zde - Svět plastů

Komentáře

Transkript

zde - Svět plastů
Mediální partner plastikářské konference PLASTKO Zlín (11.-12.4.) a plastikářského veletrhu
PLASTEX-MSV Brno (10.-14.9.)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra(22.-25.5.) a Plastpol Kielce(29.5.-1.6.)
2012 – rok ve znamení Plastů
Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé,
Kolín, leden 2012
opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu
etablovaného v českém plastikářském segmentu.
Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl.
zde náhled Světa plastů MSV Brno 2011 vč. novinky – newsletteru – viz ceník
č.1 – PLASTKO, CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 9.4. (uzávěrka 9.3.)
aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferenci, rovněž možnost
vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů
č.2 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 20.8. (uzávěrka 1.8.) - jako speciál a mediální partner
veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 15000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR a na
Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.
Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek
Svět plastů je vždy distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem
Technik(www.technik.ihned.cz) z vyd. Economia (Hospodářské noviny, Ekonom a další), v rámci celé
jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší
firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních zákazníků. Využívá taktéž
autoinzerce v elektronických médiích a webu z Economia vydavatelství.
V rámci veletrhů je Svět plastů distribuován na stánky vystavovatelům a návštěvníkům.
Informaci k možné spolupráci při realizaci vaší veletržní expozice v rámci plastikářských
veletrhů najdete v samostatné příloze mailu.
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským
klastrem (www.plastr.cz).
Celkový náklad publikace Svět plastů je 15000 výtisků pro každé jeho vydání!
Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu:
[email protected]
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů - mach agency s.r.o.
Ceník inzerce 2012
Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/1 celá strana
190 x 270
1/2 strany
190 x 132
1/4 strany
92 x 132
barevné provedení
barevné provedení
barevné provedení
39 000,-
24 000,-
17 000,-
černobílé provedení
černobílé provedení
černobílé provedení
31 000,-
20 000,-
14 000,-
*)
minimální možný rozměr
*)
Finální data dodávejte nejlépe v tiskovém pdf. – 300dpi
NEWSLETTER Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
n
n
součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
distribuce on-line v pdf formátu
n
n
periodicita – 1 x za čtrnáct dní
distribuce na cca 1 500 adres
Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace
2 sloupce
128 x 30
podval
3 sloupce
193 x 30
podval
3 sloupce
193 x 40
podval
1 sloupec
58 x 60
square
2 sloupce
120 x 60
square
3 500,-
5 000,-
5 500,-
2 200,-
4 400,-
K uvedeným cenám v tomto ceníku se připočítává DPH v zákonné výši.
mediální partner plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno (10.-14.9.)
a plastikářské konference PLASTKO Zlín (11.-12.4.)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra(22.-25.5.) a Plastpol
Kielce(29.5.-1.6.)
2012 – rok ve znamení Plastů
leden 2012
Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé,
odborný titul Svět plastů je, jak výše uvedeno, mediálním partnerem letošních
stěžejních plastikářských akcí v ČR a vedle toho se distribučně účastní veletrhů
v Nitře a Kielcích. Samozřejmě během roku také pokrývá menší-lokální semináře,
školení, prezentace, jež se věnují problematice technologie zpracování plastů.
Dovolte mi nabídnout vám možnost spolupráce při konání těchto akcí a to nejen
při jejich vlastní organizaci, zajišťování, propagaci, ale především v případě
vašeho zájmu o aktivní účast na nich:
- od jednoduché stolkové prezentace v rámci konference-semináře
- až po navržení, vizualizaci a realizaci vaší veletržní expozice
Samozřejmě zajištění dalších služeb jako je:
- objednání výstavní plochy
- objednání technických přívodů
- navržení-výroba rozeslání pozvánek, anoncování účasti
- zprostředkování ubytování
- dovoz exponátů společně s expozicí atd..
Tzn. komplexně či částečně zajistím vaší účast na veletrhu.
PLASTEX-MSV Brno
(10.-14.9. 2012)
MSV Nitra –
Slovensko
(22.-25.5. 2012)
PLASTPOL –
Kielce Polsko (29.5.-1.6. 2012)
S pozdravem
MACH Petr
tel.: 606 715 510
vydavatel Světa plastů
Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastremwww.svetplastu.eu
č. 4 – září 2011
Úvodník
Kap ita lismus a ka rti č k y z p l a s tu .
„Kdo nekrade okrádá rodinu“ bylo jedno z proslulejších hesel kolujících mezi
našimi lidmi v dobách nejprve socialismu, později „reálného“ socialismu.
Také se tomu odpornému systému občas říkalo nějakou dobu komunismus
podle hesla „co je tvoje to je moje, ale co je moje do toho ti nic není“. V kapitalismu, který u nás existoval před naším odporným režimem i po něm, se
však krade neméně. Tím jsem si jist. Takže měl pravdu autor naší neméně
známé poučky z doby čtyřicetiletého „ráje“ – „v kapitalismu je vykořisťován
člověk člověkem, kdežto v socialismu je tomu naopak“. O tom, že se v kapitalismu krade každým dnem even as we speak a že Spojené království není
výjimkou, vyplývá mezi jiným z údajů o zpronevěře, které periodicky vydává
britský statistický úřad. A jelikož jsme ve Světě plastů, soustředím se zde
na defraudaci týkající se plastových kartiček, které má a užívá prakticky
každý občan, či jak je zvykem říkat ve Spojeném království každý poddaný
Jejího Veličenstva Alžběty II.
Defraudace stojí britskou ekonomiku 38 miliard liber ročně. Více než polovina z této částky připadá na veřejný sektor. Šéf kabinetní kanceláře Francis Maude vysvětlil, že ze zpronevěřené sumy ve veřejném sektoru by bylo
možné financovat 800 škol. A podíl této defraudace v hodnotě 365 milionů
liber jak ve veřejném tak v soukromém sektoru tvoří podvody z plastovými
kartičkami všeho druhu.
Podvodníci pocházejí ze všech vrstev britské společnosti. Začátkem února
korunní soud v Aylesbury vyměřil třicetiměsíční trest vězení nejstaršímu synovi vikomta Trencharda Alexandrovi, který připravil svého zaměstnavatele,
firmu Tesco, o 355 tisíc liber podvodnými transakcemi s firemní kartičkou
během více než deseti let. V Tesku byl zaměstnán ve funkci manažera korporativních záležitostí a jeho velmi slušný plat činil 70 tisíc liber ročně. Ne že by
si Alexander nepoctivě nabyté zisky strkal do vlastní kapsy. Financoval z nich
ztráty letního hudebního festivalu, který pořádal každým rokem v rodinném
sídle Standon Lordship v hrabství Hertfordhire. Jak to dělal? Chytrým využíváním počítačové technologie si postupně zvyšoval úvěrový strop firemní
kartičky, kterou měl v užívání, ze 6 tisíc na 40 tisíc liber. Na jeho podvod se
přišlo při loňském účetním auditu, kdy byl pozván na pohovor se zaměstnavatelem a v přítomnosti policejního vyšetřovatele se ke svému činu plně doznal. K trestu vězení byl odsouzen přesto, že svého počínání upřímně litoval.
Celou hodnotu ztráty firmě Tesco uhradila jeho rodina. Alexander však bude
muset tento dluh rodině zaplatit do poslední pence.
Mezi podvodníky zneužívajícími v Británii kreditní i debetní kartičky byli dva
rumunští studenti a dva asijští studenti londýnské univerzity, kteří dostali
desetiměsíční trest vězení letos v červnu za nákupy zboží pomocí ukradených
kartiček. Soud rozhod, že jednali z čiré chamtivosti. Oba měli letos promovat. Při vynášení rozsudku jim soudce řekl: „Jste oba velmi inteligentní mladí
muži. Pocházíte z dobře situovaných rodin, nebyl vůbec žádný důvod pro
vaše podvodné jednání“. Údaje z ukradených kreditních kartiček si koupili
od devatenáctiletého absolventa soukromé školy Nicka Webera, který řídil
nezákonnou internetovou stanici Ghostmarket. Jeho zločiny byly závažnější
a proto dostal pět let posezení v chládku.
Podle údajů UK Cards Association celkové ztráty vyplývající z podvodů s kreditními a debetními kartičkami vloni činily jak již uvedeno 365 milionů liber,
což bylo o 17 procent méně než předloni.Téměř čtvrtinu celkového objemu
ztrát představovaly kartičky, které se „ztratily“ v poště cestou k uživateli.
Pokles objemu podvodů s plastovými kartičkami zaznamenaný v posledních
letech vysvětluje Asociace jako důsledek zlepšování metod detekce těchto
podvodů v bankách i v obchodech. Dalším faktorem je zavádění relativně
bezpečných embosovaných kartiček typu chip-and-pin. A jedna odbornice
v rozhovoru v domácím rádiu BC řekla, že klesající objem podvodů tohoto
druhu je také důsledkem větší opatrnosti a lepší informovanosti samotných
uživatelů kartiček.
Sám jsem se před lety stal také obětí podvodu tohoto druhu. Jakýsi mě
neznámý výtečník se dostal k údajům mé kreditní kartičky od hypotéční záložny Abbey. Zjistil jsem to teprve z výpisu účtu, kde jsem si všiml dvou
položek vybraných v hotovosti ve filipínském hlavním městě Manile. Tam
jsem v životě nebyl. Podvodné transakce jsem ihned záložně nahlásil. Třeba
říci, že manažer se mnou jednal kulantně a o své peníze jsem nepřišel. Celá
věc je pro mě dodnes záhadou. Svou kartičku jsem nikomu nepůjčil a měl ji
neustále pod kontrolou v peněžence. Jedna věc je jistá: podvodníci se najdou
všude. Dávejme si na ně pozor.
Pro Svět plastů – Milan Kocourek, stálý spolupracovník ČRo
ve Spojeném království – Walton on Thames, Surrey
Zlepšujeme
otěruvzdornost
plastů
Hydraulické oleje pro vstřikolisy
a jejich provozní diagnostika
Když vznikl hydraulický systém, byl vědní obor fluidního inženýrství ještě neznámý a Pascalovy
principy začali při svých vynálezech uplatňovat Sir William George Armstrong a Josef Bramah.
Od prvopočátku k dnešku
Držitelem patentu na vynález hydraulického lisu se stal v roce 1795 Josef Bramah.
V roce 1845 navrhl Sir William George
Armstrong svůj hydraulický jeřáb a tvrdil,
že vyloží lodě rychleji a levněji než běžně používané jeřáby. Hydraulický zvedák
vynalezl v roce 1851 Richard Dudgeon.
A právě tyto skutečnosti nám vytvořily
podmínky rozvoje poměrně efektivního
přenosu tlakové energie formou kapalin.
Zároveň nám umožnily ovládat parametry takto přenášené energie podle přesně
zadaných požadavků. Postupem času nacházely technicky vylepšené hydraulické
systémy široké uplatnění v dynamicky se
rozvíjejícím průmyslu. V současné době
jsou hydraulické systémy jedním z nepostradatelných mechanických prvků používaných při konstrukci a stavbě strojů. Pro
své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako
fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro
dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících
výkonných hydraulických systémů.
NaVšTiVTe NáS Na VeleTrhu
FaKuMa 18.10. – 22.10. 2011
Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212
Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi
rychle své hranice teplotní odolnosti.
Hydraulické oleje
Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování.
Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky
vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.
Vedle speciálních hydraulických kapalin se
stal jednou z nejrozšířenějších kapalin minerální hydraulický olej. Pro své optimální
fyzikální a další vlastnosti je právě on používán ve velké většině dnes konstruovaných a provozovaných hydraulických systémů.
Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů.
Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované
Hydraulické oleje, stejně jako i ostatní
moderní hydraulické kapaliny, jsou během
provozu v hydrostatickém systému vystaveny mnoha vlivům. Musí být nestlačitelné,
odolné vůči vysokým tlakům a teplotám.
Redukcí průtoků dochází u hydraulických
olejů k expozici prouděním při vysokých
průtokových rychlostech. Hydraulické oleje jsou ve výkonných hydraulických systémech namáhány vysokým oběhovým
číslem, které tak klade enormní nároky
na jejich minimální pěnivost a schopnost
maximálně odlučovat vzduch. Během
provozu hydraulických olejů jsou náročné požadavky kladeny i na bezchybnou
schopnost eliminovat nepříznivé vlivy kontaminace oleje vodou. Ta pochází jednak
z kondenzované vzdušné vlhkosti a v některých případech i z možných netěsností
chladicích systémů. K další expozici hydraulického oleje během provozu dochází v četných třecích a regulačních uzlech
hydraulických systémů. Tedy tam, kde jsou
od olejů očekávány výborné protioděrové
a mazací vlastnosti. U některých typů olejů
jsou požadovány i vlastnosti detergentní.
plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli
nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost.
Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky
zatížitelné až do teploty 350° C.
BGS – Váš specialista na radiační síťování.
www.bgs.eu
Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk
Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62
Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510
E-Mail: [email protected], www.bgs.eu
září 2011
2
speciál MSV 2011
Anzeige_abriebfest_Tschechien_2011.indd 1
31.03.2011 16:14:54
speciál MSV 2011
Jaké vlastnosti musí splňovat hydraulický
olej, aby výše popsaným nepříznivým vlivům dlouhodobě odolal? Základním kritériem pro hydraulické oleje je odpovídající
kinematická viskozita měřená při 40 °C.
S viskozitou oleje souvisí jednoznačně
i viskozitní index. Ten je vyjádřený bezrozměrnou číselnou hodnotou, jejíž velikost
vyjadřuje závislost viskozity oleje na teplotě. Obecně lze říci, že čím je číslo viskozitního indexu vyšší, tím je závislost viskozity
oleje na teplotě nižší. Další důležitou vlastností je odolnost vůči thermooxidačnímu
namáhání. Ve velké míře je dána typem
použitého základového oleje a obsahem
účinného typu antioxidantu. Podstatnou
vlastností oleje je také již zmíněná odolnost oleje vůči tvorbě pěny a schopnost
oleje v co možná nejkratším čase odloučit
obsažený vzduch. Tento atribut hraje jednu
z významných rolí ve způsobilosti hydraulického systému. Jedná se o jeho schopnost s minimální ztrátou přenášet tlakovou
energii a přesně reagovat na potřebné regulační změny. Dalším neméně důležitým
parametrem je schopnost oleje odsazovat
vodu, tato vlastnost je vyjádřena jeho
deemulgační charakteristikou. Nepostradatelná je i dostatečná mazivost a protioděrové vlastnosti.
Základními hydraulickými oleji této skupiny je řada MOGUL HM. K její výrobě se
používají základové oleje group II a účinné
přísady. Vysokou kvalitu olejů řady MOGUL
HM potvrzují nejen náročné strojní zkoušky, ale i dlouhodobé testy u koncových
zákazníků.
Oleje řady MOGUL HM S vynikají oproti
předchozí řadě navíc vysokou termooxidační stabilitou (> 3 000 hod. dle zkoušky
ASTM D 943) viz graf 1. Další předností olejů této řady jsou hydrolytická stabilita, filtrovatelnost a zlepšená odlučivost
vzduchu obr. 1. Velmi dobré jsou i jejich
mazivostní vlastnosti (FZG > 12). Kvalita
finálního produktu je dána v tomto případě
základovými oleji group II zušlechtěnými
speciálními směsnými přísadami. Oleje HM
S jsou určeny především pro vysoce zatěžované vysokotlaké hydrostatické mechanismy s mimořádnými požadavky na životnost pracovní kapaliny (tzn. se zvláště
dlouhými výměnnými lhůtami) a vybavené
filtry s velkou jmenovitou filtrační schopností – i pod 5 mikrometrů.
Pokračování na str. 4
Vhodné hydraulické oleje pro
vstřikolisy
Pro tlakové systémy vstřikolisů se používají nejčastěji hydraulické oleje (určené
pro vysoce namáhané hydrostatické mechanismy) výkonnosti HM dle ISO 6743/4
resp. HLP dle normy DIN 51 524 část 2.
Viskozita oleje se volí dle ISO VG, a to zejména ISO VG 46 nebo 68, tj. 46 nebo 68
mm2/s při 40 °C.
Na českém trhu se nejčastěji setkáváme
s ropnými hydraulickými oleji, vyráběnými
na bázi selektivně rafinovaných základových olejů, tzv. group I. Tyto oleje splňují
požadavky normy HM / HLP, ale díky použitému základovému oleji mají nižší oxidační
stabilitu (nižší životnost) a nižší viskozitní
index (užší teplotní rozsah použitelnosti).
Graf 1
Společnost PARAMO vyrábí a dodává hydraulické oleje formulované ze základových
olejů, které jsou získávány speciální hydrogenační technologií – základové oleje
group II. Tyto oleje mají vyšší oxidační stabilitu a vyšší viskozitní index. V kombinaci
s účinnou aditivací pak zajišťují prvotřídní úroveň rozhodujících parametrů kvality
převyšující se značnou rezervou požadavky normy DIN 51 524 / HLP.
Obr. 1
3
Pokračování ze str. 3
Moderně koncipovaná řada hydraulických
olejů se skrývá pod obchodním názvem
MOGUL HM ZF. I tyto oleje jsou vyráběny z kvalitních hydrogenačně rafinovaných
základových materiálů a vysoce výkonné
víceúčelové přísady, která zlepšuje užitné
vlastnosti výrobku. Žádná z komponent
neobsahuje sloučeniny typu ZnDDF (použitých u běžných typů hydraulických olejů).
Jedná se tedy o hydraulické oleje bez obsahu zinku (zinc free).
Oleje MOGUL HM ZF mají i řadu dalších
předností, jako:
- extrémní oxidační stabilitu
(téměř 7 000 hod. podle ASTM D 943),
- vynikající protioděrové vlastnosti
(FZG >12, Brugger test 43 N.mm-2),
- vynikající filtrovatelnost i za přítomnosti
vody,
- mimořádně dobré povrchové vlastnosti
Díky těmto parametrům jsou předurčeny
pro vysokotlaké hydrostatické mechanismy
vybavené generátory náročnými na protioděrový účinek oleje a zvláštními požadavky
na termooxidační stabilitu.
a udržovat ve vznosu nečistoty vznikající
za provozu v hydraulickém systému. Ale i ty,
které se dostávají do kontaktu s jinými zdroji
znečištění, jako je voda a chladicí kapaliny.
V případě hydraulických systémů obráběcích
strojů pak kapaliny obráběcí. Hydraulické
oleje MOGUL H-LPD jsou schopné adsorbovat až 0,2 % vody, aniž by byla ohrožena
funkce hydraulického systému. Odpovídají
i hlavním požadavkům specifikace MAN N
698.
zařízení schopných zachytávat vlhkost obsaženou v nasávaném vzduchu. U velké
většiny hydraulických olejů se vlivem působení polárních látek projevují nevyhovující povrchové vlastnosti oleje, zhoršená či
nevyhovující deemulgační charakteristika,
deemulgační číslo, pěnivost a odlučivost
vzduchu. Tyto poruchy jsou ve většině případů způsobeny kontaminací hydraulického oleje nevhodně používanými čisticími
prostředky na bázi detergentů.
Diagnostika hydraulických olejů
Jak správně měřit mechanické nečistoty?
Dlouhodobá správná funkce hydraulického
systému závisí nejen na čistotě hydraulického oleje, ale i na stavu jeho provozních
parametrů. Ty tudíž vyžadují pravidelnou
kontrolu formou tribodiagnostiky.
Nejpoužívanější jsou metodiky měření
kódu čistoty ISO 4406 a NAS 1638. V současné době se využívají různé měřicí přístroje na principu laseru, tzv. bílého světla,
průtoku přes kalibrovaná síta či pomocí mikroskopu. Ne všechny přístroje však měří
skutečný obsah mechanických částic.
U hydraulických olejů se kontrolují z provozních parametrů zejména kinematická viskozita při 40 °C, číslo kyselosti, obsah vody,
obsah mechanických nečistot formou čítače
částic, obsah aditiv, deemulgační vlastnosti, pěnivost a odlučivost vzduchu. Pro diagnostiku samotného hydraulického systému
a jeho jednotlivých mechanických prvků se
stanovuje obsah křemíku a otěrových kovů.
Provedeny byly rozsáhlé porovnávací
zkoušky s hydraulickými oleji výkonnosti HM respektive HLP a neaditivovanými
základovými oleji. Významný rozdíl v naměřených hodnotách byl zejména u aditivovaných olejů. Navíc se chyba v měření
výrazně zvýšila při důkladné homogenizaci vzorku. Důvod? Načítání rozptýleného
vzduchu ve vzorku měřeného oleje. Tato
zkušenost vede k závěru, že rozhodujícím faktorem pro měření skutečného obsahu mechanických nečistot, obsažených
v reprezentativním vzorku sledovaného
hydraulického oleje, je volba odpovídající
metodiky přístroje.
SEMIKRYSTALICKÉ KONSTRUKČNÍ PLASTY
POLYAMID 66 – Durethan® A
POLYAMID 6 – Durethan® B
kaprolaktam + skelné vlákno
POLYBUTYLENTEREFTALÁT – Pocan®
Kontakt Česko: Ing. Oldřich Pazderník, [email protected], tel.: +420 603 222 352
Kontakt Slovensko: Ing. Pavol Škultéty, [email protected]lanxess.com, tel.: +421 918 709 996
RHEINCHEMIE – GUMÁRENSKÉ SPECIALITY
Rhenogran®, Rhenosin®, Rhenofit®, Rhenocure®, Rhenoshape®, Rhenodiv®,
Levaform®, Rhenomark®, Aflux®, Aktiplast®, Antilux®, Urepan®,
Rhenoblend®, Rhenopren®, Santoweb®,Vocol®
Pavel Bureš a Jiří Pschera
oddělení obchodně-technických služeb
PARAMO, a.s.
Přístroj na zkoušku – Brugger test
Přístroj na zkoušku – FZG test
Ve výčtu hydraulických olejů nelze opomenout ani oleje typu H-LPD. Řada MOGUL
H-LPD má užitné vlastnosti obdobné jako
konvenční oleje typu HM / HLP. Navíc ale
disponují schopností uvolňovat, rozpouštět
06 Uhr Seite 1
Důležitá je především čistota hydraulického oleje. Tu z pohledu mechanických nečistot ovlivňují důkladná filtrace olejového
systému a použití výkonných vzduchových filtrů na odvzdušnění nádrže včetně
Kontakt ČR a SR: Ing. Tony Humplík, [email protected], tel.: +421 905 403 565
V příspěvku byly použity běžně
dostupné historické údaje
KAUČUKY – CR, EPDM, NBR, EVM, HNBR, FKM
Baypren®, Buna® EP, Keltan®, Perbunan®, Krynac®, Baymod® N,
Levapren®, Levamelt®, Baymod® L, Levatherm®
GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE – ACC, AOX, SPEC
Grolman s.r.o., Na Valentince 644/15, 151 34 Praha 5
Tel: +420 251 553 233, Fax: +420 251 553 723, Mobil: +420 777 836 562
E-mail: [email protected]
Web: www.grolman-group.com
Vulkacit®,Vulkanox®,Vulkazon®,Vulkasil®,Vulkalent®,Vulcuren®,
Perkalink®, Renacit®, Cohedur®, Zinkoxyd®, Emulvin®
International Distribution
Antistatika, činidla zlepšující prokluz, lubrikanty, dispergátory
pigmentů, činidla proti zákalu pro polymerní a aplikace
v plastech.
OXBD koncentráty umožňující plánovat životnost
a degradaci plastových výrobků.
CICP (Complex Inorganic Coloured Pigments – komplexní
anorganické barevné pigmenty), také označované
MMO (Mixed Metal Oxides – směsné kovové oxidy).
4
Kontakt ČR a SR: Ing. Jan Devátý, [email protected], tel.: +420 603 222 350
Černé pigmenty Printex a Special Black dostupné v práškové
a perlové formě. Dále vodivá verze a UV stabilizovaná verze.
Lioprep LS: řada pigmetových přípravků pro plasty bez vlivu
na smrštění.
Catulia M: pigmentové přípravky s obsahem PE vosků
pro polyolefiny.
Plniva pro plasty: mastek, Wollastonite, hydroxid hlinitý
a hořečnatý, srážený uhličitan vápenatý, kalcinovaný
kaolin, metakaolin a slída.
speciál MSV 2011
Zastoupení pro ČR a SR: Lanxess CEE, Štětinova 4, SK-811 06 Bratislava, tel.: +421 232 151 626, www.lanxess.com
Malodistributor v ČR: RADKA spol. s r.o., Na Lužci 706, CZ-533 41 Lázně Bohdaneč, tel.: +420 466 924 911, www.radka.cz
Malodistributor v SR: Kora a.s., Zlatovská 27, SK-911 05 Trenčín, tel.: +421 326 521 269, www.kora.sk
speciál MSV 2011
5
Wittmann Battenfeld CZ v novém
Skupina Wittmann Battenfeld zaujímá jednu čelních pozic mezi dodavateli vstřikovacích strojů
a periferních zařízení. Je aktivní po celém světě – má 28 dceřiných firem a 24 obchodních
zastoupení. Sídlo mateřské firmy se nachází ve Vídni, kde jsou také umístěny dva výrobní
závody na výrobu části sortimentu robotů, temperančních přístrojů, zařízení na dopravu
a sušení matriálu. Součástí fabrik je i oddělení vývoje včetně testovacího pracoviště
na simulaci rozdílných klimatických podmínek. Hlavní výrobní závod se nachází v maďarském
Mosonmagyaróváru. Mlýnky zase společnost vyrábí ve Francii.
Nové sídlo WIBA_CZ
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o. byla založena v roce 2003 a je
zodpovědná za prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční
servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice. Skupina Wittmann jako jediná na světě nabízí
ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů:
Nejvyšší představitelé koncernu Wittmann Battenfeld
(zleva: Ing. Michael Wittmann, Dr. Werner Wittmann,
Ing. Michal Slaba, Mag. Georg Tinschert)
• roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště
• lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu
• temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry
• drtiče vtoků i dílů
• vstřikovací stroje Battenfeld
Při slavnostním otevření byly představeny stroje a zařízení z celého výrobního programu koncernu. Elektrický vstřikovací stroj
EcoPower 110/350 s lineárním robotem W813 a s řízením integrovaným do řídicího systému vstřikovacího stroje, hydraulický
stroj HM 180/750 s robotem W821 a hydraulický stroj HM 65/210
s energeticky úsporným pohonem ServoDrive. Předvedeny byly
i roboty W811 a W702, zástupci řady temperančních přístrojů,
včetně nového modelu Tempro Plus D. Dále pak osvědčená řada
průtokoměrů a chladící zařízení COOLMAX. Oblast sušení a dopravy a recyklace granulátu byla zastoupena kompaktními sušičkami
DRYMAX včetně nasávačů FEEDMAX, dále pak představiteli rychloběžných i pomaloběžných mlýnků řady MAS a SUMO.
N
pavilón G1
stánek č.40
s
Na začátku června firma Wittmann Battenfeld CZ otevřela nové
prostory v Malých Nepodřicích u Písku a to za účasti nejvyšších
představitelů koncernu. Nová budova přesahující 1000 m² užitné
plochy obsahuje dostatek kancelářských prostor, sklad náhradních
dílů, velkou školicí místnost i halu pro předvádění strojů a zařízení, servis, montáž uchopovačů i jednoúčelových zařízení.
štivte ná
v
a
MSV Brno 2011
3. – 7.10.
Prohlídka strojů
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
397 01 Písek
[email protected] wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz
Tým WIBA_CZ s Ing. Michaelem Wittmannem (uprostřed)
6
speciál MSV 2011
worldwww.wittmann-group.cz
of innovation
speciál MSV 2011
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. | Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek
Tel.: 00420 384-972-165 | Fax: 00420 382-272-996| [email protected]
7
Firma vznikla v červnu 1991 z iniciativy pracovníků skupiny „RIM“ bývalého Výzkumného
ústavu gumárenské a plastikářské technologie
(VUGPT) ve Zlíně. Hlavním podnikatelským záměrem firmy byla HI-TECH z oblasti technických plastů „Reaktivní vstřikování polyamidů – NYRIM“. V rámci spolupráce s garantem
této technologie Nizozemskou firmou DSM bylo
firmě RIM-Tech spol. s r.o. postupně předáno
know how pro technologii NYRIM.
Počátkem září 1992 se tak firma stala jedinou firmou východního bloku, která zabezpečovala komplexní služby
v této oblasti, od vývoje až po sériovou výrobu.
Vzhledem k výraznému nárůstu výroby a služeb a s tím
souvisejícími nároky na řízení společnosti došlo počátkem
roku 1993 k zavedení pružné organizační struktury v čele
s tříčlenným výkonným managementem.
V témže roce se firma přestěhovala do výrobních prostor
v dnešní průmyslové zóně Zlín Východ (Příluky), kde sídlí
dodnes.
Období ekonomické krize zastihlo firmu při rekordním růstu a ročních tržbách přesahující půl miliardy Kč. Zastihlo
ji však připravenou a akceschopnou. Díky včasné reakci
a disciplíně při provádění správných akcí tak firma během
tohoto období neztratila žádného zákazníka, udržela kompletní vývojovou základnu a získala nové atraktivní zakázky. S trochou nadsázky by se dalo říct, že tak firma vyšla
z krize nikoliv oslabena, ale posílena.
Rimtech vstupoval do nadnárodní skupiny s výrazným potenciálem, kvalitní firemní kulturou a silnou základnou expertních pracovníků. Díky tomu si v krátkém čase vybudoval v rámci divize Promens Components silné postavení.
V roce 2010 pak získala Zlínská jednotka velmi prestižní
cenu Promens Innovation award.
Díky investiční politice do růstu a modernizace výroby dle
metod operational excelence, portfoliu zákazníků, kvalitní
zaměstnanecké základně a uplatňování principu kontinuálního zlepšování ve všech úrovních a procesech stojí Promens Zlín při obratu nad 500 mil Kč na pevných základech
s kvalitní vizí v rámci středně i dlouhodobé budoucnosti.
Rok 1995, kdy měla firma téměř 50 zaměstnanců, se stal
pro firmu klíčový z hlediska jejího dalšího vývoje. Po předchozích úspěšných projektech se podařilo vstoupit jako
vývojový dodavatel do úspěšně se rozvíjející automobilky
Škody Auto. Tímto krokem firma definitivně získala charakter výrobní společnosti a v roce 1997 došlo ke změně na akciovou společnost.
Aby byla firma schopna udržet dynamiku růstu a ještě více
uplatnit svůj potenciál, vstoupil do firmy v roce 1998 finanční partner, společnost EPIC. V téže letech firma spustila
program diverzifikace segmentů trhů a zavedla další technologie pro výrobu velkoplošných dílů ve středních a nižších
sériích. Jednalo se o technologii DCPD-RIM, PU-RIM a technologii vakuové tvarování.
Se svou více jak stovkou zaměstnanců je svými zákazníky
firma vnímána dle svého firemního sloganu – Spolehlivý
partner pro nejnáročnější aplikace.
Takto úspěšně zavedená firma zahájila své první dodávky
na zahraniční trhy a to pro Belgického výrobce autobusů
VANHOOL. Jedním z klíčových prvků firmy byla včasná definice potřeb a jejich řízené zavedení v praxi. Proto rokem
2000 zavedla metody průmyslového inženýringu, který se
dle očekávání ukázal jako jeden ze zásadních z hlediska
pozdějšího vstupu nadnárodních zákazníků. Následujících
roky jsou pro firmu velmi intenzivní a také úspěšné. Zvládnutím náročných podmínek, sérií auditů a dalších kritérií
se firma stala vývojovým dodavatele světových firem jako
např. Thermoking a Carrier, John Deere, Volvo, Renault, GE,
Iveco, Saab a řada dalších.
Firma, s tržbami přesahující 200 mil Kč ročně, měla již obrovskou dynamiku. Jako první ve svém oboru v České republice získala certifikaci ISO/TS 16949 a ISO 14001. Dalším úspěchem je pak získání ocenění Ministerstva průmyslu
a obchodu „Dodavatel roku“ a to ve dvou ze tří hodnocených kategorií. O rok později získává ředitel společnosti
ocenění „Podnikatel Zlínského kraje“.
Z pohledu globálního trhu a udržení růstového tempa
na něm hrozilo, že firma dosáhne svých hranic. A proto se
v témže roce firma Rimtech stala členem skupiny Polimoon,
později Promens Group, který je svou celosvětovou účastí
skutečným globálním hráčem.
8
Firma Promens a.s. nabízí:
– komplexní vývoj
n konstrukce dílů, sestav, výrobků a celků
n materiálový inženýring a optimalizace
n balení a logistika
n konstrukce a výroba nástrojů
n zkoušky a testování
– výroba
n DCPD-RIM (Telene)
n PU-RIM
n PA-RIM
n vakuové tvarování
n CNC ořez, lepení, svařování ultrazvukem
n lakování velkoplošných plastových dílů
n montáže, logistika JIT, JIS
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
9
Local Sales Contact:
Andrzej Wróbel
Tel.: +48 69 343 72 00
Customer Service Contact:
Tel.: +48 22 332 35 20
Distributer Contact:
Albis Plastics CR s.r.o.
Tel.: 387 311 352
Ampacet’s R&D tým vyvinul nový optimalizovaný Process Aid Masterbatch (PA)
poslední generace, který eliminuje lom taveniny, snižuje die deposits a zdokonaluje produktivitu – zdokonalené konkurence schopné výrobky vedou
ke zlepšení VÝKONNOSTI a KVALITY.
Nový 103700 zvláště vyhovuje směsím obsahujícím pigmenty a plnidla.
Oproti jiným PPA’s nenarušuje optické vlastnosti filmu. Díky tomu je vhodný
pro kritická využití.
Rychlejší zmizení lomu taveniny s novým 103700
umožňuje stabilní proces a lepší optické vlastnosti. Testy na snížení lomu taveniny a testy na snížení tlaku byly provedeny na kruhové kapilární lisovací lince při použití butenu LLDPE MI 0.7 (190 °C; 2.16 kg) a stejné obsahy
různých PPA aktivních složek na Ampacet’s 102996 & 102232, tradiční PA PE MBs jsou
vhodné pro pigmentované směsi a nový 103700 Processing Aid.
Lis byl nastaven na 200 °C a data byla zapisována v různých intervalech pro zjištění zbytkového lomu taveniny a die
head tlaku. Nový 103700 jasně ukazuje rychlejší zmizení melt fracture umožnující plynulý proces a lepší optické
vlastnosti krátce po zahájení extruze.
Excelentní optická a povrchová hladkost dokonce i při kritických využitích.
Film vyrobený s nadměrným množstvím PA PE MB 103700 vykazuje nižší gel count, podobný tomu, který získáte
u čistého polyethylenového filmu a je mnohem nižší než film obsahující stejné množství t.j.102232.
Další výhody:
n Stabilnější proces kontroly
n Širší záběr výroby (nižší teplota a tlak)
n Lepší bublinová stabilita
n Lepší průhlednost filmu v ne-pigmentovaných aplikacích
n Vyšší lesk
Styrolution – zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:
Nižší viditelná vazkost umožňuje výrobci zvýšit produkci vytlačování.
Toto zařízení může být rovněž použito ke zvýšení úrovně LLDPE při použití směsí LDPE/LLDPE.
Výrobek 103700 je doporučován při procesech lisování polyethylenu s
maximální výrobní teplotou 240 °C. Pro teploty nad 240 °C doporučujeme naše výrobky MB 102234 a 103654. Obecně doporučujeme snížení podílu/poměru z 1 na 2 % u 103700 jako průběžný režim. Jakkoli při
zahájení lisování může být úroveň zvýšena na 10 % na dobu nezbytně
nutnou k dosažení hodnoty nízkotlaké úrovně.
10
STRACHOTA Mojmír – styrénové polymery a kopolymery:
[email protected]
Styrolution
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
11
Hydraulické oleje – jejich správný výběr a sledování se vyplatí
V moderních průmyslových podnicích lze najít rozličné druhy strojních zařízení a jejich údržba
po mechanické stránce je povětšinou velmi dobře zajišťována. Však také na jejich spolehlivém
provozu leckdy závisí celé úseky výrobních linek a jejich odstávka těmto podnikům přináší nemalé finanční ztráty. Ne všude je ale do této pravidelné údržby a monitorování začleněna i náplň těchto strojů – mazací olej. Zní to jako klišé, ale tvrzení „olej je krev strojů“ má své opodstatnění a analogie v živočišné říši. Stejně tak, jako je tomu například u lidí, i u strojů můžeme
pomocí vhodné diagnostiky určovat, zda není ve sledovaném objektu něco v nepořádku nebo
zda nedochází k nežádoucím změnám, které by ve finále vedly právě ke kritickým stavům.
Diagnostika stavu oleje však není tím prvním, čím by se měli provozovatelé zabývat. Nejdůležitějším počátečním rozhodnutím je správná
volba oleje. Mezi veřejností povětšinou převládá názor, že hydraulický
olej je záležitost velice jednoduchá a že nejsou mezi jednotlivými typy
prakticky žádné rozdíly. Určitě připouštíme, že hydraulické oleje patří
z hlediska vývoje a výroby ve srovnání např. s motorovými oleji mezi
méně náročné druhy mazacích olejů, nicméně i hydraulických olejů co
do kvality a funkčních vlastností existuje velké množství a je třeba dbát
zvýšené pozornosti při jejich výběru. O to více toto tvrzení platí v případě tak namáhaných strojů, jako jsou vstřikovací lisy.
Základním zdrojem pro čerpání informací o doporučených náplních
strojů bývá povětšinou servisní manuál stroje nebo jiný obdobný dokument publikovaný výrobcem zařízení. Bývají v něm uvedeny kvalitativní standardy, které musí náplň stroje splňovat, popřípadě jsou zde
jednotlivé druhy olejů nebo komerční názvy od jednotlivých výrobců
přímo vyjmenovány. Tyto oleje jsou ve valné většině výrobcem stroje přímo testovány v provozu a pro výrobce oleje získání tohoto doporučení v oficiálních dokumentech znamená nemalý finanční náklad.
I z tohoto důvodu je prakticky zaručeno, že doporučený olej splňuje
veškeré nezbytné parametry. Neznamená to však, že olej jednoho výrobce nemůže výkonnostně převyšovat, někdy velmi významně, olej
jiného výrobce. Tyto rozdíly se pak projevují většinou při dlouhodobém
provozu stroje a při pravidelné diagnostice stavu náplně. Předpokladem
pro takovéto srovnání je samozřejmě srovnatelná intenzita péče o stroj
a o kapalinu v něm.
Pokud se výrobce odkazuje pouze na všeobecně uznávané kvalitativní
normy jako ISO nebo DIN (např. ISO 6743, DIN 51 524) a příslušnou
viskozitní třídu je volba nejvhodnějšího oleje složitější. Tyto normy jsou
relativně velmi benevolentní a plnění všech jejich požadavků ještě nezaručuje dlouhodobý bezproblémový provoz strojního celku. V případě
nedodržení ani těchto primárních požadavků mohou být dopady pro
stroj katastrofální i v poměrně krátkém čase.
Poměrně častou chybou je nesprávná volba viskozitní třídy. Nejčastějšími doporučenými třídami pro předmětný okruh strojů bývají ISO VG
46 a ISO VG 68. V důsledku použití oleje o nižší viskozitní třídě může
docházet k únikům kapaliny z méně těsných míst, v horším případě pak
kvůli nedostatečné mazací a ochranné schopnosti oleje ke zvýšenému
opotřebení více namáhaných součástí stroje (čerpadla, písty), zejména
při provozu ve vyšších teplotních a tlakových režimech, vedoucímu až
k destrukci těchto součástí. V opačném případě, tedy při použití viskóznějšího oleje než je doporučeno, je velmi častým jevem přehřívání
stroje (z důvodu horšího odvodu tepla a vyššímu stupni tření ve stroji)
a hojně se vyskytující odstavování teplotními senzory. Z hlediska teploty vyšší provozní režim má rovněž za následek mnohem rychlejší degradaci olejové náplně, z čehož plynou další rizika. Viskóznější kapalina se
navíc obtížněji distribuuje do nejnáchylnějších oblastí, kde může, jako
v předchozím případě, docházet ke zvýšenému opotřebení.
Letmo zmíněná degradace olejové náplně je dalším úskalím provozovaní stroje. Veškeré kvalitativní parametry oleje se v průběhu času mohou měnit. Viskozita oleje se provozním zatížením a stárnutím zvyšuje a mohou tak nastávat popsané problémy. Viskozita náplně se však
může rovněž snižovat a to zejména v důsledku termické a mechanické
degradace složek oleje. Tento trend je o to patrnější při nesprávné prvotní volbě, kdy jsou ve vstřikolisech používány oleje např. typu HV dle
ISO 6743 nebo HVLP dle DIN 51 524, které obsahují velké množství
polymerních přísad zajišťujících např. použitelnost v širší teplotní oblasti, zejména ve venkovním prostředí. Tyto oleje jsou až na výjimky
(např. hydrokrakové oleje s přirozeně širokým teplotním spektrem použitelnosti) pro provoz vstřikolisu nevhodné, protože přísady podléhají
degradaci střihem i na relativně makroskopických hranách, které se vyskytují například v proporcionálních ventilech. Důsledkem toho mohou
nastávat podobné situace jako v případě použití oleje o nižší viskozitní
třídě, než je doporučeno.
Na příkladu viskozity byla prakticky popsána důležitost diagnostiky olejové náplně. Nejedná se však pouze o tento parametr, který je sledován průmyslovou tribodiagnostikou. Mezi další ukazatele stavu náplně
patří změny kyselosti, obsah vody, změny odezev jednotlivých látek,
zejména přísad, v infračerveném spektru, přítomnost a množství kontaminantů a otěrových prvků, v neposlední řadě pak i změny fyzikálních
vlastností, jako je sklon ke tvorbě pěny nebo rychlost odlučování vzduchu. Výsledky laboratorních zkoušek jsou však bez správné interpretace pouhá čísla. Odborník hodnotící tyto hodnoty musí být nejen znalý
fyzikálních a chemických pochodů probíhajících v olejích a jejich vazeb
na laboratorní výsledky, musí mít ale také přehled o diagnostikovaném
zařízení. Součinnost provozovatele stroje se tak stává velmi žádoucí,
téměř nezbytnou. Na druhou stranu se však vynaložené úsilí a finance
na diagnostiku velmi brzy vyplácejí v podobě velmi omezené poruchovosti strojního parku, drastického snížení nákladů na opravy zařízení
v řádu až několika desítek procent, ale hlavně ve zkrácení prostojů zařízení na minimum. Tato poslední položka bývá z pohledu průmyslového
podniku nejzásadnější, ale rovněž nejobtížněji vyčíslitelná.
Zpět ale k vlastní diagnostice a vlivu zhoršených vlastností olejové náplně na stav stroje. Kromě viskozity jsou sledovány další již zmíněné
parametry, které pokrývají následující oblasti:
1) úroveň chemické degradace
2) kontaminace cizími látkami z okolí
3) kontaminace s interním původem
4) změny fyzikálních vlastností
Zkoušky nelze zcela přesně dělit do jednotlivých oblastí, jelikož jejich
naprostá většina má určitý přesah do jiné kategorie. Lze uvést několik příkladů. Číslo kyselosti a diagnostika infračervenou spektrometrií
jsou používány zejména pro sledování míry proběhlých degradačních
procesů v kapalině, lze však v určitých případech odhalit i kontaminaci
cizími látkami (na obrázcích jsou spektra hydraulických olejů z dlouhodobých sledování degradace/kontaminace, v prvním případě se jedná
o naprosto bezproblémový stav, na druhém obrázku jsou však patné
velmi výrazné změny, které mohou přímo ohrožovat stav zařízení).
Prvkovou analýzou je dále sledováno množství jednotlivých otěrových prvků pocházejících ze zařízení, ale rovněž množství jiných prvků
proniklých do kapaliny z okolního prostředí. Na pěnivostní charakteristiku má výrazný vliv jak stupeň degradace oleje, tak jeho kontaminace.
Tímto způsobem je možno pokračovat i dále. Interpretace vazeb mezi
jednotlivými parametry jsou asi tím nejsložitějším na tribodiagnostice
a zásadně doporučuji ji svěřit kompetentní osobě.
Co dodat na závěr? Tribodiagnostika dokáže odhalit pomocí laboratorního rozboru nejen stav oleje, ale hlavně stav stroje. Tribodiagnostika Vám řekne, zda se na zařízení neděje něco, co prozatím nemá vliv
na provoz, ale hrozí zde riziko, že časem dojde k výraznému zhoršení,
k poruše a odstávce. Tribodiagnostika Vám stanoví optimální interval
výměny náplně. Pokud přemýšlíte, zda použít či nepoužít tento způsob
pro sledování stavu Vašich strojů, doporučuji vložit na pomyslné misky
vah odpovědi na následující otázky:
Na straně jedné:
Kolik obnášela investice do strojního parku v naší společnosti? Jaké prostředky vynakládáme na opravy zařízení? Jak velké jsou sankce za nedodržení termínů v důsledku odstávky výroby? Kolik stojí nové mazací
náplně našich strojů?
Obrázek č. 1 – Infračervená spektra – vyhovující průběh
Na straně druhé:
Kolik stojí standardní systém sledování stavu oleje pomocí
tribodiagnostiky?
Tento více než extrémní nepoměr hovoří ve prospěch
tribodiagnostiky velmi výmluvně.
Ing. Ladislav Fuka
Vedoucí zkušební laboratoře
SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
Obrazový materiál vstřikolisů ARBURG© byl laskavě poskytnut
společností ARBURG spol. s r.o.
Obrázek č. 2 – Infračervená spektra – nevyhovující průběh
ALBIS rozšiřuje nabídku termovodivých plastů T - CONDUCTIVE
Materiály ALBIS T - CONDUCTIVE nabízí ve srovnání se standardními plasty výrazně
vyšší tepelnou vodivost, přes 20 W/m K. Kromě toho se nabízejí další výhody – redukce
hmotnosti dílů a designová svoboda při konstrukci dílu. To vše najde uplatnění v mnoha
oborech, kde se pracuje s odvodem / přívodem tepla.
Tato speciální řada kompoundů se nadále rozšiřuje – v současnosti nabídka pokrývá polymery PP,PA12, PA66, PBT, PPS. Tyto tepelně vodivé plasty jsou prodávány pod obchodnímu názvy ALCOM (různé polymery) a TEDUR(PPS) a to ve variantě elektricky vodivé
(TCE) nebo elektricky izolační (TCD).
Aplikační možnosti jsou široké: tam, kde je potřeba přenos tepla, nabízí možné řešení
náš T - CONDUCTIVE. Můžeme jmenovat chladiče elektronických součástek, LED diod,
patice žárovek, statory pro elektromotory, tepelné sondy, osvětlení obecně, atd..
Konkrétním výrobkem je denní osvětlení automobilu na bázi LED, od výrobce OSHINO
LAMPS z Norimberka. Tento světlomet s vysokou intenzitou svitu je osazen výkonými
LED diodami. Vetší proudy v obvodu způsobují zahřívání diod. Za určitý čas by toto
teplo negativně ovlivnilo životnost a svítivost světlometu. Díky použití T - CONDUCTIVE
v konstrukci světlometu je generované teplo velmi dobře odváděno do okolí.
Chladič pro elektro součástky
Z novinek v nabídce ALBIS jmenujme materiály ALFATER TPE (na bázi PP a EPDM),
v obalech užívaný absorbér kyslíku SHELFPLUS O2 a EKO materiály na bázi
přírodních plniv.
LED denní světlomet
Krátký profil skupiny ALBIS PLASTIC (www.albis.com)
Skupina ALBIS PLASTIC patří v Evropě k vedoucím firmám v oblasti distribuce a kompoundování technických termoplastů.
Dceřiné společnosti, kterých je 16, pracují v celé Evropě, na dálném Východě a v severní Americe. Výrobní závody jsou tři
a to v Hamburku (centrála společnosti), Zülpichu a v Manchesteru.
V roce 2011 slaví ALBIS PLASTIC 50 let od svého založení.
ALBIS PLASTIC CR s.r.o.
Česká 66/141
370 01 České Budějovice
GSM: 00420 602 188 132
Ing. Radek Zýka
www.albis.com
12
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
13
14
info: www.svetplastu.eu, e-mail: [email protected], tel.: 606 715 510
počítejte se Světem plastů
Chemplast – květen 2012 Nitra
PLASTEX – září 2012 BVV Brno
Plasty v blízkosti motoru
Z důvodu vysoké ceny ropy, zvýšeného ekologického povědomí a měnících se politických podmínek je
stále více pozornosti věnováno energetické účinnosti motoru. V tomto směru sehrává klíčovou úlohu odlehčená konstrukce, nebo jinak použití plastů
namísto kovů. Nahradit kovy polymerními materiály
však není jednoduché, zejména v oblasti vysokých
teplot motoru.
Vývojem nové specielní třídy polyamidů Ultramid® Endure se výzkumným
pracovníkům společnosti BASF podařilo najít východisko z této situace. Je to
polyamid vyztužený skleněnými vlákny, který spojuje vysokou odolnost proti
stárnutí za tepla s dobrou zpracovatelností polyamidu PA 6.6. Díky kombinaci
těchto vlastností je nyní možno vyrobit komponenty v motorovém prostoru,
které jsou vystavené velmi horkému vzduchu, a tímto způsobem významně
přispívají k redukci hmotnosti a snížení emisí CO2 vozidla.
Dlouhodobá tepelná odolnost zabezpečená novým stabilizátorem.
Nový Ultramid® Endure lehce odolává nepřetržitému používání při teplotě 220 °C a krátkodobě 240 °C. Právě tento jev rozšiřuje možnost použití uvedeného materiálu v nových aplikacích. Odolnost vůči stárnutí při
vysokých teplotách se dosahuje inovativní stabilizační technologií vyvinutou
společností BASF. Vytvoření ochranné povrchové vrstvy zabezpečuje trvalou
ochranu proti napadení kyslíkem až do teploty 220 °C. Výsledek je nejlépe
vidět na povrchu po vystavení stárnutí na obrázku. Působením kyslíku vznikají u klasických PA 66 mikrotrhliny na povrchu po 1000 hodinách při teplotě
220 °C, zatímco Ultramid® Endure díky stabilizačnímu systému je chráněn
i po čtyřech měsících při této teplotě.
Ultramid® Endure je vysoce účinný i při svářování dílů, kdy ani po tomto
namáhání dílu nejsou viditelné žádné trhliny ve spoji po testech stárnutí.
Kromě odolnosti stárnutí sehrávají rozhodující roli při návrhu součástky i tuhost a pevnost. Pokud jsou jejich hodnoty dostatečně vysoké, síla stěny
může být redukována bez ohrožení celistvosti součástky. Ultramid® Endure se v tomto ohledu projevuje velmi dobře. Jeho lomové napětí při 220°C
leží nad hodnotami srovnatelných produktů.
Materiál vhodný pro moderní koncepty motorů
Výrobci automobilů se kromě jiného snaží vylepšit energetickou účinnost
prostřednictvím turbodmychadla, t.j. zvýšením přísunu vzduchu, což zvyšuje výkon motoru za provozního režimu charakterizovaného nižší spotřebou
paliva. Ultramid® Endure je poměrem výkonu a ceny vhodný pro použití
na vedení tlakového vzduchu kompresorem přeplňovaných dieselových motorů. Možnosti použití zahrnují všechny komponenty příslušenství kompresoru, jako jsou koncové víčko mezistupňového chladiče, rezonátory, potrubí
kompresoru, škrticí ventily, stejně jako komponenty na chladnější straně
turbodmychadla.
Povrch konvenčního materiálu /vpravo nahoře/ je poškozen po stárnutí
v horkém vzduchu, zatímco povrch Ultramid® Endure /vpravo dole/ zůstává za stejných podmínek téměř nezměněn.
Vlevo jsou na modelu motoru vyznačeny díly vedení tlakového vzduchu z nového materiálu.
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
15
Expandující servisní centrum společnosti MANN+HUMMEL v České republice se sídlem v Nové Vsi
na Třebíčsku hledá kandidáty do týmu vývojových konstruktérů na pozice:
AKUSTIK
VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR SENIOR
Požadujeme:
Požadujeme:
VŠ strojní, obor automobilová technika,
popř. akustika výhodou
AJ plynule slovem i písmem, NJ výhodou
praxe v oblasti automotive vývoje podmínkou
praxe v oblasti měření nebo/a akustických simulací
podmínkou
znalost teorie spalovacích motorů
znalost SW GT-POWER výhodou
aktivní přístup, komunikativnost, samostatnost,
spolehlivost
ŘP skupiny B, ochota cestovat a vzdělávat se
Náplň práce:
ca. roční odborné zaškolení v MANN+HUMMEL
pobočkách v Německu a USA
provádění akustických simulací v programu
GT-POWER, popř. v jiných SW
provádění akustických měření na výrobcích
MANN+HUMMEL a na vozidlech
prezentace výsledků simulací a měření zákazníkům
zajištění odborné podpory v oblasti akustiky
pro vývoj výrobků
samostatné technické analýzy týkající se
konstrukčních a procesních změn
Místo výkonu práce je Nová Ves nebo Brno.
Nadšení pro čistý svět
www.mann-hummel.com/mhcz
VŠ vzdělání strojírenského směru, obor automobilová tech. výhodou
AJ plynule slovem i písmem, NJ min. základ
znalost MS Office samozřejmostí
základní znalosti z oblasti konstrukce, technologie a materiálů se
zaměřením zejména na plastové výrobky
praxe vývojového konstruktéra v oblasti automotive
praxe se samostatným vedením vývojových projektů
pro OEM podmínkou
znalosti z oblasti teorie spalovacích motorů
znalost některého z 3D CAD systémů – UGS, Pro/E, Catia V5
znalost některého PDM systému
aktivní přístup, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
ochota cestovat a vzdělávat se
ŘP skup. B
Náplň práce:
řízení vývojových projektů od nabídky až po spuštění sériové výroby
zajištění podpory vývoje pro projekty v sériové výrobě
optimalizace výrobních procesů, podpora při řešení reklamací
koordinace činností vývojového týmu – design, zkoušení, prototypy
Schvalování 3D modelů, výkresové dokumentace, kusovníků atd.
Pravidelná komunikace s OEM zákazníky a dodavateli a ostatními
interními i externími subjekty podílejících
se na vývoji
analýzy výsledků testování a jejich zpětná implementace do vývoje
trvalé vzdělávání a samostudium v oboru filtrace a vývoje spalovacích
motorů
Místo výkonu práce je Nová Ves na Třebíčsku.
Nabízíme kvartální a roční cílové odměny a řadu nadstandardních benefitů, včetně bezplatného jazykového
vzdělávání,6 týdnů dovolené nebo penzijního připojištění.
Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj aktuální životopis na e-mail: [email protected]
Piovan EcoSmart, nová řada energicky úsporných chladičů
Piovan, firma s vedoucím postavením ve výrobě periférních zařízení pro průmysl zpracování plastů, vyvíjí a vyrábí širokou řadu
průmyslových chladičů, odlišujících se kapacitou a zaměřením.
Nová řada chladičů Piovan EcoSmart byla představena v roce 2010 a produkty z této řady s názvem
PETChiller line se zaměřením na aplikace výroby PET předforem dosáhly okamžitého úspěchu na trhu.
Jsou ideální pro specifické požadavky zpracování PET, charakteristické svou spolehlivostí, vysokou
energetickou efektivitou dokonce při částečném zatížení, přesným řízením teploty a dalších pracovních
parametrů.
Řada Ecosmart v současnosti zahrnuje tři výrobní linie: "CA série" vzduchem chlazené chladiče,
"CW série” vodou chlazené chladiče," CR série” chladiče se vzdáleným kondenzátorem. Chladící kapacita se pohybuje od 150 kW do 900 kW dle modelu stroje.
Mimořádně vysokého výkonu chladičů řady EcoSmart je dosaženo díky několika konstrukčním a funkčním prvkům. Prvním z nich je šroubový kompresor řízený frekvenčním měničem spojeným s kompresorem. Co více, otáčky ventilátoru jsou kontinuálně upravovány dle aktuálních pracovních podmínek
dle umístění chladiče a dle měnících se požadavků výroby. Neobyčejný nárust účinnosti je take zapříčiněn tím, že výparník a kondenzátor chladiče, které jsou zvětšeny oproti standardu, jsou navrženy
firmou Piovan pro zajištění vysoké úrovně přenosu tepla, dokonce tehdy, kdy chladič pracuje pouze
v částečném zatížení. Elektronický expanzní ventil omezuje diferenční tlak chladícího media mezi vstupem a výstupem a precizně řídí laminační fázi s konstatním a přesným odpařováním. Průtokový spínač
oleje pak zajišťuje, aby kompresor vždy pracoval v odpovídajících podmínkách.
Efektivita chlazení každého chladiče je nejpřesněji vyjádřena faktorem COP Coefficient Of Performance
(koeficient výkonu). Větší efektivita chladiče řady EcoSmart ve srovnání se standardními chladiči se
šroubovým kompresorem stejné velikosti je zřejmá z porovnání COP faktorů za identických podmínek. Například při teplotě okolního vzduchu 15 °C a požadované teplotě chladící procesní vody 15 °C,
v případě standardního chladiče je teplota kondenzace chladícího plynu 40 °C a bod varu 9 °C, zatímco
v případě chladiče EcoSmart jsou tyto hodnoty 25 °C a 11 °C.
V souladu s tím, v případě standardního chladiče je parametr COP 4.31 ve srovnání s EcoSmart chladičem s COP 9.43. Co vice, při částečném zatížení (odběru chladícího výkonu) na úrovni 50 %, parameter COP klesne na 3.9 v případě standardního chladiče, naproti tomu stoupne přes hodnotu 10
v případě chladiče EcoSmart.
Energetická efektivita chladičů EcoSmart je vice než dvojnásobná oproti standardním chladičům, což
znamená poloviční spotřebu elektrické energie. Všechny chladiče řady EcoSmart jsou vybaveny mikroprocesorem a intuitivním displejem pro obsluhu a nastavování pracovních parametrů a mohou být
také řízeny pomocí dálkového ovládání.
Pavel Polomský, tel: +420 602177915, [email protected], www.piovan.com, [email protected]
16
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
17
Linde_Inzerce Svet plastu_09.08.11:Sestava 1
10.8.2011
11:55
Stránka 1
VSTŘIKOVACÍ FORMY Z ČÍNY
V současné době se, nejen v oblasti zpracování plastů, setkáváme jako spotřebitelé i jako
výrobci s požadavkem na co nejnižší cenu. Tuto tendenci lze nazvat „bojem o nejnižší cenu
za každou cenu“ a to nejen při soukromých, ale i firemních nákupech.
Uvedená tendence se samozřejmě týká i oboru vstřikování plastů, kde pro zajištění výroby
výstřiků z termoplastů je nutno, kromě vstřikovacích strojů a periferních zařízení k nim, mít
i vstřikovací formy.
ÚVOD
Vstřikovací forma je náročné technické zařízení
v ceně - podle velikosti a složitosti výstřiků,
podle násobnosti a dalších atributů - v desítkách tisíc až statisících EUR.
Obecně platí, že každá vstřikovací forma je originál, na kterém závisí kvalita a průběh výroby
daného výstřiku. Obvyklým požadavkem je životnost formy, která by při výrobě bez větších
problémů a oprav měla být garantována pro
cca milion zdvihů, resp. po dobu životního cyklu příslušného modelu vozu v automobilovém
průmyslu.
Konstrukce forem i jejich výroba je velmi náročná práce, vyžadující určité know-how. Přes
tuto všeobecně známou skutečnost prakticky
každý z oboru vstřikování plastů dostává celou
řadu, prakticky denně, nabídek na výrobu forem od čínských nástrojáren.
Na světové výstavě Kunststoffe v roce 2010
v Düsseldorfu mělo své výstavní stánky 52 čínských výrobců vstřikovacích forem.
Nabídky lze shrnout takto: vyrobíme pro vás
všechno, co požadujete, včetně specialit, podstatně rychleji než to dokážete sami a ještě
za poloviční cenu, stačí poslat podklady, nic
nevyrábět, pouze s námi obchodovat - to vše
je doplněno seznamem referencí, který obvykle tvoří velké nadnárodní firmy a korporace.
ČÍNSKÉ REÁLIE
Jednou z hlavních příčin čínské láce je historické dědictví - konfuciánství a Mao Ce Tungovo
učení. Mao Ce Tung dokázal v 60. letech minulého století čínskou ekonomiku dokonale rozvrátit, což vedlo k velmi nízké všeobecné životní úrovni s nízkými náklady na pracovní sílu.
Jedním z Maových dogmat byla hospodářská
soběstačnost na úrovni okresů, měst a dokonce vesnic. Byla prosazena maximální decentralizace výroby, na rozdíl od tehdejšího sovětského bloku, kde se stavěly obří kombináty,
v Číně bylo vybudováno relativně velké množství malých továren. Tyto továrny po přechodu
na čínský kapitalismus a zavedení tržních principů si začaly nemilosrdně konkurovat. Dalším
dědictvím a rozdílem mezi evropskou a čínskou
kulturou jsou tradiční konfuciánské termíny:
„vnitřní“ a „vnější“ kruh. Vnitřní kruh zahrnuje
příbuzné, přátele, které nelze okrást, podvést
a o které je třeba se postarat v době nouze.
Vůči lidem z „vnějšího“ kruhu žádné morální povinnosti neexistují - podvedený je vinen
stejně jako podvodník, protože si nedal pozor.
Cena práce je další příčinou levné nabízené
ceny. Měsíční mzda (bez odvodů) byla v oboru zpracování plastů v Číně v roce 2004 cca
1 500,- Kč, v roce 2010 cca 3 000,- Kč, pro
porovnání v Bulharsku cca 6 000,- Kč, v Rusku
8 500,- Kč a u nás cca 14 000,- Kč.
Podle vyjádření znalců se během 2 až 3 let zvýší platy v Číně o 40 až 50 %. Letošní březnové
zasedání čínského Národního lidového kongresu schválilo akční plán na příštích pět let,
v němž je uvedeno, že státem určená minimální mzda poroste v průměru o nejméně 13 %
ročně. Dnes je v závislosti na regionu max.
2 400 až 7 500,- Kč.
To, spolu s rostoucími cenami komodit a postupně posilující čínskou měnou, bude vyvolávat silný tlak na růst cen. Z uvedeného plyne,
že v určitém čase bude nutno stanovit okamžik, kdy výroba v daném regionu Číny bude
již drahá a buď ze současných výrobních center
na jihovýchodě Číny se přesunout za levnější
pracovní silou do jiných čínských regionů a následně mimo Čínu, například do Indie, Vietnamu. Zde ale již není tak „poslušná“ pracovní
síla. Přesun do dalších zemí s levnou pracovní silou - Pákistán, Afghánistán apod. s sebou
nese další, zejména bezpečností rizika.
Jedním z dalších čínských přístupů je kopírování technických řešení, zanedbávání nebo
i úmyslné porušování bezpečnostních předpisů
a to vše s cílem snížení cen.
Výše zmíněné zasedání čínského Národního lidového kongresu vytýčilo jako hlavní cíl
spouštění restrukturalizace ekonomiky. Změna
čínské ekonomiky má být v zásadě založena
na třech pilířích - zvýšení vlastní spotřeby, rozvoj nových strategických průmyslových odvětví a důsledná ochrana životního prostředí.
zákazník vystavuje velkému riziku, že jeho
investice bude znehodnocena - ať díky nepřesnostem v komunikaci (telefon, E-mail,
internet atd.), absenci inspekcí a kontrol
ve výrobě - nutnost - až po opět nutnou
přítomnost při nakládce a expedici - oživení
vstřikovací formy tak, že se vyrobí několik
„dobrých“ zdvihů nemusí být až tak velký
problém, ale delší bezporuchový chod formy
a případné odstranění závad již nemusí být
pro čínského dodavatele standardní postup
- poslední přístup využívá firem již kooperujících s čínskými nástrojárnami, a které kromě zajištění výroby forem pro svou potřebu
nabízejí jejich zajištění i pro jiné zákazníky,
tyto firmy mají již zvládnutou rozdílnost kulturních, technických i logistických odlišností
evropského a čínského trhu a mohou tedy
nabídnout nižší ceny a kratší termíny při splnění evropských požadavků na kvalitu.
Při realizaci výroby formy a to bez rozdílu, kterou cestou se vydáme, je zcela zásadní vyladění a přezkoumání způsobů informačních toků,
včetně potvrzení správného významu porozumění požadavkům, a to jak při osobní komunikaci, tak i E-mailem, prostý souhlas čínské
strany je naprosto nedostatečný.
Obvykle totiž platí, že v případě neúspěchu
je nutno vyjít z toho, že pokud čínská strana
udělá chybu, je to náš komunikační nedostatek
a to včetně problémů se zkouškami formy, se
zasláním vzorků, s dopravou formy, s termíny
atd.
Dalším nástrojem, který čínská vláda ke zvýšení spotřeby použije, bude vyšší příspěvek
na penze a na zdravotní pojištění. To povede
k dalšímu zvýšení nákladů firem na své zaměstnance.
Kdo neumí zadat formu doma, neumí ji zadat
ani v Číně.
Čína chce postupně vyměnit současnou nálepku „vyrobeno v Číně“ za „navrženo v Číně“, což
může přinést i nové přístupy v oblasti výroby
vstřikovacích forem.
Projekt A:
výroba modulového prodejního systému pro
nadnárodní korporaci - využití specializované
firmy
- projekt zahrnuje výrobu 20 vstřikovacích forem s garancí výroby 2 mil. výstřiků z každé
z nich
- zadavatel požaduje dodávkovou flexibilitu - barva, počty kusů, včetně modulového
balení
- byla stanovena cena forem při výrobě
v České republice
- násobnost všech forem 4 - smluvní cena
11 650 000,- Kč
- násobnost všech forem 2 - smluvní cena
7 870 000,- Kč
- stejné zadání přes českou obchodní firmu
dostala doporučená čínská nástrojárna
- čínská nástrojárna nabídla pouze jednonásobné formy v souhrnné ceně 1 500 000,Kč
- výroba výstřiků v Číně - minimální odběrové
množství z každé formy - 50 000 ks
- požadavek čínské strany nebyl akceptován
- hledají se další možné cesty pro snížení
cen forem jako například - výroba pouze některých dílů v Číně a sestavení forem doma
- problém garancí
V současné době je možno rozlišit zhruba tři
základní přístupy k zajištění výroby forem
v Číně:
- vlastní výběr nástrojárny ze zaslaných nebo
zjištěných nabídek a referencí (vybavení,
spolupráce s evropskými nebo americkými
společnostmi atd.) obvykle doplněný i osobní návštěvou ve vybraných čínských firmách,
v daných případech je přístup čínských partnerů velmi vstřícný a to jak v ochotě jednat, tak i v rychlosti předložených nabídek,
samozřejmě, že to nemusí platit pro celou
Čínu, kde jsou obrovské rozdíly jak v životní
úrovni obyvatel, tak i v technické vyspělosti příslušných odborníků, ale obecně platí,
že najít specializovanou firmu na potřebné
technické úrovni není problém
- využití specializovaných firem, které nabízejí kompletní služby v oblasti obchodování
s čínskými dodavateli - průzkum trhu, oslovení dodavatelů, pomoc při jejich výběru, logistika atp. - při plné koordinaci se zákazníkem, bez znalosti místních poměrů a fyzické
přítomnosti na místě realizace obchodu se
KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI
CRYOCLEAN®-snow
Čištění povrchu plastů před lakováním účinkem oxidu uhličitého.
Jestliže se má vyhovět náročným požadavkům na kvalitu lakovaných povrchů, je nutné před lakováním
plastů odstranit veškeré nečistoty. Technologie CRYOCLEAN®-snow pro čištění povrchu plastů nabízí
následující výhody:
3 automatické čištění bez předchozí ruční přípravy
3 separace nečistot za sucha a beze zbytků
3 čištění bez použití vody a chemických rozpouštědel
3 vysoká kvalita vyčištěného povrchu
3 vysoký plošný výkon (šířka trysky až 100 mm)
Pro procesy plastikářského průmyslu (vstřikování plastů s dusíkem, vytlačování, vypěňování,
vyfukování) nabízí společnost Linde Gas svoje know-how a specifické portfolio produktů a služeb:
3 komplexní zásobování technickými plyny
3 vysokotlaké zásobovací a měřicí systémy
3 chladicí technologie a patentovaná řešení
3 čištění forem
3 provozní testy a údržba instalovaných zařízení
Výhody pro zákazníka:
3 zvýšení účinnosti a kvality produktů
3 lehčí součástky
3 zvýšení ziskovosti
3 splnění požadavků na ochranu životního prostředí
Linde Gas – ideas become solutions.
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
www.linde-gas.cz
Ing. Josef Borek, tel.: 731 608 784, e-mail: [email protected]
Pokračování na str. 40
18
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
19
6 – osé roboty ABB zvyšují produktivitu a kvalitu výroby
v segmentu plastů
Šestiosé roboty ABB přinášejí do aplikací v segmentu plastů jedinečnou výhodu – maximální
flexibilitu a vysokou opakovatelnou kvalitu.
Díky následným operacím při opracování a finální úpravě plastových výrobků, které robot může
provádět během činnosti vstřikovacího lisu, je umožněno maximální využití tohoto času.
To výrazně zvyšuje produktivitu výroby, zkracuje výrobní čas jednotlivých plastových výrobků
a snižuje výrobní náklady.
Společnost ABB neustále vyvíjí nové produkty, tak aby reagovaly na nové náročnější požadavky
zákazníků a staly se tak důležitým článkem ve výrobním procesu plastových dílů.
Řídicí systém IRC 5
Řídicí systém robotů ABB - IRC5 umožňuje ovládat až čtyři roboty najednou z jednoho kontroléru, což umožňuje nezávislé
i koordinované řízení. Tím se zkracuje výrobní čas cyklu, zvyšuje flexibilita a zlepšuje finanční návratnost do automatizace.
Kontrolér IRC5 umožňuje komunikaci se širokou škálou externích
průmyslových zařízení a to díky volitelným komunikačním rozhraním a protokolům.
Srdečně Vás zveme
na návštěvu
našeho stánku
od 3.10. do 7.10.2011,
Čestmír Krupa a
Marie Krčmářová.
Rozhraní Euromap – plug and play řešení pro aplikace
v plastech
Rozhraní Euromap/SPI umožňuje robotům ABB přímé připojení k vstřikovacím lisům a zajišťuje přenos přesně definovaných
signálů mezi robotem a lisem. Je to opravdové plug and play
řešení založené na mezinárodních bezpečnostních standardech
a předpisech. Konfigurace robota umožňuje definovat rozhraní
Euromap 67, Euromap 12 nebo SPI.
Zamyslete se
nad tím.
Je Váš dodavatel horkých
systémů jen dodavatel
nebo Váš partner?
Jestli je výlisek malý nebo velký, komplikovaný
Optimalizujte rychlost a přesnou dráhu trajektorie robota
Dynamický model robotů ABB společně s vybavením robota
QuickMove a TrueMove optimalizuje přesnost trajektorie robota,
jeho akceleraci a rychlost a tím zkracuje čas na programování
a též zkracuje výrobní čas cyklu.
nebo jednoduchý – Mold-Masters vyřeší i Vaše
aplikace lisování rychle a jistě díky špičkové technologii horkých vtoků. Naši projektoví inženýři jsou
zaměřeni na vyřešení všech problémů a zajišťování
Off-line programování
Program RobotStudio vám umožní vytvářet a simulovat robotizovaná pracoviště ABB na vašem PC a tím snížit čas instalace nebo
čas nezbytný pro začlenění změn.
V krátkosti to znamená, že můžete zahájit výrobu předem
na svém počítači, odladit a teprve poté zahájit reálnou výrobu.
Robot Studio je unikátní program, který umožňuje přenášet reálná data z počítače do kontroléru robota a naopak, což dovoluje
provádět změny v produkci off-line bez zastavení procesu.
inovačních technologií. Jako celosvětový vedoucí
výrobce horkých systémů s výrobními a servisními
kapacitami je Vaše přání s našimi výkony vždy v
souladu.Perfektní harmonie, které můžete denně
důvěřovat.
Snadné programování – snadná obsluha
Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould je
uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v segmentu plastů, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně projevují výhody tohoto programu, mezi které patří předdefinované
volby pro tyto aplikace, jednoduchost programování bez znalosti
standardního programovacího jazyka a snadné nastavení a diagnostika pracoviště.
S barevným dotykovým panelem FlexPendant je programování
velmi snadné a to i díky jednoduchým ikonám, pomocí kterých
se provádí.
www.moldmasters.cz
[email protected]
Mold-Masters a Mold-Masters logo jsou značky Mold-Masters (2007) Limited.
© 2011 Mold-Masters (2007) Limited. Všechna práva jsou vyhrazena.
Všechny zmíněné vlastnosti průmyslových robotů ABB pomáhají
ke zlepšení produktivity, zkracují čas náběhu výroby a zlepšují
finanční návratnost investic do automatizace.
20
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
21
Normalizované díly
do vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů
Společnost CUMSA, která je výrobcem vysoce sofistikovaných řešení
systémů normalizovaných dílů pro vstřikovací formy, jako jsou pružné a
rychloupínací vyhazovače, vyhazovací mechanismy, prvky chlazení, značky
a datumovky, počitadla zdvihů, mechanická řešení bočního pohybu (klínové
jednotky) a další.
Výroba kruhových, standardních, blokových i speciálních hydraulických
válců.
Možnost dodávky hydraulických válců dle požadavků zákazníka.
Firma PSG je dodavatelem kompletních systémů horkých vtoků.
Na jednom místě nabízí vše, co je třeba k sestavení funkčního systému, od
trysek - mikro až maxi, přes rozvodné desky, regulátory teploty, chladiče,
řídící systémy a topné elementy. Firma nabízí kompletní návrh, sestavení a
dodávku jak standardních systémů, tak i individuálních systémů dle přání
zákazníka.
Firma SCHUMAG je výrobcem standardních, plochých a trubkových
vyhazovačů dle norem DIN ISO 6751, DIN ISO 8694, DIN ISO 8693, DIN ISO
8405, DIN 1530. Vyhazovače jsou dodávány v provedení kaleném a
nitridovaném. Druhým nosným programem firmy je výroba vodících prvků
do forem - pouzder, sloupků a kolíků.
EICHLER COMPANY s.r.o.
Zastoupení pro Slovenskou republiku
Sídlo společnosti
Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 5
Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323
Email: [email protected]
www.eichlercompany.cz
Okta, s.r.o.
Ul. slovenských partizánov 1129/49
01701 Považská Bystrica
Tel/Fax: +421 42 432 99 03
Email: [email protected]
Výhradní zastoupení firem pro ČR a SR:
PRO EXTRÉMNÍ POŽADAVKY
Online katalog zboží na adrese www.eichlercompany.cz
22
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
Dovolujeme si Vás pozvat na
Mezinárodní strojírenský veletrh
který se koná v Brně ve dnech 3.-7.10.2011.
Najdete nás v pavilonu B, stánek číslo 55.
23
24
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
25
Kontrolované plnění dutiny formy
Pomalé otevírání uzavírací jehly řeší problémy s kvalitou
vstřikovaných dílů, které vznikají explozivním způsobem
plnění dutiny formy.
Technikou pomalého otevírání uzavírací jehly SoftGate® byly
docíleny překvapivé výsledky – především při kaskádním plnění, ale také při zadním vstřikování na fólií. Zabrání se problémům se vzhledovými defekty na povrchu výlisku, které jsou
způsobeny změnami tlaku v tavenině a tím i rychlosti plnění
dutiny. Výroba pak běží stabilněji než kdykoliv předtím.
technické plasty
Olomouc
ul. ČSA 730
Velká Bystřice
tel. 585 151 211
fax 585 351 807
» široký sortiment
» krátké dodací lhůty
Králův Dvůr
Průmyslová 436
tel. 311 909 050-3
fax 311 909 059
» přesné formátování
» rozvoz po celé ČR
Bratislava
Púchovská 14
tel. +421 244 680 314
fax +421 244 680 316
PC • PMMA • ABS • PS • PVC • PE • PP • PA
POM • PET • PTFE • PVDF • ECTFE
PFA • FEP • MFA • PEEK • PEI • PES • PSU
POLYSTONE® Play-Tec Otázka bezpečí dětí na dětských
hřištích je dlouhodobě palčivým
tématem při jejich navrhování a následné výstavbě. Nově vyvinutý
materiál Polystone® Play-Tec s velkou
rezervou splňuje příslušné technické
normy (v tomto případě normy EN
1176 a ČSN EN 1177) a umožňuje tak
navrhovat nová výrazně bezpečnější
a na údržbu výrazně méně náročnější
hřiště.
Polystone® Play-Tec je vyráběn v kontinuálním extruzním výrobním procesu
během kterého se materiál opatří vrstvou se speciálním dezénem odolným
proti poškrábání. Plastová receptura
26
pro bezpečí našich dětí
napomáhá deskám Polystone® Play-Tec
jejich odolné extrémní odolnosti – vítr
a počasí na barevných odstínech nic
nezmění – desky není nikdy třeba
jakýmkoli způsobem lakovat. V třívrstvém koextrudovaném provedení nabízí
materiál Polystne® Play-Tec navíc
nebývale kreativní potenciál – vyfrézováním se dají plochy snadno a trvale
obohatit.
normy pro hračky En 71 platné v celé
Evropě, slinová nezávadnost je také
samozřejmostí.
Polystone® Play-Tec jsou homogenní
probarvené plastové desky na nichž
zůstávají všechny škrábance téměř
nepatrné. Navíc nehrozí absorpce
vody, bobtnání nebo delaminace a už
vůbec ne jakékoliv nebezpečné třísky.
Díky těmto vlastnostem představuje Polystone® Play-Tec výrazně lepší
volbu v situacích, ve kterých se dosud
používalo lakované nebo lazurované
vrstvené dřevo nebo desky MDF.
Nic už tedy nebrání zajištění bezpečí
našich dětí na jejich oblíbených dětských hřištích.
Děti objevují svět všemi smysly –
proto jsme kladli důraz i na fyziologickou nezávadnost a použili jsme pouze
materiály a příměsy, jež jsou přípustné pro přímý kontakt s potravinami.
Vyhověli jsme tak vysokým nárokům
Inovace, které umožňují zasáhnout hlouběji do procesu a tím učinit výrobu spolehlivější, mají u zpracovatelů plastů otevřené dveře.
Přesně to se kontrolovaným otevíráním uzavírací jehly podařilo. Zejména bylo možné se
pomocí technických úprav úspěšně vypořádat
s obávaným poškozováním materiálu smykovým napětím v tavenině. Ještě před rokem byl
tento nový systém uzavírání zdrženlivě prezentován v odborném časopise „Automobil Produktion“ jako „pokus s potenciálem“. Mezitím mohl
výrobce, INCOE International Europe, vybavit
četné zákaznické aplikace tímto systémem nazvaným SoftGate a společně se zpracovateli
plastů nasbírat překvapivé zkušenosti. „Naší
snahou v rámci inovací je, aby se sen o stabilitě procesu mohl našim zákazníkům vyplnit“,
vysvětluje vedoucí vývojového oddělení
firmy INCOE Christian Striegel. „Nyní tato
metoda proniká do dalších nových mezer
na trhu“, říká pan Striegel.
Jednoduchá technika, ale velký účinek
Tato technika na ovládání jehly vyřešila řadu
problémů ve vstřikovacích procesech, které
měly negativní vliv na kvalitu povrchu produktu, přitom příčiny problémů měly často souvislost s řízením pohybu ventilu pro ovládání jehly.
Vedoucí projektu SoftGate Heiko Klein popisuje příčiny takto: „Hydraulika zcela otevírá jehlu v minimálním čase – přesně za 0,1
sekundy, čímž může roztavený plast rychle
expandovat do dutiny formy. To se rovná spíše explozi a vstřikovaný plast nemá v tu chvíli
nic společného s taveninou. Tento stav trvá tak
dlouho, dokud v systému nedojde k vyrovnání
tlaků – teprve potom můžeme hovořit o homogenní tavenině.“ Nejzávažnější problémy,
které z toho vyplývají: místa s vizuálními vadami - problémy se studenými spoji na povrchu
Kaskádní vstřikování se SoftGate: a) Dutina se
začíná plnit tryskou č. 1, b) Čelo taveniny překovává pozici ústí trysky č. 2, plast z této trysky
se pomalu vstřikuje do taveniny v dutině
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
výlisků - vzhledové defekty způsobené tlakovými rázi v systému, kterých je třeba se obávat
zvláště při kaskádním vstřikování. Často jsou
tyto defekty vidět až při dalším zpracování jako
je galvanizace nebo lakování. Novou technikou
může být nyní ovládáno otevírání jehly trysky
a tím je ovládán i nástup plnícího tlaku. Z okamžitého otevření jehly se stává postupný proces délky několika sekund a tím se výrazným
způsobem eliminuje kolísání tlaku v tavenině.
Heiko Klein shrnuje: „Tavenina nyní proudí
stejně v průběhu celého procesu, změna tlaku
je redukována pouze na lehké kolísání, které
má za následek, že nedochází k vzhledovým
defektům“. Ale rozhodující je, jak z toho profituje zpracovatel. Samozřejmě už neexistují
žádné problémy se studenými spoji na povrchu
výlisků a vzhledové defekty způsobené změnami tlaku již patří také minulosti. Při otázce
na detaily konkrétních praktických aplikací
je vedoucí vývojového oddělení Christian
Striegel zdrženlivý: „U mnoha zákaznických
projektů jde o zkušenosti v aktuálním výrobním
procesu nebo o validační procesy, kde jsme se
zavázali k mlčenlivosti“. Ale některé všeobecné informace je pak pan Striegel přece jenom
ochoten poskytnout.
Úspěšné použití při kaskádním vstřikování
a při zadním vstřikování na fólií
Výsledky některých aplikací překvapily
i vedoucího vývoje pana Striegela: „Realizovali jsme toho hodně a nezažili jsme ani
jediný negativní projev“, sděluje. „Například se
podařilo přesunout studené spoje na povrchu
výlisků do nekritických oblastí“. Touto technikou
ovládání uzavírací jehly je nyní možné hlouběji zasáhnout do procesu a celý proces vstřikování nastavit jinak. Především u kaskádního
vstřikování to vedlo k vynikajícím výsledkům.
Explozivní plnění dutiny je viditelné při zkoušce se změnou barvy materiálu: a) Klasická
kaskáda, b) Kaskádní vstřikování se SoftGate
– pomalým otevíráním uzavírací jehly tavenina
nevtéká explozivním způsobem do dutiny formy
Tento postup rovněž poskytuje více volnosti
při volbě umístění vtoků, což v jednom případě, s velmi vysokými nároky na kvalitu povrchu, vedlo k neočekávaně stabilnímu procesu.
Tento případ byl impulsem k realizaci kritické
aplikace v oblasti zadního vstřikování na fólií
– se stejným pozitivním výsledkem. A jak je
to s problémem případného poškozování materiálu smykovým napětím? Nebyly
výhrady, že se na začátku procesu vstřikování, kdy je materiál protlačován jen
velmi úzkou štěrbinou, podstupuje značné
riziko? „K obávanému poškozování materiálu
smykovým napětím nedocházelo“, potvrzují
pan Striegel i pan Klein. A pan Striegel pak
vysvětluje: „Toto bylo ověřeno už při prvních
testech systému a vše bylo v pořádku. Mezitím jsme bez problémů systém použili na aplikace z PP, PMMA, PC, PP s talkem, PA6+GF,
PC/ABS, tedy na skutečně náročné materiály“.
A pan Klein to uzavírá poznámkou, že nedávno byla s úspěchem vyvinuta aplikace
pro kopolymer PC/PET:
„To je absolutně
kritické použití. I to nejnepatrnější poškození
smykovým napětím znamená zmetek“. Je tedy
nová technika všelék? „To ne,“ přiznává pan
Striegel otevřeně, „ale nyní můžeme výrobci
vstřikovaných plastů zvýšit spolehlivost mnohých procesů, což mu pomůže splnit náročné
požadavky, které jsou na něj kladeny ohledně
trvale a konstantně vysoké kvality“.
INCOE® International Europe
Carl-Zeiss-Straße 47
63322 Rödermark, Německo
Vaše kontaktní osoba:
Stanislav Hanzlík
tel.: +420 777 210 629
e-mail: [email protected]
Při rychlém otevření následující trysky kaskády
dochází k výraznému poklesu vnitřního tlaku
v dutině, který způsobuje povrchové vady
na výlisku: a) Klasická kaskáda b) Kaskádní
vstřikování se SoftGate – pomalým otevíráním
uzavírací jehly dochází k malým poklesům vnitřního tlaku, které nezpůsobují povrchové vady
na výlisku
27
NOVINKY V NABÍDCE
NORMÁLIÍ STRACK
VODÍCÍ ELEMENTY V PROVEDENÍ SNS SINTERMETAL
Nová generace kluzných vodících prvků je
založena na ocelovém základě, na který
je nanesena vrstva pórovitého spékaného
kovu. Ta se vyznačuje velmi vysokou odolností při použití ve středních a vysokých
rychlostech posuvu.
Spékaný kov (sintermetall) ve spojení
s ocelovým základem propůjčuje vodícímu
prvku vysokou celkovou pevnost.
n Maximální rychlost posuvu:
70 m/min
n Koeficient tření:
0,05-0,15
n Pevnost
70 N/mm²
n Pracovní teplota
do 250 ºC
n Maximální doba provozu
bez mazání: 3 000 hodin
KLINKENZUG Z5-4
Do velmi široké nabídky Klinkenzugů STRACK
přibylo také provedení Z 5-4.
V Á
PP OO ZZ V
Á N
N KK AA
Srdečně zveme do našeho stánku
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně 3.10. – 7.10.2011
Ing Radim Horečka
VMM s.r.o, výhradní zastoupení firmy STRACK pro Českou a Slovenskou Republiku
www.vmm.cz
28
speciál MSV 2011
Pavilon G1, stánek číslo 091
speciál MSV 2011
29
Plně automatizovaná řešení pro plastikářský průmysl
Na mezinárodním veletrhu plastikařiny a gumárenství v Dűsseldorfu představila
Stäubli robotics široké spektrum pokročilých řešení pro plastikařinu a kompozitní
zpracování včetně rychlospojek, měničů nástroje robotu a kompletní řadu průmyslových
robotů pro automatizované procesy se specifickými softwarovými nástroji.
Téměř 30 let se Stäubli zaměřuje na vývoj řady průmyslových robotů a k nim
příslušným softwarovým řešením, která
jsou navržena dle specifických požadavků
plastikářského průmyslu. Dnes je Stäubli
robotics schopna nabídnout kompletní robotizovaná řešení díky svým řadám RX/
TX, která uspokojí požadavky zákazníka.
A navíc Stäubli nabízí softwarová řešení,
která jsou zcela přizpůsobena potřebám
operátora stroje v plastikářském průmys-
Svařování plastů laserem,
zdroj Stäubli
lu a velmi zjednodušují operace a programování robotu. Divize Stäubli konektorů
nabízí vhodné měniče nástrojů robota a to
společnost Stäubli činí jediným dodavatel
na světe, který nabízí plně automatizovaná
řešení v plastikářském průmyslu.
Portfolio Stäubli Robotics klade důraz
na 6-osé RX/TX série pro plastikařinu,
které pokrývají různá užitečná zatížení,
maximálně až 100 kg. Modely robotů jsou
založeny na vysoce výkonných 6-osých
strojích, které jsou dostupné v různých
délkách ramene a splňují normu ISO 5.
Plastikářská řada začín 6-osými ultra
kompaktními roboty TX40 a TX60 s nízkým užitečným zatížením, TX90 a RX160
jsou série se středním užitečným zatížením a následuje 6-osá série TX200 s vysokým užitečným zatížením a dosahem
vice než 2500 mm. Vlastní komunikace
s IMM se provádí skrz předem zapojené
rozhraní EUROMAP 12 nebo 67/ SPI
6-osé roboty Stäubli RX/TX jsou známé
pro svou rychlost, přesnost, čistotnost
(ISO 5 a vyšší), spolehlivost a jednoduchou integraci. Roboty Stäubli mají též
unikátní vlastnosti jako jsou kompaktnost a zabírají málo místa, což umožňuje montáž robotu uvnitř nebo vně stroje
na vstřikování do formy. Všechny roboty
s sebou přinášejí vysokou produktivitu
a vysokou kvalitu pro splnění velmi široké
škály požadavků na automatizaci v tomto
sektoru.
Všechny modely robotů z řady pro plastikařinu byly navrženy a vyvinuty v úzké
spolupráci s výrobci strojů a s producenty zpracování plastů. To je činí ideálními pro výběr na velké množství aplikací,
jako jsou vysokorychlostní odebírání dílů
z lisu, dekorace a značení uvnitř forem,
operace ve sterilním prostředí, automatické zpracování a čištění plastových
částí, stejně jako manipulace včetně sekundárních operací jako jsou montáž
produktu, lepení, utěsňování, testovaní
a balení.
Aby byla operátorům stroje a integrátorům systému poskytnuta nejvhodnější
odpověď co se týče automatizace a provozní flexibility, softwaroví inženýři společnosti Stäubli vyvinuli VALplast, řešení
připravené k použití.
Odpovězte na měnící se trhy. Dynamicky.
Vyjímání ze vstřikovacího lisu Dr. Boy,
zdroj Stäubli
zaměřenému rozhraní. To usnadňuje operátorům ovládání robotu a umožňuje jednoduché a rychlé programování operací
na spodní části IMM. Navíc tento program
dovoluje operátorům jednoduše změnit
parametry, jako jsou rychlost, souřadnice
a to bez přerušení výroby. Zatímco na straně integrátora integrátoři systému těží ze
standardizace programování a značně
zmenšeného času integrace.
www.staubli.com/robotics
Dynamika. Rychlost. Přesnost.
Stäubli nabízí rozsáhlou řadu řešení pomocí robotů,
která s vlastnostmi jako jsou kvalita, přesnost a
spolehlivost zaručují nejlepší výhody před konkurencí.
Stäubli Vám nabízí automatizovaná řešení,
která zajišťují zvýšenou flexibilitu produkce, vysokou spolehlivost procesu, zmenšeTento software je navržen tak, aby usnad- né časy cyklu a stálou bezpečnost kvality
Řešenírobotu
pro napojení
a automatizaci
v plastikářském průmyslu
nil používání
díky speciálně
produktu.
Engel vstřkovací lis Victory medica, zdroj Stäubli
Manipulace s díly
a zpracování
Napojení
forem
Vkládání
forem
Upínání
forem
Navštivte nás na našem stánku č. 73, v pavilonu G1
30
speciál MSV 2011
www.quick-mold-change.com
Stäubli Systems, s.r.o., Tel. +420 466 616 125
Staubli je obchodní známkou Stäubli International AG, registrovanou ve Švýcarsku a v jiných zemích. © Stäubli, 2008
speciál MSV 2011
31
Průvodce k výběru upínacích
systémů
od firmy
Mechanické
manuální
upínání STÄUBLI
pro vstřikovací formy v plastikařině
Snadné
a rychlé,
manuální bajonetový systém umožňuje upnout
Rychlá a snadná výměna forem je nezbytná pro účinné fungování mnoha
zařízení,
která
Vaši
formu jednoduchým
pohybem odnímatelné páky.
využívají formy. Poté, co operátoři zredukovali čas na výměnu forem,
například
použitím rychlospojek na formách, instalací desek s vícenásobným spojováním (multispojky)
a automatickým mechanismem na přemístění formy, často ve spojení s předehřívacími
Je vhodné, bez
speciálního rozhraní,
2 typy:
stanicemi, tak by měl být zvažován též finální krok, a to investice do systému
rychloupípro
malé
a
střední
lisy
(až
do
300
t),
pro
- QMC 105: pro vstřikovací lisy až do
nání forem.
všechny teploty až do 200 °C (*) a pro
80 t a pro formy až do 900 kg.
Existují tři hlavní technologie používané na upínání forem, manuálnívšechny
(mechanická),
typy forem včetně těch s
- QMC 106: pro vstřikovací lisy až do
komplikovaným
tvarem.
hydraulická a magnetická. Každá z těchto technologií má určité vlastnosti,
které ji
děla300 t a pro formy až do 2 000 kg.
jí vhodnou pro specifickou škálu aplikací. Stäubli, specialista na systémy
pronevyžaduje
spojování
Instalace
předchozí
a upínání forem, vyrábí systémy každého z těchto typů, což je činí mimořádně
zaškolení anischopnými
hydraulické napojení.
k tomu, aby poskytnuli výběr vhodného systému pro jakoukoli aplikaci.
Mechanické systémy
Mechanické systémy, kde je forma držena
v pozici pomocí manuálního bajonetového mechanismu, jsou vhodné pouze pro
vstřikovací lisy s kapacitou do 250 tun. To
jsou jednoduše nízko nákladové systémy,
které je relativně jednoduché nainstalovat.
Téměř všechny vstřikovací lisy mohou být
vybaveny například upínacím systémem
Stäubli QMC 106, který nevyžaduje žádné
elektrické nebo hydraulické spojení.
Existující formy budou vyžadovat úpravy.
Musí být proveden zářez do formy, aby bylo
možné přidělat centrovací kroužek na místo běžného středícího kroužku. To může
způsobit komplikace, konkrétně tam, kde
je forma majetkem zákazníka. Bajonetový
systém ovládaný pákou pomocí odnímatelného držadla zajišťuje bezpečné upínání
formy pomocí jednoduchého manuálního
zaklesnutí do centrovacího kroužku. tento
systém může být namontován jakýkoli tvar
formy.
automatické upínání forem na stávající
nebo nová zařízení. Upínky pracují na upínacích deskách bezpečně upevněných
ke každé formě. Formy vyžadují více úprav
než v manuálním bajonetovém systému
a rozměry desek jsou velmi důležité, pro
zajištění účinnosti upnutí. Desky musí
být permanentně ponechány připevněné ke každé formě, což značně zvyšuje
celkové náklady na tento typ upínacího
systému.
magnetických systémů je, že není vyžadována žádná úprava forem a nemusí být použity upínací desky. Systém snadno příjme
formu jakéhokoli tvaru. Magnetické systémy se rychle instalují, rychle pracují a nevyžadují virtuální údržbu, protože nemají
žádné pohyblivé části. Často jsou nejméně nákladnou variantou pro širokou škálu
rychloupínacích aplikací.
Hydraulické automatické upínání
Mechanické manuální upínání
Pro větší lisy s kapacitou nad 250 tun nejsou mechanické systémy vhodné, protože nejsou schopné odolat otevíracím silám
(odhaduje se asi 10 % kapacity stroje),
které jsou větší než 25 tun. Pro tyto aplikace je možné vybírat mezi hydraulickými
nebo magnetickými upínacími systémy.
Kompaktní a robustní konstrukce, je
nutná standardizace příchytných desek
forem, umožňuje použití bezpečnostního
rozhraní
se vstřikovacím
lisem.upnout
Snadné a rychlé, manuální bajonetový
systém
umožňuje
Bezdotykové
senzory
monitorují
polohy
Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatelné páky.
upnuto / neupnuto během operace.
Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu
Hydraulický obvod může být dodán
jiným oddělením hydrauliky v rámci
Stäubli: prosím, kontaktujte nás.
aby odpovídal potřebným aplikacím. Hydraulické upínání se nabízí jako nejméně
nákladné řešení s jednoduchou instalací,
avšak tam, kde strojní systémy vyžadují
úpravy a je třeba nových desek běžné velikosti, náklady se mohou výrazně zvýšit.
Magnetické systémy
Hydraulické systémy jsou vhodné pro
jakoukoli velikost lisů, až po ty s největší kapacitou. Jednočinné nebo dvojčinné hydraulické upínky, vyhovující požadavkům EUROMAP, jsou k dispozici pro
Magnetické systémy jsou vhodné pro lisy
kapacitou větší než 300/350 tun. Pod
Hydraulické automatickés touto
upínání
hranicí zde není dostatečný povrch
formy, který by zajistil vyprodukování
adekvátní
přídržné systém
síly. Hlavní
Hydraulický
je výhodou
určen
výměnu forem.
Vkládání forem
Upínání forem
Stoly pro výměnu forem a
vozíky umožňují bezpečný
a rychlý převoz forem a jejích
výměnu v lisu.
Upněte a uvolněte formu během
několika vteřin.Kompletní řada
řešení upínání nabízí:
- statické stoly
- vozíky pohybující
se po kolejích
- pohyblivé vozíky
- manuální bajonetový systém
- hydraulický upínací systém
- magnetický upínací systém
Napojení energií
Manipulace & proces
pro napojení obvodů na
formě:
Zautomatizujte manipulaci s
výrobky a dodatečné procesy
se Stäubli robotovými systémy:
(*) Maximální pracovní teplota na styčné ploše
mezi formou a upínacím systémem.
Najděte si správné řešení
Je vhodné,
bez speciálního
2 typy:
Hydraulické
systémy
instalované rozhraní,
na lis neprobýt
malé
a střední
lisy (až
do 300syst), pro
- QMC 105: pro vstřikovací lisy až do
musí
adekvátní
k funkci
upínacího
tému
formy a před
je vyžadováno
všechny
teplotyinstalací
až do 200
°C (*) a pro
80 t a pro formy až do 900 kg.
Stäubli si je vědoma úrovni složitosti
časté
úpravy.typy forem včetně těch s
všechny
- QMC 106: pro vstřikovací lisy až do
a časové náročnosti při plném zhodnoceVýrobci
vstřikovacíchtvarem.
lisů stále více monkomplikovaným
300parametrů
t a pro formy
až dov 2potaz
000 kg.
ní všech
braných
při
tují upínací systémy na jejich stroje před
výběru
upínacího
systému
formy.
Metoda
Instalace
nevyžaduje
předchozí
instalací. Jaký systém je použit často záviupínání by měla být považována za specizaškolenízákaznících,
ani hydraulické
sí na jejich
aby sinapojení.
vybrali tak,
Hydraulické systémy
-
9
chlazení
ohřev
hydraulika
tahače jader
sekvenční vstřikování
- výměnné systémy
uchopovačů
- 4 a 6-osí roboti
fickou klíčovou etapu u všech plánů projektů vstřikovacího lisování. Experti firmy
Stäubli pomáhají uživatelům při jejich
výběru. Odborné znalosti firmy Stäubli
a znalost upínacích systémů jsou k dispozici hned od první koncepční fáze, aby zajistili, že systém bude spolehlivý, efektivní,
jednoduchý na instalaci a bude vyžadovat
jen minimální údržbu. Techničtí specialisté
firmy Stäubli spolupracují s designéry, výrobními inženýry a operátory strojů, aby
společně vytvořili upínací řešení, které nejlépe splňuje veškeré
požadavky.
především
pro automatickou
Navštivte nás na našem
stánku
č. 73,
G1
Systém je vhodný
pro rozsáhlou
řadu v pavilonu
2 typy:
32
www.quick-mold-change.com/cz
Hydraulický
systém
je určen především pro automatickou
Úrovně
bezpečnosti jsou
také zdokonaleny
magnetickým
upínáním,
protože
senzory
výměnu forem.
zabudované do moderních permanentních
elektromagnetických systémů, jako jsou
je Stäubli,
vhodný pro
rozsáhlou
řadu
2 typy:
QMCSystém
122 od přímo
monitorují
vstřikovacích
lisů ale
(od též
100momentálaž po 5 400 t).
- QMC 100: jednočinný válec
nejen
umístění formy,
ní přídržnou
sílupracovní
(magnetické
pole),
Maximální
teplota
je která
80 °C ve
- QMC 101: dvojčinný válec
působí
na formu v každém
okamžiku.
standardním
provedení
a provedení pro
vyšší teplotu je možné na přání (*).
Zlepšete Vaši produktivitu
v každém kroku Vašeho procesu
vstřikovacích lisů (od 100 až po 5 400 t).
Maximální pracovní teplota je 80 °C ve
standardním provedení a provedení pro
- QMC 100: jednočinný válec
- QMC 101: dvojčinnýspeciál
válecMSV 2011
Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: [email protected]
speciál MSV 2011
33
Optimizing Plastics
Increasing Safety
Science For A Better Life
V Evropě jezdí přibližně 200 milionů jízdních
kol. A stále více dětí a dospělých, jak amatérských, tak i profesionálních cyklistů, chápe
důležitost použití bezpečnostní výbavy. Například použití bezpečnostní přilby může snížit
riziko poranění hlavy o více než 60 procent.
Skořepiny mnoha bezpečnostních přileb jsou vyrobeny z Makrolonu ®, high-tech materiálu
od Bayer MaterialScience. Přední výrobci jako
je UVEX se při výrobě přileb a sportovních
brýlí spoléhají na tento extrémně odolný a nárazuvzdorný materiál. Skutečně, čočky vyrobené
z Makrolonu ® nastavují nová měřítka bezpečnosti. Protože méně rizika znamená více
zábavy při sportu.
www.bayer.cz
Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 266 101 111
[email protected]
www.plastics.bayer.com
LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works
CYBERBOND CS s.r.o.
Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/UJ35 (nástupce úspěšného Aicure UJ20, který získal čestné uznání za nejpřínosnější
exponát na veletrhu Amper) vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem
vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem
bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení.
Společnost Cyberbond vyrábí a dodává
na trh široký sortiment vysoce výkonných, nejmodernějších speciálních lepidel pro průmyslové využití v automobilovém průmyslu, elektrotechnice, letectví,
plastikářském průmyslu, opravárenství.
Unikátním sortimentem jsou:
• moderní kyanokrylátová – vteřinová lepidla
pro lepení plastů, pryží, kovů, dřev
• anaerobní lepidla pro těsnění závitů, suvná uložení,
těsnění trubkových a plošných spojů
• lepidla tvrzená UV zářením pro lepení skla, čirých
plastů k různým podkladům, zalévání atp.
• akrylátové a epoxidové pryskyřice pro pružné i pevné
spojování litiny, kovů, plastů
• vlastní dávkovací systémy Linop řady 600, 1500
a 2000 a vysoce účinné UV vytvrzovací systémy
s LED technologií vlastní konstrukce a designu.
Společnost Cyberbond je schopna vyvinout a nabídnout
lepidla také dle požadavků zákazníka.
Pokud hledáte účinné řešení spojování dílů lepením
obraťte svoji pozornost na produkci firmy Cyberbond.
Navštivte nás na MSV Brno v pavilonu E
na stánku č. 047.
Po předložení tohoto inzerátu na Vás čeká
malý dárek.
Těšíme se na Vás.
Cyberbond CS s.r.o.
ul. Generála Svobody 49/15
460 01 Liberec
tel.: +420 481 022 377
fax: +420 481 022 318
[email protected]
www.cyberbond.cz
www.cybershopcz.com
Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ30/UJ35, kde jako zdroj
světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku
(nastavitelná plynule až do 8000 mW/cm2).
Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro
samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do
strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin.
Vytvrzovací hlavy
Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál
a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct
vytvrzovacích programů pro každý kanál.
• Možnost vytvrzování až čtyř aplikací jedním zařízením nebo jednu aplikaci současně z různých úhlů či v různých fázích posunu
linky.
• Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty.
Jednoduchá a rychlá instalace
Kompaktní zařízení UJ30/UJ35 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřednictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ30/UJ35 připojit
k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit
až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem.
• Jednoduché, rychlé a přesné nastavení
• Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky
Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu
Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní
spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu.
• Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké
kousky plastu
• Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu
LED technologie
Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po
vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti.
• Prokazatelně nižší provozní náklady v porovná se zařízením s klasickou UV lampou.
• Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 %
Výkon
Každá z vytvrzovacích hlav UJ30/UJ35 nabízí výkon 8000 mW/cm2.
• Krátká doba nutná k ozařování
• Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti
• Dle výběru hlavy široká pracovní plocha
Stabilní UV záření
Každá hlava UJ30/UJ35 je osazena teplotním čidlem spojeným se
základní řídící jednotkou, díky němuž se intenzita záření i v dlouhodobém horizontu drží +/- 3%.
• Stabilní kvalita vytvrzování
Aicure UJ30/UJ35 - UV vytvrzování na bázi LED
• Zdroj světla na bázi LED technologie
• Stabilní a výkonné UV záření
• Programově řízené čtyři nezávislé hlavy
• Jednoduchá a rychlá instalace
• Měření intenzity UV záření
• Neohřívá vytvrzovaný materiál
Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1, 348 15 Planá, Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999
[email protected], www.panasonic-electric-works.cz
36
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
37
38
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
39
Pokračování ze str. 18
- soubor vybraných forem byl zaslán do vybrané nástrojárny na Taiwanu, v nabídce
tato nástrojárna preferovala dvojnásobné
formy, garantovaná životnost max. 500 000
zdvihů, tvrdost tvarových dílů 28 až 32 HRC,
průměrné snížení cen oproti cenám v ČR cca
40 až 45 %.
Projekt B:
výroba forem pro výstřiky určené pro rozvod
studené i teplé vody - výběr spolupracující firmy v Číně provedli pověření pracovníci budoucího provozovatele forem v České republice
- internetové výběrové řízení - přesná specifikace poptávky
- do užšího výběru se dostaly 4 nástrojárny
- poptáno 6 forem - jejich poptávková specifikace obsahovala určení násobnosti, určení
vstřikovacího stroje, typ vtokového rozvodu, požadavky na temperaci formy, výkres
výstřiku, nápisy, značení, tvrdost tvarových
částí formy atd.
- poptány byly nástrojárny, které deklarovaly
zkušenost s výrobou obdobných forem, ale
žádná z nich s evropskými zákazníky dosud
nepracovala, z mimočínských to byly firmy
z Ruska a Turecka
- počet zaměstnanců 200 až 300
- počet ročně vyrobených forem 800 až
1 100 ks
- platební podmínky - před zahájením výroby
záloha min. 40 % z ceny formy - zbytek před
dopravou formy k zákazníkovi (možno ještě
rozdělit na platbu při předání prvních vzorků
a před transportem formy)
- nabízená doba výroby sady 6 forem - od 42
do 90 dnů
- před zahájením výroby dostane zákazník
dokumentaci forem - 2D i 3D - ke schválení
- požadavek na jiné než standardní formy,
např. na etážové, tandemové - nebyl akceptován, v jednom případě bylo konstatováno,
že je možno podobnou formu okopírovat
- z hlediska systému forem se jednalo o velmi jednoduché konstrukce, co nejmenší počet vložek (i při násobnosti 64), nejčastěji
jiskření do plného materiálu - to vše může
způsobit problém časový i cenový při opravách a repasích
- horké vtokové systémy - příznivé ceny pouze pro čínské systémy (např. YUDO), pro
evropské - výrazné zvýšení ceny, nejčastěji
nabídka bez horkého systému
- požadavek byl na obvyklou tvrdost tvarových částí forem 52±2 HRC, čínská strana
nabízela standardně 35 až 39 HRC, při splnění požadavku na 52 HRC byla cena o cca
20 % vyšší než při 38 HRC
- příklad - výstřik Koleno 90º d25, násobnost formy 64, tvrdost 38 HRC - cena formy 14 700,- USD, tvrdost 50 HRC - cena
19 100,- USD, zvýšení o 30 %
- ceny zaslané předem a ceny při osobní návštěvě se lišily o cca 2 000 až 3 000,- USD,
vyšší cena pro osobní návštěvu - při nezměněném zadání
- stejně jako u nás i v Číně se nabídkové
ceny od různých nástrojáren podstatně liší
- pro již uvedený výstřik Koleno byly nabídnuty ceny 22 800,-; 23 500,-; 14 700,a 13 400,- USD, rozdíl mezi min. a max.
cenou je 75,4 %
- stejné konstatování platí i pro soubor
6 forem: 78 500,-; 88 500,-; 60 600,-;
103 680,- USD
- závěr - po osobních návštěvách 4 nástrojáren byla jedna vybrána a objednány 2 formy, probíhá výroba pod najmutým čínským
dohledem a již dnes je jasné, že formy budou mít jiné parametry, než bylo dohodnuto.
40
Projekt C:
formy pro automobilový průmysl - 34 forem,
tvořících montážní podsestavy a skupiny, požadavek na lesk, barvu, 9 dílů nepohledových,
zbytek v desénu K 31 a MAT
- formy (27) byly deklarovány jako výrobky
portugalských a španělských nástrojáren,
včetně označení příslušnými štítky a údaji
- 7 forem vyráběla naše firma v České republice podle našich zvyklostí a s tvrdostí tvarových částí 54±2 HRC, tyto formy byly zkoušeny před výrobou prvních výstřiků max.
2x, obvykle 1x
- z 27 forem (nejmenší má hmotnosti 130 kg,
největší 2 800 kg) ani u jedné neodpovídá
výrobní dokumentace skutečnému provedení forem
- z předané dokumentace jsme zjistili, že cca
polovina forem byla vyrobena v Číně a následně k nám dopravena přes deklarovaného výrobce v Portugalsku, resp. Španělsku
- přesto, že formy byly u deklarovaných výrobců odzkoušeny a měly mít odstraněny
všechny zjištěné vady, oživení forem trvalo
cca 7 měsíců, některé se zkoušely až 8x,
7 se jich vrátilo k deklarovaným výrobcům
na opravy
- z předaných výrobních podkladů a atestů
ocelí, z nichž jsou formy vyrobeny, vyplývá, že jejich maximální tvrdost je 33 HRC nutná častá obnova jemných desénů, jejich
životnost je cca 1 rok
- v důsledku „měkkých“ forem dochází k „ohrnutí“ hran a špatnému odformování, včetně
tvorby přetoků
- mezi další nejčastější vady patří:
- praskání tvarů
- zadírání vyhazovačů
- nedoleštěné tvary - vstřikovaný materiál
PC/ABS
- při oživení forem byly zjištěny vady typu
špatného osazení termočlánky, systém obsahoval typ J i K, nevybalancované ústí vtoku u vícenásobných forem - různé plnění
tvarových dutin, nepřipojení horkých rozvodů, zatrhávání tunelových ústí vtoku, netěsnost temperačních okruhů
- některé výstřiky byly navrženy bez ohledu
na požadavky technologičnosti konstrukce
výstřiků z termoplastů - ústí vtoku umístěno
do stěny o malé tloušťce, umístění ústí vtoku do míst, která umožňují vznik studených
spojů
- nejzávažnější porucha formy vznikla nabouráváním vyhazovačů do desénované plochy
- po nabourání formy bylo zjištěno, že vyhazovací deska, na niž je napojeno hydraulické vyhazování vstřikovacího stroje, byla
vyrobena svařením elektrickým obloukem
z několika dílů a při cyklickém namáhání došlo k rozlomení desky - forma byla vyrobena
v Číně
- na výše popsaných problémech se jednoznačně projevila snaha ušetřit za každou
cenu a problémy přenést na koncového výrobce výstřiků.
ZÁVĚR
Výrobu vstřikovacích forem v Číně realizuje
nebo se chystá realizovat řada firem. Před rozhodnutím by každý měl zhodnotit následující:
- cena forem, na začátku projektu, v nominální hodnotě je skutečně o například 30 %
nižší, než naše domácí cena
- po skončení projektu ale může být skutečná
cena větší, než naše původní domácí a to
i tehdy, když čínská strana nezdražila
- k počáteční ceně je obvykle nutno připočítat
náklady na cestu do Číny, náklady na leteckou dopravu formy, náklady na „adaptaci“
formy na evropské poměry - tj. dokončení
čínských nedodělků a nekvalitní práce, které jsme již i přes všechny kontroly nebyli
-
-
-
-
schopni výrobce přinutit odstranit před odesláním formy
v průběhu provozu formy se projevují
„skryté“ nedostatky a potom údržba forem,
jejich opravy jsou dražší, než u „našich“ forem, a to jsme se ani vzdáleně nepřiblížili
k hranici dohodnuté garance
otázkou je, zda takto problém výroby forem v Číně vnímají všichni zúčastnění nebo
pouze vidí čínskou láci a skutečnost, že kdo
nevyrábí v Číně, není dostatečně laciný, zda
se do ceny formy započítají všechny vzniklé
náklady nebo zda se snížení nákladů hodnotí pouze pohledem oddělení, které je nositelem snížení, ale ostatní se již do ceny
nezapočítávají, protože jim naopak náklady
mohly stoupnout
skutečnou cenu formy můžeme určit až
tehdy, kdy ji vyřadíme z výroby a dáme ji
do šrotu - teprve tehdy víme skutečné náklady, které na ni naběhly
konečnou otázkou potom je, zda neplatí rčení - nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat laciné věci.
SPLNÍM VAŠE
OČEKÁVÁNÍ
Tento malý MOTOMAN
HP20D opravdu splnil
všechna má přání:
manipulace, obsluha strojů,
balení, řezání, kompletace.
Není nic, co by tento
robustní chlapík nemohl
udělat.
Robot z YASKAWY
na toho je vždy spoleh.
Výše popsané obecné body doplním zkušeností
plastikářské firmy, která má vlastní vstřikovnu, konstrukci, nástrojárnu, jejími zákazníky
jsou převážně firmy z oblasti automobilového
průmyslu. Tato firma již cca 5 let spolupracuje
při výrobě forem s čínskou partnerskou nástrojárnou. Firma do Číny dodá kompletní výrobní
dokumentaci formy, včetně definice tvrdost
jednotlivých konstrukčních dílů formy, vlastní
výroba formy a její oživení probíhá v čínské
nástrojárně.
V současné době tato spolupráce snižuje pořizovací cenu formy o cca 25 %, z této úspory
cca 10 % odeberou náklady na min. dvě cesty
v průběhu výroby formy do Číny. Po dodání formy cca 3 až 5 % z úspory si vezmou náklady
spojené s oživováním a přizpůsobováním formy na podmínky vlastní vstřikovny. V průběhu
provozu formy, její opravy vyvolané „nedostatky“ vzniklými při výrobě v Číně sníží úsporu
z pořizovací ceny o dalších cca 5 %.
www.motoman.cz
YCZ_190x132_CZ.indd 1
12.08.2011 14:03:49
Sečteme-li snížení pořizovací úspory o výše
uvedené náklady vychází reálná úspora cca
5 %. Je-li to moc nebo málo musí každý zadavatel posoudit sám a to i s ohledem na skutečnost zvyšování mezd a nákladů, např. inflace
v Číně. Do svých úvah musí též zakalkulovat
skutečnost, že obecně jakost formy je na cca
60 až 80% její jakosti získané při výrobě doma.
Na začátku kapitoly Závěr jsem napsal, že je
nutno při rozhodnutí o místě výroby zvážit,
mimo jiné, výše uvedené skutečnosti.
Kromě nich, ale výrazně a na prvním místě,
je konstrukce výstřiku. Pokud díl, který se má
zaformovat nesplňuje všechna kriteria technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů
funkčnost tvaru, technologičnost tvaru, výtvarně-estetické řešení tvaru, ekonomičnost
tvaru potom sebe lépe vymyšlená a vyrobená
forma, sebe kvalitnější vstřikovací stroj vybavený různými možnostmi nastavení a kontroly parametrů vstřikovacího procesu a další
mechanizační nebo automatizační prostředky
neumožní vyrobit výstřiky v požadované ceně
a kvalitě.
Je tedy zřejmé, že při návrhu nového dílu by
měla být zajištěna vzájemná spolupráce designera a konstruktéra výstřiku, konstruktéra
formy a případným využitím simulačních programů a technologa výroby výstřiku.
Bohužel, velmi často uvedená potřebná spolupráce není zajištěna ani v „domácích" podmínkách, natož při výrobě forem mimo naši
kulturní oblast.
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVATELE PLASTŮ
sušení a odvlhčování
doprava a manipulace
barvení a směšování
temperace a chlazení
mletí a recyklace
automatizace výroby
systémová řešení
Lubomír Zeman
Plast Form Service, s.r.o., Praha
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
SHINI PLASTICS TECHNOLOGIES, INC.
Czech Distributor
A.M. spol. s r.o.
Tel: +420 482 750 037
Fax: +420 485 163 999
e-mail: [email protected]
www.amcz.cz
Slovak Distributor
A.M.SK spol. s r.o.
Tel: +421 949 840 313
Fax: +421 244 638 827
e-mail: [email protected]
www.shini.sk
41
Oxid uhličitý snižuje náklady a zlepšuje pracovní prostředí
v lakovnách plastů
Obecně když mluvíme o oxidu uhličitém, jsou naše představy
velmi znepokojující ohledně životního prostředí. Je však třeba
uvést věci na pravou míru a říci, že tento pohled je velmi zjednodušující a nekompletní. Globální oteplování vlivem zvýšené
tvorby oxidu uhličitého za poslední roky, dekády a století je
zřejmě evidentní. Není ani pochyb, že je nutná redukce tvorby
těchto plynů, a to v globálním měřítku. V souvislosti s těmito
debatami o snižování škodlivých emisí oxidu uhličitého je nutné se zmínit, že CO2 je mimořádně univerzální chemická sloučenina s mnoha užitečnými aplikacemi ve srovnání s doposud
používanými chemikáliemi a metodami, které jsou škodlivé
našemu zdraví či celé planetě.
Z aplikací oxidu uhličitého, které mají
příznivý vliv na pracovní prostředí a kde
oxid uhličitý nahradil látky zdraví škodlivé, bych jako příklad uvedl technologie extrakční, čištění, hubení hmyzu,
úpravny odpadních vod, snižování pH
a v poslední době také technologie výroby biopaliv.
Čištění plastových dílů před lakováním aplikací
Cryosnow za pomoci robota
Ve výrobě pěnových plastů oxid uhličitý nahrazuje částečně halogenované
fluorochlorouhlovodíky, které již nejsou slučitelné se životním prostředím
a v mnoha zemích je jejich používání již
zakázáno. V některých případech CO2
nahrazuje alternativní použití uhlovodíků, jako např. izobutanu a pro svoji
vyšší rozpustnost v polymerech je CO2
upřednostňován před dusíkem.
Efekt oxidu uhličitého se projevuje v pěnových plastech nejen snížením spotřeby surovin, ale i dobrými vlastnostmi
pěnových výrobků jako je nízká hustota,
výborná akustická i tepelná izolace, mechanické tlumení, nízká propustnost pro
vodní páry a snížená absorpce vlhkosti.
Odlišnými postupy je umožněno vyrábět různé typy pěny, které se používají
v mnoha oblastech, včetně balení, tepelné nebo zvukové izolace nebo čalounění.
Ve zpracování plastů nachází oxid uhličitý použití nejen jako ekologicky příznivý
prostředek pro vypěňování plastů, ale
i pro čištění plastů před lakováním, a to
jako náhrada chemicky škodlivých látek
organických rozpouštědel, které se dnes
běžně používají.
Čištění plastových nárazníků před lakováním
aplikací Cryosnow
Tryskací kabina (Cryosnow) zakomponovaná
do automatické lakovací linky
42
Ćištění tryskáním suchého ledu (obvykle peletami ve tvaru rýže) je všeobecně rozšířenou technologií čištění používanou dnes již v mnoha segmentech
průmyslu. Z pohledu ekologie eliminuje
tryskání suchým ledem dodnes používaná rozpouštědla, která se mohou dostávat do půdy nebo do pracovního ovzduší.
Je pravda, že stejný ekologický efekt se
dosáhne i tryskáním s jinými materiály.
Oxid uhličitý na rozdíl od jiných abrazivních materiálů však má tu velikou výhodu, že během procesu čištění sublimuje,
jednoduše řečeno se odpaří do vzduchu
a tudíž nezanechává za sebou hromady odpadu, které je pak nutno složitě
likvidovat.
Navštivte n
á
v Brně v pav s na MSV 2011
ilonu G1,
od 3/10 do 7 stánek č. 49
/10 2011
•
•
•
•
•
•
HORKÉ TRYSKY
HYDRAULICKÉ VÁLCE
VYHAZOVAČE
DATUMOVKY
CHLADÍCÍ PRVKY
...
•
Optimalizace ceny výlisku
a udržení know-how ve firmách
Představení software CalcMaster
Pokud se nevyžaduje agresivní způsob
čištění, lze použít aplikaci oxidu uhličitého zvanou CRYOSNOW – čištění sněhem. Suchý led/sníh se v tomto případě
•
Přes 3 000 000 modelů a sestav
horkých systémů Thermoplay
•
Nová generace mechanických počitadel
cyklů s elektronickou databází
Zařízení Cryosnow s přívodem kapalného
oxidu uhličitého (izolované potrubí)
vyrábí přímo na místě expanzí kapalného oxidu uhličitého z tlakových lahví
nebo zásobníků. Tento „měkký“ způsob čištění se hlavně používá při úpravě/čištění plastů před lakováním.
Ve srovnání s technologií „powerwash“
je proces CRYOSNOW suchý, bezodpadový a vyznačuje se nízkými investičními a provozními náklady a přitom je
účinný, rychlý a z hlediska kvality čištění
spolehlivý, neboť eliminuje lidský faktor
při manuálním čištění. Další jeho velkou
výhodou je možnost integrace do lakovací automatické linky a následné využití robotů i ve fázi čištění plastů před
lakováním.
Ing. Josef Borek
Linde Gas a.s.
Tel.: + 420 731 608 784
e-mail: [email protected]
www.linde-gas.cz
speciál MSV 2011
www. jansvoboda.cz
speciál MSV 2011
43
Ě
O
VÉ
LO
CE
KY
S
DE
SYSTÉM PRO VSTŘIKOVACÍ STROJE
www.magcentrum.sk, [email protected]
N
PL
NEJMODERNĚJŠÍ MAGNETICKÝ UPÍNACÍ
46 mm
● UNIKÁTNÍ SYSTÉM S PLNĚ OCELOVÝM POVRCHEM BEZ MOSAZI, PRYSKYŘICE A TĚSNĚNÍ
● DVOUSMĚRNÝ MAGNETICKÝ OKRUH AKTIVNÍCH PÓLŮ (+ /-)
● ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ V KAŽDÉM OKAMŽIKU
PŘI VÝMĚNĚ FORMY I V PRACOVNÍM CYKLU
● UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM PRO RŮZNÉ VELIKOSTI FOREM
● BEZ DALŠÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
● RYCHLÁ VÝMĚNA FOREM
● DLOUHÁ ŽIVOTNOST SYSTÉMU
● VYSOCE EKOLOGICKÝ A BEZ EMISÍ
● VÍCE JAK 100 000 SYSTÉMŮ PO CELÉM SVĚTĚ
MAG Centrum, s.r.o – výhradní zástupce Tecnomagnete
v ČR a SR představuje novinku pro letošní rok – magnetický
systém PressTec. Inovovaný elektropermanentní magnetický systém s patentovanými kruhovými póly a monolitickou
konstrukcí.
NOVÝ
NEW
MEZINÁRODNÍ
INTERNATIONAL
PATENT
PATENT
Dosáhnout vždy maximální
upínací síly pro jakoukoliv
velikost formy lze jen se systémy PressTec – díky aktivním pólům obou polarit (+/-)
je magnetický tok vyvážený v každém okamžiku a magnetická deska nepotřebuje žádná vybrání. Upínací síla vždy dosahuje svého maxima a zároveň se nerozptyluje do formy.
www.magcentrum.cz, [email protected]
NOVINKA NA TRHU
Tři aktivní senzory (UCS, FCS, Proxy) kontrolují magnetické upnutí v každém okamžiku a přes systém IPC mohou zobrazovat hodnoty upnutí, teploty a porovnávat hodnoty s databází uložených forem. Propojenost do strojů
pomocí Euromapu 70.0 a 70.1, případně i na stroje bez nich, je samozřejmostí. Redukovaná tloušťka desek 46mm, možnost vybavit stroje od 50
do 6000 tun a teplotní odolnost až 180°C dělají ze systému PressTec nejlepší vobu pro budoucnost.
BEZPEČNOST, RYCHLOST, KVALITA = PressTec
MAG Centrum, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 523 487
44
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
45
OPTIMALIZACE
ZISKOVOSTI
PLASTOVÉHO VÝLISKU
Jak udržet know-how zkušených pracovníků ve firmě
Expertní systém CalcMaster 7.2 pracující na principu odražené vlny vnáší nové možnosti do procesu nabídky a poptávky pro formy
na plasty a lehké kovy. Systém integruje problematiku ceny a kvality výlisku v závislosti na formě a vstřikovacích podmínkách
ještě před spuštěním výroby formy a tím předchází ztrátám na úpravách hotových forem. Díky grafickému výstupu jsou zřetelně
vidět nekonzistentní místa projektu, která přímo navedou na další optimalizaci spoluprací s odborníky na danou problematiku.
Snadný výpočet nákladů na formu
Souvislosti mezi cenou koncového
výrobku a náklady na formu
a technologii vstřikování
V oboru zpracování plastů vede ke koncovému produktu
složitá cesta, na níž se střetávají mnohdy protichůdné požadavky a nároky jednotlivých účastníků celého procesu.
Pro lisovny je důležité, aby nástrojárna co možná nejpřesněji specifikovala pořizovací náklady a společně stanovily
délku výrobního cyklu při konkrétních provozních parametrech. Zájemci o výlisky zase chtějí znát především výslednou cenu produktu, tj. včetně nákladů na vstupní suroviny,
formu a vstřikovací proces.
Údaje, které citujeme, přitom nelze posuzovat odděleně. A právě komplexní vyhodnocení vzájemných vztahů
mezi jednotlivými položkami nákladů lze snadno a rychle
stanovit pomocí software CalcMaster, který umožňuje provozovateli určit cenu formy a výrobní náklady na základě
přesných interních dat. Časová a cenová studie provedení
s CalcMastrem urychluje a zjednodušuje jednání mezi zadavatelem a výrobcem formy a výstupem je optimalizovaná cena finálního výlisku.
Při volbě dodavatele formy a systému pro zpracování
plastů vstupuje do užšího výběru řada výrobců s produkty
na různé technické a cenové úrovni. Přirozeným zájmem
klienta přitom je získat špičkovou kvalitu za přiměřenou
cenu.
Vždy je nutné provést důkladný rozbor účelu výrobku
a produkčních podmínek. Bez znalosti kvalitně zpracovaného zadání a podmínek je vhodné provádět variantní
výpočty, které mnohé zadavatele navedou na upřesnění
jejich požadavků a nástrojárně usnadní návrh a výrobu
formy. Zadavatel, který nepostupuje dle daných zásad
a klade přílišný důraz na nízkou cenu, získá od nástrojárny
46
ležitější položkou ve skladbě nákladů. Stanovení správné
výše nákladů na finální výrobek se provádí na základě
dlouhé řady vstupních údajů. Všechny tyto aspekty precizně analyzuje CalcMaster. Díky možnostem nastavení
je Calcmaster velmi flexibilní a lze jej uzpůsobit pro různé
obchodně technické situace. Všechny tyto vstupy lze registrovat a uložit.
Při zadávání dat je třeba promýšlet parametry výrobku
i formy, k nimž náleží například druh vstřikování, úprava
povrchu, požadavky na tolerance nebo potřeba užití systému horkých vtoků. Takto lze rychle získat mnoho přesných technických detailů a údajů, které by jinak zůstaly
skryty za domněnkami a předpoklady. Veškeré hodnoty
vztahující se k výrobě formy mohou specialisté upravovat
a zpřesňovat na základě dalších výpočtů včetně závěrečného porovnání kalkulované a reálné varianty. Tato zpětná
srovnání pracující v poloautomatickém cyklu dále zpřesňují
nabídkové hodnoty a podílí se na zachování know-how
zkušených pracovníků ve firmě.
Výpočet vstřikovacího cyklu ve
vztahu k nákladům na formu
velmi jednoduchý produkt, který zvedá výrobní náklady
a tím snižuje ziskovost finálního výlisku. Navíc bez kvalitní
optimalizace často dochází ke zpoždění časového plánu
uvádění nových výrobků na trh.
i cenu koncového výrobku. Systém umožňuje efektivní
zpracování variantních řešení, které dávají zadavateli do
rukou solidní podklady pro vyšší úspěšnost ve výběrovém
řízení na následný prodej, nebo zpracování dílu.
Optimální varianta je jen jedna
Náklady na koncový výrobek
– nejvýznamnější prvek ve
struktuře výdajů
CalcMaster zpracovává strukturovaný výpočet a analyzuje kritické body výrobního procesu, což zaručuje vysokou
spolehlivost údajů a minimalizuje chyby lidského faktoru.
CalcMaster nabízí precizní kalkulaci pořizovacích nákladů,
délky vstřikovacího cyklu, počtu dutin a v neposlední řadě
Maximální snížení celkových nákladů na finální výrobek
by mělo být pro každého výrobce plastových dílů nejdů-
speciál MSV 2011
Při kalkulaci ceny koncového výrobku použijeme
předpokládanou délku průběhu vstřikovacího cyklu pro
výpočet nákladů na vstřikování. Délku cyklu lze určit na
základě několika parametrů, které již není možné na
dokončené formě změnit. Nejdůležitějšími aspekty zde
jsou maximální tloušťka stěny v libovolné části výrobku
a chlazení vestavěné do formy. Hodnotu tloušťky stěny
určuje vývojář produktu; v rámci konzultace bývá možné prodiskutovat dané řešení a upravit návrh výrobku
(např. snížit hodnotu tloušťky stěny za použití většího
počtu výztuh nebo použít jiný materiál). Chlazení formy
je třeba důkladně prodiskutovat s konstruktérem formy,
přičemž zavadatel musí trvat na požadavku optimálního
(a výkonného) chlazení.
Oba výše uvedené parametry sice přinášejí větší počet úkolů v počáteční fázi konstrukce a znamenají vyšší
speciál MSV 2011
náklady při tvorbě jader a dutin, ovšem v důsledku povedou ke zkrácení doby chlazení a tedy vstřikovacího cyklu.
Z výše uvedeného tedy plyne, že zadavatel formy by
namísto pouhého srovnávání cen forem měl spolupracovat
s výrobcem (nářaďovnou), dohlížet na průběh celého
projektu a uvědomit si, že konečným efektem optimalizované
formy bude levnější výrobek.
Snížení výrobních nákladů
Uvedené příklady dobře ukazují, že každá část řetězce,
který se podílí na produkci plastových dílů musí nejen dobře znát postupy při své práci, ale také provádět konzultace
s jinými odborníky a obecně udržovat vzájemnou komunikaci na dobré úrovni.
Jde totiž o jediný způsob, jak získat podrobný přehled
o struktuře nákladů i možnostech jejich snižování a zabránit nežádoucímu růstu výdajů vzniklých z nedostatečné
informovanosti a dodatečných změn na formě.
Software pro výpočet
vstřikovacího procesu usnadňuje
rozhodování při zadání formy
CalcMaster výrazně pomáhá při optimalizaci formy,
a to díky rychlému výpočtu nákladů na formu, parametrů vstřikování, počtu dutin a ceny koncového výrobku.
Jednoduchou změnou parametrů lze získat alternativní
řešení a specifikovat nejnižší náklady na výrobek. Program
je vhodný pro všechna firemní oddělení, která tak mohou
sledovat vliv změny vstupních dat na koncové náklady.
Proměnlivé nebo nejasné předpoklady lze vždy konzultovat. Software usnadňuje první propočty nákladů, kdy objednatel již není zcela závislý na dodavateli a předem získá
určité podrobnější znalosti o produktu, a v neposlední řadě
umožňuje také významné zvýšení kvality formy a celého
procesu výroby plastových dílů. Díky možnosti zpřesňování je finálním výstupem velmi kvalitní odborný odhad
reálných nákladů.
autor: Jan Svoboda
(www.jansvoboda.cz)
47
Jedenadvacet úspěšných let na trhu s plasty
Společnost PLASTOCHEM letos oslavuje již jedenadvacátý rok úspěšného působení na trhu
s plasty. Stále se drží mezi nejvýznamnějšími hráči na tomto poli zejména díky vynikající spolupráci se svými obchodními partnery a díky profesionálnímu přístupu k zákazníkům.
PLASTOCHEM se soustředí na oblast Střední Evropy – prostřednictvím svých aktivit se prosazuje především na českém, slovenském, polském a maďarském trhu. Kanceláře Plastochemu
fungují v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Ukrajině. Plastochem také disponuje sklady v Brně, Praze, Nitře, Budapešti a Wroclawi; díky tomu jsou suroviny zákazníkům dodávány rychle a flexibilně.
PLASTOCHEM od svého založení v roce 1990 soustředí svou činnost
na prodej surovin pro plastikářský průmysl a dodávky technologií
a strojů pro výrobní společnosti. Plastochem úspěšně spolupracuje
s renomovanými společnostmi. Z oblasti materiálů a surovin jmenujme například Slovnaft (výrobce LDPE, PP), Sunpor (vypěnitelný polystyren) nebo TVK (LDPE, HDPE, PP). Ve sféře zpracovatelských technologií Plastochem zastupuje např. společnost KraussMaffei (extrudery
a vytlačovací linky), Erlenbach (tvarovkové lisy a předpěňovače) či
Movacolor (dávkovače barviv a aditiv). Právě prodej zpracovatelských
technologií zažívá v posledních letech velký rozmach. Zákazníci přicházejí s požadavky na nové, sofistikovanější technologie, kterými chtějí
nahradit zastaralá zařízení, pořízená na počátku 90. let.
Vzrůstající trend mají zejména technologie vstřikování plastů a přidružené výroby. V tomto oboru Plastochem velmi úspěšně spolupracuje
s německým výrobcem malých vstřikovacích strojů s uzavírací sílou
do 100 t – s firmou Dr.BOY GmbH & Co. KG. Dr. Jednou z posledních
novinek tohoto výrobce je BOY XS, ultra kompaktní stroj pro mikro
a jednootiskové vstřikování termoplastů a elastomerů.
Jedná se o optimální automatizační řešení: od granulátu přímo k hotovému a zabalenému
dílu, a to do objemu vstřiku až
8,0 cm³. Inteligentní design
tohoto stroje ideálně splňuje
požadavky na mikrovstřikování. 12-milimetrová plastifikační
jednotka a inovativní řídící systém Procan ALPHA® zajišťují
absolutní přesnost, opakovatelnost a jednoduchost operací. Konzolový dvoudeskový
uzavírací systém snižuje prostorové nároky na minimum.
Dva diagonálně konstruované
nosníky poskytují optimální
přístup k plastifikační jednotce, formě a vyhazovači. BOY
XS má navíc ustavnou plochu
pouhých 0,63 m².
zkonstruovány speciálně pro aplikace s nízkým počtem regulovaných
zón formy, zejména pro automobilový průmysl a technické výlisky.
Jednotlivé regulátory jsou zabudovány do kabinetů pro 2 až 24 řídících jednotek, jsou tedy velmi kompaktní.
2-zónové regulátory řady 8
jsou vyrobeny za použití moderních technologií, včetně
optimálního využití technologie povrchové montáže elektronických komponent, a jsou
novým milníkem z hlediska
výkonnosti, odolnosti a ceny.
Série 8 využívá novou verzi softwaru pro výkonovou
a permanentně samonastavitelnou regulaci, kterou vyvinula a realizovala společnost
S.I.S.E.
Dnešní doba se stále intenzivněji zabývá otázkami recyklace a regenerace materiálů. I Plastochem má samozřejmě v této oblasti své
zastoupení. Německá společnost Neue Herbold Maschinen und Anlagebau se věnuje produkci mlýnů a recyklačních linek (např. kompletní linky pro recyklaci plastů jako jsou PET láhve, láhve a nádoby
z PP a PE apod.). Také další firma Plastmachines je německá – vyrábí
kompletní regranulační linky.
PLASTOCHEM je nejen prodejcem surovin a technologií. Klade důraz
na stabilitu ve všech ohledech. Samozřejmostí je zákaznický servis
a odborné poradenství. Poskytuje dočasné uskladnění surovin v již
sjednaných objemech ve svých skladech. Velkou pozornost Plastochem věnuje odbornému záručnímu i pozáručnímu servisu technologií.
Dejme na závěr slovo Ing. Michalu Valíčkovi,
řediteli holdingu PLASTOCHEM:
Mezi nejvýraznější úspěchy v prodeji periferií ke vstřikolisům patří spolupráce s taktéž německým výrobcem mlýnů Wanner Technik
GmbH. Populární jsou zejména malé mlýny pro in-line recyklaci vtokových soustav a zmetkových dílů. Za zmínku stojí ale i regranulační
linka TG20 pro opětovné zpracování odpadu, který vzniká při zpracování termoplastů. Regranulační linka vytváří stejnoměrný granulát,
který je z hlediska dobré sypkosti, podílu prachu, dávkování, geometrie atd. naprosto srovnatelný s novým materiálem.
Regranulát, vytvořený regranulační linkou TG20, se velmi
dobře sype a lehce dávkuje.
Tyto vlastnosti zřetelně vylepšují transport a podávání
materiálu do vstřikolisu, stejně
jako bezpečnost při jeho zpracování. Granulát, vytvořený
regranulační linkou TG20, se
výborně hodí např. jako mikrogranulát pro malé vstřikolisy
se šneky o malých průměrech
(10 mm).
„Plasty jsou neustále na vzestupu. Stačí se rozhlédnout kolem sebe
a hned vidíme, kolik nových, elegantních řešení a aplikací plastů v poslední době přibylo! Stále se budují nové výrobny plastů. Stále se vyvíjejí nové revoluční technologie umožňující efektivnější výrobu, kvalitnější konečné vlastnosti výrobků a progresívnější recyklaci plastů.
Velmi účinně se prosazují aditiva do plastů, mezi jinými nové druhy změkčovadel, vápenato-zinečnaté stabilizátory do PVC, pigmenty
zbavené těžkých kovů, antistatika. Zde všude se PLASTOCHEM může
stát vaším partnerem! Stačí jen přesvědčit se o kvalitě našich dodavatelů. Samozřejmostí je pro nás udržování vysoké kvality – certifikace
ISO a kvalifikace našich surovin podle REACH je základním předpokladem.
Již nyní se těším na setkání se stávajícími i novými zákazníky na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná 3. – 7.10. 2011
na brněnském výstavišti. Já i mí spolupracovníci Vás rádi přátelsky
uvítáme na našem stanovišti (hala G1, stánek č. 31).“
www.plastochem.info
Výrobou dalších periferií ke vstřikolisům se zabývá francouzská společnost S.I.S.E. Nabízí regulátory horkých vtoků, temperační jednotky
a řídící jednotky pro sekvenční vstřikování. Mezi nejpopulárnější produkty této společnosti patří regulátory řady 8 (8 series), které byly
48
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
49
Partnerství založené na důvěře
důvěra založená na kvalitě
KULIČKOVÉ ŠROUBY PRO VSTŘIKOLISY OD NSK
Partnerství
založené
na důvěře
Partnerství
založené
na důvěře
né na důvěře
důvěra
založená
na kvalitě
důvěra
založená
na kvalitě
a kvalitěKuličkové šrouby od NSK procházejí nepřetržitým vývojem zejména v oblasti tribologie, společnost se
stala největším světovým výrobcem díky svým špičkovým výrobním a kontrolním technologiím zajišťujícím
nejvyšší kvalitu. Našim zákazníkům nabízíme kompletní produktovou řadu. Ať už se jedná o speciálně
navržený šroub pro náročné provozní podmínky nebo o standardní skladovou položku nabízející jednoduchou konstrukci a kratší dodací termín, NSK má řešení pro širokou škálu aplikací, jako např. obráběcí
stroje, vstřikolisy, výroba polovodičů a LCD, atd.
Nová řada kuličkových šroubů HTF
Těsnění A1
Kuličkové šrouby nové generace řady HTF-SRC určené pro
vysoké rychlosti a zatížení byly vyvinuty ze standardní
vysoce výkonné řady HTF. Oběh kuliček je zajišťován systémem SRC (Smooth Return Coupling = vratné trubky),
vynačují se více než dvojnásobnými rychlostmi posuvu,
hlučnost šroubu je snížena na cca 50% hodnoty standardního provedení HTF.
Nová kontrukce kontaktního těsnění zabraňuje únikům
maziva a tím i kontaminaci prostředí. Zjednodušuje konstrukci vašeho stroje, minimalizuje požadavky na opatření
vedoucí k udržení maziva ve šroubu, zároveň prodlužuje
provozní interval mezi nezbytnou údržbou. Je použitelné
u obou zmíněných produktových řad (SRC/SRD).
Kuličkové šrouby pro upínání forem vstřikolisů řady
HTF-SRD doplňují řadu HTF pro použití v aplikacích s požadavkem nejvyšších posuvných rychlostí. Recirkulace
kuliček systémem SRD (Smooth Return Deflector) výrazně snižuje hlučnost aplikace a zajišťuje velmi plynulý
chod šroubu. Konstrukce matice s deflektorem byla již
v minulosti úspěšně aplikována u řady šroubů BSS, kde
umožnila zvýšení stávajících limitů posuvných rychlostí.
Charakteristiky
› Vysoká únosnost
› Nízká hlučnost
› Vysoké rychlosti posuvu
› Kompaktní konstrukce
O společnosti
Společnost NSK byla založena v roce 1916 a vyrobila první
kuličkové ložisko v Japonsku. Od té doby NSK vyvinula
kompletní řadu valivých ložisek, která byla úspěšně prodávána po celém světě a výrazně přispěla k rozvoji mnoha
průmyslových sektorů a technologií.
NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě
přesné lineární techniky, komponent pro automobilový
průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960,
NSK Ltd. rozvíjí agresivně své obchody i mimo území
Japonska. V současné době má společnost provozovny
v 25 zemích a vlastní více než 30 výrobních závodů.
Totální kvalita
od NSK:
Spolupráce
rámci globální
sítěglobální
technologických
center je cestou
k dosažení
kvality
Totální
kvalita
od NSK: vSpolupráce
v rámci
sítě technologických
center
je cestounejvyšší
k dosažení
nejvyšší kvality
Výhody
bální sítě technologických
center
je
cestou
k
dosažení
nejvyšší
kvality
NSK je jednou
z
předních
společností
s
dlouholetou
tradicí
ve
výrobě
přesných
částí
strojů
a
zařízení.
V
našich
R&D
centrech
NSK je jednou z předních společností s dlouholetou tradicí ve výrobě přesných částí strojů a zařízení. V našich R&D centrech
› Maximální dovolené dynamické zatížení
se nezaměřujeme
na vývoj
nových
technologií,
také na nepřetržité
kvality
založené
na integrované
u tradicí ve výrobě přesných
částí strojů
apouze
zařízení.
V našich
R&D
centrech
se nezaměřujeme
pouze
na vývoj
novýchale
technologií,
ale také nazvyšování
nepřetržité
zvyšování
kvality
založené na integrované
› Maximální životnost díky optimalizované
technologické
platformě
zahrnující
materiálové
a mechatroniku.
ogií, ale také na nepřetržité
zvyšování
kvality založené
natribologii,
integrované
technologické
platformě
zahrnující
tribologii, inženýrství,
materiálovéanalytiku
inženýrství,
analytiku a mechatroniku.
zatížení
Vícedistribuci
o NSK
naleznete
na naleznete
www.nskeurope.cz
popř. volejte +420
796+420
102 724 796 102
Více
o NSK
na www.nskeurope.cz
popř. 724
volejte
eriálové inženýrství, analytiku
a mechatroniku.
volejte +420 724 796 102
Navštivte nás
na MSV Brno
2011
naBrno
stánku
našeho
autorizovaného
distributora distributora
Navštivte
nás na
MSV
2011
na stánku
našeho autorizovaného
D, stánek
10. číslo 10.
COROLLfirmy
s.r.o.COROLL
Pavilons.r.o.
D, stánek
Pavilončíslo
eho autorizovaného firmy
distributora
Coroll s.r.o. Coroll
· Tel.-Fax:
491 483+420
805 491
· 483
e-mail:
· www.coroll.cz
s.r.o. +420
· Tel.-Fax:
805 [email protected]
· e-mail: [email protected]
· www.coroll.cz
e-mail: [email protected]
·
Vstřikolisy poháněné elektrickými servopohony procházejí neustálým vývojem tak, aby
vyráběly vysoce přesné plastové díly a části strojů, které musí odolat nepříznivým provozním
podmínkám a pracovat mimořádně spolehlivě. Vysokorychlostní kuličkové šrouby řady
HTF-SRC od NSK se vyznačují vysokou únosností, nízkou hlučností, minimálními úniky
maziva a výrazným prodloužením intervalu pro údržbu.
I při malém stoupání závitu zaručuje jejich použití rychlosti přes 800 mm/s za tak extrémních
podmínek, jako jsou vysoká zatížení či pracovní cykly s krátkým zdvihem. Proto jsou
kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK tou správnou volbou pro pohon každého vstřikolisu.
Více o NSK naleznete na www.nskeurope.com popř. volejte + 420 724 796 102
Řada HTF-SRC
ObchodnÍ zástupce v České Republice · Aleš Boda · Mobile: +420 724 796 102 · Fax: +420 545 216 428 · e-mail: [email protected]
www.coroll.cz
NSK_Image-AZ_CZ_Technik-9_185x254_Fairs-Coroll.indd
1
NSK_Image-AZ_CZ_Technik-9_185x254_Fairs-Coroll.indd
1
NSK_article_CZ_Sved plastu_190x270.indd 1
50
www.nskeurope.com
Totální kvalita od NSK: Kuličkové šrouby pro vstřikolisy
2011-08-31 16:58:08
2011-08-31 16:58:08
2011-08-31 16:58:08
2011-08-09 09:03:57
speciál MSV 2011
NSK_Ad_LineComp_CZ_190x270.indd 1
speciál MSV 2011
2010-07-30 15:38:21
51
Anz Z10440 98x270 CZ 4c_Anz Z201 102re 15.07.11 09:56 Seite 1
Vývojový projekt trysky
s přímým bočním nástřikem.
V kooperaci s předním výrobcem v oblasti
Caps & Closures byl vyvinut nový způsob
bočního nástřiku plastových dílů.
Aktuality z Plastikářského klastru
1. Česko-slovenská spolupráce
v oblasti zpracování plastů
pokračuje
Projekt přeshraniční slovensko-české
spolupráce AUTOPLAST, který byl zahájen na jaře 2009 se dostává do závěrečné fáze. Partnery projektu jsou Město
Trnava (což jistě stojí za pozornost!),
2 klastry (slovenský Automobilový
klaster a český Plastikářský klastr)
a 2 univerzity (Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnavě a Fakulta
technologická UTB ve Zlíně)
Hlavním cílem projektu byl rozvoj kooperačních vztahů mezi podniky, klastry
a univerzitami v oblasti zpracování plastů, především pro potřeby automobilového průmyslu, s cílem podpory inovačního
potenciálu Trnavského a Zlínskeho kraje.
Je pochopitelné, že takto obecně formulovaný cíl byl konkretizován do celé řady,
dále stručně uvedených, konkrétních výstupů:
n Propagace průběhu projektu (inzerce,
TV shoty) v SR a ČR
n Realizace pracovních setkání firem
a univerzit
n Otevření nového školicího technologického střediska pro zpracování
plastů na MTF STU v Trnavě
Jednou z posledních významných akcí
projektu, bude konference konaná
4. října 2011 v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Srdečně
zveme! Pozvánku na konferenci, i s programem, najdete za článkem.
2. Výkonnost firem
Plastikářského klastru v r. 2010
Z monitoringu hospodářských výsledků
členských firem Plastikářského klastru
za rok 2O10 vyplynulo:
nVe firmách pracuje 3 944 zaměstnanců ( z toho 40,0 % žen)
nV roce 2010 vzniklo 152 nových míst
n Zpracování studie personálních potřeb
(z hlediska požadovaného vzdělání)
plastikářských podniků v příhraničních regionech v SR a ČR
nTržby atakují hranici 8 mld. Kč
n Odborné tématické semináře
nPřidaná hodnota dosáhla 32 % z tržeb
n Analýza současné úrovně vzdělávání
v oblasti zpracování plastů v SR a ČR
n Soutěž o nejlepší studentský projekt
v oblasti plastikářských technologií
na zúčastněných fakultách
n Zpracování koncepce vzdělávání
v oblasti plastů na spolupracujících
univerzitách
n Prezentace obou klastrů na veletrzích
v Bratislavě a v Brně
V porovnání s novou tryskou HASCO Z10440/... Multi Shot
patří řešení bočního nástřiku s tunelovými vtoky nebo s dělenými vložkami, případně doposud známá řešení vtokových systémů, které zvyšovaly náklady a čas na údržbu, již k minulosti.
(7 870 650 000 Kč)
nTéměř polovina produkce (49,8 %)
3. Plastikářský klastr
podporuje inovace
nPlastikářský klastr investoval do nových zařízení:
klastru řešeno na Univerzitě T. Bati
6 projektů aplikovaného výzkumu
nPlastikářský klastr se společně se
3 členskými firmami a Univerzitou
T. Bati uchází o podporu z programu
ALFA, vypsaného TA ČR
KONTAKTY:
Plastikářský klastr, z.s.p.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Ing. Jaroslav Toufar
ředitel klastru
Tel.: +420 774 505 345
E-mail: [email protected]
www.plastr.cz
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
PO ZVÁNKA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC
Mezinárodní strojírenský veletrh 2011 Brno
Plastikářský klastr jako hlavní přeshraniční partner projektu Autoplast – „Vytváranie podmienok pre zvyšovanie
kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“- Vás zve, spolu s partnery
Mestem Trnava, Automobilovým klasterom západné Slovensko a STU MTF, na závěrečnou konferenci.
AUTO
PLAST
Spolupráce klastrů – účinný nástroj v oblasti vzdělávání a inovací pro zpracování plastů
v automobilovém průmyslu
Čas
Přednášející
Mesto Trnava
PK.3.jednostrana.indd 1
52
AUTOMOBILOVÝ
KLASTER
západné Slovensko
Vybírat lze z několika velikostí trysek.
Nástroj byl konstruován a celý vyráběn u firmy HASCO. Uvedené požadavky byly zohledněny již při vývoji trysky včetně
dalšího důležitého parametru jako optimálního,intenzivního
chlazení vložek formy.
Nově vyvinutá tryska Multi Shot Z10440/... se nabízí v provedení se dvěma, čtyřmi nebo šesti špičkami. Patentově
chráněné uložení špiček garantuje jednoduchý nenáročný
servis. Špička a její držák tvoří jeden celek , který je vyměnitelný z dělící roviny formy ve studeném stavu. Při poškození kterékoli špičky je možné dané místo zaslepit tzv. slepým
segmentem a pokračovat bez omezení ve výrobě, aniž by
byly produkovány zmetkové díly.
Přesné centrické uložení bodu vstřiku zaručeno
konstrukcí trysky.
Dobré zkušenosti při změně barev.
Trysku a jednotlivé špičky lze osadit bez nutnosti
použití dělených tvarových vložek.
Demontáž a výměna špiček se provádí z dělící
roviny formy.
Při optimálním chlazení a eliminaci studeného rozvodu dochází ke zkrácení cyklu až o 35 %. Zároveň stopa po vtoku
splňuje optické a rozměrové požadavky. Vnitřní geometrie
vtokových kanálů umožňuje rychlou výměnu barev bez zbytečných nákladů.
konaný ve dnech 3.–7. 10. 2011, BVV, pavilon G1, stánek 004
Název prezentace
Projekty Plastikářského klastru
Povrchová úprava plastů plazmou
Inovativní trendy využití polymerních materiálů
Ing. Tomáš Sedláček, PhD.
v automobilovém průmyslu
Ing. Jakub Černoch
Technologický park Progress
Rozšíření možností studia na UTB ve Zlíně v oboru
Doc. Ing. Roman Čermák, PhD.
zpracování plastů
Coffee Break
Ing. Štefan Chudoba
Projekty Automobilové klastru západné Slovensko
Ing. Branislav Pastucha
Mesto Trnava – mestský technologický park
Doc. Jozef Bílik
Analýza vzdělávání, výstupy Autoplastu
10.00 –10.20 Ing. Jaroslav Toufar
10.20 –10.40 Ing. David Hausner
11.40 –12.10
12.10 –12.30
12.30 –12.40
12.40 –13.00
2 až 6 násobné provedení umožňuje hospodárné
uspořádání dutin ve formě.
nPro členské firmy je prostřednictvím
Výsledky budou detailně analyzovány
ve spolupráci s Fakultou managementu
a ekonomiky UTB a benchmarkingová
studie ukáže každé firmě detailní porovnání výkonnosti nejen v rámci klastru,
ale i v rámci oboru.
11.20 –11.40
Možnost použití samostatně nebo ve spojení
s rozvodným blokem.
- hardwarového i softwarového
vybavení pro modelování
plastových výrobků
souvislosti je zajímavá informace, že
investice (převážně do technologií)
přesáhly 654 mil. Kč.
11.00 –11.20
Nová Multitryska Z 10440 /. . . speciálně koncipovaná
pro přímý boční nástřik u vícenásobných forem.
- spektrofotometru pro objektivní
hodnocení barvy plastových
výrobků
nZisk firem byl cca 756 mil. Kč. V této
10.40 –11.00
Multi Shot Z 10440 /. . .
Přímý boční nástřik
- termokamery
je exportována
Datum: 4. 10. 2011 10.00–13.00 hod.
Místo: sál 103, administrativní budova, Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1,
Brno 647 00
V tomto projektu bylo snahou najít řešení, které nabídne
možnost výměny špiček z dělící roviny formy, a tím zaručí bezproblémové střídání barev výlisku. Současně s tímto
bylo dosaženo zřetelné redukce času cyklu a velmi dobrých
optických hodnot v místě vstřiku.Vyráběný produkt, hlava
pumpičky, nachází uplatnění v kosmetickém průmyslu, povrchová kvalita s minimální stopou po vtoku byla jedním z požadavků vývojového projektu.
Vícenásobný boční nástřik nebyl
nikdy tak jednoduchý !
AUTO
AUTO
PLAST
PLAST
9/5/11 3:22 PM
speciál MSV 2011
Aby bylo možno projekt realizovat s minimálními náklady,
bylo použito normálií HASCO. V případě výroby následné
sériové formy byly použity kalené tvarové desky z materiálu 1.2764 a na výrobu ostatních dílů byl použit materiál
Toolox33. Pro spolehlivé odformování daného výlisku byly
použity posuvné jednotky z programu HASCO a pro regulaci
zvolený nový typ vícezónového regulátoru Z1240/....
Na základě uvedeného projektu představuje HASCO své
kompetence ve vývoji nových produktů a nabízí trysku
s bočním nástřikem, která umožňuje konstruktivní a zároveň ekonomické řešení.
HASCO – společně dáme vašim myšlenkám
tvar a formu!
speciál MSV 2011
Společně dáme vašim myšlenkám tvar a formu !
HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H.
Industriestraße 21 · 2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 202 · Fax +43 2236 202-200
[email protected]
53
Lifocolor-inz.92x132:Sestava 1 10.8.09 13:47 Stránka 1
Výkup, recyklace a zpracování plastových
odpadů, drtí, zbytkových granulátů
i regranulátů (ABS, PC/ABS, PC, PA-6,
PA-66, PMMA, POM, PBT, PS, TPE, PP,
HDPE, LDPE) atd.
Nabízíme vlastní obaly – klece, ohradovky,
oktabiny, žoky, palety.
Jsme schopni zajistit dopravu během 24 hodin.
Prodej primárních granulátů renomovaných
světových výrobců.
MALOUN, s.r.o.
Tečovice 369, 763 02 Zlín
Tel: 577 112 311,
Fax: 577 112 321,
E-mail: [email protected]
www.maloun.cz
AQUATRAC®-3E přístroj pro měření stopové vlhkosti v granulátu plastů
Obsah vody je při zpracování kvalitních technických plastů velice důležitý parametr pro výslednou
kvalitu vyrobeného produktu. Potřebné měření by mělo probíhat rychle a jednoduše.
Přístroj AQUATRAC®- 3E je výsledek kontinuálního vývoje po desetiletí známého přístroje Aquatrac. Jako měřící přístroj obsahu vlhkosti
v zrnitých pevných látkách byl primárně vyvinut pro zpracovatelský průmysl plastů. Vyznačuje se robustní a kompaktní konstrukcí,
jednoduchou obsluhou a může být se svojí novou mobilitou lehce transportován. Proto nabízí mnoho možností k bezprostřednímu
nasazení na mnoha místek výroby, například na:
- Vstupní kontrole
- Kontrole a optimalizaci procesu sušení
granulátu
- Měření vlhkosti materiálu přímo u stroje
- Měření již hotových dílů,
např. po kondicionování
- Laboratorní měření
U použité chemicko-manometrické metody reaguje voda obsažená v granulátu, za působení tepla
a vakua v uzavřené nádobě s hydridem vápenatým
na vodík. Měřící systém je před měřením vyčerpán vestavěnou vakuovou pumpu a během měření
je elektricky temperován. Vytvořený tlak plynu je
striktně úměrný množství vody vstupujícímu do reakce, neboť ta je specifická pouze pro vodu. Ostatní prchavé látky kondenzují v chladném pohlcovači
a měření se neúčastní.
Díky této absolutní měřící metodě si firma BRABENDER
MESSTECHNIK® s přístrojem AQUATRAC® vypracovala na trhu svoje místo a s nejnovějším vývojem
určila další milník.
Zastoupení BRABENDER®
VP Servis+Služby
CZ-100 00 Praha10, Dětská 57
[email protected]
54
speciál MSV 2011
Vážení,
dostává se Vám do rukou nová plastikářská publikace Svět plastů, která svým zaměřením, nákladem,
distribucí a partnerstvím s Plastikářským klastrem Zlín, jako jediná svého druhu v České republice,
nabízí prostor jak pro Vaše odborné texty, tak i pro Vaši komerční prezentaci. Dokážete-li některou
z těchto příležitostí využít, pojďme spolu „vytvářet a formovat“ tvář Světa plastů.
Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci.
za vydavatele mach agency s.r.o.
Petr Mach
Nové číslo plastikářské publikace Svět plastů č. 5 – vyjde v květnu 2012.
Na září 2012 připravujeme speciální vydání k veletrhu PLASTEX 2012.
Pro zájem o spolupráci, komerční prezentaci, veškeré informace, zaslání výtisků
kontaktujte – MACH Petr, tel.: 606 715 510, [email protected]
www.svetplastu.eu
Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č.4 - září 2011,
místo vydávání: Kolín, vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3,
MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311
speciál MSV 2011
55
Pokročilá technologie pro minimalizaci
studených spojů
Proč YUDO?
n zkušenosti a zázemí největšího výrobce a prodejce
v Asii a celosvětové špičky v oboru
n rychlý a prvotřídní servis
n reference špičkových firem elektronického
a automobilového průmyslu
n stavebnicový systém=rychlá diagnostika případných
problémů a výměna jen poškozené součástky
n cenová politika
n konstrukční poradenství zdarma
YUDO Hot runner systems
Ing. Stanislav Burda
Tel.: +420 724 358 612
E-mail : [email protected]
www.yudo.com
Gravimetrické směšování materiálů bez komplikací
Barvící jednotky a směšovací stroje, pracující na principu odvažování materiálů
se stávajístandardem v oblasti přípravy materiálových směsí ve všech
základních plastikářských technologiích.
Zařízení, pracující na objemovém principu přinášejí uživatelům více komplikací. Jde předvším o nutnost pravidelné kalibrace materiálů. Například běžná změna barvy. Oranžový
koncentrát může mít objemovou hmotnost
0,6 kg/l, bílý koncentrát 1,1 kg/l a tato změna
barvy představuje téměř 2x nižší nastavení otáček volumetrické barvící jednotky. Velikost granulí a tedy tím i objemová hmotnost se může
měnit od šarže k šarži. Prostě, bez kalibrace to
nejde. Gravimetrické barvící jednotky pracují
na principu „loss in weight“ - úbytku na váze.
Tenzometrické snímače odvažují násypku
i s materiálem.
Gravimetrická barvící jednotka MGF firmy Maguire je uživatelsky velice příjemná. Obsluha
nastaví vstřikovací dávku a podíl barvy v %.
To je vše. Jednotka si přečte dobu plastifikace a rozloží si rovnoměrně dávkování barvy
56
na celou dobu plastifikace. Zcela jinou kategotií
jsou vícekomponentní gravimetrické směšovací
stroje. Materiálovou směs připravují po dávkách nezávisle na vlastní technologii. Při standardních podmínkách pracují spolehlivě a s vysokou přesností. Specifické vlastnosti některých
materiálů a specifické provozní podmínky však
mohou přinášet komplikace, které jejich typické vlastnosti významně ovlivňují.
Vibrace a rázy.
Okamžik uzavření nebo otevření nástroje vstřikovacího stroje, poškozená převodovka nebo
poddimenzovaný rám extruderu způsobují rázy
a vibrace a jsou černou můrou některých výrobců gravimetrických směšovacích strojů. Ti pak
doporučují montáž směšovacího stroje na samostatný rám s mezizásobníkem umístěný
vedle stroje. To však znamená další požadavky na dopravníky materiálu, další požadavky
na výrobní plochy, reálné riziko oddělování aditiva od přírodního materiálu při dopravě směsi
do stroje a reálné riziko navlhání materiálu při
jeho prodlevě v mezizásobníku. Výrobce gravimetrických směšovacích strojů WSB firmy
Maguire doporučuje montáž přímo na vstupní
hrdlo vstřikovací jednotky nebo extruderu.
Rychlost v komunikaci.
Softwareové matematické výpočty jsou srdcem
gravimetrických směšovacích strojů. Řídící systém musí být schopný monitorovat rychle se
měnící hmotnost na váze a kalkulovat průtokovou rychlost dávkovaného materiálu. Mnoho
výrobců osazuje směšovací stroje řídícím systémem s dotekovým displejem na bázi PLC. Při
požadavku rozumné konkurence schopné ceně
však není schopno toto PLC zajistit požadované rychlé výpočty, což se negativně projevuje
na přesnosti dávkování a na reakcích na ne-
řídící jednotkou WSB 12-12 s rychlostí „čtení“
informace 1/244 s, která je vybavena USB portem pro aktualizaci software, ethernetovým
připojením s rychlostí komunikace s externím
zařízením 10 mbit/s, 20-ti znakovým mnohojazyčným displejem, klávesnicí a třemi palcovými přepínači pro nastavení u 4-komponentních
sestav. Zda je to dostatečný komfort, nechť si
každý odpoví sám. Obsluha nastaví procentní podíl jednotlivých komponent a to je vše.
Nic víc. Na přání dodává firma Maguire řídící
jednotku s dotekovým displejem 5,5“ na bázi
Linux. Toto řešení je vhodné právě pro vysokorychlostní aplikace s výhodnou architekturou
vše v jednom. Displej, komunikace i vlastní
výpočty centalizované v jednom CPU. Bohužel,
za cenu vyšších pořizovacích nákladů.
Jak jsou přesné?
To je jedna z prvních otázek, kterou nám pokládá budoucí uživatel. Všichni tvrdí to, co jejich konkurence, aniž bychom si uvědomovali
souvislosti. Říkáme, že přesnost gravimetrických směšovacích strojů je 0,1 % z nastavené
hodnoty. Tedy například chceme-li připravit
4 % barvy ve směsi, říkáme, že ve směsi bude
3,996 až 4,004 % podílu barvy. Je to reálné?
V jediné samostatné dávce to reálné není. Například u malého směšovacího stroje s dávkou
400 gramů a nastavení podílu barvy 1 % by
to znamenalo přidat do 400 gramů přírodního
materiálu 0,4 gramu barvy, tedy například 10
granulí přesně v každém dávkovacím cyklu. To
je samozřejmě nereálné. Jedna jediná granule
způsobí nepřesnost 10 %. U velkých strojů je
to jednodušší. Například u směšovacího stroje
s dávkou 9 kg znamená 1 % barvy 90 gramů
a to už takový problém není. Jak k tomu přistupují u firmy Maguire. Přesnost směšovacího
stroje je dána přesností dávkování aditiv. Nejprve je nadávkována a přesně odvážena drť,
dále je nadávkován a přesně odvážen přírodní materiál a jako poslední je přidáno aditivum
k přírodnímu materiálu. A to je rozhodující
z pohledu přesnosti. Každá komponenta je vážena s přesností 0,1 gramu a jakákoliv chyba
v dávkování je zjištěna. Pokud je tato chyba
významná, je proveden výpočet nové průtokové rychlosti a korekce dávkovacího času pro
příští dávku. Po 20-ti až 30-ti dávkovacích cyklech je systém schopen přesné opakovatelnosti
shodného množství materiálu. Navíc, 2-3 dávky
jsou vždy ve směšovací komoře a dochází zde
k průměrování výsledku. K dalšímu průměrování dochází na šneku. Dalšími podmínkami
jsou přibližně shodné granule co do velikosti
i hmotnosti, přibližně konstantní hladina materiálu v násypce a správně nastavené vnitřní
parametry směšovacího stroje. Tyto okolnosti
zaručují, že celková chyba se blíží deklarované
přesnosti. Aby bylo dosaženo vysoké přesnosti dávkování musí být dokonalý vážící systém
s dokonalým řízením doplněn také o dokonalé dávkovací prostředky pro aditiva. Nejmenší
směšovací stroje s dávkou 400 gramů mohou
být vybaveny násypkou s patentovaným mikropulsním ventilem. Tento ventil dokáže dávkovat
na jeden zdvih pouze 3-4 granule barevného
koncentrátu. Tím je určena přesnost nejmenších strojů od dávky k dávce. Větší stroje s dávkou 1 nebo 2 kg mohou být vybaveny násypkou
s vertikálním válcem, jehož minimální opakovatelné dávkované množství materiálu je 0,9 gramů. U největších strojů s dávkou 4, 9, 18 nebo
30 kg jsou aditiva dávkovány na váhu šnekovými jednotkami.
Žádné rozbíječe klenby.
Dávkování drtě bývá často nepřekonatelným
problémem. Materiál je díky nepravidelnému
tvaru, různé velikosti s vysokým podílem prachu a ostrým hranám velmi náchylný ke klenbování. Jediným cenově přijatelným řešením
jsou velké otvory dávkovacích ventilů. Patentovaný šikmo uložený rohový ventil firmy Maguire
pracuje s drtí naprosto spolehlivě.
Stále vyšší požadavky na mechanické vlastnosti automobilových plastových dílů vyžadují materiály plněné skleněnými vlákny. Tyto
granule jsou ale zcela netypické. Jejich délka je 10-25 mm. I u větších vstřikovacích lisů
tento materiál prostě neprojde standardními
směšovacími stroji. Firma Maguire to vyřešila velice jednoduše. Na stroj o velikosti dávky
2 nebo 4 kg je možno namontovat násypky
s dávkovacími ventily o velikosti 75x150 mm.
Dlouhá 22-letá historie.
Historicky první gravimetrický směšovací stroj
byl vyroben u firmy Maguire v USA a to již
v roce 1989. K dnešnímu dni pracuje na celém
světě více naž 40 000 gravimetrických strojů
Maguire. Ve výrobním programu je více než 80
modelů s výkonem až 3 600 kg/hod. Na stroje
je poskytována 5-ti letá garance. Právě u nejkomplikovanějších požadavků na směšování
materiálů, jako jsou například vytlačovací linky a kde je zcela běžné směšování 8-mi i více
komponent s podílem aditiv 0,1 %, mají stroje
firmy Maguire zcela výsadní postavení. Libor Hošic
standardní podmínky jako jsou dříve uvedené
vibrace a rázy. Firma Maguire osazuje směšovací stroje standardně mikroprocesorovou
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
57
Čistící granulát pro vstřikovací stroje a extrudery
58
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
59
3 / 2011
VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL TERMOPLASTŮ, ELASTOMERŮ A MASTERBATCHŮ
RESINEX NEWS
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PLASTY
Firma
Republic s.r.o. působí
na českém trhu jižPMMA
od roku 1998 a#.67).#5
za tu dobu
se dokázala
‹
ABSRESINEX Czech /#)07/v
#.67).#5
56;410
etablovat jako maximálně
spolehlivý dodavatel
termoplastů, elastomerů
a aditiv. RESINEX patří do belgické
LFT compounds %'.564#0‹
4#8#)1
6+%10#
5+%1(.':‹
skupiny Ravago, která má přes‹3 900 zaměstnanců a v roce 2010 dodala na trh 3,11 milionů
tun plastů
6+%10#
(#%614‹
61;1.#% 614#;
a kaučuků s obratem 4,54 miliardy
€ . V portfoliu firmy RESINEX je přes 10 000 položek plastů
od komoditních
LCP
6+%10#
8'%64#‹
ASA
4#8#)1
21.;(#56‹
plastů PE, PP, PS přes konstrukční
plasty ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66 až po speciální plasty
jako POM, PBT,
‹
6+%10#
<'0+6'‹
6'%*0;.PA12,
LCPPA6
, PPS, TPE, TPU, PMMA,
PA11 4*1&+#
a další. RESINEX je oficiálním distributorem
materiálů firem
‹
POM
6+%10#
*156#(14/
6'%*0;.56#4v
4*1&+#
Dow Plastics, Styron, Ticona, Rhodia, Total, Altuglas International, Arkema, Color Service a dalších.
PA66
PA6/66
PA11
PA12
Nejlepší
PA
Alloys
lidé
PVDF
PA/ABS
PC/ABS
PC
4*1&+#
141/+&‹
4#8#)1
4#8#/+&‹
4*1&+#
6'%*0;.‹
‹
4*1&+#
Nejlepší 141/+&
4#8#)1
materiály 4#8#/+&‹
4*1&+#
6'%*0;.‹
4+.5#0‹$#4-'/#
Nová alternativa
‹
4+.5#0 ##4-'/#
Nejlepší14)#..1;
Nejlepší
‹
#4-'/#
ka
zákazníci-;0#4‹logisti
#4-'/#
4*1&+#
6'%*0;.‹#..1;
5+%1$.'0&‹4#8#)1
Nejlepší 27.5'v
56;410
technická
4#8#)1
/#$.':‹
podpora
%#.+$4'v
56;410
4#8#)1
5+%1-.#4‹
PCT
PBT
PBT/PET CMFOET
PET
PPS
PS
#/%'.
6+%10#
6+%10#
%'.#0':‹
6+%10#
8#0&#4‹
6+%10#
+/2'6‹
6+%10#
(146410‹
56;410v
56;410
5+%156+41.1‹zdrojích. 4#8#)1
obnovitelných
6;4+.v
56;410
4#8#)1
5%10#$.'0&‹
'02.#56
'051(65‹
'02.#56
'051(66‹
'02.#56
'051(61‹
'02.#56
'0(.':‹
6+%10#
4+6'(.':‹
#4-'/#
2'$#:‹ 2'..'6*#0'v
.7$4+<1.
+512.#56v
.7$4+<1.
PA6.10 TECHNYL® eXten
6*'4/:‹
6+%10#
polyamidù založená na
SAN
TPE-S
TPE-O
TPE-V
TPE-E
TPE-A
TPU
E-TPU
POLYOLEFINY
PE LD
&19.&2'
&192.#56+%5
4#8#)1.&2'
4#8#)1
&19.':v &192.#56+%5
PE LLD
PE MD
EVA
PP
616#./&2' 616#.
616#.'8# 616#.
&1922 &192.#56+%5
616#.22
616#.
'ZZQP/QDKNG6/22OGFKECN '::10/1$+.'
Druhý nejvìtší svìtový výrobce PA66,
EPE
'.+6'v
&192.#56+%5
rma
neustálou inovací
&192.#56+%5
PERhodia,
ULLD je známá #66#0'v
svých
pøinášející &192.#56+%5
&192.#56+%5
PP plněné
+052K4'v
POP materiálù, pravidelnì
#((+0+6;v
4#8#)1
/#(+..‹
POE
technické
novinky a 8'45+(;v
nová øešení pro &192.#56+%5
5%1.'(+0‹ 4#8#)1
PE HD aplikace v &19*&2'
nároèné
automobilovém, &192.#56+%5
616#.*&2'
616#.
elektrickém a elektronickém prùmyslu,
pro prùmyslové, spotøebitelské a sportovní aplikace.
ELASTOMERY A MASTERBATCHE
ELASTOMERY
NORDEL™ EPDM, ENGAGE™ POE, SBR RUBBER, BR RUBBER (DOW PLASTICS)
(RAVAGO)
přírodní kaučuky
(různí výrobci)
(COLOR SERVICE, COLLOIDS, TOSAF)
Portfolio firmy Rhodia zahrnuje: RAVAFLEX EPDM, SBR, BR, IR, IIR, CIIR a další
Technyl® A
PA66
Technyl C
PA6
BAREVNÉ KONCENTRÁTY A ADITIVA
®
Technyl B
PA66/6 PLASTY A KOMPAUNDY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ
Technyl-R a Oromid
PA v druhé
HDPE, LDPE, PP, PP plněné, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66
jakostní tøídì a regranuláty
®
Technyl StarTM
polyamid
ñGMFYJCJMJUBBTQPMFIMJvPTUEPdáWFLPELHQPQMOLBNJonZ[BQљ[OJWDFny
LPNQBVOEBDFQMBTUů
s vysokou tekutostí (PA6 añTUBOEBrdO™NBUFSJályJ[BLbzLová
PA66)
ñUFcIOJcLbQPEQPSBprPKFLUĶWvFUO.PVME'low AnBlZTJs)
RESINEX Czech Republic s.r.o.
Pøátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhøínìves
Tel.: (+420) 271 961 175-6, fax: (+420) 271 961 177
E-mail: [email protected], www.resinex.cz
60
Slovensko:
Janoškova 10, 831 03 Bratislava
Tel.: (+421) 2 4445 9075, -73
[email protected], www.resinex.com
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
61
Moderní spojování a opravy plastových dílů
Proč opravovat plastové díly
S rozvojem plastikářství a vývojem moderních plastů roste podíl plastových dílů. Tam, kde se dříve
běžně vyskytovaly kovové díly a součásti, nacházíme dnes plastové a těšíme se z výhod, které nám
plasty oproti kovům poskytují. Nejedná se jenom
o kryty a různé vzhledové doplňky, nýbrž i o funkční součásti. Spolu s tímto rozvojem je třeba modernizovat i náš pohled na údržbu a opravy zařízení.
Tradiční údržba se soustředila na opravy kovových
součástí, kde se postupem času vypracovala široká
škála opravárenských technologií, a to jak mechanických tak chemických, např. opravy kovy plněnými epoxidy atp. Plastové součásti zůstávaly tak
trochu stranou zájmu a většinou byly vyměňovány.
V současné době, kdy technologie výroby umožňuje, aby součásti tvořily skutečně velké a složité
celky, kdy cena těchto plastových dílů je poměrně
vysoká a často dosahuje tisíců korun, vystupuje do
popředí nutnost opravy těchto dílů. Jelikož oprava
je několikanásobně levnější než výměna, je umění
oprav plastových dílů konkurenční výhodou, která
přispívá ke snížení provozních nákladů.
Dalším důvodem proč opravovat plastové díly je,
že poškozený plastový díl často znemožní funkci
celého zařízení a získání nového dílu je nemožné.
Tím stojíme před rozhodnutím, zda díl opravit nebo
zařízení vyřadit z užívání. Většina z nás tuto situaci
zná z každodenního života domácnosti.
Tradiční versus moderní opravy
První pokusy o opravy plastových dílů vycházely ze
zkušeností s opravami kovových dílů tradičními postupy jako přeplátování a fixace nýty či šrouby, popřípadě různé pokusy o sváření plastů. Tyto opravy
velmi brzo selhávaly vzhledem k rozdílné povaze
a chování plastů a kovů. Do popředí se proto dostaly opravy plastů lepením. V této oblasti přispěl
k velkému rozvoji vývoj kyanoakrylátových tzv. vteřinových lepidel, která umožňují snadno a rychle
spojovat plasty a vytvářet velice pevné spoje.
Nyní můžeme při spojování plastů volit ze široké
škály lepidel, kdy nalezneme vhodné lepidlo přesně
pro naše potřeby: řídká kapalná lepidla jako Loctite
406 pro tvrdé a pevné plasty, hustší lepidla, jako
Loctite 416, která neutečou ze složitějších tvarů
a poloh částí, až po gelová lepidla jako Loctite 454,
vhodná pro pěnové a porézní materiály. V širokém
sortimentu nalezneme i houževnatá lepidla, například Loctite 435, určená pro pružné materiály.
Problémem není ani lepení tzv. obtížně lepitelných
materiálů PE, PP, PET, PTFE, kdy pomocí primerů
jako Loctite 770 lze připravit lepený povrch tak, že
dosáhneme velice kvalitních výsledků lepení.
Tyto produkty a znalosti jsou dnes již tradiční součástí výrobních procesů i údržby. Víme, že tyto
spoje jsou velice pevné a odolné, bohužel ze zkušenosti rovněž víme, že tyto spoje můžou selhat při
zvláštních tvarech lepené plochy a při její nedostatečné velikosti, typickými příklady jsou lepení "na
tupo" či lepené spoje tvaru T nebo L. Tam bychom
potřebovali pro posílení pevnosti přidat nějaký materiál či spoj vyztužit. Vteřinová lepidla, která vytvrzují mezi lepenými plochami a ponechána na
povrchu samovolně nereagují, nám tuto možnost
nedávala a epoxidová lepidla, hojně používaná
v této situaci při opravách kovů, nemají dostatečnou adhezi k plastům. Tento prostor vyplnila inovace pod značkou Loctite - dvousložkové vteřinové
lepidlo Loctite 3090.
Inovativní produkt
Loctite 3090 je dvousložkové vteřinové lepidlo, které kombinuje výhody epoxidových lepidel, vytvrzení v celém objemu, a vteřinových lepidel, výborná
přilnavost k plastům i dalším materiálům a rychlé
62
speciál MSV 2011
vytvrzení. Dobrá adheze ke kovům a ostatním materiálům lepitelným vteřinovými lepidly umožňuje
provádět opravy míst, kde dochází ke styku součástí z různých materiálů. Touto kombinací výhod
je přímo předurčeno k tomu, být užitečným a nenahraditelným pomocníkem při opravách plastových
dílů, doslova být zachráncem plastových dílů, a tak
ochráncem vaší pokladny před zbytečnými výdaji
za nové díly.
Použití tohoto produktu je velmi jednoduché, je
dodáván ve dvojkartuši a vytlačován dvojitým pístkem přes směšovací špičku, podobný princip známe z balení dvousložkových epoxidových či akrylátových produktů. Aplikace tohoto lepidla je tudíž
podobná jako aplikace jednosložkových produktů.
Zpracovatelnost produktu je cca 30 sekund, což
je doba postačující pro přesné nanesení dostatečného množství. Úplného vytvrzení celého objemu
je dosaženo po necelých třech minutách, potom
je povrch vytvrzeného lepidla nelepkavý a brousitelný, lze jej přelakovat. Produkt je gelovitý, proto setrvává na svém místě a vytvořená housenka
drží tvar, lze jím vyplnit spáry, aniž by z nich vytekl,
a to až do 5 mm. Dává nám tím možnost vytvoření
dodatečného přídavku materiálu do spojů problematických tvarů a tím zvýšit pevnost opravovaných
dílů.
Pro představu uveďme několik typických oprav,
které tímto produktem snadno provedeme:
 oprava kovového táhla či šroubu vylomeného
z plastového dílu
Opět uveďme několik příkladů, kde bychom jinak složitě řešili mechanické uchycení:
 oprava plastového dílu, kde chybí část materiálu
 připevnit kouli či válcovou plochu k rovině nebo
dvě koule k sobě
 oprava plastových dílů, kde došlo ke zlomu
v rohu nebo v napojení tvaru T
 připevnit kolíček "na tupo" k rovině popř. jiné
ploše
 oprava plastových krytů, nádrží a obalů
 lepení velmi hrubých nebo křivých ploch, nepřesných dílů
 zvýšení pevnosti spojů lepených "na tupo" přídavkem materiálu
Zajímavou možností je kombinace tradičního spojování slepením dvou či více dílů s novou možností
doplnění materiálu buď chybějícího nebo za účelem zvýšení pevnosti. Části, které na sebe přesně
dosedají, můžeme slepit specializovanými lepidly,
tak jako doposud a následně doplnit chybějící materiál či spoje vyztužit. Tento způsob, jímž lze spojovat plasty s ostatními materiály ve spojích, kde
nebyla dostatečná plocha lepeného spoje, např.
válec či koule k rovině, otevírá zcela nové možnosti
nejen při opravách nýbrž i při kreativní tvorbě, výrobě modelů a prototypů.
speciál MSV 2011
Všestranný pomocník
V dnešní překotné době, kdy jedna inovace stíhá
druhou, je důležité a užitečné seznamovat se s nejnovějšími produkty a trendy v oboru a tím se udržovat v náskoku před konkurencí. Loctite 3090 je
bezesporu výjimečným produktem nejen pro opravy plastových dílů. Je okamžitě připraven k použití a jistě si zaslouží místo ve stole či brašně každého, kdo pracuje s plasty, stejně tak jako v dílně
designera, u výrobce prototypů a modelů a svoje
uplatnění nalezne i v domácnosti. Možnosti použití
jsou velmi široké a zdaleka ne prozkoumány, ještě
nejednou nás překvapí či naplní radostí.
63
EKODESIGN V KONSTRUKCI A VÝROBĚ
VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ NA PLASTY
FIRMY INVERA s.r.o. RAKOVNÍK.
Koncept INVERA
Respektovat ekologii a šetrnost vůči životnímu prostředí si dne zvykli
nejen výrobci strojů, ale částečně i jejich uživatelé. V oblasti vstřikovacích strojů se i v České republice stále častěji objevují pojmy jako:
nenegreticky úsporné stroje
nméně hlučné stroje
nstroje a výrobní zařízení bez úniku oleje
nstroje, které minimálně produkují nevyužitelné teplo atd.
Loctite® 3090
Dvousložkové lepidlo Loctite® 3090, které kombinuje schopnost
vyplnění velkých spár s vysokou pevností a rychlým vytvrzením
Stále však nejpodstatnějším ukazatelem pro uživatele zůstává spotřeba el.energie, která samozřejmě s ochranou živ.prostředí přímo
souvisí, byť z pohledu uživatele obvykle nebývá hledisko ekologie
takto vnímáno.
Ceny el.energie v poslední době zaznamenávají výrazný nárůst. Trh
počítá s tím, že ostře protijaderní energetičtí odborníci prosadí odstavování dalších jaderných elektráren. Protože za jádro nebudu jiná
účinná náhrada než fosilní paliva, stouply již (např.i v Německu)
ceny uhlí a evropských povolenek na emise skleníkových plynů. Cena
elektrické energie s dodáním v r. 2012 vzrostla nejvíce od podzimu
2008. Elektřina silně zdražila již v polovině března letošního roku
po katastrofě a jaderné krizi v Japonsku a očekává se další progrese. Poptávka po energeticky úsporných výrobních zařízeních je tedy
zákonitě velmi aktuální.
Invera s.r.o. Rakovník jako český výrobce a dodavatel plastikářských
strojů již několik let intenzivně prosazuje a respektuje tyto trendy,
přičemž v současné době nabízí několik variant energeticky úsporných koncepcí.
Vyplnění spáry
do 5 mm
Rychlé vytvrzení
Pro různé podklady
Snadné použití
Obr. 2
výrobky s dlouhým výrobním cyklem. Rychlost pohybů je i zde řízena
otáčkami servomotoru, ale s podstatně vyšší přesností a z toho vyplývající reprodukovatelností výroby. O vysoké úspoře chladící vody
a o podstatně snížené hladině hluku nemluvě. Jistou výhodou je zachování „hydraulického principu“ pro tahače jader, ovládání trysek
a vtoků apod., což bývá často zmiňováno jako problematické u plně
elektrických strojů.
Rakovnická Invera s.r.o. se již v r. 2007 rozhodla rozšířit svojí nabídku o plně elektrické vstřikovací stroje na plasty získané smluvní
spoluprácí s přední japonskou firmou TOSHIBA MACHINE (viz obr. 3).
Jednou z nich je např.pohon hydrogenerátoru (u p-Q systémů) „klasickým“ asynchronním elektromotorem řízeným frekvenčním měničem otáček. Jako zdroj je použit hydrogenerátor s vnitřním ozubením
nebo lamelový s konstantním objemem. Poprvé Invera s.r.o. uvedla
tuto aplikaci na trh již v roce 1999 pod označením INTEC SPe (viz
obr. 1) a do současné doby zrealizovala celou řadu pohonů, včetně
Obr. 3
Obr. 1
modernizace starších strojů, kde jsou ponechány původní „konstantní“ hydrogenerátory a jsou nainstalovány dnes již vysoce kvalitní
frekvenční měniče s příslušným řídícím systémem. Pečlivým proměřením v konkrétních provozních podmínkách byly prokázány úspory
el.energie až 45 % v porovnání s konvenčním pohonem s konstantními otáčkami čerpadla. Invera s.r.o. dnes disponuje bohatými zkušenostmi z provozu těchto strojů, což ji opravňuje i k úpravám starších,
ale aktuálně provozovaných zařízení, a to při velmi rozumných pořizovacích i dodacích podmínkách.
Více informací naleznete na www.loctite.cz
Henkel ČR spol. s r.o., General Industry
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: 220 101 410, 411, Fax: 220 101 653
64
Loctite 3090 inzerat MSV2011.indd 1
Jiným, kvalitativně vyšším, je použití elektrického servomotoru pro
pohon hydrogenerátoru. Invera s.r.o. nabízí od roku 2011 novou řadu
vstřikovacích strojů s označením INTEC M (viz obr. 2), kde je zvolen konstantní hydrogenerátor v sestavě se servopohonem. Úspora
energie je v rozmezí 40 % až 70 %. Pohon je obvzlášť vhodný pro
18.8.2011 1:00:54
speciál MSV 2011
speciál MSV 2011
V roce 2011 se jedná o novou řadu strojů s označením TOSHIBA SX.
Základním faktorem pro spotřebu el.energie u těchto strojů je vysoce efektivní přeměna primární energie ve vlastních pohonech jednotlivých funkčních částí, tj. uzávěru, přísunu plast.jednotky, plastikace vstřiku apod. Využívá se elektrických servomotorů fy TOSHIBA
ve spojení s pohyblivými kuličkovými šrouby (ozubenými řemeny).
Tento plně elektrický princip pohonů s řadou výhod vyúsťuje v nezpochybnitelné zvýšení efektivity výroby v důsledku citelného snížení
spotřeby el.energie.
Dále dochází k absolutní absenci hydraulického oleje a k téměř nulové spotřebě chladící vody vlastního stroje,což z hlediska výrobních
nákladů uvítá každý uživatel. Několikanásobné snížení provozní
hlučnosti společně s vyloučením nepopulárního a nežádoucího úniku
oleje u konkurenčních strojů,potěší jistě i nejpřísnější ekologické aktivisty. I v České republice se stále zvyšuje počet uživatelů preferujících výše uvedené přednosti plně elektrických (případně hybridních)
vstřikovacích strojů.Není pochyb o tom ,že tento trend bude i nadále
pokračovat a je jen dobře,že kromě nesporných ekonomických pozitiv dojde současně i k minimalizaci negativních dopadů na životní
prostředí.
INVERA s.r.o.
S.K.Neumanna 2476
269 01 Rakovník
CZECH REPUBLIC
http://www.invera.cz
e-mail : [email protected]
Tel.: +420 313 515 911
Tel./Fax: +420 313 512 430
IČO: 47535920
DIČ: CZ47535920
65
Vyšší účinnost energie.
Díky ENGEL ecodrive & Co.
Nová řada hydraulických olejů OMV
Více volnosti.
Pro formu a automatizaci.
Díky výhodám bezsloupkové ENGEL victory.
Pomáhá zmenšit rozměry stroje.
Nákladový koncept je zajímavá věc.
Máme sklon upírat se k okamžité ceně,
ale zapomínáme na náklady, které přicházejí poté. Jinými slovy: 100 EUR v hotovosti vypadá jako víc peněz, než 100 EUR
proti opotřebení a viskozitně-teplotní cho-
dělství a v jiných oblastech. To znamená,
vání. Špičkové verze těchto olejů – OMV
že jsme museli vytvořit taková maziva,
hyd HLP-SHS – poskytují výjimečnou
abychom pokryli všechny tyto oblasti a po-
výkonnost ve všech těchto parametrech.
skytli všechny tyto skvělé výhody kdykoli a
kdekoli je to nezbytné.
zaplacených kreditní kartou. V podnikání
Řada hydraulických olejů OMV například
je dosud stále cílem fakticky optimalizovat
pokrývá rozmanitá průmyslová použití a
dlouhodobý výkon a celkové provozní ná-
Větší výběr.
všechny typy motorů – převodové, lamelo-
klady. To byla hlavní myšlenka, která stála
Z bohaté nabídky technologií.
Zahrnuje všechny velikosti strojů.
Od hydraulických po plně elektrické.
vé, axiální, radiální atd.
za vytvořením vysoce výkonných hydrau-
Optimalizace nákladů může být skutečně
lických olejů OMV. Chápeme, že to, na
úplně jednoduchá věc. Stačí používat
čem záleží, není pouze počáteční výdaj,
vysoce kvalitní materiály a profesionální
ale také snížení nákladů na prostoje stroekologickou likvidaci.
služby, jako jsou maziva od OMV!
Moderní stroje nemají pouze sklon být
Samozřejmě, veškeré snižování nákladů
by bylo zbytečné bez patřičného účinku.
Protože se hydraulické oleje OMV vyrábějí
v závodě společnosti v Rakousku z prvotřídních materiálů a za přísného procesu
velmi účinné při využití elektrické energie,
Váš hydraulický olej tak musí vykonat
více práce, aby si poradil s:
ale také jsou velmi náročné na maziva,
► vyššími teplotami olejů a zátěží
protože pracují za vyšších tlaků a vyšších
teplot, přičemž jsou stále lehčí a menší.
Tyto stroje se používají v mnoha oblas-
zajištění jakosti, mají opravdu velice
dobrou výkonnost. Hydraulické oleje OMV
tech průmyslu, ve stavebnictví, v země-
Více zkušeností.
40 let know-how.
3.000 strojů.
Vícekomponentní vstřikování.
čerpadel
► zvýšenou rychlostí proudění a kratší
ENGEL combimelt.
dobou na ochlazování a usazování
► delšími intervaly výměny oleje
ku
stán V.
m
S
e
š
M
53.
a na
tě
se n během
e
t
aviš
č
t
1
d
s
ě
G
v
ý
V
Přes 4 v hale
no –
r
č. 3
B
.
překračují požadavky DIN pro výměnné
intervaly, odolnost proti stárnutí, ochranu
3.-7
.10
Více barev. Více možností. ENGEL combimelt. Komplexní vícekomponentní technologie.
Pro téměř kompletní výrobní program ENGEL. Nezáleží zda dvě, tři, čtyři, pět nebo
rovnou šest vstřikovacích jednotek. Libovolná možnost konfigurace vstřikovacích
agregátů (L, V, H, W nebo M). Pro malé, střední nebo velké stroje. Ať už s hydraulickým
nebo elektrickým pohonem. S vysokou účinností energie. A již se 40-letou zkušeností
s vícekomponentním vstřikováním.
Ušetříte místo a velikost stroje. Například díky jedinečnému bezsloupkovému provedení
strojů ENGEL victory a vysoce přesných strojů ENGEL e-victory. Nebo díky inteligentní
technologii otočné kostky ENGEL duo combi M a plně elektrické ENGEL e-motion cube.
Zkrátka: ENGEL combimelt. Nejmodernější technologie vícekomponentního vstřikování.
Pro větší hospodárnost a produktivitu.
Euroleum, s.r.o.
areál Zlosyň u Prahy
277 44 Zlosyň č.p. 166
www.euroleum.cz
Autorizovaný distributor maziv OMV
66
Tel.: 724 536 485
ENGEL CZ s. r. o. | Baarova 18, 140 00 Praha 4 - Michle | tel: +420 211 04 2900
fax: +420 211 04 2929 | e-mail: [email protected] | www.engelglobal.com
be the first.
Svět v pohybu.
speciál MSV 2011
_combimelt
SP MH 190x270 cz.indd 1
speciál
MSV 2011
67
26.07.11 11:56
Optimalizace Povrchu
Technologie horkých vtoků pro optimální kontrolu
tečení při kaskádovém vstřikování
Zabraňuje typickým vzhledovým vadám jako jsou:
Stopy vzniklé změnami tlaku
Skvrny proti přímému vtoku
Propadliny objevující se po vytvrzování barvy
Snížená přilnavost povrchových úprav
Stabilizujte svou výrobu
Srdečně Vás zveme
na návštěvu
našeho stánku
pavilon G1
stánek 039

Podobné dokumenty

Suroviny pro nátěrové hmoty a lepidla

Suroviny pro nátěrové hmoty a lepidla Umicore Zinc Chemicals, Belgium Detter-Mineralien GmbH, Germany

Více

world of innovation

world of innovation a bude zajištěna jeho distribuce roznáškovou službou všem vystavovatelům na stánky, jakož i kolportéry návštěvníkům. Celkový náklad publikace Svět plastů je 25000 výtisků pro každé jeho vydání! Obj...

Více

Technologie broušení - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Technologie broušení - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Lože – litinová skříň, na níž jsou vodící plochy pro podélný stůl, uvnitř je hydraulický agregát. Podélný stůl – je uložen na podélných saních, má ruční nebo hydraulický posuv, na horní ploše stolu...

Více

Kyanakrylátová lepidla

Kyanakrylátová lepidla Použití dávkovače na produkty s vysoce tixotropním charakterem není žádnou novinkou. Nové však je použití kosmetického balení pro anaerobní lepidla. Myšlenka je jednoduchá. Většina lepidel na závit...

Více