Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je

Komentáře

Transkript

Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je
www.gw-int.net
„Nechť je jídlo tvým
lékem a tvým lékem
nechť je jídlo.“
Hippokratés
Obsah:
Letní báseň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Slovo majitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
Slovo ředitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Slovo odborníka Iva Černá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Garan v USA Petr Hovadík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7
Zkušenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
GW informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
e-mail: [email protected]
www.gw-int.net
28
GW gratuluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14
Konference fotogalerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16
Léto 2014
1
Fotogalerie
Letní
Nyní v letní náladě
Další odpovědi se odkryjí
nejspíš bude nasnadě,
ve Sborníku odborných studií.
že připomenout by se mělo,
Čtenáři se pomějí,
co velkého se v GW dělo.
už jej máme v prodeji.
Na proběhnuvší konference
Brzy už zvoláme Viva!
máme skvělé reference.
Vychází nám nová kniha.
Kým cloumaly obavy,
Jedním dechem za vteřinku
zajet mohl do Prahy.
zvíme vše o marke ngu.
Ukázka z SOS na rozloučenou
Tam všichni přednášející
kouzlili všem úsměv v líci.
Tak to je vše greenwaysáci,
pointa už se mi ztrácí.
Mnozí odhodili splíny
Napsáno už všechno je to,
na cestě zpět ze Žiliny.
přeji vám všem krásné léto .
Přednášky se nesly plynně,
pravdy v nich jako ve víně.
Vzpomínky se jistě vrací,
užijme je ke své práci.
Lenka Hanáková
Fotogalerii a krátké videošoty najdete také na našich webových stránkách (Služby partnerům - Život s GW).
2
27
Témata letního čísla
2
Letní
10
Báseň
4
Slovo majitele
Zkušenost
Štěpán Tomeček
11
Zkušenost
Zdeněk Kousal
Přednášející spolu s moderátorkou
5
Slovo ředitele
12
GW informuje
Výroční slavnost,
Cestovní balení,
SOS, ISO
6
Slovo odborníka
14
GW gratuluje
16
Konference
Iva Černá
7
Garan v USA
Petr Hovadík
Fotogalerie
Pohled na pódium
26
3
Fotogalerie
Slovo majitele
Vážení přátelé,
a sedmero řekami na něj čekaly natolik odlišné kulturní vzorce,
že mu nezbývalo než se s nimi poprat, pochopit je a přizpůsobit
se jim… Tím se neučil nové řeči, ale novému lidství. Když se vrá l
domů, přišel v něm nový člověk. Jazyk byl ve skutečnos m nejsnazším, co si osvojoval. Tím, co jej měnilo, nebyla nová slovíčka,
ale nové zážitky. Nevracel se jako školometný vědec, ale jako proměněný svědek.
Díky globalizaci nacházíme za sedmým vrškem nudu, respek ve totéž co doma. V MLM však nikoliv. MLM člověka neučí, ale
vychovává – proměňuje jej k dobrému přátelskou náročnos .
Na každém hierarchickém stupni slyšíte nové nářečí a plníte nové
požadavky. Každým stupněm se stáváte novým a citlivějším člověkem. A až se vypracujete na prezidenta vlastní MLM společnos, budete tolikrát člověkem, kolik má váš MLM stupňů. Přestaňte
proto s dě nskou hrou na věčného studenta, opusťte facebook
a hurá do nových vzrušujících výzev. Nebo si žijte dál, jak jste žili –
normálně a sta s cky předvídatelně. Volba je na vás.
vše, co bych vám chtěl do tohoto čtvrtle říct, najdete v závěru
kapitoly z nově připravované knihy o MLM, která vyjde v říjnu.
Síťový marke ng je urychlovač osobnostního růstu. Pokud
do něj vstoupíte, on vás změní. MLM vás postaví do tolika nových rolí a nabídne tolik výzev, že vás doslova přetaví a překuje.
Proměna se děje principem PiPi (Před infarktem a Po infarktu).
Ten tvrdí, že po dostatečně vzrušujícím zážitku nebudete stejní…
Vzpomeňte si – nezměnilo vás první milování? Nezměnilo vás rodičovství, manželství, rozvod, ztráta zaměstnání či pohled vnoučkům do očí? Neměníme se učením, ale „mučením“, tzn. prožitky.
Dnešek však nabízí spíš informace než zážitky.
Věříte pořekadlům? Minimálně jednomu z nich nevěřte. Znáte
rčení: „Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem.“? Ač zní líbivě, již
dlouho nepla . Pla lo v době svého vzniku, kdy ještě lidé věřili
pohádkám. Tehdy cestovatel zabalil svých pět švestek a vydal se
za sedmero hor a sedmero řek. Již za první horou slyšel jiné nářečí
a za první řekou narazil na nový zvyk. Za pátou horou již nikomu
nerozuměl a za pátou řekou již nic nechápal. Za sedmero horami
4
Mar n Žamboch při dialogu s publikem
Tolikrát jsi člověkem, kolik jsi ušel pater v MLM.
Václav Rathouský,
majitel společnos
Závěrečná slova moderátorky
25
Slovo ředitele
Vážení přátelé,
v červnové příloze k faktuře jsem poukázal na úžasnou detoxikační schopnost řasy chlorely. Pomohla mi k tomu první stať nového
Sborníku odborných studií (SOS). Znovu připomenu klíčové body
této studie. Na modelu kojících maminek a jejich sajících ratolesdošli výzkumníci k závěru, že oboha -li maminka svoji stravu
o pouhopouhých 6 g chlorely denně, sníží m o 30 % expozici dítěte nebezpečným dioxinům. Tečka.
Přestávka s občerstvením
Ne – dvojtečka! Abychom plně docenili onen 30% efekt, musíme
v dioxinovém příběhu pokračovat! Je pro naše tělo snadné, či těžké zbavit se dioxinů? Je to zatraceně těžké. Tělo to ž vůbec neví,
co s nimi. Nedokáže je metabolizovat, rozbít, odstranit či zničit,
natož jakkoli smysluplně využít. A tak s nimi udělá jedinou věc,
kterou udělat může. Vyhodí je jako toxický odpad na „tukové
skládky“, do svých tukových zásob. Ty lze přirovnat ke skládkám
radioak vního odpadu jaderných elektráren. Tam je problém vyřešen m, že je odložen na „až pak“. A teď si představte, že přece
jen existuje jedna „přirozená“ cesta, jak se tělo může zbavit tohoto toxického odpadu. Má to jednu jedinou podmínku – musíte
být kojící žena. Teď by vám měla naskočit husí kůže… Ano, dioxiny
se za běžných okolnos hromadně stěhují z těla matky do vyvíjejících se drobounkých tělíček nemluvňat. A to právě při kojení,
prostřednictvím tuku mateřského mléka. To je panečku startovací
čára do života! Jak nyní vidíte zmíněný 30% efekt? Každé procento
k dobru je podle mne malý zázrak.
Ano, každý krok příznivým směrem se počítá. Pokud chlorela funguje u nejdotěrnějších toxických látek, pes cidů, jak asi bude účinná v případě ostatních jedů našeho světa? Co třeba těžké kovy?
Nebo polychlorované bifenyly (známá pécébéčka)? V těch my, Čechoslováci, úspěšně bojujeme o přední místa světového žebříčku
v zamoření… Nebo je libo nakousnout pyrolyzáty aminokyselin,
polycyklické aroma cké uhlovodíky či snad akrylamid? Odpovězte
si sami. Náměty můžete hledat třeba ve vědeckých knihovnách
a mnohé dílčí odpovědi tam jistě najdete. Raději se ale zeptejte
vlastního selského rozumu a uznáte, že chlorela prostě je geniální
detoxikační manažer.
Společné chvíle s přáteli
24
Tak. Teprve nyní jsem se jakžtakž vypořádal s onou první studií našeho sborníku. Předvedl jsem vám prezentaci chlorely coby „specialisty na odpady všeho druhu“. A m jsem udělal hrubou chybu!
Právě m jsem její hodnotu ošklivě pošlapal. Proč? Protože jsem
tak celou rodinu zelených potravin hodil do jednoho pytle s mistry
jednotlivos – léky. Ty se chirurgicky přesně zaměřují na jednu tělesnou funkci, na jeden izolovaný systém, na jeden enzym, … Koncentrují se na jeden článek řetězu života, který mají dobře nastudovaný a „zmáknutý“. Tento článek pak vypreparují, vyjmou z jeho
životního prostředí, ošetří, zpevní a „vyléčí“. Obvykle přitom to
mistři detailu poškodí všechny články ostatní svými nežádoucími
vedlejšími účinky… Chladnokrevně tak vyleš jeden jediný článek
bez ohledu na kondici, pevnost a perspek vu celého řetězu. Zelené
potraviny fungují opačně. Nejsou specialistou jednoho článku, ale
mistrem celého řetězu. A o některých mistrovských rolích zelených
potravin se dočtete ve Sborníku odborných studií.
Milí přátelé, léto je dobou cestování za novými místy a lidskými setkáními. Užijte si je s rados a v klidu. Pokud vás přece jen trochu
té „dovolenkové“ nervozity potká, najděte si v SOS studii o zvýšené odolnos vůči stresu. Zvýšené díky čemu? Díky chlorele .
Přeji krásné léto!
Mar n Žamboch,
ředitel společnos
5
Fotogalerie
Slovo odborníka
Zelené potraviny
a poruchy plodnos
vlastním spermiím. Ty, zraněné po boji s buňkami imunitního
systému, už těžko mohou plnit svoji úlohu. Tře problém jsou
mutace způsobené zejména chemickými látkami, kterými jsme
hojně kontaminovali životní prostředí a které se ukládají v našich
tkáních. Jsou to například dioxiny nebo také synte cké estrogeny z hormonální an koncepce. Když se pak ještě přidá přehřá
způsobené třeba nošením příliš obepínajícího oblečení, nemohou
spermie ani dostatečně dozrát.
A vajíčko? To je na tom podobně. Zatěžuje jej celková nerovnováha v těle, autoimunitní reakce (u žen navíc pozorujeme čím
dál častější alergie na sperma), chemické látky způsobují mutace
a poškození.
Přátelé,
v současné době má 15–20 % párů v evropských zemích po že
s poče m miminka. Léčba poruch reprodukce je nákladná, pro organismus zatěžující a ne vždy vede k úspěchu. Pojďme se krátce
podívat na nejčastější příčiny neplodnos a na to, jak nám je pomáhají vyřešit zelené potraviny.
Setkání dvou buněk lidského těla. Největší a nejkrásnější buňky
– vajíčka – s buňkou nejmenší, nejmrštnější a bezesporu nejstatečnější – spermií. Splynu , ze kterého vznikne úplně nový, zcela
originální organizmus. Děťátko.
Než k setkání dojde, než se spermie dostane k vajíčku, podniká
velmi dlouhou a náročnou cestu plnou překážek. Dr vá většina
spermií zahyne po cestě, do cílové rovinky se dostanou jen ty nejlepší z nejlepších. I tak jich musí k vajíčku dorazit na 50 000, aby
společnými silami zdolaly poslední hradby a umožnily jedné jediné s vajíčkem splynout.
V roce 1938 bylo normální mít 120 milionů spermií na mililitr
spermatu, v současné době je norma jen 25 milionů! A pokles
počtu není jediný problém. Další po ž je v tom, že i z těch, co jsou
přítomny, nebývá dost živých. A ty, co jsou živé, nejsou vždy zdravé a schopné k vajíčku přes všechny překážky doputovat.
Proč tak rapidně klesá počet a kvalita spermií? Důvodů je několik.
Celkově horší stav našeho těla (ve valné většině související zejména s naší současnou stravou) se podepisuje na kvalitě všech tkání.
Včetně zárodečné tkáně, která vytváří spermie. Druhou komplikací jsou čím dál častější autoimunitní reakce namířené právě pro-
6
Ječmen a chlorela mají pozi vní vliv na všechny výše zmíněné
po že. Umožňují organismu dát se celkově do pořádku, upravují
vadné reakce imunitního systému, pomáhají nám vylučovat z těla
i takové látky, jako jsou dioxiny (!).
Stává se, že k poče ne a ne dojít, i když se spermiemi, vajíčkem
i ostatními zúčastněnými orgány je dle všech vyšetření vše v pořádku. Proč? Protože pH našich tkání je často nižší, než je pro ten
fascinující proces vzniku nového života potřeba. Pak stačí „zelená
kúra“ budoucí maminky i ta nka a hle, doposud ze záhadných důvodů neplodný pár už může pomalu uvažovat o barvě kočárku.
Mezinárodní účast z Polska
Samostatnou kapitolou je pak blahodárný vliv zelených potravin
na hormonální rovnováhu těla. Hormony jsou klíčovým faktorem
zasahujícím do procesu poče . Pokud jejich hladina není v pořádku (umíme si to způsobit například dlouhodobým užíváním hormonální an koncepce), k poče nedojde. Na rozdíl od medicínské
hormonální terapie, která je často spíše vytloukáním klínu klínem,
ječmen a chlorela pomáhají tělu, aby hormonální rovnováhu obnovilo samo.
Setkání spermie a vajíčka je nádherné a fascinující dobrodružství.
Dobrodružství, ve kterém zelené potraviny mohou hrát roli neocenitelných pomocníků. Já lidem, kterým se nedaří poče , doporučuji chopit se v prvé řadě zelených krabiček. Bílé pláště nechť
přijdou na řadu, až pokud vše ostatní selže.
Ostatně důkazem, jak ječmen a chlorela v tomto směru „zázračně“ fungují, je stále rostoucí počet „zelených“ miminek v rodinách
našich uživatelů. 
Přeji vám nádherné léto.
MDDr. Iva Černá
Výstavka produktů a knih
23
Garanti v USA
USA GREEN EXPEDITION 2014
Potlesk ze Žiliny
Přestávka s občerstvením
22
Takto „velkolepě“ se nazvali účastníci letošní pres žní akce GW – cesty do Spojených států amerických. A cesta to opravdu velkolepá byla.
To, co i Američanům v OHI připadalo jako „wow !!!“ zážitek, to asi pro
Středoevropana opravdu musí být pořádná jízda. Ale začněme pěkně
od začátku…
Na začátku muselo být obrovské odhodlání. Obrovská odvaha. Porvat
se s překážkami, studovat nový obor, slyšet stovky odmítnu na cestě
k SB1, vést druhé lidi, stoupnout si před mnohé lidi a mluvit na ně, …
Tedy stát se lektorem a postupně garantem firmy, stát se i poc vým
síťařem a pomoci 5 lidem k tomu, aby se naučili vydělávat si peníze
ve svobodném podnikání. A protože Green Ways znamená „Zelené
Cesty“, tak firma tyto lidi vysílá na svou nejexkluzivnější Cestu – do USA.
Začali jsme cílem neatrak vnějším, opravdovou ikonou – mostem Golden Gate v San Franciscu. A tady mnozí prožili opravdové okamžiky
doje . Stát na něm znamená tak trochu stát se jím – mostem symbolizujícím pro nás především pevné průvodcovství na cestě od průměrnos k úspěchu.
Druhou naší zastávkou, bylo dotknu se mohutných sekvojí a připomenu si, z jak malých semínek mohou povstat ředitelé společnos
a jak pro mnohá semínka kolem nás může být právě GW tou správnou
živnou půdou a vhodným klimatem k tomu, aby u nás vyrostla.
Posnídali jsme obří pancakes v nádherném horském klimatu uprostřed
bohatých lesů zdobených vodopádem, ve výchozím bodě k dobývání
nejvyšší hory pohoří Sierra Nevada – krásky Mt. Whitney, 4.414 m n.
m., abychom o několik hodin později stanuli na nejnižším místě USA,
86 m pod úrovní moře – uprostřed vyprahlé Death Valley s opravdu
vražednou teplotou pouze 5 °C pod historickým rekordem. Takto kontrastní a k zamyšlení se hodící byla místa, kde stanula bota úspěšného
greenwaysáka.
Tře m bodem na mapě se stala chlouba Ameriky – Yosemitský národní park. Mohli jsme vidět na vlastní oči, s jakou velkorysos tvoří
sám Stvořitel, a uvědomovat si, že i my jsme byli jím stvořeni k Jeho
obrazu. Uvědomění si vlastního potenciálu ke tvoření, a nikoliv jen
k přežívání – to byl opravdu silný moment dotýkající se samotné podstaty našeho by .
7
Fotogalerie
Naším cílem ale byl týdenní pobyt v inspiračním, školicím a léčebném místě zvaném Op mum Health Ins tute. A tam přišel „výdech“,
zpomalení, čištění – cesta k podstatě, cesta dovnitř. A tak jsme se učili, cvičili, zdravě jedli, odšťavňovali, klystýrovali, meditovali a sdíleli se
nejen mezi sebou, ale i s lidmi, kteří přijíždějí do Ins tutu s pohnutkami zcela životně zásadními. Například s touhou žít. Navzdory rakovině
v těle. A tehdy docházelo u mnohých z nás k zajímavým posunům někde v hloubce, které možná vyús ke změnám doma, jež jsou nutnou
podmínkou pro další život v růstu.
Těch zážitků ze samotné cesty bylo opravdu mnoho. Vyzkoušení si životní fáze „uži “ v Las Vegas, adrenalinové atrakce na vrcholu nejvyšší
věže USA – Stratosphere, při jízdě na motorových člunech po Hooverově přehradě, sestupu na dno Gran Canyonu helikoptérou spojeném
s plavbou po Coloradu, denních i nočních koupáních v nejrůznějších
bazénech, whirpoolkách, jezerech, řekách, šplhání se na písečné duny,
modlitbě v chrámu Salva on Mountain, při opulentní večeři u pravého
londýnského mostu, zdolání 1.800 metrů převýšení rotující lanovkou
nad Palm Springs za 20 min., vyfocení se z paluby letadlové lodi Midway nad symbolem San Diega – sochou líbajícího se námořníka, smočení nohou v Tichém oceánu přímo na slavné pláži Coronado, …
Opravdu mix toho nejlepšího z Kalifornie, Nevady a Arizony. Mix v dobré partě, s dobrou náladou, s otevřeným vnímáním světa, velkolepé
nadechnu se k novým šťavnatým snům a vizím a to vše ochuceno studiem 7 návyků vůdčích osobnos Stephena Coveyho během přejezdů.
8
MUDr. Tomáš Vejrych
Nechci popisovat čtenáři Zelených cest na pár řádcích, jak podstatná
jsou témata vynořující se po týdenním pobytu v OHI. Raději si dovoluji
předat zde pozvání na přednášky o Ins tutu přímo z úst účastníků
USA GREEN EXPEDITION 2014, které jistě na sebe nedají dlouho čekat.
Lidé přicházející do Ins tutu hledají pomoc při nastolení skutečně velmi, velmi velké životní změny. To jsou velké osobnos . Lidé s touhou
otočit kormidlo. Lidé potřebující definovat přístav a udržet dlouhodobý kurs k němu, a to přes všechny typy vanoucích větrů.
Mar n Žamboch
21
Garanti v USA
MDDr. Iva Černá
A co jiného děláme my v Green Ways? Hledáme velké osobnos
s touhou otočit kormidlo. Pomáháme jim definovat jejich opravdové
přístavy. Pomáháme jim udržet kurs k nim. A proto vezměte s sebou
na přednášku o OHI každého, o kom si myslíte, že by mohl ch t otočit
kormidlo svého života.
Mé osobní poděkování patří všem „účastníkům zájezdu“ , protože všichni byli disciplinovaní, ale otevření, všichni byli svébytní, ale
velkorysí, všichni se ak vně podíleli na skvělém průběhu Cesty, a to
přes všechny větry v USA vanoucí. Tedy Anně Aláčové, Renátě Bártové, Ivaně Gavendové, Věře Horníkové, Kateřině Chramostové, Věře
Kočišové, Mar ně Mackové, Kláře Malínkové, Jakubu Něničkovi, Mirce Slámové, Janě Krátké Svobodové a Ivetě Uhříčkové. Zvláštní poděkování ale patří mé souputnici Jitce Holovské, která asi jako na většině svých cest rozkvétala každým dnem a prozařovala svým vlivem
každého z nás.
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
20
Jitka Holovská a Petr Hovadík
manažeři RAM
Petr Hovadík
(pověřený tématem USA a OHI)
9
Fotogalerie
Moje zkušenost
se zelenáči
Už ani nevím, kolik je to let, ale jednoho dne přišla mamka domů
se dvěma zelenými krabicemi. Nadšením zářila a chtěla, abychom
to zelené konzumovali spolu s ní. Hrůza. Máme s bratrem po otci
geniální talent do věcí šťourat a hledat pro argumenty i tam, kde
nejsou, takže chudák maminka – tři kecalové v domě! Ale jak to
bývá, vše má svůj čas. Dostala se ke mně informace, že chlorella
prý pomůže od následků bujaré oslavy. Zrovna byla příležitost a já
jsem to vyzkoušel. Nekecali! Fakt, že to funguje! Začal jsem ji jíst
pravidelně a mé časté alergické reakce na jarní pyly se minimalizovaly na dvě kýchnu za sezónu.
Pak jsem byl doslova dotlačen zkusit i ječmen („protože spolu to
má přece větší účinnost“). Přátelé, to nešlo. Já jsem ječmen jen
koutkem oka zahlédl a už se se mi klepal žaludek. V praxi jsem
uplatňoval vědomost ze ZŠ, kdy nám učitel vyprávěl, že zacpeme-li si nos, nepoznáme v ústech syrový brambor od jablka. Dlouho trvalo, než mi ječmen přestal vadit, ale vytrval jsem. Krůček
po krůčku mi ze života vycouvaly problémy se spaním, namožené
svaly po posilovně, únava, ... (ty svaly jsem vždy přisuzoval tomu,
že jsem se flákal, a ejhle, po letech už vím, čím to bylo . Spoustu
si toho člověk uvědomuje až zpětně. Dobrá, když tedy vidím, jaké
to má na mne dopady, byl bych krkna, kdybych si to nechal pro
sebe, že?
V té době ještě mou ženu pos hlo díky pracovnímu stresu astma
a občas ji trápily žaludeční po že. Na chlorellu jsem ji ještě přesvědčil, ale ječmen rezolutně odmítla. Přece nebude pít žabinec,
když na všechno je pilulka, medikament, krém či pudr...
Mezi svatbou, dovolenou v Jugoslávii a „samými sociálními jistotami a pozi vy“ nás na onom pomyslném grafu čekal další krok
– rozmnožování... Nu, tak přiznejme si, že tenhle krok není zrovna
z těch nepříjemných. Spíše vyvstala otázka – co udělat pro to, aby
další generace byla zdravá a v pořádku...? Odpověď jsme znali,
ale manželka o zeleném „fuj“ stále ještě nechtěla ani slyšet. Nicméně, pokud žena chce otěhotnět, udělá všechno, a tak přistoupila i na moji podmínku: zařazení zelenáčů do jídelníčku výměnou
za moji gene ckou informaci. Statečná holka, bojovala s ječmínkem hůře než já. Zato jí daleko dříve začal chutnat! Blahodárné
vlivy jsme také nezpozorovali hned a viděli jsme je až zpětně.
Stručně: srovnané zažívání, astma se vyskytuje velice zřídka (a to
jen tehdy, když pobývá dlouhodobě v místnostech s kočkami), vymizela alergie na kovy (snesla pouze žluté zlato, dnes může nosit
cokoliv). Brzy se nám podařilo počít. Manželka zpočátku chodila
z poradny s hromadami pilulek, každá na podporu něčeho jiného. Vzali jsme rozum do hrs a zůstali jen na zelenáčích. Lékař si
mnul ruce, jak se nám daří předpisové těhotenství, jak jsou veškeré hodnoty naprosto učebnicové, tedy jak nám ty pilulky krásně
účinkují. Když přišel den D, narodil se nám kluk jako buk. Už v porodnici manželku přepadala ohromná chuť na ječmen a ten tam
konzumovala opravdu „po litrech“. Dnes už máme dávno zařazené
zelenáče do života všichni tři… Přes mateřské mléko je dostává
i ten náš tříměsíční poklad a roste jako zalitá pažitka! Navíc jsme
se i ak vně zapojili do zazeleňování našeho okolí. Co my – ale dokonce i druhá babička, když viděla, jak novopečené mamince i miminku zelenáčky svědčí! .
Štěpán Tomeček
České Budějovice
Moderátorka - Slávka Růžičková
Moderátorka – Andrea Wlachovská
10
19
Zkušenosti
Můj souboj s alergií
Na stránkách Zelených cest čtu krásné příběhy o cestách k „zelenáčům“. Můj příběh je nesrovnatelně kratší, v mnohém podobný,
a přesto v něčem výjimečný. Většina z Vás mně potvrdí, že po prvním
seznámení se ZP se dostavilo období hladu po všech informacích, co
všechno „zelenáče“ dokážou. Dodnes jsem však nikde nenašel zkušenost, co mám v současné době já.
Již více jak 30 let jsem alergik a jako člověk, co k doktorům chodí jen
v nevyhnutelných případech (cirkulárka a moje pravačka), „léčil“ jsem
to všelijak. V krajní mezi holt do lékárny (Zodak, Prothazin), ale na mne
to účinkovalo nějak moc (ne jako seda vum, ale jako „leha vum“). Kdo
z Vás m prošel, ví, co to období v roce znamená. Vše pořád do kola až
do letošního jara. To jsem už cca 4 měsíce poc vě „zelenil“. S jarem se
dostavila ta potvora alergie a já tak trochu posmutněl. Zelenáče jsou
supr, ale holt ta alergie je přeci jen silnější, možná časem se to zlepší.
Zhruba po 2–3 týdnech marného souboje mne jednou večer napadlo:
„Holky (poradkyně Hanča Holubová a Marcelka Kirschová) říkají, když
je problém, nasaď koňskou dávku.“ Tak jsem dal jen takovou hříběcí, tj. cca 8–10 chlorellek, rozkousal a zelené blá čko nechal klouzat
Pohled do publika
do krku. Pak jsem jich ještě pár zkonzumoval po jedné stejným způsobem. Už asi tušíte, co se stalo. Ta malinká řasa vyhrála, do půl hoďky
byla alergie na lopatkách.
Od té doby bez krabičky se zelenými bobulkami ani krok a ta potvora alergie je bez šance. Pro Vás, co to chcete zkusit – chlorellka musí
v krku působit, né ji hned opláchnout teku nou či setřít potravou.
Z „lékařského“ hlediska to má slabinu. Alergie dráždí (tedy alespoň
mně) celou hlavu a já m zeleným blá čkem ošetřuji JEN krk, ALE
FUNGUJE TO.
Věkem se nezadržitelně blížím k období „pracovního odpočinku“, ale
seznámení se ZP a světem kolem nich mne posunulo do úplně jiné roviny, než je pasivní čekání na „něco“. Jsem vděčný své poradkyni Hance, která uvolnila ten pomyslný první kamínek a je mou stálou oporou,
panu Rathouskému za 2 úžasné knížky, které mne dostaly na zelenou
vlnu, a celé „GW partě“, že mne vzala mezi sebe, neboť 7. základní
vlastnos ZP je pozi vní kolek v, který se kolem nich tvoří.
Přeji všem pozi vní pohled na svět kolem sebe.
Zdeněk Kousal
Hradec Králové
Majitel společnos Václav Rathouský s dcerou Kateřinou
18
11
Fotogalerie
Výroční slavnost Green Ways 2014
V sobotu 20. 9. 2014 proběhne Výroční slavnost
společnos Green Ways v osvědčených prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Vstupenky
na tuto akci budou k dispozici od 1. 8. 2014
u vašich nadřazených partnerů. Mimo jiné tam
přivítáme do rodiny GW nový přírůstek – novou
knihu o síťovém marke ngu (ukázku najdete
v úvodníku Václava Rathouského).
Další informace zveřejníme na webových stránkách GW a v srpnové příloze k faktuře.
Cestovní balení Ječmen
men Green Ways
Clarion Congress Hotel Prague * * * *
Na dobu prázdninového cestování bude „cestovní balení“ Ječmene GW zvýhodněno v režimu
3 + 1. Každý, kdo si jednorázově objedná 3 balení Ječmene GW (150 g), dostane jedno balení
navíc zdarma. Využijte tuto nabídku a mějte tak
prak cké balení zelenáče k dispozici i na cestách.
Toto zvýhodnění pla do 31. 8. 2014.
3 + 1 zdarma
Holiday Inn Žilina * * * *
12
17
GW informuje
Odborná konference Green Ways
Sborník odborných studiíí
Milí partneři,
následující fotogalerie je ohlédnu m za výrazným zeleným tématem
toho jara – Odbornou konferencí Green Ways. V Praze a Žilině jsme
vám díky konferencím přiblížili odborné názory na téma zelených potravin. Tři pozvaní přednášející, MDDr. Iva Černá, MUDr. Tomáš Vejrych
a doc. RNDr. Peter Kubatka, Ph.D., vystupovali nejen v roli na slovo
vzatých odborníků, ale také v roli obyčejných lidí. Promlouvali nejen
jako precizně informující profesionálové, ale také jako inspirující laici.
Laici, kteří stejně jako my bojují s omezujícími nutričními okolnostmi
každodenní ru ny. A proto i k jejich nutričnímu programu dne Ječmen
a Chlorella GW neodmyslitelně patří.
Pro mne bylo c uzavřít konferenci coby čistokrevný laik. A to jednoduchým poselstvím – i kdybychom prošli všechny odborné zdroje světa,
byl by závěr jen jeden. My, moderní lidé, potřebujeme ozelenit naše
talíře. Čím? Funkčními a historicky ověřenými zelenými potravinami.
Green Ways. Den co den.
Mar n Žamboch,
ředitel společnos
Nový materiál Sborník odborných studií (aneb
„SOS“) je již v prodeji. Co je jeho cílem? Chce
vám snad nabídnout vyčerpávající a komplexní
přehled vědecké práce v tématu zelených potravin? Ne, to cílem sborníku být nemůže. To by
bylo pouze komplexně vyčerpávající . Prací,
které bychom mohli citovat, jsou to ž síce…
Ale pravda o fungování přírodních synergických
potravin nespočívá v mnohos . S tou buď vnitřně souzníme, a tudíž ji poznáme z mála, nebo ji
nepřijmeme nikdy. Sborník tak rela vně malým
výběrem studií pouze dokazuje, že tyto práce
existují a že chlorela a ječmen nejsou odborníky
opomíjenou popelkou v koutě.
Cena sborníku je 200 Kč/ks, při odběru 10 a více
ks 150 Kč/ks.
Pro slovenské partnery 8 EUR/ks, při odběru
10 a více ks 6 EUR/ks.
Cer fikace ISO
Vážení přátelé,
rádi bychom vás informovali, že jsme 18. června
2014 úspěšně prošli 2. dozorovým auditem u auditorské společnos Bureau Veritas.
Auditoři mimo jiné ve zprávě z auditu uvedli jako
silnou stránku systému důraz na kvalitu a zdravotní nezávadnost zpracovávané suroviny.
Vaše GW
16
13
GW gratuluje
Gratulujeme
k dosažení nové pozice za měsíc:
GAR Buchlovice
20. května 2014
Gratulace na setkání garantů GW
Duben 2014
Dosažená pozice
Partner
Poradce
Vedoucí sítě (24%)
Vedoucí skupiny (16%)
DATA TEAM s.r.o.
Hana Nigrinová
Alena Petříková
Šárka Ozgová
Marta Vrchotová
TELSYM s.r.o.
Lucie Bečvářová Doušová
RNDr. Irena Malichová
Hana Kodymová
Mar na Michalová
Ing. Zita Viková
Vlasta Gregerová
Andrea Bursová
Jana Berenika Maněnová
Květen 2014
Dosažená pozice
Partner
Poradce
Manažer sítě (32%)
Vedoucí sítě (24%)
Vedoucí skupiny (16%)
Jarmila Fišerová
Mar na Wolfová
Lucie Mereďová
Denisa Koňošová
Marián Valík
Radoslav Gřešek
Mgr. Magda Řehořová
David Tkáč
Dagmar Dosedělová
Iveta Frömlová
RNDr. Irena Malichová
Jarmila Fišerová
Eliška Sembdnerová
Melinda Kumposchtová
Jarmila Kullová
Mgr. Olga Vejrychová
Štěpánka Strašíková
Marta Věncková
Bc. Anna Aláčová
Mar na Wolfová
Červen 2014
Soňa Jarošová
Manažer sítě (32 %)
(pozn. : před konečnou uzávěrkou za měsíc červen 2014)
Dosažená pozice
Partner
Poradce
Vedoucí sítě (24%)
Vedoucí skupiny (16%)
Eliška Sembdnerová
Ing. Miroslav Trnka
Renata Nedomová
Jana Lindová
Jana Vondrušková
CENTRUM ZDRAVÍ CZ s.r.o.
Miroslava Slámová
Vlasta Kovalčíková Lindová
Vladimír Hula
Vedoucí sítě (24 %)
14
15

Podobné dokumenty