1
2-3 P-2
2-3 P-3
2-3 P-5
95,0 Zeman M.
95,5 (377)
95,0
94,5 380,0
625.
626.
627.
628.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-43
2-3 S-42
2-3 S-44
2-3 S-40
770,- ČC
1-3 S-82
1-3 S-99
1-3 S-100
715,715,715,-
93,5 Borč L.
94,0 (25)
94,0
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Říha
632. 1,0 K 3-3 17-8
633. 0,1 K 3-3 17-10
634. 0,1 K 3-3 17-11
635. 0,1 K 3-3 17-12
770,770,770,770,-
NEKL Koula V.
93,5 (152)
94,0
94,0 281,5
629. 1,0 J
630. 0,1 J
631. 0,1 J
636. 1,0 K
637. 0,1 K
638. 0,1 K
3-3 16-3
3-3 16-7
3-3 16-5
94,5 Zuska J.
94,0 (378)
95,0
95,5 379,0
93,0 Švejda J.
94,0 (319)
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
639. 0,1 K
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
3-3 16-6
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Kotyza
640. 1,0 K1 1-3 17-6
641. 1,0 K1 1-3 17-7
642. 1,0 K1 1-3 17-11
643. 1,0 K1 1-3 17-12
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 375,0
495,495,605,495,-
93,5 Bičák P.
93,5 (18)
94,0
92,5 373,5
644.
645.
646.
647.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 15-17
3-3 15-18
3-3 15-19
3-3 15-20
94,5 Brabec Z.
95,5 (31)
94,0
94,5 378,5
648.
649.
650.
651.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 32-1
3-3 32-2
3-3 32-4
3-3 32-5
94,5 Burda P.
94,0 (38)
95,0
94,0 377,5
652.
653.
654.
655.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 S-50
2-3 S-52
2-3 S-53
2-3 S-54
495,495,495,495,-
94,0 Dolejš R.
94,0 (56)
94,5
95,0 377,5
656.
657.
658.
659.
0,1 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
2-3 S-55
2-3 S-56
2-3 S-57
2-3 S-59
495,495,495,495,-
94,0 Dolejš R.
94,0 (56)
95,0
94,0 377,0
660.
661.
662.
663.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 57-29
3-3 57-30
3-3 57-31
3-3 57-32
495,495,495,495,-
93,0 Hušek J.
93,5 (104)
93,5
94,5 374,5
664.
665.
666.
667.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 36-1
1-3 36-4
1-3 36-6
1-3 36-7
440,440,440,440,-
92,5 Lang R.
92,0 (186)
93,5
93,5 371,5
668.
669.
670.
671.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 36-10
3-3 36-11
3-3 36-13
3-3 36-14
440,- ČC
94,5 Lang R.
94,5 (186)
95,0
95,5 379,5
672.
673.
674.
675.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-210
1-3 S-211
1-3 S-213
1-3 S-214
93,0 Luňák B.
95,5 (193)
94,0
94,5 377,0
676.
677.
678.
679.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-216
1-3 S-217
1-3 S-219
1-3 S-220
95,0 Luňák B.
94,0 (193)
92,5
94,0 375,5
680.
681.
682.
683.
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
1-3 S-229
1-3 S-230
1-3 S-232
1-3 S-236
93,0 Luňák B.
94,5 (193)
94,0
93,5 375,0
684.
685.
686.
687.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-19
1-3 S-20
1-3 S-21
1-3 S-22
688.
689.
690.
691.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 30-1
2-3 30-2
2-3 30-5
2-3 30-7
692.
693.
694.
695.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-159
2-3 S-160
3-3 S-365
3-3 S-366
696.
697.
698.
699.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 46-16
2-3 46-17
2-3 46-18
2-3 46-19
ČC
550,550,550,550,-
ND Pokorný J.
ND (250)
94,5
94,0
ČC
440,440,440,440,-
95,0 Pokorný D.
95,0 (249)
95,5
93,0 378,5
95,0 Stehlík A.
95,0 (282)
94,5
94,5 379,0
92,5 Šatný V.
90,0 (292)
92,5
92,0 367,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
700.
701.
702.
703.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 16-12
4-3 16-11
4-3 16-13
4-3 16-14
385,385,385,385,-
93,0 Škoda M.
ND (300)
93,5
93,0
704.
705.
706.
707.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 S-74
2-3 S-75
2-3 S-77
2-3 S-73
880,880,880,880,-
94,0 Zuska J.
94,5 (378)
94,5
94,0 377,0
708.
709.
710.
711.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-83
3-3 S-84
3-3 S-87
3-3 S-88
94,5 Zuska J.
93,0 (378)
95,0
95,0 377,5
1-3 S-151
1-3 S-154
ND Stehlík A.
93,0 (282)
712. 1,0 J
713. 0,1 J
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Verner
714. 1,0 K1 1-3 17-1
715. 1,0 K1 1-3 17-2
716. 1,0 K1 1-3 17-3
717. 0,1 K1 1-3 17-4
718.
719.
720.
721.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 17-6
1-3 17-7
1-3 17-8
1-3 17-9
722.
723.
724.
725.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-2
2-3 S-5
1-3 S-4
2-3 S-11
726.
727.
728.
729.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 P-17
4-3 P-18
4-3 P-19
4-3 P-21
HOTOTSKÝ BÍLÝ
Bezděk - Šíp ml.
730. 1,0 K1 2-3 S-3
731. 1,0 K1 2-3 S-4
732. 1,0 K1 2-3 S-7
733. 1,0 K1 2-3 S-8
734. 1,0 J
735. 0,1 J
736. 0,1 J
ČESKÝ ALBÍN
737. 1,0 K1
738. 1,0 K1
739. 0,1 K1
740. 0,1 K1
4-3 S-31
4-3 S-32
4-3 S-33
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
756. 0,1 K
1-3 S-25
94,5 377,0
757.
758.
759.
760.
1-3 S-2
1-3 S-3
1-3 S-4
1-3 S-8
95,0 Šlechtický A.
95,0 (304)
94,5
94,0 378,5
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
761. 1,0 J
762. 1,0 J
1-3 S-140
1-3 S-141
660,660,-
94,5 Kelner M.
93,5 (124)
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
763. 0,1 K1 1-3 P-938
770,- ČC
764. 0,1 K1 1-3 P-939
770,765. 1,0 K1 1-3 P-057
770,766. 0,1 K1 1-3 P-060
770,767.
768.
769.
770.
0,1 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
1-3 P-502
1-3 P-503
1-3 P-505
1-3 P-507
P5
95,0 Dobrovolný L.
95,0 (54)
95,5
95,0 380,5
95,5 Dobrovolný L.
95,5 (54)
94,5
95,5 381,0
605,440,605,605,-
95,0 Bičáková I.
94,0 (19)
95,0
92,0 376,0
771.
772.
773.
774.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 46-11
3-3 46-8
3-3 46-9
3-3 46-15
495,495,-
94,5 Holec L.
93,5 (93)
94,0
93,5 375,5
550,550,550,-
93,5 Bičáková I.
94,0 (19)
ND
93,0
775.
776.
777.
778.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 14-20
1-3 14-22
1-3 14-24
1-3 14-25
495,495,495,495,-
93,5 Charvát J.
94,0 (105)
94,5
94,5 376,5
94,5 Kouša O.
94,5 (156)
94,5
95,5 379,0
779.
780.
781.
782.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 P-102
1-3 P-103
1-3 P-108
1-3 P-110
660,- ČC
660,660,-
94,5 Koczai J.
94,5 (134)
95,0
94,5 378,5
94,0 Tucauer J.
94,5 (335)
93,5
94,5 376,5
783.
784.
785.
786.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 P-901
2-3 P-902
2-3 P-903
2-3 P-905
787.
788.
789.
790.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 P-847
2-3 P-851
2-3 P-203
2-3 P-204
791.
792.
793.
794.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-065
1-3 P-066
1-3 P-058
1-3 P-504
795.
796.
797.
798.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 13-11
5-3 13-12
5-3 13-13
5-3 13-14
799.
800.
801.
802.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 P-908
1-3 P-910
1-3 P-604
1-3 P-603
803.
804.
805.
806.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-913
1-3 P-914
1-3 P-916
1-3 P-917
807.
808.
809.
810.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 P-815
1-3 P-819
1-3 P-920
1-3 P-922
811.
812.
813.
814.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 32-3
3-3 32-4
3-3 32-5
3-3 32-6
1100,- ČC
1100,1100,1100,-
825,825,-
94,5 Šíp J.
95,0 (298)
94,0
95,5 379,0
385,385,385,-
94,0 Vaník J.
93,5 (345)
94,0
ČC
ČC
3-3 P-17
3-3 P-18
3-3 P-19
3-3 P-20
95,5 Bukovská D.
94,0 (37)
94,5
95,0 379,0
741.
742.
743.
744.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 P-2
3-3 P-6
3-3 P-11
3-3 P-15
94,5 Bukovská D.
95,5 (37)
94,0
95,0 379,0
745.
746.
747.
748.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-126
1-3 S-127
1-3 S-128
1-3 S-129
93,5 Kelner M.
93,5 (124)
93,0
93,5 373,5
749.
750.
751.
752.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-45
1-3 S-46
1-3 S-47
1-3 S-48
753. 1,0 K
754. 0,1 K
755. 1,0 K
1-3 S-17
1-3 S-20
1-3 S-24
550,550,550,-
95,0 Kracík M.
94,0 (160)
91,0
93,5 373,5
94,5 Plecitý R.
94,0 (247)
94,0
815. 1,0 K2 3-3 32-9
816. 1,0 K2 3-3 32-10
660,660,-
94,0 Koczai J.
94,0 (134)
93,0
94,0 375,0
94,5 Kolarčík V.
93,5 (138)
94,5
93,0 375,5
550,550,770,-
94,5 Kosina L.
93,0 (145)
95,0
93,5 376,0
NEDOD Kučera L.
93,0 (176)
MVD
92,0
95,0 Kuneš J.
94,0 (183)
94,0
NEKL
94,5 Meluch J.
92,0 (208)
95,0
95,5 377,0
770,880,-
94,5 Meluch J.
93,5 (208)
94,5
94,0 376,5
93,5 Petrák P.
94,5 (239)
94,0
93,0 375,0
94,0 Petrák P.
93,5 (239)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
817. 0,1 K2 3-3 32-11
818. 0,1 K2 3-3 32-12
93,5
93,5 374,5
819.
820.
821.
822.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
2-3 S-702
2-3 S-704
2-3 S-705
2-3 S-703
92,5 Rec L.
93,5 (261)
94,0
93,5 373,5
823.
824.
825.
826.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 S-632
2-3 S-633
2-3 S-706
2-3 S-707
715,715,770,770,-
93,5 Rec L.
93,0 (261)
93,0
93,5 373,0
827.
828.
829.
830.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 P-521
2-3 P-522
2-3 P-156
2-3 P-159
594,594,594,594,-
94,5 Růžička V.
93,0 (265)
93,5
93,5 374,5
831.
832.
833.
834.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 P-148
2-3 P-150
2-3 P-151
2-3 P-153
594,594,594,594,-
94,5 Růžička V.
94,0 (265)
93,0
93,5 375,0
835.
836.
837.
838.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-816
2-3 S-818
2-3 S-819
2-3 S-820
495,495,495,495,-
92,5 Řípa J.
94,0 (266)
92,0
94,0 372,5
839.
840.
841.
842.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 S-811
2-3 S-812
2-3 S-813
2-3 S-814
495,495,495,495,-
93,0 Řípa J.
93,5 (266)
94,0
93,0 373,5
843.
844.
845.
846.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 30-12
1-3 30-15
1-3 30-14
1-3 30-17
605,605,605,605,-
94,0 Ťoupalík M.
93,0 (331)
92,5
92,5 372,0
847.
848.
849.
850.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 30-19
3-3 30-20
3-3 30-21
3-3 30-22
550,550,550,550,-
93,0 Ťoupalík M.
94,0 (331)
92,0
93,0 372,0
851.
852.
853.
854.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 56-34
3-3 56-35
3-3 56-36
3-3 56-37
880,880,-
92,5 Tucauer J.
94,0 (335)
92,5
94,5 373,5
855.
856.
857.
858.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-910
1-3 S-213
1-3 S-212
1-3 S-912
715,715,-
94,5 Vanžura J.
93,0 (346)
93,0
93,5 374,0
859.
860.
861.
862.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 P-216
3-3 P-217
3-3 P-209
3-3 P-211
605,605,605,605,-
94,0 Vavrouch J.
93,0 (350)
ND
93,0
863.
864.
865.
866.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 P-045
1-3 P-049
1-3 P-048
1-3 P-047
693,693,693,693,-
94,5 Vavrouch J.
93,0 (350)
93,5
94,0 375,0
867.
868.
869.
870.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
1-3 P-038
1-3 P-042
1-3 P-041
1-3 P-043
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Stolařík
871. 1,0 K1 2-3 13-1
872. 1,0 K1 2-3 13-2
873. 1,0 K1 2-3 13-4
874. 1,0 K1 2-3 13-7
875. 0,1 K1 1-3 S-32
876. 0,1 K1 1-3 S-33
877. 0,1 K1 1-3 S-19
94,5 Vavrouch J.
93,0 (350)
93,0
94,5 375,0
94,5 Albrecht P.
93,5 (2)
93,5
94,0 375,5
94,5 Buček P.
94,0 (35)
94,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
878. 0,1 K1 1-3 S-20
Vystavovatel
Součet bodů
95,0 378,0
879.
880.
881.
882.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-10
1-3 S-7
1-3 S-40
1-3 S-41
ČC
94,5 Buček P.
95,0 (35)
95,5
95,0 380,0
883.
884.
885.
886.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
1-3 S-22
1-3 S-23
1-3 S-1
1-3 S-3
ČC
94,5 Buček P.
94,5 (35)
95,5
94,5 379,0
887.
888.
889.
890.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 P-26
1-3 P-17
1-3 P-25
1-3 P-18
891.
892.
893.
894.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-440
1-3 S-441
1-3 S-435
1-3 S-437
895.
896.
897.
898.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-446
1-3 S-447
1-3 S-449
1-3 S-451
899.
900.
901.
902.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-92
1-3 S-93
1-3 S-97
1-3 S-99
903.
904.
905.
906.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 36-9
2-3 36-11
2-3 36-17
2-3 36-19
907.
908.
909.
910.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 33-1
1-3 33-2
1-3 33-4
1-3 33-7
94,0 Kohoutek M.
93,5 (137)
92,5
94,0 374,0
911.
912.
913.
914.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-262
1-3 S-263
1-3 S-253
1-3 S-254
95,0 Matoušek J.
94,0 (203)
94,0
91,0 374,0
915.
916.
917.
918.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 19-1
1-3 19-4
1-3 19-5
1-3 19-6
919. 1,0 J
920. 0,1 J
921. 0,1 J
1-3 68-2
1-3 68-3
1-3 68-4
922. 1,0 J
923. 1,0 J
924. 1,0 J
1-3 P-74
1-3 P-15
1-3 P-24
94,0 Heler V.
94,0 (85)
94,0
925. 0,1 J
1-3 S-264
95,0 Matoušek J.
(203)
926.
927.
928.
929.
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
1-3 S-124
1-3 S-276
1-3 S-281
1-3 S-282
94,0 Šterber J.
94,5 (313)
92,5
93,0
930. 1,0 J
931. 1,0 J
932. 1,0 J
2-3 S-687
2-3 S-688
2-3 S-689
94,0 Vávra V.
ND (349)
94,0
BURGUNDSKÝ
Grígel - Kratochvíl
933. 1,0 K1 1-3 S-161
934. 1,0 K1 1-3 S-170
935. 0,1 K1 1-3 S-162
936. 0,1 K1 1-3 S-173
94,0 Heler V.
95,0 (85)
94,0
94,5 377,5
ČC
605,-
605,-
95,5 Jiránek V.
94,0 (116)
94,0
94,5 378,0
94,0 Jiránek V.
94,0 (116)
94,0
94,0 376,0
95,0 Jurica P.
94,0 (120)
93,0
94,0 376,0
605,605,605,605,-
660,660,-
94,5 Kašpar J.
94,0 (123)
93,5
94,0 376,0
95,0 Zuska J.
93,5 (378)
94,0
93,5 376,0
880,605,605,-
550,550,550,-
94,0 Beneš J.
94,0 (13)
94,0
94,0 Buchta P.
94,5 (36)
94,5
93,0 376,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
937.
938.
939.
940.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-174
1-3 S-175
1-3 S-176
1-3 S-177
550,550,550,550,-
95,0 Buchta P.
94,0 (36)
93,5
93,5 376,0
941.
942.
943.
944.
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
1-3 S-164
1-3 S-165
1-3 S-168
1-3 S-169
550,550,550,550,-
93,5 Buchta P.
94,5 (36)
94,0
93,5 375,5
945.
946.
947.
948.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 11-25
1-3 11-28
1-3 11-75
1-3 11-76
95,0 Franěk P.
95,0 (75)
93,0
95,0 378,0
949.
950.
951.
952.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 11-14
1-3 11-16
1-3 11-17
1-3 11-18
94,0 Franěk P.
93,5 (75)
93,5
94,5 375,5
953.
954.
955.
956.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 14-1
1-3 14-2
1-3 14-5
1-3 14-4
605,605,605,605,-
95,0 Lněnička P.
95,5 (190)
93,0
93,0 376,5
957.
958.
959.
960.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 23-3
2-3 23-2
2-3 23-1
2-3 23-4
495,495,495,-
94,5 Martínková L.
94,0 (200)
95,0
93,5 377,0
961.
962.
963.
964.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 17-46
2-3 17-45
4-3 17-76
4-3 17-77
440,440,330,330,-
92,5 Rajšner M.
92,0 (259)
92,5
91,0 368,0
965.
966.
967.
968.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 17-51
3-3 17-53
3-3 17-49
3-3 17-50
440,440,440,440,-
93,5 Rajšner M.
93,0 (259)
94,0
92,0 372,5
969.
970.
971.
972.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
3-3 17-52
3-3 17-54
3-3 17-55
3-3 17-56
440,440,440,440,-
93,5 Rajšner M.
91,0 (259)
94,0
92,5 371,0
973.
974.
975.
976.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 17-68
4-3 17-69
4-3 17-73
4-3 17-74
330,330,330,330,-
NEKL Rajšnerová P.
91,0 (260)
92,0
91,0 274,0
977.
978.
979.
980.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
4-3 17-70
4-3 17-71
4-3 17-72
4-3 17-75
330,330,330,330,-
ND Rajšnerová P.
91,0 (260)
91,5
90,5 273,0
981.
982.
983.
984.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
4-3 17-86
4-3 17-88
4-3 17-89
4-3 17-90
330,330,330,330,-
ND Rajšnerová P.
91,0 (260)
93,0
92,5 276,5
985.
986.
987.
988.
1,0 K4
0,1 K4
0,1 K4
0,1 K4
4-3 17-87
4-3 17-91
4-3 17-84
4-3 17-85
330,330,330,330,-
92,0 Rajšnerová P.
93,0 (260)
92,5
91,0 368,5
989.
990.
991.
992.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
4-3 17-80
4-3 17-79
4-3 17-82
4-3 17-83
330,330,330,330,-
93,0 Rajšnerová P.
91,0 (260)
92,0
90,0
993.
994.
995.
996.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 41-9
3-3 41-10
3-3 41-13
3-3 41-16
440,440,440,440,-
997. 1,0 K
998. 1,0 K
999. 1,0 K
1-3 S-114
1-3 S-115
1-3 S-118
550,- ČC
550,550,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1000. 1,0 K
1-3 S-121
550,-
95,5 380,0
1001.
1002.
1003.
1004.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 29-7
4-3 29-8
4-3 29-9
4-3 29-10
550,550,550,550,-
93,5 Šamulák J.
94,0 (291)
94,0
94,0 375,5
1005.
1006.
1007.
1008.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 16-74
3-3 16-75
3-3 16-76
3-3 16-77
440,440,440,440,-
93,5 Škoda J.
94,5 (299)
93,0
93,0 374,0
1009.
1010.
1011.
1012.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 16-26
2-3 16-24
2-3 16-28
2-3 16-29
495,- ČC
495,495,495,-
95,5 Štěpánovský
94,5 (311)
93,5
95,0 378,5
1013.
1014.
1015.
1016.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 S-104
1-3 S-105
1-3 S-106
1-3 S-108
660,- ČC
660,660,-
95,0 Štěrba J.
95,0 (312)
95,0
94,5 379,5
1017. 1,0 J
2-3 23-5
495,-
94,0 Martínková L.
(200)
1018. 1,0 J
1019. 0,1 J
1-3 17-18
4-3 17-78
330,330,-
1020. 1,0 J
1021. 1,0 J
1022. 0,1 J
1-3 17-12
1-3 17-23
4-3 17-92
550,550,330,-
94,0 Rajšnerová P.
94,0 (260)
93,0
1023. 0,1 J
1-3 S-107
660,-
94,5 Štěrba J.
(312)
KUNÍ VELKÝ
hnědý
1024. 1,0 K
1025.
1026.
1027.
1028.
1-3 S-60
NEDOD Dlouhý Š.
(52)
ČC
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-25
3-3 S-26
3-3 S-29
3-3 S-32
modrý
1029. 1,0 K
2-3 S-64
583,-
2-3 S-63
2-3 S-65
4-3 S-69
4-3 S-70
583,440,473,-
1030.
1031.
1032.
1033.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
NEKL Rajšner M.
94,0 (259)
1034. 0,1 K2 1-3 S-56
1035. 0,1 K2 1-3 S-57
93,0 Pavlík P.
94,5 (233)
93,0
94,5 375,0
94,5 Dlouhý Š.
94,5 (52)
94,0 Dlouhý Š.
94,0 (52)
93,0
ND
93,5 Dlouhý Š.
94,5 188,0 (52)
1036.
1037.
1038.
1039.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 1-1
4-3 1-2
4-3 1-3
4-3 1-4
440,440,440,440,-
93,5 Kadeřábková
94,0 (121)
94,5
93,0 375,0
1040.
1041.
1042.
1043.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 1-10
4-3 1-6
4-3 1-12
4-3 1-13
440,440,440,-
93,5 Kadeřábková
NEDOD (121)
92,0
94,0
93,5 Samek F.
94,5 (267)
93,5
95,0 376,5
SIAMSKÝ VELKÝ
žlutý
1044. 1,0 K 1-3 60-27
1045. 0,1 K 4-3 60-28
1046. 0,1 K 4-3 60-29
1047. 0,1 K 4-3 60-30
396,385,385,385,-
93,5 Tůma Z.
92,0 (338)
92,5
93,0 371,0
94,5 Sladký Z.
95,5 (271)
94,5
modrý
1048. 1,0 K1 4-3 S-13
1049. 1,0 K1 4-3 S-27
495,495,-
95,0 Javůrek S.
92,5 (111)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
1050. 1,0 K1 4-3 S-28
1051. 0,1 K1 4-3 S-18
Prod.
cena
495,495,-
KALIFORNSKÝ
černý
Jahoda
1052. 0,1 K 1-3 S-219
1053. 0,1 K 1-3 S-220
1054. 0,1 K 1-3 S-223
1055. 0,1 K 1-3 S-224
1056.
1057.
1058.
1059.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-183
1-3 S-188
1-3 S-191
1-3 S-192
1060.
1061.
1062.
1063.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1064.
1065.
1066.
1067.
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
94,0
93,5 375,0
ČC
94,0 Braunstein O.
94,0 (33)
94,5
94,5 377,0
550,550,550,550,-
94,5 Buchta P.
94,5 (36)
94,0
93,0 376,0
1-3 S-197
1-3 S-200
1-3 S-194
1-3 S-195
550,550,550,-
93,5 Buchta P.
94,5 (36)
93,0
93,5 374,5
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 29-1
1-3 29-3
1-3 29-4
1-3 29-5
660,550,660,660,-
92,0 Hadraba A.
91,5 (80)
93,0
93,0 369,5
1068.
1069.
1070.
1071.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-238
1-3 S-239
1-3 S-245
1-3 S-246
550,550,550,550,-
93,5 Hušek J.
94,0 (104)
93,5
94,5 375,5
1072.
1073.
1074.
1075.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-170
1-3 S-163
1-3 S-164
1-3 S-171
660,660,-
94,0 Jeníček K.
93,5 (113)
93,5
94,0 375,0
1076.
1077.
1078.
1079.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 54-27
2-3 54-58
2-3 54-59
2-3 54-60
92,0 Kubíček J.
92,0 (174)
92,0
92,0 368,0
1080.
1081.
1082.
1083.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 54-18
4-3 54-19
4-3 54-20
4-3 54-21
93,0 Kubíček J.
92,5 (174)
92,5
92,0 370,0
1084.
1085.
1086.
1087.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 S-321
1-3 S-322
1-3 S-323
1-3 S-324
92,0 Kudr M.
93,0 (179)
92,0
94,5 371,5
1088.
1089.
1090.
1091.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-418
4-3 S-420
4-3 S-411
4-3 S-419
968,968,968,968,-
92,5 Navrátil L.
92,5 (216)
92,5
92,5 370,0
1092.
1093.
1094.
1095.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-111
1-3 S-113
1-3 S-116
1-3 S-117
550,- ČC
605,550,605,-
94,0 Topinka J.
95,0 (329)
94,0
94,5 377,5
1096.
1097.
1098.
1099.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
1-3 S-198
1-3 S-196
1-3 S-187
1-3 S-184
550,550,550,550,-
93,0 Buchta P.
93,0 (36)
ND
93,5
modrý
1100.
1101.
1102.
1103.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-408
2-3 S-406
2-3 S-407
3-3 S-409
495,495,495,495,-
93,5 Javůrek S.
93,5 (111)
93,5
93,5 374,0
havanovitý
1104. 1,0 K
1105. 1,0 K
1106. 0,1 K
1107. 0,1 K
1-3 S-203
1-3 S-204
1-3 S-205
1-3 S-208
550,550,550,550,-
95,0 Buchta P.
94,0 (36)
94,0
94,0 377,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1108.
1109.
1110.
1111.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-179
1-3 S-180
1-3 S-181
1-3 S-182
605,605,605,605,-
95,0 Jeníček K.
94,0 (113)
94,0
94,0 377,0
1112.
1113.
1114.
1115.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-678
3-3 S-679
3-3 S-680
3-3 S-681
550,- ČC
94,5 Jeníček K.
95,0 (113)
95,5
95,0 380,0
1116. 0,1 J
1-3 S-208
JAPONSKÝ
Blokeš
1117. 1,0 J
1118. 1,0 J
1119. 0,1 J
4-3 27-1
4-3 27-2
4-3 27-3
1120. 1,0 J
1121. 1,0 J
3-3 27-5
3-3 27-6
550,-
550,-
93,0 Buchta P.
(36)
NEDOD Němec M.
NEDOD (218)
NEDOD
MVD Ťupa P.
MVD (339)
550,660,-
ČESKÝ LUŠTIČ
Fasora
1122. 1,0 K 2-3 S-209
1123. 0,1 K 2-3 S-210
1124. 1,0 K 2-3 S-211
1125. 1,0 K 2-3 S-212
93,5 Adamec M.
94,0 (1)
93,5
93,5 374,5
ČC
94,5 Černá E.
95,0 (48)
94,0
95,0 378,5
1126.
1127.
1128.
1129.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-1101
1-3 P-1
1-3 P-1106
1-3 P-2
1130.
1131.
1132.
1133.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-1005
1-3 S-1006
1-3 S-1007
1-3 S-1008
94,0 Hnilica J.
94,5 (89)
94,0
95,5 378,0
1134.
1135.
1136.
1137.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-1805
3-3 S-1806
3-3 S-1807
3-3 S-1808
93,5 Záhora V.
93,5 (370)
94,0
94,0 375,0
1138. 1,0 J
1139. 1,0 J
1140. 0,1 J
2-3 S-629
2-3 S-630
2-3 S-631
440,-
ČESKÝ STRAKÁČ
černý
1141. 1,0 K 3-3 13-1
1142. 1,0 K 3-3 13-2
1143. 0,1 K 3-3 13-5
1144. 0,1 K 3-3 13-6
1145.
1146.
1147.
1148.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-2137
2-3 S-2106
4-3 S-2135
4-3 S-2136
1149.
1150.
1151.
1152.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 54-5
2-3 54-7
3-3 54-14
3-3 54-15
1153.
1154.
1155.
1156.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
2-3 41-15
2-3 41-17
3-3 41-18
3-3 41-20
1157.
1158.
1159.
1160.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 P-3
2-3 P-4
4-3 P-17
4-3 P-21
1161. 1,0 K2 3-3 P-10
94,0 Eyermanová K.
94,5 (66)
95,0
NEKL Albrecht P.
94,5 (2)
94,0
94,0 282,5
440,-
385,-
94,5 Kmošek V.
95,0 (128)
94,5
94,0 378,0
93,5 Kubíček J.
93,0 (174)
93,0
92,5 372,0
990,1100,-
440,-
440,-
93,5 Kuchyňka F.
93,5 (180)
93,0
94,0 374,0
92,5 Machač J.
94,0 (194)
94,0
94,0 374,5
93,0 Machač J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
1162. 1,0 K2 3-3 P-11
1163. 1,0 K2 4-3 P-3102
1164. 1,0 K2 4-3 P-3103
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 (194)
93,5
93,5 373,5
440,440,ČC
1165.
1166.
1167.
1168.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-3677
3-3 S-3678
3-3 S-3680
3-3 S-3681
1169.
1170.
1171.
1172.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-5
1-3 S-6
1-3 S-3602
1-3 S-3
550,550,550,550,-
94,5 Smetana L.
94,5 (274)
95,0
94,5 378,5
1173.
1174.
1175.
1176.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 45-1
1-3 45-4
1-3 45-2
1-3 45-5
495,495,-
93,0 Šrytr J.
92,0 (307)
91,5
94,0 370,5
1177.
1178.
1179.
1180.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 21-33
3-3 21-35
3-3 21-37
3-3 21-38
330,330,385,385,-
93,0 Žížala J.
92,5 (381)
92,5
93,0 371,0
1181.
1182.
1183.
1184.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 21-24
1-3 21-26
1-3 21-27
1-3 21-25
440,- ČC
94,5 Žížala J.
94,0 (381)
94,0
94,5 377,0
1185. 1,0 J
1186. 0,1 J
3-3 18-1
3-3 18-2
440,440,-
94,0 Klouček S.
93,5 (127)
1187. 0,1 J
3-3 49-2
440,-
93,5 Vlasák M.
(359)
modrý
1188.
1189.
1190.
1191.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-35
4-3 S-36
4-3 S-37
4-3 S-38
1192. 1,0 K
1193. 1,0 K
1-3 S-33
1-3 S-34
330,- P1
330,385,385,-
94,5 Palounek P.
94,5 (229)
94,0
93,5 376,5
93,5 Kmošek V.
94,0 (128)
94,0
93,5 375,0
94,5 Vokolek L.
95,0 189,5 (364)
havanovitý
1194. 1,0 J
1195. 1,0 J
1196. 0,1 J
1197. 0,1 J
3-3 S-2
4-3 S-8
6-3 S-64
4-3 S-10
černožlutý
1198. 1,0 K
1199. 0,1 K
1200. 0,1 K
1201. 0,1 K
2-3 S-7
2-3 S-6
2-3 S-9
2-3 S-10
ALJAŠKA
Verner
1202. 0,1 K
1203. 0,1 K
1204. 0,1 K
1205. 0,1 K
2-3 17-9
2-3 17-10
2-3 17-11
2-3 17-12
440,440,440,440,-
95,0 Cach P.
94,0 (44)
94,5
95,0 378,5
660,- ČC
660,- ČC
660,660,-
95,5 Záhrubský J.
96,0 (371)
95,5
94,5 381,5
495,495,495,495,-
94,0 Hrstka L.
94,0 (101)
93,0
93,5 374,5
1206.
1207.
1208.
1209.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 49-5
1-3 49-6
1-3 49-9
1-3 49-8
1210.
1211.
1212.
1213.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 49-2
1-3 49-3
1-3 49-7
1-3 49-10
770,1650,1100,1100,-
2-3 17-13
440,-
1214. 0,1 J
HAVANA
93,5 Smetana L.
93,0 (274)
NEKL
93,5
95,0 Záhrubský J.
94,5 (371)
95,0
94,0 378,5
93,0 Cach P.
(44)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Uličný
1215.
1216.
1217.
1218.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-45
1-3 S-47
1-3 S-49
1-3 S-50
1219.
1220.
1221.
1222.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 41-1
1-3 41-2
1-3 41-4
1-3 41-6
1223.
1224.
1225.
1226.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-6
1-3 S-8
1-3 S-10
1-3 S-13
385,385,385,385,-
93,5 Štefan F.
94,0 (308)
94,0
94,0 375,5
1227.
1228.
1229.
1230.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 16-1
1-3 16-2
1-3 16-4
1-3 16-6
440,440,440,440,-
93,5 Uher K.
94,0 (341)
93,5
93,5 374,5
1231.
1232.
1233.
1234.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
3-3 16-7
3-3 16-8
3-3 16-9
3-3 16-10
440,440,440,440,-
93,0 Uher K.
93,0 (341)
94,0
93,5 373,5
2-3 S-17
3-3 S-102
2-3 S-19
3-3 S-105
407,407,407,407,-
94,5 Štěpánek S.
93,5 (309)
93,0
93,0 374,0
550,550,550,550,-
93,5 Gorčica I.
94,0 (76)
93,5
94,0 375,0
DURYNSKÝ
1235. 1,0 K
1236. 1,0 K
1237. 0,1 K
1238. 0,1 K
BÍLOPESÍKATÝ
havanovitý
1239. 1,0 K1 2-3 81-3
1240. 1,0 K1 2-3 81-1
1241. 1,0 K1 2-3 81-2
1242. 0,1 K1 2-3 81-4
94,5 Dobeš Z.
95,0 (53)
94,0
94,0 377,5
ČC
ČC
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
1243. 1,0 K1 2-3 S-138
1244. 1,0 K1 2-3 S-139
1245. 1,0 K1 2-3 S-144
1246. 1,0 K1 2-3 S-145
96,0 Nachtman J.
95,0 (215)
94,0
95,0 380,0
NEDOD Bičák P.
94,0 (18)
94,0
94,5 282,5
ČC
1247.
1248.
1249.
1250.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 S-142
2-3 S-143
2-3 S-147
2-3 S-148
94,5 Bičák P.
93,5 (18)
94,5
95,0 377,5
1251.
1252.
1253.
1254.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
3-3 S-150
3-3 S-151
3-3 S-152
3-3 S-153
1255.
1256.
1257.
1258.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
5-2 S-202
5-2 S-204
1-3 S-12
1-3 S-13
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
0,1 J
1,0 J
3-3 S-110
3-3 S-108
3-3 S-111
3-3 S-112
1-3 S-46
1-3 S-40
1-3 S-48
1-3 S-39
1267.
1268.
1269.
1270.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-98
3-3 S-99
3-3 S-100
3-3 S-102
396,396,396,-
94,0 Šujan L.
93,0 (315)
93,0
94,0 374,0
1271. 1,0 K2 4-3 S-237
1272. 0,1 K2 4-3 S-238
352,352,-
93,5 Šujan L.
94,5 (315)
94,5 Bičák P.
93,5 (18)
94,0
94,5 376,5
330,330,330,330,-
94,5 Foltýn S.
94,0 (74)
94,5
94,0 377,0
93,5 Melcr M.
94,0 (206)
93,0
94,0
93,5
94,5
94,0
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1273. 0,1 K2 4-3 S-239
1274. 0,1 K2 4-3 S-240
93,0
93,5 374,5
1275.
1276.
1277.
1278.
94,5 Zbraněk M.
94,0 (375)
94,5
94,0 377,0
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
1279. 1,0 J
2-3 S-56
2-3 S-57
2-3 S-58
2-3 S-59
330,330,-
1-3 S-134
94,5 Bičák P.
(18)
ZAJEČÍ
divoce zbarvený ohnivý
Sirotek
1280. 1,0 K1 1-3 41-1
1281. 0,1 K1 1-3 41-4
1282. 0,1 K1 1-3 41-5
1283. 0,1 K1 1-3 41-6
93,0 Dušánek P.
92,5 (60)
93,0
93,5 372,0
1284.
1285.
1286.
1287.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 41-7
1-3 41-8
1-3 41-9
1-3 41-12
1288.
1289.
1290.
1291.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 18-5
1-3 18-6
1-3 18-7
1-3 18-9
1292.
1293.
1294.
1295.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 18-1
1-3 18-2
4-3 S32-157
1-3 18-4
1296.
1297.
1298.
1299.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 58-1
2-3 58-2
3-3 58-11
3-3 58-14
1300.
1301.
1302.
1303.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 58-7
3-3 58-10
3-3 58-12
3-3 58-13
1304.
1305.
1306.
1307.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-7
1-3 S-6
1-3 S-8
1-3 S-9
1308.
1309.
1310.
1311.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 15-1
2-3 15-2
2-3 15-3
2-3 15-4
385,385,385,385,-
93,0 Pipek J.
92,5 (244)
93,0
94,0 372,5
1312.
1313.
1314.
1315.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-25
2-3 S-26
4-3 S-51
4-3 S-56
440,440,385,385,-
93,0 Pozdník Č.
94,0 (253)
92,5
93,0 372,5
tříslově černý
1316. 1,0 K
1317. 0,1 K
1318. 0,1 K
1319. 0,1 K
3-3 11-6
3-3 11-10
3-3 11-11
3-3 11-12
tříslově modrý
1320. 1,0 K
1321. 1,0 K
1322. 1,0 K
1323. 0,1 K
2-3 7-K
2-3 8-K
2-3 9-K
2-3 10-K
MALÝ BERAN
divoce zbarvený
Kulanda
1324. 1,0 K 1-3 S-26
1325. 1,0 K 1-3 S-27
1326. 1,0 K 1-3 S-28
93,5 Dušánek P.
92,5 (60)
NEDOD
92,5
ČC
93,5 Kosina L.
94,0 (145)
94,5
94,0 376,0
NEDOD Kulíšek M.
93,5 (182)
94,0
94,5 282,0
550,550,770,-
93,5 Mařík K.
NEKL (201)
NEDOD
93,0
550,550,660,-
NEDOD Mařík K.
94,0 (201)
93,0
93,0 280,0
93,0 Petrsík J.
93,5 (241)
93,0
93,0 372,5
495,495,495,495,-
93,0 Zazvonil Z.
93,0 (374)
92,5
93,0 371,5
93,0 Petrsík J.
NEDOD (241)
92,0
NEDOD
P17
94,0 Baran J.
93,5 (7)
94,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1327. 0,1 K
1-3 S-29
1328.
1329.
1330.
1331.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 32-8
1-3 32-9
1-3 32-11
1-3 32-14
550,550,550,550,-
94,0 Burda R.
94,0 (39)
93,5
93,0 374,5
1332.
1333.
1334.
1335.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 55-8
1-3 55-2
3-3 55-19
3-3 55-25
440,440,440,440,-
93,5 Drašnar P.
93,5 (57)
93,5
95,0 375,5
1336.
1337.
1338.
1339.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 32-1
1-3 32-3
1-3 32-4
1-3 32-7
ND Valenta V.
93,5 (342)
NEKL
93,0
1340.
1341.
1342.
1343.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 19-31
2-3 19-30
2-3 19-34
2-3 19-33
660,-
ND Zuska J.
94,5 (378)
ND
93,5
1-3 S-3
1-3 S-2
550,550,-
93,5 Dobrovolný Z.
94,0 (55)
1344. 0,1 J
1345. 0,1 J
železitý
1346.
1347.
1348.
1349.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
440,440,440,440,-
1-3 50-5
1-3 50-3
1-3 50-7
1-3 50-6
strakáč divoce zbarvený
1358. 1,0 K1 2-3 S-14
1359. 1,0 K1 2-3 S-15
1360. 0,1 K1 2-3 S-16
1361. 0,1 K1 2-3 S-17
1362. 0,1 J
1363. 0,1 J
1364. 0,1 J
ČC
1-3 S-1
1-3 S-2
1-3 S-8
1-3 S-12
bílý červenooký
1350. 0,1 K1 3-3 50-10
1351. 1,0 K1 3-3 50-9
1352. 0,1 K1 3-3 50-12
1353. 0,1 K1 3-3 50-13
1354.
1355.
1356.
1357.
94,0 376,0
94,0 Dobrovolný Z.
94,5 (55)
95,0
94,0 377,5
94,0 Vokel M.
94,5 (362)
94,0
94,5 377,0
P18
P4
495,- ČC
495,495,495,-
1-3 S-11
1-3 S-12
1-3 S-13
95,5 Vokel M.
95,0 (362)
96,5
95,0 382,0
93,5 Smrž K.
94,5 (276)
94,0
94,5 376,5
93,5 Smrž K.
94,5 (276)
94,0
ČINČILA MALÁ
1365. 1,0 K 1-3 21-2
1366. 1,0 K 1-3 21-3
1367. 1,0 K 1-3 21-4
1368. 0,1 K 1-3 21-5
94,0 Eisenreich J.
94,0 (65)
94,5
94,0 376,5
1369.
1370.
1371.
1372.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 45-6
1-3 45-7
1-3 45-11
1-3 45-16
495,495,495,495,-
94,0 Jiránek V.
94,5 (116)
94,0
94,0 376,5
1373.
1374.
1375.
1376.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 44-1
2-3 44-2
2-3 44-3
2-3 44-4
440,440,440,440,-
94,0 Jiroušek V.
94,0 (117)
94,0
94,0 376,0
1377.
1378.
1379.
1380.
0,1 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
2-3 S-156
2-3 S-155
2-3 S-153
2-3 S-154
1381.
1382.
1383.
1384.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-51
1-3 S-53
1-3 S-54
1-3 S-55
92,5 Kordiak T.
92,5 (142)
93,0
92,5 370,5
ČC
94,5 Kouřil J.
94,0 (153)
94,5
94,5 377,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
1385.
1386.
1387.
1388.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-1012
1-3 S-1003
1-3 S-1013
1-3 S-1004
1389.
1390.
1391.
1392.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-92
3-3 S-96
3-3 S-97
3-3 S-98
94,0 Tóth M.
94,0 (330)
93,5
93,5 375,0
1393.
1394.
1395.
1396.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-221
3-3 S-222
2-3 S-209
2-3 S-211
94,5 Zdráhal M.
94,0 (376)
93,0
93,5 375,0
DAILENÁR
Jurečka
1397. 0,1 K1
1398. 0,1 K1
1399. 0,1 K1
1400. 0,1 K1
1401.
1402.
1403.
1404.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
MARBURSKÝ
1405. 1,0 K
1406. 1,0 K
1407. 1,0 K
1408. 0,1 K
P13
Vystavovatel
Součet bodů
1-3 S-25
1-3 S-26
1-3 S-2
1-3 S-2
94,0 Fasora st. P.
94,0 (69)
94,0
95,0 377,0
1-3 S-27
1-3 S-30
1-3 S-3
1-3 S-1
P14
4-3 13-1
4-3 13-2
4-3 13-3
4-3 13-4
RHÖNSKÝ
1414. 1,0 K
1415. 1,0 K
1416. 1,0 K
1417. 0,1 K
KUNÍ
hnědý
1418. 1,0 J
1419. 0,1 J
94,0 Hnilica J.
94,5 (89)
94,0
95,0 377,5
1-3 31-2
NEDOD Fiala T.
(70)
ČC
2-3 S-111
2-3 S-110
1-3 S-3
1-3 S-5
3-3 S-22
3-3 S-23
95,0 Fasora st. P.
95,0 (69)
94,0
95,5 379,5
94,0 Pešula J.
95,0 (237)
94,0
95,0 378,0
ČESKÝ ČERVENÝ
1409. 1,0 K 2-3 S-1608
1410. 1,0 K 2-3 S-1610
1411. 0,1 K 2-3 S-1604
1412. 0,1 K 2-3 S-1605
1413. 1,0 J
94,0 Matyáš J.
94,0 (205)
95,0
95,0 378,0
275,275,-
95,0 Netík M.
95,0 (220)
95,0
95,0 380,0
93,0 Kňobort S.
94,0 (129)
modrý
1420.
1421.
1422.
1423.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 17-7
2-3 17-6
1-3 17-2
1-3 17-1
275,275,275,275,-
94,0 Hradec M.
94,0 (99)
93,0
93,0 374,0
1424.
1425.
1426.
1427.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 17-35
2-3 17-10
2-3 17-11
3-3 17-36
330,330,330,330,-
94,5 Krumpholc J.
93,0 (169)
93,0
93,0 373,5
1428.
1429.
1430.
1431.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-4
3-3 S-5
3-3 S-9
3-3 S-10
363,363,363,363,-
95,0 Kulanda S.
95,0 (181)
94,0
94,0 378,0
1432.
1433.
1434.
1435.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-12
4-3 S-14
4-3 S-13
4-3 S-20
ČC
95,0 Kulanda S.
95,0 (181)
94,0
94,5 378,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
bílopesíkatý hnědý
1436. 1,0 K 4-3 S-1
1437. 1,0 K 4-3 S-2
275,275,-
93,0 Kňobort S.
93,0 186,0 (129)
bílopesíkatý modrý
1438. 0,1 K 4-3 S-3
1439. 0,1 K 4-3 S-5
275,275,-
ND Kňobort S.
ND (129)
SIAMSKÝ
žlutý
1440. 1,0 K
1441. 0,1 K
1442. 0,1 K
1443. 0,1 K
1-3 S-1
1-3 S-5
1-3 S-7
1-3 S-7
modrý
1444. 1,0 J
1445. 1,0 J
1446. 0,1 J
4-3 S-1
4-3 S-2
4-3 S-3
PERLOVÝ
1447. 1,0 K
1448. 1,0 K
1449. 1,0 K
1450. 0,1 K
2-3 36-1
2-3 36-2
2-3 36-3
2-3 36-6
STŘÍBŘITÝ MALÝ
černý
Andrlík - Andrš
1451. 1,0 K1 1-3 S-90
1452. 0,1 K1 1-3 S-92
1453. 0,1 K1 1-3 S-94
1454. 0,1 K1 1-3 S-95
330,330,-
95,0 Přibyl J.
95,0 (257)
94,0
93,5 377,5
94,0 Kulanda S.
93,5 (181)
94,0
330,330,- ČC
330,330,-
95,0 Melichar J.
95,0 (207)
95,0
95,0 380,0
418,418,418,418,-
95,0 Koubová M.
93,0 (148)
93,5
94,0 375,5
1455.
1456.
1457.
1458.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 S-160
3-3 S-160
3-3 S-161
3-3 S-164
94,5 Kvapil J.
94,0 (185)
94,5
94,5 377,5
1459.
1460.
1461.
1462.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-96
2-3 S-97
2-3 S-98
2-3 S-99
94,5 Šolc ml. J.
95,0 (305)
95,0
94,0 378,5
1463.
1464.
1465.
1466.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-35
1-3 S-36
2-3 S-39
2-3 S-41
94,5 Vančat S.
94,5 (343)
93,0
93,0 375,0
1467.
1468.
1469.
1470.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-19
2-3 S-20
2-3 S-22
2-3 S-23
žlutý
1471.
1472.
1473.
1474.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 67-22
1-3 67-17
4-3 67-36
4-3 67-43
1475.
1476.
1477.
1478.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-48
1-3 S-49
1-3 S-51
1-3 S-52
1479.
1480.
1481.
1482.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-89
4-3 S-90
4-3 S-91
4-3 S-92
1483.
1484.
1485.
1486.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 17-6
2-3 17-7
2-3 17-8
2-3 17-9
1487. 1,0 K1 1-3 P-38
ČC
275,275,275,275,-
95,0 Vlasák M.
95,0 (359)
95,0
95,0 380,0
94,5 Bayer J.
91,0 (10)
93,0
94,5 373,0
94,5 Bušek M.
95,5 (42)
94,5
93,0 377,5
330,-
330,330,330,-
95,0 Černá E.
94,5 (48)
95,0
94,5 379,0
93,5 Hájek J.
91,5 (81)
93,5
94,0 372,5
95,5 Jelínek J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
1488. 1,0 K1 1-3 P-40
1489. 0,1 K1 1-3 P-41
1490. 0,1 K1 1-3 P-42
Vystavovatel
Součet bodů
94,5 (112)
94,5
95,0 379,5
1491.
1492.
1493.
1494.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 41-35
3-3 41-36
3-3 41-37
3-3 41-38
330,330,330,330,-
92,0 Kopecký R.
91,0 (140)
93,5
93,5 370,0
1495.
1496.
1497.
1498.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 P-1
1-3 P-2
1-3 P-4
1-3 P-5
1499.
1500.
1501.
1502.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 17-23
3-3 17-24
3-3 17-25
3-3 17-26
363,363,363,363,-
94,5 Krumpholc J.
93,5 (169)
93,0
94,0 375,0
1503.
1504.
1505.
1506.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 16-6
2-3 16-10
2-3 16-8
2-3 16-7
495,495,495,495,-
93,0 Pichl J.
95,0 (242)
95,0
94,0 377,0
1507.
1508.
1509.
1510.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-201
4-3 S-202
4-3 S-203
4-3 S-204
1511.
1512.
1513.
1514.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-125
3-3 S-126
3-3 S-127
3-3 S-128
1515.
1516.
1517.
1518.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 P-29
2-3 P-28
2-3 P-31
2-3 P-32
1519.
1520.
1521.
1522.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 P-19
2-3 P-21
1-3 P-16
1-3 P-17
1523.
1524.
1525.
1526.
1,0 K3
0,1 K3
1,0 K3
0,1 K3
2-3 P-23
2-3 P-27
1-3 P-15
1-3 P-18
ČC
94,5 Kopřiva Z.
95,5 (141)
95,0
95,0 380,0
93,0 Šolc st. J.
93,5 (306)
93,0
92,0 371,5
330,330,330,-
94,0 Turynová M.
94,5 (340)
93,0
95,5 377,0
1100,880,-
95,0 Záhrubský M.
93,5 (372)
95,0
95,0 378,5
880,-
94,0 Záhrubský M.
94,5 (372)
94,0
94,5 377,0
P8
94,5 Záhrubský M.
95,5 (372)
95,0
95,5 380,5
1527. 0,1 J
1528. 0,1 J
3-3 41-11
3-3 41-12
330,330,-
93,5 Kopecký R.
92,5 (140)
1529.
1530.
1531.
1532.
1-3 P-12
1-3 P-9
2-3 P-22
2-3 P-25
660,660,660,880,-
93,0 Záhrubský M.
91,0 (372)
94,0
94,5
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
divoce zbarvený
1533. 1,0 K 4-3 P-7
1534. 1,0 K 4-3 P-8
1535. 1,0 K 4-3 P-9
1536. 0,1 K 4-3 P-10
94,5 Faltus O.
93,0 (67)
94,5
93,0 375,0
modrý
1537.
1538.
1539.
1540.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-37
1-3 S-38
1-3 S-40
1-3 S-42
94,5 Bušek V.
94,5 (43)
94,0
94,0 377,0
1541.
1542.
1543.
1544.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-49
1-3 S-50
1-3 S-54
1-3 S-55
1545.
1546.
1547.
1548.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-81
1-3 S-82
1-3 S-84
1-3 S-85
ČC
418,418,418,418,-
94,0 Škvařil V.
94,5 (303)
95,5
95,0 379,0
93,0 Šolc ml. J.
94,0 (305)
94,0
93,0 374,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1549.
1550.
1551.
1552.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
havanovitý
1553. 1,0 K
1554. 1,0 K
1555. 0,1 K
1556. 0,1 K
Tetov.
3-3 S-207
3-3 S-208
3-3 S-209
3-3 S-210
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
297,297,297,297,-
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 Turynová M.
92,5 (340)
92,5
93,5 372,0
1-3 S-43
1-3 S-44
1-3 S-45
1-3 S-46
93,5 Jelínek J.
93,5 (112)
94,0
92,0 373,0
ČC
1557.
1558.
1559.
1560.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-11
2-3 S-12
2-3 S-16
2-3 S-17
1561.
1562.
1563.
1564.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-19
3-3 S-20
3-3 S-22
3-3 S-23
94,5 Koubová M.
92,5 (148)
94,5
93,0 374,5
1565.
1566.
1567.
1568.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-49
5-3 S-50
5-3 S-52
5-3 S-53
93,0 Šolc st. J.
93,5 (306)
93,0
93,0 372,5
1569.
1570.
1571.
1572.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
2-3 S-30
2-3 S-31
3-3 S-34
3-3 S-35
světlý
1573.
1574.
1575.
1576.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-84
1-3 S-86
1-3 S-85
1-3 S-87
1577.
1578.
1579.
1580.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 65-18
4-3 65-19
4-3 65-21
4-3 65-23
1581.
1582.
1583.
1584.
0,1 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-62
1-3 S-59
1-3 S-49
1-3 S-52
ND Švarc F.
NEKL (316)
92,5
NEKL
4-3 S-28
4-3 S-26
4-3 S-27
4-3 S-30
93,5 Kuneš J.
93,5 (184)
93,5
93,0 373,5
HOLANDSKÝ
černý
Ekrt
1585. 1,0 K1
1586. 1,0 K1
1587. 1,0 K1
1588. 0,1 K1
352,352,297,297,-
94,5 Kopřiva Z.
94,5 (141)
94,0
93,0 376,0
93,5 Turynová M.
93,5 (340)
93,0
NEKL
ČC
95,0 Kořízek R.
93,5 (144)
94,5
94,0 377,0
93,0 Němeček E.
93,5 (219)
94,0
93,5 374,0
1589.
1590.
1591.
1592.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-103
4-3 S-102
4-3 S-106
4-3 S-109
93,0 Kuneš J.
94,0 (184)
93,0
93,0 373,0
1593.
1594.
1595.
1596.
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 S-85
1-3 S-84
1-3 S-83
1-3 S-82
94,5 Sirotek P.
94,0 (269)
94,0
95,0 377,5
1597.
1598.
1599.
1600.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-90
1-3 S-89
1-3 S-88
1-3 S-87
94,5 Sirotek P.
94,0 (269)
94,5
95,5 378,5
1601.
1602.
1603.
1604.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-62
1-3 S-4
2-3 S-63
2-3 S-64
1605. 1,0 J
1606. 1,0 J
2-3 S-13
2-3 S-14
ČC
ČC
550,550,-
96,0 Trešl P.
95,0 (332)
95,0
95,0 381,0
94,5 Verner J.
95,0 (354)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
divoce zbarvený
1607. 1,0 K1 4-3 S-11
1608. 0,1 K1 4-3 S-12
1609. 0,1 K1 4-3 S-13
1610. 0,1 K1 4-3 S-14
1611. 1,0 J
1612. 1,0 J
1613. 1,0 J
4-3 S-1
4-3 S-2
1-3 31-2
Oceněni
Č.cena
ČC
330,-
madagaskarový
1614. 1,0 K1 4-3 S-8
1615. 0,1 K1 4-3 S-10
1616. 0,1 K1 4-3 S-11
1617. 1,0 K1 4-3 S-9
Vystavovatel
Součet bodů
94,5 Trešl P.
95,5 (332)
94,5
94,0 378,5
NEDOD Němec M.
NEDOD (218)
94,0
MND Kovárna M.
93,5 (158)
94,0
94,0 281,5
žlutý
1618.
1619.
1620.
1621.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
5-3 S-23
5-3 S-24
5-3 S-22
5-3 S-25
92,0 Pecka J.
91,0 (235)
92,0
93,5 368,5
1622.
1623.
1624.
1625.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-13
4-3 S-14
4-3 S-17
4-3 S-15
94,0 Pecka J.
93,5 (235)
94,0
94,0 375,5
1626. 0,1 J
4-3 S-9
1627. 0,1 J
1628. 0,1 J
4-3 S-6
4-3 S-7
havanovitý
1629. 0,1 J
4-3 S-4
japanovitý
1630. 1,0 K
1631. 0,1 K
1632. 0,1 K
1633. 0,1 K
4-3 S-16
4-3 S-20
4-3 S-17
4-3 S-19
1634.
1635.
1636.
1637.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
marburský
1638. 1,0 K
1639. 1,0 K
1640. 0,1 K
1641. 0,1 K
4-3 S-5
4-3 S-7
4-3 S-9
4-3 S-11
4-3 S-5
4-3 S-12
4-3 S-7
4-3 S-8
NEDOD Němec M.
(218)
330,330,-
MVD Vízek O.
MVD (357)
MVD Kovárna M.
(158)
NEDOD Němec M.
NEDOD (218)
NEDOD
NEDOD
330,330,330,330,-
94,0 Vízek O.
94,5 (357)
93,0
93,5 375,0
93,5 Nocar J.
94,5 (221)
94,0
94,5 376,5
činčilový
1642. 1,0 J
1643. 0,1 J
1-3 S-5
1-3 S-6
ND Fiřt D.
94,0 (71)
železitý
1644.
1645.
1646.
1647.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-3
4-3 S-7
4-3 S-6
4-3 S-5
95,0 Trešl P.
94,0 (332)
94,0
94,0 377,0
perlový
1648.
1649.
1650.
1651.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 S-1
4-3 s-2
4-3 S-3
4-3 S-4
94,0 Trešl P.
94,0 (332)
94,0
ND
divoce havanovitý
1652. 0,1 J 3-3 S-3
ANGLICKÝ STRAKÁČ
černý
Koláček
1653. 1,0 K
93,5 Kovárna M.
(158)
NEDOD Křístek J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
1654. 1,0 K
1655. 1,0 K
1656. 0,1 K
1657.
1658.
1659.
1660.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
NEDOD (172)
NEDOD
NEDOD
4-3 49-5
4-3 49-6
4-3 49-7
4-3 49-8
1661. 1,0 J
1662. 0,1 J
1-3 21-1
1-3 21-2
1663. 1,0 J
1664. 0,1 J
2-3 49-1
2-3 49-3
modrý
1665.
1666.
1667.
1668.
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1669. 1,0 J
1670. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
330,- ČC
330,330,330,-
94,0 Vanžura J.
93,5 (346)
330,330,-
95,0 Vlasák M.
93,5 (359)
5-3 S-5
5-3 S-6
5-3 S-7
5-3 S-8
3-3 S-3
3-3 S-4
94,0 Vlasák M.
93,5 (359)
93,5
94,0 375,0
93,0 Adamec M.
93,0 (1)
93,5
93,5 373,0
330,330,-
94,0 Bendová M.
94,0 (11)
madagaskarový
1671. 1,0 J 2-3 21-4
1672. 1,0 J 2-3 21-5
95,0 Vanžura J.
93,5 (346)
želvovinový
1673. 1,0 K
1674. 1,0 K
1675. 1,0 K
1676. 0,1 K
4-3 S-3
4-3 S-4
4-3 S-5
4-3 S-6
330,330,330,330,-
93,5 Bendová M.
93,0 (11)
93,0
93,0 372,5
1677. 0,1 J
1678. 0,1 J
3-3 S-2
3-3 S-1
330,330,-
94,0 Bendová M.
94,0 (11)
TŘÍSLOVÝ
černý
1679. 1,0 K1
1680. 1,0 K1
1681. 0,1 K1
1682. 0,1 K1
2-3 14-6
2-3 14-7
2-3 14-8
2-3 14-13
94,0 Flieger A.
94,5 (73)
94,5
94,5 377,5
1683.
1684.
1685.
1686.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-11
1-3 S-12
3-3 S-49
3-3 S-52
1687.
1688.
1689.
1690.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 P-48
3-3 P-25
3-3 P-20
3-3 P-23
440,-
95,0 Škrábek R.
94,0 (302)
94,5
94,5 378,0
3-3 14-16
3-3 14-18
330,330,-
94,5 Flieger A.
94,5 (73)
550,550,550,550,-
93,0 Andrš J.
93,0 (5)
94,0
94,0 374,0
550,550,-
94,5 Andrš J.
94,5 (5)
94,0
94,5 377,5
1691. 0,1 J
1692. 0,1 J
modrý
1693.
1694.
1695.
1696.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-21
4-3 S-26
4-3 S-24
4-3 S-25
1697.
1698.
1699.
1700.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-7
1-3 S-8
2-3 S-13
2-3 S-14
1701.
1702.
1703.
1704.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-39
1-3 S-35
1-3 S-40
1-3 S-38
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ
1705. 0,1 K1 3-3 17-2
1706. 0,1 K1 3-3 17-4
1707. 0,1 K1 3-3 17-5
440,440,385,385,-
94,5 Lesák J.
94,0 (188)
93,5
93,5 375,5
ČC
385,385,-
363,363,363,-
94,0 Lesák J.
94,0 (188)
93,5
94,5 376,0
94,5 Krumpholc J.
94,5 (169)
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1708. 0,1 K1 3-3 17-6
363,-
93,0 376,0
1709.
1710.
1711.
1712.
385,- ČC
385,385,385,-
95,0 Pipek J.
94,5 (244)
94,0
94,5 378,0
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 15-1
3-3 15-2
3-3 15-3
3-3 15-5
RUSKÝ
černý
Andrle - Srovnal
1713. 0,1 K1 4-3 85-5
1714. 0,1 K1 4-3 85-6
1715. 0,1 K1 4-3 85-7
1716. 1,0 K1 4-3 85-1
94,5 Jurečka J.
93,5 (118)
93,5
93,5 375,0
1717.
1718.
1719.
1720.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 S-97
5-3 S-101
5-3 S-102
4-3 S-99
275,242,242,275,-
92,5 Kňobort S.
92,5 (129)
93,0
93,0 371,0
1721.
1722.
1723.
1724.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S75
4-3 S-79
4-3 S-90
4-3 S-92
660,660,660,660,-
94,5 Vaněček M.
93,0 (344)
94,0
93,5 375,0
1725.
1726.
1727.
1728.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-66
1-3 S-67
1-3 S-56
1-3 S-57
880,880,880,880,-
93,5 Vaněček M.
93,0 (344)
93,5
94,0 374,0
1729.
1730.
1731.
1732.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
1-3 S-52
1-3 S-53
1-3 S-65
1-3 S-64
880,- ČC
880,880,880,-
94,5 Vaněček M.
94,5 (344)
95,0
95,0 379,0
modrý
1733.
1734.
1735.
1736.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 17-1
1-3 17-2
2-3 17-3
2-3 17-4
275,275,275,275,-
93,5 Hradec M.
93,5 (99)
93,0
93,5 373,5
1737.
1738.
1739.
1740.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 17-6
1-3 17-7
1-3 17-9
1-3 17-10
330,330,330,330,-
93,5 Krumpholc J.
94,0 (169)
93,0
93,5 374,0
ZAKRSLÝ BERAN
bílý červenooký
1741. 1,0 K 3-3 19-1
1742. 1,0 K 3-3 19-2
1743. 1,0 K 3-3 19-3
1744. 0,1 K 3-3 19-6
1745.
1746.
1747.
1748.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
bílý modrooký
1749. 1,0 K1
1750. 1,0 K1
1751. 0,1 K1
1752. 0,1 K1
ČC
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1764. 0,1 K
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
2-3 S-31
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 376,0
divoce zbarvený
1765. 1,0 K1 1-3 21-1
1766. 0,1 K1 3-3 21-68
1767. 1,0 K1 3-3 21-65
1768. 1,0 K1 1-3 21-3
94,0 Kodat R.
94,5 (135)
93,5
93,5 375,5
1769.
1770.
1771.
1772.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 21-21
2-3 21-22
2-3 21-23
2-3 21-24
1773.
1774.
1775.
1776.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
1-3 21-4
1-3 21-6
3-3 21-63
3-3 21-67
1777.
1778.
1779.
1780.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 S-1
2-3 S-4
2-3 S-10
2-3 S-11
1781.
1782.
1783.
1784.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S5-3 s5-3 S-27
5-3 S-28
1785.
1786.
1787.
1788.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 47-2
2-3 47-1
2-3 47-3
2-3 47-4
93,5 Vilhelm J.
93,0 (355)
94,5
92,0 373,0
černý
1789.
1790.
1791.
1792.
0,1 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 21-106
2-3 21108
2-3 21-105
2-2 21-109
92,5 Kovárna M.
94,0 (158)
93,5
94,0 374,0
385,385,385,385,-
94,5 Kodat R.
93,5 (135)
94,0
94,0 376,0
92,0 Maier T.
93,5 (195)
92,5
93,5 371,5
NEDOD Šimek V.
NEDOD (297)
94,0
93,0
93,0 Němcová J.
93,5 (217)
94,0
madagaskarový
1796. 1,0 K1 3-3 41-1
1797. 0,1 K1 3-3 41-2
1798. 0,1 K1 3-3 41-3
1799. 0,1 K1 3-3 41-4
308,308,308,308,-
94,0 Kňobort S.
93,0 (129)
94,0
91,5 372,5
94,5 Čadil K.
94,5 (45)
94,5
95,0 378,5
modrý
1800.
1801.
1802.
1803.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-8
2-3 S-12
2-3 S-10
2-3 S-11
495,495,495,495,-
94,0 Rec L.
93,0 (261)
93,5
93,5 374,0
1804.
1805.
1806.
1807.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 S-15
3-3 S-18
3-3 S-17
3-3 S-16
495,-
495,-
93,5 Rec L.
94,0 (261)
94,0
93,0 374,5
červený
1808. 0,1 K1
1809. 0,1 K1
1810. 0,1 K1
1811. 0,1 K1
2-3 S-7
2-3 S-5
2-3 S-4
2-3 S-8
605,605,660,660,-
93,5 Šíp J.
91,5 (298)
93,5
91,5 370,0
japanovitý
1812. 1,0 J
1813. 1,0 J
2-3 27-33
2-3 27-34
440,440,-
93,0 Ťupa P.
NEKL (339)
385,385,385,385,-
95,0 Maier T.
94,0 (195)
93,5
93,5 376,0
1-3 79-1
1-3 79-2
1-3 79-3
1-3 79-4
385,385,385,385,-
94,0 Höpp J.
93,5 (94)
93,5
93,0 374,0
3-3 21-53
3-3 21-45
3-3 21-44
ČC
418,418,418,-
2-3 S-1
2-3 S-3
2-3 S-4
2-3 S-5
1793. 1,0 J
1794. 0,1 J
1795. 1,0 J
94,0 Kodat R.
94,0 (135)
94,0
93,5 375,5
1753.
1754.
1755.
1756.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 S-10
1-3 S-11
1-3 S- 1
1-3 S-2
440,440,440,440,-
94,5 Maier T.
94,0 (195)
95,0
93,5 377,0
1757.
1758.
1759.
1760.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1-3 S-19
1-3 S-18
1-3 S-9
1-3 S-12
440,- ČC
94,0 Maier T.
94,0 (195)
95,5
94,0 377,5
bílopesíkatý černý
1814. 1,0 K1 3-3 S-5
1815. 0,1 K1 3-3 S-7
1816. 1,0 K1 3-3 S-3
1817. 1,0 K1 3-3 S-8
550,660,- ČC
660,770,-
93,0 Maier T.
94,0 (195)
94,0
94,0 375,0
2-3 S-26
2-3 S-27
2-3 S-29
550,550,550,-
94,5 Šíp J.
93,5 (298)
94,0
bílopesíkatý modrý
1818. 1,0 J 2-3 S-4
1819. 1,0 J 2-3 S-3
660,770,-
93,5 Maier T.
94,0 (195)
1761. 1,0 K
1762. 0,1 K
1763. 0,1 K
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
žlutý
1820.
1821.
1822.
1823.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 21-48
3-3 21-49
3-3 21-50
3-3 21-51
440,484,484,484,-
93,5 Němcová J.
94,0 (217)
92,5
94,0 374,0
1824.
1825.
1826.
1827.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 21-81
4-3 21-82
4-3 21-83
4-3 21-84
462,462,462,462,-
92,0 Němcová J.
92,5 (217)
93,0
93,5 371,0
1828.
1829.
1830.
1831.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
4-3 21-91
4-3 21-92
4-3 21-93
4-3 21-94
440,440,440,462,-
93,5 Němcová J.
93,5 (217)
93,5
93,0 373,5
1832. 0,1 J
4-3 21-90
93,5 Němcová J.
(217)
strakáč divoce zbarvený
1833. 1,0 K1 2-3 S-2
1834. 1,0 K1 2-3 S-1
1835. 1,0 K1 2-3 S-4
1836. 0,1 K1 2-3 S-3
strakáč černý
1837. 1,0 J 3-3 21-52
1838. 0,1 J 3-3 21-55
1839. 0,1 J 3-3 21-47
HERMELÍN
červenooký
Chmelík
1840. 1,0 K
1841. 1,0 K
1842. 1,0 K
1843. 1,0 K
1-3 85-4
1-3 85-3
1-3 85-1
1-3 85-2
1844.
1845.
1846.
1847.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 S-9
1-3 S-10
1-3 S-11
1-3 S-12
1848.
1849.
1850.
1851.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 27-6
2-3 27-7
2-3 27-8
2-3 27-11
1852. 1,0 K
1-3 74-1
1853. 0,1 K
1854. 1,0 K
1855. 0,1 K
1-3 74-2
3-3 74-7
3-3 74-8
modrooký
1856. 1,0 K
1857. 1,0 K
1858. 0,1 K
1859. 0,1 K
P10
506,528,-
550,- ČC
550,550,550,-
Šimek
1871.
1872.
1873.
1874.
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 S-7
2-3 S-8
2-3 S-1
2-3 S-4
1875.
1876.
1877.
1878.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 S-6
2-3 S-5
2-3 S-2
2-3 S-3
1879.
1880.
1881.
1882.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 74-3
4-3 74-4
4-3 74-5
4-3 74-6
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-1
2-3 S-2
2-3 S-3
2-3 S-4
černý
1883.
1884.
1885.
1886.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
95,0 Červinka T.
95,0 (49)
94,0
94,5 378,5
P9
ČC
95,5 Červinka T.
95,5 (49)
95,0
96,0 382,0
94,0 Stehlíková L.
93,5 (283)
94,0
93,5 375,0
ČC
95,5 Šíp J.
95,0 (298)
95,0
95,0 380,5
modrý
1887. 1,0 J
1-3 79-15
330,-
95,0 Höpp J.
(94)
93,0 Němcová J.
94,0 (217)
93,0
činčilový
1888. 1,0 K1
1889. 1,0 K1
1890. 0,1 K1
1891. 0,1 K1
1-3 21-1
1-3 21-2
1-3 21-5
1-3 21-4
495,-
95,0 Žížala J.
94,5 (381)
92,0
95,0 376,5
durynský
1892. 1,0 K1
1893. 1,0 K1
1894. 1,0 K1
1895. 0,1 K1
3-3 11-3
3-3 11-4
3-3 11-5
3-3 11-6
407,407,407,407,-
92,5 Žížala J.
93,5 (380)
93,0
92,5 371,5
1896. 0,1 J
1897. 0,1 J
1898. 1,0 J
4-3 21-3
4-3 21-2
4-3 21-1
330,330,330,-
93,5 Novák L.
ND (222)
93,5
1899. 0,1 J
3-3 11-7
407,-
93,0 Žížala J.
(380)
94,5 Dufek H.
94,0 (59)
95,0
94,5 378,0
94,0 Ťupa P.
93,5 (339)
93,0
93,0 373,5
94,0 Zadina J.
in memoriam
95,0 (368)
93,5
94,0 376,5
1-3 17-5
1-3 17-6
3-3 17-12
2-3 17-9
385,385,385,-
94,5 Piroutek J.
93,5 (245)
93,5
94,0 375,5
1860.
1861.
1862.
1863.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-1
1-3 S-2
3-3 S-15
3-3 S-16
693,- ČC
693,693,693,-
95,0 Prygl J.
94,0 (255)
94,0
94,5 377,5
1864.
1865.
1866.
1867.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 17-19
2-3 17-20
3-3 17-21
3-3 17-22
220,385,385,385,-
90,0 Smetanová G.
93,0 (275)
93,0
94,0 370,0
1868. 0,1 J
1869. 0,1 J
1870. 0,1 J
1-3 20-10
1-3 20-11
1-3 20-12
ZAKRSLÝ
divoce zbarvený
Tetov.
94,5 Červinka T.
95,5 (49)
95,0
95,0 380,0
93,5 Jurečka J.
94,5 (118)
95,0
94,5 377,5
550,550,550,550,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
92,5 Kocourek M.
NEDOD (132)
94,0
495,-
český luštič
1900. 1,0 K
1901. 1,0 K
1902. 0,1 K
1903. 0,1 K
1-3 2-K
1-3 5-K
1-3 6-K
1-3 7-K
kuní modrý
1904. 1,0 J
4-3 41-1
330,-
91,0 Kňobort S.
(129)
kuní bílopesíkatý hnědý
1905. 0,1 J 4-3 41-2
396,-
91,0 Kňobort S.
(129)
kuní bílopesíkatý modrý
1906. 0,1 J 4-3 41-1
396,-
91,0 Kňobort S.
(129)
tříslový černý
1907. 0,1 K
1908. 1,0 K
1909. 1,0 K
1910. 1,0 K
93,5 Kalvoda M.
94,0 (122)
92,0
94,5 374,0
1-3 21-5
1-3 21-3
1-3 21-4
1-3 21-2
94,5 Žížala J.
94,0 (381)
ND
94,5
tříslový havanovitý
1911. 1,0 J 4-3 41-4
1912. 0,1 J 4-3 41-5
396,396,-
91,0 Kňobort S.
91,5 (129)
stříbřitý černý
1913. 1,0 J
1914. 0,1 J
1915. 0,1 J
1916. 0,1 J
330,330,330,330,-
93,5 Pozdník Č.
94,5 (253)
94,0
94,0
5-3 14-9
2-3 14-3
2-3 14-4
4-3 14-7
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
KASTOREX
Gorčica - Martinec
1917. 1,0 K 2-3 16-18
1918. 1,0 K 2-3 16-19
1919. 1,0 K 2-3 16-21
1920. 0,1 K 2-3 16-24
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
550,550,550,550,-
94,0 Bryslivec V.
94,0 (34)
93,0
94,5 375,5
1921.
1922.
1923.
1924.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 45-17
1-3 45-19
1-3 45-24
1-3 45-25
605,- ČC
605,605,605,-
94,5 Jiránek V.
95,0 (116)
94,5
94,0 378,0
1925.
1926.
1927.
1928.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-4510
1-3 S-4511
1-3 S-4515
1-3 S-4516
550,- ČC
550,550,550,-
94,0 Kraus J.
94,5 (166)
94,0
94,5 377,0
1929.
1930.
1931.
1932.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1-3 S-1322
1-3 S-1323
1-3 S-4504
1-3 S-4505
550,550,550,550,-
94,0 Kraus J.
94,0 (166)
95,0
92,0 375,0
1933.
1934.
1935.
1936.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 19-1
2-3 19-2
2-3 19-5
2-3 19-6
660,660,660,660,-
1937.
1938.
1939.
1940.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 79-1
2-3 79-2
2-3 79-3
2-3 79-4
550,550,550,550,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1969.
1970.
1971.
1972.
1-3 17-1
1-3 17-2
1-3 17-3
1-3 17-4
440,440,440,440,-
ČC
P2
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-14
2-3 S-15
2-3 S-16
2-3 S-17
94,5 Měsíček R.
93,5 (209)
93,0
94,0 375,0
92,0 Kesner L.
(125)
1982. 0,1 J
1983. 0,1 J
4-3 27-4
5-3 27-8
715,715,-
93,0 Ťupa P.
MVD (339)
94,0 Krylová M.
92,0 (170)
93,0
93,5 372,5
stříbřitý žlutý
1984. 1,0 K1
1985. 1,0 K1
1986. 0,1 K1
1987. 0,1 K1
3-3 17-4
3-3 17-5
3-3 17-7
3-3 17-8
93,0 Kudělka R.
92,0 (178)
93,5
93,0 371,5
rys
1988. 1,0 J
1989. 1,0 J
1990. 0,1 J
1-3 S-30
1-3 S-31
1-3 S-32
95,0 Kesner L.
95,0 (125)
94,0
95,0 379,0
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-5
1-3 S-6
1-3 S-1701
1-3 S-1702
1955.
1956.
1957.
1958.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 S-7
3-3 S-8
4-3 S-2403
4-3 S-2405
94,5 Měsíček R.
94,0 (209)
93,5
94,0 376,0
1959.
1960.
1961.
1962.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 30-6
3-3 30-7
3-3 30-9
3-3 30-10
94,5 Trešl P.
91,0 (332)
93,5
94,0 373,0
1963.
1964.
1965.
1966.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 15-1
1-3 15-2
1-3 15-3
1-3 15-4
550,550,550,-
1967. 0,1 J
1-3 S-1703
605,-
92,0 Kohoutek J.
(136)
1968. 0,1 J
3-3 S-12
605,-
92,0 Měsíček R.
(209)
dalmatinský strakáč modrý
92,5 Kesner L.
92,0 (125)
93,0
92,5 370,0
715,-
1951.
1952.
1953.
1954.
605,605,605,-
NEDOD Trešl P.
NEDOD (332)
NEDOD
NEDOD
dalmatinský strakáč černožlutý
1973. 0,1 K1 4-3 38-6
715,1974. 0,1 K1 4-3 38-7
715,1975. 0,1 K1 4-3 38-8
715,1976. 0,1 K1 4-3 38-9
715,1977.
1978.
1979.
1980.
Vystavovatel
Součet bodů
4-3 38-10
NEDOD Semerák D.
NEDOD (268)
dalmatinský strakáč černý
1947. 1,0 K1 1-3 38-1
1948. 1,0 K1 1-3 38-2
1949. 1,0 K1 1-3 38-3
1950. 1,0 K1 1-3 38-4
Oceněni
Č.cena
1981. 1,0 J
94,0 Semerák D.
93,0 (268)
94,0
94,0 375,0
činčila modrá
1945. 0,1 J 1-3 17-1
1946. 0,1 J 1-3 17-4
Prod.
cena
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1991. 1,0 J
REX
modrý
Caithamlová
1941. 1,0 K1
1942. 1,0 K1
1943. 0,1 K1
1944. 0,1 K1
Tetov.
94,5 Kohoutek J.
94,0 (136)
94,5
94,5 377,5
93,5 Vlach O.
93,5 (358)
93,0
93,0 373,0
1-2 S-901
REXI ZAKRSLÍ
dalmatinský strakáč černý
1992. 1,0 K1 3-3 S-1
1993. 0,1 K1 3-3 S-2
1994. 0,1 K1 3-3 S-5
1995. 0,1 K1 3-3 S-6
NEDOD Semerák D.
NEDOD (268)
91,5
91,0
95,0 Jerman J.
94,0 (114)
92,5
660,-
ČC
440,440,440,-
1996. 1,0 J
4-3 16-1
495,-
1997. 1,0 J
3-3 S-4
440,-
dalmatinský strakáč modrý
1998. 0,1 J 4-3 S-10
95,0 Měsíček R.
94,5 (209)
94,5
93,0 377,0
ND Dvořáčková N.
(62)
93,0 Měsíček R.
(209)
94,0 Měsíček R.
(209)
dalmatinský strakáč černožlutý
1999. 1,0 J 3-3 S-12
440,-
ANGORA
bílá červenooká
Caithamlová
2000. 1,0 K 4-3 P-501
2001. 1,0 K 4-3 P-502
2002. 1,0 K 4-3 P-503
2003. 0,1 K 4-3 P-505
95,0 Krylová M.
(170)
550,550,550,880,-
3,0 Měsíček R.
(209)
94,0 Kosnar J.
94,0 (146)
94,5
94,5 377,0
SATÉNOVÝ
slonovinový červenooký
Nykl - Nykl
2004. 0,1 K1 2-3 S-12
2005. 0,1 K1 2-3 S-13
2006. 0,1 K1 4-3 S-17
2007. 0,1 K1 4-3 S-18
94,5 Andrš J.
94,5 (5)
94,0
94,0 377,0
2008. 1,0 K2 1-3 S-4
2009. 0,1 K2 1-3 S-8
2010. 0,1 K2 1-3 S-5
94,0 Andrš J.
94,5 (5)
95,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
2011. 0,1 K2 1-3 S-7
2012. 1,0 J
2013. 1,0 J
modrý
2018.
2019.
2020.
2021.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
94,0 377,5
ČC
1-3 S-6
1-3 S-2
slonovinový modrooký
2014. 1,0 K 1-3 S-2
2015. 1,0 K 1-3 S-3
2016. 0,1 K 1-3 S-5
2017. 0,1 K 1-3 S-6
Vystavovatel
Součet bodů
95,5 Andrš J.
94,0 (5)
440,440,440,440,-
93,5 Boháč R.
93,0 (24)
94,0
93,5 374,0
3-3 S-16
3-3 S-21
3-3 S-20
3-3 S-26
92,0 Pawlasová M.
93,0 (234)
93,0
94,0 372,0
červený
2022. 1,0 K
2023. 1,0 K
2024. 1,0 K
2025. 0,1 K
3-3 S-2
3-3 S-3
3-3 S-1
3-3 S-4
660,660,660,660,-
93,5 Gorčica I.
95,0 (76)
94,0
94,0 376,5
zaječí
2026.
2027.
2028.
2029.
1-3 S-1
1-3 S-2
1-3 S-3
1-3 S-4
330,330,330,330,- ČC
94,5 Matoušek J.
95,5 (202)
93,5
96,0 379,5
4-3 21-6
4-3 21-2
4-3 21-4
4-3 21-5
330,330,330,330,-
92,0 Novák L.
92,5 (222)
92,0
93,0 369,5
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
durynský
2030. 0,1 K
2031. 1,0 K
2032. 1,0 K
2033. 0,1 K
ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ
červený
2034. 1,0 K 2-3 4-K
2035. 1,0 K 2-3 5-K
2036. 0,1 K 2-3 6-K
2037. 0,1 K 2-3 10-K
94,0 Šíp J.
95,0 (298)
93,0
93,0 375,0
Expozice novošlechtění
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ
divoce zbarvený
Blokeš
2038. 1,0 J 1-3 2-S
2039. 0,1 J 2-3 7-S
2040. 0,1 J 2-3 10-S
2041. 1,0 J 3-3 19-S
2042. 0,1 J 3-3 20-S
2043. 0,1 J 3-3 22-S
NVD Rozhoň K.
NDB (264)
NVD
NDB
NVD
NVD
NEDOD Andrš J.
NVD (5)
NVD
NVD
2048. 0,1 K2 3-3 8-S
2049. 0,1 K2 3-3 9-S
NVD Andrš J.
NVD (5)
STŘÍBŘITÝ MALÝ
660,660,660,660,-
černý
2049/E.
2049/F.
2049/G.
2049/H.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
Tetov.
Prod.
cena
3-3 S-214
3-3 S-217
3-3 S-215
3-3 S-212
94,5 Věntus K.
94,5 ()
93,0
95,0 377,0
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
NEKL Michel J.
NEKL ()
NEKL
NEKL
Expozice drůbeže
HUSY
TULUSKÁ
Bayer
2050. 1,0 J
2051. 1,0 J
2052. 1,0 J
2053. 0,1 J
2054. 0,1 J
LANDESKÁ
divoká
2055. 1,0 J
2056. 0,1 J
2057. 0,1 J
2058. 1,0 J
710/13
741/13
739/13
720/13
703/13
880,880,880,880,880,-
VÝL Novotný M.
VÝL (225)
93,0
VÝL
91,0
2169/13
770,770,-
94,0 Kesner L.
91,0 (125)
92,0
VÝL
POMOŘANSKÁ
divoce strakatá
2059. 1,0 J
2060. 1,0 J 139/13
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3032/13
3013/13
742/13
740/13
708/13
880,-
92,0 Kesner L.
91,0 (125)
880,880,880,880,-
VÝL Novotný M.
VÝL (225)
92,0
91,0
92,0
ČESKÁ
Kalaš
2066. 1,0 J
2067. 0,1 J
93,0 Buršík J.
92,0 (41)
2068. 1,0 J
TŘÍSLOVÝ
marburský -veveří
2044. 1,0 K1 3-3 5-S
2045. 1,0 K1 3-3 6-S
2046. 1,0 K1 3-3 7-S
2047. 0,1 K1 2-3 3-S
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Verner
2049/A. 1,0 K 2-3 S-143
2049/B. 0,1 K 2-3 D-145
2049/C. 0,1 K 2-3 S-146
2049/D. 1,0 K 2-3 S-144
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
92,0 Müller L.
(214)
2069. 1,0 J
2070. 0,1 J
597/13
4052/13
880,880,-
92,0 Svoboda Z.
92,0 (288)
LABUTÍ
bílá
2071. 1,0 J
2072. 0,1 J
2073. 0,1 J
4007/13
4020/13
4019/13
770,770,770,-
92,0 Kesner L.
92,0 (125)
92,0
hnědě divoká
2074. 1,0 J
2075. 1,0 J
2076. 0,1 J
4009/13
4011/13
4012/13
715,715,715,-
92,0 Kesner L.
92,0 (125)
92,0
495,495,-
92,0 Hofbauer P.
94,0 (90)
KACHNY
PEKINGSKÁ KOLMÁ
Jarkovský
2077. 1,0 J 7161/13
2078. 0,1 J 12924/13
RUÁNSKÁ
divoká
2079. 1,0 J
2080. 0,1 J
2081. 1,0 J
15036/13
7159/13
3650/13
NEOC Hofbauer P.
94,0 (90)
550,-
93,0 Novotný M.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3642/13
3638/13
3645/13
3647/13
3649/13
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
983/13
886/13
986/13
984/13
981/13
974/13
985/13
989/13
SASKÁ
Král
2095. 1,0 J
2096. 1,0 J
2097. 0,1 J
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
550,550,550,550,1100,1100,1100,- ČC
1100,1100,1100,1100,1100,-
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 (225)
92,0
93,5
93,5
91,0
3639/13
13849/13
13842/13
3640/13
13866/13
13868/13
550,550,550,550,550,550,-
93,0 Novotný M.
93,0 (225)
94,0
92,0
92,0
92,0
495,495,495,495,- P26
93,0 Drexler V.
93,5 (58)
94,0
96,0
2110. 1,0 J
2111. 0,1 J
550,550,-
95,0 Herzán M.
94,0 (87)
2112.
2113.
2114.
2115.
2116.
385,385,385,385,385,-
95,0 Škoda M.
93,0 (300)
94,0
92,0
92,0
330,330,330,-
91,0 Hovorka J.
NEOC (98)
NEOC
91,0
KAMPBELKA
khaki
Hradec ml.
2129. 1,0 J
2130. 0,1 J
ORPINGTONSKÁ
2131. 1,0 J
2133. 1,0 J
2134. 0,1 J
550,550,-
VÝL Velíšek J.
93,5 (352)
POMOŘANSKÁ
černá s náprsenkou
2141. 1,0 J 7107/13
2142. 0,1 J 7128/13
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.
stříbrný divoký
2127. 1,0 J
2128. 1,0 J
92,0 (299)
91,0 Škoda J.
92,0 (299)
92,0
VÝL
91,0 Kučera L.
92,0 (176)
19291/13
19318/13
19409/13
19410/13
19277/13
10404/13
385,-
385,385,385,385,-
550,550,-
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2132. 1,0 J
OVERBERŽSKÁ
2137. 1,0 J
2138. 1,0 J
2139. 0,1 J
2140. 0,1 J
10012/13
10011/13
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 Škoda J.
95,0 (299)
2098. 1,0 J
2099. 0,1 J
INDICKÝ BĚŽEC
divoký
Sedlák
2117. 1,0 J
2118. 1,0 J
2119. 1,0 J
2120. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
385,385,- ČC
94,0 Hofbauer P.
93,5 (90)
92,0
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
Prod.
cena
VELŠSKÝ HARLEKÝN
2135. 1,0 J
2136. 0,1 J
495,495,495,-
ČÁRKOVANÁ
Hradec ml.
2106. 1,0 J
2107. 1,0 J
2108. 1,0 J
2109. 0,1 J
Tetov.
93,5 Peterka T.
93,5 (238)
95,5
95,0
94,0
92,0
93,0
93,0
7105/13
7130/13
7103/13
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
ČC
95,0 Hofbauer P.
94,0 (90)
SMARAGDOVÁ
Kopecký
2143. 0,1 J
2144. 0,1 J
330,330,-
93,0 Hradec M.
VÝL (99)
ZAKRSLÁ
divoká
2145. 1,0 J
2146. 0,1 J
330,330,-
VÝL Škoda J.
92,0 (299)
stříbrná divoká
2147. 0,1 J
2148. 0,1 J
2149. 1,0 J
2150. 0,1 J
modrožlutá divoká
2151. 1,0 J
2152. 0,1 J
VÝL Baka J.
92,0 (6)
330,330,-
NEOC Škoda M.
92,0 (300)
330,330,-
91,0 Škoda J.
91,0 (299)
bílá
2153. 0,1 J
2154. 0,1 J
2155. 0,1 J
92,0 Kesner L.
92,0 (125)
92,0
PERLIČKY
220,220,275,275,275,275,-
VÝL Kesner L.
VÝL (125)
VÝL
91,0
VÝL
91,0
308,308,-
91,0 Škoda J.
92,0 (299)
550,550,-
385,-
PERLIČKA
světle modrá s úplným perlením
2156. 0,1
92,0 Drexler V.
(58)
KUR DOMÁCÍ
BRAHMÁNKA
žlutá kolumbijská
Bayer
2157. 1,0 J
2158. 1,0 J
2159. 1,0 J 1434/13
2160. 0,1 J
2161. 0,1 J
2162. 0,1 J 2801/13
2163. 0,1 J 2828/13
2164. 0,1 J 2839/13
550,550,550,-
92,0 Roll F.
93,0 (262)
VÝL
92,0
93,0
93,0
92,0
92,0
440,440,-
92,0 Tichava J.
92,0 (326)
550,-
94,0 Velíšek J.
91,0 (352)
VÝL Škoda J.
ORPINGTONKA
žlutá
2165. 1,0 J 8789/13
2166. 0,1 J 16666/13
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2167. 0,1 J
Tetov.
16671/13
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
440,-
92,0
AMROKSKA
2168. 1,0 J
2169. 0,1 J
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Hrnčiřík M.
93,0 (100)
8581/13
8578/13
16301/13
16293/13
16302/13
16354/13
275,275,385,385,385,385,-
93,0 Kesner L.
92,0 (125)
92,0
92,0
92,0
93,0
AUSTRALKA
černá
2176. 0,1 J
2177. 0,1 J
2178. 0,1 J
2179.
2180.
2181.
2182.
93,0 Andrle J.
93,0 (3)
VÝL
385,- ČC
385,-
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
BARNEVELDKA
dvojlemovaná
2183. 1,0 J 4951/13
2184. 0,1 J 4940/13
BÍLEFELDSKÁ SLEPICE
rodobarvá hnědoprsá
Tuček
2185. 1,0 J
2186. 1,0 J
2187. 1,0 J
DRÁŽĎANKA
zlatohnědá
2188. 1,0 J
2189. 0,1 J
2190. 0,1 J
2191. 0,1 J
8904/13
8910/13
8916/13
8919/13
FAVEROLKA NĚMECKÁ
lososová
Jarkovský
2192. 0,1 J 15063/13
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
9413/13
9490/13
2207. 1,0 J
2208. 1,0 J
550,550,-
92,0 Blokeš J.
92,0 (23)
NEDOD
550,605,605,605,-
93,5 Tomanová H.
93,0 (327)
94,0
93,0
660,-
92,0 Dvořák ml. P.
(64)
308,308,-
92,0 Valenta V.
92,0 (342)
92,0
92,0
93,5
93,5
94,0 Albrecht P.
93,5 (2)
ČC
P27
7161
8580/13
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
16280/13
16291/13
16296/13
16295/13
95,5 Bezdíček E.
95,0 (17)
93,5
95,5
220,220,-
92,0 Hradec M.
92,0 (99)
275,275,-
92,0 Kesner L.
93,0 (125)
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
385,385,385,385,-
Vystavovatel
Součet bodů
2209.
2210.
2211.
2212.
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2213.
2214.
2215.
2216.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
91,0
VÝL
93,0
93,0
2217.
2218.
2219.
2220.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
2116/13
2109/13
3820/13
3819/13
550,550,-
93,0 Tenora J.
NEOC (324)
93,0
93,0
2221.
2222.
2223.
2224.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1097/13
1099/13
440,440,-
93,0 Tomšej J.
93,0 (328)
92,0
95,0
2225. 1,0 J
2226. 0,1 J
3227/13
5624/13
220,-
93,5 Uher K.
92,0 (341)
94,0 Mucha J.
92,0 (213)
92,0
93,0
MARANSKA
černá měděněkrká (měděně černá)
Kopecký
2227. 1,0 J
330,2228. 1,0 J
330,- ČC
2229. 0,1 J
2230. 1,0 J
2231. 1,0 J
2232. 0,1 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
2205. 1,0 J
2206. 0,1 J
95,0 Kubát M.
92,0 (173)
94,0
93,0
94,0 Polášková A.
93,5 (251)
HEMPŠÍRKA
měděně červená
Král
2199. 1,0 J 6314/13
2200. 0,1 J 11753/13
2201.
2202.
2203.
2204.
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Charypar V.
94,0 (106)
NEOC
484,484,-
91,0 Šrytr J.
91,0 (307)
92,0
stříbrokrká
2233. 1,0 J
2234. 0,1 J
275,275,-
NEOC Škoda J.
92,0 (299)
PLYMUTKA
bílá
2235. 1,0 J
2236. 0,1 J
220,220,-
91,0 Hradec M.
92,0 (99)
žlutá
2237. 1,0 J
2238. 1,0 J
308,308,-
92,0 Kňobort S.
92,0 (129)
220,220,-
92,0 Krumpholc J.
92,0 (169)
91,0
91,0
RODAJLENDKA
červená
2239. 1,0 J 6655/13
2240. 1,0 J 6658/13
2241. 0,1 J
2242. 0,1 J
SASEXKA
bílá světle kolumbijská
2243. 1,0 J
2244. 0,1 J
ŠUMAVANKA
zlatá stříkaná
Sedlák
2245. 1,0 J
2246. 0,1 J
5620/13
4570/13
VELSUMKA
rezavě koroptví
Tuček
2247. 1,0 J
2248. 0,1 J
2249. 1,0 J
ČC
92,0 Bayer J.
95,0 (10)
ČC
91,0 Uher K.
95,0 (341)
ČC
94,0 Bartošík R.
95,0 (9)
165,-
550,-
13572/13
330,-
92,0 Kulanda S.
(181)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2250.
2251.
2252.
2253.
Tetov.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
440,440,-
rezavě oranžová
2254. 1,0 J 13587/13
91,0 Šimek R.
91,0 (296)
93,5
94,0
330,-
VYANDOTKA
zlatá černě lemovaná
Hrubeš
2255. 1,0 J 15993/13
2256. 1,0 J 10087/13
2257. 0,1 J 10087/13
2258. 0,1 J 11777/13
Vystavovatel
Součet bodů
91,0 Kulanda S.
(181)
ČC
92,0 Boukal J.
92,0 (28)
93,0
91,0
BOJOVNICE MADRASKÁ
modře pestrá
Sedlák
2259. 1,0 J
2260. 0,1 J
2261. 0,1 J
275,275,275,-
93,0 Škoda J.
93,0 (299)
92,0
BOJOVNICE TUZO
černá
2262. 1,0 J
2263. 0,1 J
2264. 0,1 J
275,275,275,- ČC
92,0 Škoda J.
93,5 (299)
95,0
MALAJKA
zlatě pšeničná
2265. 1,0 J 4901/13
2266. 0,1 J 8867/13
VÝL Staněk D.
92,0 (281)
VRANOHLAVKA
zlatokrká
2267. 1,0 J
2268. 1,0 J
2269. 0,1 J
275,275,275,-
LEGHORNKA
Kopecký
2270. 1,0
385,-
2271.
2272.
2273.
2274.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
MINORKA
černá
Tuček
2275. 1,0 J
2276. 1,0 J
2277. 0,1 J
2278.
2279.
2280.
2281.
2282.
12946/13
93,0 Dvořák ml. P.
(64)
92,0 Heler V.
92,0 (85)
93,5
93,0
12277/13
12291/13
10551/13
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
VLAŠKA
černá
Kalaš
2283. 0,1 J
2284. 0,1 J
91,0 Škoda J.
NEOC (299)
NEOC
330,330,-
495,495,495,-
6776/13
20226/13
550,550,-
92,0 Smetanová G.
93,0 (275)
91,0
93,0 Šrytr J.
91,0 (307)
92,0
NEDOD
91,0
92,0 Dvořák P.
92,0 (63)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
černá bíle skvrnitá
2285. 1,0 J 9876/13
2286. 0,1 J 15656/13
2287.
2288.
2289.
2290.
2291.
2292.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
koroptví
2293. 1,0 J
2294. 1,0 J
2295. 0,1 J
2296. 0,1 J
255/13
249/13
519/13
579/13
zlatokrká
2297. 1,0 J
2298. 1,0 J
P29
10603/13
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Albrecht P.
94,0 (2)
330,330,330,330,660,660,-
91,0 Rot A.
91,0 (263)
VÝL
91,0
VÝL
91,0
330,330,-
93,0 Šolc ml. J.
92,0 (305)
92,0
91,0
275,275,-
VÝL Škoda J.
VÝL (299)
rodobarvá šedoprsá
2299. 1,0 J
2300. 0,1 J
2301. 1,0 J
2302. 0,1 J
2303. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
ČC
94,0 Drexler V.
VÝL (58)
440,-
VÝL Horová G.
92,0 (97)
92,0
2304. 1,0 J
2305. 0,1 J
2306. 0,1 J
330,-
VÝL Kosina L.
93,5 (145)
VÝL
2307.
2308.
2309.
2310.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
330,330,-
91,0 Kubát M.
93,5 (173)
92,0
VÝL
2311.
2312.
2313.
2314.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2315.
2316.
2317.
2318.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
ČC
4619/13
4620/13
4621/13
7108/13
BRAKELKA
stříbrná černě pruhovaná
Tuček
2319. 1,0 J 12175/13
2320. 1,0 J 13898/13
2321. 0,1 J 21324/13
2322. 0,1 J 21326/13
2323. 0,1 J 21325/13
2324. 0,1 J 21327/13
91,0 Marková E.
92,0 (197)
94,0
VÝL
495,495,495,-
92,0 Štěpánovský
92,0 (311)
92,0
92,0
385,385,495,495,495,495,-
94,0 Kesner L.
91,0 (125)
92,0
92,0
93,0
92,0
FORVERKA
2325. 1,0 J
2326. 0,1 J
93,0 Šimek R.
VÝL (296)
LAKENFELDKA
2327. 0,1 J 14050/13
2328. 0,1 J 14036/13
385,385,-
92,0 Tomanová H.
93,0 (327)
ČESKÁ SLEPICE
zlatá kropenatá
Jarkovský
2329. 1,0 J 8721/13
2330. 1,0 J 8717/13
2331. 0,1 J 13746/13
2332. 0,1 J 13757/13
385,385,- P22
440,440,-
93,5 Blatský J.
95,5 (22)
93,5
95,0
2333. 1,0 J
93,0 Jiránek V.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
2334. 0,1 J
2335. 0,1 J
2336. 0,1 J
95,5 (116)
93,0
93,5
2337. 1,0 J
2338. 1,0 J
308,308,-
92,0 Vančat S.
93,0 (343)
HEDVÁBNIČKA
vousatá stříbrošedá
Hradec ml.
2339. 1,0 J
2340. 0,1 J
LAFLEŠKA
modrá s lemy
2341. 0,1 J
8464/13
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Král K.
94,0 (162)
660,-
93,5 Dvořák ml. P.
(64)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
2369. 0,1 J
SASEXKA ZDROBNĚLÁ
žlutá kolumbijská
2370. 1,0
16230/13
2371. 0,1
21253/13
stříbrošedá
2372. 1,0 J
2373. 0,1 J
2374. 0,1 J
8725/13
8716/13
13749/13
13750/13
2348. 1,0 J
2349. 0,1 J
275,275,-
93,0 Škoda J.
93,5 (299)
330,330,550,550,-
92,0 Blatský J.
93,5 (22)
93,5
92,0
550,-
94,0 Velíšek J.
95,0 (352)
92,0 Dvořák ml. P.
93,5 (64)
16221/13
2124/13
21248/13
93,5 Dvořák ml. P.
NEOC (64)
VÝL
ŠUMAVANKA ZDROBNĚLÁ
zlatá stříkaná
Sedlák
2375. 0,1 J
92,0 Drexler V.
(58)
ČC
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ
koroptví vlnitá
2350. 1,0 J 3654/13
2351. 0,1 J 5685/13
2352. 0,1 J 3677/13
2353. 0,1 J 5686/13
AUSTRALKA ZDROBNĚLÁ
černá
2354. 1,0 J 5837/13
2355. 1,0 J 15984/13
2356. 1,0 J
2357. 0,1 J
2358. 0,1 J
2359. 0,1 J
92,0 Vančat S.
92,0 (343)
VELSUMKA ZDROBNĚLÁ
rezavě koroptví
Král
2378. 1,0 J
2379. 1,0 J
2380. 0,1 J
2381. 0,1 J
2382.
2383.
2384.
2385.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
91,0 Baka J.
92,0 (6)
93,0
92,0
10954/13
10949/13
15176/13
15165/13
92,0 Kosnar J.
92,0 (146)
93,5
93,5
2386. 1,0 J
2387. 0,1 J
275,275,275,275,-
92,0 Novotný M.
93,5 (225)
92,0
92,0
165,165,ČC
95,0 Králová J.
94,0 (163)
94,0
95,0
93,0
93,5
93,5 Velíšek J.
95,0 (352)
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ
bílá
Hrubeš
2390. 1,0
2391. 0,1
94,0 Baka J.
92,0 (6)
2392.
2393.
2394.
2395.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
94,0 Polášková A.
93,5 (251)
černá
2362. 0,1 J
2363. 0,1 J
91,0 Tržil P.
92,0 (334)
2398. 1,0 J
2399. 1,0 J
2400. 0,1 J
92,0 Michnová A.
92,0 (210)
2401. 1,0 J
2402. 1,0 J
2403. 1,0 J
dvojlemovaná
2364. 1,0 J
2365. 0,1 J
BÍLEFELDSKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
rodobarvá hnědoprsá
2366. 1,0 J 10841/13
2367. 0,1 J 14999/13
FAVEROLKA NĚMECKÁ ZDROBNĚLÁ
lososová
Jarkovský
2368. 1,0 J
92,0 Petrák P.
92,0 (239)
NEOC Sladký Z.
94,0 Slováček F.
95,0 (273)
stříbrně koroptví stříbroprsá
2388. 1,0 J
2389. 0,1 J
BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ
bílá
2360. 1,0 J 6104/13
2361. 0,1 J 6102/13
1333/13
1331/13
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 (271)
2376. 1,0 J
2377. 0,1 J
ARAUKANA
černá
Tuček
2342. 1,0 J
2343. 0,1 J
divoká
2344.
2345.
2346.
2347.
Vystavovatel
Součet bodů
ČC
černá
2396. 1,0 J
2397. 0,1 J
žíhaná
2404.
2405.
2406.
2407.
2408.
2409.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2410. 1,0 J
2411. 1,0 J
2412. 0,1 J
93,5 Švíbková J.
94,0 (321)
94,0
95,5
92,0 Baka J.
93,0 (6)
10791/13
220,-
VÝL Holec L.
VÝL (93)
92,0
198,198,198,-
VÝL Škoda M.
VÝL (300)
VÝL
15340/13
275,-
10438/13
15353/13
330,330,-
VÝL Kesner L.
VÝL (125)
VÝL
92,0
92,0
91,0
93,5 Tuček P.
94,0 (336)
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
ČC
2413. 0,1 J
2414. 0,1 J
2415. 0,1 J
koroptví vlnitá
2416. 0,1 J
93,0 Baka J.
92,0 (6)
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
P23
oranžově koroptví vlnitá
2429. 0,1 J
92,0 Kovárna L.
93,5 (157)
stříbrná černě lemovaná
2432. 1,0 J
2433. 0,1 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
93,5 Tuček P.
93,0 (336)
95,0
95,5
96,0
95,0
95,0
95,0
94,0
95,0
92,0 Drexler V.
(58)
červeně koroptví vlnitá
2430. 1,0 J
2431. 0,1 J
2434.
2435.
2436.
2437.
95,5
93,5
94,0
92,0 Drexler V.
(58)
stříbrně koroptví vlnitá
2417. 1,0 J
2418. 0,1 J
2419.
2420.
2421.
2422.
2423.
2424.
2425.
2426.
2427.
2428.
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2459. 1,0 J
2460. 0,1 J
2461. 0,1 J
Tetov.
894/13
900/13
895/13
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
330,-
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 (148)
92,0
94,0
LEGHORNKA ZDROBNĚLÁ
Král
2462. 1,0 J
2463. 0,1 J
2464. 0,1 J
94,0 Heler V.
95,0 (85)
93,0
VLAŠKA ZDROBNĚLÁ
černá
2465. 1,0 J
2466. 0,1 J
2467. 0,1 J
91,0 Šafrata J.
93,0 (290)
96,0
ČC
ČESKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
zlatá kropenatá
Jarkovský
2468. 1,0 J 3614/13
220,2469. 1,0 J 3602/13
220,2470. 1,0 J 3601/13
220,2471. 1,0 J 3619/13
220,RÝNSKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
černá
2472. 1,0 J
2473. 0,1 J
92,0 Hrubeš P.
92,0 (102)
93,0
92,0
ČC
95,0 Verner F.
95,0 (353)
93,0 Baka J.
94,0 (6)
198,198,198,-
zlatá modře lemovaná
2438. 0,1 J 5965/13
2439. 0,1 J 5959/13
2440. 0,1 J 5964/13
2441. 0,1 J 7482/13
2442. 0,1 J 5950/13
92,0 Benešová J.
92,0 (14)
92,0
NEDOD
93,0 Purnoch M.
94,0 (258)
95,0
92,0
92,0
BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ
bílá
Hradec ml.
2443. 1,0 J
198,93,5 Škoda J.
2444. 0,1 J
198,93,0 (299)
2445. 0,1 J
198,92,0
černá
2446. 1,0 J
2447. 0,1 J
2448. 0,1 J
198,198,198,-
93,5 Škoda J.
92,0 (299)
92,0
černá stříbroprsá
2449. 1,0 J
2450. 0,1 J
2451. 0,1 J
198,198,198,-
93,5 Škoda J.
92,0 (299)
93,0
černá oranžovoprsá
2452. 1,0 J
2453. 0,1 J
2454. 0,1 J
198,198,198,-
95,0 Škoda J.
VÝL (299)
VÝL
modrá oranžovoprsá
2455. 1,0 J
2456. 0,1 J
2457. 0,1 J
198,198,198,-
92,0 Škoda J.
VÝL (299)
94,0
VRANOHLAVKA ZDROBNĚLÁ
stříbrokrká
2458. 1,0 J 896/13
330,-
92,0 Koubová M.
HOLANDSKÁ CHOCHOLATÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
bílochocholatá černá
2474. 1,0 J
94,0 Král K.
2475. 0,1 J
94,0 (162)
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ
černá
Sedlák
2476. 1,0 J
550,2477. 0,1 J
550,-
93,0 Herzán M.
VÝL (87)
modrá s lemy
2478. 1,0 J
2479. 0,1 J
93,0 Herzán M.
92,0 (87)
550,550,-
BANTAMKA
černá
2480. 1,0 J
2481. 1,0 J
2482. 0,1 J
2483. 0,1 J
NEOC Baka J.
93,0 (6)
VÝL
93,5
2484. 1,0 J
2485. 0,1 J
2486. 0,1 J
92,0 Šafrata J.
93,0 (290)
93,5
2487. 1,0 J
2488. 1,0 J
92,0 Verner F.
NEOC (353)
ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE
porcelánová
2489. 1,0 J
220,2490. 0,1 J
220,-
92,0 Hradec M.
NEOC (99)
KŘEPELKY
JAPONSKÁ MASNÁ
divoká
2491. 1,0 J 325/13
2492. 0,1 J 328/13
2493. 0,1 J 316/13
220,220,220,-
93,0 Slanina J.
93,5 (272)
95,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
šedě plavá divoká
2494. 1,0 J 309/13
2495. 0,1 J 387/13
2496. 0,1 J 385/13
220,220,220,-
VÝL Slanina J.
91,0 (272)
91,0
zlatě divoká
2497. 1,0 J
2498. 0,1 J
2499. 0,1 J
220,220,220,-
92,0 Slanina J.
91,0 (272)
92,0
339/13
373/13
379/13
Expozice mladých chovatelů
Expozice králíků
BELGICKÝ OBR
divoce zbarvený
Nykl - Nykl
2500. 1,0 J 2-3 31-1
2501. 1,0 J 2-3 31-2
2502. 1,0 J 2-3 31-3
1430,1430,1430,-
93,0 Sokolová A.
94,0 MCH(278)
MVD
FRANCOUZSKÝ BERAN
isabelový
2503. 1,0 J 1-3 19-1
94,5 Patras L.
MCH(232)
strakáč madagaskarový
2504. 1,0 J 1-3 19-35
MORAVSKÝ MODRÝ
2505. 1,0 K 2-3 38-10
2506. 1,0 K 2-3 38-11
2507. 0,1 K 2-3 38-12
2508. 0,1 K 2-3 38-13
P12
715,715,715,-
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
2509. 1,0 K 3-3 38-19
2510. 1,0 K 3-3 38-20
2511. 1,0 K 3-3 38-21
2512. 0,1 K 3-3 38-22
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
2513. 1,0 K 2-3 31-3
2514. 1,0 K 2-3 31-6
2515. 1,0 K 2-3 31-9
2516. 1,0 K 2-3 31-10
95,5 Patras L.
MCH(232)
94,0 Hádlík M.
94,0 MCH(78)
92,5
93,0 373,5
94,5 Spousta V.
94,0 MCH(280)
94,0
93,5 376,0
715,715,715,715,-
95,0 Borčová L.
95,0 MCH(26)
94,5
94,5 379,0
BURGUNDSKÝ
2517. 1,0 K 4-3 13-1
2518. 0,1 K 4-3 13-3
2519. 0,1 K 4-3 13-4
2520. 0,1 K 4-3 13-5
94,0 Kučera J.
91,5 MCH(175)
NEKL
92,0
ČESKÝ ČERVENÝ
2521. 0,1 K 3-3 15-3
2522. 0,1 K 3-3 15-5
2523. 0,1 K 3-3 15-6
2524. 0,1 K 3-3 15-4
94,5 Brabec A.
94,5 MCH(29)
94,5
94,0 377,5
RHÖNSKÝ
2525. 0,1 K
2526. 1,0 K
2527. 0,1 K
2528. 1,0 K
94,5 Vanžura ml.
93,5 MCH(347)
94,5
93,0 375,5
TŘÍSLOVÝ
1-3 S-1803
1-3 S-1801
2-3 S-1806
2-3 S-1804
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
černý
2529.
2530.
2531.
2532.
2-3 52-5
2-3 52-7
2-3 52-8
2-3 52-9
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
385,385,385,385,-
94,0 Linek M.
94,0 MCH(189)
94,5
94,5 377,0
ZAKRSLÝ BERAN
divoce zbarvený
2533. 1,0 K 5-2 50-6
2534. 0,1 K 3-3 50-3
2535. 0,1 K 3-3 50-4
2536. 1,0 K 3-3 50-1
363,363,363,- ČC
440,-
94,5 Tietze J.
94,0 MCH(325)
95,0
94,5 378,0
madagaskarový
2537. 1,0 J 3-3 20-1
2538. 0,1 J 3-3 20-2
275,275,-
94,0 Hubinka T.
88,0 MCH(103)
žlutý
2539. 0,1 J
2540. 0,1 J
4-3 21-87
4-3 21-88
440,440,-
93,0 Korecký F.
91,0 MCH(143)
HERMELÍN
červenooký
2541. 1,0 K2
2542. 0,1 K2
2543. 0,1 K2
2544. 0,1 K2
3-3 74-4
3-3 74-5
3-3 74-6
3-3 74-9
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
Tetov.
94,5 Žampová J.
94,5 MCH(379)
95,0
95,0 379,0
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 J
0,1 J
2-3 50-4
2-3 50-1
2-3 50-3
2-3 50-5
3-3 50-10
2-3 50-9
440,-
modrooký
2551. 1,0 K1
2552. 1,0 K1
2553. 1,0 K1
2554. 1,0 K1
2555. 0,1 K2
2556. 1,0 K2
2557. 0,1 K2
2558. 0,1 K2
1-3 20-1
1-3 20-2
1-3 20-3
1-3 20-4
1-3 20-5
1-3 20-6
1-3 20-7
1-03 20-8
440,- ČC
440,440,440,-
ČC
440,330,385,-
440,- ČC
605,550,-
ZAKRSLÝ
divoce zbarvený
2559. 1,0 K1 2-3 83-3
2560. 1,0 K1 2-3 83-2
2561. 1,0 K1 2-3 83-1
2562. 0,1 K1 2-3 83-4
2563. 0,1 J
rys
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 J
0,1 J
0,1 J
5-3 14-4
5-3 14-5
3-3 14-1
5-3 14-3
KASTOREX
2575. 1,0 K1
2576. 0,1 K1
2577. 0,1 K1
2578. 0,1 K1
2579. 1,0 J
2580. 0,1 J
1-3 38-2
1-3 38-3
1-3 38-4
1-3 38-5
1-3 38-1
1-3 38-6
94,0
95,0
95,0
95,5
93,5
95,5
93,0
94,0
Kocourková V.
MCH(133)
379,5
376,0
NEKL Skopal J.
93,0 MCH(270)
92,5
93,0 278,5
NEDOD
5-3 36-7
5-3 36-6
5-3 36-5
5-3 36-4
2-3 36-1
2-3 36-2
2-3 36-3
hototský bílý
2571. 0,1 J
2572. 0,1 J
2573. 1,0 J
2574. 0,1 J
94,5 Vokel P.
95,0 MCH(363)
93,5
94,0 377,0
95,0
94,0
93,0 Langová L.
94,0 MCH(187)
91,5
94,5 373,0
94,0
94,5
93,0
94,5 Vinšová J.
93,0 MCH(356)
ND
NEKL
495,495,-
95,0 Hádlíková K.
94,5 MCH(79)
94,5
94,5 378,5
94,5
95,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2614. 0,1 J
2581.
2582.
2583.
2584.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 30-1
3-3 30-2
5-3 30-4
5-3 30-6
550,550,550,550,-
94,0 Zadražil R.
94,5 MCH(369)
94,0
94,0 376,5
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 16-9
2-3 16-10
2-3 16-12
2-3 16-13
4-3 16-32
4-3 16-33
4-3 16-34
4-3 16-36
440,- P7
440,495,495,-
94,5
95,0
95,0
95,0
94,5
94,0
94,0
93,5
440,440,440,-
REXI ZAKRSLÍ
dalmatinský strakáč černožlutý
2593. 1,0 K 3-3 14-1
330,2594. 1,0 K 3-3 14-2
330,2595. 1,0 K 3-3 14-4
330,2596. 0,1 K 3-3 14-3
Štěpanovský
MCH(310)
379,5
Tetov.
Prod.
cena
4151/13
Oceněni
Č.cena
P24
Vystavovatel
Součet bodů
95,0
HEMPŠÍRKA
měděně červená
2615. 1,0 J
2616. 0,1 J
2617. 0,1 J
330,330,330,-
93,0 Charypar ml.
93,5 MCH(108)
93,0
2618. 1,0 J
2619. 0,1 J
2620. 0,1 J
330,330,330,-
94,0 Charypar V.
94,0 MCH(107)
92,0
376,0
93,5 Talacko Š.
ND MCH(323)
93,5
90,0
MALAJKA
zlatě pšeničná
2621. 1,0 J
2622. 0,1 J
92,0 Koukalová J.
94,0 MCH(150)
BOJOVNICE MALGAŠSKÁ
pšeničná
2623. 1,0 J
2624. 0,1 J
93,0 Pařík R.
93,0 MCH(230)
ČESKÁ SLEPICE
zlatá kropenatá
2625. 1,0 J
2626. 0,1 J
2627. 0,1 J
VÝL Pecka M.
91,0 MCH(236)
VÝL
Expozice drůbeže
HUSY
LANDESKÁ
divoká
Kopecký
2597. 1,0 J
92,0 Hladík M.
MCH(88)
ČESKÁ CHOCHOLATÁ
2598. 0,1 J
FRANCKÁ
2599. 1,0 J
2600. 0,1 J
91,0 Čech L.
MCH(46)
P28,30 95,5 Sokolová A.
93,5 MCH(278)
KACHNY
KAJUGA
2601. 1,0 J
2602. 0,1 J
NEOC Koukalová K.
92,0 MCH(151)
KRŮTY
STANDARDNÍ
černobílá (cröllwitská)
2603. 1,0 J
2604. 0,1 J
92,0 Čech L.
93,0 MCH(46)
KUR DOMÁCÍ
BRAHMÁNKA
bílá kolumbijská
Škoda
2605. 1,0 J
2606. 0,1 J
koroptví vlnitá
2607. 1,0 J
2608. 1,0 J
2609. 1,0 J
2610. 0,1 J
2031/13
2030/13
2041/13
5180/13
modrá koroptví vlnitá
2611. 1,0 J 2062/13
2612. 0,1 J 5179/13
2613. 0,1 J 4343/13
93,0 Koukalová K.
94,0 MCH(151)
92,0 Flachsová M.
93,0 MCH(72)
92,0
94,0
92,0 Flachsová M.
94,0 MCH(72)
93,0
LAFLEŠKA
černá
2628. 1,0 J
2629. 0,1 J
6333/13
5108/13
2630. 1,0 J
2631. 0,1 J
ČC
93,5 Kouřilová N.
95,0 MCH(155)
93,0 Čech L.
93,0 MCH(46)
HOLOKRČKA
černá
2632. 1,0 J
2633. 0,1 J
93,5 Pařík R.
VÝL MCH(230)
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ
koroptví vlnitá
2634. 1,0 J 14691/13
165,2635. 1,0 J 14695/13
165,2636. 0,1 J 14873/13
2637. 0,1 J 22101/13
93,0 Petráková N.
92,0 MCH(240)
94,0
94,0
2638.
2639.
2640.
2641.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
91,0 Lukášová B.
95,0 MCH(191)
95,0
93,5
RODAJLENDKA ZDROBNĚLÁ
červená
2642. 1,0 J
2643. 0,1 J
2644. 0,1 J
91,0 Skopal J.
94,0 MCH(270)
93,0
VELSUMKA ZDROBNĚLÁ
rezavě koroptví
2645. 1,0 J
2646. 0,1 J
2647. 0,1 J
92,0 Skopal J.
92,0 MCH(270)
VÝL
2648. 1,0 J
2649. 0,1 J
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ
93,0 Sokolová A.
93,5 MCH(278)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
bílá
2650.
2651.
2652.
2653.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
19834/13
ČC
Vystavovatel
Součet bodů
VÝL Kocourková V.
94,0 MCH(133)
95,0
94,0
ASILKA ZDROBNĚLÁ
pestrá
2654. 1,0 J 8470/13
2655. 0,1 J 8469/13
95,0 Kouřil O.
91,0 MCH(154)
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ
černá
2656. 1,0 J 18846/13
2657. 0,1 J 18847/13
2658. 0,1 J 5739/13
92,0 Vanžura ml.
93,0 MCH(347)
95,0
ANTVERPSKÝ VOUSÁČ
stříbrně křepelčí
2659. 1,0 J
2660. 1,0 J
2661. 1,0 J
2662. 1,0 J
P31
143,143,143,-
HOLANDSKÁ ZAKRSLÁ SLEPICE
zlatokrká
2663. 1,0 J 2931/13
2664. 0,1 J 1965/13
SEBRITKA
stříbrná černě lemovaná
2665. 1,0 J
2666. 0,1 J
93,0 Benešová T.
93,0 MCH(15)
VÝL
91,0
P25
95,0 Kouřilová N.
94,0 MCH(155)
94,0 Koukalová J.
93,0 MCH(150)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
MĚSÍČNÍK
ČESKÉHO SVAZU
CHOVATELŮ
ROČNÍK 50 ❀ ROK 2011
ČÍSLO 6
Cena 59 Kč ❀ Předplatné 50 Kč
Cena 3,50 € ❀ Předplatné 2,19 €
MĚSÍČNÍK ČESKÉHO
SVAZU CHOVATELŮ
Kokcidióza
králíků
ROČNÍK 50 ❀ ROK 2011
ČÍSLO 5
MĚSÍČNÍK ČESKÉHO
SVAZU CHOVATELŮ
Cena 59 Kč ❀ Předplatné 50 Kč
Cena 3,50 € ❀ Předplatné 2,19 €
ROČNÍK 50 ❀ ROK 2011 ❀ ČÍSLO 3
Cena 59 Kč ❀ Předplatné 50 Kč
Cena 3,50 € ❀ Předplatné 2,19 €
MĚSÍČNÍK ČESKÉHO
SVAZU CHOVATELŮ
ROČNÍK 50 ❀ ROK 2011 ❀ ČÍSLO 7
Cena 59 Kč ❀ Předplatné 50 Kč
Cena 3,50 € ❀ Předplatné 2,19 €
Vejce a zdraví
Chováme
akvarijní ryby
Chov nutrií
MĚSÍČNÍK ČESKÉHO
SVAZU CHOVATELŮ
ROČNÍK 50 ❀ ROK 2011
ČÍSLO 4
Cena 59 Kč ❀ Předplatné 50 Kč
Cena 3,50 € ❀ Předplatné 2,19 €
Světový
šampionát
ptactva
chovatel inzerce A5.indd 1
7/1/11 11:42 AM

Podobné dokumenty

Katalog z výstavy

Katalog z výstavy Vážení přátelé, přeji chovatelské veřejnosti, aby se výstava jako celek líbila a zvířata se vrátila bez jakékoliv újmy domů do svých chovatelských zařízení. Budu se těšit opět na shledanou od 10. d...

Více

Untitled - Blasphemion

Untitled - Blasphemion V tajných dokumentech, sepsaných řádem Julia a v současnosti dochovaných v krátkých fragmentech, je zmínka o tom, ţe Sibellius se připojil ke strašlivým kultům etiopského temného čaroděje Talima. S...

Více

Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů

Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů Josef Jaroš Miroslav Kubíček Bořivoj Janoušek Václav Bryslivec Karel Šmejkal Jaroslav Heller Milan Hatina Jiří Kliment, DiS.

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem tradičně obohacena o speciální klubovou výstavu chovatelů Českých hus. Na výstavě najdete ukázky bažantů a okrasného vodního ptactva. Rádi bychom poděkovali všem chovatelům, kteří výstavu obeslali ...

Více