Keplerovy zákony Keplerovy zákony

Transkript

Keplerovy zákony Keplerovy zákony
Keplerovy zákony
1. Poloměr dráhy Neptuna je přibližně 30 AU. Určete jeho oběžnou dobu. [164 roky]
2. Určete velkou poloosu trajektorie planetky, která obíhá kolem Slunce s oběžnou dobou 3 roky.
[2,08 AU]
3. Planetka Hermes se pohybuje kolem Slunce po trajektorii s velkou poloosou 1,29 AU. Určete její
oběžnou dobu. [1,46 roku]
4. Vzdálenost Pluta od Slunce v perihéliu je 29,65 AU, v aféliu 49,26 AU. Určete a) velkou poloosu
trajektorie, b) oběžnou dobu Pluta. [248 roků]
5. Doba oběhu Marsu kolem Slunce je přibližně 1,9 roku. Určete jeho střední vzdálenost od Slunce.
[1,5 roku]
6. Nejbližší planeta Slunci je Merkur. Vzdálenost Merkuru od Slunce v perihéliu je 0,308 AU, v aféliu
0,466 AU. Vypočítejte jeho oběžnou dobu. [88 dní]
7. Nejmenší vzdálenost kosmické lodi Восток 2 od povrchu Země byla 183 km, největší 244 km. Určete
dobu obletu kosmické lodi. [1h 28 min]
8. Době oběhu Halleyovy komety kolem Slunce je 76,02 roků. 20. 4.1910 prošla kometa perihéliem ve
vzdálenosti 0,59 AU od Slunce. a) Určete datum dalšího nejbližšího přechodu komety perihéliem.
b) Do jaké největší vzdálenosti od Slunce se kometa při svém oběhu dostane? [27. 4. 1986; 35,3 AU]
9. Galileo discovered four moons of Jupiter. One moon — Io — which he measured to be 4.2 units from
the center of Jupiter and had an orbital period of 1.8 days. Galileo measured the radius of Ganymede to
be 10.7 units from the center of Jupiter. Use Kepler's third law to predict the orbital period of
Ganymede. [7.32 days]
10. On average, the planet Mars is 1.52 times further from the sun as is Earth. Given that the Earth orbits
the sun in approximately 365 earth days, predict the time required for Mars to orbit the sun. [684 days]
Keplerovy zákony
1. Poloměr dráhy Neptuna je přibližně 30 AU. Určete jeho oběžnou dobu. [164 roky]
2. Určete velkou poloosu trajektorie planetky, která obíhá kolem Slunce s oběžnou dobou 3 roky.
[2,08 AU]
3. Planetka Hermes se pohybuje kolem Slunce po trajektorii s velkou poloosou 1,29 AU. Určete její
oběžnou dobu. [1,46 roku]
4. Vzdálenost Pluta od Slunce v perihéliu je 29,65 AU, v aféliu 49,26 AU. Určete a) velkou poloosu
trajektorie, b) oběžnou dobu Pluta. [248 roků]
5. Doba oběhu Marsu kolem Slunce je přibližně 1,9 roku. Určete jeho střední vzdálenost od Slunce.
[1,5 roku]
6. Nejbližší planeta Slunci je Merkur. Vzdálenost Merkuru od Slunce v perihéliu je 0,308 AU, v aféliu
0,466 AU. Vypočítejte jeho oběžnou dobu. [88 dní]
7. Nejmenší vzdálenost kosmické lodi Восток 2 od povrchu Země byla 183 km, největší 244 km. Určete
dobu obletu kosmické lodi. [1h 28 min]
8. Době oběhu Halleyovy komety kolem Slunce je 76,02 roků. 20. 4.1910 prošla kometa perihéliem ve
vzdálenosti 0,59 AU od Slunce. a) Určete datum dalšího nejbližšího přechodu komety perihéliem.
b) Do jaké největší vzdálenosti od Slunce se kometa při svém oběhu dostane? [27. 4. 1986; 35,3 AU]
9. Galileo discovered four moons of Jupiter. One moon — Io — which he measured to be 4.2 units from
the center of Jupiter and had an orbital period of 1.8 days. Galileo measured the radius of Ganymede to
be 10.7 units from the center of Jupiter. Use Kepler's third law to predict the orbital period of
Ganymede. [7.32 days]
10. On average, the planet Mars is 1.52 times further from the sun as is Earth. Given that the Earth orbits
the sun in approximately 365 earth days, predict the time required for Mars to orbit the sun. [684 days]

Podobné dokumenty

KAMENNÉ PLANETY

KAMENNÉ PLANETY - má polární čepičky tvořené zmrzlou vodou a zmrzlým oxidem uhličitým - má největší horu sluneční soustavy … Olympus Mons vysoký 27 km - kolem Slunce oběhne jednou za 687 dní

Více

Seriál III.VI Keplerovy zákony, Výfuk

Seriál III.VI Keplerovy zákony, Výfuk učenci Platonem a Aristotelem. Tento model předpokládal, že nehybná Země je středem vesmíru a že všechny ostatní (do té doby známé) planety obíhají po kružnicích umístěných na sférách jako slupky c...

Více

Gravitace

Gravitace pojem gravitas (latinsky váha, tíha) pro univerzální přitažlivost těles. 14. listopadu 1680 byla objevena jasná kometa, která byla viditelná až do 5. prosince, kdy se přiblížila ke Slunci. Pa...

Více

třídy - sporttiming.sk

třídy - sporttiming.sk Jarní cena Brna 2015 AMD Brno 17.-19.4.2015 Výsledková listina

Více

ČTT Hořice 750

ČTT Hořice 750 SVK D CZ CZ CZ CZ CZ

Více