ZDE

Transkript

ZDE
Vystavovaná plemena
Plemeno
Datum
Kruh
Kat.č.
Počet
Alpský brakýř jezevčíkovitý
14.05.06
2
20 - 56
37
Anglický bullterier
14.05.06
4
70 - 100
31
Auvergneský ohař krátkosrstý
14.05.06
1
12 - 16
5
Bretaňský ohař dlouhosrstý - bílooranžový
14.05.06
1
1-6
6
Bretaňský ohař dlouhosrstý - ostatní barvy
14.05.06
1
7 - 11
5
Italský ohař krátkosrstý
14.05.06
1
17 - 19
3
Slovenský čuvač
14.05.06
3
57 - 69
13
Výstavní kruhy
Kruh číslo:
Posuzuje
neděle 14.05.2006
1
20
JUDr. Karel Nývlt, CZ
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi 3
Třída mladých
Třída veteránů
Feny3
Třída mladých
Mezitřída 101
Třída otevřená
Třída veteránů
7
1
2-3
1
2
4
1
5
6
1
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
1
1
5
Psi 3
Třída dorostu
Třída mladých
Třída pracovní
7
8
9
1
1
1
Feny2
Mezitřída 10
Třída otevřená
1
11
1
AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
5
Psi 3
Třída otevřená
Třída veteránů
12 - 13
14
2
1
Feny2
Třída otevřená
15 - 16
2
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
3
Psi 1
Třída pracovní
17
1
Feny2
Třída otevřená
Třída pracovní
18
19
1
1
Kruh číslo:
Posuzuje
2
37
Milan Pavlík, CZ
ALPSKÝ BRAKÝŘ JEZEVČÍKOVITÝ
37
Psi 17
Třída mladých
Mezitřída 24 - 25
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů 36
20 - 23
2
26 - 33
34 - 35
1
4
Feny20
Třída mladých
Mezitřída 45
Třída otevřená
Třída pracovní
37 - 44
1
46 - 55
56
8
8
2
10
1
Kruh číslo:
Posuzuje
3
13
Jana Kunzlová, CZ
SLOVENSKÝ ČUVAČ
13
Psi 5
Třída mladých
Třída otevřená
Třída veteránů
57
58 - 59
60 - 61
1
2
2
Feny8
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída 66
Třída otevřená
62
63 - 65
1
67 - 69
1
3
Kruh číslo:
Posuzuje
4
3
31
Alena Tvrzová, CZ
ANGLICKÝ BULLTERIER
31
Psi 11
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída 77
Třída otevřená
Třída pracovní
70 - 73
74 - 76
1
78 - 79
80
4
3
Feny20
Třída mladých
Mezitřída 87 - 89
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída veteránů
Třída vítězů 100
81 - 86
3
90 - 95
96 - 98
99
1
6
2
1
6
3
1
Povýstavní katalog
Kruh číslo:
Posuzuje:
neděle 14.05.2006
1
JUDr. Karel Nývlt, CZ
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída mladých
1. MAERLIN z Taranky
Člp/EB/594
29.03.05
o.: Aran z Lešetína, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.: Fenclová Markéta
Pes silné kostry,kvadratické postavy, hlava typická samčího výrazu, suchý krk, vyklenutější
hřbet, předhrudí vyznačené, hrudník mělčí, břicho vtažené, postoj běhů správný, mechanika pohybu
korektní, osrstění standardní, povaha temperamentní, nepřipraven k předvádění. Výška 53 cm.
Velmi dobrý 1
Psi
Třída veteránů
2. BERTRAND z Taranky
Člp/EB/317
14.03.98
o.: Sherpa du Clos des Mélézes, m.: Peggy z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Rathouská Jana
Pes středně silné kostry kvadratického rámce, hlava typická, samčího výrazu, chrup úplný,
vlevo nahoře zdvojená P1. znatelný kohoutek, pevný hřbet, ideální záď. Postoj a zaúhlení běhů
správné, mechanika pohabu korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 50 cm.
Výborný 1,Nejlepší veterán
3. Ich. COB z Taranky
o.: Ch. Targui du Clos des Mélézes, m.: Pinia z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Peřina Vlastimil
Nedostavil se.
Feny
Člp/EB/332
28.03.98
Třída mladých
4. MÉLISSE z Taranky
Člp/EB/601
29.03.05
o.: Aran z Lešetína, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.: Pelc Miloš
Fena středně silné kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava fenčího výrazu, silný krk, znatelný
kohoutek, pevný hřbet, korektní záď, předhrudí vyvinuté, hrudník prostorný, břicho vtažené. Postoj a
mechanika v pořádku. Osrstění standardní. Fena ve výstavní kondici. Povaha klidná. Chrup úplný, skus
nůžkový, výška 49 cm.
Výborný 1, CAJC, BOB, Nejlepší mladý jedinec Konopiště 2006
Feny
Mezitřída
101.
LINDA z Taranky
o. Sigurd du Clos des Mélézes, m. Ada Souchov
Člp/EB575
17.11.04
ch: Dvořáková Helena, maj. Čadová Petra
Fena subtilní postavy, kvadratického rámce. Hlava typická, fenčí, suchý krk, pevný hřbet, předhrudí
znatelné, hrudník přiměřený, postoj, zaúhlení a mechanika v pořádku. Chrup úplný, skus nůžkový. Oko
světle hnědé, osrstění standardní, povaha bázlivější. Výška 47 cm.
Velmi dobrý 1
Feny
Třída otevřená
5. DUNA
Člp/EB/603
10.06.04
o.: Iago dei Pellegrinotti, m.: Fela
ch.: Manganello Giancarlo, m.: Manganello Gimmi
Fena subtilnější postavy, téměř kvadratického rámce. Hlava typická fenčího výrazu, hnědé oko,
skus nůžkový, pevný hřbet, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený, postoj a zaúhlení a mechanika
pohybu korektní, osrstění standardní, povaha klidná.
Výborný 1
Feny
Třída veteránů
6. FELA
Člp/EB/604
08.05.98
o.: Argho, m.: Iuna
ch.: Lorenzato Flavio, m.: Manganello Gimmi
Fena středně silné kostry, kvadratického rámce, s typickou fenčí hlavou. Skus nůžkový, oko
hnědé. Hrudník prostorný. Postoj, zaúhlení a mechanika pohybu korektní. Osrstění standardní.
Výborný 1, Nejlepší veterán
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi
Třída dorostu
7. ARNO z Nových zámků
Člp/EB/618
03.09.05
o.: Cézar z Markové búdy, m.: Brittany Tankaram
ch.: Šulitka Václav, m.: Arnout Václav
Pes silné kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava typická, samčího výrazu, oko tmavé, chrup
neúplný – chybí P1 vlevo i vpravo nahoře a vlevo dole. Hřbet pevný, předhrudí znatelné, hrudník
přiměřený postavě, postoj, zaúhlení a mechanika korektní, povaha bázlivější. Osrstění standardní.
Výška 50 cm.
Velmi nadějný
Psi
Třída mladých
8. ARAN z Pickova dvora
Člp/EB/606
04.06.05
o.: Olbram z Zaranky, m.: Xia Sonave
ch.: Picka Karel, m.: Picka Karel
Pes silnější kostry, nepatrně delšího rámce, hlava typická samčího výrazu, chrup úplný, skus
nůžkový, suchý krk, znatelný kohoutek, pžedhrudí znatelné, hrudník prostorný, přiměřený postavě.
Postoj, zauhlení a mechanika pohybu korektní, srst standardní. Povaha klidná. Výška 51 cm.
Výborný 1, CAJC
Psi
Třída pracovní
9. CALLAC du Clos des Mélézes
Člp/EB/576/05
14.12.03
o.: Xanas du Clos des Mélézes, m.: Zoupinette du Clos des Mélézes
ch.: Letroye Danielle, m.: Picka Karel
Pes silné kostry téměř kvadratického rámce. Hlava typická samčího výrazu, chrup úplný, suchý
krk, pevný hřbet, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený, postoj, zaúhlení a mechanika pohybu korektní.
Osrstění standardní. Výška 52 cm.
Výborný 1
Feny
Mezitřída
10. AGILA z Hory Blaník
Člp/EB/557
21.06.04
o.: Perceval z Taranky, m.: Dea Souchov
ch.: Cvrček Karel, m.: Kučera Jindřich
Fena středně silné kostry, téměř kvadratická. Hlava typická, fenčího výrazu, suchý krk, pevný
hřbet, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený, postoj a zaúhlení předních běhů správné, postoj zadních
běhů rozbíhavý, osrstění standardní, povaha bázlivější, nepřipravena k předvádění. Výška 49 cm
Velmi dobrý 1
Feny
Třída otevřená
11. GERA z Lukovenských koutů
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Bára Lesneven
ch.: Plecháček Jiří, m.: Cigošová Cornelia
Nedostavila se.
Člp/EB/529
30.03.03
AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi
Třída otevřená
12. ARGO z Rajhradických polí
Člp/BA/15/05
13.04.03
o.: Malko de la Roche Moussy, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Gránová Jolana
Pes silnější kostry, téměř kvadratického rámce, hlava typická, samčího výrazu. Ucho správně
nasazené, krk suchý, hřbet pevný. Prut správně nasazený, hrudník přiměřený postavě, břicho vtažené,
postoj, zaúhlení a mechanika korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 65 cm
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz
13. VIZIR des Vignes du Mesnil
Člp/BA/33
15.04.04
o.: Igloo du Val Tardes, m.: Scoly des Cotes de St. Amand
ch.: Moncuit Alain, m.: Hanáček Slavomír
Pes silnější kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava typická samčí, hnědé oko, chrup úplný,
skus nůžkový, suchý krk, pevný hřbet, správně nasazený prut, znatelné předhrudí, hrudník přiměřeně
prostorný, postoj, zaúhlení a mechanika korektní, osrstění standardní. Výška 66 cm
Výborný 2, Res. CAC
Psi
Třída veteránů
14. NILS des Gorges du Franchard
Čllp/BA/1/98
07.05.97
o.: Fils Decandeur du Bois d´Ormette, m.: Hiki des Gorges du Franchard
ch.: Masson Guyot Germaine, m.: Rudá Iva JUDr.
Pes silnější kostry, téměř kvadratický, hlava typická samčí, krk suchý, pevný hřbet, prut
správně nesený, předhrudí znatelné, hluboký hrudník, břicho vtažené. \postoj, zaúhlení a mechanika
korektní. Klidná povaha. Výška 65 cm.
Výborný 1, Vítěz třídy veteránů, Nejlepší Veterán Konopiště 2006
Feny
Třída otevřená
15. ALMA Ladmann
Člp/BA/10
25.04.00
o.: Nils des Gorges du Franchard, m.: Nora des Gorges du Franchard
ch.: Mann Ladislav, m.: Kumpoštová Jarmila
Fena silnější kostry, nepatrně delšího rámce, hlava typická fenčího výrazu, suchý krk, pevný
hřbet, prut správně nasazen a nesen, předhrudí vyvinuté, hrudník přiměřený postavě, postoj, zaúhlení a
mechanika pohybu korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 55 cm.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
16. GAMA od Smutné říčky
Člp/BA/30
30.09.03
o.: Amin, m.: Nessie des Gorges du Franchard
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Fena středně silné kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava fenčího výrazu, suchý krk,
výrazný kohoutek, pevný hřbet, správně nasazený a nesený prut. Předhrudí vyvinuté, hrudník prostorný,
přiměřený postavě, postoj, zaúhlení a mechanika korektní. Standardní osrstění. Povaha klidná. Výška
55cm.
Výborný 2, Res. CAC
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi
Třída pracovní
17. Ch. IZAAK z Bukowego mlyna
Člp/IO/5/05
20.05.03
o.: Compatriota di Bonfini Primus, m.: Maddalena Delors
ch.: Fedorovicz Krysztof, m.: Pražáková Iveta
Pes silné kostry kvadratického rámce. Hlava typická, samčího výrazu, oko světle hnědé, ucho
správně nasazené, krk svalnatý, výrazný kohoutek, pevný hřbet, správně nasazený prut, předhrudí
vyvinuté, hrudník prostorný, břicho vtažené, postoj korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška
69 cm.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Feny
Třída otevřená
18. Ich. CLAUDIA od Melmatěje
Člp/IO/3/06
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Compatriota di Bonfini Etna
ch.: Stará Olga, m.: Léblová Marcela
Fena středně silné kostry, nepatrně delšího rámce, hlava typická, suchý krk, výrazný kohoutek,
měkčí hřbet, prut správně nasazený a nesený, postoj, zaúhlení a mechanika korektní. Výška 63 cm.
Výborný 1, CAC
Feny
Třída pracovní
19. CANDIDA od Melmatěje
Člp/IO/4
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Etna Compatriota dei Bonfini
ch.: Stará Olga, m.: Starý Jiří
Fena silné kostry, téměř kvadratického rámce, hlava fenčího výrazu, hnědé oko, úpplný chrup,
nůžkový skus, suchý krk, výrazný kohoutek, prut správně nesený, předhrudí znatelné, hrudník
přiměřený postavě, zaúhlení, postoj a mechanika korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška
64 cm.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz
Kruh číslo:
Posuzuje:
2
Milan Pavlík, CZ
ALPSKÝ BRAKÝŘ JEZEVČÍKOVITÝ
Psi
23.
Psi
Třída mladých
20. HARY od Boukalu
o.: Kazan z Údolí Rožnova, m.: Erika od Boukalu
ch.: Černý Milan, m.: Kotalík Ladislav
Výborný 1, CAJC
Člp/BJ/3571
14.06.05
21. MONTY z Údolí Rožnova
o.: Jimmy z Údolí Rožnova, m.: Asta z Bohotovce
ch.: Blinka Břetislav, m.: Menšík Jaroslav
Velmi dobrý
Člp/BJ/3482
20.01.05
22. NESTOR z Údolí Rožnova
o.: Beno z Machnačského lesa, m.: Ida z Údolí Rožnova
ch.: Blinka Břetislav, m.: Růt Marcel
Velmi dobrý
Člp/BJ/3524
07.04.05
Člp/BJ/3523
07.04.05
24. CLIF z Tmavé strouhy
o.: Cero Světlá výška, m.: Cinda z Údražské aleje
ch.: Houdek Josef, m.: Baborský Petr
Výborný 2
Člp/BJ/3364
14.05.04
25. IVO Vicomělský dvůr
o.: Ago, m.: Ida z Vikštejna
ch.: Červinka Miroslav Ing., m.: Michalovi J.+D.
Výborný 1
Člp/BJ/3461
09.09.04
NOE z Údolí Rožnova
o.:Machnačského lesa, m.: Ida z Údolí Rožnova
ch.: Blinka Břetislav, m.: Rauscher Jan
Velmi dobrý
Mezitřída
Psi
Psi
Třída otevřená
26. ART ze Sulevic
o.: Robby z Tumru, m.: Dina Majerka
ch.: Míka Zdeněk, m.: Honzík Jan DiS
velmi dobrý
Člp/BJ/3438
04.08.04
27. ARTY od Červeného kopce
o.: Dar z Vikštejna, m.: Arka od Kalenky
ch.: Jech Vladimír, m.: Faschingbauer Petr
Výborný 2
Člp/BJ/3329
31.03.04
28. CID z Tmavé strouhy
o.: Cero Světlá výška, m.: Cinda z Údražské aleje
ch.: Houdek Josef, m.: Giertlová Alena
Velmi dobrý
Člp/BJ/3363
14.05.04
29. CVIK ze Staňků
o.: Ago, m.: Cira z Vikštejna
ch.: Sommer Erich, m.: Limpouch Vojtěch
Dobrý
Člp/BJ/3456
18.08.04
30. CYR ze Staňků
o.: Ago, m.: Cira z Vikštejna
ch.: Sommer Erich, m.: Mácha František
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Člp/BJ/3455
18.08.04
31. GOLIÁŠ od Boukalu
o.: Ton spod Ondrašoviny, m.: Erika od Boukalu
ch.: Černý Milan, m.: Krbec Milan
Výborný 3
Člp/BJ/3280
01.09.03
32. LEX z Údolí Rožnova
o.: Ida z Údolí Rožnova, m.: Ida z Údolí Rožnova
ch.: Blinka Břetislav, m.: Schmied Jan
Velmi dobrý
Člp/BJ/3372
21.04.04
33. PAT z Mačovic
o.: Ago, m.: Lila z Mačovic
ch.: Martinková Lenka MVDr., m.: Jemelka Lubomír
Výborný 4
Člp/BJ/3381
21.04.04
Člp/BJ/3271
14.08.03
Třída pracovní
34. ART z Mirotického lesa
o.: Argo od Rotovny, m.: Cilka z Údražské aleje
ch.: Jára Stanislav, m.: Hendrych Ondřej
Výborný 2
35. LORD z Údolí Rožnova
Člp/BJ/3371
21.04.04
o.: Ton spod Ondrošoviny, m.: Ida z Údolí Rožnova
ch.: Štěpaník Jan Ing., m.: Štěpaník Jan Ing.
Výborný 1, CAC
Psi
Třída vítězů
36. Ch. PRINC z Hruna
o.: Karo Petelinski, m.: Linda z Hruna
ch.: Kravčišin František, m.: Krňanský František
Výborný 1, CAC
Člp/BJ/3469
17.05.04
37. BELLA z Tisové
o.: Dingo vom Muhlschlag, m.: Jika z Hakammilu
ch.: Liebich Viktor, m.: Zelenka Milan
Dobrý
Člp/BJ/3519
18.04.05
38. BORA z Tisové
o.: Dingo vom Muhlschlag, m.: Jika z Hakamilu
ch.: Liebich Viktor, m.: Zelený Aleš
Velmi dobrý
Člp/BJ/3520
18.04.05
39. BRIA z Tisové
o.:DingvomMuhlschlag, m.: Jika z Hakamilu
ch.: Liebich Viktor, m.: Kůrka Tomáš
Dobrý
Člp/BJ/3520
18.04.05
40. DORA od Puchárenského potoka
o.: Dingo vom Mulschlag, m.: Bonka od Soví hory
ch.: Baštýř Vlastimil, m.: Klein Pavel Ing.
Velmi dobrý
Člp/BJ/3475
10.01.05
41. GINA od Svatého Huberta
o.: Jacky spod Čertovho kopca, m.: Devana od Svatého Huberta
ch.: Brtek Lubomír, m.: Vlček Michal
Výborná 2
Člp/BJ/3576
10.05.05
42. HERA Bílý den
o.: Jon z Hakamilu, m.: Dita Bílý den
ch.: Solar Vladimír, m.: Sypecký Václav
Velmi dobrý
Člp/BJ/3539
06.05.05
43. HITA od Boukalu
o.: Kazan z Údolí Rožnova, m.: Erika od Boukalu
ch.: Černý Milan, m.: Černý Milan
Výborný 1, CAJC
Člp/BJ/3575
14.06.05
44. VRANKA z Hakamilu
o.: Bobby z Tumru, m.: Ajka Světlá výška
ch.: Jon Josef, m.: Jon Josef
Velmi dobrý
Člp/BJ/3495
10.04.05
Člp/BJ/3365
14.05.04
Feny
Feny
Třída mladých
Mezitřída
45. CAPI z Tmavé Strouhy
o.: Capi z Tmavé strouhy, m.: Cinda z Údražské aleje
ch.: Houdek Josef, m.: Konvalina Pavel
Výborný 1, CAC
Feny
Třída otevřená
46. AIDA Z Mačovic
o.: Ago, m.: Bella Světlá výška
ch.: Martínková Lenka MVDr., m.: Beran Jan
Výborný
Člp/BJ/3293
24.12.03
47. ALMA z Psiarny Wojskiego
o.: Robby z Tumru, m.: Emi Conductus
ch.: Kulpiňscy Jacek, m.: Jemelka Břetislav ml.
Výborný 2
Člp/BJ/3622,PK
06.07.04
48. ARKA od Kyselého potoka
o.: Jon z Hakamilu, m.: Lesi Trumf Rex
ch.: Vančura Petr, m.: Fous Alexandr
Výborný 1, CAC
Člp/BJ/3448
14.08.04
49. BESI od Vysokého dubu
o.: Argo od Rotoviny, m.: Hyta z Údolí Rožnova
ch.: Rybář Jaroslav, m.: Rulf Miroslav
Výborná 3
Člp/BJ/3309
14.02.04
50. BORKA ze Staňků
o.: Argo od Drmelek, m.: Cira z Vikštejna
ch.: Sommer Erich, m.: Bartoš Jaroslav Ing.
Dobrý
Člp/BJ/3228
12.06.03
51. CERA zpod Štramberské Trúby
o.: Cer, m.: Alma Hrozovský potok
ch.: Liška Roman, m.: Hrachový Lumír
Výborný
Člp/BJ/3068
10.05.02
52. DARA od Puchárenského potoka
o.: Dingo vom Muhlschlag, m.: Bonka od Soví hory
ch.: Baštýř Vlastimil, m.: Baštýř Vlastimil
Velmi dobrý
Člp/BJ/3474
10.01.05
53. FERA Majerka
o.: Orkan a.d. Finsterau, m.: Cina Majerka
ch.: Blecha Roman, m.: Švédová Eliška
Výborný
Člp/BJ/3392
04.06.04
54. FREDA Majerka
o.: Orkan a.d. Firstenau, m.: Cina Majerka
ch.: Blecha Roman Ing., m.: Volek Lubomír
Výborný
Člp/BJ/3393
04.06.04
55. GITA od Boukalu
o.: Ton spod Ondrošoviny, m.: Erika od Boukalu
ch.: Černý Milan, m.: Dráb František
Výborný 4
Člp/BJ/3281
01.09.03
Feny
Třída pracovní
56.POLY z Mačovic
o.: Ago, m.: Lila z Mačovic
ch.: Martinková Lenka MVDr., m.: Pivoňka Vítězslav Ing.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz
Člp/BJ/3385
21.04.04
Člp/SC/1180
20.07.05
58. ACER z Tasíkova dvora
o.: Dolly z Knížecího rodiště, m.: Albína z Oppida Lughtwine
ch.: Tasáraová Šárka, m.: Polívka Jan
Výborný 2, Res. CAC
Člp/SC/1048
01.08.03
59. DAN Šťastný pes
o.: Astor Ostrá hora, m.: Bikyna Schiferov dvor
ch.: Krištof Vladimír Ing., m.: Rychetská Kateřina
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, Vítěz Konopiště 2006
Člp/SC/1113
14.03.04
60. ART Zdislavy z Lemberka
o.: Hero z Pozdišovskej doliny, m.: Inga ze Žíreckých strání
ch.: Šindler Miroslav, m.: Dana Štruplová
Výborný 1, Nejlepší veterán
Člp/SC/602/98
08.02.96
61. ENDY z Králičí farmy
o.: Atos z Bojčína, m.: Cora z Fryštácké přehrady
ch.: Novák Břetislav, m.: Pernička Pavel
Výborný 2
Člp/SC/649
28.07.96
Člp/SC/1200
19.09.05
63. LEMIE Hodkovičský les
o.: Chum Černý korálek, m.: X Hodkovičský les
ch.: Kunzlová Jana, m.: Milata Josef
Výborný 3
Člp/SC/1173
24.07.05
64. LEMONIE Hodkovičský les
o.: Chum Černý korálek, m.: Juliet Hodkovičský les
ch.: Kunzlová Jana, m.: Kubelová Pavla
Výborný 1, CAJC
Člp/SC/1172
24.07.05
Kruh číslo:
Posuzuje:
3
Jana Kunzlová, CZ
SLOVENSKÝ ČUVAČ
Psi
Třída mladých
57. ARGO Ronova zahrada
o.: Cezar z Knížecího rodiště, m.: Chalka Irova Janin Ranč
ch.: Kejvalová Renáta, m.: Kejvalová Renata
Výborný 1
Psi
Třída otevřená
Psi
Třída veteránů
Feny
Třída dorostu
62. TRIXI HUŇOŠE z farmy Zbiroh
o.: Huňoš Frigo Janin ranč, m.: Irma Irova Janin ranč
ch.: Sklenářová Alena, m.: Jura Michal
Velmi nadějný
Feny
Třída mladých
65. XAVA POWER Janin ranč
o.: Borderlove White Power, m.: Terka Janin ranč
ch.: Goliášová Jana, m.: Holý Tomáš
Výborný 2
CMKU/SC/1175/
23.03.05
Člp/SC/1110
01.06.04
67. BOJARKA ze Žižkova rodiště
o.: Rigo ze Žižkova rodiště, m.: Brixa Tradice
ch.: Princ František, m.: Voldřichová Marcela Ing.
Výborný 2, Res. CAC
CMKU/SC/9480
24.02.01
68. CHALKA IROVA Janin Ranč
o.: Iro Hodkovičský les, m.: Aneta Brusník II
ch.: Jana Goliášová, m.: Kejvalovi Renata a Dušan
Výborný 1, CAC
Člp/SC/1031/05
30.07.02
69. KYRA Hodkovičský les
o.: Dolly z Knížecího rodiště, m.: Hessy Hodkovičský les
ch.: Kunzlová Jana, m.: Konečná Petra
Nedostavil se.
Člp/SC/1061
23.09.03
70. ART MIGHTY BULLS od Velkého Bucku
o.: Mighty Bulls Artful Jorg, m.: Butterfly z Krasolesí
ch.: Korel Miroslav, m.: Korel Miroslav
Velmi nadějný 1
Člp/BT/9935
28.10.05
71. DEL DONGO Gabriayllaron
o.: Simpatico Jedi, m.: Brittney Spears Gabriayllaron
ch.: Krutznerová Gabriela, m.: Anosike Barbora
Nadějný 2
Člp/BT/9887
02.10.05
72. DON FRANCO FERRE Gabriayllaron
o.: Simpatico Jedi, m.: Brittney Spears Gabriayllron
ch.: Krutznerová Gabriela, m.: Rohošková Štěpánka
Nedostavil se
Člp/BT/9888
02.10.05
73. NERO Wild Fámy
o.: Union Quinn Pajar, m.: Forever Fame Wild famy
ch.: Zezulová Jitka, m.: Cupr Laura
Nedostavil se
Člp/BT/9922
28.10.05
Feny
Mezitřída
66. FRIXIE ze Starého vráta
o.: Egar Dolly Janin Ranč, m.: Alba Larin Dvor
ch.: Pilnáček Miroslav, m.: Pilnáček Miroslav
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, Vítěz Memoriálu
Feny
Třída otevřená
Kruh číslo:
Posuzuje:
4
Alena Tvrzová, CZ
ANGLICKÝ BULLTERIER
Psi
Třída dorostu
Psi
Třída mladých
74. ARNOŠT Chotělský lovec
o.: Armagedon Regabull, m.: Tara ze Zlatého Antoníčku
ch.: Šteier Pavel, m.: Šteier Pavel
Velmi dobrý 4
Člp/BT/9803
09.08.05
75. NEIDOO Robes
o.: Aegyptus Trojský kůň, m.: Elsa ze Světovarské zahrady
ch.: Šeborová Jana, m.: Oléová Hedvika
Výborný 1, CAJC
Člp/BT/9628
07.01.05
76. XANGAR RUFUS Wild Fámy
o.: Cid Jas-Ver, m.: Quicken Bullet Wild Fámy
ch.: Zezulová Jitka, m.: Klosíková Drahomíra
Výborný 2
Člp/BT/9642
02.02.05
19272/04
02.09.04
78. ARAMIS Lantana Camara
o.: Giant Hit Alet, m.: Nausikaá Troojský kůň
ch.: Morávek Jiří, m.: Novák Tomáš
Velmi dobrý 2
Člp/BT/9214
25.12.03
79. FLASHPOINT INFERNO Pajar
o.: Masaryk´S Hot Hog, m.: Kelly Pajar
ch.: Pavel Jaroslav, m.: Pavel Jaroslav
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB
Člp/BT/9559
08.10.04
Člp/BT/8401/03
21.01.02
81. AMÉLIE od Sukova
o.: Foénix Trojský kůň, m.: Beatrix Ulli-Bull
ch.: Bohuněk Jiří, m.: Prajzlerová Alena
Výborný 2
Člp/BT/9764
07.07.05
82. ATTILA od Sukova
o.: Foénix Trojský kůň, m.: Beatrix Uli-Bull
ch.: Bohuněk Jiří, m.: Novák Tomáš
Velmi dobrý 3
Člp/BT/9763
07.07.05
83. HOLLY z Krasolesí
o.: Aegyptus Trojský kůň, m.: Kosi vom Kaiserstuhl
ch.: Musil Karel, m.: Musil Karel
Velmi dobrý
Člp/BT/9730
02.06.05
Psi
Mezitřída
77. Quest YMER
o.: Quest Agrippa, m.: Quest Egalité
ch.: Thygesen Espen, m.: Haralstadt Julie
Nedostavil se
Psi
Třída otevřená
Psi
Třída pracovní
80. ARMAGEDON Regabull
o.: Neuvy Pajar, m.: Boogie Paegas
ch.: Gallistová Renáta, m.: Grof Viktor
Výborný 1, CAC
Feny
Třída mladých
84. ILSA Pajar
o.: Simpatico Jedi, m.: Moira Pajar
ch.: Pavel Jaroslav, m.: Pavel Jaroslav
Výborný 4
Člp/BT/9821
01.08.05
85. MARSHA Robes
o.: Murphy Pajar, m.: Cynthia Jas-Ver
ch.: Šeborová Jana, m.: Šeborová Jana
Výborný 1
Člp/BT/9597
14.12.04
86. XIMICCA-BONNY Wild Fámy
o.: Cid Jas-Ver, m.: Quicken BulletWild Fámy
ch.: Zezulová Jitka, m.: Brož Jiří
Výborný 3
Člp/BT/9644
03.02.05
87. ESSI z Čerchovské zahrady
o.: Bernardo Starway Gabriayllaron, m.: Isabela Fresh Kyvet
ch.: Hradecká Vendula, m.: Fišer Michal
Výborný 1, CAC
Člp/BJ/9557
26.10.04
88. HOLLY pod Skalickým kamenem
o.: Chýlacos Trojský kůň, m.: Bona pod Skalickým kamenem
ch.: Linhartová Soňa, m.: Kratochvíl Pavel
Velmi dobrý 3
Člp/BT/9439
13.07.04
89. VALENCIA-VÉRA Wild Fámy
o.: Siradellas Janus Samahdi, m.: Nella Pajar
ch.: Zezulová Jitka, m.: Zezulová jitka
Velmi dobrý 2
Člp/BT/9551
10.10.04
90. AGÁTA Atlas Dak
o.: Neill Pajar, m.: Eimy od Labutího jezírka
ch.: Kalašová Kateřina, m.: Linhart Ladislav
Velmi dobrý
Člp/BT/9147
17.10.03
91. BETTY od Kadetky
o.: Neuvy Pajar, m.: Brita ze Strmilovského údolí
ch.: Haflantová Renáta, m.: Velková Tereza
Výborný 2, Res. CAC
Člp/BT/9075
13.08.03
92. CAMERON DIAZ Gabriayllaron
o.: Giant Hitt Alet, m.: Brittney Spears Gabriayllaron
ch.: Krutznerová Gabriela, m.: Krutznerová Gabriela
Výborný 1, CAC
Člp/BT/9285
30.03.04
93. CORNY z Čechovské zahrady
o.: Masaryk´S Hot Hog, m.: Borgia
ch.: Hradecká Vendula, m.: Valka Luboš
Výborný 3
Člp/BT/9352
06.05.04
Feny
Feny
Mezitřída
Třída otevřená
94. SAGE-SPOOK Wild Fámy
o.: Iron Muzzle Wild Fámy, m.: Monkey Business Wild Fámy
ch.: Zezulová Jitka, m.: Zezulová jitka
Výborný 4
Člp/BT/9250
25.01.04
95. SISTER of Merci Jedi
o.: Simpatico Jedi, m.: Top Mtoto Alet
ch.: Kacprzak Renata, m.: Denderski Radoslav
Nenastoupil
PKRIII-51385
26.03.04
96. ASSYRIA Trojský kůň
o.: Siradella´s Janus Samadhi, m.: Mystica Trojský kůň
ch.: Mullerová Simona, m.: Vaněčková Kateřina PhDr.
Odstoupila
Člp/BT/9194
14.11.03
97. BRITTNEY SPEARS Gabriayllaron
o.: Alexandros Union Trojský kůň, m.: AyllaWhiteway Armajoon
ch.: Krutznerová Gabriela, m.: Krutznerová Gabriela
Výborný 1
Člp/BT/8515
11.04.02
98. TARA ze Zlatého Antoníčku
o.: Giant Hit Alet, m.: Hessi ze Zlatého Antoníčku
ch.: Grof Viktor, m.: Šteier Pavel
Velmi dobrý 2
Člp/BT/9032/05
11.07.03
Člp/BT/6157/03
27.06.97
Člp/BT/9182/05
10.11.03
Feny
Feny
Třída pracovní
Třída veteránů
99. CHANTAL Pajar
o.: Enjoy Pajar, m.: Sharon Pajar
ch.: Pavel Jaroslav, m.: Pavel Jaroslav
Výborný 1, Nejlepší veterán
Feny
Třída vítězů
100. Ch. COSTA BRAVA Asmodeus
o.: ICH. Ragtime Daidalos, m.: Aiké Asmodeus
ch.: Holub Jiří, m.: Holubová Jitka
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy
www.proplan.cz
Nejlepší BO se vyfotit nedal...
Vítězem výstavy se stal slovenský čuvač
Nejlepší veterán Konopiště 2006
Vítězové plemen Konopiště 2006

Podobné dokumenty