Profil společnosti 2013 Company profile

Komentáře

Transkript

Profil společnosti 2013 Company profile
Profil společnosti
2013
Company profile
Kdo jsme?
Přední dodavatel obalových materiálů a řešení (divize Packaging),
materiálů a technologií pro výrobu reklamy (divize Visual Technology
Solutions - VTS) a materiálů pro polygrafii (divize Paper)
Součást nadnárodní skupiny PaperlinX působící v 18 zemích
Evropy, severní Ameriky, Asie a Austrálie
Certifikován normou řízení jakosti ISO 9001:2008
a ekologickými normami FSC a PEFC
Who are we?
Leading supplier of packaging material and solutions (business unit
Packaging), material and technologies for signmaking (Visual Technology
Solutions - VTS) and material for printing (business unit Paper)
Part of supranational group PaperlinX operating
in 18 countries of Europe, Noth America, Asia and Australia
Certified to quality management standard ISO 9001:2008
and environmental standards FSC and PEFC
Náš sortiment
Obalové materiály z papíru i plastu
Obalová řešení na míru
Samolepicí, deskové a sítotiskové materiály a banery
Digitální tiskové technologie
LED světelná reklama
Grafické papíry pro ofsetový i digitální tisk
Kreativní papíry včetně obálek
Kancelářské papíry
Our product range
Packaging materials of plastic and paper
Tailored packaging solutions
Self-adhesive, board and silk-screen printing materials and banners
Digital printing technologies
LED Illuminated signs
Graphic papers for offset and digital print
Creative papers including envelopes
Office paper
Naše služby
Dodávky skladového zboží do druhého dne
od objednání po celé ČR
Moderní B2B internetový obchod
Rozvoz zboží našich zákazníků
Poradenství s výběrem materiálů a technologií
Skladování zboží našich zákazníků
Vzorkovna
Our services
Supplies of stock goods the next day since ordering
within the whole area of Czech Republic
Modern B2B internet shop
Distribution of our customers’ goods
Counseling with the choice of materials and technology
Warehousing of our customers goods
Sample service
Ekologie
Přísný výběr dodavatelů podle ekologických
a sociálních kritérií
Žádné suroviny z nelegálně těžených porostů
Široká nabídka papírů s ekologickou certifikací
nebo z recyklovaných surovin
Důsledná recyklace surovin z naší vlastní činnosti
Sustainability
Strict choice of suppliers according to ecological
and social criteria
No raw material from illegally mined vegetation
Width offer of papers with environmental certification
or from recycled materials
Consistent recycling of materials from our own activity
Svět papíru
Prodejna v centru Prahy vedle Karlova náměstí
Prodej papíru již od 1 archu
Řezání papíru na A4
Poradenství při výběru a vzorníky
Svět papiru shop
Shop in the centre of Prague, next to Karlovo namesti street
Sale of paper from a single sheet
Cutting of paper to the A4 size
Counseling and samplers
Skupina PaperlinX
Přední světový dodavatel materiálů
pro polygrafii a výrobu reklamy
Centrála v Melbourne v Austrálii
4 600 zaměstnanců v 18 zemích Evropy,
severní Ameriky, Asie a Austrálie
PaperlinX Group
Leading world supplier of materials for printing
and advert making
Headquarters in Melbourne, Australia
4600 employees in 18 countries of Europe,
North America, Asia and Australia
Ospap a.s.
K Hrušovu 4/292
102 23 Praha 10
www.paperlinx.cz

Podobné dokumenty

natírané papíry

natírané papíry Garda Gloss a Matt – vysocekvalitní bezdřevý oboustranně vícekrát natíraný bílý papír v provedení Gloss a Matt. Vyniká vysokou bělostí, opacitou a tuhostí. Má mimořádné zpracovací a tiskové vlastno...

Více

představení společnosti

představení společnosti kreativity a efektivnosti. Naši klienti jsou pro nás vždy partnery, se kterými hledáme nejoptimálnější řešení individuálně, na míru.

Více

veletržne noviny 3_14.indd

veletržne noviny 3_14.indd mnohem širší spektrum tiskových zakázek než døíve. Takže dokážeme zpracovat rychleji širší spektrum zakázek, jsme schopni reagovat i na zakázky s velmi šibenièním termínem dodání. V dnešní zrychluj...

Více

veletržne noviny 1_15.indd

veletržne noviny 1_15.indd Náš èasopis každoroènì vítìze soutìže pøedstavuje a ani letos tomu nebude jinak. Vìøíme, že úèast èeských konceptù v mezinárodním klání pøispìje k povìdomí, že i v oboru store konceptù má

Více

CENÍK MATERIÁLŮ PRO SÍTOTISK www.multiexpo.eu

CENÍK MATERIÁLŮ PRO SÍTOTISK www.multiexpo.eu je silně lepivé, permanentní rozpouštědlové akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro polyesterové fólie řady JAC SERIPOL, DECO a hliníkovou fólii JAC ALUPUR. Vhodné pro venkovní dlouhodobé aplika...

Více

ceník materiálů pro sítotisk

ceník materiálů pro sítotisk Lepidlo je vhodné pro lepení za sucha i mokra a je určeno pro samolepky, které mají být snímány z většiny povrchů i po relativně dlouhé době bez zbytků lepidla. Ve standardní nabídce s fóliemi JAC ...

Více