symboly - Bike

Transkript

symboly - Bike
OBSAH
4 | Brzdové špalíky | SILNINÍ
6 | Brzdové špalíky | MTB
8 | Brzdové destiky
10 | Brzdové kotoue
12 | Lanka a bowdeny
16 | Kazetové pastorky
20 | etzy
Pehled symbol
na chlopni
zadní obálky
SYMBOLY
24 | Pevodníky
26 | Osy šlapacího stedu
VLASTNO
STI A VÝ
H O DY
28 | Zarážky
Pro elisové
brzdy
30 | Náadí
34 | Dílenská balení produkt
SLR
Použití
za sucha
Ti / uhlíkový
kompozit
Povlak PTFE
Ocel / uhlíkový
kompozit
36 | Maziva a oleje
Použití za
mokra
38 | Symboly
Snížené tení
Mkké složen
í
Antikorozní
Pro ráfky
z Al slitin
Koncovka
silniního
brzdového
lanka
Úrove
brzdné síly
HYPERDRIVE
Pro obrobené
brzdné
plochy ráfku
SG-X
Pro kotouové
brzdy
Titanový
nosný plát
tí
Pevné upnutí
Koncovka
brzdového
lanka MTB
Pro brzdy
Cantilever
Titanový
nosný plát
Výkyvné upnu
Koncovka
lanka azení
Pro V-brzdy
Chladi
SPD-SL
Odolnost pro
ti
zachytávání
neistot
Pro keramick
é
ráfky
Polymerové
destiky
SPD
Silikonový
mazací tuk
Pro karbonové
ráfky
Kovové
destiky
Ocel / uhlíkový
kompozit
Poet zub
Roztený
prmr
Stup
HOLLOWGLIDE
Pro PD-M858
Nelze použít
Jednosmrné
uvolnní
Vícesmnné
uvolnní
Jedno ložisko
Dv ložiska
Keramické
pouzdro
DYNA-SYS
MTB
Silniní
3
Brzdové špalíky | SILNINÍ
Úinnost a ovladatelnost
Pro zaruení špikových vlastností a bezpenosti brzdových systém
Shimano používejte vždy brzdové špalíky Shimano. Závodní kazetové
brzdové špalíky Shimano pináší optimální tvrdost pro vysokou brzdnou
sílu a dobrou dávkovatelnost.
Složení pryže brzdových špalík R55C3 je optimalizováno pro použití na
ráfcích kol Shimano:
_ Až o 10% vyšší brzdná síla za mokra
_ Dvojnásobná brzdná síla za mokra ve srovnání s pedchozími špalíky
R55C2
_ Tvrdost smsi byla upravena pro špikové vlastnosti na brzdových
plochách ráfk závodních kol Shimano
Složení
R55C3: špikové závodní brzdové špalíky, zaruující skvlé vlastnosti za sucha i
mokra. Pro použití v závodech.
R55C +1: mkká sms brzdových špalík zaruuje skvlé vlastnosti za sucha.
Tlustší, mkí sms snižuje hlunost. Za mokra se opotebovávají.
R55C3 pro karbonové ráfky: modrá sms má vysokou úinnost a delší odolnost
oproti pvodní hndé smsi.
Modrá sms
DURA-ACE silniní brzdové špalíky
_
_
_
_
Sms: R55C3 (BR-7900)
Špikové vlastnosti za sucha, odolnost proti opotebení za mokra.
Y8FN98070 kazetový typ brzdových špalík
Y8FN98090 pár + upevovací šrouby
ULTEGRA brzdové špalíky
_ Sms: R55C3 (BR-6700)
_ Dobré vlastnosti za sucha, vysoká odolnost proti opotebení za mokra.
_ Y8G698080 pár
105 brzdové špalíky
_
_
_
_
4
Sms: R55C3 (BR-5700)
Dobré vlastnosti za sucha.
Y8JC98040 (Stíbrné)
Y8JC98050 (erné)
Kazetový typ brzdových špalík
• 1 balení (pár)
• Vetn gumiek
Typ
Urení
Vhodnost
Oznaení
R55C3 (BR-7900)
DURA-ACE
BR-7900, BR-7800, BR-7700, BR-6700, BR-6600, BR-6500,
BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600,
BR-R560
Y8FN98070
R55C3 (BR-6700)
ULTEGRA
BR-6700, BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, BR-5501,
BR-5500, BR-R650, BR-R600, BR-R560
Y8G698080
R55C3 (BR-5700S)
105
Y8JC98040
BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600,
BR-R560
R55C3 (BR-5700L)
105
Y8JC98050
Brzdové gumiky
Typ
Urení
R55C3
DURA-ACE, ULTEGRA, 105
R55C+1
R55C3 FOR CARBON RIM
R55C ceramic
DURA-ACE, ULTEGRA, 105
DURA-ACE, ULTEGRA, 105
Poznámka
x
Vhodnost
Balení (pár)
Oznaení
1
Y8FN98090 *
2
Y8FN98092
1
Y8FA98130
2
Y8FA98132
1
Y8FA98140
2
Y8FN98142
1
Y8FA98150
2
Y8FA98152
Dobré vlastnosti
x
x
Mkí sms a tlustší provedení
mén opotebovává povrch
ráfku
Lepší dávkovatelnost než u
R55C pro karbonové ráfky, vyšší
brzdná síla než u R55C
x
DURA-ACE, ULTEGRA, 105
BR-7900, BR-7800, BR-7700, BR-6700,
BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600,
BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600,
BR-R560
x
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
Brzdové špalíky
Typ
Urení
BR-6403
Balení (pár)
Vhodnost
Oznaení
5
BR-6403, BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410,
BR-A350, BR-A250
Y83G98010
R50T2 (BR-4500)
TIAGRA, SORA
5
BR-4500, BR-3400, BR-R450
Y8E698010
M50T
TIAGRA, SORA
10
BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350,
BR-A250
Y8BC98100
5
Brzdové špalíky | MTB
Brzdná síla a životnost
Pro zaruení vysoké brzdné síly a životnosti brzdového systému Shimano používejte vždy brzdové gumiky
Shimano. Brzdové gumiky Shimano poskytují správný pomr tvrdosti pro úinné brzdní v nároných
podmínkách svta MTB.
Pryž M70R2 zaruuje brzdnou sílu a vlastnosti v rzných podmínkách:
_ Speci
cká složení pro pro dobré vlastnosti za sucha a za mokra.
_ Dlouhá životnost
_ Výborná citlivost za všech podmínek
Složení
M70R2 (tvrdé): špikové gumiky zaruující skvlé vlastnosti jak za sucha, tak za mokra. Pro použití
v závodech.
S70C (tvrdé): základní provedení gumiek, dobré za sucha i mokra, rychlejší opotebovávání pi zneištní.
M65T: špalíky s dobrými vlastnostmi pedevším za mokra.
XTR V-Brzdové špalíky
_
_
_
_
_
_
Složení: M70R2+1
Špikové vlastnosti za sucha i mokra, vysoká odolnost proti opotebení
Ideální pro terénní cyklomaratóny
O 1mm tlustší než M70R2, pro extrémní podmínky
Y8AA98200 Brzdové špalíky (M70R2+1mm)
Y8E49801A (BR-M970 XTR) Sada kazetových špalík
V-brzdové špalíky
_
_
_
_
Složení: M70R2
Dobré vlastnosti pro univerzální použití
Výborné vlastnosti za sucha i mokra.
Y8EM9802A (BR-M770 XT) (pár + upevovací matice)
V-brzdové špalíky
_
_
_
_
Složení: S70T
Optimalizované složení pryže pro použití za sucha
Snižuje hlunost pi brždní
Y8GV9801A (pár + upevovací matice)
V-brzdové špalíky
_
_
_
_
_
6
Složení: M70T3
Optimalizované složení pryže pro použití za mokra
Snižuje hlunost pi brždní
Pro XT, LX, DEORE, ALIVIO, ACERA a ALTUS
Y8BM9810A (pár + upevovací matice)
Kazetový typ brzdových špalík
• 1 balení (pár)
• Vetn gumiek
Typ
Urení
M70R2 (BR-M970)
XTR
*****
M70R2 (BR-M770)
XT
*****
Vhodnost
Oznaení
BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739,
BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431,
BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70,
BR-MC18
Y8E49801A
Y8EM9802A
BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570,
BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420,
BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18
S70C (BR-M770)
XT
****
R55C (BR-F700/-F800)
CAPREO
***
Y8EM9801A
BR-F700, BR-F800
Y8CU98010
Brzdové gumiky
Typ
Urení
M70R2 tvrdé
XTR, XT, LX,
DEORE, DXR
BR-M970/ M770/ M739
(pro keramické)
S70C (tvrdé)
Vhodnost
*
XTR, XT, LX,
DEORE, DXR
*
XTR, XT, LX,
DEORE, DXR
M70CT4 (tvrdé)
XTR, XT, LX,
DEORE, DXR
R55C (BR-F700/-F800)
CAPREO
*****
*
*****
*
*
*
M65T
*
***
*
*
*
*
****
BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, BR-M770, BR-M760,
BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570,
BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422,
BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70,
BR-MC18
BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, BR-M770, BR-M760,
BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570,
BR-M530, BR-M510,BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422,
BR-M421, BR-M420, BR-M330,BR-T660, BR-T300, BR-MX70,
BR-MC18, BR-R550
*
Balení (pár)
Oznaení
1
Y8AA98200*
2
Y8AA98212
1
Y8AA98040
2
Y8AA98042
1
Y8A298030
2
Y8A298032
1
Y8A298060
2
Y8A298062
***
*
BR-F700, BR-F800
1
Y8CU98020
***
*
BR-M565, BR-M565-E, BR-MC33, BR-MC33-E
1
Y8BA98020
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
Brzdové špalíky
Typ
Urení
M70T4
Balení (pár)
1
Vhodnost
*
****
*
Oznaení
Y8BM9803A
BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570,
BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421,
BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18
M70T3
LX, DEORE
1
*
****
*
Y8BM9810A
M70T2
10
*
****
*
BR-MC16, BR-T400, BR-MC40, BR-M280
Y8CF98100
S70T
1
*
***
*
BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570,
BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421,
BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18
Y8GV9801A
S65T
10
*
***
*
BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330
Y8GP9810A
Y84F98100
Y8GK98100
M65T
5
*
***
*
BR-M560, BR-M561, BR-MC32-E, BR-MC32, BR-MC30-CH, BR-MC30,
BR-MC31-CH, BR-MC31, BR-MC12, BR-MC12-E, BR-MC10, BR-MC11,
BR-MC15, BR-M290, BR-M290-E, BR-CT50, BR-CT51, BR-TY22, BR-TY-23,
BR-CT91, BR-CT90,BR-CT20, BR-CT21,BR-TY20, BR-TY21, BR-MJ05,
BR-MJ10
BR-CT91
10
*
***
*
BR-CT91,BR-CT90-E,BR-CT90, BR-CT50, BR-CT51, BR-CT20,BR-CT21,
BR-TY20, BR-TY21, BR-TY22, BR-TY23, BR-MJ05-E, BR-MJ05, BR-MJ10
7
Brzdové destiky
Technické parametry brzdových destiek Shimano
Polymerové destiky:
_ Poddajné složení
_ Nižší hlunost
_ Draz na jemné dávkování
_ Speciální provedení pro použitá za sucha a mokra
Kovové destiky:
_ Tvrdá sms
_ Dlouhá životnost
_ Vysoká úinnost v nároných podmínkách
_ Speciální provedení pro blátivé a písité prostedí
Brzdové destiky
• 1 balení (pár)
Tvar destiek
Materiál
destiek
Chladící
žebra
Typ
Urení
M06Ti
XTR
*****
M06
XTR, XT,
LX, DEORE,
SLX,
*****
M07Ti
XTR
****
A01S
XT, SLX,
ALFINE
****
x
****
x
NEXAVE
*****
x
*****
Poznámka
x
Vhodnost
Oznaení
BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765,
BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M545, BR-M535,
BR-R505, BR-T665, BR-M776
Y8E598010
BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765,
BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M545, BRM535,BR-R505, BR-T665, BR-M776
Y8CL98010 *
BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765,
BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M535, BR-R505,
BR-S501, BR-S500, BR-T665, BR-T605, BR-M776
Y8E598020
BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765,
BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M535, BR-R505,
BR-S501, BR-S500, BR-T665, BR-T605, BR-M776
Y8EP98010 *
BR-M575, BR-M495, BR-M486, BR-M485, BR-M445
Y8ES98030 *
BR-C501, BR-M525, BR-M495, BR-M475, BR-M465, BR-M416,
BR-M416A, BR-M415
Y8FH98030
kov
x
Typ A
x
polymer
Typ B
polymer
B01S
polymer
B01S
****
Stejné destiky,
avšak jiná
velikost
závlaek
polymer
M05
kov
D02S
SAINT
x
polymer
D01S
SAINT
kov
E01S
kov
G03Ti
XTR
*****
polymer
G01A
XTR
****
kov
F03C
XTR
*****
polymer
F01A
XTR
*****
M03
XT
*****
x
BR-M755
Y8B298060
M01
DEORE
*****
x
BR-M555
Y8B598010
M04
XT
****
x
BR-M755
Y8B298090
M02
DEORE
****
x
BR-M555
Y8B598040
x
BR-C601, BR-M515, BR-M515LA
Y8B698010
BR-M810
Y8FF98010
Typ D
Typ E
****
*****
x
BR-M810
Y8FF98020
BR-M575, BR-M486, BR-M485, BR-M445
Y8FL98010
BR-M985
Y8J798040
BR-M985
Y8J798030
x
BR-M985
Y8J798020
x
BR-M985
Y8J798010
x
x
Typ G
x
x
Typ F
x
kov
Ostatní
polymer
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
8
Vadnutí, ke kterému mže dojít pehátím kotoue pi dlouhodobém brždní pi dlouhém sjezdu,
mže negativn ovlivnit brzdné vlastnosti. Pro zaruení trvalých vlastností Shimano pináší kotoue
a destiky “Ice-Tech” využívající chladící technologii. Vrstvený sendviový kotou se temi pláty nerezová ocel, Al slitina, nerezová ocel, zaruuje lepší vyzaování tepla a snižuje povrchovou teplotu
ze 400°C na 300°C. Brdové destiky jsou opateny chladícími výstupky. Vrstvený brzdový kotou
a brzdové destiky s chladiem mají navíc delší životnost, nižší hlunost a náchylnost k vadnutí i
nižší hmotnost.
XTR brzdové destiky F01A
_ Složení: polymerové destiky
XTR brzdové destiky F03C
_ Excelentní dávkování
_ Prodloužená životnost destiek
_ Chladi z Al slitiny snižuje provozní teplotu
pro zachování vlastností
_ Dobré složení pro použití za sucha i mokra
_ Y8J798010
_ Složení: slinutý kov
Destiky “Ice-Tech” s chladícími výstupky
Nerezový nosný
plát
Kotou
Obložení
Chladi z Al slitiny
_ Chladi z Al slitiny snižuje provozní teplotu pro
zachování vlastností
_ Y8J798020
XTR brzdové destiky G01A
XTR brzdové destiky G03Ti
_ Složení: polymerové destiky
_ Složení: slinutý kov
XTR (M975) / XTR / XT / LX /
SLX brzdové destiky M06
_ Nízká hmotnost
_ Prodloužená životnost destiek
_ Složení: slinutý kov
_ Excelentní dávkování
_ Trvale dobré vlastnosti za sucha i mokra.
_ Prakticky bezhluné
_ Titanový plát, nízká hmotnost.
_ Prodloužená životnost, dobrá odolnost
proti vadnutí
_ Y8J798030
_ Y8J798040
_ Trvale dobré vlastnosti za sucha i mokra.
_ Y8CL98010 (pár + pružiny)
SAINT brzdové destiky D02S/D01S
XT / SLX brzdové destiky A01S
M486/575 brzdové destiky B01S
_ Složení: slinutý kov
_ Složení: polymer
_ Složení: polymer
_ Prodloužená životnost, dobrá odolnost
proti vadnutí
_ Stejné vlastnosti jako kovové destiky.
_ Stejné vlastnosti jako kovové destiky.
_ Prodloužená životnost v dlouhých sjezdech.
_ Prodloužená životnost v dlouhých sjezdech.
_ Trvale dobré vlastnosti za sucha i mokra.
_ Vysoká odolnost proti opotebení
_ Y8FF98010 (BR-M810) (pár + pružiny)
_ Y8EP98010 (BR-M775) (pár + pružiny)
_ Složení optimalizované pro nízkou hlunost
a dlouhou životnost
_ Y8FF98020 (D01S polymer)
_ Y8ES98030 (pár + pružiny)
9
Brzdové kotoue
Dvoudílné kotoue
Dvoudílné kotoue s unašeem s Al slitiny pináší nejen špikový vzhled ale
rovnž technické výhody oproti kotoum z jednoho kusu materiálu. Lépe
odvádí vznikající teplo a brání rovnž deformacím a rozvibrování.
SM-RT98L
SM-RT98M
SM-RT98SS
SM-RT98S
Tip: vtší je úinnjší!
Brzdové kotoue jsou nejjednodušší i nejdležitjší souást brzdového systému. Faktory, které nejvíce ovlivují jsou úinnost brzdní a stálost vlastností. Kotoue
vtších prmr pináší, pi stejném styném tlaku, vyšší úinnost brzdní a rovnž úinnji rozvádí vznikající teplo a snižují opotebení špalík. Pro ty, kteí
nepotebují snižovat hmotnost bicyklu na minimum, nebo jsou trochu tžší, je vždy správná volba kotou vtšího prmru - 180 nebo 203mm.
Upevnní kotoue systémem
CENTER LOCK
Systém Shimano Center Lock upevuje brzdový kotou pojistným kroužkem
obdobn jako pi upevnní kazetových pastork. Náboje jsou opateny
drážkováním, na které se nasune unaše kotoue a upevní pojistným
kroužkem. Jednoduchost, spolehlivost a nízká hmotnost.
Kotou
Adaptér pro upevnní kotoue (SM-RTAD10)
_ Pro montáž 6-šroubových kotou na náboje / zapletená kola se
systémem CENTER LOCK.
Drážkování
náboje
10
Pojistný
kroužek
Kotoue “Ice Tech” spolu s brzdovými destikami “Ice Tech” významn
snižují teplo vnikající v brzdovém systému. Díky tomu je redukováno vadnutí
a dosaženo stabilních brzdných vlastností i pi zatížení v dlouhých sjezdech.
Rovnž životnost destiek je delší a brzdní tišší.
Al slitina
Nerez ocel
Nerez ocel
Nerez ocel
Jádro z Al slitiny
Brzdový kotou
Spoj
Urení
Prmr
Info 1
Info 2
Typ
203mm
ISMRT98L
180mm
ISMRT98M
XTR
Sendviové provedení Ice Tech
SM-RT98
160mm
ISMRT98S
140mm
ISMRT98SS
203mm
XT
ISMRT79L
180mm
SM-RT79
160mm
203mm
CENTER LOCK
SLX
DEORE
180mm
ISMRT64L
Dvoudílné provedení bránící
ulpívání neistot, Lock Ring
SM-RT64
XT
ISMRT64M
160mm
ISMRT64
203mm
ESMRT62L
180mm
SM-RT62
ESMRT62M
ESMRT62
203mm
6 šroub
ISMRT79M
ISMRT79
160mm
DEORE
Oznaení
ESMRT53L
180mm
Pouze polymerové brzdové destiky
SM-RT53
ESMRT53M
160mm
ESMRT53
203mm
ISMRT76L
180mm
160mm
SM-RT76
Provedení bránící ulpívání neistot
ISMRT76
180mm
DEORE
ESMRT51M
Pouze polymerové brzdové destiky
SM-RT51
160mm
Pro montáž 6-šroubových kotou na náboje / zapletená kola se systémem CENTER LOCK.
ISMRT76M
ESMRT51
Adaptér brzdového kotoue
ESMRTAD10
11
Lanka a bowdeny
Optimální vlastnosti azení SIS-SP41
U bowden SP41 je po celé jejich délce aplikován speciální silikonový
mazací tuk pro rychlé a pesné azení. SP41 výrazn snižuje tení lanka
a zajišuje rychlé a snadné azení s minimální silou. Redukovány jsou
rovnž ztráty energie a únava z azení zvlášt ve velmi lenitém terénu
s množstvím výjezd a sjezd, i na dlouhých vyjížkách. Bowden je
dodáván v barevných provedeních pro vyhovní rzným požadavkm.
SIS-SP40
SIS-SP41
Silikonový mazací tuk
8 barevných provedení.
Lanko s PTFE povlakem využívají pro snížení tení a hladké azení
špikové sady jako XTR, DURA-ACE, ULTEGRA a 105.
Sety pro azení
Závodní silniní set SIS-SP41 s povlakem PTFE
Bowden
Lanko
Drobné díly
Barva
Oznaení
• SIS-SP41 1700mm
• ø1,2mm x 2100mm (2 ks)
• Povlak PTFE
• Nerez ocel
•
•
•
•
erná
Y60098011
Bílá
Y60098012
Koncovky bowdenu (4 ks)
Tsnící koncovka, plast
Utsnná koncovka, Al slitina
Koncovka lanka (2 ks)
Žlutá
Y60098013
ervená
Y60098014
Modrá
Y60098015
Zelená
Y60098016
Oranžová
Y60098017
Hi-Tech šedá
Y60098018
Silniní závodní set SIS-SP41 z nerez oceli
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• SIS-SP41 1700mm
• erná
• SUS lanko 2100mm (2 ks)
• Nerez ocel
• Koncovky bowdenu SIS-SP 40 (4 ks)
• Utsnná koncovka bowdenu SIS-SP40
(1 ks)
• Utsnná koncovka bowdenu SIS-SP41
pro RD (1 ks)
• Koncovka lanka (2 ks)
Y60098022
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• SIS-SP40 1700mm
• erná
• Ocelové lanko 2100mm (2 ks)
• Koncovka lanka (2 ks)
• Koncovka bowdenu SIS-SP40 (6 ks)
Y60098501
Silniní závodní set SIS-SP40 ocel
Bowden azení
SIS-SP41
SIS-SP51
Popis
Barva
Oznaení
Popis
Barva
Oznaení
•
•
•
•
erná
Y6Y198010 *
erná
Y60B97652
Bílá
Y6Y198030 *
•
•
•
•
Silniní / MTB
ø4mm x 10m
1 balení
bez koncovek bowdenu
Žlutá
Y6Y198060 *
ervená
Y6Y198050 *
Modrá
Y6Y198040 *
Zelená
Y6Y198070 *
Oranžová
Y6Y198080 *
Hi-Tech šedá
Y6Y198020 *
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
12
Silniní / MTB
ø5mm x 7,62m
1 balení
bez koncovek
ø6mm x 30 ks,
ø5,5mm x 15 ks
ø4mm x 15 ks
Rozdíl mezi SIS-SP a SIS
Bowdeny SIS-SP jsou konstruovány tak, aby byly
v podélném smru tužší a pevnjší než bowdeny
SIS. Vyšší tuhost zajišují podélné ocelové pruty,
nahrazující obvyklou vinutou spirálu (která se
používá v brzdových bowden). Síla je proto
penášena pímji a azení je proto pesnjší a
rychlejší. Bowden SIS lze nahradit bowdenem SIS-SP.
Syntetický povlak
Pruty nerez ocel
(17ks)
Syntetický povlak
Ocelová spirála
Vložka
Vložka
Mazací tuk
Mazací tuk
Bowden SIS-SP
SIS bowden
SIS-SP41 MTB
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• SIS-SP41 3000mm
• erná
• ø1,2mm x 2100mm
• ø1,2mm x 1800mm
• Nerez ocel
•
•
•
•
Y60098021
Utsnné koncovky, plast (9 ks)
Utsnná koncovka s výstupkem
Pryžová krytka
Koncovka lanka (2 ks)
MTB set SIS-SP41 s povlakem PTFE
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• SIS-SP41 3000mm
• erná
• ø1,2mm x 2100mm
• ø1,2mm x 1800mm
• Nerez ocel s povlakem PTFE
•
•
•
•
•
Y60098019
Utsnné koncovky, plast (3 ks)
Utsnná koncovka, Al slitina
Utsnné koncovky s výstupkem (7 ks)
Pryžový kryt (7 ks)
Koncovka lanka (2 ks)
Lanka azení
Lanka se speciáln upraveným povrchem se sníženým
tením pro hladké azení
_ 6-pramenné jádro seskupené do kruhového tvaru
_ 12 drátk po obvodu jádra s úpravou pro hladké azení
PTFE-coated inner cable
Shift inner cable stainless steel Road / MTB
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
• ø1,2mm x 2100mm s povlakem PTFE, vetn koncovky
Y60098921 *
• SUS lanko
• ø1,2mm x 2100mm, vetn koncovky
Y60098911 *
Inner cable
Shift inner cable SUS tandem Road / MTB
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
• Balení 10 ks
• ø1,2mm x 2100mm
• Ocel
Y60098100
• SUS lanko
• ø1,2mm x 3000mm, vetn koncovky
Y60030014 *
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
13
Lanka a bowdeny
Brzdové sety
Bowden
Brzdové bowdeny
Lanko
M Systém: pro MTB. S kluznou vložkou pro hladké brzdní. Vedení podél ídítek.
SLR: pro závodní bicykly. S tvrdou vložkou zlepšující oblé vedení i v extrémních podmínkách Vedení podél ídítek.
Vložka
Silniní závodní s povlakem PTFE
Bowden
Lanko
Drobné díly
Barva
Oznaení
• SLR 1400mm
• SLR 800mm
•
•
•
•
• Koncovka lanka (2 ks)
• Koncovka bowdenu (2 ks)
erná
Y80098011
Bílá
Y80098012
ø1,6mm x 1000mm
ø1,6mm x 2050mm
Povlak PTFE
Nerez ocel
Žlutá
Y80098013
ervená
Y80098014
Modrá
Y80098015
Zelená
Y80098016
Oranžová
Y80098017
Hi-Tech šedá
Y80098018
Silniní závody
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• SLR 2200mm
• erná
• ø1,6mm x 1000mm
• ø1,6mm x 2050mm
• Nerez ocel
• Koncovka lanka (2 ks)
• Koncovka bowdenu (2 ks)
Y80098019
MTB
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• M-Systém 2200mm
• erná
• ø1,6mm x 1000mm
• ø1,6mm x 2050mm
• Ocel
• Koncovka lanka (2 ks)
• Koncovka bowdenu (4 ks)
Y80098021
Standardní závodní brzdový set pro silnici / MTB
14
Bowden
Lanko
Drobné díly
Oznaení
• MTB bowden 2200mm
• erná
• ø1,6mm x 1000mm
• ø1,6mm x 2050mm
• Ocel
• Koncovka lanka (2 ks)
• Mosazné / poniklované koncovky (2 ks)
Y80098022
Brzdová lanka
Lanko s povlakem PTFE
Silniní závody
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
• ø1,6mm x 2050mm s povlakem PTFE
• Nerez ocel, vetn koncovky lanka
Y80098320 *
• ø1,6mm x 2050mm nerez ocel
Y80098330 *
Silniní SUS tandemové
MTB
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
• ø1,6mm x 3500mm
• s koncovkou
Y80035014
• ø1,6mm x 2050mm
• Nerez ocel, vetn koncovky lanka
Y80098210 *
MTB SUS tandemové
Silniní / MTB s dvojím zakonením
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
• ø1,6mm x 3500mm
• s koncovkou
Y80Z35013
• ø1,6mm x 2050mm
• dvojí zakonení, ocel, vetn koncovky lanka
• 10 balení
Y80098410
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
Ostatní
Nastavování bowdenu
Koncovky bowdenu
Typ
Popis
Balení (pár)
Oznaení
SM-CA70
Al slitina
1
ISMCA70P
SM-CA50
erná
1
ISMCA50P
Materiál
Koncovky lanka
Popis
MNOŽSTVÍ
Oznaení
Koncovka lanka (ø1,2mm)
100
Y62098030
Koncovka lanka (ø1,6mm)
100
Y62098040
Koncovka lanka (ø1,2mm)
10
Y62098060
Koncovka lanka (ø1,6mm)
10
Y62098070
Al slitina
adící
Plast
Tsnící koncovka s jazýkem a pryžovým pláštm
Popis
MNOŽSTVÍ
Oznaení
Tsnící koncovka s jazýkem a pryžovým pláštm
4 kusy
Y6AM98080
Al slitina
Vodítko lanka
Špikové provedení
Standardní
Brzdové
Typ
Popis
Oznaení
SM-SP17-M
upevnní pišroubováním
Y66Y98500
SM-SP17-T
upevnní nasazením
Y66Y98510
SM-SP18-M
upevnní pišroubováním
Y66Y98600
SM-SP18-T
upevnní nasazením
Y66Y98610
Ocel
Tsnící koncovka
Popis
Kus v balení
Oznaení
Koncovka pro
ST-7900
4
Y6RT98170
SIS-SP40
Utsnná koncovka
(ø4mm)
1
Y6Z290030
SIS-SP40
Utsnná koncovka
(ø6mm)
1
Y6Z190010
SIS-SP50
Koncovky
(ø6mm)
1
Y60E00010
SIS-SP40
Utsnná koncovka
(ø6mm)
100
Y6ZA98010
SIS-SP40
Koncovky
(ø6mm)
100
Y6Z298010
Koncovka pro
BR-M950, BR-M739/
stíbrné
1
Y87298100
Koncovka pro
BR-M950, BR-M739/
erné
1
Y87298110
Koncovky
(ø6mm)
100
Y60B98010
Standardní koncovka bowdenu
Dotek
Dotek
4 drážky
Tsnící
o-kroužek
2 drážky
Pokud není koncovka správn nasazena, mže dojít ke zhoršení vlastností SIS (Shimano Index System).
15
Kazetové pastorky
HG pastorky
Zaátek azení
Kazetové pastorky HG umožují,
v kombinaci s etzy Shimano
HYPERGLIDE (HG), rychlé a pesné polohované
azení. Poítaov optimalizované pastorky
HyperGlide obsahují speciáln seazené nábhové
hrany a pro
ly zub, zlepšující vedení etzu pi
azení. Zaruují okamžité, hladké a tiché azení.
Zaátek azení
Bžné pastorky
etz nejdíve vyjede
ze zub pvodního
pastorku a po
špikách zub pejde
na další pastorek.
HG pastorky
vedou pi azení
etz rychle a pímo
na další pastorek bez
peskoení.
Konec azení
Konec azení
10/9-stupové kazetové pastorky MTB
Unaše pastork z Al slitiny
Povrch
3 ks.
titan / nikl
2 ks.
tryskání-Cr
1 ks
tryskání-Cr / tryskání-Ni
1 ks
tryskání-Cr
1 ks
tryskání-Cr / tryskání-Ni
—
tryskání-Ni
—
niklovaný
—
fosfát zinenatý
CS-M980
10 stup
CS-M771-10
CS-HG81-10
CS-M770
CS-HG80-9
9 stup
CS-HG61-9
CS-HG50-9
CS-HG30-9
16
10-stupové kazetové pastorky
CS-M980
_ Zdokonalené pro
ly pro etz HG-X a zadní mni Shadow
_ Rychlé, hladké a jednoznané azení
_ Trojice unaše pro vysokou tuhost a dynamiku šlapání
_ 5 titanových pastork
_ Kombinace pastork 11-34z, 11-36z
_ Hmotnost: 255 g (11-34z)
CS-M980
Kazetové pastorky MTB
• 1 ks (sestava)
Urení
XTR
10 stup
Dyna-Sys
XT
SLX
XT
SLX, LX
9 stup
DEORE
SHIMANO
Zuby
Hmotnost (g)
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34z
255
Typ
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36z
272
11-12-14-16-18-20-22-25-28-32z
294
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34z
323
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36z
343
ICSM77110136
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34z
351
ICSHG8110134
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36z
369
CS-M980
CS-M771-10
CS-HG81-10
ICSHG8110136
264
300
11-12-13-14-16-18-21-24-28z
231
11-12-14-16-18-21-24-28-32z
282
11-13-15-17-20-23-26-30-34z
315
ICSHG809134
11-12-13-14-16-18-21-24-28z
259
ICSHG619128
11-12-14-16-18-21-24-28-32z
338
11-13-15-17-20-23-26-30-34z
389
12-14-16-18-21-24-28z-32-36z
425
ICSHG619236
11-12-14-16-18-21-24-28-32z
367
ICSHG509132 *
11-13-15-17-20-23-26-30-34z
439
CS-M770
ICSM7709132
ICSM7709134
ICSHG809128
CS-HG80-9
CS-HG61-9
Vhodné pro kola 29”
CS-HG50-9
11-12-14-16-18-21-24-28-32z
CS-HG30-9
ICSHG809132
ICSHG619132 *
ICSHG619134
ICSHG509134 *
ICSHG309132
ICSHG309134
ECSHG50I8128A
CS-HG50-8I
ECSHG50I8130A *
11-13-15-18-21-24-28-32z
ECSHG50I8132A
11-13-15-17-20-23-26-30z
ECSHG408130PA
11-13-15-17-21-24-28-32z
CS-HG40-8I
11-13-15-17-20-23-26-34z
SHIMANO
ICSM77110134
11-12-14-16-18-21-24-28-32z
11-13-15-17-20-23-26-30z
7 stup
ICSM98010136
11-13-15-17-20-23-26-30-34z
11-13-15-17-19-21-24-28z
SHIMANO
ICSM98010134
ICSM77110132
11-13-15-17-20-23-26-30-34z
8 stup
Oznaení
ECSHG408132PA
ECSHG408134P
11-13-15-18-21-24-28z
CS-HG30-I
ECSHG30I7128P *
12-14-16-18-21-24-28z
CS-HG20-7
ECSHG20I7228
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34).
Podtržené pastorky jsou vyrobeny z titanu.
Volnobžné pastorky
• 1 ks (sestava)
Urení
7 stup
6 stup
SHIMANO
SHIMANO
Volnobžné pastorky
Zuby
Oznaení
MF-HG37
13-15-17-19-21-24-28z
EMFHG377328L
MF-TZ21
14-16-18-20-22-24-28z
EMFTZ217428T
MF-TZ31
14-16-18-20-22-24-34z
EMFTZ317434T
MF-TZ20
14-16-18-21-24-28z
EMFTZ206428T
17
Kazetové pastorky
Titanové pastorky snižují hmotnost
Unašee snižující hmotnost
Pro zvýšení tuhosti a snížení hmotnosti mají kazetové pastorky sad
DURA-ACE a XTR tveici nejvtších pastork vyrobenou z titanu.
Ramena unašee z Al slitiny snižují hmotnost a zvyšují torzní tuhost.
Kazetové pastorky XTR využívají ti unašee, pastorky DURA-ACE mají
unašee dva.
Titan
CS-M980
Björn Hänssler
CS-7900
18
Silniní kazetové pastorky
• 1 ks (sestava)
Urení
DURA-ACE
10 stup
Zuby
Hmotnost (g)
Typ
ICS790010121
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23z
ICS790010123
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25z
ICS790010125
11-12-13-14-15-17-19-21-24-27z
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28z
163g (11-23z)
CS-7900
105
9 stup
Pastorek
SHIMANO
SHIMANO
ICS790010127
ICS790010128
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23z
ICS790010223
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25z
ICS790010225
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27z
ICS790010227
13-14-15-16-17-18-19-21-23-25z
ICS660010325
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25z
ICS660010425
15-16-17-18-19-20-21-22-23-25z
ICS660010525
16-17-18-19-20-21-22-23-25-27z
ULTEGRA
Oznaení
11-12-13-14-15-16-17-18-19-21z
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23z
ICS660010627
209g (11-23z)
CS-6700
ICS670010123
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25z
ICS670010125
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28z
ICS670010128
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23z
ICS670010223
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25z
ICS670010225
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28z
ICS570010125
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34z
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25z
209g (11-23z)
CS-5700
ICS570010128
ICS570010225
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27z
ICS570010227
12-13-14-15-16-17-19-21-23z
ICSHG509223
12-13-14-15-17-19-21-23-25z
CS-HG50-9
13-14-15-16-17-19-21-23-25z
ICSHG509225
ICSHG509325 *
14-15-16-17-18-19-21-23-25z
ICSHG509425
18z
ICSS50018
CS-S500
20z
ICSS50020
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34).
Podtržené pastorky jsou vyrobeny z titanu.
Kazetové pastorky
CS-7900
_ Unaše z Al slitiny: Super lehký s vysokou tuhostí
_ Pastorky: upravené tvarování pro spolehlivé azení
_ Titanové pastorky: 4 nejvtší pastorky z titanu snižují hmotnost
_ Hmotnost: 163g (11-23z)
CS-7900
19
etzy
etzy Shimano
etz slouží k penosu energie z pevodník na
pastorky. Je vystaven extrémnímu namáhání i
dalším vlivm okolního prostedí. Opotebovávání
etzu (vytažení) se liší v závislosti na používání i na vlivu okolního
prostedí. Díve nebo pozdji musí být vymnn. Pouze vhodn zvolený
moment výmny etzu ochrání pevodníky a pastorky ped nadmrným
opotebením.
Závodní silniní smrové etzy
Nejnovjší etzy sad DURA-ACE, ULTEGRA a 105 se vyznaují unikátním
asymetrickým tvarováním. Proto je pi montáži velice dležité dbát na
správnou orientaci. Speciální tvarování lánk zaruuje lepší styk se
zuby pastork a zaruuje hladší azení v tahu. Pro snížení hmotnosti jsou
použity duté epy (pouze DURA-ACE) a perforované vnitní destiky.
Pro plné využití špikových vlastností systému Shimano HyperDrive je
nezbytné používat originální etz Shimano HG.
Pední (vnjší strana)
Vyobrazená strana s oznaením je pední strana (vnjší strana).
Zadní (vnitní strana)
Pro zaruení správných adících vlastností mají CN-7901, CN-6700 a CN-5700 vnjší
a vnitní stranu.
Nový tvar pro hladší azení
na pevodnících
Nový tvar zmenšuje zachytávání pi azení.
etz DURA-ACE CN-7901
_ Super úzký HG etz pro 10 stup
_ Nový tvar vnjších destiek
_ Hladké azení vpedu a potlaené zachytávání na pevodnících
_ Nový tvar vnjších i vnitních lánk zlepšuje kontakt se zuby pevod
_ Klidnjší azení dokonce i pod vysokou zátží
_ Tiché šlapání snižuje naptí. Vyšší tuhost pro klidné šlapání a snížené
nebezpeí sesmeknutí.
_ Dutý ep
_ Perforované destiky snižují hmotnost
_ Stabilní vlastnosti azení
_ Hmotnost: 252g (114 lánk)
20
Kontrola
Mrka etz Shimano
Tato pomcka umožuje snadnou a rychlou kontrolu opotebení etzu.
Ano
Použití TL-CN41
1. Výstupkem 1 nasate mrku na etz.
2. etz pitlate na výstupek 2.
3. U výstupku 3 kontrolujte opotebení.
Vzdálenost mezi etzem a mrkou.
Ne
TL-CN41
Díl íslo: Y-121 52000
Žádná mezera mezi etzem a mrkou.
Pro zachování vlastností by ml být etz vymnn.
ULTEGRA etz CN-6701
ULTEGRA etz CN-6600
_ Super úzký HG etz pro 10 stup
_ Super úzký HG etz pro 10 stup
_ Nový tvar vnjších destiek
_ Pro kliky s trojpevodníkem FC-6703
_ Hladké azení vpedu a potlaené zachytávání
na pevodnících
_ Hmotnost: 280g (116 lánk)
_ Nový tvar vnitních destiek pro hladší azení
na pastorcích
_ Snížené naptí pi jízd i azení. Klidnjší azení
dokonce i pod vysokou zátží
_ Perforované destiky snižují hmotnost
_ Pro kliky s dvojpevodníkem FC-6700/6750
_ Hmotnost: 272g (116 lánk)
SHIMANO 105 etz CN-5701
SHIMANO 105 etz CN-5600
_ Super úzký HG etz pro 10 stup
_ 10-stupový etz pro Super Hyperglide (HG) sady
_ Nové tvarování vnjších i vnitních destiek
_ Korozivzdorná šedá povrchová úprava vnitních
i vnjších lánk
_ Zvtšený kontakt se zuby pevod pro úinnjší
penos energie a azení pod zátží
_ Pro kliky s trojpevodníkem FC-5703
_ Nový tvar vnjších destiek
_ ICN5600116l
_ Hladké azení vpedu a potlaené zachytávání
na pevodnících
_ Hmotnost: 280g (116 lánk)
_ Nový tvar vnitních destiek pro hladší azení
na pastorcích
_ Pro kliky s dvojpevodníkem FC-5700/5750
_ Hmotnost: 267g (116 lánk)
21
etzy
etz HG-X
Další vývojový stupe adících vlastností
pináší zcela nový, smrový, 10-stupový MTB
etz HG-X, umožující hladší zmnu pevod, který má, pi nižší
hmotnosti, celkov lepší vlastnosti. Smrový etz HG-X: pravá
strana je optimalizovaná pro azení na pevodnících, levá strana
pro pastorky.
Využívá: XTR / DEORE XT / SLX
Dire
ctio
n
Smr otáení
Smr otáení
Vnjší strana
Vnjší strana HG-X etzu je optimalizována pro pední
azení. V kombinaci se speci
ckým tvarem zub na
pevodnících zajišuje hladké a snadné azení.
Vnitní strana
Vnitní strana HG-X etzu je optimalizována pro zadní
azení, dosahuje vyššího adicího výkonu.
Speciální 10-stupový etz pro MTB
_ Navržen pro prostedí MTB: Vysoké penášené síly a neistoty.
_ Odolnost: pekryté odlehení v destikách lánk.
_ Samoistící funkce: stálé vlastnosti v blátivém prostedí.
_ etz HG-X nelze používat na silniních 10-stupových
sadách.
CN-M980 super úzký etz HG-X pro
10 stup
XT etz CN-HG94, HG-X
_ Nový 10-stupový etz, optimalizovaný pro
podmínky MTB
_ Nový 10-stupový etz, optimalizovaný pro
podmínky MTB
_ Nízká hmotnost, odlehení destiek.
Zdokonalené nýtování ep zaruuje
stejnou pevnost jako u 9-stupových etz
_ Pozinkované vnjší lánky
_ Provedení nezachytávající neistoty
_ Orientovaný etz
_ Super úzký etz HG-X pro 10 stup
_ Standardní ep
_ Orientovaný etz
_ Další krok evoluce vlastností azení
_ Hmotnost: 273g (114 lánk)
_ Duté epy snižují hmotnost
_ Hmotnost: 259g (114 lánk)
XT / SAINT etz CN-HG93
_ Super úzké provedení pro 9 stup
SLX CN-HG74, super úzký etz HG-X pro
10 stup
_ Velmi písné tolerance zaruují pevnost,
spolehlivost a špikové vlastnosti azení na
úzkých rozestupech 9-stupových pastork.
_ Nový 10-stupový etz, optimalizovaný
pro podmínky MTB
_ Zvýšená odolnost
_ Standardní ep
_ Šedý
_ ICNHG93114l
_ Orientovaný etz
_ Hmotnost: 304g (116 lánk)
_ Další krok evoluce vlastností azení
_ Hmotnost: 273g (114 lánk)
22
Silniní etzy
• 1 ks (sestava)
• 116 lánk
Urení
Typ
Oznaení
CN 7901
ICN7901116
CN 7801
ICN7801116I
CN 6701
ICN6701116
CN 6600
ICN6600116I
CN 5701
ICN5701116
CN 5600
ICN5600116I
DURA-ACE
CN 7701
ICN7701116I
Urení
Typ
Oznaení
XTR
CN M980
ICNM980116
XT
CN HG94
ICNHG94116I
SLX
CN HG74
ICNHG74116I
CN HG53
ICNHG53116 *
CN HG73
ICNHG73116I
CN HG93
ICNHG93116I
CN HG70
ICNHG70116 *
CN HG91
ICNHG91116
CN IG70
ICNIG70116
CN HG40
ECNHG40116Q
CN HG50
ICNHG50116
CN UG51
ECNUG51C116Q
DURA-ACE
HG 10 stup
ULTEGRA
Spojovací ep s navádcím trnem
105
HG 9 stup
MTB etzy
• 1 ks (sestava)
• 116 lánk
HG-X 10 stup / pro MTB
HG 9 stup
Spojovací ep s navádcím trnem
HG 7 / 8 stup
OSTATNÍ
IG 7 / 8 stup
HG 6 /7 / 8 stup
UG 6 / 7 stup
Spojovací ep - SM-UG51
* rovnž dodávány v dílenském balení (více na stran 34)
epy etzu
10 stup
HG 9 stup HG
HG / IG
Popis
Oznaení
Super úzký 10-stupový HG etz pro CN-7900/7801 (5 ks)
Y08X98011
Super úzký 10-stupový HG etz pro CN-7900/7801 (50 ks)
Y08X98021
Super úzký 10-stupový HG etz pro CN-7800 (5 ks)
Y08D98010
Super úzký 10-stupový HG etz pro CN-7800 (50 ks)
Y08D98020
Super úzký 9-stupový HG etz (5 ks)
Y06998010
Super úzký 9-stupový HG etz (50 ks)
Y06998020
HG IG etz (3 ks)
Y04598010
HG IG etz (50 ks)
Y04598020
10-stupový CN-7901/6701/
Se temi proužky
5701/7801/6600/5600/M980/HG94/HG74
Se dvma proužky
pro 10-stupový CN-7800
S jedním proužkem
9 stup
Stíbrný
8 stup
erný
23
Pevodníky
Pevodníky Shimano SG-X
Vliv pevodník na vlastnosti celého systému azení se asto podceuje.
Špikové vlastnosti azení, pro které jsou systémy Shimano konstruovány,
lze dosáhnout pouze pokud jsou na klikách Shimano použity originální
pevodníky Shimano. Pouze tyto pevodníky byly navrženy pro dokonalou
vzájemnou souhru pi použití etzu Shimano. Speciální proly zub,
nábhové rampy a nabírací epy zaruují pesné a hladké azení v pední
ásti pohonu.
HYPERDRIVE
Systém azení v pední ásti pohonu využívá
koncepci Shimano HyperDrive. Pesmyka,
HG etz a pevodníky SG-X spolen zajišují
pesnjší, rychlejší a ješt spolehlivjší azení.
Bez systému HyperDrive provází azení ze
stedního na velký pevodník problémy, zvlášt
pi azení v tahu. Systém Shimano HyperDrive
všechny obtíže vyešil. Nábhové hrany a
nabírací epy pevodník SG-X, super tuhý
rozšíený lánek pesmykae a speciální proly
etz HyperGlide jsou konstruovány pro
dokonalou souinnost, zaruující spolehlivé
a hladké azení. Pevodníky mají mimoádnou
tuhost v krutu a zuby speciáln tvarované proly,
zajišující hladké vedení a zachycení etzu pi
azení lehích i tžších pevod.
Special teeth proles
Spike pins
Ramps
(chamfered portion)
Duté pevodníky
HOLLOWGLIDE
Vnjší pevodníky sad DURA-ACE a ULTEGRA jsou duté. Jejich hmotnost je nižší,
avšak tuhost vyšší. Výsledkem je rychlejší a pesnjší azení.
Pevodníky pro silniní 10-stupové systémy
FC-6700 ULTEGRA dvojpevodník
FC-7900 DURA-ACE dvojpevodník
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
Pevodník 39z
Y1KY39000
Pevodník 39z
Y1LJ39000
Pevodník 42z
Y1KY42000
Pevodník 52z (typ B)
Y1LJ98090
Pevodník 44z
Y1KY44000
Pevodník 53z (typ B)
Y1LJ98100
Pevodník 52z (typ B)
Y1KY98010
Pevodník 53T (typ A) / 53T(typ B)
Y1KY98020 / Y1KY98030
FC-6750 ULTEGRA kompaktní pevodníky
Pevodník 54z (typ A)
Y1KY98170
Popis
Oznaení
Pevodník 55z (typ A)
Y1KY98180
Pevodník 34z
Y1LL34000
Pevodník 56z (typ E)
Y1KY98190
Pevodník 50z (typ F)
Y1LL98010
FC-7950 DURA-ACE kompaktní pevodníky
FC-6703 ULTEGRA trojpevodník
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
Pevodník 34z
Y1KZ34000
Pevodník 30z
Y1LK30000
Pevodník 50z (typ B)
Y1KZ98010
Pevodník 39z
Y1LK98020
Pevodník 52z
Y1LK98030
FC-7800 DURA-ACE dvojpevodník
Popis
Oznaení
FC-6601-G ULTEGRA dvojpevodník
Pevodník 39z (typ B)
Y1F339000
Popis
Oznaení
Pevodník 42z (typ A)
Y1F342000
Pevodník 53z (typ B)
Y1JN98010
Pevodník 44z (typ E: pro asovky/triatlon)
Y1F344000
Pevodník 52z (typ B)
Y1JN98020
Pevodník 50z (typ B)
Y1F398010
Pevodník 39z
Y1JN39000
Pevodník 52z (typ B)
Y1F398020
Pevodník 53z (typ B)
Y1F398030
Pevodník 53z (typ A)
Y1F398040
Pevodník 54z (typ A: pro asovky/triatlon)
Pevodník 55z (typ A: pro asovky/triatlon)
Pevodník 56z (typ E: pro asovky/triatlon)
24
Y1F398250
Y1F398260
Y1F398270
FC-6604-G ULTEGRA trojpevodník
Popis
Oznaení
Pevodník 52z (typ D)
Y1JP98010
Pevodník 39z
Y1JP98020
Pevodník 30z
Y1JP30000
FC-6600 ULTEGRA dvojpevodník
FC-5750 105 kompaktní pevodníky
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
Pevodník 39z (stíbrný)
Y1G339000
Pevodník 34z (stíbrný)
Y1M534020
Pevodník 52z (stíbrný)
Y1G398030
Pevodník 50z (typ F, stíbrný)
Y1M598010
Pevodník 53z (stíbrný)
Y1G398040
Pevodník 34z (erný)
Y1M534030
Pevodník 50z (typ F, erný)
Y1M598020
FC-5700 105 dvojpevodník
FC-5703 105 trojpevodník
Popis
Oznaení
Pevodník 39z (stíbrný)
Y1M339000
Popis
Oznaení
Pevodník 52z (typ B, stíbrný)
Y1M398130
Pevodník 30z (stíbrný)
Y1M430020
Pevodník 53z (typ B, stíbrný)
Y1M398150
Pevodník 39z (typ D, stíbrný)
Y1M498010
Pevodník 39z (erný)
Y1M339010
Pevodník 50z (typ D, stíbrný)
Y1M498030
Pevodník 52z (typ B, erný)
Y1M398140
Pevodník 30z (erný)
Y1M430030
Pevodník 53z (typ B, erný)
Y1M398160
Pevodník 39z (typ D, erný)
Y1M498020
Pevodník 50z (typ D, erný)
Y1M498040
Pevodníky pro 10-stupové systémy MTB
FC-M770-10 DEORE XT trojpevodník
FC-M980 XTR trojpevodník
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
Pevodník 42z
Y1LR98010
Pevodník 24z (typ AE)
Y1LW24000
Pevodník 32z
Y1LR98020
Pevodník 32z (typ AE)
Y1LW98020
Pevodník 24z
Y1LR24000
Pevodník 42z (typ AE)
Y1LW98030
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
Pevodník 38z
Y1LR98030
Pevodník 24z (typ AE, erný)
Y1LU24000
Pevodník 26z
Y1LR26000
Pevodník 32z (typ AE)
Y1LU98020
Pevodník 42z (typ AE, erný)
Y1LU98030
FC-M980 XTR dvojpevodník
FC-M660-10 SLX trojpevodník
FC-M985 XTR dvojpevodník
Popis
Oznaení
Pevodník 40z
Y1LS98030
Pevodník 28z
Y1LS28000
Pevodník 42z
Y1LS98010
Pevodník 30z
Y1LS30000
Pevodník 44z
Y1LS98020
* Kombinace pevodník: 40-28z/42-30z/44-30z
Pevodníky pro 9-stupové systémy MTB
FC-M970 XTR trojpevodník
FC-M771-K DEORE XT trekingový trojpevodník
Popis
Oznaení
Popis
Oznaení
Pevodník 22z
Y1H522000
Pevodník 48z
Y1F998020
Pevodník 24z
Y1H524000
Pevodník 48z pro kryt
Y1F998030
Pevodník 32z (AA)
Y1H598010
Pevodník 36z
Y1FV98010
Pevodník 32z (AB)
Y1H598020
Pevodník 26z
Y1J226000
Pevodník 44z
Y1H598030
* Kombinace zub pevodník: 44-32(AA)-22z / 44-32(AB)-24z
FC-M665 SLX dvojpevodník
FC-M960 XTR trojpevodník
Popis
Oznaení
Pevodník 36z (erný)
Y1KG98050
Pevodník 22z (erný)
Y1KF22000
Popis
Oznaení
Pevodník 22z
Y1E522000
Pevodník 24z
Y1E524000
FC-M660 SLX trojpevodník
Pevodník 32z (V)
Y1E598010
Popis
Oznaení
Pevodník 32z (W)
Y1E598020
Pevodník 44z
Y1KF98060
Pevodník 44z
Y1E598030
Pevodník 32z
Y1KF98040
Pevodník 22z (erný)
Y1KF22000
Pevodník 48z (erný)
Y1KF98070
* Kombinace zub pevodník: 44-32(V)-22z / 44-32(W)-24z
FC-M770 DEORE XT trojpevodník
Popis
Oznaení
Pevodník 44z
Y1J198010
Pevodník 32z
Y1J198020
Pevodník 22z
Y1J122000
Pevodník 36z (stíbrný)
Y1KF98050
Pevodník 26z (erný)
Y1KS26000
Pevodník 48z (erný, pro kryt etzu)
Y1KF98080
* Kombinace pastork: 44-32-22z, 48-36-26z
25
Stedová složení
Kliky Hollowtech II s osou jsou “CELISTVÝ SYSTÉM”
Kliky a osa stedového složení mají výrazný vliv na celkové vlastnosti bicyklu. Hladké otáení,
úinný penos energie a odolnost jsou stžejní parametry pi jejich výbru.
Shimano nabízí širokou škálu rzných klik s pevodníky a odpovídajících os tak, aby bylo možné,
pro píslušný bicykl a jízdní styl, zvolit optimální ešení.
Tuhost v ohybu / lom
Tuhost v krutu / lom
Rotaní
vlastnosti
Hollowtech II využívá osu a ložiska prmru 24mm
Zkoumáním všech faktor a testováním jsme zvolili pro osu a píslušná ložiska prmr 24mm,
zaruující optimální pomr rotaních vlastností / tuhosti / pevnosti / možnosti utsnní a
hmotnosti, splující nároky na kvalitu Shimano.
Hmotnost osy / ložisek
Ložiska vn rámu
_ Vtší rozestup a prmr ložisek efektivnji penáší zatížení, zlepšuje stabilitu a zvyšuje tuhost.
ø24mm
_ Q-faktor zstává stejný jako o bžných stedových složení
_ Precizní ložiska zaruují dlouhou životnost a snadnou montáž
Široký rozestup BB
Vtší volnost pro tvarová ešení rám se širší stedovou spojkou a možnost dosažení vtší
tuhosti této oblasti
Špikové utsnní
Špikové utsnní oblasti ložisek prodlužuje životnost, napomáhá k zachování excelentních
vlastností otáení po delší dobu.
Silniní stedová složení
Typ BB
Osa BB pro
nalisování
Typ BB
Šíe plášt osy
86,5mm
Šíe plášt osy
Šíe plášt osy
41mm
Délka osy BB
Vnitní kryt
Typ
Oznaení
×
BB91 špikové provedení
ISMBB9141B
×
BB71
ISMBB7141B
×
Duraace FC7800
ISMFC7800P
Urení
Typ
Oznaení
DURA-ACE
BB7900
ISMBB7900B
ULTEGRA
BB6700
ISMBB6700B
105
BB5700
ISMBB5700B
TIAGRA/Sora
FC4500
ESMFC4500B
DURA-ACE
BB7900
ISMBB7900I
ULTEGRA
BB6700
ISMBB6700I
105
BB5700
ISMBB5700I
TIAGRA/Sora
FC4500
ESMFC4500I
68mm (BSA)
2-DÍLNÝ &
Hollowtech II
—
70mm (Italský)
DURA-ACE
7700
IBB7700B09N
109,5mm
DURA-ACE
7710
EBB7710B09N
DURA-ACE
7710
EBB7710B09NS
113mm
Oznaení Shimano
ES25
EBBES25B13
118mm
Oznaení Shimano (trojpevodník)
ES25
EBBES25B18
118,5mm
DURA-ACE (trojpevodník)
7703
EBB7703B18
68mm (BSA)
OCTALINK
109,5mm
DURA-ACE
7700
IBB7700I09N
113mm
Oznaení Shimano
ES25
EBBES25I13
118mm
Oznaení Shimano (trojpevodník)
ES25
EBBES25I18
118,5mm
DURA-ACE (trojpevodník)
7703
EBB7703I18
110mm
Oznaení Shimano
UN26
EBBUN26B10X
113mm
Oznaení Shimano
UN26
EBBUN26B13X
110mm
Oznaení Shimano
UN26
EBBUN26I10X
113mm
Oznaení Shimano
UN26
EBBUN26I13X
70mm (Italský)
68mm (BSA)
tyhran
70mm (Italský)
26
Typy os stedového složení
Octalink
_ 8-drážkový spoj kliky s osou stedového složení
Lisované stedové složení
_ Lepší zábr a penos energie
Lisované stedové složení využívá osu a ložiska prmru 24mm,
pinášející optimální pomr rotaních vlastností / tuhosti / pevnosti /
možnosti utsnní a hmotnosti i do oblasti stedových složení pro
nalisování.
Za studena kovaná dutá osa
Velice tuhá, dutá osa. Kónické drážkování zaruuje pevné a odolné spojení
mezi klikami a osou stedového složení.
Snadná údržba osy
Spoj OCTALINK nedeformuje kliky. Demontáž klik je proto snadná bez
nutnosti pílišné síly.
tyhran
_ Spoj klik a osy pomocí tybokého komolého jehlanu
SM-BB91
Stedová složení pro MTB / mstská kola
Typ BB
Šíe plášt osy
Prmr misek BB
84,5mm
42mm
K nalisování
Typ BB
2-DÍLNÝ &
Hollowtech II
Vnitní kryt
×
89,5 / 92mm
41mm
Šíe plášt osy
Délka osy BB
68 / 73mm
Urení
Krátký vnitní kryt
Typ
Oznaení
BB91
ISMBB9142A
BB91
ISMBB9141A
BB71
ISMBB7141A
Typ
Oznaení
BB90-A (M980)
ISMBB90AB
BB70
ISMBB70B
BB70
ISMBB70SB
BB51
ESMBB51B
BB80
ISMBB80B
BB80
ISMBB80D
ES25
EBBES25B13
ES25
EBBES25B18
ES25
EBBES25B18
ES25
EBBES25B21
ES25
EBBES25AKB21
ES25
EBBES25B26
ES25-K
EBBES25KB26
ES25
EBBES25C18
—
83mm
113mm
118mm
68mm
121mm
83mm
OCTALINK
68mm
Pro kryt etzu
118mm
ES25-E
EBBES25EC18
126mm
Pro pesmyka typu E
ES25
EBBES25C26
110mm
UN26
EBBUN26B10X
UN26
EBBUN26B13X
73mm
UN26
EBBUN26B13X
Pro pesmyka typu E
UN26-E
EBBUN26EB13X
73mm
113mm
117,5mm
UN26
EBBUN26B17X
UN26
EBBUN26B23X
UN26-K
EBBUN26KB23X
UN26
EBBUN26B23X
UN26
EBBUN26B22X
68mm
tyhran
LL123
68mm
D-NL
73mm
UN26-K
EBBUN26KB22X
UN26
EBBUN26C13X
UN26-E
EBBUN26EC13X
113mm
Pro pesmyka typu E
27
Zarážky
Prvek spojující obuv s pedály
Zarážky vytváí vazbu mezi pedály a obuví. Pedály a zarážky Shimano jsou
vyvíjeny jako celistvý, dokonale fungující bezpený systém s optimálním
penosem energie. Pi intenzivním používání a zvlášt pi využívání pro
chzi se zarážky opotebovávají. Pro udržení spolehlivé funkce a pohodlí je
nutné opotebované zarážky vymnit.
SPD ZARÁŽKY
_ Kování za studena a speciální tepelná úprava
zvyšují odolnost a tuhost pro velké zatížení i
v nároných podmínkách.
_ SPD zarážky jsou konstruovány pro výhradní
použití s pedály Shimano bez vzájemného
poškozování - velká výhoda souástí jednoho
výrobce.
SM-SH51
SM-SH56
_ Pro jednosmrné uvolnní a funkci snadného
upnutí
_ Vícesmrné uvolování, mimo PD-M858
Oznaení Y42498200 (obsahuje plát zarážky)
Oznaení Y42498201 (bez plátu zarážky)
Oznaení Y41S98090 (obsahuje plát zarážky)
Oznaení Y41S98100 (bez plátu zarážky)
_ SPD zarážky Shimano jsou nejodolnjší a nejlépe
fungující zarážky pro pedály Shimano SPD.
ZARÁŽKY SPD-SL
_ Úrove tuhosti optimalizovaná pro dokonalou
souinnost s pedály Shimano SPD-SL.
SM-SH11
SM-SH10
_ Výkyv 6 stup
_ Pevné upnutí
Oznaení Y42U9810
Oznaení Y42U9820
_ Tvar zarážek koresponduje s pedály SPD-SL.
_ Provedení umožující chzi je opateno žlutými /
ervenými pryžovými výstupky, bránícími
poškození ástí zarážek, sloužících pro upnutí
do pedálu.
28
Zarážky
Kladky zadního mnie
Zarážky
• 1 balení (pár)
Urení
Typ
SM-SH10
x
SM-SH11
x
x
Poznámka
Oznaení
Zarážky SPD-SL pro pevné upnutí
Y42U98020
Zarážky SPD-SL, výkyvné upnutí
6 stup
Y42U98010
SILNINÍ:
ZARÁŽKY SPD-SL
MTB:
SPD ZARÁŽKY
x
SM-SH51
(obsahuje plát
zarážky)
x
SM-SH51
(bez plátu zarážky)
x
SM-SH52
(obsahuje plát
zarážky)
x
x
SM-SH52
(bez plátu zarážky)
x
x
x
x
Y42498200
Pro jednosmrné uvolnní a
funkci snadného upnutí
x
x
Y42498201
Y41M98020
Y41M98021
Vícesmrné uvolování
(*mimo PD-M858)
SM-SH56
(obsahuje plát
zarážky)
x
x
x
Y41S98090
SM-SH56
(bez plátu zarážky)
x
x
x
Y41S98100
Kladky zadního mnie
Sady kladek RD
• 1 balení (sada)
• Každá sada obsahuje napínací a vodící kladku
Typ
Úrove produktu
Dyna-Sys
Urení
Oznaení
Oznaení
Sada kladek (špikové silniní provedení)
x
DURA-ACE
RD-7900, -7970, -7800, -7700
Y5X098090
Sada kladek (špikové MTB provedení)
x
XTR
RD-M972, -M971, -M960, -M953, -M952, -M951
Y5VW98100
ULTEGRA, XT, SAINT
RD-6700, -6600, -6500, -M772, -M771, -M770, -M761, -M760,
-M751, -M750, -M810, -M806, -M805, -M801, -M800, -C910
Y5X998080
RD-5700, -5600, -5501, -5500, -4500, -4400, -3400, -3300, -M662,
-M601, -M600, -M592, -M591, -M581, -M580, -M571, -M570,
-M531, -M530, -M511, -M510, -M430, -M330, -T661, -T400, -T300,
-F800, -F700, -C810, -MC20, -MC18, -CT-S500
Y5XH98120
X
X
Samostatná Samostatná
napínací
vodící
kladka
kladka
Sada kladek
(špikové silniní / MTB provedení)
Sada kladek
(Standardní silniní / MTB provedení)
Sada kladek Dyna-Sys
(špikové MTB provedení)
x
x
XTR
RD-M980
Y5XC98110
Sada kladek Dyna-Sys
(vylepšené MTB provedení)
x
x
XT
RD-M773
Y5XF98060
x
SLX
RD-M663
Y5XE98030
Sada kladek Dyna-Sys
(standardní MTB provedení)
29
Náadí
Vedle komponent se stejné pozornosti tší:
profesionální náadí.
Jízdní kolo se pochopiteln skládá z mnoha souástí. Pro využití plného
potenciálu všech komponent je nezbytná odborná údržba. U náadí jsou
velmi dležité rysy vysoká pesnost, funknost a sjednocené tvarosloví.
Proto je Shimano odhodláno pokraovat v produkci špikového
náadí. Profesionální náadí vzniká s maximálním nasazením, ne jako
další z ady produkt Shimano, ale hlavn jako nástroj pro komplexní
péi o bicykly.
TL-CT12
TL-FC36
Náadí Shimano je konstruováno pímo pro komponenty Shimano. Drážkování klí pesn odpovídá píslušným tvarm komponent vetn nezbytných vlí.
Nejnovjší stíbrné a erné klíe (TL-HS33/34/35/37/38/40, TL-FC 36) mají díky laserovému obrábní hladký povrch, snižující nebezpeí otlaení komponent.
TL-LR10
TL-FC36
Klí na pojistné kroužky
_ Použití: Pojistné kroužky, s 1/2” tvercovým
otvorem
Klí na misky BB
_ Použití: Kliky
_ Y13098000
_ Y12009220
TL-LR15
TL-FC33
Klí na pojistné kroužky
_ Použití: Pojistné kroužky
Nástroj na montáž misek
_ Použití: Kliky, s 1/2” tvercovým otvorem
_ Y12009230
_ Y13009230
TL-LR20
TL-FC31
HB-M800 Klí na pojistné kroužky
_ Použití: Pojistné kroužky
Sada dvou plochých klí (TL-FC31)
_ Pro osy BB Octalink 20mm, hlavová
složení a pedály
_ Y25U15000
_ Použití: Kliky
_ Y13098100
TL-HG09
TL-FC18
Klí na pojistné kroužky
_ pro Hollowtech / dvoudílné kliky
Ergonomický šroubovák pro montáž klik
Hollowtech II
_ Použití: Kliky
_ YIZ702000
_ Y13098280
30
TL-FC16
TL-BB13
Klí pro montáž klik
_ pro FC-M960 / FC-M760 / FC-M800 / FC-7800
Nástroj na demontáž stedového složení
_ Použití: Nástroj pro demontáž
nalisovaného BB
_ Y1309220
_ Y13098260
TL-FC11
TL-RD11
Stahovák klik
_ Použití: Kliky
Pípravek na rovnání zadních patek
_ Y13098270
_ Y13098210
TL-FC21
TL-PD63
Klí na matiky pevodník, delší typ
_ pro vtší páku
Klí na seízení kónus
_ Použití: Pedály
_ Použití: Kliky
_ Y46098630
_ Y13009700
TL-FC22
TL-PD33
Klí torx T40 / tvaru “L”
_ Použití: Kliky
Sada PD-M324 pro nastavení kónus
_ Použití: Pedály
_ Y13098240
_ Y41N98040
TL-FC23
TL-MH10
Klí torx T30 / tvaru “T”
_ Použití: Kliky
Víceúelový klí
_ Pro nástroje s 1/2” tvercovým otvorem,
TL-FC33 / LR10 / UN65 / LR20
_ Y13098230
_ Použití: Kliky / Pastorky / Pojistné kroužky
_ Y13098290
TL-BB12
TL-PD40
Klí na osu stedového složení
_ Použití: Nástroj pro nalisování BB
Klí na vyšroubování osy
_ Použití: Pedály
_ Y13098250
_ Y42A09000
31
Náadí
TL-UN66
TL-UN96
Nástroj na demontáž misky
_ pro misky zapouzdených stedových složení
Speciální nástroj
_ Použití: Pevodníky, osa stedového složení
_ Použití: BB
_ Y13098090
_ Y13009075
TL-UN74-S
TL-SR21 / Biík pro pidržení pastork
Nástroj na demontáž misky
_ Použití: BB
_ pro 7/8/9/10 stup
_ Použití: Demontáž pastork
_ Y13009073
TL-SR22 / Biík pro pidržení pastork
_ pro 1/8” etzy
_ Použití: Demontáž dráhového pastorku
TL-8S11
TL-8S20
Nástroj pro demontáž pravého kónusu
_ Použití: Náboj s vnitním azením
INTER-8
Nástroj pro montáž pravého kónusu
_ Použití: Náboj s vnitním azením INTER-8
_ Y70800200
_ Y70800600
TL-CT12
TL-8S30
“Cyklo klešt” na lanka a bowdeny, s výstupky
pro korekci tvaru bowdenu po odstižení
_ Y09898010
Nástroj na unaše
_ Použití: Náboj s vnitním azením INTER-8
TL-FW30
TL-HA20
Nástroj na demontáž volnobžných pastork typu SD
_ Y12009050
Nástroj na montáž ložisek
_ pro SAINT
_ Y70800300
_ Y25U14000
32
TL-SR21: Y12189000
TL-SR22: Y12189010
TL-FW40
TL-FW45
Nástroj na demontáž volnobžných pastork
_ Použití: Nástroj na montáž ložisek pro SAINT
Nástroj na demontáž volnobžných pastork MX
_ Použití: 4 výstupky pro BMX Volnobžky
s jedním pastorkem
_ Y12009040T
_ Y12009150
TL-CN27
Nýtovae etzu
_ v propaganí sad
TL-HS37 / Klí na kónusy náboj (17mm)
TL-HS38 / Klí na kónusy náboj (18mm)
_ Y13098180
TL-HS37: Y23098030
TL-HS38: Y23098040
TL-HB16
TL-HS21 / Klí na kónusy náboj (15mm x 23mm)
Nástroj pro nastavení náboje
_ Y20W98020
_ pro FH-M800
TL-HS21: Y3C228000
TL-HS22: Y3C227000
TL-HS23: Y20W04000
TL-HS22 / Klí na kónusy náboj (17mm x 24mm)
_ pro FH-M800
TL-HS23 / Klí na kónusy náboj
TL-HS33: Y23098000
TL-CN41
TL-HS33 / Klí na kónusy náboj (13mm)
Mrka etzu
_ Použití: Kontrola opotebení etzu
TL-HS34 / Klí na kónusy náboj (14mm)
_ Y12152000
TL-HS35: Y23098010
TL-HS35 / Klí na kónusy náboj (15mm)
TL-HS36: Y23098020
TL-HS40
Klí kónusy náboj a pedál, šíka 20mm
_ Použití: Kónusy náboj a pedál
_ Y13098320
33
Dílenská balení produkt
Originální dílenská balení náhradních díl Shimano
napomáhaly snadnému a rychlému odebírání náhradních díl Shimano. Tato
balení v cykloprodejn také vyjadují, že zde spoléhají na znakovou kvalitu
Shimano a nabízí originální náhradní díly za atraktivní ceny. Menší pohyblivé
souásti a souásti komponent Shimano stední a nejvyšší úrovn budou
dodávány stejn jako doposud jako samostatn balené položky.
Nová dílenská balení pináší hned ti výhody:
1. úspora asu pi rozbalování,
2. nižší náklady a
3. mén obal v odpadu
Je to ekologické i ekonomické.
Originální souásti pro zachování špikových vlastností za atraktivní cenu!
Originální náhradní díly v pimených dílenských množstvích jsou
dodávány v kartonových krabicích, šetrných k životnímu prostedí,
potištných výraznou modrou barvou. Obaly jsou navrženy tak, aby
Dodávána jsou následující dílenská balení:
Brzdové špalíky
Použití
Typ
Množství
Oznaení
Silniní brzdové špalíky
R55C3
Špikové brzdové špalíky. Výborné vlastnosti za sucha i mokra. Pro použití v závodech.
50 pár
Y8FN98091
M70R2 tvrdé
Špikové brzdové špalíky. Výborné vlastnosti za sucha i mokra. Pro použití v závodech.
50 pár
Y8AA98211
S70C tvrdé
Základní provedení brzdových špalík Dobré vlastnosti za sucha i mokra. Opotebovávají se v blátivém
prostedí.
50 pár
Y8A298031
M70T3
Dobré vlastnosti pedevším za mokra. Nepatrn hlunjší. Rychlejší opotebovávání ráfk, tendence
k vadnutí.
50 pár
Y8BM98110
S65T
Dobré vlastnosti za sucha. Obvykle nízká hlunost. Opotebovávají se v blátivém prostedí.
50 pár
Y8GP9803A
V-BRZDOVÉ kazetové
brzdové špalíky
V-BRZDOVÉ špalíky
Brzdové destiky
Typ
Množství
Oznaení
M06 kovové destiky
25 pár
Y8CL98011
A01S polymerové destiky
25 pár
Y8EP98011
B01S polymerové destiky
25 pár
Y8ES98031
Lanka azení
Ø (mm)
Materiál
Délka (mm)
Množství
1,2
Nerez ocel s povlakem PTFE
2100
50
Y60098621
1,2
Nerez ocel
2100
100
Y60098630
1,2
Ocel
2100
100
Y60098520
Bowden azení (pro lanka ø1,2mm)
Typ
Délka (m)
Barva
Oznaení
SIS-SP40
50
erná
Y60098710
SIS-SP41
50
erná
Y60098580
Oranžová
Y60098586
SIS-SP41
34
50
Zelená
Y60098585
Modrá
Y60098582
ervená
Y60098583
Žlutá
Y60098584
Bílá
Y60098581
Hi-Tech šedá
Y60098590
Oznaení
Brzdová lanka / silniní
Ø (mm)
Materiál
Délka (mm)
Množství
1,6
Nerez ocel s povlakem PTFE
2050
50
Oznaení
Y80098571
1,6
Nerez ocel
2050
100
Y80098561
1,6
Ocel
2050
100
Y80098531
Brzdová lanka / MTB / silniní
Ø (mm)
Materiál
Délka (mm)
Množství
Oznaení
1,6
Nerez ocel
2050
100
Y80098551
1,6
Ocel
2050
100
Y80098521
Brzdový bowden (pro lanka ø1,2mm)
Typ
Délka (m)
Barva
Oznaení
SLR
40
erná
Y80900011
SLR
40
Hi-Tech šedá
Y80900012
Oranžová
Y80900020
Zelená
Y80900019
Modrá
Y80900016
ervená
Y80900017
Žlutá
Y80900018
Bílá
Y80900015
SLR
40
M-Systém
40
erná
Y80900013
M-Systém
40
Hi-Tech šedá
Y80900014
Hadiky kotouových brzd
Typ
Délka (m)
Barva
Oznaení
SM-BH59
10
erná
Y13098390
SM-BH59
10
Bílá
Y13098460
SM-BH80 (SAINT)
10
erná
Y13098400
Dílenská balení etz
Urení
etz
Typ
Množství
Oznaení
CN-HG40, 6/7/8 stup
20
ECNHG40115S
CN-HG70, 6/7/8 stup
20
ICNHG70116S
CN-HG53, 9 stup
20
ICNHG53116S
CN-NX10, NEXUS
20
ECNNX10C114S
Typ
Množství
Oznaení
CS-HG30-I 7 stup
10
ECSHG30I7128PS
CS-HG50-8I, 8 stup
10
ECSHG50I8130AS
CS-HG50-8, 8 stup
10
ICSHG508326S
10
ICSHG509225S
10
ICSHG509132S
10
ICSHG509134S
10
ICSHG619132S
Dílenská balení kazetových pastork
Urení
Pastorky
CS-HG50-9, 9 stup
CS-HG61-9, 9 stup
35
Maziva a oleje
Mazací tuk pro SIS-SP41
Sada vyplachovacího oleje WB (kádinka a nádoba)
_ Speciální mazací tuk pro SIS-SP41
_ Y00298010
_ Bowden
_ Nádoba 50g
Namáecí kádinka
_ Y04180000
_ Y00201100
Nádoba s olejem
_ Y00201000
Mazací tuk pro válekové brzdy
Mazací tuk pro vnitní pevody
_ Tuba 100g
_ Tuba 100g
_ Y04120400
_ Y04120800
_ Nádoba 2,5kg
_ Y04120900
Minerální olej pro kotouové brzdy
_ 50ml
_ Y83998010
_ 1000ml
_ KSMDBOILO
36
Maziva a oleje
Mazací tuk
Pípravek proti zatuhnutí spoj
Odmašova
_ Funkce: maže a snižuje tení. Zaruuje optimální
životnost komponent. Brání vnikání vody a
neistot. Nepoškozuje pryžová tsnní.
_ Funkce: pedchází zatuhnutí spoj jak v dsledku
koroze kovových souástí, tak v dsledku
poškození závit. Není nebezpený pro kovy
a pryže. Brání vrzání klik.
_ Použití: úinn odmašuje avšak nepoškozuje
kovové a pryžové souásti. Rychle odstrauje
neistoty a maziva.
_ Použití: náboje, hlavové složení, ložiska
osy BB, atd.
_ Použití: sedlovky, závity klik, šrouby a matice.
_ Použití: etz, pastorky, mnie pevod,
náboje, atd.
_ WS8000405, tuba 50ml
_ WS8000425, tuba 50ml
_ WS8000203, sprej 125ml
_ WS8000403, tuba 125ml
_ WS8000423, tuba 125ml
_ WS8000201, sprej 200ml
_ WS8000401, nádoba 650ml
_ WS8000421, Nádoba 455ml s kartákem
_ WS8000205, lahev 1 litr
_ WS8000441, aplikaní pistole pro tubu 125ml
Mazací olej
Pípravek proti zatuhnutí spoj
Pípravek na mytí bicyklu
_ Funkce: snižuje tení a hlunost. Chrání proti
korozi Zvyšuje odolnost. Vysoká viskozita
zaruuje dobrou pilnavost. Ideální do vlhka.
_ Funkce: snižuje tení, hlunost a opotebení,
vytváí suchou povrchovou vrstvu. Zvyšuje
odolnost. Ideální pro suché prostedí.
_ Použití: zmkuje a pomáhá odstraovat
zaschnuté neistoty. Nepoškozuje kovy, pryže
ani plasty
_ Použití: etz, pastorky, pevodníky, lanka
_ Použití: etz, pastorky, pevodníky, lanka
_ Použití: celý bicykl
_ WS8000121, nádobka 100ml
_ WS8000131, nádobka 100ml
_ WS8000313, sprej 125ml
_ WS8000311, sprej 200ml
_ WS8000321, lahev 1 litr
Mazivo na etz a lanka
Pípravek na leštní
_ Funkce: Prostupuje a maže pohyblivé souásti;
vytváí ochranný povlak, prodlužující životnost
etzu.
_ Funkce: leští a chrání lakované povrchy.
Odpuzuje vodu a neistoty.
_ Použití: etzy a lanka
_ WS8000303, sprej 125ml
_ WS8000103, sprej 125ml
_ WS8000301, sprej 200ml
_ Použití: rám a lakované souásti
_ WS8000101, sprej 200ml
37
Symboly
ŠPALÍKY ELISOVÝCH BRZD
V-BRZDOVÉ ŠPALÍKY
BRZDOVÉ DESTIKY
Pro elisové brzdy
Brzdové špalíky elisových brzd
Pro V-brzdy
V-brzdové špalíky
Pro kotouové brzdy
Brzdové destiky
Použití za sucha
Dobré vlastnosti pi použití za sucha
Pro brzdy cantilever
Brzdové špalíky pro brzdy cantilever
Úrove brzdné síly
prmrná,
velmi vysoká
Použití za mokra
Dobré vlastnosti pi použití za mokra
Úrove brzdné síly
nadprmrná,
Kovové destiky
Trvale dobré vlastnosti za sucha i mokra, vysoká
brzdná síla a životnost
Mkké složení
Snižuje opotebení ráfku
Použití za sucha
Dobré vlastnosti za sucha.
Polymerové destiky
Mén hluné než destiky ze spékaných
kov, jemnjší dávkování
Pro ráfky z Al slitin
Standardní špalíky pro ráfky z Al slitin
Použití za mokra
Dobré vlastnosti za mokra
Chladi
Prodlužuje životnost destiek, chladící
technologie snižuje vadnutí
Pro karbonové ráfky
Navrženy speciáln pro karbonové
ráfky, odolávají tecímu teplu
Pro ráfky z Al slitin
Standardní špalíky pro ráfky z Al slitin
Titanový nosný plát
Titanový plát nese polymerové destiky,
snižuje hmotnost a zlepšuje odvod tepla
Pro keramické ráfky
Speciální tvrdá sms pro keramické
ráfky
Pro obrobené brzdné plochy ráfku
Složení pro snížené opotebovávání
Titanový nosný plát
Titanový plát nese kovové destiky, snižuje
hmotnost a zlepšuje odvod tepla
Pro keramické ráfky
Speciální tvrdá sms pro keramické
ráfky
Použití za sucha
Dobré vlastnosti za sucha.
prmrná,
velmi vysoká
nadprmrná,
Použití za mokra
Dobré vlastnosti za mokra
Špičková funkčnost...
... vyžaduje originální
součásti!
38

Podobné dokumenty

PRAVIDLA Cyklistiky - Svaz cyklistiky Pardubického kraje

PRAVIDLA Cyklistiky - Svaz cyklistiky Pardubického kraje je stanoven pro muže i ženy na 17 let v roce konání mistrovství. V0212. Minimální v k závodník dosažený v roce konání OH (platí pro muže a ženy), kte í mohou reprezentovat R v cyklistických discipl...

Více

Lékárnička do terénu (pdf, 14 stran)

Lékárnička do terénu (pdf, 14 stran) pokud to jde, je vždy lepší se užívání lék vyhnout; v ostatním p ípad si dob e p e t te p íbalový leták, kde najdete informace o interakcích s ostatními léky nebo jejich nežádoucích ú incích, dávko...

Více

20 - Skládací kola

20 - Skládací kola umožní použití Trail Gatoru na více tažných kolech, bez nutnosti demontáže upínacího zařízení

Více

Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického meření

Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického meření nebo více materiálových sloºek, neboli fází. Nespojitá fáze kompozitního materiálu zaji²´ující pevnost a tvrdost se nazývá výztuº. Výztuº, nej£ast¥ji ve form¥ vláken nebo malých £áste£ek, je vloºen...

Více

NOVINKY - PEDALSPORT sro

NOVINKY - PEDALSPORT sro Stahovák na misky středového složení Shimano, SRAM, Truvativ Giga X-Pipe, FSA, Race Face, Campagnolo apod., které mají po obvodě 16 mělkých drážek a vnější průměr 44 mm. Zakončen vnějším 6HR 25,4 m...

Více

Kompatibility Duracell Panasonic VW-VBD140

Kompatibility Duracell Panasonic VW-VBD140 NV-GS10, NV-GS10B, NV-GS10EG, NV-GS10EG-A, NV-GS10EG-R, NV-GS10EG-S, NV-GS100K, NVGS120, NV-GS120B, NV-GS120EG-S, NV-GS120GN, NV-GS120GN-S, NV-GS120K, NV-GS140, NVGS140EG-S, NV-GS150, NV-GS150B, NV...

Více