Šifra mistra Leonarda Odborník na symboly Robert Langdon byl po

Transkript

Šifra mistra Leonarda Odborník na symboly Robert Langdon byl po
Šifra mistra Leonarda
Odborník na symboly Robert Langdon byl po své přednášce probuzen v hotelovém pokoji
zvoněním telefonu. Navštíví jej seržant ze soudní policie, aby jej odvedl na místo vraždy jako
svědka. Byl totiž zavražděn správce Louvru Jacques Sauniere, s nímž se měl Langdon setkat
po své přednášce, ale starý muž nepřišel. Navíc, jak mu později vysvětlí vyšetřovatel Bezu
Fache, se před svou smrtí snažil ostatním nejspíše sdělit totožnost svého vraha, jehož od sebe
oddělil padající mříží (po strhnutí obrazu se spustily mříže, tak jej vrah zastřelil přes ně).
Svlékl se a naaranžoval své tělo tak, aby při bližším zkoumání bylo jasné, že se jedná o kresbu
od Leonarda da Vinciho - Vitruviova figura. Na své nahé tělo nakreslil pentagram, ve
skutečnosti ženský znak "velké bohyně". Navíc vedle sebe napsal popisovačem na černé
světlo číselnou řadu a nesrozumitelný verš - "13-3-2-21-1-1-8-5", "Ni pomýlený Draco! On,
Satan, loví lid!" Navíc, ačkoliv byl Francouz, napsal tento poslední vzkaz anglicky. Ani Bezu
Fache, ani Langdon po přečtení této šifry na nic kloudného nepřišli, dokud na místo
nedorazila mladá kryptoložka Sophie Neveuová. Ta nejdříve předala svůj telefon Langdonovi
s odůvodněním, že na něm má zprávu z amerického velvyslanectví, a pak Fachovi vysvětlila,
že se jedná o nejjednodušší číselnou řadu 1-1-2-3-5-8-13-21, tzv. Fibonacciho posloupnost.
Když následně odešla po hádce s Fachem, doposlechl si Langdon vzkaz na telefonu a odešel
na toalety s odůvodněním, že mu není dobře. Sophie totiž nechala Langdona zavolat na
vlastní záznamník, kam mu nadiktovala, co má přesně dělat. Proto odešel na záchod, kde již
na něj čekala s informací, že je hlavní podezřelý, protože ve čtvrtém, nyní již setřeném řádku,
bylo napsáno: "PS: Najdi Roberta Langdona".
Langdon je tedy nucen se Sophií spolupracovat. Ona mu za to vysvětlí, že vzkaz byl určen pro
ni, neboť Jacques Sauniere věděl, že jej uvidí a pozná. Byl totiž její dědeček a říkal ji
Princezna Sophie (PS). Na toaletě však nezůstanou dlouho, protože brzy Fache pozná, že
Sophie nebyla poslána, ale přišla na vlastní pěst. Jejím hlavním úkolem se tedy stane ochránit
Langdona a dostat jej na půdu americké ambasády. Když se zbaví GDS, které hodí zabalené v
mýdle na korbu náklaďáku, schovají se, aby je nikdo nehledal v muzeu a vylezou teprve, když
se spustí pátrací akce mimo budovu.
Mezitím se vrah Jacquesa Sauniera vydal do katedrály St.Sulpice, kam jej nasměrovali
všichni čtyři správci tajemství, mezi něž patřil i Sophiin dědeček. V obrovském kostele hledá
vysoký albín jménem Silas základní kámen k tajemství, které chtěl jeho zachránce - nyní
biskup ortodoxního křesťanského společenství - Opus Dei Aringarosa, ale nakonec nic
nenachází. Teprve později jim dojde, že hlídači na tento okamžik čekali a věděli, jak
nasměrovat nepřítele jinam. Albín je navíc neustále naváděn neznámým mužem, jemuž říká
Učitel.
Po rychlém odjezdu policie z muzea se snažili Sophie s Langdonem dostat pryč, ale v
polovině cesty se zase vrátili. Ni pomýlený Draco! On, Satan, loví lid! je totiž anagram a
přeházením slov z něj vyjde: Leonardo da Vinci - plátno Mony Lisy. Navíc při cestě nahoru
Langdona napadlo, že PS: nemusí znamenat Princezna Sophie, ale zkratku Prieure de Sion
(Převorství sionské). Sophie si navíc vzpomene, že její dědeček měl schovaný klíč, na němž
bylo napsáno PS a ona vlastně podle něj dostala svou přezdívku Princezna Sophie. Na
ochranném skle Mony Lisy je ukryta další indicie a to: Malichernost a domýšlivost ovládly
náboženské autority. Víra elévů slouží k adoraci lži a chrámů. - Tato hádanka se vyřeší
přečtením prvních písmen a vyjde další Leonardův obraz Madona ve skalách, za nímž je
schován i klíč, který kdysi Sophie našla. V tuto chvíli musí oba muzeum opustit, protože se
jim jen díky lásce jednoho hlídače k umění podaří utéct (Sophie totiž vzala vzácný obraz a
vyhrožovala, že jej protrhne kolenem). Na cestě autem k ambasádě si Sophie postupně
vzpomíná na událost, která se stala před mnoha lety.
Jela navštívit svého dědečka na chatu, ale nejdříve jej nemohla najít. Teprve ve sklepě jej
spatřila s mnoha dalšími lidmi při rituálu a to, co viděla, ji od něj odloučilo na celých deset
let, kdy nebrala jeho dárky ani vzkazy. Pak jim dojde, že ambasáda je obklíčená. Sophie
nechá Langdona zaplatit za lístky kreditními kartami a nechá vlak ujet, zatímco oba odjedou
taxíkem do rue Haxo (tato ulice byla napsána na klíči). Na cestě jí Langdon vysvětlí, že
Převorství sionské mělo za účel najít jisté skryté poklady a dokumenty v Herodově chrámu, a
pak je chránit. Pro tento účel dokonce založili templářský řád, aby chránil svůj cíl - sangreal
(Svatý grál).
K jejich zděšení není v rue Haxo kostel, ale obrovská odosobněná švýcarská banka, kam se
dostanou díky klíči (od trezoru) bez problémů, avšak neznají číselný kód, jenž mají zadat.
Jejich průchod bankou až k úložnému prostoru nebyl takový problém díky prozřetelnosti a
diskrétnosti ředitele banky Verneta, který jim vysvětlil kolik mají času a také jak se dostanou
ven, aby neměla později banka s jejich přítomností potíže. V krátkém čase musí najít
desetimístné číslo, nejspíše sestávající z původní šifry napsané u těla. Ale mají pouze jedinou
možnost, protože po špatné pokusu již nebude možnost získat uloženou věc zpět. Zvolí tedy
správnou kombinaci Fabonacciho posloupnosti a z útrob banky je jim vydána dřevěná
skříňka, jejíž obsah zjistí až v obrněném autě, v němž je veze právě ředitel banky. Je v ní totiž
skryt další da Vinciho vynález kryptex - mramorový válec, do nějž se člověk dostane teprve
až sestaví kód na povrchu. Při pokusu o otevření se uvnitř rozlije ocet a zničí celý obsah. Než
se jim podaří dojít k nějakému přesnému závěru, ačkoliv se navzájem ujistí, že Jacques
Sauniere byl nejspíše velmistrem sekty, zastaví Vernet auto a vyžene je s pistolí ven, aby
chránil majetek svého klienta před zloději. Po poněkud krkolomném zápase nakonec skončí v
blátě, bez auta a bez truhličky. Ve stejnou chvíli odjížděl biskup Aringarosa z tajné schůzky v
horách s dvaceti miliony v kufříku.
Langdon a Sophie s ukradeným autem zamíří k odborníkovi přes Převorství Leighu
Teabingovi, mírně bláznivému britskému sirovi, který si i na francouzské půdě udržuje své
britské zvyky. Ten konečně Sophii (a nám čtenářům) vysvětlí, co je to vlastně svatý grál.
Podle Teabinga se Leonardo da Vinci snažil e svém díle odhalit pravdu o Ježíši Kristovi. O
něm bylo napsáno kolem 80 evangelií, ale lidé znají pouze čtyři. V ostatních byla totiž ukryta
pravda o lidské podstatě Ježíše Krista, o jeho manželství s Máří Magdalénou, jenž byla skryta
pod označením grál (kalich je symbolem ženy - ženského principu) a církví označena za
prostitutku. San greal měl však ještě jiný význam. Podle Langdona totiž Ježíš a Marie
Magdaléna spolu měli dítě, jenž ponese krev královskou - sang real. Navíc musela Máří po
smrti Ježíše utéci ze Svaté země do Francie, kde porodila dceru. Z jejího rodu pak vzešli
Merovejovci, jejichž potomci žijí ve Francii dodnes. To, co tedy lidé hledají jako svatý grál, je
vlastně pravda o Ježíši Kristovi a jeho potomcích skrytá v hrobě (sarkofágu) Máří Magdalény,
který chrání právě Převorství sionské.
Po drobné peripetii, kdy se sir Teabing dozvěděl od svého sluhy o stíhání Langdona a Sophie,
se nakonec rozhodli, že spolu budou dále hledat grál, protože Robert se již tak dostal dále, než
Teabing za celou dobu svého hledání. Nalezl totiž základní kámen. S čím však nepočítali,
bylo zjevení albína Silase, který je vystopoval až do sídla Teabinga. Naštěstí mu nemohoucí
sir Leigh (chodí o francouzských holích) zabrání odnést kryptex a dokonce jej přesně mířenou
ranou zneškodní. Při této rvačce však také došlo k výstřelu, po němž vnikla do domu i policie
spolu s kolegou Fache Colettem. Proto se celá společnost spolu se svázaným Silasem a sluhou
Rémym vydala na letiště, aby mohli utéci do Anglie. Při přeletu se tedy konečně mohli
věnovat kryptexu skrývajícímu cestu k tajemství. Pod malou částí krabičky byl schován text,
jenž se nepodobal žádnému písmu na světě. S řešením pak k velkému překvapení obou znalců
přichází Sophie, která umí tato písmena přečíst. Jde totiž o zápis zrcadlově obrácený "Na
dávnou moudrost pouta stáhnu sám leč pouze átbaš á tu růži vám pak z chrámu růže kříže
náhle stoupne dým a z hlav je kámen, jenž je klíčem tvým" - podle všeho slovo "átbaš"
odkazuje na jeden z nejstarších šifrovacích systémů, jehož používali již Židé. Ve chvíli, kdy
se konečně Sophie odhodlala vypovědět Langdonovi vše o chvíli, kdy spatřila svého dědečka
při rituálu, letěl v letadle i biskup Aringarosa sžíraný strachy o svého chráněnce Silase. Co
také skupina nevěděla, byla skutečnost, že se spojil s Bezu Fachem a něco mu nakázal, takže
nyní se je snaží najít s mnohem větší vervou již v Anglii za pomoci místní policie.
Těsně před příletem napadne Langdona, co mohla hádanka myslet oněmi kamennými hlavami
- je to odkaz na obvinění templářů z klanění se idolům - bohu plodnosti Bafometovi. Za
pomoci šifry z tohoto jména nakonec vyjde řecké slovo SOFIA čili moudrost. K jejich
velkému zklamání však nenalezli požadovaný plán, ale další kryptex, který byl ukryt v tom
větším, tentokrát s legendou "On rytíř býval, znával slávu, čest a Londýn místem jeho spánku
jest, kde Papež sám mu kázal hloubit rov a kouli naň vrýti místo slov, vždyť díky ní on znával
církve zášť, pro sémě růže jest ta koule plášť."
Když se ale snaží přistát, jsou již na letišti připraveni policisté, aby je zatkli a navíc se je snaží
vlákat do léčky historkou o úniku plynu. Během manévru, kdy jejich letadlo nejprve potvrdí
změnu hangáru, a pak přejede do druhého, vyskočí všichni kromě Teabinga a sluhy Remyho a
ukryjí se v jeho autě, kde je nikdo nehledá. Proto také britská policie najde v letadle pouze
nespokojeného sira Leigha. Ten pak i ostatní zavezl na místo, které poznal z další básně, a to
do templářského kostela v Londýně na Temple Street, kde bylo v kryptách pohřbeno deset
rytířů v plné zbroji. K jejich překvapení však toto místo není kryptou, protože zde nejsou
žádná těla, tudíž není ani místem, které hledají. Navíc jsou zakrátko přepadni Silasem, jemuž
pomohl z pout Rémy. Ten mu pak ještě pomohl k získání menšího kryptexu spolu s
Teabingem jako rukojmím.
Po ztrátě přítele Leigha i klíče k záhadě se Langdon spolu se Sophií vydávají v Londýně do
Královské koleje, kde studovala, aby ve zdejší knihovně našli něco bližšího. Předtím ještě
oznámí na policii únos a při té příležitosti se s nimi spojí Bezu Fache, aby je varoval před
dalšími kroky. V obrovské knihovně s nesmírně výkonným počítačem zadají několik
základních údajů a čekají na výsledky, které se mají objevit do patnácti minut. Ve stejné době
se schovává Silas ve středisku Opus dei (v němž dlouho nepobude - při honičce se střetne s
biskupem Aringarosou, který ho hledal a omylem jej postřelí), kde jej vysadil Remy, protože
měl později schůzku s Učitelem (Remy je jediný, kdo zná jeho totožnost - pro něj také
odposlouchával Sauniera). Po zahlazení všech stop mu tedy předává kryptex a brzy umírá
otráven z nabízeného nápoje. V knihovně zatím nabíhají odkazy na stránky obsahující klíčová
slova, až jedna z nich Roberta zaujme. Jedná se o zmínku o Isaacu Newtonovi, který výborně
pasuje do charakteristiky hledaného rytíře a navíc tvoří jeho hrob obrovská koule
představující zemi. Avšak v návodu se mluví o kouli, jenž není na jeho hrobu přítomna, i když
by měla být. Odpověď se zdá vzdálena i Učiteli, který jim zanechal vzkaz, aby si Teabinga
vyzvedli v zahradě.
Zde však došlo doslova k obratu o 180°, protože se ukázalo, že Učitel je ve skutečnosti sir
Teabing. Ten nechal zabít Sauniera, aby konečně odhalil pravdu o svatém grálu, jíž chtěli
příslušníci Převorství nakonec utajit. Navíc prozradí Sophii, že smrt její rodiny rozhodně
nebyla pouhou náhodou a nejspíše sloužila jako páka na jejího dědečka. Teď tedy od Roberta
Langdona potřebuje pomoci s posledním heslem otevírajícím kryptex, jenž by mu pomohl
najít grál, ale jeho kolega pouzdro vyhodí do vzduchu a tím i znehodnotí. Teprve po chvilce
zničený Leigh pozná, že Robert kryptex již otevřel, ale jemu to není nic platné, neboť je
zakrátko odveden Bezu Fachem.
Nastává poslední etapa společné cesty Sophie a Langdona předurčená posledním vzkazem
"Kde kalich v sobě tajně skrývá břit a dávný Roslin stráží její klid ji krášlí díla mistrů, nebe
hvězd v ta místa právě dej se zpátky vést.", který je zavede až do skotské rosslynské kaple
zvané Katedrála kódů, v níž templáři vyznačili snad všechny symboly náboženství. V ní sice
nenajdou grál, ale Sophie konečně pozná pravdu o své rodině. Po zavraždění rodičů se rodina
musela rozdělit, a tak se babička usadila ve Skotsku s vnukem, zatímco Sophie odjela s
dědečkem do Francie.
Pravda je nakonec nalezena v Paříži, kde byla před lety také Růžová linie - Rose line. Na této
linii se nachází i Louvre a jeho slavná La pyramide Inversée (obrácená pyramida). Pod ní je
pak malá pyramida připomínající hrobku, ale také spolu se svou sestrou břit a kalich, za nimiž
(ale hlavně kvůli mistrům, kteří je obklopují) přichází se poklonit turisté z celého světa

Podobné dokumenty