Profil společnosti 2015

Transkript

Profil společnosti 2015
PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015
EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015
5
Obsah Contents
6
Slovo předsedy představenstva Chairman of the Board editorial
8
Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure
10
Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations
12
Obchodní a finanční výsledky Business and financial results
14
Silnice a městské komunikace Motorways and municipal roads
16Mosty Bridges
18
Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones
20
Železnice a tramvajové trati Railway and tram tracks
22
Vodohospodářské stavby Water-management projects
24
Stavby místního významu Structures of local significance
26
Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries
28
Výrobky a technologie Products and technologies
30Laboratoře Laboratories
32
Společenská odpovědnost Social responsibility
34Certifikáty Certificates
36
Naši zaměstnanci Our employees
38
Dosažené úspěchy Achievements
42Kontakty Contacts
www.eurovia.cz www.eurovia.sk
6
7
Slovo předsedy představenstva
Chairman of the Board editorial
Ing. Martin Borovka
Ing. Luboš Trojánek
Ing. Zdeněk Synáček
Ing. Michal Sýkora
Mgr. Lenka Zachová
Ing. Pavel Jiroušek
Ing. Petr Dohnálek
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
technický ředitel
personální ředitelka
Chairman of the Board
Deputy Chairman of the Board
Director of the Board
Technical Director
HR Director
ředitel oblasti
Čechy střed
ředitel oblasti
Žel. stavby a mosty
Director of the Central
Bohemian Operations
Director of the Railway
and Bridge Engineering
Operations
Ing. Zdeněk Novák
Ing. Ján Špaňo
ředitel oblasti
ředitel oblasti Morava
Vážení,
v průběhu minulého roku jsme žili mírným optimismem, že
se stavebnictví začíná odrážet ode dna. I přes různé překážky
jsem přesvědčen, že nás čeká rok plný nových stavebních
příležitostí a výzev. A my jsme na ně připravení. Letos se tak
naplno projeví organizační změny, ke kterým jsme se odhodlali
v minulém roce. Jde především o vznik nové specializované
oblasti Železniční stavby a mosty, do které jsme sloučili
veškeré činnosti z různých organizačních složek. Díky tomu
dokážeme být v tomto segmentu mnohem lépe akceschopní.
Máme rovněž silnou surovinovou základnu. V našem portfoliu
je 31 kamenolomů, 6 pískoven a 28 obaloven na území celé
České i Slovenské republiky.
Za naše více než šedesátileté působení na stavebním
trhu prošlo odvětví velkým rozvojem. I my jsme se měnili
a posouvali. Tradičně největší část našich zakázek tvoří silniční
a železniční stavby. Stále významnější podíl ale získávají
regionální projekty a stavby místního významu. Veřejnost si
přeje hezká hřiště, příjemné parky, kvalitní koupaliště nebo
ochranu svých domovů před velkou vodou. V našem portfoliu
jsou stále žádanější zakázky na obnovu náměstí a památkových
center, parků a městského mobiliáře, úpravy vodních toků atp.
Segment velkých dopravněinženýrských staveb ale samozřejmě
neopouštíme. V loňském roce se nám například podařilo
kompletně modernizovat úsek nejvytíženější české dálnice
D1 Šternov–Psáře. Na tomto úseku jsme modernizovali nejen
vozovku, ale museli jsme rovněž přebudovat dva mosty vedoucí
přes celou šíři dálnice. Práce proběhly bez větších komplikací
ve stanoveném harmonogramu, a řidiči tak od nás na konci roku
2014 dostali předčasný vánoční dárek v podobě komfortního
průjezdu po novém povrchu.
Během loňského roku jsme dokončili ale i mnoho dalších
zajímavých projektů, například dva a půl hektaru velký park
Maxe van der Stoela v blízkosti Pražského hradu nebo projekt
přestavby centrálního náměstí v Nitře. Jak efektivně využít
peníze z veřejných rozpočtů pro zkvalitnění trávení volného
času dokazuje i sportovně-rekreační komplex a přírodní
koupaliště v obci Borek. Za všemi uvedenými projekty stojí
zkušení a schopní lidé, moderní technologie, zkušenosti, tradice
a profesionální přístup.
Čechy západ
Director of the Western
Bohemian Operations
Director of the
Moravian Operations
During the more than six decades that we have been present in the building
market, the industry has undergone dramatic developments. And so have we. Road
and railway construction projects have traditionally accounted for the biggest
share of orders. However, regional and local construction projects are becoming
increasingly important as well. People wish to have nice playgrounds, pleasant
parks and quality swimming pools or to protect their homes against floods.
Contracts for renovations of squares, historical centres, parks, and street furniture,
regulation of streams etc. represent a part of our portfolio which is more and
more in demand. However, this does not mean we are dropping major motorway
construction projects. Last year, for example, we successfully completed the
upgrade/renovation of the Šternov – Psaře section of the busiest Czech motorway,
D1. We not only upgraded the road, but we also had to rebuild two bridges
spanning the motorway. The work was finished on time and without any major
complications. At the end of 2014, drivers thus got an early Christmas present
from us: a comfortable ride on the resurfaced motorway.
However, we also completed a number of other attractive projects last year, including
the 2.5-hectare Max van der Stoel Park close to Prague Castle and the restoration
of the central square in Nitra, Slovakia. The sports and leisure complex and natural
swimming pool in the municipality of Borek is an example of the effective use of
public funds. All the projects listed above are supported by experienced and capable
staff, modern technologies, experience and a professional approach.
I pro následující rok počítáme s tím, že budeme působit
ve všech regionech České i Slovenské republiky a budeme
se i nadále snažit být dobrými sousedy.
Na společné cestě a na dosah ruky.
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
Dear readers,
Throughout the past year, we were riding a wave of cautious optimism, believing
that the building industry had already hit rock bottom and was recovering. In
spite of numerous obstacles, I am convinced that a year full of new business
opportunities and challenges is awaiting us. And we are ready for them. This year
will see the full effects of the organizational changes we resolved to make last
year. First and foremost, there is a new area of operations, Railway Bridges and
Structures, into which we have merged all activities from different organizational
units. We are thus much better prepared to act in this area of business. We also
possess a strong raw material base. Our portfolio includes 31 quarries, 6 sand
quarries and 28 batch mixing plants in the Czech Republic and Slovakia.
We expect next year will again see us operating in all regions of the Czech
Republic and Slovakia and trying to be good neighbours.
Ing. Martin Pekáček
Róbert Šinály
ředitel oblasti
Obalovny a lomy
ředitel oblasti Slovensko
Director of the Asphalt
Plants and Quarries
Director of the
Slovak Operations
On the road together and within reach.
Martin Borovka
Chairman of the Board
8
9
Struktura Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group structure
EUROVIA CS, a. s.
předseda představenstva
Ing. Martin Borovka
člen představenstva
Ing. Zdeněk Synáček
místopředseda
představenstva
Ing. Luboš Trojánek
personální úsek
Mgr. Lenka Zachová
finanční úsek
kancelář PP
technický úsek
Ing. Michal Sýkora
útvar komunikace
a marketingu
Iveta Štočková, DiS.
oblast Čechy západ
Ing. Zdeněk Novák
oblast Železniční
stavby a mosty
Ing. Petr Dohnálek
oblast Čechy střed
Ing. Pavel Jiroušek
oblast Morava
Ing. Ján Špaňo
oblast Obalovny a lomy
Ing. Martin Pekáček
obchodní útvar
Ing. Josef Roubíček
útvar mechanizace,
dopravy a investic
Ing. Zdeněk Langer
závod Plzeň
Ing. Jan Muzika
závod Železniční stavby
Ing. Miroslav Trnka
závod Liberec
Ing. Miroslav Slatinka
závod Zlín
Ing. Michal Friedlaender
EUROVIA
Kamenolomy, a. s.
Dipl. Ing. Michael Junge
právní útvar
Mgr. Petr Doubrava
útvar nákupů
Ing. Radim Hliňák
závod Ústí nad Labem
Ing. Roman Hek
závod Mosty a konstrukce
Ing. František Mašek
závod Čechy východ
Ing. Michal Šumpík
závod Ostrava
Ing. Tomáš Vítek
EUROVIA
Kameňolomy, s. r. o.
Ing. Ľudovít Kováč
útvar bezpečnosti práce,
požární ochrany a ekologie
Ing. Daniel Kukuczka
závod Karlovy Vary
Ing. Josef Král
GJW Praha spol. s r. o.
Ing. Milan Koudelka
závod Praha západ
Ing. Petr Tesař
závod Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera
útvar informatiky
Ing. Jaroslav Valenta
závod České Budějovice
Ing. Pavel Vrba
PREFA PRO, a. s.
Ing. František Kozel
závod Praha východ
Ing. Tomáš Juna
sektor Cementobetonových
technologií
Ing. Petr Škoda
EUROVIA Silba, a. s.
Josef Matoušek
OK Třebestovice, a. s.
Ing. Tomáš Chlasták
závod Emulze Kolín
Ing. Leoš Bešťák
závod Obalovny CZ
Ing. Antonín Hnízdo
5 provozoven:
Dalovice, Černovice, Úžín,
Středokluky, Klecany
OBALOVNA
LETKOV, spol. s r. o.
Václav Sinkule
Jihočeská
obalovna, spol. s r. o.
Jan Mašek
Pražská obalovna
Herink, s. r. o.
Roman Kadlec
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Petr Červinka
OMT – Obalovna
Moravská Třebová, s. r. o.
Ing. Jiří Jůn
Liberecká obalovna, s. r. o.
Zdeněk Zeman
Machnín, Červený Kostelec
Vysvětlivky:
Notes:
oblast
region
ředitelství společnosti
company management
dceřiná společnost
subsidiary company
filiálka PPP
PPP branch office
závod
division
SILASFALT s. r. o.
Ing. Tomáš Bortl
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Pavel Samson
oblast Slovensko
EUROVIA SK, a. s.
Ing. Róbert Šinály
obchodní ředitel
Ing. Juraj Dančišín
závod Dopravné stavby
Ing. Ladislav Macura
závod Bratislava
Ing. Marcel Baláž
závod Košice
Ing. Štefan Bálint
závod Prešov
Ing. Marek Reisinger
závod Stred
Ing. Marián Kmeť
závod Operation
Ing. Ivan Očenáš
závod Obaľovne
Ing. Marcel Baláž
UNIASFALT s. r. o.
Ing. Martin Máté
Granvia
Construction, s. r. o.
Ing. Martin Pekáček
10
Působení Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group locations
Horní Řasnice
Hradec Králové
Karlovy
Vary
Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries
Liberec
Ústí
nad Labem
Praha
Říčany
Kolín
11
Pardubice
Ostrava
Moravská
Třebová
Plzeň
Hněvotín
Brno
Machnín (LO)
Královec
Dubnice
Liberec
Bezděčín
Dolánky ÚžínChlum
Tachov
Košťálov
Chomutov Libochovany
Červený
Děpoltovice
Kostelec (LO)
Chraberce
Dalovice
Klecany Hradec Králové – Plačice (VČO)
Straškov
Rvenice
Horní Tašovice
Praha
Plaňany
Velká Černoc Středokluky*
Chrtníky
Chomutovice
Herink
Třebnuška
Těškov
Pňovany
Letkov
Litice
Zlín
Svrčovec
Ostrava-Kunčice
Jakubčovice nad Odrou
Staré Město
Chornice
Šenov u Nového Jičína
Hněvotín (OOH)
Jihlava (OOH)
Zádveřice
Česká u Brna
Planá (JČO)
České
Budějovice
Bystřec
Borušov (OMT)
Smolín
dceřiná společnost kamenolom /
/ subsidiary company quarry
ředitelství / headquarters
oblast / area of operation
dceřiná společnost obalovna /
/ subsidiary company asphalt plant
závod / construction office
provozovna kamenolom / quarry
dceřiná společnost / subsidiary company
Žilina
emulzní a modifikační stanice /
/ emulsion and modification stations
provozovna pískovna / sand quarry
Poprad
Banská Bystrica
Prešov
Žilina
recyklační centrum / recycling center
Dubná Skala
Košice
Sekier
Nitra
Kvetnica
Malužiná
Šelpice
Uniasfalt
Bratislava
Liptovská
Mara
provozovna obalovna / asphalt plant
Šelpice
Beladice
Hanišberg
Dubiná
Vydumanec
Borovník
Juskova Voľa
Hradová
Zbudza
Sedlice
Šemša
Vígľaš
Brehov
12
13
Obchodní a finanční výsledky
Business and financial results
Konsolidované výkony [v  mil. Kč]
Consolidated results [in millions of CZK]
Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS
Struktura zákazníků v roce 2014 [%]
Client structure in 2014 [%]
3 %
16 000
Hospodářský výsledek před zdaněním [v  mil. Kč]
Group financial results before taxes [in millions of CZK]
Rentabilita před zdaněním [%]
750
4,8 %
5,3 %
3,7 %
14 000
500
12 000
250
48 %
49 %
10 000
0
2012
15 084,9
2013
13 187,6
2014
2012
2013
2014
15 443,5
724,9
692,5
569,0
stát | kraje, města a obce | soukromý sektor
state government | regional and municipal governments | private sector
Počet zaměstnanců (k  31. 12. 2014)
Number of employees (as of December 31, 2014)
Struktura stavebních prací v  roce 2014 [%]
Structure of construction contracts in 2014 [%]
Kapacita samofinancování [v  mil. Kč]
Capacity for self-financing [in millions of CZK]
3 500
1 250
3 000
1 000
2 500
750
2 000
500
1 500
250
7 %
8 %
10
34 %
18
57
51 %
15
1 000
silnice, dálnice, měst. kom. | železnice a tramvajové trati | mosty | ostatní
roads | railway and tram tracks | bridges | other
0
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2 950
2 718
2 687
1 163,8
1 047,9
871,5
15
Silnice a městské komunikace
Motorways and municipal roads
Od prázdnin roku 2014 řidiči využívají nový úsek silnice
I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou. Jízdu
po původní silnici zpomaloval průjezd Bílým Kostelem
a serpentiny u Grabštejna. S narůstajícím provozem se
zvyšoval počet nehod a střetů s divokou zvěří.
„Doprava mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou
s napojením silnic I. tříd v trojmezí Česko, Německo
a Polsko je nyní rychlejší a bezpečnější,“ popisuje
Jakub Housa, hlavní stavbyvedoucí libereckého
závodu EUROVIA CS.
Projekt zahrnoval výstavbu 2 mimoúrovňových křižovatek,
11 mostů a 2 protihlukových clon. Technicky náročná
byla řada přeložek místních komunikací. Novou silnici
jsme vybavili speciální informační technologií, která
vyhodnocuje charakteristiky provozu a informace předává
řidičům na značkách a tabulích.
Since the holidays of 2014, drivers have been using a new
section of Road I/35 between Bily Kostel and Hradek nad Nisou.
Travel on the previous road was slowed down by the passage
through Bily Kostel and hairpin bends at Grabštejn. As the
volume of traffic increased, the number of traffic accidents and
collisions with forest animals went up as well.
“Travelling between Bily Kostel and Hradek nad Nisou, with the
road section connected to Class I roads in the area where the
borders of three countries – Germany, Poland, and the Czech
Republic – meet, is now faster and safer,” Jakub Housa, Chief Site
Manager of the Liberec Division of EUROVIA CS, explains.
The project included the construction of 2 interchanges,
11 bridges and 2 noise suppression screens. Many local roads
had to be relocated, a task that was technically challenging. We
installed special information technology along the new section,
with such technology evaluating traffic characteristics and
presenting the information to drivers on road and traffic signs.
Re f er en c e
Jakub Housa
Dálnice D1
Jánovce–Jablonov
Modernizace
silnice
Nejdek–Pernink
II/353 D1–
Rytířsko–Jamné,
2. stavba
hlavní stavbyvedoucí, závod Liberec
Project Manager, Liberec
Silnice I/35, Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou
Rozšíření průmyslové
zóny Vrchlabí-jih,
regionální
infrastruktura – III/2953
Dolní Branná – Kunčice,
rekonstrukce silnic
Modernizace
dálnice
D1, úsek
Šternov –
Psáře
Silnice I/44
Vlachov–
Rájec
17
Mosty
Bridges
Mosty pomáhají překonávat překážky, jsou také
fotogenickým a dominantním prvkem každé stavby.
Stavba konstrukce mostu byla součástí modernizace
železniční trasy Ševětín – Veselí nad Lužnicí, po které
budou vlaky v budoucnu jezdit rychlostí až 160 km/hod.
Jde o dvoukolejný ocelový most o délce téměř 100 metrů,
s rozpětím 77 metrů.
Bridges help overcome obstacles and are also a photogenic
and dominant element of every construction project. The
bridge construction was a part of the upgrade project of
the Ševětín – Veselí nad Lužnicí railway line, which will
hopefully see trains travelling at speeds of up to 160 km/h
one day. It is a double-track railway bridge, almost 100 m
long and with a span of 77 m.
„Výsun největšího železničního mostu přes řeku
Nežárku byl proveden během 36 hodin při použití
kombinace výsunu se zavěšením na jeřábu o nosnosti
800 tun,“ vysvětluje Pavel Kýr, hlavní stavbyvedoucí
závodu Mosty a konstrukce. Jako optimální řešení navrhl
projektant trám ztužený obloukem (tzv. Langerův nosník)
o výšce 11 metrů.
“The launching of the largest railway bridge spanning the
Nežárka River took 36 hours, during which the bridge was
both being pushed longitudinally and suspended on/lifted
by a 800-tonne crane,” Pavel Kýr, Chief Site Manager of the
Bridges and Structures Division of EUROVIA CS, explains.
The designer proposed an arch-reinforced beam (also
known as tied-arch or Langer beam), 11 m high, as the
best solution.
Re f er en c e
Pavel Kýr
hlavní stavbyvedoucí, závod Mosty a konstrukce
Project Manager, Bridges and Structures
Construction Office
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část,
úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, železniční most přes
řeku Nežárku
Dálnice D1 Jánovce–
Jablonov, II. úsek,
most na dálnici nad
potokem Lodina
a silnicí I/18 v km
14,182, stavba
nejvyššího dálničního
mostu na území
Slovenska
Modernizace dálnice
D1, úsek Šternov–
Psáře, montáž tří
nosníků na druhém
mostě na trase
u obce Psáře
Zabezpečenie
bezpečnosti na cestách
poškodených povodňami
na území Žilinského
samosprávneho kraja –
rekonštrukcia nejstaršího
železobetonového mosta
na Slovensku v Krásne
nad Kysucou
Rekonstrukce
Americké třídy, část
Wilsonův most
včetně předpolí
a kabelový kolektor
v Plzni
Tramvajový
přestupní
uzel v ulici
Nádražní
v Mostě
Rekonstrukce
ŽST Přerov,
1. stavba,
železniční
most
19
Náměstí a průmyslové zóny
Squares and industrial zones
Rekonstrukce centrálního Župního náměstí v Nitře
probíhala v úzkém centru města před župním domem
a vstupem na hrad. „Vstupnej bráne k Nitrianskemu
hradu sme dali novú, atraktívnu podobu,“ popisuje záměr
Peter Vanek, hlavní stavbyvedoucí závodu Bratislava.
The reconstruction of the central Zhupa Square in Nitra took
place in the confined centre of the city, in front of the Zhupa
House and the entrance to the castle compound. “We gave a new
and attractive look to the gate leading to the Nitra Castle,” says
Peter Vanek, Chief Site Manager of the Bratislava Division.
Původní asfaltová plocha o výměře cca 4 500 m², která
sloužila jen autům, byla přeměněná na chodníky, zelené
prostranství i parkoviště. Samotné náměstí jsme vyložili
žulovou dlažbou s mozaikou připomínající řeku Nitričku,
která tudy kdysi protékala.
The asphalt-paved area of about 4,500 square meters, previously
used only by vehicles, has been converted into sidewalks, a green
space and a parking lot. The square itself has been repaved using
granite cobblestones arranged in a mosaic pattern reminiscent
of the course of the Nitrička River, which used to flow here a long
time ago.
Cesta v župním podjezdu byla snížená o 70 cm, čímž
se vyřešil dlouholetý problém s průjezdem techniky při
navážení materiálů. Součástí stavby byl kruhový objezd
s komunikací a instalace mobiliáře.
The level of the road in the gate through the Zhupa House has
been reduced by 70 cm, thus eliminating a persistent problem
of getting trucks carrying building materials to the square. The
project also included a roundabout with a connecting road and
the installation of urban furniture.
Re f er en c e
Peter Vanek
Dopravní terminál,
Mariánské Lázně
hlavní stavbyvedoucí, závod Bratislava
Project Manager, Bratislava
Župné náměstí, Nitra
Podjezd pod železniční
tratí – náměstí TGM
v Třinci – VIA Lyžbice
Vjezd
do průmyslového
areálu TOMA
křížením se
železniční tratí,
Otrokovice
Rekonstrukce
středu města
Nový Bor –
I. etapa
Revitalizácia
námestia
v Novej
Dedinke
Vyškov –
železniční
stanice,
P&R
21
Železnice a tramvajové trati
Railway and tram tracks
Projekt modernizace trati České Budějovice – Nemanice I,
jehož realizace trvala tři roky, je součástí IV. tranzitního
železničního koridoru na trati České Velenice – České
Budějovice – Plzeň. Délka rekonstruovaného úseku
je 2,62 km. „Díky většímu rozpětí zrekonstruovaných
železničních mostů jsme pomohli zvýšení plynulosti
silniční dopravy v Českých Budějovicích,“ upřesňuje
hlavní stavbyvedoucí Radomír Barták.
Stavba zahrnovala mimo jiné rekonstrukci železniční
stanice České Budějovice. Cestující nyní mohou využívat
nové bezbariérové přístupy včetně výtahů a nástupišť
ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější
výstup a nástup. Nechybí ani nové informační a navigační
systémy. Nejvýznamnější změnou na traťovém úseku
je zejména jeho zdvoukolejnění přes nadjezdy ulic
Skuherského a Pekárenská.
The project of the upgrade of the České Budějovice –
Nemanice I railway line, which took three years to
complete, is a part of the 4th Railway Transit Corridor
on the České Velenice – České Budějovice – Plzeň line.
The length of the renovated section is 2.62 km. “Thanks
to the broader span of the renovated railway bridges,
we helped make the traffic flow in České Budějovice
smoother,” Radomír Barták, Chief Site Manager of the
Railway Construction Projects Division, clarifies.
The project included, inter alia, the reconstruction of the
České Budějovice Railway Station. Passengers can now
make use of barrier-free access, including elevators and
platforms 550 mm above the rail top for easier embarkation
and debarkation. There are new information and navigation
systems as well. The most significant change made in the
upgraded section consists in double tracks on overpasses
spanning Skuherského and Pekárenská Streets.
Re f er en c e
Radomír Barták
hlavní stavbyvedoucí, závod Železniční stavby
Project Manager, Railway Engineering Construction Office
Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I
Kolejové
propojení letiště
Leoše Janáčka
a průmyslové
zóny Mošnov
Rekonstrukce
stávajícího
železničního úseku
Kaunas (Palemonas) –
Gaižiūnai (Litva)
Modernizace trati Veselí nad
Lužnicí – Tábor, II. část, úsek
Veselí nad Lužnicí – Doubí
u Tábora, 1. etapa, Veselí nad
Lužnicí – Soběslav
Rekonstrukce
ŽST Přerov,
1. stavba
RTT
Průběžná–
Švehlova
(Praha)
ŽST Vrútky-Varín,
koľ. č. 1 a 2 KRŽZ
km 317,457–328,730
23
Vodohospodářské stavby
Water-management projects
V přírodním koupališti v obci Borek si návštěvníci dosyta
užijí sportu, odpočinku i relaxace. Koupací nádrž má tvar
dvou nepravidelných oválů v různých výškových úrovních
propojených řekou. Celková plocha bazénů je 2 060 m2.
„Vybudování přírodního koupaliště bylo pro náš pracovní
tým novou zkušeností v technologických a pracovních
postupech,“ doplňuje Jan Sirový, stavbyvedoucí závodu
České Budějovice.
Pro ty, kdo hledají sportovní aktivity, koupaliště nabízí
beachvolejbalové a hokejbalové hřiště. Nejmenší
návštěvníci najdou v areálu dětské hřiště s pískovištěm,
pružinovými houpadly, šplhací sestavou s lanovou sítí
a řadu dalších lákadel.
Visitors of the natural swimming pool in Borek can enjoy
sports, rest, and relaxation to their hearts' content. The
swimming pool has a shape of two irregular ovals situated
at different levels and connected by the river. The total pool
area is 2,060 m2.
“Building a natural pool like this was a new experience for
our team technologically and procedurally,” adds Jan Sirovy,
Site Manager of the Česke Budějovice Division.
The compound offers a beach volleyball playground and
a street hockey rink to those keen on sports activities.
The smallest visitors can enjoy a playground with
a sandbox, spring swings, jungle gym with a rope net and
many other attractions.
Re f er en c e
Jan Sirový
VD Husinec –
rekonstrukce
koruny hráze
Protipovodňová
ochrana obce
Zálezlice
Kanalizační
systém a ČOV –
aglomerace Dolní
Cerekev a Kostelec
u Jihlavy
stavbyvedoucí, závod České Budějovice
Site Manager, České Budějovice
Sportovně rekreační komplex Borek, České Budějovice
Sportovní a rekreační
areál Kralovice,
víceúčelová in-line
dráha a koupaliště
Povodí
Ondřejnice –
odkanalizování
obcí Fryčovice
a Hukvaldy
Kanalizace
a ČOV
v obci
Daskabát
25
Stavby místního významu
Structures of local significance
V blízkosti Pražského hradu se v září 2014 otevřel
zcela nový park nesoucí jméno holandského diplomata
Maxe van der Stoela. Nedaleko křižovatky ulic
Patočkova, Myslbekova a Střešovická vznikla klidová
zóna o velikosti 2,5 hektaru. V rámci sadových úprav
jsme použili 4 500 keřů, 175 stromů a 3 500 kusů
trvalek. V jihovýchodní části parku vznikl rybník
o rozloze 1 517 m2.
A brand new park named after Dutch diplomat Max
van der Stoel was opened close to Prague Castle in
September 2014. Located off the intersection of Patočkova,
Myslbekova and Střešovická Streets, the quiet zone has
an area of 2.5 hectares. Landscaping and gardening work
made use of 4,500 shrubs, 175 trees and 3,500 perennials.
A 1,517 m2 pond was created in the south-eastern part of
the park.
Park je součástí stavby tunelového komplexu Blanka.
Je osazen 42 lavičkami a řadou dětských atrakcí včetně
houpaček, lanového mostku nebo lanové pyramidy.
„Celá lokalita byla dlouhá léta zatížená stavbou nového
tunelového komplexu. Tento krásný park je pro místní
obyvatele malou, ale milou odměnou za trpělivost,“
uvádí Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí závodu
Praha západ.
The park is a part of the Blanka Tunnel Project. It is
furnished with 42 benches and a number of attractions
for children, including seesaws, a rope bridge and a rope
pyramid. “The whole area was suffering from consequences
of the new tunnel project for quite some time, and the
beautiful park is a small, but welcome reward for the
patience of the locals,” says Daniel Kováč, Chief Site
Manager of the Prague West Division.
Re f er en c e
Daniel Kováč
Science Learning
Center Liberec,
iQLANDIA
Cesta okolo
Tatier –
rekonštrukcia
poľnej cesty –
Cyklistický chodník
Kežmarok – Vrbov
Slovensko
Regenerace
panelového sídliště
Fučíkova v Plané
hlavní stavbyvedoucí, závod Praha západ
Project Manager, Prague-West
Strahovský tunel, 2. stavba, ulice Myslbekova
a Patočkova, Park Maxe van der Sto ela
Cyklotrasa
z Broumova
do Olivětína
Hřiště Stará
Role
Veřejná
prostranství
Náchod –
sportovní
hřiště
26
Obalovny a lomy
Asphalt plants and quarries
Žádná stavební společnost se neobejde bez kvalitních
surovin. Kámen a asfaltové směsi jsou součástí všech
liniových staveb. Ve stavební Skupině EUROVIA CS je
surovinovou základnou oblast Obalovny a lomy, ve které
se sdružuje 31 lomů, 28 obaloven a 6 pískoven na území
celé České i Slovenské republiky.
No building company can do without quality raw materials.
Aggregate and asphalt mixes constitute an indispensable element
of all linear structures. The raw material base of the EUROVIA CS
Group is represented by Asphalt Plants and Quarries, comprising
31 quarries, 6 sand quarries and 28 batch mixing plants in the
territory of the Czech Republic and Slovakia.
Závody Obalovny CZ (ČR) a závod Obaľovne (SK) disponují
moderními provozy, které kladou důraz na životní
prostředí. Podílejí se rovněž na technologickém
vývoji asfaltových směsí. Vyrábějí specifické směsi,
jako je VIAPHONE®, CANADER MIX a mnoho dalších.
V roce 2014 obalovny Skupiny vyrobily 1 916 247 tun
asfaltových směsí.
The Batch Mixing Plants Divisions, named Obalovny CZ (in the
Czech Republic) and Obaľovne SK (in Slovakia), operate state-ofthe-art plants emphasizing environmental friendliness. They also
participate in the technological development of asphalt mixes and
produce specific mixes, such as VIAPHONE®, CANADER MIX, and
many others. In 2014, the Group’s batch mixing plants turned out
1,916,247 tonnes of asphalt mixtures.
Dceřiné společnosti EUROVIA Kamenolomy (ČR)
a EUROVIA-Kameňolomy (SK) jsou významnými
a tradičními výrobci drceného a těženého kameniva.
V roce 2014 lomy Skupiny vytěžily celkem
8 323 782 tun kameniva.
The subsidiary companies EUROVIA Kamenolomy (ČR) and
EUROVIA-Kameňolomy (SK) are important and traditional
producers of aggregate and quarried stone. In 2014, the Group’s
quarries produced 8,323,782 tonnes of stone and aggregate.
U závodu Morava jih byl
1. března 2015 zřízen sektor
Cementobetonových technologií.
Výrobním programem sektoru
jsou zejména dodávky
cementobetonových krytů
na vozovkách, letištích, průmyslových
výrobnách a realizace betonových
monolitických prvků převážně
v oblasti dopravního stavitelství.
Technologické vybavení sdílí
EUROVIA CS, a. s., s EUROVIA GmbH
v rámci společné firmy EUROVIA
Concrete Technologies GmbH (ECT).
Modernizace dálnice D1, úsek
Šternov–Psáře, montáž tří nosníků
na druhém mostě na trase
u obce Psáře.
D1 Motorway upgrade, Šternov – Psáře
section, installation of three beams on
the second bridge at Psáře.
Montáž pylonu na stavbě mostu
v Hradci Králové.
Installation of a pylon on a bridge
construction site in Hradec Králové.
Pokládka asfaltové směsi
s nízkou hlučností VIAPHONE®
na stavbě D1, oprava AB vozovky
v km 9,4–1,275 vlevo.
Laying of VIAPHONE® low-noise
asphalt mix on a D1 Motorway
building site – repair of AB
blacktop between Kilometer
9.4 and Kilometer 1.275 (left).
A Concrete Technologies Sector
was established at the Moravia
South Division as of March 1, 2015.
Its portfolio consists mainly of
cement‑concrete surfaces of roads,
airport runways and aprons, and
floors of industrial facilities, as well as
of concrete monolithic elements used
primarily in transport infrastructure
projects. EUROVIA CS, a. s., shares the
technologies with EUROVIA GmbH
under the umbrella of a joint
enterprise named EUROVIA Concrete
Technologies GmbH (ECT).
29
Výrobky a technologie
Products and technologies
VIAPHONE®
Do konce roku 2014 jsme v České i Slovenské republice
položili celkem 447 482 m² asfaltové směsi s nízkou
hlučností VIAPHONE®.
VIAPHONE®
As of the end of 2014, we laid altogether 447,482 m2 of
VIAPHONE® low-noise asphalt mix in the Czech Republic
and Slovakia.
Asfaltová směs VIAPHONE® získala již dvě ocenění.
V roce 2011 to byla zlatá cena České stavební akademie
za technologii roku, v loňském roce získala bronzovou cenu
v soutěži o Cenu inovace pořádanou asociací inovačního
podnikání České republiky.
The VIAPHONE® asphalt mix has already been granted two
awards: the “Technology of the Year” Golden Prize of the Czech
Construction Academy in 2011, and the Bronze Innovation
Award in a competition organized by the Association of
Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic last year.
VIASAF®
VIASAF® je tenkovrstvá asfaltová směs omezující šíření
reflexních trhlin v konstrukci vozovky. Lze ji použít jak
u nových, tak i pro opravy stávajících komunikací. Její
úlohou je omezit prokopírování trhlin, které se tvoří
smršťováním materiálů upravených hydraulickým pojivem
nebo prokopírování dilatačních spár z betonových podkladů
vozovek směrem k povrchu.
VIASAF®
VIASAF® is a thin-laid asphalt mix minimizing propagation of
reflective cracks in the road structure. It can be used to build
new roads or to repair existing ones. Its purpose is to eliminate
the propagation of shrinkage cracks in materials treated with
hydraulic binders and of expansion joints in concrete to the
road surface.
Tuto směs jsme v minulém roce položili v úsecích
5,3.–3,2. a 3,2.–2,1. km dálnice D1, a to v celkovém
počtu 49 960 m².
The mix was used last year to repair D1 Motorway sections
between Kilometers 5.3 and 3.2 and Kilometers 3.2 and 2.1.
The total area laid was 49,960 m2.
Betonové a ocelové výrobky
Od poloviny minulého roku jsme 50% vlastníkem společností
PREFA PRO, a. s., a OK Třebestovice, a. s. PREFA PRO vyrábí
betonové výrobky pro dopravní, pozemní i vodohospodářské
stavby. V loňském roce se podílela zejména na Modernizaci
dálnice D1, úsek Šternov–Psáře, konkrétně výrobou tří
nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře.
Concrete and steel products
Since mid-2014, we have been a 50% owner of PREFA PRO, a. s.,
and OK Třebestovice, a. s. PREFA PRO manufactures concrete
products for transport infrastructure, civil engineering, and
water management projects. In 2014, it participated, in
particular, in the D1 Motorway upgrade project, Šternov – Psáře
section, by manufacturing and supplying three beams for the
second bridge at Psáře.
OK Třebestovice se zaměřuje na výrobu klasických ocelových
konstrukcí, konstrukcí železničních a silničních ocelových
mostů a konstrukcí mostních dilatačních závěrů. V minulém
roce se pochlubila výrobou pylonu pro stavbu v Hradci
Králové nebo lávky v Hýskově u Berouna.
OK Třebestovice focuses on the manufacture of conventional
steel structures, steel railway and road bridge structures, and
bridge expansion joints. Last year, the company could boast
of a pylon for a construction project in Hradec Králové and
a pedestrian walkway installed in Hýskov u Berouna.
30
Laboratoře
Laboratories
Stanovení pevnosti betonu v tlaku
pomocí Schmidtova tvrdoměru.
Testing compressive strength
of a concrete specimen using
a Schmidt hammer.
Laboratoře Skupiny EUROVIA CS působí ve všech
regionech České a Slovenské republiky. V minulém
roce zajišťovaly komplexní služby v oblasti technologií
a kontroly kvality na nejvýznamnějších stavbách
Skupiny, jako jsou např. modernizace dálnice D1,
železniční koridorové stavby, dálnice D1 Jánovce–
Jablonov na Slovensku a mnoha dalších. Pokračovaly
v pracích na výzkumných úkolech v rámci programu
CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní
infrastrukturu), kde úzce spolupracují se stavebními
fakultami ČVUT a VUT zejména v oblasti asfaltových
směsí s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy
typu RBL (Rich Bottom Layer), které jsou součástí
vývoje netuhých vozovek s dlouhou životností,
tzv. Long Life Pavement. Pracovaly také na snižování
teplot zejména u litých asfaltů a dlouhodobém
sledování akustických vlastností vybraných typů
obrusných vrstev.
Laboratories of the EUROVIA CS Group operate in every region of
the Czech Republic and Slovakia. Last year, they were providing
comprehensive technological and quality control services to
the Group’s major projects, including the upgrade of the D1
Motorway, railway corridors, the D1 motorway section between
Jánovce and Jablonov in Slovakia, and many others. They continued
to participate in research projects under the auspices of CESTI
(Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure),
closely cooperating with Civil Engineering Faculties of the Czech
Technical University in Prague and the Technical University
in Brno, particularly in the field of asphalt mixes with a higher
binder content for RBL (Rich Bottom Layer) applications, as part
of efforts focusing on the development of non-rigid long-life
road surfaces known as Long Life Pavement. They also worked on
reducing application temperatures, particularly of poured asphalt
pavements, and long-term monitoring of acoustic properties of
selected types of wearing courses.
Činnost v programu CESTI pokračuje i v roce 2015, a to
například pokládkou pokusných úseků litého asfaltu
při teplotách pod 200 °C, dále směsí typu RBL nebo
měřeními hluku „tiché“ obrusné vrstvy VIAPHONE®
a dalších ve spolupráci s výzkumným centrem Eurovia
v Mérignacu a Centrem dopravního výzkumu v Brně.
Letos budou zajišťovat zkušebnictví mj. na stavbách
nových úseků dálnic v Čechách i na Slovensku.
The participation in the CESTI programme will continue in
2015 as well, consisting, for example, in experimental pouring
of asphalt pavements at temperatures below 200°C, research
into RBL mixes, measurements of noise levels produced by the
“quiet” VIAPHONE® wearing course, and other work, undertaken
in cooperation with Eurovia’s research centre in Mérignac and
the Transport Research Centre in Brno. The laboratories will also
handle tests and analyses for, inter alia, new motorway sections to
be built in the Czech Republic and Slovakia.
Kontrola rozptýlení polymeru
v modifikovaném asfaltu pomocí
UV mikroskopu.
Checking the dispersion of polymer
in a modified asphalt mix using an
UV microscope.
Zkoušení reologických
vlastností pojiv v dynamickém
smykovém reometru.
Testing rheological properties
of binders using a dynamic
shear rheometer.
33
Společenská odpovědnost
Social responsibility
Skupina EUROVIA CS začala od podzimu 2014
podporovat český tým curlingu vozíčkářů fungující
v rámci Českého svazu curlingu. Cílem spolupráce je
podpora reprezentačního týmu k dobrým výsledkům
a také k účasti na paralympiádě v jihokorejském
Pchjongčchangu v roce 2018.
The EUROVIA CS Group has been supporting the Czech
Wheelchair Curling team, existing under the Czech
Curling Association, since autumn 2014. The purpose
of the cooperation is to help the national team achieve
good results and thus be able to participate in the 2018
Paralympic Games in PyeongChang, Republic of Korea.
Curling vozíčkářů je koordinačně velmi náročná hra,
která vyžaduje velkou fyzickou zdatnost a pokročilé
strategické myšlení. Tato kombinace potřebných
vlastností je blízká i profesnímu pojetí naší společnosti.
Proto jsme se rozhodli sponzorovat právě curling.
Doufáme, že kromě podpory reprezentačního
výběru zlepšíme též podmínky pro rozvoj
handicapovaných curlerů.
Coordination-wise, wheelchair curling is a very demanding
sport requiring physical fitness and advanced strategic
thinking. The combination of necessary skills is also close
to how we approach our profession. This is why we have
decided to sponsor curling. We hope that, in addition
to supporting the national team, we will help improve
conditions for all handicapped curlers.
Nejde však o jedinou naši aktivitu. Již šestým rokem
vzdělává děti úspěšný projekt „Rozhlédni se!“.
V loňském roce zavítal do Trutnova, Brna, Ostravy,
Českých Budějovic a jako každý rok také do Muzea
Policie ČR v Praze. Hravou formou vychovává děti
k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Interaktivní
tréninky dávají projektu naprosto jedinečný rozměr.
Za celou dobu trvání projektu prošlo rukama školitelů
na 7 200 dětí.
Koncept „Rozhlédni se!“ má celorepublikový charakter
a odstartoval v lednu roku 2010 v Olomouci. Je
zaměřený na děti od 6 do 10 let. Projekt přináší
Nadační fond Kolečko.
V jednotlivých regionech, kde působíme, podporujeme
další dílčí sportovní, kulturní i ekologické aktivity.
Na Slovensku je to Slovenská basketbalová liga, které
jsme byli v minulém roce generálním partnerem.
Jsme rovněž členem české i slovenské pobočky
Nadace VINCI, jež pomáhá znevýhodněným zapojit
se do běžného života.
However, this is not our only activity. The “Look out!”
project has been educating children for six years now. Last
year, it visited Trutnov, Brno, Ostrava, České Budějovice, and,
just like every year, the Czech Police Museum in Prague.
Using playful forms of education, it teaches children how
to move safely in road traffic. The uniqueness of the project
is due to the interactive training it provides. More than
7,200 children have so far passed through the hands of the
project’s instructors.
Focusing on children between 6 and 10, the “Look out!”
concept is nation-wide and was launched in Olomouc in
January 2010. The project is brought to its beneficiaries by
the Kolečko Foundation.
We sponsor other sports, cultural, and environmental
efforts in every region where we are present. In Slovakia,
we were the General Partner of the Slovak Basketball
League last year. We are also a member of the Czech
and Slovak subsidiaries of the VINCI Foundation, which
helps disadvantaged individuals and groups integrate into
normal life.
34
Certifikáty
Certificates
Jednou z priorit společnosti EUROVIA CS je
bezpečnost zaměstnanců, a proto věnuje
velkou pozornost oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Zavázala se vyvinout
veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti
na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje
a vyhodnocuje četnost a závažnost pracovních
úrazů ve Skupině. Provádí specializovaná
školení, na kterých se snaží identifikovat
možné úrazy a předcházet jim. EUROVIA CS
vlastní certifikát systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
normy ČSN OHSAS 18001.
One of the priorities of EUROVIA CS is the
safety of its employees, and a lot of attention is
therefore focused on the area of occupational
health and safety. The company is committed to
exerting every effort in order to achieve a zero
injury rate at all workplaces. It has long been
monitoring and evaluating the number and
seriousness of work-related injuries within the
group and conducts specialised trainings aimed
at identifying and preventing possible injuries.
EUROVIA CS has occupational health and safety
management system certification pursuant to the
ČSN OHSAS 18001 standard.
Vedení společnosti si uvědomuje, že
stavebnictví je obor, který svou činností
zanechává výrazné stopy v krajině. Proto
se EUROVIA CS snaží nacházet a využívat
takové pracovní postupy a technologie,
které minimalizují negativní dopady
stavebních prací na životní prostředí a vedou
k lepšímu využívání vstupů a minimalizaci
odpadů. Společnost je držitelem certifikátu
systému managementu kvality podle
normy ČSN EN ISO 9001 a systému
environmentálního managementu podle
normy ČSN EN ISO 14001.
The company's management is aware that
construction is an industry that leaves significant
traces of its activity on the environment.
Therefore, EUROVIA CS strives to find and
use such work processes and technologies
that minimise the negative impacts of
construction work on the environment and
lead to better use of input materials and
minimisation of waste. The company is a holder
of a quality‑management system certificate
pursuant to the ČSN EN ISO 9001 standard and
an environmental‑management system certificate
pursuant to the ČSN EN ISO 14001 standard.
37
Naši zaměstnanci
Our employees
Stavební Skupina EUROVIA CS staví svůj úspěch na svých
zaměstnancích. Naši lidé mají dlouholeté zkušenosti, odborné
dovednosti a ke své práci přistupují svědomitě.
The EUROVIA CS Group derives its success from its employees.
Our people possess extensive experience, professional skills,
and a conscientious and diligent approach to their work.
Neustále se snažíme zlepšovat standardy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, aby každý náš zaměstnanec na konci pracovního
dne odešel v pořádku domů. Naším cílem je nulová úrazovost.
Podporujeme profesní kulturu BOZP nejen mezi našimi
zaměstnanci, ale rovněž u našich subdodavatelů. Pořádáme
školení, pravidelně na pracovištích diskutujeme o možných
rizicích vyplývajících z naší práce, provádíme preventivní
opatření. Účastníme se také mezinárodních akcí BOZP.
We continuously try to improve occupational safety and health
standards so that all of our employees leave their place of work
in good health at the end of the day. Our objective is a zero
accident rate. We support occupational safety and health not
just among our employees, but also among our subcontractors.
We organize training courses, regularly discuss potential risks
arising from our work, and implement preventive measures. We
also take part in international occupational safety and health
events and initiatives.
Máme zavedený proces hlášení „Skoronehod“. Za dva roky
jejich existence se nám podařilo zaznamenat a vyřešit více než
200 nebezpečných situací, které by při chvilkové nepozornosti
mohly vést k nepříjemnému úrazu.
Naší prioritou je rovněž podpora našich zaměstnanců v dalším
vzdělávání. V rámci mezinárodní Skupiny EUROVIA pořádáme
výměnné stáže. Komunikujeme a spolupracujeme s technickými
středními, vyššími odbornými i vysokými školami.
We have a “near-accident” reporting system in place. During
the two years of its existence, we have recorded and resolved
more than 200 situations posing a risk which, if ignored even for
a second, could have resulted in an unpleasant injury.
One of our priorities is also to support continuous education
and training of our employees. We organize exchanges within
the international Eurovia Group and communicate with
vocational schools, secondary technical schools and universities.
Bezpečná práce
POD BŘEMENEM NENÍ
NIKDY BEZPEČNO!
CENA MD ČR 2013
VYPISOVATELÉ:
Dosažené úspěchy
Achievements
ODBORNÍ GARANTI:
2 0 13
STAVBA:
PŘIHLAŠOVATEL:
ZHOTOVITEL:
PROJEKTANT:
INVESTOR:
VÝROK POROTY:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
MODERNIZACE TRATI VOTICE –
BENEŠOV U PRAHY
EUROVIA CS, a. s.
Sdružení Vo–Ben, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s.
a Viamont DSP a. s.
SUDOP Praha, a. s.
Správa železniční dopravní cesty
Zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významně zvýšena konkurenceschopnost
železnice vůči silniční dopravě.
16. června 2014
Ing. MILOSLAVA VESELÁ, organizátor
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
EUROVIA Kamenolomy získala
od Ministerstva zdravotnictví
České republiky osvědčení Podnik
podporující zdraví roku 2014 3. stupně
za dosaženou úroveň ochrany zdraví
na svých pracovištích.
Stavba Modernizace trati Votice –
Benešov u Prahy byla oceněna titulem
Česká dopravní stavba a technologie
a cenu Ministerstva dopravy ČR
za rok 2013.
RefeRenční list
Cenu Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR
Stavba roku Plzeňského kraje 2013
získal
I/27 Červené Poříčí – most ev. č. 27-084
přihlášený firmou EUROVIA CS, a.s.,
Odštěpný závod oblast Čechy západ
Cenu Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR získává
za kvalitní a bezkolizní opravu
mostní konstrukce silnice I/27 .
vyhlašovatelé soutěže
The “Building Project of 2013 of the
Moravian-Silesian Region” award in
the category of transport infrastructure,
civil engineering, and environmental
projects went to the “VIA Lyžbice”
project, which comprised the railway
station in Třinec, a railway underpass,
and TGM Square in Třinec.
The “Karolinka Reservoir – Dam
Reconstruction” project received two
awards in the “Building Project of 2013”
competition organized by the Zlín Region,
a Letter of Commendation in the “Transport
Infrastructure, Civil Engineering, and
Environmental Projects” category, and
another Letter of Commendation for Bohdan
Petura, Chief Site Manager of the project.
The “Upgrade of the Votice – Benešov
u Prahy Railway Line” project was
granted the “Czech Transportation
Structure, Technology and Innovation of
2013” title and prize from the Ministry
of Transport of the Czech Republic.
In recognition of the level of
occupational health and safety achieved
at its sites, EUROVIA Kamenolomy
received the “Health Supporting
Enterprise 2014 – 3rd Class” certificate
from the Ministry of Health of the
Czech Republic.
Hlavní cenu v kategorii dopravní,
inženýrské a vodohospodářské stavby
vyhrála v soutěži Stavba roku 2013
Moravskoslezského kraje stavba
VIA Lyžbice, soubor staveb: železniční
zastávka Třinec, podjezd pod železniční
tratí, náměstí TGM v Třinci.
Vodárenská nádrž Karolinka – rekonstrukce
hráze získala v rámci soutěže Stavba roku
2013 Zlínského kraje hned dvě ceny. První
je čestné uznání v kategorii dopravní,
inženýrské a ekologické stavby, druhé je
čestné uznání hlavnímu stavbyvedoucímu
oceněné stavby Bohdanu Peturovi.
spoluvyhlašovatelé soutěže
odborný garant soutěže
Cyklostezka Ostrov–Jáchymov
dostala v rámci soutěže Stavby
Karlovarského kraje 2014 čestné
uznání za „využití staré železniční
tratě a citlivé zasazení do krajiny“.
In the “Building Project of 2014
of the Karlovy Vary Region”
competition, the “Ostrov – Jáchymov
Bike Trail” project received
a Letter of Commendation for
“making use of an old railway
line and setting the project into
the surrounding countryside in
a considerate manner”.
Stavbu roku Kraje Vysočina 2013
v kategorii vodohospodářské a zemědělské
stavby vyhrála stavba Kanalizační
systém a ČOV aglomerace Dolní
Cerekev a Kostelec u Jihlavy. Cena byla
udělena za kvalitně provedené práce
v technologické i stavební části.
Cenu Svazu podnikatelů
ve stavebnictví za kvalitní a bezkolizní
opravu mostní konstrukce silnice
I/27 obdržela v rámci Stavby roku
Plzeňského kraje 2013 stavba I/27
Červené Poříčí – most ev. č. 27-084.
The “I/27 Road – Červené Poříčí –
Bridge 27-084” project received the
prize of the Association of Building
Entrepreneurs in the “Building Projects
of 2013” competition organized by the
Plzeň Region, for delivering a highquality and collision-free repair of
a bridge on Road I/27.
The “Building Project of 2013 of the
Vysočina Region” award in the category
of water-management and agricultural
building projects went to the “Sewage/
rainwater collection system and sewage
treatment plant – agglomeration of Dolní
Cerekev and Kostelec u Jihlavy” project, in
recognition of the high quality of both its
technological and its civil engineering parts.
Hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2013
Zlínského kraje v kategorii dopravní,
inženýrské a ekologické stavby získala
Silnice I/49 Malenovice–Otrokovice.
The first prize in the “Building Project of
2013 of the Zlín Region” competition in
the category of transport infrastructure,
civil engineering, and environmental
projects went to the “Road I/49
Malenovice – Otrokovice” project.
Za práci na stavbě Rekonstrukce
stávajícího železničního úseku
Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai
získal od Ministerstva dopravy v Litvě
poděkování hlavní stavbyvedoucí
Radoslav Vilček.
Primátor mesta Sobrance
poďakoval vedúcemu
sektora Michalovce
Petrovi Domaničovi.
In recognition of his contribution to
the “Reconstruction of the Kaunas
(Palemonas) – Gaižiūnai (Lithuania)
railway line section” project, Chief Site
Manager Radoslav Vilček received
a Letter of Appreciation from the
Lithuanian Ministry of Transport
and Communications.
Starosta obce Malý Šariš poďakoval
spoločnosti EUROVIA SK a hlavnému
stavbyvedúcemu Františkovi
Novysedlákovi za profesionálny
prístup a vykonané práce na akcii
Oprava miestnej komunikácie
a chodníka v obci Malý Šariš.
EUROVIA SK získala exkluzívne
ocenenie Prezídia Nadácie Slovak
Gold za dlhodobo dosahované dobré
výsledky spoločnosti na ďalšie
dvojročné obdobie.
The Mayor of Malý Šariš thanked
EUROVIA SK and Chief Site Manager
František Novysedlák for their
professional approach to and work
on the “Repair of a local road and
sidewalk” project in the village of
Malý Šariš.
In the “Building Project of 2014 of
the Liberec Region” competition, the
Sympathy Prize went to the “Road
III/28724 Malá Skála – Frýdštejn
reconstruction” project.
In the “Environmentally beneficial
project” competition, the “Lužická
Nisa - Hrádek nad Nisou – stream
rehabilitation” project received
an award in recognition of its
environmental benefits.
In the “Building Project of 2014 of the Liberec
Region” competition, the Prize of Associate
Professor Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c.,
in the category of residential and civic
infrastructure projects was awarded to
the “Science Learning Center Liberec,
IQLandia” project.
The Mayor of the Town
of Sobrance thanked Peter
Domanič, Head of the
Michalovce Sector.
Cenu sympatie Libereckého kraje
v soutěži Stavba roku Libereckého
kraje 2014 dostala stavba
III/28724 Malá Skála – Frýdštejn,
rekonstrukce silnice.
Stavba Lužická Nisa, Hrádek nad
Nisou, obnova vodního toku,
ř. km 0,00–5,55, vyhrála v Soutěži
o stavbu s ekologickým přínosem
cenu za ekologický přínos
realizovaného projektu.
Cenu Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr. h. c.,
v kategorii bytových staveb a staveb
občanské vybavenosti získala v rámci
Stavby roku Libereckého kraje 2014 stavba
Science Learning Center Liberec, iQLandia.
Asfaltová směs VIAPHONE® obdržela
bronzovou cenu v soutěži o Cenu
Inovace roku 2014.
The VIAPHONE® asphalt mix received
the Bronze Award in the “Innovation
of 2014” competition.
EUROVIA SK received an exclusive
certificate from the Presidium of the
Slovak Gold Foundation for another
two-year period in recognition of its
good long-term results.
Riaditeľovi závodu Bratislava Karolovi
Bohunickému poďakoval Dušan Pekár,
starosta mestskej časti Bratislava- Ružinov,
a to za spoluprácu pri rekonštrukcii
Parku Andreja Hlinku.
Bratislava-Ružinov Mayor Dušan Pekár
thanked Karol Bohunický, Managing
Director of the Bratislava Division, for
cooperation in the restoration of the Park
of Andrej Hlinka.
42
Kontakty
Contacts
EUROVIA CS, a. s.
ředitelství společnosti
Company Headquarters
Národní 10, 110 00 PRAHA 1
T/ +420 224 952 022
E/[email protected]
www.eurovia.cz
EUROVIA Services, s. r. o.
Národní 10, 110 00 PRAHA 1
T/ +420 224 952 222
E/[email protected]
oblast Čechy západ
Western Bohemian Operations
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 378 771 671
závod Plzeň
Plzeň Construction Office
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 376 901 255
E/[email protected]
závod Ústí nad Labem
Ústí nad Labem Construction Office
U Dálnice 261, 403 39 CHLUMEC
T/ +420 475 656 295
E/[email protected]
závod Karlovy Vary
Karlovy Vary Construction Office
Sedlecká 72, 360 02 KARLOVY VARY
T/ +420 353 225 231
E/[email protected]
závod České Budějovice
České Budějovice Construction Office
P. O. BOX 151 / Planá 72
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 417
E/[email protected]
EUROVIA Silba, a. s.
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 457 384
E/[email protected]
oblast Čechy střed
Central Bohemian Operations
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 296 347 737
závod Praha východ
Prague-East Construction Office
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 296 347 735
E/[email protected]
závod Praha západ
Prague-West Construction Office
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 112
E/[email protected]
závod Liberec
Liberec Construction Office
Londýnská 564, 460 11 LIBEREC
T/ +420 485 252 311
E/[email protected]
závod Emulze Kolín
Emulze Kolín Construction Office
Plynárenská 889, 280 02 KOLÍN 4
T/ +420 321 737 111
E/[email protected]
závod Čechy východ
Hradec Králové Construction Office
Piletická 498
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
T/ +420 495 859 111
E/[email protected]
oblast Železniční stavby a mosty
Railway and Bridge Engineering
Operations
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 666
E/[email protected]
závod Železniční stavby
Railway Engineering
Construction Office
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 662
E/[email protected]
závod Mosty a konstrukce
Bridges and Structures
Construction Office
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 406
E/[email protected]
GJW Praha spol. s r. o.
P. O. BOX 86 / Mezitraťová 137/46
198 21 PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN
T/ +420 281 090 811
E/[email protected]
OK Třebestovice, a. s.
Tovární 164, 289 12
TŘEBESTOVICE
T/ +420 325 510 111
PREFA PRO, a. s.
Zápy 267
250 01 BRANDÝS NAD LABEM
T/ +420 326 377 800
oblast Morava
Moravian Operations
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 212 157
závod Zlín
Zlín Construction Office
Louky 330, 763 02 ZLÍN
T/ +420 577 116 913
E/[email protected]
závod Ostrava
Ostrava Construction Office
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA-KUNČIČKY
T/ +420 596 709 111
E/[email protected]
závod Morava jih
Moravia-South Construction Office
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 428 811
E/[email protected]
sektor Cementobetonových
technologií
Concrete Technologies Sector
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 604 111 177
E/[email protected]
oblast Obalovny a lomy
Asphalt Plants and Quarries
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 867
závod Obalovny CZ
Obalovny CZ Construction Office
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 861
E/[email protected]
Obalovna Letkov, spol. s r. o.
Letkov 171, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 456 030
E/[email protected]
Jihočeská obalovna, spol. s r. o.
P. O. BOX 76 / Planá 76
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 450
Pražská obalovna Herink, s. r. o.
Herink 26
251 01 ŘÍČANY
T/ +420 323 617 416
E/[email protected]
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Kutnohorská 227, 500 04
HRADEC KRÁLOVÉ – PLAČICE
T/ +420 495 454 010
E/[email protected]
OMT – Obalovna
Moravská Třebová, s. r. o.
Borušov 1
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
T/ +420 461 619 761
www.omtsro.cz
Liberecká obalovna, s. r. o.
Hradecká 247
460 01 LIBEREC 33 – MACHNÍN
T/ +420 482 725 844
E/[email protected]
Silasfalt, s. r. o.
Štěpaňákova 693
719 00 OSTRAVA-KUNČICE
T/ +420 596 238 145
E/[email protected]
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Hněvotín 431, 783 47 HNĚVOTÍN
T/ +420 585 944 682
E/[email protected]
EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Londýnská 637/79a
460 01 LIBEREC XI – RŮŽODOL I
T/ +420 485 251 911
E/[email protected]
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o.
Hlinská 40, 011 18 ŽILINA
T/ +421 415 171 796
E/[email protected]
oblasť Slovensko
Slovak Operations
EUROVIA SK, a. s.
riaditeľstvo spoločnosti
Company Headquarters
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
E/[email protected]
www.eurovia.sk
EUROVIA Services, s. r. o.
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
E/[email protected]
závod Košice
Košice Construction Office
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 328
E/[email protected]
závod Prešov
Prešov Construction Office
Jelšová 24, 080 05 PREŠOV
T/ +421 517 733 433
E/[email protected]
závod Bratislava
Bratislava Construction Office
Pri trati 25a, 821 06 BRATISLAVA
T/ +421 240 203 720
E/[email protected]
závod Stred
Stred Construction Office
Medený Hámor 4A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
T/ +421 917 478 967
E/[email protected]
závod Operation
Operation Construction Office
Partizánska cesta 118/A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
T/ +421 907 786 048
E/[email protected]
závod Dopravné stavby
Dopravné stavby Construction
Office
Partizánska 681/26
058 01 POPRAD
T/ +421 527 721 911
E/[email protected]
závod Obaľovne
Obaľovne Construction Office
Halatova 2
058 01 POPRAD
T/ +421 908 774 139
E/[email protected]
UNIASFALT, s. r. o.
Šelpice 136, 919 09
T/ +421 902 986 327
E/[email protected]
Design a zlom | Design: Bison & Rose s. r. o.
Texty | Text: EUROVIA CS, a. s., Bison & Rose s. r. o.
Fotografie | Photographs: Adéla Bartoníčková, Peter Kovaľ, Jan Malý,
Martin Malý, Radek Mládenka, Petr Sznapka, archiv EUROVIA CS
Vydala | Published by: EUROVIA CS, a. s., 2015
Tisk | Printed by: ASTROPRINT, s. r. o.

Podobné dokumenty

Profil společnosti 2014

Profil společnosti 2014 heritage and expansion of the travel industry. EUROVIA CS workers built new roads, parking places, a square, access roads and sidewalks, and undertook park modifications. Work on revitalisation of ...

Více

Profil společnosti 2012

Profil společnosti 2012 Labem byl Světovou asociací pro

Více

Profil společnosti 2016

Profil společnosti 2016 hlavní stavbyvedoucí, závod Ústí nad Labem Project Manager, Ústí nad Labem Construction Office

Více

xxxlutz + möbelix praha 9 vysočany

xxxlutz + möbelix praha 9 vysočany Záměr představuje výstavbu obchodního domu s nábytkem XXXLutz + Möbelix. Nadzemní podlaží budou sloužit pro obchodní plochy a potřeby společností, v podzemní části objektu budou vybudovány garáže p...

Více

příručka technologa

příručka technologa armované betonové prvky i celé konstrukce. Běžné používání betonu se ke  konci 19. století stalo již běžnou záležitostí tisíců stavitelů, nicméně velké betonové stavby, nové technologie a nové teor...

Více

Přehled úprav v modulech

Přehled úprav v modulech Věstník ERIC 2011/10, © 2011 JERID, spol. s r. o.

Více

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví foto na titulní straně: Železniční tunel na trati Votice – Benešov u Prahy, Tomáš Malý

Více