CNC, CNC-P, CNC-hobby. 16. a 17. července 2016.

Transkript

CNC, CNC-P, CNC-hobby. 16. a 17. července 2016.
„SOUTĚŽE PODKOVY“, O. P. S. (MV 0074).
51. ROČNÍK SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
KVALIFIKAČNÍ KOLO - HUMPOLEC - 16. A 17. ČERVENCE 2016.
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz (uzávěrka 7. 7. 2016).
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
1.1.
Základní informace:
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
CNC, CNC-P, CNC-hobby.
716V1.
KVALIFIKAČNÍ KOLO 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
„SOUTĚŽE PODKOVY“, O.P.S. HUMPOLEC (MV 0074).
Adresa: Školní statek, Dusilov 384, 396 01 HUMPOLEC
E-mail: [email protected]
http://www.zlatapodkova.cz
1.1.5. Spolu pořadatelský subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:
1.2.
HUMPOLEC, areál Školního statku DUSILOV.
SOUTĚŽE JSOU PŘÍSTUPNÉ JEZDCŮM A KONÍM DLE PODMÍNEK UVEDENÝCH VE
STATUTU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2016. PRO SOUTĚŽE STUPNĚ „L“ A
VÝŠE MUSÍ BÝT SPLNĚNY PODMÍNKY DLE ČL. 520 PRAVIDEL VŠESTRANNOSTI.
Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Ředitel OV závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Asistent TD:
Stavitel tratí / parkurů:
Správce parkuru:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Zdravotní služba služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:
Technické zabezpečení:
1.3.
16. a 17. července 2016.
Ing. Jan Mácha, tel.: 775 988 011
Ing. Jiří Klubal, tel.: 721 050 295, mail: [email protected]
Ing. Jiří Klubal, tel.: 721 050 295, mail: [email protected]
Ing. Jiří Klubal, tel.: 721 050 295, mail: [email protected]
Věra Fišarová (C 1010).
Ing. Květa Mošnová (C 1056), Ing. Antonín Klauz (B 0035),
Bohuslav Šubr (C 1048), Zdeněk Bambuch (V 0360),
Jana Kotvová (G 2392), Jan Tvarůžek (F 0485).
Jan Tvarůžek (F 0485).
Zdeněk Ságl (C 1005).
Pavlína Sůrová (F 0565).
Zdeněk Kusý (F 0268).
Pavel Příhoda.
Ing. Patrik Sukdolák (C 1035), Zdeněk Němec (C 1006).
Jaroslav Grodl.
Jana Bambuchová (V 0077).
CHIRMED s.r.o., Záchranná služba.
MVDr. Petr Pejchal, tel.: 602 383 323.
František Kocourek, tel.: 605 810 837.
Jitka Beranová, tel.: 724 722 472.
Technické parametry:
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:
Drezurní zkouška – obdélník pískový i travnatý.
Terénní zkouška – povrch travnatý.
Skoková zkouška – povrch travnatý, cca 100 x 60 m.
Velký prostor – povrch travnatý.
dne 15. 7. 2016 je opracoviště otevřené od 16:00 do 20:00 hodin.
Provozní doba na další dny bude oznámena na technické poradě.
1
„SOUTĚŽE PODKOVY“, O. P. S. (MV 0074).
51. ROČNÍK SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
KVALIFIKAČNÍ KOLO - HUMPOLEC - 16. A 17. ČERVENCE 2016.
2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH.
2.1. Uzávěrka přihlášek:
dne 7. 7. 2016 do 23:59 hodin.
dne 7. 7. 2016 do 23:59 hodin.
Uzávěrka objednávek ustájení:
2.2. Přihlášky:
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody).
2.3. Prezentace:
15. 7. 2016 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři závodů na ŠS.
2.4. Technická porada:
15. 7. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti na ŠS.
2.5. Časový rozvrh:
Ustájení od:
Pátek
15.7.2016 Od 12:00 hodin.
Přejímka koní – čl. 524.1. Pátek
15.7.2016 12:00 - 18:00 hodin.
Prezentace
Pátek
15.7.2016 15:00 - 18:00 hodin.
Technická porada
Pátek
15.7.2016 Od 19:00 hodin.
Prohlídka tratí
Sobota
16.7.2016 Od 8:00 hodin.
Start do drezurní zkoušky Sobota
16.7.2016 Od 8:00 hodin.
Start do skokové zkoušky Sobota
16.7.2016 Od 8:40 hodin.
Start do terénní zkoušky
Neděle
17.7.2016 Od 8:00 hodin.
Dekorování
Neděle
17.7.2016 V časech oznámených na technické poradě.
Pořadí soutěží pro jednotlivé zkoušky bude oznámeno na technické poradě.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového rozvrhu !!!
2.6. Sekretariát závodů:
pracuje –
Dne 15. 7. 2016
od 15:00 do 20:00 hodin v kanceláři závodů na Školním statku.
Dne 16. – 17. 7. 2016 v kanceláři závodů pod věží rozhodčích na závodišti.
Od – Do: Vždy půl hodiny před a půl hodiny po ukončení denního programu.
2.7. Další důležité informace:
Otevření tratí terénních zkoušek k prohlídce – sobota, 16. 7. 2016 v 8:00 hodin.
3. PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KOL SOUTĚŽÍ.
Soutěže jsou jednokolové.
4. SOUTĚŽE, STARTOVNÉ A CENY.
POSTUPOVÉ SOUTĚŽE:
4.1. ZLATÁ PODKOVA – CNC 1*. DREZURNÍ
4.2. STŘÍBRNÁ PODKOVA – „L“. DREZURNÍ
ZKOUŠKA:
ZKOUŠKA:
4.3. BRONZOVÁ PODKOVA – „ZL“. DREZURNÍ
JAKO
SOUČÁST SOUTĚŽE
(HODNOCENÍ
ZKOUŠKA:
CN 4/14.
BP JE VYPSÁNA SOUTĚŽ „STYL JEZDCE“ V TERÉNNÍ
PŘÍLOHY L ODST.1, PRAVIDEL VŠESTRANNOSTI).
ZKOUŠKA:
4.5. SOUTĚŽ PONY – „L PONY“. DREZURNÍ
SOUČÁST SOUTĚŽE
(HODNOCENÍ
CN 6/14.
ČÁSTI SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI.
DLE
4.4. SOUTÉŽ NADĚJÍ – „ZL“. DREZURNÍ
JAKO
FEI 1* A 2015.
L
DLE
ZKOUŠKA
PONY JE VYPSÁNA
PŘÍLOHY L
5.
TI LETÍ
2015.
CN 2/14.
SOUTĚŽ „STYL JEZDCE“ V TERÉNNÍ
PRAVIDEL VŠESTRANNOSTI).
ODST.1,
2
ČÁSTI SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI.
„SOUTĚŽE PODKOVY“, O. P. S. (MV 0074).
51. ROČNÍK SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
KVALIFIKAČNÍ KOLO - HUMPOLEC - 16. A 17. ČERVENCE 2016.
NEPOSTUPOVÉ SOUTĚŽE:
4.6. SOUTĚŽ „ZL“. DREZURNÍ
ZKOUŠKA:
CN 4/14.
4.7. SOUTĚŽ „ZK“. DREZURNÍ
ZKOUŠKA:
CN 2/14.
4.8. SOUTĚŽ „ZK“-HOBBY. DREZURNÍ
ZKOUŠKA:
CN 2/14.
4.9. SOUTĚŽ PONY ZL – BENJAMIN CUP - DREZURNÍ ZKOUŠKA CN 2/14.
JAKO SOUČÁST SOUTĚŽE ZL PONY - BENJAMIN CUP - JE VYPSÁNA SOUTĚŽ „STYL
VŠESTRANNOSTI. (HODNOCENÍ DLE PŘÍLOHY L ODST.1, PRAVIDEL VŠESTRANNOSTI).
JEZDCE“ V TERÉNNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
STARTOVNÉ A CENY DO SOUTĚŽÍ:
SOUTĚŽ
ZP
SP
BP
BP – styl jezdce
SN
PONY L
Pony - styl jezdce
ZL
ZK
ZK-hobby
Benjamin cup
BC – styl jezdce
STARTOVNÉ
700,- Kč
600,- Kč
500,- Kč
--500,- Kč
500,- Kč
--500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
---
CENY CELKEM
15.000,- Kč
10.000,- Kč
6.000,- Kč
2.500,- Kč
6.000,- Kč
ROZDĚLENÍ CEN
5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000.
3.300, 2.700, 2.100, 1.000, 900.
2.000, 1.500, 1.000, 800, 700.
500, 500, 500, 500, 500.
2.000, 1.500, 1.000, 800, 700.
VĚCNÉ CENY CELKEM V HODNOTĚ 4.000,- Kč. (rozděleno pro 5 umístěných).
2.500,- Kč
500, 500, 500, 500, 500.
4.000,- Kč
1.300, 900, 700, 600, 500.
2.000,- Kč
900, 600, 500.
VĚCNÉ CENY CELKEM V HODNOTĚ 2.000,- Kč. (rozděleno pro 3 umístěné).
VĚCNÉ CENY CELKEM V HODNOTĚ 4.000,- Kč. (rozděleno pro 5 umístěných).
2.500,- Kč
500, 500, 500, 500, 500.
5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ.
5.1.
Předpisy:
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.2.
Veterinární předpisy:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, Statutem Seriálu závodů Zlatá podkova 2016.
(viz. např. www.zlatapodkova.cz) a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126.
Ceny budou udíleny dle bodu 4. tohoto rozpisu.
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
Sázky nejsou povoleny.
Koně musí být vybaveni veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat
předepsané náležitosti platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 6 měsíců.
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení
koní do příchodu veterinárního lékaře.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
Podmínky účasti, kvalifikace:
viz. bod 1.1.8.
3
„SOUTĚŽE PODKOVY“, O. P. S. (MV 0074).
51. ROČNÍK SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
KVALIFIKAČNÍ KOLO - HUMPOLEC - 16. A 17. ČERVENCE 2016.
6. OBECNÉ INFORMACE.
6.1. Odpovědnost pořadatele:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP čl.
118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka /
přihlašovatel.
6.2. Informace pro majitele psů:
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců
v kolbišti a opracovišti !
6.3. Ustájení:
zajišťuje pořadatel od 15. 7. 2016 do 17 .7. 2016.
na základě závazné objednávky .
Ustájení je v mobilních boxech. Cena ustájení (včetně steliva) činí 1.600,- Kč/kůň a pobyt.
V ceně je započítána elektrická přípojka.
Seno v ceně 100,- Kč/den možno dokoupit po dohodě předem – ing. Jiří Klubal, tel.: 721 050 295.
Uzávěrka objednávek ustájení: ZÁROVEŇ S PŘIHLÁŠKOU. (7. 7. 2016).
OBJEDNÁVKA BOXŮ VČETNĚ ÚHRADY DO 7. ČERVENCE 2016 !!!!!!
Č. ÚČTU: 621891379/0800.
VARIABILNÍ SYMBOL: 16072016
DO POZNÁMKY UVEĎTE PROSÍM JMÉNO KONĚ.
BOXY BUDOU REZERVOVÁNY, JEN POKUD BUDOU PŘEDEM ZAPLACENY !!
ZASLÁNÍM PŘIHLÁŠKY (DO 7. ČERVENCE 2016) S OBJEDNÁVKOU A ZAPLACENÍM BOXŮ SOUHLASÍTE
S NÁSLEDUJÍCÍMI STORNO PODMÍNKAMI:
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY BOXU DO 12. ČERVENCE 2016 – STORNO POPLATEK 50%.
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY BOXU PO 12. ČERVENCI 2016 – STORNO POPLATEK 100%.
6.4. Ubytování, elektrické přípojky:
Ubytování:
Město Humpolec – viz. např. www.infohumpolec.cz
Domov mládeže ČZA - v ceně cca 280,- Kč osoba/noc.
(Nutno dohodnout předem – ing. Jiří Klubal, tel.: 721 050 295.
Elektrické přípojky:
viz bod 6.3.
6.5. Ostatní služby:
6.5.1. Zdravotní služba:
6.5.2. Veterinární služba:
6.5.3. Podkovářská služba:
6.5.4. Občerstvení, stravování:
uvedena v bodě 1.2. (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu.
zajištěna proti úhradě.
zajištěna proti úhradě.
zajištěno v areálu závodiště po celý den.
Možnost i město Humpolec – viz např. www.infohumpolec.cz
6.5.5. Parkování přepravníků na koně: asfaltové plochy v areálu Školního statku zdarma.
6.5.6. Parkování diváků:
travnaté plochy za tribunami závodiště.
7. PARTNEŘI ZÁVODŮ.
8. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA.
Rozpis schválil:
Úprava rozpisu:
Dne:
Dne:
12. 5. 2016.
1. 7. 2016.
Za OV ČJF VYSOČINA, František HÁVA.
Za OV ČJF VYSOČINA, František HÁVA.
4

Podobné dokumenty

Statut 51. ročníku Seriálu závodů Zlatá podkova

Statut 51. ročníku Seriálu závodů Zlatá podkova ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA JSOU SOUTĚŽE VE VŠESTRANNOSTI A SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ. JE ORGANIZOVÁNO TŘINÁCT KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE SOUTĚŽE. MIMO

Více

Kvalifikační kolo ZP - Humpolec Drez. Zlatá podkova

Kvalifikační kolo ZP - Humpolec Drez. Zlatá podkova Kvalifika ní kolo ZP - Humpolec Závod íslo: Datum: Po ádá:

Více

Rozpis - stáj Václav

Rozpis - stáj Václav 4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní pr...

Více

Rozpis HOBBY SOUTĚŽÍ

Rozpis HOBBY SOUTĚŽÍ 6.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka 3. 7. 2015 6.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 6.4. Parkování vozidel a přepravníků koní na vyhrazeném parkovišti 6.5. Veškeré náklady spojené s účastí na...

Více

Rozpis drezurních závodů CDN Český drezurní pohár Kriterium

Rozpis drezurních závodů CDN Český drezurní pohár Kriterium 5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní pr...

Více

Zlatá Podkova 2013

Zlatá Podkova 2013 – Byl schválen návrh aby při finále ZP rozhodovali drezurní zkoušku všestrannosti tři rozhodčí. – Byl dán podnět k provedení oficiální analýzy důvodů proč domácí jezdci stále více startují na závod...

Více

416K1 ke stáhnutí v PDF

416K1 ke stáhnutí v PDF 5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 5.1.5. Sázky nejsou povoleny.

Více

rozpis jezdeckých závodů

rozpis jezdeckých závodů 4) Veterinární předpisy Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS OVS v roce 2015.

Více

Rozpis - BertHall.cz

Rozpis - BertHall.cz 3.2. Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2016 Uzávěrka konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení poslední soutěže v daný den. 3.3. Prezentace: kancelář jezdeckého areálu dle časo...

Více

Pasecký distanční dostih, 11. ročník, 1. října 2016 Rozpis dostihu

Pasecký distanční dostih, 11. ročník, 1. října 2016 Rozpis dostihu 5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 5.2. Veterinární předp...

Více