Farníček pro 30. týden

Komentáře

Transkript

Farníček pro 30. týden
FARNÍ
týdení
Č E K 30 /
XII. roč.
FARNÍ
FARNOST DOMASLAVICE
17. týden v mezidobí 24. – 31. 7. 2016
Tuto neděli pokračujeme úvahou o modlitbě:
Neděle 24. 7. 17. neděle v mezidobí
8:00
10:00
Domaslavice Za + Izidora a Apolonii Guziurovy (50. výročí úmrtí)
a za + dceru Annu (nedožité 100. narozeniny) a její sourozence
Soběšovice Za Jiřího a Marii Štěrbovy, Antonii a Josefa Motalovy
Č E K 30 /
XII. roč.
FARNOST DOMASLAVICE
17. týden v mezidobí 24. – 31. 7. 2016
Tuto neděli pokračujeme úvahou o modlitbě:
„Proste a dostanete…“ (Lk 11,9)
Pán ví o našich potřebách. Má pro nás připravené mnohé dobré dary. Potřebuje však
naši spolupráci: projevit zájem o jeho dary. MODLITE SE, znamená čerpat ze zásob,
které jsou pro nás připravené. Stojí to námahu. Ale příslib daru nás povzbuzuje.
týdení
„Proste a dostanete…“ (Lk 11,9)
Pán ví o našich potřebách. Má pro nás připravené mnohé dobré dary. Potřebuje však
naši spolupráci: projevit zájem o jeho dary. MODLITE SE, znamená čerpat ze zásob,
které jsou pro nás připravené. Stojí to námahu. Ale příslib daru nás povzbuzuje.
Neděle 24. 7. 17. neděle v mezidobí
8:00
10:00
Domaslavice Za + Izidora a Apolonii Guziurovy (50. výročí úmrtí)
a za + dceru Annu (nedožité 100. narozeniny) a její sourozence
Soběšovice Za Jiřího a Marii Štěrbovy, Antonii a Josefa Motalovy
Pondělí 25. 7. Poutní slavnost u kaple svatého Jáchyma a Anny v Hor. Domasl.:
16:00
Kaple v areálu
Za živé i zemřelé farníky,
bývalého zámku
kteří se o kapli starají a u ní se modlívají
v Hor. Domaslavicích
Pondělí 25. 7. Poutní slavnost u kaple svatého Jáchyma a Anny v Hor. Domasl.:
16:00
Kaple v areálu
Za živé i zemřelé farníky,
bývalého zámku
kteří se o kapli starají a u ní se modlívají
v Hor. Domaslavicích
Čtvrtek 28. 7.
Čtvrtek 28. 7.
18:00
18:00
Domaslavice Za Annu Carbolovou a manžela
Pátek 29. 7. Památka sv. Marty. V 9 h ve farním kostele – křest dítěte.
18:00
Domaslavice Za Petra Podolu a rodiče z obou stran
Domaslavice Za Annu Carbolovou a manžela
Pátek 29. 7. Památka sv. Marty. V 9 h ve farním kostele – křest dítěte.
18:00
Domaslavice Za Petra Podolu a rodiče z obou stran
Sobota 30. 7. Ranní mše svatá dnes není. Z důvodu zítřejších poutních bohoslužeb
ve farním kostele je mše svatá v Soběšovicích již dnes večer v 17 hodin:
17:00 Soběšovice Mše svatá s nedělní platností:
Za Josefa Nytru, manželku a syna Karla
Sobota 30. 7. Ranní mše svatá dnes není. Z důvodu zítřejších poutních bohoslužeb
ve farním kostele je mše svatá v Soběšovicích již dnes večer v 17 hodin:
17:00 Soběšovice Mše svatá s nedělní platností:
Za Josefa Nytru, manželku a syna Karla
Neděle 31. 7. Slavnost svatého JAKUBA Většího, apoštola, patrona farnosti.
Obě mše sv. jsou v Domaslavicích, konáme sbírku na úpravy okolí kostela.
Při ranní mši jsou dvě lavice na levé straně vyhrazeny pro členy SDH.
8:00 Domaslavice Za živé i zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů
Horní Domaslavice u příležitosti 90. výročí založení sboru
10:00 Domaslavice Za rodinu Baranovou a Papřokovou,
Jiřího Papřoka a jeho rodiče
U kostela prodej výrobků Ateliéru Bylok a chráněných dílen (svíce, vitráže, atd.)
Papež František je dnes v Krakově (omlouvám se za mylnou informaci z minule).
 Světový den mládeže: Ve dnech 25. – 31. 7. se koná v Krakově Světový den mládeže –
Neděle 31. 7. Slavnost svatého JAKUBA Většího, apoštola, patrona farnosti.
Obě mše sv. jsou v Domaslavicích, konáme sbírku na úpravy okolí kostela.
Při ranní mši jsou dvě lavice na levé straně vyhrazeny pro členy SDH.
8:00 Domaslavice Za živé i zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů
Horní Domaslavice u příležitosti 90. výročí založení sboru
10:00 Domaslavice Za rodinu Baranovou a Papřokovou,
Jiřího Papřoka a jeho rodiče
U kostela prodej výrobků Ateliéru Bylok a chráněných dílen (svíce, vitráže, atd.)
Papež František je dnes v Krakově (omlouvám se za mylnou informaci z minule).
 Světový den mládeže: Ve dnech 25. – 31. 7. se koná v Krakově Světový den mládeže –
setkání mladých z celého světa, které v závěru navštíví také papež František.
 Sbírky: Na karmelské pouti 16. 7.: 7.137 Kč (mše svata v 8 h: 2.803, v 10 h: 4.334). Měsíční
sbírka 17. 7.: 8.966 Kč (D 4.089, S 4.877). Díky všem dárcům!
setkání mladých z celého světa, které v závěru navštíví také papež František.
 Sbírky: Na karmelské pouti 16. 7.: 7.137 Kč (mše svata v 8 h: 2.803, v 10 h: 4.334). Měsíční
sbírka 17. 7.: 8.966 Kč (D 4.089, S 4.877). Díky všem dárcům!
 Cyklopouť: Vítáme zpátky doma účastníky orelské cyklopoutě z naší farnosti! 
 Kaple na Lučině: Letos se poutní mše nekoná. Na podzim bude žehnání hasičského vozu.
 Cyklopouť: Vítáme zpátky doma účastníky orelské cyklopoutě z naší farnosti! 
 Kaple na Lučině: Letos se poutní mše nekoná. Na podzim bude žehnání hasičského vozu.
Farníček vydává Římskokatolická farnost Domaslavice jako informační leták pro vnitřní potřebu farnosti.
Telefonní kontakt: 737 203 843 (777 610 967), e-mail: [email protected], web: farnostdomaslavice.wz.cz
Farníček vydává Římskokatolická farnost Domaslavice jako informační leták pro vnitřní potřebu farnosti.
Telefonní kontakt: 737 203 843 (777 610 967), e-mail: [email protected], web: farnostdomaslavice.wz.cz

Podobné dokumenty

Farníček pro 24. týden

Farníček pro 24. týden pracovat, vydělávat si a zase začít žít. DĚKUJEME! Moc Vás zdravím a přeji hezké dny! Katka Nováková“ (O nadaci vyjde článek v příloze Katolického týdeníku v srpnu, či na přelomu září.)

Více

První Boží přikázání

První Boží přikázání uctívají ve svém domě obrazy svatých. Dávají před ně květiny a hořící světla. V obraze ctíme toho, koho obraz představuje, tak jako si dáváme na stůl fotografii zemřelých příbuzných, abychom si je ...

Více

Zpravodaj 2015 ZDE - Rybářský svaz Lučina

Zpravodaj 2015 ZDE - Rybářský svaz Lučina Vážení rybáři, je prosinec, a to znamená, že se blíží konec roku 2014. A proto Všem přeji, jménem svým i jménem výboru, krásné prožití svátků vánočních v klidu a pohodě. A do roku 2015 pevné zdraví...

Více

Cyklopouť z Prahy do Krakova na XXXI. Světové dny mládeže 15

Cyklopouť z Prahy do Krakova na XXXI. Světové dny mládeže 15 Přihlášený je pouze ten, od koho obdržíme platbu. Cena:

Více

450. výročí narození svaté karmelitky Marie Magdaleny de´Pazzi

450. výročí narození svaté karmelitky Marie Magdaleny de´Pazzi můžou získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek (svátostné smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl svatého Otce) a vzývání Panny Marie Karmelské a svaté Marie Magdalény de´P...

Více

Usnesení rady 19.10.2011

Usnesení rady 19.10.2011 2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě za úplatu dle nové žádosti V-projekt, Bc. Zdeněk Vrána, Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek o souhlas s umístěním rozvodného zařízení na pozemku obce k projekto...

Více