Program_Eskapady2009 - Kulturní centrum Meandr

Komentáře

Transkript

Program_Eskapady2009 - Kulturní centrum Meandr
.
Kino AERO
english with czech subt.
|1977|
dir. L. Hallström
Pořadatel
XVII. Zakončení přehlídky – 30.let
od uvedení filmu do českých kin
ABBA ve filmu
Příběh o reportérovi, který se snaží udělat rozhovor s členy hudební skupiny během jejího turné
po Austrálii. Stal se tak záznamem nesmrtelných
písní skupiny, ale i pohledem do zákulisí a výpovědí o fenoménu jménem ABBA.
Režisér později natočil ceněné filmy Můj život
jako pes a Pravidla moštárny. Film byl do naší distribuce uveden v roce 1979 a slavil velký úspěch.
Když však měl být později uveden v Československé televizi byl na poslední chvíli stažen, protože
skupina podpořila polskou Solidaritu. Uvedena
bude původní širokoúhlá kopie s českými titulky.
režie: Lasse Hallström
hrají: Robert Hughes, skupina ABBA, manažer
skupiny Stig Andersson a další.
XVII. Finishing the Show – 30th anniversary
of the Czechoslovak premiere
ST | WE
25.11.
Měst­­ská
knihovna
v Praze
Malý sál / Small hall
Klub
Unijazz
ABBA:The Movie
A simple story about a reporter which tries to make an interview with members
of this popular music band during its Australia tour. The movie is in particular
the record of many immortal band hits, but nevetherless, also the look
in the backstage as well as the insight into the phenomena called ABBA.
The director became later famous with his prised movies My Life as a Dog
and The Cider House Rules. Abba: The Movie had the Czechoslovak premiere
in 1979. The later planned TV screening was cancelled due to the band’s support of the Polish „Solidarnosc“. Our show will present the original widescreen,
Czech subtitled copy.
Director: Lasse Hallström
Cast: Robert Hughes, ABBA, Stig Andersson (band manager) etc.
20.00 | A. Kráva /
The Cow
V žáru moci /
In the Heat of the
Power
Kino
MAT
ČT | TH
26.11.
11.00 | A. Panenství /
Virginity
Malý sál / Small hall
20.00 | A. Zánik
samoty Berhof /
End of the Lonely
Farm Berhof
Malý sál / Small hall
PÁ | FR
27.11.
17.30 | A. Trápení /
Suffering
Velký sál / Large hall
SO | SA
28.11.
15.00 | A. Naše
bláznivá rodina /
Our Crazy Family
Malý sál / Small hall
NE | SU
29.11.
PO | MO
30.11.
ÚT | TU
1.12.
ST | WE
2.12
20.00 | B. Na laně /
On the Tightrope
Velký sál / Large hall
Osadní 26
170 00 Praha 7
Tel.283 871 668
„6. filmová přehlídka pro informaci a osvěžení paměti“
Malý sál / Small hall
17.30 | A. Morgiana /
20.00 | A. Noc
Morgiana
20.00 | A. Smuteční
nevěsty / The Nun’s
Malý sál / Small hall
Night
slavnost / Funeral
20.00 | A. Dita Saxová /
Ceremony
Dita Sax
Velký sál / Large hall
Kulturní Centrum Meandr, obč. sdružení
Zdeněk Kovář 602 330 547
Martin Plitz 777 064 346
www.kcmeandr.cz
[email protected]
17.30 | A. Křik /
The Cry
Adresy:
Kino MAT
Karlovo náměstí 19
120 00 Praha 2
tel.224 915 765
www.mat.cz
Malý sál / Small hall
20.00 | B. Večer filmových lahůdek na
téma dospívání /
The Evening of Film
Titbits
on the Theme
of Adolescence
Kino AERO
18.00 | D. Komu tančí
Havana /
For Whom Havana
Dances
18.00 | D. Maratón /
The Marathon
18.00 | D. Atomová
katedrála /
Atomic Cathedral
Biskupcova 31
13000 Praha 3
tel. 271 771 349
www.kinoaero.cz
Městská knihovna
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel. 222 113 377, 222 113 425
www.mlp.cz
rezervace: http://lu.mlp.cz
Unijazz, o.s.
Jindřišská 5, 110 00, Praha 1
tel. 222 24 09 01
e-mail:[email protected]
www.unijazz.cz
Sekce - legenda
Kino
AERO
18.00 | C. Bloudění /
Searching
20.30 | ABBA
ve filmu /ABBA:
The Movie
Zakončení přehlídky /
Finishing the Show
2009
2009
2009
2009
20.30 | 96'
A - Film a Literatura
B - Film a Mládež
C - Pocta kameramanovi Janu Čuříkovi
D - Hity totality
”6th film seminary for information
and memory refreshment“
25.11.
–2.12.
Kino Mat
Kino AERO
Městská
knihovna
Klub Unijazz
8denní retrospektivní přehlídka vybraných filmů domácí kinematografie, v několika informativních sekcích, s krátkými
úvody a pouze na filmových kopích.
Sekce:
Pocta kameramanovi
Janu Čuříkovi
Film a Mládež
Film a Literatura
Hity totality
» proje
» angli kce z filmov
» úvod cké titulky / ých kopií
tlumoč
» vstup y, hosté
e ní
né 6 0
–
(Unijaz
z zdarm90 Kč
a)
V nekomerční přehlídce se promítnou filmy režisérů
K. Kachyni, J. Niubóa, O. Vávry, J.Svobody, J. Valáška, J.Herze,
A. Moskalyka, J. Jireše, Z. Sirového, I.Nováka, A. Máši, J. Čuříka,
V. Čecha, J. Balíka a švédského režiséra Lasse Hallströma.
Akci finančně podpořili:
Magistrát hl.města Prahy
Partneři:
Městská knihovna v Praze, Národní filmový archiv,
Ateliéry Bonton Zlín, Kino Mat, Kino Aero,
Klub Unijazz.
Pořadatelem je:
Kulturní Centrum Meandr Praha 7, obč. sdružení
Program.indd 1
11/18/09 12:01 PM
ST I WE 25. 11. 2009
20.00 | 87'
|1992|
Měst. knihovna
engl. subt.
dir. K. Kachyňa
I.A Kráva
Horská samota na počátku 19. století, podivínský
mladík Adam těžce zápasí s nelehkým téměř sisyfovským životním údělem. Lidé jsou zde závislí
na přírodě a jejich vůle k životu tu prochází každodenní tvrdou zkouškou. Minimalistický, syrový, ale velmi působivý film získal řadu domácích
i zahraničních ocenění.
Námět: Jan Procházka
Hrají: Radek Holub, Alena Mihulová,
Valerie Zawadská, Antonín Molčík
V žáru moci
I.A The Cow
In the Heat of the Power
A documentary film of the TV-series The Premature Deaths about Jan Procházka,
the writer, screenwriter and notable exponent of Prague Spring in 1968.
Director: Jordi Niubó, 2001, 52 min.
ČT | TH 26. 11. 2009
Měst. knihovna
engl. subt.
|1937|
dir. O. Vávra
II.A Panenství
Mladá žena se provdá za bohatého muže,
aby získala peníze pro svého nevyléčitelně nemocného milence. Režisér Vávra převzal režii
po zemřelém Josefu Rovenském a přivedl na filmové plátno dvě velké ženské hvězdy naší předválečné kinematografie.
Film byl uveden na VI. MFF v Benátkách
v roce 1938.
Námět: Marie Majerová
Hrají: Lída Baarová, Ladislav Boháč,
Zdeněk Štěpánek, Adina Mandlová
II.A Virginity
A young woman marries a rich man to secure money for her incurable lover.
Otakar Vávra took directing over of the film, in which stared two woman
stars of pre-war Czechoslovak cinematography, from Josef Rovenský
after his death. The film took part at the 5th Venice IFF in 1938.
Story: Marie Majerová
Cast: Lída Baarová, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, Adina Mandlová
20.00 | 98'
Měst. knihovna
engl. subt.
|1983|
dir. J. Svoboda
Program.indd 2
VI.B On the Tightrope
The residents of lonely mountain hamlet are terrorized by a small group of Werwolfs, shortly after the end of World War 2. The nun Salome brings here everything but mercy. The conflict is conceived as the analysis of an edge situation
and the uncompromising character study as well. This icy and gloomy movie
belongs to the best efforts of the Czechoslovak 80s cinematography.
Story: Vladimír Körner
Cast: Jana Brejchová, Milan Kňažko, Marek Probosz, Evelyna Steimarová
A sort of Czech-style of the Rebel Without a Cause. The story of an youngster
from disrupted family which has discovered in the Kladno steelworks his meaning
of life.
Story: Jan Procházka
Cast: Ladislav Jánský, Evelyna Steimarová, Jiří Bednář, Nina Popelíková
NE | FR
PÁ
SU 27.
30.11.
11.2009
2008
17.30 | 81'
Dokument o spisovateli, scénáristovi a předním
protagonistovi Pražského jara 1968
Janu Procházkovi z TV cyklu Předčasná úmrtí.
Režie Jordi Niubó, 2001, 52 min.
A mountain hamlet, at the beginning of 19th century. The weird youngster
Adam struggles with his bitter, almost Sisyphus’s fate. Living in harsh highland is
everyday-test of people’s will to life. Minimalistic, crude, but very impressive movie has won a number of domestic and foreign prizes.
Story: Jan Procházka
Cast: Radek Holub, Alena Mihulová, Valerie Zawadská, Antonín Molčík
11.00 | 81'
III.A End of the Lonely Farm Berhof
III.A Zánik samoty Berhof
Werwolfové terorizují obyvatele horské
samoty na česko-polsko-německých hranicích,
těsně po II. světové válce. Jeptiška Salome
přináší svému okolí vše, jen ne milosrdenství.
Konflikt je pojat jako analýza mezní lidské
situace a charakterů. Film s mrazivou a ponurou
atmosférou patří k nejlepším počinům naší
kinematografie 80. let.
Námět: Vladimír Körner
Hrají: Jana Brejchová, Milan Kňažko,
Marek Probosz, Evelyna Steimarová
|1961|
Měst. knihovna
engl. subt.
dir. K. Kachyňa
IV.A Trápení
Lyrické vyprávěné o citově probouzející
se dvanáctileté dívce, která se dokáže jako jediná
spřátelit s černým nezkrotným koněm. Film zahájil
plodnou spolupráci Karla Kachyni a Jana Procházky
a zaujal na mnoha světových festivalech –
Velká cena poroty na Mezinárodním setkání filmů
pro mládež Cannes / Francie 1962.
Námět: Jan Procházka
Hrají: Jorga Kotrbová, Rudolf Průcha,
Milan Jedlička
15.00 | 73'
Měst. knihovna
engl. subt.
|1968| dir. J. Valášek, K. Kachyňa
VII.A Naše bláznivá rodina
Dvanáctiletá Jana se vrací z nemocnice, doma pozoruje určité změny a má obavy, že se její rodiče
chtějí rozvádět. Ve skutečnosti je ovšem čeká radostná událost... Film se opírá o nápaditě napsané
dialogy a v humorné nadsázce upozorňuje,
že tytéž události mohou být vnímány rozdílně
a že není vyloučen ani omyl.
Po předčasně zemřelém Janu Valáškovi dokončoval snímek Karel Kachyňa.
Námět: Jan Procházka
Hrají: Vladimír Menšík, Jiřina Jirásková,
Bohumila Houdková, Jarmila Srbová
VII.A Our Crazy Family
A lyrical story about an emotional daybreak of twelve-year girl which is the only
person who could make a friend of a black tameless stallion. The film was the beginning of the longtime creative co-operation of Karel Kachyňa and Jan Procházka and gripped audience at many international film festivals (won the Grand Prix
of Jury at the International Meeting of FIlms for Youth, Cannes, 1962).
Story: Jan Procházka
Cast: Jorga Kotrbová, Rudolf Průcha, Milan Jedlička
The twelve-year girl Jana comes back from hospital to find her family
in abnormal state of affairs – she suddenly believes her parents will divorce.
But in fact they are in expectation of a cheerful event. The film is based on smart
and funny dialogues and in its humorous hyperbole warns before false
understanding of reality.
Karel Kachyňa was entrusted with the completion of the picture
after Valášek’s death.
Story: Jan Procházka
Cast: Vladimír Menšík, Jiřina Jirásková, Bohumila Houdková, Jarmila Srbová
Měst. knihovna
engl. subt.
|1967|
dir. K. Kachyňa
V.A Noc nevěsty
Balada o moravské vesnici konce roku 1950, kam
se po sebevraždě bohatého statkáře vrací jeho
dcera, bývalá jeptiška. Odpor proti násilné kolektivizaci a náboženský fanatismus vedou k davové
hysterii a tragickým událostem, vyvrcholí
o štědrovečerní noci. Kachyňa, Procházka
a Jana Brejchová ve vrcholné formě.
Námět: Jan Procházka
Hrají: Jana Brejchová, Gustáv Valach,
Mnislav Hofman, Josef Kemr, Čestmír Řanda
V.A The Nun’s Night
A ballad about an Moravian village. In the end of 1950, an ex-nun, the daughter
of rich farmer who recently committed suicide, comes back in her home village.
The resistance to the violent collectivization along with the religious fanatism culminates and leads to the mass hysteria which finds its tragical end on the Christmas-eve.
Story: Jan Procházka
Cast: Jana Brejchová, Gustáv Valach, Mnislav Hofman, Josef Kemr, Čestmír Řanda
20.00 | 110'
Klub Unijazz
engl. subt.
|1967|
dir. I. Novák
VI.B Na laně
Rebel bez příčiny po česku. Příběh mladíka
z rozvrácených rodinných poměrů, který našel
v kladenských hutích smysl života.
Námět: Jan Procházka
Hrají: Ladislav Jánský, Evelyna Steimarová,
Jiří Bednář, Nina Popelíková
Měst. knihovna
engl. subt.
SO | SA 28. 11. 2009
IV.A Suffering
20.00 | 88'
20.00 | 103'
17.30 | 101'
|1972|
Měst. knihovna
engl. subt.
dir. J. Herz
VIII.A Morgiana
Konec 19. století, v přímořské krajině
v atmosféře dekadence a secese, se odvíjí příběh
dvou sester - jedné šťastné a půvabné, druhé
ošklivé a zlé. Trochu pohádka, trochu horor,
v každém případě však drama romantických charakterů a emocí, v němž nakonec po všech zvratech a zápletkách vítězí láska nad nenávistí
a dobro nad zlem.
Film získal hlavní cenu - Zlatého Huga na mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu.
Exteriéry byly natáčeny v Bulharsku.
Námět: Alexandr Grin
Hrají: Iva Janžurová, Josef Abrhám,
Nina Divíšková, Petr Čepek, Josef Somr
|1967|
dir. A. Moskalyk
Osmnáctiletá židovská Dita, která přestála koncentrační tábory, ale zůstala na světě sama, se jen
stěží orientuje v poválečné společnosti, v níž
se opět šíří bezohlednost a zištnost, kde na ni čekají jen opětovná zklamání a jejím pocitům nikdo nerozumí. Vznikla pozoruhodná psychologická studie, která má širší platnost i dnes.
Námět: Arnošt Lustig
Hrají: Krystyna Mikolajewska, Bohuš Záhorský,
Karel Höger, Yvonne Přenosilová
20.00 | 70'
Měst. knihovna
engl. subt.
|1969|
dir. Z.Sirový
XII.A Smuteční slavnost
XIV.D The Marathon
Dlouho zakázaný snímek, natočený podle románu
Evy Kantůrkové, se odvíjí ve dvou časových rovinách: jednak líčí vystěhování odbojného sedláka,
jednak jeho pohřeb o několik let později
ve vesnici, kam se nikdy nesměl vrátit - ani po smrti. Místní mocenská elita se smuteční slavnosti právem obává, průvod truchlících by se totiž snadno
mohl změnit v mlčenlivý akt nesouhlasu.
Námět: Eva Kantůrková
Hrají: Jaroslava Tichá, Ľudovít Kroner,
Josef Somr, Jana Vychodilová.
The Prague Uprising in May 1945. A love story backgrounded by fierce fighting in
the Prague streets. The story, basically based on spectacular war scenes, offers in the
first place an uncommon look under the skin of committed heroic acts which origin
could be simply regarded as a comical accident. The cast is carefully chosed: many
minor characters are played by excellent actors; the musical score composed by Zdeněk Liška is brilliant as well.
Story and script: Jan Procházka
Cast: Jana Brejchová, Jaromír Hanzlík, Vladimír Menšík, Karel Höger,
Zdeněk Štěpánek
XII.A Funeral Ceremony
IX.A Dita Sax
The eighteen-year Jewish girl Dita survived the imprisonment in the concentration camp but was left in the world alone. She hardly understands the situation
in the post-war society which is again infected by recklessness and selfishness
and which prepared her only the new deep disillusion. The film is an exceptional
psychological study with strong relevance to today‘s world.
Story: Arnošt Lustig
Cast: Krystyna Mikolajewska, Bohuš Záhorský, Karel Höger, Yvonne Přenosilová
Based on the novel by Eva Kantůrková and banned for a very long time, the movie is told in two timelines. In the first line, we are the witnesses of the ejection of a rebellious farmer, in the second line is showed his politically-troubled funeral in his home village which soil was prohibited for him even after his death.
The reason is obvious: the local power elite rightly fears that the funeral will turn
to a silent demonstration of popular disapproval.
Story: Eva Kantůrková
Cast: Jaroslava Tichá, Ľudovít Kroner, Josef Somr, Jana Vychodilová.
PO | MO 30. 11. 2009
18.00 | 80'
X.B Večer filmových lahůdek na téma dospívání
Kino MAT
spanish with czech. subt.
pásmo krátkých filmů
20.00 I Klub Unijazz
X.B The Evening of Film Titbits on the Theme of Adolescence
a short film overview
20.00 I Unijazz Club
|1962|
dir. V. Čech
NE | SU 30.
29. 11. 2009
2008
17.30 | 78'
Měst. knihovna
engl. subt.
|1963|
dir. J. Jireš
XI.A Křik
V četných reminiscencích autoři vyprávějí příběh jednoho dne v životě mladé dvojice, který
je buďto rozdělí, nebo spojí. Režisér J. J. použil
nekonvenční metodu snímání skrytou kamerou.
Pro zvýšení autentičnosti zde hrála také řada
neherců. Film získal Zvláštní uznání za dílo
mladého režiséra na XVII. MFF v Cannes 1964.
Námět: Ludvík Aškenazy
Hrají: Eva Límanová, Josef Abrhám,
Eva Kopecká, Jiří Kvapil
Pět mladých Kubánců, bývalých revolucionářů,
se setkává po letech v Havaně během roztančené karnevalové noci. Pokus o internacionální výpomoc začínající kubánské znárodněné kinematografii. Natáčelo se na Kubě, s tamními herci, podle scénáře Jana Procházky. Ve filmu zazní také píseň „Moje Kuba je můj ráj“ zpěváka Boby Jimenéze. Na tento zcela zapomenutý film tvůrci a členové štábu s dojetím vzpomínali, někteří si z ušetřených diet postavili i dům...
Five young Cubans, former revolutionists, meet themselves during sprightly carnival night. The main theme of their accidentally reunion is to ensure the „international help“ to Cuban nationalized cinematography.
Jan Procházka’s script was shot in Cuba, with the local actors cast. The musical
score includes the song „My Cuba Is My Paradise“ sung by Bobby Jimenez. It is said
that this almost forgotten movie stuck in mind of its creators, especially because
of granted high expense allowance…
18.00 | 77'
Kino AERO
engl. subt.
|1965|
dir. A. Máša, J. Čuřík
18.00 | 102'
Kino MAT
engl. subt.
|1968|
dir. I. Novák
XV.C – Pocta Janu Čuříkovi
Bloudění
Generace otců se obtížně vyrovnává se svou
účastí na stalinských represích, dospívající
děti však již žijí zcela jinými starostmi, odmítajíce uznávat své rodiče za jakoukoli autoritu. Graficky strohý, černobíle natočený snímek, s oblibou vytvářející figurální kompozice, však vnímavě postihuje mnohá dobová stigmata, zvláště rozpad mezigeneračního porozumění. Jan Čuřík se kromě kamery podílel i na režii filmu. Méně známý titul
přesvědčivě postihuje ovzduší 60. let, zvažování nedávných vin i vyhlídek do budoucna.
Hrají: Jiří Pleskot, Jiřina Jirásková,
Jaromír Hanzlík, Jana Brejchová, Jan Kačer,
Taťána Fischerová, Jiří Hrzán
XV.C – Tribute to Jan Čuřík
Searching
The father’s generation hardly settles up with its participation on the Stalin’s reprisals, whilst the ingoing one has obviously other fish to dry and stubbornly refuses parents authority. Graphically simple, b/w picture uses a favourite figural composition
and sensitively remarks number of the period stigmata, especially the break of an intergenerational understanding. Except the directing of cinematography
Jan Čuřík took a part on the movie directing as well. This less-known title convincingly depicts the atmosphere of the 60s – the considering of the recently committed
guilts and new hopes for future.
Cast: Jiří Pleskot, Jiřina Jirásková, Jaromír Hanzlík, Jana Brejchová, Jan Kačer,
Taťána Fischerová, Jiří Hrzán
18.00 | 104'
Kino MAT
engl. subt.
ÚT | TU 1. 12. 2009
XI.A The Cry
A story of one crucial day in the life of a young couple which could lead either
to relationship break or its consolidation, told in flashbacks. The director has
used an unconventional method of the hidden camera shooting. For the emphasis of authenticity, a number of non-professional actors were casted.
The movie won the Special Jury Mention at the 17th IFF, Cannes, 1964.
Story: Ludvík Aškenazy
Cast: Eva Límanová, Josef Abrhám, Eva Kopecká, Jiří Kvapil
ST
NE || WE
SU 30.
2. 12.
11.2009
2008
XIII.D Komu tančí Havana
XIII.D For Whom Havana Dances
VIII.A Morgiana
The end of 19th century, in some oceanfront land, in the period of the Art Nouveau and Dekadence. On this background, the story of two sisters, one beautiful and happy and the other ugly and vicious, is developed. Partially fairy tale,
partially horror, but definitely the intriguing drama, full of romantic characters
and emotions, in which the love finally beats the hate, the good
overcomes the evil.
The movie won the Golden Hugo Award at the Chicago IFF.
The exterior locations were shot in Bulgaria.
Story: Alexandr Grin
Cast: Iva Janžurová, Josef Abrhám, Nina Divíšková, Petr Čepek, Josef Somr
IX.A Dita Saxová
XVI.D Atomová katedrála
Rodinné i společenské problémy vedoucího pracovníka výstavby jaderné elektrárny. Ze života
ředitelů, stranických funkcionářů a dalších papalášů výše i níže postavených. Předlohou byl román Stanislava Rudolfa Běh unaveného koně.
V hlavní roli jeden z našich předních „bavičů“.
Záměrem G. Mahlera a P. I. Čajkovského nebylo
komponovat hudební doprovod pro tento film.
Oni jsou bez viny. Film doporučujeme především
všem ekologickým aktivistům. Ext.J E Dukovany
Hrají: Jiří Krampol, Ota Sklenička, Josef Vinklář,
Pavel Kříž, Libuše Štědrá
XIV.D Maratón
|1984|
Události ze dnů pražského povstání v květnu 1945.
Ve filmu se vzájemně prolínají dvě roviny - milostný
příběh a na jeho pozadí probíhají boje v pražských
ulicích. Ačkoliv snímek obsahuje okázale výpravné
válečné scény, nabízí především neobvyklý pohled
pod povrch hrdinských činů, jejichž rub může mít
i komický rozměr. I v malých rolích se objeví řada
vynikajících herců, jako vždy skvělá je hudba
Zdeňka Lišky.
Scénář: Jan Procházka
Hrají: Jana Brejchová, Jaromír Hanzlík,
Vladimír Menšík, Karel Höger, Zdeněk Štěpánek
A propagandistic depicture of family and social problems of the leading constructing manager of a nuclear plant, coloured by the „common life“ of the directors, communist functionaries and other top brasses. Based on the novel
by Stanislav Rudolf „The Run of the Tired Horse“. The lead role played by one
of the popular „entertainers“. The music score is a compilation of the works
of G. Mahler and P. I. Tchaikovsky – but their participation on this pro-regime
movie is involuntary. This piece is strongly recommended to all ecological
activists. The locations were shot in the Dukovany NP.
Cast: Jiří Krampol, Ota Sklenička, Josef Vinklář, Pavel Kříž, Libuše Štědrá
dir. J. Balík
XVI.D Atomic Cathedral
11/18/09 12:01 PM

Podobné dokumenty

program_eskapady2005 - Kulturní centrum Meandr

program_eskapady2005 - Kulturní centrum Meandr O. Vávra Lyrický příběh o lásce mladíka ke komediantské dívce a křídlovce, hrající úpěnlivě o zklamání, smrti a nedostižné touze mládí. Jeden z nejlepších filmů, kantora „novovlnných režisérů“ O. V.

Více

Výsledky Saranga sprintu 2013

Výsledky Saranga sprintu 2013 Bellissima Nell by Luanda – Kami Kirk Saranga – Kuba Andante

Více

Stáhnout - Smetana Festival

Stáhnout - Smetana Festival swing arrangements (featuring The Beatles, Nirvana, R.E.M.), but also evergreens by Miles Davis, Gordon Goodwin, Frank Sinatra and Ray Charles. However, our festival audience will also be treated t...

Více

program_eskapady2006

program_eskapady2006 a hereckými výkony, J. Werich v další dvojroli. Hr.: J. Werich, V. Brodský, J. Sovák, E. Vašáryová a další.

Více

Wychowawca

Wychowawca Kostelní 9, Č. Těšín Marksova 22, Č. Těšín Alšova 5, Č. Těšín Frýdecka 31, Č. Těšín Frýdecká 31 Chotěbuz 49 Chotěbuz 130 Těrlicko 83 D. Žukov 87 Dimitrovova 8, Č. Těšín Masarykova 10, Č. Těšín D. Ž...

Více

Národní filmový archiv - české filmy v distribuci

Národní filmový archiv - české filmy v distribuci Vojta (Jan Sychra, Pavlův otec), Hermína Vojtová (Pavlova matka), Jan Sviták (pytlák Václav Zimák), Rudolf Deyl st. (učitel), Jan W. Speerger (četník), Antonín Marlé (kupec), Bedřiška Wardasová (tu...

Více

RPB 2-2011.pub

RPB 2-2011.pub THE EFFECT OF FATTY ACID -BINDING PROTEIN (FABP3) ON SELECTED CARCASS TRAITS IN PIGS Kluzáková E., Dvořáková V., Stupka R., Šprysl M., Čítek J., Okrouhlá M., Brzobohatý L. Czech University of Life ...

Více