Stáhnout celou ukázku

Komentáře

Transkript

Stáhnout celou ukázku
24
VÝROBKY, HMOTY, MATERIÁLY
Corian a kompaktní materiály
Již od sedmdesátých let se na trhu prosazují produkty označované
jako tzv. kompaktní materiály (solid surfaces). Jedná se o materiály,
které mají odolnost a životnost kamene, avšak lze je opracovávat
obdobně jako tvrdé dřevo. Narozdíl od kamene také nepůsobí
na dotek chladným dojmem. Postupem času se objevily nové
možnosti použití a zpracování. Obrovské pole působnosti
se otevřelo zejména interiérovým designérům.
Kompaktní materiály
Na trhu se objevily poprvé už v roce 1967. Koncern DuPont tehdy představil Corian®, který je
zřejmě nejznámější značkou v tomto segmentu.
Mezi jeho konkurenty patří výrobky HI MACS od
koncernu LG, produkty Gibraltar a Earthstone
firmy Wilsonart, Living Stone vyráběný společností US Surface Warehouse, dále Velstone od stejnojmenného výrobce nebo Staron dodávaný
koncernem Samsung. Producenty sdružuje Mezinárodní asociace výrobců kompaktních materiálů
(International Solid Surface Fabricator’s Association – ISSFA)
Kompaktní materiály jsou neporézní a mají homogenní strukturu. Jejich základem je akrylátová
pryskyřice (polymetylmetakrylát, PMMA) a minerální plniva zhruba v poměru jedna ku dvěma.
U corianu je plnivem hydratovaný oxid hlinitý – ATH, který se získává z bauxitu. Připravená
směs minerálů se spojí s pryskyřicí a vytvaruje do
polotovaru podobného špagetám. Ten se poté
znovu rozemele a opět promíchá s pryskyřicí
a postup se opakuje tak dlouho, dokud není poměr minerálů a pryskyřice ideální. V závěrečné
fázi výroby se z materiálu kontinuálním procesem odlévají desky různých rozměrů nebo přímo
výrobky, jako například umyvadla, dřezy atd.
Vzhled a konečné vlastnosti materiálu jsou ovlivňovány i dalšími aditivy, ať už se jedná o barevné
pigmenty, nebo o další látky, které zlepšují chemické a užitné vlastnosti, např. UV absorbenty,
stabilizátory a katalyzátory. Přesný výrobní
postup si samozřejmě výrobci střeží.
Kompaktní materiály umožňují bezespárové
lepení a z desek lze vytvářet bloky, které se pak
opracovávají na konečný produkt. Lepení je
možné i na místě instalace a při správném
Obr. 1–4: Corian jako vnější plášť budovy, hotel Seeko‘o v Bordeaux
2/2009
postupu je kvalita spoje zachována a šev nerozpoznatelný.
Kompaktní materiály jsou je rezistentní vůči
skvrnám, UV paprskům i většině kyselin. Krátkodobě odolávají teplotám do 360 °C, dlouhodobě
snesou teplotu až 180 °C. Barvy a vzory jsou velmi stálé a pokud nejsou vystaveny extrémním
vlivům, zůstávají zachovány v nezměněné kvalitě
– neblednou ani nemění svůj vzhled.
Materiál je snadno omyvatelný a hygienicky
naprosto nezávadný. Proto se výborně hodí pro
využití v kuchyních, restauracích, barech a hotelích nebo zdravotnických zařízeních. Nové aplikace, včetně exteriérových, se stále objevují.
Možnosti použití
Na corianu jako typickém materiálu z této skupiny můžeme demonstrovat další možnosti. Materiál je tvrdší než dřevo, ale jeho zpracování je
obdobné. Lze ho řezat, brousit i frézovat a je
možné ho i ohýbat a tvářet za tepla. Corian je
tvárný poté, co je vystaven delší dobu (zhruba
VÝROBKY, HMOTY, MATERIÁLY
45 min.) teplotě 160 °C a lze jej ohýbat až do
rozměru vnitřního oblouku 25 mm. Pokud se
výrobek ponechá na tvářecí formě až do vychlad­
nutí, zmizí z materiálu zbytkové napětí. Tvárnost
za tepla se liší u různých barevných variant mate­
riálu v důsledku obsahu aditiv ve hmotě.
Povrch může být podle požadavků zadavatele
jak matný, tak s vysokým leskem. Jako nejvhod­
nější pro údržbu a nejsnadnější i z hlediska výroby
doporučuje výrobce polomatné provedení. Povr­
chy pracovních ploch s vysokým leskem v průbě­
hu času svůj lesk ztrácejí.
Vzhledem k homogenitě materiálu je možné
snadno odstranit i poškození povrchu přebroušením.
Doporučuje se však raději přebrousit celou plochu
kvůli zachování jednotného vzhledu povrchu.
Velmi zajímavou vlastností z pohledu designérů
je průsvitnost materiálu. Pomocí prvků o různé
tloušťce nebo vyfrézováním či jiným oslabením lze
vytvořit efektní vzory, které vyniknou po nasvícení.
Efekt lze zvýraznit i použitím různých barevných
kombinací. V nabídce jsou i translucentní materiá­
ly (kolekce Illumination Series). Jejich použití je
efektní například u svítidel a osvětlovacích prvků.
Corian lze spojovat i „vykládat“, a to jak coria­
novými prvky jiné barvy, tak i jinými materiály. Je
tak možné vytvářet např. loga a grafické prvky.
Při použití jiných materiálů a zejména u větších
prvků je potřeba vzít v úvahu rozdílné chování
materiálů, zejména tepelnou roztažnost.
Podobně je možné do materiálu integrovat
z rubové strany ovládací prvky, kontrolky a LED
diody a proměnit desku například v ovládací pa­
nel nebo informační displej.
Další technikou, kterou je možné na corian
aplikovat, je sublimační tisk. Tímto postupem je
možné do povrchu materiálů trvale přenést
obrázky i fotografiie. Povrch se pak standardně
přeleští a tepelně upraví.
Obr. 5: Restaurace Lucullus, hotel International v Brně
Obklady exteriéru
Relativně novou oblastí použití corianu jsou exte­
riérové obklady. Uplatní se zde velká odolnost
materiálu nejen vůči povětrnostním vlivům, ale
například i vůči grafitti, které lze poměrně snad­
nos odstranit. Prvním z velkých projektů byl vněj­
ší plášť hotelu Seeko‘o v Bordeaux. Autorem
stavby je architektonický ateliér King Kong. Co­
rian se uplatnil jako svrchní vrstva fasády o ploše
více než 1000 m2. Byly použity standardní desky
tloušťky 12,3 mm a rozměru 0,93x3,66 m, pospo­
jované do dílců podle požadavků projektu. Spoje
byly z rubu zpevněny proužky materiálu tloušťky
6 mm a šířky 5 cm. Největší dílec měl rozměry
5,5x2,2 m. Materiály by povrchově upraveny pís­
kováním. Panely byly pomocí speciálních úchytů
ukotveny na hliníkovou nosnou konstrukci.
Pro použití v exteriéru doporučuje výrobce jen
některé odstíny materiálu. Vzhledem k expono­
vanému umístění nejsou vhodné varianty s větším
množstvím pigmentu, které jsou náchylnější
k blednutí a barevným změnám v průběhu život­
nosti.
Realizace v ČR
Přestože corian a kompaktní materiály patří stále
ještě do kategorie „luxusních“, uplatnily se díky
svým vlastnostem už i v řadě objektů u nás. Jed­
nalo se vesměs o součásti interiérů a veřejných
prostor. Uvedené příklady realizovala firma
A.M.O.S. DESIGN, s. r. o.
Restaurace Lucullus,
hotel International v Brně (obr. 5)
Snídaňový samoobslužný pult pro studenou
i teplou kuchyni byl navržen do původního inte­
riéru ze 60. let. Konstrukci pultu tvoří laminované
dřevotřískové desky, vestavné technologie jsou
provedeny v barvě pultu. Chladicí vana i deska
jsou vsazeny do pracovní plochy pultu. Materiál
HI MACS. Projekt: Henrich Boraros.
Obr. 6, 7: Jungmannova Plazza, Praha
2/2009
25
26
VÝROBKY, HMOTY, MATERIÁLY
Tabulka: Vybrané parametry standardních výrobků Corian®
Vlastnost
Hustota [g/cm3]
Modul pružnosti v ohybu [MPa]
Pevnost v ohybu [MPa]
Protažení při přetržení [%]
Pevnost v tlaku [MPa]
Odolnost vůči nárazu (spring load) [N]
Odolnost vůči nárazu (ball drop) [cm]
Povrchová pevnost (Mohs index)
Odolnost vůči otěru (hmotnostní ztráta [mm3/100 rev.])
Odolnost vůči vroucí vodě – zvýšení hmotnosti [%]
Odolnost vůči vroucí vodě – změny povrchu
Rozměrová stálost při 20 °C (změna délky [%])
Odolnost vůči teplotě 180 C za sucha
Světlostálost (Xenonová lampa, Blue wool scale)
Protiskluzové vlastnosti (100 mm grit, úhel [°])
Protiskluzové vlastnosti (120 mm grit, úhel [°])
Protiskluzové vlastnosti (150 mm grit, úhel [°])
Odolnost vůči bakteriím a houbám
Elektrostatické vlastnosti povrchu [W]
Index kouře
Třída reakce na oheň (Corian®)
Třída reakce na oheň (Corian® FR)
Reakce na oheň (Corian® FR)
Požární testy (Corian® FR)
Toxicita kouře
Recepce, Jungmannova Plazza,
Praha (obr. 6, 7)
Základ tvoří ocelová konstrukce, která je opláštěna corianem Night Sky. Pult je tvarován ve třech
rovinách, jednalo se o náročnou aplikaci se vsazeným ohýbaným prosvětleným prvkem z pískovaného skla. V interiéru recepce jsou dále vytvořeny
turnikety z corianu Mont Blanc a prosvětlené portály výtahů ve všech patrech z corianu Pearl Gray.
Při přítomnosti výtahu v patře se portál rozsvítí.
Obr. 8, 9: Univerzitní kampus v Brně
2/2009
Hodnota
desky tl. 6 mm
desky tl. 12,3 mm
1,73–1,76
1,68–1,75
8920–9770
8040–9220
49,1–76,4
57,1–74,0
0,58–0,94
0,76–0,93
178–179
175–178
>25
>25
>120
>120
2–3
2–3
63–75
58–63
0,1–0,7
0,1–0,3
Žádná viditelná změna
Žádná viditelná změna
<0,16
<0,16 %
4 – mírná změna
4 – mírná změna
>6
>6
5,8 – nesplňuje požadavek R9 (min. 6 °)
7,6 – splňuje požadavek R9 (min. 6 °)
8,1 – splňuje požadavek R9 (min. 6 °)
Nepodporuje mikrobiotický růst
>1.1012
Třída F0
Třída F0
Třída C – s1, d0
Třída C – s1, d0 8
Třída B – s1, d0 8
Třída B1
Třída 0
Splňuje požadavky
Na všech WC jsou zavěšeny obkladové panely
se zabudovaným osvětlením, které jsou odnímatelné, aby byl zajištěn přístup k instalacím. Do
objektu byla instalována i atypická válcová umyvadla z corianu Sequoia. Projekt: LEWIS & HICKEY
Praha, s. r. o. – doc. Ing. arch. R. Votický, RIBA.
Univerzitní kampus v Brně, knihovna (obr. 8)
a recepce (obr. 9)
Konstrukce pultu je vyrobena z laminovaných
dřevotřískových desek. Je opláštěna částečně
Testováno podle
DIN ISO 1183
DIN EN ISO 178
DIN EN ISO 178
DIN EN ISO 178
EN ISO 604
DIN ISO 4586 T11
DIN ISO 4586 T12
DIN EN 101
DIN ISO 4586 T6
DIN ISO 4586 T7
DIN ISO 4586 T7
DIN ISO 4586 T10
DIN ISO 4586 T8
DIN ISO 4586 T16
DIN 51130:1992-11
DIN 51130:1992-11
DIN 51130:1992-11
DIN EN ISO 846
DIN IEC 61 340-4-1
NF F 16-101
EN 13501-1:2003
EN 13501-1:2003
DIN 4102-1
BS 476 part 6 & 7
DIN EN ISO 5659-2
průsvitným Corianem. Mezi Corianem a konstrukcí je mezera 8 cm, která je osvětlena po
obvodu neonovou trubicí, čímž bylo dosaženo
jemného prosvícení celého objektu.
Celá recepce ve tvaru koule vytvořena z bílého
corianu a prosvětlena LED žárovkami. Konstrukce
pro objekt je ocelová. Projekt: A PLUS, s. r. o.
(Ing. arch. P. Uhlíř, Ing. K. Tuza, Ing. J. Černý) ve
spolupráci s firmou A.M.O.S. DESIGN, s. r. o.
(Ing. arch. V. Ambroz).
VÝROBKY, HMOTY, MATERIÁLY
Obr. 10: Explora Jupiter, Praha
Obr. 11: Myšák Gallery, Praha
Obr. 12: Česká pojišťovna
ÚVN Praha-Střešovice, lékárna (obr. 13)
a centrální pult recepce (obr. 14)
Náročná aplikace corianu Glacier White; vše je
ohýbáno ve třech rovinách v nepravidelným
tvaru. Pulty lékárny mají konstrukci z lamino­
vaných dřevotřískových desek, konstrukce
informačního pultu je ocelová. Projekt: Studio
PHA, s. r. o. – M. A. arch. J. Šesták, MgA.
M. Deyl.
ONDŘEJ MIKA
lektoroval Petr Fiša
Obr. 13, 14: ÚVN Praha-Střešovice, lékárna a centrální pult recepce
foto archiv firmy DuPont (1–3),
Arthur Péquin (4),
Recepce Explora Jupiter, Praha (obr. 10)
Konstrukce pultu je ocelová, použit je corian Ice
White, prosvětlený LED diodami. Na stěně jsou
umístěna písmena ze stejného materiálu, pro­
světlená LEDpásky. Projekt: A.M.O.S. DESIGN,
s. r. o. – Ing. arch. V. Ambroz.
Myšák Gallery (obr. 11)
Konstrukce pro pult je ocelová. Je opláštěna co­
rianem Glacier White. Ornament podsvětlený
zářivkami je vytvořen profrézováním materiálu do
dvou třetin tloušťky. Projekt: Casua, s. r. o. – Ing.
arch. Petr Housa.
Recepce, Česká pojišťovna (obr. 12)
Pult s ocelovou konstrukcí je opláštěn materiálem
HI­MACS tl. 9 mm, ohýbaným ve třech rovinách.
Projekt: GRADUS PRAHA, s. r. o.
archiv firmy A.M.O.S. DESIGN, s. r. o. (5–14)
Ondřej Mika (*1975)
je redaktorem Materiálů pro stavbu.
Petr Fiša (*1963)
pracuje jako project manager firmy
A.M.O.S. DESIGN, s. r. o.
2/2009
27

Podobné dokumenty

Srovnávací tabulky

Srovnávací tabulky ABS černá hrubý gravír

Více

a.m.o.s. design manuál

a.m.o.s. design manuál Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha, Corian® by DuPontTM projekt: Studio PHA, s.r.o. ve spolupráci s Atelierem Y – M.A. arch. Jan Šesták, MgA. M. Deyl výroba: A.M.O.S. DESIGN pult květinářství U...

Více

Co je Corian

Co je Corian nahoře): „Postel z listí“, design: Ilaria Marelli, foto: Sabine Schweigert pro DuPont Corian®; Design (foto dole): „Houpací křeslo pro rozhovory mezi čtyřma očima“, design: Laurie Beckerman, foto: ...

Více

Montáž palubek v interiéru – stěny a stropy

Montáž palubek v interiéru – stěny a stropy Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt vytvoříme tedy jako první. Na místo instalace (stěna, strop) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Dle pravidla, že hřebíky neb...

Více

Produktový manuál - Eshop SECA Borohrádek

Produktový manuál - Eshop SECA Borohrádek Latě by měli mít vlhkost maximálně do 17 %, v ideálním případě stejnou jako obkladové palubky. Nikdy prosím nedělejte rošt z čerstvě nařezaného (stavebního) dřeva, to se sesycháním kroutí. Latě ko...

Více

Corian®: kolekce dřezů a umyvadel

Corian®: kolekce dřezů a umyvadel Corian®: kolekce dřezů a umyvadel

Více