TEL - Katedra architektury

Komentáře

Transkript

TEL - Katedra architektury
Ing.arch. Veronika BUBENÍČKOVÁ
externista
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace:
Architektonická kancelář:
WWW:
Referenční díla (autorská spolupráce):
Ing.arch. Pavel ČAJKA
odborný asistent / autorizovaný inženýr ČKAIT
MÍSTNOST: D2121
TEL: 5406
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: bytové stavby, občanské stavby, sportovní stavby
Referenční díla (autorská spolupráce): Federální shromáždění – nástavba,
školy a sportovní stavby-Alžír, Jihozápadní město Praha – HIP, Nové Butovice,
modernizace Starých Vinohrad (konverze)
Ing.arch. Ludmila ČAJKOVÁ
odborný asistent
MÍSTNOST: A717
TEL: 7188
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Referenční díla (autorská spolupráce): rekonstrukce dětské léčebny
Poděbrady, zdravotní středisko Pirette, Alžír, mateřská škola pro pohybově
postižené děti Elbiar, Alžír, půdní vestavba pro administrativu a ateliery Praha
5, kavárna v budově telekomunikací v Lausanne, přístavba provozně-technické
budovy pro Institut Ministerstva průmyslu, Praha
Č
Ing.arch. Jaroslav DAĎA
zástupce vedoucího katedry / odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A725
TEL: 7196
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: občanské stavby, novostavby v kontextu historického prostředí
Architektonická kancelář: ATELIÉR DAĎA
WWW: www.atelierdada.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Polyfunkční budova PAWLICA - Praha
Ruzyně
Ing. Jan DVOŘÁK, Ph.D.
odborný asistent
MÍSTNOST: D2005
TEL: 4359
Doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc.
docent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2116
TEL: 5304
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: AAC servis s.r.o.
WWW: www.aacpraha.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Rekonstrukce Zastupitelského úřadu ČR
Pyongyang /Severní Korea + Bejrút / Libanon, 2010, Objekt 10 - Centrum
Dolní Břežany, 2010, Nové náměstí Dolní Břežany, 2010, Rekonstrukce
Valdštejnského paláce
D
Ing.arch. Vojtěch DVOŘÁK
odborný asistent
MÍSTNOST: D1092
TEL: 4779
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: vizualizace, grafické prezentace
Architektonická kancelář: Schrapnel
WWW: www.schrapnel.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Virtuální prohlídky administrativních
budov, Luxembourg či Brusel Virtuální prohlídka a historická rekonstrukce
gotické podoby Domu u Kamenného zvonu pro výstavu Královský sňatek 3D
model historické podoby měst Opava či Uherské Hradiště
Ing.arch. Pavel FILSAK
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A723
TEL: 7194
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Ing.arch. Jaroslav FRANČE
externista / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: občanské a průmyslové stavby, bytové stavby
Architektonická kancelář: AF atelier Franče
Ing.arch. Vladimír Gleich
odborný asistent / autorizovaný architekt
·
MÍSTNOST: D2122
TEL: 4759
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba, interiér
Specializace: stavby pro bydlení, veřejné a lázeňsko-rekreační stavby
Architektonická kancelář: Industry & Building Investment a.s., ATANAMI44
WWW: www.ibinvestment.eu/projekty-a-realizace/
(stránky v rekonstrukci, uvedeny práce pouze do roku 2000)
Referenční díla (autorská spolupráce): Rekonstrukce interiérů poslucháren
ČVUT, Fsv, objekt C v Praze – v realizaci, Rekonstrukce fasády obj. C, Fsv,
ČVUT v Praze vč. vstupní markýzy, Soubor bytových domů v Lipníku nad
Bečvou, Kult. a inform. centrum Zašová na Moravě s víceúčelovým divadelním
sálem, Interiéry stylových gastroprovozů v historické budově Národního a
Stavovského divadla v Praze, Rekonstrukce hotelu Fit v Přerově a Trutnově
Léčebně rekreační areál Radlík u Jílového, Obchodní dům Pardubice, Rusko –
rekonstrukce hotelu Saloča/Ryazaň, revitalizace průmyslových objektů, Bolnaja
a Majak v Moskvě, Rekonstrukce hotelu v Řepích, Praha, Rekonstrukce byt.
domu na hotel Clarion**** – Praha 2
Ing.arch. Karel HÁJEK, Ph.D.
odborný asistent
MÍSTNOST: D1102
TEL:
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba, inženýrské stavby
Architektonická kancelář:
WWW:
Referenční díla (autorská spolupráce):
Ing. Vladimír HAMATA, CSc.
odborný asistent
MÍSTNOST: D2005
TEL: 4359
H
Akad.soch. Ctibor HAVELKA
odborný asistent
MÍSTNOST: A736
TEL: 7901
Pedagogické zaměření: architektonické kreslení
Specializace: kresba,malba,sochařství
Referenční díla (autorská spolupráce): pomník Milady Horákové (Pankrác),
restaurátorské práce ve vestibulu novorenesančního domu (arch.Zítek),
Zborovská Smíchov, socha Krista v Sydney
Prof.Ing.arch. Michal HLAVÁČEK
profesor / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2112
TEL: 5307
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: Hlaváček & PARTNER, s.r.o.
WWW: www.hlavacek-partner.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Revitalizace Staroměstského náměstí,
Mladá Boleslav, Stavba roku 2011, Podzemní domy Horní Počernice, nominace
Stavba roku 2010, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2004
Ing.arch.Ing. Jana HOŘICKÁ, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry / odborný asistent
MÍSTNOST: D2114
TEL: 5302
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: brownfields, průmyslové dědictví, bytové stavby
Referenční díla (autorská spolupráce): soutěž „Transformace industriálního
území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6“, 2010; konference
„Průmyslové dědictví – na hraně…“ v rámci 6. mezinárodního bienále:
Industriální stopy 2011
Ing.arch. Petr HOUSA
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2116
TEL: 5304
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: konverze objektů 19.stol., dřevostavby
Architektonická kancelář: CASUA
WWW: www.casua.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Myšák Gallery, budova Českého
statistického úřadu, Dům U Závoje
Prof. Akad.arch. Mikuláš HULEC
vedoucí katedry / profesor / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2111
TEL: 3982, 4717
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: restaurování a obnova památek, divadla/historická divadla,
novostavby v historickém kontextu
Architektonická kancelář: Hulec & Špička Architekti
WWW: http://www.hs-architekti.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): komplexní obnova exteriéru Petschkovy
vily - Residence velvyslance USA v Praze, obnova a přístavba Domu umění Dominikánského kláštera v Opavě, konzervace kostela sv. Václava (zvláštní
cena v soutěži Interiér roku 2007), obnova a rekonstrukce barokního divadla
na zámku ve Valticích, členství: Sbor expertů OPP MHMP, Centrum pro
ochranu a restaurování architektury, o.p.s. (CORA)
Ing.arch. Ivo CHVOJKA
externista
MÍSTNOST:
TEL:
Pedagogické zaměření: architektonické kreslení
Ing. Michal CHALUPA
odborný asistent / člen AS FSv
MÍSTNOST: D1092
TEL: 4779
Pedagogické zaměření: modelové projektování
Specializace: architektonické modely
Kancelář: PK MODEL s.r.o.
WWW: www.pkmodel.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): model Danube House, Praha, model
Kavčí Hory Office Park, Praha, model Nagornoe, Moskva
CH
DiS. Lenka JENÍKOVÁ
sekretářka katedry architektury
MÍSTNOST: D2110
TEL: 5475
Ing.arch. Ladislav KALIVODA, CSc.
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A724
TEL: 7195
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: školské stavby, nízkoenergetické stavění
Architektonická kancelář: Kapro, Stavba 15 s.r.o.
WWW: www.stavba15.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Rekonstrukce vily Traub Praha 6,(
zastoupení EC v ČSFR) 1992, Svatební obřadní síň radnice ve Mšeně 1994,
Půdní nástavba ul.Nad Královskou oborou Praha 7, 2003-07
K
Ing.arch. Jiří KÁRNÍK
externista
MÍSTNOST:
TEL:
Pedagogické zaměření: architektonické kreslení
Ing.arch. Jan KAŠPAR, Ph.D.
odborný asistent / člen AS FSv
MÍSTNOST: A740
TEL: 7904
Pedagogické zaměření: architektonické kreslení, ateliérová tvorba
Ing.arch. Hana Klapalová
odborný asistent
MÍSTNOST: D2116
TEL: 5304
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Ak.arch. Jan KEREL
externista / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: AHK - Architekti Hölzel a Kerel
WWW: www.ahk.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Palác Myslbek, 1996, Gate
Administrativa Praha, 2007, Hotel Ibis, 2004
Ing.arch. Iva KNAPPOVÁ
odborný asistent
MÍSTNOST: A723
TEL: 7194
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: občanské stavby
Architektonická kancelář: KPP-komplexní projektové práce
Referenční díla (autorská spolupráce): okresní archiv v Berouně, státní archiv
na Chodovci, rekonstrukce zámečku Hanspaulka, rekonstrukce barokního
domu u Kočků, Staré Město, Praha
Ing.arch. Luboš KNYTL
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2114
TEL: 5321
Pedagogické zaměření: nauka o budovách, ateliérová tvorba
Specializace:
Architektonická kancelář: AP Studio Perlík a Knytl
Referenční díla (autorská spolupráce): Rekonstrukce zámku Potštejn (etapy od
r.2006 dosud), Shopping park Olympia Plzeň (realizace 2004), Vodní a golfový
park Malletova (etapy od r. 2008 dosud)
Doc.Ing.arch. Miloš KOPŘIVA
docent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D1102
TEL: 5308
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: sportovní a volnočasové stavby, velkorozponové konstrukce z folií
a membrán
Architektonická kancelář: Sportovní projekty s.r.o
WWW: www.sportovniprojekty.cz
Referenční díla (autorská spolupráce ): Zimní stadion Strakonice, Sportovní
centrum Barrandov, Aquapark Špindlerův Mlýn, členství: ČKA, IAKS International association for sport and leisure
Doc.Ing. Bedřich KOŠATKA, CSc.
docent / člen AS FSv / autorizovaný inženýr ČKAIT
MÍSTNOST: D2113
TEL: 4714
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: bytové a občanské stavby, zemědělské stavby
Referenční díla (autorská spolupráce): rezidenční půdní byty v Praze 6,
hromadné podzemní garáže v Praze 6
Doc.Ing.arch. Patrik KOTAS
docent
MÍSTNOST:
TEL:
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba, architektura inženýrských staveb
Ing.arch. Ing. Filip KLOZAR
externista
MÍSTNOST:
TEL:
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Ing. Přemysl KRAUS
odborný asistent
MÍSTNOST: D1092
TEL: 4779
Pedagogické zaměření: modelové projektování
Specializace: architektonické modely
Kancelář: PK MODEL s.r.o.
WWW: www.pkmodel.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): model Škoda Part Center, model visutá
dráha Wuppertal, model Aupark Brno
Ing.arch. Jaromír KROČÁK
externista / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT
WWW: www.arch.cz/krocak
Referenční díla (autorská spolupráce): Celková rekonstrukce a revitalizace
středověkého hradu v Soběslavi - „Záchrana gotického hradu v Soběslavi
s konverzí na městskou knihovnu s informačním a kulturně vzdělávacím
centrem“, (Realizace získala ceny: PRESTA – nejlepší prestižní stavba Jižních
Čech 2011 v oboru rekonstrukce, cena INSPIRA 2011 jihočeského hejtmana,
hlavní cena GRAND PRIX 2011 českých architektů v oboru rekonstrukce),
2012, Celková rekonstrukce, přestavba a přístavba hotelu Gomel a hotelového
areálu v Českých Budějovicích na hotel a kongresové centrum „Clarion
Congress Hotel České Budějovice****“, Celková přestavba a přístavba
administrativní budovy firmy FERT v Soběslavi včetně řešení interiérů, 2012
Ing. Klára KROFTOVÁ, Ph.D.
odborný asistent
MÍSTNOST: A718
TEL: 7189
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: historické konstrukce, rekonstrukce a obnova staveb
Referenční díla (autorská spolupráce): Rekonstrukce vesnického stavení,
okr.Plzeň-Jih, 2000; Rekonstrukce funkcionalistické vily, Praha 5-Zbraslav,
2003; Návrh zařízení interiéru kanceláře, Praha 1, 2006; Přestavba rodinného
domu, Praha 4-Kunratice, 2010; Modernizace bytové jednotky, Praha 6, 2011
Spoluřešitel: VZ1 - MSM6840770001-Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí (ukončen 2011); NAKI - DF12P01OVV037Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování
historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a
nanovláken (2012-2016)
Ing.arch. Tomáš KUBAL
externista
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář:
WWW:
Referenční díla (autorská spolupráce):
Ing.arch. Milan KVÍZ
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2121
TEL: 5406
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: Atelier M1 s.r.o. – projektový partner
WWW: www.atelierm1.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Pro Arcibiskupství pražské:
Rekonstrukce hist. domu Pštrossova 17, Praha 1 (1998), Rekonstrukce barokní
fary u sv. Štěpána, Praha 2 (2002), Pro Galerii výtv. umění Cheb:
Rekonstrukce býv. kostela sv. Kláry pro expozici gotické plastiky (2003), Pro
MZV ČR: Ženeva – rekonstrukce rezidence velvyslance při OSN (1999), Tunis rekonstrukce rezidence velvyslance (2003), Alžír – rekonstrukce budovy ZÚ
(2004), New York – rekonstrukce České národní budovy (2008)
Ing.arch. Štěpán LAJDA
odborný asistent
MÍSTNOST: D2116
TEL: 5304
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Ing.arch. Petr LÉDL, PhD.
odborný asistent
MÍSTNOST: D2114
TEL: 5302
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: Ing.arch. Petr Lédl
WWW: www.archledl.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Polyfunkční dům v Karlových Varech,
nádraží v centru – Brno, Esplanade apartments Špindlerův Mlýn, lávka v
Jelením příkopu – Praha, revitalizace Kodaňské ulice v Praze
Ing.arch. Petra LENZ
odborný asistent
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba, interiér
L
Ing.arch. Eva LINHARTOVÁ
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2112
TEL: 5307
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: průmyslové stavby, revitalizace a konverze
Referenční díla (autorská spolupráce): oblast energetiky – el. SOMA, blok 5+6
(Turecko), odsíření ENO (SR), KRGO EMĚ II (ČR), Rekonstrukce a interiéry
dozoren el. Rabigh a Al Jouf/ Saúdská Arábie, Závod na výrobu datových
rozvaděčů Conteg/ Pelhřimov, konverze průmyslového objektu na hotel/ Praha
4 – Nusle, Rezidence Petrohradská / Engel Group
M
Ing.arch.akad.arch. Zora MARTINOVÁ
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A717
TEL: 7188
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: bytové stavby,interiér
WWW: www.arch.cz/martinova
Ing.arch. Ing. Tomáš MED, Ph.D.
externista
MÍSTNOST: D2112
TEL: 5477
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: Med : Pavlík architekti
WWW: http://www.mparchitekti.cz/
Referenční díla (autorská spolupráce):
Ing.arch. Běla MENČLOVÁ
odborný asistent
MÍSTNOST: A720
TEL: 7191
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: bytové stavby
Referenční díla (autorská spolupráce): rekonstrukce RD P5 Štěpánkova, RD
Vysoký Chlumec, studie RD Vraný nad Vltavou, RD Buchlovice, RD Lipence,RD
Nový Jáchymov
Jiří MEZERA
technický pracovník
MÍSTNOST: D1092
TEL: 4779
Pedagogické zaměření: počítačová grafika
Specializace: grafická prezentace, produkty Adobe, Autodesk
Architektonická kancelář: Schrapnel
WWW: www.schrapnel.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): grafika: logo "Atelieru D", redesign loga
"Stavba roku", vizuální styl "EARCH.CZ"
Doc.Ing.arch. Petr MEZERA, CSc.
docent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A724
TEL: 7195
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: školské stavby, stavby pro sport a rekreaci
Architektonická kancelář: AK Ing.arch. Petr Mezera
Referenční díla (autorská spolupráce): Sportovní areál SK Slavie Praha, 1974,
Mateřská škola Kostelní ulice, Praha 7, 2012, Rodinné domy, Souteže:
mezinárodní architektonické a urbanistické soutěže (soubory vys.škol)
(ocenění), architektonické a urbanistické soutěže ČR (ocenění), člen porot
architektonických a urbanistických soutěží, studentskýchsoutěží /ČR,
publikace: vysokoškolská učebnice / spoluautor, vysokoškolská skripta / autor,
spoluautor
Ing.arch. Vlado MILUNIĆ
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A723
TEL: 7194, 605 769 079, 222 231 989
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba, projektování pomocí modelů
Specializace: sociální stavby, věže, lávky, vinařství, rekonstrukce, domy dětí
Architektonická kancelář: Studio VM
WWW: www.arch.cz/milunic/, cs.wikipedia.org/wiki/Vlado_Miluni%C4%87
archiweb.cz/architects.php?type=arch&place=cr&action=show&id=534
Referenční díla (autorská spolupráce): Domovy důchodců (s Janem Línkem):
Bohnice (1972-82), Malešice (1974-85), Chodov (1983-87), Háje (1983-89),
Svobodárna sester (1974-85), stacionář České Budějovice (1990-93)
Tančící dům (1990-96) (s Frankem Gehrym), klub Radost FX (1991-92),
poutač GHMP Valentinská Praha 1 (1993-7), areál Hvězda Petřiny Praha 6
(1994-00), dům U Zlatého prstenu-Ungelt (1995-97), Dům dětí a mládeže
Modřany (2000-05), Česká čtvrť Shanghai (2002-05) (se čtyřmi kolegy), radar
Ruzyň (2005-07), Rodinné domy: Břevnov (1991-93), Choceň (1994-95), Planá
nad Lužnicí (1999-06), Čím (2000), Lobkovice (2002-5), Jesenice (2003-5),
České Budějovice (2003-5), Dubeček (2004-7), Radotín (2005-7)
Dipl.Ing. Vladimír NEKOLA
externista
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář:
WWW:
N
Doc.Ing.arch. Zdenka NOVÁKOVÁ, CSc.
docent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A718
TEL: 7189
Pedagogické zaměření: interiér
Specializace: výstavy, výtvarná spolupráce
WWW: www.volny.cz/zmnovakova/architektura
Referenční díla (autorská spolupráce): Soubor budov zahraničního obchodu
Chemapol – Investa / Praha 10, Stálá expozice sbírky starého českého umění
Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Pražský hrad, Stálá expozice
severočeského umění 14.–18. stol. v interiéru přesunutého gotického kostela
v Mostě, členství: AIA (Asociace interierových architektů), UVU (Unie
výtvarných umělců), JUV (Jednota umělců výtvarných), Mezinárodní akademie
umění Il Convivio, Sicilie
Ing.arch. Petra NOVOTNÁ
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A721
TEL: 7192
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace:bytové stavby,malé a velké občanské stavby
Architektonická kancelář: Ing.arch.Petra Novotná
Referenční díla (autorská spolupráce): Architektonické studie:Nástavba
panelového domu Odolena Voda 2007, Novostavba rekreačního domu
Loděnice u Berouna 2010, Projekty: Adaptace fary na kulturně společenské
centrum Běrunice 2010, Novostavba rodinného domu Hostivice 2012
Územní plány a studie: Územní plán obce Chlum nad Berounkou2012
Územní studie zástavby rodinných domů Studeněves 2012, Realizace:
Interiér Pavilonu D v nemocnici ve Slaném 2009, Modernizace knihovny
Etnologického ústavu AV ČR 2009, Půdní vestavba činžovního domu Praha
Smíchov 2009
Doc.Ing.arch.Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry / zástupce proděkana pro A+S / docent / člen AS
FSv
MÍSTNOST: D2113
TEL: 5301
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: venkovský prostor
Architektonická kancelář: AZP - ateliér Zuzana Pešková
WWW: azp.iplace.cz/ ; http://expertmaps.717.cz/
Referenční díla (autorská spolupráce): Revitalizace historického jádra města
Slaný, rekonstrukce statku č.p.4 v Koněprusích, identifikace středověkých
vyměřovacích soustav, členství: SCHKO Křivoklátsko
Ing.arch. Lenka POPELOVÁ, Ph.D.
odborný asistent
MÍSTNOST: A831
TEL: 7903
Pedagogické zaměření: dějiny architektury, teorie architektury
Prof.Ing.arch. Josef POSPÍŠIL, CSc.
profesor / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2122
TEL: 4759
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: průmyslové stavby
Architektonická kancelář: Studio A – MOLAB
Referenční díla (autorská spolupráce): úprava okolí a interiery administrativní
budovy MF pro spol. GALILEO EU, Výzk.záměr „Modelové metody
Projektování, modelové a zobrazovací techniky v architektuře“ MŠK 1999-2004
/vedoucí týmu FA a FSv ČVUT/GAČR 103/06/1802 „Experimentální metody
projektování“ - hlavní řešitel grantu / dvanáctičlenný tým FA a Fsv /katedra
architektury/ 2005-2008
Akad.arch. Ing. Jiří POŠMOURNÝ
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A725
TEL: 7197
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: rekonstrukce historických objektů, výstavnictví
Architektonická kancelář: ATELIER AGM
PhDr. Rudolf POŠVA, CSc.
odborný asistent
MÍSTNOST: A722
TEL: 7193
Pedagogické zaměření: dějiny architektury, dějiny umění
Specializace: stavebně historický průzkum, dějiny barokní architektury
Referenční díla (autorská spolupráce): Stavebně historický průzkum zámku
Líčkov, 2011, Stavebně historický průzkum Kostela sv. Mikuláše v Kašperských
Horách, 2012, Nad hrady a zámky České republiky, Ottovo nakl. 2011
Ing. Jan PUSTĚJOVSKÝ, Ph.D.
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2112
TEL: 5477
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: Konverze průmyslových objektů, obnova venkova, low-costové
stavby
Architektonická kancelář: 23studio | platforma architektů
WWW: www.23studio.cz
Referenční díla: Rozvojová studie revitalizace býv. Vojtěšské huti – Kladno,
Změna ÚP Chorušice, Regulační plán Velký Újezd u Chorušic, územní studie
Mšeno-Romanov, Rozšíření FITka FSv, konverze hosp. dvora Velký Újezd,
konverze hosp. dvora Krupná, konverze stodoly na letní byt Lobeč, konverze
pivovaru Lobeč, low-costová stav. úprava lesního divadla Mšeno, novostavba
RD Horoušánky
Členství: Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny Mšeno
Ing.arch. Zdeněk RYCHTAŘÍK
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: VYŠEHRAD ATELIÉR
WWW: www.vysehrad-atelier.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Atelier D, 2009, Apartmánový resort
Demenová, 2008, Bytový dům Jeseniova v Praze
Doc.Ing.arch. Radomíra SEDLÁKOVÁ, CSc.
docent
MÍSTNOST: A831
TEL: 7903
Pedagogické zaměření: dějiny architektury, teorie architektury
WWW: www.ngprague.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): publikace Architektonické slohy v
Česku, nakladatelství Jan Vašut, Praha 2004, 20.století české architektury,
nakladatelství Titanic, Grada, Praha 2006, Stavba roku 1993 – 2007, pro
Nadaci pro architekturu a stavitelství vydalo nakladatelství Titanic, Praha 2007,
členství: Blok architektů a výtvarníků, porota STAVBA ROKU
S
Ing. Jiří SKÁCILÍK, Ph.D.
odborný asistent
MÍSTNOST: A719
TEL: 7190
Pedagogické zaměření: počítačová grafika
Specializace: vizualizace, virtuální realita
WWW: skacilik.cz
Ing.arch. Josef SMOLA
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Ing.arch. Jiří SMOLÍK
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: VYŠEHRAD ATELIÉR
WWW: www.vysehrad-atelier.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Atelier D, 2009, Apartmánový resort
Demenová, 2008, Bytový dům Jeseniova v Praze
Ing. Lukáš SRCH
externista
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: Chapman Taylor
WWW: www.chapmantaylor.com
Referenční díla (autorská spolupráce): Bytový soubor v Čelákovicích (59 bytů)
- kolaudováno 2012, Rezidence Flores (371 bytů) - projektová fáze (UR),
Pivovar Braník - revitalizace areálu na bytový soubor (400 bytů) - projektová
fáze (studie)
Ing.arch. Ladislav STUPKA
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2121
TEL: 5406
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Referenční díla (autorská spolupráce): hl. architekt Kralup, Vlašimi a Březnice,
projekt a rekonstrukce býv. domova dětí, projekty Anglická-Bělehradská,
Autocentrum Luba, hotel Horal Špindlerův Mlýn, 105BJ-bytový dům Kolín
Ing.arch. Jindřich SVATOŠ
externista / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
WWW: www.svatos432.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Erste Bank, novostavba + rekonstrukce
historického objektu / Národní třída 41, Praha, dostavba Magistrátu v Českých
Budějovicích, fontána na náměstí T.G.Masaryka v Přerově, sídlo společnosti
SKANSKA, Litochlebské náměstí, Praha
Prof.Ing.arch. Jaroslav SÝKORA, DrSc.
profesor / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: A721
TEL: 7192
Pedagogické zaměření: arch.kreslení,urbanismus, ateliérová tvorba
Specializace: architektura venkova,stavby pro seniory a lázně,zemědělské
stavby
Architektonická kancelář: spolupráce s CAMINO 88
WWW: www.vitr-voda.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Rekonstrukce a dostavba areálu ČVUT v
Husově ulici,Praha 1,úprava Betlémské kaple, Gestincentrum a terminál ČSA v
Praze 1,V Celnici, Soubor domů venkovskéhy typu pro seniory v Kněžicích
(zlatá cihla 2012 – program obnovy venkova), Revitalizace historického jádra
města Slaný (Stavba roku Středočeského kraje 2012), Publikace: Odborné
kreslení pro SPŠS ( Nakladatelství Grada), Skripta: Uspořádání vesnic a krajiny,
Architektonické kreslení (ved.aut.kol.), Navrhování zeleně a úprava okolí
staveb
Ing.arch. Jindřich SYNEK
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2121
TEL: 5406
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: sakrální stavby
Architektonická kancelář: ATELIER AMA
WWW: www.ama.iglu.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Chrám panny Marie, Praha-Strašnice,
Rekonstrukce arcibiskupského paláce, Praha, Rekonstrukce Kláštera kapucínů
– Loreta, Kláštera Boromejek – Petřín, Komunitní centrum Mariapoli – Praha
Vinoř
Ing.arch. Jan ŠABART
externista
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Prof.Ing.arch. Tomáš ŠENBERGER
profesor / proděkan pro výstavbu FSv / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2112
TEL: 5477
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: průmyslové dědictví, industriální architektura, konverze
průmyslových staveb
Architektonická kancelář: ŠENBERGEROVÁ-ŠENBERGER architekti
WWW: www.senbergerova-senberger.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Provozní areál firmy ANVITRADE,
Praha-Uhříněves, 2003, Moravan - Brno, konverze textilní továrny pro bydlení,
projekt GREBNER, s.r.o., 2005, Konverze mlýna v Dobřichovicích na bytový
dům s muzeem a vodní elektrárnou, 2006, Centrum excelence ARCchip Telč,
laboratoře s klimatickým- aerodynamickým tunelem UTAM AV, 2012
Publikace: ŠENBERGER T.: Architektura industriálních staveb. Spolupráce na
zpracování encyklopedických hesel In: Hana Hlušičková (ed.), Technické
památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.díl-IV.Libri-Praha, 2001-2004
Doc. Akad.mal. Vratislav ŠEVČÍK
docent
MÍSTNOST: A734
TEL: 7199
Pedagogické zaměření: architektonické kreslení
Doc.Ing.arch.Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry / docent / člen AS FSv / autorizovaný architekt
ČKA
MÍSTNOST: D2116
TEL: 5304
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: bytové stavby, modulární architektura
Architektonická kancelář: DOMYJINAK s.r.o.
WWW: www.domyjinak.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Golfový klub Líšnice, 2012,
Bowling&Billiard Dejvice, 2011, Objekt 10 - Centrum Dolní Břežany, 2010,
Rekonstrukce Letenských sadů, 2009, Rekonstrukce Zastupitelského úřadu ČR
Pyongyang /Severní Korea + Bejrút / Libanon, 2008
členství: porota STAVBA ROKU 2010-12
PhDr. Pavel ŠKRANC
vědecký pracovník
MÍSTNOST: A831
TEL: 7198
Pedagogické zaměření: dějiny architektury
Ing.arch. Michal ŠMOLÍK
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: architekti ADIKON s.r.o.
WWW: www.adikon.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Rezidence u žižkovské radnice, 2011,
Soutěž na úpravu Karlova náměstí, Praha 2 - návrh oceněn 3. zvýšenou cenou
při neudělení 1. ceny, rodinný dům ve Slivenci
Doc. Ing.arch. Michal ŠOUREK
docent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2112
TEL: 5307
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: regenerace deprivovaných území, bytové, občanské a
průmyslové stavby
Architektonická kancelář: MS architekti s.r.o.
WWW: www.msgroup.cz/architekti/
Referenční díla (autorská spolupráce): pavilony pro Dny Udržitelného Rozvoje
Praha, Rezidence Musílkova, Pha 5, Jižní přístav, Helsinki
Ing.arch. Vítězslav TÁBORSKÝ, PhD.
externista / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: Úspora energií v architektuře
Architektonická kancelář: A.I.R.
WWW: www.air-atelier.cz
Referenční díla (autorská spolupráce):Revitalizace kulturní památky
hospodářské usedlosti č.p.24, Střelskohoštická Lhota, 2012, Obnova bytového
domu v Pardubicích, 2012; Rekreační komplex v obci Držkov, 2011
Ing.arch. Vojtěch TARABA
odborný asistent
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Ing. Jiří TENCAR, Ph.D.
externista / autorizovaný inženýr ČKAIT
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Specializace: zeleň v architektuře
Architektonická kancelář: ECOTEN
WWW: www.ecoten.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Bytový dům X-LOFT (I., II. a III.
etapa); www.x-loft.cz; optimalizace stavebních nákladů a spotřeb energií,
certifikace SBToolCZ, smlouva o dílo dle FIDIC, inženýring Nová čtvrť Úvaly –
Hostín (I. etapa); www.uvaly-hostin.cz; optimalizace a příprava certifikace
SBToolCZ, Metodika SBToolCZ; Manuál hodnocení administrativních budov ve
fázi návrhu, ISBN 978-80-01-04865-8; www.sbtool.cz, Výzkum: Metodika
komplexního hodnocení budov (SBToolCZ) pro kritéria Zeleň v exteriéru a
interiéru a Prevence kriminality. Vliv atria a zeleně na energetickou bilanci
vlastní budovy
T
Doc.Ing.arch. Ladislav TICHÝ, CSc.
docent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2115
TEL: 5303
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: AAC servis s.r.o.
WWW: www.aacpraha.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): Centrum Dolní Břežany, Nové náměstí
v Rokytnici n./J., rekonstrukce paláce ČEZ Jungmannova.
Ing.arch. Jiří TROJAN
odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA
MÍSTNOST: D2115
TEL: 5303
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: JINÍ ARCHITEKTI
WWW: www.jiniarchitekti.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): bytový dům Bělohorská / Praha 6,
pomník N.Tesly, Curlingová hala-ocenění Mezinárodního olympijského výboru
IPC, IOC and IAKS Assign International Awards 2005
Ing.arch. Marie TULÁČKOVÁ
odborný asistent
MÍSTNOST: A736
TEL: 7901
Pedagogické zaměření: architektonické kreslení
Referenční díla (autorská spolupráce): ilustrace pro nakladatelství TIGIS,
AVICENUM, FORTUNA, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, Antonín Kolbek-Václav
Větvička:Rostliny na každém kroku (nakl.Granit), Ottova všeobecná
encyklopedie (Ottovo naklad.), Václav Větvička-Trvalky (nakl.Aventinum)
Prof.Ing.arch. Petr URLICH, CSc.
profesor
MÍSTNOST: A831
TEL: 7198
Pedagogické zaměření: dějiny architektury 19. a 20. století, Teorie architektury
a památkové péče
Specializace: průzkumy historických staveb, rekonstrukce
Referenční díla (autorská spolupráce): spoluautor návrhu na restaurování a
rekonstrukci vily Dr. Ing. Františka Müllera od Adolfa Loose v Praze z roku
2000 (Girsa at.). Publikace: Programy české architektury (Odeon, 1982 Camillo
Sitte e i soui interpreti část: Influenze dirette e indirette di Sitte in Bohemia e
Moravia, Pavillon de la Tchécoslovaquie de J. Krejcar Catalogue du
cinquantenaire de l´exposition 1937 Paris 1987, Praga - una porta per la
cittá, ( Carlo Canepari, Egidio Mucci, Vicenzo Cioni, Petr Urlich a Ladislav
Lábus), Osada Baba, plány a modely, Baba Housing Estate, Plans and Models,
Praha 2000, Villa Müller, eds. (společně s K.Ksandrem a V.Girsou), století,
nakladatelství ARGO, Praha 2000, Obytná kolonie Pod Kozincem v Praze,
publikace RODOP, Slavné vily Královéhradeckého kraje, Foibos, 2008, Slavné
vily Plzeňského kraje, FOIBOS, 2009, Slavné stavby Prahy 6, Foibos, 2009
U
Ing.arch. Simona VALIŠOVÁ
odborný asistent
MÍSTNOST: D2122
TEL: 4759
Pedagogické zaměření: interiér
Architektonická kancelář: ATELIÉR NYNA
WWW: www.nyna.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): interiéry soukromých rezidencí /
Cannes, Londýn, interiér kanceláří vedení společnosti Veolia Voda / Praha,
interiér kliniky estetické medicíny Aurum Clinic / Praha
Ing.arch. Aleš VANĚK
odborný asistent
MÍSTNOST: D1102
TEL: 5308
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
V
Renée WEICHERTOVÁ
sekretářka katedry architektury
MÍSTNOST: D2110
TEL: 4717
Ing.arch. Jakub ZOULA
odborný asistent / autorizovaný inženýr ČKAIT
MÍSTNOST: D2121
TEL: 5406
Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář: VZ Architekti s.r.o.
WWW: www.vzarchitekti.cz
Referenční díla (autorská spolupráce): jesle Rabasova, Praha 4, jesle Kotorská,
Praha 4, RD Miškovice, Praha - Miškovice
Ing.arch. Radek ZYKAN
odborný asistent
MÍSTNOST: TEL: Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
Architektonická kancelář:
WWW:
Z

Podobné dokumenty

DTP studio

DTP studio ʌȴͦǬǠȟ̥˗ (REDUTA JAZZ CLUB) Ϳ΀΁1ͻ, Národní 20 ǬḀ̇̄ç (Kotva) Ϳ΀΁1ͻ, přístaviště Čechův most

Více

metropolitní ozvucná deska - Metropolitní ozvučná deska

metropolitní ozvucná deska - Metropolitní ozvučná deska a kreativní participaci. Je spoluzakladatelkou watchdogové iniciativy zaceskokuklturni.cz, spolupracuje s městem Plzeň na kampani EHMK 2015.

Více

3D-zobrazování - AIP Scholaris - Vysoká škola ekonomická v Praze

3D-zobrazování - AIP Scholaris - Vysoká škola ekonomická v Praze stereoskopu Charlesem Wheatstonem, profesorem Experimentální Filosofie King’s College v Londýně, roku 1838. [3] Stereoskop se využívá se přes 170 let. Je to zařízení zobrazující trojdimenzionální o...

Více

Projekt Diakol - Návrh projektu - Centrum dopravního výzkumu, vvi

Projekt Diakol - Návrh projektu - Centrum dopravního výzkumu, vvi uchazeči navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn., nejsou partnerské či propojené subjekty) v souladu s čl. 3 Přílohy 1 Nařízení.“ „Čestně prohlašuji, že podstata návrhu projektu nebo její části...

Více

aRCH CItIEs - Atelier Simona

aRCH CItIEs - Atelier Simona provincií vyhlásila KSA plán výstavby průmyslových MĚST - program klastrů, jehož cílem je zřídit 6 integrovaných měst (s konceptem “žít, pracovat a hrát si”). Očekává se, že do roku 2020 společně v...

Více

Specifikace základních údajů zakázky

Specifikace základních údajů zakázky spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. K.V.K. gas, spol. s r.o. ARCHATT, s.r.o. Alpstyl, s.r.o. FL APS s.r.o. Fastav Bau, s.r.o. KAVA, spol.s.r.o. "ETNA" spol. s r.o. ENVISYSTEM, s. r. o. Stavite...

Více

colours sizes (cm) packages and weights

colours sizes (cm) packages and weights LINEA HOME 20X50 CM D2093 RIGHT WALL: HOME STONE 20X50 CM R617 LEFT WALL: HOME TAUPE 20X50 CM R619 LINEA HOME 20X50 CM D2093 WALL: HOME RUSTIC BONE 20X50 CM R691 DECOR ROW HOME BONE 20X50 CM D2112 ...

Více

Adidas - I

Adidas - I Různé modely brýlí Adidas nabízejí možnost přímého vsazení skel do obrub. Toto řešení RX umožňuje individuální nastavení pro dokonalé vidění – při sportu i v každodenním životě.

Více