Světové hospodářství - zemedělství A

Transkript

Světové hospodářství - zemedělství A
SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBOLOV, LOV, LESNÍ
A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST LIDSKÉ
SPOLEČNOSTI
• I. SEKTOR - těžba nerostných surovin a dřeva,
lesní a vodní hospodářství,
zemědělství, lov, rybolov
II. SEKTOR - průmysl, stavebnictví,
nákladní doprava-výrobky, suroviny
III. SEKTOR - osobní doprava, cestovní ruch,
zahraniční obchod, služby- kultura,
školství, zdravotnictví, obchody,
banky, pojišťovny, úřady, sport
ZEMĚDĚLSTVÍ
• Jedna z nejstarších lidských činností s cílem zajistit
základní obživu a výživu obyvatel
• Zemědělskou výrobu ovlivňuje řada aspektůpřírodní poměry- vegetační pás, nadmořská
výška, složení půd, srážky
• technické poměry- vyspělost státu, odrůdy
pěstovaných plodin, kvalita a množství hnojiv,
kvalita zemědělských strojů, plemena zvířat.
• Zemědělství- ROSTLINNÁ a ŽIVOČIŠNÁ výroba
/ obě na sobě závislé, rostlinná je důležitější a
celosvětově lehce převažuje/
ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY
• Obilniny – nejdůležitější plodiny- pšenice, rýže,
kukuřice, čirok, proso, oves, ječmen, žito
Okopaniny- brambory, sladké brambory- batáty,
maniok, jamy, taro
Technické plodiny- cukrová třtina, cukrová řepa
textilní plodiny- bavlna, len, konopí, juta
pochutiny- kakaovník, kávovník, čajovník
olejniny- sója, olivy, slunečnice, podzemnice+
+řepka + palma olejná, palma kokosová
luštěniny – čočka, hrách, fazole
OSTATNÍ PLODINY
kaučukovník - přírodní kaučuk- Malajsie
tabákovník – výroba Kuba, Turecko, USA, Egypt
ostatní plodiny – pěstování chmele,květin,ovoce, zeleniny,
léčivých rostlin
tropické plodiny– banány, ananasy, mango, kokosové ořechy
subtropické plodiny- olivy, citrusy, vinná réva, kiwi
V rozvojových zemích především - plantážní pěstování plodin
Pěstování pícnin- tráva- seno, jetel, vojtěška, jednoleté travní
směsi pro potřeby výkrmu zvířat
Světové obilnice: Evropská, Severoamerická, Asijská, Laplatská,
Australská