RD7000 data sheet

Transkript

RD7000 data sheet
RD
Profesionální lokátor pro
trasování inženýrských sítí.
Ergonomický
design
Velmi
lehká konstrukce
Velmi
lehká
s vysoce kontrastním
k
o
n
s
t
r
u
k c e
černobílým LCD displejem,
který
s poskytuje
v y s čisté
o acjasné
e
informace za jakýchkoliv
k
o
n
t
r
a
s
t
n
í
m
světelných podmínek a s
minimální
spotřebou energie.
černobílým
LCD
Centros™
eCAL™
Nový „mozek“ přístroje,
který posunuje rychlost
a přesnost zpracování dat
při práci v terénu
na nevídanou úroveň.
Umožňuje ověření
kalibračních hodnot
Vašeho RD7000, jestli
stále odpovídají hodnotám
nastaveným výrobcem.
A to použitím aplikace
Centros™ Manager přímo
na Vašem PC.
Maximum
a minimum
společně na displeji
Dovoluje obsluze přístroje
okamžité rozeznání
narušeného magnetického
pole a tím rychlejší určení
přesné polohy trasovaného
vedení.
Sděluje rychle, přesně, spolehlivě a opakovaně informace
o trasování
Lokátor RD7000 je plnohodnotný profesionální lokátor a nástupce legendárního modelu RD4000
určený pro přesné trasování kabelů a potrubí. Tuto řadu lokátorů tvoří modely SL, DL, PL a TL, které
jsou vybaveny všemi důležitými funkcemi pro kvalitní a efektivní trasování včetně měření velikosti
proudu pro rozlišení originálního signálu od nežádoucích indukcí. V době neustálého zvyšování
počtu inženýrských sítí uložených v zemi se na přístroje pro trasování kladou čím dál větší nároky na
jednoduchou obsluhu, přesnost a spolehlivost. V lokátoru RD7000 najdete skvělého pomocníka, který
naprosto přesně tyto nároky splňuje a to za velice příznivou cenu.
Ergonomie:
RD7000 byl vytvořen s perfektní ergonomií a vyvážením
pro práci v terénu a hmotností, která nemá u podobných
přístrojů obdoby. Přijímač váží pouhých 1,87 kg, což je
o plných 28% méně, než tomu bylo u přijímače RD4000.
Navzdory lehkému provedení je možné RD7000 používat skoro za všech špatných povětrnostních podmínek.
Lokátor disponuje krytím IP54. Přijímač i vysílač mají
velký černobílý vysoce kontrastní LCD displej s automatickým podsvitem, který je perfektně viditelný za všech
světelných podmínek. Klávesnice s tlačítky je pěkně
intuitivně provedena tak, aby uživatel měl jednoduchý
přístup ke všem funkcím.
Centros™:
Přes 30 let Radiodetection vyvíjí revoluční lokátory
inženýrských sítí a za celou tuto dobu přivedl na
svět více, než 50 patentů týkajících se lokalizace
podzemních vedení. Tento dlouhý vývoj byl nyní
implementován do jednoho celku nazvaného
Centros™. Centros™ je kombinací nového inovativního
algoritmu spojeného s tradičním softwarem a to vše
implementované do nového vysoce výkonového
procesorového jádra. Centros™ zlepšil přesnost
a rychlost měření a dává uživateli v terénu zcela
nevídanou odezvu na signál z podzemí. Centros™
má nové velice silné filtrování signálu z podzemí a
tím umožňuje nyní také práci v oblastech se silným
rušením jako jsou tramvajové nebo železniční koleje
nebo také stožáry vysokého napětí. Centros™
poskytuje našim zákazníkům nejsilnější měřící motor
mezi všemi dostupnými lokátory.
eCAL™:
eCAL™ je zbrusu nová technologie firmy Radiodetection,
která umožňuje ověřit aktuální kalibrační hodnoty přijímače
oproti hodnotám, které byly nastaveny při výrobě.
To znamená, že má uživatel jistotu, že měřitelné hodnoty
jsou stále v toleranci tovární kalibrace. Následně je možné
vytisknout kalibrační certifikát přímo z přijímače bez toho, aby
se musel přístroj posílat do servisního střediska. Tisk certifikátu
s továrními kalibračními hodnotami je také možný hned po
zakoupení nového přístroje.
Režim společného ostrého maxima s minimem:
Režim, který zobrazuje na displeji zároveň polohu trasovaného
vedení na maximum signálu i na minimum signálu, což přispívá
k rychlejší orientaci, kde se nachází správná poloha trasovaného
vedení, protože v případě narušeného nagnetického pole nesouhlasí indikace jednotlivých režimů do stejného místa.
Další parametry
Až 3 pasivní frekvence 50Hz, Rádio
a CPS (100Hz)
Frekvenční rozsah od 50Hz do
200kHz
Tradiční režim ostrého maxima
Tradiční režim minima s navigačními
šipkami (pouze modely PL a TL)
Režim ostrého maxima a minima
s navigačními šipkami společně
na displeji (všechny modely)
Realistický zvuk pasivních režimů
TruDepth™- Měření hloubky pouze
v případě správného postavení
lokátoru vůči vedení
Měření velikosti proudu (u všech
modelů)
StrikeAlert™
Měření hloubky na 50Hz (pouze
model PL)
Lokalizace plášťových poruch na
kabelech (pouze modely PL a TL)
Dynamická ochrana signálu
(pouze model PL)
Volba 50/60Hz
Volba jazyka menu
Výběr mezi měřením hloubky
v metrech nebo palcích
Výběr typu právě používaných baterií
Možnost aktivovat jen požadované frekvence
Možnost aktivovat jen požadované režimy trasování
Všechny parametry jsou po
vypnutí přístroje uloženy
USB port pro upgrade
Zdarma upgrade softwaru
Plná kompatibilita s veškerým
příslušenstvím z modelu
RD4000
Vysoká viditelnost reflexních
nálepek
Vysoce kontrastní LCD displej s perfektní
viditelností za všech podmínek s automatickým
podsvitem, který umožňuje práci v teplotním
rozmezí od -20 do +60 °C
Klávesnice odolná proti dešti
Intuitivní jednoduchý
pohyb v menu
umožňuje uživatelské
nastavení některých
parametrů dle přání
uživatele
Možnost volby alkalických
a NiMH LR20/D mono
článků nebo Li-Ion aku
Konektor pro příslušenství
Konektor pro sluchátka
Vysoce reflexní nálepky
Velmi ergonomické, robustní
a vodě odolné plastové
provedení zaručuje spolehlivé
používání i ve velmi nehostinných
a drsných podmínkách
Vysoce kontrastní LCD
displej s perfektní viditelností
za všech podmínek
s automatickým podsvitem,
který umožňuje práci
v teplotním rozmezí od -20
do +60 °C
Klávesnice odolná
proti dešti
Velmi
ergonomické,
robustní a vodě
odolné plastové
provedení zaručuje
spolehlivé používání i ve
velmi nehostinných a drsných
podmínkách
Velmi ergonomické, robustní
a vodě odolné plastové
provedení zaručuje
spolehlivé používání i ve
velmi nehostinných a drsných
podmínkách
Schránka pro základní příslušenství
Modely pro
jednotlivé aplikace
Volba jazyka
menu
Jednotlivé
DL,
Velmi modely SL,
lehká
PL a TL mají specifickou
k o nurčenou
s t r uprok c e
výbavu
použití
ve
s v ystavebnictví,
s o c e
na potrubích, silových a
kontrastním
telekomunikačních
kabelech.
černobílým
LCD
Ovládání RD7000 je nyní
možné nastavit do
několika jazyků včetně
češtiny nebo slovenštiny.
TruDepth™
Měření hloubky je možné
pouze v případě, že
postavení přístroje vůči
vedení je správné, což
přispívá k větší přesnosti
a věrohodnosti tohoto
měření.
SL
StrikeAlert™
Funkce, která varuje
obsluhu před mělce
uloženými silovými kabely.
RD7000SL
STAVEBNICTVÍ
Pasivní frekvence:
Poměrně široký frekvenční rozsah dělá z modelu RD7000SL kvalitního
všestranného pomocníka.
Aktivní frekvence:
50Hz
Rádio
Základní produkt firmy Radiodetection zaměřený na techniky, kteří chtějí kvalitní
a spolehlivý lokátor pokud možno s co nejjednodušší obsluhou. RD7000SL disponuje 4
aktivními a 2 pasivními frekvencemi, které umožňují lokalizaci převážné většiny různých
typů inženýrských sítí. Uživatel má pro rychlou a přesnou lokalizaci potrubí nebo kabelu
k dispozici režim ostrého maxima. Alternativně lze použít společný režim ostrého maxima
s minimem současně na displeji. Tento režim velice rychle odhaluje případné rušení
signálu a napomáhá tím k rychlejšímu určení přesné polohy trasovaného vedení.
Zároveň má k dispozici také možnost měření hloubky uložení vedení a měření velikosti
proudu pro rozlišení originálního signálu od případných nežádoucích indukcí na jiné sítě.
Díky malé hmotnosti, nízké spotřebě energie a odolné konstrukci s vysoce kontrastním
displejem, může technik používat RD7000SL celý den za všech povětrnostních
a světelných podmínek.
DL
VODÁRENSTVÍ A PLYNÁRENSTVÍ
Model určený pro trasování kovových i nekovových potrubí a případně
pro techniky, kteří provádějící inspekci potrubí.
RD7000DL byl navržen speciálně tak, aby byl schopen trasovat kvalitně nejen všechna
metalická potrubí, ale také sondy různých frekvencí v nemetalických potrubích.
Toto dělá z modelu DL ideální produkt pro lokalizaci hluboko uložených potrubí
a kanalizací, jejichž materiál nedovoluje použití klasických metod trasování, ale
umožňuje použití sond. Takto lze lokalizovat potrubí až do hloubky 15 metrů!
Sondy různých frekvencí dovolují RD7000DL lokalizovat
potrubí z různých materiálů jakými jsou šedá litina,
PE, PVC, beton, cihly a další. Model DL disponuje navíc
pasivní frekvencí 100 Hz, která umožňuje trasovat
katodicky chráněná potrubí bez použití vysílače a to
včetně měření hloubky uložení potrubí.
8kHz
33kHz
65kHz
83kHz
Další parametry:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim maximum a minimum
✔
✔
✔
StrikeAlert™
Centros™
✔
✔
společně na displeji
RD7000DL
Pasivní frekvence:
50Hz
Rádio
CPS (100Hz)
✔
✔
✔
Aktivní frekvence:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
65kHz
✔
✔
✔
✔
✔
Frekvence pro lokalizaci sond:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
Další parametry:
✔
✔
✔
✔
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim maximum a minimum
✔
✔
✔
StrikeAlert™
Centros™
eCAL™
✔
✔
společně na displeji
✔
Vysoké
frekvence
Měření hloubky
na 50Hz
Díky vybavenosti
vysokými frekvencemi
umožňuje model TL
snadnou lokalizaci také
kabelů s vysokou
impedancí.
Model PL umožňuje měřit
hloubku uložení vedení na
pasivní režim 50 Hz.
Lokalizace
poruch na
kabelech
Modely PL a TL disponují
režimem 8KFF pro
lokalizaci plášťových
poruch na kabelech
pomocí A-rámu.
PL
Dynamická
ochrana signálu
Model PL umožňuje
efektivní použití přístroje
také v místech
s nadměrnými rušivými
signály z vysokého napětí.
RD7000PL
ENERGETIKA
Pasivní frekvence:
Model RD7000PL je svojí výbavou předurčený pro nasazení
ve složitých podmínkách, které vytváří silové kabely.
Aktivní frekvence:
50Hz
Rádio
Největší výzvou pro techniky v oboru energetika je lokalizace potrubí a kabelů v blízkosti
živých vedení. V těchto místech se velice často objevují silné rušivé signály, které přehlcují
většinu lokačních přístrojů. Lokátor RD7000PL byl vyvinut pro práci přesně na těchto místech,
ve kterých se vyskytují tyto rušivé signály generované vysokým napětím. Následkem pak
může být nemožnost přesné lokalizace trasy požadovaného kabelu. Ovšem nová vestavěná
dynamická ochrana signálu dává na tyto problémy nekompromisní odpověď v podobě
minimalizace těchto problémů a velice přesné lokalizace trasy i za těchto podmínek.
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
65kHz
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Frekvence pro lokalizaci sond:
33kHz
Další parametry:
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim minima
Režim maximum a minimum
✔
✔
✔
✔
✔
RD7000PL jako správný profesionální lokátor disponuje samozřejmě také měřením velikosti
společně na displeji
proudu pro rozlišení originálního signálu od nežádoucích indukcí a také oběma důležitými
StrikeAlert™
✔
Centros™
✔
režimy maxima i minima pro nejen pohodlné trasování, ale také pro rychlé odhalení
eCAL™
✔
případných rušivých signálů, které způsobují nepřesnost v určení správné polohy vedení.
Hloubka na 50Hz
✔
Porovnáváním těchto režimů je následně možno velice rychle určit polohu trasovaného
8KFF
✔
vedení s přesností na centimetry. Nyní tuto orientaci obsluze ulehčuje nový třetí režim, který
Dynamická ochrana signálu
✔
zobrazuje na displeji maximum i minimum současně!
Dále disponuje RD7000PL měřením hloubky uložení trasovaného vedení na pasivní režim 50 Hz, což může být přínosem
v případě lokalizace vedení pouze přijímačem tam, kde napojení vysílače je nemožné nebo nebezpečné. V případě
připojení A-rámu se stává z tohoto modelu rázem kvalitní nástroj pro velmi přesnou lokalizaci plášťových poruch na
kabelech. A to až do hodnoty 2MΩ. Šipka a hodnota decibel pak obsluhu jasně navigují přímo k místu poruchy, které je
lokalizovatelné s centimetrovou přesností!
TL
TELEKOMUNIKACE
Velké párové svazky vodičů vyžadují speciální lokační vybavení
k nalezení žádaného signálu.
Protože telekomunikační společnosti pokračují v pokládání vysoce izolovaných
měděných nebo optických kabelů, trasování těchto vodičů se stává čím dál těžší. A proto
model RD7000TL má ve výbavě přidány vysoké frekvence, které mají pomoci usnadnit
lokalizaci těchto vedení.
Většina používaných telekomunikačních kabelů není zemněna, ale mají velice kvalitní
plášť. A díky právě výše zmíněným vysokým frekvencím je možno tyto kabely kvalitně
trasovat bez nutnosti jejich uzemnění.
RD7000TL jako správný profesionální lokátor disponuje samozřejmě také měřením
velikosti proudu pro rozlišení originálního signálu od nežádoucích indukcí a také oběma
důležitými režimy maxima i minima pro nejen pohodlné trasování, ale také pro rychlé
odhalení případných rušivých signálů, které způsobují nepřesnost v určení správné
polohy vedení. Porovnáváním těchto režimů je následně možno velice rychle určit polohu
trasovaného vedení s přesností na centimetry. Nyní tuto orientaci obsluze ulehčuje nový
třetí režim, který zobrazuje na displeji maximum i minimum současně!
RD7000TL
Pasivní frekvence:
50Hz
Rádio
✔
✔
Aktivní frekvence:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
65kHz
131kHz
200kHz
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Frekvence pro lokalizaci sond:
512Hz
640Hz
33kHz
Další parametry:
✔
✔
✔
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim minima
Režim maximum a minimum
✔
✔
✔
✔
StrikeAlert™
Centros™
eCAL™
8KFF
✔
✔
✔
✔
společně na displeji
Plně digitální
platforma
Patentovaný Triband ΔΣ
design dává vysílačům
jedinečnou flexibilitu
výkonu, frekvencí
a ovládání.
Řada vysílačů
Stabilní výkon
Výkon až 10 W
Tři výkonové verze: 1, 3
a 10 Wattů. Navíc modely
s výkonem 3 a 10W je
možné pořídit také ve verzi
s Bluetooth technologií,
která umožňuje využití
funkcí systému iLOC .
Konstantní dodávaný
proud od 200Hz do
200kHz splňuje ty nejvyšší
požadavky na výkonnost
a spolehlivost.
Pro lokalizaci hluboko
uložených potrubí a kabelů
a také pro trasování na
dlouhé vzdálenosti.
Vysílače pro modelovou řadu
Základem je plně digitální platforma a všechny nové modely jsou
plně použitelné s kompletní řadou lokátorů modelové řady RD7000 i
RD8000. Plná kompatibilita je zachována samozřejmě také se všemi
staršími modely lokátorů značky Radiodetection.
Parametry vysílačů
3 výkonové verze: 1 Watt,
3 Watty a 10 Wattů
8KFF: režim pro lokalizaci
plášťových poruch na kabelech až do hodnoty 2MΩ
CDFF: další metoda pro lokalizaci plášťových poruch na
kabelech nebo lokalizaci vad
na izolacích produktovodů
Výstupní napětí 30V nebo
90V
Vysílače mají frekvenční
rozsah od 200Hz do 200kHz
V menu uživatelské nastavení parametrů vysílače dle
právě používaného modelu
přijímače
8 induktivních frekvencí
SideStepauto™
Dočasná přepěťová ochrana
Vestavěný multimetr u všech
modelů
Napájení ze všech zdrojů
napětí (alkalické baterie ,
NiMH nebo Lion aku, 230V,
12V)
Vestavěná přihrádka pro
základní příslušenství
(zemnící kolík, propojovací
kabely, 10m prodlužovací
zemnící kabel a magnet)
Inteligentní konektor pro
automatické rozeznání
připojeného příslušenství
(plně kompatibilní s modelem
RD4000)
IP54
Vysoce kontrastní
černobílý LCD displej
Tx1 je nejméně výkonným modelem. Model Tx3 je shopen produkovat již vyšší proud
a indukční kapacitu a disponuje už také režimem pro vyhledávání plášťových poruch
na kabelech. Vysílač Tx10 má největší proudové možnosti a režim pro vyhledávání
plášťových poruch na kabelech i CD frekvence jako standard.
Vysílače pracují s nižší spotřebou energie, než starší modely a jsou ergonomicky
zkonstruovány tak, aby poskytovaly dokonalý výkon v novém a lehčím, dobře
vyváženém pouzdře. Všechny modely mají zabudovaný nový patentovaný, velmi
citlivý, třístupňový fázový zesilovač, který produkuje stálou úroveň proudu napříč
celým frekvenčním spektrem při jakémkoliv přímém připojení.
Vysílače jsou o 10% lehčí, než jejich předchůdci T3, T3F a T10 a mají samozřejmě
také krytí IP54 pro možnost práce za deště. Každý model má na spodní straně
odnímatelné pouzdro na základní příslušenství a voděodolné pouzdro na baterie.
Velký, vysoce kontrastní LCD displej, který je perfektně viditelný za všech podmínek,
poskytuje obsluze jasné informace.
SideStepauto™
Zbrusu nová funkce, která umožňuje při přímém galvanickém napojení spočítat
optimální frekvenci podle právě provedeného způsobu uzemnění a tím podle velikosti
zemní impedance.
Vysílač používá tuto informaci, aby optimalizoval aktivní frekvenci. SideStepauto™
pomáhá zlepšovat přesnost lokalizace vedení a také prodlužovat životnost baterií.
Pro napájení vysílačů je možné použít opět jakýkoliv zdroj energie.
Mohou být napájeny LR20/D alkalickými nebo NiMH články,
originálním Li-Ion akumulátorem nebo 12V adaptérem
z vozidel. Možné je samozřejmě také napájení ze sítě
pomocí síťového zdroje. Jako další vlastnost, každý
model má vestavěný multimetr schopný měřit výstupní
napětí, napětí na vedení, proud, impedanci a výkon.
Označení
modelu
vysílače
Max
výkon
(Watt)
Aktivní
frekvence
Induktivní
frekvence
LCD displej s
automatickým
podsvitem
8KFF
CD (směr
proudu)
Multimetr
Dočasná
přepěťová
ochrana
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Tx1
1
15
8
✔
Tx3
3
15
8
✔
✔
✔
✔
Tx10
10
15
8
✔
✔
✔
✔
✔
Napájení Napájení
230V
12V
Napájení alkalické
nebo NiMH mono
články, Li-Ion aku
Produktovody
RD7000 můžete
použít
v jakémkoliv
oboru.....
Plynárentsví
Energetika
Železnice
CATV
Telekominukace
Vodárenství
Malý stetoskop
Technická specifikace pro přijímač a vysílač
6E
Dynamický rozsah
140dB rms/ √ Hz
Rozlišení
120dB/Hz
Přesnost měření hloubky
Vedení: ± 2.5% tolerance 0.1m (4”)
ve 3m (10ft)
Sonda: ± 2.5% tolerance 0.1m (4”)
v 7m (23ft)
Rozsah měření hloubky
*
-15
Citlivost
*
CD stetoskop
Tesla, 5μ v 1 metru (33kHz)
Velký stetoskop
Mini stetoskop
Vedení 6m (20ft), Sonda 15m (50ft)
Lokalizace poruch metodou
FF
Pomocí A-rámu možnost lokalizace
plášťových poruch na kabelech do 2MΩ
Napájení
Přijímač : 2 x D alkalické nebo NiMH
mono články, Li-Ion aku
Vysílač: 8 x D alkalické nebo NiMH
mono články, Li-Ion aku, 12V, 230V
Životnost alkalických baterií
Přijímač: 30 hodin přerušovaně
Vysílač: závisí na kvalitě signálu,
typicky 15 hodin
Záruka
Až 3 roky, běžně 2 roky
Dynamická ochrana signálu
30dB (automatická)
Shoda
FCC, RSS 310 RoHS, Wee
Souhlasy
CE
Hmotnost
Přijímač 1.87kg (včetně baterií)
Vysílač 2.84kg (včetně baterií),
4.2kg (včetně příslušenství)
Krytí
IP54
Konektor na živý vodič s ochranou do 440V
Zásuvkový konektor
50mm nebo 100mm indukční kleště
pro přijímač
50mm nebo 100mm indukční
kleště pro vysílač
RD7000 dokáže lokalizovat vedení i ve větších hloubkách ale s nižší přesností
Transportní kufr
Transportní taška
na kolečkách
CD indukční kleště pro přijímač
CD indukční kleště pro vysílač
Transportní taška
Velká sluchátka
A-rám
Ponorná anténa
Příklady použití příslušenství
Zásuvkový
konektor
Standardní kleště
CD kleště
Konektor na
živý kabel
Sonda Super
Sonda kanalizační
Flextyč
Malá sonda
Zásuvkový konektor pro přivedení signálu na domovní
rozvody přes běžnou zásuvku
na zdi.
Konektor na živý kabel pro galvanické připojení vysílače
na kabel pod napětím, do 440V.
Vysílací kleště pro pohodlné připojení vysílače
na kabely i potrubí.
Flextyče CD stetoskop
pro zatahování sond do
ne-metalických potrubí.
Řada vysílacích sond Velký stetoskop
pro vyhledávání nevodivých potrubí
a kanalizací.
Několik druhů stetoskopů pro precizní rozlišení kabelů ve svazku.
Přídavný A-rám pro vyhledávání plášťových poruch na kabelech - do 2MΩ
Ponorné antény pro přesné vyhledání ponořených kabelů - ponoření až do 100 m.
A-rám
Ponorná anténa
Mini stetoskop
Přehled některých dalších produktů nabízených společností Radeton s.r.o.
Lokátory Radiodetection
2008 – Inspection C.A.T 3
Ideální nástroj
ROW
ve from 1st Feb 2008
RD8000
Nejvýkonnější plně
profesionální lokátor
určen pro trasování
sítí. Využívá technologii
pro vzdálené ovládání
vysílače přijímačem.
Super C.A.T
Vyšší extratřída
lokátorů určených
pro prevenci
poškození sítí.
pro prevenci
proti poškození
inženýrských sítí
před výkopem.
Inspekční kamery
PCM+
Špičkový systém
pro kontrolu stavu
izolace katodicky
chráněných potrubí.
Impulsní reflektometry Riserbond a Bicotest
P330+
Sofistikovaný
zatahovací systém
pro inspekci
potrubí průměrů
50-250 mm.
EXPLORER
Malá, přenosná,
barevná inspekční
kamera do coulového potrubí
s nahráváním
obrazu.
Systémy pro správu vodovodní sítě Primayer
XiLog
GSM datalogger,
IP68, životnost
interní baterie
5 let, výkonná
GSM anténa.
RB1270A
Špičkový impulsní
reflektometr s
vysokým rozlišením
pro sdělovací kabely
i koaxy.
RB6000
Vysoce citlivý
reflektometr, odporový
můstek a multimetr
v jednom pouzdře pro
sdělovací kabely.
Phocus2
Velmi rozšířený,
sofistikovaný
systém pro
rychlou detekci
skrytých úniků.
EurekaDigital
Nástupce populárního korelátoru
Eureka2. Disponuje
již plně digitálním
přenosem zvuku.
Enigma
Unikátní plně
digitální multikorelační systém
pro vyhledávání
úniků vody.
GasCam
Je výsledkem dlouholetého vývoje E.ON
Ruhrgas a Esders.
Kamerový systém,
který opticky sleduje
únik plynu v reálném
čase.
VibraGas
Detektor nejmenších netěsností
s možností měření
tlaku. Systém
uživatele informuje
jak opticky a akusticky,
tak i pomocí vibrací.
Goliath
Unikátní přístroj pro
všechny aplikace.
Precizní měření
hořlavých plynů (vč.
ethanu), dále CO2,
CO, H2S i THT
odorantu. Rychlost
odezvy do 4 s.
Detektory úniku plynu Esders
David
Ideální nástroj pro
vyhledávání úniků
plynu. Výkonné
integrované čerpadlo
a citlivost přístroje
pro rapidní práci
v terénu. Rychlost
odezvy 4s.
Výrobce:
Radiodetection Ltd.
Western Drive,
Bristol BS14 0AF, UK
Tel: +44 (0) 117 976 7776
Fax: +44 (0) 117 976 7775
Email: [email protected]
www.radiodetection.com
Distribuce:
Česká republika:
EMPOS spol. s r.o.
U Nových vil 18
100 00 Praha 10
Tel +420 241 742 084
Fax +420 241 742 088
e-mail: [email protected]
www.empos.cz

Podobné dokumenty

Prospekt ke stažení - RD8000

Prospekt ke stažení - RD8000 trasovaného vedení s přesností na centimetry. Nyní tuto orientaci obsluze ulehčuje nový třetí režim, který zobrazuje na displeji maximum i minimum současně!

Více

RD8000 data sheet

RD8000 data sheet pouzdro na základní příslušenství a voděodolné pouzdro na baterie. Velký, vysoce kontrastní LCD displej, který je perfektně viditelný za všech podmínek, poskytuje obsluze jasné informace. Klávesnic...

Více

Profesionální lokátor

Profesionální lokátor lokalizaci plášťových poruch na kabelech. A to až do 2M . Šipka a hodnota decibel pak obsluhu jasně navigují přímo k místu poruchy, které je lokalizovatelné s přesností na 10cm!

Více

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů Pro techniky v oboru energetika je největší výzvou lokalizace kabelů, potrubí a markerů v blízkosti zdrojů vysokého napětí. V těchto místech se totiž často objevují silné rušivé signály, které přeh...

Více

Lokátor potrubí a kabelů

Lokátor potrubí a kabelů Několik druhů stetoskopů pro precizní rozlišení kabelu ve svaz. Přídavný A-rám pro vyhledávání plášťových poruch na kabelech - do 2 MΩ. Ponorné antény pro přesné vyhledání ponořených kabelů - ponoř...

Více

uživatelská příru

uživatelská příru a TL mohou detekovat celou řadu frekvencí sond, včetně frekvencí vysílaných flexisondami umístěnými v tlačných kamerách nebo například v inspekční kameře P350 flexitrax™ (další informace o výrobcíc...

Více

katalogový list

katalogový list Ü Tato varianta dodávána v sadě lokátor, vysílač a akumulátorem, sonda Dyna-coupler na potrubí Ü Detekovatelnost všech existujících 3M markerů kromě EMS trasovací fólie Ü Vylepšený display pro tras...

Více

Profesionální lokátor

Profesionální lokátor Možnost volby 50/60Hz Měření houbky v metrech nebo palcích Výběr jazyka menu Výběr typu baterií Volitelný režim trasování Paměť nastavených funkcí po vypnutí USB port pro bezplatný upgrade softwaru...

Více

Katalog stanic a příslušenství

Katalog stanic a příslušenství 2,4GHz síto 25x9cm,13,5dBi, SMA kon. 2,4GHz síto W30cm,15dB, SMA kon.

Více