Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 27

Komentáře

Transkript

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 27
Dovolujeme si Vás pozvat na
Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016
27. – 28. května 2016
Městské divadlo Český Krumlov
Pořádá:
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine,
ve spolupráci s Okresním sdružením ČLK Český Krumlov
a
Sexuologickou společností ČLS JEP
Odborná témata:
▪ Sexuální dysfunkce a abusus psychotropních látek
- alkohol
- návykové léky
- tabakismus
▪ Sexuální dysfunkce u psychiatrických nemocných
▪ Sexuální dysfunkce a psychosomatická onemocnění
▪ Erektilní dysfunkce a onemocnění prostaty
- karcinom prostaty
- hyperplazie prostaty
▪ Erektilní dysfunkce, ejakulatorní dysfunkce a varikokéla
▪ Aktuální terapeutické možnosti erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace
▪ Diagnostické využití a terapeutické ovlivnění SHBG
▪ Endokrinologická léčba mužské infertility
▪ Deficit testosteronu, mužská infertilita - proaktivní přístup
▪ Dárcovství gamet - návrh nové zákonné úpravy
▪ Aktuální terapeutické možnosti HSD a anorgasmie u žen
▪ HSD u žen a flibanserin - korektní informace
▪ Svalstvo pánevního dna a sexuální funkce u žen
▪ Genitální piercing u žen - estetické hledisko / sexuologicko-gynekologické
▪ Odpovědná reprodukce z pohledu dětí
▪ Estetická chirurgie ženského genitálu
Organizační zajištění:
Czech-Congress s.r.o.
Šárka Topičová
607 610 926
[email protected]