VY_32_INOVACE_ČJ.5.22 Slovesa, podst. jm., zájmena

Transkript

VY_32_INOVACE_ČJ.5.22 Slovesa, podst. jm., zájmena
Prověrka ve 3.čtvrtletí pro 5.ročník
U nás nikdo neumí cvičit ps_ . Já bych je mohl cv _ čit nejmíň. Ale náš Boy
patřil mezi ps _ , s kterými jsem se mohl domluvit. Když jsme šl _ spolu na ryb _ , v _ háněl z děr divoké králíky a s velkou radostí je štval po lese. Zavolal
jsem na něho, aby nelítal, aby nevyběhl na silnici za králíkem a nepřejelo ho
auto. Boy tedy šel za mnou, jakoby mi rozuměl.
1. Přepiš první větu a urči druhy slov.
2. Ze druhé věty vypiš sloveso a urči osobu, číslo, způsob a čas.
3. U čtvrté věty urči, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí a případně
vytvoř větný vzorec.
4. U pátého větného celku vypiš podstatná jména a urči pád, číslo, rod a
vzor.
5. Z prvních třech vět vypiš zájmena a urči druh.
6. Vypiš z textu přídavná jména.
Vypracovala: Mgr. Petra Ježová,
ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov,
Vytvořeno dne:10.4.2011
Prověrka ve 3.čtvrtletí pro 5.ročník
U nás nikdo neumí cvičit psy . Já bych je mohl cvičit nejmíň. Ale náš Boy
patřil mezi psy , s kterými jsem se mohl domluvit. Když jsme šli spolu na ryby,
vyháněl z děr divoké králíky a s velkou radostí je štval po lese. Zavolal jsem na
něho, aby nelítal, aby nevyběhl na silnici za králíkem a nepřejelo ho auto. Boy
tedy šel za mnou, jakoby mi rozuměl.
1. Přepiš první větu a urči druhy slov.
7 3 3
5
5 1
U nás nikdo neumí cvičit psy.
2. Ze druhé věty vypiš sloveso a urči osobu, číslo, způsob a čas.
Mohl bych cvičit 1.os., č.j., zp. podmiňovací,
3. U čtvrté věty urči, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí a případně
vytvoř větný vzorec.
Když V1, V2 a V3.
4. U pátého větného celku vypiš podstatná jména a urči pád, číslo, rod a
vzor.
Silnici – 4.p., č.j., r.žen.,vzor růže
Králíkem – 7.p., č.j., r. muž.živ., vzor pán
Auto – 1.p., č.j., rod stř., vzor město
5. Z prvních třech vět vypiš zájmena a urči druh.
Nás – osobní, nikdo – záporné, já –osobní, je – osobní, kterými – vztažné, náš
– přivl., se – zvratné, mi – osobní, ho – osobní, mnou - osobní
6. Vypiš z textu přídavná jména.
Divoké, velkou

Podobné dokumenty