co je ženská obřízka?

Komentáře

Transkript

co je ženská obřízka?
FEMALE GENITAL
MUTILATION
(Ženská obřízka)
WWW.CENTRUMNAROVINU.CZ
KLÍČOVÉ OTÁZKY
1. Co je to ženská obřízka?
2. Proč se provádí?
3. Existuje vztah mezi ženskou obřízkou a
postavením ženy v patriarchální
společnosti?
4. Ženská obřízka jako globální problém?
5. Lze ženskou obřízku vymýtit?
CO JE ŽENSKÁ OBŘÍZKA?
-
-
ŽENSKÁ OBŘÍZKA:
zmrzačující praktika
odstranění částí nebo
všech zevních
ženských pohlavních
orgánů
ve věku od 4 – 12 let,
i později
iniciační rituál
KLASIFIKACE ŽENSKÉ OBŘÍZKY
1. SUNNA/KLITORIDOTOMIE
odstranění předkožky, špičky, části nebo celého klitorisu
2. KLITORIDEKTOMIE/ RESEKCE/ EXCISE
odstranění části nebo celého klitorisu části nebo celých
malých stydkých pysků
3. INFIBULACE/ FARAONSKÁ OBŘÍZKA
odstranění klitorisu, přilehlých malých a velkých stydkých
pysků, ponechá se jen malý otvor velikosti hlavičky sirky
pro odtékání moči a menstruační krve
ZÁKROK A JEHO NÁSLEDKY
•
GÁBILA
•
NEGATIVNÍ FYZICKÉ A PSYCHICKÉ JEVY
- okamžité
- přechodné
- pozdní
- pohlavní styk
- porod
- sexuální problémy
KDE A KOLIK?
• 130 miliónů ve
40 zemích světa,
(6000 denně, 4 za
minutu) zj. v
Africe (29 zemí)
• Sunna: Afrika,
Střední východ
• Klitoridektomie
viz obr.
• Infibulace: zj.
Súdán,
Somálsko
PROČ SE PROVÁDÍ?
1. HISTORICKÝ EXKURZ
- náboženství
- primitivní kmenová tradice
2. „OSPRAVEDLNĚNÍ“
- od praktikujících
3. JAKÁ JE SKUTEČNOST?
ŽENSKÁ ROLE V
PATRIARCHÁLNÍ SPOLEČNOSTI
• RITUÁL
PODŘÍZENOSTI
• STATUS AFRICKÉ
ŽENY
Dva filozofické
přístupy
Máme tolerovat a respektovat v rámci
relativistického přístupu k různým kulturám a
civilizacím praktiku, která má neodstranitelné
důsledky?
Bojovat všemi prostředky ve jménu globálního
civilizačního pokroku a ve jménu univerzálně
pojímaných lidských práv?
ŽENSKÁ OBŘÍZKA
A SOUČASNOST
• GLOBÁLNÍ PROBLÉM?
• IMIGRAČNÍ POLITIKA
• EGYPT, KEŇA, SÚDÁN, USA, ŠVÉDSKO
VELKÁ BRITÁNIE, NĚMECKO, DÁNSKO,
ČESKÁ REPUBLIKA
BOJ PROTI ŽENSKÉ OBŘÍZCE
Tradice silnější než zákon!
Mezinárodní organizace: WHO, UNHCR, UNICEF,
UNFPA, V-DAY, RAINBO, NOCIRC, OSN, HRW,
Terre des Femmes, Amnesty International, For
Africa, Tostan ...
EU: Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, r. 2008
Rokem mezikulturního dialogu
Ostatní NNO: Nesehnutí Brno, Asante Kenya,
Poradna pro uprchlíky, Organizace pro pomoc
uprchlíkům, Český helsinský výbor, R-R …
Dokumenty: Znamení, Josefina, NIMA,
MOOLAADÉ, Na ten den nikdy nezapomenu
výstavy, výzkumy, vzdělávací programy
„Zkuste rozřezat genitál jediného
muže a pak ho zašít a zaručuji vám
že tyhle praktiky skončí.“
(W. Dirieová)

Podobné dokumenty

frfv návrh projektu

frfv návrh projektu 6. Zamezit šíření obscénních a pornografických materiálů ve společnosti. FRFV, coby pro-rodinná organizace, vnímá problematiku ženské obřízky jako problém týkající se rodiny a rozhodla se proto spo...

Více