Zoznam titulov KKM Košice

Transkript

Zoznam titulov KKM Košice
zoznam kníh KKM Košice
Označenie
kníh
Autor
Názov knihy
IRR/S/142
Alena Merkunová
IRR/S/932
IRR/S/58
IRR/S/634
IRR/S/860
IRR/S/131
IRR/S/504
IRR/S/335
IRR/S/303
Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch
Eva Sollárová
Tomáš Novák
Asertívni žena
Miroslav Orel
Člověk, jeho mozek a svět
Mebes,Marion
Dotyky nie sú na rozkaz - vymaľovánka
Jelínková,Krivošíková,Šajtár.Ergoterapie
Európska sociálna charta
V.Karas, A. Králik
Európske právo
Louise Baret
Evoluční psychologie člověka
Globalistika. Poznávanie problémov
Koloman Ivanička
súčasného sveta
V.Fischerová-Katzerová
Grafologie
V.Fischerová-Katzerová
Grafologie pro personalisty a manažery
Hana Gregorová: Slovenka pri knihe
(čítanka)
Cviková, Juráňová
Hlasy žien
Marion Knaths
Hry o moc
Milota Zelinová
Hry pro rozvoj emoci a komunikace
Erika Matějková
Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích
Marie Němcová
Jak se stát úspěšnou ženou
Jan Praško
Jak vybudovat a posílit sebedúvěru
Alena Vališová
Jak získat, udržet a neztrácet autoritu
Jak zvládat a řídit
problémové zaměstnance
Laurence Miller
Ivan Kupka
K sebedůvěře krok za krokem
Kolektív autorú
Klíčové kompetence a ich rozvíjení
Sternberg
Kognitivní psychologie
Milan Klapetek
Komunikace, argumentace, rétorika
Jaro Křivohlavý
Konflikty mezi lidmi
Ľubica Kobová,Zuzana
Maďarová
Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou
Štepán Vymětal
Krízová komunikace
Serge Ciccoti
Lépe porozumět sobě i ostatním
John Gray
Mars a Venuša na pracovisku
Medzinárodné a európ. mechanizmi
ochrany ľud.práv
Juraj Jankuv
Dave Ulrich
Mistrovské řízení lidských zdrojů
Grahame Hill
Moderní psychologie
A.Špačková
Moderní rétorika
Austin Harington
Moderní sociální teorie
Märta Tikkanen
Mužov nemožno znásilniť
Steve Biddulph
Mužství
Tony Merly
Naučte sa byť poradcom
Lenka Svobodová
Nenechte se šikanovat kolegou
Kincherová
Nové psychologické testy pro kluky
Imrich Ruisel
Osobnost a poznávanie
Klimeš
Partneři a rozchody
Cviková, Juráňová
Piata žena
Libor Novosad
Poradenství pro osoby se zdrav. a soc. znevýhodněním
Jan Praško
Poruchy osobnosti
Doris Brenner,
Frank Brenner
Poznejte své silné a slabé stránky
Práce s emocemi
pro pomáhající profese
Hájek
Tomáš Novák
Pravda a lež v partnerství
Prečo muži robia všetko na poslednú chvíľu a ženy dotiahnu veci
Alan Pease,Barbara Pease do úspešného konca
Antoní Mezera
Pro jaké povolání se hodím
David Gruber
Proč ženy muže už více chápou
Jan Vymětal
Prúvodce úspěšnou komunikaci
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na
spravedlivé řízení a další procesní práva
Eva Hubálková
IRR/S/353
IRR/S/70
IRR/S/91
IRR/S/952
IRR/S/922
IRR/S/80
IRR/S/713
IRR/S/23
IRR/S/437
IRR/S/563
IRR/S/15
IRR/S/644
IRR/S/414
IRR/S/363
IRR/S/673
IRR/S/588
IRR/S/723
IRR/S/493
IRR/S/213
IRR/S/773
IRR/S/230
IRR/S/973
IRR/S/192
IRR/S/263
IRR/S/203
IRR/S/573
IRR/S/223
IRR/S/624
IRR/S/254
IRR/S/421
IRR/S/513
IRR/S/151
IRR/S/882
IRR/S/384
IRR/S/553
IRR/S/1042
IRR/S/464
IRR/S/813
IRR/S/403
IRR/S/244
IRR/S/1003
IRR/S/30
IRR/S/593
IRR/S/274
Anatomie fyziologie človeka
vydavateľstvo
Grada
Ikar
Grada
Grada
Aspekt
Portál
EPOS
IURA EDITION
Portál
IURA EDITION
Grada
Grada,2007
Aspekt
Aspekt
Grada
Portál
Grada
Grada
Grada
GRADA
Grada
Grada
Portál
Portál
Grada
Portál
Aspekt
Grada
Portál
Ikar
IURA EDITION
Grada
Portál
Grada
Portál
Aspekt
Portál
Ikar
Grada
Portál
Ikar
Portál
Aspekt
Portál
Portál
Grada
Portál
Grada
Ikar
Computer Press
Grada
Grada
IURA EDITION
IRR/S/161
IRR/S/314
IRR/S/533
IRR/S/293
IRR/S/125
IRR/S/1032
IRR/S/832
IRR/S/523
IRR/S/852
Lilly M.Berryová
Bohumila Baštecká
Kincherová
Pavel Hartl
Hans M.Klein
Zbyněk Vybíral
Jaro Křivohlavý
Svoboda
Mebes,Marion
IRR/S/733
IRR/S/894
IRR/S/104
IRR/S/822
IRR/S/323
IRR/S/752
IRR/S/603
Marksová - Tominová
Jana Cviková,
Michael Armstrong
Bechyňová,Konvičková
Kees van der Heijden
David Kuneš
Lutz Muller
IRR/S/548
IRR/S/169
IRR/S/1022
IRR/S/613
IRR/S/782
IRR/S/489
IRR/S/443
IRR/S/693
Kvetoslava Repková,
J.Výrost
Hwstone
Jan Jandourek
Pavel Hartl
Angelika Callwass
Christine Scharlau
Irwin D Yalom
IRR/S/4
David Keirsei
Psychológia v práci
Psychologická encyklopédia
Psychologické testy pro kluky a děvčata
Psychologický slovník
Psychologie - základ úspěchu v práci
Psychologie komunikace
Psychologie zdraví
Psychopatologie a psychiatrie
Pusinky nie sú na rozkaz - vymaľovánka
Rodina a práce - jak se sladit a
nezbláznit se
Rodový pohľad na školstvo
Řízení lidských zdrojú
Sanace rodiny
Scénáře: Umění strategické konverzace
Sebepoznání
Slovník analytické psychologie
Sociálne programovanie a projektovanie
(nielen) v sociálnej oblasti
Sociálni psychologie
Sociálni psychologie
Sociologický slovník
Stručný psychologický slovník
Syndrom vyhoření
Techniky vedení rozhovoru
Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Trénovaní paměti a poznávacích
schopností
IRR/BSK/391
IRR/BSK/176
IRR/BSK/434
Typické dievča (denník o prvých troch
rokoch života)
Umění prožívat emoce
Ústava Slovenskej republiky
Braun,Gisela-Wolters Dorothe
Veľké a malé NIE
Jaromír Janoušek
Verbálni komunikace a lidská psychika
Margaret Dale
Vybíráme zaměstnance
Alina Wróbel
Výchova a manipulace
Joseph A.DeVito
Základy mezilidské komunikace
Iva Stuchlíková
Základy psychologie,emocie
Edmunt Horváth
Zákon o rodine
Robert Alan Black
Zlomené pastelky
Tomáš Novák
Žárlivost - jak ji zvládat
Hartmut Karsten
Ženy - Muži
Shapiro
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Jana Cviková
Spravodlivosť v rodových vzťahoch
10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních
bariér
I.Bureš, V.Lopuchovská
Stephen R.Covey
7 návyků skutečně efektivních lidí
Eva Bedrnová
Člověk hledá člověka
IRR/BSK/156
IRR/BSK/15
IRR/BSK/65
IRR/BSK/380
IRR/BSK/371
IRR/BSK/44
Stephen R.Covey
Peter F.Drucker
Wiliam Ury
Shaun Belding
Michal Čakrt
John Whitmore
IRR/BSK/108
IRR/BSK/186
A.Křížková,K.Pavlica
Eva Bedrnová
IRR/BSK/196
Stephen R.Covey
IRR/BSK/400
IRR/BSK/206
Silke Fothová
Eva Bedrnová
IRR/BSK/360
IRR/BSK/410
Wiliam Ury
Stephan P.Robbins
IRR/S/942
IRR/S/473
IRR/S/843
IRR/S/663
IRR/S/393
IRR/S/373
IRR/S/453
IRR/S/181
IRR/S/872
IRR/S/962
IRR/S/1012
IRR/S/427
IRR/S/743
IRR/S/792
IRR/BSK/6
Grabrucker,,Marianne
Jean-Yves Arrivé
Dúvěra: jediná vec která dokáže změnit
vše
Efektívni vedoucí
Jak překonat nesouhlas
Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa
Konflikty v řízení a v řízení konfliktú
Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti
Ikar
Portál
Portál
Portál
Grada
Portál
Portál
Portál
Aspekt
Portál
Aspekt
Grada
Portál
IURA EDITION
Portál
Portál
EPOS
Grada
Portál
Portál
Portál
Portál
Grada
Portál
Grada
Aspekt
Portál
Poradca,2007
Aspekt
Grada
Computer Press
Grada
Grada
Portál
IURA EDITION
Ikar
Grada
Portál
Portál
Aspekt
Management Press
Managemet Press
Management Press
Managemet Press
Management Press
Management Press
Management Press
Management Press
Management Press
Management genderových vztahú
Manažment osobního rozvoje
Osmy návyk
d efektívnosti k vyjimečnosti
Management Press
Management Press
Proč muži neberou manažerky vážně a co se s tím dá dělat
Psychologie a sociologie řízení
Síla a moc poztívneho nesouhlasu - Jak říct ne , a přesto se
dohodnout
Rozhodni a panuj!
Management Press
Management Press
Managemet Press
Management Press
Managemet Press
IRR/BSK/86
IRR/BSK/166
Iveta Horáková
Stephen R.Covey
IRR/BSK/55
IRR/BSK/282
IRR/BSK/236
IRR/BSK/464
Eva Jarošová
Michal Čakrt
Stephen R.Covey
Virginia Satirová
Strategie firemní komunikace
To nejdúležitejší na první místo
Trénink sociálnich a manažerských
dovedností
Typologie osobnosti
Vedení založené na principech
Kniha o rodině
IRR/BSK/126
IRR/BSK/136
IRR/BSK/34
IRR/BSK/333
IRR/BSK/454
IRR/BSK/273
IRR/BSK/246
IRR/BSK/228
IRR/BSK/262
IRR/BSK/420
IRR/BSK/470
IRR/BSK/216
IRR/BSK/480
IRR/BSK/302
IRR/BSK/294
IRR/BSK/254
Katz, Elliott, Elliott
Barbara De Angelis
Havke Brost
R.Fischer,W.Ury
Gary W.Wood
Helen Exley
Jan Barták
Monika Bartoníčková
Kolektív
Travis Bradbery
Barbara de Angelis
Barbara De Angelis
David Lewis
Daniele Starenkyj
Samo Šaling
Peter Škultéty
Buď silným mužem! Takovým, jakého ženy
chtějí mít
Tajomstvá o živote, ktoré by mala poznať každá žena
Ako pochopiť muža
Jak dosahnou souhlasu - Zásady úspěšného vyjednávaní
Sex, lži a stereotypy
Práca ženy nemá konca
Jak vzdělávat dospělé
Kariérový koučink
Zásadní rozhovory
Emoční inteligence v praxi
Tajomstvá o mužoch, ktoré by mala poznať každá žena
Tajemství harmonie
Tajná řeč těla
Touha ženy
Veľký slovník cudzích slov
Verejná správa a správne právo
IRR/BSK/425
Karolová Jana
Člověk jako osobnost
Práh
Columbus
Ottovo nakladatelství
Management Press
Ottovo nakladatelství
Slovart
Alfa Publishing
Alfa Publishing
Alfa Publishing
Columbus
Columbus
Eminent
Evropský vzdel.program
Občanské sdružení Maranatha
SAMO
VEDA
Nakladatelstvo
Olomouc
IRR/BSK/352
Barbara de Angelis
Tajemství žen,která by každej muž měl znát
Columbus
IRR/BSK/444
IRR/BSK/322
IRR/S/1363
IRR/S/1124
IRR/S/1089
IRR/S/1134
IRR/S/1071
IRR/S/1159
IRR/S/1149
IRR/S/1227
IRR/S/1298
IRR/S/1373
IRR/S/1144
IRR/S/1431
Dale Carnegie
Jak získávat přátele a působit na lidi
Zakázaná rétorika
Glória Beck
John Adair
Efektivní motivace
Helena Hrehová
Etika - sociálne vzťahy - spoločnosť
Jan Bartak
Jak vzdělávat dospělé
Spencer Johnson
Kam se podel múj sýr
Psychologie osobnosti
Milan Nakonečný
M.Schavel,M.Oláh,Š.Derevonikova
Sociálna práca vo verejnej správe
M.Schavel,M.Oláh
Sociálne poradenstvo a komunikácia
Milan Nakonečný
Sociálni psychologie
Robert K.Merton
Studie zo sociologické teorie
Jan Keller
Úvod do sociologie
Ženy ve spektru civilizací
Josef Tomeš
J.E.Evangelu,Oldrich Fridrich111 her pro motivaci a rozvoj týmů
15 typů lidí – jak s nimi jednat,
jak je vést a motivovat
František Bélohlávek
Sara Bullardova
Cesta k tolerancii
kolektív autorov
D®ámy
Pavlína Janošová
Dívčí a chlapecká identita (Vývoj a úskalí)
Albert Thiele
Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci
Konať proti násiliu na deťoch
- príručka pre matky, otcov,....
kolektív autorov
Konať proti násiliu na ženách
- príručka pre matky, otcov,...
kolektív autorov
Konať proti sexuálnemu násiliu
na dievčatách a chlapcoch
kolektív autorov
Karl Jaspers
Malá škola fylozofického myslenia
Michel Foucault
Moc, subjekt, sexualita
Násilie páchané na ženách
L.Heise,Pitanguy,A Germain- skrytá ujma na zdraví
L.Dow,S.Dowrick,J.Harding Násilie v rodine - super tajné
Zuzana Havrdová,Martin
Hajný
Praktická supervize
Kolektív autorov
Príbehy žien
Kolektív autorov
Priestory žien
Ivana Šnýdrová
Psychodiagnostika
Karl Jaspers
Rozum a existencia
IRR/S/1441
IRR/S/1792
IRR/S/1578
IRR/S/1487
IRR/S/1660
IRR/S/1609
IRR/S/1619
IRR/S/1598
IRR/S/1887
IRR/S/1697
IRR/S/1588
IRR/S/1974
IRR/S/1627
IRR/S/1544
IRR/S/1524
IRR/S/1809
IRR/S/1924
Managemet Press
Managemet Press
Managemet Press
Management Press
Management Press
Práh
Beta
Grada
Alfa Publishing
Veda SK
Alfa CZ
Pragma CZ
Academia CZ
VŠZ aSP sv.Alžbety Ba
VŠZ aSP sv.Alžbety Ba
Academia CZ
Slon CZ
Slon CZ
Slon CZ
Grada
Grada
Kalligram
Aspekt
Grada
Grada
Pro familia
Pro familia
Pro familia
Kalligram
Kalligram
Pro familia
Aspekt
Pro familia
Galen
Aspekt
Aspekt
Grada
Kalligram
IRR/S/1408
IRR/S/1723
IRR/S/1420
IRR/S/1668
Marta Hargašová a
kolektív
Skupinové poradenství
Jan Hacking
Sociálna konštrukcia - Ale čoho?
Gudrun Hennig,Oldrich Fridrich
Transakční analýza - Terapie a poradenství
Judith Lewis Herman
Trauma a uzdravenie
Grada
Kalligram
Grada
Aspekt

Podobné dokumenty

Zoznam titulov KKM Trnava

Zoznam titulov KKM Trnava IRR/S/1081 IRR/S/1066 IRR/S/1163 IRR/S/1153 IRR/S/1319 IRR/S/1328 IRR/S/1336 IRR/S/1249 IRR/S/1377 IRR/S/1060 IRR/S/1259 IRR/S/1097 IRR/S/856 IRR/S/868 IRR/S/82 IRR/S/944 IRR/S/666 IRR/S/1428 IRR/...

Více

Zoznam titulov KKM Žilina

Zoznam titulov KKM Žilina Medzinárodné a európ. mechanizmi ochrany ľud.práv Moderní sociální teorie Mužov nemožno znásilniť Mužství Naučte sa byť poradcom Osobnost a poznávanie Piata žena

Více

Zoznam titulov KKM Bratislava

Zoznam titulov KKM Bratislava Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích Jak se stát úspěšnou ženou Jak vybudovat a posílit sebedúvěru Jak získat, udržet a neztrácet autoritu Jak zvládat a řídit

Více

77. členskou aukci notafilistického materiálu

77. členskou aukci notafilistického materiálu Paper money of Russian, P.F.Rjabčenko, 3. vyd., Kiev 2000 Paper money of CIS and Baltic states, P.F.Rjabčenko, 3. vyd., Kiev 2005 L.Vostal, J. Ryant, Nouzové peněžní poukázky v českých zemích 1848-...

Více