TZ - vegetacni strecha

Transkript

TZ - vegetacni strecha
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany,
vegetační střechy extenzivního typu
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 1
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
ÚDAJE O ZADAVATELI.
ALFAPLAN s.r.o.
Žižkova třída 309/12
370 01 České Budějovice
tel.:
386 352 604
ÚDAJE O ZPRACOVATELI.
Ing. Pavel Popela, SADOVNICTVÍ KRAJINÁŘSTVÍ
autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura a územní systém ekologické stability
číslo autorizace: ČKA 01 261
www.arch.cz/popela
IČ:
424 14 679
DIČ:
CZ5704062023
Sídlo:
Trocnovská 37, České Budějovice 4
Kontakt:
tel: +420 604 823 291
email: [email protected]
České Budějovice, 27. 3. 2014
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 2
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
1. Vegetační střecha extenzivního typu.
Charakteristika:
 nejúspornější varianta vegetační střechy
 nízká náročnost údržby
Skladba vegetační střechy:
 vegetace tvořená suchomilnými rostlinami
 vrstva substrátu tl. 80-100 mm (substrát určený pro jednovrstvé extenzívní skladby s nízkou hmotností a přesto vynikající vodní kapacitou)
 drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové fólie s perforacemi v horním povrchu a výškou nopu 25 mm (rychlý odtok přebytečné vody, eliminuje promáčení u bezspádových
střech a při velkých odtokových vzdálenostech, lehká skladba s vysokým drenážním výkonem
 ochranná vrstva z netkané polypropylenové textilie (zadržuje vodu a chrání střešní hydroizolaci před poškozením)
Technické parametry:
Hmotnost: 90-140 kg/m² resp. 0,9-1,4 kN/m²
Výška souvrství: 80 – 100 mm
Druh vegetace: rozchodníky, netřesky
Retence vody: 50-60%
Akumulace vody: 25 l/m2
Druhová pestrost:
Sedum acre, Sedum album, Sedum anacampseros, Sedum cauticola, Sedum cyaneum, Sedum
ewersii, Sedum floriferum, Sedum hispanicum,Sedum kamtschaticum, Sedum krajinae, Sedum
lydium, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Sedum spurium, Sempervivum arachnoideum,
Sempervivum montanum, Jovibarba spec.
 barva květů bílá, žlutá, růžová, červená
 snadné množení (semeny, řízky, výsadbou zakořenělých rostlin, které se dále rozrůstají)
 schopnost tvořit souvislé porosty
 odolnost proti suchu a nedostatku živin
Cena:
A. Založení vegetace:
Vegetace se zakládá několika způsoby:
1. výsadba zakořeněných hrnkovaných sazenic v počtu 9ks/m2 - 150Kč/m2
a. klady: levný způsob, rostliny mají vyvinutý kořenový systém, rostliny je možné zakoupit v našich okrasných školkách
b. zápory: zápoj sazenic nastane až druhý rok po výsadbě
2. výsev řízků rostlin či jejich semen - 70Kč/m2
a. klady: levný a rychlý způsob
b. zápory: je nutná zálivka do doby, než řízky zakoření či semena nevyklíčí, osivo a řízky se musí dovézt ze zahraničí
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 3
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
3. položení vegetačních rohoží (rohož se stabilizovanými mladými rostlinami) 700Kč/m2
a. klady: rychlý způsob, okamžitý efekt, požívá se hlavně na střechách se sklonem, a nebo na střechách, kde hrozí odnos substrátu větrem
b. zápory: drahý způsob, je nutný dovoz ze zahraničí
B. Montáž podkladových vrstev:
 doprava a rozprostření pěstebního substrátu v síle 100 mm
 pokládka drenážní a ochranné vrstvy
 pokládka kačírkových zásypů s montáží rozhraní mezi kačírkem a substrátem
Cena 750Kč/m2
Porovnání cen založení vegetační střechy dle rozdílného založení vegetace:
výsadba zakořeněných hrnkovaných sazenic v počtu 9ks/m2
900 Kč/m2
výsev řízků rostlin či jejich semen
820 Kč/m2
položení vegetačních rohoží
1.450 Kč/m2
Údržba:
 po výsadbě je nutná zálivka do té doby, než dojde k uchycení rostlin na stanovišti (je závislé na vývoji počasí)
 na jaře hnojení pomalu rozpustným hnojivem s převahou dusíku (50 gr/m2)
 ročně 1 – 2x vypletí výsadeb od případných plevelů, na vegetační střeše tohoto typu není
nutné instalovat umělé závlahy
Poznámka:
 u vegetačních střech tohoto typu není nutné zpracovávat osazovací plán
 výkaz výměr vychází z ploch vegetačních střechy – 73,28m2, od kterých se odvíjí spotřeba
rostlinného materiálu a ostatních materiálů
 cena je maximální (bez následné údržby)
 distribuční středisko firmy Optigreen pro ČR (nákup vegetačních rohoží, řízků a osiv):
Optigreen
Ing. Jan Bachman
Dukelských boj. 151
671 81 Znojmo
Česká republika
Tel./Mob.: +420 731 931 985
Fax:
+420 530 512 127
Email: [email protected]
Web: www.optigreen.cz
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 4
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
2. Ozelenění stěn garáží.
Původní návrh vycházel z předpokladu, že na vegetační vrstvě bude použita větší mocnost
pěstebního substrátu. Pak by se na okraji střechy nad stěnou garáže mohly vysázet rostliny,
které by přepadaly přes atiku a splývaly by volně po stěně garáže. Tak by tato velká a nečleněná stěna mohla lépe zapadat do obrazu okolní zeleně zahrad. Protože ovšem byl jako vegetační střecha zvolen typ extenzivní s maximální výškou pěstebního substrátu 10 mm, který je
úživný pouze pro suchomilné rostliny typu rozchodník a netřesky, je nutné ozelenění stěn
garáží řešit jinak. Nabízí se jednoduché a velmi účinné řešení, a sice vysázet popínavé dřeviny
podél okapového chodníku u stěny garáže. Rostliny budou ukotveny v půdě s dostatkem
vláhy a živin a budou tedy prospívat a růst bezproblémově.
Jihozápadní expozice umožňuje použít tyto taxony:
1. s příčepivými kořeny (nepotřebují oporu):
přísavník trojhrotý (Parthenocissus tricuspidata) – opadavý, stejnoměrně a kompaktně
kryje, nádherné podzimní zbarvení
2. ovíjivé (potřebují instalaci treláže či lanek):
vistárie květnatá (Wisteria floribunda) – opadavý, nádherně kvete, mohutnější vzrůst
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 5
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
zimolez německý (Lonicera peryclymenum) - opadavý, nádherně kvete, vonný
zimolez Henryův (Lonicera henryi) - stálezelený, kvetoucí
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 6
Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany - vegetační střechy
akébie pětičetná (Akebia quinata) - polostálezelená, zajímavý květ
ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice
Stránka 7

Podobné dokumenty

stáhnout - Jihočeská hospodářská komora

stáhnout - Jihočeská hospodářská komora zahraniční cestě platíme. Ty vyplývají z českých zákonů. Legislativně by se měl, po zavedení německé minimální mzdy, upravit český zákon, který diety stanovuje, jinak totiž proti dopravcům z jiných...

Více

Červenec 2011

Červenec 2011 zimolez – lonicera, opadavý je přísavník (psí víno) – Parthenocissus nebo trubač - Campis. V neposlední řadě lze popínavé rostliny dělit dle rychlosti růstu. Břečťan Hedera roste relativně pomalu n...

Více

Technická zpráva Belgická

Technická zpráva Belgická III. Substráty pro výsadby Substrát pro výsadby Parametry pěstebního substrátu udává ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5% ...

Více

Zelené střechy – naděje pro budoucnost

Zelené střechy – naděje pro budoucnost střech přímou finanční podporu. Někde se finanční dotace pohybuje mezi 10 € a  20 € za  m2, jiné obce hradí pevnou částku, která se pohybuje mezi 25 % a 100 % ceny materiálu a nákladů na instalaci....

Více

Ke stažení - Národní památkový ústav

Ke stažení - Národní památkový ústav • Objekt nebyl zpřístupněn majitelem, proto bylo zdokumentováno pouze hlavní průčelí. V průběhu plnění úkolu byla na objektu zahájena rekonstrukce, při které byly vyměněny okna a položena nová stře...

Více

Seznam zaměstnavatelů

Seznam zaměstnavatelů Certus spedition s.r.o. Cestářské práce s.r.o. CEVA Freight Czech Republic s.r.o. City taxi s.r.o. CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. CN CARGO spol. s r.o. CNS GALVANIKA, s.r.o. COBRA TRANSPORT, s.r.o. Col...

Více

Czech - Permalot

Czech - Permalot Podél příjezdové cesty budou jabloně využity jako treláže pro růže, tak aby se za čas příjezd do kempu proměnil v tunel vonících růží. Kmeny jabloní lze volně rozmístěné po oblasti B využít jako t...

Více