Pavel Svoboda

Komentáře

Transkript

Pavel Svoboda
Srbsko čeká na členství v EU
27.června 2011
Pavel Svoboda
CzechTrade Bělehrad
DITTRICHOVA 21
128 01 PRAHA 2
ZELENÁ LINKA PRO EXPORT
800 133 331
[email protected]
WWW.CZECHTRADE.CZ
Srbsko
2
Předpoklady pro reálný optimismus
• Země pokračuje v proevropském kursu. Byl započet
ratifikační proces.
• Podána přihláška do EU.
• Prozatímní obchodní dohoda s EU.
• Bezvízový styk se zeměmi EU.
• 2010 nárůst obchodní výměny s ČR o 28%.
• 2011 I-III nárůst obchodní výměny s ČR 80%, celkem
127 mil. Eur. Vývoz z ČR 82 mil EUR, dovoz 45 mil. EUR
3
Proč exportovat do Srbska
4
•
•
•
Největší země západního Balkánu (7,4 mil. obyvatel).
Nejotevřenější společnost na Balkáně.
Postupné snižování celních poplatků na dovoz zboží z EU.
•
Domácí poptávku zvyšuje na 3 mil. srbských vystěhovalců, kteří každý rok
pošlou do Srbska okolo 5,5 miliard dolarů.
•
Dobré dopravní spojení.
•
Brána do dalších republik bývalé Jugoslávie.
•
Nákladovost srbských a českých firem se bude dlouhodobě vyrovnávat.
•
Růst ekonomiky spolu s přejímáním evropských standardů postaví Srbsko
před celou řadu výzev v oblasti výroby a úspory energií, ekologie atd. Bez
dovozu strojních zařízení a know how se Srbsko neobejde.
•
Uzavřena dohoda o zamezení dvojího zdanění a dohoda o ochraně a podpoře
investic.
Export do Srbska - bariéry
5
•
Obecný nedostatek finančních prostředků.
•
Nepříjemné jsou poměrně velké kursovní pohyby RSD.
•
Nutnost srbské certifikace.
•
Problematičnost veřejných zakázek.
•
Preference místních firem.
•
Časová náročnost jednání.
•
Necílevědomost
Příležitosti na srbském trhu
• Strojírenské obory
• Energie
• Zemědělství a potravinářství
• Subdodávky pro stavebnictví
• Infrastruktura
• Ekologie
6
Příležitosti na srbském trhu
• Subdodávky pro velké investiční projekty
- výstavba plynovodu Jižní tok
- koridor 10
- dostavba tepelných elektráren
- výstavba nových průmyslových závodů
• Subdodávky do stavebnictví, perspektivní bytová výstavba
• Subdodávky do automobilového průmyslu - Fiat předpokládá
výstavbu nové továrny až na 300 000 vozů v Kragujevci. Projekt
zpomalila odbytová krize a spolupráce s Chryslerem.
7
Dodávky a subdodávky do oblasti
energie a dalších technických oborů
• Energetika jako jediné odvětví zaznamenalo růst i v době
krize.
• Výroba i spotřeba energie je v Srbsku neefektivní.
• Relativně velké množství nevyužitých alternativní zdrojů.
• Brzy bude schválen zákon o povinném výkupu energie z
obnovitelných zdrojů.
• Nutnost modernizace řady průmyslových podniků a
technických zařízení
Veletrh „Tehnika“ květen 2012
Veletrh „Energetika“ 12.-14.10.2011
www.sajam.co.rs
8
Zemědělství a potravinářství
• Strojní zařízení a mechanizace
• Chovná zvířata – nedostatečné stavy k pokrytí vlastních
potřeb
• Velkým přínosem jsou české zkušenosti se vstupem do EU
79. Mezinárodní zemědělský veletrh
Nový Sad, květen 2012
www.sajam.net
9
Zemědělství a potravinářství
10
Subdodávky pro stavebnictví
• Stálý nedostatek bydlení v Bělehradě a dalších velkých
městech
• Výstavba rodinných domů prakticky jen individuálním
způsobem
• Z hlediska tepelné prostupnosti velmi nízká úroveň staveb.
Zanedbaný stávající bytový fond
38. Mezinárodní stavební veletrh
Bělehrad duben 2012
www.seebbe.com
11
Subdodávky pro stavebnictví
12
Dodávky a subdodávky – do oblasti
ekologie
• Zpracování a recyklace odpadu
• Rekultivace skládek
• Odstraňování ekologických škod v průmyslových objektech
• Voda
Veletrh „Ecofair“ 12.-14.10.2011
www.sajam.co.rs
13
Výrobky s velmi malou šancí na úspěch
• Potraviny
• Léky
• Oděvy a obuv
• Spotřební zboží nenáročné na výrobu
14
Proč investovat v Srbsku
• Dohoda o ochraně a podpoře investic mezi ČR a Srbskem.
• Finanční podpora investorů v Srbsku.
• Srbsko kromě relativně levné a vzdělané pracovní síly, bezcelního vývozu do zemí
jihovýchodní Evropy (CEFTA) ,Ruské federace a Běloruska a nejnižší daně ze zisku
v Evropě nabízí potenciálním investorům i finanční podporu.
• Investiční projekty z oblastí výroby mohou na základě rozhodnutí vlády Srbska z června
2007 konkurovat na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v případě, že
vznikne minimálně 50 nových pracovních míst a minimální hodnota investice dosáhne 1
až 3 miliónů .
• Na jedno nové pracovní místo může být přiděleno 2000 až 10000 EUR.
více informací na:
www.siepa.gov.rs
15
Přednosti investování v Srbsku
• Výhodná geografická poloha
• Relativně vzdělaná a levná pracovní síla
• Člen CEFTA ( 30 mil. )
• Ze strany unie přiznán od 1.května 2010 status domácího výrobce.
• Dohoda s Ruskou federací a Běloruskem o svobodné výměně zboží.
• Nízké daně
• Daň z přidané hodnoty je v Srbsku 18%. Daň ze zisku 10%. Daň
z nemovitostí, jejichž vlastníkem je právnická osoba 0,40%. U fyzických osob
se tato částka pohybuje podle základu daně od 0,40% do 3%.
• Zaměstnanci
• Sociální pojištění 11%, zdravotní 6,15% daň z příjmu 12%
• Více na www.mfin.gov.rs
16
Investování v Srbsku – bariéry
•
Řada objektů je zatížena ekologickými škodami, které zatím
nikdo neřeší, v budoucnosti však mohou být velkým problémem.
•
Praktická nemožnost odkoupit státní půdu.
•
Kvalitní firmy byly již privatizovány, často se prodává jen podíl
ve firmě a kupující je smluvně vázán k velkým investicím,
zachování počtu pracovních míst, charakteru výroby apod.
Agentura pro privatizaci
www.priv.rs
17
Vstup na srbský trh
• Často velmi dlouhodobý proces, nutná trpělivost.
• Osobní jednání.
• Pozitivní přístup nezbytný.
• Nutnost být viděn – je dobré se účastnit veletrhů, navštěvovat obchodní
partnery.
• Nejednat za zády srbského partnera s eventuálním druhým partnerem
(informace se rychle šíří často i do dalších republik)
•
•
Marketing je důležitý jako v jiných zemích.
„Modernost“místní partnerské firmy neznamená vždy záruku prodejního
úspěchu.
•
•
•
Vaše reference v zemi je výrazný prodejní argument.
Nadsazená cena je brána jako velmi neseriózní jednáni.
Materiály v srbštině jsou jednoznačným plusem.
• U státních zakázek velmi zvyšuje naději na úspěch pokud využijete služeb
srbských firem či některé díly necháte vyrobit přímo v Srbsku.
18
Příprava na obchodování se srbskou
firmou
• Zajímavé a přehledné propagační materiály nejlépe v
srbštině.
• Internetové stránky v anglickém jazyce
• Ceníky – EUR (EXW, event. DDU, DDP)
• KOMUNIKACE (průběžná, potvrzující dlouhodobý zájem o
trh)
• To, že Vám neodpoví neznamená hned nezájem.
Korespondenci v pravidelných intervalech opakujte, vždy s
novou informací.
• Schůzky domlouvejte 3-4 týdny dopředu ve vhodných
termínech
• Nenadsazujte ceny v nabídce ( nadsazení ceny se bere
jako neseriózní jednání )
• Připravte se na osobní jednání zakončené pozdním
obědem
• Obrňte se trpělivostí.
19
Doporučený postup pro vstup na srbský
trh
• Společná prezentace s příbuznými českými firmami na
významném veletrhu prezentující sílu České republiky v
rámci daného oboru.
• Máte li na srbském trhu českou konkurenci snažte se s ní
domluvit předem.
• Budovaní dobrého jména musí být jedním z klíčových
strategických cílů Vašeho působení v Srbsku.
• V řadě oborů se neobejdete bez srbského partnera.
20
S čím se také setkáte...
• V posledních letech narostl počet firem v druhotné platební
neschopnosti.
• Při plánování služební cesty nezapomeňte, na pravoslavné,
případně i islámské svátky.
• K velkolepým plánům potenciálních partnerů přistupujte střízlivě.
21
Nejčastěji poptávané služby
•
•
•
•
vyhledání obchodních kontaktů
ověření zájmu o výrobek
organizace jednání
asistence při jednání
konkrétní typ služby vyplyne z komunikace s klientem –
individuální přístup
22
Při exportu a investování s námi spolupracují
23
Příklad úspěšně realizované poptávky
Poptávka na vývěvy
Kontakt s ZK Bělehrad
Ve spolupráci s CT Praha vyhledání výrobce
Kontakt s výrobcem, pomoc při komunikaci
(poptávající hovořil pouze srbsky)
 Realizace




24
Srbsko a fondy IPA
Srbsko jako země, která ještě nebyla přijata za
kandidáta členství může čerpat finanční
prostředky jen ve dvou oblastech:
Pomoc při transformaci (Support in the transition
process)
Přeshraniční spolupráce (Regional and cross border
cooperation)
Praxe není tak striktní přesto omezené možnosti.
Veškeré tendry v anglickém jazyce na:
www.europe.rs
25
Srbsko a fondy IPA
2011
201,879 mil EUR (Rozvoj institucí cca 189 mil., přeshraniční spolupráce
cca 12mil.)
2012
205,899 mil. EUR
2013
214,731 mil. EUR
Pokud Srbsko získá kandidátský status a zavede evropský systém
organizace veřejných zakázek může získat pro:
Místní rozvoj 60-70 mil. EUR
Rozvoj lidských zdrojů 20 mil. EUR
Zemědělství 20 mil. EUR
26
Důležité odkazy
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Srbská hospodářská komora, Resavska 13-15, 11 000 Beograd, Srbsko
www.pks.rs
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA
Srbská organizace, která nabízí podobné služby jako CzechInvest a CzechTrade.
Vlajkovićeva 3/V, 11 000 Beograd
Srbsko
Tel: 00 381 11 33 98 550
www.siepa.gov.rs
UPRAVA CARINA ( Celní správa )
Bul. Zorana ĐinĎića 155
Tel: +381 11 26 93 317
www.upravacarina.rs
27
Důležité odkazy
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Obdoba našeho živnostenského úřadu. Na stránkách úřadu lze nalézt řadu informaci o srbských
firmách.
Trg Nikole Pašića 5/IV, 11 000 Beograd
Srbsko
Tel: + 381 11 33 31 400
www.apr.gov.rs
NARODNA BANKA SRBIJE
Srbská národní banka. Na jejích internetových stránkách lze nalézt základní informaci o finančním
stavu srbských firem.
Nemanjina 17, 11 000 Beograd
Tel: +381 11 3338 000
www.nbs.rs
Portál s výběrovými řízeními ze Srbska, Černé Hory, Makedonie, Kosova, BaH, Chorvatska
a Slovinska
www.nabavke.com
28
Kontakt na nás
CzechTrade Bělehrad
Pavel Svoboda
Yu Biznis Centar, Bulevar M. Pupina 10i /212, 11 070 Beograd
Tel./Fax:+381 11 212 33 91 Mobil: +381 64 030 40 69
E-mail: [email protected]
29
Děkuji za pozornost
a těším se na vaše dotazy
CZECHTRADE
DITTRICHOVA 21
128 01 PRAHA 2
ZELENÁ LINKA PRO EXPORT
800 133 331
[email protected]
WWW.CZECHTRADE.CZ
Pavel Svoboda

Podobné dokumenty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ŽÁDOST O PŘISTOUPENÍ

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ŽÁDOST O PŘISTOUPENÍ – daňové identifikační číslo, pokud zastupující člen je plátcem DPH, jinak IČO nebo rodné číslo, – adresa sídla u právnických osob, trvalého pobytu a místa podnikání u fyzických osob, u osob se síd...

Více

25 5121

25 5121 05 Uvedou se rámcově činnosti, které žadatel vykonává nebo zamýšlí vykonávat v tuzemsku a které jsou v tuzemsku předmětem daně. 06 Uvede se kalendářní měsíc a rok. 07 Uvede se den, měsíc a rok. 08 ...

Více

Prezentace CzechTrade

Prezentace CzechTrade Srbsko z pohledu českého exportu - pozitiva 1. března 2012 udělen status kandidáta členství v EU Prozatímní obchodní dohoda s EU. Většina průmyslových výrobků z EU od 1 .1. 2013 bez cla 21. ledna ...

Více

Souhrnná teritoriální informace Srbsko

Souhrnná teritoriální informace Srbsko do 90 dnů s platností od 31. 5. 2003 - i pro tranzitní cesty. Bezvízový režim je bez jakýchkoli dalších vstupních poplatků. Od 12.6.2010 mohou občané ČR a dalších států EU vstupovat do RS i na obča...

Více

10 zásad poctivého a úspěšného podnikatele

10 zásad poctivého a úspěšného podnikatele Mít všeobecný přehled a umět se podívat na svůj byznys z nadhledu, je um hodný opravdových vůdců. Na vrchol Vás nedovede nic jiného než nepřetržitá snaha o zlepšování. Těšte se, až přijde okamžik, ...

Více

O nohách 17.4.2015

O nohách 17.4.2015 Předem děkujeme, že pozorně čtete následující pokyny. 1. Zarezervujte si místo online na http://tinyurl.com/o-nohach-17-4 nebo na tel.: 777 980 996 (recepce CKP Sámova). Zde zadejte Vaše jméno, kon...

Více

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE SKUPINY ŽÁDOST O

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE SKUPINY ŽÁDOST O – adresa sídla u právnických osob, trvalého pobytu a místa podnikání u fyzických osob, u osob se sídlem v zahraničí také místo podnikání v České republice. 06 Uvede se datum, ke kterému skupina žád...

Více