loos international

Komentáře

Transkript

loos international
LOOS INTERNATIONAL
PROFIL FIRMY
Mezníky vývoje
Řada mezníků ve vývoji kotlových systémů, energetiky a ochrany
životního prostředí nese jméno LOOS INTERNATIONAL
1865
LOOS přepracovává konstrukci kotle CORNWALL, tehdejšího měřítka pro všechny parní
kotle. Výsledkem je bezpečnější kotel o větším výkonu. Událost znamená zrod firmy LOOS.
1917
Theodor Loos jde vlastní cestou a zakládá v bavorském Gunzenhausenu železárny
Theodor Loos GmbH. Zde vybuduje průmyslovou sériovou výrobu kotlů.
1952
Je patentována konstrukce ležatého třítahového kompaktního kotle s integrovanou vnitřní
vodou chlazenou obratovou komorou spalin. Ještě dnes tato konstrukce významně přispívá
k zásobování energií na celém světě. Úspěch patentovaného třítahového kotle nazvaného
Universal vede k založení dalších výrobních závodů v Německu a Rakousku.
1965
Oslava 100letého jubilea. Bylo vyrobeno již více než 30.000 kotlů.
1981
Zahraniční činnost se zintenzivňuje, buduje se vlastní pobočka v Asii. Pro LOOS jsou aktivní
autorizovaní prodejci a zástupci ve většině zemí světa.
1997
Produkce v nových výrobních závodech je řízena moderními systémy zpracování dat nejnovější
generace. LOOS se dává na cestu elektronické budoucnosti.
2001
Znovusjednocení s LOOS Offenbach. Po více než 80 letech rozdělených aktivit sjednocuje
LOOS INTERNATIONAL zkušenosti a může se lépe bránit rostoucí konkurenci. Noví
obchodní partneři v Evropě posilují pozici LOOS jako hlavního světového výrobce kotlů.
2005
Slavnostní zahájení provozu nové výrobní haly v závodě Schlungenhof, předání 100.000. kotle
konečnému zákazníkovi a 140. výročí od založení firmy.
2007
LOOS dále investuje do výroby velkých kotlů.
2009
Zavedení stavebnicového kotle LOOS U-MB na trh – koncentrace na hlavní jádro
činnosti - válcové kotle.
Budoucnost
2
LOOS INTERNATIONAL nastavil laťku na požadavky nového tisíciletí. Kvalita a bezpečnost se
stávají základem dokonalé symbiózy: EKONOMIE, EKOLOGIE A VÝKONU.
Reference
Scheufelen, Německo
Unilever, Španělsko
4 Universal – dvouplamencové
žárotrubné parní kotle pro výrobu
papíru; celkový výkon: 120.000 kg/h
1 Universal – třítahový
plamencový parní kotel
určený pro technologii;
celkový výkon:
16.000 kg/h
Grand Opera, Čína
2 Unimat – třítahové
plamencové teplovodní
kotle určené pro vytápění;
celkový výkon: 3.800 kW
Nestlé, Chile
2 Universal – třítahové
plamencové parní kotle určené
pro technologii; celkový výkon:
20.000 kg/h
Bayer, Brazílie
AGIP, Libye
2 Dampffix – rychlovyvíječe
páry určené pro technologii;
celkový výkon: 3.000 kg/h
3 Universal – třítahové
plamencové parní kotle
určené pro technologii;
celkový výkon: 36.000 kg/h
3
LOOS INTERNATIONAL
V
šechny výrobní závody a výrobní
zařízení jsou na nejnovější a
nejmodernější technologické úrovni.
Každý výrobní závod má vysoký stupeň
specializace a dodává tak nejvyšší kvalitu.
Provázání výroby umožňuje také úspěšně
zvládnout komplexní úkoly tak, jak jsou
požadovány v mezinárodním měřítku.
LOOS INTERNATIONAL patří k nejmodernějším výrobcům kotlů svého druhu
na světě a je vybaven do budoucnosti.
Loos Centrum Sp.z o.o
Polsko
Poradenství, prodej
a servis
Loos China Ltd.
Čínská lidová republika
Poradenství, prodej a servis
Loos Hellas EPE
Řecko
Poradenství, prodej a servis
LOOS INTERNATIONAL
Zastoupení Singapur
Poradenství, prodej a
servis pro asijské trhy
KOTLE LOOS, spol. s r.o.
Česká republika
Poradenství, prodej a servis
LOOS INTERNATIONAL
Zastoupení Rusko
Poradenství, prodej a servis
4
Loos France SAS
Francie
Poradenství, prodej a servis
Blízko k zákazníkovi decentralizovanou, mezinárodní strukturou
Loos Italia Srl
Itálie
Poradenství, prodej a servis
Loos Scandinavia A/S
Dánsko
Poradenství, prodej a servis
pro skandinávské trhy
LOOS INTERNATIONAL
Loos Austria GmbH
Bischofshofen, Rakousko
Poradenství, prodej a servis
Výroba teplovodních
a horkovodních kotlů
LOOS INTERNATIONAL
LOOS INTERNATIONAL
Loos Deutschland GmbH
Hlavní zastoupení koncernu
LOOS INTERNATIONAL
Centrála: poradenství, prodej,
školení spolu s 5 dalšími
provázanými prodejními a
servisními zastoupeními
KOTLE-LOOS SLOVAKIA, s.r.o.
Slovensko
Poradenství, prodej a servis
závod 2 Gunzenhausen
Výroba parních kotlů a
horkovodních kotlů
LOOS INTERNATIONAL
závod 1 Gunzenhausen
Výroba modulů a komponentů
5
Filozofie výroby
Inovace a dokonalost
Konstrukce vychází z požadavků zákazníka k jeho plné spokojenosti
Krátká cesta od koncepčního návrhu k realizaci kotlových systémů
High-Tech výrobní technologie
Inovační proces začíná u LOOS INTERNATIONAL
již ve fázi přijetí zakázky. Každý projekt považujeme za výzvu, která vyžaduje poradenské knowhow systémových specialistů.
Nejdříve musí být zcela vyjasněno dimenzování a
konfigurace kotlového zařízení. Technické změny
se zobrazí v CAD-systému a po vytištění se
projednají se zákazníkem. Dle potřeby se provede
také vlastní série zkoušek. Do projektu vstupují
vývojové prvky a zkušenosti z praxe.
Tímto způsobem se stává inovace a vylepšování
výrobku kontinuálním procesem a je součástí
celkového úsilí o prospěch zákazníka.
S
ystémoví specialisté analyzují dané požadavky.
Pomocí počítače vzniká celková koncepce:
rychle, jasně a přehledně. Převedení výsledků
koncepční práce z počítače do výroby probíhá
zcela hladce. Pomocí CIM (= integrovaná
počítačová podpora výroby) zhotovují počítačem
ovládané (CNC) stroje každý detail
s nejvyšší přesností.
6
Perfektní zvládnutí techniky kotlů s velkým
vodním obsahem s jedním nebo dvěma plamenci
je pro LOOS INTERNATIONAL denní praxí.
wo
sa
LOOS INTERNATIONAL uplatňuje program
zajištění kvality. Záruka kvality začíná u volby
našich dodavatelů. Součástí kvalifikovaného
zkušebního a kontrolního systému jsou zkoušky
pevnosti, tvrdosti, ohybu, dále ultrazvukové
zkoušky a rentgenové snímky jednotlivých
komponentů. Úřední zkušební razítko je trvalým
osvědčením kvality.
rldwide accepte d
approved by
f ety te ch n ol o g y
TÜV
TÜV
TYSK
Germany
Austria
Ukraine
VKF
FbiH
Switzerland
Bosnia
ROSTECHNADSOR
Russia
PROMATOMNADSOR
Belarus
MLSE
GOST R
PR China
Russia
DerzhPromHivNaglyad
Ukraine
Kontrola v místech nebezpečí vzniku
povrchových trhlin na svárech plamence
kotle ZFR
Na svárové spoje předem prosycené červenou
vzlínavou kapalinou se nanáší křídový povlak.
Neporušená bílá plocha potvrzuje dokonalou
kvalitu svárů.
Nedestruktivní zkoušky rentgenovým
snímkováním a ultrazvukem
7
Rozsah činnosti
Kotlové systémy
Výrobní program
teplovodní kotel
horkovodní kotel
parní kotel
8
750
19.200 kW
olej/plyn
plyn
Palivo
TTO
Rozsah výkonů
od
do
ELTO
Druh kotle
Přetllak
Teplota Medium
max. bar
max. °C
ND = nízkotlaký
HD = středotlaký
až 16
120
ND-teplá voda
Výrobní řada
Typ
třítahový kotel
dle směrnice pro
plynová zařízení
UT-L
750
19.200 kW
až 16
190
HD-horká voda
třítahový kotel
UT-M
820
18.300 kW
až 30
240
HD-horká voda
třítahový kotel
UT-H
13.000 38.000 kW
až 30
240
HD-horká voda
dvouplamencový kotel
UT-HZ
175
až 0,5
110
ND-sytá pára
kompaktní kotel
U-ND
3.200 kg/h
175
1.250 kg/h
až 16
204
HD-sytá pára
kompaktní kotel
U-HD
200
2.000 kg/h
až 16
204
HD-sytá pára
třítahový kotel
U-MB
1.250
28.000 kg/h
až 30
235
HD-sytá pára
třítahový kotel
UL-S
2.600
28.000 kg/h
až 30
300
HD-přehřátá pára třítahový kotel
UL-SX
18.000 55.000 kg/h
až 30
235
HD-sytá pára
ZFR
18.000 55.000 kg/h
až 30
300
HD-přehřátá pára dvouplamencový kotel
dvouplamencový kotel
ZFR-X
UNIMAT teplovodní kotel
Třítahový kotel s nízkoemisním a úsporným
provozem. Velké výkony v malém formátu:
od 750 kW do 19.200 kW.
Více informací naleznete v našem prospektu
„Teplovodní a horkovodní kotle“.
UNIMAT horkovodní kotel
Horkovodní kotel s teplotou až 240°C pro
každou potřebu. Rozsah výkonu od 750 kW
do 38.000 kW.
Více informací naleznete v našem prospektu
„Teplovodní a horkovodní kotle“.
UNIVERSAL parní kotel
Nízkotlaká pára, středotlaká sytá pára,
přehřátá pára.
Se čtyřmi různými válcovými kotli typové řady
UNIVERSAL v jednoplamencovém nebo dvouplamencovém provedení zabezpečuje LOOS INTERNATIONAL každý požadavek na spotřebu páry v
rozsahu výkonů od 175 do 55.000 kg/h.
Více informací naleznete v našem
prospektu „Parní kotle“.
9
Rozsah činnosti
Příslušenství kotelny
WSM-T
V
ývoj modulové techniky pro příslušenství
kotelen považuje LOOS INTERNATIONAL
za nezbytnou součást strategického usměrňování
partnerských vztahů s projektanty a stavebními
organizacemi pro dosažení co největšího užitku
provozovatele. Obvyklé části kotelen jsou správně
dimenzovány a vzájemně sladěny do funkční
jednotky, připravené k montáži. Vysoká kvalita
provedení a spolehlivé dodržení všech předpisů
zaručují jednoduchou, bezproblémovou přejímku
zařízení. Omezení počtu rozhraní mezi montovanými komponenty urychluje a usnadňuje plánování a realizaci celého zařízení. Jednoduchost
obsluhy a snadnost údržby přináší další výhody
provozovateli.
Příslušenství kotelny
Typ
Modul tepelné úpravy vody
WSM-T
s částečným odplyněním
Modul tepelné úpravy vody
WSM-V
s úplným odplyněním
Kondenzátní modul
CSM
Řídicí systém kotelny
LSC
Expander a chladič odpadních vod BEM
Modul napájecích čerpadel
PM
Modul ekonomizéru
ECO-SA
Analyzátor vody LOOS
LWA
Více informací získáte v našem prospektu
„Příslušenství kotelny“.
10
… provedení montáže,
připojení a uvedení do stavu
připravenosti k provozu v
bezkonkurenčně krátkém čase
WSM-V
… inovativní technika a
nový design přináší větší
prospěch zákazníkům
(zobrazen modul
WSM-V s rozprašovacím
odplyňovákem)
Příslušenství kotelny
Typ
Expanzní modul s výměníkem
Regulace teploty vratné vody
Modul chemické úpravy vody
Regulační modul plynu
Modul cirkulace topného oleje
Modul předehřevu topného oleje
Modul čerpání oleje
Rozdělovače a sběrače
EHM
RTH
WTM
GRM
OCM
OPM
OSM
Servisní služby
V
ysoké nároky našich zákazníků plníme také
pomocí kvalitních služeb našeho servisu.
Základem je naše servisní a výcvikové středisko, ve
kterém trvale školíme pracovníky servisních týmů,
činných po celém světě. Srovnatelně s výcvikem
pilotů jsou naši servisní technici školeni pomocí
nejmodernějších výukových materiálů, zaškolují se
také na simulátorech. Výsledek spolu s rozsáhlou
praxí jsou zárukou maximálních zkušeností
a znalostí. Naše servisní týmy mají podmínky
k dosažení těch nejlepších výsledků.
… jako součást kvality výrobku
Každý servisní technik má v oblasti své působnosti
na starosti vždy stejné zákazníky. Tato blízkost
k zákazníkům zaručuje odbornou údržbu a péči
na místě provozovaného zařízení. Náhradní díly
jsou i po mnoha letech v nabídce. Data jsou registrována ve firemním archivu. Servis je zajišťován
nepřetržitě, aby bylo možno v případě poruch
poskytovat bezprostřední pomoc. V mnoha případech může být vadná součástka lokalizována již
pomocí telefonické „diagnózy“. V našem
počítačově řízeném logistickém centru jsou
náhradní díly vyhledávány pomocí datového
spojení. Tímto způsobem můžeme našim zákazníkům v případě potřeby pomoci rychle kdekoli
na světě. LOOS INTERNATIONAL nabízí
„na míru střižené“ smlouvy na servis a
údržbu, které individuálně uspokojí jakékoliv
požadavky zákazníka.
Více informací získáte v našem prospektu
„Servisní služby“.
PLUS
Informace – materiály
Nabízíme!
Pro projektanty a stavebněmontážní firmy jsou k dispozici
projektové a pracovní podklady o
výrobním programu firmy LOOS.
Aby se zvýšila plánovací jistota a
snížily se náklady na projekční
činnost, máme pro Vás připraveny
i elektronické nosiče.
Informace na internetu
Pro zákazníky firmy LOOS, kteří se
na internetu zaregistrují, jsou k
dispozici informace pro plánování, servis a provoz kotlových
zařízení.
Přihlašte se na adrese:
www.loos.de
+
✁
fakta
INFO-karta
Jsme ● projektová firma ● stavebně-montážní firma ● provozovatel a žádáme o:
Prospekty:
●
●
●
●
●
●
Profil firmy
Parní kotle
Horkovodní kotle
Příslušenství kotelny
Servisní služby
Seznam odborných článků
Termín návštěvy:
● Prosíme o sdělení termínu návštěvy
vašeho zástupce
Jiná přání:
Plánovací-projekční podklady:
● Plánovací-projekční podklady
„Kotel včetně příslušenství“
Navštivte nás na internetových stránkách: www.loos.de, zažádejte si o Váš osobní přístup k
naší chráněné oblasti pro zákazníky, nebo nám sdělte svá přání eMailem: [email protected]
… a budoucnost má
kvalitu
● Itálie
Loos Italia Srl
Via Badia, 74
25060 Cellatica BS
ITÁLIE
Tel. +39 030 322191
Fax: +39 030 3732693
eMail: [email protected]
Internet: www.loositalia.it
✁
● Řecko
Loos Hellas EPE
Idipodos 16
16675 Athen, Glyfada
ŘECKO
Tel. +30 2103616090
Fax +30 210368353
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.gr
Odesílatel:
● Slovenská republika
KOTLE-LOOS SLOVAKIA, s.r.o.
Einsteinova 1
851 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel. +421 2 67200040
Fax +421 2 62524694
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.sk
Další zastoupení téměř ve všech
zemích světa.
Internet:
www.loos.de
Příjmení
Jméno
Titul
Funkce
Firma
Ulice
PSČ/obec
Stát
Telefon
LOOS INTERNATIONAL
Loos Deutschland GmbH
Dept. VSK
Nürnberger Straße 73
Fax
eMail
91710 Gunzenhausen
Internet
NĚMECKO
Výrobou tohoto prospektu jsou spotřebovány vzácné
suroviny.
Myslete, prosím, na možnost opakovaného použití a
předejte prospekt dalším zájemcům.
Znázorněné ilustrace jsou vzorové a nejsou závazné..
● Česká republika
KOTLE LOOS, spol. s r.o.
Bezová 1 čp. 1658
147 14 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 244112111
Fax +420 244112150
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.cz
● Rakousko
Loos Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
RAKOUSKO
Tel. +43 6462 2527310
Fax +43 6462 252766310
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.at
● Skandinávie
Loos Scandinavia A/S
Stenløse Center 18 D, 1.
3660 Stenløse
DÁNSKO
Tel. +45 47107100
Fax +45 47108011
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.dk
Změny vyhrazeny.
● Německo
Loos Deutschland GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
NĚMECKO
Tel. +49 9831 56253
Fax +49 9831 5692 253
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.de
● Francie
Loos France SAS
Zone d’activités
12, rue de Guebwiller
BP74 Wattwiller
68702 Cernay Cedex
FRANCIE
Tel. +33 3 89758484
Fax +33 3 89758480
eMail: [email protected]
Internet: www.loos-france.fr
LOOS INTERNATIONAL
● Polsko
Loos Centrum Sp.z o.o
ul. Marii Kazimiery 35
01-641 Warschau
POLSKO
Tel. +48 22 5619090
Fax +48 22 5619099
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.pl
● Ruská federace
Loos Deutschland GmbH
Zastoupení pro Rusko
Proezd Serebryakova 6
129343 Moskau
RUSKÁ FEDERACE
Tel. +7 495 7821254
Fax +7 495 7821174
eMail: [email protected]
Internet: www.loosrussia.ru
GCA
● Čína
Loos China Ltd
Tower A, 22A Floor, Room 22A02
OCEAN EXPRESS
No. 66 Xiaguan Rd.
Chaoyang District
Beijing 100027
ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA
Tel. +86 10 64656979
Fax +86 10 64656975
eMail: [email protected]
Internet: www.looschina.cn
● Jihovýchodní Asie
Loos Deutschland GmbH
Zastoupení pro jihovýchodní Asii
1 Scotts Road, Unit 18-12/13
Shaw Centre
228208 Singapur
SINGAPUR
Tel. +65 67320113
Fax +65 67320397
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.sg
6/3 9 1 Hutter Druck
LOOS INTERNATIONAL je světově renomovaný odborník
na kotlové systémy všech velikostí a výkonových tříd.

Podobné dokumenty

Efektivní technika pro velké úkoly

Efektivní technika pro velké úkoly důležité prvky, jako jsou kombinovaná výroba elektřiny a tepla, tepelná čerpadla nebo solární prvky. Jako součást skupiny Bosch máme přístup k dalším rozsáhlým systémovým řešením. To nám umožňuje v...

Více

Modulkessel_cz 3sp.cdr

Modulkessel_cz 3sp.cdr Internet: www.loos.at Tel. +421 2 67200040 Fax +421 2 62524694

Více

dokonalost

dokonalost k rozdělení vyrobené páry nebo horké vody na jednotlivé odběratele. V parních rozdělovačích dochází k odloučení zbytkové vlhkosti páry a jsou proto vybaveny odvodňováním. Do sběračů se přivádí kond...

Více

Kaltstart cz 14-5

Kaltstart cz 14-5 eMail: [email protected] Internet: www.loos.cz

Více

Efektivita ve velkém měřítku

Efektivita ve velkém měřítku všude tam, kde je požadavek na páru nebo teplo ve střední či vysoké oblasti výkonu, jako například ve zpracovatelském průmyslu, v řemeslných podnicích nebo v komunálních

Více

Další informace obdržíte v našem prospektu Servis (PDF 0.7 MB)

Další informace obdržíte v našem prospektu Servis (PDF 0.7 MB) Na dodávku materiálů a výběr dodavatelů klademe

Více

Clanek Topenar Historie skloubena s moderni

Clanek Topenar Historie skloubena s moderni Projekt modernizace energetického hospodářství Národního divadla je pro nás nejen podnikatelskou, ale i technickou výzvou, neboť kombinuje klasické zdroje tepla a chladu s moderními, včetně rekuper...

Více