Referenční list - REPONT, s.r.o.

Transkript

Referenční list - REPONT, s.r.o.
REPONT, s.r.o.
Na Zelince 1167/19
751 31 Lipník nad Bečvou
REFERENČNÍ LIST
Název stavby:
remont mostu nr ewid. 55-006 w miejscowości Kokory
Investor:
Dyrekcja Dróg i Autostrad RCz –
Zarząd Ołomuniec
Objednatel:
ŘSD ČR -Správa Olomouc
Datum zahájení:
06/2011
Datum dokončení:
10/2011
Cena skutečného provedení
díla:
4 279 722 CZK bez Kč bez DPH
Základní popis:
Przebudowa mostu dotyczyła usunięcia całej nawierzchni mostu, aż do poziomu konstrukcji nośnej. Po
oczyszczeniu tej konstrukcji wylano beton spadkowy, wykonano izolację całej powierzchni, nowe monolityczne
deski gzymsowe i warstwy jezdni. Spodnia część obiektu została odnowiona przy pomocy zapraw Super-Krete
Ready Mix A,B. Łożyska mostowe oczyszczono i zakonserwowano. Po obu stronach mostu umieszczono pod
powierzchnią nowe zamknięcia dylatacyjne. Przebudowa obejmowała ponadto zmiany toku wodnego, wraz z
przeczyszczeniem koryta na odcinku o długości 31 m. Na skośnych zboczach koryta, pod mostem, odnowiono
kamienną kostkę. Zgodnie z intencją inwestora, stalowa balustrada została odnowiona i umieszczona z
powrotem na moście. Podczas prac most podzielony był na dwie połowy; ruch pojazdów odbywał się wahadłowo,
dzięki oznakowaniu świetlnemu.
Zhotovitel:
REPONT, s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
Odpovědný stavbyvedoucí:
Ing. Zdeněk Bahner
Zpracovatel projektu:
Ing. David Malčák, Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. Železniční 547/4A,
772 00 Olomouc
Technický dozor:
ŘSD ČR Ivana Švecová
Koordinátor BOZP:
Práce provedené firmou REPONT, s.r.o. byly provedeny v požadované kvalitě a v souladu s
požadavky investora.
Za objednatele: Ivana Švecová