studie 911 - Anonymous Slovensko UK

Komentáře

Transkript

studie 911 - Anonymous Slovensko UK
STUDIE 911
Obsah:
Kap. 01. – Úvod: str. 2
Kap. 02. – Události a situace před 11. září 2001: str. 3
Kap. 03. – Pan prezident: str. 5
Kap. 04. – Al-Kajda a Usama bin Ladin: str. 6
Kap. 05. – Zlí teroristi: str. 13
Kap. 06. – Únos letadel: str. 13
Kap. 07. – Dvojčata: str. 17
Kap. 08. – Náraz letadel do věží WTC: str. 19
Kap. 09. – Požáry ve věžích: str. 21
Kap. 10. – Zlato: str. 21
Kap. 11. – Exploze ve WTC: str. 22
Kap. 12. – Kolapsy věží: str. 24
Kap. 13. – Hořící a kolabující budovy a konstrukce: str. 27
Kap. 14. – Pentagon: str. 28
Kap. 15. – Čtvrté letadlo: str. 30
Kap. 16. – Salamon Brothers: str. 31
Kap. 17. – Ostatní budovy WTC: str. 34
Kap. 18. – Odklízení trosek: str. 34
Kap. 19. – Řízené demolice a kolapsy budov WTC: str. 34
Kap. 20. – Tlakové vlny: str. 35
Kap. 21. – Záblesky: str. 35
Kap. 22. – Prskavky: str. 37
Kap. 23. – Gejzíry: str. 33
Kap. 24. – Pancake teorie: str. 39
Kap. 25. – Top-down demolice: str. 40
Kap. 26. – Když dva dělají totéž, je to totéž: str. 41
Kap. 27. – Ground Zero: str. 42
Kap. 28. – Nukleární destrukce a zbraně s řízenou energií: str. 44
Kap. 29. – Zlí termiti: str. 45
Kap. 30. – Jak na to: str. 49
Kap. 31. – Názory, reakce a komentáře: str. 51
Kap. 32. – Všechno je jednou poprvé: str. 53
Kap. 33. – Psychologie provedení útoku na WTC: str. 54
Kap. 34. – Chytří inženýři v akci: str. 54
Kap. 35. – Operace pod falešnou vlajkou: str. 55
Kap. 36. – O konspiračních teoriích: str. 57
Kap. 37. – Námitky: str. 59
Kap. 38. – Dva základní motivy: str. 66
Kap. 39. – Tajemství dvou velmocí: str. 67
Kap. 40. – Nový světový řád: str. 71
Kap. 41. – Ďábelská mozaika a Damoklův meč: str. 76
Kap. 42. – Další události, okolnosti a zajímavosti ohledně 11. září: str. 78
Kap. 43. – Ostatní zajímavosti a skutečnosti: str. 84
1
Kap. 44. – Babylón: str. 88
Kap. 45. – Konečné řešení evropské otázky: str. 89
Kap. 46. – Zamyšlení: str. 92
Kap. 47. – Závěr: str. 97
Kap. 01. – Úvod:
Teroristický útok dne 11. září 2001 v USA se jistě mnohým lidem hluboce negativně vryl do paměti i
do duše, a mnozí se jistě ptají, proč došlo k tak hrůznému činu, který byl spáchán lidmi na lidech. Také by
se dalo říci, že zodpovědnému člověku, obzvláště křesťanovi, by asi nemělo být lhostejné, co se kolem nás
děje, neboť mnohé události světového významu, jako byl tento útok, nejenže mohou mít velký negativní
vliv na celosvětovou politiku, ekonomiku a utváření duchovní a morální úrovně lidské společnosti, ale také
mohou být založeny na podvodech a mediálních mystifikacích.
Aby člověk mohl dobře odborně prozkoumat všechny okolnosti údajného teroristického útoku dne 11.
září 2001 v USA, musel by být fyzikem, architektem, pyrotechnikem, a kdo ví, čím vším ještě. To však není
možné, přesto se však i laik může dobrat k dobrým informacím, které mu umožní utvořit si víceméně
celkový realistický obraz o této události a podle něj tak zaujmout k celé záležitosti stanovisko. Je však nutné
najít si čas a také, ale snad se teď nikdo neurazí, dívat se otevřenýma očima, poslouchat otevřenýma ušima,
uvažovat zdravým rozumem, vše hodnotit objektivním způsobem a předně v neustálých modlitbách prosit
Ducha Svatého o vedení.
Také je potřeba nelpět na všelijakých konspiračních teoriích, ale ani je nijak rezolutně neodmítat,
důležité je předně se soustředit na fakta, důkazy, ať už přímé či nepřímé, na indicie, výpovědi očitých
svědků, s obezřetností vyslechnout názory konspiračních teoretiků, zastánců oficiální verze, laiků i
odborníků, je dobré prozkoumat to, co je prokazatelně vidět, případně i prokazatelně slyšet, a zajímat se o
předchozí a následující události, které by mohly s 11. září jakkoliv souviset, dále se snažit o ověření těchto
informací z vícero různých zdrojů, poté si je sestavit dohromady jako mozaiku, a vše rozumně, uvážlivě
zhodnotit. Je nutné být opatrný, neboť jak se říká – ,,Nevěř všemu, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš. O všem
je potřeba pochybovat, i o vlastních pochybnostech.“ Samozřejmě, že absolutní pravdu o 11. září se
z jistotou budeme moci dozvědět, dá-li Bůh, nejspíše až v nebi, pokud se tam dostaneme.
O události 11. září 2001 toho bylo jistě již hodně řečeno a mnoho napsáno, a to zejména na internetu,
kde se však bohužel lze často setkat se všelijak zmatenými údaji, neseriózními články, informačním
chaosem, různými diskusemi vedenými mnohdy s projevy nezvládnutých negativních emocí nebo bez
potřebných alespoň základních vědomostí a znalostí, a navíc, což je vzhledem k závažnosti celé události 11.
září o to smutnější, s mnohdy nerozumnými nekonstruktivními, logiku a věcnost postrádajícími komentáři,
navrch ještě doplněnými různými, zcela zbytečnými a někdy i agresi neskrývajícími, vulgárními
invektivami.
Zde se vám nabízí studie, i když víceméně laická a jistěže ne zcela vyčerpávající, která je za stálých
modliteb v pokorné úctě před Boží mocí výsledkem dlouhodobého intenzivního a poctivého zkoumání za
pomoci internetu, různé literatury, konzultace s několika odborníky a významnějšími českými osobnostmi
z oblasti politiky a armády, je doplněna různými názory, úvahami, komentáři a také odkazy na internetové
stránky s různými články, videi nebo fotografiemi vztahujícími se k daného tématu. Nelze však vyloučit, že
již v těchto okamžicích jsou a v budoucnosti budou některé tyto internetové stránky nefunkční nebo zrušené,
s tím se ale bohužel nedá nic dělat. Také je možné, že se v této studii mohou objevit různé chyby či omyly,
které čtenáři snad pochopí a omluví, a také je nutno počítat s tím, že v současnosti a budoucnosti může být
svět seznámen se skutečnostmi, jež některé zde sdělené informace nějakým způsobem překonají nebo
vyvrátí.
Tato studie je napsána anonymně, aby bylo zřejmé, že jejímu autorovi nejde o nějakou egoistickou
prezentaci a oslavu své osoby s případným “vytřískáním“ mediálního či jakéhokoliv jiného kapitálu, ale o
upřímnou snahu poodhalit pravdu, upozornit na možná nebezpečí a také v pozitivním slova smyslu
zapůsobit na duši i ducha člověka. Je též ale potřebné, aby čtenáři tuto studii studovali nejen kriticky,
opatrně a obezřetně, ale také pozorně, bez předsudků, nepředpojatě a nezaujatě, a aby o všem objektivně,
rozumně a moudře uvažovali a přemýšleli.
2
Snad bude tato studie přínosná v objasnění události 11. září 2001, a snad povede také k pochopení, že
bez upřímné víry v Boha jsme víceméně vydáni na pospas různým nebezpečným mocenským strukturám a
jejich zlovůli, neboť bez Boží pomoci a ochrany sami máloco zmůžeme.
Kap. 02. – Události a situace před 11. září 2001:
První mrakodrapy se začaly stavět v Americe zhruba od roku 1870, tzn., že v době, kdy se stavěly
věže WTC, tedy mezi lety 1964-1974, měli již američtí stavitelé zhruba 100 let zkušeností se stavěním
mrakodrapů. Je tedy logické domnívat se, že stavitelé mrakodrapů dobře věděli, jak mrakodrapy postavit,
aby dobře fungovaly a také něco vydržely.
V roce 1945 díky husté mlze narazil bojový letoun B25-Mitchell (viz –
http://cs.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell) v New Yorku do 381m vysoké budovy
Empire State Building (viz –
http://www.google.cz/search?q=1945+empire+state+building&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=
wD2sUc2yOMjBtQa8yIGQBg&ved=0CDQQsAQ&biw=1353&bih=536,
http://www.youtube.com/watch?v=cUlWpqLsOVs). Bylo zasaženo a následně částečně prohořelo několik
pater, ale budova byla během celkem krátké doby opravena a zprovozněna. Tedy Američané, konkrétně
Newyorčané, měli již v roce 1945 zkušenost s tím, že letadlo může narazit do výškové budovy, je tedy
logické se domnívat, že při stavbě dalších mrakodrapů s tímto nebezpečím počítali a pokud možno podle
toho mrakodrapy stavěli tak, aby případným nárazům letadel odolaly.
Jim Bath je americký vojenský pilot, který byl najatý v Texasu v roce 1976 starším bratrem U. b.
Ladina Salímem bin Ladinem, aby spravoval investice Ladinovy rodiny v Texasu. Jim Bath je také
dlouholetým osobním přítelem prezidenta G. Bushe jr.
V roce 1993 umístil a odpálil v podzemí severní věže WTC 1 údajný muslimský terorista Ramsi
Yusef auto s 680kg trinitrotoluenu (TNT – tritol, viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluen), což je
známá, velmi účinná výbušnina, také se ale spekuluje, že to mohlo být něco jiného. Výbuch vytvořil 30m
velký kráter, probořil několik pater v suterénu, ale budova se ani nehnula. O tomto útoku však věděla FBI
předem a dokonce prý samotnou bombu vyrobil nějaký expert z FBI. V místě výbuchu se prý našel
roztavený beton.
V roce 1994 vypracovali Marvin Centron a Peter S. Probst pro ministerstvo obrany USA zprávu
TERROR 2000 – The Future Face of Terrorism (budoucí tvář terorismu), jejíž částí byl letecký útok do
Pentagonu. Marvin Centron řekl: „Předpověděli jsme, že by do Pentagonu bývalo mohlo narazit letadlo. To
je tak konkrétní varování, jak jen může být.“
Operace Bojinka – 1995. Operace Bojinka byl plánovaný, leč neuskutečněný rozsáhlý útok
islámských radikálů Ramzi Jusefa a Khalída Šajka Mohameda, jehož cílem bylo vyhodit do povětří 12
dopravních letounů směřujících do Asie a Spojených států a cca 4000 pasažérů v nich cestujících. Plán této
operace byl náhodně objeven v počítači při policejní prohlídce bytu na Filipínách. Útok plánovala tříčlenná
skupina. Bojinka mimo jiné odkazuje na plánovanou kombinaci útoků Jusefa a Mohameda, které se měly
odehrát právě v lednu 1995 a jeho součástí byl i záměr zabít papeže Jana Pavla II, který měl Filipíny
navštívit. Dodatečnými cíli útoku pomocí dopravních letadel bylo ústředí CIA ve Virginii, Fairfax county,
budova Pentagonu a budovy Světového obchodního centra. Přes pečlivé plánování a schopnosti Ramzi
Jusefa překazila policie plán Bojinka 6 dnů před uskutečněním, a to poté, co chemický požár v Manile z 6. a
7. ledna 1995 přitáhl pozornost filipínské národní policie. Z dvanácti cílů jich bylo 7 vybráno v Asii
(Filipíny, Japonsko, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Jižní Korea) a 5 v USA. Mezi americkými cíli figuroval
Bílý dům, Sears Tower, Transamerican Tower, Pentagon a Světové obchodní centrum. Materiály (nebo
jejich kopie ve fyzické či elektronické formě z počítače Ramzi Jusefa) byly předány i americkým
zpravodajským agenturám.
Carlyle Group je nadnárodní konglomerát, který investuje do oblastí regulovaných vládou, jako jsou
telekomunikace, zdravotní péče, obrana, atd. Mezi její majitele patří členové prezidentské rodiny Bushů,
bývalý americký víceprezident Dick Chenney, někteří členové amerického senátu, atd., a investory této
společnosti byli také členové rodiny Usamy bin Ladina. Ze všech zbrojovek, které bin Ladinova rodina
vlastnila, byla Carlyle Group 11-tým největším dodavatelem zbraní v USA. G. Bush sr. podnikal mezi lety
1998-2000 cesty do Saudské Arábie, aby se setkával s Ládinovci v zájmu firmy Carlyle Group, která se
tehdy zaměřovala na těžbu ropy v Kaspickém moři. Své každoroční setkání investorů uspořádala Carlyle
Group také právě 11. září 2001 v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu. Na setkání byli všichni stálí hosté,
jako kupř. James Baker, John Major, George Bush sr., Shafen bin Ladin, atd. Mimochodem rodina bin
3
Ladina a pravděpodobně i jiní saudskoarabští obchodníci investovali během 30-ti let do obchodních aktivit
prezidentské rodiny Bushů a jejich společníků, mezi něž patřil mimo jiné i Dick Chenney a americký
ministr obrany z doby 11. září Donald Rumsfeld, zhruba 1.4 miliardy dolarů.
Od roku 1993-1999 měla bezpečnost v komplexu budov WTC na starost firma Securacom Jeba
Bushe, což je bratr prezidenta G. Bushe jr., od r. 1999-2002 měla tuto bezpečnost na starost firma jejich
bratrance Wirta Walkera. Bushova firma Securacom měla také na starost bezpečnost letišť v Bostonu právě
v době 11. září, odkud byla unesena ta dvě letadla, která narazila do věží WTC. Některé zdroje uvádí, že
tomu bylo trochu jinak – Firmu Securacom v roce 1991-2000 vedl Bushův bratranec Wirt Walker.
Ředitelem bezpečnosti WTC v té době byl bratr pozdějšího prezidenta G. Bushe jr. Marvin Bush.
Každopádně je ale jisté, že blízcí příbuzní prezidenta G. Bushe jr. opravdu měli na starost bezpečnost
komplexu budov WTC a letiště v Bostonu právě 11. září 2001.
V roce 1999 NORAD (North American Aerospace Defense Command – Severoamerické velitelství
protivzdušné obrany, viz –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoamerick%C3%A9_velitelstv%C3%AD_protivzdu%C5%A1n%C3%A9_
obrany) inicioval cvičení, coby přípravu na situaci, ve které by unesené komerční letadlo směřovalo proti
cílům jako Světové obchodní středisko nebo Pentagon. NORAD má každý rok okolo 100 případů krizových
situací, které by mohly indikovat únos letadel. Při jejich řešení má stoprocentní úspěšnost. Mezi 1. lednem a
10. září 2001 NORAD řešil úspěšně 67 takovýchto krizových situací. První případ údajného selhání nastal
11. září 2001.
V říjnu 2000 ministerstvo obrany USA provádělo nácvik situace pro případ, že by do Pentagonu
narazilo velké civilní letadlo, například Boeing 757. Cvičení mělo název MASCAL. Zúčastnil se ho
vojenský pilot, který později přešel k letecké společnosti American Airlines a právě Boeing, který řídil,
údajně narazil 11. září do Pentagonu.
Od prosince roku 2000 byla prováděna rekonstrukce jádra v obou věžích WTC. Práci provedla firma
Turner Construction, jejíž ředitel, Tom Leppert, měl úzké vazby na tehdejšího amerického prezidenta G.
Bushe jr. Dokumenty o provedené práci byly zničeny spolu s věžemi WTC.
V březnu 2001 specializovaný časopis na výtahy Elevator World uvedl, že během několika měsíců
došlo k modernizaci výtahů ve věžích WTC. Zaměstnanci si stěžovali na velké množství prachu při této
modernizaci.
Zhruba pět a půl měsíce před 11. září 2001 administrativa prezidenta G. Bushe jr. přivítala zvláštního
vyslance afghánského Talibanu, aby mohl vylepšit image talibanské vlády.
V dubnu 2001 NORAD inicioval cvičení, řešící situaci, kdy teroristická skupina unese civilní letadlo
a vletí s ním do budovy Pentagonu. 23. dubna téhož roku taktéž provedly protiteroristická cvičení vojenské
komunity Fort McNair a Fort Mayer, vzdálené zhruba jednu míli od Pentagonu.
Před 11. září 2001 došla varování před teroristickými útoky na USA od různých zpravodajských
agentur i od některých tajných služeb z cizích zemí až do Bílého domu. Je potřeba dodat, že USA disponují
16-ti různými agenturami tajných služeb, a jsou to jedny z nejlepších tajných služeb na světě. Proto je
vysoce nepravděpodobné, že by nedokázaly takovému riziku teroristických útoků předejít, včas je odhalit a
znemožnit. Údajně díky těmto informacím a jejich ignoraci tajnými službami několik měsíců před 11. září
2001 odstoupil tehdejší ředitel FBI Louis Freeh.
Realitní magnát Larry Silverstein (viz –
http://www.google.cz/search?q=larry+silverstein&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qEqsUdhCorzsgaWnoCQBg&sqi=2&ved=0CEEQsAQ&biw=1353&bih=535) si několik málo měsíců před 11. září
2001 pronajal celý komplex budov WTC (jednalo se celkem o sedm budov, viz –
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WTC_Building_Arrangement_and_Site_Plan.svg) a nechal si je zhruba 6
týdnů před 11. září pojistit proti případnému teroristickému útoku v kombinaci s nájemní smlouvou se
vskutku neobvyklou klauzulí – Pokud se budovy stanou terčem teroristického útoku, veškeré platební
povinnosti nájemce budou zrušeny. Tedy nájemce nebude muset platit nájem, ale inkasuje peníze z pojistky.
Druhým podstatným detailem je povinnost vyplývající ze smlouvy, a sice, že nájemce musí v případě
teroristického útoku na pozemcích znovu stavět. Larry Silverstein ze svého zaplatil pouhých 14 milionů
dolarů, což byla cena pojistky. Většinu peněz na uzavření obchodu, tedy 563 milionů dolarů, poskytly
banky a 111 milionů dolarů obchodní partneři Lloyd Goldman a Joseph Cayre. Na pojistce Larry Silverstein
prozatím vydělal podle různých zdrojů celkem asi 4-5 miliard dolarů a v nedávné minulosti se neúspěšně
pokoušel získat od aerolinek a bezpečnostních firem na letištích dalších zhruba 12 miliard dolarů za
způsobené škody. Zajímavé také je, že od počátku pronájmu komplexu WTC snídal na vrcholku jedné
4
z věží WTC každý den po dva měsíce, prvním dnem, kdy se on a jeho dcera ve WTC ráno vůbec neobjevili,
bylo 11. září 2001.
V červenci 2001, zhruba šest týdnů před útoky, novinář Alex Jones přišel s tvrzením, že vláda USA
pravděpodobně spáchá teroristický akt na vlastním obyvatelstvu, přičemž informace o tom údajně čerpal
mimo jiné od rozhořčených pracovníků tajných služeb, kterým bylo nadřízenými opakovaně bráněno v
pátrání ohledně Usamy bin Ladina.
6 týdnů před 11. září 2001 byl údajně vyměněný kompletní personál bezpečnostní služby v komplexu
WTC.
V průběhu několika týdnů před 11. září 2001 byly ve věžích WTC zaznamenány dlouhodobé výpadky
elektřiny, instalovaly se různé kabely, sítě, atd, na některých patrech probíhaly různé práce, bylo provedeno
několik evakuací, atd. Odstávka proudu, podle pamětníků první v historii WTC, byla zahájena v sobotu 8.
září ráno a trvala do neděle 9. září 2001 odpoledne.
Zhruba mezi 5.-10. září 2001 bylo na americké burze uzavřeno 4-11-ti násobné množství obchodů,
spekulujících s poklesem akcií určitých společností. Zvláštní však je, že společnosti, na jejichž akciový pád
spekulanti vsadili, byly letecké společnosti American airlines a United airlines, jejichž letadla byla 11. září
unesena, dále společnosti Boeing, jejichž stroje byly 11. září uneseny, a pak také různé společnosti sídlící
v budovách WTC. Z toho je jasné, že tito spekulanti věděli, co se 11. září stane, a také 11. září na těchto
obchodech vydělali dohromady podle různých zdrojů 5-15 miliard dolarů.
Několik dní před 11. září 2001 byly údajně zaznamenány anonymní telefonáty, že v budovách WTC 1
a WTC 2 jsou bomby. Následně tam proběhla bezpečnostní kontrola se psy na vyhledávání výbušnin, ale ti
nic nenalezli. Ve čtvrtek 6. září 2001 byli psi nečekaně z bezpečnostní kontroly staženi. Tuto skutečnost
zastánci oficiální verze používají jako argument proti tvrzení, že do věží WTC byly nainstalovány
výbušniny s jejichž pomocí byly věže řízenou demolicí strženy. Avšak nelze asi s jistotou tvrdit, že ona
bezpečnostní agentura nebyla podplacená a zda psi byli skutečně trénovaní na vyhledávání výbušnin, a ne
na něco jiného. Navíc ani psi trénovaní na vyhledávání výbušnin nemusí všechny typy výbušnin nalézt, a též
existují chemikálie, které u psa, jakmile k ní čichne, způsobí, že ztratí stopu. Když tedy někde v budově
proběhne takováto bezpečnostní kontrola, tak není stoprocentní jistota, že v budově není žádná výbušnina či
bomba. Také nelze opomenout fakt, že takováto bezpečnostní kontrola mohla těm, kteří útok 11. září
zinscenovali a věže WTC nechali odstřelit, posloužit jako perfektní betonové alibi proti tvrzení, že do věží
WTC byly umístěny nálože.
10. září 2001 americký ministr obrany Donald Rumsfeld ohlašoval, že se z Pentagonu ztratil záznam
o vojenských transakcích za 2.3 bilionu dolarů (viz – http://uloz.to/xfUv1Nd/jen-den-pred-11-zari-vpentagonu-chybi-2-3-bilionu-dolaru-donald-rumsfeld-cz-titulky-mp4).
Členové společnosti FEMA (Federal emergency management agency – federální agentura pro
zvládání krize v USA) dostali příkaz přemístit se na dolní Manhattan, kde je komplex budov WTC, již
v pondělí večer 10. září 2001, tedy den před teroristickými útoky. FEMA je vládní organizace, řešící
takovéto katastrofické události. Je zvláštní, kdo a proč je tam poslal již den předem.
Podle různých zdrojů ve věžích WTC pracovalo zhruba 9000 lidí, avšak den před 11. září 2001 bylo
asi 7000 z nich různými způsoby varováno, aby 11. září do práce nechodili. Varování obdrželi převážně
profesně výše postavení zaměstnanci.
Správce budovy WTC 1 William Rodriguez sám se svým psem provedl 11. září 2001 ráno kontrolu
v suterénech, která proběhla s negativním výsledkem.
Britská televizní stanice BBC informovala o útoku na WTC půl hodiny předtím, než k němu skutečně
došlo.
Kap. 03. – Pan prezident:
George W. Bush, syn bývalého prezidenta USA George Bushe, začínal jako obchodník, na západě
Texasu založil ropnou a těžní společnost Arbusto, a člověk, který do této Bushovy společnosti investoval,
byl jeho dlouholetý přítel James Bath. Bush však vedl společnost Arbusto ke krachu, stejně jako ostatní
společnosti, ve kterých se angažoval. Mnoho jeho společností bylo také financováno Saudskými Araby.
Nakonec jednu Bushovu společnost koupila firma Harken Energy, kde dostal místo ve správní radě. V té
době, zhruba v 90. letech, byl Bush vyšetřován bezpečnostní komisí, proti které mu pomohl právník Jamese
Bakera Robert Jordan, který byl po vítězství G. Bushe jr. v prezidentských volbách jmenován velvyslancem
v Saudské Arábii. Po krachu Harken Energy, se ztrátou 23 milionů dolarů, se G. Bush jr. stal členem správní
rady Carlyle Group.
5
Mezi 17. 1. 1995 – 21. 12 2000 byl George Bush jr. ve funkci guvernéra amerického státu Texas.
V roce 2000 proběhly v USA prezidentské volby, mezi kandidáty byli demokrat, bývalý viceprezident
USA za prezidentství Billa Clintona, senátor, Albert Arnold Gore ml. a republikán George Bush jr., jehož
volební kampani šéfovala žena, která pak sčítala volební hlasy.
V těchto volbách nakonec velmi těsně zvítězil George Bush jr., avšak zůstalo vážné podezření, že
výsledek voleb byl zfalšován. Kupříkladu na Floridě, kde byl v té době guvernérem Bushův bratr Jeb Bush,
se zdál být jednoznačným vítězem A. A. Gore, ale následně Fox News prohlásila, že vítězem bude s největší
pravděpodobností G. Bush jr., a za rozhodnutím o tomto prohlášení stál bratranec G. Bushe John Ellis.
Mnohým afroameričanům bylo znemožněno v těchto volbách volit, a vrchní soud, jehož mnozí členové byli
dobří známí G. Bushe sr., rozhodli pro vítězství G. Bushe jr.
V den společné schůze sněmovny reprezentantů a senátu bylo potvrzeno vítězství G. Bushe jr. A. A.
Gore předsedal v senátu události, která oficiálně ustanovila G. Bushe jr. za nového prezidenta.
Kongresmani, kteří chtěli vznést proti tomuto ustanovení námitku, museli mít souhlas alespoň jednoho ze
senátorů, avšak nikdo z nich se k námitce nepřipojil, a tak kongresmani nebyli vyslyšeni. V den inaugurace
prezidenta G. Bushe jr. proběhla v hlavním městě demonstrace deseti tisíců Američanů, kteří proti jeho
zvolení protestovali.
Následujících osm měsíců nebyl prezident G. Bush jr. ve svém křesle příliš úspěšný, proto se odebíral
často na dovolenou. Podle Washington Post strávil G. Bush jr. od své inaugurace do 11. září 2001 na
dovolené zhruba 42% svého času.
6. srpna 2001 obdržel G. Bush jr. zprávu o bezpečnosti, ve které se psalo, že Usama bin Ladin hodlá
zaútočit na USA pomocí letadel, přesto zkrátil rozpočet protiteroristického oddělení FBI. Před 11. září G.
Bush jr. nařídil FBI zastavit vyšetřování proti Usamovi bin Ladinoi. Tehdejší zástupce ředitele FBI John
O´Neill rezignoval na protest proti tomuto nařízení.
Prezident G. Bush jr. měl 2 dny před 11. září 2001detailní brífink o možných teroristických útocích
v USA, zprávu o tom však nečetl a ani ji nepodepsal. Letecké společnosti nebyly varovány o možných
útocích, nebylo ani nařízeno FBI začít s kontrolami lidí na Watch List a zvýšit bezpečnost na přechodech a
letištích. 10. září 2001 se pak setkal se svým bratrem na Floridě.
Ráno 11. září 2001 byl G. Bush jr. na cestě do základní školy Emmy Bookerové v Sarasota na
Floridě. Poté, co byl informován o útoku na WTC 1, šel dále do školy a nechal se fotografovat. Po oznámení
o útoku druhého letadla na WTC 2 seděl dále dalších zhruba 20 minut ve školní třídě a dělal jako by nic (viz
– http://www.youtube.com/watch?v=TFPOstgw3rk), žádná tajná služba nezasáhla, aby zajistila jeho
bezpečnost. Je zcela logické se domnívat, že pan prezident musel vědět, co se stane. Děti ve školní třídě
opakovaly po své učitelce tato, zřejmě nějaká klíčová slova – ,,Drak, zasáhnout, ocel, letadlo, muset:“ Poté
četly panu prezidentovi příběh Pet Goat, což znamená domácí koza, který byl o tom, jak se kozí král
proslavil tím, jak svojí flétnou k sobě lákal děti.
Kap. 04. – Al-Kajda a Usama bin Ladin:
Teroristická organizace Al-Kajda podle vícero zdrojů, např. podle bývalého ministra zahraničí USA
Robina Cooka, byla založena a vycvičena americkou tajnou službou CIA a financována bohatými
saudskými Araby, nejspíše i Usamou bin Ladinem a jeho rodinou, při čemž Usama bin Ladin měl stát
v jejím čele.
Bývalý důstojník francouzské vojenské rozvědky Pierre-Henri Bunel, který sledoval sítě
islamistických teroristů na Balkáně, zjistil, že mají původ v CIA. Podle něj nebyla Al-Kajda jen databází,
ale i intranetem, který CIA používala pro povolávání rezerv z řad mudžáhidů pro specifické teroristické
akce po celém světě (viz – http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2568-potvrzeno-usa-financuji-al-kaidu-ataliban).
Al-Kajda je považována za arabské křídlo CIA, ve kterém se sdružují tzv. mudžáhedíni. U německých
soudů se také prokázalo, že mnozí mudžáhedíni byli najímáni prostřednictvím subdodavatelů, předně jistou
soukromou armádní společností MPRI, samotným Pentagonem. Některé členy Al-Kajdy si CIA vozila do
USA na výcvik, přičemž jim falšovala víza. USA údajně podporovaly Al-Kajdu v boji proti Srbům v
Jugoslávii a proti slovanským Makedoncům v Makedonii.
Je zřejmé, že americká vláda a CIA využívají Al-Kajdu k akcím tam, kde samy nemohou oficiálně
zasáhnout, a nebo k rozdmýchání nepokojů tam, kde potřebují zasáhnout, aby tak měli záminku k zásahu
oficiálnímu. Členové Al-Kajdy mohou být skuteční fanatici, kteří věří tomu, za co bojují a jsou ochotni pro
to i umírat, přesto však mohou být zároveň profesionálně najímáni, využíváni, částečně řízeni a nebo jen
6
podněcováni a nabádáni k boji či ke konkrétním teroristickým útokům prostřednictvím různých agentů
některými mocenskými kruhy. Dokonce mohou mezi členy Al-Kajdy přímo být tajně nasazeni agenti
amerických tajných služeb arabského původu, kteří působení Al-Kajdy řídí, ovlivňují, atd., a zároveň
podávají informace a přejímají instrukce do svých nadřízených v USA.
Usama bin Ladin, člen velmi početné saudsko-arabské rodiny, která patří v Saudské Arábii
k nejbohatším, a která má velmi úzké obchodní vazby s prezidentskou rodinou Bushů, má na svědomí
údajně několik teroristických útoků z dob před 11. září 2001, zejména v Africe během roku 1998, ale nikdy
ne přímo v Americe.
Dne 2. května 2011 byl Usama bin Ladin dopaden a zabit. Následující den byla na ČT24 v pořadu
Hyde Park více jak dvouhodinová debata (viz – http://uloz.to/xrbuWiP/hyde-park-11-zari-2011-avi), na
které byli přítomní čtyři hosté, odbornice na terorismus z metropolitní univerzity v Praze Radana
Makariusová, vojenský analytik Martin Koller, poradce premiéra v oblasti lidských práv a zahraniční
politiky Roman Joch, a astrolog, filosof, Antonín Baudyš ml. Bylo by však vhodné pozastavit alespoň nad
některými nesrovnalostmi.
Několik měsíců před 11. září 2001 byl Usama bin Ladin za přítomnosti agenta americké tajné služby
CIA v Dubaji (Spojené Arabské Emiráty) v nemocnici, také se setkal se zástupci saudské rozvědky krátce
před 11. září 2001 na půdě americké nemocnice v Kataru, kde se pod patronátem CIA dlouhodobě
podroboval léčbě ledvin, již tehdy byl ve velmi vážném zdravotním stavu, a dokonce dne 11. září 2001 byl
za přítomnosti agentů CIA a pakistánské tajné služby ISI v americké nemocnici v jednom pakistánském
městě na dialýze ledvin. Na dialýzu ledvin se chodí, když buď špatně fungují ledviny, nebo při meningitidě,
nebo když nefungují ledviny vůbec, pak jediné možné uzdravení je jejich transplantace, což je velmi
náročný chirurgický zákrok. Tak jako tak se na dialýzu musí chodit pravidelně, zhruba dvakrát týdně,
přičemž se v nemocnici stráví pokaždé minimálně půl dne a pokud člověk dialýzu vynechá, riskuje tím své
zdraví a nebo i život. Tudíž je velmi divné, jak potom mohl Usama bin Ladin až do 2. května 2011, kdy byl
údajně dopaden a zabit, někdy až zázračně unikat po středním východu před americkou armádou. I kdyby
měl Usama bin Ladin na útěku s sebou kontingent zdravotníků a dialyzační zařízení, je to vzhledem
k náročnosti terénu a nebezpečí válečného střetu s americkou armádou velmi riskantní, dialyzační zařízení
se může poškodit či úplně zničit, a pak by mohl být jeho život ohrožen. Je celkem jasné, že takto nemocný
člověk si těžko může dovolit zosnovat takovýto teroristický útok, jako bylo 11. září, a v klidu počítat s tím,
že pak bude moci 9-10 let unikat před spravedlností, pro takovéhoto člověka je to z hlediska zdravotního
naprosto nemyslitelné.
Po 11. září 2001 zveřejňovaly USA různé nahrávky Usamy bin Ladina, kde se údajně přiznává
k útokům z 11. září. Tyto nahrávky jsou však velmi pochybné, a vůbec z nich není jasné, zda se Usama bin
Ladin k útokům z 11. září opravdu přiznává, také v dokumentech americké FBI mezi nejhledanějšími
teroristy Usama bin Ladin je sice uveden, ale ne ve spojitosti s 11. září, neboť na to nemají důkazy. Toto
také potvrdila odbornice na terorismus v čase pořadu 49:56-50:03, když řekla, že každopádně je pravdou, že
Usama bin Ladin se přímo osobně k útokům z 11. září nedoznal. Následně podle pana analytika Kollera se
nejedná o nejistotu amerického právního systému označit Usamu bin Ladina jako strůjce útoku z 11. září,
jako spíše o rigiditu, nebo-li pokud USA nemají stoprocentně dokázanou účast Usamy bin Ladina na tomto
útoku, nechtějí říci stoprocentně “ano, je vinen“. Tedy podle této logiky rigidita brání USA jednoznačně
označit Usamu bin Ladina za strůjce útoku z 11. září, neboť nemají stoprocentní důkazy, ale zároveň jsou
ochotni a schopni více než devět let i přes hory mrtvol nevinných lidí po něm pátrat a při jeho dopadení ho
bez soudu zabít, v tom jim rigidita zjevně nebrání. U těchto nahrávek je také evidentní, že na některých z
nich si vůbec není podobný (zde kupř. foto z roku 2010 –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din, a zde foto dřívějšího data –
http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/smrt-usamy-bin-ladina-zajima-i-pocitacove-zlocince/). Existují
také nahrávky Usamy bin Ladina, na kterých je zachycen, jak o holi sestupuje z návrší, nebo jak leží někde
v jeskyni, na jednom videu má zlatý prsten, což podle jistého muslimského zákona nesmí muž nosit, atd.
Nepodobnost některých Usamů s Usamou byla v Hyde Parku vysvětlena tím, že Usama bin Ladin používal
dvojníky a to z bezpečnostních důvodů, podobně jako to dělal třeba Saddam Husein. Proti tomu by se však
daly vznést námitky. Usama bin Ladin nahrával svá videa většinou v nějakých různých jeskyních, stanech,
či místnostech v nějakých pevnostech či sídlech, apod. Tam se přece nemusel cítit být ohrožen, neboť tam
byl nepochybně přítomen jen on a jeho spolubojovníci a kameraman, který určitě také patřil k jeho lidem.
Husein používal dvojníky, ale jistě jen při veřejných akcích, avšak Usamova natáčení videí nebyly přece
veřejné akce, tudíž z bezpečnostních důvodů se rozhodně nemusel nechat zastupovat dvojníky.
7
Podle oficiální zprávy byl Usama bin Ladin 2. května 2011 dopaden a zabit v domě na pozemku
patřícím členům Al-Kajdy blízko města Abbottábád, které leží v Pakistánu nedaleko hlavního města
Islámábádu, byl z něho odebrán vzorek na test DNA, který byl víceméně pozitivně potvrzen, a
bezprostředně poté bylo jeho tělo vhozeno do moře, a to vše během 24 hodin, navíc v době, kdy
prezidentovi Obamovi klesala v USA popularita.
U testu DNA je problém, neboť trvá déle než 24 hodin a je k tomu potřeba specializovaná laboratoř,
kterou jistě nemohli mít američtí vojáci v okamžiku jeho dopadení tak rychle a blízko k dispozici. Podle
tvrzení agentury Reuters bylo k identifikaci zabitého Usamy bin Ladina bezprostředně použito jen
obličejové rozpoznávací techniky a výsledky testu DNA měli být známy až za několik dnů. K tomuto
rozporu bylo v Hyde Parku pane Kollerem v čase mezi 38:06-38:47 řečeno, že nějaký Usamův člověk
Usamu bin Ladina zradil, a nějaký jeho vzorek odnesl americké armádě již dříve. Jenže toto by v zásadě nic
neřešilo. Americká armáda by si musela potvrdit, zda se jedná opravdu o vzorky Usamy bin Ladina, aby
měla jistotu, že v daném objektu se skutečně nachází, ale k tomu opět potřebovala nějaké již dřívější vzorky
odebrané z Usamy bin Ladina. A i kdyby je měla, nebo by tyto vzorky mohla porovnat s DNA jeho sestry,
která se v USA léčila, tak by v okamžiku jeho dopadení a zabití museli američtí vojáci opět odebrat vzorek
z jeho mrtvoly k porovnání se vzorkem, který jim přinesl zrádce, aby tak měli jistotu, že ten koho zabili, je
skutečný Usama bin Ladin, avšak to by zase nešlo stihnout do těch zhruba 24 hodin.
V tomto pořadu na otázku moderátora, jak se teroristům mohla úspěšně podařit tak velká teroristická
akce a to na území světové velmoci, bylo odpovězeno v čase mezi 23:00-25:54 cosi v tom smyslu, že
Usama bin Ladin byl velkým symbolem oněch teroristů a celé Al-Kajdy, který je zfanatizoval, a to jim
dodalo odvahu a sílu, aby to dokázali takto úspěšně provést. Dokonce to bylo přirovnáváno s fanatismem
kolem Hitlera, kterému se také podařilo na čas získat určitou moc nad částí světa. Jenže vtip je v tom, že
člověk s velkým charismatem, symbolizující třeba i celý národ, může druhé sice velmi zfanatizovat, ale
zfanatizování lidí je jen určitou zárukou toho, že tito lidé budou ochotni pro svého vůdce udělat třeba
cokoliv, ale to samo o sobě ještě není zárukou úspěšnosti nějaké akce, to předně záleží na schopnostech,
inteligenci, atd., i štěstí. Navíc Hitler s fašisty ovládli na čas kus světa ne jen kvůli zfanatizování svého
národa, ale předně kvůli řádné disciplíně, skvělému vojenskému výcviku, kvalitním zbraním, dobré
špionáži, atd., avšak u teroristů, kteří měli útok 11. září spáchat, bylo dosažení těchto potřebných záležitostí
k úspěšnému provedení takovéto akce méně pravděpodobné.
V pořadu je také uveden v čase mezi 1:00:35-1:49:46 záznam z brífinku v Bílém domě, zhruba 20
hodin po dopadení Usamy bin Ladina, kde hovoří asistent prezidenta pro vnitřní bezpečnost a boj
s terorismem John Brennan a tiskový tajemník Bílého domu Jay Carney.
V čase mezi 1:03:12-1:04:29 je řečeno, že se americké armádě nepodařilo zajmout Usamu bin Ladina
živého z důvodu neochoty riskovat, aby neztratili nikoho z vlastních vojáků, což je naprosto nesmyslné
tvrzení, protože při leckterých jiných vojenských akcích byli často obětováni mnozí vojáci, a to někdy i
zbytečně, a v případě dopadení živého vůdce a finančníka světové teroristické organizace by se rozhodně
riskovat vyplatilo. Kromě toho také existují neprůstřelné vesty a voják s obětováním vlastního života musí
v takových akcích počítat. Navíc armáda má k dispozici různé uspávací střely, nervově paralytické plyny
v granátech, atd., které se dají do místnosti vhodit či vstřelit dveřmi nebo oknem, a vzhledem k tomu, že se
Usama bin Ladin ukrýval jen s několika ženami a dvěma strážci v uzavřeném prostou svého sídla, a armáda
se na celou akci dobře připravovala a měla k dispozici plán a repliku onoho sídla, což je potvrzeno v čase
mezi 1:34:12-1:34:51, pak nemohl být žádný problém dopadnout ho živého.
V čase pořadu mezi 1:24:19-1:28:00, jsou sděleny velmi zvláštní podivné informace ohledně pohřbu
Usamy bin Ladina. Kupř. tvrzení, že pohřbení Usamy bin Ladina do moře bylo provedeno přísně podle
striktních islámských postupů, je poněkud pochybné, neboť muslim mám být pohřben nejpozději druhý den
po smrti a to do hrobu na pravý bok a tváří k Mecce, nesmí být spálen a do moře smí být pohřben pouze
tehdy, pokud zemře na moři a pevnina je příliš daleko (viz – http://www.funeralq.cz/rubriky/pohrebniritualy-v-islamu), kdežto Usama bin Ladin byl dopaden a zabit na souši v Pakistánu. Pak tedy mohl být
řádně do země pohřben v Pakistánu. Také někteří islámští duchovní kritizovali pohřeb Usamy bin Ladina,
neboť vhozením jeho mrtvého těla do moře prý ponižujícím způsobem opovrhli učením Islámu (viz –
http://www.lidovky.cz/ladinuv-pohreb-potupil-islam-tvrdi-duchovni-f31-/zpravysvet.aspx?c=A110502_173709_ln_zahranici_jv).
Podle některých zdrojů nemohl být Usama bin Ladin pohřben na nějakém konkrétním místě, protože
muslimové by ho začali na jeho hrobu uctívat a vytvořili by si z jeho hrobu poutní místo, čemuž museli
Američané předejít. Toto tvrzení však může být zřejmě dalším alternativním, trochu solidnějším lživým
8
vysvětlením, proč ho Američané museli pohřbít do moře. Dalo by se namítnout, že kdyby si muslimové
chtěli vytvořit poutní místo týkající se Usamy bin Ladina tak jako tak, mohli by si ho vytvořit v místě, kde
se narodil, kde údajně založil Al-Kajdu, nebo kde byl dopaden, atd. Američané si navíc museli džihádisty
velmi znepřátelit, neboť nejenže jim zabili jejich vůdce a symbol, ale ještě jim ho proti pravidlům
islámského pohřbu vhodili do moře, a tím jim také znemožnili uctívat ho na jeho hrobě. Tedy je otázka, zda
toto bylo opravdu rozumné.
Tvrzení v čase mezi 1:09:56-1:10:01, že vzhledem k povaze operace nemohl být v Pakistánu pohřben,
a že Pakistán USA nekontaktovaly až do ukončení operace, je též pochybné, neboť americká tajná služba
CIA a pakistánská tajná služba ISI spolu úzce spolupracují, což potvrdila velvyslankyně EU v Iráku Jana
Hybášková v čase 1:57:05-1:57:20 a také vojenský analytik Martin Koller v čase mezi 1:59:10-1:59:30,
takže nemohl být problém, aby si americká armáda přes CIA a ISI zajistila hladký průběh celé operace a
pohřbu Usamy bin Ladina v Pakistánu blízko místa jeho dopadení. Pokud však jeho pohřeb přece jenom
nemohl být proveden v Pakistánu, mohl být převezen do jiné země letecky tak, aby se pohřeb stihl provést
nejpozději do druhého dne podle islámským pravidel. Možná proto byla v průběhu brífinku v čase 1:17:511:18:30 na dolní liště obrazovky uvedena jako alibi informace, možná i falešná, o napětí kolem porouchané
helikoptéry, aby tak bylo zřejmé, že po dopadení Usamy bin Ladina neměli Američané k dispozici
spolehlivě fungující prostředek k převezení jeho těla rychle tam, kde by mohl být pohřben řádně do země.
Ovšem podle agentury Reuters se této akce zúčastnily speciální jednotky námořnictva Navy Seals se čtyřmi
vrtulníky, z nichž jeden byl porouchaný a následně byl i zničen, a také jestliže k tomu určená pracovní
skupina promýšlela v průběhu několika týdnů jednotlivé scénáře dopadení Usamy bin Ladina, nemohl být
problém zajistit, aby mohl být pohřben do hrobu, ať by byl dopaden kdekoliv a kdykoliv.
Avšak navíc je i podezřelé, že scénáře jeho dopadení byly promýšleny až několik posledních týdnů
před jeho údajným dopadením, když byl předtím již zhruba devět a půl roku pronásledován.
Další dvě tvrzení, že pohřeb Usamy bin Ladina do moře byl připravován již od začátku, a že o pohřbu
do moře bylo rozhodnuto v posledních několika měsících, si v podstatě vzájemně odporují.
A také tvrzení, že převoz ostatků Usamy bin Ladina k řádnému pohřbu do jiné země by se nestihl
v požadovaném termínu podle islámských pravidel a proto musel být pohřben do moře, je naprosto
absurdní, neboť Usama bin Ladin byl dopaden a zabit v blízkosti města Abbottábád v severním Pakistánu,
které je od nejbližších okolních zemí, jako je Afghánistán, Tájigistán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Kyrgyzstán, Jammu a Kashmir, Indie, Čína a Nepál, vzdálené vzdušnou čarou v rozmezí zhruba 30 až
maximálně 800km, avšak od moře je vzdálené vzdušnou čarou minimálně 1150km, a při této nejkratší cestě
by musel být převezen přes téměř celé území Pakistánu. Tedy zřejmě se američtí odborníci při svém
několikatýdenním promýšlení jednotlivých scénářů dopadení a pohřbu Usamy bin Ladina nedokázali
zorientovat ani v atlasu světa pro základní školy.
Jednomu se až nechce věřit, jaké totálně absurdní lži jsou schopní američtí činitelé vymyslet pro
obhajobu a mediální prezentaci svých nekalých operací. Bez urážky, ale na této evidentní a absurdní lži, ale
i na mnohých jiných, je zcela zřetelně vidět buďto neschopnost příslušných amerických činitelů vymyslet
“schopnější“ a věrohodnější lži, a to i přes dlouhodobou přípravu akce dopadení Usamy bin Ladina jakož i
jistě celé akce 11. září, a nebo to, za jaký spolek naprostých totálních blbečků je celosvětová veřejnost jimi
považována. Lžou veřejnosti do očí, až to bije do uší. Zde je také celkem zřejmé, že při hledání pravdy
ohledně 11. září není v podstatě ani potřeba studovat nějaké různé konspirace, stačí bedlivěji poslouchat a
pozorovat to, co oficiálně prezentují kompetentní činitelé a úřady, a rázem bude jako facka jasné, že se
jednalo o konspiraci. Některé lži oficiální verze celého útoku z 11. září jsou tak absurdní, že ani sami někteří
zastánci oficiální verze nevěří, že by tyto absurdní lži byly skutečně součástí oficiální verze, a tak dále věří
oficiální verzi, to je docela zajímavá, také absurdní situace.
Při brífinku se v čase mezi 1:17:07-1:17:42 hovoří o identifikaci dopadeného Usamy bin Ladina
pomocí porovnání obličeje a také o prvních předběžných výsledcích testů DNA, které vedly dokonce již
předchozí večer k jistotě dopadení skutečného Usamy bin Ladina a k oznámení této skutečnosti světu.
Otázka je, s kolika procentní jistotou se Američanům mohlo podařit identifikovat Usamu bin Ladina po jeho
dopadení na základě obličejové techniky, když byl střelen do obličeje (viz –
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/smrt-usamy-fotka-mrtveho-teroristy-je-podvrh-tvrdi-grafici.html), a zda
první předběžné výsledky v tak krátké době mohly takovouto jistotu poskytnout, a též je prapodivné, jak a
do které specializované laboratoře se americké armádě podařilo tak rychle dopravit vzorky DNA z Usamy
bin Ladina k testům. Je asi málo pravděpodobné a reálné, aby americká armáda měla, kupř. v autě nebo
v helikoptéře, potřebnou specializovanou laboratoř k testování DNA s sebou při akci, aby tak mohly být
9
velmi brzy poskytnuty tyto předběžné výsledky potvrzující identitu zabitého Usamy bin Ladina, neboť by se
jednalo o další velký citlivý náklad a starost navíc, při akci nebo i po ní, třeba během případného
pronásledování Al-Kajdou, by hrozilo její poškození, rozstřílení či úplné zničení. Ani kriminalisté si s sebou
k identifikaci nějaké nalezené mrtvoly nepřevážejí laboratoř k testům DNA, byť jim nějaký střet s útočníky
zpravidla nehrozí. Vzhledem k tomu, že podle tvrzení Johna Brennana museli američtí vojáci po dopadení
Usamy bin Ladina opustit Pakistán a jeho tělo pohřbít proto do moře, je jasné, že v Pakistánu, ale ani
v nějaké jiné okolní zemi, nemohli mít zajištěnou potřebnou specializovanou laboratoř k testování DNA,
poněvadž pak by nemohl být problém zajistit si zde i místo pro řádné pohřbení Usamy bin Ladina. Tedy
jako nejlogičtější se jeví pravděpodobnost, že vzorky DNA Usamy bin Ladina musely být převezeny
k testování do nějaké laboratoře v USA, avšak z Pakistánu do USA je to vzdušnou čarou nejblíže zhruba
10400km, což by se s pomocí nejrychlejší helikoptéry dalo překonat přibližně za 22 hodin a nejrychlejším
letadlem přibližně za 1 hodinu. Otázka ovšem je, odkud a jaké dopravní prostředky měla americká armáda
po dopadení Usamy bin Ladina k dispozici. Je tedy opravdu málo pravděpodobné, že by Bílý dům měl již
tak brzy předběžné výsledky testu DNA poskytující jistotu, že se jedná o vzorky skutečného Usamy bin
Ladina. A v čase mezi 1:28:34-1:29:03 se hovoří o tom, že po dvaceti hodinách od dopadení a zabití Usamy
bin Ladina jsou si Američané na 99.9% jistí, že se jednalo o skutečného Usamu bin Ladina. To zní jen o
něco málo věrohodněji.
Zde se nabízí v postatě ještě jedna logicky vzniklá absurdita, a sice, že na jednu stranu americká
armáda nebyla schopna stihnout do 24 hodin převést tělo Usamy bin Ladina k řádnému pohřbu do země
kupř. do necelých 30km vzdáleného Kashmiru nebo necelých 200km vzdáleného Afghánistánu, ale na
druhou stranu byla schopna během několika málo hodin převést vzorky DNA Usamy bin Ladina do
kdovíjak vzdálené speciální laboratoře nebo až do 10400km vzdálené specializované laboratoře v USA.
Člověku pomalu nedá spát, kudy při převozu ostatků a vzorků DNA Usamy bin Ladina ti američtí bludní
Holanďané putovali, asi cestou necestou, nebo spíše nějakou zkratkou, bylo to sice dál, ale za to horší cesta.
Hypoteticky není vyloučené, že vysoká absurdita těchto některých brífinkových lží mohla být
způsobena tím, že jistí zodpovědní činitelé v Bílém domě z důvodu maximálního utajení tohoto podvodu
před co největším počtem svých pracovníků sdělili svým zástupcům nebo tiskovým mluvčím jen určité či
jen nějaké základní informace, a pak již nechali na nich samotných, aby si v “terénu“ brífinku nějak
poradili, samozřejmě blbě, a nebo mohla být způsobena zmatkem díky hektičnosti při celé operaci a
předávání informací. Avšak i tyto hypotézy se zdají být málo pravděpodobné, neboť od zodpovědných
činitelů by byla velká nezodpovědnost, kdyby své zástupce a tiskové mluvčí vyzbrojili tak nedostatečnými
informacemi, a vzhledem k tomu, že celý štáb v Bílém domě sledoval dění celé operace, tak jistě musel mít
bezprostředně k dispozici jasné a přesné informace. Zkrátka vznik těchto absurdních lží snad ani nelze
nějakým způsobem aspoň trochu uspokojivě racionálně vysvětlit.
V listopadu roku 2007 prohlásila pakistánská expremiérka Benazim Bhuttová pro BBC, že Usama bin
Ladin je již dávno mrtvý, při čemž měl být zabit Mohameden Al-Sayedem (viz –
http://uloz.to/live/xAHehoy/11-za-i-bhuttova-usama-je-davno-mrtev-avi), a krátce na to, dne 27. 12. 2007,
zemřela na následky zranění, které utrpěla při útoku sebevraha v Rávalpindí. Čtyřiapadesátiletou Bhuttovou,
která patřila mezi hlavní kandidáty v nadcházejících parlamentních volbách, útočník střelil do krku a do
hrudi, když po předvolebním shromáždění nastupovala do auta. Poté útočník odpálil nálož, kterou měl
připevněnou na těle.
Podle některých zdrojů Usama bin Ladin zemřel údajně v prosinci 2001, což prý potvrdilo několik
světových politiků.
Podle dalších zdrojů je zřejmé, že Usama bin Ladin měl AIDS, který je údajně mezi Muslimy docela
rozšířený a při němž dochází v závěru života postiženého k selhávání orgánů, což by u Usamy bin Ladina
vysvětlovalo nutnou dialýzu ledvin. Je možné, že nahrávky jeho osoby, na kterých je zachycen s holí (viz
v Hyde Parku v časech mezi 1:54:44-1:54:49, 1:55:27-1:55:30, 1:55:36-1:55:44), nebo jak leží někde
v jeskyni, byly takto nahrané, protože mu bylo špatně. A dvojníci ho mohli zastupovat proto, že byl již buď
mrtvý, a nebo tak nemocný, že neměl sílu vystoupit před kameru. Je tedy velmi pravděpodobné, že Usama
bin Ladin byl již v době 11. září 2001 smrtelně nemocný, a takovýto člověk je pak ideálním obětním
beránkem. Je hypoteticky možné, že se jím stal vědomě a dobrovolně po dohodě s pravými strůjci útoku
z 11. září za určitou protislužbu, neboť takto, coby veřejně známý jako strůjce tak rozsáhlého teroristického
útoku proti západní kapitalistické světové velmoci, by mohl před muslimským světem a svými
spolubojovníky zemřít alespoň jako mučedník, hrdina a statečný bojovník za víru, a ne jen jako invalida na
zákeřnou nevyléčitelnou chorobu. Zní to možná podivně a nepravděpodobně, ale na druhou stranu, lidsky
10
vzato, je to jednoduché a prozaické. Bylo pak ale nutné, až zemře, někde ho tajně pohřbít a poté, někdy a
někde, až se to bude hodit, zařídit jako jeho dopadení a zabití pro oficiální verzi a zároveň tvrdit, že jeho
tělo muselo být vhozeno do moře, což mohlo být někdy a někde také skutečně učiněno. V moři se totiž tělo
díky soli rozloží, nebo ho sežerou dravé ryby, nebo ho odnese odliv, takže potom opravdu nikdo nemá šanci
jeho tělo najít, aby provedl pitvu, která by potvrdila, jak dlouho je ve skutečnosti mrtvý a na co zemřel.
Lze se logicky domnívat a je i celkem jasné, že Usama bin Ladin byl mrtvý již před svým údajným
dopadením, a proto museli Američané přijít s verzí, že se jim ho nepodařilo zajmout živého, musel být jako
střelen do obličeje, aby ho následně na uveřejněné fotografii jeho mrtvoly pokud možno nešlo jednoznačně
poznat ani nepoznat, dále museli zapřít spolupráci s pakistánskou ISI při jeho dopadení, aby před veřejností
obhájili tzv. z hlediska povahy operace odvoz jeho mrtvého těla pryč z Pakistánu k řádnému islámskému
pohřbu, a absurdní tvrzení, že do okolních zemí by se jeho tělo nestihlo převést v čas, bylo nutno veřejnosti
sdělit k obhájení jeho pohřbu do moře, aby tak bylo dáno světu jasně najevo, že nemá smysl po jeho mrtvole
pátrat, neboť v případě pohřbení do země, by nebylo už tak jednoduché mlčet o místě pohřbení a bylo by
možno jeho tělo exhumovat kvůli zjištění kdy a jak zemřel, a to by byl právě okamžik, kdy by se provalilo,
že Usama bin Ladin je již dávno mrtvý, při čemž ve skutečnosti mohl být pohřben kdykoliv, kdekoliv a
klidně i jakkoliv, pokud vůbec, a jistě byly po něm dokonale zahlazeny veškeré stopy.
Avšak to, že Usama bin Ladin ve skutečnosti zemřel dříve, než uvádí oficiální verze, ještě
jednoznačně nedokazuje, že s útokem 11. září neměl naprosto nic společného, jen je jasné, že se v případě
jeho osoby neříká veřejnosti úplná pravda. Nejspíše se Usama bin Ladina po nějakou dobu hodil pravým
strůjcům útoku 11. září před veřejností více živý než mrtvý. Je vůbec velmi podivné a zřejmě i málo
pravděpodobné, že by se americké armádě s veškerou její technologií podařilo Usamu bin Ladina dopadnout
až po skoro desíti letech.
Je možné namítnout, že Usama bin Ladin, jelikož věděl, že zemře, chtěl ještě před smrtí zorganizovat
nějaký velký teroristický útok proti USA, neboť plánoval, že po jeho spáchání již bude mrtev. Jenže však po
útoku mrtev nebyl, je tedy málo pravděpodobné, že by se pak ve svém velmi chatrném zdravotním stavu
k útoku přiznával, právě z obavy před pronásledováním americkou armádou, kterému by se z hlediska svého
zdraví nemohl ubránit.
Na internetu v podstatě koluje několik verzí smrti Usamy bin Ladina, které neodpovídají oficiální
verzi. Může se zdát, že tyto internetové verze jsou dílem bláznivých konspiračních teoretiků nebo
důsledkem jakéhosi zmatku či nepřesností při předávání informací od jednoho zdroje ke druhému zdroji.
Může tomu být ale i docela jinak. Byl-li Usama bin Ladin mrtvý již před svým údajným dopadením a
zabitím americkou armádou 2. 5. 2011, což je velmi pravděpodobné, hrozilo by, že se pravdivá informace o
jeho skutečném úmrtí dostane k veřejnosti přinejmenším prostřednictvím internetu, ale i některých médií.
V takovém případě by pak před veřejností proti sobě stály pouze dvě verze, jedna falešná oficiálně
propagovaná a druhá pravdivá neoficiální, a z hlediska věrohodnosti obou verzí by to mezi nimi mohlo
dopadnout v poměru 1 : 1, nebo-li 50% pro neoficiální verzi a 50% pro oficiální verzi, což by pro strůjce
konspiračního spiknutí nebylo moc příznivé, jenže těžko by se jim mohlo zdařit tu pravdivou neoficiální
verzi trvale z internetu odstranit, natož ji odstranit z povědomí veřejnosti. Strůjci konspiračního spiknutí by
však mohli udělat následné – Vzhledem k tomu, že internet je plný konspiračních teorií, nesmyslů, lží, a
může být využíván kýmkoliv k šíření jakýchkoliv informací, můžou konspirační spiklenci pravdivou
neoficiální verzi o smrti Usamy bin Ladina zdiskreditovat tím, že ji v několika variantách velmi rozšíří po
internetu, k tomu vytvoří několik dalších falešných verzí, a to třeba i skrze několik málo zkorumpovaných
novinářů či politiků, kteří budou prezentováni jako jejich zdroj, tyto verze okrajově vpustí do některých
médií či novin, ale předně je umístí na internet, tím všechny tyto verze, včetně té jediné pravdivé, dostanou
“punc“ paranoidních konspiračních teorií a internetových nesmyslů, čímž v očích veřejnosti jistě klesne
jejich věrohodnost. A v tomto okamžiku proti všem těmto zdiskreditovaným internetovým verzím bude stát
v očích veřejnosti jistě věrohodnější, jedna jediná, drtivou většinou mainstreamových médií a politiků
propagovaná, oficiální verze. Smyslem takovéto mystifikace je na straně oficiálních zdrojů (mainstreamová
média, korektní politici) vytvořit a udržet jednu verzi a na straně neoficiálních zdrojů (internet, konspirační
teoretici) vytvořit informační chaos, aby se tak veřejnost nedopátrala s jistotou pravdy a byla více nucena
uvěřit oficiální verzi.
Hlavním cílem mediální mystifikace ohledně Usamy bin Ladina, včetně tvrzení o jeho možných
dvojnících, ale i Al-Kajdy, je snaha v podstatě celosvětové veřejnosti vsugerovat iluzi existence jakési
nepřátelské, vysoce životaschopné, téměř nesmrtelné chiméry, kterou je, i za cenu vraždění tisíců nevinných
civilistů, žen i dětí, potřeba pronásledovat a bojovat proti ní, aby tak jisté mocenské kruhy před touto
11
veřejností zdůvodnili a obhájili určitá dlouho trvající válečná tažení s pochybným průběhem, nejistým
výsledkem a hlavně postranním, samozřejmě utajovaným, úmyslem.
Přestože krvavá honba za bájnou legendou o tzv. symbolických Usamech a jejich tzv. symbolických
bin Ladinech stála životy mnoha a mnoha nevinných lidí, a to žen i dětí, a byť Američané nehovořili o
dopadení nějakého dvojníka Usamy bin Ladina, ale jeho samotného, paní odbornice na terorismus v čase
mezi 14:31-14:44 prohlásila, že Usama bin Ladin skutečně jako by je modla, je to ten symbol, a skutečně
není důležité, jestli žil po 11. září 2, 3, 4 roky a nebo jestli byl zabit právě v neděli, pan poradce v oblasti
lidských práv v čase mezi 11:04-11:08 zřejmě ve snáze odvést pozornost od předchozích faktů prohlásil, že
je úplně jedno, kolik dvojníků Usama bin Ladin používal a dále, že byl jen symbolem, a pan vojenský
analytik v čase 13:44-13:57 prohlásil, že není důležité rozebírat, jestli tedy byl nebo nebyl Usama bin Ladin
zabit dnes nebo před měsícem nebo před rokem, protože důležitější je nakonec výsledný efekt, a dále
prohlásil, že je důležité, aby se “vrtělo psem“ úspěšně. Co k tomu dodat? Inu, to je to naše porevoluční
sametové “vlastenecké“ bezbožecké pravdoláskařské lidskoprávaření, jehož prostřednictvím mnozí
vlastizrádcovští patolízalští lokajové či lokajské spolky obhajují před českým národem různé, zejména
americké či evropské, ale i jakékoliv jiné lži, a to s pomocí dalších vlastních lží. Toto rozhodně nebyla
zbytečná, natož agresivní či vulgární invektiva, neboť český národ opravdu potřebuje pravé zbožné
vlastence, kteří budou národu hlásat výhradně pravdu.
Dále v čase mezi 53:55-54:08 Martin Joch uvedl, že je otázka, jakou technikou přesvědčit Usamovi
souvěrce, aby se nevydávali stejnou cestou jak bin Ladin, tedy cestou zabíjení civilistů. Nutno dodat, že
prozatímní technika, kterou k tomu USA – naši spojenci, resp. NATO ve jménu tzv. “trvalé svobody“,
zvolily, je taktéž zabíjení civilistů, včetně dětí, a také uřezávání hlav patnáctiletým klukům jako trofeje. To
je jistě velice dobrá přesvědčovací technika.
Je skutečně možné, že se Usama bin Ladin stal symbolem, ale symbol z něho spíše úmyslně udělali
jistí zodpovědní činitelé prostřednictvím kolosální mediální propagandy, aby ho tak, co by symbolu, mohli
využít k ospravedlnění jistých válečných intervencí a použít jako faktor zakrývající skutečnost, že je již
dávno mrtvý. Tedy v podstatě se nejednalo až tak o pronásledování konkrétní živé osoby, ale spíše o
pronásledování symbolu, který mohl mít podobu Usamy bin Ladina, jeho dvojníků, nebo mnoha jiných
tváří. Přežene-li se to, jednalo se vlastně o pronásledování abstraktního nepřítele.
Ohledně dopadení, smrti a pohřbu Usamy bin Ladina, podporující oficiální verzi, se objevilo více
dalších různých informací. Není vyloučené, že všechny nebo většina těchto informací jsou jen další, trochu
“solidnější“ nepravdivé informace, jejichž cílem je zaretušovat a přebít původní oficiální, zřejmě nepříliš
úspěšné “vrtění psem“ Bílého domu při brífinku, nebo-li zaretušovat a napravit tu extrémní absurdnost
původní oficiální brífinkové snůšky naprostých báchorek a totálních nepravd.
Zde je potřeba také dodat, že jedna z účinných látek víceméně totální permanentní mediální
mystifikace veřejnosti prostřednictvím takovýchto různých, mnohdy v podstatě zinscenovaných brífinků či
zpravodajských relací, diskusních pořadů, atd., spočívá také v tom, že v relativně krátkých časových úsecích
jsou veřejnosti sdělena velká množství různě dohromady zkombinovaných a namíchaných pravdivých,
polopravdivých, nepravdivých a částečných informací a údajů, v případě možnosti jsou uvedeny většinou
jen politicky korektní a celkovou kontinuitu lživých oficiálních vládních a mediálních propagand
nenarušující dotazy posluchačů, a tudíž veřejnost pak má malou šanci, že se jí v průběhu těchto pořadů nebo
i poté podaří všechny nebo alespoň většinu podstatných nesrovnalostí, nepravd a mystifikací odhalit. Dle
některých názorů je opravdu docela možné, že dotazy posluchačů jsou vybírány opravdu cíleně, neboť kupř.
v čase pořadu Hyde Park mezi 51:40-51:48 se posluchač zeptal, co hosté říkají na názor, že bin Ladin je
mediální fikce, jak říká Klausův poradce Hájek, načež pan moderátor Takáč byl perfektně připraven a v čase
mezi 52:23-52:47 přesně dementoval výrok poradce Hájka i s udáním zdroje, který tento výrok uvedl.
Názory, reakce, uvedené v těchto pořadech, zvláště od anonymních posluchačů, kupř. přes facebook,
které zesměšňují pochybnosti o oficiální verzi kontroverzních událostí, potupují zastánce konspiračních
teorií a oslavují možné původce konspiračních spiknutí, mohou být dílem nasazených agentů a mají sloužit
k podpoře mystifikace veřejnosti. Též je možné, že v mnoha diskusních pořadech, brífinkách, tiskových
konferencích, atd., které jsou veřejnosti předkládány, je většina sdělených dotazů již předem připravena a
hosté mají na ně již dopředu připravené odpovědi, zkrátka vše se děje podle předem připraveného scénáře či
protokolu, a to proto, aby se hosté vyhnuli nepříjemným otázkám, a aby veřejnosti bylo sděleno přesně to,
co jistí lidé chtějí, aby se veřejnost dozvěděla. Také mohou být záměrně uvedeny nepodstatné, spíše
okrajově související dotazy a témata, sloužící k odvedení pozornosti veřejnosti od zásadních důležitých
záležitostí, nesrovnalostí a podezřelých okolností.
12
V současnosti se za mozek celé operace 11. září 2001 považuje terorista Chálid Šajch Muhammad
(viz – http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Khalid_Shaikh_Mohammed_after_capture.jpg), který je
v současnosti držen na americké vojenské základně v Guantanamu. Je docela možné, že Usama bin Ladin,
coby obětní beránek, byl z hlediska věrohodnosti před veřejností neudržitelný, a bylo tedy potřeba ho nechat
jako dopadnout a zabít, a posléze nahradit Chálidem Šajchem Muhammadem, coby novým obětním
beránkem, sloužícím opět k odvedení pozornosti od pravých viníků a jako záminka k prodloužení tzv.
protiteroristických vojenských akcí.
Také se na internetu objevila zpráva, že prezident USA Barack Obama prohlásil, že tělo Usamy bin
Ladina je v USA.
Kap. 05. – Zlí teroristi:
Celý teroristický útok 11. září mělo spáchat 19 teroristů v čele s Muhamadem Attou a to na příkaz
Usamy bin Ladina či Chálida Šajcha Muhammada. Všech 19 teroristů byli nějakou dobu před 11. září
v USA.
Bezprostředně po útocích se mnozí domnívali, že perfektně létat s velkými dopravními letadly typu
Boeing se teroristé naučili v zemích středního východu, kam se také tyto typy letadel dovážejí a kde jsou též
letecké školy. Ovšem pozdější vyšetřování různých zpravodajských agentur a výpovědi různých svědků
ukázali, že teroristé, kteří byli určeni k řízení unesených letadel, se až asi na jednoho z nich učili létat
v soukromých amerických leteckých školách a téměř jim to vůbec nešlo, nebyli prý schopni pořádně uřídit
ani menší jednomotorové letadlo (viz – http://www.uloz.to/xKCp2oL/prilis-dokonala-mystifikace-o-11zari-tv-barandov-tv-stranky-nejen-o-barrandov-tv-flv - v čase mezi 13:40-15:15).
Podle různých zdrojů se někteří teroristé před 11. září chovali velmi podivně, podezřele, nápadně a
upozorňovali tak na sebe a to i policii. Takto by se jistě nechovali teroristé, kteří by chystali takovýto
kolosální útok, neboť by tak ohrozili celý plán. Konkrétně den před 11. září Muhamad Atta se společníky
odcestovali do Portlandu, kde se opíjeli a druhý den ráno odletěli do Bostonu, kde měli unést ona letadla,
která stihli jen tak tak.
Muhamad Atta po sobě údajně zanechal Korán na hotelovém pokoji v Portlandu, další Korán
v nějakém baru a další Korán v taxíku. Na letišti, kde měl Muhamad Atta se svou skupinou unést letadlo,
byla po 11. září v letištním sejfu nalezena jeho brašna, kterou si buď údajně zapomněl, nebo ji v něm
úmyslně uložil. V této brašně se našel jeho dopis na rozloučenou a také jeho poslední vůle. To je naprostá
absurdita, člověk, který má v plánu unést letadlo a nabourat s ním, jde na jistou smrt a ví, že celé letadlo a
vše v něm bude zničeno, takže je nesmyslné, aby si tyto dokumenty bral s sebou. Logicky vzato, před
takovýmto sebevražedným činem se dopis na rozloučenou pošle příbuzným a poslední vůle se uloží u
notáře. Není od věci se domnívat, že toto všechno, tzn. Korány, dopis na rozloučenou, poslední vůle, jsou
uměle podstrčené důkazy, aby podezření padlo na teroristu Attu a jeho společníky.
Ještě zajímavější je, že 6-7 z těchto 19-ti teroristů byli spatřeni živí po 11. září, 8 z nich byli mrtví již
před 11. září. Kupř. 16. září 2001 si přišel Abdul Aziz Al-Omari stěžovat na americkou ambasádu v Jeddah,
že s útoky nemá nic společného a obdržel oficiální omluvu od amerického úřadu v Rijádu. 22. září 2001 se
ohlásil Waleed Al-Shehri, že je stále naživu. 23. září 2001 uveřejnily noviny Daily Telegraph protesty
nevinných Sahíd Al-Ghamdího a Ahmed Al-Námího, oba živí. 27. září 2001 vystopovala CBS Salema AlHazmího v Saudské Arábii, kde pracoval na ropné rafinérii. To znamená, že těmto osobám museli praví
strůjci útoku 11. září ukrást jejich identitu.
Dokonce prý byly nalezeny pasy asi dvou nebo tří teroristů v troskách WTC, byť téměř vše ostatní
bylo úplně rozdrceno a zničeno.
Kap. 06. – Únos letadel:
Zjednodušeně řečeno – Každé letadlo, velké či malé, zachytí radary, tedy pokud neletí nízko nad
zemí, a to díky fyzikálním radiovým signálům. Na kontrolní věži mají letoví dispečeři velkou obrazovku, na
které je mapa, a na tuto obrazovku radary vysílají signály z letadel, které jsou pak na této obrazovce
viditelné jako zelené body, které se pohybují. Každému dopravnímu letadlu je před každým letem přidělen
speciální identifikační kód. Tento kód pilot naťuká do transpondéru, což je zařízení v kokpitu letadla a
transpondér posléze aktivuje. Transpondér začne vysílat signál přes radar na kontrolní věž a kód, který byl
danému letu přidělen, se objeví na obrazovce u zeleného bodu příslušného letadla. Tak letoví dispečeři vidí
na obrazovce letadlo jako pohybující se zelený bod a u něho příslušný kód, který mu byl před letem
přidělen, tím dispečeři přesně vědí, kde se který let právě nachází. V okamžiku, kdy některé dopraví letadlo
13
přestane vysílat přes transpondér svůj kód, dispečeři se vždy snaží zjistit, co se s letem děje, pakliže nikdo
z pilotů neodpovídá, je to pro dispečery signál k bezprostřednímu informování letecké vzdušné obrany.
Přičemž je třeba uvést, že USA mají technicky nejšpičkovější a po mnoha stránkách nejlepší vzdušnou
obranu nejspíše na celém světě. Posléze, což by měl být běžný postup v USA, do několika minut z letecké
základny, která je nejblíže místu, kde se naposledy letadlo, které neodpovídá, nalézalo, vzlétnou stíhačky F16 s řízenými střelami a letí k letadlu, které se nehlásí. Stíhačky toto letadlo obletí, snaží se sním
komunikovat a přimět ho k přistání na nejbližším letišti. Pokud letadlo stále nereaguje, nebo neposlouchá
příkazy pilotů stíhaček, mají piloti právo ho sestřelit řízenými střelami. V takovém případě se pasažéři
uneseného letadla dostávají v podstatě do téměř bezvýchodné patové situace, ve které jim může pomoci
jedině upřímná modlitba k Bohu a Boží zásah. Stíhačky typu F-16 firmy Logic Martin jsou v posledních 20ti letech podle všech měřítek nejúspěšnějším bojovým letounem, tento typ je celosvětově nejrozšířenějším a
americké vzdušné síly jich mají přes 2000. Dalších 2000 strojů slouží v 19-ti jiných zemích. Od svého
představení v roce 1979 jsou stíhačky F-16 považovány za standard, podle něhož se hodnotí jiné typy
stíhaček. Tyto stroje jsou neustále modernizovány.
Teroristé se kontroly nad řízením letadel zmocnili podle oficiální verze za pomoci kapesních nožíků a
řezaček na krabice. Takto zahnat desítky pasažérů a přemoci posádku letadla není tak jednoduché, protože
mezi pasažéři mohou být lidé, vycvičení pro takovéto situace a piloti těchto letadel mívají dobrý vojenský
výcvik. V některém letu údajně teroristé cestujícím vyhrožovali, že mají na palubě bombu. Navíc tato
dopravní letadla mají v kokpitu na řídící páce nouzovou signalizaci, díky níž může pilot jedním stisknutím
tlačítka varovat leteckou zajišťovací službu, že bylo letadlo uneseno. Je dost nepravděpodobné, že by ani
jeden z pilotů při přepadení kokpitu teroristy nestihnul tuto nouzovou signalizaci stisknout, vždyť je to
otázka jedné vteřiny a možná jednoho rychlého pohybu, a podle oficiální verze, tak ani na jednom
z unesených letadlech nebyla tato nouzová signalizace stisknuta. Avšak ze zkušeností je známo, že se ve
většině případů únosů letadel podařilo pilotům nouzovou signalizaci stisknout.
Ještě těžší je s takovýmto dopravním letadlem úmyslně nabourat do nějaké budovy či skály, atd. A to
nejen z toho důvodu, že k takovémuto náletu je potřeba velkých zkušeností a značného umu v řízení velkých
dopravních letadel, ale také proto, že dopravní letadla mají speciální programy – super-systémy, které tomu
brání. Kupříkladu jeden z těchto systémů má v sobě uloženou databanku krajiny a v okamžiku, kdy je
letadlo nasměrováno na nějakou překážku v cestě, např. hora, skála, výšková budova, vysílač, atd., a hrozí
s ní srážka, tak tento systém začne včas vydávat varovnou signalizaci. Pokud pilot na tuto signalizaci
nereaguje a letí v tomtéž směru dále, tak tento systém způsobí, že řízení letadla převezme autopilot, který se
pak dané překážce vyhne. Pokud se však tento systém vyřadí z provozu, což nemusí být tak jednoduché, tak
automaticky dojde k tomu, že se vypnou určité funkce řízení letadla, a letadlo se tak stane ovladatelné jen
z části. Je to tedy pro potenciální únosce začarovaný kruh, mají opravdu pramalou šanci s letadlem nabourat
do nějaké výškové překážky. A společnost American airlines, jejichž dvě letadla byla 11. září unesena,
přičemž jedno narazilo do severní věže WTC a druhé do Pentagonu, si v roce 1996 objednala 700
takovýchto systémů pro svá letadla. Je tedy velmi pravděpodobné, že jejich dvě unesená letadla 11. září tyto
systémy měla zabudovaná. Navíc dopravní letadla mají zpravidla více těchto systémů a programů, které
brání udělat pilotům nějakou chybu v řízení či úmyslný nebezpečný manévr s letadlem, a podle odborníků,
je díky těmto systémům a programům opravdu nereálné, aby se teroristům podařilo letadla nasměrovat na
nějaké výškové cíle a úspěšně s letadly do těchto cílů narazit. Existují i programy, které brání pilotovi
naletět do země s letadlem střemhlav, program způsobí, že se zavčasu letadlo srovná do vodorovné polohy,
atd. Kupř. bombardér Stuck již za 2. světové války měl automatické vyrovnávání letadla do vodorovné
polohy při letu střemhlav k zemi. Tyto programy a mnohé jiné mají též stíhačky, bojové letouny, atd. Např.
v současnosti existují stíhačky, jejich systémy jsou schopny monitorovat současně až 30 různých cílů a 8
z nich současně napadat. Skutečnosti o těchto programech jsou potvrzené od některých pilotů, např.
Leonard W. Clampett, což je australský letecký kapitán, a také od odborníka v oblasti vojenského letectví
plk. Františka H., atd. Někdo může namítnout, proč teda dochází ke katastrofám dopravních letadel – tedy
žádný program nezabrání bouři, střihu větru, srážce s větším ptákem, s jiným letadlem, ani nezabrání
technické či mechanické závadě či selhání, zkratu, atd., atd. Dopravní letadla leteckých společností nejsou
jen nějaké “plechové vlaštovky“ určené k akrobatickým kejklím pro teroristy, ale jsou to prostředky pro
přepravu naráz až několika málo stovek lidí a cenných zavazadel. Každá havárie dopravního letadla je pro
dotyčnou leteckou společnost a firmu vyrábějící ono letadlo velkým průšvihem (oběti na životech, zničené
drahé letadlo, pokuty, odškodné, ztráta zákazníků, příp. krach, kriminál, atd.), proto se zajisté inženýři
14
těchto společností, nebo firmy takto zaměřené, snaží vytvořit, vyvinout stále lepší a modernější systémy
ovládání letadel, aby tak bezpečnost letů byla co nejvíce a nejlépe zajištěna.
Jediná možnost, jak spolehlivě do nějaké překážky takovýmto letadlem nabourat, je, že by tato letadla
byla upravena na dálkové ovládání. Již od 60.-70. let 20. století existují systémy, díky nimž se již dnes dá na
dálkové ovládání upravit prakticky jakékoliv letadlo. Pak by byla hypotetická možnost, že ti teroristé letadla
skutečně unesli, ale neměli s nimi úmysl někam nabourat. Avšak tato letadla byla předtím na “něčí“ příkaz
upravena na dálkové ovládání, což pro agenty a experty tajných služeb není problém dostat se do hangárů
dotyčných leteckých společností a určitá konkrétní letadla upravit na dálkové ovládání a z provozu vyřadit
programy, které zabraňují letadlu ve srážce s překážkami a posléze patřičně systém ovládaní letadel
překonfigurovat, aby se dali jinak normálně ovládat. Teroristé se jednoduše zmocnili letadel, ale následně
praví strůjci útoku, tedy konspirační spiklenci, převzali na dálku řízení těchto letadel, také vyřadili
transpondér a vysílačku, tím pádem ani teroristé ani piloti s letadly nemohli nic dělat, ani nemohli
komunikovat s kontrolní věží, a tito konspirační spiklenci letadla nasměrovali na své cíle. Jednalo by se
v podstatě o unesené únosce. V takovém případě by však spiklenci museli přesně vědět, která letadla
teroristé unesou, buďto by jim to museli sami přikázat a nebo mezi nimi měli svého člověka, jednoho
z teroristů, který je včas informoval, která letadla unesou. I tak je to pro spiklence velmi riskantní, neboť
kdyby teroristé v poslední chvíli změnili svůj plán, a unesli jiná letadla, tak pro spiklence by potom mohlo
být již velmi pozdě nechat dotyčná letadla včas upravit na dálkové ovládání. Jistěže rizik by se dalo najít
více.
Druhá možnost, která se může jevit jako pravděpodobnější, je, že spiklenci měli podplacené piloty
letadel, která měla být unesena, a vše měli spolu dobře dohodnuté. Piloti těchto letadel po chvíli letu vypnuli
transpondér, čímž kontrolní věži zmizel na obrazovce identifikační kód. Poté piloti s těmito letadly sletěli
nízko nad zem, čímž se kontrolní věži ztratil z obrazovky i zelený bod. Tím bylo dosaženo zdání únosu
těchto letadel. Piloti s letadly posléze někde přistáli, pasažéři vystoupili, dostali poučení od agentů tajných
služeb o mlčenlivosti ve státním zájmu, nebo tak něco, a nebo byli povražděni a tajně pohřbeni na
neznámém místě a letadla zničena. Bezprostředně po přistání těchto dopravních letadel místo nich vzlétla
jiná letadla a to bojová. Tato letadla byla ovládaná na dálku, třeba i natřená tak, aby vypadala jako ta
původní dopravní, a pokračovala na své cíle, tedy na věže WTC a na Pentagon a čtvrté třeba na nějaký jiný
cíl. Kontrolní věži se pak na obrazovce znovu v podstatě téměř ve stejném místě objevily zelené body, o
kterých si mohli dále myslet, že se jedná o ta původní dopravní letadla, se kterými ztratili kontakt vypnutím
jejich transpondéru. Následně spiklenci nasměrovali bojová letadla na své cíle, tedy na věže WTC a
Pentagon, a 4. letadlo nechali zničit kdesi u Shanksville. Dispečeři na kontrolní věži si mohli dále myslet, že
do cílů narazila právě ta unesená dopravní letadla, se kterými ztratili kontakt. Zde je potřeba vědět, že dne
11. září 2001 americké vzdušné síly prováděly rozsáhlá protiteroristická cvičení, tedy na obloze byla
spousta dalších letadel, tudíž kontrolním věžím mohl na jejich obrazovkách vzniknout, a také že vzniknul,
velký zmatek v tom, kde je které letadlo, což je dobrá příležitost právě k takovéto akci.
Další podobná varianta by mohla být ta, že spiklenci měli uplacené piloty těchto letadel, chvíli po
startu piloti těchto letadel vypnuli transpondér, sletěli blízko nad zem, aby se tak zcela ztratili kontrolní věži
z obrazovky, následně v těch samých místech vzlétla bojová letadla, a poté všechna letadla, tedy jak
dopravní tak bojová, vzlétla do výšky. Takže kontrolní věž měla na své obrazovce najednou ze 4 letadel bez
identifikace 8 letadel bez identifikace, kontrolní dispečeři je pak viděli jen jako 8 zelených pohybujících se
bodů, ale nic víc. Dopravní letadla pokračovala ve své stanovené trase a nebo někde přistála, a bojová
letadla, na dálku ovládaná, směřovala na své cíle.
Podle signálů z unesených letadel a záznamů letových dispečerů to skutečně vypadá tak, že unesená
letadla byla vyměněna, a původní dopravní asi někde přistála, nebo byla zničena.
Ještě jedna varianta mohla být ta, že spiklenci nechali zkrátka určitá konkrétní dopravní letadla
dotyčných leteckých společností upravit na dálkové ovládání, vyřadit programy proti srážce letadla s
překážkou, patřičně překonfigurovat systém ovládání letadel, a pak zajistit, aby přesně tato letadla letěla
v den 11. září během rána. Muslimští teroristé by tedy v těchto únosech vůbec nefigurovali, jen jako
mediální kamufláž. Následně krátce po startu spiklenci převzali na dálku řízení těchto letadel, na dálku
vyřadili i transpondér, vysílačku a veškerou komunikační technologii v letadlech, tím pádem piloti nemohli
s letadlem naprosto nic dělat, ani komunikovat s kontrolní věží nebo s kýmkoliv jiným na zemi, neboť
mobily v letadlech při letu ve větší výšce téměř nefungují, protože nemají signál. Piloti i pasažéři se dále
mohli jen v hrůze dívat na přibližující se budovy WTC……
15
Ono by se těch možností dalo vytvořit více, ale jak to přesně vše bylo, ví jen samotní strůjci tohoto
útoku a Pán Bůh. Někomu se může jevit jako nevhodné vytvářet všelijaké takovéto varianty, hypotézy a
podezření, avšak je potřeba nezapomenout na to, jaké hrůzy byli již lidé schopni napáchat, a kolik již mnoho
a mnoho lidí nenávratně zmizelo v různých masových hrobech, v betonových základech, na dně moří,
v kyselině sírové, apod., a nikdy nebyli třeba ani nalezeni.
A teď konkrétně k daným únosům 11. září. První unesené letadlo, Boeing 767-223ER (technické
údaje – http://cs.wikipedia.org/wiki/Boeing_767) společnosti American airlines (viz –
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/American_Airlines_767-200_N324AA.jpg), let č.11,
vzlétlo z letiště v Bostonu s 92 pasažéry na palubě v 7:59, a směřovalo do Los Angeles. Kontakt s tímto
letadlem kontrolní věž ztratila v 8:13, a v 8:46 toto letadlo narazilo do severní věže WTC. Druhé unesené
letadlo, Boeing 767-200ER společnosti United airlines (viz –
http://www.luftfahrt.net/galerie/showpix.php?id=7595), let č.175, vzlétlo z letiště v Bostonu s 65 pasažéry
na palubě v 8:14, a směřovalo do Los Angeles. Kontakt s tímto letadlem kontrolní věž ztratila v 8:42, a
v 9:03 letadlo narazilo do jižní věže WTC. Třetí unesené letadlo, Boeing 757-200 (technické údaje –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boeing_757) společnosti American airlines, let č.77, vzlétlo z letiště v Dulles
s 64 pasažéry na palubě v 8:20, a směřovalo do Los Angeles. Kontakt s tímto letadlem kontrolní věž ztratila
v 8:46, a mezi 9:35-9:40 narazilo do budovy Pentagonu. Čtvrté unesené letadlo, Boeing 757-200,
společnosti United airlines, let č.93, vzlétlo z letiště v Newarku s 45 pasažéry na palubě (jiné zdroje uvádí
jen 37) v 8:42, a směřovalo do San Francisca. Kontakt s tímto letadlem kontrolní věž ztratila v 9:16, a
mezi 10:03-10:06 se zřítilo u Shanksville.
Z těchto časových údajů je zcela evidentní, že americká protivzdušná obrana měla naprostý dostatek
času podniknout protiofenzívu a dokonání teroristických útoků tak zabránit.
Podle výpovědi pilota a pilotky americké letecké základny Andrews v dokumentu od společnosti
National Geographic dala tajná služba z Bílého domu letecké základně Andrews příkaz vzlétnout se
stíhačkami až v okamžiku po nárazu letadla do Pentagonu, tedy zhruba až po 80-ti minutách od únosu
prvního letadla, přičemž již v té době údajně byly ve vzduchu nějaké stíhačky či letadla americké
protivzdušné obrany. Pilot i pilotka vypovídali, že sledovali hořící dvojčata a Pentagon, ale nemohli nic
dělat, poté zavolala tajná služba z Bílého domu a řekla jim – ,,Dobrá! Máte povolení zasáhnout!“ Což mělo
být nejspíše myšleno v tom smyslu, že teprve po třetím nárazu letadla do amerického cíle se tajná služba
rozzlobila a rozhodla se nenechat si to líbit. Je to naprosto absurdní, tajná služba by z hlediska svých
povinností musela zareagovat ihned a to kvůli ochraně amerických vládních činitelů, americké veřejnosti a
důležitých amerických objektů (vládní budovy, vojenské základny, jaderné elektrárny, atd.). To však není
vše. Pilot a pilotka z letecké základny Andrews po příkazu tajné služby vzlétly se stíhačkami, avšak bez
řízených střel. K tomu pilot vypověděl – ,,Nebyli jsme ozbrojeni, nebyl na to čas.“ Ovšem podle odborníků
se v takovýchto situacích vždy ke stíhačkám před vzletem instalují řízené střely, a letecká základna
Andrews měla dostatek času v tomto směru projevit vlastní iniciativu, a řízené střely nechat ke stíhačkám
nainstalovat. Dále k tomu pilot vypověděl – ,,Pilot měl povolení střílet. To znamená, že bylo jen na něm,
jestli odjistí spoušť, nebo ne. Leželo na něm velmi důležité rozhodnutí. My jsme zbraně neměli, naše
postavení bylo jednodušší. Kdyby únosci nespolupracovali, hrozila by nám jedině srážka. Jednu ruku jsem
měl na ovládání katapultu a druhou jsem držel řídící páku.“ Viz – http://uloz.to/xi8U5vE/11-zari-2001dokument-ntg-cz-dub-avi - v čase mezi 24:03-24:12. Toto celé je něco tak směšného a absurdního, že to
snad ani není možné.
Také existují nahrávky rozhovorů některých pasažérů těchto unesených letadel se svými příbuznými
na zemi, které tito pasažéři uskutečnili přes své mobilní telefony, přičemž jejich příbuzní je poznali po hlase
a tyto rozhovory si nahráli. Tyto nahrávky jsou však pochybné z těchto důvodů – Za 1. Uskutečnit hovor
z mobilu v dopravním letadle je těžko možné, neboť ve výšce, ve které tato letadla běžně létají, není již pro
mobil signál. Za 2. Tyto nahrané hovory mezi pasažéry letadel a jejich příbuznými mohly být vytvořeny
najatými agenty-komparsisty někde ve studiu, nebo “doma u kafe“. Posléze jim mohla být dána nová
identita, mohli být zlikvidováni, nebo dobře uplaceni, čert ví. Otázkou je, zda tito volající pasažéři skutečně
letěli v oněch letadlech, dokonce i kdyby byli na seznamu cestujících, tak to ještě stoprocentně neznamená,
že do nich skutečně nastoupili. Za 3. Tyto rozhovory mohly být vytvořeny tajnými službami poskládáním
předchozích nahrávek hovorů některých těchto pasažérů letadel do podoby, aby to vypadalo, že telefonují
z uneseného letadla svým příbuzným. Vzhledem k tomu, že americká NSA monitoruje e-maily a telefonické
rozhovory tisíců a tisíců lidí, a to jistě i před 11. září, neboť i tehdy na to jistě měli dostatečnou techniku a
kapacitu, nemohl by to být pro ně až takový problém nalézt si v databázi nahrávky alespoň několika málo
16
lidí, kteří podle seznamu cestujících do letadel měli nastoupit. A kdo ví, třeba by pro ně nebyl problém
zařídit i to, aby někteří z těch lidí, jejichž telefonické nahrávky měli uložené v databázi, nastoupili do
některého ze čtyř unesených letadel. Za 4. Tyto rozhovory, nebo resp. hlasy oněch pasažérů, mohly být také
vytvořeny agenty tajných služeb za pomoci nějakého špičkového moderního hlasového modulátoru, a
mezitím skuteční pasažéři mohli být třeba někde zlikvidováni, kdo ví. Existenci takovéhoto moderního
hlasového modulátoru asi nelze stoprocentně potvrdit, ale uvědomme si, že vědeckotechnický pokrok jde
v mnoha oblastech velmi rychle kupředu, ročně je utajeno na 5000 různých objevů a vynálezů, a západ má
již dobu kamennou dávnou za sebou. Za 5. Tyto rozhovory se mohly opravdu uskutečnit v oněch unesených
letadlech skutečnými pasažéry, třeba při variantě “unesených únosců“, která je zmíněna v této kapitole ve 4.
odstavci. Tedy ona oficiální verzí uváděná dopravní letadla mohla být skutečně unesena oněmi teroristy,
některým pasažérům se, dejme tomu, skutečně podařilo dovolat svým příbuzným z mobilního telefonu,
příbuzní na zemi si tyto rozhovory nahráli, ale zároveň byla tato letadla předem upravená na dálkové
ovládání, a posléze praví strůjci útoku převzali na dálku jejich řízení a nasměrovali letadla na své cíle.
Možná by se daly vytvořit i jiné varianty vzniku těchto nahrávek. Též je zvláštní, že některý z pasažérů se
své matce představil i příjmením. Cožpak by syn řekl své matce do telefonu – ,,Tady Jan Novák“?? A nebo
by spíše řekl – ,,Ahoj mami“, případně - ,,to jsem já, Jenda“?? Tedy existence těchto nahrávek hovorů
některých pasažérů v unesených letadlech se svými příbuznými na zemi nevyvrací možnost konspiračního
spiknutí, neboť není stoprocentní jistota v tom, jaký mají tyto nahrávky skutečný původ a pravé pozadí, nic
nedokazují, ani nevyvracejí. Oficiální verze o nich může říkat, co chce, můžeme a nemusíme tomu věřit,
skutečnost může být jakákoliv. Tyto nahrávky nevylučují ani účast teroristů ani inside job, neboť přesně
nevíme, jak vznikly, a variant možných podvodů je dost. Tedy jako důkaz pro či proti účasti islámských
teroristů nebo pro či proti konspiračnímu spiknutí jsou v podstatě bezvýznamné, bezcenné.
Kap. 07. – Dvojčata:
Severní věž, neboli WTC 1, byla asi 417m vysoká, půdorys měla ve tvaru čtverce o délce stran zhruba
63m, na střeše měla ještě asi 110m vysokou anténu. Jižní věž, tedy WTC 2, byla asi 415m vysoká, a
půdorys měla taktéž ve tvaru čtverce o délce stran zhruba 63m, neměla anténu (viz –
http://0.tqn.com/d/manhattan/1/0/t/E/flickr-GuyWong-wtc-ext.jpg,
http://0.tqn.com/d/manhattan/1/0/y/E/flickr-JoelAltschuler-wtc-lookingup.jpg) . Každá z věží vážila asi 500
000 tun, přičemž samotná ocelová konstrukce jedné z věží vážila přibližně 200 000 tun. Věže byly
postaveny mezi roky 1964 – 1974 (viz – http://www.youtube.com/watch?v=MFUnFnfKRpw,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc12consenr.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1cons1.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtccons1.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtccons2.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtccons3.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtccons4.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtccons5.html) a při stavbě zemřelo asi 90 dělníků.
Konstrukčně byly věže v podstatě identické, jednalo se o ocel-betonovou matricovou soustavu. Po
obvodu bylo 236 ocelových dutých sloupů, které byly do sebe po částech zapuštěny, svařeny a
sešroubovány (viz – http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1d/1-4_perimeter-column.jpg,
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/fema403-2/2-7_exterior-wall.jpg), ve spodní, tedy
přízemní hale (viz – http://0.tqn.com/d/manhattan/1/0/D/F/flickr-TomWallace-wtc-lobby.jpg,
http://0.tqn.com/d/manhattan/1/0/-/F/flickr-JoeMargolis-wtc-lobby-yr1978.jpg,
http://manhattan.about.com/od/september11th2001/ig/World-Trade-Center--1970-2001/World-TradeCenter-Lobby.--xR.htm) byly tyto sloupy po třech sloučeny do jednoho sloupu většího, a tak dole byl menší
počet sloupů, avšak byly mohutnější (viz –
http://www.911memorial.org/sites/all/files/imagecache/article_middle/articles/Vertical%20Highways%20_2
.jpg, http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/fema403-2/2-4_wtc-exterior.jpg,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtccons4.html). Bylo použito i mnoho zpevňovacích
ocelových prutů, které byly silné i několik centimetrů. Uprostřed budovy bylo jádro s půdorysem obdélníku,
s rozměry zhruba 24m x 42m, zde bylo 47 mohutných ocelových sloupů, které byly různě pospojované
horizontálními ocelovými traverzami a nosníky mezi sebou (viz –
http://www.sharpprintinginc.com/911/images/photoalbum/10/interiorboxcolumnsarrow.jpg,
https://sites.google.com/site/wtc7lies/9999004225-l.jpg). Tyto jádrové ocelové sloupy měly půdorys
17
obdélníku, v suterénu byly rozměry půdorysu asi 135cm x 75cm, s postupující výškou byly rozměry menší,
a tyto sloupy byly duté (viz – http://matrixworldhr.wordpress.com/2011/09/10/svjetski-trgovinski-centarsrusen-kontrolitranim-eksplozijama-a-ne-udarom-zrakoplova-o-blizance/wtc-box-shear-torch/), síla stěn
byla dole 10cm, s postupující výškou síla stěn slábla až na 5cm. V nižších patrech byly tyto sloupy uvnitř
zpevněné ještě jednou ocelovou stěnou uprostřed. Tyto sloupy byly v některých místech, podle některých
zdrojů snad v každém patře, uvnitř vyplněné, vyztužené či prolité betonem. Do 64. patra byla ocelová
konstrukce pokryta protipožární azbestovou pěnou, která je však karcinogenní a asi od 80. let se nesmí
používat. V tomto jádru byly výtahové šachty (snad prý asi 100 v každé budově), několik schodišť,
elevátorů, chodbiček, dále provozní místnosti, větrací šachty, rozvodny vody a elektřiny, vodní nádrže,
toalety a umývárny, atd., v každém patře vedly z jádra budovy čtyři průchody (každý zhruba uprostřed jedné
strany) do podlaží, a v budovách nebyl zaveden plyn. Každá budova měla 110 pater. Jednotlivá podlaží,
jejichž tloušťka byla 10cm betonu, byla položena na ocelových nosníkách (viz –
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1d/1-6_floor-truss.jpg,
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1d/1-8_wtc-truss-insulation.jpg), které byly zavěšeny,
dvěma šrouby přišroubovány, zřejmě i svařeny, na obvodových sloupech a na jádrových sloupech (viz –
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1d/1-4_perimeter-column.jpg,
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/fema403-2/2-8_exterior-wall.jpg). Obě dvě budovy byly
kancelářské (viz – http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1d/1-11_wtc-office-floors.jpg), kde
mělo sídlo asi 430 různých amerických, zahraničních, nadnárodních firem, společností, korporací, apod.
Ocel, která byla na stavbu věží použita, měla certifikát ASTM E119, byla schopna vydržet žár 1100°C po
dobu více než jedné hodiny, aniž by povolila, tavila se až při 1600°C, zkrátka velmi kvalitní ocel. Navíc
ocel má skvělou tepelnou vodivost, což je schopnost daného kusu látky, konstrukce, vést teplo, představuje
rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Tedy když se ocelový
trám v některém místě nahřeje, tak se teplo rychle rozvede po celé části trámu, a teplo v místě původního
nahřání klesne. Ocel se běžně taví při 1300-1400°C, a teplota varu oceli je kolem 2500°C. Budovy měly asi
6 suterénů, přičemž v severní věži byla v suterénu vlaková stanice. V jedné třetině a ve dvou třetinách výšky
obou budov byly tzv. podpůrné haly, kde byly budovy ještě více zpevněné (viz – http://www.kultx.cz/wpcontent/uploads/11092001.jpg - ty tmavé pruhy po obvodu věží). Také střecha byla zpevněna tzv.
“kloboukem“, kde byla velmi pevná soustava ocelových sloupů a nosníků. Budovy byly vícekrát
předimenzované, tzn., že unesly mnohem větší zátěž, než jaké byly běžně vystaveny, měly tedy velkou
nosnou kapacitu.
Vedoucí konstrukce a správy WTC Frank A. Demartini 25. 1. 2001 prohlásil, že věže WTC by
pravděpodobně vydržely náraz více letadel, a od 11. 9. 2001 je pohřešován (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=frJ5Adnq3Cw&feature=player_embedded), ale podle jiných zdrojů
zahynul v severní věži při jejím kolapsu. Frank A. Demartini také prohlásil, že kdybychom v jednom a
tomtéž patře po celé jedné straně budovy odstranili všechny obvodové sloupy, tak by budova zůstala stát, a
ještě by byla schopná odolávat větru o síle 160km/h. Les Robertson (konstrukční inženýr) prohlásil, že
budovy byly postaveny tak, aby vydržely náraz plně obsazeného a plně natankovaného Boeingu 707 do
kteréhokoliv místa. Nutno dodat, že plně obsazený a plně natankovaný Boeing 707 je těžší a nebezpečnější
než Boeing 767-200, kterým byly zasaženy věže WTC. Aaron Swirsky (architekt WTC) řekl, že budovy
byly postaveny tak, aby si s takovou dírou po letadla poradily. Jeden z těchto inženýrů také prohlásil, že
náraz letadla do věže WTC by sice způsobil určité poškození, ale největším problémem by byl hořící
kerosin, který by pravděpodobně způsobil v budově ohnivé peklo, při kterém by zahynula spousta lidí, ale
budova by přesto zůstala stát.
Věže WTC byly tedy rozhodně pevné, dobře a kvalitně postavené budovy. Nelze však nepřipomenout
dvě věci. Ve Starém Zákoně je popisována stavba babylónské věže, kterou stavitelé chtěli vystavět až do
nebe, a pro tuto svou pýchu byli Hospodinem potrestáni. Dnes, když se kolem sebe podíváme, vidíme
spoustu takovýchto různých “babylónských věží“. V Roce 1974, kdy byla dokončena stavba věží WTC, byl
v USA natočen katastrofický film o hořícím mrakodrapu Skleněné peklo, na jehož konci jeden z hlavních
protagonistů, Steve McQueen, v roli šéfa hasičů ve vztahu k počtu obětí řekne, že jednou takováto past
zabije tisíce lidí. Bylo by tedy asi vhodné, aby se při stavění takovýchto budov více dbalo na Boží varování
a aby se nespoléhalo opovážlivě na Boží milosrdenství.
18
Kap. 08. – Náraz letadel do věží WTC:
11. září 2001 v 8:46 narazil let č.11 společnosti American airlines, dopravní letadlo typu Boeing 767,
do severní strany severní věže WTC 1 ve výšce zhruba mezi 93.-99. patrem (viz –
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1d/2-2_wtc1-davis.jpg). Po nárazu se věž lehce
zakymácela, otřásla a následně stabilizovala. Údajně pouze jedna kamera tento náraz zachytila a těsně před
nárazem letadla do budovy je vidět záblesk pod letadlem (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=ZXBUyezfUOs - v čase 0:03). Spekuluje se, že se nejednalo o dopravní
letadlo, ale o nějaké vojenské, které mělo pod sebou nějakou střelu, která byla těsně před nárazem do
budovy odpálena. To by podporovalo možnosti, že do budov WTC narazila vojenská, na dálku řízená
letadla. Zhruba několik málo vteřin před nárazem letadla do budovy někteří lidé, jako např. správce severní
budovy William Rodriguez (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Ka8muGhlciA) nebo stavební dělník
Phillip Morelli (viz – http://www.youtube.com/watch?v=9c3gyprsa9Y), zaznamenali mohutný výbuch
v podzemních suterénech budovy, o kterém si W. Rodriguez nejprve myslel, že se jednalo o výbuch
generátoru. Avšak je to nepravděpodobné, díky velké škodě, který tento výbuch napáchal. Byli i lidé, které
tento výbuch zabil, nebo jim zlámal nohy, nebo jim potrhal kůži, která jim pak jak cáry visela dolů. William
Rodriguez pro stanici CNN přímo řekl – ,,Byl jsem tam v 8.46 a najednou rána, výbuch tak silný, že nás to
odhodilo. Než jsem stačil promluvit, tak za šest vteřin další rána, tentokrát seshora. A ve chvíli, kdy jsem si
říkal, panebože, objevil se chlapík z jedné kanceláře a křičel - exploze, exploze, exploze! Tenhle chlapík
měl roztažené ruce a kůže z obou paží mu visela, jako kdyby se svlékala. Uvědomil jsem si, že mu chybí
část obličeje. Začal jsem odemykat schodištní dveře, aby lidé mohli utéct, slyšeli jsme rány, další výbuchy,
tak jsem se ptal na hasičské stanici, co to je za výbuchy, a oni, že to jsou možná plynové bomby v
kuchyních. To těžko, když byly na elektriku, to nedává smysl.“ Rodriguez se hlásil Komisi pro 11. září jako
přímý svědek výbuchů v suterénu severní věže WTC, avšak ke svému rozčarování bylo jeho svědectví,
stejně jako dalších klíčových svědků, beze slova vysvětlení ve vyšetřování ignorováno a nebylo zveřejněno.
Williamu Rodriguezovi je vyčítáno, že své zážitky z 11. září 2001 ve věžích WTC zneužívá k prezentaci a
medializaci své osoby prostřednictvím různých přednášek a seminářů, které pořádá, a též psaním knih. Je
však důležité, že v podstatě totéž vypověděl bezprostředně nebo krátce po 11. září, kdy s největší
pravděpodobností byl ještě v šoku a těžko mohl kalkulovat s využitím těchto vlastních zážitků ve svůj
prospěch. Též je potřeba si uvědomit, že zneužít se dá i pravda, a když se někdo snaží o prezentaci své
osoby, tak to ještě nutně neznamená, že ve všem lže, i když si mnohé pravdy může přikrášlovat. Kromě toho
z mediální prezentace své osoby by se dal obvinit v podstatě skoro každý, kdo v médiích či jakkoliv jinak
veřejně vystupuje. K tomu, aby člověk dokázal pravdu obhajovat a šířit bez jakýchkoliv postranních
pohnutek či různých sobeckých zájmů je potřeba velké pokory, které lze dosáhnout předně upřímnou a
hlubokou vírou v Boha. Po příchodu hasičů do budovy byly v přízemní hale vidět vymlácená skoro všechna
okna v obvodové stěně budovy, která měla sílu stěn 3-5cm, a také byla místy na stěnách uvnitř budovy
strhaná mramorová obložení (viz – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws&feature=related v čase mezi 3:05-3:16). Je vysoce nepravděpodobné, že toto poškození v dolní hale způsobil otřes
následkem nárazu letadla do budovy, poněvadž s postupující hloubkou se vibrace, způsobené nárazem,
snižují, pak by tedy musely být vymlácená okna po celé budově, to však samozřejmě nebyla. Ani ohnivá
koule hořící kerosinu, která se budovou valila dolů, by naprosto neměla šanci se dostat až dolů o zhruba
350m níže, navíc jí v cestě stálo mnoho překážek. Pád výtahů ve výtahových šachtách, který byl
bezprostředně po nárazu letadla zaznamenán, rozhodně také nemohl způsobit rozbití oken v přízemní hale
po obvodové stěně budovy. Bezprostředně po nárazu letadla do budovy začalo v budově hořet. Letadlo po
sobě zanechalo v budově celkem velkou díru (viz – http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist12d/7-72_wtc1-calculated-damage.jpg). Dle názorů mnohých odborníků mohlo být nárazem letadla zničeno
maximálně 40-60 z 236 obvodových sloupů a maximálně 10 ze 47 jádrových sloupů, což je celkem
zanedbatelný počet, stabilitu budovy by to nemohlo nijak vážně ohrozit. Z nových odtajněných nahrávek
letové kontroly a protivzdušné obrany vyplývá, že let č.11 do severní věže nenarazil, ale letěl dále pryč
směrem k Washingtonu (viz – http://uloz.to/xaAfgyb/utoky-11-zari-2001-nove-odtajnene-nahravky-cztitulky-avi - v čase mezi 3:45-5:00). Opět by to potvrzovalo možnost, že do severní věže spíše narazilo
nějaké bojové, na dálku ovládané letadlo. Podle některých zdrojů bylo zjištěno, že 6 minut před útokem byl
let č.11 více než 200 kilometrů vzdálen od New Yorku. Letadlo se vůbec se neodchýlilo ze svého kurzu a v
okamžiku nárazu bylo ještě na obrazovkách radarů.
V 9:03 narazil let č. 175 společnosti United airlines, dopravní letadlo typu Boeing 767, do pravé části
jižní strany jižní věže WTC 2 ve výšce asi mezi 77.-85. patrem (viz –
19
http://www.youtube.com/watch?v=wc4wsjKbYTQ, http://www.youtube.com/watch?v=sp2vO1FnQHM,
http://www.youtube.com/watch?v=QMAFvKJvwMc&feature=related - v čase mezi 6:36-7:16, v čase mezi
6:46-6:47 je vidět, jak špička letadla vyletěla na druhé straně budovy, otázka však je, zda je to fyzikálně
vůbec možné, navíc by na druhé straně budovy musel být vidět otvor, což nebyl –
http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1-5fd/6-36_wtc2-north-face-exit.jpg). Někteří svědci
tvrdili, že těsně před nárazem letadla do budovy došlo opět k velké explozi v podzemních suterénech
budovy. Při srážce letadla s budovou byl vidět zvláštní záblesk (viz –
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=BOnLDckMqfc&list=PL7BE841BB448D42E9&feature=endscr
een - v čase mezi 1:52-3:07). Budova se po nárazu lehce zakymácela, otřásla a následně stabilizovala.
Letadlo, stejně jako u severní věže, bezprostředně vybouchlo, avšak v tomto případě většina leteckého
benzinu-kerosinu explodovala a shořela mimo budovu. Mnoho svědků tohoto nárazu letadla do jižní věže
spontánně křičelo a vypovídalo, že se nejednalo o americké aerolinky, že to letadlo vypadalo jako vojenské,
že to nebyl komerční let, že bylo celé šedé, že nemělo po stranách okénka, atd. Zkrátka to vypadá, že se ve
skutečnosti nejednalo o let č. 175 společnosti United airlines, ale o nějaké vojenské letadlo (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws - v čase mezi 20:58-22:55). Letadlo zanechalo v budově
poměrně velkou díru (viz – http://killtown.911review.org/images/wtc-gallery/nist1-5fd/6-34_wtc2-southface.jpg). Opět mohl být poškozen celkem zanedbatelný počet sloupů.
Je vůbec podivné, že první letadlo zasáhlo severní věž od severu, avšak druhé letadlo zasáhlo jižní věž
od jihu, ale přitom obě tato letadla letěla z Bostonu, tedy k New Yorku přiletěla ze severovýchodu.
Jsou i jiné případy, kdy do budovy narazilo letadlo. Budovy byly mnohdy letadly více poškozené než
věže WTC, některé budovy byly letadlem přímo přetnuté vedví, přesto tyto budovy zůstaly stát a pokud
nějak zkolabovaly, tak jen částečně!
Letadla narazila do věží v rychlosti 700-900 km/h, avšak ve výšce 300-400 metrů tak velkou rychlostí
letět nedokážou díky hustotě vzduchu. V této výšce mohou letět údajně maximálně kolem 400 km/h.
Podle tvrzení některých konspiračních teoretiků, i z řad odborníků, do věží WTC žádná letadla
nenarazila, ale iluze letících Boeingů, následně narazivších do budov, byly vytvořeny buďto moderní
audiovizuální holografickou projekcí do prostoru, falešnými videi i s falešnými svědky, či nálety raket
s plochou dráhou letu, nebo různými kombinacemi těchto všech možností, a iluze výbuchů kerosinu
s následně vzniklými otvory do budov byly vytvořeny odpálením vhodně umístěných řezacích náloží na
obvodových pláštích a případně dalších bomb uvnitř věží, třeba i s pomocí raket. Na podporu své hypotézy
uvádějí, že za letadly, zvláště tak velkými jako jsou Boeingy a navíc tak rychle letícími, vzniká turbulence,
která by zvířila dým při explozi kerosinu, což se ve skutečnosti nestalo. Dále je podle nich vysoce
nepravděpodobné či spíše nemožné, aby převážně hliníkové letadlo prorazilo, a to i křídly, obvodové pláště
věží, které byly z ocele. Obojí lze potvrdit i experimenty, neboť za letícím letadlem skutečně vzniká
turbulence, která zvíří prach a dým, a pevnost letadel je velmi sporadická, neboť i průměrně velký letící pták
může při nárazu do trupu letadla způsobit několik desítek centimetrů velkou díru a kupř. i dřevěný sloup
dokáže urazit křídlo i velkého letadla. Je tedy opravdu záhadné, jak dokázala letadla prorazit obvodové
pláště věží i křídly. Také uvádějí, že s mnoha videi, zachycující letící Boeingy a jejich nárazy do věží, bylo
manipulováno či se jedná o falzifikáty, a že existují očití svědci, kteří tvrdili, že do věžích žádná letadla
nenarazila, ale vybouchly v nich bomby. Také však někteří svědci tvrdili, že do nich narazila velká letadla,
malá letadla, rakety, UFO, atd.
Proti těmto hypotézám by se daly vznést určité námitky. Výbuchy nádrží letadel s kerosinem by bylo
obtížné fingovat odpálením výbušnin, neboť výbušniny explodují velmi krátce a rychle, ale u kerosinu, tak
jak bylo vidět ve skutečnosti, nějakou chvíli trvá, než při explozi zcela vyhoří. Ovšem efektu ohnivé koule
hořícího kerosinu by se dalo dosáhnout buďto opět holografickou projekcí, falešně vytvořenými videi, nebo,
což by bylo zřejmě nejjednodušší, speciálními výbušninami, vytvářející ohnivou kouli (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 2:38-2:43, 7:34-7:57, 8:45-9:10). Také
by bylo asi obtížné stoprocentně zajistit, aby všechny trosky obvodových plášťů budov po odpálení náloží
k vytvoření otvoru po letadlech zůstaly vevnitř v budovách a aby useknuté sloupy nebyly vyhnuté ven, ale
dovnitř, aby bylo evidentní, že k tlaku na ně došlo zvenčí a nikoli zevnitř. Dále je pro tyto hypotézy
nelogické, že mnozí svědci vypovídali, že letadla narazivší do budov nevypadala jako komerční ale
vojenská, což je i z mnoha videí evidentní. Avšak konspirační spiklenci by přece při holografické projekci
promítli nebo při falzifikacích videí vytvořili letadla po všech stránkách (graficky, velikostí, atd.) přesně
odpovídající dotyčným uneseným komerčním letadlům, které byly uvedeny v oficiální verzi. Pak by
všechna videa, alespoň ta oficiálně propagovaná, musela jasně zachycovat ona unesená komerční letadla,
20
čemuž tak ve skutečnosti není. Též by pro konspirační spiklence bylo asi problematické a náročné zajistit
tolik svědků, kteří by shodně hovořili o nárazech letadel do věží, kromě toho by museli být všichni
instruováni, aby vypovídali o komerčních letadlech a ne o vojenských, tak jak tomu bylo ve skutečnosti.
Tedy je opravdu otázka, kde je skutečná pravda.
Kap. 09. – Požáry ve věžích:
U obou věží byl při požáru po útoku letadel znatelný velmi silný tmavý kouř. U severní věže v místě,
kde měl být po nárazu letadla velký požár, asi po dvaceti minutách stáli lidé a volali o pomoc. Podle
fotografie byla identifikována místní zaměstnankyně Edna Cintronová (viz –
http://www.denmarkonline.dk/sites/all/modules/htmlarea/xinhanightly/plugins/ImageManager/demo_images/billeder/wtc/womaninholelarge.jpg,
http://www.youtube.com/watch?v=MWjHVDjk87s). Požár v budovách nebyl nikterak velký, nelze
v žádném případě hovořit o ohnivém peklu. Někteří lidé byli schopni se dostat z pater nad nárazem letadel
dolů, aniž by se popálili. Hasiči, kteří se dostali v jižní věži zhruba do místa nárazu letadla, tedy do 78.
patra, hlásili centrále, a to konkrétně náčelník Orio Palmer (viz –
http://www.google.cz/search?q=orio+palmer+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=cKewUejAeqw4QSS64GYAQ&ved=0CCwQsAQ&biw=1366&bih=548), že jsou zde dvě oddělená ohniska, a že
jim na to budou stačit dvě hadice (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Ul1OhdExE6Q), rozhodně
nehlásili, že by zpozorovali nějaké deformace ocelové konstrukce budovy vlivem požáru, přesto se však
budova po několika málo minutách zřítila, pochopitelně i s těmito hasiči. Tedy ve věžích WTC se nejednalo
o velké ohně, ani o nějaké ohnivé inferno.
V průběhu hoření obou věží mnoho lidí vyskočilo nebo vypadlo z oken ven, nemuselo to však být
kvůli velkému ohni, člověk se popálí i díky malému ohni, ale také to mohlo být kvůli velkému dýmu, a nebo
kvůli explozím (viz – http://www.youtube.com/watch?v=RwcPcE6obA8 - v čase mezi 2:02-2:15).
Je těžké si představit jakou hrůzu museli prožívat lidé, uvěznění ve věžích WTC. Přesto, že jich
mnoho zahynulo, existují svědectví lidí, kteří byli z těchto hořících budov zázračně zachráněni. Je tedy
dobré pamatovat, že Bůh člověka nikdy neopouští, ale je potřeba v Něho stále pevně důvěřovat.
Těsně před kolapsem jižní i severní věže se obvodové sloupy na některých stranách budov mírně
prohnuly dovnitř budov. Zastánci oficiální verze to vysvětlují tak, že díky požáru se prohnuly nosníky pater
a to způsobilo, že obvodové sloupy byly vtaženy dovnitř. Svatá prostoto, vždyť je to fyzikálně nesmysl.
Jestliže se nosníky pater prohnuly vlivem požáru, tak proto, že teplem se věci roztahují, a působí na ně navíc
gravitace, tak se v důsledku toho prohnuly dolů. To by však nemohlo vtáhnout obvodové sloupy, na kterých
byly nosníky pater připevněné, dovnitř. Aby mohly být v důsledku fyzikálních změn na nosníkách pater
dovnitř vtaženy obvodové sloupy, tak by nosníky pater musely být více zatížené, tzn., že by se musela
zvýšit jejich hmotnost nebo váha, kterou by nesly, a to mnohonásobně, když byly budovy mnohonásobně
předimenzované, to by pak mohlo obvodové sloupy vtáhnout dovnitř, tedy pokud by dříve nepraskly spoje
mezi nosníky pater a obvodovými sloupy. Avšak pokud by byly nosníky pater jen ohněm rozžhavené, tak by
se tím nezvýšila jejich váha, jen by se díky roztažení teplem nosníky prohnuly dolů, ale to by nezvýšilo tlak
na obvodové sloupy, takže by se nemohly prohnout dovnitř budovy. Takže příčina mírného prohnutí
obvodových sloupů věží musela být někde jinde, neboť tvrzení zastánců oficiální verze je fyzikálně
nemožné. Kupř. zpětným ochlazením nosníků pater by došlo k jejich smrštění, a díky gravitaci by skutečně
zvýšily tlak na obvodové sloupy a tím by je mohly vtáhnout dovnitř, pokud tedy dříve nepraskly spoje, což
je vysoce pravděpodobné. http://www.matrix2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1260:911-6&catid=76:911&Itemid=93 obrázok 5-teplotná rozťažnosť nosníkov pri zahrievaní, zmršťovanie pri ochladzovaní,
http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/WTC_ch2.htm - v kapitole 2.2.1.4 Structural Response to
Fire Loading.
Kap. 10. – Zlato:
U budovy WTC 5, na kterou 11. září po nárazu letadel do věží WTC náhodou přišel Ing. Jonathan
Barnett při plnění povinností, vyplývající z funkce ředitele protipožární ochrany WTC, se svým
doprovodem hodnotil její poškození a užasli v horních patrech nad navezením velkého množství drtě. Účel
tohoto konání pochopili, až když objevili ve spodním podlaží připravenou podpěru k podtržení. Náhle si
uvědomili, v jakém jsou ohrožení a prchali dolů. Zachránil je lépe zabezpečený prostor garáže. Pod budovou
v zásobovacím tunelu, bylo nalezeno auto s prázdnými koly, naplněné zlatem, opuštěné eskortou na cestě od
21
jižní věže. Pod komplexem WTC se nacházela úschovna zlata bank Nová Scotia, Chase Manhattan, dále
bank v Šanghaji, Honkongu, New Yorku, aj., v hodnotě zhruba 160 miliard dolarů. Většina zlata posléze
zmizela.
Kap. 11. – Exploze ve WTC:
V průběhu požáru věží WTC a i během jejich kolapsu mnozí očití svědci (policisté, hasičů, agenti
FBI, zaměstnanci ve WTC, reportéři různých televizních stanic, atd.) slyšeli exploze uvnitř budov v různých
patrech i v podzemí (viz – http://www.youtube.com/watch?v=nQr6-Uj2uGY), někteří hovořili o tom, že
jsou v budovách bomby (viz – http://www.youtube.com/watch?v=tH1Xdcssw4A - v čase mezi 1:05:281:05:39 jeden z hasičů tvrdí na kameru a ještě to opakuje, že v budově je bomba,
http://www.youtube.com/watch?v=_A9X_8flGeM). Je nutno podotknout, že hasiči a dost možná i agenti
FBI a policisté mají poučení o výbušninách, proto by pro ně neměl být zas až takový problém exploze
výbušnin dobře rozpoznat. Dokonce přes 500 svědků sepsalo výpovědi, ve kterých uvedli, že před kolapsem
věží a v průběhu kolapsu slyšeli exploze. Je možné, že někteří svědci si tuto výpověď zčásti vymysleli, nebo
původ explozí nesprávně identifikovali, také je ale možné, že svědků těchto explozí výbušnin bylo ve
skutečnosti mnohem více, ale nevypověděli o nich ze strachu, nezájmu, nebo z různých jiných důvodů.
Přesto však výpovědi těchto očitých svědků, i přes určitý chaos a strach, který během útoku kolem budov
WTC vypukl, jsou rozhodně věrohodnější, než tvrzení různých laiků i odborníků s odstupem času, kteří
navíc v blízkosti budov WTC před a v průběhu jejich kolapsu vůbec nebyli. Na internetu lze nalézt velmi
mnoho autentických záznamů nebo zápisů výpovědí různých lidí o explozích ve věžích WTC. Mezi
konkrétní lidi patřili kupř. Reportérka NBC Ann Thompson, Michael Benfante, hasič Louie Cacchioli,
reportér Peter Demarco z New York Daily News, reportér BBC Steven Evans, Tom Canaban, policista
Craig Bartner a mnozí další.
V průběhu několika málo minut před kolapsem jižní věže v městské části Hoboken, přes záliv na
vzdálenost zhruba 3km, natočil Rick Siegel na kameru (díky rychlosti zvuku 343m/s se zhruba 9-ti
sekundovým zpožděním) zvuky mohutných otřesů, které zněly spíše jako údery či exploze, s epicentrem
v oblasti WTC (viz – http://www.youtube.com/watch?v=JiFnci6qPwE&feature=related - v časech mezi
1:53-1:58, 2:59-3:05, 3:11-3:15, 3:39-3:48, 5:00-5:04, a v 5:52-6:13 následuje kolaps jižní věže). Celkem
bylo těchto explozí zaznamenáno 9.
Před kolapsem severní věže kamera v Hobokenu opět natočila asi 4 exploze. Viz –
http://www.youtube.com/watch?v=JiFnci6qPwE&feature=related - v čase mezi 37:40-38:25. Konkrétně
v čase mezi 37:45-37:52 je zachycena mohutná exploze zhruba 16 vteřin před kolapsem severní věže.
Bezprostředně po této explozi začal před budovou u její základny stoupat dým, což je vidět v úzkém
prostoru mezi dvěma domy, které stojí před severní věží. Nakolik je pravděpodobné, že se zde tento dým
objevil po kolapsu jižní věže díky větru, je otázka, neboť jižní věž se nacházela za severní, vítr vanul
opačným směrem, tedy od severní věže k jižní, což je vidět na stoupajícím dýmu ze severní věže. Navíc je
evidentní, že se jedná o docela hustý dým, valící se nízko při zemi, avšak z videa je jasné, že dým po
kolapsu jižní věže je již velmi rozptýlený, a to jak do stran tak i do výšky. Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CM88xJX5FsA&feature=endscreen - je zachycen kolaps severní
věže kamerou ze střechy blízké či vzdálenější budovy a v čase mezi 0:19-0:21 se obraz kamery zatřese
zhruba 12 vteřin před jejím kolapsem. Není vyloučené, že se jedná o otřes způsobený výbuchem nálože u
severní věže, který byl zaznamenán v předchozím videu v čase mezi 37:45-37:52, neboť po výbuchu nálože
v podzemí severní věže muselo alespoň několik vteřin trvat, než otřes došel na střechu budovy, ze které bylo
natáčeno druhé video. Zaleží na tom, jak rychle se šíří vibrace budovami po výbuchu nálože, a také na tom,
jak budova, ze které se snímalo druhé video, byla od severní věže daleko. Je tedy možné, že tento záznam
exploze při otřesu kamery a zvukový záznam exploze na předchozím videu spolu časově souhlasí.
Někteří zastánci oficiální verze zvukové záznamy otřesů natočené Rickem Siegelem nepopírají a
netvrdí, že se jedná o podvod, ale vysvětlují je všelijak jinak. Lze vytvořit několik různých variant původu
těchto zvukových záznamů otřesů. Mohlo se jednat o náraz větru do mikrofonu kamery – Náraz větru do
mikrofonu nezní jako úder, ale spíše jako delší souvislejší nebo i přerušované dunění a praskání, navíc ten
den nebyl nijak velký vítr. Nebo se mohlo jednat o nárazy mořských vln o útes nebo o molo – Zvuky by
nejspíše zněly jinak, a musely by být také zaznamenány nějaké větší mořské vlny, což nebyly. Také se
mohlo jednat o zahřmění v oblacích. – Problém ale je, že 11. září 2001 byla nad New Yorkem skoro
vymetená obloha, bylo krásně a jasno. Výjimečně se asi může stát, že zahřmí i při čistém nebi, je však velmi
nepravděpodobné, že by se ozvalo tolik zahřmění během několika málo minut v jednom a tomtéž místě
22
z čistého nebe. Další možnost by byla, že se jednalo o hřmění motoru nějaké helikoptéry nebo letadla, které
zrovna tou dobou prolétávalo nad New Yorkem, však jsou poblíž New Yorku dvě velká letiště. – Je to také
nesmysl, protože letí-li helikoptéra, tak je slyšet zvuk nejen motoru ale i vrtule, který je dlouhý a souvislý, a
u prolétávajícího letadla, je motor slyšet jako souvislé, silou zvuku kolísající dlouhé hřmění, burácení, ale
nikoliv jako údery. Další možností by bylo, že se jednalo o otřesy způsobené podzemní dráhou – Ovšem to
je nepravděpodobné podobně jako u letícího letadla, neboť podzemní dráha také vydává spíše souvislý,
silou zvuku kolísající rámus, obdobně tomu je i u jiných dopravních prostředků, jako jsou vlaky, nákladní
auta, lodě, atd. Další možnosti by mohly být pád trosek, výbuchy čistících prostředků, okenních tabulí nebo
jiných materiálů, výbuchy generátorů nebo vodních nádrží ve věžích WTC. – Vše je vysoce pravděpodobné.
Pád trosek byl jistě ve věžích v průběhu požáru zaznamenán, ale ven na ulici padali spíše menší a malé
trosky, které by nemohli být tak daleko slyšet. Větší trosky mohly padat uvnitř budov, ale je opět málo
pravděpodobné, že by dopadly až dolů do přízemí, protože v průběhu padání by musely narážet na četné
překážky, o které by se roztříštily, a dolů, pokud vůbec, by dopadly v menších kusech s menším hlukem.
Výbuchy čistících prostředků, okenních tabulí či jiného materiálu ve věžích, byl také jistě zaznamenán, ale
to by určitě nemohlo být tak daleko tolik slyšet. Co se týče generátorů, které bývají většinou v přízemí či
suterénech budov, je otázka, kolik jich ve věžích celkem dohromady bylo, a také je vysoce
nepravděpodobné, že by v přízemí či suterénech věží (u jižní věže skoro po hodině od nárazu letadla a u
severní věže více než hodinu a půl po nárazu letadla) ještě natolik hořelo, aby to způsobilo jejich explozi.
Exploze vodních nádrží, v důsledku natlakování vlivem ohně, jsou také velmi málo pravděpodobné, protože
nádrže mají běžně bezpečnostní ventily, které právě při takovémto natlakování nádrže vybouchnou,
následně v nádrži klesne tlak a pára začne vycházet z nádrže ven otvory po bezpečnostních ventilech, pak již
nehrozí exploze celé nádrže. Vybouchnutí těchto bezpečnostních ventilů by jistě nebylo slyšet tak daleko a
v takové síle. Neboť se ve věžích nejednalo o rozsáhlé požáry, je také otázka, zda by oheň zvládnul
v nádržích tak obrovské množství vody ohřát natolik, aby došlo k jejich kritickému natlakování.
Předposlední možností by mohlo být zemětřesení – Díky rozdílné charakteristice zvuků je to opět velmi
nepravděpodobné. Dokonce ve 34km vzdálené stanici v Palisades přístroje před pádem věží zaznamenaly
otřesy o síle až 2.3° Richterovy škály s epicentrem na dolním Manhattanu. Avšak amplituda těchto zvuků se
spíše než zemětřesení podobala explozím, dokonce prý jaderným výbuchům. Také by bylo velmi zvláštní,
kdyby některá z těchto variant nastala, že by se tak stalo pokaždé zrovna těsně před kolapsem věží. A
poslední možností je, že se jednalo o výbuchy náloží, připravených k odstřelu budov.
Zastánci oficiální verze výpovědi svědků o explozích a záznamy explozí zpochybňují a vysvětlují je
tak, že se mohlo jednat o výbuchy vodních nádrží, generátorů, okenních tabulí, čistících prostředků,
obrazovek, mohlo se jednat o pády trosek, atd. Ovšem bylo-li tomu skutečně tak, pak je velmi podivné a
podezřelé, že se o těchto autentických nahrávkách a výpovědích mnoha očitých svědků oněch explozí
nezmiňují v oficiální verzi zodpovědní vládní činitelé a veřejnoprávní média. Tím jsou tyto exploze a
výpovědi svědků o explozích mnohem podezřelejší a vyvolávají řadu zásadních otázek ke vztahu
zodpovědných amerických činitelů k útoku na WTC. Tyto exploze a výpovědi o nich jsou zamlčovány či
popírány před veřejností s největší pravděpodobností proto, že by bylo skutečně velmi obtížné, ba skoro
nemožné je uspokojivě vysvětlit v rámci běžných jevů při požárech a kolapsech budov, což by vedlo
k ohrožení utajení a k poodhalení celého spiknutí. Nadále se zjevně spoléhá na velkou mainstreamovou
mediální propagandu a psychologickou manipulaci s veřejným míněním, přičemž případné nahrávky těchto
explozí a zmínky o nich, jakož i mnohé jiné pochybnosti o oficiální verzi a podezřelé okolnosti, se často
s posměchem a poukazem na jejich neodbornost oklasifikují jako konspirační teorie, čímž jsou automaticky
do značné míry zdiskreditovány, a jsou odsunuty převážně do kybernetického prostoru internetu, kde lze
donekonečna nastavovat nohy lživé oficiální verze formou různých, mnohdy pseudovědeckých a
pseudoodborných studií, rozborů a názorů. Na internetu lze najít velkou spoustu autentických videí, v nichž
mnozí očití svědci bezprostředně vypovídají o explozích ve WTC, o bombách ve WTC, a kde i experti na
řízené demolice tvrdí, že se u kolapsu věží jedná o řízený odstřel. Mnozí odpůrci konspirace však tato videa
považují za nevěrohodná a “konspiračně teoretická“. Zajímavé by však bylo, kdyby se některá tato videa
ještě i s patřičným “konspiračně teoretickým“ komentářem odvysílala v hlavních zprávách mezi 19.-20.hod
v některých mainstreamových veřejnoprávních médiích. Je dost možné, že by díky tomu mnoho těchto
odpůrců konspirace rázem konspiraci uvěřilo, i když výpovědní hodnota těchto videí by se uvedením
v hlavních zprávách ve veřejnoprávních médiích nijak nezvýšila, jednalo by se přece o totéž video s těmiž
výpověďmi očitých svědků jako na internetu. Je to otázka psychologie a manipulace – Co je na internetu, je
23
jen “konspiračně teoretické“, avšak co je v hlavních zprávách v televizi, je pravdivé – To je velmi zavádějící
postoj, obzvláště, žijeme-li v mediokracii.
Někteří zastánci oficiální verze také namítají, že při odstřelu věží WTC by musely být do velké
vzdálenosti slyšet výbuchy náloží, což doložili autentickým videem odstřelu chladících věží –
http://www.youtube.com/watch?v=5qkXhn-f51k - podle zpoždění zvuku explozí náloží, asi 7 vteřin, mohla
být vzdálenost kamery od odstřelovaných věží zhruba 2.5km. A k tomu dodávají, že neexistují žádné
záznamy výbuchů náloží ve WTC, které by se podařilo nahrát z velké vzdálenosti, jako kdyby vůbec
nevěděli o videu Ricka Siegela. Je potřeba si uvědomit, že zvuk odpálené nálože se jinak šíří a jinak zní
v otevřené krajině a jinak ve městě, kde je plocha zastavěna výškovými budovami, přičemž také může
záležet na větru, tlaku a vlhkosti vzduchu, atd. Také záleží na typu nálože a typu, kvalitě a citlivosti
mikrofonu, který zvuky snímá. Též může být v barvě, síle a způsobu šíření zvuku odpalovaných náloží
rozdíl podle toho, jaký typ budovy či konstrukce je odpalován a ještě je potřeba si uvědomit, že řízená
demolice budov se provádí, je-li budova prázdná, tedy bez interiéru, a ještě bývají vybourány některé
příčky. Tedy v případě odstřelu věží WTC, který byl provedený za plného provozu, by interiér v budovách
mohl sílu zvuku odpalovaných náloží utlumit a možná i částečně změnit jeho barvu. Zároveň však existují
zastánci oficiální verze, kteří exploze, nahrané Rickem Siegelem v městské části Hoboken vzdálené od
WTC zhruba tři kilometry, zpochybňují a tvrdí, že je málo pravděpodobné, že by exploze náloží mohly být
slyšet na tak velkou vzdálenost. V podstatě si tyto dvě skupiny zastánců oficiální verze v tomto směru mezi
sebou odporují. Na těchto videích je důkaz, že exploze odpalovaných náloží při řízené demolici mohou být
slyšet opravdu velmi daleko – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno - v čase mezi 2:47-2:57,
vzdálenost zhruba 1km, http://www.youtube.com/watch?v=5kh47v0KsGM - vzdálenost zhruba 1.5km,
http://www.youtube.com/watch?v=mG6TbczAnX4 - vzdálenost zhruba 2km,
http://www.youtube.com/watch?v=p30zoSAHG2g - vzdálenost zhruba 3.5km,
http://www.youtube.com/watch?v=I48toiRX9ao - vzdálenost zhruba 4km, a též je potřeba si uvědomit, že
věže WTC stály velmi blízko zálivu a přes vodu se zvuk poměrně dobře nese.
Kap. 12. – Kolapsy věží:
Jako první zkolabovala jižní věž v 9:59hod, tedy zhruba za 56 minut po nárazu letadla. Viz videa –
http://www.youtube.com/watch?v=f8kBb2gDS0o, totéž v lepší kvalitě –
http://www.youtube.com/watch?v=jyWoWWX6YtA&feature=player_embedded, další videa –
http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk, http://www.youtube.com/watch?v=qhyufZ2nRA&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=4NzSxSUb0Kk&feature=related - zvuky
v čase mezi 0:17-0:22 znějící jako prskání jsou podle některých odborníků způsobeny výbuchy náloží při
kolapsu jižní věže, fotografie –
http://www.google.cz/search?q=collapse+of+south+tower+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
=ejS3UdCKE8e04ASjlICoBg&ved=0CCwQsAQ&biw=1366&bih=551. Kolaps začal tak, že se nejprve asi
do úhlu 20°-25° naklonil na východní stranu vrchlík věže, tedy ta část věže zhruba od nárazu letadla až po
střechu, následně začala kolabovat spodní část věže až dolů. Délka kolapsu byla zhruba mezi 12-14
vteřinami, což je zhruba 60-70% rychlosti volného pádu, to je velmi rychlý pád. Po kolapsu věže zůstala
chvíli stát troska jádra (viz – http://www.flickr.com/photos/connectingdotz/2945088106/lightbox/), která po
několika vteřinách zkolabovala v podstatě do svého středu (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 1:58-2:01). Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=9fNLz8zWwaM&feature=related - je zachycen kolaps jižní věže od
severu za budovou WTC 7, v čase mezi 00:19-00:21 jsou slyšet dvě rány, vrhlík jižní věže se začíná
naklánět a věž posléze kolabovat. Jistí obhájci a propagátoři oficiální verze prohlašovali, se jedná o rány
způsobené prasknutím obvodových a jádrových sloupů, ale nikoliv o exploze náloží, jak tvrdí konspirační
teoretici, a jako příklad pro potvrzení své teorie předložili video kolapsu jakési ocelové konstrukce, na které
chtěli dokázat, že praskání při kolapsu takovéto konstrukce může být zvukem podobné jako exploze náloží.
Avšak z videa bylo zcela evidentní, že kolaps ocelové konstrukce byl postupný, a při pozornějším poslechu
bylo zřejmé, že kolaps byl slyšet jako delší souvislé praskání, ale nikoliv jako několik málo jednotlivých
ran, podobných explozím či ranám před kolapsem jižní věže. Je celkem jasné, že by tomu tak bylo obdobně
při kolapsu naprosté většiny ocelových konstrukcí. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že by tyto dvě rány
před kolapsem jižní věže byly způsobeny prasknutím obvodových a jádrových sloupů, neboť by všechny
sloupy, a v budově jich bylo velmi mnoho, které praskly, musely prasknout na dva rázy, a to s hlučností
zhruba ve stejné síle jako kolaps celé budovy. Podle záběrů na tomto videu –
24
http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase mezi 6:28-6:45 je vidět
prohýbání obvodových sloupů v počátku kolapsu budovy, ale jejich synchronní prasknutí ve dvou
okamžicích je velmi pochybné. Také je velmi málo pravděpodobné, že by se jednalo o dvě rány způsobené
prasknutím několika málo nebo dokonce jen pouhých dvou sloupů, tedy co rána, to jeden sloup. Prasknutí
sloupů by logicky vzato muselo být způsobeno tlakem v důsledku naklánění vrchlíku a to díky oslabení
některých sloupů ohněm nad kritickou hranici, což je vidět opět podle záběrů na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase mezi 6:28-6:45. Z těchto záběrů
je celkem evidentní, že k ohýbaní a praskání sloupů muselo dojít až po začátku naklánění vrchlíku věže.
Avšak první ránu kamera nahrála těsně před počátkem naklánění vrchlíku, a vzhledem k tomu, že se zvuk
šíří rychlostí přibližně 343m/s a podle hrubých propočtů byla kamera od jižní věže vzdálena přibližně 350500m, pak k ranám muselo dojít zhruba o 1-1.5 vteřiny dříve, než je kamera natočila, a tím pádem k první
ráně muselo dojít zhruba 1-1.5 vteřiny dříve, než se vůbec vrhlík začal naklánět. Je tedy s největší
pravděpodobností vyloučené, že by se jednalo o rány způsobené prasknutím sloupů v důsledku tlaku
naklánějícího se vrhlíku, neboť kdyby rány měly být způsobené prasknutím sloupů, pak by k nim muselo
dojít nejdříve až bezprostředně po začátku naklánění vrchlíku a ne před ním. Je možné, že se jednalo o rány,
respektive exploze, způsobené výbušninami při zahájení odstřelu. Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=170XJFF2KTQ - v čase mezi 0:07-0:08 jsou taktéž slyšet stejné dvě rány
jako v předchozím videu, avšak vzdálenost mezi jižní věží a místem, ze kterého bylo natočeno toto video,
mohla být větší než u předchozího videa. Zajímavý je také osud vrchlíku této věže, neboť mnozí svědci, ale
i mnozí laici a různí odborníci tvrdili, že vůbec nedopadl na zem, ale že se přímo rozprsknul již ve vzduchu.
Záběry to nepřímo dokazují na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=qhyufZ2nRA&feature=related - v čase mezi 5:13-6:24 je vidět, jak se vrchlík naklonil, sjel dolů, schoval se
v mraku prachu a pak z něho vylezla už jen troska obvodového pláště o rozměrech zhruba 40-50m x 2030m. Zastánci oficiální verze tvrdí, že ona troska obvodového pláště, která vylezla z mraku prachu, není
částí rozprsknutého vrchlíku, ale částí obvodového pláště spodní části budovy, kterou vrchlík před sebou při
kolapsu tlačil. Je to zajímavá teorie, která má však několik závažných slabin. Na základě záběrů na tomto
videu – http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v časech mezi 2:30-2:37, 2:432:50, 3:07-3:15, 3:23-3:31, 4:39-4:47, 6:48-7:00, lze namítnout, nakolik je vzhledem k výšce, úhlu sklonu a
vzdálenosti trosky od budovy tato teorie pravděpodobná. Výška trosky obvodového pláště je zhruba 300m, a
na videu, kupř. v čase 4:39-4:47, je celkem evidentní, že se troska z mraku prachu vynořila ve větší výšce,
než byla úroveň, ve které se vrchlík začal naklánět a věž kolabovat. Vzdálenost trosky od budovy
v okamžiku, kdy se vynořila z mraku prachu, je zhruba 50-70m, což by znamenalo, že by se vrchlík věže,
aby do takovéto vzdálenosti mohl trosku obvodového pláště spodní části budovy vytlačit, musel dost
naklonit, pak by již nemohl rozdrtit zbytek budovy pod sebou, a vzhledem k tomu, že nejtěžší částí vrhlíku
byla střecha, kde byl tzv. klobouk, tj. mohutná ocelová soustava sloupů a nosníků, by se s největší
pravděpodobností zcela překlopil, čímž by celý v kuse dopadnul na zem, kde by nárazem prasknul a
v nějaké míře se zničil, ale jelikož byly věže WTC velmi pevné budovy, tak by se po tomto vrchlíku musely
najít evidentní větší trosky, což se ovšem vůbec nenašly. Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 6:03-6:25 je vidět, jak z místa, kam se
vrchlík naklopil, posléze z mraku prachu a dýmu vylétává mnoho trosek. Je málo pravděpodobné, že by šlo
o trosky ze spodní části budovy, spíše se jednalo o trosky z vrchlíku. Avšak je potřeba si uvědomit, že by
vrchlík po svém překlopení na stranu padal volným prostorem, při kterém nemůže dojít k pnutí či tlaku na
konstrukci, tudíž není důvod, aby se ve vzduchu roztrhl a začalo z něj vylétávat mnoho trosek. Všechna tato
fakta nahrávají skutečnosti, že vrchlík jižní věže musel být již ve vzduchu zničen.
Severní věž zkolabovala v 10:28hod, tedy asi za 102 minut po nárazu letadla (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0&feature=related - v čase mezi 3:22-4:04,
http://www.youtube.com/watch?v=9YhlZgs6zc4, http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3o&list=UULYScy2-yp-_0S4J0t_3cA&index=9&feature=plcp,
http://www.youtube.com/watch?v=ecv0p8JWsqU,
http://www.youtube.com/watch?v=zb1PfiBT7A0&NR=1&feature=endscreen,
http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen,
http://www.youtube.com/watch?v=51mUua8veUk, http://www.youtube.com/watch?v=SYUx5zJ3yss,
fotografie –
http://www.google.cz/search?q=collapse+of+north+tower+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
=7GW5UePYPMLa4ASVo4GQDw&ved=0CCwQsAQ&biw=1366&bih=548). Kolaps začal tak, že se
25
v jedné úrovni výšky budovy zhruba v místě nárazu letadla vytvořil horizontální oblak prachu a dýmu po
obvodu budovy (viz – http://img176.imageshack.us/img176/7636/north3x6bd5.jpg,
http://911review.org/Wget/members.fortunecity.com/911/wtc/041a.jpg), což vypadá, jako kdyby budova
byla v této výšce celá podříznutá, a to podle některých odborníků i laiků nelze udělat jinak, než vhodně
umístěnými a synchronně odpálenými výbušninami v úrovni jednoho a téhož patra. Jiná možnost je, že by
se v jedné vteřině musel vlivem ohně utrhnout nadkritický počet spojů a povolit vysoko nadkritický počet
sloupů a nosníků. To je vzhledem k jejich velkému množství velmi nepravděpodobné, matematicky vzato
v podstatě nemožné. Následně se vrhlík věže nepatrně naklonil na jižní stranu a spodní část budovy začala
kolabovat až dolů. Je zvláštní, že se vrchlík naklonil právě na opačnou stranu, než kam narazilo letadlo.
Podle tvrzení zastánců oficiální verze tomu byla tak proto, že na této jižní straně více hořelo (viz –
http://3.bp.blogspot.com/_rLV-ZuNPwJ4/R1CROme-NqI/AAAAAAAAAx8/YuE5YKKFNmE/s1600R/GJS-WTC25.jpg), tudíž tam byly obvodové a zřejmě i jádrové sloupy více oslabeny. Avšak na severní
straně budovy, kudy vletělo letadlo, lze podle této fotografie –
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/docs/nt_hole3.jpg - napočítat asi až 36 zcela přeseknutých
obvodových sloupů, což jsou z celkového počtu 58 sloupů dvě třetiny, a dalších několik různou měrou
poškozených. Není nelogické se domnívat, že i jádrové sloupy mohly být více poškozeny na severní straně
budovy, než-li na jižní, kde hořelo více v poslední zhruba půl hodince existence severní věže, což lze
víceméně doložit tím, a je to z vícero videí zachycující kolaps jižní věže celkem evidentní (kupř. zde –
http://www.youtube.com/watch?v=jyWoWWX6YtA&feature=player_embedded), že se oheň na jižní straně
severní věže rozhořel právě při kolapsu jižní věže, tedy zhruba půl hodinu před svým kolapsem. Oheň
zasáhl výrazněji jen některé strany věže, na stranách, kde hořet postupně přestalo, začala logicky ocelová
konstrukce chladnout, tudíž těžko mohla být značná nebo nadkritická část ocelové konstrukce ohněm
natolik oslabená, aby zkolaboval vrchlík věže po celé své ploše. Podle názoru některých svědků a odborníků
začala při kolapsu severní věže nejdříve kolabovat anténa umístěná uprostřed na střeše budovy, a to tak, že
se nepatrně zaklesla a v zápětí začala kolabovat budova celá, což podle těchto svědků a odborníků znamená,
že nejdříve muselo být odstřeleno jádro a poté zbytek budovy. Jako důkaz uvádějí záběr ze severu na tomto
videu – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws - v čase mezi 18:54-19:03. Avšak zdání, že
anténa poklesla dříve než zbytek budovy, mohlo být dáno tím, že se vrhlík naklonil nepatrně na jižní stranu,
čímž výškové snížení na jižní straně vrchlíku bylo větší než uprostřed budovy, kde byla anténa, a ještě více
větší než na severní straně, proto se ze severní strany mohlo zdát, že pokleslo nejdříve jádro budovy. Ovšem
pokud k poklesnutí antény došlo dříve než k naklonění vrchlíku, pak by to opravdu znamenalo, že nejprve
pokleslo jádro budovy, a to buď vlivem ohně nebo jeho odstřelem. O osudu vrchlíku severní věže lze mít
stejné obavy, jako u vrchlíku jižní věže. Je možné, že byl taktéž zničen již ve vzduchu, neboť z místa, kam
se po začátku kolapsu ztratil v mraku prachu a dýmu, z něj vylétávaly do velké vzdálenosti obrovské trosky
vážící desítky i stovky tun a také mnoho menších trosek, podle tvrzení mnohých odborníků i laiků se
jednalo o nasekané ocelové sloupy a nosníky (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0&feature=related - v čase mezi 3:36-3:43). Rychlost
kolapsu je také asi zhruba 13-14 vteřin. Po kolapsu také zůstala chvíli stát troska jádra, po několika
vteřinách zkolabovala do svého středu, přičemž se podle tvrzení některých odborníků i laiků částečně
vypařila, což je v náznaku vidět na těchto videích – http://www.youtube.com/watch?v=dWBBEtA5bI&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=PlRhkn8LLeE&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=2cqL9zf0w_E&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=aXlb6qASAQ4, http://www.youtube.com/watch?v=esii2s7vNZ0,
http://www.youtube.com/watch?v=aIDN_Uzg6IY, a fotografiích –
http://911review.com/errors/wtc/spire.html, http://drjudywood.com/wtc/pics/Spire2m_ss.jpg.
V průběhu požáru ve věžích prolétávalo nad Dolním Manhattanem kolem budov WTC i nad nimi
vícekrát vícero helikoptér. Je otázka, zda uvedený prostor kolem věží byl před útokem běžně monitorován
nebo střežen, pakliže ne, je zarážející, co v tomto prostoru v kritickém čase helikoptéry dělaly, a kdo je
těmito lety úkoloval. Hypoteticky šlo s pomocí helikoptér podniknout několik způsobů záchrany ve věžích
ohněm uvězněných lidí. Kupříkladu bylo možno, jak by to jen povětrnostní a ostatní podmínky dovolovaly,
za pomoci lan vysadit na střechy věží hasiče, aby se tak rychleji dostali k ohněm postiženým patrům, nebo
za pomoci lan vytáhnout okny uvězněné lidi ven z budov, nebo natáhnout mezi helikoptérou a jednou z věží
ocelové lano a na něj nainstalovat lanovku, nebo z výšky hasit oheň. Žádný z těchto způsobů záchrany lidí
nebyl vůbec podniknut, dokonce v tomto směru nebyla ani projevena sebemenší snaha. Z toho se lze
domnívat, že určití zodpovědní lidé již v okamžiku nárazu letadel do věží, budovy i lidi v nich jednoduše
26
odepsali. Vše tedy ukazuje na to, že uvedené helikoptéry nemohly být záchranné, ale monitorovací,
případně od různých televizních stanic. Na videu Ricka Siegela je vidět, že během kolapsu obou věží kolem
nich proletěla vždy helikoptéra. Viz – http://www.youtube.com/watch?v=JiFnci6qPwE&feature=related v čase 4:52 přilétá zprava helikoptéra, v čase mezi 5:20-5:44, kdy je těsně nad věžemi WTC, velmi
zpomaluje, následně však zrychlí a celkem rychle odlétá pryč, vzápětí jižní věž kolabuje. Chování této
helikoptéry je podivné tím, že nejprve nad věžemi velmi zpomalí, ale těsně před kolapsem jižní věže zrychlí
a odletí pryč, to je opravdu velmi zvláštní a podezřelé. V době mezi kolapsem jižní věže a kolapsem severní
věže již tolik helikoptér v oblasti WTC neprolétávalo, avšak v čase 37:57 opět zprava přilétá helikoptéra a
prolétává nad WTC během počátku kolapsu severní věže. Podle slov jistých odborníků v oblasti armády se
v případě těchto dvou helikoptér určitě nejednalo o náhodný průlet, ale buď to o informační průlet na dálku
řízené helikoptéry s kamerami nebo helikoptéry osazené agenty, kteří měli za úkol podat zprávu o situaci ve
věžích a o průběhu a úspěšnosti jejich odstřelu svým nadřízeným, kteří sami odstřel nařídili a celý útok 11.
září zosnovali. Možná, že z těchto helikoptér byl odstřel věží i zahájen a řízen.
Kap. 13. – Hořící a kolabující budovy a konstrukce:
Z historie není znám jediný případ, kdyby výškový dům s ocelovou nebo ocel-betonovou konstrukcí
kompletně zkolaboval vlivem požáru a případně dalšího poškození.
V mnoha výškových budovách s ocelovou, ocel-betonovou nebo jinou konstrukcí hořelo podstatně
více a déle než-li ve věžích WTC, ale přesto však nespadly (kupř. –
http://www.youtube.com/watch?v=65Qg_-89Zr8, http://www.youtube.com/watch?v=j4MjsVnasLA,
http://www.youtube.com/watch?v=sMwkCZWjoWs, http://www.youtube.com/watch?v=pR0DrxtTJc&feature=endscreen&NR=1, http://www.youtube.com/watch?v=dt5RkbkXXZA,
http://www.youtube.com/watch?v=tzA3RzJ6wyM, http://www.youtube.com/watch?v=q4caftAWDEc,
http://www.youtube.com/watch?v=wIXFrhk6wo4, http://www.youtube.com/watch?v=CER9Z81G-vQ,
http://www.youtube.com/watch?v=BtVRma5QS6k, http://www.youtube.com/watch?v=e_aEGMTtlHc,
http://www.youtube.com/watch?v=LDZ_GpRLoY0), A pokud přece jenom nějakým způsobem
zkolabovaly, tak kolaps vypadal jinak, než u věží WTC.
Zde konkrétní případy hořících výškových budov, které nezkolabovaly.
1) 5. 8. 1970 v Novém Yorku Plaza, 1 míli od budoucí WTC, vzniklo několik ohňů a explozí v různých
podlažích. Začalo hořet v šest hodin odpoledne. Hořelo více než šest hodin a bez jakéhokoliv poškození
ocelové konstrukce budovy.
2) 14. 2. 1975 v Novém Yorku, hořelo ve třech patrech v novostavbě severní věže WTC, mezi devátým a
sedmnáctým patrem a bez většího poškození. Jen byly vyměněny některé spoje mezi stropními trámy (75/40
tvaru I) a silnostěnnými sloupy jádra.
3) 4. 5. 1988 v Interstate Bank, která měla 64 pater, hořelo ve třech patrech od patnáctého výše i ve výtahu.
Požár trval tři a půl hodiny, ocelové prvky nebyly vůbec poškozeny. Vznikla škoda 200 milionů dolarů.
4) 23. 2. 1991 ve Philadelphii, v mrakodrapu Meridian Plaza s 38 nadzemními podlažími, začalo hořet ve
dvaadvacátém poschodí. Zuřivý oheň trval osmnáct hodin a byl největší v tomto století. Vzniklá škoda
činila 100 milionů. Budova však nezkolabovala.
5) 17. 10. 2004 v Caracasu ve Venezuelském hotelu začalo hořet před půlnocí několik ohňů v třicátém
čtvrtém poschodí a hořelo v 26-ti patrech po dobu sedmnácti hodin. Zraněno bylo čtyřicet hasičů od
vysokého žáru a kouře. Budova ale nezkolabovala.
6) Krátce před olympijskými hrami v Číně v roce 2008 hořela Mandarian Oriental Building celý den od
shora až dolů, ale budova přesto zůstala stát.
7) 9. 2. 2009 v Beijingu téměř dvacetiposchoďový honosný mrakodrap zasáhl bouřlivý oheň kolem dvacáté
hodiny večer a pohltil jej během dvaceti minut. Hořel nejméně tři hodiny až do půlnoci, ale nezkolaboval.
Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=j4MjsVnasLA - je zachycen požár ocelového
mrakodrapu Windsor Tower v Madridu, zde jde opravdu o ohnivé peklo, v troskách byla dokonce nalezena i
rozteklá ocel. V čase mezi 1:17-1:27 je zachycen kolaps několika svrchních, totálně prohořelých pater,
avšak ne po celé ploše budovy, a přesto tato patra nerozdrtila zbytek budovy pod sebou, ale padala cestou
nejmenšího odporu a přepadla na stranu. Na konci videa je také vidět, že valná část konstrukce budovy
zůstala stát, a to tento mrakodrap hořel asi 20 hodin.
Zkrátka ještě nikdy se nestalo, aby výšková budova s ocelovou nebo ocel-betonovou konstrukcí
zkolabovala takovým způsobem jako budovy WTC 1, 2, 7.
27
Kolapsy budov při požárech jsou zpravidla pomalé, postupné, nesymetrické, nerovnoměrné, budovy
kolabují po částech, pak to zase někde více prohoří, a zase zkolabuje další část budovy, atd.
Samozřejmě, že jiné stavby s ocelovou konstrukcí spadly vlivem požáru, jednalo se však o stavby
jako tržiště, divadla, tovární haly, seníky, apod., což jsou všechno stavby, které mají zpravidla velkou
plochu a jedno patro, tedy když v takovéto stavbě spadne strop, tak vlastně spadne celá stavba, avšak toto se
nedá srovnávat s mrakodrapem.
Kap. 14. – Pentagon:
Pentagon (viz –
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/The_Pentagon_US_Department_of_Defense_buildin
g.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/The_Pentagon_January_2008.jpg,
http://api.ning.com/files/wg4sqXIYsh9ZESE7Lv1XICT8pGaps80QGt49JQR0GFkYspvycoyLiYOQCh06TZk1ySqQpxSMbiEjj6bB4nyU
23rshT4o2gT/pentagon.jpg), sídlo amerického ministerstva obrany, který je v blízkosti hlavního města USA
Washingtonu, nepřetržitě filmuje asi 80 bezpečnostních kamer. Pentagon má své vlastní radary, fotografická
a filmovací zařízení, a vlastní raketový obranný systém, k dispozici je údajně pět baterií špičkových
obranných raket typu Patriot (viz – http://media.novinky.cz/020/200201-top_foto1-96fok.jpg?1358150401).
Údajné letadlo narazilo do Pentagonu zhruba mezi 9:35-9:40hod. Mělo se jednat o Boeing 757
společnosti American Airlines, číslo letu 77, který byl unesen z Dulles. Bezprostředně poté agenti FBI
zabavili všechny záznamy bezpečnostních kamer, které zaznamenaly náraz letadla do budovy. Hanni
Hanjour, terorista, který měl toto letadlo řídit, vůbec neuměl pořádně létat ani s malým letadlem.
Existuje asi přes sto svědků, kteří údajně potvrzují, že do Pentagonu narazilo dopravní letadlo (viz –
http://kostlanova.blog.idnes.cz/c/208684/911-let-77-Hloubkovy-nalet-na-Pentagon.html - některé výpovědi
jsou ale pochybné a velmi divné), jsou ale i tací svědci, kteří tvrdí, že viděli letět malé letadlo, řízenou
střelu, nebo velké letadlo, které Pentagon přeletělo a pak v budově došlo k výbuchu, atd.
Přesto prese všechno je velmi nepravděpodobné, že do Pentagonu opravdu narazilo ono unesené
dopravní letadlo. Jelikož letadlo přiletělo od východu, ale narazilo do západní strany Pentagonu do nižších
pater, musel s ním únosce provést otočku asi o 270° na celkem krátké vzdálenosti, srovnat ho se zemí asi na
výšku 3-10m, přeletět nad dálnicí, posrážet křídly pět sloupů, pravým motorem urazit asi 6-10m dlouhou, 23m vysokou, 1-2m širokou, několikatunovou generátorovnu, která stála několik desítek metrů před
Pentagonem, a dále letět stále rovně a narazit do budovy, a to vše v maximální rychlosti (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=ae63iivRHt8 - v čase mezi 4:08-8:58) To je podle mnohých odborníků
na letectví technicky neproveditelná věc. Letadlo může svou maximální rychlostí letět ve větší výšce,
nikoliv při zemi, neboť ve větší výšce je řidší vzduch a tudíž letadlu nepůsobí tak velký odpor a také proto,
že ve větší výšce je motor letadla výkonnější. Otočka s letadlem by byla technicky téměř neproveditelná,
natož oním teroristou, který nedokázal pořádně řídit ani malé letadlo. Posrážet křídly pět sloupů je také
velmi riskantní a nebezpečné, hrozí, že se křídla poškodí, letadlo by se pak mohlo stáčet na stranu, a tím
pádem by bylo těžké ho dobře ovládat, v horším případě by mohlo dojít i k havárii. Generátorovna, do které
letadlo pravým motorem údajně narazilo, musela být opravdu velmi těžká, neboť se na straně nárazu jen o
několik málo metrů posunula, což znamená, že letadlu kladla při nárazu velký odpor, čímž by se letadlo
zcela jednoznačně stočilo do strany, dále by již nemohlo letět v původním směru a s největší
pravděpodobností by i havarovalo, nehledě k tomu, že by mohlo zcela reálně při nárazu motorem do
generátorovny dojít k uražení motoru i celého křídla a ke vznícení paliva.
Podle názoru mnohých odborníků by teroristé s letadlem nadělali v Pentagonu větší škody, když by s
ním narazili do střechy, nebo do vyšších pater. Avšak útok, který údajně provedli, byl tak riskantní, a hlavně
technicky v podstatě neproveditelný, že se lze zcela jednoznačně domnívat, že žádný, alespoň trochu
inteligentní terorista, by se do žádného takovéhoto způsobu útoku vůbec nepouštěl. Pro teroristy to byl
sebevražedný útok, na který měli vlastně jen jeden jediný pokus, takže pro ně bylo jakékoliv další
sebemenší riziko, ohrožující úspěšnost náletu, naprosto nežádoucí.
Podle nových zjištění (viz – http://www.osud.cz/dalsi-nezvratne-profesionalni-dukazy-proti-oficialniverzi-911-unos-letadla-ktere-melo-narazit-do-pe) dveře v tomto dopravním letadle zůstaly po celou dobu
letu uzavřené, takže teroristé se nemohli do kokpitu dostat, aby tak odstranili piloty a převzali řízení.
Ze zkušeností při leteckých katastrofách je známo, že po letadlech vždy zůstanou velké trosky. Avšak
po údajném dopravním letadle, narazivším do Pentagonu, zůstaly trosky příliš malé, příliš zničené a některé
byly dokonce i rezavé (viz – http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagon28
debris-007-landinggear.jpg, http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagondebris-006-debris2.jpg, http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagon-debris005-debris.jpg, http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagon-debris-003door.jpg, http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagon-debris-002landinggear.jpg, http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagon-debris-001engine.jpg, http://www.apfn.org/images/Pentagon_planepiece.jpg,
http://conspiracies.skepticproject.com/articles/911/pentagon/,
http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/missing.html), lidé je odnášejí i v jedné ruce. Dokonce i sám
ministr obrany Donald Rumsfeld pomáhal odstraňovat trosky (viz –
http://thewebfairy.com/killtown/images/flight77/claim/rumsfeld.stretcher.jpg,
http://cdn.historycommons.org/images/events/321_rumsfeld_after_crash2050081722-9231.jpg), což je
podezřelé, protože správně by se v takovéto situaci měl ukrýt v nějakém krizovém centru. Rozsah poškození
Pentagonu a díra po vniknutí údajného letadla dovnitř budovy neodpovídá velikosti dopravního letadla, se
kterým měl být útok proveden. Trosky také nejsou nijak ohořelé, přestože oficiální verze tvrdí, že se letadlo
z určité části vypařilo. Opět podle zkušeností z leteckých katastrof není možné, aby se celé letadlo nebo jeho
větší část vypařila výbuchem kerosinu a následným ohněm. Podle některé verze většina trosek zůstala
v budově. Bezprostředně po nárazu začali hasiči s hašením požáru pomocí vody (viz –
http://conspiracies.skepticproject.com/images/articles/911-images/pentagon-debris-005-debris.jpg), což je
opět podezřelé, neboť hořící kerosin se nesmí hasit vodou ale pěnou. Posléze spadla i střecha budovy nad
nárazem letadla (viz – http://rense.com/1.imagesH/d3332wn.jpg).
Zajímavé také je, že zasažené místo Pentagonu byl úřad námořnictva, kde se v tu dobu dokončovaly
některé účetní práce. V troskách po nárazu zmizela značná část účtů, výkazů hospodaření a dalších
důležitých dokumentů jak pro Pentagon, tak pro město Arlington, které je poblíž Pentagonu. Je dost možné,
že šlo o likvidaci pracovníků účtárny a důkazů po zmizelých 2.3 bilionů dolarů z pokladny ministerstva
obrany, které se již nikdy nedohledaly.
Na druhé straně některých vnitřních prstenců budovy Pentagonu zůstaly díry velké v průměru kolem
tří metrů (viz – http://pentagonexithole.0catch.com/_webimages/trou1_grande--1a.jpg,
http://pentagonexithole.0catch.com/_webimages/A000-2a.jpg, http://pentagonexithole.0catch.com/), podle
zastánců oficiální verze to způsobily motory letadla, které proletěly budovou, někteří odborníci se zase
domnívají, že to může být jen od kumulační nálože, kterou by nesla nějaká řízená střela.
Také jsou velmi zajímaví pasažéři tohoto údajného letu 77, který měl do Pentagonu narazit. Z 59
pasažérů (což je celkový počet osazenstva letu 77 bez pěti teroristů) jich 10 mělo vojenskou minulost,
dalších 21 se zabývalo vládními nebo obrannými úkoly. Podle jiných zdrojů asi 2/3 cestujících byli lidé,
kteří buď pracovali pro americkou vládu (zejména ministerstvo obrany), americkou armádu, překvapivá část
v minulosti pracovala v Pentagonu (speciálně pak oddělení námořnictva, do kterého let 77 narazil), a 3
cestující měli složené pilotní zkoušky. Zbylí pasažéři pracovali na vedoucích postech v předních amerických
společnostech, věnující se výrobě zbraní, letadel a leteckého příslušenství (například antiradarové či autopilotní systémy). Jedná se o firmy účastné ve vládních programech a strategiích ministerstva obrany (EM
Solutions, Schmelzer Abtaker, Veridian, Vredenburg, XonTech) nebo o přední americké průmyslové firmy
(Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems), jejichž výroba byla později posílena objednávkami
zbraní a vojenských systémů pro odvetné válečné tažení do Afghánistánu a Iráku. Mezi konkrétní osoby
patřili kupř. – Charles Burlingamea, 51 let, vysoce ceněný expert NAVY (americká armádní organizace),
studovaný inženýr aeronautiky. William Caswell, fyzik, vědecký senior pro NAVY, pracoval na velmi
tajných projektech. Charles Droz, 52 let, pracovník NAVY, naposled pracoval pro softwarovou firmu EM
Solutions v Arlingtonu, blízko Pentagonu. Wilson Flagg, 63 let, odpovídal na ministerstvu obrany za
vzdušné válečné operace NAVY. John Yamnicky, 71 let, zkušební pilot a expert na letecký provoz,
pracoval pro Veridian Corporation, byl specializován na programy krizového použití národní bezpečnosti
pro Sdružení tajných služeb, pro ministerstvo obrany a vládní úřady, zabývajícími se vnitřní bezpečností.
Stanley Hall, 68 let, armádní důstojník, pracoval pro zbrojní firmu Raytheon, otec antiradarových
technologií. Brian Jack, 48 let, brilantní matematik a expert na rozpočty. Steven Jakoby, 43 let, expert na
bezdrátovou komunikaci. Chandler Raymond Keller, 29 let, odborník na raketové pohony. Ruben Ornedo,
39 let, odborník na raketové pohony. Dong Lee, 48 let, pracovník Air-Force a tajné služby, pracoval pro
společnost Boeing na integrovaných obranných systémech a pro americkou tajnou službu NSA (National
Security Agency) jako síťový specialista. Robert Penniger, 63 let, zaměstnanec zbrojní firmy BAE Systems,
která se zabývala létajícími stroji bez posádky. Robert Ploger, 59 let, od letecké, zbrojní a kosmické firmy
29
Lockhead Martin, syn generálmajora Roberta Plogera seniora. John Sammartino, 37 let, technický inženýr,
dříve pracoval u NAVY, pak u zbrojní a raketové firmy v úseku dálkově ovládaných létajících zařízení,
která simulují útočníka pro cvičné účely. Vicky Yanceyová, 43 let, bývalá expertka na elektroniku u
NAVY. Atd., atd. Je jisté, že do Pentagonu nemohlo ono dopraví letadlo, let 77, narazit, spíše se mohlo
jednat o nějakou střelu, pak je otázka, kde skutečné letadlo skončilo, a co se stalo s jeho pasažéry, přičemž
není vyloučené, že pasažéři mohli být i fiktivní, a pokud skuteční, pak se mohlo jednat o likvidaci lidí, kteří
se nějakým způsobem podíleli na zosnování útoku 11. září, aby tak hlavní řídící mozky celé operace co
nejvíce snížily riziko možného vyzrazení.
Po útoku na WTC někteří vládní představitelé USA hledali úkryt v Bílém domě, a to konkrétně
v krizovém prezidentském centru, které je v podzemním bunkru pod Bílým domem. Jedním z těchto
představitelů byl například tehdejší americký ministr dopravy Norman Mineta, který v interwiu, ale i před
vyšetřovací komisí vypověděl, že zde byl již americký viceprezident Dick Cheney (viz –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dick_Cheney), ke kterému přišel mladý muž a řekl mu, že letadlo je 50 mil
daleko od D.C. (resp. od hlavního města USA Washingtonu D.C.). Po chvíli tento mladý muž opět přišel
k viceprezidentovi a řekl mu, že letadlo je již 20 mil daleko od D.C. Pak opět přišel s tím, že letadlo je 10
mil daleko od D.C., a viceprezidenta se zeptal, zda stále platí rozkazy, načež viceprezident odpověděl, že
rozkazy platí, následně došlo k nárazu letadla do Pentagonu (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=VuWdXjPi7Q0, http://uloz.to/x8fVeeu/svedectvi-ministra-dopravy-usan-minety-k-11-zari-2001-flv).
Po několika letech díky nátlaku veřejnosti a pozůstalých obětí na základě zákona o svobodném
přístupu k informacím uvolnil Pentagon záznam nárazu letadla z jedné bezpečnostní kamery (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=yaCaldJGjmo, http://www.youtube.com/watch?v=-PsEWyrKQqw,
http://scaredmonkeys.com/2006/05/17/the-department-of-defense-release-american-flight-77-striking-thepentagon-on-9-11/, http://blogs.guardian.co.uk/news/archives/plane77.jpg). Podle mnohých odborníků bílý
pruh kouře, který se táhne za údajným letadlem, nemůže být od Boeingu, ale od řízené střely či rakety, a
rychlost, kterou se údajné letadlo pohybuje, je na Boeing příliš velká, zkrátka tak velkou rychlostí by onen
dopravní Boeing při zemi letět nemohl. Je tedy dost pravděpodobné než do Pentagonu byla poslána spíše
nějaká řízená střela.
Kap. 15. – Čtvrté letadlo:
Oficiální verze o čtvrtém letadle, Boeing 757-200, let č. 93 společnosti United airlines, tvrdí, že
pasažéři přemohli únosce, ale při tahanici o řízení se s letadlem zřítili u obce Shanksville.
Očití svědkové však tvrdili, že letadlo bylo sestřeleno stíhačkami, přičemž trosky letadla byly
popadané v okruhu prý až 14-20-ti kilometrů, což jednoznačně vypadá na roztrhání letadla již ve velké
výšce. Někteří zastánci oficiální verze tvrdí, že jeden z motorů letadla odletěl zhruba dva kilometry od místa
dopadu letadla a skončil v blízkém jezeře, i to je dost velká vzdálenost, obzvláště pro několik tun těžkou
část letadla, jako je motor.
Viz fota – http://killtown.911review.org/flight93/gallery.html,
http://www.google.cz/search?q=shanksville+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=r8EDUtn2LI
_ltQbpnoDIAg&ved=0CC8QsAQ&biw=1353&bih=538.
Jáma po dopadu letadla a trosky v ní opět neodpovídají skutečnosti, že by zde mělo dojít ke zřícení
dopravního letadla a podle svědka Ernieho Stulla zde žádné zřícené letadlo nebylo, a ani skoro žádné
mrtvoly (viz – http://www.youtube.com/watch?v=rUzrHHDu96U - v čase mezi 0:38-4:09).
Tvar oblaku dýmu po dopadu údajného letadla vypadá spíše na následek výbuchu bomby (viz –
http://killtown.911review.org/images/flight93/gallery/plume_val1.jpg).
Jáma po údajném dopadu mohla být předem, třeba i v noci, vykopána a pak do ní navezeny nějaké
ostatky mrtvých lidských těl a trosky z nějakého letadla, a nebo mohla být také vytvořena dálkovým
odpálením několika min v řadě v okamžiku údajného dopadu letadla, které se třeba den nebo noc před 11.
září do místa fingovaného dopadu zakopaly do potřebné hloubky. Bezprostředně poté by se do jámy
nákladním automobilem navezly potřebné trosky a mrtvoly. Je také možné, že jámy a poničení okolních
stromů bylo dosaženo výbuchem z letadla shozené bomby. Hypoteticky by bylo i možné, že i trosky a
mrtvoly mohly být bezprostředně po shození bomby, nebo i zároveň, shozeny také z letadla. Celá kamufláž
místa dopadu údajného letadla by se pak vyřešila jedním průletem letadla. Ostatní trosky, rozházené
v širším okolí údajného dopadu, by se daly rozvést nákladním autem.
30
Podle fotografií prezentovaných oficiální verzí se blízko místa dopadu údajného letadla našlo několik
stromů stojících vedle sebe, které měly v určité výšce uražené špičky, což mělo dokazovat, že tudy skutečně
proletělo letadlo, které špičky těchto stromů urazilo trupem nebo i křídly a poté spadlo na inkriminované
místo dopadu. Avšak i toto by se dalo dopředu připravit, kupříkladu za šera v den nebo s infra-kamerami
noc předem by se mohly špičky stromů uříznout. Samozřejmě, že takto uříznutých stromů by si mohl někdo
všimnout dříve, než před fingovaným dopadem údajného letadla, a vše by tak mohlo být vyzrazeno. Bylo by
tedy lépe stromy jen částečně v potřebné výšce naříznout a pak v místě nářezu umístit kolem kmenu
plastickou trhavinou s roznětkou fungující na dálkové ovládání, a pak nálože na těchto stromech synchronně
odpálit v okamžiku fingovaného dopadu letadla. Je také ale možné, že se u této fotografie jednalo o podvrh.
Na provedení celé této kamufláže by stačilo velmi málo lidí, tak 5-10, a přípravy by nezabraly více
než-li několik málo dní.
Podle nových odtajněných nahrávek letové kontroly a protivzdušné obrany odpovědné osoby, resp.
viceprezident Dick Cheney, rozhodli letadla sestřelit (viz – http://uloz.to/xaAfgyb/utoky-11-zari-2001-noveodtajnene-nahravky-cz-titulky-avi - v čase mezi 5:30-6:33).
Je vůbec otázka, zda toto čtvrté letadlo bylo opravdu čtvrté letadlo, a ne jedno z těch tří údajně
unesených a údajně narazivších do budov WTC a Pentagonu, a kdo ví, kde ve skutečnosti skončilo.
Kap. 16. – Salamon Brothers:
Budova WTC 7, která se nazývala také Salamon Brothers (viz –
http://www.debunking911.com/wtc7s2.jpg) byla 47 patrová asi 186 metrů vysoká budova, byla postavena
mezi roky 1983-1985 a měla půdorys ve tvaru lichoběžníku. Světlá výška jednotlivých podlaží byla zhruba
3.8 metru. Po obvodu měla budova 58 ocelových sloupů a 24 jádrových ocelových sloupů. V přízemních a
nižních patrech byly nádrže s naftou.
V budově měly sídla či pobočky, mimo jiné, tyto firmy, společnosti a organizace – Tajná služba CIA,
která zde měla druhé největší sídlo v USA po Washingtonu, tajná služba FBI, U.S. Secret Service (tajná
služba Spojených států), firmy Worldcom a Enron, které byly podezřelé z velkých machinacích,
ministerstvo obrany USA, zde měla být také základna pro řízení na dálku ovládaných letadel, IRS (Internal
Revenue Service), což je finanční úřad pro výběr daní, který zde měl dokumenty případů Enron a
Worldcom, Office for Emergency Management (česky přibližně úřad/kancelář pro krizové řízení,
spolupracující s FEMA), burzovní komise, významné finanční či investiční společnosti, ropné společnosti,
banky, atd. V této budově byly tisíce dokladů a dokumentů o mnoha nejrůznějších podvodech a
mnohamiliardových machinacích různých společností.
Mrakodrap byl ve 23. patře též vybaven zástavbou zvanou “doomsday bunker“ se zpevněnými zdmi,
neprůstřelnými skly, vlastními generátory elektřiny, vlastní ventilací a zásobami vzduchu, jídla a vody.
Bunkr nechal postavit tehdejší starosta New Yorku Rudi Giuliani za přibližně 14 milionů dolarů a jeho
účelem bylo poskytnout zázemí pro policii, požárníky a úřad starosty v případě vážného infrastrukturního
kolapsu. 11. září 2001 v něm Giuliani operoval, a zorganizoval provizorní krizový tým, později však toto
místo opustil.
Dne 11. září 2001 v 6:47:03 byl této budově vypnut alarm, který by v budově signalizoval požáry.
Mezi 9. a 10. hodinou dopolední byla budova evakuována a přibližně v 11:30 ji opustili i požárníci NYFD a
policisté z Port Authority. Přibližně ve stejné době se na asi třech místech budovy objevily lokalizované
požáry. Od rána 11. září 2001 byly v budově opakované výpadky elektřiny.
Nájemce komplexu budov WTC Larry Silverstein po 11. září prohlásil, že hasičům, kteří v budově
WTC 7 hasili, prý vzkázal – ,,We've had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is just pull
it.“ Což v překladu znamená – ,,Měli jsme velké ztráty na životech, možná že tou nejchytřejší věcí bylo
strhnout ji.“ Někteří zastánci oficiální verze však namítají, že slovo “pull“ se dá přeložit také jako
“stáhnout“, tedy ve smyslu “stáhnout hasiče z budovy“. Avšak vzhledem k situaci, která následovala, je
spíše pravděpodobnější, že pan Silverstein měl na mysli strhnout budovu. A i kdyby slovem “pull“ měl na
mysli stáhnout hasiče z budovy, což v takové situaci nelze považovat zrovna za nejchytřejší, tak to stejně
nevylučuje, že již bylo v plánu nechat budovu strhnout řízenou demolicí. Je málo pravděpodobné, že by
hasiči zcela opustili hořící budovu a ponechali ji svému osudu, obzvláště jedná-li se o tak vysokou budovu
v centru města, v jejíž blízkosti jsou další budovy. V případě nezvládnutí požáru v budově je potřeba
budovu hasit z venku, neboť ponecháním hořící budovy zcela na pospas ohni by hrozilo, že se od ní vznítí
další budovy, a že při svém případném kolapsu strhne ještě budovy ve své blízkosti, čímž by vznikla další
škoda na majetku a v horším případě ještě i větší ztráta na životech. Budova však spadla symetricky do
31
svého středu s naprosto minimálním poškozením okolních budov, je tedy velmi podezřelé, jak mohli hasiči
při jejím nesymetrickém poškození a nerovnoměrně rozšířených požárech vědět, že budova zkolabuje takto
přesně do svého středu, aniž by strhla okolní budovy, a v klidu odejít a budovu nechat na pospas ohni. Též
je otázka, zda mohl nějaký pronajímatel komplexu WTC a magnát Silverstein dávat takovéto rady či
dokonce doporučení hasičům, kteří se v takovýchto situacích musí řídit předně příslušnými postupy a
instrukcemi, a o stažení hasičů může rozhodnout předně jejich velitel na základě vývoje situace. Navíc
budova nebyla zdaleka natolik poškozená a prohořelá, že by bylo nutné zcela vzdát pokus o její uhašení.
Také je zvláštní, nebo alespoň o tom nebyla nalezena na internetu žádná zpráva, že hasiči, kteří hasili
ostatní, mnohem více poškozené a prohořelé budovy WTC, nedostali též doporučení, aby se od budov stáhli
a nechali je napospas ohni. Silverstein se později snažil vysvětlit, že nemluvil o stržení budovy, ale o stažení
hasičů. Slovo „pull“ totiž používají jednak experti při řízených demolicích ve významu strhnout, „pull out“
znamená ale rovněž stáhnout. Silverstein však neužil sloveso „pull“ ani s příslovcem „out“, ani s „them“,
zájmenem vztahujícím se k hasičům, nýbrž v kombinaci s ukazovacím zájmenem „it“ (to). Proti jeho
dodatečnému zdůvodnění hovoří i skutečnost, že hasiči byli podle svých vlastních slov, ale i slov obou
oficiálních vyšetřovacích zpráv v podání FEMA a NIST z budovy staženi dávno předtím, a sice v 11.30,
tedy o necelých šest hodin dříve. Díky později zveřejněným přepisům výpovědí hasičů vyšlo najevo, že se
nejméně 25 hasičů a zdravotníků někdy v průběhu dne 11. září dozvědělo, že se budova číslo 7 zřítí.
Náčelník hasičů Thomas McCarthy řekl deníku New York Times, ve vztahu k vyšším autoritám, že čekali
na to, až se budova Světového obchodního centra číslo sedm zřítí – „Měli oheň na třech oddělených patrech,
který sotva hořel. Víte, bylo to docela ohromující, je odpoledne na dolním Manhattanu, hoří velká výšková
budova a oni řeknou: Víme o tom.“
Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=czLLBk4x0BA&feature=player_embedded v čase mezi 0:27-0:41 odcházejí od budovy WTC 7 nějací dělníci a po slyšitelné explozi v budově WTC 7
říkají – ,,Did you hear that? Keep your eye on that building. It´ll be coming down soon. The building is
about to blow up. Move it back. We are walking back. The building is about to blow up.“ Což v překladu
znamená – ,,Slyšeli jste to? Nespusťte tu budovu z očí. Za chvíli se zřítí. Ta budova za chvíli vyletí do
vzduchu. Utíkej. Utíkáme. Ta budova za chvíli vybouchne.“ To opět ukazuje spíše na plánovaný řízený
odstřel této budovy, neboť jak mohli tito dělníci s takovou jistotou vědět a ohlašovat, že budova, i přes své
minimální poškození, skutečně spadne, resp. vybouchne?
Zde na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=vCrLDQwNlqw - v čase mezi 58:50-59:07
je zachycen kolaps budovy WTC 7, opět Rickem Siegelem z městské části Hoboken. Těsně před kolapsu a
během něho jsou slyšet exploze. Na základě těchto skutečností lze celkem logicky usoudit, že budova byla
úmyslně stržena řízenou demolicí.
Na fotografii – http://www.debunking911.com/WTC7.h2.jpg - je zakreslen půdorys této budovy,
nejdelší strana byla dlouhá asi 90-100m, kratší strana asi 70m, budova byla široká asi 40m. Na této
fotografii je také oranžovými pruhy zaznačeno poškození na kratší straně budovy uprostřed a na levém
dolním rohu (s popisem – ……. debris). Podle tvrzení Shyama Sundera z NIST asi mezi třetinou a
polovinou výšky budovy byl ve výšce asi deseti pater troskami vykousnutý otvor asi do 25%
hloubky budovy. Tvrzení, že “asi, asi, asi“, není moc přesvědčivé. I kdyby však budova byla takto
poškozená, je to vzhledem k její velikosti a pevnosti celkem zanedbatelné, bylo by sice možné, že by nad
místem tohoto poškození začala kolabovat část pater, ale rozhodně by to nevyvolalo kolaps celé budovy, a
pokud přece jen ano, tak by se právě vzhledem k charakteru poškození spíše překlopila na stranu, ale
nespadla by symetricky do svého středu.
Někteří lidé tvrdili, jako kupř. Barry Jennings a Michael Hess, který byl v budově zaměstnán, že před
jejím kolapsem slyšeli výbuchy jdoucí z podzemí. Budova spadla zhruba v 17:20 náhlým rovnoměrným
symetrickým kolapsem během 6.5 vteřiny, což je rychlost velmi se blížící rychlosti volného pádu. Několik
málo vteřin před kolapsem celé budovy zkolabovala část střechy. Televizní stanice BBC a CNN ohlásily
v médiích pád WTC 7 asi 20 minut před jejím skutečným zřícením. Po objevení tohoto šokujícího záznamu
BBC začala vlna jeho odstraňování jak z archive.org, tak z Googlu či Youtube. V reakci na tuto aféru Šéf
BBC World Porter řekl, že se jim záznam ztratil (i když mají zákonnou povinnost uchovávat několik kopií
záznamů vysílání), že od doby odvysílání uběhla spousta let, že v žádném případě BBC není součástí
nějakého spiknutí. Nepopřel však autentičnost záznamu a nepodal žádné vysvětlení, jak mohla BBC předem
vědět o této nepředvídatelné události.
Způsob pádu je typický pro řízenou implozivní demolici, a to konkrétně pro tzv. “kink“, což je
imploze, která se provádí od středu budovy, kdy je nejprve v podzemí odstřelena konstrukce uprostřed
32
budovy a pak vzápětí po stranách. Ve výsledku tato imploze vypadá tak, že se nejdříve prohne nahoře
budovy střecha a to uprostřed, následně kolabuje celá budova, a vlastně “jako výtah zajíždí“ do svého
středu. Na tomto videu jsou zachyceny některé imploze pro srovnání s kolapsem budovy WTC 7 –
http://www.youtube.com/watch?v=czLLBk4x0BA&feature=player_embedded - v čase mezi 0:00-0:26. Je-li
budova implodována, je možné, že v průběhu kolapsu mohou z různých míst budovy vycházet proudy
prachu, které se v zápětí jako úzké proužky začnou plazit po budově směrem nahoru (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 6:48-6:55, 14:32-14:36),
což lez vypozorovat i při kolapsu budovy WTC 7 (viz – http://uloz.to/live/xeHDxWb/kompilacia-padu-wtc7-mp4 - v časech mezi 1:24-1:34, 1:59-2:04, 2:41-2:45).
Na tomto videu – http://uloz.to/live/xeHDxWb/kompilacia-padu-wtc-7-mp4 - je zachycen pád budovy
z několika různých úhlů, a je celkem evidentní, že kolaps začal od spodu, ale nikoliv od místa největšího
poškození, o kterém hovořil Shyam Sunder z NIST. V čase mezi 0:36-0:41 je zachycen kolaps budovy i se
zvukem, avšak asi až o 1-2 vteřiny později, než kolaps začal, a zhruba ve dvou třetinách kolapsu, v čase
0:38 je slyšet velká rána, která mohla být způsobena výbušninami. Tento záběr se nachází i zde –
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SIbqaybkbWI&feature=endscreen - ale začátek kolapsu je opět
vystřižen. Mohlo tomu být proto, že i před kolapsem budovy se ozvala nějaká rána-exploze od výbušnin,
neboť budova byla ve skutečnosti odstřelena. Také je velmi podivné, jak se lidé, kteří stojí za kamerou
tohoto záběru, spokojeně a nadšeně mezi sebou baví, jako kdyby snad věděli, co přijde. Po kolapsu se
vytvořil obrovský pyroklastický tok a mohutný sloup mračna stoupající vzhůru (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=I4Ubv6LrHGI&feature=player_embedded).
U této budovy potvrdili prezident Controlled Demolition Inc. Mark Loizeaux a konstruktér Ing. Leslie
Robertson, že viděli ještě po 21 dnech vřelou a tekoucí ocel ve výtahových šachtách, přikrytou vrstvou
trosek o výšce sedm pater. Jeden newyorský policista, se kterým se sešla badatelka Cindy Sheehan, byl v
budově WTC 7 zraněn a odnesen na nosítkách, také řekl, že jeho oči byly něčím pokryté, takže velmi špatně
viděl, když opouštěl budovu. Oznámil však, že byl ale schopen spatřit mrtvá těla ležící všude na podlaze,
když byl vynášen ven předtím, než se budova WTC 7 zřítila. Policista svěřil badatelce Cindy Sheehan, že
viděl v budově WTC 7 spoustu mrtvol před jejím stržením, což údajně mohla být otrava freonem. Tito mrtví
již nebyli uváděni lékaři z pohotovosti dr. Tonym Daherem a dr. Lincolnem Cleaverem, jelikož tato událost
se stala později, než oni referovali. Tito mrtví zřejmě svým počtem dalece převyšují uváděný počet
zahynuvších Američanů 11. září. Dobrovolným vyšetřovatelům FEMY se podařilo zjistit, že některé
ocelové nosníky této budovy byly po jejím kolapsu propálené.
Oficiální verze kolapsu této budovy tvrdí, že spadla v důsledku poškození padajícími trosky z věží
WTC, dále požárem, který tyto hořící trosky způsobily, a pak také hlavně požárem naftových nádrží, které
byly v budově umístěny. Na fotografii číslo – http://www.debunking911.com/WTC7.h2.jpg - jsou barevně
označena místa, kde a jak postupně začala budova kolabovat. V místě oranžové barvy byl kolaps iniciován,
žlutou barvou je označeno místo následného počátku kolapsu, modrou barvou je označeno místo, kde kolaps
pokračoval, a bílá barva označuje zbytek plochy budovy, která začala kolabovat v důsledku ostatních
kolabujících částí. Avšak požár nemůže způsobit takovýto náhlý symetrický rovnoměrný rychlý a totální
kolaps, kterým tato budova spadla. Také je sporadické, nakolik v budově opravdu hořelo, neboť velký dým
stoupající z jižní strany mohl být způsoben požárem ostatních budov WTC, které intenzivně hořely.
Mark Loizeaux, spoluvlastník velké rodinné firmy Controlled demolition, po shlédnutí kolapsu
budovy prohlásil, že se muselo jednat o řízenou demolici, svoje stanovisko později změnil a prohlásil, že
řízená demolice budovy WTC 7 nepřichází v úvahu, protože by ji nebylo možno nepozorovaně připravit,
neboť při takovýchto demolicích se musí v patře, tedy resp. v přízemí, kam se umisťují výbušniny, vybourat
některé příčky, nosné sloupy se musí pod úhlem naříznout a na zbytek sloupů dát výbušniny a pak to celé
synchronně odpálit, jinak se budova nedá takto strhnout. Zauvažujeme-li nad tím však logicky, pak je-li toto
jediný způsob, jakým lze budovu takto strhnout, tak je skutečnou záhadou, jak to mohl provést oheň. Oheň
přece nedokáže vybourávat příčky, pod úhlem naříznout sloupy a poté je v tom místě synchronně odstranit,
tedy oheň ani v kombinaci s dalším nerovnoměrným poškozením budovy nemůže způsobit takovýto náhlý
rovnoměrný symetrický totální kolaps do svého středu. Je to již asi absurdní uvažování, ale i kdybychom
tedy hypoteticky připustili, že oheň dokáže i bez vybourání příček a naříznutí sloupů strhnout budovu takto
synchronně, symetricky, rovnoměrně, totálně a do svého středu, tak celkem logicky vzato, pak i řízenou
demolici by bylo možno provést také bez vybourání příček a naříznutí sloupů tak, aby budova zkolabovala
takto symetricky, rovnoměrně, totálně a do svého středu.
33
Budova WTC 7 neměla moc suterénů, tak jeden nebo dva, více ne, neboť byla postavena nad
prostorem podzemní dráhy. Tedy hypoteticky by bylo možné, že by se budova dala téměř nenápadně
k demolici připravit buďto v některém suterénu, nebo právě v prostoru podzemní dráhy, a také faktem je, že
kolem dokola budov WTC byly dány zátarasy, takže lidé se k této budově asi neměli příliš šanci dostat, aby
viděli, co se v ní děje.
Opět není vyloučené, že budova byla zničena řízenou demolicí kvůli zahlazení stop po různých
machinacích a důkazech o různých utajovaných akcích, které nikdy neměli přijít na světlo. Likvidací celé
budovy bylo v podstatě znemožněno jakékoliv pátraní po důkazech a hledání usvědčujícího materiálu
v troskách. A jestliže tomu tak bylo, a budova byla stržena řízenou demolicí, čemuž v podstatě vše
nasvědčuje, pak pro nepravdivou oficiální verzi kolapsu této budovy bylo nutno vytvořit falešné příčiny
k jejímu kolapsu, na což mohlo posloužit poškození způsobené pádem trosek při kolapsu věží a následný
oheň, k čemuž však bylo potřeba zajistit kolaps alespoň jedné z věží WTC, čehož se ale nárazem letadla
spolehlivě docílit nedá tak, jako řízenou demolicí. Hypoteticky to mohlo být i obráceně, a to tak, že teprve
až po kolapsu věží určití lidé rozhodli, aby se kolapsu věží využilo k tajné řízené demolici této budovy,
avšak problém je, že přípravu takto velké budovy k odstřelu lze provést během zhruba 7 hodin je velmi
těžko, ale minimálně během několik dnů či týdnů, z čehož je téměř jasné, že budova byla k demolici
připravena s předstihem již před 11. září. Možná jsou toto jen hypotézy a spekulace, ale podle mnoha faktů,
indicií a předně charakteru kolapsu se jednalo o řízenou implozi.
Kap. 17. – Ostatní budovy WTC:
Ostatní budovy komplexu WTC byly značně poškozené, některé zachvátil velký požár, přesto však
zůstaly stát (viz – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc3456.html#wtc3), ovšem později
musely být strženy. Takže vlastně celý komplex budov WTC byl nakonec zničen, dnes se staví nový
komplex šesti budov WTC. I některé jiné okolní budovy byly značně poškozeny a musely být později
strženy, jako například budova Deutche Bank.
Kap. 18. – Odklízení trosek:
Trosky z budov WTC 1, 2, 7 byly neprodleně odvezeny a prodány do Číny. Odklízecí práce, byť
trvaly dlouho, probíhaly přímo v hektickém tempu. Trosky se vozily nákladními auty do přístavu, každý
nákladní vůz měl GPS lokátor a řidiči směli jet jen po určitých trasách, jeden z nich se o půl hodiny zpozdil
o polední pauze a byl ihned propuštěn. Řidiči s těmito troskami neměli šanci ujet jinam. Skoro veškeré
trosky, tedy důkazní materiál, byly bezprostředně odváženy pryč do Číny. Takováto likvidace důkazního
materiálu je v podstatě federální zločin. Pro vyšetřování příčin kolapsu budov bylo vyšetřovatelům NIST
(National Institute of Standards and Technology) poskytnuto pouhých 250 tun oceli z původních 400 000
tun ocelové konstrukce obou věží, a to není započtena váha ocelové konstrukce budovy WTC 7.
Vyšetřovatelům nebyly poskytnuty kritické části ocelových konstrukcí věží, jako např. zpevňovací zálomy a
vnitřní opěrné oblouky.
Kap. 19. – Řízené demolice a kolapsy budov WTC:
U kolapsu věží se jednalo o excelentní fenomenální, předem důkladně připravené řízené demolice,
provedené nekonvenčním způsobem za pomoci kombinace několika typů moderních, vysoce
sofistikovaných, velmi účinných výbušnin. Jistěže s tímto názorem nemusí nikdo souhlasit.
Mezi charakteristiky řízených demolic patří náhlý počáteční, dále rychlý symetrický rovnoměrný
totální kolaps. Kolapsy všech tří budov WTC byly náhlé, rychlé, symetrické, rovnoměrné a totální. To, že
po kolapsu zůstala stát u severní věže část obvodových sloupů a jádra po výšku několika málo pater (viz –
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/gzrescue1.html, http://www.publicintelligence.net/wpcontent/uploads/2009/08/fema10.jpg) nic neznamená, protože i u normálních zdařilých demolic se stane, že
zůstane stát nějaká příčka, nebo kus zdi, atd. Jinak všechny tři budovy byly totálně zničené (viz věže WTC –
http://www.sikhnet.com/news/say-yes-mosque-ground-zero,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/gzaerial4.html,
http://drjudywood.com/articles/DEW/dewpics/Image276.jpg, budova WTC 7 –
http://www.debunking911.com/p9210051.jpg, http://www.debunking911.com/wtc7pile.jpg).
V průběhu odstřelu budovy se mohou vytvářet demoliční prstence, což jsou série malých explozí, které
proběhnou velmi rychle kolem budovy. Kolapsy obou věží vykazují i tuto vlastnost. Bezprostředně po
odstřelu budovy se vytváří pyroklastický tok, což jsou mračna kapustovitého tvaru ze směsi horkých plynů a
34
prachových částic (viz – http://www.youtube.com/watch?v=_QaVFGEJlXo - v čase mezi 0:33-0:46,
http://www.youtube.com/watch?v=JP1HJoG-1Pg - v čase mezi 0:22-0:35, také při výbuchách sopek vzniká
pyroklastický tok – http://www.volcanodiscovery.com/cs/photoglossary/pyroklastic-flow.html). Po kolapsu
všech tří budov WTC se utvořily mohutné pyroklastické toky (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - u jižní věže v čase mezi 1:01-1:31,
http://www.youtube.com/watch?v=3HbD_Q6kmh8 - u severní věže 2:00-2:45,
http://www.youtube.com/watch?v=8T2_nedORjw - u budovy WTC 7 v čase mezi 3:42-3:57). Lidé, kteří
byly jimi zasaženi, si stěžovali na jejich vysokou teplotu a pálení v obličeji i jinde na pokožce. Po kolapsu
věží se utvořil sloup mračna (viz – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2se1.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp6.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp8.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp19.html) podobný jako při výbuchu sopek (viz –
http://www.novinky.cz/domaci/171659-studeny-a-destivy-zacatek-leta-zrejme-zavinil-vybuch-sopky-naaljasce.html, http://zpravy.idnes.cz/geologove-predpovidaji-obri-vybuch-islandske-sopky-ochromil-bydopravu-1oq-/zahranicni.aspx?c=A110209_170411_zahranicni_abr,
http://www.scienceweek.cz/cache/images/50/d0871e6f064f3f965deb4eb4cfe943fb2b1aeb12.jpg), a u
severní věže je vidět, že se víceméně otáčel kolem své osy jako tornádo.
Kap. 20. – Tlakové vlny:
Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=vwKQXsXJDX4&feature=related - v čase mezi
1:56-1:58, tedy bezprostředně po nárazu letadla do jižní věže, ale před zvukem nárazu, je vidět, jak tlaková
vlna z vnitřku severní věže vytlačila proudy prachu a dýmu z různých míst po obvodu budovy zhruba
v místě nárazu letadla a i z jiných míst vrchlíku budovy, zejména na severní straně. Touto tlakovou vlnou
jsou v levé části východní strany severní věže zdroje dvou černých a tří šedočerných stoupajících dýmů
dokonce na krátko uhašeny, resp. sfouknuty, a uprostřed této východní strany jsou hořící ohně naopak
rozdmýchány. V čase mezi 2:01-2:04 následuje další tlaková vlna na východní straně budovy, a následně
v čase mezi 2:04-2:15 je vidět, jak stoupající dým ze severní strany slábne a na východní straně zesiluje.
Tlakové vlny v severní věži jsou bezprostředně po nárazu letadla do jižní věže vidět také na těchto videích –
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=aYwW3o4-Ztk&NR=1 v časech mezi 0:23-0:25, 0:30-0:32, v čase 0:36-0:39 následuje druhá tlaková vlna, zde –
http://www.youtube.com/watch?v=QMAFvKJvwMc&feature=related - v čase mezi 6:47-6:53, a zde –
http://www.youtube.com/watch?v=ctjckFHtRJ4 - v čase mezi 8:07-8:08 je vidět první tlaková vlna i na
západní straně budovy, kde vyšlehne plamen, a v čase 8:13-8:16 je vidět druhá tlaková vlna. Zdá se zřejmé,
že první tlaková vlna pronikla téměř celým vrškem budovy. Tlakové vlny musely být jistě způsobeny
explozemi nějakých bomb nebo několika různě rozmístěnými synchronně odpálenými náložemi. Je velmi
sporadické, zda by se mohlo jednat o výbuchy nádrží letadla, neboť by se bezprostředně poté musely utvořit
velké ohnivé koule hořícího kerosinu. Též je málo pravděpodobné, že by se mohlo jednat o výbuchy ohněm
natlakovaných vodních nádrží, neboť v takovém případě explodují jen bezpečnostní ventily, které by
nemohly způsobit takto velké tlakové vlny.
Zde na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=jyWoWWX6YtA&feature=player_embedded - je zachycen kolaps jižní
věže, a v čase 0:03 ze západní strany severní věže zhruba ve výšce uprostřed mezi první a druhou
podpůrnou halou, v místě kde nehořelo, cosi, možná člověk, vylítlo do vzdálenosti zhruba 10-15m od věže.
Mohlo to být způsobeno opět tlakovou vlnou vlivem exploze.
Kap. 21. – Záblesky:
Před nebo v průběhu řízené demolice budovy mohou být vidět v různých místech a v různých patrech
rychlé krátké záblesky (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech
mezi 0:06-0:10 v levé dolní části budovy, 1:10-1:11 vlevo dole, 1:20-1:33 v dolní části budovy, 2:39-2:43,
3:00-3:03 na pravé straně budovy, 3:06-3:09 v pravé části budovy dole, 5:13-5:14 dům v pozadí, 6:28-6:34,
6:47-6:49 dům vepředu dole, 6:51-6:52 dům vzadu nahoře, 10:44-10:48, 11:27-11:33, 12:19-12:22, 13:1013:15 dole, 13:50-13:52 zadní budova dole, http://www.youtube.com/watch?v=nwF_VPaBd28 - v čase
mezi 0:06-0:14, http://www.youtube.com/watch?v=mJgPu1cDRqQ - v čase mezi 0:36-0:48,
http://www.youtube.com/watch?v=QvYk6I5U62U - v čase mezi 0:07-0:26,
http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 4:08-4:12, 4:56-5:00, 5:23-5:25, 5:4335
5:54, 7:25-7:29, 7:58-8:03, http://www.youtube.com/watch?v=wfC4WmRRoeI - v čase mezi 0:06-0:09,
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=SaBQ3AkRetI&NR=1 - v čase mezi 0:16-0:21,
http://www.youtube.com/watch?v=i4eMgVv9jQI&feature=related - v čase mezi 1:14-1:20,
http://www.youtube.com/watch?v=cRaNwPGcQcM - v čase mezi 0:59-1:13,
http://www.youtube.com/watch?v=oOdjOrnnWg0 - v čase mezi 0:15-0:30,
http://www.youtube.com/watch?v=bIHlWyuxhFc&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:17-1:21,
http://www.youtube.com/watch?v=E3EQV223Y-M&feature=related - 14:21-14:26,
http://www.youtube.com/watch?v=JP1HJoG-1Pg - v čase mezi 0:13-0:17,
http://www.youtube.com/watch?v=_anYswmGMeM - v čase mezi 0:29-0:30).
V průběhu kolapsu jižní věže byly též vidět obdobné záblesky. Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase 3:03-3:33 jsou jak na východní
tak na severní straně budovy, zejména pod demoliční vlnou, vidět záblesky, taktéž jsou vidět i na těchto
zpomalených záběrech – http://www.youtube.com/watch?v=rLFmkGseZ-8&NR=1&feature=endscreen.
Některé záblesky na východní straně v demoliční vlně nebo i těsně pod ní jsou vidět i zde –
http://www.youtube.com/watch?v=RS4WXfSaVsc - v čase mezi 2:15-2:23, a zde –
http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase mezi 5:04-5:05, na tomto videu
je i v čase 5:16 vidět záblesk na jižní straně, která je ve stínu, a to těsně u rohového sloupu hned pod
demoliční vlnou. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=RS4WXfSaVsc - v čase mezi 2:262:27 je vidět záblesk na jižní straně zhruba uprostřed vrchní části vrchlíku věže. Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 3:13-3:14, 4:34-4:35 a 5:03-5:04 je z
různých úhlů na severní straně jižní věže zhruba vprostřed budovy nahoře vidět záblesk a bezprostředně
odtud vystřelil kus trosky. Posléze na tomto videu v čase mezi 4:35-4:39 jsou vprostřed budovy nahoře vidět
další záblesky, přestože demoliční vlna je již mnohem níže, mohlo se jednat o záblesky způsobené
explozemi náloží v jádru budovy. Na tomtéž videu v čase 8:14 je na dost velkou vzdálenost vidět záblesk
vycházející z východní strany jižní věže těsně pod demoliční vlnou. Tento záblesk je viditelný i z jiného
úhlu na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=4yTRMy1VSmg&feature=watch-vrec - v čase
mezi 0:23-0:24. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase 8:57 je vidět u
jižní věže pod demoliční vlnou blízko rohového sloupu záblesk, v čase 8:59 je vidět záblesk zhruba
uprostřed kolabujícího vrchlíku a v čase 9:00 je vidět záblesk na levé horní straně kolabujícího vrchlíku. Na
tomto zpomaleném videu – http://www.youtube.com/watch?v=rLFmkGseZ-8&NR=1&feature=endscreen v čase 0:12 je vidět záblesk na severní straně jižní věže v blízkosti rohového sloupu ve výšce asi tak jedné
třetiny až poloviny vrchlíku věže, tedy počítáno od úrovně nárazu letadla. Bezprostředně po něm se rohový
sloup budovy v blízkosti místa záblesku zkřivil a zůstal zvlněný. Zde –
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9SSS0DDqfm0 - v čase mezi 0:04-0:06 je
toto zkřivení rohového sloupu lépe vidět. Samozřejmě, že by se dalo namítnout, že ke zkřivení rohového
sloupu došlo vlivem tlaku v důsledku kolabujícího vrchlíku, vůči tomu by se však dalo oponovat tím, že ke
zkřivení sloupu při kolapsu vrchlíku nedošlo nikde jinde, jen v blízkosti místa tohoto záblesku. Tentýž
záblesk, jak vyšlehl do vzdálenosti možná několika metrů zpoza rohu budovy, je vidět zde –
http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 2:02-2:03, pak také zde –
http://www.youtube.com/watch?v=170XJFF2KTQ - v čase mezi 0:07-0:08 a zde –
http://www.youtube.com/watch?v=9fNLz8zWwaM&feature=related - v čase 0:20.
U severní věže se dají identifikovat záblesky od výbušnin v převážné míře delší dobu před jejím
kolapsem. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=vwKQXsXJDX4&feature=related - v čase
1:47-1:48 je na východní straně severní věže, to je ta strana, která je více natočená ke kameře, uprostřed
dole pod hořící částí budovy vidět záblesk. V čase mezi 1:56-1:57 jsou na východní straně budovy v pravé
části dole pod druhým stoupajícím černým dýmem zprava vidět dva rychle po sobě záblesky. Všechny tři
záblesky jsou vidět v místech, kde v budově evidentně nehořelo. Na tomto videu –
http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - jsou záblesky vidět v časech mezi 2:17-2:40 a 3:033:33. Zde – http://www.youtube.com/watch?v=__Z_K4r7GXU&feature=related - je v čase mezi 2:01-2:14
vidět záblesk dole na rohovém sloupu a též záblesk zhruba uprostřed strany budovy, která je ve stínu,
přibližně v úrovni horní části střechy vedlejší budovy. Záblesky jsou vidět také zde –
http://www.youtube.com/watch?v=hvnLag-Umss&feature=related - v čase mezi 0:37-1:07, a zde http://www.youtube.com/watch?v=xPGKW2eRlko&feature=related - v čase mezi 0:40-1:07.
Tyto zmiňované záblesky nemohly být způsobeny odrazem slunečních paprsků o nějaký lesklý
materiál, kupř. okenní tabule nebo hliníkové obložení, neboť některé z nich se vyskytly na stranách budov,
36
které byly ve stínu, a také mnohé z nich se vyskytly zároveň na několika záběrech z různé výškové úrovně a
z různých úhlů, u posledního zmiňovaného záblesku u jižní věže až z rozsahem přes 90°. Muselo se jednat o
exploze předem nainstalovaných výbušnin, neboť výbuchy čistících prostředků, monitorů, atd., jsou
nepravděpodobné, protože mnohé záblesky se vyskytovaly v místech, kde v budově nehořelo.
Při kolapsu budovy WTC 7 se na základě mnoha videí nepodařilo záblesky od výbušnin nikde
identifikovat.
Kap. 22. – Prskavky:
V průběhu řízeného odstřelu z různých míst budovy mohou vystřelovat proudy prachu a dýmu, ve
slangu řízených demolic se jim říká prskavky (angl. squibs) (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 0:52-0:55, 1:10-1:14,
1:34-1:43, 6:04-6:10, 8:01-8:04, 9:19-9:24, 11:53-11:59, 15:11-15:16,
http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - v čase mezi 0:37-0:50,
http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 3:43-3:45 v horní části budovy
napravo, 5:43-5:47, 6:18-6:21, 6:35-6:38, http://www.youtube.com/watch?v=Buseb-Gqyes&feature=related
- v časech mezi 1:57-2:00 vpravo, a 2:43-2:45 vlevo, http://www.youtube.com/watch?v=v7Ci_IjYwag v čase mezi 1:05-1:06 vlevo dole, http://www.youtube.com/watch?v=7r2U4BGiRBw - v časech mezi 0:010:03, 0:06-0:07, http://www.youtube.com/watch?v=mJgPu1cDRqQ - v čase mezi 0:49-0:54,
http://www.youtube.com/watch?v=5DYvKv8iAYk - v čase mezi 1:38-1:39 na pravé straně budovy vpravo).
V průběhu kolapsu jižní věže byly též vidět prskavky pod demoliční vlnou. Viz –
http://www.youtube.com/watch?v=j2HBFHuNmWc - v čase mezi 0:30-0:32 na východní straně v úrovni
první podpůrné haly, http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA - v časech 1:35 a 1:42 na východní
straně budovy těsně pod demoliční vlnou v blízkosti severovýchodního rohového sloupu, v časech 2:04-2:05
a 3:46 na severní straně budovy dole, v čase mezi 7:53-7:54 na jižní straně budovy pod demoliční vlnou,
http://www.youtube.com/watch?v=wlNNKa9s3OE - v čase 3:11 na jižní straně budovy vpravo od středu
pod demoliční vlnou a v čase 3:12 taktéž na východní straně budovy vlevo od středu dole,
http://www.youtube.com/watch?v=wT8Cf4HEYLs - v čase 0:33-0:37 na severní straně budovy v úrovni
první podpůrné haly. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws - v čase mezi
20:08-20:23 je zachycen zpomalený záběr počátku kolapsu jižní věže. Na obou stranách budovy se tvoří
demoliční prstence, avšak na levé straně, jako by v jednom okamžiku přeskočily v blízkosti rohového
sloupu několik pater a o něco níže začaly vystřelovat prskavky bezprostředně po sobě z několika pater pod
sebou. To je pro palačinkový kolaps velmi zvláštní, ale nikoliv pro řízený odstřel.
V průběhu kolapsu severní věže byly taktéž vidět prskavky pod demoliční vlnou. Viz –
http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:45-1:48 a zde
– http://www.youtube.com/watch?v=zb1PfiBT7A0&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 0:03-0:05 a
též zde – http://www.youtube.com/watch?v=6fg1jmr3n6w - v čase mezi 1:03-1:06 je vidět v podstatě
rytmicky pravidelná sekvence prskavek střídavě na západní a severní straně budovy,
http://www.youtube.com/watch?v=6fg1jmr3n6w - v čase mezi 5:11-5:12 a zde http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - v čase mezi 3:37-3:38 dvě prskavky na severní a západní
straně budovy dole v blízkosti severozápadního rohového sloupu, a v čase mezi 3:35-3:36 je vidět prskavka,
která vystřelila přímo z rohového sloupu, natočeného přímo proti kameře, a následně začal kolabovat celý
roh budovy, který čněl do výšky. Někteří odborníci, jako např. David Chandler, tvrdí, že v místě, odkud
vystřelila tato prskavka, byla umístěna řezací nálož.
Fotografie prskavek – http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/squibs.html,
http://smg.photobucket.com/user/DoYouEverWonder/media/WTC%20Squibs/WTC-2-collapse-N-lowsquibs.jpg.html, http://www.911hardfacts.com/images/report_08b.JPG, http://www.ae911truth.org/en/newssection/41-articles/585-faq-8-squibs.html.
Prskavky zastánci oficiální verze vysvětlují tím, že vršky věží fungovaly jako velké písty a při padání
na spodní patra se tlakem část vzduchu dostala ven okny z budov, a část vzduchu do jádra, tudy dolů a pak
se průchody z jádra vzduch dostal do spodnějších pater a pak ven okny. To je opravdu velmi zvláštní
představa fungování určitých fyzikálních zákonů v praxi. Je to velmi silně přitažené za vlasy, je potřeba si
uvědomit, že píst pracuje v dutém válci, avšak budovy, resp. jádra budov, nebyly duté válce, resp. hranoly,
ale stlačený vzduch by v jádru narážel na mnoho překážek v podobě schodišť, výtahů, různých chodbiček,
místností, vodních nádrží, trosek, atd. Kromě toho by se prskavky musely objevovat snad v každém patře
pod demoliční vlnou, a to do té hloubky, dokud by vzduch měl dostatečný tlak, protože průchody z jádra do
37
podlaží byly v každém patře stejné. Prskavky by se také musely vytvářet jedna za druhou, tak jak by padalo
patro za patrem, protože s každým pádem dalšího patra, by vzniknul další nový tlak vzduchu. Navíc je
v teorii o pístu velký zádrhel také v tom, že prskavky vystřelily ven z budovy z jiných míst, než kde jsou
průchody z jádra do prostoru pater. Jiný argument, že vzduch tlakem padajících pater prošel výtahovými
šachtami a ve spodnějších patrech vystřelil ven, je také silně přitažený za vlasy, protože všechny výtahové
šachty, a bylo jich v každé budově údajně kolem sta, byly uprostřed jádra. To znamená, že vzduch by ve
výtahové šachtě musel proniknout dolů, v nějakém spodním patře by musel na něco narazit, nejspíše na
výtah, pak by vzduch musel vyrazit stěnu nebo dveře výtahové šachty, aby se z ní dostal ven do prostoru
jádra, poté by musel proniknout jádrem, kde by musel překonat třeba i nějaké další překážky, následně by
musel vyrazit stěnu mezi prostorem jádra a prostorem podlaží, aby se tak dostal do prostoru patra a pak
vyrazit okno a vyletět ven z budovy. Fyzikálně a realisticky vzato je to naprosto nepředstavitelné a
nesmyslné, protože s každým nárazem na překážku by se vzduch roztříštil, rozptýlil a ztratil by tlak. Avšak
prskavky vystřelovaly z budovy 5, 10, 20 i více pater pod demoliční vlnou a to v drtivé většině případů do
jednoho bodu a do vzdálenosti 10-20m ven z budovy. Tak hluboko by se vzduch tlakem padajících pater
rozhodně nemohl dostat. Muselo se jednat o prskavky způsobené při řízeném odstřelu budov.
Kap. 23. – Gejzíry:
Při kolapsu věží jsou viditelné gejzíry nebo fontány trosek, podobné při výbuchu bomb (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=SIHm8herJZs, video dole na této stránce –
http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/katuse-tohle-byly-stalinovy-varhany.html - v časech mezi 0:27-0:28,
0:42-0:44, 0:49-0:50, 1:10-1:12, http://www.youtube.com/watch?v=M2yPSdxieZg - v čase mezi 2:57-3:07).
Fotografie gejzírů trosek při kolapsu jižní věže –
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp9.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp2.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp6.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/docs/amanz/wtc15.jpg. Videa gejzírů trosek při kolapsu
jižní věže – http://www.youtube.com/watch?v=BnR4A4zb8B0&feature=relmfu - v čase mezi 0:21-0:29,
v čase 0:30-2:15 je v pravé části vidět explodující projektil,
http://www.youtube.com/watch?v=MX4gxtmrMIs&feature=related - v čase mezi 0:15-0:20, v čase mezi
0:51-0:59 jsou v rámečku vidět trosky, které možná vlivem exploze letěly rychleji než volným pádem,
v čase mezi 1:16-1:33 je v rámečku vidět projektil, který ve vzduchu změnil prudce směr letu.
Fotografie gejzírů trosek při kolapsu severní věže –
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1n1.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1nenw.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp3.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp5.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp6.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp10.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp9.html. Videa gejzírů trosek při kolapsu severní
věže – http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:491:56, v čase mezi 1:52-1:55 je na pravé straně budovy vidět obrovská troska vážící možná stovky tun, kterak
letí do vzdálenosti minimálně přes 100m od budovy, http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3o&list=UULYScy2-yp-_0S4J0t_3cA&index=9&feature=plcp - v čase mezi 0:37-0:47,
http://www.youtube.com/watch?v=9YhlZgs6zc4 - v čase mezi 0:06-0:15,
http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - v čase mezi 3:39-3:43.
Přesto, že demoliční vlna byla již mnohem níže, je velmi podivné, odkud vzaly energii obrovské
trosky, vážící desítky i stovky tun, které vylétávaly z vrchu budovy a doletěly do velké vzdálenosti. Jiné
velké ocelové trosky lítaly do vzdálenosti 60 – 170m, jeden ocelový kus, vážící asi 270t se zaryl hluboko do
budovy vzdálené 120m ve výšce zhruba okolo 100m (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws&feature=related - v čase mezi 14:25-14:46). Obklady a
ostatní stavební materiál lítal až do vzdálenosti přes 200m. Podle jiných zdrojů až do vzdálenosti kolem
430m. Fragmenty lidských kostí, menší než jeden centimetr, se nacházely různě po dolním Manhattanu, i na
střechách okolních budov. Podle názoru mnohých odborníků je nemožné, aby toto bylo způsobeno jen
energií při kolapsu, ale jedině za použití výbušnin.
38
Určitou podobnost gejzírů lze najít i mezi kolapsy věží WTC a odstřelem kopce –
http://www.mojevideo.sk/video/12c15/odstrel_kopca_v_cine.html - v čase mezi 0:09-0:22, touto řízenou
demolicí výškového domu – http://www.youtube.com/watch?v=GVQaVgJne6c&feature=player_embedded
- v čase mezi 0:12-0:17, těmito odstřely lomu –
http://www.youtube.com/watch?v=0gWKOtvqXgY&feature=related - v čase mezi 0:25-0:37,
http://www.youtube.com/watch?v=riTkdWoVPpQ - v čase mezi 2:22-2:26,
http://www.youtube.com/watch?v=yBA7JTUab9E - v čase mezi 0:02-0:10,
http://www.youtube.com/watch?v=aFgM60dMdwA - v čase mezi 0:05-0:10,
http://www.youtube.com/watch?v=ssnKe8qWQvo - v čase mezi 1:13-1:16,
http://www.youtube.com/watch?v=3qriMR1I9NY, výbuchy nukleárních bomb –
http://en.wikipedia.org/wiki/Sedan_%28nuclear_test%29,
http://www.youtube.com/watch?v=ssLZ4bUTDYM&feature=player_embedded#at=51,
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VDl9oc-j1fg, a výbuchy sopek –
http://nd04.jxs.cz/679/570/ee37db9234_74473680_o2.jpg, http://vtm.e15.cz/clanek/vi-se-co-je-skutecnoupricinou-ktera-zpusobuje-obrovske-vybuchy-sopek, http://cestovani.tiscali.cz/hrozba-britanie-slunecniboure-a-vybuchy-sopek-127566, http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/164251-erupce-podmorske-sopkyv-souostrovi-tonga.html, http://petrczernek.wordpress.com/2012/09/14/bermudsky-trojuhelnik-a-podobneoblasti-sveta/undersea-volcano-erupts-off-of-tonga/.
Tedy tvrzení jistého pana architekta, zastávajícího oficiální verzi, založené na “umělecko-romantické“
metafoře, že věže WTC se při kolapsu “rozevíraly jako květiny“, je naprosto absurdní.
Zde ještě video pro srovnání řízených demolic a kolapsu věží WTC –
http://www.youtube.com/watch?v=bbff_Ol-izY&feature=player_embedded.
Kap. 24. – Pancake teorie:
Původní oficiální verze spočívala v tom, že věže zkolabovaly vlivem nárazu letadel a následného
požáru tzv. palačinkovým progresivním kolapsem, při kterém padalo patro na patro a tak stále až dolů.
Tomu však odporuje tvrzení některých očitých svědků i odborníků, že při kolapsu jižní věže se
vytvářely demoliční prstence přes několik pater naráz, tedy jako kdyby vybuchovalo několik pater najednou,
a nikoliv že by padalo jedno patro za druhým. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=qhyufZ2nRA - v čase mezi 4:39-4:43 na východní straně budovy pod úrovní nárazu letadla se pod sebou
vytvářejí demoliční prstence, podle hrubých odhadů je mezi prvními třemi demoličními prstenci výškový
rozdíl zhruba 6-10m, avšak výška jednotlivých pater byla přibližně 4m, což víceméně znamená, že tato
skutečnost vylučuje progresivní palačinkový kolaps, při kterém by padalo jedno patro za druhým.
Možnost palačinkového kolapsu zastánci oficiální verze obhajovali příkladem částečného kolapsu
budovy Ronanpoint v Newhamu v jižním Londýně 16. května 1968 (viz –
http://www.google.cz/search?q=ronanpoint&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Z8W0UaXBDdGp
7Abu_4HQDA&ved=0CEEQsAQ&biw=1366&bih=551, http://en.wikipedia.org/wiki/Ronan_Point,
http://www.youtube.com/watch?v=J96Fzk1OdBQ). Zhruba dva měsíce po dostavbě této budovy v ní
vybouchnul plyn, budova však palačinkově nezkolabovala po celé své ploše, ale pouze z části, avšak ani
tato část plochy nezkolabovala až dolů.
Druhý příklad, kterým zastánci oficiální verze obhajují možnost progresivního palačinkového kolapsu
je budova TU Delft, do které v roce 2008 narazil tryskáč, vznikl požár a část budovy posléze zkolabovala.
Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=bizr86N-4nc - je zachycen kolaps několika svrchních
pater této budovy, ale je tu též evidentní, že se patra neutrhla po celé své ploše, a i když strhla skoro všechna
patra pod sebou, tak je potřeba si uvědomit, že v případě této budovy strhlo horních asi 6-7 pater spodních
maximálně 6-8 pater, což znamená, že rozdíl mezi výškou a tedy i váhou utrženého vršku budovy a spodku
budovy byl minimální. Toto zbylo z budovy po jejím částečném kolapsu –
http://www.youtube.com/watch?v=_-X1C2kYtME, http://www.youtube.com/watch?v=BwPD0HF3GPM.
Je jasné, že tyto dva případy absolutně nelze srovnávat s kolapsy věží WTC, neboť se jednalo o zcela
odlišné konstrukce a stačí se jen podívat, co zbylo z těchto dvou budov a co zbylo z věží WTC. Zde se
z hlediska fyziky, statiky a konstrukce budov nabízí určitá hypotéza, že k částečnému palačinkovému
kolapsu u budovy Ronanpoint a TU Delft možná došlo právě proto, že zkolabovala jen část plochy budovy,
tudíž kolabující část měla omezený prostor kolem sebe, do kterého by se mohla překlopit, a kolabující patra
se v podstatě mohla opírat o okolní stabilní stěny budovy, tím mohla být při svém kolapsu usměrňována a
39
jejich tlak byl pak soustředěn směrem dolů na další spodní patra, čímž mohlo dojít k progresivnějšímu
palačinkovému kolapsu téměř až dolů.
U stavby, která je na fotografii na této internetové stránce –
http://theupliftingcrane.wordpress.com/2011/08/07/the-dustification-of-the-twin-towers/, došlo vlivem
zemětřesení k progresivnímu palačinkovému kolapsu, v troskách jsou zcela evidentní na sobě naskládaná
patra jako palačinky, což u věží WTC nelze nalézt snad ani v náznaku.
Několik málo let po 11. září 2001 byl i samotnou vyšetřovací komisí progresivní palačinkový kolaps
věží WTC zavržen jako nerealistický.
Kap. 25. – Top-down demolice:
V současnosti oficiální verze tvrdí, že u věží došlo k prohnutí a selhání ocelové konstrukce v důsledku
nárazu letadel a následného ohně, dále v podstatě vršek budovy drtil spodek budovy a následoval
progresivní totální kolaps.
Tato verze je však opět velmi pochybná, a snad i dokonce fyzikálně nemožná. Ve věžích WTC podle
videí a výpovědí očitých svědků hořelo ve vrchních patrech, tedy v patrech zhruba od úrovně nárazu letadel
a výše, ve spodních patrech nikoliv, a pokud ano, tak nepatrně, což znamená, že ve spodních částech budov
nemohly být ocelové konstrukce natolik ohněm oslabené, aby zkolabovaly, a je i sporadické, nakolik mohly
způsobit škodu na ocelových konstrukcích spodních částí budov padající trosky.
Třetí Newtonův zákon říká, že působí-li těleso “A“ na těleso “B“ určitou silou, pak těleso “B“ působí
na těleso “A“ stejně velkou ale opačnou silou. Zdravým rozumem a zdravou logikou vzato to znamená, že
pokud by se vrchlík jedné z věží utrhl a začal padat dolů, pak by se vrchlík i spodní část vzájemně o sebe
začaly drtit, čímž by vrchlík ztrácel pevnost a váhu, aby dokázal rozdrtit celou spodní část budovy, spodní
část budovy by padajícímu vršku působila odpor, tím by hrozilo i překlopení kolabujícího vršku na stranu,
kolaps by se zpomaloval, až by se zastavil, a trosky rozdrcené vrchní části budovy by z velké míry přepadly
na stranu, a z budovy by zbyla do určité výšky spodní část.
Doc. Ing. Němec, který vyučuje na fakultě stavební mechaniky Vysoké školy technické v Brně, se
studentkou Martinou Juráňovou, na základě diferenciální rovnice pádu výškové budovy vypočítali, že by se
kolaps severní věže po 79-ti metrech zastavil (viz – http://www.reformy.cz/zpravy/video-prednaska-docing-ivan-nemeccsc-pad-budov-wtc-11-zari-2001/). A kdyby nechali budovu spadnout celou až dolů, tak
vypočítali, že by pád musel trvat asi 100 vteřin, a ne žádných 12-14 vteřin, jak tomu bylo ve skutečnosti.
Závěr Doc. Ing. Němce byl, že takto budovy zkrátka nepadají. I když by se výpočet Doc. Ing. Němce a
Martiny Juráňové dal považovat jen za hypotézu, tak s ním uspěli u několika odborných komisí bez
jakékoliv kritiky. Z jejich výpočtu lze vyvodit celkem logický závěr, že pokud v rovnici neudělali nějakou
chybu, pak ke kolapsu věží musely přispět ještě další nebo úplně zcela jiné faktory, než uvádí oficiální
verze. Jistý americký odborník vypočítal, že věže WTC by kolabovaly zhruba 15 vteřin za předpokladu,
kdyby jednotlivá podlaží těch 110 pater levitovala ve vzduchu, ale nebyla by k ničemu připevněná, zkrátka
kdyby budova neměla žádné sloupy.
Proti tvrzení konspiračních teoretiků, že věže WTC byl odstřeleny řízenou demolicí, někteří zastánci
oficiální verze namítají, že je to nesmysl, neboť budovy se přece odstřelují odspodu. Je sice pravda, že
většina budov se odstřeluje odspodu, tzv. implozí (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno),
ale není to vždy pravidlem (viz – http://www.youtube.com/watch?v=VZ1E2NPl-s8). Existují tzv. top-down
demolice, které se provádějí tak, že se v úrovni jednoho a téhož patra odstřelí, nebo odbourá, určitá část
vršku budovy, a následně se vršek a spodek budovy o sebe vzájemně rozdrtí.
Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=prwvj-npt5s - je řízená demolice části
panelového domu, vysokého asi 14 pater, a to provedena tím způsobem, že ve dvou vyšších patrech je
nejprve vybourána příčka po celé jedné straně části budovy k demolici a zřejmě i další příčky uvnitř, jsou
odříznuty spoje mezi touto částí budovy k demolici od druhé části budovy, a pak, za pomoci bagrů a
ocelových lan, jsou zhruba synchronně vytrženy zbylé nosné příčky přes výšku dvou pater. Následně zbylý
vršek budovy o třech patrech rozdrtí zbytek budovy asi o 9-ti patrech pod sebou. Avšak na tomto videu je
jasně vidět, jak se vršek o spodní část budovy celý rozdrtí, tudíž je téměř jisté, že kdyby spodní část budovy
byla ještě vyšší, tedy více než těch zhruba 9 pater, tak by vršek budovy již neměl dostatečnou pevnost a
váhu k tomu celou spodní část budovy rozdrtit až dolů. Podobné případy tohoto typu demolic jsou zde –
http://www.youtube.com/watch?v=EY3nj728WPY, http://www.youtube.com/watch?v=2RgTz_vJA7w,
http://www.youtube.com/watch?v=KHDmzz4CYfo, http://www.youtube.com/watch?v=OW9z08ml230,
40
http://www.youtube.com/watch?v=UVAXSDGjT7I, http://www.youtube.com/watch?v=vwd1wpdH-ZQ,
http://www.youtube.com/watch?v=xXt3hxeLee0.
Při pozorování těchto top-down demolic a kolapsu věží lze zjistit určité podstatné věci. Kupříkladu u
oněch top-down demolic nejsou pod demoliční vlnou nikde vidět vystřelující proudy prachu a dýmu, které
by podporovaly teorii zastánců oficiální verze, že prskavky při kolapsu věží WTC vznikly v důsledku tlaku
padajících pater.
Dále u top-down demolic uvedených budov je celkem zřejmé, že rychlost kolapsu s postupující
hloubkou spíše zpomalovala, neboť spodní část budovy působila odpor, avšak na základě pozorování mnozí
laici a zřejmě i odborníci tvrdili, že naopak u věží WTC rychlost kolapsu s postupující hloubkou
akcelerovala, tedy rychlost se zvyšovala, což by znamenalo, že spodní části budov kladly padajícím vrškům
buďto minimální nebo téměř žádný odpor, což je fyzikálně vysoce nepravděpodobné či spíše nemožné.
Také je vidět, že u top-down demolic je rozdíl mezi výškou a tím i váhou odstřelovaného či
odbouraného vršku budovy a výškou a tím i váhou spodní části budovy co nejmenší, maximálně v poměru 1
: 3, a to právě z toho důvodu, aby vršek měl dostatek váhy, tedy síly k tomu, rozdrtit spodní část budovy
pokud možno až dolů. Avšak u věží WTC tomu bylo jinak. Poměr hmotnosti vrchlíku jižní věže ku spodní
části budovy, zhruba 1 : 2.3 (na základě hrubého výpočtu přibližně 150 000 tun hmotnosti vrchlíku ku 350
000 tunám hmotnosti spodní části budovy), by pro top-down demolici byl celkem ideální, avšak problém je,
že se vrchlík již v počátku kolapsu překlopil pod značným úhlem na stranu, tudíž nemohlo dojít k
rovnoměrnému tlaku na celou plochu spodní části budovy, a vrchlík by tedy nemohl celoplošně rozdrtit
spodní část budovy pod sebou. Nakloněním vrchlíku na stranu se přenese jeho těžiště na stejnou stranu,
čímž vznikne na téže straně větší tlak na spodní část budovy, která tak začne kolabovat dříve než-li protější
strana, a naklonění vrchlíku se tím ještě zvětší, až se nakonec zcela překlopí. Toto je velmi reálný scénář, je
tedy vyloučené, že by vrchlík jižní věže dokázal rozdrtit spodní část budovy až dolů. U top-down demolic je
též jasně zřetelné, že vrchlík, kromě případu top-down imploze, je odstřelen nebo odbourán rovně, skoro
jako podle vodováhy. U severní věže byl na základě hrubého výpočtu poměr hmotnosti vrchlíku ku spodní
části budovy asi 1 : 6.14, tedy zhruba 70 000 tun hmotnosti vrchlíku ku 430 000 tunám hmotnosti spodní
části budovy, což znamená, že by vrchlík musel rozdrtit více než-li 6-ti násobek své vlastní hmotnosti, to je
opět fyzikálně vysoce nepravděpodobné či spíše nemožné.
Též je nutno počítat i s tím, že věže WTC mohly být mnohem pevnější, než budovy na videích s topdown demolicemi.
Z toho všeho lze vyvodit celkem jednoduchý závěr, že při kolapsu obou věží byla patra spodních částí
budov postupně od shora dolů s předstihem před padajícím vrškem odstřelována. Vzhledem ke tvaru a
konstrukci věží se lze i logicky domnívat, že jejich úspěšnému stržení by se těžko dalo dosáhnout klasickou
konvenční implozí nebo top-down demolicí, protože i přes velkou plochu, kterou zaujímaly, tedy zhruba
63m x 63m, byly přespříliš vysoké. Tedy při implozi jedné z věží by hrozilo, že celá budova díky své
přílišné výšce padne na stranu a strhne s sebou další budovy. Při top-down demolici by se zase musela
odstřelit dostatečně vysoká část vršku budovy, aby měla dostatek váhy rozdrtit spodní část budovy, při čemž
by hrozilo, že by vršek při své přílišné výšce přepadnul na stranu, a demolice by se tak nezdařila. Zřejmě
jediný možný úspěšný způsob by byl odstřelit je postupně od shora dolů, tak jak to bylo zjevně i učiněno.
Kap. 26. – Když dva dělají totéž, je to totéž:
Velmi zajímavé je srovnání kolapsů věží mezi sebou. Kolaps jižní věže začal tak, že se vrchlík
naklonil na jednu stranu, následně začala vybuchovat spodní část budovy a vrhlík začal zajíždět dolů.
Kolaps severní věže také začal tak, že se vrchlík nepatrně naklonil na jednu stranu, následně začala
vybuchovat spodní část budovy a vrhlík začal zajíždět dolů. U jižní věže se vrchlík následně schoval
v mraku prachu, a dále odtud vylétávaly už jen obrovské kusy oceli a nasekané ocelové sloupy či nosníky. U
severní věže se také vrchlík následně schoval v mraku prachu, a dále odtud vylétávaly už jen obrovské kusy
oceli a nasekané ocelové sloupy či nosníky. U jižní věže některé rohy spodní části budovy vyčnívající do
výšky, ve které se utrhl vrchlík, zkolabovaly až se zpožděním. U severní věže taktéž některé rohy spodní
části budovy vyčnívající do výšky, ve které se utrhl vrchlík, zkolabovaly až se zpožděním. U jižní věže se
pod demoliční vlnou tvořili prskavky. U severní věže se také pod demoliční vlnou tvořili prskavky. U jižné
věže byly při jejím kolapsu vidět záblesky z různých míst budovy. U severní věže byly při jejím kolapsu
také vidět záblesky z různých míst budovy. U jižní věže se při kolapsu tvořil gejzír trosek. U severní věže se
také při kolapsu tvořil gejzír trosek. U jižní věže se při kolapsu utvořil sloup mračna. U severní věže se také
při kolapsu utvořil sloup mračna. U jižní věže při kolapsu některé trosky, i hliníkové a ocelové, vyhořely již
41
ve vzduchu a vůbec nedopadly na zem. U severní věže také při kolapsu některé trosky, i hliníkové a
ocelové, vyhořely již ve vzduchu a vůbec nedopadly na zem. U jižní věže trosky při kolapsu odlétávaly do
obrovské vzdálenosti. U severní věže trosky při kolapsu také odlétávaly do obrovské vzdálenosti U jižní
věže byl kolaps náhlý rychlý symetrický rovnoměrný a totální. U severní věže byl kolaps taktéž náhlý
rychlý symetrický rovnoměrný a totální. U jižní věže se po kolapsu utvořil obrovský pyroklastický tok. U
severní věže se také po kolapsu utvořil obrovský pyroklastický tok. U jižní věže zůstala po kolapsu chvíli
stát troska jádra, která po několika vteřinách zkolabovala do sebe. U severní věže taktéž zůstala po kolapsu
chvíli stát troska jádra, která po několika vteřinách zkolabovala do sebe. V troskách jižní věže se po několik
týdnů tavila ocel. V troskách severní věže se po několik týdnů také tavila ocel. Atd.
Máme tedy dvě konstrukčně stejné budovy, do nichž narazila letadla a v nichž hořelo, máme tu dva
kolapsy těchto budov, ale jeden a tentýž scénář, podle něhož tyto budovy kolabují. Je velmi málo
pravděpodobné, aby obě věže spadly zcela stejným způsobem jen proto, že byly konstrukčně stejné a že do
obou narazilo letadlo.
Kap. 27. – Ground Zero:
Místo, kde věže WTC zkolabovaly, bylo nazváno Ground Zero. Následky kolapsu těchto věží byly
strašné a děsivé.
Podle nepotvrzených informací při kolapsu věží prudce pokleslo geomagnetické pole země, následně
byla zničena elektrická rozvodna a elektřina na dolním Manhattanu, což se podařilo plně opravit až
v prosinci 2001, po kolapsu prý přestaly zcela fungovat elektrické spotřebiče a elektronika na dolním
Manhattanu. Podle různých zdrojů se z věží po jejich kolapsu zachránilo asi 16-23 lidí.
A teď potvrzené informace. Boty záchranných pracovníků, kteří prohledávali trosky věží WTC, se po
dvou hodinách rozpadly nebo roztekly. Záchranáři si museli každé dvě hodiny vzít nové. Podle některých
odborníků to byl efekt molekulárního rozkladu, nikoliv důsledek teploty od ohně, protože jejich kůže nebyla
poškozena.
Nedaleké či přilehlé kulaté díry o velikosti 24 stop v průměru se vytvořily ve stopách budov WTC 1 a
WTC 2 po jejich kolapsu a 60 stop hluboká geometricky kulatá díra byla uprostřed Liberty Street blízko
WTC. To je podle některých odborníků důkaz použití paprskovitých zbraní při řízeném odstřelu věží WTC
(viz – http://drjudywood.com/articles/DEW/dewpics/Image141.jpg,
http://drjudywood.com/articles/DEW/dewpics/Image149.jpg,
http://www.youtube.com/watch?v=gyhyt4cwb54). Ve stopách po budovách WTC nebyly žádné úlomky,
pouze holý prach, ve kterém byly kruhy.
Ohně v troskách WTC hořely 99 dní a podařilo se je uhasit až v prosinci 2001. Byly to prý jedny z
nejdelších hořících ohňů v historii požárů. Podle některých odborníků se nejednalo o ohně, ale o doutnání
způsobené molekulárním rozkladem, neboť když pršelo, tak doutnat přestalo. Kdyby to byly hořící plameny,
déšť by zapříčinil páru z ohřívání dešťové vody.
Na povrchu trosek WTC byly naměřeny teploty 600-700°C, což podle některých odborníků znamená,
že v hloubi trosek mohla být teplota 2x až 3x vyšší, tedy 1200-2100°C. Podle jiných zdrojů byly po 6 týdnů
místa v troskách s teplotou více jak 1000°C (viz –
http://www.archives.nysed.gov/exhibitions/wtc/static/thermal/index.shtml,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/rubblefires.html). Záchranáři a hasiči vypovídali, že ve spodu
trosek nalezli roztavený kov, který stékal komorami jako ve slévárně nebo jako v sopce (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=Vc7UZSQnToI - v čase mezi 1:21:48-1:24:50) V troskách obou věží
byla po několik týdnů, dokonce asi 6-8, velká jezera roztavené oceli a roztavené kusy ocelových sloupů (viz
– http://www.matrix-2012.cz/images/stories/spiknuti/911/VezeWTC_25.jpg). Někteří zastánci oficiální
verze roztavenou ocel v troskách vysvětlují obrovským tlakem, kterému když je ocel vystavena, tak povolí a
rozteče se. Při kolapsu budov WTC jistě došlo k velkému tlaku, avšak aby se dosáhlo roztavení oceli, musel
by být tlak nejspíše řízený a usměrňovaný. Pokud došlo k roztavení oceli u WTC pouze tlakem při kolapsu,
potom by se po řízených demolicích a kolapsech větších a vyšších budov s ocelovou či ocel-betonovou
konstrukcí musela v troskách nalézt taktéž roztavená ocel. Takový případ snad není ani znám, a pokud by se
tak tomu někde stalo, tak by to zajisté tito zastánci oficiální verze použili jako příklad. Ovšem nic takového
jako příklad nepoužili, takže tuto svou teorii o roztavené oceli vlivem tlaku při kolapsu budov nedokázali
žádným konkrétním reálným příkladem z praxe.
V místě trosek věží WTC byly také šikmo seříznuté ocelové sloupy (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=Vc7UZSQnToI - v čase mezi 1:02:06-1:02:13,
42
http://www.youtube.com/watch?v=DdBv7uaQT_0 - v čase mezi 1:29-1:40). Takto to totiž obdobně vypadá
se sloupy, při řízené demolici, sloupy se naříznou pod úhlem, aby byl usměrněn kolaps budovy, a na zbytek
naříznutého sloupu se dá nálož, ve výsledku sloup vypadá celý šikmo seříznutý jako na fotografiích ve
videu. Avšak i při odklízení trosek se mohly některé sloupy přeříznout, protože byly příliš veliké na odvoz.
V takovém případě se sloup seřízne také šikmo, aby při řezaní sloup svou vahou pilu nesevřel v zářezu a aby
byl zkorigován směr pádu uřezávané části sloupu. Takto šikmo seříznuté sloupy na fotografiích ve videu
ještě nedokazují, že byly při kolapsu věží použití řezací nálože a zda se tedy tím pádem jednalo o řízenou
demolici. Také příčina šikmo seříznutých sloupů může být v práci dělníků na konstrukci (viz –
http://www.debunking911.com/cut.jpg, http://www.debunking911.com/cut2.jpg).
Věže WTC byly naprosto zničené, a trosky rozházené po okolí (viz –
http://www.zombietime.com/wtc_9-13-2001/,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/groundzero.html, spousta budov kolem byly velmi
poškozené, ale nezkolabovaly.
Pravděpodobně drtivá většina stavebního materiálu (částice zdiva i vnitřního vybavení budov, ale též
nebezpečné látky včetně zplodin z PVC, dioxinů, olova a karcinogenního azbestu z protipožárních izolací,
rtuti z osvětlení a zplodin z paliva doutnajícího pod zborcenými troskami budov) z věží WTC byla při jejich
kolapsu rozprášena po dolním Manhattanu, místy byly na ulici 5-10cm tlusté vrstvy prachu, podle výpovědi
některých svědků byla tato vrstva prachu na celém dolním Manhattanu od břehu ke břehu. Tento velmi
jemný prach na několik dnů zahalil většinu dolního Manhattanu. (viz –
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/streets1.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/streets5.html,
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/streets6.html,
http://drjudywood.com/articles/dirt/dirtpics/GJS-WTC67.jpg,
http://drjudywood.com/articles/dirt/dirtpics/GJS-WTC105_toasted.jpg,
http://drjudywood.com/articles/dirt/dirtpics/LatherUpSequence.gif). Tímto prachem bylo zasaženo zhruba
410 000 lidí. K srpnu 2010 z nich 817 zemřelo a u zhruba 20 000 dalších se projevily více či méně vážné
problémy dýchacích cest.
Po kolapsu věží Mudr. Michael Baden, nejvyšší soudní lékař a expert v patologii, na začátku
záchranných prací prohlásil, že by se většina obětí měla dát identifikovat, neboť na úplné spálení těla, tedy
kremaci, je potřeba oheň o teplotě alespoň 1760 stupňů po dobu alespoň 30-ti minut. Běžně se kremace
provádí při teplotě kolem 800-1100 stupňů po dobu 1-2 hodin.
Ve věžích bylo v okamžiku jejich kolapsu přítomno 2749 lidí, pouze 300 těl se našlo v celku, dále se
našlo asi 20000 kusů těl, z nich asi 6000 byly naprosto miniaturní, 200 kusů se podařilo přiradit k jedné a té
samé oběti, a 1151 obětí zmizlo naprosto beze stopy. Na tiskové konferenci vedoucí týmu lékařských
vyšetřovatelů řekl Mudr. Charles Hirsch, že množství těl obětí se jednoduše vypařilo.
Ještě několik let po 11. září se na dolním Manhattanu po ulicích a i na střechách budov nacházely
malé úlomky lidských kostí, mnohé menší než 1cm. V roce 2006 se na střeše budovy Deutche Bank,
vzdálené 75m od věží WTC, nalezlo přes 700 úlomků kostí menších než 1cm. Některé úlomky byly třeba
z paty. Je vysoce nepravděpodobné, že by se tolik tak malých úlomků kostí na střechu této budovy dostaly
při nárazu letadel do věží a následným výbuchem kerosinu. Při kolapsu věží by musela být většina těl obětí
spíše uvězněna mezi patry a tedy by se v nějakém stavu nalezla v troskách. Je také možné, že by tlak
padajících pater mohl některé lidi vystřelit z budov ven okny, pak by jejich těla mohla doletět i několik
desítek metrů daleko od budovy. Ale dopadla by spíše v kuse, ale ne na kousíčky velké jen 1cm. Ovšem
mohlo by se stát, že při průletu oknem by se lidé pořezali, a skla oken by jim mohla amputovat třeba ruku,
nebo konečky prstů, to by dejme tomu mohlo vysvětlit některé opravdu malé úlomky kostí, ale je otázka,
zda by takto sklem oken amputované konečky prstů mohly doletět tak daleko od věží, též je dost těžko
představitelné, že by zrovna na střechu Deutche Bank přiletělo tolik amputovaných konečků prstů, a také to
nevysvětluje miniaturní kůstky z paty a jiných částí těl, navíc v tak velkém množství.
Následkem kolapsu věží bylo v okolí WTC poškozeno asi 1000-1400 aut. Některá auta byla zrezivělá,
opečená, měla vytlučená nebo vypálená všechna okénka, měla upálená zpětná zrcátka, kličky od dveří,
světlomety, pneumatiky, umělohmotné nárazníky, palubní desky, čalounění, některá měla propálenou
karoserii, upálené disky u kol, utavené bloky motorů, některá auta jakoby spontánně začala hořet (viz –
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=6w-4ghmUQug&NR=1 - v čase mezi 2:32-2:44),
některá auta byla různě zdemolovaná, na sebe naházená, atd. Viz –
http://drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam5.html,
43
http://drjudywood.com/articles/DEW/moretoastedcars.html,
http://chazzsongs911.blogspot.cz/2007/03/what-melted-cop-cars-7-blocks-from-wtc.html,
http://homenaturereport.blogspot.cz/2010/01/blog-post.html,
http://www.youtube.com/watch?v=0iJEHI1izVM - v čase mezi 3:26-7:05,
http://www.youtube.com/watch?v=H0Fsg5xSzsw,
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=uF97uHGJM_Q.
Zde pro porovnání fota shořelých, nabouraných aut, nebo aut po explozi a vyhoření –
http://www.google.cz/search?q=sho%C5%99el%C3%A9+auto+foto&hl=cs&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ei=vSg3Ud_nOuf44QTnjIDgDg&ved=0CC4QsAQ&biw=1366&bih=551#facrc=_&imgdii=_&i
mgrc=TbvR9_USn4I6M%3A%3BSmO7vfSFAAgEUM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.novinky.cz%252F390%25
2F253903-original1-ik5ev.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.novinky.cz%252Fkrimi%252F224692na-silnici-shorelo-auto-za-dva-a-pul-milionu.html%3B800%3B600,
http://www.google.cz/search?q=oho%C5%99el%C3%A1+auta+foto&hl=cs&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ei=eEQ3UazyOM2k4ATI44CwDw&ved=0CDoQsAQ&biw=1366&bih=551#imgrc=sEJ94QPqo
YluwM%3A%3B2aK6KiZn6kOurM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.novinky.cz%252F350%252F935
01-top_foto2-bhnlv.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.novinky.cz%252Fkrimi%252F112561neopatrny-kurak-podpalil-strom-i-s-netopyry.html%3B400%3B225. Zdá se zřejmé, že mnohá auta v okolí
WTC musela totálně prohořet, nebo explodovat a pak shořet. Otázka je, zda na každé toto auto spadla
nějaká hořící troska, když některá auta mohla být pod viaduktem, nebo za rohem v boční ulici, a nebo zda
auta zapálila nějaká hořící látka, kterou s sebou nesl pyroklastický tok po kolapsu věží, i když kolem
poletoval naprosto neshořelý kancelářský papír. Některá auta měla opečenou karoserii, ale zase
nepoškozené čalounění, atd. Asi se nedá uspokojivě a plně vysvětlit všechna poškození aut, jako zrezivění,
roztavení bloků motorů, atd. Některá takto poškozená a zničená auta se nacházela i v ulici FDR drive, která
je od WTC vzdálená minimálně 1km! Někteří odborníci soudí, že se jednalo o důsledek použití nukleárních
nebo elektromagnetických zbraní.
V troskách WTC se našli kusy spečeného stavebního materiálu, a to i betonu s ocelí dohromady (viz –
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LWWwsuoE9Z4#at=59,
http://www.youtube.com/watch?v=swH1WaIMkNc, http://www.youtube.com/watch?v=h3AODxhXhYs,
http://letsrollforums.com/world-trade-center-meteorites-t14998.html).
Všichni záchranářští psi, kteří prohledávali trosky WTC, krátce po 11. září zemřeli. Po 11. září prudce
stoupnul v New Yorku výskyt rakovin, zejména leukemií a rakovin měkkých tkání, a různých respiračních
onemocnění.
Kap. 28. – Nukleární destrukce a zbraně s řízenou energií:
Někteří odborníci, jako např. Dmitrij Khalezov, Thomas Cahill, Petr Gabriel, aj., tvrdí, že při kolapsu
věží WTC se jednalo o nukleární destrukci za pomoci mikronukleárních náloží, což jsou miniaturní jaderné
bomby (viz – http://www.youtube.com/watch?v=hvnLag-Umss&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=v6ZbkRsqnaM&feature=relmfu,
http://www.youtube.com/watch?v=D7FNGWsjj_Y&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=SqSO3OeYNoA, http://www.youtube.com/watch?v=KRws9eHvVgw).
Podle názoru některých odborníků fyziků, např. Petera Cahilla, bylo ve vodě v troskách WTC
naměřeno 30x větší množství tritia než je normálně běžné, což by ukazovalo na použití nukleárních bomb.
Podle tvrzení dr. Judy Wood před úklidem společnosti FEMA země doutnala a 130 nákladních aut
přiváželo dnem i nocí zeminu zakrytou plachtou. Hromady z této zeminy na troskách WTC byly každý
týden obnovovány po celých osm měsíců, což by podporovalo možnost zakrytí radiace po použití
mikronukleárních náloží. Dr. Judy Wood dokonce tvrdí, že se mohlo jednat o destrukci za pomoci zbraní
s řízenou energií, jako například laser, nebo maser, což jsou elektromagnetické vlny fungující na
Hutchinsonově efektu, při kterém tyto vlny rozruší molekulární struktury materiálu. Po kolapsu věží se
nalezly různě rozdrcené a roztrhané kusy oceli (viz – http://drjudywood.com/articles/JJ/JJ4.html).
Po kolapsu věží se objevil kráter vypálené země (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=a_UsC6GvKf0). Charakterem jsou stěny kráteru podobné vyvřelým
horninám.
A další názory a zjištění některých odborníků – Při kolapsu WTC 1 a 2 se utvořil obrovský sloup
mračna stoupající vzhůru, typický pro výbuchy některých nukleárních bomb. Prachové částečky byly
44
velikosti mikronů – nano, tedy tisícina milimetru a ještě méně. Tyto nanočástice nebyly vystaveny působení
gravitace, ale větší částice se již podrobily molekulárnímu rozkladu, což podle profesorky Judy Wood
způsobily lasery, které takto uvolňují obrovské množství energie. Rozklad molekul zřícených budov
vytvořil nejvyšší hmotnost velmi jemných částeček na jednotku objemu, poprvé ve Spojených státech.
Zřícení budov WTC vyrobilo tu nejvyšší hmotnost na jednotku objemu velmi jemných částeček (nanočástic)
jaké kdy byly naměřeny ve vzorcích vzduchu ve Spojených státech. To spotřebuje obrovské množství
energie při rozkladu nebo zničení molekulárních svazků oceli, betonu a dalších stavebních materiálů, které
byly rozprášeny do velmi malých částeček během zhroucení budov. Dr. Thomas Cahill oznámil, že toto je
největší hmotnost na jednotku objemu kovů, jaká kdy byla naměřena v americkém ovzduší, když po dobu
pěti měsíců monitoroval ovzduší. Kov se ve stavebnictví používá, protože je velmi silný a vyžaduje to velké
množství energie, aby vyprodukoval takovou jednotku velmi jemných částeček. Musel se toho účastnit
mnohem energičtější proces jako je laser nebo energický paprsek, který uvolňuje soustředěnou a
koncentrovanou energii jako komplexní vlnové formy nezbytné k tomu, aby zapříčinily molekulární rozpad.
Při hroucení věží padaly horní části a kaskádovitě se hroutily dolů z budovy následkem gravitační síly, ale
předtím než dopadly na zem se vypařily a náhle stouply vzhůru do atmosféry jako antigravitační
demonstrace. Nanočástice byly tak drobné, že totiž nebyly vystaveny silám gravitace, takže se na velkých
částech při pádu dolů odehrál molekulární rozklad, což je redukovalo na nanočástice (0,1 mikronů v
průměru a menší), proto se náhle nechovaly podle dalších fyzikálních zákonů kvantové mechaniky. Zde na
tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=eJb-GPtb2I0 - v čase mezi 2:07-2:13 je vidět, jak část
dýmu stoupá kolmo vzhůru. Během kolapsu je možné aplikovat mnohem více důkazů o tom, že šlo o zbraně
řízené energie nebo o HAARP (viz – http://www.military.cz/usa/weapons/haarp/haarp.htm,
http://pravdu.cz/haarp/velke-konspiracni-teorie-haarp), či zbraně, které využívají technologie paprsků.
Satelity prý ukázaly prach v horní atmosféře, ale při použití pouze nukleární technologie (bez antihmoty) by
prach spadl do dvou měsíců. Satelity ukázaly, že se prach dostal do horní atmosféry, což musely být
nanočástice a mohly být rozšířeny jinou technologií, protože velmi drobné částice – prach – by zůstal v
troposféře a do dvou měsíců by spadl s deštěm jak známe z vyčerpávání uranu, který se již uvolnil z
bitevních polí. Když byl zničen Seattle Dome kontrolovanou demolicí, prach způsobený destrukcí se
nedostal výše než na vrchol budovy. Prach z WTC se dostal do horní atmosféry téměř okamžitě, což
ukazuje na velmi drobný atmosférický prach o velikosti 0,1 mikronu a méně, ve skutečnosti menší než
atmosférický prach, který zůstává hlavně v troposféře.
Podle některých zdrojů byly už v 60. letech 20. století testovány jaderné hlavice s redukovaným
účinkem asi o síle 0.018 kt, což odpovídá síle 18-ti tun TNT, a do 11. září 2001 to máme dalších 40-50 let
vývoje.
Podle tvrzení různých zdrojů se po kolapsu věží naměřila radiace, jiné zdroje to popírají a podle nich
je teorie použití mikronukleárních zařízení či zbraní s řízenou energií zavádějící.
Kap. 29. – Zlí termiti:
Termiti jsou také známí jako všekazi, avšak termit (thermit, thermite, viz –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thermite_mix.jpg,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thermite_skillet.jpg, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velpthermitewelding-1.jpg) je pyrotechnická směs, hořící vysokou teplotou. Označení termit se používá
především pro směs práškového hliníku (pyrohliníku) a oxidu železitého, ale i pro jiné pyrotechnické směsi
s práškovým kovem a oxidem jiného kovu. Reakce hoření termitu je typická tím, že vzniká vysoká teplota
2000 až 3000°C (je silně exotermická), hoření probíhá beze vzniku plynných zplodin (bezplamenné hoření)
a struska je v tekutém stavu. Termit hoří i bez přístupu vzdušného kyslíku a dokonce i pod vodou. Hoření
termitu se zakládá na aluminotermické reakci (redox systém), kde redukční činidlo je práškový hliník a
oxidační činidlo oxid kovu. Hořením vzniknou mikrokuličky kovu a oxid hliníku, který má bílou, bílošedou
až šedou barvu. (viz – http://www.youtube.com/watch?v=LNOM_U5UM6Q&NR=1&feature=endscreen).
Chemické vzorce termitu:
2 Al + Fe2O3 → 2 Fe + Al2O3., 8 Al + 3 Fe3O4 → 9 Fe + 4 Al2O3.
Termit byl objeven v roce 1893 a jeho nejčastější složení je 25 % pyrohliníku a 75 % oxidů železa
(okují). Pyrohliník je prášková forma hliníku, u které se vyžaduje především malý obsah nečistot a vhodný
tvar zrn. Okuje jsou směsí oxidů železa, které vznikají například při jeho zpracování na válcovacích
stolicích a kutí. Termit s takovýmto složením má nevýhodu ve velmi vysoké zápalné teplotě 800 až 1300°C,
takže vyžaduje účinný prostředek pro zapálení.
45
V průmyslu se termity používají na přípravu některých těžko tavitelných kovů, například manganu
nebo chromu podle rovnic – 3 Mn3O4 + 8 Al → 4 Al2O3 + 9 Mn, Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Cr.
V minulosti (ale i dnes) se práškový termit používá na sváření kolejnic. Práškový termit se nasype do
speciální nádoby a zapálí, po vyhoření termitu se roztavené železo rozpustí do formy, ve které byly napřed
umístěny konce kolejnic a tam vytvoří mezi nimi kvalitní svár.
Termit se používá také ve vojenství jako zápalná látka – náplň zápalných bomb, zápalných střel a
zápalných granátů. Náplně municí obsahují zpravidla směs 50-80 % termitu a pomocných látek, které
zlepšují vlastnosti při výrobě i při použití. Příklad termitu pro letecké bomby – 24 % pyrohliníku, 50 %
oxidů železa (okují) a 26 % dusičnanu barnatého. Přísada dusičnanu snižuje zápalnou teplotu termitu na
500-700°C, plyny vznikající při hoření zvyšují zápalné schopnosti termitu a baryum zvyšuje tekutost
strusky. Část hliníku může být též nahrazena hořčíkem. Směsi podobné termitům se ve vojenské
pyrotechnice používají též jako osvětlovací a signální světlice, a v civilní a zábavné pyrotechnice například
při ohňostrojích.
Termát je verze termitu, která obsahuje přídavek síry, která způsobuje ještě rapidnější a agresivnější
hoření a snižuje teplotu nutnou pro zahájení reakce.
Nanotermit se nazývá termit (nebo termát), jehož složky jsou smíchány a promíchány mnohem
dokonaleji než u běžného termitu, do jemného prášku. To umožňuje jeho větší efektivitu při použití,
rychlejší a intenzivnější reakci a větší účinnost při hoření. Reakce s ním coby reaktantem může uvolnit více
energie než dynamit. Jednotlivá zrna jsou pak o velikosti nanočástic, výroba nanotermitu je náročná a drahá.
Jak termit tak termát hoří silně oranžovým plamenem, bohatým na jiskry z agresivní exotermické
oxidace. Ta se během několika sekund ustálí na teplotě přes 2000°C, uvolněná energie z hoření dokáže např.
tavit ocel či jiné kovy s vysokým bodem tání. U ocele mohou být její drobné úlomky roztavené hořením
odhozeny (řádově decimetry) od místa reakce, při čemž vytvoří drobné kuličky, veliké řádově od několika
nanometrů až jednoho milimetru v průměru (kulový tvar je dán snahou roztavené oceli zaujmout co
nejmenší povrch k danému objemu vlivem povrchového napětí – po odvržení z centra žáru se “kapka“ oceli
ochladí a v této podobě již zůstane).
Organizace FEMA nalezla v troskách budov WTC po jejich kolapsu rezidua termitových látek. Podle
některých zdrojů se rezidua nanotermitu nacházela v průběhu několika let po 11. září různě po dolním
Manhattanu.
Mezinárodnímu týmu devíti vědců z USA, Dánska a Austrálie se ve vzorcích prachu, odebraném po
zřícení věží WTC dne 11. září 2001 v New Yorku, podařilo vědecky prokázat hojné zbytky vyhořelého i
nevyhořelého materiálu termitového typu, a to navíc nikoli běžného, ale v podobě nanomateriálu, nejspíše
armádního stupně, a v podstatě se zcela zřejmě jedná o typ výbušniny s velmi dobrou řezací schopností u
kovových materiálů (termit v akci – http://www.youtube.com/watch?v=WnMCCZ3O1M&feature=player_embedded), nicméně nezpůsobující takový hluk jako klasické trhaviny.
Nález tohoto materiálu byl ohlášen v článku, který byl po oponentních posudcích, tzv. peer review,
publikován ve vědeckém časopise The Open Chemical Physics Journal. Nalezené zbytky nevyhořelého
materiálu lze považovat za materiál vyrobený za pomoci nanotechnologií a vyznačující se velice vysokou
teplotou hoření, vysoko nad bodem tání železa a schopností řezat masivní ocelové nosníky. Podle pokusů se
s největší pravděpodobností jedná právě o tento typ materiálu, po kterém ve vzorcích prachu hojně zůstaly
ony charakteristické mikrokuličky materiálu s vysokým obsahem elementárního železa, jejichž hojná
přítomnost v prachu po zřícení budov WTC byla známa již delší dobu a vzbuzovala naprosto zásadní
podezření. Zároveň bylo prokázáno, že se nalezený materiál vyznačuje velice nízkou zápalnou teplotou a
rapidním hořením – hluboko pod obvyklou zápalnou teplotou a naopak vysoko nad rychlostí hoření běžných
konvenčních termitů, které nebyly vyrobeny za pomoci nanotechnologií. A je to právě vysoká zápalná
teplota, a nízká rychlost hoření, která použití konvenčních termitů k řízeným demolicím velmi ztěžuje až
znemožňuje.
Jiní vědci tento nález popírají, a vysvětlují jej kupříkladu tak, že se jedná o zbytky základové nátěrové
barvy. Ovšem na druhou stranu vysokoteplotní řezací materiál zmíněného typu lze ve zbytcích po zřícení
budov WTC vysvětlit jiným způsobem jen s opravdu velkou dávkou fantazie jednak proto, že se jedná
materiál vyrobený s nejvyšší pravděpodobností pokročilými technologiemi, při stavbě věží a odklízení jejich
trosek nebyl použit, a také proto, že tak vysoké procento jeho vyhořelých zbytků i nevyhořelého materiálu
samotného, které ve vzorcích z různých míst bylo nalezeno, implikuje, že ho na místě muselo být přítomno
min. tisíce kilogramů.
46
Steven Jones, profesor na americké univerzitě BYU, podrobil tato rezidua zkoušce v různých
moderních přístrojích, jako např. kalorimetru, kde mu tato rezidua vykázala obrovské exotermické
vlastnosti, vyšší než má konvenční termit (viz – http://spotter.tv/787237-aktivni-thermit-v-troskach-wtc-z-911.htm,
http://searchallmp3.org/watch/JCUNS9D0Qd0/The_Most_Damning_Evidence_Yet!_911_Was_Inside_Job.
html, http://cs.gloria.tv/?media=28141). Je opravdu vysoce nepravděpodobné, že by takovéto vysoké
exotermické vlastnosti, přesahující konvenční termit, mohla mít nějaká základová nátěrová barva.
V okamžiku, kdy prof. Jones začínal tato svoje zjištění publikovat, začínal dostávat mnoho urážlivých a
výhrůžných e-mailů. Také mu stále dokola jeden a tentýž člověk psal e-maily, ve kterých se ho snažil v jeho
vědeckém publikování všemožně zastavit, vyhrožoval mu také tím, že by mohl zařídit, aby ho vedení
univerzity, kde pracuje, propustilo, dokonce se ho snažil uplatit tím, že mu nabídl spoluúčast na velmi
lukrativním zajímavém prestižním vědeckém projektu. Pan Jones se zastrašit ani uplatit nedal a pokračoval
ve zveřejňování svého výzkumu za jakoukoliv cenu. Také se následně celá univerzita BYU postavila proti
němu a poslala ho do předčasného důchodu, tedy byl propuštěn. On i jeho rodina se dokonce svým
způsobem cítí být i v nebezpečí. Pokud se prof. Jones mýlil, a skutečně se jednalo jen o zbytky nějaké
základové nátěrové barvy, nebo něčeho jiného nevýznamného, pak by bylo velmi divné, že by se ho někdo
snažil uplatit tím, že ho přibere do svého vědeckého týmu pro zajímavý lukrativní projekt, když by tento
profesor ani na moderních přístrojích nerozeznal výbušninu od barvy. Otázka také je, zda by se použitím jen
nanotermitu při destrukci věží WTC daly vysvětlit všechny doprovodné jevy, jako např. gejzíry trosek,
prskavky, atd. Prof. Jones byl také některými lidmi obviněn, že mu při jeho vědeckém publikování jde
předně o vlastní mediální zviditelnění. Zde nelze neuvést zajímavý paradox, že někteří lidé zpochybňují
tvrzení ale i různé studie odpůrců oficiální verze 11. září z důvodů jejich údajné snahy o mediální prezentaci
a získání finančních příspěvků, ale zároveň jsou ochotni a schopni mnohdy slepě důvěřovat, vyjadřovat
podporu a dávat hlas politikům, kteří se snaží nejen o mediální prezentaci a získaní vlivu, moci a peněz, ale
navíc i často jen populisticky slibují, lžou, kradou a tunelují.
Krátce před kolapsem jižní věže bylo vidět, jak ze severní strany budovy, blízko severovýchodního
rohu, mírně pod úrovní nárazu letadla, vytéká a vytryskává oranžově žlutá roztavená hmota z níž stoupá bílo
šedý dým (viz – http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - v čase mezi 3:34-3:55 a mezi 4:044:38). Podle prof. Stevena Jonese se jedná o zapálený nanotermit. Zastánci oficiální verze však tvrdí, že se
jedná o roztavenou směs hliníku a dalšího materiálu z vybavení budovy (kupř. části umělé hmoty, barvy,
koberce, závěsy, atd.). Prof. Steven Jones na základě vědeckých experimentů jednoznačně dokázal, že
roztavený hliník má stříbrnou barvu, a když se roztavený hliník smísí s dalším materiálem z vybavení
budovy, čehož lze jen velmi těžko dosáhnout, tak se ve výsledku opět dostane stříbrně šedá roztavená
hmota. Tedy o hliník se v žádném případě nemohlo jednat. Prof. Jones také tvrdil, že se nemohlo jednat ani
o roztavenou ocel, protože na to při požáru ve věži nebyla dostatečná teplota, tedy aspoň těch 1500°C, a
navíc při tavení oceli stoupá spíše tmavý dým. Avšak z této roztavené hmoty stoupal bílo šedý dým, což
zase ukazuje na oxid hliníku. Podle profesora Jonese se muselo se jednat o termit, protože to je směs rzi
železa a práškového hliníku, a když se termit vznítí, tak hoří oranžově žlutě, to indikuje tavení železa, a
stoupá z něho bílo-šedý dým, což indikuje odpařený práškový hliník. Zde na tomto videu je porovnání
reakce termitu s vytékající roztavenou hmotou z jižní věže –
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=e-wXcJA-et0&NR=1 - v čase mezi 8:10-8:30.
Z článku 9-ti členného vědeckého týmu Nielse H. Harrita, Jeffreye Farrera, Stevena E. Jonese, Kevina
R. Ryana, Franka M. Legge, Daniela Farnsworthe, Gregga Robertse, Jamese R. Gourleye a Bradleye R.
Larsena jsou zde uvedeny Abstrakt a Závěry.
Abstrakt – ,,Ve všech vzorcích prachu, vzniklého při destrukci WTC, jsme objevili zřetelné rudošedé
šupinky. V tomto článku podáváme zprávu o zkoumání čtyřech vzorků, odebraných na různých místech.
Tyto rudošedé šupinky vykazují nápadnou podobnost ve všech čtyřech vzorcích. Jeden ze vzorků byl
odebrán obyvatelem Manhattanu okolo deseti minut po zřícení druhé věže WTC, dva dalšího dne a čtvrtý
okolo týdne později. Vlastnosti těchto šupinek byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, řádkovacího
elektronového mikroskopu (SEM), rentgenovou spektroskopií (XEDS) a diferenciální skenovací
kalorimetrií (DSC). Materiál tmavě rudé barvy obsahuje zrna přibližně 100nm (0,0001mm) v průměru, které
jsou převážně kysličníkem železa, a hliník, který je obsažen v jemných plátkových strukturách. Po separací
komponentů za pomoci methylacetonu (MEK) byl hliník prokázán v elementární podobě. Kysličník železa a
aluminium jsou v rudém materiálu velmi dobře promíchány. Pokud je materiál šupinek zažehnut v DSC
kalorimetru, vykazuje na přibližně 430°C vznik prudké ale krátké exotermické reakce, hluboko pod
47
normální zápalnou teplotou konvenčního termitu. V reziduu po zapálení těchto rudošedých šupinek lze
rozlišit četné mikrokuličky bohaté na železo. Rudá část materiálu byla shledána býti dosud nezapáleným
materiálem termitového typu s velmi vysokou energií hoření.“
Závěry – ,,V prachu spojeném se zřícením Světového obchodního centra jsme ve významném
množství objevili zřetelné rudošedé šupinky. Použili jsme řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM),
rentgenovou spektroskopii (XEDS) a další metody, abychom zjistili povahu jemné struktury a chemické
signatury těchto šupinek. Tento materiál je nejzajímavější a má následující charakteristiky.
1. Je složen z hliníku, železa, kyslíku, křemíku a uhlíku. Menší množství potenciálně reaktivních prvků jsou
také přítomny, jako draslík, síra, olovo, baryum a měď.
2. Tyto prvky (Al, Fe, O, Si, C) jsou typicky přítomné v částicích v měřítku stovek nanometrů a detailní
mapování rentgenovou spektroskopií ukazuje velmi dobré promísení materiálu.
3. Po aplikaci rozpouštědla methylaceton (MEK) došlo k určité separaci komponentů. V nevyhořelém
materiálu byl v dostatečném množství jasně identifikován elementární hliník.
4. Kysličník železa je obsažen v zrnech o velikosti přibližně 100 nanometrů s hladkými plochami, zatímco
hliník je přítomen v tenkých plátkovitých strukturách. Malé rozměry částic kysličníku železa kvalifikuje
materiál, aby byl charakterizován jako nanotermit nebo super-termit.
5. Analýza ukazuje, že železo a kyslík jsou přítomny v poměru konzistentním s Fe2O3. Materiál ve všech
čtyřech vzorcích prachu z WTC byl v tomto smyslu podobný. V nevyhořelém materiálu byl nalezen
kysličník železa, zatímco elementární železo nikoli.
6. Z přítomnosti elementárního hliníku a kysličníku železa v materiálu můžeme vyvodit závěr, že obsahuje
složky termitu.
7. Jak jsme změřili diferenciálním kalorimetrem (DSC), materiál se vznítí na teplotě přibližně 430°C a
výrazně reaguje krátkou exotermickou reakcí, která velmi blízce odpovídá pozorování známého vzorku
super-termitu. Nízká zápalná teplota a přítomnost zrn kysličníku železa menších než 120 nanometrů
ukazuje, že materiál není konvenčním termitem, který má teplotu vznícení okolo 900°C, ale je vysoce
pravděpodobně formou super-termitu.
8. Po zapálení vícerých šupinek v DSC kalorimetru až do teploty 700°C jsme v reziduu nalezli velké
množství mikrokuliček bohatých na železo, což indikuje, že došlo k reakci při velmi vysoké teplotě, protože
výsledný produkt bohatý na železo jasně musel projít varem, aby zformoval tyto tvary (bod varu železa je
podle různých zdrojů zhruba 2750-3070°C). Přítomnost elementárního železa byla potvrzena u několika
těchto mikrokuliček, neboť obsah železa byl výrazně vyšší, než obsah kyslíku. Uzavíráme, že ze šupinek
zahřátých na zápalnou teplotu došlo k vysokoteplotní redukčně-oxidační reakci, především termitového
typu.
9. Mikrokulovité útvary, které se vytvořily při pokusech v DSC kalorimetru mají spektrální XEDS signaturu
(Al, Fe, O, Si, C), která obsahuje výrazně nižší množství uhlíku a hliníku v porovnání s původním
materiálem. Tato chemická signatura nápadně souhlasí se signaturou kulovitých útvarů vznikajících po
zapálení komerčního termitu a zároveň souhlasí se signaturou mnoha mikrokuliček nalezených v prachu z
WTC.
10. Obsah uhlíku v rudém materiálu ukazuje na přítomnost organické sloučeniny. Dalo by se to očekávat u
směsí super-termitů pro vytvoření vysokých tlaků plynu při zážehu a tím z nich vytvářet materiál typu
výbušniny. Vlastnosti organického materiálu v těchto šupinkách by si zasloužily dalšího výzkumu.
Poznamenáváme, že se s velkou pravděpodobností rovněž jedná o energetický materiál, ve kterém celková
výše uvolněné energie pozorovaná v DSC kalorimetru přesahuje maximální energii klasické termitové
reakce.
Na těchto pozorováních zakládáme závěr, že rudá vrstva těchto rudošedých šupinkách, nalezených v prachu
z WTC, je aktivním nevyhořelým termitovým materiálem, jehož výroba byla založena na nanotechnologii, a
že se jedná o vysoko-energetický pyrotechnický a výbušný materiál.“
Jeden z těchto devíti vědců, Niels Harrit, expert v nanochemii Centra pro molekulární filmy institutu
Nielse Bohra na univerzitě v Kodani, zde hovoří a nálezu nanotermitu v troskách WTC –
http://www.youtube.com/watch?v=TNBAMAgM3OA.
Publikace článku ve vědeckém časopise po provedené vědecké oponentuře, a tudíž se závěry jen
velmi těžko zpochybnitelnými na úrovni vědecké, natož té nevědecké, je velkým zadostiučiněním pro
všechny ty odborníky, vědce a inženýry, kteří se po dlouhá léta snažili nalézt skutečnou pravdu o událostech
11. září. Událostech, které vpravdě znamenaly doslova převratné důsledky ve světové politice i názoru
většiny lidí obývajících tuto planetu na svět, událostech, jejichž možné motivy, provedení a důsledky byly
48
již dlouho podezřelé velkému množství lidí na celém světě. Zatím lze jen vyslovit naději, že článek,
přinášející v kontextu dalších souvislostí v podstatě přímý důkaz, že budovy WTC nebyly zničeny v
důsledku nárazu unesených dopravních letadel a následného požáru, ale v důsledku předem připravené
řízené demolice, povede k dalšímu zkoumání souvislostí, důkazů a svědectví, stejně jako příčin a nejširších
důsledků událostí 11. září 2001, a že bude znamenat zvýraznění tlaku na znovuotevření vyšetřování. A snad
se dočkáme konečně jeho provedení na skutečně nezávislé úrovni, nikoli vládními agenturami a komisemi,
docházejícími po letech a vynaložení velice limitovaných prostředků a opatřených velice limitovanými
pravomocemi často ke zcela skandálně nevědeckým závěrům. Například NIST, hlavní vládní agentura v
USA, která s limitovaným rozpočtem několika miliónů dolarů vyšetřovala zhroucení věží WTC, se
hypotézou o řízené demolicí cíleně vůbec nezabývala. Institut došel k závěru, že letadlo zničilo několik
sloupů, ale zátěž se posléze rozložila mezi ostatní sloupy, dopad letadel tak nebyl nikterak důležitý.
Následně však byly podle NIST porušeny protipožární nátěry a vysoké teploty způsobily změknutí sloupů a
podlaží, tudíž se některá podlaží začala prohýbat a zapříčinila nestabilitu celé budovy. I přesto NIST dále
konstatuje, že jen tři ze šestnácti zkoumaných obvodových sloupů dosáhly teploty alespoň 250°C. A žádný z
nich nedosáhl teploty 600°C, tedy bodu, při kterém ztrácí ocel polovinu své pevnosti, a po ukončení
vyšetřování připustila, že zřícení věží není schopna plně vysvětlit. Za to si vysloužila kritiku vědců z celého
světa, neboť je nebyla schopna vysvětlit vůbec, nebo možná v atmosféře strachu, že by se náhodou něco
objevilo, vůbec nechtěla, neboť fondy takovýchto institucí výrazně závisí na státních financích.
Kap. 30. – Jak na to:
Zdá se být záhadou, jakým způsobem byla řízená demolice věží WTC připravena a provedena.
Někteří odborníci tvrdí, že nálože mohly být do věží nainstalovány již při jejich stavbě. Pak by v podstatě
stačilo těšně před řízeným odstřelem věží, třeba v průběhu evakuací, nálože aktivovat. Otázka ovšem je, zda
by se instalace při stavbě dala provést bez povšimnutí lidí, zejména dělníků. Také expert na řízené demolice
Mark Loizeaux proti tomu namítl, že výbušniny mají životnost zpravidla kolem tří let, kdežto věže byly
stavěny zhruba 30 let před 11. září 2001. Avšak proti tomu by se dalo argumentovat tím, že ještě
v současnosti jsou zejména v Evropě nacházeny nevybuchlé miny nebo bomby z druhé světové války,
z nichž mnohé jsou ještě i po zhruba 70 letech povalování se v lesích, polích, v zemi či bahně stále
iniciativní, kdežto nálože nainstalované v budovách WTC při jejich stavbě by po dobu jen zhruba 30-ti let
byly umístěny v suchém, izolovaném, tedy příznivém prostředí. Přesto je tato varianta asi nepravděpodobná,
neboť konspirační spiklenci by s plánem 11. září museli počítat zhruba třicet let dopředu.
Tedy instalace náloží ve věžích WTC proběhla spíše v kratším časovém horizontu před 11. září 2001.
Při instalaci musely být překonány minimálně tyto tři problémy:
1. problém – Bylo nutné nálože nainstalovat tak, aby si nikdo ničeho nevšiml, a aby nikdo nepojal
podezření, co se děje.
2. problém – Bylo nutné zajistit, aby po instalaci nikdo nálože neobjevil.
3. problém – Bylo nutné zajistit, aby se nárazem letadel do budov, následným výbuchem kerosinu a
následným požárem nálože předčasně neodpálily nebo nějak výrazně nepoškodily.
To jsou všechno velmi závažné, technicky obtížně řešitelné problémy, a proto z tohoto důvodu také
mnozí o možnosti řízené demolice věží pochybují. Šlo by však oponovat tím, že kdo opravdu chce, a má za
ušima, tak si způsob najde, jak to udělat, několik málo géniů, tak 2-4, dá hlavy dohromady, a tak dlouho
budou přemýšlet, až na to přijdou, a zase jenom jiní géniové mají hypotetickou šanci přijít na to, jak to tamti
udělali. Také lidé v otázce možnosti řízené demolice věží WTC uvažují zpravidla jen v intencích tradičních
konvenčních řízených demolic, při kterých do vyklizené budovy instaluje nálože parta dělníků v montérkách
a přílbách s těžkou technikou, s klasickými konvenčními trhavinami a kilometry drátů, avšak mohou
existovat i jiné nekonvenční způsoby řízených demolic budov.
Následující uvedené varianty instalace náloží ve věžích WTC, a tématicky související hypotézy a
spekulace, nemají za úkol odhalit pravdu o řízené destrukci ani jasně definovat její přesné provedení, ale
ozřejmit, že i přes výše uvedené problémy a různé proti-argumentace lze nalézt určité způsoby instalace
náloží, které by se daly provést nejen nenápadně, ale i tak, aby došlo k úspěšné totální destrukci obou
budov.
Na instalaci náloží by musel být vytvořen větší tým expertů, tak asi 30-50 členů, možná by jich
muselo být více, a museli by být dobře zaplaceni. Bezpečnostní agenturu ve věžích by bylo nutno také
zkorumpovat, pokud by ovšem tým expertů a členové bezpečnostní agentury nebyli jedni a titíž lidé.
49
Záznamy z bezpečnostních kamer by se musely zabavit a zničit, a místo nich dát falešné, a to není zase až
takový problém. Doba, která by byla ideální pro instalaci náloží, by záležela předně na provozu ve věžích.
Instalace náloží v jádru budov by mohla být provedena v době rekonstrukce jádra mezi prosincem
2000 až 11. září 2001. Prostor jádra, kde by se instalovaly nálože, by se uzavřel neprůhlednými fóliemi,
z důvodu bezpečnosti, co je pochopitelné, aniž by tak kdokoliv pojal podezření. Každý sloup v jádrech
budov byl dutý a místy vyplněný. Nálože by se tedy daly umístit dovnitř těchto sloupů vždy nad místem
vyplnění. Vrtačkou by se vyvrtala díra a tou by se výbušnina, ať už by se jednalo o nanotermit nebo klasické
trhaviny, což jsou všechno plastické materiály, pomocí hydraulické pistole natlačila do prostoru sloupu,
nainstalovala by se do ní roznětka, fungující na dálkové ovládání, a posléze by se díra nejdříve zevnitř
zatmelila, pak zakryla ocelovým špuntem, následně zavařila, zabrousila a zatřela. Takto by se pak
podminovalo všech 47 sloupů v jádru každé budovy, avšak nebylo by potřeba je podminovat v každém
patře, stačilo by třeba v každém pátém nebo i v každém desátém patře.
Lze předpokládat, že 25 expertů by bylo schopno takto podminovat jádrové sloupy v jednom patře za
zhruba 2 hodiny. Takto nainstalované nálože by byly zajištěny proti případnému objevení nebo poškození
nárazem letadla či ohněm, a psi na vyhledávání výbušnin by je skrze tloušťkou ocelových stěn sloupů
zřejmě ani neucítili. Klasické trhaviny by explozemi sloupy zevnitř roztrhly a nanotermit by je roztavil,
čímž by povolily a zkolabovaly. Také by se tyto jádrové sloupy daly v místě podminování z některých stran
částečně podříznout, nebo kolem dokola do stěn vybrousit hlubší zářezy, aby se oslabily. Zářezy by se však
musely kvalitně zatmelit a zatřít, a nebo by se daly zaplnit nanotermitem, který by byl v průběhu řízeného
odstřelu roznětkou iniciován o několik málo vteřin dříve, než nálož uvnitř daného sloupu. Takto
nanotermitem vyplněné zářezy by se musely řádně zatřít a případně sloupy v místě zářezů olištovat. Též by
se daly nálože dát do stěn těchto sloupů, tzn., že by se stěny sloupů musely provrtat a dovnitř dát výbušniny
s roznětkou na dálkové ovládaní, otvory pak zatmelit a zavařit. Ovšem to by bylo ještě mnohem pracnější,
než je dát dovnitř sloupů, navíc by k nim musel být z co nejvíce stran dobrý přístup, což není stoprocentně
jisté, ale teoreticky by to šlo. Případně by se tyto způsoby daly různě zkombinovat.
Trochu problematičtější by to bylo s instalacemi náloží v patrech a na obvodových sloupech. Ale
ideální dobou by pak mohla být třeba noc, experti by mohly pracovat i s infra-kamerami, a v případě
nutnosti osvětlení by se okna dala zakrýt PE-foliemi, které jsou černé a vůbec nepropustí prach, vlhkost ani
světlo. Také průběh evakuací, nebo doby, kdyby zaměstnanci jednotlivých firem měli volno a nebo by byly
na nějakých služebních cestách, atd., by se dal k instalaci náloží využít. Pro tajné služby a různé mocenské
kruhy by nemusel být problém zajistit, aby zaměstnanci určitých firem ve věžích WTC byli
v inkriminovanou dobu instalace náloží zcela mimo budovy. Pak by se instalace náloží musela provést vždy
jen v těch patrech, kde by všechny firmy a jejich zaměstnanci byli pryč.
Podobně jako jádrové sloupy by se mohly podminovat i obvodové sloupy, a samozřejmě, že by se
nemusely podminovávat všechny a v každém patře.
Patra by se mohly podminovat tak, že by se jednotlivé nálože nastrkaly do spojů mezi nosníky pater a
sloupy pod případnou izolaci, a to do prostoru mezi podlahou a stropní krytinou pod ní. Takto nainstalované
nálože by explozí zničily kompletně spoje, ale možná i částečně nosníky pater a obvodové sloupy.
Též by bylo hypoteticky možné, ale velmi komplikované a náročné, pořídit kopie šroubů, kterými
byly přišroubovány nosníky pater k obvodovým a jádrovým sloupům. Lze předpokládat, že tyto šrouby byly
dost velké, třeba 15-25cm dlouhé a 5-10cm široké. Tyto kopie šroubů by se odspodu, tedy ne od hlavy ale
z druhé strany, provrtaly dovnitř tak, aby byly duté, dovnitř by se dala výbušnina a roznětka, fungující na
dálkové ovládání. Otvory by se pak zatmelily a zatřely tak, aby nic nebylo poznat. Poté by se tyto
podminované šrouby vyměnily za ty původní s pomocí nějakého hydraulického šroubováku. Problémem ale
je, že by se v obou věžích dohromady jednalo asi o 80 000 tisíc šroubů, tedy 80 000 nutných kopií šroubů,
což je strašně moc, ale možná by stačila jen polovina nebo třetina, pokud by se do každého šroubu vešel
dostatek výbušniny. I tak je to pořád velmi mnoho, tudíž tato metoda by skutečně byla přespříliš náročná a
komplikovaná, lepší a dostačující by bylo v patrech umístit nálože do spojů.
Také by bylo možné nanotermit upravit do formy barvy, což lze, a zatřít s ním silnější vrstvou spoje
mezi jádrovými sloupy a horizontálními nosníky mezi jednotlivými sloupy, a také spoje mezi nosníky pater
a obvodovými sloupy, a poté k nátěrům přiložit roznětky fungující na dálkové ovládání. Vznícený
nanotermit natřený na spojích mezi jednotlivými jádrovými sloupy a horizontálními nosníky by spoje
částečně nebo úplně (to by záleželo na tloušťce vrstvy nátěru a kvalitě nanotermitu) roztavil a propálil, čímž
by se dosáhlo narušení stability jednotlivých jádrových sloupů, protože bez spojů by sloupy nedržely při
50
sobě a ztrácely by “balanc“. Tímto způsobem by se dalo docela dobře dosáhnout výrazného oslabení
pevnosti jádra a tím jeho demolice.
Také další přídavné nálože by se daly umístit do různých míst v budovách, kupř. do vodních nádrží,
do rozvodny elektřiny nebo vody, do větracích či výtahových šachet, ze kterých byl údajně velmi dobrý
přístup k jádrovým sloupům, atd. Avšak tyto přídavné nálože by v porovnání k náložím umístěným přímo
na konstrukci budov měly pro dosažení demolice menší účinek.
V každé náloži by samozřejmě musela být umístěna roznětka, fungující na dálkové ovládání. Bylo by
asi nutné v každém jednom podminovaném patře všechny roznětky seřídit tak, aby se spustily jedním
odpalovacím zařízením, pak by se tato odpalovací zařízení chronologicky seřadila a umístila v budovách do
příslušných pater na skrytá místa. Jiným zařízením by se na dálku spustila odpalovací zařízení od
chronologicky prvního a tím odstřel budov, nálože ve vrchlíkách věží by se seřídily na jiná odpalovací
zařízení, aby se věže mohly odpálit od místa nárazů letadel směrem dolů, a vrchlíky zvlášť.
Jistěže by se dalo namítnout, že tento způsob je příliš komplikovaný a náročný, kromě toho by
demolice vypadala asi trochu jinak, než jak tomu bylo ve skutečnosti, lze tedy předpokládat, že tento způsob
nebyl použit. Možná by se daly vymyslet i jiné způsoby, jež by mohly být dokonce jednodušší a účinnější,
avšak jak přesně byla instalace náloží ve věžích provedena, přičemž záleželo také na technologii, která byla
použita, a jakým způsobem byly věže strženy, zůstává otázkou.
Kap. 31. – Názory, reakce a komentáře:
Na internetu se lze ke kolapsu věží setkat i s takovouto reakcí – ,,Prostě ty budovy tak blbě postavili,
že spadly jako domečky z karet.“ Jenže postavit nějaké budovy tak blbě, aby 30 let bez problémů fungovaly,
aby ustály výbuch 680kg trinitrotoluenu v podzemí a požár v několika patrech, a pak aby kompletně a
shodným způsobem spadly jako domečky z karet vlivem nárazu letadla a následného požáru, a ještě aby
byly při tom porušeny fyzikální zákony, to, lze předpokládat, vyžaduje od jejich stavitelů přímo zázračné
schopnosti.
Jistý 16-ti letý mladík po shlédnutí kolapsu věží prohlásil – ,,Je vidět, že kolapsy věží mají určitou
svojí organizaci.“ Výtečný postřeh! Nelze než dodat, že letadlo ani oheň nemají potřebnou inteligenci
k tomu, aby mohly něco zorganizovat. Právě charakterem řízených demolic je to, že kolaps dané budovy či
konstrukce je za pomoci výbušnin organizován.
Ke kolapsu budov WTC se lze setkat i s takovýmto názorem – ,,Budovy se přece všechny stavějí tak,
aby spadly do sebe!“ No jistě, tak potom při demolici nějaké budovy není potřeba expertů na řízené
demolice, ale stačí prostě sehnat pár bláznů, aby do kteréhokoliv místa v budově narazili letadlem, nebo
poslat pár malých harantů, dát jim sirky, aby kdekoliv v budově založili požár, nebo najmout několik
dělníků, aby kamkoliv do budovy strčili bagrem, pak chvíli počkat a budova prostě spadne sama do sebe.
Jasně, budovy se prostě stavějí tak, aby spadly samy do sebe, jako třeba tyto budovy –
http://www.youtube.com/watch?v=uKeENdyIluI, http://www.youtube.com/watch?v=4Y-62Ti5_6s,
http://www.youtube.com/watch?v=GwQS8xnaPe4, http://www.youtube.com/watch?v=tzGJs-uyaSY,
http://www.youtube.com/watch?v=p22OkclAU3o, http://www.youtube.com/watch?v=PRQLg5OG_iE,
http://www.stream.cz/katastrofy/823002-1995-zriceni-obchodniho-domu-v-soulu,
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=Mc5E0xxpDTI&NR=1,
http://www.youtube.com/watch?v=EIgWUMdcQxI, a teď řízené demolice –
http://www.youtube.com/watch?v=5wwDF58Hw9M&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=rL8a_M_i5GM, http://www.youtube.com/watch?v=6BZTfBgf-0U,
http://www.youtube.com/watch?v=DDuUR7l3bgc, http://www.youtube.com/watch?v=nrn8NLCg3Fk,
http://www.youtube.com/watch?v=DsSH1vAtZoc, http://www.novinky.cz/koktejl/301751-demolicniexperti-selhali-misto-suti-po-sobe-zanechali-sikmou-vez.html,
http://www.youtube.com/watch?v=moc0KK4zYDk, http://www.youtube.com/watch?v=ugTZq1--2Jg takže jak vidno, ani řízené demolice, které provádějí experti, není tak snadné provést, aby budova nebo
konstrukce opravdu celá spadla do sebe. To, jak budova spadne, nezáleží jen na její konstrukci, ale předně
na míře poškození, a také na tom, kde a jak je budova poškozena.
Jistý naprostý laik, invalidní důchodce s výučním listem, bezprostředně po prvním shlédnutí kolapsu
severní věže na jednom autentickém videu prohlásil, že se jednalo o řízený odstřel a vzápětí dodal – ,,Vždyť
je to úplně průhledné! To nepozná jenom blbec!“ – Brilantní osvícená reakce!
Jistý vzdělaný člověk, profesor, provedl výpočet kolapsu věží WTC. Do svého výpočtu
zakomponoval údaj, podle kterého se po nárazu letadel do věží vylilo kolem 100 000 litrů leteckého
51
benzinu-kerosinu. Na základě svého výpočtu došel k výsledku, že věže nutně musely spadnout tak, jak
spadly, a to vlivem požáru. Jenže typy Boeingů, které měly narazit do věží, mají dvě nebo tři palivové
nádrže, dvě na křídlech a třetí uprostřed, z nichž každá má objem něco kolem 30 000 litrů. Navíc u letadel,
které narazily do věží, se jednalo o lety vnitrostátních linek, takže mohly mít pouze dvě nádrže, ale to je
otázka, možná měly všechny tři, ale před letem ani nemusely být plně natankované. Ale to je stejně celkem
irelevantní, protože maximum paliva, která letadla mohla v nádržích mít, mohlo být něco kolem 90 000 litrů
kerosinu. Při čemž je potřeba něco odečíst, neboť než letadla k věžím doletěla, tak nějaký kerosin byl
spotřebován. Kupříkladu Boeing 767-200, který narazil do jižní věže WTC, má maximální dolet 7300 km.
To znamená, že na plnou nádrž, tedy těch 90 000 litrů kerosinu, uletí maximálně 7300 km, což je zhruba
1233 litrů kerosinu na 100 km. Letadlo společnosti United airlines, let č.175, tedy tento typ Boeingu byl
unesen z Washingtonu, a než doletěl do New Yorku k jižní věži, tak uletěl zhruba 400-500 km, takže bylo
spotřebováno zhruba 5000-6000 litrů. Tedy z 90 000 litrů kerosinu máme jen 84 000-85 000 litrů. Podobně
tomu bude u letadla, které narazilo do severní věže. Pak je také z videí, zachycující náraz letadel do věží,
vidět, a to zvláště u jižní věže WTC, že velká část kerosinu vybouchla a vyhořela mimo budovy. Takže
jestliže se do věží vylilo něco kolem 40 000-60 000 litrů kerosinu, tedy zhruba polovina než uvádí pan
profesor, tak je to hodně. Některé zdroje uvádějí, že množství kerosinu, které se vylilo a vznítilo uvnitř věží
WTC, muselo být ještě daleko menší. Pak ovšem takovýto výpočet pana profesora je celkem k ničemu,
protože už od samotného počátku počítá se silně nadhodnoceným nesmyslným údajem.
Malé logické úvahy k nárazu letadel do věží – ,,Záblesky u letadel, viditelné těsně před jejich nárazy
do věží WTC, mohly být způsobeny odpálením řízených střel, které byly k letadlům nainstalovány. Jelikož
věže WTC byly postaveny tak, aby vydržely náraz Boeingů a ocelové obvodové pláště věží proti letadlům
fungovaly jako sítě, zřejmě by hrozilo, že při nárazu do věží by zadní části letadel zůstaly trčet ven z budov,
a pak by bylo poznat, že se nejedná o oficiální verzí uváděná unesená dopravní letadla, ale o nějaká bojová,
která byla ve skutečnosti, podle mnoha svědectví, použita. Řízené střely byly tedy odpáleny těsně před
nárazy letadel do věží, aby tak prorazily obvodové pláště budov, čímž letadlům v podstatě vyklestily cesty a
ta pak mohla zalétnout celá dovnitř budov. Uvnitř věží, v místech, kam měla narazit letadla, mohly být také
nainstalované bomby a k tomu ještě na obvodových sloupech řezací nálože, které by plnily obdobnou funkci
jako řízené střely a to i pro průlet křídel letadel skrze obvodové pláště. Někdo by mohl tvrdit, že se u
záblesků jednalo jen o zajiskření způsobené nárazy kovových předků letadel do kovových obvodových
plášťů budov, avšak na to se zdají být záblesky příliš velké a u severní věže je celkem evidentní, že
k záblesku došlo před nárazem letadla do věže, ale nikoliv při něm.“
Jistý pan architekt prohlásil – ,,Věže zkolabovaly vlivem nárazu letadla a následným ohněm, ti
teroristé věděli, co dělají, byli to vlastně chytří inženýři.“ No jasně, teroristé byli chytří inženýři z
Afghánistánu, zatímco ti, co ty budovy navrhovali, to byli blbečci z Harvardu! Další, neméně geniální výrok
pana architekta, tentokrát ke kolapsu trosky jádra chvíli po kolapsu severní věže – ,,Jádro si řeklo - nic mě
nepodpírá, jdu dolů také.“ Za prvé, jádro, což byla soustava ocelových sloupů a nosníků, tedy mrtvá hmota,
nemůže mluvit, a za druhé, jádro bylo doslova páteří budovy, neboť podle odborníků samo jádro neslo asi
50% hmotnosti celé budovy. Teoreticky to mohlo být však ještě více, protože o váhu pater se dělilo
v podstatě zhruba půl na půl s obvodovými sloupy, přičemž ale uvnitř jádra byly vodní nádrže, schodiště,
výtahové šachty, rozvodny vody, atd., což všechno muselo zátěži na jádro přidávat. Jádro samo bylo
podpěrou pro celou budovu, tedy nepotřebovalo být ničím podpíráno. Rozhodně dole v podzemí nebyla
parta nějakých 47 supermanů, kteří podpírali jádro, každý superman u jednoho sloupu, aby nespadlo. Jediné,
čím potřebovalo být jádro podpíráno, byly jeho vlastní základy. Pakliže podle pana architekta jádro nic
nepodpíralo a proto také spadlo, pak by to muselo znamenat jediné, že byly odstraněny jeho základy, a to
nejspíše odstřelením. A třetí výrok pana architekta – ,,Konstrukce věží WTC to byla vlastně roura v rouře.“
Dejme tomu, že by se o ocelovém obvodovém plášti věží WTC dalo hovořit jako o rouře s půdorysem
čtverce. Jenomže roury bývají duté, avšak ocelové jádro věží WTC nebyla dutá roura. Ocelové jádro nemělo
sloupy zbudované jen po obvodě a uprostřed nic, ale jádro byl v podstatě les sloupů, les s půdorysem
obdélníku, přičemž sloupy byly různě pospojované nosníky. Tedy žádná roura v rouře. Nejdříve se někteří
odborní zastánci oficiální verze snažili přesvědčit lidi, že věže WTC měly nosnou konstrukci jen
z obvodových sloupů a uprostřed nic, takže o věžích WTC říkali, že to byly jen duté roury, když se ale
profláklo, že ve věžích WTC bylo také ocelové jádro, které muselo za těch zhruba třicet let provozu věží
vidět možná desítky milionů lidí, tak pan architekt a jiní odborníci zase přišli s tvrzením, že se jednalo o
rouru v rouře. Tento pan architekt byl členem týmu, který si najal pronajímatel komplexu budov WTC Larry
Silverstein, aby mu zjistil příčinu kolapsu věží WTC a budovy WTC 7 (viz –
52
http://www.youtube.com/watch?v=EMNLlwmGHMU - v čase mezi 3:30-4:15). Verdikt tohoto týmu byl, že
se jednalo o kolaps následkem nárazů letadel a následného ohně vinou teroristů. Díky tomuto verdiktu mohl
pan Silverstein uplatnit nárok na pojistku, která mu vynesla několik miliard, a otázkou je, kolik to vyneslo
dotyčnému týmu. Aniž by bylo úmyslem vznést proti někomu podezření, je zde možný střet zájmů tohoto
pana architekta.
Názory k útoku letadel na věže a k odstřelu věží – ,,Předpokládejme, že kolapsy věží WTC byly
způsobeny předem připravenými řízenými demolicemi na rozkaz jistých konspiračních spiklenců, což se
zdá být celkem jasné. Pokud konspirační spiklenci chtěli odstřely věží úspěšně dosáhnout jejich totálního
zničení, museli přípravy demolic provést určitými konkrétními způsoby a odstřely spustit od určitých míst, a
jestliže chtěli řízené demolice věží provést navíc tajně, museli vytvořit patřičné kamufláže, resp. falešné
příčiny jejich kolapsu. K tomu jim tedy posloužily nárazy letadel s případnými následnými požáry, pak však
s odstřely věží bylo nutno začít alespoň zhruba v místech nárazů letadel, a v takovém případně nemohli
letadla řídit nějací islámští teroristé, ale sami konspirační spiklenci, neboť jedině oni přesně věděli, odkud
mají naplánované začátky odstřelů věží, a mohli tak zajistit, aby do těchto míst letadla narazila. Také je
možné, že jižní věž byla odstřelena jako první proto, neboť hrozilo, že v ní budou brzy uhašeny všechny
ohně, poté by bylo obtížné obhájit její kolaps jako důsledek ohněm oslabené ocelové konstrukce“
Dva postarší velmi blízcí přátelé, muž a žena, koncem prosince roku 2012 sledovali televizní kanál
ČT24, ve kterém na dolní liště proběhla tato zpráva – Američtí odborníci se snaží najít způsob, jak řešit
fiskální krizi. Jelikož však žena nerozuměla termínu “fiskální“, tak se svého přítele zeptala na smysl zprávy
– ,,Karle, co to znamená?“ A Karel odpověděl – ,,To znamená, že budou bourat další věž!“
Kap. 32. – Všechno je jednou poprvé:
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz
letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze tři výškové budovy na světě s ocelovou či ocelbetonovou konstrukcí zkolabovaly totálně vlivem ohně a dalšího poškození. – Byly to budovy WTC 1,
WTC 2 a WTC 7.
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz
letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze u tří z těchto budov mnoho stovek svědků, mezi
nimi i policisté, hasiči a agenti FBI, shodně vypovědělo, že před kolapsy nebo během nich slyšeli či viděli
exploze, některé mohutné či podivné, z nichž mnohé zněly jako výbuchy bomb. – Bylo to u budov WTC 1,
WTC 2 a WTC 7.
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz
letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze tři z nich zkolabovaly přesně jako při řízené
demolici se všemi jejími charakteristikami, což potvrdili mnozí experti na řízené demolice a výbušniny, jako
např. Danny Jowenko, Tom Sulivan, Mike Tyler, Steve Luce, Van Romero, Mark Loizeaux, aj., a další
stavební inženýři, statici a fyzici, jako např. David Chandler, Daniel Barnum, Steven Jones, Robert
Bowman, Richard Gage, aj. – Byly to budovy WTC 1, WTC 2 a WTC 7.
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov vlivem ohně a případně dalšího
poškození. Ovšem pouze u tří z těchto budov byla v jejich troskách po 6-8 týdnech od jejich kolapsu
nalezena jezera roztavené oceli, která se v troskách přelévala jako láva v sopce. – Bylo to u budov WTC 1,
WTC 2 a WTC 7.
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov vlivem ohně a případně dalšího
poškození. Ovšem pouze u tří z těchto budov trvaly ohně v troskách až 99 dní. – Bylo to u budov WTC 1,
WTC 2 a WTC 7.
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz
letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze u tří budov došlo při jejich kolapsu v podstatě
k porušení fyzikálních zákonů, kupř. 3. Newtonova zákona, což potvrdili mnozí odborníci, jako např. Ing.
Doc. Ivan Němec, Martina Juráňová, Steven Jones, Richard Gage, aj. – Bylo to u budov WTC 1, WTC 2 a
WTC 7.
Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz
letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze u dvou z těchto budov byla při jejich kolapsu
většina stavebního materiálu rozmetána stovky metrů a rozprášena kilometry do okolí. – Bylo to u budov
WTC 1 a WTC 2.
Tedy co bychom si o tom měli myslet? Přesto se lze setkat s reakcemi, že “všechno je jednou poprvé“.
53
Že všechno je jednou poprvé? A hned třikrát, v jeden a tentýž den, na jednom a tomtéž místě? Navíc u
budov, které byly význačnými symboly a politicky a ekonomicky důležité? No zřejmě od 11. září 2001
musíme při kolapsech budov počítat s porušením fyzikálních zákonů.
Rozumný člověk, obzvláště křesťan, může věřit, dejme tomu, na zázraky, ale ne na nepravděpodobné,
natož na fyzikálně nemožné, nebo na nějaké mnohonásobné podivuhodné náhody a shody okolností, kterých
by v případě pravdivosti oficiální verze celé události 11. září musel být opravdu bezpočet.
Někdo by mohl namítnout, že je nesmyslné, aby vlády a média oficiálně veřejně šířily verzi, která by
podmiňovala matematicky vysoce nepravděpodobné a fyzikálně nemožné jevy. Tak si připomeňme, že již
v druhé polovině 19. století Louis Pasteur objevil zákon biogeneze, kterým v podstatě prokázal, že život
může vzniknout jen ze živého, tedy život nemůže vzniknout z mrtvé hmoty. I další jiné přírodní zákonitosti
(genetika, entropie, atd.) možnost náhodného evolučního vzniku života vylučují. Přesto většina vědců, médií
a vlád šíří teorii, že život se vyvinul náhodnou evolucí, při které mrtvá hmota za pomoci vodičky, teploučka
a zářeníčka sama ožila. A mnoho lidí tomu bezmezně věří. Tedy tak, jako mnozí lidé věří matematicky
vysoce nepravděpodobnému a fyzikálně nemožnému náhodnému evolučnímu vzniku života, než aby si
připustili existenci Boha a jeho stvořitelský akt, tak obdobně mnozí lidé věří matematicky vysoce
nepravděpodobné a fyzikálně nemožné oficiální verzi události 11. září 2001, než by si připustili možnost
rozsáhlého konspiračního spiknutí různých mocenských skupin. A zrovna tak, jako jsou odpůrci náhodného
evolučního vzniku života považováni za hlupáky, kreacionističtí vědci ztrácejí granty, bývají vyhazováni ze
zaměstnání a bývá jim znemožňováno veřejné publikování, tak stejně tak jsou za hlupáky považováni
odpůrci oficiální verze 11. září, je jim znemožňováno veřejně vystupovat a vypovídat, bývají vyhazováni ze
zaměstnání a nebo jsou různými způsoby perzekuování, pronásledováni či dokonce likvidováni.
Kap. 33. – Psychologie provedení útoku na WTC:
Jistý mladý člověk dne 11. září 2001 zapnul televizor právě v okamžiku, kdy v přenosu jedna z věží
WTC začala kolabovat. Jeho první spontánní reakce byla, že se bezpochyby jedná o řízený odstřel, dokonce
byl i nadšený a divil se, proč Američané tuto věž strhávají. Pak proběhla zpráva, že do obou věží narazila
letadla, a že se jedná o teroristický útok. To ho zarazilo, vystrašilo, začal o své prvotní reakci na kolaps věže
pochybovat, a nakonec víceméně uvěřil oficiální zprávě. Ale dnes je hluboce přesvědčen, že jeho prvotní
spontánní intuitivní reakce, že se jednalo o řízený odstřel, a to u obou věží, byla správná. Je to v podstatě
díky tomu, že při prvotní reakci na kolaps jedné z věží WTC nebyl ovlivněn tím, co před kolapsy věží
předcházelo, tudíž reagoval přirozeně, spontánně a nepředpojatě. Proto je také dost možné, že spousta lidí
nevěří možnosti řízených odstřelů věží, neboť jejich uvažování je ovlivněno tím, co u věží předcházelo, tedy
náraz letadel a následný oheň, a pak také tím, co bezprostředně následovalo, tedy velká mediální kampaň o
teroristickém útoku.
V možnost řízeného odstřelu věží WTC mnoho lidí nevěří také paradoxně proto, že byl proveden za
bílého dne v podstatě skoro celému světu na očích. Tudíž určitých zcela zřejmých jevů, typicky
charakterizující řízené demolice, si při kolapsu věží mnoho lidí nevšimlo, dívali se na to, ale přesto to
neviděli, a možnost řízené demolice si mnohdy nechtějí připustit, neboť se jim to zdá nemožné. Naopak,
kdyby byl útok na věže a jejich odstřel, tedy pokud by to bylo možné, proveden v noci, beze svědků a bez
pořízení videozáznamů, a následující den by byla jen podána veřejnosti falešná oficiální zpráva o
teroristickém útoku na věže a jejich kolapsu v důsledku nárazu letadel a ohně, nezpůsobilo by to u veřejnosti
tak silný děsivý psychologický účinek, neboť pokud takovouto hrůzu lidé uvidí na vlastní oči, vyděsí je to
více, než když o tom jen uslyší, ale zároveň by to s největší pravděpodobností vzbudilo mnohem větší
podezření, že se jednalo o podvod, neboť co se děje potajmu pod rouškou noci je zpravidla více podezřelé,
než to, co se děje za bílého dne, nebo-li má-li být před lidmi něco skryto, je nejlepší postavit jim to na oči.
Jde o psychologické působení na veřejnost a manipulaci s jejím míněním. Konspiračním spiklencům
se útokem na věže WTC a jejich odstřelem za bílého dne podařilo zblbnout a vyděsit v podstatě celý svět,
jednalo se tedy nejspíše o útok a konspirační spiknutí proti celému světu, možná konspirační spiklenci měli
a mají s celým světem své tajné zločinecké plány.
Kap. 34. – Chytří inženýři v akci:
Údajní teroristé, kteří měli spáchat útok 11. září, byli označeni jako chytří inženýři, kteří přesně
věděli, co dělají, avšak když se více zamyslíme nad celou událostí, zjistíme, že pokud opravdu za tímto
útokem stáli islámští teroristé, pak by se svým provedením jednalo o na hlavu postavené teroristické akce.
54
Motivem teroristů k provedení tohoto útoku mohla být samozřejmě pouhá nenávist vůči západnímu
světu, konkrétně Americe, avšak u tak kolosálního útoku muselo být teroristům jasné, že poštvou proti sobě
největší velmoc světa i s jejími spojenci a tím tak možná velkou část muslimského světa a své teroristické
sítě uvrhnou do zkázy.
Ale dejme tomu. Ovšem teroristům většinou jde o to, zabít co nejvíce lidí a napáchat co nejvíce
škody. Pro tento účel si mohli vybrat jiné cíle, kupříkladu jadernou elektrárnu v blízkosti New Yorku, nebo
také mohli větší množství nějakého jedu nalít do vody ve vodárnách pro pitnou vodu, atd. Těmito v zásadě
jednoduššími způsoby by mohli usmrtit jistě mnohem více lidí, než útokem na věže WTC a Pentagon.
Pokud by chtěli zaútočit na nějakou vládní budovu, aby tak dali najevo nenávist vůči americké vládě, tak
mohli zaútočit na jistou budovu nedaleko New Yorku, kde se právě 11. září 2001 konala konference za
účasti velké spousty členů americké vlády. Zkrátka mohli si vybrat mnoho jiných cílů pro své útoky,
kterými by dosáhli mnohem větších škod a ztrát na životech Američanů.
Ale dejme tomu, že chtěli zaútočit na věže WTC, protože to byly budovy, které symbolizovaly
Ameriku. Pak je ale divné, proč s letadly narazili do věží tak vysoko. Pro účel zabít co nejvíce lidí a
napáchat co nejvíce škod by bylo lepší narazit s letadly do věží co nejníže, což bylo možné, neboť od
západu nebyly věže WTC téměř kryty vysokými budovami (viz –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOC_Lower_Manhattan_New_York_City_World_Trade_Center_
August_2001.jpg,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_trade_center_new_york_city_from_hudson_august_26_200
0.jpg, http://richard-seaman.com/Wallpaper/USA/Cities/NewYork/LowerManhattanFromNj.jpg). Teroristé
mohli věže nabourat klidně o 150-200 metrů níže, tím by v budově od místa nárazu až po střechu uvěznili
více lidí, a na místo nárazu by byl obrovský tlak vysokého vršku budovy. Kdyby v důsledku toho měly
budovy spadnout, tak by s největší pravděpodobností přepadly na stranu a mohly by tak s sebou strhnout
ještě i jiné domy, což by způsobilo mnohem větší ztráty na životech a rozsáhlejší škody na majetku. I když
samozřejmě budovy byly postavené tak, aby vydržely náraz Boeingu do kteréhokoliv místa, ale pro teroristy
by bylo přece logické takto uvažovat.
Obdobně je tomu u Pentagonu. Teroristé mohli s letadlem narazit do vyšších pater nebo do střechy,
čímž by dosáhli větší škody na majetku a ztráty na životech. Takovýto útok by byl také snadnější a
technicky proveditelný, oproti útoku, který měl být údajně teroristy ve skutečnosti proveden.
Na následujících internetových stránkách jsou zachyceny trasy unesených letadel z 11. září 2001.
Let č. 11 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AA11_path.svg, let č. 175 –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UA175_path.svg, let č. 77 –
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flightpath-AA77.gif, let č. 93 –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UA93_path.svg. Z tras letadel je jasné, že únosci s letadly zbytečně
bloumali nad USA. Logické by bylo, že po zmocnění se letadel, které bylo provedeno nedlouho po jejich
startu, by teroristé s nimi letěli nejkratší možnou cestou ke svým cílům, protože jakýmkoliv zdržením ve
vzduchu by riskovali, že je dostihnou stíhačky a sestřelí.
Na základě těchto skutečností se tyto údajné teroristické útoky jeví být celým svým provedením velmi
podivné, nelogické a podezřelé. To opět signalizuje, že tyto útoky neprovedli žádní teroristé, ale někdo jiný,
kdo měl kupř. zájem na zničení účetního oddělení v budově Pentagonu a tím důkazů o ztrátě 2.3 bilionu
dolarů, a zájem na kompletní destrukci věží WTC, která šla skrytě a úspěšně provést řízenou demolicí
s největší pravděpodobností jen tehdy, pokud by se s odstřelem začalo ve vyšších patrech, a nikoliv níže,
jinak by hrozilo překlopení věží na stranu. Jelikož jako kamufláž odstřelu věží WTC bylo použito nárazu
letadel, a s odstřelem bylo nutno začít zhruba v místech nárazu, pak letadla musela narazit do vyšších pater.
Tedy ti, co provedli tyto útoky, uvažovali jinak, než jak by uvažovali běžní teroristé, neboť měli své
určité důvody, tajné plány a cíle.
Kap. 35. – Operace pod falešnou vlajkou:
Operace pod falešnou vlajkou, nebo také operace pod cizí vlajkou (angl. false flag operation) je tajná
operace vedená vládou, korporací, nebo jinou organizací, která je navržena, aby se jevila tak, že je
provedena někým jiným. Operací pod falešnou vlajkou bylo několikrát použito např. v druhé světové válce.
Mezi operace pod falešnou vlajkou také patří – Mukdenský incident, který byl v roce 1931 záminkou ke
vstupu japonských vojsk do Mandžuska, o šest let později japonští úředníci falešně ohlásili únos japonského
vojáka během incidentu na mostě Marka Pola, což se stalo záminkou pro druhou čínsko-japonskou válku.
Mainilský incident, během kterého sovětské dělostřelectvo fingovaně napadlo sovětskou příhraniční vesnici
55
Mainila, což vedlo k rozpoutání Zimní války. Zapálení budovy Reichstagu v roce 1933, kterého bylo
využito nacisty k potlačení osobních svobod v Německu, přičemž z požáru byli obviněni komunisté.
Nacistickým Německem fingované přepadení vysílačky v Gliwicích v srpnu 1939, což vedlo z rozpoutání
druhé světové války. Atd.
Americká operace pod falešnou vlajkou – Operace Gladio. Operace Gladio je nesporný historický
fakt. Gladio byla součástí poválečného programu vytvořeného CIA a NATO pravděpodobně ke zmaření
budoucí sovětsko-komunistické invaze nebo vlivu do Itálie a západní Evropy. Ve skutečnosti se z operace
stala státem sponzorovaná pravicová teroristická síť, zahrnující operace pod falešnou vlajkou a rozvracování
demokracie. Existence Gladia byla potvrzena a přiznána italskou vládou v roce 1990, poté co soudce Felice
Casson objevil tuto síť v průběhu jeho vyšetřování pravicového terorismu. Italský premiér Giulio Andreotti
připustil existenci Gladia, ale snažil se minimalizovat jeho význam. Zdá se, že hlavní funkcí skupin Gladio
v případě neexistence sovětské invaze byla diskreditace levicových skupin a politiků užíváním strategie
napětí, zahrnující i terorismus pod falešnou vlajkou. Strategie napětí je koncept pro kontrolu a manipulaci
veřejného mínění skrze využívání strachu, propagandy, agentů provokatérů, terorismu, atd. Cílem bylo
vštípit strach do populace a přitom falešně obviňovat levicové politické oponenty z teroristických krutostí.
Gladio a jeho skryté sítě mohou být jedním z historicky nejvíce přijatým či potvrzeným příkladem terorismu
pod falešnou vlajkou. Itálie, 1969 – masakr v Piazza Fontana v Miláně zabil 16 lidí a těžce zranil 80 lidí.
Během výslechu vypověděl pravicový extrémista generál Giandelio Maletti, bývalý šéf italské
kontrarozvědky, že masakr byl proveden italskou skrytou armádou a pravicovými teroristy na příkaz tajné
služby CIA s cílem zdiskreditovat italské komunisty. 2. srpna 1980, bombové útoky na Boloňském
vlakovém nádraží, které zabily 85 lidí, jsou široce uznané jako operace Gladia. Ačkoliv z nich byli původně
obviněny komunistické Rudé brigády, nakonec byli jako viníci odhaleny pravicové a fašistické elementy.
Dva italští agenti tajné služby a hlava nechvalně známé zednářské lóže P2 Licio Gelli byli odsouzeni v
souvislosti s atentáty. Nalezené spojení s Boloňským atentátem je potenciálně nejzávažnější ze všech
obvinění proti Gladiu a přišlo jen dva dny poté, co italský premiér Giulio Andreotti vyjasnil jméno Gladio v
projevu parlamentu, při čemž tvrdil, že tajná armáda se neodchýlila od oficiálních vojenských instrukcí
NATO. 1985 v Belgii zaútočila tajná armáda a náhodně střílela nakupující v supermarketu, 28 jich zabila a
zanechala mnoho zraněných. Vyšetřování spojilo teror se spiknutím mezi belgickou skrytou SDRA8,
belgickým četnictvem SDRA6, belgickou pravicovou WNP a tajnou službou Pentagonu DIA. Výpověď
Vincenza Vinciguerra, krajně pravicového teroristy spojeného s Gladiem, který si odpykává doživotní trest
za zabití 3 policistů bombou v autě – ,,Důvod byl poměrně jednoduchý. Měli donutit tyto lidi, italskou
veřejnost, aby se obrátila na stát a žádala větší bezpečnost. Je to politická logika, která leží za všemi těmito
masakry a bombovými útoky, které zůstávají bez trestu, protože stát nemůže označit sám sebe jako
zodpovědného za to, co se stalo.“ Vinciguerra také udělal toto prohlášení deníku Guardian – ,,Teroristickou
linii následovali kamuflovaní lidé, lidé patřící do bezpečnostního aparátu, nebo ti, kteří byli propojení se
státním aparátem skrze vztah nebo spolupráci. Já říkám, že každé jednotlivé násilí, které následovalo od
roku 1969, patřilo do jedné, organizované sítě. Avanguardia Nazionale, jako Ordine Nuovo (hlavní
pravicová teroristická skupina aktivní během 70. let) byly mobilizovány do bitvy jako součást antikomunistické strategie pocházející nikoliv z organizací oddělených od orgánů moci, ale z vnitřku samotného
státu a konkrétně z oblasti státních vztahů v rámci Severoatlantické aliance (NATO).“ V roce 1990
Evropský parlament schválil rezoluci odsuzující Gladio. Usnesení požadovalo plné vyšetřování a celkové
odstranění polovojenských struktur už zapojených, nebo které se ještě měly zapojit. Operace podobné
Gladiu byly objeveny po celé Evropě, včetně Francie, Belgie, Dánska, Nizozemska, Norska, Německa,
Švýcarska, atd.
Americká operace pod falešnou vlajkou – Operace Northwoods. Northwoods je název tajného
dokumentu, který vytvořil americký generální štáb USA v roce 1962. Dokument obsahoval návrh vojenské
operace, iniciované armádou Spojených států. 13. března 1962 jej ministru obrany Robertu McNamarovi
předložil předseda sboru náčelníků štábu, Lyman Lemnitzer. McNamara tento návrh ovšem zamítl. Plán
viděl i prezident John F. Kennedy, osobně ho zamítl a navíc zbavil Lemnitzera velení. Operace Northwoods
nebyla nikdy realizována. Po čtyřiceti letech, tedy v roce 2002, vlastně rok po 11. září, byly její plány
odtajněny. Tento plán patří mezi tzv. false flag psy-op – operace pod falešnou vlajkou-psychologické
operace, jejichž cílem je manipulace veřejného mínění vlivem nějakého neočekávaného nebo např.
traumatizujícího podnětu. Účelem akcí, které operace Northwoods plánovala, bylo získat všeobecnou
podporu americké veřejnosti pro vojenskou invazi na Kubu. Uvedené prostředky zahrnovaly i fingované
teroristické akce na území USA proti vlastním obyvatelům, počítající až se stovkami obětí. Dokument
56
navrhoval použití teroristických útoků v okolí základny Guantánamo Bay, jako záminku pro vojenskou
intervenci proti Kubě. Plán zahrnoval – Rozšířit zvěsti o tom, že Kuba používá konspirační rádio.
Zinscenovat útok uvnitř základny za pomoci spřátelených Kubánců. Vyvolání nepokojů u hlavní brány.
Vyhodit do vzduchu munici a založit ohně. Provést sabotáže na letadlech a lodích. Zaútočit na základnu
pomocí minometů. Potopit loď a provést pohřeb domnělých obětí. Připravit teroristické útoky v Miami,
Floridě a Washingtonu D.C. A konečně, zničení dálkově řízeného letadla nad kubánskými vodami. Cestující
budou federální agenti převlečení za vysokoškoláky na dovolené. Na letecké základně v Eglinu bude
zhotoven duplikát letadla, včetně barvy a registrace, ve skutečnosti patřící CIA. Duplikát bude nahrazen
původním letadlem a osazen cestujícími. Původní letadlo se změní na dálkově ovládané. Obě se setkají na
jih od Floridy. Letadlo s pasažéry přistane v Eglinu, kde je vyloží a navrátí se mu původní status. Dálkově
ovládané letadlo převezme původní letový plán a nad kubánskými vodami vyšle signál MAYDAY, ještě
předtím, než ho na dálku odpálí. Viz – http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/955-operacenorthwoods.aspx, http://www.sckpkarvina.estranky.cz/clanky/skudci-kubanske-revoluce/operacenorthwoods---fikce-_.html.
Zde je vidět, že útok z 11. září 2001 víceméně není něčím novým pod sluncem, je to taková vylepšená
a rozšířená forma operace Northwoods. Paradoxně neuskutečnění a také utajení plánu operace Northwoods
do jisté míry a u mnoha lidí zaručilo věrohodnost a zdání určité originality, jedinečnosti a novoty oficiální
verze operace 11. září, neboť kdyby byla operace Northwoods původně uskutečněna, jistě by vzbuzovala
mnohá podezření, zřejmě by vznikaly různé konspirační verze a po čase by určitě došlo i k částečnému nebo
úplnému odhalení a zjištění, že se jednalo o inside job, a pak by již nešlo uskutečnit operaci 11. září
s obdobným mustrem, protože by okamžitě bylo jasné, že se jedná o podobný typ operace pod falešnou
vlajkou, jako byla operace Northwoods, a tedy opět o inside job. Zpravidla po 40-ti letech dochází
k otevírání tajných archivů a dokumentů, a tudíž není nezajímavé i to, že operace 11. září byla uskutečněna
až 39 let po plánu operace Northwoods, ale zároveň pouhý 1 rok před jejím odtajněním, tedy na poslední
chvíli. Po odtajnění operace Northwoods by byl opět problém uskutečnit operaci 11. září s co nejmenším
rizikem nevěrohodnosti její oficiální verze.
Kap. 36. – O konspiračních teoriích:
Popírání oficiální verze teroristického útoku 11. září a vytváření alternativních vysvětlení celé
události a nebo jen jejích jednotlivých částí se považují za konspirační teorie. A na základě zkušeností a
mnoha zjištění se často konspirační teoretik označuje jako idiot, magor, sociopat, obšoust, fantasta, antiamerikanista, hysterik neschopný se vyrovnat se ztrátou blízkých, chorý mozek, protestant, paranoik,
fanatik, neuctivý k obětem 11.září, šťoural, který se rýpe stále v minulosti, nebezpečný psychopat,
potenciální vrah, mohl by i nějakého domnělého původce spiknutí napadnout a zabít ho. A za konspiračního
teoretika se dá považovat v podstatě každý člověk, kdo jakýmkoliv způsobem zpochybňuje oficiální verzi
11. září.
Zde je komentář velmi populárního, mediálně známého Mudr. Cimického ke konspiračním teoriím,
ve kterém tvrdí, že konspirační teorie šíří vyšinutí jedinci – http://vera-tydlitatova.eblog.cz/jiri-bob-ashercimicky-konspiracni-teorie-siri-vysinuti-jedinci. Mimochodem Mudr. Cimický je básník, prozaik,
překladatel, psychiatr, bývalý primář rehabilitačně resocializačního oddělení Psychiatrické léčebny
Bohunice, prezident České sekce Mezinárodní frankofonní psychiatrické asociace, člen Francouzské
psychiatrické společnosti, člen Obce spisovatelů, člen Obce překladatelů, člen Syndikátu novinářů, a také
bývalý důvěrník STB s evidenčním číslem 46485 a s krycím jménem Pinel.
Zde je naprosto skvělý článek pana Bartoše o konspiračních teoriích –
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/879-konspiracni-teorie-kdo-je-tady-prostoduchy-.aspx. I mnohé
komentáře k tomuto článku jsou velmi zajímavé a trefné. Také zde je zajímavý článek –
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2473-studie-konspiracni-teoretici-jsou-zdravi-a-ti-vladouzmanipulovani-jsou-potrhli-a-nepratelsti.
Americký prezident Franklin D. Roosevelt kdysi řekl – ,,V politice se nic neděje náhodou, jestliže se
něco stane, můžete si být jisti, že to tak bylo naplánováno.“
Bývalý britský ministr financí a obrany Denis Healey prohlásil – ,,Světové události se nedějí náhodně,
jsou zorganizovány, ať se to již týká národních otázek nebo obchodu, a většina z nich je zinscenována a
řízena těmi, kdo tahají za šňůrku u měšce.“
Bývalý poradce prezidenta Ronalda Reagana a jeden ze zakladatelů tzv. reagonomiky Paul Craig
Roberts vysvětloval, že slovo “konspirační teorie“ prodělává neustále významový posun, kdy konspirační
57
teorie už neznamená jen událost vysvětlená konspirací, ale už i jakékoliv vysvětlení nebo i fakt, který se na
krok uchýlil od vládního vysvětlení a vysvětlení pasáků vládních médií. Jako příklad uvedl, že on-line
vysílání ruské televizní stanice RT (Russia Today) byla dána na roveň konspiračním teoriím ze strany listu
New York Times jednoduše proto, že RT referovala o zprávách a názorech, o kterých New York Times
nereferoval a které americká vláda neschválila. Jinými slovy, jakmile se pravda stane vládě a jejímu
ministerstvu propagandy nepohodlnou, tak se pravda redefinuje jako konspirační teorie, tedy absurdní a
směšné vysvětlení, které bychom měli ignorovat. V dnešní Americe a ve vzrůstající míře po celém
západním světě se skutečná fakta a pravdivá vysvětlení vykazují do hájemství potrhlostí. Jen lidé, kteří věří
lžím, jsou sociálně schváleni a akceptováni jako vlastenečtí občané, tvrdí P. C. Roberts, který si stěžoval na
to, že opačný než oficiální názor na problematiku 11. září se do amerických oficiálních médií vůbec
nedostane.
Bývalý agent CIA Michael Hasty prohlásil – „Kdykoli slyším, že někdo shazuje zajímavé teze tím, že
se jedná o konspirační teorie, obvykle to znamená, že se někdo dostal k pravdě až příliš blízko.“
Kanadský filozof, spisovatel, literární kritik a mediální teoretik, Marshall McLuhan kdysi prohlásil –
,,Jen malá tajemství je potřeba chránit, ta velká chrání nedůvěřivost veřejnosti.“
Kdysi J. Edgar Hoover, první a nejdéle sloužící ředitel americké agentury FBI řekl památnou větu –
,,Individuum je hendikepováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit
tomu, že existuje.”
Je docela možné, že termín “konspirační teorie“ byl cíleně vytvořen a nebo zneužit určitými
mocenskými kruhy k diskreditaci pro ně nepohodlných pravd a lidí, kteří pravdu hledají. Podle politologa
Lance deHaven-Smithe tento termín vynalezla a do širokého oběhu zavedla CIA, aby očernila a pomluvila
lidi kladoucí otázky o vraždě JFK – „Kampaň CIA za popularizaci termínu “konspirační teorie“ a za
přetvoření víry v konspirace v předmět zesměšňování a nepřátelství musí být bohužel považována za jednu
z nejúspěšnějších propagandistických iniciativ všech dob.“ Termín “konspirační teorie“ funguje mnohdy
skoro jako hypnotizující čarovná formulka či zaklínadlo sloužící pro manipulaci a umrtvení lidské mysli a
k vymývání mozků.
Některé konspirační teorie jsou opravdu bláznivé a silně přitažené za vlasy, i když to ještě nutně
nemusí znamenat, že jsou zcela nepravdivé. Je však ale možné, že některé tyto bláznivé, ujeté a vlastně
falešné konspirační teorie šíří právě strůjci konspiračních spiknutí a to proto, aby zdiskreditovali všechny
ostatní konspirační teorie, tedy i ty pravdivé. Je nutné umět se v konspiračních teoriích ale i v oficiálních
verzích daných událostí zorientovat, a naučit se rozlišit a rozpoznat, která konspirační teorie je postavena na
vodě a která na opravdových faktech, důkazech, indiciích, atd.
Přesto bohužel překrucováním faktů, nesmyslnými vysvětleními či hypotézami, uváděním
nesprávných údajů, atd., věrohodnosti konspiračních teorií mnohdy velmi škodí sami konspirační teoretici,
avšak zrovna tak věrohodnosti oficiálních verzí často velice škodí sami zastánci oficiálních verzí.
Také existují jedinci, kteří konspiračními teoriemi přímo žijí, pomalu v každé události a za každou
státní či jinou institucí vidí konspirační spiknutí. Toto je však již nebezpečné, zejména psychicky, ale i
duchovně a také to člověku brání vidět svět kolem sebe objektivně, reálně a rozumně. Takovéto extrémní a
přehnané vytváření obzvláště šílených konspiračních teorií též škodí podkopáváním důvěryhodnosti a
vážnosti pravdivých zjištění a tvrzení mnohých upřímných lidí v jejich upřímné snaze o nalezení skutečné
pravdy. Následně si také mnoho lidí pomyslí, že většina nebo dokonce všechny konspirační teorie jsou
nesmyslné a nepravdivé, což je může odradit od dalšího zkoumání daných událostí a snahy nalézt pravdu, a
nadále mohou polopravdivým či nepravdivým oficiálním verzím pod tlakem vládních a mediálních
psychologických manipulací nekriticky uvěřit.
Mnoho lidí také věří oficiálním verzím určitých událostí, neboť nemají možnost dobrat se k mediálně
nezveřejněným informacím, které s nimi souvisejí. Avšak jsou i tací, kteří přestože tuto možnost mají, tak
podezřelé okolnosti, které mnohdy jednoznačně oficiální verzi zpochybňují či vyvracejí, považují za
nesmyslné konspirační teorie a nadále slepě věří oficiální verzi. Může tomu být i proto, že chtějí za každou
cenu zůstat tzv. korektní, a nechtějí se před veřejností v médiích či před svými kolegy, atd., zdiskreditovat
tím, že by byli považováni za konspirační teoretiky. Zde je vhodné dodat, že člověku by vždy mělo více
záležet ne na tom, co si o nich myslí lidé, ale na tom, co si o nich myslí Bůh a také by jim mělo záležet na
pravdě.
Neschopnost některých lidí uvažovat objektivně a zdravým rozumem o jistých událostech v nich
může vytvořit fixní ideu, že všichni, kdo jakýmkoliv způsobem zpochybňují oficiální verze těchto událostí,
vlastně jen vytvářejí nesmyslné konspirační teorie, a tím i určitá mediálně nezveřejněná fakta, důkazy,
58
indicie, výpovědi, budou považovat za konspirační teorie, byť by zcela evidentně vyvracely oficiální verzi
dané události.
Svým způsobem to jsou jako dvě strany jedné mince. Na jedné straně hrozí nebezpečí fanatického
vytváření všelijakých konspiračních teorií, které může přerůst až do určitého negativního psychického i
duchovního stavu a neobjektivního paranoidního vnímání okolního světa, na druhé straně hrozí nebezpečí
slepé bezmezné víry v mnohdy nepravdivé oficiální verze a rezolutního odmítání možnosti alternativních
vysvětlení a konspiračních spiknutí, což může vést k přehlédnutí případných přicházejících událostí nebo
změn, které mohou být ekonomicky, politicky či duchovně negativní a nebezpečné. Pokud se člověk chce
těmto dvěma extrémům vyhnout, dobrat se pokud možno co nejblíže k pravdě a vidět svět reálně, musí se
naučit pohybovat se v podstatě na hraně této mince, k čemuž je však potřeba dokázat se dívat na všechny
strany otevřenýma očima, vše hodnotit objektivně, používat zdravý rozum, a předně důvěřovat Bohu a
spoléhat na vedení Duchem Svatým, neboť jedině toto může člověka nejspolehlivěji ochránit před
nebezpečím jedné či druhé strany mince.
Kap. 37. – Námitky:
Mnozí lidé konspiračním teoriím nevěří, považují je za nesmyslné a konspiračním teoretikům se
vysmívají.
Nicméně dnes je již známé, že o útoku Japonska na americkou vojenskou základnu Pearl Harbour dne
7. 12. 1941 jistí členové amerického vojenského velení věděli dopředu, ale úmyslně nepodnikli nic proti, ani
diplomatickou cestou, aby tak získali záminku pro válku s Japonskem.
Jiný příklad, 22. 11. 1963 byl spáchán v texaském městě Dallas ve 12:30hod atentát na prezidenta
Johna F. Kennedyho, právě když projížděl ve své limuzíně se svojí manželkou, s texaským guvernérem
Johnem Conallym a jeho manželkou, a se svým řidičem Williamem Greerem a agentem Royem
Kellermanem. Podle původní oficiální verze byl Kennedy zastřelen Lee Harvey Osvaldem, členem námořní
pěchoty USA. Tehdy ale mnozí lidé o této oficiální verzi pochybovali a tvrdili, že za vraždou Kennedyho
stojí nějaké mocenské skupiny a jedná se o konspirační spiknutí. Sklidili však za to posměch od zastánců
oficiální verze. Ovšem v současnosti existuje pravé autentické video vraždy J. F. Kennedyho –
http://www.youtube.com/watch?v=c6mqAtHWdF0&feature=player_embedded - kde je vidět, že
Kennedyho zastřelil jeho vlastní řidič. V čase mezi 0:06-0:07, kdy se prezidentova limuzína schová kameře
za cedulí, je prezident Kennedy zasažen kulkou do vrchní části zad, kulka mu prošla jeho krkem a vyšla ven
jícnem. Střelcem byl Lee Harvey Osvald, který měl pistoli zabudovanou v kameře. Dále je vidět, jak se
prezident Kennedy snaží roztáhnout si oblek u krku a hlava mu posléze padá na jeho manželku, která sedí
vedle něho. Toutéž kulkou byl údajně zasažen i guvernér Conally, který seděl před Kennedym, zásah kulkou
přežil. Vzápětí je na tomto videu v čase mezi 0:12-0:14 vidět, jak se řidič prezidentovy limuzíny otáčí, levou
rukou namiřuje zbraň přes pravé rameno proti prezidentovi a zasahuje ho do obličeje, načež obličej
Kennedyho exploduje. Projektil rozbil pravou část Kennedyho hlavy, ze které vytrhl kus tkáně o velikosti
lidské pěsti, kapota kufru limuzíny a jeden z policistů na motocyklu jedoucích jako doprovod za autem byli
v tu chvíli potřísněni krví a částmi mozkové tkáně. Spekuluje se o tom, že byl použit nějaký speciální
explozivní projektil. Následně manželka prezidenta Kennedyho vylézá ven z auta. Tedy vraždu prezidenta
Kennedyho dokonal jeho vlastní řidič William Greer, agent tajné služby CIA. Samozřejmě, že teorií, proč a
na čí příkaz byl prezident Kennedy zavražděn, je mnoho, neboť měl velmi mnoho mocných nepřátel. Podle
jedné z těchto teorií prezident Kennedy zjistil, že se FED zbavuje zlata, které mělo sloužit jako krytí dolaru,
a proto se rozhodl nechat vydat asi 4.5 miliardy amerických dolarů, které nechal krýt americkými zásobami
stříbra a pak je nechal dát do oběhu. Krátce na to byl však zavražděn a krátce nato byly ony 4.5 miliardy
dolarů, které nechal Kennedy vydat, staženy z oběhu, neboť tyto dolary byly vlastně pro banku FED
konkurencí. FED je americká centrální banka, která je ve vlastnictví dvanácti soukromých bank, a za rok
2012 daly USA této centrální bance 150 miliard dolarů jen na úrocích (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=WebMnL0U9dg&feature=player_embedded,
http://www.reformy.cz/zpravy/ron-paul-end-the-fed/).
Někteří zastánci oficiální verze 11. září namítají, že by nebylo možné zosnovat a utajit tak rozsáhlé
spiknutí. Avšak mezi lety 1942-1945 pracovaly USA na tzv. projektu Manhattan, což byl krycí název pro
utajený americký vývoj atomové bomby. Výsledkem tříletého vývoje byl první jaderný test Trinity, který se
uskutečnil 16. července 1945 v poušti White Sands na cvičné střelnici vojenské základny Alamogordo v
Novém Mexiku. Síla výbuchu značně překonala očekávání všech a ačkoliv byla bomba odpálena 70km od
civilní zástavby, ještě ve vzdálenosti 160km rozbíjela tlaková vlna okna. Přesto se tento tříletý projekt, na
59
kterém pracovalo údajně přes 10 000 vědců, podařilo utajit. To, kolik lidí se na zosnování spiknutí 11. září
muselo podílet, je otázka. Hlavních řídících mozků celé operace nemuselo být mnoho a ostatní mohli mít
jen dílčí informace a rozkazy, na jejichž základě měli velmi malou šanci utvořit si kompletní reálný obraz o
celé operaci a odhalit tak celé pozadí konspiračního spiknutí. Přičemž mnozí z nich mohli být velmi dobře
uplacení a nebo i posléze tajně zlikvidováni.
Zisk, strach a spoluvina, tři faktory, které mohou velmi dobře sloužit k utajení celého spiknutí. Vidina
zisku je dobrým důvodem o všem mlčet. Pak také strach z likvidace toho, kdo by ze spolupachatelů spiknutí
promluvil, je dobrý důvod mlčet. A nakonec spoluvina, neboť nikomu se do vězení nechce. A kdyby
případně někdo ze spolupachatelů či zasvěcenců začal nějaké informace a pravdy o tomto spiknutí vynášet
ven, tak to ostatní popřou, jeho prohlásí za lháře, blázna, rozjedou proti němu nějakou velkou negativní
štvavou mediální kampaň, ve které ho třeba obviní ze sexuálních skandálů, a on ztichne, zaleze a dá pokoj.
A když ne, tak se to veřejně přebije jiným skandálem, který se bude velmi propagovat v médiích, spiklenci
si obstarají ty nejlepší právníky, však na to mají, kteří je z toho vysekají, a v nejhorším případě se provede
fyzická likvidace dotyčného vynašeče, která bude vypadat nebo se bude prezentovat jako nehoda či
sebevražda.
Někteří lidé tvrdí, že to, co se stalo v Americe, tedy útok 11. září, se nás netýká. V současnosti,
vzhledem k narůstající globalizaci světa, ke zvětšujícímu se provázání světové politiky a ekonomiky, lze jen
těžko k nějaké významné světové události říci, že se nás to netýká. Před rokem 1939 si také možná mnozí
Američané, Rusové či Severoafričané řekli, že to, co se děje v Německu, se jich netýká. Ale pak z toho
mnohým Američanům v Normandii, v Ardenách, mnohým Rusům u Stalingradu, u Kursku, a mnohým
Severoafričanům u Tobruku, atd., bylo velmi horko. A také je potřeba si uvědomit, že USA jsou našimi
hlavními spojenci a vzorem, tedy jsme jimi ovlivňováni, pak bychom se měli zajímat, co se v USA děje.
Také někteří z těch, co věří v oficiální verzi, namítají, proč tak málo svědků, odborníků a fyziků
předkládá důkazy, že budovy WTC byly strženy řízenou demolicí, a proč tak málo odborníků, politiků, atd.,
poukazuje na to, že se jednalo o práci mocenských skupin v USA a ne teroristů. Profesor Steven Jones
zveřejnil výsledky svého výzkumu prachu z trosek WTC, kde objevil nanotermit, a následně byl propuštěn
z univerzity, kde pracoval, a on i jeho rodina se cítili být ohroženi. Tony Farrell je bývalý zpravodajský
analytik policejního oddělení Jižního Yorkshire. V roce 2010 byl propuštěn ze zaměstnání, protože se cítil
být svým svědomím nucen říci pravdu ve své oficiální zprávě a konstatovat, že na základě rozsáhlých
analýz událostí z 11. září a londýnských bombových útoků ze 7. 7. vyhodnotil, že největší teroristická
hrozba veřejnosti nepochází od islamistických extrémistů, ale z vnitřních zdrojů uvnitř USA a britského
establishmentu. Dr. Niels Harrit je profesorem chemie na universitě v Kodani a je jedním z vedoucích
světových expertů na vědecké důkazy odporující oficiální legendě o 11. září. Tým vědců profesora Harrita v
Kodani dokázal, že v troskách WTC byly zbytky inženýrsky zpracovaných nanočástic termitu, a to jak
zapálených, tak nezapálených. On vedl tým a vydal peer-reviewed studii v oficiálním vědeckém žurnále. On
je rovněž expertem na další aspekty vědeckých důkazů naznačujících kontrolovanou demolici těchto tří
budov WTC. Profesor Harrit měl interview ve význačném dokumentu BBC v roce 2011, kde se ho BBC
jasně pokoušela šikanovat a diskreditovat ho, místo aby se podívala na tyto vědecké důkazy, které byly pro
oficiální povídačku o destrukci dvojčat zničující. Tým profesora Harrita podnikl preventivní opatření tím, že
toto interview nahrál spolu i s interakcemi před interview a po něm, což jasně ukazuje šikanování a vysoce
nepatřičné chování BBC. Andreas von Rétyi, německý autor knihy Teror a lži, ve které poukazuje na to, že
oficiální verze 11. září nemůže být tak docela pravdivá, během sběru informací k sepsání této knihy a i
nějakou dobu poté byl sledován, odposloucháván, cítil se být v nebezpečí. John Del Giorno byl kameraman
Chopperu Paula Smitha, a řekl, že natočil, jak let č.175 narazil do WTC, ale po vyptávání reportérů odmítl
mluvit o tom, co doopravdy viděl. Někteří lidé, kteří se zachránili z věží WTC, slyšely mohutné exploze,
v nemocnicích je však navštívili jistí pánové, kteří se je snažili přimět k tomu, aby o těchto explozích mlčeli.
Vedoucí konstrukce a správy WTC Frank A. Demartini 25. 1. 2001 prohlásil, že věže WTC by vydržely
náraz více letadel, a od 11. 9. 2001 je pohřešován, dle některých zdrojů zemřel v jedné z věží WTC při jejím
kolapsu. Zástupce ředitele FBI z doby 11. září 2001, John O'Neill, který zřejmě nejvíce věděl o U. bin
Ladinovi a jeho možných útocích, zahynul 11. září v budovách WTC, kde pracoval jako šéf bezpečnosti.
Profesorka Judy Wood, která ve své studii poukazovala na to, že se při demolici věží WTC musely použít
zbraně s řízenou energií, měla několik podivných výhrůžných telefonátů. Jeden její student, který se začal o
její studii velmi intenzivně zajímat, již není mezi živými. Údajně ho na ulici zastřelil nějaký sedmnáctiletý
mladík, celý incident natočila bezpečnostní kamera, ale záznam zmizel. Barry Jennings, zaměstnanec
v budově WTC 7, jako poslední 11. září 2001 opouštěl budovu WTC 7 předtím, než se zřítila. Na kameru
60
pro jednu televizní stanici vypověděl, že byl svědkem mohutné exploze v budově, nějaký plyn či látka, která
v té budově unikala, ho částečně oslepila, přesto byl schopen rozeznat, že v budově leží mrtvá lidská těla.
Krátce před vydáním oficiální zprávy společnosti NIST o kolapsu budovy WTC 7, ve které není ani zmínka
o jeho výpovědi, Barry Jennings údajně onemocněl a záhadně zemřel. Dylan Avery, který s Jenningsem
dělal 11. září po kolapsu budovy WTC 7 osudný rozhovor, jenž jej pravděpodobně stál život, se pokoušel o
jeho úmrtí zjistit víc, a tak si najal soukromého detektiva, jehož předcházela výborná reputace. Během
čtyřiadvaceti hodin dostal Avery tuto odpověď – „Vzhledem k informacím, které jsem odhalil, jsem usoudil,
že jde o práci pro policii. Vracím vám peníze a už mě kvůli této osobě prosím nekontaktujte.“ Myke Tyler,
expert na řízené demolice, poté, co viděl kolapsy budov WTC, prohlásil, že budovy nemohly takto
spadnout, ale musely být stržené řízenou demolicí, krátce nato to však odvolal. Van Romero, expert na
výbušniny a jejich účinek na různé stavby, poté, co viděl kolapsy budov WTC, prohlásil, že se muselo
jednat o řízenou demolici. Krátce nato to však odvolal zhruba s tím, že byl špatně pochopen, a následně
dostal lukrativní státní zakázku. Mark Loizeaux, majitel velké rodinné firmy na řízené demolice, poté, co
viděl kolapsy budov WTC, prohlásil, že budovy takto nemohly spadnout, ale musely být strženy řízenou
demolicí. Krátce nato to však odvolal s tím, že byl špatně pochopen, že kolaps budov jenom vypadal jako
řízená demolice, následně dostala jeho firma lukrativní státní zakázku, a to účast na odklidu trosek WTC.
Danny Jowenko, holandský expert na řízené demolice, poté, co v roce 2006 shlédl kolaps budov WTC,
prohlásil, že se jedná nepochybně o řízené demolice (viz – http://www.youtube.com/watch?v=877gr6xtQIc).
Trval na svém, a již není mezi živými. V roce 2011 jel ve svém autě se svým pejskem v neděli z kostela ze
mše, sjel ze silnice do příkopu, narazil do stromu, pes zůstal živý, Jowenko však mrtvý, žádná příčina jeho
nehody se však nezjistila, a nic se nevyšetřilo (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Z5mwr4LYhV0).
Pakistánská expremiérka Benazir Bhutová v roce 2007 prohlásila, že Usama bin Ladin je již mrtvý a krátce
na to se stala obětí sebevražedného útoku. Manžel Beverly Eckertové zemřel během útoku 11. září. Ona
poté žalovala vládu USA a Saudy a byly jí nabízeny peníze, aby mlčela. Zemřela 12. února 2009 při
leteckém neštěstí, týden před smrtí se setkala s prezidentem Obamou. Kenneth Johannemann, údržbář ve
WTC, řekl, že ve WTC slyšel exploze z podzemí, ne z vrchních pater budovy. Údajně se zastřelil v srpnu
2008. Michael H. Doran, právník, pomáhal pozůstalým obětí vyřizovat a přijímat odškodnění a 18. dubna
2009 zemřel při leteckém neštěstí v Ohiu. Christopher Landis pracoval pro dopravní podnik v DC a dal
hnutí PentaCon fotografie a filmové nahrávky z 11. září, včetně svého svědectví, a týden po zveřejnění
dokumentu údajně spáchal sebevraždu. Bertha Champagne hlídala děti rodině Marwina Bushe, který měl na
starost bezpečnost ve WTC, a na letišti v Dulles, odkud vzlétl Let č.77, a 10. října 2003 byla nalezená na
příjezdové cestě u domu Marwina Bushe poté, co ji srazilo vlastní auto. Paul Smith, pilot Chopperu ABC,
který zachytil náraz letu č.175 do WTC, zemřel 7. října 2007, když se mu do cesty dostal taxík, kterého
vytlačilo černé auto, které nebylo identifikováno. Generál major David Wherley, který poslal 11. září do
vzduchu stíhačky, 22. června 2009 zemřel během vlakové nehody, při které se srazily 2 vlaky.
Vyšetřovatelé nehody zjistili, že vlak byl řízen automaticky, ne manuálně. Deborah Palfrey zaměstnávala
prostitutky ve svém nočním podniku, které poskytovaly potěšení významným lidem i vedoucím
pracovníkům NSA, kteří byli doplňováni při partičkách pokru i příležitostnými řidiči limuzín, kteří se potom
snažili jejich oboustranné informace využít. Zejména významný pracovník byl vrátný Goss, který snídal s
generálem Mahmudem Ahmedem z pakistánské tajné služby ISI. Ten mu předal velký finanční obnos pro
vedoucího z únosců Mohamadu Attovi, aby se mohli před úderem na WTC dostatečně pobavit v nočních
barech. Podle návodu vedoucího NSA Wayna Madsena měla dáma udržovat kontakty i s Jackem
Abramovičem, který byl spojován s únosci. Deborah tvrdila, že měla informace o veliké události i o poslání
únosců. V show novináře Alexe Jonese neřekla jaké, chtěla je dostat k soudu a také dodala, že neplánuje
spáchat sebevraždu. 1. května 2008 její údajnou sebevraždu oznámila policie v Tarpon Springs FLA.
Salvatore Princiotta byl první vypovídající záchranář, který ve všeobecném zmatku 11. září oznámil totální
znehodnocení všech 1400 aut, zaparkovaných v ulicích v okolí WTC. Vše důkladně vyfotografoval a
zaznamenal, což byl podle režimu v USA velice nevlastenecký čin. 23. května 2007 byl nalezen zavražděn.
David Graham před 11. září viděl 3 údajné únosce s pákistánským obchodníkem. Tuhle událost nahlásil
FBI, která mu však posléze vyhrožovala. 17. září 2006 byl nalezen mrtev, byl otráven, jeho smrt se nikdy
nevyšetřovala. Bývalý pilot, válečný veterán a spisovatel Phillip Marshall, který ve svých knihách psal, že
útoky z 11. září zorganizovala vláda USA a Saúdské Arábie, byl nalezen mrtev ve svém domě ve městě
Murphys, společně se svým synem (17 let), dcerou (14 let) a psem (viz – http://www.ac24.cz/zpravy-zesveta/1653-autor-konspiraci-o-11-zari-phillip-marshall-byl-nalezen-mrtev-se-svymi-detmi,
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5210-ukazka-z-knihy-falesna-vlajka-11-zari-od-philipa-marshalla/,
61
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=2642). Přátelé dětí Phillipa Marshala
objevili tuto nepříjemnou scénu v sobotu 10. 2. 2013, když je šli navštívit, jelikož o sobě delší dobu nedávali
vědět. Šerif kraje Calaveras uvedl, že obě děti, stejně jako jejich pes, byli střeleni pistolí do hlavy.
Marshallova manželka, která údajně žila odděleně, v době střelby byla na cestách v zahraničí. Možný motiv
pro střelbu nebyl stanoven, ale policejní zprávy poukazují na důkaz, že to byla sebevražda. Po týdenním
vyšetřování na místě si je bývalý důstojník Národní bezpečnostní agentury (NSA) Wayne Madsen na “100%
jist”, že vyšetřovatel 11. září, spisovatel Philip Marshall a jeho dvě děti byli zavražděni při černé operaci.
Madsen dospěl k závěru, že krycí legenda o údajné sebevraždě s vraždou těch, co si bere s sebou, je
průhledně absurdní. Mezi Madsenovo citované důkazy patří – ,,Sousední domy jsou prakticky nalepené na
Marshallův dům, takže by sousedé slyšeli výstřely, které nebyly ztišeny tlumičem, a Marshallova zbraň
tlumič neměla. Místo činu ilegálně a potutelně uklidila uklízecí firma, k níž patřilo SUV s nezjištěnou
poznávací značkou, vybavené soustavou komunikačních antén ježících se ze střechy. Philip Marshall, který
už dříve vyjádřil svůj strach, že bude obtěžován nebo i umlčen kvůli svým odhalením 11. září, nikdy
nenechával boční dveře otevřené, ale když byla nalezeno Marshallovo tělo a těla jeho dětí, byly dokořán
otevřeny boční dveře, které Marshall nikdy nepoužíval. Všichni Marshallovi sousedi byli přesvědčeni, že to
byla profesionální vražda, nikoliv sebevražda s doprovodným vražděním, jak tvrdí zkorumpovaná místní
policie, které vyšší úřady, pracující v zastoupení národní bezpečnosti, údajně řekly, co má dělat a říkat.
Marshall nebyl jen autorem o konspiraci z 11. 9. Bývalý pilot aerolinek Marshall byl úzce spojený s
notorickým pašerákem drog ze CIA Barry Sealem a periferním hráčem kriminálního kruhu CIA z New
Orleans, který údajně zabil Martina Luthera Kinga a mnohé další. U Marshalla, dlouhodobého účastníka
skrytých operací, se v posledních letech jeho života rozvinula záliba v pravdě. Marshall uvedl, že drží
explozivní informace, které budou odhaleny v jeho příští knize. Zopakování profesionálního úklidu
Marshallova domu po vraždě naznačuje, že zabijáci a agentura (či agentury, co je zaměstnávají), hledali
specifické kousky důkazů nebo informací. Marshallův počítač se záhadně po masakru ztratil a místo, kde se
nachází, zůstává neznámé.“ Atd., atd., atd. I když všechny tyto případy nemusí nutně s 11. září souviset,
přesto to může být pro mnohé svědky i odborníky dostatečný důvod k tomu, aby raději mlčeli. Též by se
dalo namítnout, proč byli někteří nepohodlní svědci odstraněni až tolik let po 11. září, to však může být
proto, že teprve po delší době se tito svědci stali hrozbou, ale také proto, aby tím byli postrašeni další
případní svědci, kteří by chtěli o 11. září vypovědět pravdu. Mnozí politici a mediálně známí odborníci
mohou mlčet z důvodu zachování politické korektnosti, strachu o život a kariéru. Přesto však s postupujícím
časem přibývá lidí i odborníků, kteří pochybují o oficiální verzi a trvají na novém vyšetřování, a také
přibývá mnoho různých svědků, kupř. z Pentagonu, ze CIA, z FBI, atd., kteří dosvědčují, že 11. září nebylo
provedeno tak, jak tvrdí oficiální verze.
Proti tvrzení, že věže WTC byly odstřeleny, někteří lidé namítají, že by se v troskách musely nalézt
stopy po výbušninách, což se prý nenašly. Avšak v prachu trosek WTC se našlo značné množství reziduí
zreagovaného i nezreagovaného nanotermitu, kromě toho likvidace trosek probíhala velmi rychle a za
podezřelých okolností, tudíž těžko mohlo dojít k důkladnému prozkoumání těchto trosek a důslednému
vyšetřování na místě činu. Tedy existenci stop po výbušninách v troskách WTC nelze vyloučit, a nelze ani
vyloučit jejich nalezení a zamlčení jejich nálezu před veřejností. Navíc některé trhaviny je velmi těžké po
jejich výbuchu identifikovat. Takovou trhavinou je například Semtex, který se používá jako komerční
trhavina při demolicích a pro vojenské účely, a je znám pro svoji popularitu mezi teroristy kvůli své špatné
zjistitelnosti. Semtex se neznačkuje kódem, pomocí kterého by bylo možné po výbuchu zjistit, jaká
výbušnina byla použita, ale pro snadnější detekovatelnost se značkuje snadno zjistitelnými těkavými
nitroestery a aromatickými nitrosloučeninami, k tomu se od roku 1991 používal ethylenglykoldinitrát,
později byl nahrazen para-mononitrotoluenem nebo dimethyldinitrobutanem. Je tedy pravděpodobné, že bez
tohoto značkování, by byl v troskách WTC velmi těžko zjistitelný. V roce 1988 bylo údajně libyjskými
agenty zničeno letadlo společnosti Pan American World Airways (Let Pan Am 103) nad městečkem
Lockerbie, načež novináři začali tento teroristický čin dávat ihned do souvislosti se Semtexem. Následná
vyšetřování totiž potvrdila, že k výbuchu letadla byla použita plastická trhavina, nicméně nikdy nebylo
zjištěno jaká. Také vyšlo najevo, že USA podplatily svědky v soudním procesu, aby svědčili proti
obviněnému libyjskému muži. Pokud byly již koncem 80. let k dispozici trhaviny, které po iniciaci nešlo
identifikovat, mohly být v době spáchání útoku 11. září k dispozici mnohem sofistikovanější, ještě hůře
zjistitelné trhaviny, kterými mohly být věže WTC zničeny.
Někteří víceméně zastánci oficiální verze, kteří připouštějí použití bomb k destrukci budov WTC,
tvrdí, že tyto bomby byly do věží nainstalovány samotnými teroristy. To by bylo jistě hypoteticky možné,
62
ale vysoce nepravděpodobné. Pro teroristy by pak bylo celkem zbytečné obětovat životy při sebevražedném
útoku s letadly na věže WTC, kromě toho by nárazem letadel zapříčinili okamžitou evakuaci lidí v
budovách, čímž by spuštěním odstřelu po 56-ti minutové prodlevě u jižní věže a 102 minutové prodlevě u
severní věže zabili mnohem méně lidí, než kdyby budovy odstřelili bez předchozího, v podstatě varovného
útoku letadly. Navíc by teroristé měli pramalou šanci zcela obelstít bezpečnostní agenturu ve věžích.
Odpálení několika víceméně nahodile nebo ne příliš dobře strategicky promyšleným způsobem umístěných
bomb do různých míst budov by těžko způsobilo totální kolapsy obou věží tak, jak tomu bylo ve
skutečnosti, a je téměř naprosto vyloučené, že by teroristé byli schopni nálože nainstalovat tak, aby došlo
k totální destrukci obou věží tak jako při řízené demolici, neboť to vyžaduje umístění potřebného množství
náloží do konkrétních míst v konstrukcích budov, k čemuž je potřeba vysoká odbornost v provádění
řízených demolic a perfektní znalost statiky, fyziky a konstrukcí věží, což v případě islámských
fundamentalistických teroristů lze považovat za vysoce nepravděpodobné.
Někteří lidé, zastávající oficiální verzi, zase namítají, že takto velké akce zpravidla někde nějak
vždycky selžou a to předně díky lidskému faktoru, takže se diví, jak je možné, pokud by za útokem z 11.
září stála americká vláda, tajná služba, atd., že by se jim to takto úspěšně zdařilo, aniž by se cokoliv
vyzradilo. To je celkem dost vtipná námitka. Tedy podle logiky této námitky by se americké vládě,
americké tajné službě, ani na území vlastního státu z hlediska vysokého rizika selhání lidského faktoru a
vyzrazení nemohl útok 11. září takto úspěšně zdařit, ale 19-ti teroristům z cizí země, z nichž někteří
holdovali alkoholu, fetovali, neuměli ani létat s malým letadlem, by se to takto úspěšně zdařit mohlo.
Cožpak u nich nehrozilo selhání lidského faktoru nebo vyzrazení? Pro koho by bylo snazší úspěšně provést
takovýto útok na půdě USA, pro hrstku málo schopných teroristů z cizí země, byť s pomocí nějakého jiného
politického režimu nebo tajných služeb z cizí země, anebo pro americkou vládu a americkou tajnou službu?
A navíc, kdo ví, zda při útoku 11. září opravdu něco někde neselhalo? Exploze, slyšitelné před kolapsem
věží, mohly být právě selháním plánu, neboť to byly nálože, které byly nechtěně předčasně odpáleny, to sice
nelze jistě vědět, ale vyloučit se to nedá. Čtvrté letadlo, které spadlo u Shanksville, také mohlo být selháním
plánu, třeba skutečně s ním měla být nabourána ještě další budova, ale něco někde selhalo, a díky tomu
letadlo spadlo, a nebo mohlo, či spíše muselo být nakonec i sestřeleno. Novinář Alex Jones byl informován
před 11. zářím agenty tajných služeb, že americká vláda chystá útok na vlastní obyvatelstvo, cožpak to
nebylo vyzrazení? Britská televizní stanice BBC informovala o útoku na WTC půl hodiny předtím, než
k němu skutečně došlo, to také nebylo vyzrazení? Je tedy jasné, že si opravdu nemůžeme být stoprocentně
jisti, co bylo při útoku z 11. září úspěchem a co selháním, neboť přesně nevíme, co všechno přesně měli
strůjci tohoto útoku v plánu, a tudíž ani nemůžeme vědět, do jaké míry se tyto plány shodovaly
s provedenými akcemi ve skutečnosti, přičemž určitá selhání či vyzrazení mohla být posléze zakamuflována
různými způsoby umlčování svědků a velkou mediální propagandou oficiální verze. Navíc možnost a
úspěšnost takovýchto rozsáhlých konspiračních spiknutí i pokusů ovládnout svět různých mocenských
skupin nelze podceňovat, neboť mnohé z nich, jako jsou svobodní zednáři, Ilumináti, Bilderberg, atd., za
dobu od svého vzniku, kdy se všemožně snažily o dosažení svých cílů, jistě nashromáždily mnoho majetku,
financí, zkušeností, znalostí, vědomostí, informací, obsadily mnoho postů a velmi rozšířily svůj vliv a
konexe v oblasti politiky, ekonomiky, bankovnictví, médií, jurisdikce, armády, tajných služeb, tak dosáhly
možnosti disponovat s nejmodernější technologií všeho druhu, což vše jim mohlo a ještě může dopomoci
k dosažení jejich tajných cílů mnohem snadněji, rychleji a úspěšněji než kdykoliv předtím. Je potřeba si též
uvědomit, že od doby operace Northwoods, ve které se také plánovalo s únosy a záměnou letadel,
odpálením letadla na dálku, bombovými útoky, do doby 11. září 2001, tedy po zhruba čtyřiceti letech, urazil
vědeckotechnický pokrok značnou cestu, tedy s jeho využitím nemusí být až takový problém provést tak
kolosální a technicky náročnou operaci, jako bylo 11. září, když už v roce 1962, kdy byla operace
Northwoods plánována, nemohl být problém tuto operaci provést se všemi jejími technickými a
logistickými nároky.
Jako námitku někteří odpůrci konspiračního spiknutí 11. září uvádějí, že přece není možné, aby vláda,
tajné služby, atd., provedly tak kolosální a neskutečně barbarský hrůzný čin, navíc proti vlastnímu
obyvatelstvu. Zde je potřeba připomenout historické skutečnosti, jako např. židovský holocaust za druhé
světové války, mnohé bolševické čistky v různých státech komunistického bloku prováděné zejména na
vlastním obyvatelstvu, ať už v Rusku, Číně, aj., svržení dvou atomových bomb Američany na Hirošimu a
Nagasaki v roce 1945, atd. Argument, že toto se dělo převážně v totalitních zemích, nevylučuje možnost
spáchání obdobně hrůzných činů i v tzv. demokratických státech. Bohužel žijeme ve světě, ve kterém díky
odpadnutí lidí od pravé víry v Boha a Jeho Zákonů, jsou možné opravdu všelijaké zločiny, které svou
63
hrůzností mohou přesahovat meze lidského chápání. Přesto jsme to my, lidé, kteří jako jediný živočišný
druh na celé planetě jsme schopni páchat z různých motivů takováto zvěrstva, a jedině návrat k Bohu a
dodržování všech Jeho přikázání může tento lidskými hříchy a zly zasažený svět duchovně, morálně, ale i
jakkoliv jinak, uzdravit.
Někteří pochybovači konspiračního spiknutí 11. září argumentují, že by konspirační spiklenci těžko
našli odvahu pro spáchání takovéhoto kolosálního a šíleného útoku, na rozdíl od islámských teroristických
fundamentalistů, jimž odvahu mohla dodávat jejich fanatická víra. Je však potřeba si uvědomit, že
mocenské kruhy, které by mohly stát za spiknutím 11. září, disponují obrovskými finančními prostředky,
mají mnohé konexe na vysokých a strategicky důležitých postech, mají velký vliv na média a tisk, velmi
dobrý přístup k tajným informacím, mají velkou moc a k dispozici jistě i prostředky a technologii
všelijakého druhu. Také není vyloučené, alespoň čistě hypoteticky, že spiklenci 11. září mohli mít napojení
na nějakou okultní či satanistickou sektu, nebo mohli být dokonce i jejími členy (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=Ek5Ywd5PZAw - v čase mezi 7:33-10:01). Značná část operace 11. září
pak mohla být plánována za pomoci magie, různých okultních praktik, jako jsou např. horoskopy,
numerologie, spiritistické seance, atd., a nebo za pomoci přímé komunikace se zlými duchy. Tedy toto vše
dohromady mohlo spiklencům dodat nejen odvahu k provedení tak rozsáhlé riskantní operace, ale také
jistotu úspěšnosti celé akce, a pocit bezpečí a nepostižitelnosti. Mnozí mohou samozřejmě namítat, že
spiklenci, kteří by mohli mít 11. září na svědomí, budou jistě vysoce inteligentní a vzdělaní, racionálně a
materialisticky založení, tudíž je nepravděpodobné, aby se při zosnování tohoto spiknutí radili skrze nějaké
duchovno či magii. To je však velký omyl, neboť existují mnozí guruové, duchovní média a různé okultní a
esoterické semináře a praktiky speciálně pro finančníky, finanční poradce, manažery, atd., kteří jsou velmi
často vysoce inteligentní, vzdělaní a racionálně uvažující, aby tak zvýšili svůj zisk. Také podle slov
indického římskokatolického kněze a misionáře v Evropě Jamese Manjackala jsou mnozí politici ve
společenství různých satanských sekt a to kvůli získání moci a peněz. Někomu se může toto jevit jako
naprostý nesmysl, avšak o existenci zlých duchů a jejich moci jasně hovoří na mnoha místech Písmo Svaté,
které před nimi také velmi důrazně varuje. I na základě zkušeností dvou tisíc let křesťanství, mnohých
případů posedlostí, jako např. u Annelise Michel, aj., a zkušeností exorcistů, jako např. p. Vojtěcha Kodeta,
p. Gabriela Amorta, aj., lze jednoznačně potvrdit existenci těchto entit a jejich velkou moc a velmi zhoubný
vliv na svět.
Jiní odpůrci konspirace 11. září namítají, že jim chybí motiv, který by vedl mocenské kruhy
k uskutečnění takovéhoto spiknutí. Jenže motivů by se dalo nalézt více, a to zejména finanční, ale také i
politické a strategické. To však zase jiné odpůrce konspirace 11. září vede k tomu, že z důvodu vícero
možných motivů k uskutečnění tohoto spiknutí, v konspiraci nevěří, neboť konspirační teoretici jim jako
možné motivy předkládají jednou to, pak zase tamto, atd. Ovšem právě čím větší je množství možných
motivů ke konspiračnímu spiknutí, tím větší je důvod k jeho uskutečnění. Pro mocenské kruhy, které toto
spiknutí zosnovaly, nemusel být problém spojit dohromady několik motivů, aby tak vlastně zabily několik
much jednou ranou. Kromě toho nelze zcela vyloučit, že některé motivy v případě jejich vyzrazení mohly
sloužit jako zastírací manévr pro zakrytí jiných, mnohem důležitějších závažnějších tajných motivů.
Vůči konspiračnímu spiknutí u 11. září také mnozí oponují tím, že se na internetu, v časopisech i
v různých médiích mohou v otázkách konspirací vyskytnout mnohé nesmysly, nepřesnosti, zmatky,
polopravdy, lži, atd. To je jistě možné, to však není argumentem ani pro konspiraci, ale ani proti ní. Některé
polopravdy, lži a určitý informační chaos může být někdy vytvořen cíleně ke zmatení veřejnosti, aby tak
ztratila jistotu věrohodnosti daných informací a byla tak snížena pravděpodobnost, že se dopátrá skutečné
pravdě. Přesto přese všechno je internet zároveň, alespoň prozatím, víceméně jediný dobrý způsob jak co
největšímu množství lidí sdělit závažné informace a pravdy o důležitých událostech, které by jinak neměly
šanci se dostat do veřejnoprávních médií mainstreamu kvůli korupci, zachování politické korektnosti či
různým lobistickým tlakům. Je ale velmi smutné, že je internet zneužíván k šíření různých zvráceností,
brutálních videí a zvrhlé pornografie, atd., inu vše je zneužitelné a velmi záleží na morální úrovni lidstva. A
dále, přesto, že Písmo Svaté není určeno žádnému soukromému výkladu, nelze zde nezmínit určité pasáže
z knihy Zjevení Janova. V kapitole Zj13,3-7 se píše o dravé šelmě, za kterou šla v obdivu celá země, a s níž
se nikdo neodvážil bojovat. Byť byla Kniha Zjevení psána na konci 1. století našeho letopočtu, je to kniha
prorocká, kde jsou předpovídány mnohé závažné události týkající se celého světa na dlouho dobu dopředu, a
i dnes by se daly najít velmoci, které víceméně odpovídají charakteristice šelmy z této části knihy. Pak se
také v Janově Apokalypse hovoří o deseti králích, kteří se sjednotí ve svých úmyslech (viz – Zj17,12-13).
Sjednocení ve svých úmyslech by se dalo chápat také jako spiknutí, a spiknutí deseti králů, ať už termín
64
“králové“ má být chápán doslovně či symbolicky, není spiknutí jen deseti lidí, neboť každý král či vůdce,
atd., má pod sebou království či podřízené, kteří ho alespoň z části, ať už dobrovolně či nedobrovolně,
následují, a tím se tak z toho vlastně stává spiknutí za účasti bezpočtu lidí. Nelze tedy vyloučit, že tato dvě
místa ve Zjevení Janově v podstatě podporují možnost zosnování rozsáhlého konspiračního spiknutí elitními
skupinami na velmi vysoké mocenské úrovni s negativním vlivem na celý svět jako reálnou.
Kap. 38. – Dva základní motivy:
To, jaké byly motivy pro zosnování spiknutí 11. září, je velmi těžké celkově s jistotou posoudit, neboť
nevíme přesně, kdo všechno za těmito útoky stojí, tudíž můžeme jen z hlediska předchozích ale především
následujících událostí a také na základě některých skutečností a podezření určité motivy odhadnout.
Odhlédneme-li od motivů finančního zisku z opčních obchodů na burze před 11. září a zisku pana
Silversteina z pojistky proti teroristickému útoku na budovy WTC, což se dá klasifikovat jako úspěšný
výsledek snahy jistých osob přihřát si na celé akci svojí polívčičku, lze k uskutečnění konspiračního spiknutí
11. září mocenskými kruhy vypozorovat celkem dva základní motivy.
Prvním motivem mohlo být zakrytí určitých finančních ztrát či machinací. Na ministerstvu obrany
v Pentagonu bylo nutno zničit důkazy o ztrátě 2.3 biliónů dolarů, které mohly být špatnou finanční strategií
prohospodařeny, rozkradeny nebo z nich financovány různé nelegální či tajné obchody nebo transakce. To
by byl dostatečný motiv k uskutečnění náletu na Pentagon do místa účetního oddělení.
Poté zničení důkazů o mnoha miliardových machinacích různých firem sídlících v budovách WTC,
zejména WTC 7, a odvoz zlata z podzemí komplexu budov WTC v hodnotě 160 miliard neznámo kam, to
vše mohlo být také dostatečným důvodem zinscenovat teroristický útok na WTC.
V suterénech budov WTC byl systém podzemních prostorů s trezory, ve kterých bylo ukryto zlato,
stříbro, různé cenné papíry jako úpisy, akcie, dluhopisy, atd. Některé z těchto trezorů byly údajně i
s obsahem zničeny velkým žárem. Je však možné, že jejich obsah byl za včas odvezen, v tom případě se
mohlo jednat o krádež s případným pojistným podvodem.
Druhým motivem mohlo být vytvoření různých obchodních příležitostí. Útokem na WTC a předně
odstřelem věží a budovy WTC 7 došlo k totálnímu zničení komplexu budov WTC a i významnému
poškození některých okolních budov, což se stalo velkou příležitostí k finančnímu zisku různých firem,
zejména stavebních, vybudováním nového komplexu budov WTC.
Zinscenováním teroristického útoku 11. září v USA získala Amerika záminku pro válečnou intervenci
v Afghánistánu a posléze Iráku, Libyi, atd. Válka je vždy pro určité společnosti výnosný byznys, zejména
zbrojní průmysl, pro něhož z hlediska dosažení co největšího zisku není mír příliš žádoucí, si přijde na své,
jistě více jak za studené války, a to díky prodeji zbraní, munice, a různé vojenské techniky. Kupř. americký
viceprezident z doby 11. září 2001 Dick Cheney byl v roce 1989 tehdejším prezidentem USA G. Bushem sr.
jmenován do funkce ministra obrany, ve které setrval až do roku 1993, a na základě průzkumu vojenské
rozvědky Varšavské smlouvy z téže doby bylo zjištěno, že tento Dick Cheney v době svého funkčního
období coby ministr obrany USA vlastnil několik obrovských podniků na výrobu zbraní a různé vojenské
techniky. Tedy co by ministr obrany USA, navíc v době války v Perském zálivu, mohl lépe zajistit odbyt
produktů pro své tři zbrojařské podniky. Po 11. září, kdy byla zahájena válka v Afghánistánu, bin Ladinova
rodina investovala do jednoho z fondů společnosti Carlyle Group na obranu, a když USA začaly zvyšovat
svůj obranný rozpočet, tak rodina bin Ladina měla z těchto investic zisky díky Carlyle Group. Také vlastnila
např. společnost United Defense, vyrábějící obrněné vozidlo Bradley, které 11. září zaručilo dobrý zisk.
Zhruba 6 měsíců po 11. září převzala Carlyle Group firmu United Defense veřejně a od prosince 2001 již
měla denní zisk ve výši zhruba 230 milionů dolarů. Avšak pozornost, která byla zaměřena na bin Ladinovu
rodinu, znepokojila investory a bin Ladinové museli nakonec odstoupit.
Pro ropné společnosti může být válka taktéž výhodná a to z hlediska zvýšení spotřeby paliva pro
tanky, transportéry, stíhačky, vojenská letadla a auta, atd. Také společnosti obchodující s proviantem a
komunikační technologií mohou na válce velmi vydělat.
Podle různých zdrojů stála válka v Iráku Ameriku již zhruba 3-5 bilionů dolarů. Takovou sumu jistě
není možné ze státního rozpočtu uvolnit jednorázově nebo během krátkého období, proto i banky
poskytnutím úvěru na válku za tučný úrok mohou vydělat značné částky.
Podle informací francouzské tajné služby v roce 1997, kdy byl G. Bush jr. guvernérem v Texasu,
delegace vůdců Talibanu z Afghánistánu přiletěla do Houstonu na setkání s představiteli společnosti Unocal
(Union Oilcompany of California), aby projednali stavbu potrubí z Kaspického moře přes Afghánistán do
Pakistánu a dále do Indie. Podle poradkyně společnosti Unocal, Marthy Brill Olcott, stanovisko americké
65
vlády bylo, že se bude jednat o víceúčelové potrubí. Následně se vedla dlouhá jednání, USA varovaly před
11. září Taliban, že pokud nepřijmou tento “koberec ze zlata“, budou se muset připravit na “koberec bomb“,
Taliban však odmítl spolupráci na stavbě tohoto potrubí. Poté, co se USA podařilo dobýt hlavní město
Afghánistánu Kábul a sesadit tamní vládu, na post prezidenta Afghánistánu byl dosazen člověk arabského
původu Hamíd Karzáí, který shodou okolností byl dříve poradcem společnosti Unocal, a následně došlo
promptně k podpisu smlouvy mezi Afghánistánem, sousedními zeměmi a společností Unocal o výstavbě
víceúčelového potrubí z Kaspického moře přes Afghánistán do Pakistánu a Indie. Prospěch z tohoto potrubí
měl i hlavní sponzor prezidentské kampaně G. Bushe Kenneth Way a lidé ze společnosti Enron. Prezident
Bush také jmenoval jako svého vyslance v Afghánistánu Zalmaye Khalilzada, což je taktéž bývalý poradce
Unocalu.
Mimo to, v Afghánistánu jsou velká naleziště suroviny lithium údajně v hodnotě 1 bilionu dolarů, toto
lithium se dá použít jako palivo pro náhradní pohon. Afghánistán je také velkým vývozcem heroinu do
světa, a podle některých zdrojů je americká tajná služba CIA z části financována prodejem těchto drog a
severoatlantický pakt NATO se částečně podílí na pašování těchto drog z Afghánistánu přes Tádžikistán do
Evropy.
V den podpisu smlouvy o výstavbě víceúčelového potrubí přes Afghánistán dostala zakázku na vrtání
v Kaspickém moři společnost Haliburton, dříve řízená Dickem Cheneym a následně Davem Lesarem.
Společnost Haliburton je jedna z největších amerických firem, která také zásobovala vojáky v Afghánistánu
a Iráku, a dovážela do těchto zemí komunikační technologii. V polovině války v Iráku pozvaly společnosti
Microsoft, Kalmar RT Center, High Protection Company, American Innovations Inc., DHL a další, zástupce
společnosti Haliburton na konferenci, aby zjistili, kolik peněž se dá z Iráku vytěžit. Zaměstnanci
Haliburtonu si díky obchodním aktivitám v Iráku vydělávali 8-10 tisíc dolarů měsíčně, ovšem američtí
vojáci jen 2-3 tisíce.
Amerika přicházela s podezřením, že se v Iráku vyvíjejí jaderné zbraně, dokonce kvůli tomu byla
rozbombardována jedna farmaceutická továrna v domnění, že se v ní vyrábějí jaderné zbraně. Ovšem nic
takového se o Iráku nepotvrdilo (viz – http://www.novinky.cz/zahranicni/32148-powell-mylil-jsem-selaboratore-v-iraku-nebyly.html).
Velmi lukrativním byznysem pro různé firmy je také rekonstrukce válkou zasažené země, neboť jsou
v ní rozbity nebo zničeny mnohé komunikace, železnice, nádraží, vodárny, různé továrny, letiště, atd., které
je potřeba opět zbudovat. Nelze vyloučit, že farmaceutická továrna v Iráku byla rozbombardována ne
omylem, ale kvůli tomu, aby Irák přišel o výrobnu léčiv, kterou pak budou moci znovu vybudovat
společnosti vítězné strany a dodávat tak Iráčanům vlastní léky. Zkrátka bomby neletí v první řadě kvůli
dosažení vojenských cílů, nýbrž kvůli pozdějším hospodářským cílům, poněvadž čím více bude zničeno
infrastruktury, tím lepší budou kšefty po válce.
Při rekonstrukci Iráku dosáhly americké firmy ohromných zisků, Irák se pro ně stal velkou obchodní
příležitostí, avšak některé americké a irácké firmy podávaly stížnosti pro málo transparentní zakázky a
korupci.
Na přestavbu, ale také i na následné vybudování tzv. demokracie, poskytnou těmto válkou zničeným
zemím úvěry různé banky, které na úrocích z těchto úvěrů vydělají velké sumy, a dotyčné země se tak
v podstatě stanou jejich ekonomickými a hospodářskými otroky.
Tedy všechny tyto ekonomické a finanční zájmy jsou dost dobrým důvodem k zinscenování útoku 11.
září.
Zde je vidět, kam to vede, když se politika a lidská rozhodnutí a činy mnohdy bez morálních zábran a
skrupulí řídí předně nebo zcela výhradně ekonomickými a finančními zájmy.
Je velmi chybné, pošetilé a scestné klást přílišný důraz na politické a ekonomické záležitosti, je-li to
na úkor morálky a duchovních principů, neboť ohlížíme-li se při rozhodnutích výhradně na prospěch
politický, ekonomický, hospodářský nebo finanční, s největší pravděpodobností to povede nejen k úpadku
duchovnímu a morálnímu, ale nakonec i ke krizi právě politické, ekonomické, hospodářské a finanční.
Bohužel ekonomika a hospodářství mnoha zemí západního světa jsou vybudovány zčásti na morálně a
duchovně nepřípustných aktivitách, neboť vlády a různé společnosti těchto vyspělých zemí při obhajobě
svých vlastních ekonomicko-hospodářských a finančních zájmů často ve “spolupráci“ se zkorumpovanými
zástupci mnohdy diktátorských režimů zejména v rozvojových zemích, nebo za pomoci různých
ozbrojených sil či pašeráků, nebo za pomoci válečných intervencí, které převážně financují prostí občané
nedobrovolně ze svých daní, v podstatě okrádají tyto země o jejich nerostné suroviny a bohatství, a to i za
cenu páchání dalších zločinů a zvěrstev jak na vlastním tak i na cizím obyvatelstvu.
66
Kupř. Nigérie je šestým největším exportérem ropy na světě, přičemž 60% všech těžebních polí
vlastní licencovaná společnost Royal Dutch Shell. Bezohledná těžba si však vyžádala obrovskou daň, kterou
vyspělé státy úspěšně ignorují jak politicky, tak mediálně. Od roku 1958, kdy těžba ropy touto společností
začala, byly zabity tisíce obyvatel, kteří s těžbou a devastací přírody a životního prostoru nesouhlasili, a
značná část obyvatelstva stejně nadále žije ve veliké bídě.
Jiný příklad, v demokratickém Kongu (dříve Zair), které má rozlohu přibližně 2.35 milionů km2 a asi
69 milionů obyvatel, a které je z hlediska životní úrovně obyvatel nejchudší zemí světa, jsou obrovská
naleziště zlata, uranu, mědi, kobaltu, drahokamů, zejména diamantů, a různých vzácných minerálů, jako
kasiterit a coltan, kterého je v Kongu, především ve východní oblasti země, zhruba 80% celosvětových
zásob. Kasiterit a zejména coltan, což je matně černá ruda, ze kterého se získávají prvky niob a tantal, se
používají při výrobě různé elektroniky, zejména mobilů, notebooků, play-stationů, atd. Kvůli válce, vedené
o nerostné suroviny, a předně o tyto minerály, zemřelo v této republice za posledních 15 let přes 6 milionů
lidí, a 200-300 tisíc žen a dětí bylo mnohdy brutálně a opakovaně znásilněno. Podle OSN se obchodem
s konžskými minerály financuje válka. Tyto minerály se většinou za nelidských podmínek těží v ilegálních
dolech, a pak se převážně přes cesty kontrolovanými rebely ze Rwandy propašují do Rwandy, keňského
Nairobi, a nebo do Ugandy, Burundi, kde je levně vykupují západní firmy zejména z Belgie, Francie,
Německa, Velké Británie, ale také z USA a Jihoafrické republiky, přičemž největším spojencem Rwandy
jsou USA a Velká Británie, a většina těchto zemí je nepřímo do této války o konžské minerály zapojena.
Např. finská společnost Nokia, jedna z největších světových korporací a největší výrobce mobilních
telefonů, není za posledních více než deset letech schopna prokázat, odkud pocházejí minerály, které
používá při výrobě svých mobilů. Vzniká tudíž důvodné podezření, že společnost Nokia, stejně tak jako
mnoho dalších společností vyrábějící různou elektroniku, používají do svých mobilů a ostatní elektroniky
pašované minerály z válkou zasaženého Konga. Zajímavý dokument o této problematice –
http://www.youtube.com/watch?v=rZUlXkqBfz8. Zisky z ilegální těžby minerálů jsou tak obrovské, že
nikdo nemá skutečný zájem, aby v Kongu byly zastaveny tyto války a boje, nastolen opravdu fungující
demokratický právní systém a zlegalizována veškerá těžba a export těchto minerálů, poněvadž pak by se
zvýšila jejich cena, čímž by se firmám vykupující tyto minerály pro výrobu svých elektronických produktů
zvedly náklady a následně by nemohly dosáhnout tak velkých zisků, což by dále u společností vedených
sobeckým managementem mohlo vést ke snižování platu vlastních zaměstnanců nebo k jejich propouštění,
atd.
Někdo by mohl říci, že pokrok si žádá oběti, avšak v těchto případech jsou oběti zpravidla na straně
těch národů či skupin obyvatel, kterých se pokrok v pozitivním slova smyslu většinou nijak nedotkne, tedy
nelze než dodat, že spravedlnost si také může jednou při svém zadostiučinění žádat oběti.
Jsou-li ekonomika a hospodářství těchto vyspělých zemí z části založeny na zločinech a zvěrstvech,
tak jejich obyvatelé, využívající výdobytků moderní civilizace a žijící na vysoké úrovni, v podstatě v určité
míře žijí ve strukturálním hříchu, jsou v podstatě i nuceni kupovat produkty poskvrněné krví, čímž jejich
výrobu a nepřímo i tyto zločiny a zvěrstva zpravidla nevědomě podporují, mohou pociťovat i spoluvinu a
stud, a byť nikdo z běžných občanů proti tomu v zásadě nic nezmůže, aniž by začal žít jako v době
kamenné, bylo by při nejmenším správné a patřičné obrátit se k Bohu, činit pokání a snažit se o nápravu a
odčinění těchto zločinů a zvěrstev a jejich zastavení, neboť není vyloučené, že se to těmto národům může
jednou velmi vymstít, a je otázka, jak tyto národy jednou před Bohem obstojí, i když samozřejmě naprosto
hlavní vina dopadá na společnosti a konkrétní osoby, vlády, mocenské struktury, zodpovědné činitele, jak
západních tak okrádaných rozvojových zemí, jenž tyto zločiny a zvěrstva páchají nebo se na nich podílejí,
ale i mnozí prostí občané okrádaných zemí by se měli určitým duchovním způsobem zamyslet. Také je
otázka, jak dlouho bude Bůh těmto vyspělým prohnilým kapitalistickým západním zemím jejich z části na
do nebe volajících hříších a zvěrstvech vybudovaný politicko-ekonomicko-hospodářský systém trpět, než
radikálně zasáhne, proto by bylo záhodno tento zvrácený systém změnit na systém založený na Božích
morálních principech a při každém politickém či ekonomiko-hospodářském kroku uvažovat o tom, zda jsou
správné a dobré předně z hlediska morálky a Božích principů, a ne jen z hlediska ekonomického a
finančního, avšak to není možné, aniž bychom byli ochotni se všichni, zejména bohatí, uskromnit a aniž
bychom sami sebe, celý svůj život a veškerá svá rozhodnutí svěřili výhradně do Boží vůle.
Kap. 39. – Tajemství dvou velmocí:
Podle tvrzení hodnověrného zdroje z evropského parlamentu byly hluboko v podzemí věží WTC
vybudovány tajné podvodní bunkry, tedy prostory zatopené vodou, ve kterých byly ukryté, do vody
67
ponořené vodotěsné trezory, ke kterým již v době stavby věží WTC byly nainstalovány nálože pro případ
pokusu o jejich vykradení. V takovém případě by při snaze dobýt se do trezorů byly nálože automaticky
odpáleny, lupiči by byli tak usmrceni, ale obsah trezorů by zůstal neporušen. Takovéto trezory ukryté pod
vodou, které slouží pro uložení zejména peněz či jiných cenných papírů, ale i zlata, mají běžně banky, což
zhruba v osmdesátých letech minulého století veřejně přiznala Česká národní banka.
V trezorech v podzemí WTC byly ukládány převážně nepoctivě vydělané peníze, dohromady
v hodnotě mnoha bilionů dolarů, které patřily různým magnátům a finančním elitám zejména ze židozednářských kruhů. Mohly zde být uloženy i dluhopisy. Do těchto trezorů měli přístup někteří členové
amerických vlád, kteří ve snaze v modernizaci americké vojenské výzbroje, techniky, munice a
komunikace, předčit členské státy Varšavské smlouvy a zároveň je tzv. “uzbrojit“, tyto peníze postupně
brali, pravděpodobně tajně kradli, a své zbrojení z nich financovali.
Amerika byla při svém zbrojení za studené války částečně financována nejen penězi amerických
daňových poplatníků, ale také různými mocenskými skupinami a finančními elitami, a z peněz uložených
v trezorech v podzemí WTC, díky čemuž se z následné krize, způsobené předně nadměrným zbrojením,
vyvlekla zinscenováním útoku 11. září 2001, při kterém byly zahlazeny důkazy o různých machinacích a
vytvořena záminka pro válečné akce, avšak východ, tedy členské státy Varšavské smlouvy a předně Rusko,
své zbrojení financovaly výhradně z vlastního rozpočtu, a tudíž zůstaly v bídě, oproti západu ekonomicky a
hospodářsky zaostávaly, a byly předurčeny k politickému krachu americkou taktikou uvedené státy
“uzbrojit“. Příčinou ekonomické a hospodářské zaostalosti východního bloku bylo také to, že do vedoucích
funkcí jeho členských států se dostávali lidé řízení Amerikou.
Všechny nebo téměř veškeré finanční prostředky z trezorů v podzemí WTC byly před 11. září 2001
vyčerpány, eventuelní zbytek peněz a případné dluhopisy odvezeny, a s kolapsem věží byly podvodní
prostory i trezory zničeny.
Možná by nebylo až tak od věci domnívat se, že exploze v podzemí WTC mohly být způsobeny nejen
odpálením náloží v základech konstrukcí budov před jejich řízenou destrukcí, ale i odpálením náloží, které
měly zničit zatopené prostory a trezory. Pak by bylo i logické domnívat se, že útok na věže WTC letadly a
jejich odstřel musel být proveden proto, aby se exploze těchto náloží, které měly zničit trezory i prostory,
zakamuflovaly, k čemuž by nahrávala skutečnost, že exploze byly zaznamenány nejen v podzemí věží
WTC, ale i v různých nadzemních patrech těchto budov, přičemž v rámci kamufláže se pak tyto exploze
oficiálně prezentovaly jako výbuchy vodních nádrží, okenních tabulí, pády trosek, výtahů, atd.
Válečné akce po 11. září zajistily Americe přístup k dalším strategicky a ekonomicky důležitým
přírodním zdrojům a nerostným bohatstvím, kupř. k zemnímu plynu a zejména k ropě v Iráku, který je
druhou největší zásobárnou ropy na světě. USA jsou hlavním hráčem v irácké ropě, američtí vojáci v Iráku
začali hlídat ropná pole, jakmile texasští olejáři odhadli jejich potenciál. Obdobně tomu může být i s Libyí,
kde jsou také obrovská naleziště ropy. Americké a evropské země dlužily Libyi několik stovek miliard
dolarů. Kaddáfí libyjskou ropu prodával jistým evropsko-americkým společnostem, ale údajně zhruba rok
poté, kdy vznikly v Libyi nepokoje a občanská válka, končila těmto společnostem smlouva o nákupu
Kaddáfího ropy, přičemž Kaddáfí tyto smlouvy již nehodlal obnovit a prohlašoval, že se obrátí na jiné
spotřebitele. Zda měl tedy zajištěný odběr jinde, třeba v Číně, která v současnosti ekonomicky velmi
vzrostla a odebírá ropu kupř. z Iránu, není jisté. Jisté ale je, že se lidé v Libyi měli ekonomicky velmi dobře.
Je tedy možné, že nepokoje a občanská válka v Libyi byla vyvolána “kýmsi“ zvenčí z cílem získat záminku
k válečné intervenci z důvodu získání kontroly zásob libyjské ropy. Také údajně některé západní mocnosti
podporovaly Al-Kajdu a rebely v boji proti legitimní vládě Kaddáfího. Tyto americké válečné intervence
dále mohly rozhýbat americkou ekonomiku, zejména zbrojní průmysl výrobou nových modernějších zbraní,
což mělo též zabezpečit vyšší zaměstnanost občanů. Také po 11. září 2001 se začaly údajně kvůli ochraně
obyvatelstva vyvíjet zejména tzv. neletální zbraně, které mají schopnost na určitou dobu vyřadit z činnosti
vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské
techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost. Mezi tyto neletální zbraně patří zbraně optické,
laserové, vysokofrekvenční, akustické, biologické, chemické, a zbraně elektromagnetického impulsu, dále
se vyvíjejí prostředky elektronického boje, prostředky navigační, informační a psychologické války.
Mimochodem rozšířený vývoj a modernizace těchto neletálních zbraní také výrazně podkopává
důvěryhodnost tvrzení USA, že se jim nepodařilo Usamu bin Ladina zajmout živého, neboť za dobu od 11.
září 2001 do okamžiku jeho dopadení v roce 2011 musely mít USA vyvinuté opravdu špičkové neletální
zbraně, tudíž nemohl být problém zajmout ho živého.
68
Ve válce je lukrativní nejen opotřebení zbraní a jejich nezbytné nahrazování, ale také dodatečná
rekonstrukce a obnova. Válka je nejrozsáhlejší a nejúčinnější vyčišťovací krize k odstranění přebytku
investic, tedy nadinvestic, které byly realizovány. Válka otevírá obrovské možnosti nových dodatečných
kapitálových investic a zajišťuje základní spotřebu a opotřebení nahromaděných zásob zboží a kapitálu
podstatně rychleji a pronikavěji, než je to možné v obvyklých periodách deprese i při silné umělé podpoře.
Válka je tak ten nejlepší prostředek pro neustále opakované posouvání definitivní katastrofy celého
kapitalistického systému. USA tudíž potřebují válku asi tak, jako narkoman svoji dávku. Od druhé světové
války je státem stimulované a z části Pentagonem řízené zbrojní hospodářství podstatným faktorem
stabilizace amerického hospodářství. To je reálně jediným v delším časovém úseku vyzkoušeným
mechanizmem pro udržení vysokého stavu zaměstnanosti a vysoké kupní síly v americkém hospodářství.
Tedy v drtivé většině případů amerických válečných intervencí v různých zemích a oblastech, ať už se
jednalo o Evropu, Japonsko či tichomoří v druhé světové válce, nebo dále o Koreu, Vietnam, Nikaraguu,
Perský záliv, Jugoslávii, Afghánistán, Irák, Libyi, atd., šlo předně o ekonomické a hospodářské zájmy USA.
Jistý biskup z jihomexického města San Cristobal de las Casas, který již viděl nějakou bídu a
utlačování, naléhal 30. září 2001 na obyvatele Severní Ameriky, aby zapřemýšleli nad tím, proč jsou tak
nenáviděni poté, co USA způsobily tolik násilí kvůli obraně svých ekonomických zájmů. Ač tento biskup
zřejmě plně nepochopil pravé pozadí útoku z 11. září, tak velmi trefně vystihnul pravdu o skutečných
motivech americké válečné politiky, a to ještě netušil, jakého zla se teprve Amerika ve světě dopustí opět
kvůli obraně svých ekonomických zájmů, k čemuž jí mělo posloužit právě 11. září.
Od 13. května 1917 se v portugalské Fatimě po delší čas zjevovala Panna Maria, která žádala, aby
bylo Rusko zasvěceno Jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Po druhé světové válce byla zahájena studená válka mezi západem a východem. Dále v šedesátých
letech 20. století došlo ke konfliktu mezi Ruskem a Čínou, který charakterem přerostl v obdobu kubánské
raketové krize. Celý konflikt v roce 1969 vyvrcholil napadením Ruska několika desítkami tisíc čínských
vojáků i s tanky, které však Rusko odrazilo použitím záhadných technologií (laser, palivo-vzdušné bomby,
umělý van Allenův pás), s jejichž pomocí čínské vojáky i tanky během chvilky totálně zlikvidovali (viz –
http://www.military.cz/accessories/Siberia-1969.htm). Do některých těchto válečných či hrozících
jaderných konfliktů zasahovali i někteří papežové, kteří svou diplomatickou a duchovní intervencí dosáhli
zklidnění situace a mnohdy tak zabránili nejhoršímu.
V roce 1981, též 13. května, byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II. V následujících letech dále
eskaloval souboj ve zbrojení mezi Kremlem a Bílým domem. Na straně Ruska stál Andropov a Černěnko a
na straně Ameriky Ronald Reagan. Také z naší republiky byla do Sovětského Svazu předně kvůli zbrojení a
výrobě atomových zbraní exportována značná část vytěženého uranu, ovšem mnohem větší množství než
Sověti žádali, neboť představitelé naší vlády se chtěli Sovětům zavděčit. Dále byly neustále těmito
velmocemi shromažďovány jaderné rakety, které mířily proti sobě a hrozil jaderný konflikt.
Avšak 25. března 1984 splnil papež Jan Pavel II. přání Panny Marie a Rusko zasvětil Jejímu
Neposkvrněnému Srdci. A podle některých zdrojů nedlouho poté v tentýž rok, a to opět 13. května, vypukl
na sovětské jaderné základně Severomorsk na Severním moři požár a následovala mohutná exploze, která
zničila zhruba 60% arsenálu sovětské severní flotily. Podle orientačních údajů bylo během exploze zničeno
580 z 900 raket země-vzduch SA-N-1 a SA-N-3 a skoro 320 ze 400 střel SS-N-3 a SS-N-12 schopných
přenášet jaderné nálože. Oheň po explozi dohasínal až 17. května a o počtu obětí či zraněných není nic
známo. Podle odborníka na militární dějiny Alberta Leoniho neměli komunisté po zničení tohoto arsenálu
v Severomorsku, díky kterému Sovětský Svaz kontroloval oblast Atlantského oceánu, žádnou šanci zvítězit
v nukleární konfrontaci, a podle amerického časopisu Jane´s Defence Weekly to byla největší katastrofa
sovětské flotily po druhé světové válce. Rusové tuto událost dodnes obklopují mlhou tajemství. Důvod
požáru a záhadného výbuchu může být různý, mohlo jít o nehodu, ale i o akci nějakých sabotérů nebo
konspiračních spiklenců s úmyslem vojensky oslabit Sovětský Svaz, nicméně likvidací značného množství
tohoto zbrojního arsenálu bylo zabráněno ve vyvolání jaderného konfliktu a tím i možná světové války, a
ruští občané začali v následujících letech celkem hojně konvertovat ke křesťanské víře.
Zde je však potřeba upozornit na to, že zabránění jaderného konfliktu a světové války nemuselo být
definitivní, pokud se totiž lidstvo globálně neobrátí upřímně a opravdově k pravému Bohu, tak mohla být
explozí v Severomorsku světová válka jen odložena, a to na dobu, kdy bude mít lidstvo nashromážděno více
zbraní, které budou ještě navíc modernější a účinnější.
Likvidace značného množství ruského zbrojního arsenálu vedla podle některých odborníků k
umožnění zavedení tzv. perestrojky a dále k pádu totalitního komunistického bezbožného režimu, což bylo
69
zajisté dobře. Avšak perestrojka mohla také dopomoci ke krachu členských států Varšavské smlouvy, neboť
místo původního cíle vysvětlit a zdůvodnit obrovskou míru financování zbrojení, restruktualizovat
sovětskou ekonomiku, a místo socialismu s nelidskou tváří nastolit socialismus s lidskou tváří, se bohužel
velkou míru financování zbrojení uspokojivě vysvětlit ani zdůvodnit nepodařilo, v mnoha ohledech nedošlo
v daných zemích k výraznému zlepšení, ale naopak k nastolení kapitalistického režimu opět s nepříliš
lidskou tváří, který mnohdy byl a je založen než-li na řádu, spravedlnosti, právu, poctivosti, ekonomické,
sociální a politické stabilitě spíše na tunelování, kmotrovství, lžích, korupci a ekonomickém a sociálním
vampyrismu.
Rozpad sovětského impéria měl také různé další negativní dopady. V jeho důsledku se kupříkladu 1-4
miliony ruských dětí ocitlo na ulici, některé z nich zachránili různé charitativní organizace, některé z nich
ale na ulici zemřeli, jiné skončili v rukou pedofilů. Z Podněstří se stal samozvaný zločinecký stát, který je
s nezanedbatelným mezinárodním vlivem v podstatě jednou rodinou vlastněným a řízeným podnikem pro
pašování a nelegální prodej zbraní, zejména kulometů, raketometů, protitankových střel RPG, min, raket
Alazan, které jsou opatřeny bojovými hlavicemi s radioktivními náplněmi, atd. Ruská mafie, která za
komunismu operovala téměř výhradně na území Sovětského Svazu, po jeho rozpadu rozšířila své zločinecké
působení na území Evropy, kde v současnosti dosahuje díky svým nelegálním obchodům průměrného
ročního obratu ve výši zhruba 200 miliard dolarů. Kupř. v České republice se lukrativním místem pro
ilegální obchodní aktivity ruské mafie staly Karlovy Vary, ve kterých v poslední době zemřeli již dva
městští zastupitelé, kteří údajně spáchali sebevraždu. Dalším městem, na které se ruská mafie zaměřila, je
Jindřichův Hradec.
Perestrojkou se mohlo dosáhnout etiky volného trhu, avšak pro podnikatele vychované sovětským
systémem to znamenalo více svobody při uplatňování vlastních zkušeností podkopávajících vládní snahy,
porušování zákona a korumpování úředníků. Tito podnikatelé brzy zjistili, že pádem železné opony a
zaváděním globalizace mohou operovat v mezinárodním měřítku po celém světě, díky čemuž začali získávat
široké příležitosti k velkým nelegálním ziskům. Jakmile vládní dohled padl, bylo povoleno soukromé
vlastnictví, otevřeny hranice, zprivatizovány továrny, zrušen přídělový systém a legalizovány bankovní účty
v cizích měnách, tržně orientované sítě, které za starého systému operovaly ilegálně, se na nové způsoby
adaptovaly rychleji, než téměř jakákoliv jiná skupina ve společnosti.
Je potřebné, abychom si uvědomili, že ke změnám různých vládních systémů a režimů může také
často docházet na základě vůle a rozhodnutí různých mocenských skupin, jimž nezáleží až tak na blahu
národů, jako spíše na jejich vlastních sobeckých ekonomických, politických nebo ideologických zájmech.
Proto není vhodné nějak zvlášť na tyto nové systémy, politické režimy či různé “ismy“ spoléhat a očekávat
od nich nějaké výrazné pozitivní změny. K důvěře v ně a k euforii mnohdy ještě navíc dopomáhají svými
agitacemi významné či známé umělecké, herecké či různé mediální osobnosti, všelijací signatáři, atd., čímž
však, tito v podstatě svým způsobem falešní proroci, odvracejí naději lidu od Boha směrem ke klamným
iluzím a idejím, které zpravidla záhy pohasnou, jakož i původní euforie a nadšení, a pro většinu občanů
zůstane jen hořké zklamání z drsné reality.
V mnoha politických systémech se dělají různé politické nebo ekonomicko-hospodářské chyby,
páchají se zločiny a i skrytě různá zvěrstva. Vše velmi záleží na morální a duchovní úrovni lidstva a je nutné
předně spoléhat na Boha a obracet se k Němu, neboť jediný možný přípustný vládní systém, který by mohl
fungovat a zaručovat bezpečnost, spravedlnost, právo, svobodu, důstojný život, atd., je teokracie, což je
vláda Boha. Nastolení takovéto vlády však opět záleží předně na samotných lidech, resp. na tom, zda budou
ochotni přijmout do svých srdcí a v celém svém životě Krista jako svého Pána a Spasitele. Samozřejmě, že
by se svět nestal ideálním a dokonalým, to až po Kristově druhém příchodu, je to však jediná a nejsprávnější
cesta ke zlepšení lidské společnosti v podstatě ve všech ohledech, a každý člověk má díky Boží
svrchovanosti, milosti a lásky povinnost se ze všech sil snažit o zbožný život podle Božích principů.
Bohužel mnozí to však zcela alibisticky odmítají, nejsou ochotni pravou křesťanskou víru přijmout a žít, a
pak se tedy můžou neustále měnit vládní systémy, politické režimy, různé “ismy“, ale nikdy to nepřinese
změny, které by byly výrazně dobré a trvalé. Značná část lidstva v podstatě žije stále s falešnou, mnohdy
hluboce zakořeněnou či chronicky zafixovanou iluzí, že bez Krista, dodržování Jeho Evangelia a Božích
Zákonů lze najít určité “ismy“ či způsoby a cesty, s jejichž pomocí by se daly dobře vyřešit mnohé
problémy v lidské společnosti, ale je to opravdu klamná iluze. I takovéto jen láskaření, pravdaření,
lidskoprávaření, svobodaření, mírumilování a dobromyšlení těžko přinese trvale opravdu dobré plody.
“Ismy“, jako jsou feudalismus, totalitarismus, fašismus, imperialismus, sekularismus, nacismus,
stalinismus, militarismus, komunismus, socialismus, kapitalismus, demokratismus, humanismus, atd., vždy
70
někde nějak, více či méně, selhávaly, nebo se z nich staly přímo zrůdné a vražedné systémy a mnohdy také
skončily na smetišti dějin, neboť bez Boha je vše odsouzeno k všemožným potížím, komplikacím,
problémům, nebo k různým zrůdnostem a zvrácenostem, případně k totálnímu nezdaru a úplné záhubě. Tyto
všelijaké politické “ismy“, včetně anarchismu a mnoha dalších i různých vědeckých, filosofických a
nábožensko-duchovních“ismů“, jako jsou relativismus, positivismus, darwinismus, evolucionismus,
marxismus, leninismus, genderismus, feminismus, konzumismus, materialismus, synkretismus,
utilitarismus, hedonismus, monismus, šovinismus, fatalismus, hinduismus, buddhismus, nihilismus,
okultismus, esoterismus, spiritismus, atd., ale i různé moderní společenské světonázory, jsou vzhledem ke
Kristovu Evangeliu a jediné možné fungující vládě Boží v podstatě jen nedokonalými či spíše falešnými
ďábelskými náhražkami, které ďábel skrze různé pozemské mocenské struktury, politické, filosofické či
nábožensko-duchovní skupiny nebo jednotlivce lidem podstrkuje či přímo vnucuje, aby je tak odvedl od
Boha a svedl na scestí, zotročil a pokud možno, tak i přivedl do věčného zatracení.
Kap. 40. – Nový světový řád:
Jedním z dalších možných důvodů k zosnování 11. září mohla být snaha ustanovit Nový světový řád
(NWO – New World Order, viz –
http://www.youtube.com/watch?v=wwAMxByScnE&feature=player_embedded), což v podstatě znamená
jedna celosvětová vláda, jeden celosvětový měnový systém, jeden celosvětový centrální bankovní systém,
jedna celosvětová armáda, jedno celosvětové náboženství (New Age). Proti NWO existuje i sdružení
NWOO – New World Order Opozition (viz – http://nwoo.org/).
Nový světový řád je propagován již několik málo desetiletí různými významnými osobami z oblasti
politiky, bankovnictví, médií, atd. Kupř. David Rockefeller, významný světový bankéř, jeden z hlavních
zakladatelů a pilířů Bilderberg Group, Trilaterální komise a Rady zahraničních věcí pro USA (CFR), na fóru
OSN, 14. října 1994, prohlásil – ,,Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno, co potřebujeme, je
pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem.“ Nikolas Sarkozy prohlásil –
,,Jdeme vstříc novému světovému řádu a nikdo se tomu nemůže postavit.“ James P. Warburg prohlásil –
,,Budeme mít světovou vládu, ať se nám to líbí, nebo ne. Jedinou otázkou je, zda světové vlády bude
dosaženo se souhlasem nebo násilím.“ David Spangler, ředitel Planetární iniciativy, vládní skupiny při
OSN, prohlásil – „Nikdo nevstoupí do Nového světového řádu, kdo nebude uctívat Lucifera. Nikdo
nevstoupí do Nového věku, kdo nepodstoupí luciferské zasvěcení.“ Bývalý úředník ministerstva obrany
Německa a poradce NATO Dr. Johannes B. Koeppl prohlásil – ,,Zájmy stojící za Bushovou vládou, jako
jsou CFR, Bilderberg Group a Trilaterální komise (založená Brzezinskim pro D. Rockefellera), již
připravily potřebné a nyní se chystají implementovat celosvětovou diktaturu. Oni nebojují proti teroristům.
Bojují proti občanům.“ Dále bývalý prezident USA George Bush sr. 11. září 1990 agitoval pro ustanovení
Nového světového řádu (víz – http://www.youtube.com/watch?v=Ek5Ywd5PZAw - v čase mezi 2:32-2:44),
taktéž v Evropské unii se hovoří o nastolení NWO, atd., (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=W1dnEyRUrvo, http://www.youtube.com/watch?v=aL6nZj7R1SQ). Pro
NWO také agitovali britský premiér Gordon Browne, bývalý šéf Evropské banky pro rozvoj Jacques Attali,
šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet, americký prezident Barack Obama, šéf Mezinárodního
měnového fondu Dominique Strauss-Kahn a mnozí další. Dnes je Nový světový řád oficiální politický
program největších politických stran a hlavní téma velkých světových summitů. Americký senátor Daniel
Ken Inouye prohlásil – ,,Existuje tajná globální vláda se svými vlastními leteckými silami, se svým vlastním
loďstvem a rozvětvenou sítí tajných služeb, se svým mechanismem získávání financí a informací, se
schopností účinně prosazovat svůj vliv svých idejí na národní cítění a zájmy občanů, nepodléhajíc žádné
kontrole, ba ani povinným bilancím, takže sama sebe postavila nad zákony jednotlivých a mimo kontrolu
občanů.“
S ustanovením NWO má také jistě velmi co dočinění skupina Bilderberg Group, která sdružuje něco
kolem 120-150-ti nejmocnějších a nejbohatších lidí světa, kteří se každý rok setkávají na různých místech
světa a za zavřenými dveřmi tajně rokují (viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg,
http://www.bilderberg.cz/rubrika/videa-o-bilderberg-group/). Mnoho členů z oblasti politiky, finančnictví a
médií je členy nebo se zúčastnili setkání klubu Bilderberg. Kupř. prezidenti USA G. Bush sr., Bill Clinton,
G. Bush jr., B. Obama jsou členy nebo se zúčastnili setkání Bildebergu dříve, než byli zvoleni do svých
úřadů, dále všichni tři původní kandidáti na post prezidenta Evropské unie Balkebende, Miliband a Herman
von Rompuy navštěvovali pravidelně klub Bilderberg i Trilaterální komisi, Jose Manuel Barroso se před
svým zvolením do čela Evropské komise taktéž zúčastnil setkání klubu Bilderberg, atd. Bývalý generální
71
tajemník NATO a účastník klubu Bilderberg v letech 1994 a 1995 Willy Claes pro belgický rozhlas
prohlásil, že účastnící zasedání Bilderberg Group mají za úkol uskutečňovat rozhodnutí, která jsou
vypracována loutkovodiči Bilderbergu během jejich každoroční konference, a dále potvrdil, že představitelé
skupiny Bilderberg vytvářejí na zasedáních této skupiny mezi účastníky konference konsensus, který je
později v podobě politiky uváděn do praxe.
Další mocenské skupiny, které mohou mít vliv na světové dění a ustanovení NWO mohou být
Trilaterální komise, CFR, Římský klub, Svobodní zednáři, Ilumináti, OSN, atd. Je velmi pravděpodobné, že
tyto mocenské skupiny za pomoci korumpování, vydírání ale i infiltrace různých politických stran, vládních,
soukromých či jakýchkoliv jiných organizací dosahují velké moci na vysoké politické a ekonomické úrovni,
kterou využívají ke svým nelegálním aktivitám a k prosazení svých cílů jak ideologických a politických, tak
i ekonomických a finančních. Již bývalý prezident USA J. F. Kennedy krátce před svou smrtí varoval před
těmito různými spikleneckými mocenskými skupinami, také bývalý prezident České republiky Václav
Klaus před nimi varoval (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Y_dpZs9zsEo), jakož i před NWO a
globalizací (viz – http://www.reformy.cz/zpravy/smerujeme-ke-svetovlade-havel-tleska-klaus-varuje/). H.
G. Wells napsal v roce 1939, že nesčetní lidé budou nenávidět Nový světový řád a budou umírat při
protestech proti němu.
V rámci NWO se také hovoří o snaze drastickým způsobem snížit světovou lidskou populaci a to
kvůli údajně hrozící “eko-katastrofě“ způsobené přelidněním. Snížení lidské populace prosazuje vícero
významných osobností, zejména členů Bilderbergu, David Rockefeller, údajně i Bill Gates, aj. Kupř. Ted
Turner, americký mediální magnát, člen Bilderbergu, zakladatel kabelové zpravodajské sítě CNN a
prezident nadace OSN, na klimatické konferenci v Kodani v roce 2012 prohlásil toto – ,,Musíme
stabilizovat populační růst. Je nás příliš mnoho, to je ten problém. Proto zde máme to globální oteplování,
protože mnoho lidí spotřebovává příliš věcí. Musíme stabilizovat populační růst na dobrovolné bázi. Každý
na světě se musí zavázat, že bude mít maximálně jedno až dvě děti a konec. Neuděláme-li to, bude to
katastrofa. Počasí bude o 8°C teplejší a v podstatě žádné rostliny neporostou. Většina lidí zemře a zbytek
z nás budou kanibalové. Civilizace se totálně zhroutí. Zbytek lidí bude žít ve státech podobných Somálsku
či Súdánu a životní podmínky budou nesnesitelné. Sucha budou tak hrozná, že neporoste žádné obilí.
Nedělat nic je sebevražda.“ Dále prohlásil, že ideální počet lidí na zemi by byl tak dvě miliardy. Dále lze na
internetu nalézt tato prohlášení – Dave Foreman, spoluzakladatel Earth First, prohlásil – ,,Mé tři hlavní cíle
budou redukovat lidskou populaci na asi 100 milionů na celém světě, zničit industriální infrastruktury a
spatřit divočinu s jejím úplným druhovým doplňkem, jak se po celém světě vrací.“ Prince Phillip, vévoda
z Edinburghu, prohlásil – ,,Pokud bych reinkarnoval, přál bych si se na zem vrátit jako smrtící virus, abych
snížil výši lidské populace.“ Margaret Sanger, zakladatelka Planned Parenthood, prohlásila – ,,Tou
nejmilosrdnější věcí, kterou může rodina udělat pro své členy v kojeneckém věku, je, zabít je. Kontrola
porodnosti musí nakonec vést k čistší rase.“ Bill Gates, zakladatel Microsoftu, prohlásil – ,,Současný svět
má 6,8 miliardy lidí. Směřuje to k asi devíti miliardám. Nyní, když uděláme opravdu dobrou práci na
nových vakcínách, zdravotní péči, reprodukčních zdravotních službách, můžeme to snížit snad o 10 či 15
procent.“ John P. Holdren, poradce Baracka Obamy, prohlásil – ,,Vývoj dlouhodobě sterilizující kapsle,
která by se mohla implantovat pod kůži a odstranit, když je těhotenství žádoucí, otevírá další možnosti pro
nucenou kontrolu porodnosti. Kapsli by šlo implantovat v pubertě a mohla by se odstranit s oficiálním
povolením na omezený počet porodů.“ Někteří konspirační teoretici tvrdí, že zbytek lidstva chtějí spiklenci
NWO vyvraždit, a to za pomoci pandemií prasečí chřipky či jiných nemoci, za pomoci očkovacích vakcín,
které budou infikovány rakovinovými buňkami, plutoniem nebo látkami způsobující neplodnost, dále
geneticky upravenými potravinami, ve kterých budou látky snižující plodnost, atd. Zde by se dala nalézt
určitá paralela s pasáží v Písmu Svatém (Zj9,15) – ,,Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu,
den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí.“
Také teorie globálního oteplování může být součástí agendy NWO. Podle oficiální verze je způsobeno
také nadměrnou produkcí CO2 a dalších jiných skleníkových plynů, načež došlo k zavedení různých
emisních daní. Podle mnohých jiných odborníků je vliv CO2 a jiných skleníkových plynů naprosto
minimální a příčinou oteplování je samo Slunce, které vydává více energie. To by i víceméně
korespondovalo s proroctvím v Janově apokalypse, kde se píše (Zj16,8-9) – ,,Čtvrtý anděl vylil svou nádobu
na Slunce, a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha,
který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.“ Je faktem, že mořští
živočichové produkují daleko větší množství CO2, než jaké se vyprodukuje při spalování uhlí a ropy, i sám
člověk je producentem CO2, a CO2 je základní živinou pro naprosto drtivou většinu rostlin, tedy bude-li
72
vyšší koncentrace CO2, bude to lepší pro růst rostlin a pro celý ekosystém (viz –
http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/287-bedrich-moldan-a-spol-vyuzivaji-povodni-a-zasestrasi-prinasime-nove-informace-o-nebezpeci-zelenych-teroristu-pro-nasi-planetu.htm). Také logicky vzato
je vysoce nepravděpodobné a vlastně nesmyslné, aby dokonalý geniální Bůh stvořil svět a život v něm tak
absurdně, že by zvýšená míra základní živiny všech rostlin vedla v podstatě ke zničení života. Tedy
snižování koncentrace CO2 může mít neblahý dopad jak na ekosystém tak na lidstvo, zejména zvyšující se
neúrodou a následně hladomorem. Proto mnozí lidé tvrdí, že teorie globálního oteplování a zavádění
protiopatření je využito spiklenci NWO nejen k vydělání peněz na daních, ale opět také k redukci lidské
populace.
Součástí agendy NWO je též snaha očipovat všechny lidi na světě mikročipem RFID, který bude
inplantován pod kůži, nejpravděpodobněji na pravé předloktí, do mozku, ale i jinam do těla (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=MRWPKQdVkrM, http://www.youtube.com/watch?v=r5s5rzjKFgg,
http://www.google.cz/#gs_rn=19&gs_ri=psyab&cp=9&gs_id=he&xhr=t&q=Rfid+%C4%8Dipy&es_nrs=true&pf=p&sclient=psyab&oq=Rfid+%C4%8Dipy&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.Yms&fp=6ec6331cd0
003069&biw=1366&bih=548, http://www.protiproud.cz/svoboda/zivot/manipulace/429-spolecnost-googlejako-jeden-z-prednich-prisluhovacu-velkeho-bratra-nase-deti-by-jiz-mely-mit-cipy-v-hlavach-co-s-timmuzeme-delaat.htm). Na těchto čipech by měly být uloženy všechny osobní údaje o člověku, stav jeho
financí, je tedy možné, že budou zrušeny hotové peníze a že bez tohoto čipu nebude moci člověk provádět
žádné finanční transakce. Dnes již existují lidé z různých koutů světa (USA, Mexiko, Španělsko, aj.), kteří si
nechali inplantovat tento mikročip, a to do rukou a nebo také do mozku, což prý umožnilo některým slepým
vidět a hluchým slyšet. Na základě studie z 90. let se zjistilo, že inplantování těchto mikročipů zvířatům
vedlo ke vzniku rakoviny. U některých lidí způsobila jejich inplantace podivné vředy. Zde je nutné opět
upozornit na varování v Písmu Svatém, kde se v Janově apokalypse píše o ďábelském cejchu či znamení,
které je charakterizováno pěti znaky, z nichž čtyři by se víceméně daly vypozorovat i u těchto mikročipů.
Mikročipy mají být umístěny v mozku nebo na předloktí, zejména u pravé ruky, takto mají být očipováni
všichni lidé bez rozdílu a bez tohoto čipu nebude moci nikdo kupovat ani prodávat. Ve Zj13,16-17 se píše –
,,A nutí všechny (šelma), malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na
čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“
To jsou tedy tři znaky, které se v podstatě shodují jak u mikročipů tak u ďábelského cejchu. Posledním
víceméně shodným znakem jsou zdravotní následky inplantace těchto mikročipů. Ve Zj16,2 se píše – ,,První
anděl šel a vylil svou nádobu na zem a zlé, zhoubné vředy padly na lidi, označené znamením dravé šelmy a
klekající před jejím obrazem.“ A pak také ve Zj16,11 se píše – ,,Lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni
vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.“ Posledním znakem ďábelského cejchu
je číslo 666, u kterého lze o shodě s mikročipy asi zatím jen spekulovat. Rozhodně by tedy asi nebylo
moudré, nechávat se očipovat.
Podle teorie neokonzervativce Carla Schmitta, aby bylo možno sjednotit společnost, je potřeba jí
nejprve vytvořit obraz nepřítele, tak jako kupř. za komunistické totality byl komunisty vytvořen obraz
nepřítele v podobě imperialistického západu. A právě 11. září mohlo být jedním z možných spouštěcích
mechanismů a základních kroků k ustanovení NWO, neboť touto děsivou událostí byl v podstatě pro celý
svět vytvořen obraz nepřítele v podobě globálního terorismu. To samozřejmě neznamená, že terorismus
neexistuje, jen je prezentován jinak, než jakým je ve skutečnosti, a to právě v rámci vytvoření obrazu
nepřítele. Útok na WTC nebyl vlastně útokem jen na Ameriku, ale protože se jednalo o destrukci budov
Světového obchodního centra, tak útokem na celý svět. Celý útok byl v podstatě i takto oficiálně
prezentován s tím, že po 11. září se svět změnil a další novou světovou hrozbou se stal globální terorismus.
Takovýto terorismus je pro sjednocení celosvětové společnosti ideálním obrazem nepřítele. Jednalo-li by se
o obraz nepřítele v podobě jednoho či několika málo agresivních nebezpečných diktátorských států či
režimů, je tento obraz nepřítele územně, ale i z jiných ohledů nějak vymezen, a hypoteticky by stačilo
pomocí válečné intervence tyto režimy svrhnout, a je po nebezpečí a tedy i po obrazu nepřítele. Avšak u
obrazu nepřítele v podobě globálního terorismu je to jiné. Teroristé mohou být se svými buňkami
roztroušeni kdekoliv po světě, stále mohou vznikat buňky nové, mohou být vycvičeni stále noví a noví
teroristé, a mohou kdykoliv a kdekoliv udeřit, tedy takovýto obraz nepřítele není nijak územně ani časově
vymezen. K teroristům nemusí patřit jen islámští extrémisté, ale i různé jiné náboženské fanatické nebo
teroristické skupiny pocházející z různých koutů světa, tedy takovýto obraz nepřítele není ani nijak rasově či
národnostně vymezen. Teroristické útoky lze provádět různými způsoby, unesením letadel, bombovými
73
útoky v různých budovách, vládních i veřejných, nebo v metru či na ulici, rozesíláním antraxovách balíčků,
atd., tedy tento obraz nepřítele není ani nijak takticky, strategicky a cílově vymezen. Tedy v podstatě každý
člověk se může cítit být teroristy ohrožen, tudíž tento globální terorismus je ideálním obrazem nepřítele pro
účel sjednocení celosvětové lidské společnosti. Historik Webster Tarpley prohlásil: ,,Terorismus jako
preferovaný nástroj pro vytvoření sociální soudržnosti, aby společnost získala obraz nepřítele, a tak zůstala
jednotná.“
V průběhu let po 11. září 2001 bylo provedeno a i v současnosti stále hrozí mnoho různých
teroristických útoků v různých koutech světa. A za vším stojí teroristé, za všechno může Al-Kajda.
V médiích také prošla zpráva, že byla vyvinuta nová výbušnina v podobě kapaliny, do které se namočí
oblečení, poté se vytáhne, vyždímá a usuší, a z oblečení se stává bomba, kterou lze roznětkou odpálit.
S tímto přišly USA, avšak ukázaly jen ono oblečení, ale neukázaly ani kapalinu, ani demonstračně
nepředvedly odpálení dotyčného oblečení. Tedy prozatím je to nevěrohodné, neboť USA nedokázaly, že se
jedná o skutečně reálnou fungující záležitost, ukáže to zřejmě až budoucnost. Jedná-li se o fámu, pak je
zřejmě cílem zvýšit strach veřejnosti z útoků sebevražedných atentátníků. A podle tvrzení USA je
vynálezcem této výbušniny opět Al-Kajda. Zkrátka zlí teroristé v čele s Al-Kajdou, přestože se jedná o
skutečně existující, reálně hrozící zlo, je to nový strašák na lidi, takový Fantomas dnešní doby, avšak pravé
nebezpečí pochází odjinud, od zlých mocných, kteří terorismus z části řídí a využívají ke svým plánům a
k vystrašení obyvatelstva. ,,Bububu – Al-Kajda! Bububu – Al-Kajda!“ V současnosti místo – ,,baf!“ –
máme – ,,Al-Kajda“! Ovšem i přesto se mnozí více bojí těch teroristů na silnicích a ve vládě, než-li AlKajdy a invalidů z jeskyně. Všichni bychom si však měli vzít k srdci výrok Ježíše Krista (Mt10,28)– ,,A
nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v
pekle.“ Tj. ďábel. Též je potřeba mít, nikoliv strach, ale pravou bázeň před Hospodinem.
Také globální ekonomická krize může dobře posloužit k ustanovení NWO.
Podle některých konspiračních teoretiků má nastolení NWO předcházet ustanovení Evropské unie
v Evropě, Asijské unie v Asii a Americké unie v celé Americe, a pak se mají tyto unie spojit v jeden celek.
Lze se domnívat, že před ustanovením NWO by také asi bylo nutno sesadit ve světě všechny totalitní
systémy a diktátorské režimy, kupř. Taliban v Afghánistánu, Huseina v Iráku, Kaddáfího v Libyi, ale třeba
také i komunismus v Evropě, atd., neboť jejich představitelé by rozhodně neměli ochotu dobrovolně nebo
jen za pomoci politického či ekonomického tlaku podvolit se a začlenit pod jednu celosvětovou vládu. Je
potřeba je tedy nejprve svrhnout a to i za cenu válečné intervence. Tedy i k pádu komunismu v Evropě
mohlo dojít plánovitě s cílem ustanovit tzv. demokracii a dále postupnými politickými, ekonomickými,
legislativními, diplomatickými ale i válečnými kroky zavádět globalizaci a posléze utvořit Nový světový
řád. V tomto směru mohly být výbuch na sovětské vojenské základně Severomorsk v roce 1984 a následné
zavedení perestrojky, jež jako jeden z faktorů vedla k pádu východního bloku, součástí plánu NWO.
Možná není tak úplně nelogické úvaha, že diktátorské režimy, jako kupř. v Afghánistánu, Iráku,
Libyji, atd., bylo možno svrhnout válečnou intervencí, neboť tyto režimy nebyly natolik vojensky silné a
vyspělé, jako USA a členské státy NATO, a také jistě nevlastnily jaderné zbraně. V opačném případ by totiž
bylo velmi riskantní tyto státy vojensky napadnout z důvodu možné odvety formou jaderného útoku.
Svrhnutí komunistické diktatury ve východním bloku by vojenskou silou bylo velice riskantní, neboť
členské státy Varšavské smlouvy byly vojensky silné, vyspělé a Rusko vlastnilo jaderné zbraně, hrozil by
tedy jaderný konflikt a možná i světová válka, tudíž se k tomu použil jiný způsob, a to sabotáž na sovětské
vojenské základně v Severomorsku, vedoucí ke zničení značného množství sovětského zbrojního arzenálu a
tím k vojenskému oslabení, a následně zavedením perestrojky, vedoucí k pádu východního bloku a
komunistické diktatury. Perestrojka byla vymyšlena a naplánována americkými ekonomy, a její sovětský
režisér, soudruh Michail Gorbatschow byl Amerikou školen, financován a řízen.
Je nutno podotknout, že dosavadní globalizace měla za následek velký rozmach, výbušnou expanzi a
stížení odhalování významně reorganizovaného a restruktualizovaného mezinárodního zločinu, v němž
tradičním zločineckým organizacím s jednou hlavní mocenskou autoritou a hierarchicky přísnou strukturou
začala v prostředí vysokorychlostního globálního trhu, kde se příležitosti i rizika mění příliš rychle, chybět
potřebná schopnost adaptace a optimalizace činnosti, a tak na scénu přišly zejména mnohé různé spíše
decentralizované organizace a skupiny, soukromí obchodníci, kšeftaři a pašeráci, kteří s využitím novodobé
technologie a všemožných výdobytků moderní civilizace dokázali být více flexibilní, rafinovaní, důmyslní a
tvořiví, takticky, strategicky a po stránce obchodního zaměření lépe přizpůsobiví nejen poptávce ale i
politickým, ekonomickým a legislativním podmínkám v novém globálním klimatu, ve kterém vysoká
životní úroveň a pohodlný život střední vrstvy v bohatých zemích jsou s tímto globálním nelegálním
74
obchodem a jeho následky úzce spjaty. Mnohá celá odvětí se transformovala nárůstem sítí nezákonného
obchodu, které jimi pronikají, ovlivňují jejich operace i jejich základní trendy, a mnohé známé společnosti,
jako kupř. Citicorp, Nissan, Microsoft, Deutsche Bank, General Motors, Cartier, Armani, Phillips, Pfizer,
Sony, Wal-Mart, Bertelsmann, Nestlé, Tommy Hilfiger, už nemohou ignorovat výzvy globálního
nezákonného obchodu, přičemž jejich marketingové praktiky, distribuční kanály, strategie dodávek,
umístění závodů, řízení lidských zdrojů, informační systémy a finanční praktiky byly ilegálním obchodem
zasaženy. Postiženo však není jen podnikání, ale nárůst globálních sítí změnil taktéž naše prostředí, a v
sázce může být nakonec i struktura celé společnosti, neboť globální nezákonný obchod potápí celá odvětví a
přitom pozvedá jiná, utváří a ničí politické kariéry, likviduje některé země a v jiných podněcuje rozkvět,
destabilizuje jedny vlády a druhé podpírá, skryté výrobny, pašerácké trasy, rozkrádané zdroje či transakce se
špinavými penězi lze mnohdy těžko odlišit od oficiálních ekonomik a vlád, což vše vede k velkému
negativnímu dopadu na mezinárodní vztahy, strategii rozvoje, obchod a finančnictví, prosazování
demokracie, migraci, celosvětovou bezpečnost a mír. Značná část úspěchů nezákonných obchodů, společný
růst legálního a ilegálního obchodu, urychlování inovací na obou stranách zákona vlivem rozšiřování moci
na jednotlivé osoby, ale i organizace a skupiny, jsou předně výsledkem cílených politických rozhodnutí a
kroků směřujících ke globální integraci, otevřeným společnostem a ekonomikám, proto tedy není zcela
vyloučené, že tyto narůstající problémy s globálním nezákonným obchodem mohly být dopředu plánovaně
zakomponovány do celkové agendy NWO a následně s cílem jim zamezit a nastolit spravedlnost,
bezpečnost, mír a právo, využity k ustanovení NWO a k zavedení různých opatření, které omezí suverenitu
jednotlivých států a omezí určité svobody běžných občanů.
Před NWO je nutno varovat, a to opět i na základě Písma Svatého, kde se ve Zjevení Janově píše o
dravých šelmách, které vládly světu. Ve Zj13,1-15 se píše – ,,Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá
šelma o deseti rozích a sedmi hlavách, na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející
Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama
lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta
rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou, klekali před drakem, protože dal té šelmě svou
moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a
rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku
proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou, budou
před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v
knize toho zabitého Beránka. Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem,
musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak
vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává
veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná
rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno
dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země, rozkazuje obyvatelům země, aby postavili
sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té
šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.“
Je zřejmé a jistě i reálně možné, že ustanovením NWO s jednou celosvětovou vládou by mohlo dojít
k vyplnění proroctví v Janově apokalypse o šelmě, které byla dána moc nad každým kmenem, národem,
jazykem i rasou.
Je pošetilé, naivní a zcestné domnívat se, že jakási celosvětově centralizovaná politická a výkonná
moc skutečně zaručí mír, bezpečnost, právo, spravedlnost, atd., navíc pro všechny lidi bez rozdílu, neboť
nikdy nelze dost dobře zabránit jejímu možnému zneužití jejími představiteli, nebo zkorumpování jejích
představitelů různými magnáty, finančními elitami či spikleneckými spolky, jako jsou finanční oligarchie
z Wall Streetu, ruská mafie, čínské triády, japonská Jakuza, Bilderberg, Svobodní zednáři, Ilumináti, Skull
and Bones, atd. Mnohé tyto spiklenecké spolky by zajisté mohly mít velký zájem získat takovouto
celosvětovou vládu do své moci, proto by se ji snažily všemi možnými způsoby zkorumpovat, a s největší
pravděpodobností by nic nepomohlo, kdyby jako představitelé této světovlády byli vybráni opravdu poctiví,
stateční, čestní a hluboce zbožní lidé, neboť spiklenecké spolky by si našly způsob, jak je donutit ke
spolupráci s nimi, nebo by je v případě neúspěchu pokusu o jejich zkorumpování zlikvidovaly, aniž by se
cokoliv řádně vyšetřilo, a pak by na posty světovlády dosadily své lidi, a dokonce nelze ani vyloučit, že
ještě dříve, než by první představitelé světovlády byli uvedeni do svých funkcí, tak by již dávno předtím
byli tajně vybráni a zkorumpováni některými těmito spikleneckými spolky.
75
Je zcela evidentní, že Písmo Svaté nám poskytuje dostatek varování před nebezpečími těchto nově
hrozících globálních systémů, které rozhodně nelze ignorovat a brát na lehkou váhu, proto by bylo
moudřejší a rozumnější od zavádění globalizace a nastolení NWO upustit, raději zachovat suverenitu
jednotlivých zemí, a hlavně s pomocí Boha a pod Jeho vedením se snažit každý sám předně ve svém životě
a ve svém národě o vytvoření morálně a duchovně lepšího lidského společenství a ostatním národům
v tomto směru dopomáhat především modlitbou, diplomatickými intervencemi a případně při misiích
evangelizací a charitativní činností.
Zdá se také jasné, a to i podle zkušeností bezpočtu upřímných a zbožných věřících v průběhu několika
tisíciletí, že nejvěrohodnějším a nejspolehlivějším zdrojem všech možných pravdivých a lidskému duchu
velmi prospěšných informací je Písmo Svaté.
Kap. 41. – Ďábelská mozaika a Damoklův meč:
V letech 1929-1934 byla velká světová hospodářská krize, která začala 24. 10. 1929 krachem na burze
v New Yorku. Během tří let se z ní stala krize světová. Zasáhla všechna odvětví – průmysl, zemědělství,
obchod, bankovnictví, atd. Došlo k rozvratu hospodářství, zvl. v nejvyspělejších zemích, vznikly sociální
nepokoje, byly těžce narušeny mezinárodní vztahy, demokracie se dostala do krize, vzrůstaly národní
nesnášenlivosti a nacionalistická hnutí. Nastoupily totalitní systémy, jako fašismus v Itálii a Německu,
militarismus v Japonsku a upevnění stalinské diktatury v Sovětském Svazu. V Německu se k moci dostal
Adolf Hitler, docházelo k omezování určitých svobod, začalo se mohutně zbrojit, a celé německé
hospodářství bylo postupně převedeno na potřeby války. Následně byla rozpoutána druhá světová válka, na
jejímž konci byla Evropa nově politicky uspořádána, resp. rozdělena na komunistický východ a
kapitalistický západ.
V současnosti se také velká část světa zmítá v ekonomické a hospodářské krizi, mnoho národů je
velmi zadluženo, zdražuje se, zvyšuje se nezaměstnanost, jsou poměrně časté demonstrace, různé protestní
akce a nepokoje, zhoršují se mezilidské vztahy, atd.
USA v posledních několika málo desetiletích zbudovaly mnoho svých nových vojenských základen,
zejména v Evropě a též na blízkém a středním východě. Na vlastním území mají USA vybudovány asi 6000
vojenských základen a v zahraničí ve 130-ti zemích dalších asi 740. I u nás v České republice v Brdech
měla být zbudována americká základna, ale po protestech k tomu nakonec nedošlo. Různé cizí vojenské
základny umístěné v naší republice v nás mohou potenciálně vyvolat určitý pocit bezpečnosti a ochrany,
který však může být klamný, neboť důvodem jejich umístění může být snaha různých mocenských skupin či
velmocí obsadit jistá území a zajistit si tak větší kontrolu daných i okolních území, a případně vyprovokovat
nějakou politicko-vojenskou akci určitých protistran, proti nimž by tímto získaly záminku k válečné
intervenci. Také by se při umisťování vojenských základen některých mocností na různá území mohlo
jednat o obsazení strategicky důležitých oblastí z důvodu přípravy na válečné konflikty. Před nebezpečím
možné ruské intervence v případě umístění amerických radarů u nás v Brdech nás varoval italský
europoslanec Giulliet Chiesa. Je potřeba si také uvědomit, že umístění radarové či raketové základny, nota
bene cizí velmoci, je určitý politicko-strategický akt, který okolní země mohou vnímat negativně a podle
toho podniknout různá protiopatření. Také možnost umístění radarů v Brdech nesly velmi nelibě Rusko a
Čína. Je i možné, že jedním z motivů amerických válečných intervencí v různých oblastech může právě být
obsazení strategických oblastí k vybudování vlastních vojenských základen.
Motivem k zosnování 11. září také mohl být plán přestavby americké obrany, ke které v září roku
2000 prohlásili americký viceprezident Dick Cheney, americký ministry obrany Donald Rumsfeld, guvernér
Floridy a bratr prezidenta G. Bushe jr. Jeb Bush, a prezident světové banky Paul Wolfowitz – ,,Proces
transformace, i kdyby došlo k revolučnímu posunu, bude pravděpodobně dlouhodobý, pokud by ovšem
nedošlo k nějaké katastrofické a urychlující události, k něčemu jako nový Pearl Harbour.“ A o 11. září se
mluví právě jako o novém Pearlu Harbouru.
Několik málo týdnů po 11. září 2001 byl promptně schválen v USA zákon Patriot Act, který výrazně
omezuje svobody Američanů (viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/PATRIOT_Act). Žádný z kongresmanů si
ho před schválením nepřečetl, a z toho, že byl takto brzo po 11. září schválen, je jasné, že musel být
připravován již dlouho před tím. Americké ministerstvo spravedlnosti se dále připravuje navrhnout další
zákon, tzv. Domestic Security Enhancement Act, který pravomoci zaručené zákonem Patriot Act ještě
výrazně posílí. Na základě tohoto nového zákona prý už jen stačí vládě USA někoho podezřívat, a dotyčný
člověk může být zajištěn bez advokáta a pak zavřen bez vznesení jakékoliv žaloby. Tedy dalším důvodem
k zosnování 11. září mohla být snaha prosadit omezení svobody amerických občanů prostřednictvím těchto
76
zákonů. Útok letadly na věže WTC a jejich následný kolaps způsobily v mnoha amerických občanech, ale
nejen v amerických, jistě velký šok a strach. Je vysoce pravděpodobné, že bez následné řízené destrukce, by
věže WTC jen po nárazu letadel zůstaly stát, a také je docela možné, že by se daly, nejspíše s určitými
technickými komplikacemi a vysokými finančními náklady, opravit a opět zprovoznit. Tím by však určitě
alespoň ze značné části polevil strach americké veřejnosti a opět by stouplo její sebevědomí, ale totální
destrukcí věží se u veřejnosti dosáhlo těžkého traumatu, které mnohé jedince uvrhlo do života ve strachu a
nejistotě, což je právě ideální stav pro prosazení a uzákonění různých, svobody omezujících opatření ve
státě, ať už legislativních, ekonomických, sociálních, bezpečnostních, či jakýchkoliv jiných, neboť takto
vystrašená veřejnost je spíše ochotna takováto opatření přijmout a akceptovat. Útokem 11. září a destrukcí
věží, zakamuflovanými nárazy letadel a požáry, dosáhli spiklenci před veřejností názorné ukázky, čeho
všeho jsou ti teroristé schopni, čímž způsobili u veřejnosti potřebný strach a šok k uzákonění oněch
opatření, a také dosáhli větší podpory války proti tzv. terorismu.
V USA bylo v posledních několika málo letech postaveno na různých místech po celé zemi asi 1000
internačních táborů, které vypadají jako koncentráky. Jsou plně funkční, napojeny na železniční a silniční
síť a jsou schopny pojmout až 20 000 vězňů. V Atlantě americká vláda skladuje zhruba půl miliónu velkých
uren, což podle různých názorů mohou být rakve pro lidi nebo bedny na uskladnění nějakého citlivého
materiálu (viz – http://www.gloria.tv/?media=129612,
http://dolezite.sk/old/Koncentracne_tabory_v_USA_134.html, http://tn.nova.cz/zpravy/konec-sveta/konecsveta-jako-masakr-chudych-pro-koho-jsou-tyto-rakve-kdo-v-nich-skonci.html,
http://www.outsidermedia.cz/Koncentracni-tabory-FEMA-a-prislusna-narizeni-vlady-USA-1.aspx). Dále si
exekutivní část americké vlády vede seznam lidí k zavraždění (viz –
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=716627). O obou těchto záležitostech
otevřeně v kongresu promluvil texaský kongresman Ron Paul. Podle tvrzení Teda Gundersona, bývalého
šéfa FBI pro Kalifornii, si americká vláda pořídila přes 600 miliónů expanzivních střel a do internačních
táborů také asi 30 000 gilotin. Toto vše celkem jasně vede k zavedení určité formy totality v USA. Není
vyloučené, že Ameriku čeká vyhlášení stanného práva, čemuž bude třeba i předcházet vytvoření k tomu
záminky v podobě nějakého hrůzného útoku nebo činu, jenž se bude podobat 11. září.
USA, ale i mnohé jiné země, jako např. Saudská Arábie, Izrael, aj., v poslední době vynaložily a stále
vynakládají obrovské prostředky na zbrojení.
Zdá se být jasné, že všechny tyto skutečnosti do sebe celkem dobře zapadají, máme tu tedy v mnoha
ohledech obdobnou situaci jako před druhou světovou válkou. I když se samozřejmě události mohou
nakonec vyvinout všelijak, tak není nelogické domnívat se, že toto vše je příprava na další novou světovou
válku, po níž může být svět nově politicky uspořádán, a tímto novým politickým uspořádáním by se mohl
stát právě výše zmíněný Nový světový řád. Není vyloučené, že pro členy jistých mocenských kruhů začalo
být původní politické uspořádání ustanovené po druhé světové válce již vyčpělé nebo nevyhovující, a tak se
rozhodli vytvořit uspořádání nové, tedy NWO, a všemi možnými prostředky usilují o jeho nastolení.
Je dost pravděpodobné, že nad námi v podstatě visí Damoklův meč v podobě hrozby nového
světového válečného konfliktu s následným celosvětovým totalitním režimem, čemuž nemůžeme nijak jinak
zabránit, než-li obrácením se k Bohu, pokáním a modlitbou. Také Panna Maria v některých svých zjeveních
zcela jasně varuje před vypuknutím třetí světové války.
Geroge Orwell jednou napsal – ,,Nezáleží na tom, zda se skutečně válčí, nebo nikoliv, protože
vítězství není možné. Válka nemá být vyhrána, potřebné je jedině to, aby válečný stav byl trvalý.
Hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti. V principu se válečné úsilí
plánuje vždy tak, aby udrželo společnost na hranici hladu. Válka je vedena vedoucí skupinou proti svým
poddaným. Cílem války není dobýt nějaké území nebo zabránit jeho dobytí, ale udržet strukturu společnosti
nedotčenou.“
Válka má v podstatě dvě příčiny, světskou i duchovní, neboť vlastně kvůli hříchům dopadá na lidstvo
jako trest, který Bůh dopouští prostřednictvím válečných plánů, rozhodnutí a operací provedených různými,
k tomu pravomocnými nebo anarchistickými, politicky, ekonomicky, ideologicky, nábožensky, či jakkoliv
jinak motivovanými mocenskými strukturami a jim podléhajícími ozbrojenými silami.
Vzhledem k otázce motivů, které mohli konspirační spiklenci k zosnování útoku 11. září mít, lze
závěrem konstatovat, že díky této operaci se jim mnoho plánů podařilo prosadit nebo jejich prosazení uspíšit
– kupř. zahlazení stop po různých machinacích, získání záminky k válečným intervencím z důvodu získání
obchodních příležitostí a kontroly určitých ropných nalezišť, přiblížení se k ustanovení NWO, atd.
77
Tedy lze říci, že útok 11. září 2001 byl kolosální, ďábelsky rafinovaný a brutální, velmi účinný, silně
traumaticky působící děsivý psychologický akt, takticky a strategicky špičkově promyšlená a účelově velmi
zeširoka využitá operace, jenž v historii zločinu a podvodů nemá svým provedením a celkovým charakterem
jen tak obdoby, a v oblasti konspiračních spiknutí je určitým revolučním mezníkem. Jednalo se o velmi
vysokou ďábelskou hru arci-mocnářů a top-elit se samými trumfy a esy, ve které šlo o hodně.
Bohužel důvody, proč mnozí nevěřící i věřící lidé nejsou schopni tyto podvody, spiknutí a mnohá jiná
obdobná nebezpečí, a to jak politická tak duchovní, odhalit, můžou být naivita a to někdy až chorobná a
chronická, pošetilost, duchovní a rozumová slepota, otupělost konzumismem, materialismem,
požitkářstvím, ateizmem a hříchem, lhostejnost, pohodlnost, nezájem, pokrytectví, tmářství, slepá
důvěřivost v druhé lidi místo v Boha, přenášení zodpovědnosti za svá rozhodnutí na druhé lidi, neznalost
Písma Svatého a různých varování v Něm, neporozumění Písmu Svatému a Jeho varováním, neschopnost
vnímat vedení Duchem Svatým, ignorace vnuknutí od Ducha Svatého, neinformovanost, nevědomost,
neznalost historie a událostí ve světě, neschopnost uznat vlastní omyl, pýcha, předsudky, různé nesprávné
fixní ideje, atd. Také se nás ďábel snaží zahltit vším možným, prací, zaměstnáním, vyděláváním mamonu,
nákupy, koníčky, stupidními televizními programy, vysedáváním po hospodách, tlacháním, atd., aby nás tak
okradl o čas, který bychom mohli věnovat Bohu, modlitbě, různým duchovním činnostem, rodině, ale také
zkoumání událostí a dění kolem nás, abychom tak odhalili pravdu a nenechali se klamat a podvádět.
Takovýto špatný duchovní a morální stav lidstva a nedostatek času je právě pro satana ideální k tomu, aby
mohl celé lidstvo nahnat do nějakého opravdu zvráceného antibiblického globálního totalitního režimu
s antikristem v čele. Též je možné, že určité mediální strašení s komunistickou stranou, komunistickým
východem, Ruskem, atd., může být v České republice zavedeno proto, aby si český národ i církev nevšimli,
že to pravé aktuální politické totalitní nebezpečí již přichází odjinud, z Evropské unie, Ameriky, od
svobodných zednářů, atd., i když to samozřejmě neznamená, že komunismus a východ nepředstavuje také
určité nebezpečí. Také je dost možné, že když se člověku nepodaří odhalit jeden podvod či mystifikaci, tak
se mu následně nepodaří odhalit ani další podvody a mystifikace z předchozími související a na ně
navazující. Nebo jak se říká – ,,Pro samé stromy nevidí les.“
V dokonání výše zmíněných, ale i případně dalších jiných plánů může ďáblu, příslušným
konspiračním spiklencům a inkriminovaným mocenským strukturám zabránit jedině Bůh, proto bychom se
všichni k Němu měli s pokorou a důvěrou vždy a stále obracet.
Kap. 42. – Další události, okolnosti a zajímavosti ohledně 11. září:
Současná oficiální verze vyšetřování teroristického útoku 11. září 2001 tvrdí, že za útoky stojí
teroristé, přičemž jisté kruhy amerických tajných služeb nějakým způsobem selhaly. Viz –
http://www.youtube.com/watch?v=8V57YmG4Z5A - celý dokument působí dost pochybně, také proto, že
je málo pravděpodobné, že by některé informace, pokud by skutečně byly pravdivé, byly sděleny světové
veřejnosti. Zejména se hovoří o selháni NSA a špatné spolupráci mezi jednotlivými agenturami tajných
služeb, jako jsou NSA, FBI, CIA. Asi další nový obětní beránek, na kterého se to dá svést. Jenže kdyby se
opravdu mělo jednat jen o selhání, potom by to muselo být selhání nejen určitých kruhů tajných služeb, ale i
zjevně protivzdušné obrany, ministerstva obrany, jistých vládních kruhů, možná i letové kontroly, a kdo ví,
koho všeho. Takové vážné, velké a rozsáhlé selhání se jeví jako vysoce nepravděpodobné, navíc se tím
nevysvětlují různá další podezření a podivné okolnosti celé události. Tedy u této nové verze se zřejmě jedná
o další mediální mystifikační zastírací kamufláž, tentokrát formou zábavné absurdní pohádky o chudinkách,
bezradných amerických tajných službách, s lehkým nádechem zfušované bondovky, která má za cíle
nahradit původní, naprosto absurdní a neudržitelnou oficiální verzi, tím také alespoň částečně uchlácholit
její pochybovače, a dále zakrýt skutečnou pravdu a odvést pozornost od pravých viníků a jejich případných
dalších konspirací.
V dopadové zóně severní i jižní věže sídlila společnost Marsh and McLennan, která byla v té době
největší světovou společností na zprostředkování pojistek. Jedním z jejích ředitelů byl muž jménem Lewis
Paul Bremer. Bremer po studiu na Yaleské univerzitě začínal jako asistent Henryho Kissingera, doyena
americké zahraniční politiky, mimo jiné však také jednoho z architektů vietnamské války a podle nově
odtajněných dokumentů Nixonovy a Fordovy administrativy i puče proti demokraticky zvolenému
prezidentovi Allendemu v Chile či genocidy ve Východním Timoru. Později Bremer působil jako americký
velvyslanec či ředitel konzultantské společnosti Kissinger and Associates. Díky svým postům koordinátora
proti terorismu v letech 1986-1989 či předsedy kongresové Národní komise o terorismu vletech 1999-2000
je označován za předního odborníka na terorismus. Však také v době útoků a krátce po nich dokončoval pro
78
vládu takzvanou Národní zprávu o terorismu. Kromě své ředitelské pozice u Marsh and McLennan seděl
Bremer rovněž v mezinárodním poradním výboru japonské těžební a strojírenské společnosti Komatsu,
která vytvořila tandem s korporací Dresser Industries. Ve společnosti Dresser, jež v roce 1998 sfúzovala s
Halliburtonem, který vedl bývalý viceprezident Dick Cheney, začínali svoji kariéru například Prescott Bush
a George H. W. Bush, tedy dědeček a otec předešlého amerického prezidenta. A právě těžební divize
Komatsu-Dresser si v červenci 1996 patentovala nanotermitové demoliční zařízení, jež by mohlo zničit
betonovou konstrukci s vysokou účinností při zamezení druhotných problémů s hlukem, polétavým
prachem, odštěpky a tak podobně.
Muhamad Atta měl před 11. září potíže s policií v USA ve státě Florida, vše se ale nakonec ututlalo.
Hlavní fáze leteckého výcviku všech teroristů proběhly právě ve státě Florida, kde v tehdejší době byl
guvernérem bratr prezidenta G. Bushe jr. Jeb Bush. Navíc dva experti na lety dopravních letadel Jörg Kujak
a Niki Lauda, což je bývalý pilot formule 1, tvrdili, že takové schopnosti, které předvedli terorističtí piloti
11. září, se nedají naučit ani s profesionálním simulátorem letu a ani s počítačovým simulátorem. Niki
Lauda, který létal i s Boeingy 757 a 767, 12. září 2001 pro TV Stern prohlásil, že “job“ na Světové obchodní
centrum byl proveden dobře vycvičenými profesionály. Navíc z historie je známé, že lety sebevražedných
kamikadze byly velmi málo úspěšné.
Podle zjištění některých zpravodajských sítí USA muži, kteří byli označováni za únosce, měli domy,
auta a kreditní karty financované americkou vládou a ve skutečnosti to údajně byli agenti.
Náčelník pakistánské tajné služby ISI generál Mahmůd Ahmed požádal před 11. září 2001 Omara
Saed Šejka o zaslání 100 000 dolarů hlavnímu únosci Mohamedu Attovi. O. S. Šejk připustil, že byl
podporován pakistánskou tajnou službou ISI. Nikdy nebylo vyšetřeno, proč náčelník ISI M. Ahmed dal
příkaz O. S. Šejkovi, aby zaslal 100 000 dolarů M. Attovi. 11. září 2001 někteří vládní představitelé USA
snídali s náčelníkem ISI M. Ahmedem ve Washingtonu.
Jistý poručík americké tajné služby NAVY Delmart Edward Vreeland, který byl před 11. září 2001
vzat do vazby kvůli šekovému podvodu v Kanadě, informoval o chystaných atentátech v New Yorku a dne
12. srpna 2001 předal vedení věznice dokonce zalepenou dopisní obálku, které kanadské úřady nepřikládaly
žádný význam, avšak po jejím otevření dne 14. září 2001 v ní našly přesný popis útoků, které se konaly 11.
září 2001 v USA.
Jim Pierce, tehdy výkonný ředitel AON Corporation, který je mimochodem bratranec George W.
Bushe, na ráno 11. září 2001 naplánoval obchodní schůzku ve 105. patře jižní věže. Z dvanácti lidí, kteří na
ni dorazili, jich jedenáct zemřelo. Pierce mezi oběťmi ale chyběl, místo schůzky totiž v noci přesunul do
Millenium Hotelu s výhledem na jižní věž, odkud pozoroval, jak byla zasažena letadlem. Podle knihy
bývalé první dámy Barbary Bushové Pierce až příliš pozdě zjistil, že evidentně ne všichni byli o změně
místa konání mítinku řádně informováni.
Všechna čtyři unesená letadla byla v podstatě minimálně obsazená, dohromady asi jen 250 pasažérů,
přitom do jednoho z těchto letadel se vejde asi 300 lidí. Na seznamu cestujících těchto letadel chyběli
všichni únosci, neboť mezi jmény pasažérů těchto letů nebylo ani jedno arabské jméno. Dokonce dvě
z těchto údajně unesených letadel neměly na den 11. září 2001 stanoveny letové plány. Také dvě z těchto
letadel podle výrobních čísel létala ještě několik let, jedno z nich bylo poté dokonce prodáno, existuje o tom
údajně i doklad.
Do severní věže WTC narazilo letadlo zhruba mezi 93.-99. patrem, a v jednom z těchto pater měla
sídlo bezpečnostní agentura, jež měla na starost bezpečnost v komplexu budov WTC. Podle názoru
některých konspiračních teoretiků v sídle této bezpečnostní agentury byly nějaké signalizace, možná
laserové, které měly dopomoci správnému nasměrování dálkově řízeného letadla na budovu do konkrétního
místa.
Každé letadlo je vybaveno tzv. černou skříňkou (viz –
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_sk%C5%99%C3%AD%C5%88ka_%28doprava%29),
což je téměř nezničitelná věc, kam se zaznamenávají všechny události a data v kokpitu letadla. Po čtyřech
unesených letadlech byly tyto skříňky údajně nalezeny, ale zveřejněna byla jen naprosto minimální část
informací z nich.
Při tzv. teroristických útocích 11. září 2001 zemřelo celkem 2906 lidí, podle jiných zdrojů dokonce
2982. Prezident G. Bush jr. po 11. září prohlásil, že si ani neumíme představit, jak zlí jsou lidé, kteří
provedli teroristický útok 11. září. V tomto by se s prezidentem G. Bushem asi dalo souhlasit, otázka ovšem
je, kdo jsou ve skutečnosti ti “zlí lidé“.
79
Po 11. září prezident G. Bush jr. ve vztahu k teroristům prohlásil – ,,Pachatele najdeme a v jejich
norách je vykouříme!“ Ve vztahu k celému světu Bush prohlásil – ,,Každý národ, v každém regionu, se nyní
musí rozhodnout - buď jste s námi, nebo s teroristy! Od tohoto dne budou Spojené státy považovat každý
národ, který teroristům poskytuje přístřeší nebo je podporuje, za nepřátelský režim!“ ,,Když jsme zahájili
toto tažení, dal jsem zcela jasně najevo, že země, která poskytne útočiště jednomu teroristovi, zásobí ho
potravinami nebo ho bude skrývat, nese stejnou vinu, jako vrazi, kteří proti nám provedli útok dne 11. září!“
Dále Bush uvedl – ,,….kdyby to mělo znamenat, že bychom měli zahájit příští stoletou válku, tak to
učiníme!“ A také ještě prohlásil toto – „Netolerujme nestoudné konspirační teorie, týkající se útoků z 11.
září, záludné lži, které se pokoušejí přesouvat zodpovědnost směrem od samotných teroristů, od těch, již
jsou vinni.“ Paul Wolfowitz, zastupující ministr obrany a muž PNAC, prohlásil – ,,Jde o to, odstranit
útočiště teroristů, odstranit systémy, které je podporují, a státy, které jim napomáhají vymazat stopy!“
Americký viceprezident Dick Cheney prohlásil – ,,Boj může být skončen jedině jejich úplným a trvalým
zničením.“
Občané USA byli v následujících letech po 11. září 2001 vládou, tajnými službami a médii, a to
někdy až absurdními způsoby, neustále strašeni, v podstatě terorizováni hrozbami různých teroristických
útoků.
Ve dnech po 11. září 2001 všechna komerční a soukromá letadla v USA zůstala na zemi, FAA (letová
kontrola) podnikla kroky k zavření všech letišť v USA. Podle senátora Byrona Dorgana ze senátní komise
pro letectví existovalo po 13. září 2001 několik letadel, která měla z Bílého domu oprávnění nejvyššího
stupně, aby vyzvedla 24 členů rodiny Usamy bin Ladina a dalších 118 Saudských Arabů a odvezla je z USA
pryč v nejméně šesti soukromých a dvaceti čtyř komerčních letadlech.
Saudský princ Bandar má velmi blízko k Bushově rodině. 13. září 2001 pozval G. Bush jr. prince
Bandara do Bílého domu. Bandarova vláda nedovolila americkým vyšetřovatelům promluvit si
s příbuznými 19-ti teroristických únosců. Saudská Arábie se zdráhala zmrazit účty únosců. Koordinátor pro
národní bezpečnost, ochranu infrastruktury a pro boj s terorismem, Richard Clarke, chtěl 13. září
představitelům vlády naznačit, jakou odvetu chystá proti Al-Kajdě. Prezident G. Bush jr. však naznačil, aby
se vrátili jedině s tím, že za 11. září byl Irák.
Ze začátku se snažil prezident G. Bush jr. a viceprezident Dick Cheney zastavit kongres ve
vyšetřování 11. září, následně se pokusili zastavit vytvoření nezávislé komise. Bylo zastaveno dokonce i
oficiální vyšetřování FBI, uvalilo se embargo na zprávy a média byla instruována, co mohou a nemohou
reportovat. Když kongres dokončil své vlastní vyšetřování, Bílý dům a prezident G. Bush jr. zcenzurovaly
28 stran zprávy, většinou se jednalo o tajné zprávy tykající se Saudské Arábie.
Americký kongres přijal po 11. září 2001 tzv. bipartisan politiku, tzn., že obě politické strany stojí za
prezidentem a jeho akcemi.
Bushova administrativa ignorovala více než 500 pozůstalých obětí 11. září, kteří následně podaly
žalobu na členy saudské královské rodiny a další. Saudské ministerstvo obrany najalo proti pozůstalým
obětí 11. září právní firmu důvěrného přítele Bushovy rodiny Jamese Bakera.
Sám prezident G. Bush jr. nakonec uzákonil komisi pro vyšetřování 11. září s rozpočtem 3 miliony
dolarů, později komise dostala dalších asi 9 milionů. Na vyšetřování jiných, i podstatně menších katastrof,
byly uvolněny i desítky milionů dolarů. Někteří členové vyšetřovací komice si stěžovali, avšak zbytečně, že
jim nebyly dodány kompletní materiály a důkazy k vyšetřování. Též si stěžovali, že byla před nimi
zamaskována, zamlčována nebo překrucována některá fakta a mnozí svědci vypovídali křivě a falešně. Také
někteří vysoce postavení američtí činitelé chtěli vystoupit a říci pravdu o 11. září, ale byly ignorováni a
všelijak umlčováni (viz – http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011090035).
Prezident G. Bush jr. a viceprezident Dick Cheney si sami stanovili pravidla, za kterých vystoupí u
vyšetřovací komise 11. září. Před komisí vypovídali bez přísahy, tisk ani pozůstalí nemohli být přítomní, a
nebylo povoleno žádné nahrávání ani žádný záznam nebo zápis.
Vyšetřováním kolapsu budov WTC a vydáním oficiální zprávy byla pověřena společnost NIST
(National Institute of Standards and Technology). V průběhu zfušovaného vyšetřování NIST prokazatelně
lhal, samotnému průběhu kolapsu se ve zprávě zcela vyhnul, manipuloval parametry při testech, ignoroval
klíčové důkazy a svědectví o sekundárních explozích i přítomnosti roztaveného kovu. Některé argumentace
oficiální vyšetřovací verze, jako kupř. nálet letadla na Pentagon, kolaps budovy WTC 7, atd., byly
obhajovány za pomoci různých počítačových simulací, které však mají naprosto nulovou důkazní hodnotu,
neboť vycházejí z dat, které do nich vloží programátor.
80
Po 11. září se v USA objevily dopisy s antraxem, údajně od teroristů. Antrax je vlastně sněť slezinná
a je to samozřejmě nebezpečná a jedovatá látka. Již v roce 1998 uzavřela firma BioPort v Lansingu
v americkém státě Michigan smlouvu s americkou vládou na vyvinutí vakcín proti antraxu, k čemuž je
zapotřebí samotný bacil antraxu. Vlastníkem podílu společnosti BioPort je společnost Carlyle Group. A tato
společnost získala po 11. září 2001 rychle na významu v boji proti terorismu. Také se brzy provalilo, že
dopisy s antraxem nepocházejí z Afghánistánu či Iráku od teroristů, ale z jedné americké laboratoře, což se
dalo dokázat jak z kmene bakterií, tak i z nosného materiálu, který byl infekční substancí kontaminován.
Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=J9XBfYRf6-4 - v čase mezi 2:13-3:30 je
autentický záznam z rozhovoru s prezidentem G. Bushem jr. k tématu teroristického útoku z 11. záři 2001,
ve kterém se v podstatě podřekl tím, že prohlásil (dosl. překlad) – ,,Než jsem udělal New York“. Údajně
existuje více rozhovorů s prezidentem G. Bushem jr., ve kterých se nějakým způsobem podřekl. Také
údajně ministr obrany Donald Rumsfeld se podřekl, když po 11. září prohlásil – ,,Pentagon zasáhla řízená
střela.“
12. srpna roku 2005 Court of Appeals, nejvyšší newyorský soud, nařídil, že město New York musí
zveřejnit přístup k 15 hodinám ústních výpovědí hasičů, které do té doby zveřejnit odmítalo. Zde jsou
uvedeny některé citace – „Všichni jsme pocítili, jak se zem roztřásla... Krátce před pádem první věže si
vzpomínám na otřesy země... Myslel jsem, že slyším explozi. Až mi zakřupaly kosti... Uslyšel jsem
obrovský hluk a trosky začaly lítat okolo.“ Už o tři roky dříve ale unikly na veřejnost některé záznamy z
vysílaček newyorských hasičů – „Máme tu spoustu lidí pokrytých prachem ze sekundární exploze… Další
výbuch ve věži… Věž číslo dvě zaznamenala obrovský výbuch a došlo ke zřícení celého komplexu.“ Hasiči
popsali i jasné záblesky z vnitřku budov či množství prskavých zvuků, charakteristických pro řízené
demolice, těsně před zřícením – „Slyšel jsem prskavé zvuky a explozí stále přibývalo, nejprve nahoře i dole
a pak kolem dokola celé budovy.“ Jednou z hlavních záhad je zničení vstupní haly severní věže ještě před
tím, než mohla být poškozena pádem jižní věže – „Zaslechl jsem hlasitou ránu. Byl jsem zrovna u vchodu
do věže číslo jedna, kde bylo všechno to rozbité sklo. Pak jsem se podíval nahoru a viděl jsem obrovský stín
na budově naproti, jak padá... Nečekal jsem tak obrovské poškození vstupní haly. Vypadala, jako by v ní
vybuchla bomba. Všechno sklo bylo vytlučené, byly tam 3 x 3 metry velké mramorové panely, které byly
předtím na stěnách, vytrhané ze zdi. Šel jsem okolo nákladního výtahu a viděl jsem, že byl prostě roztrhaný
na kusy výbuchem.“ Hasič Louie Cachiolli řekl týdeníku People – „Vezl jsem hasiče výtahem do 24.
poschodí, aby zaujali pozici pro evakuaci pracovníků. Při poslední cestě nahoru vybuchla bomba. Myslíme
si, že v budově byly umístěny nálože.“
Pozůstalí po obětech 11. září založili hnutí 911ForTruth, do kterého se zapojilo již tisíce odborníků,
nejen architektů a stavařů, pilotů, ale i politiků, vysokoškolských pedagogů, dokonce i členů
zpravodajských služeb, atd. Obyvatelé New Yorku se marně dožadovali nového kriminálního vyšetřování,
dokonce ani petice s 80 000 podpisy nebyla uznána za platnou, také se pořádají další akce i vznikají další
občanská sdružení (NYCAN, We Are Change, atd.), a v mnoha zemích probíhají demonstrace na jejich
podporu, a to i v Praze, což je samozřejmě správné, neboť mlčení většiny, a také ignorance mnohých
skutečností, může dávat konspiračním spiklencům větší šanci vyhnout se spravedlnosti a ještě větší prostor
k tomu, aby mohli kout další pikle a páchat ještě více zla. Samotný jedinec nemůže nic udělat, ale sto
jedinců již ano. Bylo by vhodné apelovat na opětovné otevření vyšetřování celé události z 11. září 2001,
poněvadž jednalo-li se o podvod, což je zcela zřejmé, bylo by nutné a správné zastavit války (v
Afghánistánu, Iráku, atd.), které byly na základě 11. září vyvolány. Rozhodně není dobré tyto války
podporovat a ještě do nich posílat naše vlastní vojáky, neboť se nám to může jednou díky expanzi Muslimů
v Evropě velmi vymstít. Již dnes jsou známy případy, kupř. ve Francii či Británii, kdy Muslimové napadli
z pomsty za válečné intervence v jejich zemích vojáky a brutálním způsobem je zabili. Samozřejmě i Česká
republika vysílala a vysílá své vojáky do těchto válek. Zde je vhodné uvést skutečnost, že Česká republika
měla k dispozici vojenské záchranné útvary (VZÚ), které zasahovaly při různých živelných katastrofách,
jako byly kupř. povodně v letech 1997, 1998, 2002, atd. Od roku 2003 bylo těchto útvarů celkem 6, v Kutné
Hoře, Jindřichově Hradci, Rakovníku, Bučovicích, Olomouci, Hlučíně a k tomu jeden sklad záchranného
materiálu v Lázni Bohdaneč – Kutná Hora. Tyto záchranné útvary se velice dobře osvědčily, získaly
ocenění a všemi hejtmany naší republiky, ale i mnohými jinými veřejnými činiteli a občany z postižených
oblastí, byly označeny jako “výkladní skříň“ armády České republiky. Avšak v průběhu času byly tyto
útvary postupně zmenšovány, a ministryní obrany Vlastou Parkanovou byly k 1. 11. 2008 čtyři z nich
přetransformovány a přezbrojeny v ženijní prapory, a ponechány byly pouze dva záchranné útvary
v Rakovníku a Olomouci. Zkušenosti ale ukázaly, že tyto pouhé dva útvary nejsou v současném
81
klimatickém období dostačující k poskytnutí odborné záchrany v případě živelných katastrof. Navzdory
tomu mají být zrušeny i tyto poslední dva záchranné útvary a jejich osazenstvo a výzbroj mají být přeřazeny
k ženijním praporům. Tehdy v roce 2003 jako důvod tohoto nešťastného kroku paní ministryně Parkanová
uvedla, že armáda České republiky potřebuje bojovníky a ne záchranáře, neboť záchranné práce mohou
provádět jiné organizace, jako civilní obrana, hasičské sbory, atd. Paní ministryně ale neměla již odvahu
toto své rozhodnutí sama osobně obhájit před členy jednotlivých rušených útvarů a tak místo sebe posílala
různé armádní činitele. Nově vycvičení bojovníci měli posílit již nasazené jednotky v Afghánistánu, Iráku,
atd., předně ve válce proti tzv. globálnímu terorismu. Tedy Česká republika již není na periferii světového
politického dění a coby členský stát patku NATO nese za každou jeho vojenskou intervenci a i dění ve světě
určitý díl zodpovědnosti, a to jak před světem, tak předně před Bohem. Je jistě dobré, že vznikají různé
organizace, spolky či sdružení za 11. září, ale je však třeba upozornit, že i když si mnozí lidé v otázce 11.
září, ale i jiných zločinů, spiknutí a křivd, přejí a také se prostřednictvím různých protestních akcí, petic a
apelů na příslušné úřady a zodpovědné činitele snaží odhalit pravdu, usilovat o průchod práva a
spravedlnosti, a dosáhnout potrestání viníků a pak také záruky ochrany před podobnými zločiny, jakož i
před všemi mocenskými spikleneckými strukturami, snaží se o to zpravidla bez obrácení se k Bohu a bez
Jeho pomoci. Jenže strůjci takovýchto spiknutí disponují tak obrovskými finančními prostředky, mocí a
vlivem v mnoha sférách, že běžní občané bez Boží pomoci a bez zaštítění se Boží mocí jen prostřednictvím
výše uvedených aktivit proti nim máloco zmůžou.
Organizace s názvem Union of Concerned Scientists (Svaz angažovaných vědců), která spojuje vědce
zabývající se řešeními palčivých globálních problémů, zveřejnila dokonce dokument obviňující Bushovu
administrativu z překrucování vědy ve prospěch zaujatých politických závěrů. Na konci Bushova období
bylo pod manifestem podepsáno přes 15 000 vědců, zahrnujících 52 laureátů Nobelovy ceny a 63 držitelů
Národní medaile za vědeckou činnost.
Morgan Reynolds, doktor filosofie, ekonom, emeritní profesor na Texas A&M University a bývalý
vysoký úředník administrativy prezidenta G. Bushe jr., který v době útoků 11. září byl šéfem centra
Criminal Justice Center při Národním centru pro policejní analýzu, zdůrazňoval důležitost řádného
vědeckého přezkoumání tragédie z 11. září, a konstatoval, že 11. září bylo zorganizováno zevnitř a
naznačuje, že vědci a specialisté jsou v současném “bezpečnostním státě“ zastrašováni, aby se k tématu
nevyjadřovali.
Někteří odborníci tvrdí, že za 11. září nestála jen americká tajná služba CIA, ale také britská tajná
služba MI6 a izraelská tajná služba MOSSAD.
Ted Gunderson, bývalý šéf FBI pro Kalifornii mluvil o tom, že americké tajné služby CIA a FBI,
prezident G. Bush jr., izraelská tajná služba Mossad, britská tajná služba MI5 věděly před 11. září, co se
stane, mimoto bin Ladinovy telefonické hovory byly už od února 1998 sledovány. Ted Gunderson také
shromažďoval důkazy o vládní korupci a mluvil o pašování drog pro prezidenta G. Bushe jr.
Pracovníci tajné služby CIA A. Schaffer a M. Scheuer tvrdili, že oficiální zpráva vyšetřovací komise
11. září není pravdivá.
April Gallop, zaměstnankyně Pentagonu, byla se svým 10-ti týdenním synem svědkem útoku. Po
nárazu údajného letadla do Pentagonu byla odhozena tlakovou vlnou na zeď, když však nahlédla do díry,
žádný Boeing tam nebyl. Podala tedy žalobu na Rumsfelda, Myerse a Cheneyho, ale jak se ukázalo, soudce
pověřený případem byl bratranec prezidenta G. Bushe jr.
John Farmer byl vrchním státním zástupcem New Jersey, 8. ledna 2002 se stal guvernérem stejného
státu. A také byl zvolen prezidentem G. Bushem jr. do funkce hlavního rady vyšetřovací komise 11. září,
známé také jako Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy. John Farmer v roce 2010 vydal
knihu Základní pravda, kde odhaluje, že oficiální verze 11. září je nejen téměř zcela nepravdivá, ale že
slouží falešnému dojmu řádu a bezpečnosti. Farmer v knize rekonstruuje pravdu o tom, co se onoho
osudového dne skutečně stalo, píše o institucionalizovaném odloučení mezi tím, co věděli ti na zemi, a co
věděli ti u moci. Odhaluje děsivě a názorně klíčové okamžiky v letech, měsících, týdnech a dnech, které
předcházely útokům, pak postupuje téměř v reálném čase samotnými útoky a odhaluje je tak, jak předtím
nikdy viděny nebyly. J. Farmer ve své knize také prozradil, že členové komise dostali příkaz, že se veřejnost
nesmí dozvědět, co se vlastně stalo a také jak opakovaně zástupci Pentagonu měnili výpovědi a lhali. John
Farmer není prvním z komise, který se postavil proti oficiální chronologii událostí. V roce 2006 dva
nejvyšší členové odborné komise, předseda Thomas Kean a místopředseda Lee Hamilton, vydali Příběh
Komise 9/11 zevnitř, kde bylo bez obalu uvedeno – „Válečná mlha může vysvětlit, proč byli někteří lidé 11.
82
září zmateni, ale nemůže vysvětlit, proč všechny následné zprávy, vyšetřování incidentu a veřejná svědectví
představitelů FAA a NORAD ohledně 11. září byla nepravdivá“.
Susan Lindauer, bývalá pracovnice CIA, která byla rok vězněná bez soudu na základě zákona Patriot
Act, napsala o 11. září knihu Extreme Prejudice. V této knize obvinila své nadřízené a vládu, také v ní píše i
o úloze Mossadu v celé akci. V současné době píše další články na toto téma.
Bývalý italský křesťanskodemokratický prezident Francesco Cossiga prohlásil pro přední italský
deník Corriere Della Sera, že za útoky 11. září stála americká tajná služba CIA, izraelský Mossad a světové
sionistické hnutí. Útoky prý byly provedeny za účelem falešného obvinění muslimských zemí pro vytvoření
falešné záminky k invazi do Afghánistánu a Iráku. Řekl též, že to bylo italské zpravodajské komunitě kolem
Palazzo Chigi známé. Dále řekl, že kontroverzní kazeta s přiznáním se Usamy bin Ládina k útokům 11. září,
která je i bez Cossigova odhalení často považována za padělek, byla prý vytvořena v milánských studiích
Mediaset za účelem zvýšení politické podpory Silvia Berlusconiho, který je na kazetě prý též zmiňován v
souvislosti s údajnými osobními hrozbami Al-Kajdy. Cossiga byl sám zamlada zapojen do operace Gladio,
zná tedy provádění false flag operací z vlastní zkušenosti, byl též členem celoevropské zpravodajské a
teroristické organizace řízené NATO, obviňované z teroristických útoků v 70. a 80. letech, včetně útoku na
nádraží v Bologni, největšího teroristického útoku v dějinách poválečné Evropy, či zavraždění italského
premiéra Alda Mora, ze kterých pak byli často falešně obviňováni komunisté.
Generál Hamid Gul z pakistánské tajné služby ISI se vyjádřil k zastřelení bin Ladina a k 11. září tak,
že to byl podle něj inside job, později z něj byl obviňován i on, mluvil později i o tom, že Pákistán má hrát
roli v možném propuknutí 3. světové války.
Bývalý dánský premiér Poul Nyrup Rasmussen v rozhovoru pro dánskou televizi The Danish
Broadcast Corporation v roce 2009 přiznal, že byl informován o pádu Dvojčat v předstihu, zrovna když prý
odpoledne vcházel do budovy svého úřadu – „Bylo mi řečeno, že první věž brzy spadne. Obdržel jsem tuto
informaci asi pět nebo deset minut předtím, než k tomu skutečně došlo, tudíž jsem věděl, že dojde ke
kolapsu a katastrofa se blíží.“ A dodal, že zpráva o pádu věže byla potvrzena, jakmile vstoupil do své
kanceláře.
Něco trochu z numerologie (viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Numerologie - jedná se o okultní
vědu). New York City má 11 písmen. Afghánistan má 11 písmen. Prezident George W. Bush má 11 písmen.
Předchozí prezident Bill Clinton má 11 písmen. Prezident po G. Bushovi jr. Barack Obama má 11 písmen.
Muhamad Atta, vůdce 19-ti teroristů, má 11 písmen. Usama b. Ladin má 11 písmen. George Tenet, ředitel
CIA v době 11. září, má 11 písmen. Louis J. Freeh, ředitel FBI, který tři měsíce před 11. září odstoupil
z funkce, a který dnes tvrdí, že tehdejší tajná služba v době 11. září selhala, má 11 písmen. New York je 11.
stát USA. První letadlo, které narazilo do WTC 1, mělo číslo letu 11. V tomto letadle bylo 92 pasažérů –
9+2=11. Letadlo, které mělo číslo letu 175, a které narazilo do WTC 2, neslo 65 pasažérů – 6+5=11. Věž
WTC 1 zkolabovala v 10:28 – 1+0+2+8=11. The Pentagon má 11 písmen. Město Shanksville, u kterého se
zřítilo čtvrté letadlo, má 11 písmen. Americký viceprezident Dick Chenney má 11 písmen. Tajná společnost
Skull & Bones má 11 znaků. Příjmení realitního magnáta Silversteina má 11 písmen. Tragédie se stala 11.
září, tedy 9/11, jak se všude připomíná, tedy 9+1+1=11. Toto datum je stejné jako tísňová linka v USA 911
– 9+1+1=11. Součet obětí na unesených letadlech byl 254 – 2+5+4=11. 11. září je 254. den v roce –
2+5+4=11. Útoky v Madridu se staly 11. 3. 2004 – 1+1+2+3+0+0+4=11. Madridské útoky se staly o 911
dní později než útok v New Yorku – 9+1+1=11. To vše samozřejmě nemusí vůbec nic znamenat, protože
podobné číselné spojitosti a opakovaní lze najít v mnoha událostech a záležitostech, i když někteří lidé
chtějí tímto poukázat na to, že za 11. září mohli stát Ilumináti, kteří se věnují okultním praktikám, zejména
numerologii. Také podle názoru některých odborníků byl 11. září 2001 tajnými mocnostmi dokončen
dlouhodobě připravovaný gigantický okultní rituál, při němž zničením věží WTC, které symbolizovaly starý
zednářský pořádek, a budovy WTC 7 byl zničen chrám starého pořádku. Cílem tohoto rituálu bylo začít
novou éru podle představ těchto mocností. Je třeba poznamenat, že všechny okultní a esoterické praktiky, ať
už se jedná o numerologii, horoskopy, výklady z karet, spiritistické seance, atd., jsou Bohem zavrženy,
neboť jejich původ je ďábelský.
Velmi zajímavým a jistě vhodným ke shlédnutí je dokument Fahrenheit, zde na těchto adresách –
http://uloz.to/xYiNd8F/fahrenheit-911-cz-tit-avi, http://uloz.to/xsz39wJ/fahrenheit-911-avi,
http://www.youtube.com/watch?v=OmJ7-SzaHLs.
Různých zajímavostí a zejména podivných a podezřelých okolností a událostí ohledně 11. září by se
dalo nalézt více, zde byly uvedeny alespoň některé, díky nimž a také díky ostatním uvedeným faktům,
83
skutečnostem, důkazům a motivům se celé 11. září jeví tak průhledné, až to bije do očí, tak průhledné jako
čiré sklo.
Kap. 43. – Ostatní zajímavosti a skutečnosti:
Zpravodajská agentura AFP s odvoláním na novozélandské vojenské archivy informovala dne 2. 1.
2013 o přísně tajné operaci Project Seal za druhé světové války, při níž USA a Nový Zéland pod mořem
blízko souostroví Nová Kaledonie a později u novozélandského města Auckland od června 1944 tajně
testovaly bomby, které by způsobily vlny tsunami, při čemž testy ukázaly, že série deseti mohutných
podvodních výbuchů může vytvořit přívalové vlny o výšce asi deseti metrů, které dokážou zaplavit menší
přímořské město, avšak počátkem roku 1945 byl projekt zastaven z důvodu nedosažení dostatečně ničivých
účinků.
Asi rok před koncem druhé světové války Američané unesli z nacistického Německa dva vědce, kteří
již před tím delší dobu na příkaz Adolfa Hitlera pracovali na vývoji atomové bomby. Tito dva vědci poté
v Americe dopomohli zkonstruovat atomové bomby, jež byly následně shozeny na Hirošimu a Nagasaki.
Po osvobození od německé nadvlády ukradli spojenci České republice značnou část zlatého pokladu.
Spojenci, stejně tak jako Rusové, dopomohli k útěku mnohých nacistickým válečným zločincům a unesli
mnoho německých vědců a konstrukčních inženýrů, které posléze využívali pro vývoj a modernizaci
vlastních zbraní a vojenské technologie. V klášterech ve Vyšším Brodu, Zlaté Koruně, a v bývalých
klášterech v Dolním Dvořišti a Rožumberku, ale jistě i na mnohých jiných místech, měli nacisté ukryto
mnoho trezorů, v nichž měli uložené nakradené peníze, zlato a jiné cennosti převážně těch lidí, které poslali
do plynových komor. Po osvobození spojenci tyto trezory objevili a odvezli si je.
V roce 1959 prohlásil tehdejší americký prezident Eisenhower, že USA jsou v područí vojenskoindustriálního komplexu.
Jistý Čech, který v 60. letech 20. století emigroval do USA, kde žil do roku 1991, vyprávěl o tom, že
v USA je snad úplně všechno možné, tedy v tom negativním slova smyslu – během krátké doby se v USA
vytvoří lživé fámy, i gigantických rozměrů, a lživé mediální kampaně, kterými se pak obluzuje americká
veřejnost, že většina nepodařených výrobků, které se v USA vyrobily, se exportovaly do Evropy, zejména
do České republiky, atd.
V 80. letech 20. století zadaly USA v Saúdské Arábii ten nejdražší vojenský stavební projekt, jaký
kdy byl realizován za hranicemi USA. Bylo přitom vydáno zhruba 200 miliard dolarů na zbraně, přístavy,
opěrné body a letiště. Velmi pravděpodobně se toho zúčastnil také stavební koncern bin Ladin.
Kolem roku 1980 provedl Sovětský Svaz válečnou invazi do Afghánistánu, Sověti zde neuspěli a
válka byla pro ně svým způsobem pohromou. Skutečnost je taková, že jejich intervenci vyprovokovaly USA
a CIA, a to proto, aby dosáhly destabilizace východního bloku, zejména Sovětského svazu, a to tím, že
podporovaly rebely a odpůrce prosovětské vlády v afghánském Kábulu. Sám tehdejší americký prezident
Jimmy Carter dne 3. 7. 1979 podepsal první směrnici pro tajnou podporu těchto rebelů a odpůrců, a to právě
zapříčinilo vojenskou intervenci Sovětů v Afghánistánu. V té době byl jistý muž, který pro CIA přiváděl
stále nové bojovníky, a to saudské žoldnéře, na podporu těchto rebelů a odpůrců afghánské prosovětské
vlády. Tento muž v podstatě bojoval na přední linii za věc západu a tahal za USA kaštany z ohně, a také byl
k tomu vyzbrojen dolary z později uzavřené skandální banky tajných služeb BCCI (Bank of Credit and
Commerce International). A tímto mužem nebyl nikdo jiný než Usama bin Ladin. Tento muž nebyl
financován afghánským Talibanem, ale samotnými USA.
V 80. letech minulého století USA a Velká Británie poskytovaly velkou podporu svému příteli a
spojenci Saddámu Husajnovi během období, kdy páchal nejhorší zvěrstva.
V 80. letech 20. stol. USA vedly velkou válku ve Střední Americe, v níž za sebou nechaly asi 200 000
umučených a zmrzačených lidí, miliony sirotků a uprchlíků, a čtyři zničené země. Hlavním terčem USA
byla katolická církev, neboť se jim nelíbilo, že zavedla přednostní právo pro chudé.
V roce 1986 byly USA, jako jediná země na světě, odsouzeny světovým tribunálem za nezákonné
použití síly, tedy vlastně za mezinárodní terorismus, a to díky jejich válečné intervenci v Nikaraguy, ve
které přišli desítky tisíc lidí o život a země byla z velké části zničena. USA však odmítly platit válečné
reparace a vystupňovaly vůči Nikaragui svůj útok. Nikaragua se obrátila na Radu bezpečnosti, která navrhla
rezoluci, vyzývající státy k dodržování mezinárodního práva, avšak USA jako jediný stát tuto rezoluci
vetovaly. Načež se Nikaragua obrátila na Generální shromáždění, které schválilo podobnou rezoluci,
přičemž USA a Izrael hlasovaly dva roky proti.
84
Vláda amerického prezidenta Billa Clintona napomohla v 90. letech Turecku v likvidaci svého
vlastního obyvatelstva kurdského původou poskytnutím 80-ti% veškerých zbraní a tato podpora rostla
úměrně s nárůstem páchaných zvěrstev. Šlo skutečně o jednu z nejhorších etnických čistek a zkáz 90. let, za
kterou hlavní zodpovědnost nesou USA.
V roce 1998 americká vláda nechala rozbombardovat farmaceutickou továrnu Al-Shifa v Súdánu.
Následkem zemřeli statisíce lidí na nejrůznější nemoci, jako malárie, tuberkulóza, atd. Súdán požadoval po
OSN zahájení vyšetření důvodů bombardování, ale tyto snahy byly Washingtonem zablokovány.
V roce 1999 prohlásil ministr obrany William Cohen, že USA jsou odhodlány k jednostrannému
použití vojenské síly na obranu životně důležitých zájmů, k zajištění neomezeného přístupu ke klíčovým
trhům, dodávkám energie a strategickým zdrojům a v podstatě k čemukoliv, co by Washington mohl
vymezit jako součást své vlastní jurisdikce.
Podle New York Times ze dne 16. září 2001 požadovaly USA po Pakistánu přerušit potravinovou
pomoc do Afghánistánu, bez níž by milióny Afghánců postihnul hladomor.
Ve válce s Afghánistánem byly USA použity dálkově ovládané špionážní letouny, které mohou
nepozorovaně a neslyšně létat až 16 hodin ve výšce kolem 5km a přenášet do velitelského ústředí živě
video, infračervené a radarové obrazy, a pod každým křídlem mohou nést raketu.
USA začaly s bombardováním Afghánistánu 4 týdny po 11. září 2001. 19. března 2003 USA napadly
suverénní stát Irák. Oběťmi tohoto brutálního amerického útoku se stali předně civilisté, z velké části
nevinné ženy a děti. Saddam Husein, jenž byl do čela Iráku postaven samotnými USA, byl americkou
vládou obviňován z výroby chemických a atomových zbraní, což ale nebylo potvrzeno.
Počet obětí ve válce s tzv. terorismem v Afghánistánu, Iráku a Pakistánu dosahuje minimálně několik
stovek tisíc. Války vyhnaly z domovů kolem 7-8 miliónu Iráčanů, Afghánců a Pákistánců. Skutečná čísla
mohou být však ještě mnohem větší.
Ve Spojených státech už existují návrhy pocházející od poradců prezidenta B. Obamy, aby byly
konspirační teorie postaveny mimo zákon. V podstatě by se tak ten, kdo hledá alternativní výklad dějin a
událostí, stal zločincem. V principu jde o zavedení cenzury, kdy bude povolena jedna jediná verze událostí
(tedy jediná, státem posvěcená pravda) a veškeré pochybnosti o její pravdivosti budou člověka vyřazovat ze
slušné společnosti. V takovém případě konspirační teoretik nebude už jen neškodný paranoik, ale rovnou
nepřítel státu, záškodník, terorista, protivládní aktivista. Tak s ním také bude moci být nakládáno. Podobné
nebezpečí hrozí již i od FBI – http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2749-fbi-prohasila-polovinu-obyvatelkteri-pochybuji-o-11-zari-za-potencialni-teroristy.
14. 8. 2002 NCRI (Národní rada íránského odporu), považovaná za mezinárodní teroristickou
organizaci, působící pod záštitou organizace Mudžahedín-e Khaly (MEK), si uspořádala tiskovou
konferenci přímo ve Washingtonu.
Zbigniew Brzezinsky, jenž osobně dohlížel na vyzbrojování Al-Kajdy a působil jako poradce
bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera, působí i nyní ve vysoké politice presidenta Baracka
Obamy.
Podle některých zdrojů pochází velká část blahobytu prezidentské rodiny Bushů z dodávek důležitých
surovin a úvěrů Třetí říši Adolfa Hitlera. Dne 20. října 1942 uzavřela vláda USA společnost Union Banking
Corporation v New Yorku jako přední podnik nacistů a jedním z jejích ředitelů byl děd prezidenta G. Bushe
jr. Prescott Bush. Společnosti Holandsko-americká Trading Corporation a Seamless Steel Equipment
Corporation, obě řízené Bushovou Harriman Bankou, byly americkou vládou obviněny, že slouží jako čelní
organizace Hitlerovy Třetí říše.
Podle některých zdrojů investovali bohatí Saudští investoři v Americe kolem 860 miliard dolarů, což
v investičních termínech na Wall Street je něco kolem 6-7% z Ameriky. Většina z těchto peněz šla do
velkých důvěryhodných společností, jako kupř. Citygroup, Citibank, AOL Time Warner, atd. Saudové mají
údajně v amerických bankách uloženo kolem 1 bilionu dolarů.
Časopis New York Times zveřejnil, že švýcarský nacista Francois Genoud v 90. letech 20. stol.
pracoval jako bankéř pro rozvětvenou rodinu Usamy bin Ladina.
Na propagaci a podpoře věrohodnosti americké politiky a válečných akcí se také celkem významně
podílí americký filmový průmysl v Hollywoodu zejména některými svými válečnými filmy. Také drtivá
většina zvrácených brutálních akčních filmů, hororů, sci-fi filmů a všelijakých kriminálních seriálů, které
mají neblahý vliv na utváření osobnosti, morálky a psychiky mládeže, je původem z USA.
Dluh USA činí zhruba 17 biliónů dolarů. Počet obyvatel USA je zhruba 315 milionů, tzn., že každý
Američan má dluh v hodnotě zhruba 54 000 dolarů, což je v přepočtu na koruny zhruba 1 036 000. Dluh
85
České republiky je zhruba 1.83 biliónů korun (viz – http://www.verejnydluh.cz/), Česká republika má
zhruba 10.5 miliónů obyvatel, což v přepočtu na jednoho Čecha připadá dluh ve výši 174 000Kč. To
znamená, že jsme na tom zhruba 6x lépe než Američané. Zhruba od roku 1970 nemá USA dolar krytý
zlatem a na celém světě je v oběhu údajně 20x více dolarů, než je potřeba.
Po několika desetiletích se ukázalo, že CIA někdy v 60. letech 20. století experimentovala s
halucinogenními látkami a prováděla tajné pokusy na obyvatelstvu jednoho francouzského městečka, kdy
bez vědomí občanů přimíchala LSD do chleba a pak sledovala jejich reakce. Netřeba dodávat, že davové
šílenství, které tehdy městečko postihlo, si vyžádalo i několik mrtvých. Obvinit z toho americkou vládu
v 60. letech, kdy k pokusům probíhalo, by znělo jako výplod choré mysli, dnes to ale stojí černé na bílém na
archivních záznamech a vláda se za to postiženým omlouvá.
V 70. letech 20. století vyhlásil tehdejší prezident USA Nixon válku proti drogám, avšak globální
komise pro drogovou politiku před několika lety konstatovala, že protidrogová politika selhala
s devastujícími účinky pro jednotlivce a společnosti po celém světě, rozdmýchala naopak organizovaný
zločin a způsobila smrt tisíců lidí. Její zpráva uvádí, že užívání opiátů, kokainu a dalších narkotik naopak
vzrostlo o desítky procent. Tento grandiózně pojatý program byl ve skutečnosti v podstatě zástěrkou pro
převzetí trhu s drogami pod kontrolu CIA, která se mezitím stala největším dealerem drog na světě.
Připomeňme si havárii letadla CIA, jehož útroby byly plné drog, dále kvetoucí drogový byznys v Kolumbii
či Mexiku, který přes hranice kontrolují americké úřady, a v neposlední řadě exponenciální nárůst pěstování
opia v Afghánistánu obsazeným americkou armádou, či Kosovo jakožto malý velký drogový ostrůvek
v lůně Evropy, nad nímž drží ochrannou ruku nejmenovaný světový hegemon a jeho filiálka v Bruselu.
7. 7. 2005 ráno v Londýně došlo k teroristickému útoku, při kterém explodovaly 3 vlaky a 1 autobus a
zahynulo 56 lidí. Podle slov agenta britské tajné služby MI5 Davida Shaylera přesně tento den ráno
proběhlo protiteroristické cvičení, které předpokládalo přesně stejný scénář útoků, na stejných železničních
stanicích a ve stejném čase.
Podle některých zdrojů uzavírají spiklenecké spojenectví tyto čtyři společnosti – Bilderberg + Skull
and bones + Trilaterální komise + CFR (Rada pro zahraniční vztahy USA). Setkání klubu Bilderberg se
s českých představitelů zúčastnili Vladimír Dlouhý, Karel Kovanda, Jiří Pehe, Karel Schwarzenberg,
Michael Žantovský, a možná i někteří další. Společnost Skull and Bones, což česky znamená lebka a kosti,
je okultní společnost, která vznikla již v 19. století na univerzitě Yale v USA, a každý rok přijímá 15 nových
členů prostřednictvím zvrácených okultních rituálů (viz – http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1266skull-and-bones/). K jejím členům patří prý i bývalý americký prezident George Bush jr. Mezi české členy
trilaterální komise patří Jiří Kunert, Vladimír Dlouhý, Karel Schwarzenberg, Alexander Vondra. CFR má
také v České republice pobočku, mezi jejíž členy kromě některých komunistů z dob totality patří také
všichni čeští Bilderbergčané a Trilaterálové. Jistěže mnozí členové těchto spolků mohou být celkem slušní
lidé i s víceméně dobrými úmysly, ale je potřeba být velmi opatrný a raději se do takovýchto spolků
nezačleňovat, neboť jejich představitelé a výše postavení členové mohou mít tajné spiklenecké plány.
Podle některých zdrojů byla v roce 2012 kongresem USA navržena ochrana sexuální orientace, pod
kterou patří incest, nekrofilie pedofilie, zoofilie, sadomasochismus a jiné zvrácenosti.
Při tak zvaném “humanitárním bombardování“ v Jugoslávii byli mnozí spojenečtí vojáci pod vlivem
drog (viz – http://www.youtube.com/watch?v=It8rgZ0_IRI).
Podle některých odborníků byl vojenský zásah spojenců v Mali proveden tak bleskově a precizně, že
musel být plánován již delší dobu před vzniklými problémy v Mali.
V březnu 2013 varovalo ministerstvo vnitra České republiky, že těžiště teroristických aktivit se může
přesunout do Česka (viz – http://www.novinky.cz/domaci/296604-teziste-teroristickych-aktivit-se-muzepresunout-do-ceska-varuje-vnitro.html). Otázka však je, kolik je na tomto varování pravdy, a zda se nejedná
jen o snahu přimět Českou republiku přijmout nějaká nepopulární opatření, třeba opětovně zákon o
možnosti získávání takzvaných provozních a lokalizačních údajů od operátorů policií a tajnými službami,
apod.
Anonymous (viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Anonymous_%28skupina%29) je skupina
anonymních nehierarchicky uspořádaných počítačových hackerů, kteří se nabourávají do webů různých
společností, organizací, i vládních, atd., umisťují na internet spoustu pornografie, zejména na youtube, atd.
To vše vede k návrhům zákonů (ACTA – http://cs.wikipedia.org/wiki/ACTA, tématicky podobné jsou i
americké návrhy zákonů SOPA – http://cs.wikipedia.org/wiki/SOPA a PIPA –
http://cs.wikipedia.org/wiki/PIPA), které mají chránit duševní vlastnictví na internetu. Podle některých
zdrojů, i podle samotných Anonymous, tyto zákony omezují svobodu a lidská práva. Tyto zákony pak
86
mohou být právě zneužity k tomu, aby se z internetu odstranily články a videa o různých spiknutích, ať už
zednářských, NWO, nebo 11. září, atd. Je také možné, že tuto skupinu Anonymous, nebo jiné hackerské
skupiny, vytvořili a řídí právě někteří ze spiklenců, aby tak získali záminku k vytvoření těchto zákonů, díky
nimž budou moci cenzurovat a více sledovat internet, a případně z něj odstranit nepohodlné články a videa.
V současnosti je v USA určitým způsobem pronásledováno křesťanství. Kupř. – Základní škola v
Severní Karolíně nařídila šestileté holčičce, aby ze své básně odstranila slovo „Bůh“. Tuto báseň holčička
napsala proto, aby uctila svého dědečka, který bojoval ve Vietnamu. Kapitol v Ohiu zakázal křesťanským
pastorům užívat během zahájení každodenních bohoslužeb jméno Ježíš. Užití jména Ježíš bylo zakázáno
rovněž v rámci všech modliteb, které jsou součástí úvodních bohoslužeb v Kapitolu Severní Karolíny.
V loňském roce rozhodl Federální odvolávací soud o tom, že užití modliteb obsahující Ježíšovo jméno před
zasedáním reprezentantů okresu Forsyth v Severní Karolíně je neústavní. V březnu letošního roku byl
z Florida Atlantic University vykázán ze třídy student, protože odmítl dupat po jméně Ježíš. Učitel v New
Jersey byl propuštěn, protože věnoval vlastní Bibli studentovi, který neměl svoji. Kazateli pod širým nebem
v Illinois bylo nedávno vyhrožováno zatčením, protože prý „strašil lidi“ hlásáním evangelia. Letos v květnu
byl na U.S. střední škole diskvalifikován celý atletický tým, protože jeden z běžců poté, co doběhl za
cílovou čáru, učinil gesto, jímž „poděkoval Bohu.“ Dobrovolným kazatelům policejního oddělení
v Charlotte-Mecklenburgu (okres v Severní Karolíně-p.p.) bylo zakázáno užívání slova Ježíš během
večerních modliteb. Bohužel, nejedná se o nějaký ojedinělý incident. Kazatelům po celé zemi se nyní
nakazuje, aby přestali používat jméno Ježíš. Před několika měsíci přešel odvážlivec Nik Walleda po visutém
laně přes Niagarské vodopády a přes Grand Canyon. V obou případech se média hlavního proudu ve
zprávách, v nichž o tom informovala, vyhnula užití jména Ježíš. I přesto, že Nik Walleda během svého
přechodu po visutém laně často zmiňoval slova Bůh Otec a Ježíš, ve zprávách televize ABC, která
pořizovala detailní záznam z této události a zdokumentovala každý jednotlivý okamžik tohoto výkonu,
nikde nezazní Walledovo verbální poděkování Tvůrci. Nedávno zveřejněná zpráva o 140 stránkách, jež byla
nazvána „Výzkum nepřátelství zaměřenému vůči náboženství v Americe“, obsahovala více příkladů, jakým
způsobem dochází v dnešní Americe k systematickému útisku křesťanství. Např. – Federální soudce hrozil
uvězněním studentovi střední školy, který přednášel řeč na rozloučenou, pokud ze svého proslovu
neodstraní zmínku o Bohu. Městští úředníci zakázali důchodci v centru pro aktivity seniorů, aby před jídlem
pronášel modlitby, aby poslouchal náboženská poselství a zpíval evangelia. Úředníci státní školy zabránili
studentovi, aby rozdával svým spolužákům letáky, které je zvaly na událost do kostela. Právnická škola
státní univerzity zakázala křesťanskou organizaci, protože tato požadovala na svých členech, aby se drželi
prohlášení víry, s nímž tato univerzita nesouhlasila. Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdilo u
Nejvyššího soudu, že federální vláda může nařídit kostelům a synagogám, kterého pastora, či rabína lze
přijmout a kterého je třeba propustit. Americké ministerstvo pro záležitosti válečných veteránů zakázalo,
proti přání rodinných příslušníků, užívat zmínky o Bohu během pohřbů válečných veteránů. Federální soud
vyhlásil, že se před Kapitolem mohou lidé modlit k Alláhovi, ale nikoliv k Ježíši. Právě nyní usilují velmi
mocné síly o to, aby byly všechny křesťanské výrazy vymazány ze slovníku americké armády. Situace se již
natolik zhoršila, že bylo veteránovi Amerických vzdušných sil, který u jednotek sloužil více než 23 let,
nařízeno, aby odstranil Bibli ze svého stolu. Poté vystoupili představitelé Air Force na veřejnost
s prohlášením, že zaměstnancům těchto sil je povoleno hovořit o své víře pouze v tom případě, pokud to
“není ostatním lidem nepříjemné“. Plukovník Kenneth Reyes je křesťanský kaplan, který až donedávna
sloužil v U.S. vzdušných silách. Reyes byl umístěn na základně Elmendorf-Richardson na Aljašce. Jakožto
vysvěcený kněz, k jehož povinnostem patří poskytovat náboženské instrukce a duchovní poradenství,
provozuje Reyes v rámci webových stránek základny svoji vlastní stránku. Tato stránka se nazývá
„Kaplanův názor.“ Reyes nedávno napsal esej, kterou nazval „Žádní ateisté v zákopech: Vojenští kaplani ze
sebe během 2. světové války vydali vše.“ Toto, všeobecně známé rčení, je připisované jednomu katolickému
knězi z doby 2. světové války a vešlo ve známost díky prezidentu Eisenhowerovi, který prohlásil v rámci
svého proslovu v roce 1954: „Jsem potěšen, že naši veteráni sponzorují hnutí za účelem toho, aby si lidé
více uvědomili přítomnost Boží ve svých každodenních životech. V bitvě se naučili velké pravdě, že
v zákopech nesedí žádní ateisté.“ Když se o tomto dozvěděla Vojenská nadace pro náboženství (MRFF),
byla naprosto pobouřena. Představitelé této nadace požadovali, aby s tímto slovním výpadem proti
sekulárně smýšlejícím vedoucí základny, plukovník Brian Duffy, něco udělal. Rovněž díky této nadaci bylo
zakázáno zvláštní vydání Bible a toto vydání si na vojenských základnách nebylo možné koupit. Pentagon
nevydal souhlas vydavateli, aby mohl být použit oficiální emblém armádní služby na Biblích, které se
prodávají v armádních obchodech na základnách. MRFF vede člověk, který se jmenuje Mikey Weinstein.
87
Weinstein nazval křesťany “lidskými zrůdami“ a označil je rovněž za “nepřátele ústavy Spojených států“.
Weinstein je přesvědčený, že sdílet poselství Ježíše Krista během vojenské služby je “protistátní agitace a
zrada“ a jako taková by měla být potrestatána. Obamova administrativa zaměstnala tohoto člověka
v Pentagonu jako zvláštního poradce. Barack Obama mlčí, když je zcela nevinný americký občan mučen
v íránském vězení. Pokud by byl tento vězeň liberální aktivista, Obama by udělal první poslední pro to, aby
byl propuštěn. Ale protože se jedná o křesťana, neslyšeli jsme od Obamy jediné slovo na jeho obranu a
mnoho křesťanských vůdců požaduje vysvětlení. A dále – Ve scénáři válečných her ve Fort Leavenworth
byly evangelické a další křesťanské skupiny identifikovány jako budoucí hrozba. V memorandu z roku 2009
identifikuje Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost budoucí hrozby pro bezpečnost státu jako evangelické
skupiny a skupiny zaměřené proti potratům. Studie West Point, kterou vydalo Americké centrum vojenské
akademie pro boj proti terorismu, dává do souvislosti skupiny, které vystupují proti potratům, s terorismem.
Evangelickému představiteli Franklinu Grahamovi bylo kvůli jeho komentářům, které se týkaly Islámu,
zrušeno pozvání na Národní den modliteb v Pentagonu. Na pohřebních obřadech pro veterány na
Houstonském národním hřbitově byly zakázány křesťanské modlitby. Atd., atd. Je zřejmé, že se jedná o
likvidaci křesťanství zejména postupnými legislativními a právními kroky.
Zde jsou další zajímavé dokumenty, týkající se 11. září –
http://www.youtube.com/watch?v=cjR2Dgp1lEI, http://www.youtube.com/watch?v=_k2Avo3ajZc,
http://www.ulozto.cz/xnkHKdH/11-zari-2001-utok-na-new-york-jak-to-vlastne-bylo-avi,
http://www.uloz.to/xKCp2oL/prilis-dokonala-mystifikace-o-11-zari-tv-barandov-tv-stranky-nejen-obarrandov-tv-flv, http://www.youtube.com/watch?v=QmzIVggrSAw, http://uloz.to/xPxUqCz/911-press-fortruth-czech-n82-avi, http://www.ulozto.cz/xATwVKT/loose-change-final-cut-2007-cz-avi,
http://uloz.to/xVbptCT/dokument-wtc-11-9-2001-360p-h-264-aac-mp4.
Kap. 44. – Babylón:
Ve Zjevení Janově je popsáno veliké město Babylon. Zj14,8 – Za ním letěl druhý anděl a volal: ,,Padl,
padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ Zj16,18-19
– A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na
zemi; tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh
se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Zj17,4-5 – Ta žena
byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný
ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: Babylón veliký,
Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Zj17,18 – ,,Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město,
panující nad králi země.“ Zj18,2-5 – Zvolal mohutným hlasem: ,,Padl, padl veliký Babylón a stal se
doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka, neboť vínem
Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí
kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ,,Vyjdi, lide můj, z toho
města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi
a Bůh nezapomněl na jeho viny.“ Zj18,9-24 – Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní
smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat:
,,Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“ A
bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata a stříbra,
drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a
předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, skořice a indického koření, voňavek, mastí a
vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců. Plody, které jsi
dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. Kupci, kteří s tím vším
obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:
,,Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem,
drahokamy a perlami - a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci
zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího
města: ,,Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“ A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí:
,,Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou
hodinu bylo zpustošeno!“ Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem
rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl
jej do moře a zvolal: ,,Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky.
Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani
88
umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů, nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě
nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé
národy; ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“
New York, který je někdy považován za hlavní město světa, je jedno z největších a nejlidnatějších
měst na světě (viz Zj – ,,….padl veliký Babylón….to veliké město se roztrhlo….bude svržen Babylón, to
veliké město.…“). New York je přístavní město (viz Zj – ,,….všichni velitelé lodí, dopravci zboží,
námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit.… tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli
všichni majitelé námořních lodí….“). New York je bohaté město, je to centrum světového obchodu (viz Zj –
,,…. bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu….kupci země naříkají a bědují nad ním,
protože už nikdo nekoupí jejich zboží….Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli.…tak
veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a
perlami.… tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí….“). V některých
částech New Yorku je celkem vysoká kriminalita, snad 10% jeho obyvatel jsou homosexuálové,
Newyorčané žijí dost konzumním způsobem života, atd. (viz Zj – ,,….Babylón veliký, Matka všeho
smilstva a všech ohavností na zemi….“) V New Yorku na Wall Street sídlí finanční oligarchie, o které
mnoho zdrojů tvrdí, že ovládají celosvětový obchod a většinu toků peněz (viz Zj – ,,….Tvoji obchodníci
vládli světem….“). Podle mnohých zdrojů byli a jsou lidmi z Wall Street financovány a ovládány mnozí
diktátoři, prezidenti, různé politické režimy, atd. (viz Zj – ,,….veliké město, panující nad králi země….“).
Podle mnohých zdrojů se o mnoha válkách, válečných konfliktech a převratech rozhoduje právě v New
Yorku, a lidmi z Wall Street byli a jsou také podporovány a financovány (viz Zj – ,,….ve tvých zdech tekla
krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi….“). 11. září, kdy byl spáchán útok na věže WTC,
došlo k požáru, při čemž obrovský dým byl vidět několik hodin a mnoho kilometrů daleko (viz Zj – ,,….až
uvidí dým hořícího města….až uvidí dým toho hořícího města….“).
U balvanu, těžkého jako mlýnský kámen a vrženého silným andělem do moře ke zničení Babylónu, se
teoreticky může jednat o nějaký větší asteroid, který by měl dopadnout do moře blízko pobřeží tohoto
města. Dopad takovéhoto asteroidu do moře v blízkosti pobřeží by zaručeně způsobil obrovskou vlnu
tsunami, která by jistě zatopila přímořské oblasti a i takto veliká města jako New York nebo ve Zjevení
Janově popisovaný Babylón.
Od doby sepsání knihy Zjevení žádné město s charakteristikami popisovaného Babylónu nebylo
doposud takovýmto způsobem zničeno. Je to čistě soukromá hypotéza, ale není vyloučené, že popisovaným
Babylónem v knize Zjevení může být město New York, alespoň v současnosti nelze najít jiné město, které
by odpovídalo tolika uvedeným charakteristikám Babylónu, a je tudíž možné, že nás čeká katastrofa
v podobě dopadu velkého asteroidu.
Může to však celé být jeden velký omyl, jiné charakteristiky Babylónu tolik New Yorku
neodpovídají, a některé charakteristiky by se daly vyložit i jinak, vše ale samozřejmě ukáže budoucnost.
Kap. 45. – Konečné řešení evropské otázky:
Trochu odbočíme. Jistý kněz znal osobně Kaddáfího a řekl o něm, že to byl docela fajn chlap. Jistě to
asi nebyl svatoušek, ale o svůj národ se zjevně celkem dobře staral (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=CAh4noIdAcw, http://www.zvedavec.org/komentare/2011/10/4624ceho-libye-dosahla-co-bylo-zniceno.htm), ale zřejmě musel zemřít a dnes existují důkazy o tom, že vojáci
paktu NATO brutálně mučí Libyjce. Kaddáfí také prohlašoval, že v Islámu jsou znamení, které signalizují,
že Alláh dá Muslimům v Evropě vítězství bez boje a krveprolití. Muslimové evidentně brzy zaplaví celou
Evropu (viz – http://www.youtube.com/watch?v=T2ij_qtGy6Y), a pak zde mohou začít platit jejich zákony
a jejich náboženství (viz – http://www.youtube.com/watch?v=iq9m_aXwgu0,
http://www.youtube.com/watch?v=Q7KLGDfDCqk,
http://www.youtube.com/watch?v=3u7uUcz_wEY&feature=player_embedded,
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4498-prava-tvar-islamu-.aspx,
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-dzihad-ovladneme-evropu-radilbritskym-muslimum-kazatel.html).
Mnozí v Evropě Muslimům podlézají a někteří si dokonce myslí, že křesťané se modlí ke stejnému
Bohu jako Muslimové. Avšak kdo byl původně křesťanský Bůh, a stále jím je? Byl to Hospodin, jediný a
pravý Bůh, který si vybral Izrael za svůj vyvolený národ, a pak, protože tolik miloval svět, poslal svého
jednorozeného Syna, Ježíše Krista,…atd. Ale Aláh, byl snad také původně Hospodinem? Podle některých
zdrojů byl tento Aláh původně jeden z mnoha pouštních bohů, tak zvaný šakalí bůh, tedy co jiného než-li
89
démonické zjevení, a prorok Mohammed ho povýšil na jediného nejvyššího boha. To bychom měli první
zásadní rozpor, i když tvrzení tohoto zdroje je pochybné, neboť “Aláh“ není nějaké konkrétní jméno boha,
ale znamená arabsky “bůh“. Křesťanský Bůh je troj-osobní, přičemž druhá Osoba, Bůh Syn, Ježíš Kristus, je
Vykupitelem a Spasitelem světa. Toto Muslimové zcela zásadně odmítají (viz – Súra 4.-171), a Krista jako
Božího Syna, Vykupitele a Spasitele absolutně neuznávají, uznávají ho jen jako proroka a moudrého muže
(viz – Súra 5.-72,75), a křesťanství v podstatě považují za modloslužebnictví (viz – Súra 2.-135). V Bibli je
psáno (1J2,23) – ,,Kdo popírá Syna (Ježíše Krista), nemá ani Otce (Boha Otce).“ To máme tedy prní jasný
zásadní rozdíl mezi křesťanským a muslimským bohem. A dále, křesťanský Bůh je mírumilovný,
milosrdný, laskavý Bůh, který Své učení a pravdy nešíří skrze Své proroky a věřící násilím, na rozdíl od
Muslimů, kteří mají podle zákona v Koránu právo šířit své náboženství násilím a zabít bezvěrce či
jinověrce, zejména Křesťany, s tím, že Křesťanství je pro ně slabošství a zbabělost (viz – Súra 2.-191).
Takže těžko se mohou Křesťané a Muslimové modlit ke stejnému Bohu. Každý rok Muslimové zavraždí
několik desetitisíců Křesťanů a v některých muslimských státech je Křesťanství postaveno mimo zákon.
V Koránu je mnoho výroků, které jsou s učením Písma Svatého po stránce etické, morální, duchovní ale i
teologické v příkrém rozporu. Je tedy vysoce nepravděpodobné a naprosto nelogické, že by Bůh po
ustanovení nové věčné smlouvy s darem Kristovy vykupitelské oběti pro celý svět několik století poté dal
podnět ke vzniku nového náboženství, které by se v mnohém vůči nové věčné smlouvě stavělo do
protikladu, odporu a nepřátelství, tím by si Bůh v podstatě protiřečil a Bůh přece není nějaký schizofrenik.
Tedy to, že dvě různá náboženství vyznávají jednoho jediného boha, ještě nutně neznamená, že se v obou
náboženstvích jedná o téhož boha, neboť v některých nekřesťanských náboženstvích se za tím jediným
bohem může skrývat zlý duch, a nebo v některých nekřesťanských náboženstvích, ať už vyznávající
jednoho boha nebo více bohů, může být, třeba jen z části, jeho původcem zlý duch.
Velikým problémem Evropy je také pokles porodnosti, Evropané vymírají, v průměru mají jen 1-2
děti na jednu rodinu. Strašlivým zvěrstvem, kterého se navíc Evropané, stejně jako Američané, ale i mnohé
jiné národy, dopouštějí, jsou umělé potraty. Mnozí lidé si myslí, že prvním státem v novodobé historii, ve
kterém byly uzákoněny potraty, bylo bolševické Rusko, není to však pravda, již dávno předtím byl zákon o
potratech zaveden v Americe, neboť tamní vládnoucí vrstva měla strach z přemnožení černochů. V České
republice bylo od roku 1957 uměle potraceno podle oficiálních statistik přes 3 miliony nenarozených dětí,
tedy hotový holocaust. V USA bylo do roku 2008 uměle potraceno asi 47 milionů nenarozených dětí. Ve
světském právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez
právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít.
Těhotné ženy jdou na potrat zpravidla zcela dobrovolně a vědomě s úmyslem zabít své počaté dítě, což je
lidská bytost, tzv. “ospravedlnění“ mívají v drtivé většině případů na úrovni sociální, ekonomické či
egoistické a někdy i psychické, lékař taktéž provádí potrat vědomě s cílem zabít lidskou bytost, tedy podle
výše uvedené světské definice co jiného je potrat než-li vražda? Tedy potrat v podstatě splňuje veškerou
skutkovou podstatu trestného činu vraždy, přesto se takto vraždí dále, beztrestně. Potrat je tedy legalizovaná
vražda, navíc o to horší, že je provedena lékařem a matkou na potomku vlastní krve v jeho
nejbezbrannějším stádiu života. Mnozí různí potentáti, přestože schvalovali války a potraty, mívají velmi
drahé pompézní slavnostní důstojné řádné pohřby se všemi náležitostmi a možnými okázalostmi, avšak na
cucky brutálně rozervaná tělíčka uměle potracených nevinných dětí jsou často jako ten nejodpornější odpad
vyhazována na skládky. V důsledku nízké porodnosti a potratů se národ dostává do demografické,
ekonomické a sociální krize, je přemíra důchodců, nedostatek lidí v produktivním věku, kteří by pracovali a
odváděli daně do státní pokladny, díky čemuž je nedostatek peněz na vyplácení sociálních dávek,
invalidních důchodů, starobních důchodů, atd. Ale už i k tomuto problému se rýsuje řešení – eutanázie (viz
– http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/273-k-cemu-vymyslet-slozite-penzijni-reformykonecne-reseni-otazky-duchodcu-je-v-evrope-na-stole.htm) - další masový holocaust. Zjednodušeně řečeno,
následky jednoho holocaustu (potratů) se vyřeší druhým holocaustem (eutanázií), nebo-li, následky jedněch
do nebe volajících smrtelných hříchů se vyřeší druhými do nebe volajícími smrtelnými hříchy. Inu, když se
v národě začnou vraždit nenarozené děti, tak se to pak musí vymlátit všechno. Světem zavládla kultura smrti
– všechno živé vyvraždit. K tomu je ještě třeba přičíst antikoncepci a různé abortivní přípravky. Copak asi
udělá Bůh s národem, který vraždí své potomky ještě dříve, než se narodí? Boží soudy jsou spravedlivé, a
takovýto národ je odsouzený k pohromách a zániku.
Také vstup do Evropské unie nebyl příliš šťastný a rozumný. V roce 2009 se mělo v EU hlasovat o
zákonu, který by umožňoval ateistům protestovat proti vystavování křížů. Tak by mohly z veřejných budov,
jako kupř. nemocnice, hotely, vězení, prostory dobročinných zařízení, zmizet všechny kříže. Ke konci roku
90
2009 vydal evropský tribunál pro lidská práva ve Štrasburku skandální rozhodnutí, že kříže ve veřejných
školách narušují náboženskou svobodu a jejich vystavování bylo tak zakázáno. V téže době parlamentní
shromáždění Rady Evropy připravilo rezoluci, již navrhla švédská socialistická europoslankyně Carina
Haeggová, která vyzývá evropské státy k zákonnému znemožnění práva zdravotníků odmítnout provádět
potraty nebo se na nich spolupodílet z důvodu svědomí. To se mělo týkat nejen jednotlivců ale i institucí.
V návrhu evropské ústavy nebyla uvedena zmínka o křesťanských kořenech Evropy a Rocco Butiglione
nebyl připuštěn k funkci komisaře kvůli svým záporným stanoviskům k homosexualitě. V roce 2010
evropský tribunál pro lidská práva ve Štrasburku žaloval Polsko kvůli údajné diskriminaci nevěřících, neboť
některé polské školy prý neposkytovaly žákům z ateistických rodin výuku etiky místo náboženství. Stížnost
tribunálu předložila jedna rodina z Varšavy, avšak z šetření vyplynulo, že o výuku etiky místo náboženství
je minimální zájem, a tak žáci, kteří se do ní přihlásili, se musí shromažďovat z více škol dohromady, aby to
vydalo na jednu třídu. Na začátku roku 2011 Sociolog Massimo Introvigne, představitel výboru OBSE
(Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) konstatoval, že křesťané jsou diskriminováni i na
západě, zejména v Evropě, a to tím, že jsou vylučováni z veřejných diskusí, jsou zesměšňováni, odsunováni
na okraj společnosti, a některá soudní rozhodnutí neuznávají právo křesťanů na svobodu slova a omezují
jejich působení ve veřejných úřadech. Na školní rok 2010/2011 byl publikován evropský kalendář, ve
kterém byly uvedeny svátky jako Halloween, Valentýn, dále svátky židovské, muslimské a dokonce
hinduistické, ale zcela chyběly křesťanské slavnosti, včetně Vánoc, Velikonoc nebo Všech svatých. V roce
2011 evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl žalobu 5 baptistických rodičů z Německa kvůli
povinné sexuální výchově na školách jako bezdůvodnou, přestože rodiče uváděli, že školní sexuální
výchova vede jen k uspokojení pohlavního pudu a nepředkládá žádné etické hodnoty. Nová maďarská
ústava, platná od 1. 1. 2012, se odvolává na Boha a prohlašuje instituci monogamního manželství a rodiny
za základ státu, a zároveň též označuje lidský život za posvátný od početí až do přirozené smrti. Proti tomu
však ostře vystoupila liberální frakce Evropského parlamentu a na její popud vyhlásila Evropská komise, že
když Maďarsko nezkoriguje svoji ústavu, nemůže počítat s ekonomickou pomocí EU. Liberálům ve vedení
EU vadilo především to, že nová ústava nezakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace a otevírá
cestu k legislativnímu zákazu potratů. V říjnu 2012 prohlásil vedoucí vídeňského Centra proti netoleranci
Martin Kugler na semináři v Bruselu, že Křesťané jsou v EU stále více diskriminováni v zaměstnání.
Upozornil především na to, že antidiskriminační směrnice EU nutí i církevní instituce přijímat do práce lidi
s jasně protikřesťanským smýšlením. Ve zprávě Výboru pro rovnost pohlaví evropského parlamentu se
nachází požadavek zákazu těch pohádek pro děti, které vyzdvihují tradiční rodinu. V projektu zprávy o
eliminaci stereotypů o pohlaví stojí návrh, aby ze školních programů byly vyloučeny ty materiály, které
ukazují muže a ženy v jejich tradičních rolích otců a matek, neboť prý mohou vést k diskriminaci pohlaví.
Evropská unie hrozila tvrdými ekonomickými sankcemi Kyperské republice, když nezmění svá přísná
zákonná opatření proti homosexuálním partnerským svazkům. Slovensko, co by člen EU, vydalo nové
mince, na níž jsou zobrazeni Cyril a Metoděj, avšak EU zakázala zobrazení svatozáří nad hlavami
věrozvěstů. V Bruselu na náměstí o Vánocích, údajně ze strachu před Muslimy, již nemají vánoční stromek,
ale několik obrazovek, na kterých se vysílají různé programy. Po uzákonění adopce dětí homosexuály ve
Švýcarsku, Francii, Švédsku, aj., už politici a masmédia připravují uzákonění incestu jako evropské
genderové normy. Podle některých zdrojů do konce roku 2013 ve všech 27 zemích EU mají být povinně
zavedeny sňatky homosexuálů, ať to která země chce nebo nechce. Atd., atd. Také z hlediska politického,
ekonomického a hospodářského je EU velmi pochybná, a mnoho různých, pro nás neprospěšných zákonů,
proudících z EU, musí český parlament schvalovat (viz –
http://www.youtube.com/watch?v=EItMh48LUE4&feature=player_embedded,
http://www.investujeme.cz/esm-zachranny-fond-nebo-cerna-dira/,
http://www.youtube.com/watch?v=OU8K6oCm2w8,
http://www.youtube.com/watch?v=cKXxt0N9Q4A&feature=player_embedded,
http://www.novinky.cz/ekonomika/301125-euro-je-katastrofa-zruste-to-hlasa-jeho-spoluzakladatel.html,
http://www.youtube.com/watch?v=0jZuSqxqDiw, http://www.youtube.com/watch?v=xsaje_ks6xg,
http://www.youtube.com/watch?v=daUdL4l6aS8, http://www.youtube.com/watch?v=_WFBVbUa7nU,
http://www.youtube.com/watch?v=ldGqSnqgSmE, http://www.youtube.com/watch?v=VYjh04GY_q0,
http://www.youtube.com/watch?v=i5heVxq7L6c, http://www.youtube.com/watch?v=JfDE9BWWl9w,
http://www.youtube.com/watch?v=d57L6B-dJOE, http://www.youtube.com/watch?v=hhxFGh_MTFM,
http://www.youtube.com/watch?v=12puQDAE49A,
91
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=RiR3TOWtgzI&feature=endscreen,
http://www.youtube.com/watch?v=tXAIUkEV3A4, atd.).
Je potřeba si uvědomit, že duchovní a morální nebezpečí se nemusí skrývat jen ve špatných
duchovních a morálních krocích, ale i v politických krocích, protože ty potom můžou mít za důsledek, že
budeme nuceni přijmout a dodržovat pod hrozbou různých sankcí zákony, směrnice, rezoluce, atd., které nás
budou nutit duchovní a Boží zákony porušovat. Samozřejmě, že ne všechno je v EU špatné, ale z těchto
uvedených skutečností je jasné, že EU, tzv. “rodina národů“, je pro rozumného morálního člověka, zejména
Křesťana, naprosto nepřijatelná.
Všechny tyto skutečnosti, týkající se EU, potratů, antikoncepce, nízké porodnosti, eutanázie a
expanze Muslimů, velmi vážně ohrožují budoucí existenci Evropanů a je celkem evidentní, že Evropa
zahájila celo-kontinentální více-frontální auto-genocidu, neboli konečné řešení evropské otázky. Americký
historik a filosof Will Durant řekl – ,,Vyspělou civilizace nelže zničit zvenčí, sama se sežere zevnitř.“
Kap. 46. – Zamyšlení:
Svatý apoštol Pavel nás vybízí (1Te5,21): ,,Všecko zkoumejte, dobrého se držte.“ Pak tedy, přestože
každý stát a národ ve světě má ve své minulosti i současnosti kladné i stinné stránky a značná část České
republiky vděčí americké armádě za osvobození od fašistů, by bylo vzhledem ke všem výše zmíněným
událostem, skutečnostem a informacím týkajících se USA a útoku 11. září na místě, a to bez jakéhokoliv
projevu anti-amerikanismu či národnostní nesnášenlivosti vůči Američanům, zamyslet se nad tím, zda je
z hlediska nejen politického ale předně duchovního a morálního vhodné, abychom USA nadále měli za svůj
vzor a za svého hlavního spojence.
Dříve byl vzor a spojenec Rusko, krátce po jeho zasvěcení jsme se od něho odvrátili, ale opět špatným
způsobem a na špatnou stranu. Odvrátili jsme se od východu směrem na západ, a jistý major ve výslužbě
k tomuto prohlásil – ,,Přešli jsme z levé škarpy do pravé škarpy!“ Teolog Dr. J. Zvěřina nás již v 90. letech
20. století varoval před nedobrými vlivy západní konzumní společnosti, které se krátce po sametové
revoluci začaly negativně projevovat i u nás. Dnes by nám Rusko alespoň v některých věcech mohlo být i
vzorem, kupř. bojem proti homosexualismu, zákonnou ochranou pravoslavné křesťanské víry (viz –
http://www.protiproud.cz/svet/stat/planeta/306-ted-uz-mohou-homosexualove-v-rusku-leda-soulozit-vicjim-zakon-nedovoli-mame-tomu-jenom-prihlizet.htm), nebo zavedením povinné výuky náboženství a etiky
v základních a středních školách. Samozřejmě, že intervence armád 5-ti členů Varšavské smlouvy (SSSR,
Polsko, Maďarsko, Bulharsko a NDR) v čele se SSSR v roce 1968 byla pro Československo velmi
nepříjemnou událostí, díky níž mohla většina občanů začít Sovětský Svaz vnímat velmi negativně, ale je
potřeba si také uvědomit, že tato intervence byla vyžádána tehdejšími československými funkcionáři KSČ, a
pod tuto žádost se podepsalo 98 osobností z tehdejší vlády, a pak také, a to možná pod nátlakem nebo za
určité protislužby, osobnosti z oblasti kultury a průmyslu. Agitací – ,,Jdi domů, Ivane!“ – jsme si moc
nepomohli, neboť vzápětí místo Ivana přišli “Helmut“ s “Johnem“, dále se k nám infiltrovaly různé jiné
nebezpečné mocenské skupiny a spiklenecké spolky, a tak, pokud se nestane zázrak, to nemůže dopadnout
jinak (pro tento případ metaforicky převedeno na celý náš národ), než jak říká Ježíš Kristus (Mt12,45) – ,,Tu
jde (zlý duch) a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce toho
člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“ Mnohdy také představitelé dříve
československého a pak českého národa podlézali a i dnes podlézají těmto různým spojencům, skupinám a
spolkům.
Na úplně původní otázku, položenou v této studii, tedy proč se dějí takovéto hrůzné činy, jako bylo
11. září, je nutno uvést tyto úryvky z Písma svatého (L13,1-5) – Právě tehdy k němu přišli někteří se
zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On (Ježíš) jim na to řekl: ,,Myslíte, že tito
Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání,
všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli
větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě
tak zahynete.“ Tedy hlavním důvodem, proč se dějí takovéto hrůzné činy, jsou lidské hříchy a odpadnutí od
Boha, a to jak na straně pachatelů těchto činů tak i mnohdy na straně jejich obětí. Je tedy nutné předně činit
pokání a obrátit se k Bohu, chceme-li zabránit takovýmto hrůzným činům.
Při skutečných, potenciálních nebo i cíleně vykonstruovaných ohroženích se národu jako
nejspolehlivější řešení často předkládá vstup do různých nadnárodních paktů či spojenectví s určitými
velmocemi, a mnozí lidé, kteří si myslí, že nutně potřebují spojenectví a ochranu určitých velmocí nebo
vojenských paktů, aby tak byla zajištěna jejich bezpečnost, těmto řešením někdy až příliš věří. Ze Starého
92
Zákona v Písmu Svatém je celkem jasné, že když Bohem vyvolený izraelský národ ve svých ohroženích a
nebezpečích spoléhal na pomoc okolních pronárodů nebo jen na vlastní síly více než-li na Hospodina,
většinou to s ním nedopadlo moc dobře. Proč si ostatní, nota bene nevyvolené národy, zejména Česká
republika, myslí, že s nimi to bude jinak? V Písmu Svatém se píše – ,,Naše duše s touhou vzhlíží k
Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít“ (Ž33,20). ,,A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je
z tísně“ (Ž107,6). ,,Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata“ (Ž118,9). Traduje se, že mnoho žalmů
zkomponoval izraelský král David, který značnou část svého kralování strávil ve válkách, při kterých
spoléhal předně na Hospodina, díky čemuž dosahoval vítězství. Pro všechny národy a občany by mělo být
toto, tedy Davidovo pokorné spoléhání na pomoc a ochranu Boží, předně vzorem a Hospodin by měl pro ně
být předním spojencem. Pokud tomu tak u všech národů a všech občanů nebude, bude se zpravidla dít to, že
skončí ve spárech různých totalit, různých mocenských struktur či velmocí, které je budou možná svým
způsobem tzv. chránit, ale většinou za nějakou hroznou cenu.
Mnozí lidé navíc spoléhají předně na svůj majetek, finance, kariéru, dobrou fyzickou kondici a zdraví,
konexe, inteligenci, vzdělání, esoterické a okultní praktiky a obřady, horoskopy, různé bůžky a pohanské
filosofie, řídí se předně svými názory, chtíči, atd., to vše je ale scestné a Bohu se to nelíbí. Lidé často
z nedostatku pokory a pravé moudrosti nejsou ochotni a schopni uznat pravdy Písma Svatého, pravdy
morální, duchovní a Boží, které jsou absolutní, naopak se často přiklánějí k relativismu, a nebo si
argumentují tím, proč by měla mít pravdu Bible a ne “já“ či můj osobní “guru“.
Je naprosto absurdní a děsivě šílené, že přes mnohonásobné, mnohdy velmi tvrdé zkušenosti
s válkami a všelijakými katastrofami, holocausty a genocidami, bestiálními kolosálními zločiny a zvěrstvy,
nebezpečnými mocenskými režimy, totalitami a strukturami, jako byl militarismus, fašismus, komunismus, i
přes osobní krachy, různá neštěstí či tragédie jedinců, je lidstvo z velké části stále nepoučitelné, neschopné a
neochotné najít v sobě pokoru, rozum, aby pochopilo, že jedině opravdové upřímné obrácení se k Bohu a
Spasiteli Ježíši Kristu, dodržování Božích Zákonů a žití Evangelia může přinést do světa a lidských životů
klid, mír, radost, skutečnou ochranu a věčnou spásu, avšak bohužel místo toho mnozí lidé i národy, zjevně
do vyčerpání úplně veškerých jiných možností ve spěšné cestě až na samé dno pozemského pekla a k totální
sebe-destrukci, ignorujíc nesčetná, mnohdy již ve skutečnosti prověřená a splněná proroctví a varování
Písma Svatého, církve a morálních autorit, různých vizionářů a mariánských zjevení, zkoušejí pořád
dokolečka hledat východisko tu či tam, nebo tam či onde, zkrátka všude možně a kdekoliv jinde, ale stále to
není dobré, naopak to mnohdy vede jen k horšímu, inu, bez Boha to nikdy nebude dobré. Tato jednání a tyto
postoje a způsoby řešení mnohých problémů lidského společenství lze označit jako za velmi smutné, děsivé
a katastrofální, dokolečka se opakující tragikomedie.
Od pravé víry v Boha odpadnutá lidská společnost se bude neustále a čím dál více ve všech oblastech,
ať už morální, etické, sociální, hospodářské, ekonomické, atd., odvracet od všeho, co má v Božích očích
skutečnou pravou hodnotu, což může vést až k totální celospolečenské všezahrnující krizi, která logicky
negativně zasáhne do všech oblastí lidské společnosti a do všech sfér života jednotlivců.
V této studii bylo již nastíněno, že ke změnám politických systémů může často docházet na základě
vůle určitých mocenských skupin. Je tedy dost možné, a mnozí odborníci i laici to také tvrdí, že k pádu
komunistické totality a nastolení tzv. demokracie a kapitalismu došlo na základě již předem dohodnutých a
plánovaných krocích určitých mocenských struktur, je totiž vysoce nepravděpodobné, konkrétně kupř.
v Československu, že by porážka komunistické diktatury v roce 1989 byla dosažena jen sametovou revolucí
několika desítek tisíc občanů s klíči a kytkami a několika osobnostmi, jako byli V. Havel, J. Dientsbier, aj,
neboť s takovouto formou revoluce by si tehdejší komunistická vláda, mající k dispozici československou
armádu, československé milice, armádu členů varšavské smlouvy, příslušníky VB, SNB, STB, pokud by
chtěla, hravě poradila. Bezprostředně po sametové revoluci byly vytvořeny některé nové polopravdy a fikce
o východu a západu, aby tak jistí tehdejší vládní činitelé, mimo jiné, před národem obhájili své mnohdy
pochybné politické kroky a rozhodnutí. Přestože zjevně listopad 1989 nebyl revolucí prostých občanů ale
pučem určitých mocenských struktur, a byť komunistickou totalitu nelze z mnoha politických a předně
morálních důvodů obhajovat, je přesto nutné uvést a vyložit, že revoluční postoje a počínání tehdejších
občanů Československa nebylo z hlediska duchovního tak docela správné a dobré. V Písmu Svatém Ježíš
říká – ,,Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny
nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i
nespravedlivé“ (Mt5,44-45). ,,Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden“(Mt10,38). Tehdy
řekl Ježíš svým učedníkům: ,,Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“(Mt16,2493
25). A svatý Petr říká (1P2.20) – ,,…..Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost
před Bohem.“ Křížem se v podstatě rozumí nespravedlivě naložené utrpení, přičemž mnozí křesťané,
církevní představitelé, tak i laici, tvrdí, že pokud určitý nám uložený kříž odhodíme, tedy ono nespravedlivě
naložené utrpení odmítneme s pokorou, trpělivostí, tichostí a bez reptání snášet, dostaneme zpravidla jiný
kříž, který může být nakonec ještě těžší, než ten první. Komunistická totalita mohla být nejen spravedlivým
trestem za hříchy určitých národů, ale také právě jedním takovýmto nám uloženým křížem. Pak tedy
revoluční, byť sametový postoj a počínaní českého (ale nejen tohoto) národa v listopadu 1989 bylo
v podstatě odmítnutí spravedlivého Božího trestu, nebo také akt odhození kříže, proto za to můžeme
v polistopadové době až po současnost platit daň, což lze také podle ovoce sametové revoluce a více než 20ti let tzv. svobody vidět na rozkradené, vytunelované a zadlužené republice, na politické, ekonomické a
hospodářské nestabilitě a krizi, ale také na úpadku morálky, etiky, na zhoršujících se mezilidských vztazích
a častých rozpadech rodin, atd. Navíc v Evangeliu a v celém Novém Zákoně nejsou nikde doporučovány
jako prostředky k dosažení změny nebo pádu špatných politických systémů nebo vládních režimů jakékoliv
formy revolucí. Naopak svatý apoštol Petr říká (1P2.13) – ,,Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému
zřízení.“ A svatý apoštol Pavel říká (Ř13,1-2) – ,,Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč
od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se
Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.“ A přestože sv. ap. Pavel dodává (Ř13,3) –
,,Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel
bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly.“ – Což v případě komunistické, ale i jiné,
totality nemuselo v některých ohledech zcela platit, neboť člověk mohl být potrestán i za z morálního a
duchovního hlediska správné jednání, je potřeba si uvědomit, že toto ponaučení sv. ap. Pavel psal
Křesťanům v době, kdy on sám i jeho bratři a sestry ve víře byli pro svou křesťanskou víru tvrdě utlačováni,
nespravedlivě trestáni pro duchovně správné jednání, pronásledováni a brutálně mučeni a popravováni tehdy
vládnoucí římskou říší, jejíž nejvyšší představitelé, tedy císaři, se navíc provolávali za bohy. Bohužel
nedlouho po roce 1989 začalo být celkem zjevné, že značné části českého národa v roce 1989 v jeho
sametovém revolučním boji asi nešlo předně o dosažení náboženské svobody, aby tak bylo možno vyznávat
Krista a žít podle Jeho Evangelia plnohodnotně a opravdově beze strachu z různých forem perzekucí a
pronásledování, ale spíše o dosažení lepší finanční a ekonomické úrovně, možnosti soukromě podnikat, a
také o dosažení svobody vyjadřovat své názory a politická přesvědčení, volit politické představitele podle
vlastního uvážení, cestovat libovolně do zahraničí, atd., což se ozřejmilo z polistopadového dění
v republice, neboť mnozí lidé začali uspokojovat předně své různé touhy a pudy, egoisticky užívat života,
soustředili se předně na vydělávání peněz, mnohdy se bezohledným a dravým způsobem snažili zbohatnout
a co nejvíce urvat hlavně pro sebe, a počáteční nárůsty počtu věřících se posléze ukázaly převážně jako
projevy euforie porevoluční doby. Z toho všeho vyplývá, že chtějí-li občané v národě dosáhnout svržení
špatného politického systému nebo vládního režimu a tak změny k lepšímu, je správné snažit se toho
dosáhnout nikoliv sametovými revolucemi, různými demonstracemi, agitačními výkřiky, rozdáváním kytek,
cinkáním klíči, nebo házením vajec a kamení, ale jedině Kristem vedenou duchovní a morální revolucí ve
svých srdcích.
J. W. Goethe prohlásil – ,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří bezvýhradně věří, že
jsou svobodní.“ Také ona tzv. “svoboda“, která je v posledních několika málo desetiletích někdy až
fanaticky a hystericky prosazována a propagována, a je na ní kladen velký důraz, je víceméně jen
ďábelským mámením, kterým je různými osobnostmi, jimž jde mnohdy předně o moc, peníze či popularitu,
národ obluzován, čímž je tak odváděn od pravé Boží cesty směrem k falešným idejím a sváděn na scestí,
neboť v podstatě žádná takováto “svoboda“ neexistuje, existuje jen Boží řád a v něm svoboda poslušných
Božích dítek anebo anarchie, ale nic mezi tím. Tedy v podstatě všechny politické systémy a vládní režimy
jsou v určitých ohledech a v ručité míře ve vztahu k Božímu řádu anarchií, přesto jsou z námi často
neznámých tajemných Božích úradků dopouštěny. V takových případech je potřeba, a to i v souladu
s poučením v Písmu Svatém v úryvku Ř13,1-2, snažit se dodržovat Boží Zákony, neboť ty mají přednost
před zákony světskými, zejména špatnými. Také v Písmu Svatém je psáno (Sk5,29) – Petr a apoštolové
odpověděli: ,,Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“
Český národ s křesťanskými kořeny je v současnosti mnohými řazen k nejateističtějším zemím světa.
Víru v “něco“ nad námi, víru v různá pohanská náboženství nebo filosofie, víru v různé esoterické a okultní
praktiky nelze považovat za pravou víru. Mnoho českých lidí skončilo za druhé světové války
v koncentračních táborech a za komunismu v kriminálech mnohdy především kvůli zrádcovství a udavačství
českých lidí. Tvrzení, že za morální a duchovní devastaci českého národa může předně čtyřicetiletá
94
komunistická antikřesťanská totalita je z části výmluvou, a to z těchto důvodů – Za 1. V době prvotní církve
vládla antikřesťanská římská říše, která křesťany tvrdě pronásledovala, přesto se však křesťanství velmi
rozšiřovalo, neboť mnoho křesťanů bylo upřímně zbožných a ochotných pro Krista a Jeho Evangelium
nasadit i vlastní život. Za 2. I v jiných zemích, jako např. Polsko, Slovensko, Maďarsko, v některých státech
bývalého SSSR, jako např. Arménie, Ukrajina, byl také komunismus, v bývalém SSSR dokonce déle trvající
a tvrdší, přesto je v těchto zemích poměrně více opravdových věřících než v České republice. Za 3. Za
komunismu bylo v České republice v mnoha křesťanských farnostech více věřících než v současnosti, po
více než dvaceti letech tzv. “demokracie“, tzv. “svobody“ a tzv. “právního státu“. A za 4. V zemích
západního světa nikdy komunismus nebyl, přesto zde dochází také k morálnímu a duchovnímu úpadku. Vše
tedy záleží předně na lidech, ne až tak na vládních systémech. Morální a duchovní úpadek českého národa a
jeho neschopnost vytrvat v pravé křesťanské víře mohou být způsobeny také předně vlastizrádcovskou,
závistivou, udavačskou, a ve vztahu k různým mocnostem, jako např. SSSR, Amerika, Evropská unie, a ve
vztahu k těm, kdo dají více, podlézavou povahou mnohých českých politických představitelů a ale i
mnohých prostých občanů. Jakpak takovýto lidé mohou mít svojí vlast v nebi u Boha, když ji nemají ani
tam, kde se narodili? Dále jsou způsobeny vlivem západního konzumismu a materialismu, také vlivem té
tzv. “svobody“ - cochcárny, kde si každý může dělat, co chce, ale také často pýchou doprovázenou
neochotou lidí hledat pravé duchovno, Boží pravdy a spravedlnost, závislostmi na různých světských
záležitostech, neochotou se něčeho zříci nebo něco obětovat, dále sobeckým egoistickým lpěním na hmotě a
penězích, bezohledným soustředěním se především na byznys - tzv. bussines - lépe řečeno buzinec a
ekonomický zisk, který je vyvyšován nade vše, atd., atd.
Jak známo, nic není zadarmo, za všechno se platí, tedy i za tu tzv. svobodu a tzv. demokracii, a navíc,
morálně a duchovně zvrácený národ si v podstatě žádnou demokracii a svobodu ani nezaslouží, a pokud
v nich přece jen žije, pak se může jednat jedině o pseudo-demokracii a pseudo-svobodu nastolené nekalým
podvodným způsobem, navíc za nějakou strašnou cenu. Před rokem 1989 byla zavedena komunistická
diktatura socialismu, po roce 1989 byla zavedena komunistická diktatura kapitalismu, tedy dříve byla
totalita proletariátu, v současnosti totalita peněz. Není vyloučené, že nějaká válka a tvrdá totalita budou
muset znovu přijít, aby se český národ, ale i mnohé ostatní národy, morálně a duchovně srovnaly, neboť jak
je celkem evidentně vidět, za tzv. svobody a demokracie to možné není. Také jeden velmi zkušený, životem
zkroušený, vojenský veterán k morálnímu a duchovnímu stavu českého národa prohlásil – ,,Sem bude muset
přijít nějaký Hitler nebo Stalin, aby se ten národ srovnal!“
Mnoho lidí i přes mnohé negativní zkušenosti stále spoléhají na různé politiky a politické strany, a
nikoliv na Boha. Ve Starém Zákoně je psáno – Toto praví Hospodin: ,,Proklet buď muž, který doufá v
člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina“ (Jr17,5). ,,Lépe utíkat se k Hospodinu,
než doufat v člověka“ (Ž118,8). Věřící publicista Ivan Hofman k českému národu jednou prohlásil – ,,Jakou
fatální chybu jsme udělali, když jsme republiku po revoluci svěřili ekonomům, protože co ti vědí o člověku.
Politici si v této zemi udělali z politiky organizovaný zločin, kdo tedy jde k volbám, tak vlastně podporuje
organizovaný zločin.“ Je paradoxní, že jsou lidé, kteří odmítají a pohrdají církví kvůli nějakým aférám,
hříchům či skandálům, které jsou mnohdy údajné anebo nafouknuté, ale zároveň jsou schopni při volbách
volit, a často i opakovaně, politické strany či politiky, kteří jsou zapleteni do mnohých a často velkých afér,
skandálů, podvodů, apod., a pak se ještě diví, kam to vede. Zároveň je paradoxní, že jsou lidé, kteří volí
politiky a politické strany kvůli jejich všelijakým populistickým slibům, ze kterých po volbách zpravidla
zbudou jen výmluvy, ale církev a Boha, kteří jim nabízejí skutečný plnohodnotný duchovní a morální život
a věčnou spásu, odmítají. Lidem se často vytýká, že je špatné a svým způsobem i pokrytecké, když nejdou
k volbám, ale pak nadávají na politiku, zatímco když lidé nadávají na církev, církev a mnohdy i Boha
odmítají, ale zároveň si žijí tak, jak se jim zachce, mnohdy bez morálky a skrupulí, to málokdo komu
vytýká, to se zřejmě za pokrytecké příliš nepovažuje. Také je zvláštní, že na svědomí a zodpovědnost
národa si politici a mnozí jiní lidé v národě vzpomenou předně v dobách předvolebních kampaní, jinak
nechávají svědomí a zodpovědnost zpravidla spát. To jen politici a jejich agitátoři útočí na svědomí a
zodpovědnost voličů, aby je tímto v podstatě psychologickým nátlakem přiměli jít volit, aby tak politici a
jejich strany nepřišli o své preference. Ale pokud do svých srdcí nezvolíme nejprve Ježíše Krista a Jeho
Evangelium, nebude mít příliš velký smysl jít nebo nejít k nějakým volbám a volit ty či ony politiky nebo ty
či ony politické strany. Při výběru vhodného a správného politika či politické strany ve volbách žádná
předvolební kampaň ani předvolební politická debata nenahradí upřímnou modlitbu k Duchu Svatému
s prosbou o vedení při tomto výběru. Ač to nemá vyznít jako pohrdání právem volebním, je jisté, že
upřímnou modlitbou lze s Boží pomocí dosáhnout mnohem většího zlepšení v politice, než nějakými
95
politickými agitacemi, novými volbami a dalším hlasováním. Je dost možné, že rozdělení politického
spektra na levici, pravici a střed je jen určité divadlo pro veřejnost. Lidem by mělo jít ne o změnu politické
příslušnosti vládních stran, ale předně o jejich dobrý a správný křesťanský duchovní morální a etický kredit,
tomu však nelze dopomoci nějakým revoltováním, agitováním, volbami či hlasováním, ale upřímnou
pokornou modlitbou a příkladným křesťanským životem. Není důležité, zda se dotyčné kandidující politické
strany hlásí k pravici či levici, ale je důležité, zda se opravdově a upřímně hlásí ke Kristu. Také je u
mnohých voličů problémem, že při volbách se rozhodují nejen předně podle politické příslušnosti
kandidujících politiků či stran, ale také podle vlastních ekonomických zájmů, od politiků očekávají hlavně
zlepšení své vlastní sociální a finanční situace, jde jim tedy předně o peníze, avšak voliči by se měli
rozhodovat předně podle hlediska duchovního a morálního, zkrátka podle Božích principů. Ve státě, kde je
národ převážně ateistický, morálně a duchovně zvrácený a velmi zdevastovaný, je až na výjimku Božího
zázraku velmi málo pravděpodobné dosáhnout zvolení opravdu dobrých křesťanských politiků, i kdyby se
všichni kandidáti hlásili k praktikujícímu křesťanství, protože obecně platí, že každý národ má takovou
vládu, jakou si zaslouží, a k moci do politiky se derou předně a nejvíce darebáci, ale nikoliv už tolik poctiví
lidé. Lidé to přesto v různých tzv. demokratických volbách neustále dokola zkoušejí s těmi či oněmi
politiky, s těmi či oněmi politickými stranami, ale stále nejsou s politickým, ekonomickým, sociálním ale i
s morálním stavem ve státě spokojeni, a dokud lidé nebudou namísto Karla nebo Miloše, Franty nebo Pepy,
Tondy nebo Jendy, levice či pravice, schopni do svých srdcí a životů zvolit Ježíše Krista a Jeho Evangelium,
tak nebudou spokojeni nadále. Tedy morální a duchovní úroveň politické reprezentace každého národa
primárně záleží na morální a duchovní úrovni celého národa, a tak aby bylo možno zvolit opravdu dobré
křesťanské politiky, tak musí být k tomu v národě vytvořeny dobré křesťanské duchovní a morální
podmínky, jinak takový národ nebude schopen opravdu dobré křesťanské politiky vygenerovat. A spoléhání
se při volbách na menší či nejmenší zlo je spíše projev zoufalosti či idealismu, a dlouhodobě to stejně nemá
perspektivu, neboť přestože se takto možná spoléhá mnoho voličů, je to záležitost subjektivní, malé zlo je
také zlo, a ve výsledku, jak vidno, to stejně vede spíše ke zlu čím dál většímu. Politické kampaně ale i různé
kroky jsou většinou boje několika politických stran či seskupení o získání moci nebo uchránění svých koryt,
jedná se v podstatě o boj čerta proti ďáblu, příp. ještě proti satanovi a belzebulovi, takže vkládat do jedněch
nebo do druhých své volební naděje je opravdu směšné a naivní.
Je též zřejmé, že o mnoha politických krocích, ať už na úrovni jednotlivých národů nebo na úrovni
mezinárodní, se rozhoduje v různých tajných kuloárech, na různých summitech, nebo v různých
společenstvích, jako je EU, Bilderberg, Trilaterální komise, CFR, OSN, aj, nebo je řízeno či ovlivňováno
různými lobbistickými skupinami magnátů, finančních elit, zednáři či ilumináty, atd., a tudíž demokratický
parlamentní systém s levicí, pravicí a tzv. svobodnými volbami je spíše jen takové stínové divadlo a
habaďúra na veřejnost, aby tak prostí občané mohli být obalamuceni dojmem, že mohou svobodně volit,
vybírat si z politického spektra a tím tak ovlivňovat politické dění ve státě. Avšak vliv prostých občanů je
v tomto směru naprosto minimální. Tedy různé politické agitace prostých občanů, doporučování koho volit
a koho nevolit, spoléhání se na menší zlo při hlasování, očekávání lepšího výsledku voleb a tím zlepšení
situace ve státě je velmi naivní a scestné, a lidé se tak jen utápějí ve falešných iluzích a nadějích.
U lidí se stále čím dál více vytrácí nejen pravá víra v Boha, ale i pravá láska, což jde spolu ruku
v ruce, a také absence této pravé víry a lásky je příčinou téměř veškerého zla ve světě, včetně události, jako
bylo 11. září. Mnozí lidé již ani pravý význam lásky neznají a nechápou, představují si pod tímto pojmem
jen nějaké city či tělesné chemické procesy. Co se týče mezilidských vztahů, mnozí lidé dokážou druhé buď
jen nenávidět, egoisticky vlastnit a manipulovat s nimi podle vlastní potřeby, nebo s druhými navazovat
vypočítavé obchodní konexe, či s nimi jen pudově souložit, avšak žádný z těchto vztahů nemá se skutečnou
láskou naprosto nic společného. Skutečná láska je totiž „vědomé dobrovolné úplné celo-bytostné upřímné
bezpodmínečné sebe-vydání se druhému člověku“. Pokud dokážou mít lidé k sobě takovouto lásku
vzájemně, je to potom opravdu ideální mezilidský vztah, který se pak skládá vlastně ze dvou vztahů, a to
„milovat“ a „mít rád“, přičemž milovat znamená vydávávat se druhému, a mít rád znamená přijímat to, jak
se druhý zase vydává mně. Pokud se však nevěřící milující člověk nedočká od milované osoby opětování,
tak se stává, že milovat dotyčnou osobu nadále nevydrží. Proto také nevěřící lidé často nedokážou mít
k druhým trvalou lásku, avšak upřímně věřící člověk v lásce vytrvat dokáže, neboť veškeré případné
chybějící opětování ze strany milujících osob mu Bůh vynahradí. Láska se dále dělí na pět druhů – Caritas
je láska mezi člověkem a Bohem, filia je láska mezi dospělým člověkem a dítětem, a dále tři druhy lásky
mezi mužem a ženou, agapé je láska na úrovni ducha, eros je láska na úrovni psychiky a sex je láska na
úrovni těla. Také svatý apoštol Pavel říká – ,,Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a
96
není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá
radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má
naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne“ (1K13,4-8). ,,A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z
té trojice je láska“ (1K13,13).
V oblasti osobního života by si mnozí lidé přáli úspěch, klid, štěstí, zdraví, svobodu, atd., v oblasti
celého lidského společenství by si přáli mír, prosperitu, stabilitu, atd., ale to vše většinou bez Boha. Ale bez
Boha lze těchto záležitostí těžko dosáhnout. Zkrátka nemá budoucnost nic, co je odloučené od Boha. Co se
týče křesťanské víry, tak se mnoho lidí nechá jen křesťansky pokřtít a pohřbít, případně provdat či oženit,
ale jinak tito lidé žijí v podstatě ryze světsky a pohansky. Je potřeba si uvědomit, že existuje jen Bůh se
svými anděly a svatými, a na druhé straně ďábel se svými padlými anděly, již neexistuje žádná třetí strana,
žádná třetí barikáda, ani žádné neutrální území či území nikoho, tedy každý člověk patří, ať už z části nebo
plně, buďto Bohu nebo ďáblu. A též je třeba vědět, že ďábelské svody nemusejí přicházet jen na úrovni
pokoušení k osobním hříchům, ale ďábel může svádět všemi možnými způsoby a to i celé národy,
společenství, napříč staletími, skrze různé filozofie, vědecké světonázory, politické systémy, atd. A v tomto
směru je geniální stratég, velmi rafinovaný, umí plánovat a kombinovat, má ohromné zkušenosti a velkou
praxi, je vysoce inteligentní a lstivý, vychytralý a vypočítavý, velmi vynalézavý a hodně flexibilní, je ze
všech bytostí nejnebezpečnější, je neskutečně a to výhradně jen zlý, je to přímo génius zla, a navíc nemá co
ztratit. Horšího nepřítele si nelze vůbec představit. V Písmu Svatém je o satanovi psáno, že na sebe dokáže
vzít podobu syna světla, a že je schopen předvádět znamení a divy, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo
možné. Z toho je celkem logicky vzato zřejmé, že satan bude předvádět natolik rafinovaná klamná znamení
a divy, že možná i vyvolení budou mít co dělat, aby to prokoukli. V poslední době se ďábel se všech sil
snaží způsobit ve víře, morálce, politice, informatice, duchovnu, v mnoha vědních disciplínách a vůbec
v celé společnosti, atd., totální chaos, ale takový chaos a zmatek, aby pokud možno nikdo absolutně
nevěděl, komu má věřit, komu nemá věřit, čemu má věřit, čemu nemá věřit, co má poslouchat, co nemá
poslouchat, co má dělat, co nemá dělat, co je dobré, co není dobré, aby se tak člověk v tomto chaosu zcela
ztratil a utopil, a jen ten, kdo se bude striktně držet ne nějakých všelijakých “ismů“ či čehokoliv jiného, ale
jedině a to opravdu striktně a věrně Bible, Krista a Jeho Evangelia, tak má reálnou naději se v tomto chaosu
zorientovat, neutopit se a zachránit se z něj.
Kap. 47. – Závěr:
Všem čtenářům, kteří tuto studii prostudovali až do konce, patří uznání a poděkování, a nelze než
doufat, že touto studií byly u mnohých těchto čtenářů alespoň částečně uspokojeny snahy o dopátrání se
pravdy, rozptýleny určité nejistoty, pochybnosti a zodpovězeny některé palčivé otázky, týkající se tak
hrůzného kolosálního zločinu, jako bylo 11. září, které mohlo být pro lidstvo také výstražným varováním.
Kéž by si alespoň někteří čtenáři z toho, co zde bylo po stránce předně křesťanské a duchovní
sděleno, vzali upřímně k srdci, aby tak i v tomto směru byla studie pro ně přínosem a mohla jim v budoucnu
přinést dobré duchovní plody.
Člověk bez Boha je jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři. Ateistická společnost je
jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se řítícím bez brzd a strojvůdce. Člověk bez Boha jde v životě od
zdi ke zdi, od čerta k ďáblu, z močálu do bažiny.
V dnešním duchovně a morálně zvráceném světě je opravdu leccos možné, je to svět plný nebezpečí a
možných spiknutí, proto je důležité opravdově věřit v Boha, a pak také něco i vědět a být informován.
Média, tisk, ale v podstatě i celý svět, jsou dnes přeplněny a zahlceny mnoha a mnoha informacemi,
názory, komentáři, proslovy, diskusemi, a nekonečnými slovy, větami, články, které jsou ale bohužel často
polopravdivé, lživé, nesmyslné, demagogické, nekonstruktivní, nelogické, vulgární, nemorální, rouhavé,
duchovně škodlivé, nejednoznačné, zmatené, dvojsmyslné, atd., v nichž se lidstvo ztrácí, utápí, propadá se
tak do chaosu, pesimismu, apatie či rezignace, avšak co potřebujeme, jsou naprosto jednoduchým upřímným
a zcela jasným způsobem sdělené absolutní Boží pravdy zjevené v Písmu Svatém a jimi se povzbudit,
inspirovat a v celém svém životě řídit.
Též je třeba pamatovat na to, že nad vším bdí dokonalý všemocný nekonečně milující a milosrdný
Bůh, ke kterému bychom se měli vždy stále obracet, neboť není nic, co by nám neodpustil, pokud Ho
budeme o odpuštění upřímně a kajícně prosit a činit pokání. Jedině tak se můžeme opravdu zachránit.
V tom všem nám Bůh pomáhej, žehnej a nás posiluj a veď. Modleme se – Otče náš, jenž jsi na
nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš
97
vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v
pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Zpracoval: Autor.
98

Podobné dokumenty

3/2009 - Fatym

3/2009 - Fatym Ve světě se pohybuje mnoho lidí, kteří trpí nejrůznějšího duševními poruchami. K tomu, jak se v těchto poruchách vyznat, vám doporučuji k přečtení článek Poruchy osobnosti psychologa, psychiatra a ...

Více

V troskách WTC nalezen super

V troskách WTC nalezen super dánského hnutí za pravdu o 11. září Jakobem Hede Madsenem - s anglickými titulky je ZDE. Lze tedy jen doufat, že ani naše média nebudou o věci mlčet, nebo alepoň nebudou nadále rozvíjet své konspir...

Více

Trhovosvinenské listy 12/13

Trhovosvinenské listy 12/13 novoročního obdarovávání drobnými dárky. Pro dospělé bylo darem již to, že přečkali rok a mohli se těšit ze vzájemné pospolitosti. U nás podle písemností skutečně prvním podloženým vánočním

Více

KATASTROFY V GIS

KATASTROFY V GIS ulehčení záchranných operací Ground Zero • Voda a kanalizace, plyn, pára, elektřina, telekomunikace, doprava, WTC podzemní infrastruktura

Více