Teplovodní a horkovodní kotle

Transkript

Teplovodní a horkovodní kotle
Energie v
hrsti
Výrobní program
Teplovodní a horkovodní kotle
Úvodem
Již od roku 1865 se společnost LOOS těší důvěře významných projektantů a
výrobců zařízení a průmyslových a komunálních podniků z celého světa.
Výrobky, know-how a nabízené služby společnosti LOOS INTERNATIONAL jsou pro
všechny obchodní partnery a zákazníky zárukou bezpečného, hospodárného a ekologicky šetrného využívání primárních zdrojů.
Inovace a zodpovědnost, smysl pro kvalitu a kreativita jsou hlavními hodnotami pro
náš výrobní program a pro naše servisní služby.
Rychlou reakci zaručuje využití moderních komunikačních prostředků, jako je internet, intranet a extranet společnosti LOOS, zákaznické heslo a teleservis.
Kontakt se společností LOOS INTERNATIONAL vám otevírá svět obrovského množství
zkušeností získaných při dodávkách více než 100.000 kotlových zařízení do více než
140 zemí světa. V naší celosvětově působící skupině podniků najdete odborníky k
řešení každého úkolu.
2
Obsah
UNIMAT
4
Třítahová technika
Vybavení
Regulační a zabezpečovací technika
6
Řízení kotlů
LOOS BOILER CONTROL LBC na bázi SPS
UNIMAT teplovodní kotel
UT-L
8
teplovodní plamencový kotel
UNIMAT horkovodní kotel
10
UT-M horkovodní plamencový kotel
UT-H horkovodní jednoplamencový kotel
UT-HZ horkovodní dvouplamencový kotel
Systém zpětného využití tepla
14
Kondenzační technologie
Spalinový výměník tepla
3
UNIMAT
UNIMAT teplovodní kotel
● Plamencový žárotrubný teplovodní kotel UT-L v
třítahovém provedení pro plynová zařízení s rozsahem výkonu od 750 do 19.200 kW k je vyráběn podle
směrnic pro plynová zařízení.
Certifikováno všemi
důležitými národními
a mezinárodními
institucemi.
Koncepce
Společnost LOOS INTERNATIONAL dovedla své know-how,
budované desítky let výrobou třítahové koncepce kotlů, do
nové dimenze. Při výrobě teplovodních a horkovodních kotlů
se osvědčilo kontrukční provedení plamencového žárotrubného kotle LOOS.
Dokazuje to, že společnost LOOS INTERNATIONAL suverénně
ovládá veškerá média (páru, teplou a horkou vodu).
UNIMAT horkovodní kotel
Plamencový žárotrubný horkovodní kotel UT-M v
třítahovém provedení s rozsahem výkonu od 750 do
19.200 kW je vyráběn podle směrnic pro tlaková
zařízení.
● Jednoplamencový žárotrubný horkovodní kotel UT-H
v třítahovém provedení s rozsahem výkonu od 820 do
18.300 kW .
● Dvouplamencový žárotrubný horkovodní kotel UTHZ v třítahovém provedení s rozsahem výkonu od
13.000 do 38.000 kW.
●
Vybavení
Snímač teploty vratné vody
UNIMAT teplovodní / horkovodní
plamencový žárotrubný kotel:
Snímač teploty topné vody
Mezikus vratné vody
Výstupní mezikus
s připojením pro:
● Omezovač teploty
● Snímač teploty
● Omezovač hladiny
● Hlídač průtoku
Injektorové zařízení pro vnitřní navýšení teploty
Izolační plášť bez tepelných mostů
Hliníkový ochranný plášť
Pojistný ventil
Manostatové potrubí s:
● omezovačem tlaku
● uzavíracím ventilem manometru
se zkušební přírubou
Rozváděč
Kontrolní průhledítko plamence,
chlazené vzduchem
Pojistný omezovač teploty
Hořák,
volitelná regulace výkonu:
dvoustupňová
třístupňová
plynulá modulovaná
Spalinový
výměník
tepla
Obratová komora,
chlazená vodou
Revizní otvor na
straně spalin
Odvod kondenzátu
ze spalin
Přední dveře kotle,
výkyvné
Základový rám
Plamenec 1. tah
Spalinové trubky 2. tah
4
Spalinové trubky 3. tah
Vypouštěcí hrdlo
Ekonomické výhody
● minimální komínová ztráta, optimální spotřeba paliva
využitím kondenzační techniky
● zanedbatelné ztráty sáláním provedením tepelné izolace kotle vysoce kvalitními izolačními rohožemi a
speciálními izolačními materály
●
●
speciální opatření k omezení spotřeby paliva
promyšlená konstrukce a pečlivé sladění všech komponentů zařízení dle evropské směrnice pro tlaková
zařízení
Ekologický efekt
V důsledku použití vysoce vyvinutého spalovacího systému
a pečlivého sladění nejlepších kombinací kotel – hořák se
dosahuje výrazného podkročení předepsaných emisních
limitů. Navíc jsou průběžně využívány nejnovější poznatky
pro extrémní potlačení emisí. Naši odborníci v oblasti spalování jsou experty na hořákové systémy s minimálním
dopadem na životní prostředí, kteří prosazují špičkovou
techniku ke snižování emisí. Ve společnosti LOOS INTERNATIONAL je povinností využívat takové konstrukční
materiály a látky, které nepoškozují životní prostředí.
Výhody pro provozovatele
● spalování s redukcí škodlivých látek
● snížená hlučnost
● provoz šetrný k životnímu prostředí
● akceptován schvalovacími orgány na základě
kontrolních měření (přezkoušeno dle CE)
● usnadňuje provádění ekologického auditu
● nižší spotřeba paliva
● nižší spotřeba elektrické energie
●
●
●
nižší tepelné ztráty
menší opotřebení
celkové provozní náklady výrazně nižší
UNIMAT horkovodní jedno- nebo
dvouplamencový žárotrubný kotel:
Výstupní mezikus
s připojením pro:
Omezovač teploty ●
Snímač teploty ●
Omezovač hladiny ●
Hlídač průtoku ●
Manostatové potrubí s:
● omezovačem tlaku
● uzavíracím ventilem
manometru se zkušební
přírubou
Pojistný ventil
Mezikus vratné vody
Revizní
otvor na
straně vody
Hliníkový
ochranný plášť
Izolační plášť bez
tepelných mostů
Spalinový výměník
tepla
Přední dveře kotle,
výkyvné
Spalinová komora
Dva hořáky
s plynulou regulací
Revizní otvor na
straně spalin
Cirkulační profily pro
oběh vody
Základový rám
Odvod kondenzátu
ze spalin
Kontrolní průhledítko
plamene
Revizní otvory na
straně vody
Bezúdržbový
vypouštěcí ventil
5
REGULAČNĺ A ZABEZPEČOVACĺ TECHNIKA
pro všechny válcové kotle
Koncepce
Již po desetiletí se stará LOOS technika o komfortní
kotelní provoz, bezpečnost na nejvyšší úrovni a vysokou
pohotovost všech výrobců páry a horké vody. Vlastní
vývoj a vlastní výroba regulačních a bezpečnostních
systémů zaručuje praktická řešení s nejvyšší pohotovostí
náhradních dílů. Jak v konvenčním provedení, tak v
kotelních zařízeních se systémem managementu na
základě SPS – s kotelní technikou firmy LOOS je vše
nejlépe regulováno.
Výsledek
Řídicí systém LBC (LOOS BOILER CONTROL)
– komfortní řídicí provozní systém a systém signalizace poruch
Na základě v průmyslu osvědčené automatizační jednotky SPS bylo vyvinuto komfortní řízení kotlů pro horkovodní kotle LOOS. Všechny regulační a řídicí funkce jsou
integrovány do výkonné programovací řídicí jednotky s
pamětí. K jejím funkcím patří regulace výkonu kotle,
udržování teploty, řízení teploty topné a vratné vody, ale
také regulace ekonomizérů. Bez ohledu na to, zda se
používá plynový, olejový nebo dvoupalivový hořák, zda
jsou zapojeny opce nebo používány moduly, jednotka
LOOS BOILER CONTROL LBC může být používána s
mechanickou nebo elektrickou agregací.
Zobrazení a obsluha jsou usnadněny použitím
barevného TFT displeje s povrchem citlivým na dotyk.
Tyto displeje jsou k dispozici ve velikostech 8 a volitelně
také 10 palců. Symboly, grafika a uživatelská nápověda
jsou uspořádány podle nejnovějších poznatků ergonomie a použitelnosti. Intuivně lze vyvolávat všechny disponibilní řídicí a regulační funkce, které umožňují na
barevném displeji zobrazit nebo změnit skutečné a požadované hodnoty. Integrovaný management provozních
hlášení eviduje a protokoluje provozní stavy ještě před
tím, než dojde v případě poruchy k vypnutí. Důležitá procesní data jsou v definovaných intervalech ukládána do
paměti a mohou být zobrazována na displeji jako
názorné diagramy křivek. Analýzy se tak stávají dětskou
hrou. Připojení nadřazených technických systémů
prostřednictvím sběrnice PROFIBUS DP nebo vybavení
routery pro využití teleservisu firmy Loos představují dvě
z mnoha možností systému.
Topná voda
Vratná voda
LOOS teleservis
Nadřazený řídicí systém
Jištění teploty vratné vody
Teplota topné vody
Teplota vratné vody
AWT/vratná voda
systém LBC v
rozváděči kotle
regulace výkonu
6
Udržování teploty
AWT/regulátor teploty vratné vody
LBC nahradí běžné řídicí systémy
Výhody pro zákazníka
LBC umožňuje jednoduchou optimalizaci veškerých
měřicích a regulačních funkcí. Minimalizuje se
spotřeba energie, výpust škodlivin a opotřebení.
LBC zabezpečuje na moderním Touchscreen displeji
intuitivní obsluhu použitím grafických symbolů a
znázornění.
LBC zaručuje nejvyšší zásobovací a provozní bezpečnost. Rozsáhlá paměť provozních hlášení s integrovaným varovným systémem rozeznává nevhodně
nastavené regulační parametry a provede korekci
ještě před možným vypnutím.
LBC zabraňuje integrovanými ochrannými funkcemi
chybám obsluhy.
LBC zprostředkuje nejvyšší transparentnost provozu.
Na Touchscreen displeji je graficky zobrazen velký
počet provozních stavů, provozních dat a měřených
hodnot.
Teleservis umožňuje sledování stavů na displeji LBC
u zákazníka a tím poskytuje rychlou pomoc při
poblémech v obsluze a hledání chyb.
LBC je připraven na výměnu dat s nadřízenými
řídicími systémy a s teleservisem.
LBC eviduje veškeré požadavky moderní regulace
kotle a je vhodný pro pozdější rozšíření, modifikaci a
modernizaci.
Celková koncepce
V nadřazeném řídicím systému kotelny LSC se shromažďují veškeré informace. Vysokokapacitní systémy přenosu dat BUS zajistí inteligentní propojení jednotlivých
kotlů a příslušenství kotelny. Řídicí systém kotelny je
připraven na připojení k nadřazeným řídicím systémům
a k cenově výhodného teleservisu společnosti LOOS.
LOOS teleservis
Procesní řídicí systém
LSC
LBC
LBC
UT
UNIMAT horkovodní kotel
LBC
LWA
WTM
WSM
Analyzátor
vody LOOS
Modul chemické
úpravy vody
Modul tepelné
úpravy vody
LBC
UT
UNIMAT horkovodní kotel
Zařízení s více kotli, analyzátory vody, úpravy vody, odplyňováky, zásobování palivem – LSC má vše pod kontrolou
7
TEPLOVODNÍ KOTEL
UNIMAT teplovodní kotel
UT-L
teplovodní kotel
Koncepce
Teplovodní kotel UNIMAT UT-L v provedení dle směrnice
pro plynová zařízení zajišťuje hospodárnou výrobu teplé
vody a zároveň dosahuje nízkých emisí ve spalinách.
Plamencový žárotrubný kotel UNIMAT UT o výkonech od
750 do 19.200 kW vyrábí teplou vodu.
Kotel, jehož velikost je přizpůsobena požadavkům zákazníka, pokryje každou potřebu tepla.
Výsledek
Účinnost bez spalinového výměníku tepla až 95%
Využitím kondenzační techniky se zvýší účinnost
až na 105%
extrémně nízké ztráty sáláním
vhodný pro všechny hořáky, i pro hořáky nízkoemisní
šetrný k životnímu prostředí, nízké emise
při teplotách vratné vody vyšších než 50 °C, i při
extrémně slabém zatížení, nedochází k podkročení
rosného bodu v kotli
žádné omezení minimálního výkonu hořáku pro
udržení suchého stavu na straně spalin
plné využití regulačního rozsahu hořáku snižuje
četnosti spínání a vychlazování kotle a prodlužuje
životnost kotle a hořáku
prostorově nenáročný
nízká přepravní hmotnost
malé zatížení základů
vhodný pro všechny topné systémy
krátká doba montáže
Využití
úsporné vytápění obytných a kancelářských budov
centrální výtopny pro místní zásobování komunálních zařízení teplem, např. nemocnice, léčebné a
zdravotní ústavy, kancelářské a obytné budovy
8
UNIMAT teplovodní kotel v městské výtopně:
• 2x 7.700 kW
• 70/50 °C
• palivo – zemní plyn
rezervní a špičkovací kotle pro centrální teplárny
vytápění řemeslných dílen a průmyslových podniků
vhodný pro kontejnerovou kotelnu
pro všechny topné plyny a lehké topné oleje
UNIMAT teplovodní kotel s integrovaným spalinovým
výměníkem tepla k vytápění budov průmyslového podniku:
• 2x 2.400 kW
• 70/50 °C
• palivo – ELTO
Konstrukce
třítahová plamencová žárotrubná konstrukce
funkční válcová konstrukce pro optimální tlakovou
stabilitu
speciální injektor, integrovaný v horní části kotle, pro
účinné proudění a vnitřní zvýšení teploty vratné vody
plně výkyvné přední dveře kotle pro jednoduché
čištění a revizi
konstrukční řada UT s integrovaným spalinovým
výměníkem tepla k dosažení vyššího stupně využití
tepla bez sirnatých spalin s bypasem nebo bez něj
geometrie spalovací komory je odsouhlasena se
všemi předními výrobci hořáků
tepelná izolace rohožemi z minerální vlny pod
ochranným hliníkovým pláštěm
• Kotlové dveře plně výkyvné – na přání zákazníka s otvíráním vlevo nebo vpravo, celkový průřez kotle je volně přístupný
• Jednoduchá a lehká kontrola, čištění a revize
Příslušenství
LOOS BOILER CONTROL LBC - komfortní řízení
kotlů na bázi SPS
Řídicí systém LOOS SYSTEM CONTROL LSC
ECO samostatně stojící ekonomizér s možností
využití kondenzace
Mezikus topné / vratné vody
Zvýšení, respektive udržování teploty vratné vody
Udržování teploty vratné vody pomocí regulátoru,
třícestné armatury a oběhového čerpadla kotle
Modul chemické úpravy vody WTM
Modul tepelné úpravy vody WSM s částečným nebo
plným odplyněním
Analyzátor vody LWA
Vyčerpávající informace jsou zákazníkům k dispozici
v našem prospektu „Příslušenství kotelny“
Rozsah výkonu
Přetlak
Účinnost
Max. teplota
topné vody*
Min. teplota
vratné vody
Typ
kW
bar
%
°C
°C
UT-L
750 až 19.200
do 16
až 105**
120
50
Teplovodní kotel
UNIMAT
Ke každé typové řadě kotlů obdržíte technická data s detailním odborným popisem.
*V některých státech platí národní předpis pro omezení max. teploty topné vody.
**Dosažitelné s použitím kondenzační technologie; bez této technologie účinnost až 95 %
Palivo
Plyn, lehké
topné oleje
9
HORKOVODNÍ KOTEL
UNIMAT horkovodní kotel
UT-M, UT-H, UT-HZ
horkovodní kotle
Koncepce
Řada plamencových žárotrubných třítahových kotlů je
vyráběna podle směrnice o tlakových nádobách, za velice nízkých nákladů připravuje horkou vodu o teplotách
do 190°C a tlaku do 16 bar o výkonech od 750 kW do
19.200 kW.
Kotel UT-M je další vývojovou řadou kotlů UT třítahové
konstrukce, bez rušivých vestaveb v kouřovodech.
Jednoplamencové žárotrubné kotle UNIMAT UT-H a
dvouplamencové žárotrubné kotle UNIMAT UT-HZ jsou
konstruovány pro přípravu horké vody s vysokými požadavky na teplotu a tlak.
Řez kotlem UT-M
Společnost LOOS uplatňuje třítahový systém kotle
patentovaný společností v roce 1952. Termodynamicky
optimalizované rozměry plamence, svazků kouřovodů a
vodního prostoru zajišťují při optimálním výkonu rychlý
přenos tepla s dostatečným množstvím horké vody.
Kotle UNIMAT UT-H jsou dodávány o výkonech od 820
do 18.300 kW a kotle UNIMAT UT-HZ od 13.000 do
38.000 kW. Velký výkonnostní rozsah kombinovaný s
vysokým tlakem až 30 barů a teplotou až 240 °C dokáže
splnit každé přání zákazníka.
Řez kotlem UT-H
Řez kotlem UT-HZ se zadní obratovou komorou a nasazenou
sběrnou komorou spalin
Výsledek
Vhodné pro všechny vysokotlaké horkovodní
systémy
U kotlů UT-M bez spalinového výměníku tepla je
normovaný stupeň užití až 95%
Využitím kondenzační techniky navýšení účinnosti
kotle UT-M na 105%
Extrémně nízké ztráty vlivem vyzařování
Velmi nízká potřeba místa a nízké provozní hmotnosti,
proto jsou obzvláště vhodné pro vestavbu do kontejnerů a střešních kotelen.
10
Vhodné pro všechny hořáky, také pro hořáky s
nízkou emisí NOx
Výkonová dynamika pro silně kolísající potřebu tepla
Kotle UT-H(Z) bez spalinových výměníků tepla s
účinností až 93%
Kotle UT-H(Z) se spalinovým výměníkem tepla s
účinností až 96%
Vysoká disponibilita a bezpečnost
Robustní, s dlouhodobou životností
Stabilní cirkulace vody s rychlým předáním tepla
Optimální objem vody a potřeba místa
Ekologicky šetrné a s nízkými emisemi NOx
Se snadnou údržbou a obsluhou
Se stabilním provozem ve špičkách a při minimálním
výkonu
Navíc u typů UT-HZ
Po desetiletí schválený provoz a regulace jednotlivých
hořáků (TÜV)
Plynulá změna paliva zásluhou možnosti přepínání
jednotlivých hořáků
Dvojitý regulační rozsah se zvýšením stupně
účinnosti
Při výrobě zkompletováno a funkčně zkontrolováno –
připraveno k zapojení
Využití
Teplo pro vytápění a technologie na vysoké
úrovni
Pro výtopny se základní a špičkovou zátěží a pro
rezervní výtopny
Pro lokální a dálkové vytápění
Pro komunální teplárny, například plavecké stadiony,
sportovní zařízení a podobně
Dva horkovodní kotle UNIMAT UT-HZ zajišťují na letišti
dodávky tepla
Pro teplárenské podniky
Výroba tepla pro vytápění a průmyslové aplikace,
např. letiště, průmyslové haly, zahradnictví, atd.
Zásobování objektů společného ubytování a
bytových celků teplem
Dva horkovodní kotle UNIMAT UT-M zajišťují v podniku na
výrobu obalového materialu teplo do hal
11
Konstrukce
Třítahový plamencový žárotrubný kotel
Funkční kulatý design pro optimální
odolnost vůči tlaku
V horní části kotle je umístěn speciální integrovaný
injektor pro účinné proudění a zvýšování teploty
vratné vody
Plně výkyvné čelní dveře kotle pro jednoduché
čištění a revizi
Tuto konstrukční řadu lze dodávat s integrovaným
spalinovým výměníkem tepla pro kondenzační
využití odsířených spalin s bypasem a bez něj
Geometrie topeniště je odsouhlasena se všemi
předními výrobci hořáků
Tepelná izolace se skládá z rohoží z minerální vlny,
uložených pod ochranným hliníkovým opláštěním
bez tepelných mostů
Navíc u typu kotle UT-H
Konstrukce velkoobjemového vodního
třítahového jednoplamencového žárotrubného
systému
Navzájem jsou ideálně sladěny topeniště,
kouřovody a velký objem vody
Možnost dodávek s integrovaným spalinovým
výměníkem tepla
Vodou oplachovaná zadní obratová komora
Navíc u typu kotle UT-HZ
Konstrukce velkoobjemového vodního
třítahového dvouplamencového žárotrubného
systému
Oddělené cesty kouřových plynů topenišť až k
výstupnímu hrdlu spalin pro provoz jednotlivých
hořáků
Cirkulační profily vody ve dně kotle
Použitím speciálních konstrukčních prvků je
vhodný pro neomezený provoz jednoho plamence
12
Konstrukce
Třítahový patent firmy LOOS z roku 1952 tvoří bázi konstrukčních řad UT-H a UT-HZ. Možnost neomezeného
paralelního nebo samostatného provozu topenišť u
kotlů UT-HZ je zaručena nejenom stabilním oddělením
strany spalin. Pro trvalou stabilitu jsou rozhodující
zvláštní konstrukční opatření pro neutralizaci
napěťových sil při provozu s jedním plamencem. Plamence jsou prostrčeny předním a zadním dnem a jsou
dokola pevně zavařeny. Vodou chlazená zadní obratová
komora spalin je rozdělená stabilizující, vodou chlazenou trubkovou stěnou, která také prochází zadním
čelem. Velké, tlak odlehčující plochy s vyztuženým plechem po celém obvodu společně s ukotvením stropu
vratné komory a kotelního dna neutralizují dilatační
napětí vzniklá provozem.
Cirkulace vody a přenos tepla jsou účinně dynamizovány
vodicími profily ve dně kotle a dodatečně urychlovány
prouděním plynů mezi plamenci a vedle sebe uloženými
poli kouřovodů.
Pole kouřovodů jsou volně a pohodlně přístupná
výkyvnými dveřmi vratné komory. Vysoce kvalitní izolace celého těla kotle rohožemi z minerální vaty zajišťuje
nepatrné ztráty sáláním. Stabilní základní rám snižuje
specifické zatížení podlahy.
Vzhledem ke schválení provozu kotle s jedním plamencem úřadem TÜV je možné kotel neomezeně provozovat
s jedním nebo dvěma hořáky. Regulační rozsah je zdvojený a každá fáze slabé zátěže dosahuje při provozu s
jedním hořákem zvýšení stupně účinnosti. S dvoupalivovými hořáky je možná průběžná změna paliva a paralelní provoz s různými druhy paliva.
Účinnost kotle
%
Zisk účinnosti
1.+ 2. hořák
1. hořák
95
Kotel s výměníkem
tepla spalin
90
Oblast zvětšení
regulačního rozsahu
85
20
40
60
80
100 %
Zatížení kotle
Speciální prvky
LOOS BOILER CONTROL LBC - komfortní řízení
kotlů na bázi SPS
Řídicí systém LOOS SYSTEM CONTROL LSC
ECO samostatně stojící spalinový výměník tepla
s využitím kondenzace
Mezikus topné / vratné vody
Zvýšení, respektive udržování teploty vratné vody
Udržování teploty vratné vody za pomoci regulátoru,
třícestné armatury a oběhového čerpadla kotle
Modul chemické úpravy vody WTM
Modul tepelné úpravy vody WSM s částečným nebo
plným odplyněním
Analyzátor vody LWA
Vyčerpávající informace jsou zákazníkům k dispozici
v našem prospektu „Příslušenství kotelny“
Horkovodní kotel UNIMAT
Typ
Rozsah výkonu*
Přetlak
Teplota
kW
bar
°C
Palivo
UT-M (jeden plamenec)
750 až 19.200
do 16
do 190
plyn,
topný olej
UT-H (jeden plamenec)
820 až 18.300
do 30
do 240
plyn,
topný olej
UT-HZ (dva plamence)
13.000 až 38.000
do 30
do 240
plyn,
topný olej
Ke každé typové řadě kotlů obdržíte technická data s detailním odborným popisem.
*V některých státech platí národní omezení max. povoleného výkonu.
13
Systém zpětného využití tepla
Koncepce
Kondenzační technologie pro teplovodní kotel UNIMAT
Teplovodní kotel UNIMAT vytápěný zemním plynem
produkuje odpadní plyn bez sazí a síry a s obsahem vodní
páry. Vratnou vodou se spaliny na dodatečně zařazených
topných plochách ochladí pod rosný bod. Kondenzací
vodní páry se obsažené výparné teplo přeměňuje
na dodatečný topný výkon, což zaručuje dosažení
maximální efektivity. Vznikající lehce kyselý kondenzát
může být pro zavedení do kanalizace upraven v neutralizačním zařízení.
Teplovodní kotel UNIMAT s integrovaným kondenzačním výměníkem spalin nebo s ekonomizérem
ECO pro separátní instalaci poskytují projektantovi a
montážní organizaci vyzrálou technologii pro vyšší
stupeň spalování s maximálním užitkem pro provozovatele.
„Suchý provoz“ pro horkovodní kotel UNIMAT
Horkovodní kotel pro technologické provozy nebo
systémy dálkového vytápění se provozuje při teplotách
vratné vody nad rosným bodem spalin. Spalinový
výměník tepla pro „suchý“ provoz zvyšuje efektivitu.
Může být použit spalinový výměník tepla s obtokem
(ECO-SA) nebo bez něj. Aby se zabránilo podkročení
rosného bodu při najíždění nebo u komínů pro spaliny,
které jsou citlivé na vlhkost, používá se regulace teploty
vody nebo regulace teploty ze strany spalin. Každému
horkovodnímu systému, každé potřebě a každé výkonové
velikosti se dostane optimálního řešení, „šitého na míru“,
které bude pro provozovatele znamenat maximální užitek.
Výsledek
Pro typovou řadu UT-L / UT-M
všechny spalinové výměníky jsou určeny pro
kondenzační provoz
spalinový výměník upevněn na kotli
ochrana proti korozi: provedení z nerezové
ušlechtilé oceli
optimální likvidace kondenzátu
průtočná neutralizace pro všechny velikosti
nebo granulátová neutralizace až do topného
výkonu 2 MW
Pro typové řady UT-H(Z)
spalinový výměník je pevně instalován na kotli
vybaven spirálovou žebrovou trubkou pro kotle
na zemní plyn a extra lehký topný olej
velké revizní otvory
prostorově nenáročný
nepotřebuje samostatný základ
Kotel je v rámci povolených transportních rozměrů
včetně potrubí pro připojení smontován, vyzkoušen
a tepelně izolován
14
Spalinové hrdlo
Spalinový
výměník tepla
Integrovaný spalinový výměník tepla pro typovou řadu kotlů UT
Spalinový
výměník tepla
Sběrná
komora spalin
Revizní otvor
Integrovaný spalinový výměník tepla pro typovou řadu UT-H(Z)
108
107
Efektivita
106
105
3.4
Účinnost kotle, vztaženo na (Hu) %
104
3.3
103
102
3.2
101
100
Velké dodatečně přiřazené topné plochy v kombinaci
s regulací teploty spalin zaručují maximální užitek pro
provozovatele bez podkročení rosného bodu.
3.1
99
2
98
Účinnost kotle %
97
97
96
ovým výměníkem tepla
se spalin
96
Normovaný stupeň využití 95,9 %
Zisk účinnosti
95
95
1
94
93
bez spal
94
Rozsah zatížení s nejvyšším
počtem hodin ročního provozu
20
40
80
100
20
30
40
50
Informace na
internetu
Pro zákazníky firmy LOOS,
kteří se na internetu zaregistrují, jsou k dispozici informace pro plánování, servis a
provoz kotlových zařízení.
70
80
90
100
Dosažitelné procento účinnosti použitím spalinového
výměníku tepla pro horkovodní kotel UNIMAT
Příklad: Křivka stupně účinnosti kotle UT-HZ 20.500 x 10 bar,
19.950 kW, výstupní teplota / vratná teplota 120 / 90 °C,
zemní plyn H, dvouplamencový provoz, 60 °C na vstupu
spalinového výměníku tepla
Křivky účinnosti pro teplovodní kotel UNIMAT
při: teplotě výstupní / vratné vody kotle 70 / 50 °C
1 kotel bez spalinového výměníku tepla
2 kotel se spalinovým výměníkem tepla
pro „suchý provoz“
3 kotel se spalinovým výměníkem tepla
pro „využití tepla vznikajícího při kondenzaci“
3.1 teplota vstupní vody 50 °C
3.2 teplota vstupní vody 40 °C
3.3 teplota vstupní vody 30 °C
3.4 teplota vstupní vody 20 °C
Zajistěte si náskok v informacích.
Pro plánovače a konstruktéry
zařízení je výrobní program
firmy LOOS představen v
souhrnných
plánovacích
podkladech.
60
Zatížení kotle %
Zatížení kotle %
Ihned si vyžádejte!
výměn
í ku t e
pl a
93
60
+
PLUS
Informace – materiály
inovéh
o
✁
fakta
INFO-karta
Jsme ● projektová firma ● stavebně-montážní firma ● provozovatel a žádáme o:
Prospekty:
●
●
●
●
●
●
Profil firmy
Parní kotle
Horkovodní kotle
Příslušenství kotelny
Servisní služby
Seznam odborných článků
Termín návštěvy:
● Prosíme o sdělení termínu návštěvy
vašeho zástupce
Jiná přání:
Plánovací-projekční podklady:
● Plánovací-projekční podklady
„Kotel včetně příslušenství“
Přihlašte se na adrese:
www.loos.de
Navštivte nás na internetu na adrese: www.loos.de, požádejte o osobní přístup do naší
chráněné partnerské oblasti nebo nás informujte o Vašich přáních mailem:
[email protected]
… a budoucnost má
kvalitu
● Itálie
Loos Italia Srl
Via Badia, 74
25060 Cellatica BS
ITÁLIE
Tel. +39 030 322191
Fax: +39 030 3732693
eMail: [email protected]
Internet: www.loositalia.it
✁
● Řecko
Loos Hellas EPE
Idipodos 16
16675 Athen, Glyfada
ŘECKO
Tel. +30 2103616090
Fax +30 210368353
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.gr
Odesílatel:
● Slovenská republika
KOTLE-LOOS SLOVAKIA, s.r.o.
Einsteinova 1
851 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel. +421 2 67200040
Fax +421 2 62524694
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.sk
Další zastoupení téměř ve všech
zemích světa.
Internet:
www.loos.de
Příjmení
Jméno
Titul
Funkce
Firma
Ulice
PSČ/obec
Stát
Telefon
LOOS INTERNATIONAL
Loos Deutschland GmbH
Dept. VSK
Nürnberger Straße 73
Fax
eMail
91710 Gunzenhausen
Internet
NĚMECKO
Výrobou tohoto prospektu jsou spotřebovány
vzácné suroviny.
Myslete, prosím, na možnost opakovaného
použití a předejte prospekt dalším zájemcům.
Znázorněné ilustrace jsou vzorové a nejsou závazné.
● Česká republika
KOTLE LOOS, spol. s r.o.
Bezová 1 čp. 1658
147 14 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 244112111
Fax +420 244112150
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.cz
● Rakousko
Loos Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
RAKOUSKO
Tel. +43 6462 2527310
Fax +43 6462 252766310
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.at
● Skandinávie
Loos Scandinavia A/S
Stenløse Center 18 D, 1.
3660 Stenløse
DÁNSKO
Tel. +45 47107100
Fax +45 47108011
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.dk
Změny vyhrazeny.
● Německo
Loos Deutschland GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
NĚMECKO
Tel. +49 9831 56253
Fax +49 9831 5692 253
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.de
● Francie
Loos France SAS
Zone d’activités
12, rue de Guebwiller
BP74 Wattwiller
68702 Cernay Cedex
FRANCIE
Tel. +33 3 89758484
Fax +33 3 89758480
eMail: [email protected]
Internet: www.loos-france.fr
LOOS INTERNATIONAL
● Polsko
Loos Centrum Sp.z o.o
ul. Marii Kazimiery 35
01-641 Warschau
POLSKO
Tel. +48 22 5619090
Fax +48 22 5619099
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.pl
● Ruská federace
Loos Deutschland GmbH
Zastoupení pro Rusko
Proezd Serebryakova 6
129343 Moskau
RUSKÁ FEDERACE
Tel. +7 495 7821254
Fax +7 495 7821174
eMail: [email protected]
Internet: www.loosrussia.ru
GCA
● Čína
Loos China Ltd
Tower A, 22A Floor, Room 22A02
OCEAN EXPRESS
No. 66 Xiaguan Rd.
Chaoyang District
Beijing 100027
ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA
Tel. +86 10 64656979
Fax +86 10 64656975
eMail: [email protected]
Internet: www.looschina.cn
● Jihovýchodní Asie
Loos Deutschland GmbH
Zastoupení pro jihovýchodní Asii
1 Scotts Road, Unit 18-12/13
Shaw Centre
228208 Singapur
SINGAPUR
Tel. +65 67320113
Fax +65 67320397
eMail: [email protected]
Internet: www.loos.sg
4/3 9 1 Biering
LOOS INTERNATIONAL je světově renomovaný odborník
na kotlové systémy všech velikostí a výkonových tříd.

Podobné dokumenty

Efektivní technika pro velké úkoly

Efektivní technika pro velké úkoly Přední dveře kotle jsou výkyvné s volitelným otevíráním vlevo

Více

Efektivita ve velkém měřítku

Efektivita ve velkém měřítku paktní konstrukcí a svou technicko-ekonomickou funkčností.

Více

člověk a energie - Katedra energetických strojů a zařízení

člověk a energie - Katedra energetických strojů a zařízení který ohříval okolní vzduch. Pro vyšší efektivitu využití energie v palivu (menší spotřeba paliva) je nejlépe zachytit veškeré sálavé teplo a co nejvíce vychladit spaliny. Proto se odvod spalin od ...

Více

Parní kotle - Jana Marie Navrátilová

Parní kotle - Jana Marie Navrátilová hmotových toku vody vstupující do várnice a syté páry vyrobené výparníkem. Tyto kotle mají pevný konec vypařování (realizovaný bubnem) tzn. kotel má konstantní velikost teplosměnné plochy. Ve vodní...

Více

loos international

loos international Více informací naleznete v našem prospektu „Teplovodní a horkovodní kotle“.

Více

dokonalost

dokonalost Výrobky, know-how a nabízené služby firmy LOOS INTERNATIONAL jsou pro všechny obchodní partnery a zákazníky zárukou bezpečného, hospodárného a ekologicky šetrného využívání primárních zdrojů.

Více

Text práce ve formátu PDF

Text práce ve formátu PDF AAS lze použít pro 60 prvků periodické tabulky. Některé prvky (As, Sb, Bi, Ge, Sn, Pb atd.) se převádí s výhodou na těkavé hydridy v hydridovém generátoru. Na vzorek se v něm působí tetrahydridobor...

Více

Kominík

Kominík  Žárotrubný kotel – spaliny postupují z topeniště žárovými trubkami, takže varu vody lze dosáhnout za vyššího tlaku a součástí teplosměnné plochy je i přehřívák páry. Tyto kotle měly univerzální p...

Více