PROSPECTS

Transkript

PROSPECTS
NOVÝ
dvojbarevný výkladový slovník s CD-ROM
pro maturanty a středně pokročilé studenty
TO
PODSTATNÉ
PROSPECTS
Slovníček
MÁTE V KAPSE
BEGINNER
Macmillan Education
Ondřej Matuška
Šumavská 15
602 00 Brno 2
tel: 541 592 335
fax: 541 592 336
[email protected]
PRODEJ
slovník zakoupíte
nebo objednáte ve
všech knihkupectvích
v ČR a SR
slovník navržený tak, abyste angličtinu používali bezchybně praktický formát A5
snadno
srozumitelné definice hesel více hesel než jiné středně pokročilé slovníky tisíce synonym a slov
opačného významu 36 000 příkladů použití 700 ilustrací 3 500 červených základních slov
rozlišených hvězdičkami do třech skupin důležitosti 24 studijních stran pro vaše zdokonalení 16 plnobarevných obrazových stran
CD-ROM
obsahuje
všchny
informace
jako
kniha
výslovnost všech hesel je nahrána rodilými mluvčími navíc
jazykové aktivity a hry ke zdokonalení vaší angličtiny
www.macmillan.cz/slovnik
12
NEPRODEJNÉ!
1
www.macmillan.cz
International English
Unit 1
baseball cap LÄÉfëÄlWä=âôéL baseballová čepice
afternoon
L^WÑí]DåìWåL
odpoledne
basketball
LÄ^WëâfíÄlWäL
basketbal; košíková
ball
LÄlWäL
míč; balón
bus
LľëL
autobus
banana
LÄ]Då^Wå]L
banán
café
LâôÑÉfL
kavárna
calculator
LâôäâàräÉfí]L
kalkulačka
can
LâôåL
plechovka
camera
Lâôã]ê]L
fotoaparát; kamera
CD player
LëáWÇáW=DéäÉf]L
přehrávač kompaktních disků
evening
LfWîåfÏL
večer
computer
Lâ]ãDéàìWí]L
počítač
fine
LÑ~fåL
pěkný, pěkně
football
LÑríÄlWäL
fotbal; kopaná
great
LÖêÉfíL
guitar
LÖfDí^WL
kytara
look
LärâL
hamburger
LÜôãĉWÖ]L
hamburger; karbanátek
magazine
LãôÖ]DòáWåL
časopis
hot dog
LÜflí=DÇflÖL
párek v rohlíku
meet
LãáWíL
jít/jet naproti; setkat se
hotel
LÜ]rDíÉäL
hotel (pozor na výslovnost)
midday
LãfÇDÇÉfL
poledne; polední
skvělý; úžasný; velký
podívat se; dívat se; pohled
chips
LípféëL
hranolky
midnight
LãfÇå~fíL
půlnoc
ice cream
L~fë=âêáWãL
zmrzlina
morning
LãlWåfÏL
dopoledne; ráno
internet
Lfåí]åÉíL
internet
name
LåÉfãL
jacket
LÇwôâfíL
sako; kabátek; bunda
nice
Lå~fëL
jazz
LÇwôòL
jazz; džez
OK
L]rDâÉfL
dobrý; v pořádku
ketchup
LâÉíp]éL
kečup
pencil
LéÉåëäL
tužka
piano
LéáDôå]rL
klavír; piano
phone
LÑ]råL
telefon; telefonovat
pizza
LéáWíë]L
pizza
terrible
LíÉêfÄäL
hrozný; strašný
plane
LéäÉfåL
letadlo
watch
LïflípL
hodinky (náramkové;
radio
LêÉfÇá]rL
rádio
rap
LêôéL
kapesní)
rap (rytmizovaná recitace
Unit 2
nahrazující zpěv)
rave
LêÉfîL
restaurant
LêÉëí]êflåíL
restaurace
megaparty/streetparty;
typ techno hudby
rock music
Lêflâ=ãàìWòfâL
rocková hudba
rugby
Lê¾ÖÄáL
ragby
sandwich
LëôåïfÇwL
sendvič
satellite
Lëôí]ä~fíL
satelit; družice
school
LëâìWäL
škola
skateboarding LëâÉfíÄlWÇfÏL
jízda na skateboardu
sneakers
LëåáWâ]òL
tenisky
spaghetti
Lëé]DÖÉíáL
špagety
supermarket LëìWé]ã^WâfíL supermarket
swimming pool LëïfãfÏ=éìWäL
(plavecký) bazén; koupaliště
taxi
LíôâëáL
taxi
techno
LíÉâå]L
techno (hudba)
trainers
LíêÉfå]ëL
sportovní/běžecké boty
tram
LíêôãL
tramvaj
trolley bus
LíêfläfľëL
trolejbus
T-shirt
LíáW=p‰WíL
tričko
TV
LíáW=îáWL
televize
video
LîfÇf]rL
video (nahrávka i přístroj)
walkman
LïlWâã]åL
walkman
windsurfing
LïfåÇë‰WÑfÏL
windsurfing
jméno
milý; příjemný (povahou); pěkný
2
apple
LôéäL
jablko
bag
LÄôÖL
taška
birthday
LĉWqÇÉfL
narozeniny
PRODEJ
ZASTOUPENÍ PRO ČR
a informace pro učitele
Všechny tituly z produkce
nakladatelství Macmillan zakoupíte
Macmillan Education
nebo objednáte ve všech dobrých
Mgr. Ondřej Matuška
knihkupectvích.
Šumavská 15
602 00
Školy a knihkupci se také mohou
Brno 2
obrátit na naše distribuční firmy:
tel.: 541 592 335
fax: 541 592 336
The Bell School, a.s.
E-mail: [email protected]
Nedvězská 29
100 00 Praha 10
VYZKOUŠEJTE!
tel: 274 812 646
Internet pro učitele a pracovní
fax: 274 822 961
E-mail: [email protected]
listy zdarma na adrese
board
LÄlWÇL
tabule (ve škole)
book
LÄrâL
kniha
buy
LÄ~fL
zakoupit (si); (na)koupit (si)
tř. Kpt. Jaroše 25
clock
LâäflâL
hodiny
602 00 Brno 2
desk
LÇÉëâL
psací stůl; lavice
door
LÇlWL
dveře
egg
LÉÖL
vejce
elephant
LÉäfÑ]åíL
slon
insect
LfåëÉâíL
hmyz
lorry
LäflêáL
dodávka; nákladní auto
map
LãôéL
mapa; plán (města)
microscope
Lã~fâê]ëâ]réL
mikroskop
notebook
Lå]ríÄrâL
orange
LflêfåÇwL
pomeranč; oranžáda
overcoat
L]rî]â]ríL
kabát; svrchník
www.macmillan.cz
ILC Czechoslovakia s.r.o.
tel: 545 215 669
fax: 545 240 889
E-mail: [email protected]
ZDARMA
každý měsíc pracovní list do
vaší e-mailové schránky
zápisník; notes;
notebook (počítač)
pen
LéÉåL
pero; propisovačka
poster
Lé]rëí]L
plakát
problem
LéêflÄä]ãL
problém
ruler
LêìWä]L
pravítko
today
Lí]DÇÉfL
dnes
Stáhněte si a vytiskněte pracovní listy s klíčem a s pokyny pro
učitele. Navštivte zajímavé odkazy vztahující se k jednotlivým
lekcím učebnice.
www.prospects-macmillan.com
11
shave
LpÉfîL
holit (se)
voyage
LîlffÇwL
plavba; cesta
umbrella
L¾ãDÄêÉä]L
deštník; slunečník
artist
L^WífëíL
výtvarník; umělec
stairs
LëíÉ]òL
schody
western
LïÉëí]åL
západní
window
LïfåÇ]rL
okno
Austria
LlWëíêf]L
Rakousko
suddenly
Lë¾ÇåäáL
náhle; neočekávaně
bicycle
LÄ~fëfâäL
(jízdní) kolo
trouble
Líê¾ÄäL
potíž; nesnáz
capital
LâôéfíäL
hlavní město
wake up
LïÉfâ=¾éL
probrat (se); probudit
country
Lâ¾åíêáL
země; stát; venkov
wash
LïflpL
(u)mýt (se); prát
Croatia
Lâê]rDÉfp]L
Chorvatsko
difference
LÇfÑê]åëL
rozdíl
Unit 25
Unit 24
Amerika
Unit 3
accident
LôâëfÇ]åíL (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda
car
Lâ^WL
(osobní) auto(mobil)
become
LÄfDâ¾ãL
stát se
hurry up
Lܾêá=¾éL
pospíšit si
complete
Lâ]ãDéäáWíL
dokončit
licence
Lä~fëåëL
licence
concert
Lâflåë]íL
koncert
minute
LãfåfíL
minuta
critic
spell
LfÏÖäfpL
angličtina; anglicky
LâêfífâL
kritik
English
LëéÉäL
hláskovat; správně psát
destroy
square
LÑê^WåëL
Francie
LÇfDëíêlfL
zničit
France
LëâïÉ]L
čtverec; náměstí; čtvereční
stadium
LÜ]rãL
domov; doma
LëíÉfÇf]ãL
stadion
home
Italy
Lfí]äáL
Itálie
number
Lå¾ãÄ]L
číslo
occupation
LflâàìDéÉfpåL
zaměstnání
optician
LfléífpåL
optik
origin
LflêfÇwfåL
původ
Poland
Lé]rä]åÇL
Polsko
right
Lê~fíL
pravý; správný
Russia
Lê¾p]L
Rusko
same
LëÉfãL
stejný
Slovakia
Lëä]rDîôâá]L
Slovensko
Slovenia
Lëä]rDîáWåá]L
Slovinsko
sound
Lë~råÇL
zvuk
surname
Lë‰WåÉfãL
příjmení
telephone
LíÉä]Ñ]råL
telefon; telefonovat
Ukraine
LàìWDâêÉfåL
Ukrajina
understand
L¾åÇ]DëíôåÇL
rozumět; porozumět
vowel
Lî~r]äL
samohláska
America
L]DãÉêfâ]L
argue
L^WÖàìWL
century
LëÉåíp]êáL
století
earthquake
L‰WqâïÉfâL
zemětřesení
coast
Lâ]rëíL
pobřeží
exhibition
LÉâëfDÄfpåL
výstava
comb
Lâ]rãL
hřeben; česat
flight
LÑä~fíL
let
continent
Lâflåífå]åíL
světadíl
lose
LäìWòL
prohrát; ztratit
cross
LâêflëL
přejít (napříč)
moon
LãìWåL
měsíc
Cuba
LâàìWÄ]L
Kuba
nuclear
LåàìWâäá]L
jaderný
diary
LÇ~f]êáL
occur
L]Dâ‰WL
discover
LÇfëDâ¾î]L
objev; objevit
paint
LéÉfåíL
doubt
LÇ~ríL
pochybnost
power station Lé~r]=ëíÉfpåL
elektrárna
East Indies
LáWëí=DfåÇáòL
Antily (Východní Indie)
princess
LéêfåDëÉëL
princezna
Europe
Làr]ê]éL
Evropa
railway
LêÉfäïÉfL
železnice; železniční trať
excellent
LÉâë]ä]åíL
vynikající; skvělý; výborný
sensational
LëÉåDëÉfp]åäL
báječný; úžasný
existence
LfÖDòfëí]åëL
existence
solo
Lë]rä]rL
sólo; sólový
fight
LÑ~fíL
bojovat; zápasit
style
Lëí~fäL
styl
gold
LÖ]räÇL
zlato; zlatý (barva)
take place
LíÉfâ=éäÉfëL
přihodit se; uskutečnit se
ingredient
LfåDÖêáWÇá]åíL
přísada
win
LïfåL
vyhrát; zvítězit
island
L~fä]åÇL
ostrov; ostrůvek
journey
LÇw‰WåáL
cesta
polemizovat; hádat se; diskutovat o
kapesní kalendář; zápisník; deník
vyskytovat se; stát se; přihodit se
(na)malovat
Unit 4
aunt
L^WåíL
teta
brother
LÄê¾a]L
bratr
cousin
Lâ¾òåL
bratranec; sestřenice
daughter
LÇlWí]L
dcera
England
LfÏÖä]åÇL
Anglie
father
LÑ^Wa]L
otec
film director
LÑfäã=Ç~fDêÉâí]L
filmový režisér
footballer
LÑríÄlWä]L
fotbalista
friend
LÑêÉåÇL
přítel; přítelkyně
Germany
LÇw‰Wã]åáL
Německo
hobby
LÜflÄáL
koníček
Hungary
LܾÏÖ]êáL
Maďarsko
job
LÇwflÄL
zaměstnání; práce
man
LãôåL
muž; člověk
mother
Lã¾a]L
matka
musician
LãàìWDòfpåL
hudebník
photo
LÑ]rí]rL
fotka; fotografie
leader
LäáWÇ]L
velitel
local
Lä]râäL
místní
machine
Lã]DpáWåL
stroj
mainland
LãÉfåä]åÇL
pevnina
match
LãôípL
zápas
mistake
LãfDëíÉfâL
chyba
naked
LåÉfâfÇL
nahý
native
LåÉfífîL
domorodec
ocean
L]rpåL
oceán; moře
pass
Lé^WëL
složit; udělat (zkoušku)
popular
Léfléàrä]L
oblíbený; populární
port
LélWíL
přístav
tennis player LíÉåfë=éäÉf]L
tenista
round
Lê~råÇL
kulatý; zakulacený
the Czech Republic La]=DípÉâ=êfDé¾ÄäfâL
Česká republika
route
LêìWíL
cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa
think
LqfÏâL
myslet
sail
LëÉfäL
plavit se; plachta
uncle
L¾ÏâäL
strýc
ship
LpáéL
loď
woman
Lïrã]åL
žena
spice
Lëé~fëL
koření
stormy
LëílWãáL
bouřlivý
theory
Lqf]êáL
teorie
unknown
L¾åDå]råL
neznámý
various
LîÉ]êá]ëL
různý
Unit 6
racing driver LêÉfëáÏ=Çê~fî]L závodník
singer
LëfÏ]L
zpěvák
sister
Lëfëí]L
sestra
son
Lë¾åL
syn
student
LëíàìWÇ]åíL
student/ka
swimmer
Lëïfã]L
plavec
Switzerland
Lëïfíë]ä]åÇL
Švýcarsko
taxi driver
Líôâëá=Çê~fî]L taxikář
teacher
LíáWíp]L
učitel/ka
Unit 5
10
(the) USA
LàìWÉëDÉfL
Spojené státy americké
age
LÉfÇwL
věk
architect
L^WâfíÉâíL
architekt
3
(chocolate) bar Lípflâäfí=Ä^WL
tabulka čokolády
bottle
LÄflíäL
láhev
brilliant
LÄêfäf]åíL
vynikající; báječný; velmi nadaný
cake
LâÉfâL
dort; koláč
coffee
LâflÑáL
káva
crisps
LâêfëéëL
smažené bramborové lupínky (GB)
cup
Lâ¾éL
šálek; hrnek
fantastic
LÑôåDíôëífâL
fantastický; úžasný
glass
LÖä^WëL
sklo; sklenice
ham
LÜôãL
šunka
hour
L~r]L
hodina
cheese
LípáWòL
sýr
chocolate
Lípflâä]íL
čokoláda; čokoládový
kind
Lâ~fåÇL
druh; milý
late
LäÉfíL
pozdě
listen
LäfëåL
poslouchat
matter
Lãôí]L
záležitost
milk
LãfäâL
mléko
packet
LéôâfíL
balíček; krabička
practise
LéêôâífëL
cvičit
suppose
Lë]Dé]ròL
domnívat se
purple
Lé‰WéäL
nachový; purpurový
guest house
LÖÉëí=Ü~rëL
ubytovna
month
tea
LíáWL
čaj
real
Lêá]äL
opravdový; skutečný
gym
LÇwfãL
tělocvična
New Year’s Eve LåàìW==àf]ò=DáWîL
water
LïlWí]L
voda
red
LêÉÇL
červený; rudý
head
LÜÉÇL
hlava
nightmare
Lå~fíãÉ]L
shirt
Lp‰WíL
košile
home-made
LÜ]rã=DãÉfÇL
domácí
November
Lå]rDîÉãÄ]L
listopad
shoe
LpìWL
bota
chair
LípÉ]L
židle
October
LflâDí]rÄ]L
říjen
sock
LëflâL
ponožka
pasta
Léôëí]L
těstoviny
plant
Léä^WåíL
rostlina
sunglasses
Lë¾åÖä^WëfòL
sluneční brýle
Polish
Lé]räfpL
polsky, polština
present
LéêÉòåíL
dárek
wall
LïlWäL
stěna; zeď
raisin
LêÉfòåL
hrozinka
Roman
Lê]rã]åL
římský
wear
LïÉ]L
mít na sobě; nosit
record
LêÉâlWÇL
záznam; nahrávka; deska
September
LëÉéDíÉãÄ]L
září
white
Lï~fíL
bílý
Romanian
LêìDãÉfåá]åL
rumunský, rumunština
special
LëéÉpäL
zvláštní
yellow
LàÉä]rL
žlutý
sauce
LëlWëL
omáčka
war
LïlWL
válka; boj
sausage
LëflëfÇwL
salám; párek; klobása
sightseeing
Lë~fíëáWfÏL
Slovenian
Unit 7
animal
LôåfãäL
zvíře
City Break
Lëfíá=ÄêÉfâL
název vlaku
day
LÇÉfL
den
every
LÉîêáL
každý
extra
LÉâëíê]L
zvlášť
Friday
LÑê~fÇÉfL
pátek
kiosk
LâáWflëâL
stánek; kiosk
last
Lä^WëíL
poslední; minulý
Unit 9
Monday
Lã¾åÇÉfL
pondělí
album
LôäÄ]ãL
next
LåÉâëíL
další
band
LÄôåÇL
kapela; skupina; tlupa
non-stop
Låflå=DëífléL
bez přestávky
blues
LÄäìWòL
blues
official
LflÑfpäL
úřední; oficiální
cent
LëÉåíL
cent (měna USA)
page
LéÉfÇwL
stránka; strana
classical
LâäôëfâäL
klasická; vážná (hudba)
people
LéáWéäL
lidé
dollar
LÇflä]L
dolar
picture
Léfâíp]L
obraz; portrét
favourite
LÑÉfîê]íL
oblíbený; nejmilejší
rock star
Lêflâ=ëí^WL
rocková hvězda
film star
LÑfäã==ëí^WL
filmová hvězda
speak
LëéáWâL
mluvit; hovořit
folk music
LÑ]râL
folk; lidová hudba
start
Lëí^WíL
začít; začátek
good
LÖrÇL
dobrý
station
LëíÉfpåL
nádraží; stanice
heavy metal LÜÉîá=DãÉíäL
heavy metal
Sunday
Lë¾åÇÉfL
neděle
check
LípÉâL
prověřit; (z)kontrolovat
title
Lí~fíäL
název
interesting
Lfåíê]ëífÏL
zajímavý
tomorrow
Lí]Dãflê]rL
zítra
lead singer
LäáWÇ=DëfÏ]L
hlavní zpěvák/zpěvačka
tourist
Lír]êfëíL
turista
like
Lä~fâL
mít rád; líbit se
train
LíêÉfåL
vlak
music
LãàìWòfâL
hudba
weekday
LïáWâÇÉfL
pracovní den
new
LåàìWL
nový
weekend
LïáWâDÉåÇL
víkend
pence
LéÉåëL
pence (měna GB)
word
Lï‰WÇL
slovo
pop music
Léflé=ãàìWòfâL pop music
pound
Lé~råÇL
libra
song
LëflÏL
písnička
Unit 8
(reading)
glasses L=Öä^WëáòL
brýle
album; LP (dlouhohrající deska)
bed
LÄÉÇL
postel
Unit 10
black
LÄäôâL
černý
action
Lôâp]åL
akce
blue
LÄäìWL
modrý
airport
LÉ]élWíL
letiště
brown
LÄê~råL
hnědý
alphabet
LôäÑ]ÄÉíL
abeceda
cap
LâôéL
čepice
American football L]DãÉêfâå=DÑríÄlWäL
americký fotbal
drawer
>>>=LÇêlWL
zásuvka
answer
L^Wåë]L
(z)odpovědět; odpovídat
dress
LÇêÉëL
šaty (dámské); oblékat se
athlete
LôqäáWíL
atlet; sportovec
floor
LÑälWL
podlaha
athletics
LôqDäÉífâëL
(lehká) atletika
house
LÜ~rëL
dům
beginning
LÄfDÖfåfÏL
začátek
leather
LäÉa]L
kůže
bus station
Lľë=ëíÉfpåL
autobusové nádraží
pair
LéÉ]L
cartoon
Lâ^WDíìWåL
pink
LéfÏâL
růžová
class
Lâä^WëL
třída
pocket
LéflâfíL
kapsa
code
Lâ]rÇL
kód
pullover
Lérä]rî]L
svetr
comedy
Lâflã]ÇáL
komedie
pár; dvojice;
označuje podvojné předměty
4
kreslený film; kreslený seriál
měsíc (kalendářní)
Lã¾åqL
Silvestr
noční můra; zlý sen; děs; hrůza
prohlídka památek;
Unit 22
slovinský; slovinština
actress
Lôâíê]ëL
herečka
Lëä]rDîáWåá]åL
southern
Lëfå]ã]L
kino
Lë¾a]åL
jižní
cinema
stay
cosmonaut
Lâflòã]ålWíL
kosmonaut
LëíÉfL
zůstat; pobyt; návštěva
sugar
LÇÉfíL
datum
LprÖ]L
cukr
date
surprised
LfäL
nemocný
Lë]Déê~fòÇL
překvapený
ill
teach
Lå~fíL
noc; večer
LíáWípL
učit; vyučovat
night
walnut
LêÉÇwfëí]L
třídní kniha
LïlWäå¾íL
vlašský ořech
register
warm
LïlWãL
teplý; teplo
wonderful
Lï¾åÇ]Ñ]äL
nádherný
yoga
Là]rÖ]L
jóga
okružní prohlídka
Unit 21
absent
LôÄë]åíL
nepřítomný
actually
Lôâípì]äáL
vlastně
anniversary
LôåfDî‰Wë]êáL
výročí
April
LÉféê]äL
duben
bakery
LÄÉfâ]êáL
pekařství
birth
LĉWqL
narození
bridge
LÄêfÇwL
most
calendar
LâôäfåÇ]L
kalendář
December
LÇfDëÉãÄ]L
prosinec
doorway
LÇlWïÉfL
dveře (dveřní otvor); vchod
emperor
LÉãé]ê]L
císař
everyone
LÉîêáï¾åL
každý
face
LÑÉfëL
obličej; tvář
February
LÑÉÄêr]êáL
únor
festival
LÑÉëífîäL
slavnost; svátek
get
LÖÉíL
dostat (se)
good
=LÖrÇL
dobrý
Christmas
Lâêfëã]ëL
Vánoce
January
LÇwôåàr]êáL
leden
Latin
LäôífåL
latina; latinský
March
Lã^WípL
březen
marriage
LãôêfÇwL
manželství; sňatek
May
LãÉfL
květen
shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L
nákupní středisko
sir
Lë‰WL
pán
Soviet Union
Lë]rîá]í=DàìWåá]åL
Sovětský svaz
space
LëéÉfëL
prostor; vesmír
sure
Lpr]L
jistý; jistě
wrong
LêflÏL
špatný
yesterday
LàÉëí]ÇÉfL
včera
Unit 23
9
ago
L]DÖ]rL
před (o čase)
bring
LÄêfÏL
přinést (si); vzít s sebou
busy
LÄfòáL
zaneprázdněný; rušný
dead
LÇÉÇL
mrtvý; zemřelý
hand
LÜôåÇL
ruka
happen
LÜôé]åL
stát se; přihodit se
help
LÜÉäéL
pomoci; pomoc
illegal
LfDäáWÖäL
nelegální
immediately LfDãáWÇf]íäfL
okamžitě; ihned
law
LälWL
právo; zákon
leave
LäáWîL
odejít; odjet; opustit
line
Lä~fåL
telefonní spojení
mind
Lã~fåÇL
vadit
mood
LãìWÇL
nálada
need
LåáWÇL
potřebovat; potřeba
partner
Lé^Wíå]L
partner; partnerka
pick up
Léfâ=¾éL
zvednout (telefon)
pleased
LéäáWòÇL
potěšený; mající radost
precinct
LéêáWëfÏâíL
areál; prostory; obvod (US)
private eye
LDéê~fî]í=D~fL
soukromý detektiv
instrument
Lfåëíê]ã]åíL
nástroj
interview
Lfåí]îàìWL
interview; dělat interview
keep fit
LâáWé=ÑfíL
udržovat se v dobré kondici
laugh
Lä^WÑL
(za)smát se
learn
Lä‰WåL
(na)učit se; dozvědět se
make
LãÉfâL
něco udělat
work out
podstatným jménem)
Lã]rã]åíL
okamžik
postcard
Lé]rëíâ^WÇL
pohlednice; korespondenční
lístek
release
LêfDäáWëL
shine
Lp~fåL
sit
LëfíL
sedět
snow
Lëå]rL
sníh; sněžit
soap opera
Lë]ré=flé]ê]L
televizní/rozhlasový seriál
sun
Lë¾åL
slunce
talk
LílWâL
projev; mluva;
type
Lí~féL
visit
LîfòfíL
wait
propustit (vězně); vydat
lesknout se; zářit;
svítit
psát (na stroji, na počítači)
navštívit; přijet/přijít na návštěvu
LïÉfíL
čekat
Unit 18
aeroplane
LÉ]ê]éäÉfåL
letadlo
bus ticket
Lľë=ífâfíL
lístek na autobus
card
Lâ^WÇL
pohled; karta
climb
Lâä~fãL
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
dictionary
LÇfâp]åêáL
slovník
fridge
LÑêfÇwL
lednička
group
LÖêìWéL
skupina
hot
LÜflíL
horký; ostrý (chuť)
joke
LÇw]râL
vtip
metre
LãáWí]L
metr
model
LãflÇäL
model; modelka
move
LãìWîL
(po)hnout (se); hýbat (se)
nature
LåÉfíp]L
příroda
post office
Lé]rëí=flÑfëL
pošta
Léê]rÖêôãL
program; pořad
soup
LëìWéL
polévka
sub-zero
Lë¾ÄDòf]ê]rL
pod nulou
summit
Lë¾ãfíL
vrchol
temperature LíÉãéêfíp]L
teplota
tent
LíÉåíL
stan
toast
Lí]rëíL
přípitek; topinka
top
LífléL
vrchol
travel
LíêôîäL
cestovat
weather
Lï]a]L
počasí
week
LïáWâL
týden
8
correct
Lâ]DêÉâíL
správný
north
LålWqL
sever
court
LâlWíL
tenisový kurt
nowadays
Lå~r]ÇÉfòL
dnes
double
LǾÄäL
dvojitý
olive
LfläfîL
oliva; olivově zelený
end
LÉåÇL
konec, končit
onion
L¾åà]åL
cibule
fan
LÑôåL
fanoušek
pan
LéôåL
pánvička
forward
LÑlWï]ÇL
dopředu
pea
LéáWL
hrášek
horror
LÜflê]L
horror
pear
LéÉ]L
hruška
ice hockey
L~fë=ÜflâáL
lední hokej
peppers
LéÉé]òL
papriky
letter
LäÉí]L
písmeno; dopis
person
Lé‰WëåL
osoba
per cent
Lé]DëÉåíL
procento
piece
LéáWëL
kus
player
LéäÉf]L
hráč
plum
Léä¾ãL
švestka
question
LâïÉëíp]åL
otázka; dotaz
season
LëáWòåL
roční období
nádraží (vlakové)
small
LëãlWäL
malý
science fiction Lë~f]åë=DÑfâpåL vědecko-fantastický
spinach
LëéfåfípL
špenát
sports
LëélWíëL
sportovní
sweets
LëïáWíëL
bonbóny, sladkosti
syllable
Lëfä]ÄäL
slabika
take-away
LíÉfâ]ïÉfL
obchod s prodejem
team
LíáWãL
tým; družstvo
time
Lí~fãL
čas
taste
LíÉfëíL
chuť; chutnat
town
Lí~råL
město
thick
LqfâL
tlustý
write
Lê~fíL
thin
LqfåL
hubený
thing
LqfÏL
věc
tomato
Lí]Dã^Wí]rL
rajče
tuna
LíàìWå]L
tuňák
vegetable
LîÉÇwí]ÄäL
zelenina
vegetarian
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL
vegetarián
absolutely
LôÄë]DäìWíäáL
rozhodně; úplně
access
LôâëÉëL
mít přístup
alone
L]Dä]råL
sám; samotný
angry
LôÏÖêáL
click
LâäfâL
kliknout
disk
LÇfëâL
disketa; pevný disk
essential
LfDëÉåpäL
expensive
LfâDëéÉåëfîL
nákladný; drahý
file
LÑ~fäL
soubor
fly
LÑä~fL
letět; létat
hear
LÜf]L
slyšet; vyslechnout
chess
LípÉëL
šachy
imagine
LfDãôÇwfåL
představit si; myslit si
keyboard
LâáWÄlWÇL
klávesnice
memory
LãÉã]êáL
paměť
monitor
Lãflåfí]L
monitor
mouse
Lã~rëL
myš
printer
Léêfåí]L
tiskař; tiskárna
read
LêfWÇL
číst
Unit 11
result
LêfDò¾äíL
výsledek
bad
LÄôÇL
špatný; zlý
save
LëÉfîL
šetřit; spořit; zachránit
base
LÄÉfëL
základ
screen
LëâêáWåL
obrazovka; plátno
baseball
LÄÉfëÄlWäL
baseball
see
LëáWL
vidět
beefburger
LÄáWÑĉWÖ]L
hamburger z hovězího masa
ski
LëâáWL
lyžovat
big
LÄfÖL
velký
speaker
LëéáWâ]L
reproduktor; řečník
biscuit
LÄfëâfíL
keks; sušenka
system unit
Lëfëí]ã=àìWåfíL
počítač
carrot
Lâôê]íL
mrkev; karotka
toy
LílfL
hračka
deep
LÇáWéL
hluboký
typewriter
Lí~féê~fí]L
psací stroj
delivery
LÇfDäfî]êáL
dodávková služba
water-ski
LïlWí]ëâáWL
vodní lyže
difficult
LÇfÑfâäíL
obtížný; nesnadný
eat
LáWíL
jíst
enormous
LfDålWã]ëL
obrovský; nesmírný
example
LfÖDò^WãéäL
příklad
fact
LÑôâíL
skutečnost, fakt
famous
LÑÉfã]ëL
slavný; proslulý
fish
LÑfpL
fishburger
LÑfpĉWÖ]L
food
LÑìWÇL
jídlo; strava
French fries
LÑêÉåíp=DÑê~fòL smažené bramborové hranolky
grape
LÖêÉféL
hrozen
hate
LÜÉfíL
nenávidět; nesnášet
rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený
nezbytný; podstatný; základní
Unit 20
postal worker Lé]rëíä=ï‰Wâ]L zaměstnanec pošty
programme
trénovat; trénink
Unit 19
(ve spojení s
moment
Lï‰Wâ~ríL
Albanian
LôäDÄÉfåá]åL
albánský
amazing
L]DãÉfòfÏL
úžasný; ohromující
beach
LÄáWípL
pláž
borrow
LÄflê]rL
(vy)půjčit si
Bulgarian
LľäDÖÉ]êf]åL
bulharský
camp
LâôãéL
tábořit; tábor
cassette
Lâ]DëÉíL
kazeta
cream
LâêfWãL
krém; smetana
crowded
Lâê~rÇfÇL
přeplněný; přecpaný
cycling
Lë~fâäfÏL
cyklistika; jízda na kole
delicious
LÇfDäfp]ëL
lahodný
delighted
LÇfDä~fífÇL
potěšený
dessert
LÇfDò‰WíL
zákusek
full
LÑräL
plný; naplněný; celý
greetings
LÖêáWíáÏòL
pozdravy
railway station LêÉfäïÉf==ëíÉfpåL
L
psát; napsat
teplých jídel "přes ulici"
veggieburger LîÉÇwfĉWÖ]L
vegetariánský hamburger
worker
Lï‰Wâ]L
pracovník; dělník
world
Lï‰WäÇL
svět
actor
Lôâí]L
herec
air traffic
LDÉ]=íêôÑfâ
letecký dispečer
Unit 12
controller
â]åDíê]rä]L
also
LlWäë]rL
také
ambition
LôãDÄfpåL
ctižádost; touha; přání
Brazilian
LÄê]Dòfäf]åL
Brazil/ec(ka); brazilský
computer
Lâ]ãDéàìWí]
programátor
ryba; ryby
cook
LârâL
vařit; kuchař
hamburger z rybího masa
do
LÇìWL
dělat
doctor
LÇflâí]L
doktor; lékař
cheeseburger LípáWòĉWÖ]L
cheeseburger
chilliburger
LípfäáĉWÖ]L
hamburger s chilli
Italian
LfDíôäf]åL
italština; italsky; Ital/ka
mean
LãáWåL
znamenat
meat
LãáWíL
maso
menu
LãÉåàìWL
jídelní lístek
programmer Déê]rÖêôã]L
drama school LÇê^Wã]=ëâìWäL typ školy
5
fashion
LÑôpåL
móda
garage
LÖôê^WwL
garáž; (auto)servis
go
LÖ]rL
jít; chodit; jet
hard
LÜ^WÇL
tvrdý; obtížný
hospital
LÜflëéfíäL
nemocnice
mechanic
Lã]DâôåfâL
mechanik
news
LåàìWòL
zprávy
meaning
LãáWåfÏL
význam; smysl
south
Lë~rqL
jih
money
Lã¾åáL
peníze
street
LëíêáWíL
ulice
stress
LëíêÉëL
napětí; stres; zdůraznit
papír; papírový
Tamil
LíôãfäL
tamilský; tamilština
Lé^WíáL
večírek; oslava
translate
LíêôåëDäÉfíL
přeložit; překládat
place
LéäÉfëL
místo
Ukrainian
LàìWDâêÉfåá]åL
ukrajinský; ukrajinština
chemie
quite
Lâï~fíL
dost; docela
university
LàìWåfDî‰Wë]íáL univerzita; vysoká škola
German
LÇw‰Wã]åL
get up
LÖÉí=D¾éL
kancelář; úřad
go out
LÖ]r=D~ríL
vyjít si
native speaker LåÉfífî=DëéáWâ]L rodilý mluvčí
Olympic Games L]Däfãéfâ=DÖÉfãòL
Olympijské hry
history
LÜfëí]êáL
dějiny; historie; dějepis
paper
LéÉfé]L=
photograph
fotografie
home economics
LÜ]rã=áWâ]DåflãfâëL
vedení domácnosti
party
photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L
fotograf
homework
LÜ]rãï‰WâL
domácí úkol
pilot
Lé~fä]íL
pilot
chemistry
LâÉãfëíêáL
newspaper
LåàìWëéÉfé]L
nurse
Lå‰WëL
office
LflÑfëL
noviny
zdravotní sestra; ošetřovatelka
LÑ]rí]Öê^WÑL
německý; němčina
vstát (ráno z postele); postavit se
show
Lp]rL
přehlídka; ukázat
important
LfãDélWíåíL
důležitý
rest
LêÉëíL
odpočinek
soccer
Lëflâ]L
fotbal
including
LfåDâäìWÇáÏL
včetně
Russian
Lê¾påL
Rus/ka; ruský; ruština
specialise
LëéÉp]ä~fòL zaměřit se; být odborníkem (in)
kilometre
LâfDäflãfí]L
kilometr
say
LëÉfL
říci; říkat
sport
LëélWíL
sport
language
LäôÏÖïfÇwL
jazyk;
Spanish
LëéôåfpL
španělský; španělština
studio
LëíàìWÇf]rL
ateliér; studio
lesson
LäÉëåL
(vyučovací) hodina
throw
Lqê]rL
házet; hodit
take
LíÉfâL
vzít; zabrat; trvat
lunch
Lä¾åípL
oběd (polední jídlo)
use
LàìWòL
(po)užívat
theatre
Lqf]í]L
divadlo
mark
Lã^WâL
skvrna; známka
wedding
LïÉÇfÏL
svatba
usually
LàìWwì]äáL
obvykle
mathematics
Lãôq]DãôífâëL
matematika
well
LïÉäL
dobře
vet
LîÉíL
zvěrolékař; veterinář
never
LåÉî]L
nikdy
young
Là¾ÏL
mladý
waiter
LïÉfí]L
číšník; vrchní
period
Léf]êá]ÇL
vyučovací hodina; období
want
LïflåíL
chtít
physics
LÑfòfâëL
fyzika
work
Lï‰WâL
pracovat; práce
prepare
LéêfDéÉ]L
připravovat
Làf]L
rok
rain
LêÉfåL
déšť; pršet
ride
Lê~fÇL
jet/jezdit na něčem
run
Lê¾åL
běžet; utíkat
year
Unit 13
always
LlWäïÉfòL
arrive
L]Dê~fîL
vždy; stále
přijet; přijít; přiletět; přistát
ask
L^WëâL
ptát se; žádat
bike
LÄ~fâL
(jízdní) kolo
biology
LÄ~fDflä]ÇwáL
biologie
break
LÄêÉfâL
přestávka
breakfast
LÄêÉâÑ]ëíL
snídaně
call
LâlWäL
telefonovat; volat
cat
LâôíL
kočka
clean
LâäáWåL
čistý
computer
Lâ]ãDéàìWí]
výpočetní technika;
informatika
studies
Dëí¾ÇfòL
dinner
LÇfå]L
dog
LÇflÖL
drive
LÇê~fîL
early
L‰WäáL
časně; brzy
easy
LáWòáL
jednoduchý; snadný
even
LáWî]åL
dokonce
exercise
LÉâë]ë~fòL
cvičení
family
LÑôã]äáL
rodina; rodinný
feed
LÑáWÇL
(u)živit;(na)krmit
foreign
LÑflê]åL
zahraniční; cizí
free
LÑêáWL
volný; volno
French
LÑêÉåípL
francouzština; francouzsky
fruit
LÑêìWíL
ovoce
fun
LѾåL
zábava; legrace
geography
LÇwáDflÖê]ÑáL
zeměpis
hlavní jídlo dne
(večeře nebo oběd)
pes
řídit (auto); jet (v autě apod.)
salát (bramborový, ovocný ap.)
salad
Lëôä]ÇL
science
Lë~f]åëL
věda; vědní obor
sleep
LëäáWéL
spát
sometimes
Lë¾ãí~fãòL
někdy
study
Lëí¾ÇáL
pracovna
subject
Lë¾ÄÇwfâíL
předmět (ve škole)
Thursday
Lq‰WòÇÉfL
čtvrtek
tired
Lí~f]ÇL
unavený; vyčerpaný
Tuesday
LíàìWòÇÉfL
L^WÇw]åDíáWå]L Argentina
Belgium
LÄÉäÇw]ãL
Belgie
boss
LÄflëL
šéf
Brazil
LÄê]DòfäL
Brazílie
Britain
LÄêfíåL
Británie
Canada
Lâôå]Ç]L
Kanada
classroom
Lâä^WëêìWãL
třída (místnost)
company
Lâ¾ãé]åáL
společnost
confetti
Lâ]åDÑÉíáL
konfety
kurs
course
LâlWëL
LÇflâàìã]åíëL doklady
Dutch
LǾípL
holandský; holandština
úterý
everyday
LÉîêáÇÉfL
každodenní
financial adviser LÑ~fDåôåpäL
finanční poradce
Hindi
LÜfåÇáL
hindština
useful
LàìWëÑäL
užitečný
LîÉêáL
velmi
volleyball
LîfläfÄlWäL
volejbal; odbíjená
walk
LïlWâL
procházet se
Wednesday
LïÉåòÇÉfL
středa
Unit 14
6
Argentina
umění, výtvarná výchova
Holland
LÜflä]åÇL
Holandsko
horrible
LÜflêfÄäL
hrozný; strašný
China
Líp~få]L
Čína
India
LfåÇá]L
Indie
information
LfåÑ]DãÉfpåL
informace
Korea
Lâ]Dêf]L
Korea
art
L^WíL
artistic
L^WDífëífâL
umělecký
Korean
Lâ]Dêf]åL
korejský; korejština
expression
LfâDëéêÉpåL
výraz
lake
LäÉfâL
jezero
fluently
LÑäìW]åíäáL
plynně
Latin America
Läôífå=]DãÉêfâ]L
Latinská Amerika
holiday
LÜflä]ÇÉfL
dovolená; svátek
lawyer
LälWà]L
právník
Hungarian
LܾÏDÖÉ]êá]åL
maďarský; maďarština
legal
LäáWÖäL
právní; právnický
change
LípÉfåÇwL
změnit, vyměnit; změna
life
Lä~fÑL
život
child(ren)
Líp~fäÇI=ípfäÇê]åL
dítě, děti
million
Lãfäà]åL
milion
Chinese
Líp~fDåáWòL
Čínský
receptionist
LêfDëÉép]åfëíL
recepční
Japanese
LÇwôé]DåáWòL
Japon/ec(ka); japonský; japonština
Saturday
Lëôí]ÇÉfL
sobota
martial arts
Lã^Wpä=^WíëL
bojové umění
Singapore
LëfÏ]DélWL
Singapur
A-levels
LÉf=äÉîäòL
typ školní zkoušky
awful
LlWÑäL
strašný; otřesný
best
LÄÉëíL
nejlepší; nejlépe
builder
LÄfäÇ]L
collect
Lâ]DäÉâíL
comprehensive
LâflãéêfDÜÉåëfî=ëâìWäL
střední škola (GB)
stavbař
sbírat; zastavit se pro; vyzvednout
school
Unit 15
documents
very
Unit 16
computer game
Lâ]ãDéàìWí]=ÖÉfãL
počítačová hra
have got
LÜ]î=DÖflíL
mít
choir
Lâï~f]L
pěvecký sbor
old
L]räÇL
starý
only (child)
L]råäáL
jedináček
penfriend
LéÉåÑêÉåÇL
přítel,
pet
LéÉíL
domácí zvíře; miláček
se kterým si dopisujeme
secretary
LëÉâê]í]êáL
sekretářka; tajemník
shelf
LpÉäÑL
police; regál
shop
LpfléL
obchod
shopping
LpfléfÏL
nákup(y)
sixth form college
Lëfâëq=ÑlWã=âfläfÇwL
typ školy
stamp
LëíôãéL
poštovní známka; razítko
surf the internet Lë‰WÑL
brouzdat po internetu
tennis racket LíÉåfë=êôâfíL
tenisová raketa
wallpaper
LïlWäéÉfé]L
tapeta; tapety
wardrobe
LïlWÇê]rÄL
šatník
appear
L]Déf]L
objevit se; hrát (ve filmu apod.)
blonde
LÄäflåÇL
světlovlasý; blondýna
come
Lâ¾ãL
přijít; přijet; pocházet
Croatian
Lâê]rDÉfp]åL
chorvatský
cry
Lâê~fL
plakat; křičet
dance
LÇ^WåëL
tancovat; tančit; tanec
drink
LÇêfÏâL
nápoj; pití; pít; napít se
episode
LÉéáë]rÇL
epizoda; díl
film
LÑfäãL
film
flat
LÑäôíL
byt; rovný
go on
LÖ]r=DflåL
pokračovat
Unit 17
gossip column LÖflëfé=âflä]ãL= společenská rubrika
7
horse
LÜlWëL
kůň
channel
LípôåäL
program; kanál (televizní)

Podobné dokumenty

Straightforward Elementary

Straightforward Elementary pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 LÇwôåàr]êáL= LÑÉÄêr]êáL= Lã^WípL= LÉféê]äL= LãÉfL= LÇwìWåL= LÇwìDä~fL= LlWÖ]ëíL= LëÉéDíÉãÄ]L= LflâDí]rÄ]L= Lå]rDîÉãÄ]L= LÇfDëÉãÄ]L= L~fòL= LÑfäã==ëí^WL= LÑìWÇL= LÑÉfîê]íL= LÜôãĉWÖ]L= LéáWíë]L= Lëé...

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education LâlWä=DflÑL= Lľãé=fåí]L=

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz athlete artist composer dancer discovery Egyptian English film-star French

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner nápoj; pití; pít; napít se LÑfäãL= film LÑìWÇL= jídlo; strava LÇwflÄL= zaměstnání; práce LãflÇäL= model; modelka LéáWéäL= lidé LëfÏ]L= zpěvák Lëâ~fL= obloha; nebe LëélWíL= sport LëâïÉ]L= náměstí; č...

Více

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education vzkaz; zpráva Lã]rí]=Ü]rãL= kempinkový vůz Lé]DÑlWãL= účinkovat; hrát LéfÏâL= růžová Lé]räL= průzkum veřejného mínění Léflé=ëfÏÖ]L= zpěvák populární hudby Léfléàrä]L= oblíbený; populární LéêôâífëL=...

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Lesson 4 Idioms (taking risks) a bit of a gamble L]=Äfí=]î=]= a lot at stake

Více

New Inspiration 4

New Inspiration 4 catch sight of charge (money) double

Více