Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 27

Transkript

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 27
Dovolujeme si Vás pozvat na
Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016
27. – 28. května 2016
Městské divadlo Český Krumlov
Pořádá:
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine,
ve spolupráci s Okresním sdružením ČLK Český Krumlov
a
Sexuologickou společností ČLS JEP
Odborná témata:
▪ Sexuální dysfunkce a abusus psychotropních látek
- alkohol
- návykové léky
- tabakismus
▪ Sexuální dysfunkce u psychiatrických nemocných
▪ Sexuální dysfunkce a psychosomatická onemocnění
▪ Erektilní dysfunkce a onemocnění prostaty
- karcinom prostaty
- hyperplazie prostaty
▪ Erektilní dysfunkce, ejakulatorní dysfunkce a varikokéla
▪ Aktuální terapeutické možnosti erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace
▪ Diagnostické využití a terapeutické ovlivnění SHBG
▪ Endokrinologická léčba mužské infertility
▪ Deficit testosteronu, mužská infertilita - proaktivní přístup
▪ Dárcovství gamet - návrh nové zákonné úpravy
▪ Aktuální terapeutické možnosti HSD a anorgasmie u žen
▪ HSD u žen a flibanserin - korektní informace
▪ Svalstvo pánevního dna a sexuální funkce u žen
▪ Genitální piercing u žen - estetické hledisko / sexuologicko-gynekologické
▪ Odpovědná reprodukce z pohledu dětí
▪ Estetická chirurgie ženského genitálu
Organizační zajištění:
Czech-Congress s.r.o.
Šárka Topičová
607 610 926
[email protected]