Sharp modelová řada LE750 - Sharp

Transkript

Sharp modelová řada LE750 - Sharp
HRVATSKI
SRPSKI
SLOVENŠČINA
POLSKI
MAGYAR
ČESKY
SLOVENSKY
ǻDzǸǨǠǵǹȄDzǨ
EESTI
LATVISKI
PRIROČNIK ZA UPORABO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ǼīȋǼǿȇǿǻǿȅ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
KULLANMA KILAVUZU
MANUAL DE UTILIZARE
ȾȺɉȺɆɈɀɇȱɄ ɉȺ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɕȱ
OPERATION MANUAL
LIETUVIŠKAI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ǼȁȁǾȃǿȀǹ
NET+
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE
TÜRKÇE
LCD TELEVIZOR U BOJI
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNI LCD TELEVIZOR
TELEWIZOR KOLOROWY LCD
LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ
TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU
TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU
ɄɈɅɖɈɊɈȼɂɃ ɌȿɅȿȼȱɁɈɊ Ɂ
ɊȱȾɄɈɄɊɂɋɌȺɅȱɑɇɂɆ ȾɂɋɉɅȿȯɆ
VÄRVILINE LCD-TELER
ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD)
KRĀSU TELEVIZORS
SPALVINIS LCD TELEVIZORIUS
ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ȂǼ ǼīȋȇȍȂǾ ȅĬȅȃǾ LCD
(Ȋīȇȍȃ ȀȇȊȈȉǹȁȁȍȃ)
LCD RENKLİ TELEVİZYON
TELEVIZOR COLOR LCD
ȼȺȾɄȺɄɊɕɋɌȺɅȱɑɇɕ ɄȺɅəɊɈȼɕ ɌɗɅȿȼȱɁȺɊ
LCD COLOUR TELEVISION
LC-60LE751E/K LC-70LE751E/K
LC-60LU751E
LC-60LE752E
LC-70LE752E
LC-60LM752E
LC-60LK752E
LC-60LX752E
LC-60LE754E
LC-70LE754E
ROMÂNÂ
LC-50LE750E/V
LC-50LE751E/K/V
LC-50LU751E
LC-50LE752E/V
LC-50LM752E
LC-50LK752E
LC-50LX752E
LC-50LE754E/V
ENGLISH
LC-39LE750E/V
LC-39LE751E/K/V
LC-39LU751E
LC-39LE752E/V
LC-39LM752E/V
LC-39LK752E
LC-39LX752E
LC-39LE754E/V
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to
convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device
setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. Patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked
or ! and of the same rating as
above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the
mains plug and fit an appropriate type.
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in
a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
Only for wireless USB adapter AN-WUD630
• Compatible with IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Protected Setup
• USB 2.0
NÁVOD K OBSLUZE
ÈESKY
• Vyobrazení a snímky nabídky OSD uvedené vŰtomto návodu kŰobsluze slouží pro úěely vysvģtlení aŰskuteěný vzhled uŰjednotlivých
operací se mśže mírnģ lišit.
• Pŋíklady uvedené vŰtomto návodu vycházejí zŰmodelu LC-39LE750E.
• Modely LC-39LE750E, LC-39LE751E/K, LC-39LE752E, LC-39LE754E, LC-50LE750E, LC-50LE751E/K, LC-50LE752E,
LC-50LE754E, LC-60LE750E, LC-60LE751E/K, LC-60LE752E, LC-60LE754E, LC-70LE750E, LC-70LE751E/K,
LC-70LE752E aŰ LC-70LE754E jsou kompatibilní sŰ komprimovaným vysíláním H.264 (MPEG4 H.264, MPEG4 AVC, MPEG4
AVC/H.264) ve vysokém rozlišení.
Obsah
1
2
Vážený zákazníku firmy SHARP .....................................................................2
Důležité bezpečnostní předpisy ..................................................................2
Dálkový ovládač .....................................................................................................3
Televizor (pohled zpředu) ................................................................................4
Televizor (pohled z boku a zezadu) ............................................................4
Příprava............................................................................ 5
Dodávané příslušenství .....................................................................................5
Připojení stojanu ....................................................................................................5
Upevnění televizoru na stěnu ......................................................................5
Volitelné příslušenství ........................................................................................5
Vložení baterií ..........................................................................................................6
Použití dálkového ovládání .............................................................................6
Upozornění týkající se dálkového ovládače.......................................6
StruĜný návod ........................................................... 7
Pŋehled první instalace .................................................. 7
Před zapnutím napájení .................................................. 8
Vložení karty CA .............................................................. 8
Úvodní automatická instalace ........................................ 9
Umístģní/nastavení antény DVB-T ............................... 14
Ovládání MENU ....................................................... 15
Co je to MENU? .......................................................... 15
Základní funkce ovládání........................................... 15
Zobrazení navigaěního panelu .................................. 15
Informaění obrazovka ............................................... 15
Používání ovládacích tlaěítek na televizoru ................ 16
Oblíbené ................................................................... 16
Sledování TV .............................................................. 17
Bģžné použití .............................................................. 17
Zapnutí/vypnutí ......................................................... 17
Pŋepnutí mezi analogovým, satelitním
aŰdigitálním vysíláním .............................................. 17
Pŋepnutí kanálś ........................................................ 17
Výbģr externího zdroje video signálu ......................... 17
Výbģr jazyka zvuku ................................................... 17
Titulky ....................................................................... 17
EPG ............................................................................ 18
Ovládání funkce EPG .................................................. 18
Další funkce EPG ........................................................ 19
Teletext ....................................................................... 20
Použití aplikace MHEG-5 (pouze Velká Británie)........... 20
Základní nastavení ................................................. 21
Nastavení televizoru .................................................... 21
Nastavení obrazu ...................................................... 21
Nastavení zvuku ....................................................... 21
Nastavení kanálś ...................................................... 22
Nastavení ovládání .................................................... 24
Aktualizace softwaru prostŋednictvím USB ............... 27
Aktualizace softwaru prostŋednictvím internetu ......... 27
Nastavení multimédií / sítģ ........................................ 28
Nastavení pŋipojení ................................................... 28
Seznam kanálś............................................................ 29
UžiteĜné funkce pro prohlížení ....................... 31
Výbģr formátu obrazu .................................................. 31
Nastavení pŋi použití externích zaŋízení ........................ 31
Pŋipojení zaŋízení typu USB.......................................... 31
Možnosti nabídky televizoru
............................ 32
Funkce TV/Seznam ..................................................... 32
Funkce Video .............................................................. 34
Funkce Zvuk/Rádio ..................................................... 35
Funkce Foto ................................................................ 36
Kompatibilita se zaŋízením typuŰUSB /
HOME MEDIA......................................................... 36
Funkce AQUOS NET+ ................................................. 37
Funkce DoplĽky .......................................................... 39
Funkce Nastavení ........................................................ 40
PŌipojení externích zaŌízení .............................. 41
Úvod do pŋipojování .................................................... 41
Pŋipojení HDMI.......................................................... 42
Pŋipojení složkového signálu ..................................... 42
Pŋipojení VIDEO ........................................................ 42
Pŋipojení SCART ....................................................... 43
Pŋipojení reproduktorś/zesilovaěe ............................. 43
ZaŌízení HDMI .......................................................... 44
Ovládání zaŋízení HDMI pomocí protokolu
HDMI CEC ................................................................. 44
Pŋipojení HDMI CEC ..................................................... 44
Nabídka HDMI CEC (Consumer Electronics Control –
Ovládání spotŋebitelské elektroniky) ........................... 44
Ovládání zaŋízení HDMI CEC ....................................... 44
PŌipojení poĜítaĜe................................................... 45
Pŋipojení poěítaěe........................................................ 45
Pŋipojení HDMI (DVI) ................................................. 45
Analogové pŋipojení .................................................. 45
Automatické nastavení obrazu zŰpoěítaěe.................... 46
Ruění nastavení obrazu zŰpoěítaěe .............................. 46
Nastavení multimédií/sítĤ ................................... 47
Nastavení sítģ ............................................................. 47
Pŋipojení kŰsíti ........................................................... 47
Instalace kabelové sítģ ........................................... 47
Instalace bezdrátové sítģ ........................................ 47
Funkce USB REC .................................................... 49
Funkce USB REC ....................................................... 49
USB REC (Video rekordér) ........................................ 49
Pŋehrávání archivu .................................................... 49
Nastavení funkce USB REC ...................................... 49
Nastavení pŋehrávání archivu .................................... 51
Sledování televizoru sŰfunkcí TimeShift ........................ 53
Sledování 3D obrazu ............................................. 54
Sledování 3D obrazu ................................................... 54
Sledování 3D obrazu ................................................... 54
Nabíjení baterie 3D brýlí ............................................... 55
Formát zobrazení pro 3D a 2D obrazy ............................. 56
Řešení potíží – 3D obraz ................................................ 56
Dodatek ...................................................................... 58
Řešení potíží ................................................................ 58
Informace o softwarové licenci na tento výrobek ............. 58
Specifikace týkající se životního prostředí ........................ 58
Technické údaje ........................................................... 59
Likvidace na konci životnosti .......................................... 60
Ochranné známky ......................................................... 60
CZ
ČESKY
Obsah..............................................................................
Úvod ...............................................................................
1
Úvod
Vážený zákazníku firmy SHARP
Děkujeme, že jste si zakoupili barevný LCD televizor SHARP. Chcete-li zajistit bezpečný provoz a dlouholetou
bezporuchovou činnost výrobku, přečtěte si před jeho použitím pozorně kapitolu Důležité bezpečnostní předpisy.
Důležité bezpečnostní předpisy
• Čištění – Před čištěním produktu odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky. K čištění výrobku použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte
tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čističe.
• Je-li panel znečištěný, zlehka jej otřete jemným vlhkým hadříkem. V zájmu ochrany panelu nepoužívejte k jeho čištění chemické
utěrky. Chemikálie mohou způsobit poškození nebo poškrábání skříně televizoru.
• Voda a vlhkost – Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, dřezu, kádě, plaveckého
bazénu a ve vlhkém suterénu.
• Na výrobek nepokládejte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Voda může natéci do výrobku, což může
způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
• Stanoviště – Výrobek neumísťujte na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky nebo stoly. Mohlo by dojít k pádu
výrobku, což by mohlo mít za následek poranění osob nebo poškození výrobku. Používejte jen vozíky, stojany,
trojnožky, závěsy nebo stolky doporučené výrobcem nebo prodávané spolu s výrobkem. Při upevňování výrobku
na stěnu postupujte v souladu s pokyny výrobce. K upevnění používejte pouze prvky doporučené výrobcem.
• Při přesunu výrobku umístěného na vozíku je nutno s ním pohybovat s nejvyšší opatrností. Náhlé zastavení,
nadměrné použití síly a nerovný povrch podlahy mohou zapříčinit pád výrobku z vozíku.
• Větrání – Větrací mřížky a další otvory ve skříni jsou určeny k ventilaci. Nezakrývejte nebo neblokujte tyto
větrací otvory, protože nedostatečné větrání může způsobit přehřívání a významně zkrátit životnost výrobku.
Výrobek nepokládejte na postel, pohovku, koberec nebo podobné podložky, protože mohou zablokovat větrací
otvory. Tento výrobek není určen pro vestavnou instalaci; výrobek neumísťujte do uzavřených prostor, např. do
knihovny nebo do polic, pokud není zajištěno dostatečné větrání nebo není postupováno podle pokynů výrobce.
• LCD panel je vyroben ze skla. Proto se při pádu nebo nárazu může rozbít. Pokud LCD panel praskne, buďte opatrní,
abyste se nezranili o úlomky skla.
• Zdroje tepla – Výrobek je nutno umístit mimo dosah zdrojů tepla, tzn. radiátorů, ohřívačů, kamen a ostatních
zařízení produkujících teplo (včetně zesilovačů).
• Sluchátka – Nenastavujte hlasitost na vysokou úroveň. Odborníci na sluch nedoporučují delší poslech pomocí
sluchátek při vysoké hlasitosti.
• Z důvodů požární bezpečnosti nikdy neumísťujte jakýkoli typ svíčky nebo zdroje otevřeného ohně na televizor
nebo do jeho blízkosti.
• Z důvodů požární bezpečnosti nikdy neveďte přívodní kabel pod televizorem nebo těžkými předměty.
• Nenechávejte zobrazen statický obrázek po dlouhou dobu, protože by mohly zůstávat na obrazovce zobrazeny
jeho stopy.
• Ke spotřebě elektrické energie dochází po celou dobu, po kterou je připojeno síťové napájení. Mějte na paměti,
že televizor lze od napájení odpojit pouze odpojením zástrčky napájení ze zásuvky. (Po dobu používání televizoru
by tato zástrčka měla být lehce dostupná.)
• Servis – Nepokoušejte se provádět servis výrobku svépomocí. Odstraněním krytů se vystavujete riziku zasažení proudem vysokého
napětí a jiným nebezpečným situacím. Prováděním servisu pověřte kvalifikovanou osobu.
LCD panel je výrobek založený na špičkové technologii umožňující zobrazení i nejjemnějších detailů obrazu.
V důsledku velkého počtu obrazových bodů občas dochází k tomu, že několik aktivních obrazových bodů na obrazovce se může jevit
jako pevné body modré, zelené nebo červené barvy. Toto je v mezích specifikace výrobku a nejedná se o vadu výrobku.
Pokyny pro přepravu televizoru
Při přepravě televizoru jej nikdy nepřenášejte uchopený za reproduktory. Televizor musí vždy přenášet dvě osoby a držet jej oběma
rukama, jednou rukou na každé straně televizoru.
Upozornění týkající se použití v prostředí s nízkou nebo vysokou okolní teplotou
• Pokud je TV používán v prostorách s nízkou teplotou (např. pokoj, kancelář), obraz může zanechávat stopy nebo se jevit poněkud
zpožděný. V tomto případě se nejedná o závadu a obraz TV se vrátí do normálního stavu, jakmile se teplota zvýší.
• Nenechávejte TV na horkém nebo chladném místě. Nenechávejte TV na místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo blízko
zdroje tepla, protože by to mohlo vyvolat deformaci skříně a nesprávnou činnost panelu LCD.
Skladovací teplota: -20 °C až e60 °C.
Pozor : UVNITŘ JE NEBEZPEČNĚ VYSOKÉ NAPĚTÍ!
CHCETE-LI PŘEDEJÍT ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT. UVNITŘ ZAŘÍZENÍ NEJSOU
ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ DÍLY. SERVISNÍ ZÁSAHY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM TECHNIKŮM.
CZ
2
Úvod
Dálkový ovladaþ
1
2
>a (Pohotovostní režim/
zapnuto) (strana 17)
ATV
Otevŋe rozbalený seznam kanálś.
DTV
Pŋepnutí do režimu digitální televize.
SAT
Otevŋe rozbalený seznam kanálś.
3
4
5
6
7
8
9
0
Q
W
E
RADIO
DTV/SAT: Pŋepnutí mezi režimy rádia
aŰdat.
• Jsou-li prostŦednictvím vysílání
DVB vysílána pouze data (nikoli
rádio), rádiové vysílání bude
pŦeskoĦeno.
S/I/J/E/H (strany 49 aŮ53)
Tlaěítka pro pŋehrávání videa/hudby/
souborś USB REC
a SOURCE (strana 44)
Ovládání zaŋízení HDMI CEC.
USB REC (strana 49)
Zaznamenání sledovaného poŋadu.
TIME SHIFT/a/b
Není použito.
F (strana 49)
Pozastavení.
Alfanumerická tlaĜítka 0_9
Nastavení kanálu. Zadání
požadovaných ěísel. Výbģr stránky
vŰrežimu teletextu.
• Pokud byla vŰúvodní automatické
instalaci vŰnastavení zemģ (stranaŰ9)
vybrána jedna zŰpģti severských
zemí (Švédsko, Norsko, Finsko,
Dánsko nebo Island), budou mít
služby DTV ětyŋi ěíslice. Jestliže
bylaŰnastavena jiná zemģ, budou
mít služby DTV tŋi ěíslice.
A (Retrospektiva)
Návrat kŰpŋedchozímu vybranému
kanálu nebo externímu vstupu.
7 (Režim zvuku) (strana 17)
Pŋepnutí do režimu
multiplexníhoŰzvuku.
f Formát obrazu (strana 31)
Pŋepnutí mezi jednotlivými
formátyŰobrazu.
e (Ztlumení)
Zvuk televizoru zap./vyp.
i+/- (Hlasitost)
Zvýšení/snížení hlasitosti televizoru.
@
Zapnutí obrazovky sŰhlavní nabídkou.
Návrat na poslední možnost
vybranou na obrazovce MENU.
3D (strana 54)
Pŋepínání mezi zobrazením 3D aŰ2D.
a/b/c/d (Kurzor)
Výbģr požadované položky.
FAV
1
2
3
4
5
15
16
USB REC
6
7
17
8
18
9
10
11
19
20
12
21
13
14
22
23
24
Na obrazovce MENU zobrazí
nápovģdu kŰvybrané položce.
FAV
Pŋidání aktivního kanálu
meziŰoblíbené.
U b (výbĤr AV) (strana 17)
Slouží kŰvýbģru zdroje
vstupníhoŰsignálu.
I Nastavení obrazu (strana 21)
Výbģr nastavení obrazu.
ECO (strana 21)
Aktivace/deaktivace režimu
nízkéŰspotŋeby (ECO).
O m Teletext (strana 20)
ATV: Zobrazení analogového
teletextu.
DTV/SAT: Výbģr MHEG-5 aŰteletextu
pro DTV/SAT.
P :r/s
ATV/DTV/SAT: Výbģr
televizníhoŰkanálu.
NET: Procházení stránek nahoru
aŰdolś.
A EPG (strana 18)
DTV/SAT: Zobrazení obrazovky EPG.
S 6 ZpĤt
ATV/DTV/SAT: Návrat na pŋedchozí
obrazovku „MENU“.
NET: Návrat na pŋedchozí stránku
(uŰnģkterých služeb nemusí
fungovat).
D TlaĜítka pro užiteĜné funkce
[ Titulky (strany 17 aŮ20)
Zapnutí/vypnutí jazykś pro titulky.
1 Zobrazí hodiny.
3 Zmrazení/pozastavení
Teletext: Automatické zastavení
aktualizace stránek teletextu
neboŰuvolnģní režimu pozastavení.
F TlaĜítka barev (R/G/Y/B)
Barevnými tlaěítky volíte stejnou
barvou oznaěené položky na
obrazovce (napŋ. uŰEPG, MHEG-5,
teletextu apod.).
;
Provedení pŋíkazu.
ATV/DTV/SAT: Pokud není spuštģna
žádná jiná obrazovka „MENU“,
zobrazí „Seznam kanálś“.
T/S/V/U
Není použito.
R>
ATV/DTV/SAT: Opuštģní obrazovky
„MENU“.
T NET (strana 37)
Pŋepnutí do režimu „AQUOS NET+“.
Y p Informace oŮkanálu
(stranaŮ15)
Zobrazení informací oŰkanálu (ěíslo
kanálu, signál apod.) na obrazovce.
Dśležité informace:
Satelitní služby jsou dostupné
pouze pro modely ŋady
LE752/754.
CZ
3
Úvod
Televizor (pohled zpředu)
LED osvětlení*
Snímač
dálkového
ovládání
Tlačítko
Zdroj
vstupu
Tlačítka programů
(kanálů)
Tlačítka
hlasitosti
Tlačítko
Nabídka
Tlačítko
Napájení
Vysílač
infračerveného
signálu 3D
*Stav kontrolky TV (strana 17)
Televizor (pohled z boku a zezadu)
18
17
1
16
PC IN
HDMI/PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
2
SCART (AV / RGB / S-VIDEO)
SERVICE
ANT
SAT
15
14
3
4
5
6
Vstup AUDIO pro DVI a počítač
(3,5mm konektor)
Vstup pro připojení PC
Zásuvky SLOŽKOVÝCH SIGNÁLŮ / AV
Zásuvka SERVICE (3,5mm konektor))
Zásuvka SCART (Vstup AV/RGB, Y/C)
HDMI 1 (HDMI/DVI/ARC)
HDMI 2 (HDMI/DVI)
HDMI 3 (HDMI/DVI)
1
2
3
4
5
6
7
8
UPOZORNĚNÍ
7
8
9
10
9 Anténní zásuvka
10 SAT (vstup satelitní antény) (pouze řada
LE752)
11 Zásuvka DIGITAL AUDIO OUTPUT (SPDIF))
12 Zásuvka USB (pouze pro Wi-Fi)
13 Zásuvka USB (USB REC / MEDIA PLAYER /
SOFTWARE / HDD READY / 3D GLASSES
BATTERY)
12
11
14
15
16
17
18
HDMI 4 (HDMI/DVI)
Konektor pro SLUCHÁTKA
Pozice COMMON INTERFACE
Zásuvka LAN
Zásuvka napájení
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může mít za následek ztrátu sluchu.
• Nenastavujte hlasitost na vysokou úroveň. Odborníci na sluch nedoporučují delší poslech pomocí sluchátek při vysoké hlasitosti.
CZ
4
13
Příprava
Dodávané příslušenství
Dálkový ovládač (g1)
• Baterie velikosti „AAA“ (g2)
• Návod k obsluze (tento návod)
• Stojan (x1)
• Adaptér Wi-Fi (1x)
• Stahovací páska kabelu (1x)
Připojení stojanu
• Před připojením (nebo odpojením) stojanu odpojte napájecí kabel.
• Dříve než začnete, roztáhněte měkkou deku na plochu, na níž chcete položit TV. Tím zabráníte poškození televizoru.
UPOZORNĚNÍ
• Stojan připojte ve správném směru.
• Postupujte podle uvedených pokynů. Při nesprávné instalaci stojanu se televizor může převrátit.
Zasunutí stojanu
MZasuňte stojan do otvorů na spodní straně televizoru (stojan držte tak, aby nespadl
z okraje základny).
NVložte čtyři šrouby do čtyř otvorů na zadní straně televizoru a utáhněte je.
POZNÁMKA
• Budete-li chtít stojan odstranit, proveďte uvedené kroky v opačném pořadí.
Volitelné příslušenství
Pro barevný LCD televizor je k dispozici uvedené volitelné
příslušenství. Máte možnost je zakoupit v nejbližší
prodejně.
• Další volitelné příslušenství může být dostupné v nejbližší
budoucnosti. Při jeho nákupu si přečtěte nejnovější katalog
z hlediska slučitelnosti a dostupnosti.
Č.
Název součásti
1
Konzola pro upevnění na stěnu
2
3D brýle
Číslo součásti
AN-52AG4
AN-3DG20-B
Upevnění televizoru na stěnu
• Tento televizor smí být upevněn na stěnu výhradně pomocí konzoly pro upevnění na stěnu od společnosti SHARP (viz
tabulka výše). Použití jiných konzol pro upevnění na stěnu může vést k nestabilní instalaci a může způsobit vážná zranění.
• Upevnění barevného LCD televizoru vyžaduje odborné zkušenosti, a proto by je měl provádět kvalifikovaný servisní
personál. Zákazníci by se neměli pokoušet o jeho provedení svépomocí. Společnost SHARP nenese žádnou odpovědnost za
nesprávné upevnění nebo takové upevnění, jehož následkem se stane nehoda nebo poranění.
• Chcete-li k upevnění televizoru na stěnu použít volitelnou konzolu, můžete se poradit s kvalifikovaným servisním personálem.
• Chcete-li tento televizor připevnit ke stěně, nejdříve odstraňte lepicí pásku ze dvou míst na zadní straně televizoru a potom přimontujte
konzolu pro upevnění na stěnu k zadní straně televizoru pomocí šroubů dodaných s konzolou.
• Při montáži televizoru na stěnu je třeba připevnit opěrný podstavec.
CZ
5
Příprava
Vložení baterií
Před prvním použitím televizoru vložte dvě baterie typu „AAA“, které jsou součástí dodávky. Když se baterie vybijí a dálkový
ovládač přestane fungovat, vyměňte je za nové baterie typu „AAA“.
1
Otevřete kryt baterií.
2
Vložte dvě baterie typu „AAA“, které jsou součástí dodávky.
Umístěte baterie tak, aby jejich póly odpovídaly
označení (+) a (-) v prostoru pro baterie.
3
Uzavřete kryt baterií.
•
UPOZORNĚNÍ
Nesprávné použití baterií může vést k vytékání chemikálií nebo k výbuchu. Postupujte podle pokynů uvedených níže.
Nepoužívejte současně baterie různých typů. Různé typy baterií mají odlišné charakteristiky.
Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Kombinace starých a nových baterií může zkrátit životnost nových baterií nebo
může vést k vytékání chemikálií u starých baterií.
Vyjměte baterie co nejdříve po jejich vybití. Chemikálie, které vytékají z baterie, mohou způsobit vyrážku. Pokud zjistíte únik
chemikálie, otřete ji řádně pomocí tkaniny.
Baterie, které jsou součástí dodávky, mohou mít s ohledem na podmínky skladování kratší životnost.
Pokud jednotku dálkového ovládání nebudete používat po delší dobu, vyjměte z ní baterie.
Při výměně baterií použijte místo alkalických baterií zinko-uhlíkové baterie.
•
•
•
•
•
•
Poznámka k likvidaci baterií:
Přiložené baterie neobsahují škodlivé látky, jako je kadmium, olovo a rtuť.
Předpisy zakazují odhazování použitých baterií do běžného domovního odpadu. Použité baterie odneste na vyhrazené
sběrné místo, které je obvykle umístěno v prodejně.
Použití dálkového ovládání
Při použití miřte dálkovým ovládačem na okénko snímače dálkového ovládání. Předměty, které se nacházejí mezi dálkovým
ovládačem a okénkem snímače dálkového ovládání, mohou bránit jeho řádné funkci.
°
°
Snímač dálkového ovládání
Upozornění týkající se dálkového ovládače
• Dálkový ovládač nevystavujte nárazům. Dálkový ovládač dále nevystavujte působení tekutin a nepokládejte jej na místo
s vysokou vlhkostí.
• Neinstalujte ani neodkládejte dálkový ovládač na místa vystavená přímému
slunečnímu světlu. Teplem by mohlo dojít k deformaci jednotky.
• Dálkový ovládač nemusí fungovat správně, pokud je senzor dálkového ovladače
televizoru vystaven přímému slunečnému světlu nebo silnému osvětlení. V takovém
případě změňte úhel osvětlení nebo polohu televizoru, popř. umístěte dálkový
ovládač blíže k senzoru dálkového ovládače.
CZ
6
StruĜný návod
PĜehled první instalace
Pŋi prvním použití televizoru postupnģ proveĞte všechny níže uvedené kroky. VŰzávislosti na instalaci a pŋipojení
televizoru nemusí být nģkteré kroky nutné.
1
2
PŌíprava
Zapnutí
aŮspuštĤní
automatické
instalace
n PŦipojte anténní kabel
n Zapnĵte napájení stiskem
k}anténní zásuvce (strana 8).
tlaĦítka a na televizoru
(strana}17).
o SpusŰte úvodní automatickou
instalaci (strana 9).
o Dle potŦeby zasuŚte kartu
CA do slotu CI, abyste mohli
sledovat kódované poŦady
(strana 8).
9Nastavení jazyka,
energetické úspornosti, zemĵ,
typu antény atd.
3
Sledování
televizoru
n Gratulujeme!
o
Nyní již mśžete
sledovatŮtelevizor.
Dle potŦeby upravte polohu
antény, abyste získali co
nejsilnĵjší signál (strana 14).
PŌipojení
externíchŮzaŌízení
n Externí zaŦízení, jako
je}DVD pŦehrávaĦ/
rekordér, pŦipojte dle
pŦíslušných návodƀ
(strany 41, 42 a}43).
p PŦipojte napájecí kabel
(strana}8).
Vzhled výrobku mśže být
vŰnģkterýchŰzemích odlišný.
9PŦejdĵte na Další.
SpuštĤní ladĤní
kanálś
o Externí zvuková zaŦízení,
jako je zesilovaĦ
s}reproduktory, pŦipojte
dle pŦíslušných návodƀ
(strana 41, 42 a 43).
CZ
7
Stručný návod
Před zapnutím napájení
1
2
Opatrně zasuňte
modul CI do slotu CI,
kontakty napřed.
Logo na modulu CI
musí ze zadní strany
TV mířit směrem
dopředu.
Přívodní
kabel
Vzhled výrobku
můžebýt v některých
zemích odlišný.
Standardní
konektor
DIN45325
(IEC 169-2) 75q
koaxiální kabel.
Televizor umístěte do
blízkosti síťové zásuvky
a síťovou vidlici mějte
v dosahu.
Vložení karty CA
Kódované digitální vysílání lze přijímat, pouze pokud do
slotu CI na TV zasunete modul Common Interface Module
(modul CI) s kartou CA.
Modul CI ani karta CA nejsou součástí dodávky. Obvykle je
můžete zakoupit u prodejce.
Vložení karty CA do modulu CI
1
Kartu CA zatlačte stranou se zlatými kontakty směrem
ke straně modulu
CI označené logem
poskytovatele, kartu CA
zasuňte do modulu CI až
na doraz. Viz směr šipky
vytištěné na kartě CA.
Zasunutí modulu CI do slotu CI
2
Opatrně zasuňte modul CI do slotu CI,
kontakty napřed. Logo na modulu
CI musí ze zadní strany TV mířit
směrem dopředu. Nepoužívejte
nadměrnou sílu. Dejte pozor,
abyste modul neohnuli.
Kontrola informací o modulu CI
1
2
3
Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku „OBRAZ“.
Stisknutím tlačítka c/d vyberte nabídku „Extras“.
Stisknutím tlačítka c/d vyberte volbu „CI informace“
a poté stiskněte tlačítko OK.
• Obsah této nabídky závisí na poskytovateli modulu CI.
Ɣ Modul
Zobrazí se obecné informace o modulu CI.
Ɣ Nabídka
Zobrazí se parametry pro nastavení jednotlivých karet CA.
Ɣ Dotaz
V tomto nastavení můžete zadat číselné hodnoty,
například hesla.
POZNÁMKA
Obsah jednotlivých obrazovek závisí na poskytovateli modulu CI.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
CZ
Zkontrolujte, zda je modul CI správně zasunut.
Tato nabídka je k dispozici pouze u digitálních stanic.
Při prvním vložení karty CA do modulu CI kompatibilního s CI+ trvá ověření licenčního klíče přibližně 30 sekund. Pokud není k dispozici
anténní vstup, nebo jste dosud nespustili volbu „Automatická instalace“, nemusí se tento proces zdařit.
Modul CI kompatibilní s CI+ občas aktualizuje svůj firmware. Může se stát, že před aktualizací nebude možné přijímat žádné televizní
obrazy. Během aktualizace lze používat jen tlačítko napájení.
Použitím výstupu monitoru modul CI kompatibilní s CI+ neumožňuje výstup žádných programů chráněných proti kopírování.
Jestliže se během příjmu vysílání kompatibilního s CI+ na televizoru zobrazí žádost o potvrzení aktualizace pro kartu CA, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
8
StruĜný návod
Úvodní automatická instalace
5
Pŋi prvním zapnutí televizoru po zakoupení se spustí
prśvodce úvodní automatickou instalací. Postupujte
podle nabídek aŰ proveĞte potŋebná nastavení jedno
poŰdruhém.
Nastavte vysílání.
Stiskem tlaěítek Ÿ/ź vyberte požadovaný typ ladģní.
Stiskem tlaěítka OK vyberte požadovanou anténu.
PĜed zapnutím napájení zkontrolujte:
E Je pŋipojen anténní kabel?
E Je pŋipojen pŋívodní kabel?
1
Analogové kabelové:
DVB-T:
DVB-C:
DVB-S:
Stisknĵte na televizoru tlaĦítko a.
• Zobrazí se prśvodce úvodní automatickou instalací.
• VŰnabídce televizoru mśžete také zahájit automatickou
instalaci. Informace naleznete vŰ ěásti Opakování
poĜáteĜní instalace na stranģ 40.
• Postup vŰ prśvodci poěáteění instalací závisí na
vybraných nastaveních.
analogové vysílání
prostŋednictvím kabelu/antény
digitální vysílání
digitální kabelové vysílání
satelitní vysílání
(pouze model LE752/754)
6
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Vyberte jazyk titulkƀ a}zvuku.
Stiskem tlaěítek a/b/c/d aŰOK vyberte
požadované jazyky aŰalternativní jazyky
titulkśŰaŰzvuku pro programy vysílání DVB.
USB REC
2
Nastavení jazyka nabídky.
Stiskem tlaěítek a/b/c/d vyberte
požadovanýŰjazyk.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
• Chcete-li nastavit zvukový komentáŋ pro zrakovģ postižené,
pŋejdģte kŰěásti Zvukový komentáŌ na stranģ 25.
Nastavení možností pŌíjmu DVB-T
Pokud jste pŦi výbĵru antény nevybrali anténu DVB-T,
pokraĦuje dle pokynƀ v} Ħásti Nastavení možností
pŌíjmu DVB-C na stranĵ 10.
7 Výbĵr nastavení ladĵní.
3
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Nastavení energetické úspornosti.
Urěete, sŰ jakou energetickou úsporností chcete
televizor používat.
• Režim Doma:
Režim Doma se vyznaěuje nízkou spotŋebou energie.
• Režim Obchod:
Nastavení obrazu se pŋizpśsobí provozu pŋístroje
vŰ prodejnģ. Pokud se zhorší okolní svģtelné podmínky,
spotŋeba energie se nesníží.
Toto nastavení mśžete pozdģji zmģnit na obrazovce
MENU vŮnabídce Doplľky → Energetická úspornost.
4
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Volba umístĵní televizoru.
Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte zemi nebo
oblast.
• Tato obrazovka nastavení se zobrazí pouze pŋi úvodní
automatické instalaci.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Ɣ Kódované kanály
Mśžete urěit, zda se mají pŋi hledání/aktualizaci
vyhledávat kódované kanály.
Pokud vyberete možnost Ano, všechny kódované
kanály se budou ukládat.
• Tyto kanály lze pŋijímat pouze tehdy, když kŰ pŋístroji pŋipojíte
modul CI aŰodpovídající kartu CA.
• Pokud jste již vložili modul CI sŰkartou CA aŰzahájíte hledání
kanálś, veškeré kanály, které vložený modul dokáže
dekódovat, se uloží iŰpŋesto, že jste vybrali možnost Ne.
Ɣ Metoda vyhledávání
Vyberte možnost Vyhledávání frekvence, chcete-li
vyhledat kanál nezávisle na seznamu kanálś.
Ɣ PŌijmout logické Ĝíslo kanálu
VŰ rśzných zemích se digitální kanály vysílají
sŰ pŋednastaveným ěíslem kanálu. Tato ěísla se
nazývají „logická ěísla kanálu“ (LCN).
Pokud vyberete možnost Ano, tato výchozí ěísla
kanálś budou pŋijata aŰ kanály se seŋadí podle
pŋíslušného ěísla LCN.
CZ
9
StruĜný návod
8
Napájení antény.
Pokud používáte anténu DVB-T, která vyžaduje napájení
aŰ není napájena pomocí adaptéru, vyberte pro zdroj
napájení antény možnost Ano (5ŮV).
POZNÁMKA
• VŰnastaveních Frekvence aŰID sítĤ je tŋeba uvést
hodnoty, které jste obdrželi od poskytovatele
kabelového televizního vysílání.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Nastavení možností pŌíjmu DVB-S
Stisknģte tlaěítko J.
Postup nastavení antény DVB-T je popsán na stranģ 14.
9 PokraĦujte dle pokynƀ v} Ħásti Nastavení pro
všechny typy pŌíjmu
(viz strana 13).
Pokud jste pŋi výbģru antény nevybrali anténu DVB-S,
pokraěuje dle pokynś vŰěásti Nastavení pro všechny
typy pŌíjmu na stranģ 13.
Vyberte satelitní systém.
Nastavení možností pŌíjmu DVB-C
Pokud jste pŦi výbĵru antény nevybrali anténu DVB-C,
pokraĦuje dle pokynƀ v} Ħásti Nastavení možností
pŌíjmu DVB-S níže.
Normální nastavení pŋíjmu DVB-S se odvozují od výbģru
umístģní aŰnení je nutné mģnit.
Stisknutím Ÿ/ź/Ż/Ź zmģĽte nastavení jednotlivých
položek na odpovídající hodnoty:
Ɣ VýbĤr sítĤ
Pokud je prostŋednictvím pŋíjmu DVB-C dostupných
nģkolik sítí, mśžete se rozhodnout, ze které sítģ
chcete pŋijímat kanály.
Ɣ Kódované kanály
Mśžete urěit, zda se mají pŋi hledání/aktualizaci
vyhledávat kódované kanály.
Pokud vyberete možnost Ano, všechny kódované
kanály se budou ukládat.
• Tyto kanály lze pŋijímat pouze tehdy, když kŰ pŋístroji pŋipojíte
modul CI aŰodpovídající kartu CA.
• Pokud jste již vložili modul CI sŰkartou CA aŰzahájíte hledání
kanálś, veškeré kanály, které vložený modul dokáže
dekódovat, se uloží iŰpŋesto, že jste vybrali možnost Ne.
Ɣ Metoda vyhledávání
Pokud vyberete možnost Vyhledávání frekvence,
vyhledají se všechny dostupné kanály. Pokud
vyberete možnost Vyhledávání vŮsítích, budou se
vyhledávat pouze kanály ze sítí, aŰto buĞ ze všech
dostupných sítí, nebo zŰ konkrétní sítģ zadané
vŰnastavení ID sítĤ.
Ɣ PoĜáteĜní frekvence
Kanály DVB se budou vyhledávat pouze vŰrozsahu
frekvencí nad poěáteění frekvencí.
Ɣ ID sítĤ
Toto nastavení zmģĽte, pokud chcete zaregistrovat
pouze zadané ID sítģ.
Ɣ PŌijmout logické Ĝíslo kanálu
VŰ rśzných zemích se digitální kanály vysílají
sŰ pŋednastaveným ěíslem kanálu. Tato ěísla se
nazývají „logická ěísla kanálu“ (LCN).
Pokud vyberete možnost Ano, tato výchozí ěísla
kanálś budou pŋijata aŰ kanály se seŋadí podle
pŋíslušného ěísla LCN.
CZ
10
UveĞte zpśsob pŋíjmu jednotlivých satelitś (jeden satelit
nebo typ satelitního systému). Informace vám poskytne
prodejce.
Normální nastavení pŋíjmu DVB-S se odvozují od výbģru
umístģní aŰve vģtšinģ pŋípadś je není tŋeba mģnit.
Ɣ Jeden satelit
Pŋíjem jednoho satelitu pomocí pŋipojeného
konvertoru LNC (LNB). Informace oŰ nastaveních
naleznete na stranģ 11.
Ɣ 2 satelity na 22kHz pŌepínací skŌíni
Pŋíjem dvou rśzných satelitś se dvģma konvertory
LNC (LNB), které jsou kŰtelevizoru pŋipojeny pomocí
22kHz pŋepínací skŋínģ. Informace oŰ nastaveních
naleznete na stranģ 11.
Ɣ 2 satelity na pŌepínaĜi Toneburst
Pŋíjem dvou rśzných satelitś se dvģma konvertory
LNC (LNB), které jsou kŰtelevizoru pŋipojeny pomocí
pŋepínaěe Toneburst. Informace oŰ nastaveních
naleznete na stranģ 11.
Ɣ Max. 4 satelity na multipŌepínaĜi DiSEqC
Televizor ovládá multipŋepínaě DiSEqC, ke kterém
jsou pŋipojeny až ětyŋi konvertory LNC (LNB) pro
rśzné satelity. Informace oŰnastaveních naleznete na
stranģ 11.
Ɣ Jednokabelový veŌejný systém DiSEqC
Toto nastavení vyberte, pokud je televizor pŋipojen
kŰ jednokabelovému systému DiSEqC (dle normy
EN50494). KŰ jednomu satelitnímu kabelu lze
pŋipojit nģkolik satelitních pŋijímaěś. Informace
oŰnastaveních naleznete na stranģ 12.
Ɣ Jiná veŌejná instalace
Toto nastavení vyberte, pokud je televizor pŋipojen
kŰjednokabelovému systému (bez protokolu DiSEqC).
KŰ jednomu satelitnímu kabelu lze pŋipojit nģkolik
satelitních pŋijímaěś. Na rozdíl od jednokabelového
systému DiSEqC je vŰ bģžných jednokabelových
veŋejných systémech omezen rozsah urěitých
frekvencí pŋíjmu. Informace oŰnastaveních naleznete
na stranģ 13.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
StruĜný návod
Nastavení možností pro jeden satelit
Pŋíjem jednoho satelitu pomocí pŋipojeného konvertoru
LNC (LNB).
1 Vyberte satelit.
Nastavení možností pro 2 satelity
na 22kHzŮpŌepínací skŌíni / 2 satelity
naŮpŌepínaĜiŮToneburst
1 Vyberte možnost Satelit 1/Satelit 2.
2 Vyberte ze seznamu název satelitu aŰ stisknģte
tlaěítko OK.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
2 Vyberte možnost DvĤ pásma (nízká/vysoká
frekvence) nebo Jedno pásmo. Zde mśžete uvést,
zda používáte dvoupásmový (univerzální) konvertor
LBN nebo jednopásmový konvertor LBN.
3 Zde uveĞte frekvenci oscilátoru konvertoru LNB.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
3 Zde uveĞte frekvenci oscilátoru konvertoru LNB.
Hodnoty pro vysoké aŰ nízké pásmo obvykle
není tŋeba mģnit, pokud konvertor LNB vašeho
satelitního systému nepoužívá rśzné frekvence
oscilátoru (dśležité pro zobrazení frekvencí).
Pokud použijete nastavení Jedno pásmo vŰkroku
DvĤ pásma / Jedno pásmo, je tŋeba uvést
frekvenci konvertoru LNB pouze pro nízké pásmo.
4 Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Chcete-li pokraěovat, pŋeětģte si ěást Nastavení
možností pro všechny pŌíjmy DVB-S na stranģ 13.
Hodnoty pro vysoké aŰ nízké pásmo obvykle
není tŋeba mģnit, pokud konvertor LNB vašeho
satelitního systému nepoužívá rśzné frekvence
oscilátoru (dśležité pro zobrazení frekvencí).
4 Stiskem tlaěítka OK vyberte frekvenci aŰpokraěujte
stiskem tlaěítka J.
Chcete-li pokraěovat, pŋeětģte si ěást Nastavení
možností pro všechny pŌíjmy DVB-S na stranģ 13.
Možnosti nastavení pro max. 4 satelity
naŮmultipŌepínaĜi DiSEqC
Vyberte multipŋepínaě DiSEqC aŰpŋizpśsobte nastavení
tomuto výbģru.
CZ
11
StruĜný návod
Ɣ Obnovovací frekvence
Obnovovací frekvence urěuje, jak ěasto se má
vydávat pŋíkaz DiSEQC. Obnovení je potŋeba pouze
uŰkaskádového systému.
Ɣ Ovládací napĤtí
Ovládací napģtí ŋídí pŋepínaě úrovnģ polarizace
(vodorovná/svislá)
vŰ komponentách,
které
nepodporují protokol DiSEqC (napŋ. ovládání
jednotlivých konvertorś LNB pomocí multipŋepínaěe
DiSEqC).
Ɣ 22kHz signál
22kHz signál ovládá pŋepínání mezi vysokým
aŰ nízkým pásmem vŰ nastavení Pásmo. Nastavení
Pozice ovládá výbģr satelitś vŰ komponentách,
které nepodporují protokol DiSEqC.
Ɣ Toneburst
Technologie Toneburst ovládá výbģr satelitś
vŰkomponentách sŰpodporou technologie Toneburst
(nepodporujících
protokol
DiSeqC)
pomocí
nastavení Pozice aŰMožnost.
Stiskem tlaěítka OK upravte nastavení aŰ pokraěujte
stiskem tlaěítka J.
1 Vyberte možnost Satelit 1 až Satelit 4.
Možnosti nastavení pro jednokabelový
veŌejný systém DiSEqC
1 Vyberte, který jednokabelový systém DiSEqC
používáte, aŰstisknģte tlaěítko OK.
2 Vyberte ze seznamu název satelitu aŰ stisknģte
tlaěítko OK. Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
3 Zde uveĞte frekvenci oscilátoru konvertoru
LNBŰ aŰ stisknģte tlaěítko OK. Pokraěujte stiskem
tlaěítka J.
2 Vyberte ze seznamu název satelitu aŰ stisknģte
tlaěítko OK. Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Hodnoty pro vysoké aŰ nízké pásmo obvykle
není tŋeba mģnit, pokud konvertor LNB vašeho
satelitního systému nepoužívá rśzné frekvence
oscilátoru (dśležité pro zobrazení frekvencí).
4 Vyberte aŰ upravte nastavení jednokabelového
veŋejného systému DiSEqC.
3 Zde uveĞte frekvenci oscilátoru konvertoru LNB.
Hodnoty pro vysoké aŰ nízké pásmo obvykle
není tŋeba mģnit, pokud konvertor LNB vašeho
satelitního systému nepoužívá rśzné frekvence
oscilátoru (dśležité pro zobrazení frekvencí).
Chcete-li pokraěovat, pŋeětģte si ěást Nastavení
možností pro všechny pŌíjmy DVB-S na stranģ 13.
CZ
12
Vyberte požadovaný kanál vysílání aŰ odpovídající
frekvenci vysílání.
Ochrana kódem PIN
Pokud to systém umožĽuje, mśžete chránit vámi
používaná data vysílání pŋed použitím jinými
úěastníky pomocí kódu PIN.
Nastavení/zmĤna kódu PIN
Zde mśžete nastavit aŰ zmģnit kód PIN pro funkci
Ochrana kódem PIN. Tuto možnost máte pouze
tehdy, pokud byla pro funkci Ochrana kódem PIN
vybrána možnost Ano.
Pokraěujte dle pokynś vŰěásti Nastavení pro všechny
typy pŌíjmu na stranģ 13.
StruĜný návod
Možnosti nastavení pro jinou veŌejnou instalaci
1
Vyberte satelit.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
2 Zde uveĞte frekvenci oscilátoru konvertoru LNB.
Pokud je pŋístroj pŋipojen kŰ jednokabelovému
systému bez externího zdroje napájení, mśžete
pŋipojit zdroj napájení antény (13Ű V nebo 18Ű V /
max. 450ŰmA) oŰnapģtí 13 nebo 18ŰV.
Ɣ Kódované kanály
Pokud vyberete možnost Ano, všechny kódované
kanály se budou ukládat.
• Tyto kanály lze pŋijímat pouze tehdy, když kŰpŋístroji
pŋipojíte modul CI aŰodpovídající kartu CA.
• Pokud jste již vložili modul CI sŰkartou CA aŰzahájíte
hledání kanálś, veškeré kanály, které vložený modul
dokáže dekódovat, se uloží iŰpŋesto, že jste vybrali
možnost Ne.
Ɣ Metoda vyhledávání
Pokud zde vyberete možnost Vyhledávání frekvence,
vyhledají se všechny dostupné kanály. Pokud vyberete
možnost Vyhledávání vŮsítích aŰmožnost vyhledávání
ve všech dostupných sítích, vyhledají se veškeré kanály
vŰdaných sítích.
Ɣ Symbolová rychlost
Hodnotu symbolové rychlosti nastavuje poskytovatel
satelitního vysílání aŰnormálnģ ji není tŋeba mģnit.
Ɣ PŌijmout logické Ĝíslo kanálu
Pomocí tohoto nastavení mśžete urěit, zda chcete
pŋijímat logická ěísla kanálś (LCN).
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Pokraěujte dle pokynś vŰěásti Nastavení pro všechny
typy pŌíjmu níže.
Možnosti nastavení pro všechny typy pŌíjmu
Pokraěujte dle pokynś vŰ ěásti Nastavení možností
pŌíjmu DVB-S níže.
Nastavení možností pŌíjmu DVB-S
Ɣ VýbĤr sítĤ
Pokud je prostŋednictvím pŋíjmu DVB-S dostupných
nģkolik sítí, mśžete se rozhodnout, ze které sítģ chcete
pŋijímat kanály.
Ɣ Nastavení
Pokud pŋijímáte nģkolik satelitś, je tŋeba uŰ každého
zŰ nich provést následující nastavení. Dostupný typ
nastavení se mśže lišit vŰzávislosti na vybraném satelitu
nebo síti.
Ɣ Zámek podle vĤku
Tato funkce umožĽuje znepŋístupnit programy na
základģ vģkové hranice.
Informace ohlednģ vģkové hranice je poskytována
vysílajícím kanálem.
Zaměené kanály lze sledovat pouze po zadání
pŋístupového kódu (viz strana 24).
Ɣ Èas aŮdatum
Sem zadejte pomocí ěíselných tlaěítek správné hodnoty.
Ɣ Konfigurace sítĤ
Pokud chcete nyní nakonfigurovat síő, zvolte možnost
„Konfigurovat nyní“ (viz strana 47). Pokud ji
chcete nakonfigurovat pozdģji, zvolte možnost
„Nekonfigurovat nebo nakonfigurovat pozdĤji“.
CZ
13
StruĜný návod
UmístČní/nastavení antény DVB-T
Pŋi první instalaci nebo po pŋemístģní antény DVB-T/
T2/S/S2 je nutné nastavit polohu antény tak, aby byl
pŋíjem kvalitní. Sledujte pŋi tom obrazovku nastavení
antény.
VŰ normálním režimu televizoru bez jiných pŋipojených
displejś je kanál DVB-T pŋijat aŰvybrán.
1
2
3
Vyberte možnost Nastavení.
Vyberte možnost Kanály.
Vyberte
možnost
RuĜní
televizních kanálś.
vyhledávání
Nastavte anténu do takové polohy, abyste získali
maximální hodnoty na panelech C/N aŰÚroveľ.
Hodnota na panelu BER by mģla být co nejnižší.
4 Vyberte možnost Vyhledat aŰ stiskem tlaěítka
OKŰzahajte vyhledávání.
CZ
14
Ovládání MENU
Co je to MENU?
• Na obrazovce MENU naleznete hlavní pŋehled všech provozních režimś televizoru.
• Seznam možností ve spodní ěásti obrazovky MENU vám umožĽuje pŋístup kŰrežimśm TV, Video, Zvuk/Rádio,
Foto aŰAQUOS NET+.
• Prostŋednictvím nabídek Doplľky aŰNastavení získáte pŋístup kŰdalším funkcím aŰmožnost konfigurace televizoru.
• VŰhorní ěásti obrazovky naleznete všechny kanály oznaěené jako oblíbené.
• Poěet položek, které lze vybrat, závisí na televizoru, síőovém pŋipojení, dostupných mediálních serverech aŰpŋipojených zaŋízeních.
• Obrazovku MENU lze ovládat dálkovým ovladaěem iŰtlaěítky pŋímo na televizoru.
Základní funkce ovládání
1
FAV
A
Vyvolání
obrazovkyŮMENU
USB REC
Stiskem tlaěítka MENU zobrazíte
obrazovku „MENU“.
2
VýbĤr položky
Stiskem tlaěítek a/b/c/d vyberte/
nastavte požadovanou nabídku,
poté nastavte požadovanou hodnotu
aŰstisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka 6 se vrátíte na
pŋedchozí obrazovku MENU.
E VýbĤr vŮnabídce
E VýbĤr možností
3
OpuštĤní
obrazovky MENU
Stisknete-li tlaěítko END, opustíte
obrazovku „MENU“.
POZNÁMKA
•
•
Možnosti obrazovky MENU jsou odlišné uŰrśzných vstupních režimś, avšak postupy ovládání jsou totožné.
Snímky obrazovek uvedené vŰtomto návodu kŰobsluze slouží pro úěely vysvģtlení (nģkteré jsou zvģtšené, jiné oŋíznuté)
aŰmohou se ponģkud lišit od skuteěných obrazovek.
Zobrazení navigaĜního panelu
Navigaění panel vŰdolní ěásti obrazovky zobrazuje panel
nabídky.
Informaþní obrazovka
Informaění obrazovka obsahuje informaění text
kŰobrazovce OSD, který pomáhá sŰovládáním televizoru.
Doþasná informaþní obrazovka (p)
Pŋi poěáteění instalaci se zobrazí informaění text kŰpráci
sŰnabídkou OSD.
VŰ nastavení výrobce je informaění obrazovka skrytá.
Mśžete ji doěasnģ zobrazit stisknutím tlaěítka p.
CZ
15
Ovládání MENU
Trvalé zobrazení nebo skrytí
automatické informaþní obrazovky
Automatickou informaění obrazovku lze skrýt/zobrazit
pomocí nastavení nabídky.
1 Stiskem tlaěítka @ zobrazíte nabídku.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Nastavení aŰ poté stiskem tlaěítka OK otevŋete
nastavení.
3 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Ovládání
aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
4 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Další aŰpoté
stisknģte tlaěítko OK.
5 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Nabídky
na obrazovce a poté stiskem tlaěítka OK otevŋete
nastavení.
6
7
Stiskem
tlaěítek
Ÿ/ź
vyberte
možnost
Automatické informace aŰpoté výbģrem možnosti
Vypnuto/zapnuto nastavte skrývání/zobrazení
informaění obrazovky.
Stiskem tlaěítka OK použijete provedená nastavení.
Používání ovládacích tlaĜítek
na televizoru
Tato funkce je užiteěná vŰsituaci, kdy nemáte po ruce
dálkové ovládání.
1
Stiskem tlaěítka MENU zobrazíte/skryjete nabídku
pro pŋímé ovládání vŰtelevizoru.
Stiskem tlaěítek CHr/s pŋejdete doleva/
doprava.
Stiskem tlaěítka b(#) otevŋete další
úroveĽ nabídky nebo potvrdíte nastavení.
2
3
POZNÁMKA
•
CZ
Obrazovka „MENU“ za nģkolik sekund zmizí, pokud
neprovedete žádnou operaci.
16
Oblíbené
Oblíbené kanály naleznete vŰhorní ěásti obrazovky MENU.
Oblíbené mśžete vytváŋet vŰprovozních režimech televizoru.
Tímto zpśsobem vytvoŋíte seznam oblíbených kanálś
naŰjedné pŋehledné stránce.
Po poěáteění instalaci se televizní kanály automaticky
uloží jako oblíbené, aŰto bez ohledu na místo instalace
televizoru.
VytváŌení oblíbených
Aktuální kanál mśžete nastavit jako oblíbený pomocí
dálkového ovladaěe.
Oblíbený kanál se pŋidá na obrazovku MENU aŰnajdete
jej na konci seznamu oblíbených.
1 Stiskem tlaěítka FAV vytvoŋíte oblíbený kanál.
Pokud všechny oblíbené kanály nelze zobrazit na jedné
stránce, pod oblíbenými se na obrazovce MENU
zobrazí obdélníkové symboly.
Správa oblíbených
Stávající oblíbené mśžete upravovat na obrazovce
MENU. Mśžete pŋípadnģ zmģnit poŋadí oblíbených
nebo smazat oblíbené, které již nepotŋebujete.
2 Stiskem tlaěítka MENU otevŋete obrazovku MENU.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte oblíbený kanál,
který chcete zmģnit.
4 Stiskem tlaěítka FAV oblíbený kanál pŋesunete nebo
smažete.
5 KŰukoněení stisknģte tlaěítko 6.
Sledování TV
PŌepnutí kanálś
BČžné použití
Pomocí tlaĜítek
Pr/s:
Zapnutí/vypnutí
Pomocí tlaĜítek 0–9:
Zapnutí/vypnutí napájení
Stiskem tlaěítka a televizor zapnete.
Stiskem tlaěítka a televizor vypnete.
POZNÁMKA
• Pokud televizor vypnete
stiskem tlaěítka a, dojde
ke ztrátģ dat EPG.
• Umístģní zásuvek se mśže
vŰzávislosti na modelu lišit.
VýbČr externího zdroje video signálu
Po pŋipojení zobrazte stiskem tlaěítka b nabídku
„VýbĤr AV“, stiskem tlaěítek c/d pŋepnģte na
vhodný externí zdroj signálu aŰpotvrĞte volbu
stiskemŰtlaěítka OK.
Pohotovostní režim
E PŌepnutí do pohotovostního režimu
Pokud je televizor zapnut (kontrolka LED svítí MODõE),
mśžete jej stiskem tlaěítka TVa na dálkovém ovladaěi
pŋepnout do pohotovostního režimu.
E PŌepnutí zŮpohotovostního režimu
Chcete-li televizor zapnout zŰ pohotovostního režimu
(kontrolka LED svítí ÈERVENÏ), stisknģte tlaěítko TVa
na dálkovém ovladaěi.
VýbČr jazyka zvuku
E Režim DTV/CADTV/SAT:
Pokaždé, když stisknete tlaěítko 2, se pŋepne jazyk
zvuku na další dostupný zdroj zvuku.
POZNÁMKA
FAV
•
Stav kontrolky TV
Kontrolka LED
Stav
Vypnuto
Napájení vypnuto
Modrá
Napájení zapnuto
Èervená
Pohotovostní režim
Fialová
Pohotovostní režim
sŰnaprogramovaným USB REC
POZNÁMKA
•
•
Nebudete-li televizor delší dobu používat, vytáhnģte pŋívodní
kabel zŰelektrické zásuvky.
Pŋístroj ze sítģ stále odebírá malé množství elektrického
proudu, iŰkdyž je volba a vypnutá.
E Vypnutí televizoru aŮdalších pŌipojených
zaŌízení
Dlouhým stiskem tlaěítka TVa se televizor aŰ veškerá
zaŋízení sŰ podporou protokolu CEC pŋipojená
kŰrozhraním HDMI pŋepnou do pohotovostního režimu.
Další informace naleznete na stranģ 44.
PĜepnutí mezi analogovým,
satelitním a digitálním vysíláním
E Stiskem tlaěítek „ATV“, „DTV“, „SAT“ nebo
„RADIO“ pŋepnete mezi režimy.
FAV
Nabídka jazykś závisí na pŋijímaném vysílání.
E Režim ATV:
Pokaždé, když stisknete tlaěítko 2, se režim pŋepne
zpśsobem znázornģným vŰnásledujících tabulkách.
VýbĤr režimu vysílání NICAM TV
Signál
Položky, které lze vybrat
Stereo
NICAM STEREO, MONO
DvojjazyĜný NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Monofonní
NICAM MONO, MONO
VýbĤr režimu vysílání A2 TV
Signál
Položky, které lze vybrat
Stereo
STEREO, MONO
DvojjazyĜný CH A, CH B, CH AB
Monofonní
MONO
POZNÁMKA
•
Není-li na vstupu pŋijímán žádný signál, režim zvuku zobrazí
možnost „MONO“.
Titulky
E Režim DTV/CADTV/SAT:
Stiskem tlaěítka [ povolíte/zakážete titulky.
Chcete-li zjistit, jak lze pŋepínat rśzné jazyky, pŋejdģte
kŰěásti Nastavení ovládání na stranģ 24.
E Režim ATV:
Stiskem tlaěítka [ zobrazíte nebo skryjete
dostupnéŰtitulky.
USB REC
CZ
17
Sledování TV
EPG
EPG je elektronický pŋehled programś zobrazený na obrazovce. Ve funkci EPG si mśžete prohlížet program
digitálních kanálś, sledovat podrobné informace oŰ vysíláních, pŋepínat mezi aktuálními vysíláními aŰ nastavovat
ěasovaě nahrávání programś vysílaných vŰbudoucnu.
Po prvním stisknutí tlaěítka EPG se otevŋe prśvodce potŋebnými pŋedvolbami.
KŰnastavením EPG pŋejdete tak, že na obrazovce MENU vyberete možnosti Nastavení→Ovládání→další...→EPG
Ovládání funkce EPG
E Vyvolání/skrytí obrazovky EPG
Stisknĵte tlaĦítko EPG. Zapnĵte/vypnĵte funkci EPG.
• Po prvním stisknutí tlaěítka EPG se otevŋe prśvodce potŋebnými pŋedvolbami.
VŰprśvodci funkce EPG mśžete vybrat, která data EPG oŰkanálech se
mají shromažĞovat aŰzobrazovat. Doporuěujeme vybírat pouze ty kanály,
kteréŰpravidelnģ sledujete.
• Nastavení funkce EPG naleznete vŰnabídce Nastavení.
U
V
S
T
VŰlevém sloupci obrazovky se nachází seznam kanálś vŰmomentálnģ aktivním seznamu kanálś (osobní seznam,
kompletní seznam). Pomocí tlaěítek vŰhorní ěásti obrazovky funkce EPG mśžete vybrat náhled programu pro
konkrétní den aŰfiltrovat programy podle jejich žánru.
E VýbĤr programu
z VýbĤr Ĝasu od–do
- Stiskem tlaěítka c/d vyberte ěasové období,
kteréŰchceteŰprohledat, aŰstisknģte tlaěítko OK.
• Pokraěujte stiskem tlaěítka d, ěímž se zobrazí programy
vŰdalšímŰěasovém období.
z VýbĤr požadovaného programu
- Stiskem tlaěítek a/b vyberte požadovaný program
aŰstisknģteŰtlaěítko OK.
• Pokud je nalevo od programś zobrazeno tlaěítko a nebo b,
pŋejdeteŰopakovaným stiskem tlaěítka a/b na následující
neboŰpŋedchozí obrazovku.
- Stiskem tlaěítka END opustíte funkci EPG.
E PŌizpśsobení pŌehledu funkce EPG
Možnosti, které lze vybrat, se nachází vŰhorní ěásti obrazovky. Pokud ne, stisknģte tlaěítko Modrá.
Pomocí výbģru žánru vŰhorní ěásti obrazovky mśžete filtrovat programy. Program vybraného žánru bude zvýraznģn:
Filmy
Umģní
Zprávy
Sociální
Zábava
Vzdģlávání
Sport
Hobby
Dģti
Seriály
Hudba
- Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte den nebo žánr.
- Stiskem tlaěítka OK potvrĞte výbģr.
CZ
18
Sledování TV
Další funkce EPG
E Zobrazení dalších informací
oŮprogramech
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte programy.
2 Stisknģte tlaěítkoŰ“p.
Pokud jsou kŰ vybranému programu dostupné další
informace, naleznete je zde.
Informace oŰprogramu
Zobrazit: Sledování vybraného programu.
Tato položka nabídky je dostupná pouze tehdy,
kdyžŰvybraný program vysílá.
Nahrát do pamĤti: Nahraje program do pamģti pro
pozdģjší sledování/poslech.
Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, pokud se
vybraný program dosud nezaěal vysílat.
Smazat nahrávku: Programy nahrávané do pamģti
mśžete také smazat.
ÈasovaĜ: Zobrazí pŋehled ěasovaěś.
E (Nahrávání): Naplánuje ěas nahrávání vybraného
programu.
3
E Programování ĜasovaĜe
UmožĽuje naprogramovat ěasovaě nahrávání televizních
programś.
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte program.
2 Stiskem tlaěítka USB REC naprogramujte
ěasovaě nahrávání televizního programu. Otevŋe
se dialogové okno nastavení ěasovaěe.
3 Zkontrolujte nastavení ěasovaěe aŰ vŰ pŋípadģ
potŋeby je upravte.
Ve funkci EPG se nad názvem programu zobrazí
symbolŰnahrávání E.
Stiskem tlaěítka 6 se vrátíte do funkce EPG.
E Nahrávání do pamĤti pomocí funkce EPG
UŰ programś nahrávaných do pamģti se televizor
na zaěátku programu zeptá, zda má odpovídajícím
zpśsobem zmģnit kanál nebo se zapnout
zŰpohotovostního režimu, pokud je tento režim aktivován
vŰnabídce Nastavení→Ovládání→Další→EPG→Zap
nutí TV pŌi nahrávání do pamĤti.
1 Vyberte program, který chcete nahrát do pamģti.
2 Stisknģte tlaěítko p.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Nahrát do pamĤti aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
4
Stiskem tlaěítka 6 se vrátíte do funkce EPG.
Ve funkci EPG se nad názvem programu zobrazí symbol
nahrávání do pamģti
.
a
CZ
19
Sledování TV
TlaĜítka pro standardní ovládání teletextu
Teletext
TlaĜítka
Co je teletext?
Standardní teletext
Teletext je vysílání stránek sŰ informacemi a zábavou,
které lze zobrazit na speciálnģ kŰ tomu vybavených
televizorech. Váš televizor pŋijímá signály teletextu
zŰ televizní sítģ a pomocí dekódování je pŋevádí do
grafického formátu pro zobrazení. Mezi dostupné služby
patŋí napŋíklad zpravodajství, poěasí a sport, informace
oŰsituaci na burze a televizních programech.
Pr/s
Zvýšení nebo snížení ěísla stránky.
Barva
(R/G/Y/B)
Výbģr stránky:
Èervená: Pŋejde zpģt na pŋedchozí
zobrazenou obrazovku.
Zelená: Pŋejde na další stránku.
Žlutá: Pŋejde na další téma.
Modrá: Pŋejde na další
tematickouŰoblast.
Barevné pruhy (systém TOP)
nebo barevný text (systém FLOF)
vŰpŋedposledním ŋádku oznamují,
která barevná tlaěítka mśžete použít
kŰprocházení tematických oblastí aŰtémat.
0–9
Zobrazení stránky teletextu:
0: Automatické zastavení aktualizace
stránek teletextu nebo uvolnģní
režimuŰpozastavení.
9: Zvģtšení stránky (opakovaným
stisknutím).
VýbĤr další stránky:
Vyberte libovolnou stránku od 100 do
899 pŋímo pomocí ěíselných tlaěítek.
Ÿ/ź/OK
Oznaěení požadovaného ěísla stránky.
Stiskem tlaěítka OK stránku zobrazíte.
p
Zobrazení stránky 100 sŰpŋehledem.
Zapínání/vypínání teletextu
1
2
Vyberte televizní kanál nebo externí zdroj,
které}poskytují vysílání pro teletext.
Stiskem tlaĦítka m zapnĵte zobrazení teletextu.
• õada kanálś používá operaění systém TOP, zatímco
ostatní používají systém FLOF (napŋ. CNN). Váš televizor
podporuje oba tyto systémy. Stránky jsou rozdģleny do
tematických skupin a témat. Po pŋepnutí na teletext se
do pamģti uloží až 2Ű000 stránek, což urychluje pŋístup.
aŰstisknģte tlaěítko
• Vyberte na obrazovce možnost
OK. Obrazovka se pŋepne do režimu znázornģného na
obrázku níže.
• Jestliže vyberete program, který nemá signál teletextu,
zobrazí se zpráva „Teletext není dostupný“.
• Stejná zpráva se zobrazí iŰ bģhem ostatních režimś,
pokud signál teletextu není kŰdispozici.
Popis
Vyberte tuto možnost na obrazovce
aŰstiskem tlaěítka OK aktualizujte
stránkuŰteletextu.
Zobrazuje skryté informace
naŰstránceŰteletextu.
Teletext
Znovu skryje informace
naŰstránceŰteletextu.
Zobrazí standardní nabídku teletextu.
Teletext
Další funkce nabídky teletextu
Teletext HbbTV
Dvojitým stiskem tlaěítka m zobrazíte teletext HbbTV.
Teletext HbbTV se vysílá spoleěnģ sŰvybraným kanálem.
Zpśsob ovládání teletextu HbbTV aŰpŋiŋazení barevných
tlaěítek se uŰjednotlivých poskytovatelś mśže lišit.
Vyberte na obrazovce možnost
aŰstisknģte
tlaěítkoŰOK.
Ɣ Speciální stránky
Ɣ Náhled stránek
Zadání první stránky teletextu sŰnáhledem programu,
pokud se liší od nastavení výrobce.
POZNÁMKA
Ɣ Stránky sŮtitulky
Zadání stránek teletextu sŰtitulky jednotlivých kanálś,
pokud se liší od nastavení výrobce.
Ɣ Znaková sada
Znakovou sadu teletextu lze pŋepnout na jiné jazyky
(ruština, ŋeětina, polština aŰtureětina).
•
•
Teletext nefunguje, jestliže byl vybrán typ signálu RGB.
Pokud kanál nabízí vysílání HbbTV, otevŋe se multimediální
teletext / teletext HbbTV. Opģtovným stisknutím tlaěítka m
se vrátíte na „standardní“ teletext/videotext.
Použití aplikace MHEG-5
(pouze Velká Británie)
Nģkteré služby pŋinášejí programy zakódované pomocí
aplikace MHEG, což vám umožní vyzkoušet interaktivní
funkce DTV/CADTV.
Pokud je aplikace MHEG-5 kŰdispozici, spustí se,
jakmile stisknete tlaěítko m.
POZNÁMKA
•
CZ
20
VŰrežimu 3D se aplikace MHEG nemusí zobrazit.
Základní nastavení
Nastavení televizoru
Nastavení obrazu
1 Stisknģte tlaěítko MENU.
2 Vyberte možnosti NastaveníĺObraz.
ZobrazíŰseŰnásledující obrazovka:
3 Vyberte nastavení obrazu, které chcete upravit:
Ɣ 3D
3D obraz uvidíte, když ke sledování televizoru použijete
3D brýle (AN-3DG20-B, prodávány samostatnģ).
Podrobnosti naleznete na stranģ 54.
Ɣ Nastavení obrazu
Mśžete pŋepínat mezi tŋemi nemģnnými nastaveními
obrazu aŰtŋemi osobními nastaveními obrazu:
StandardníĺECOĺDynamickéĺUživatelské
Ɣ Kontrast
Èím jasnģjší je okolní prostŋedí, tím vyšší je tŋeba nastavit
kontrast.
Ɣ Jas
Nastavte jas tak, aby ěerné oblasti obrazu byly zcela
ěerné.
Ɣ Intenzita barev
Nastavte intenzitu barev podle vlastního uvážení. Barvy
by mģly vypadat pŋirozenģ.
Ɣ Podsvícení
Nastavuje jas obrazovky. Obrazovku mśžete ztlumit
nebo vyjasnit.
Ɣ Formát obrazu
Pŋepíná mezi rśznými formáty obrazu:
16:9, 4:3, Panorama 1, Panorama 2, Lupa
Viz strana 31.
Ɣ Další...
Ɣ Podání barev
Upravuje podání barev sŰcílem zajistit co možná nejlepší
zobrazení bílé:
Intenzivní ĺ Normální ĺ Mģkké
Ɣ Ostrost
Nastavuje ostrost, aby obraz dosáhl nejlepšího rozlišení.
Ɣ PŌesunout obraz nahoru/dolś
UŰ nģkterých formátś obrazu se text nebo grafika ve
spodní nebo horní ěásti nemusí ěásteěnģ nebo vśbec
zobrazovat. Pomocí této funkce mśžete sŰ využitím
smģrových tlaěítek pŋesunout obraz nahoru nebo dolś,
abyste zobrazili ěásti obrazu, které nejsou vidģt.
Ɣ Aktivní podsvícení
Automatické nastavení podsvícení vŰ závislosti na
obrazovém obsahu, které zlepšuje kontrast obrazu.
Ɣ Zlepšení kvality obrazu (DMM)
Snižuje trhání rychle se pohybujícího obrazu objektś
nebo textu. Zejména se hodí pro filmy. Jsou dostupné
rśzné možnosti.
Ɣ Digitální redukce šumu (DNC)
Pomocí tohoto nastavení mśžete odstranit nebo snížit
šum obrazu.
Jsou dostupné rśzné možnosti.
Ɣ Odstín pokožky
UmožĽuje nastavit fialový až nazelenalý odstín pokožky.
Ɣ Deblokovací filtr
Pokud je tato funkce aktivována, minimalizuje viditelná
rušení obrazu zpśsobená moderními metodami
komprese. Pśsobí proti tģmto rušením.
Ɣ Zobrazení ze vstupu PC IN
UŰ nģkterých formátś obrazu zŰ poěítaěe lze upravovat
vodorovnou aŰsvislou pozici a také fázi. Viz strana 45.
Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, když je ke
konektoru PC-IN pŋipojen poěítaě.
Nastavení zvuku
1 Stisknģte tlaěítko MENU.
2 Vyberte možnosti NastaveníĺZvuk. Zobrazí
seŰnásledující obrazovka:
3 Vyberte nastavení zvuku, které chcete zmģnit:
Ɣ Nastavení zvuku
Mśžete upravit pŋednastavené zvukové charakteristiky
konkrétního vysílání:
Vypnuto, õeě, Klasická hudba, Pop, Vlastní hudební
zvuk aŰVlastní filmový zvuk.
Ɣ ZvýraznĤní zvuku
Zvýraznģní hloubek aŰvýšek pŋi nízké hlasitosti.
Ɣ Prostorový zvuk
Vytváŋí dojem prostorového ozvuěení.
CZ
21
Základní nastavení
Ɣ Další...
Ɣ Zvuk ve sluchátkách
Ovládání hlasitosti sluchátek.
Ɣ Automatická hlasitost
Snižuje rozdíly hlasitosti (vŰ pŋípadģ pŋíliš hlasitých
reklam).
Ɣ Výstupní signál AV
VŰ pŋípadģ programś se dvģma zvukovými kanály
tato možnost umožĽuje urěit, který zvuk je dostupný
prostŋednictvím konektoru AV: Zvuk 1 (napŋ. hlavní jazyk),
Zvuk 2 (napŋ. cizí jazyk) nebo Zvuk 1+2 (oba zároveĽ).
POZNÁMKA
•
Nabídka možností závisí na pŋijímaném vysílání.
Ɣ Maximální hlasitost
Urěuje maximální nastavitelnou hlasitost.
Ɣ Maximální hlasitost pŌi zapnutí
UmožĽuje nastavit hlasitost televizoru po zapnutí
hlavním vypínaěem.
Ɣ Rovnováha
Nastavuje rovnováhu hlasitosti stereofonního zvuku
zleva aŰzprava.
Ɣ Jasný hlas
Pokud je funkce Jasný hlas aktivována aŰve vysílání je
zjištģna lidská ŋeě, tato funkce automaticky upraví zvuk
tak, aby byl optimálnģ srozumitelný.
Ɣ Digitální výstup
UmožĽuje vybrat mezi zvukovým výstupem PCM
aŰDolby Digital.
Nastavení kanálĤ
VŰ této možnosti naleznete veškerá nastavení pro
vyhledávání televizních aŰrádiových kanálś aŰtaké funkce
pro vytváŋení aŰúpravy rśzných seznamś kanálś.
1 Stisknģte tlaěítko MENU.
2 Vyberte možnosti NastaveníĺStanice. Zobrazí se
následující obrazovka:
3
CZ
Vyberte nastavení kanálu, které chcete zmģnit:
22
Ɣ Automatické vyhledávání televizních
aŮrádiových kanálś
VŰtéto možnosti lze pomocí prśvodce vyhledáváním
vyhledávat aŰaktualizovat nové kanály.
Zobrazí se aktuální nastavení vyhledávání.
Chcete-liŰtato nastavení vyhledávání zmģnit:
Vyberte možnost ZmĤnit nastavení vyhledávání,
stisknģte tlaěítko OK aŰ prśvodce se vás dotáže na
požadovaná nastavení vyhledávání.
Pokud sŰdanými nastaveními souhlasíte, vyberte možnost
Spustit vyhledávání/aktualizaci aŰstisknutím tlaěítka
OK spusőte vyhledávání.
POZNÁMKA
•
Chcete-li smazat všechny stávající kanály, je tŋeba
zopakovat poěáteění instalaci (viz strana 9) aŰautomaticky
vyhledat nové kanály.
Ɣ RuĜní vyhledávání televizních kanálś
Chcete-li zmģnit parametry stávajícího kanálu, nejprve
vyberte požadovaný kanál.
1 Vyberte možnost RuĜní vyhledávání televizních
kanálś aŰ stisknģte tlaěítko OK. Zobrazí se
následující obrazovka:
2 Vyberte položku nabídky Zdroj signálu aŰ zvolte,
veŰkteré oblasti chcete hledat kanály.
VŰzávislosti na vybraném zdroji mohou být dostupné
rśzné možnosti nastavení.
3 Vyberte možnost Vyhledat, abyste zahájili
vyhledávání dalšího kanálu.
4 Výbģrem možnosti Uložit kanál uložíte.
POZNÁMKA
•
ZŰ vybraného zdroje signálu mśžete ukládat pouze
tyŰkanály, které ještģ nejsou pŋítomny vŰseznamu kanálś.
Stavový panel pro ruĜní vyhledávání
Pŋi ruěním vyhledávání se zobrazují stavové panely
znázorĽující kvalitu pŋíjmu jednotlivých kanálś.
Ukazatele všech panelś by se mģly nejlépe nacházet
vŰzelené oblasti.
C/N: (Poskytovatel/Šum) Panel znázorĽuje pomģr
signálu aŰšumu. Hodnota uvádģná vŰdecibelech by
mģla být vyšší.
Úroveľ: Na panelu je znázornģna úroveĽ pŋíjmu
kanálu. Hodnota uvádģná vŰdB§V by mģla být vyšší.
BER: (Chybovost pŋenosu) Panel znázorĽuje
chybovost pŋenosu vysílání kanálu. Hodnota na
panelu BER by mģla být co nejnižší.
Základní nastavení
VysvĤtlení nĤkterých nastavení vyhledávání
Zdroj signálu: UmožĽuje výbģr rozsahu, ve kterém
chcete vyhledávat kanál.
Televizní norma: Informace oŰ tom, kterou normu
vybrat pro konkrétní kanály nebo zaŋízení AV,
vámŰvŰpŋípadģ potŋeby poskytne prodejce.
Barevná norma: Informace oŰ tom, kterou normu
vybrat pro konkrétní kanály nebo zaŋízení AV, vám
vŰpŋípadģ potŋeby poskytne prodejce.
Kanál: Pŋímé zadání kanálu.
Frekvence: DVB-T/C: Pŋímé zadání frekvence kanálu.
Rozsah pro zadávání: 044,75ŰMHz – 859,25ŰMHz.
DVB-S: Pŋímé zadání frekvence LNC.
Název: Zde se zobrazuje název nalezeného kanálu.
Název kanálu mśžete zmģnit.
Symbolová rychlost: Mśžete zadat symbolovou
rychlost.
DVB-S: Rozsah: 1000-45000.
Ɣ RuĜní vyhledávání rádiových kanálś
Ruění vyhledávání rádiových kanálś je podobné jako
vyhledávání televizních kanálś. Pŋeětģte si informace
vŰěásti RuĜní vyhledávání televizních kanálś.
Ɣ Seznamy televizních kanálś
VŰ této nabídce mśžete upravovat rśzné seznamy
(mazatŰ ěi pŋesouvat bloky). Také mśžete vytváŋet
aŰupravovat nové osobní seznamy.
Ɣ Kompletní seznam kanálś
UmožĽuje mazat aŰpŋesouvat bloky kanálś.
- Smazat blok
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte zaěátek
bloku. Stiskem tlaěítka OK oznaěte výbģr.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte konec
bloku. Stiskem tlaěítka OK oznaěte výbģr.
3 Vyberte možnost Smazat aŰ stiskem tlaěítka
OK smažte blok. (Výbģrem možnosti Zrušit
proces zrušíte mazání.)
- PŌesunout blok
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte zaěátek
bloku. Stiskem tlaěítka OK oznaěte výbģr.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte konec
bloku. Stiskem tlaěítka OK oznaěte výbģr.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte pozici pro
vložení. Stiskem tlaěítka OK potvrĞte pozici
pro vložení.
4 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
PŌesunout aŰ stiskem tlaěítka OK pŋesuĽte
blok. (Výbģrem možnosti Zrušit proces
zrušíte pŋesun.)
- Obnovit kanály
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte zaěátek
bloku. Stiskem tlaěítka OK oznaěte výbģr.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte konec
bloku. Stiskem tlaěítka OK oznaěte výbģr.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Obnovit kanály aŰ stiskem tlaěítka OK
obnovte blok. (Výbģrem možnosti Zrušit
proces zrušíte obnovení.)
Ɣ DVB-T
Zobrazí úplný seznam dostupných kanálś aŰsouvisející
možnosti:
- PŌidat/odebrat kanály
- PŌesunout kanály
- Smazat seznam
- PŌejmenovat seznam
Ɣ Nový osobní seznam
Pomocí této funkce lze vytváŋet osobní seznamy
podle svých potŋeb. Mśžete vytvoŋit až šest
osobních seznamś.
- PŌidání kanálś na osobní seznam
1 Vyberte možnost Nový osobní seznam
aŰstisknģte tlaěítko OK. Vytvoŋí se nový osobní
seznam (ěíslo X).
• Èíslo X se odvíjí od poětu již vytvoŋených
seznamś.
2 Stiskem tlaěítekŻ/Ź vyberte možnost
Osobní seznam X aŰ stiskem tlaěítka OK
seznam otevŋete (seznam zatím neobsahuje
žádný kanál).
3 Stiskem tlaěítka ź otevŋete seznam funkcí.
4 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte vŰ seznamu
funkcí možnost PŌidat/smazat kanály
aŰstiskem tlaěítka OK ji aktivujte.
5 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte kanály,
které chcete pŋidat do seznamu oblíbených,
aŰstisknģte tlaěítko OK.
Nové kanály se pŋidají na konec seznamu
oblíbených kanálś.
6 Stiskem tlaěítka END zavŋete seznam kanálś.
- Smazání kanálś zŮosobního seznamu
1 Stiskem tlaěítekŻ/Ź vyberte možnost
Osobní seznam X aŰ stiskem tlaěítka OK
pŋíslušný seznam otevŋete.
2 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte vŰ seznamu
funkcí možnost PŌidat/smazat kanály
aŰstiskem tlaěítka OK funkci aktivujte.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte kanál,
který chcete smazat, aŰstiskem tlaěítka OK jej
smažte.
4 Stiskem tlaěítka END zavŋete seznam kanálś.
- PŌesun/zmĤna poŌadí kanálś vŮ osobním
seznamu
1 Stiskem tlaěítekŻ/Ź vyberte možnost
Osobní seznam X aŰ stiskem tlaěítka OK
pŋíslušný seznam otevŋete.
2 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte vŰ seznamu
funkcí možnost PŌesunout kanály aŰstiskem
tlaěítka OK funkci aktivujte.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte kanál,
který chcete pŋesunout, aŰstiskem tlaěítka OK
jej oznaěte.
4 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte pozici pro
vložení aŰstiskem tlaěítka OK kanál pŋesuĽte.
5 Stiskem tlaěítka END zavŋete seznam kanálś.
CZ
23
Základní nastavení
- PŌejmenování osobního seznamu
1 Stiskem tlaěítekŻ/Ź vyberte osobní seznam,
který chcete pŋejmenovat, aŰ stiskem tlaěítka
OK jej otevŋete.
2 Stiskem tlaěítekŻ/Ź vyberte vŰ seznamu
funkcí možnost PŌejmenovat seznam
aŰstiskem tlaěítka OK funkci aktivujte.
3 Zadejte nový název pomocí klávesnice na
obrazovce nebo dálkového ovladaěe (stejným
zpśsobem jako na mobilním telefonu).
4 Stiskem tlaěítka OK potvrĞte nový název.
- Smazání osobního seznamu
1 Stiskem tlaěítekŻ/Ź vyberte osobní seznam,
který chcete smazat, aŰ stiskem tlaěítka OK
jejŰotevŋete.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Smazat seznam aŰ stiskem tlaěítka OK
výbģrŰpotvrĞte.
Odstranģní seznamu je nevratné.
Ɣ Seznamy rádiových kanálś
Postup práce se seznamy rádiových kanálś je
stejnýŰjako se seznamy televizních kanálś. Pŋeětģte
si informace vŰěásti Seznamy televizních kanálś.
Ɣ Automatická aktualizace seznamu kanálś
Pokud vyberete možnost Povolit, seznam kanálś se
automaticky aktualizuje.
Nastavení ovládání
1 Stisknģte tlaěítko MENU.
2 Vyberte možnosti NastaveníĺObsluha.
ZobrazíŰse následující obrazovka:
3 Vyberte nastavení ovládání, které chcete zmģnit:
Ɣ Jazyk
UmožĽuje vybrat jazyk všech nabídek vŰtelevizoru.
TakéŰzde mśžete nastavit jazyk titulkś DVB aŰjazyk filmś.
Ɣ Nabídka
UmožĽuje zmģnit jazyk nabídek.
Ɣ Titulky (DVB)
Pokud se kanál DVB vysílá spoleěnģ sŰtitulky, zde
mśžete vybrat požadovaný jazyk titulkś. Pokud jsou
titulky uŰkanálu dostupné, zobrazí se automaticky.
Pro pŋípad, že titulky ve zvoleném jazyce nejsou
uŰkanálu dostupné, mśžete také zvolit alternativní
jazyk.
Ɣ Zvuk (DVB)
Zvolte požadovaný jazyk filmś. Pokud jsou titulky
uŰkanálu dostupné, zobrazí se automaticky.
Pro pŋípad, že titulky ve zvoleném jazyce nejsou
uŰkanálu dostupné, mśžete také zvolit alternativní
jazyk.
CZ
24
Ɣ RodiĜovský zámek
Tato funkce umožĽuje zablokovat nģkteré poŋady
aŰnastavení pomocí hesla.
Jakmile funkci otevŋete poprvé, zadejte ětyŋmístný
pŋístupový kód (PIN).
2 Vyberte možnost Potvrdit aŰ stiskem tlaěítka
OKŰfunkci aktivujte.
3 Nový kód PIN je tŋeba znovu zadat aŰpotvrdit.
Otevŋe se nabídka RodiĜovský zámek:
1
Ɣ Zamknout všechny kanály
Televizor se okamžitģ zamkne. Všechny kanály lze
sledovat pouze po zadání pŋístupového kódu. Zámek
lze aktivovat okamžitĤ nebo pro urěitou denní dobu
(možnost DennĤ dobu).
Zámek zśstane aktivní, dokud jej nedeaktivujete.
Ɣ Zamknout jednotlivé kanály
VŰ seznamu kanálś mśžete zamknout/odemknout
jednotlivé nebo všechny kanály.
Zámek zśstane aktivní, dokud jej nedeaktivujete.
Ɣ Zámek podle vĤku
Nģkteré vysílací kanály poskytují informace týkající
se vģkové hranice uživatelś. Zaměené kanály, které
nesplĽují zde nastavenou vģkovou hranici, lze
sledovat pouze po zadání pŋístupového kódu.
Ɣ ZmĤnit pŌístupový kód
Pŋístupový kód mśžete kdykoli zmģnit. Zadejte nový
pŋístupový kód namísto starého.
Ɣ Deaktivovat
Všechny nastavené rodiěovské zámky se zruší. Aktuální
pŋístupový kód se smaže. Pokud funkci rodiěovského
zámku znovu aktivujete, všechny pŋedchozí rodiěovské
zámky se znovu automaticky nastaví.
Ɣ Resetovat
Všechny aktuálnģ nastavené rodiěovské zámky se
definitivnģ zruší. Pŋístupový kód se smaže.
Ɣ Energetická úspornost
Vyberte jeden zŰ režimś energetické úspornosti
televizoru: Režim Doma ĺ Režim Obchod. Viz
stranyŰ9 aŰ21.
Ɣ Software
Tato volba umožĽuje mít vždy nejnovģjší verzi softwaru
televizoru. Nový software mśžete stahovat zŰ rśzných
zdrojś:
Základní nastavení
Ɣ Aktualizace softwaru
Ɣ PŌes USB
Aktuální verzi softwaru mśžete stáhnout zŰwebových
stránek spoleěnosti SHARP aŰnainstalovat ji vŰtelevizoru
prostŋednictvím pamģőového zaŋízení USB.
Ɣ PŌes internet
Zobrazí se prśvodce aktualizací softwaru.
Další informace naleznete na stranģ 27.
Ɣ PŌes antenu
Zobrazí se prśvodce aktualizací softwaru.
POZNÁMKA
• Podporována jsou pouze pamģőová zaŋízení USBŰse
souborovým systémem FAT32.
• Pamģőové zaŋízení USB smí obsahovat pouze jeden oddíl.
• Jste-li na pochybách, pamģőové zaŋízení je tŋeba
naformátovat se souborovým systémem FAT 32Űbez
rozšíŋených atributś.
• KŰ aktualizaci softwaru prostŋednictvím internetu jeŰ tŋeba
širokopásmové pŋipojení aŰnastavení sítģ.
Ɣ Další...
Ɣ Nabídky na obrazovce
UmožĽuje rśzná nastavení nabídek na obrazovce.
Ɣ Doba zobrazení
UmožĽuje nastavit dobu zobrazení nabídky.
Ɣ Zobrazení hlasitosti
UmožĽuje nastavit, zda se má na obrazovce pŋi
zmģnģ hlasitosti zobrazovat ukazatel zmģny hlasitosti.
Ɣ Automatické informace
Zde mśžete aktivovat ěi deaktivovat další nápovģdu
na obrazovce pŋi procházení nabídek.
Ɣ Trvalé zobrazení hodin
Na obrazovce lze trvale zobrazit údaje oŰěasu. Tento
údaj se zobrazuje neustále, dokud neaktivujete jiné
zobrazení.
Ɣ Automatická informace oŮHDMI-CEC
Pokud tuto možnost aktivujete aŰ zaěnete používat
port HDMI, ke kterému je pŋipojeno zaŋízení
vŰsouladu sŰnormou HDMI-CEC, zobrazí se zpráva
oŰpŋizpśsobení funkcí dálkového ovladaěe.
Ɣ Èas aŮdatum
UmožĽuje ruění zadání ěasu aŰdata.
Ɣ Èas
Zadejte ěas pomocí ěíselných tlaěítek na dálkovém
ovladaěi.
Ɣ Odchylka od svĤtového Ĝasu
Jako svģtový ěas se oznaěuje ěas na greenwichském
nultém poledníku. Èasový posun oproti tomuto ěasu
je tŋeba zadávat vŰ hodinách (pomocí tlaěítek Ż/Ź
vŰtelevizoru aŰtlaěítka OK na dálkovém ovladaěi).
Ɣ Datum
Zadejte datum pomocí ěíselných tlaěítek na dálkovém
ovladaěi.
Ɣ Letní/zimní Ĝas
Chcete-li automaticky aktivovat letní ěas, nastavte
možnost Ano.
Ɣ ZaĜátek letního Ĝasu
Zadejte datum, kdy se má aktivovat letní ěas, pokud
se liší odŰautomaticky vypoěítaného data.
Ɣ Konec letního Ĝasu
Zadejte datum konce letního ěasu, pokud se liší
odŰautomaticky vypoěítaného data.
Ɣ Nastavení DVB
Zde mśžete mģnit obecné pŋedvolby kanálś DVB.
Ɣ Režim titulkś
Mśžete nastavit, zda se mají titulky vždy zobrazovat
ihned, jakmile je kanál nabídne. Také mśžete vybrat
speciální titulky pro neslyšící.
POZNÁMKA
• Nģkteré kanály titulky nenabízí. Mnohé kanály vysílají
titulky pouze prostŋednictvím teletextu.
Ɣ Znaková sada DVB
Vyberte znakovou sadu DVB, aby se název vysílání
oblíbeného kanálu nebo texty modulu CI zobrazovaly
správnģ.
Ɣ Zvukový komentáŌ
UmožĽuje aktivovat speciální zvuk pro neslyšící.
Ɣ EPG
EPG je elektronický pŋehled programś zobrazený na
obrazovce. Ve funkci EPG si mśžete prohlížet program
digitálních kanálś, sledovat podrobné informace
oŰ vysíláních, pŋepínat mezi aktuálními vysíláními
aŰ nastavovat ěasovaě nahrávání programś vysílaných
vŰbudoucnu.
Také mśžete naprogramovat nahrávání.
Ɣ VýbĤr kanálu
Zde mśžete urěit, pro který zŰkanálś ve funkci EPG se
mají zobrazovat informace.
Ɣ Získávání dat
Zde mśžete zapnout nebo vypnout získávání dat
funkcí EPG.
Pokud získávání dat zapnete, televizor se pokusí
aktualizovat data pŋes noc nebo vŰ pŋípadģ potŋeby
dvģ minuty po pŋepnutí do pohotovostního režimu.
Televizor pŋi tom musí zśstat vŰpohotovostním režimu
aŰnesmíte jej vypnout pomocí vypínaěe.
Bģhem získávání dat vŰpohotovostním režimu se na
televizoru rozsvítí žlutá kontrolka.
Data se také aktualizují pŋi sledování kanálu ve
funkciŰEPG.
Ɣ Zapnutí televizoru pŌi nahrávání do pamĤti
Pokud vyberete možnost Ano, vypnutý televizor
se na zaěátku programu nahrávaného do pamģti
automaticky pŋepne do pohotovostního režimu.
Pŋi zapnutí se na obrazovce zobrazí zpráva. Pokud
ji bģhem 5 minut nepotvrdíte stiskem tlaěítka
OK, televizor se zŰ bezpeěnostních dśvodś znovu
automaticky vypne.
Ɣ USB REC
Funkci USB REC mśžete pŋizpśsobit svým požadavkśm.
Ɣ Oznámit skryté Ĝásti
Pokud byla položka vŰ archivované nahrávce
skryta (vizŰ strana 52) aŰ vyberete možnost Ano, pŋi
pŋeskakování skryté oblasti se na obrazovce zobrazí
informaění zpráva.
CZ
25
Základní nastavení
Ɣ Èasový úsek posunu
UmožĽuje nastavit ěasový úsek posunu dopŋedu
nebo zpģt (vŰminutách) vŰnahrávce.
Ɣ Inteligentní posun
UmožĽuje aktivovat nebo deaktivovat funkci
Inteligentní posun (viz strana 52).
Ɣ Titulky nahrávky
UmožĽuje vybrat, zda se mají uŰkanálś DVB nahrávat
titulky.
Další informace naleznete na stranģ 50.
Ɣ Standardní teletext
Tento televizor podporuje dva operaění systémy: TOP
aŰ FLOF. Mśžete uložit až 2Ű 000 stránek pro potŋeby
rychlého pŋístupu.
Ɣ Speciální stránky
Náhled stránek: UmožĽuje zadat první stránku
teletextu sŰ náhledem programu, pokud se liší od
nastavení výrobce.
Stránky sŮ titulky: Zadání stránek teletextu sŰ titulky
jednotlivých kanálś, pokud se liší od nastavení výrobce.
Ɣ Znaková sada
Znakovou sadu teletextu lze pŋepnout na jiné jazyky:
ruština, ŋeětina, polština aŰtureětina.
Ɣ HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
Nģkteŋí poskytovatelé vysílání umožĽují získat pŋístup
kŰ novým službám poskytovatelś zábavy, jakými jsou
napŋ. poskytovatelé vysílání ěi online poskytovatelé
(věetnģ služeb catch-up TV aŰ video on demand
(VoD), interaktivních reklam, personalizace, voleb,
herŰaŰsociálních sítí).
Tato funkce vyžaduje pŋipojení kŰinternetu prostŋednictvím
rozhraní ETHERNET nebo adaptéru Wi-Fi AN-WUD630.
Další informace naleznete vŰ ěásti Multimédia/SíŒ na
stranģ 47.
Ɣ Režim HbbTV
UmožĽuje povolit nebo zakázat tuto funkci.
Pokud je tato položka povolena aŰvybraný
programŰnabízí službu HbbTV, tato služba se
zobrazí na obrazovce. Funkci aktivujete stisknutím
pŋíslušnéŰklávesy.
Poté se zobrazí seznam obrazś dostupných služeb.
Postupujte podle pokynś poskytovatele vysílání.
Ɣ Chování kanálś HbbTV pŌi spuštĤní
Pokud je aktivován režim HbbTV, mśžete urěit, zda
se má dostupná aplikace HbbTV naěíst po pŋepnutí
kanálu automaticky(3) nebo zda ji chcete naěíst
ruĜnĤ(?). Po naětení aplikace HbbTV se na obrazovce
vŰzávislosti na konkrétním kanálu zobrazí možnosti.
Lze vybrat možnosti Spustit vše automaticky nebo
Spustit vše ruĜnĤ.
Ɣ Funkce tlaĜítka m
UmožĽuje pŋepínat mezi standardním teletextem
aŰrežimem HbbTV.
Další informace naleznete na stranģ 20.
Ɣ Nejprve standardní teletext
Pokud vyberete tuto možnost aŰje povolena funkce
HbbTV, zobrazí se standardní teletext.
Ɣ Nejprve HbbTV
Pokud vyberete tuto možnost aŰje povolena funkce
HbbTV, zobrazí se teletext HbbTV.
Teletext HbbTV se vysílá spoleěnģ sŰ vybraným
kanálem.
Zpśsob ovládání teletextu HbbTV aŰ pŋiŋazení
barevných tlaěítek se uŰ jednotlivých poskytovatelś
mśže lišit.
CZ
26
Základní nastavení
Zobrazí se následující obrazovka:
Ɣ Nahrávání
Pokud nahráváte pomocí ěasovaěe bez automatického
ovládání ěasu (DVB), mśžete nastavit ěas pŋed
nahráváním aŰěas po nahrávání.
Tím mśžete pŋedejít situacím, kdy se ěást vysílání nenahraje,
protože program zaěne dŋíve nebo skoněí pozdģji.
Ɣ Pevné disky
Ɣ Formátovat externí disk
UmožĽuje naformátovat pevný disk, abyste vyŋešili
nģkteré problémy nebo smazali veškerá uložená data.
Výbģrem této možnosti zahájíte formátování.
Pokud pevný disk naformátujete, všechna na nĤm
uložená data se smažou.
Ɣ DivX® VOD
Ɣ Registrovat DivX® VOD
Chcete-li aktivovat tuto volbu, je nutné zaregistrovat
kód na adrese www.divx.com/vod, stáhnout
registraění soubor VOD aŰnahrát jej do televizoru.
Ɣ Deregistrovat DivX® VOD
Zobrazí deaktivaění kód potŋebný kŰ odhlášení
televizoru na adrese www.divx.com/vod.
Aktualizace softwaru
prostĜednictvím USB
Software vŰtelevizoru SHARP mśžete aktualizovat.
1 Pŋidejte binární soubor ke koŋenu pamģti USB.
2 Vložte pamģő do konektoru USB na televizoru.
3 Stisknģte tlaěítko @.
4 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Nastavení
aŰstisknģte tlaěítko OK.
5 Vyberte možnosti Ovládání ĺ Software ĺ
Aktualizace softwaru ĺ ProstŌednictvím USB.
Zobrazí se verze aktuálnģ nainstalovaného softwaru.
6 Pokraěujte stiskem tlaěítka V. Televizor
vyhledáŰsoubor nového softwaru na pamģőovém
zaŋízení USB.
Pokud bude nalezena nová verze softwaru, zobrazí
se zpráva:
Nový software Vx.xx
7 Stiskem tlaěítka V zahájíte nahrávání nového
softwaru. Nebo stiskem tlaěítka END ukoněíte
prśvodce (software se neaktualizuje).
• Zobrazí se prśbģh aktualizace vŰprocentech.
8 Chcete-li televizor znovu zaěít používat, vypnģte
jej aŰznovu zapnģte pomocí vypínaěe.
Aktualizace softwaru
prostĜednictvím internetu
Je-li kŰ dispozici pŋipojení kŰ internetu, nový software
mśžete stáhnout pŋímo do televizoru aŰnainstalovat.
1 Stisknģte tlaěítko @.
2 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Nastavení
aŰstisknģte tlaěítko OK.
3 Vyberte možnosti Ovládání → Software →
Aktualizace softwaru → ProstŌednictvím
internetu.
Zobrazí se zpráva oŰochranģ údajś.
4 Pokud se sdģlením zprávy oŰ ochranģ údajś
nesouhlasíte, stiskem tlaěítka G proces
ukoněete. Pokud souhlasíte, pokraěujte stiskem
tlaěítka V.
Zobrazí se verze aktuálnģ nainstalovaného softwaru.
5 Stisknete-li tlaěítko V, televizor se pŋipojí
kŰ internetu aŰ vyhledá nový software na
aktualizaěním serveru.
Pokud bude dostupná nová verze softwaru, zobrazí
se zpráva.
6 Stiskem tlaěítka V zahájíte nahrávání nového
softwaru.
Chcete-li prśvodce ukoněit, stisknģte tlaěítko END.
7 Chcete-li televizor znovu zaěít používat, vypnģte
jej aŰznovu zapnģte pomocí vypínaěe.
POZNÁMKY
•
•
Bģhem aktualizace softwaru nevypínejte televizor pomocí
vypínaěe.
Celý proces aktualizace mśže trvat až 50 minut.
CZ
27
Základní nastavení
Nastavení multimédií / sítČ
Nastavení pĜipojení
1 Stisknģte tlaěítko MENU.
2 Vyberte možnosti NastaveníĺMultimédia/SíŒ.
Zobrazí se následující obrazovka:
1 Stisknģte tlaěítko MENU.
2 Vyberte možnosti NastaveníĺPŌipojky. Zobrazí
se následující obrazovka:
3 Vyberte možnost, kterou chcete zmģnit:
Ɣ Nastavení sítĤ
Pomocí této možnosti lze nastavit síőové adaptéry
aŰrśzné typy médií.
Ɣ SítĤ
Otevŋe se prśvodce nastavením sítģ, který vás provede
všemi potŋebnými nastaveními pŋipojení kŰsíti.
3 Vyberte pŋipojení, které chcete zmģnit:
Ɣ Anténa DVB
UmožĽuje nastavit anténu DVB-T aŰ otevŋít prśvodce
nastavením antény pro anténu DVB-S.
Ɣ Anténa DVB-S
Prśvodce nastavením antény vás provede všemi
nastaveními pro anténu DVB-S. Nastavení, která
jsou dostupná vŰprśvodci nastavením antény DVB-S,
jsou popsána vŰpostupu poěáteění instalace (viz
strana 10).
Ɣ Anténa DVB-T
UmožĽuje nastavit, zda anténa DVB-T vyžaduje
napájení.
Antény sŰintegrovaným zesilovaěem vyžadují napájení.
VŰ pŋípadģ použití takové antény vyberte možnost
5VŮnapájení aŰpotvrĞte volbu stiskem tlaěítka OK.
VŰopaěném pŋípadģ vyberte možnost Bez napájení
aŰtaké ji potvrĞte stiskem tlaěítka OK.
Ɣ Nastavení pŌipojení AV
VŰtéto nabídce mśžete nastavit parametry konektorś AV
aŰAVS.
Ɣ ZaŌízení pŌipojené ke konektoru AV
Zde mśžete nastavit, zda je ke konektoru AV pŋipojeno
zaŋízení aŰjaké zaŋízení je pŋipojeno.
Další informace naleznete na stranģ 47.
Ɣ Resetovat na nastavení výrobce
Všechna nastavení sítģ se resetují na nastavení výrobce.
Ɣ Název hostitele
UmožĽuje pŋidģlit televizoru název, pomocí kterého jej
identifikujete vŰsíti.
Ɣ Server proxy
Zde nastavíte použití serveru proxy. Zobrazí se
prśvodce nastavením serveru proxy.
Další informace naleznete na stranģ 47.
Ɣ Nastavení multimédií
Zde naleznete nģkterá zŰnastavení zvuku.
Ɣ Automatický návrat do hudebního pŌehrávaĜe
Pokud bģhem pŋehrávání otevŋete jiné dialogové
okno (napŋ. výbģr hudby) aŰ po nastavenou dobu
nestisknete žádné tlaěítko, hudební pŋehrávaě se
znovu zobrazí. Mśžete nastavit kdy aŰ po jaké dobģ
se má hudební pŋehrávaě znovu zobrazit (dostupné
možnosti: nikdy, po 1Űmin, po 5Űmin).
Dostupné možnosti: Žádné zaŋízení, DVD pŋehrávaě,
DVD rekordér, Videorekordér, Satelitní pŋijímaě,
Set-top box aŰJiné zaŋízení.
CZ
28
Základní nastavení
Ɣ Norma AV
UmožĽuje nastavit normu AV zaŋízení pŋipojeného
keŰkonektoru AV nebo AVS.
Obvykle staěí ponechat nastavení Automatická.
Pokud televizor automaticky nezjistí normu pŋipojeného
zaŋízení, mśžete vybrat správnou normu.
POZNÁMKA
•
VŰ pŋípadģ potŋeby se obraőte na prodejce nebo si
prostudujte návod kŰpoužití pŋipojeného zaŋízení.
Ɣ Typ signálu
UmožĽuje nastavit typ signálu zaŋízení pŋipojeného ke
konektoru AV nebo AVS.
Ɣ Povolit pŌepínací napĤtí
Pokud je tato funkce aktivována, video aŰ zvuk
zŰexterního zaŋízení pŋipojeného ke konektoru AV (nikoliv
ke konektoru AVS) se po zahájení pŋehrávání zaěnou
automaticky pŋehrávat vŰtelevizoru, aŰto za pŋedpokladu,
že externí zaŋízení dodává pŋepínací napģtí.
Ɣ HDMI CEC
Zde mśžete provádģt další nastavení, která usnadní
pŋipojování externích zaŋízení kŰtelevizoru.
Ɣ Vzdálené zapnutí televizoru prostŌednictvím
rozhraní HDMI CEC
Zde mśžete vybrat, zda se má televizor automaticky
zapnout zŰ pohotovostního režimu, pokud zaŋízení
sŰ podporou protokolu HDMI CEC pŋipojená ke
vstupu HDMI zahájí pŋehrávání médií nebo zobrazí
nabídku na obrazovce.
Ɣ Funkce protokolu HDMI CEC
Zde mśžete povolit nebo zakázat automatickou
komunikaci mezi televizorem aŰpŋipojenými externími
zaŋízeními.
Seznam kanálĤ
VýbČr kanálu,
který chcete sledovat
1 Stisknutím
tlaěítka
OK
zobrazte
seznam
naladģnýchŰkanálś.
2 Pomocí tlaěítek Ż/Ź vyberte kanál, který chcete
sledovat, aŰstisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka Ÿ mśžete zobrazit kompletní seznam
kanálś nebo osobní seznam kanálś.
Zobrazení informací o kanálu
(pouze DVB-T/DVB-C)
Stisknutím tlaěítka p na dálkovém ovladaěi lze zobrazit
informace oŰkanálu, který právģ sledujete.
VŰlevém dolním rohu se zobrazuje ěíslo aŰnázev kanálu,
doba vysílání (je-li dostupná) aŰ název aktuálního
programu. Na panelu (je-li dostupný) je znázornģn
prśbģh vysílání aktuálního programu.
VŰ pravém dolním rohu se zobrazují další informace
oŰprogramu (kanály DVB).
CZ
29
Základní nastavení
VysvČtlení symbolĤ
v informacích o kanálu
Obecné
General
symbols: symboly:
Je k dispozici výběr jazyka/zvuku.
Jsou k dispozici titulky.
Výběr kanálu u poskytovatelů více kanálů
Program 3D
Program HDTV
Vysílaný
zvukový
signál:
Vysílaný
zvukový
signál:
0RQR
Analogové monofonní zvukové vysílání
Analogové dvoukanálové zvukové vysílání
(zvuk 1 / zvuk 2)
Digitální dvoukanálové zvukové vysílání
(zvuk 1 / zvuk 2)
Analogové stereofonní zvukové vysílání
Stereofonní zvukové vysílání (HEAAC)
Digitální stereofonní zvukové vysílání (PCM)
Zvukové vysílání Dolby Digital (DD)
Zvukové vysílání Dolby Digital (DD+)
GWV
03(*
3/,,
Zvukové vysílání Dolby Digital ve formátu
AAC+ (HEAAC)
Zvukové vysílání ve formátu DTS
Zvukové vysílání ve formátu MPEG
Zvukové vysílání Dolby Pro Logic II
Zobrazení referenčního režimu virtuálního
reproduktoru Dolby
Zobrazení širokého režimu virtuálního
reproduktoru Dolby
Vysílanézvukové
zvukové
kanály:
Vysílané
kanály:
DD / DTS 1.0 / monofonní
DD / DTS / MPEG 2.0
DD / DTS 3.0
DD / DTS 4.0
DD / DTS 5.0
DD / DTS 2.1
DD / DTS 3.1
DD / DTS 4.1
DD / DTS 5.1
CZ
30
UžiteĜné funkce pro prohlížení
VýbČr formátu obrazu
Nastavení pĜi použití externích
zaĜízení
VýbĤr formátu obrazu ruĜnĤ
Zdrojový seznam
Máte možnost zvolit formát obrazu. Velikost obrazu, kterou
lze vybrat, se mśže mģnit podle typu pŋijímaného signálu.
1 Stiskem tlaěítka f na dálkovém ovladaěi mśžete
pŋepínat mezi rśznými druhy obrazu.
Výbģr zdrojového vstupu externího zaŋízení.
• Není-li vidģt obraz (barva), zkuste zvolit jiný typ signálu.
• Chcete-li získat informace ohlednģ typu signálu,
nahlédnģte do návodu kŰobsluze externího zaŋízení.
Velikosti signálu SD (Standard Definition)
16:9: Správné proporce
formátuŰ16:9.
zobrazení
vysílání
ve
PĜipojení zaĜízení typu USB
4:3: Správné proporce zobrazení vysílání ve formátuŰ4:3.
Panorama 1: Správné proporce zobrazení vysílání ve
formátu 4:3 na obrazovce ve formátu 16:9.
Logo kanálu aŰtitulky budou iŰnadále vidģt.
Pŋipojte kŰtelevizoru zaŋízení USB nebo pevný disk podle
níže uvedeného návodu.
Panorama 2: Vysílání ve formátu 4:3 na obrazovce ve
formátu 16:9 vyplní celou obrazovou
plochu (výchozí nastavení výrobce). Logo
kanálu aŰtitulky budou iŰnadále vidģt.
Lupa: Správné proporce zobrazení vysílání. Maximální
pŋiblížení obrazu. Èást obrazu (napŋ. titulky)
nemusí být vidģt.
Velikosti signálu HD (High Definition) HDMI
• Televizor nemusí být vŰ závislosti na zaŋízení USB
schopen rozeznat obsažená data.
Televize 4:3: Správné proporce zobrazení vysílání ve
Televize 16:9: formátu 4:3 nebo 16:9. Tento režim vyberte,
pokud signál není vysílán poěítaěem (bģžný
pŋípad). Malá ěást obrazu nebude vidģt.
Tento režim mśže být potŋeba, aby nebyla
vidģt možná rušení na okrajích obrazu
zpśsobená dodávaným signálem.
• Mśže se stát, že se nezobrazí názvy souborś delší
než 80 znakś (pŋesný poěet se mśže lišit vŰzávislosti
na znakové sadģ).
PoĜítaĜ 4:3: Správné proporce zobrazení vysílání ve
PoĜítaĜ 16:9: formátu 4:3 nebo 16:9 bez ztráty ěásti
obrazu. Tento režim vyberte, pokud je
signál vysílán poěítaěem.
• Zaŋízení USB nebo pamģőovou kartu neodpojujte od
televizoru bģhem pŋenosu souborś, pŋi použití funkce
prezentace, pŋi pŋepínání zŰ jedné obrazovky na jinou
nebo pŋed opuštģním nabídek Video, Hudba nebo Foto.
Lupa 4:3: Správné proporce zobrazení vysílání.
Lupa 16:9: Maximální pŋiblížení obrazu. Èást obrazu
(napŋ. titulky) nemusí být vidģt.
• Neprovádģjte opakované pŋipojování aŰ odpojování
zaŋízení USB k/od televizoru.
• KŰ pojmenovávání souborś
alfanumerické znaky.
používejte
pouze
POZNÁMKA
•
Podle typu pŋijímaného signálu se nģkteré položky nezobrazí.
CZ
31
Možnosti nabídky televizoru
Funkce TV/Seznam
Tato funkce obsahuje nastavení aŰdalší možnosti.
Seznam funkcí lze otevŋít pŋímo vŰrežimu TV nebo
prostŋednictvím seznamu kanálś.
ProstŌednictvím seznamu kanálś:
1 Stisknģte tlaěítko OK na dálkovém ovladaěi.
2 Vyberte kanál aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
3 Stisknģte tlaěítkoŸ. Zobrazí se následující
obrazovka:
4 VŰseznamu Kompletní seznam kanálś nebo
Osobní seznam vyberte kanál, který chcete
nastavit, aŰstisknģte tlaěítko ź.
VŮrežimu TV:
1 Stisknģte tlaěítko MENU na dálkovém ovladaěi.
2 Vyberte možnost TV aŰstisknģte tlaěítko OK.
3 Vyberte kanál, který chcete nastavit, aŰstisknģte
tlaěítko ź. Zobrazí se následující obrazovka:
4 Vyberte nastavení, které chcete zmģnit.
Ɣ Rozbalený seznam kanálś
Otevŋe rozbalený seznam kanálś.
Pomocí tlaěítek na obrazovce ve spodním ŋádku
rozbaleného seznamu kanálś mśžete filtrovat aŰseŋazovat
seznam kanálś sŰvyužitím rśzných kombinací možností.
Ɣ 0..9
UmožĽuje seŋadit kanály podle ěísel.
Ɣ A..Z
UmožĽuje seŋadit kanály podle abecedy.
CZ
32
Ɣ Vyhledat
UmožĽuje vyhledávat konkrétní kanály. Název kanálu
se zadává pomocí klávesnice na obrazovce.
Ɣ Všechny zdroje
Mśžete urěit, zda mají být vŰseznamu uvedeny kanály
ze všech nebo zŰjednotlivých zdrojś/sítí (DVB-C, DVB-S,
DVB-T, analogové vysílání).
Ɣ Všechny kanály
Mśžete urěit, zda mají být vŰseznamu kanálś zŰvybraných
zdrojś uvedeny všechny kanály, pouze kanály HD,
zaměené kanály, kódované kanály, dekódované kanály,
kanály chránģné modulem CI+, novģ nalezené kanály
nebo kanály, které nelze nalézt.
Ɣ Jazyk/zvuk
Výbģr jazyka/zvuku.
Dostupné zvukové formáty aŰ jejich oznaěení závisí
naŰvysílaném programu.
Ɣ Titulky
Výbģr titulkś.
Dostupné titulky závisí na vysílaném programu.
Ɣ Kanál/Video
Tato možnost se zobrazí, pokud je pŋipojeno více
zaŋízení pro pŋehrávání videa.
Ɣ Nahrávání
VŰtelevizoru mśžete naprogramovat ěasovaě nahrávání
pomocí funkce USB REC nebo pomocí pŋipojených
rekordérś. Pŋi programování nahrávání se zobrazí
prśvodce nahráváním.
Ɣ RuĜní nahrávání:
UmožĽuje ruěnģ naprogramovat nahrávání.
Ɣ Aktuální program:
UmožĽuje nahrávat aktuálnģ sledovaný program.
Tato položka nabídky se zobrazuje pouze tehdy,
když jsou pro aktuální kanál dostupná data EPG.
Ɣ Následující program:
UmožĽuje nahrávat následující program.
Tato položka nabídky se zobrazuje pouze tehdy,
když jsou pro aktuální kanál dostupná data EPG.
Ɣ Nahrávání pomocí funkce EPG:
UmožĽuje naprogramovat nahrávání programu pomocí
funkce Elektronický programový prśvodce (EPG).
Ɣ OtevŌít archiv funkce USB REC
Otevŋe archiv funkce USB REC. Informace naleznete
vŰěásti USB REC.
Další informace naleznete na stranģ 49.
Možnosti nabídky televizoru
Ɣ Nastavení zvuku
Informace naleznete vŰěásti Nastavení zvuku
naŰstranģ 21.
Ɣ Hlasitost sluchátek
Ovládání hlasitosti sluchátek pro aktuální kanál.
Ɣ Nastavení obrazu
Informace naleznete vŰěásti Nastavení obrazu
naŰstranģ 21.
Ɣ PŌesunout obraz nahoru/dolś
UŰ nģkterých formátś obrazu se text nebo grafika ve
spodní nebo horní ěásti nemusí ěásteěnģ nebo vśbec
zobrazovat. Pomocí této funkce mśžete sŰ využitím
smģrových tlaěítek pŋesunout obraz nahoru nebo dolś,
abyste zobrazili ěásti obrazu, které nejsou vidģt.
Ɣ Oblíbené
Stiskem tlaěítka OK na dálkovém ovladaěi pŋidáte
aktuální kanál mezi oblíbené na obrazovce MENU.
Ɣ UspoŌádání
UmožĽuje seŋadit kanály podle ěísel nebo podle abecedy.
Ɣ Upravit seznam kanálś
VŰtéto nabídce mśžete upravovat rśzné seznamy (mazat
ěi pŋesouvat bloky). Další informace naleznete vŰ ěásti
Seznamy televizních kanálś na stranģ 23.
Podrobné informace
Pokud pŋi sledování televizoru dvakrát stisknete
tlaěítkoŰp, zobrazí se následující obrazovka:
Ɣ Podrobné informace
Zobrazí podrobné informace oŰaktuálním kanálu.
Pokud jsou kŰ vybranému programu dostupné další
informace, naleznete je zde. Další informace oŰpŋíslušném
programu naleznete ve spodním ŋádku.
Ɣ Zobrazit
Sledování vybraného televizního programu nebo
poslech vybraného rádiového programu.
Tato položka nabídky je dostupná pouze tehdy,
když vybraný program vysílá.
Ɣ Nahrát do pamĤti
Nahraje program do pamģti pro pozdģjší sledování/
poslech.
Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, pokud se
vybraný program dosud nezaěal vysílat.
Ɣ Smazat nahrávku
Programy nahrávané do pamģti mśžete smazat.
Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, pokud jsou
vŰpamģti nahrané programy.
Ɣ ÈasovaĜ
Zobrazí pŋehled ěasovaěś (viz strana 50).
Ɣ z
(Nahrávání)
Naplánuje ěas nahrávání vybraného programu.
CZ
33
Možnosti nabídky televizoru
VŰ televizoru mśžete pŋehrávat multimediální obsah
(fotografie, hudební soubory, videa) uložený vŰpamģőovém
zaŋízení USB nebo vŰ domácí síti (zprostŋedkovaný
mediálním serverem). Také umožĽuje pŋístup na internet
aŰpŋehrávání internetových multimédií.
Televizor mśžete pŋipojit kŰ domácí síti prostŋednictvím
kabelového (ethernetového) nebo bezdrátového pŋipojení.
Informace oŰ nastavení sítģ vŰ televizoru naleznete na
stranģ 47.
Tlaþítka
G/J (krátké stisknutí)
Posun zpģt/dopŋedu.
TlaĜítko H
PŌi pŌehrávání videí
zŮaplikace Media Home:
Zastaví pŋehrávání aŰznovu
zobrazí prohlížeě médií.
PŌi televizním vysílání
sŮĜasovým posunem: Ukoněí
vysílání sŰěasovým posunem
aŰzobrazí živé vysílání.
PŌi pŌehrávání archivu:
Zastaví pŋehrávání
aŰznovu zobrazí archiv
naŰjednotceŰUSB.
TlaĜítko I
Zahájí pŋehrávání.
G
Zpģt. Opģtovným
zmģníte rychlost.
J
Rychle dopŋedu. Opģtovným
stisknutím zmģníte rychlost.
TlaĜítko F
Pŋehrávání/pozastavení
pŋehrávání.
TlaĜítko MENU
Zobrazí nabídku umožĽující
nastavení zobrazení videa
bģhem pŋehrávání.
Tlaþítko f
Použije lupu ve filmech
aŰvideích.
Funkce Video
Stiskem tlaěítka MENU na dálkovém ovladaěi aŰvýbģrem
možnosti Video pŋejdete kŰvideo souborśm.
Režim Video
Popis
stisknutím
Pŋehrává filmy a videa.
1 Vyberte nabídku Video aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
2 Stiskem tlaěítek Ż/Ź lze pŋepínat mezi rśznými
zdroji pro pŋehrávání: Archiv funkce USB REC
nebo USB/DLNA.
Archiv funkce USB REC: nahrávky vytvoŋené
pomocí funkce USB REC.
USB/DLNA: soubory vŰpamģőovém zaŋízení USB
nebo vŰdomácí síti.
Stiskem tlaěítka OK vyberte zaŋízení, ze kterého
chcete pŋehrávat soubory.
3 Pomocí tlaěítek Ż/Ź vyberte soubor, který chcete
pŋehrát, aŰspusőte pŋehrávání stiskem tlaěítka OK.
Symboly na obrazovce pro funkci pŌehrávání videa
Symboly
Popis
Opakování (nepŋetržité pŋehrávání) všech
video souborś vŰaktuální složce/adresáŋi.
Opakované
souboru.
pŋehrávání
aktuálního
Zobrazí informace oŰaktuálnģ pŋehrávaném
souboru.
Otevŋe seznam funkcí pro nastavení videa.
Zmģna formátś pŋehrávání videa.
hh:mm
UmožĽuje pŋeskoěit na požadovanou
pozici vŰpŋehrávaném souboru.
Symboly na obrazovce pro funkci pŌehrávání
zŮarchivu funkce USB REC
Symboly
Popis
Aktivuje nebo deaktivuje opakované
pŋehrávání aktuálního souboru.
UmožĽuje ruěnģ nastavit/smazat záložky.
4 Stiskem tlaěítka H zastavíte pŋehrávání.
5 Stisknutím tlaěítka END režim Video ukoněíte.
TlaĜítka pro režim pŌehrávání videa
Pŋejde na následující/pŋedchozí záložku.
Zobrazí informace oŰaktuálnģ pŋehrávaném
souboru.
Otevŋe seznam funkcí pro nastavení videa.
Zobrazí nabídku pro úpravy videa.
USB REC
CZ
34
Možnosti nabídky televizoru
Funkce Zvuk/Rádio
Symboly na obrazovce pro funkci pŌehrávání rádia
Symboly
Hudební soubory uložené vŰ místních serverech nebo
pamģőových zaŋízeních USB aŰrádia DVB nebo internetová
rádia naleznete vŰěásti Zvuk/Rádio. NížeŰnaleznete popis
jednotlivých dostupných dílěích položek.
Popis
Zobrazí informace zŰfunkce EPG oŰaktuálním
programu.
Otevŋe seznam funkcí pro nastavení zvuku.
Vypne obrazovku.
Režim zvuku
Rádio DVB / Rádio online
Televizor dokáže pŋijímat digitální rádiové kanály
prostŋednictvím vysílání DVB.
USB/DLNA
Prostŋednictvím této možnosti lze pŋistupovat kŰhudebním
souborśm vŰ osobních pamģőových médiích (napŋ.
vŰ pamģőových médiích pŋipojených pomocí rozhraní
USB nebo vŰmediálních serverech vŰdomácí síti, kŰníž je
televizor pŋipojen).
1
2
Stiskem tlaěítka MENU na dálkovém ovladaěi
vyberte vŰ nabídce možnost Zvuk/Rádio
aŰstisknģte tlaěítko OK.
Pomocí tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost USB/
DLNA aŰstisknģte tlaěítko OK.
Symboly na obrazovce pro funkci pŌehrávání
zvukových souborś
Symboly
USB REC
Popis
Aktivuje nebo deaktivuje opakované
pŋehrávání aktuálního souboru.
TlaĜítka pro pŌehrávání zvuku
Tlaþítka
Popis
Opakování (nepŋetržité pŋehrávání) všech
zvukových souborś vŰ aktuální složce/
adresáŋi.
Náhodné pŋehrávání zvukových souborś
ve složce.
TlaĜítko H
Zastaví pŋehrávání aŰumožní návrat
na výbģr hudby.
TlaĜítko F
Pŋehrávání/pozastavení pŋehrávání.
Zobrazí
podrobné
oŰpŋehrávaném souboru.
TlaĜítko I
Pŋehrávání/zastavení pŋehrávání.
Otevŋe seznam funkcí pro nastavení zvuku.
TlaĜítko G
(krátké stisknutí)
Rádio DVB:
Výbģr pŋedchozího kanálu.
PamĤŒové zaŌízení USB nebo
domácí síŒ:
Návrat na zaěátek pŋehrávané
skladby, pŋesun na pŋedchozí
skladbu / výbģr pŋedchozí skladby.
Vypne obrazovku.
J (krátké stisknutí)
Výbģr dalšího kanálu/skladby.
G (dlouhé stisknutí)
Pouze pamĤŒové zaŌízení USB
nebo domácí síŒ: Zpģt. Opģtovným
stisknutím zmģníte rychlost.
J (dlouhé stisknutí)
Pouze pamĤŒové zaŌízení USB
nebo domácí síŒ: Dopŋedu.
Opģtovným stisknutím zmģníte
rychlost.
EPG
Pouze rádio DVB:
Zobrazí rádiového
prśvodce DVB.
(krátké stisknutí)
informace
programového
Režim rádia
1
2
Stiskem tlaěítka MENU na dálkovém ovladaěi
vyberte vŰnabídce možnost Zvuk/Rádio aŰstisknģte
tlaěítko OK.
Pomocí tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Rádio
DVB aŰstisknģte tlaěítko OK.
CZ
35
Možnosti nabídky televizoru
Kompatibilita se zaĜízením
typu USB / HOME MEDIA
Funkce Foto
Režim Foto
VŰ televizoru lze zobrazit fotografie ve formátu JPEG
(*.JPE, *.JPG) a PNG.
KŰdispozici je nģkolik zpśsobś zobrazení.
1
2
Vyberte nabídku Foto aŰstisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka ź vyberte možnost USB/DLNA.
Stiskem tlaěítka OK vyberte zaŋízení, ze kterého
chcete pŋehrávat soubory.
Pomocí tlaěítek Ż/Ź vyberte soubory, kteréŰchcete
zobrazit pŋes celou obrazovku, aŰzobrazte je stiskem
tlaěítka OK.
Pro vybranou fotografii se zobrazí seznam funkcí:
3
ZaĜízení USB
2.0/3.0
PamČĢ typu USB, USB þteþka karet,
pevný disk USB (tĜída velkokapacitních
pamČĢových zaĜízení)
Systém
souborĤ
USB Media Player: FAT/ FAT32/ NTFS
Home Media
(DLNA)
DLNA 1.5 DMP
(certifikováno pro pĜehrávaþ
digitálních médií)
Formát
souboru
s fotografiemi
JPEG, PNG
Formát
hudebního
souboru
Mpeg 1 (vrstva 1 a 2), MP3
Frekvence samplování: 8 kHz,
11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22,050 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
HEACC, AAC (MP4), WAV (PCM),
WMA, AC3, EAC3.
Frekvence samplování: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Ɣ Celá obrazovka
Zobrazí fotografii pŋes celou obrazovku.
Ɣ Prezentace
Spustí prezentaci fotografií ve vybraném adresáŋi.
Ɣ UspoŌádání
Seŋadí fotografie podle abecedy, velikosti
souboru nebo data.
Ɣ Nastavení
Zobrazí nastavení zvuku.
Vyberte požadovanou možnost aŰ stisknģte
tlaěítko OK.
4
Zásobník
multimédií
TS (PĜenosový tok), MOV, MP4, MKV,
MPG (programový datový tok MPEG2),
WMV, ASF, AVI, DivX, RM, RMVB,
FLV, VOB
Formát video
souboru
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XVid,
AVC/H.264, VC-1, Divx311
(pouze SD), RealVideo
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
Symboly
Popis
Otoěí fotografii oŰ90º doleva.
Otoěí fotografii oŰ90º doprava.
Spustí prezentaci.
Pozastaví prezentaci.
Podrobné informace oŰzobrazené fotografii.
Zobrazí seznam nastavení, která se týkají
fotografií.
H
Zastaví zobrazení fotografie pŋes celou
obrazovku / prezentaci fotografie aŰznovu
otevŋe výbģr fotografií.
Zobrazí pŋedchozí fotografii.
Zobrazí další fotografii.
CZ
36
•
•
•
Soubory vŰprogresivním formátu jpeg nejsou podporovány.
Hudební soubory vŰ zaŋízeních typu USB 1.1 se nemusí
pŋehrávat správnģ.
Operace pomocí rozboěovaěś USB nejsou zaruěeny.
Je možné, že televizor nebude správnģ detektovat externí
pevné disky sŰkapacitou nad 1ŰTB.
Prodlužovací kabely urěené kŰ zaŋízením USB musí být
certifikovány jako USB 2.0.
Je možné, že pŋehrávání video souborś vŰ pamģőových
zaŋízeních USB nebude fungovat správnģ, je-li rychlost
tģchto zaŋízení nedostaěující.
Pŋehrávání souborś, které jsou kódovány vŰnestandardním
formátu, není zaruěeno.
Pŋípona souborś pŋesnģ nedefinuje obsah souboru. Obsah
internetových souborś ěasto neodpovídá jejich pŋíponģ.
ZŰtohoto dśvodu nelze nģkteré soubory vŰtelevizoru pŋehrát.
Možnosti nabídky televizoru
Funkce AQUOS NET+
Ovládání služeb AQUOS NET+
Základní ovládání
Obrázky na této stránce jsou pouze ilustraění. MohouŰse
kdykoli bez upozornģní zmģnit.
E Zobrazení obrazovky služeb AQUOS NET+
Stiskem tlaěítka NET na dálkovém ovladaěi nebo
výbģrem možnosti AQUOS NET+ vŰ hlavní nabídce
otevŋete domovskou stránku služeb AQUOS NET+.
ProstĜednictvím možnosti AQUOS NET+
lzeŰpŋistupovat kŰfunkci AQUOS NET+ aŰinternetovému
prohlížeěi.
Chcete-li tuto možnost používat, televizor je tŋeba
pŋipojit kŰinternetu (viz strana 47).
1 Stiskem tlaěítka @ vyberte možnost
AQUOS NET+ aŰ stisknģte tlaěítko OK. Zobrazí
se následující obrazovka:
2
Stiskem tlaěítka > odejdete.
Co jsou to služby AQUOS NET+?
AQUOS NET+ je funkce, která vŰtelevizoru pŋipojeném
kŰ internetu umožĽuje snadné pŋehrávání digitálního
multimediálního obsahu ze sítģ. UmožĽuje pŋístup
kŰinternetovým službám (internetový prohlížeě, YouTube,
Facebook aŰmnohé další).
Systém AQUOS NET+ poskytuje pro jednotlivé zemģ
ŋadu rśzných služeb.
POZNÁMKY
•
•
•
Jelikož jsou služby AQUOS NET+ systémem online, mohou
být prśbģžnģ upravovány, aby lépe sloužily svému úěelu.
Nģkteré služby AQUOS NET+ mohou být prśbģžnģ
pŋidávány, mģnģny ěi rušeny.
VŰ režimu prohlížení internetu nelze stahovat soubory nebo
instalovat moduly plug-in.
Obrazovka služeb AQUOS NET+ se dģlí na 8 oblastí:
X Pruh sŰlogem služeb AQUOS NET+
Y Uživatelské oblíbené položky
Z Doporuěované aplikace
[
Interaktivní okna sŰreklamou nebo funkcemi údržby
\
Okno médií
] Oblast widgetś sŰfunkcemi, jako je datum ěiŰhodiny,
nebo podobnými funkcemi vŰreálném ěase
^Servisní stŋedisko spoleěnosti Sharp
_Interaktivní okno vyhledávání
E VýbĤr služby
Na obrazovce služeb AQUOS NET+ stiskem tlaěítek
Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte požadovanou službu aŰpoté ji stiskem
tlaěítka OK spusőte.
• Stiskem tlaěítka 6 se vrátíte na pŋedchozí stránku.
Pomocí nástroje „Vyhledat“ mśžete vyhledávat
konkrétníŰslužby.
• Vyberte možnost „Vyhledat“aŰstiskem tlaěítka OK
otevŋete stránku vyhledávání. Pŋípadnģ mśžete
rovnou zaěít psát konkrétní hledaný výraz.
• Klíěová slova se zadávají pomocí virtuální klávesnice
(1). Vyhledávání zahájíte kliknutím na možnost
Spustit vyhledávání (2). Na pravé stranģ naleznete
historii posledních vyhledávání (3).
PRÁVNÍ OMEZENÍ
• Spoleěnost SHARP Corporation nenese odpovģdnost za
kvalitu obsahu poskytovaného poskytovatelem obsahu.
CZ
37
Možnosti nabídky televizoru
Po vyhledání konkrétního výrazu se zobrazí
výsledky vŰ kategoriích podle typu (1) aŰ poěet
nalezených výsledkś. Výbģrem tlaěítka pro zavŋení
(2) vŰpŋehledu výsledkś mśžete jednotlivé kategorie
sbalit nebo rozbalit.
Pokud umístíte kurzor nad nģkterý zŰ výsledkś
vyhledávání, zobrazí se pŋekryvné okno náhledu
(3) sŰinformacemi oŰvybraném obsahu.
Uživatel si mśže aplikace sám uspoŋádat:
1 Umístģte kurzor na aplikaci, kterou chcete pŋesunout.
2 Stiskem žlutého tlaěítka otevŋete režim zmģny
uspoŋádání.
3 PŋesuĽte vybranou službu do požadované pozice
aŰ opģtovným stiskem žlutého tlaěítka novou pozici
potvrĞte.
Chcete-li aplikaci odebrat zŰoblíbených, umístģte kurzor
na pŋíslušnou aplikaci aŰstisknģte na dálkovém ovladaěi
ěervené tlaěítko.
E OpuštĤní obrazovky služeb AQUOS NET+
Stisknutím tlaěítka MENU aŰ výbģrem možnosti TV se
vrátíte do režimu TV.
Také mśžete odejít stiskem tlaěítek ATV, DTV,
SATŰnebo RADIO.
POZNÁMKY
•
E Uživatelské Ĝásti
Obrazovka Domś se dģlí na 3 funkění oblasti:
•
•
•
•
•
Po pŋipojení televizoru kŰinternetu se mśže zobrazit zpráva
požadující aktualizaci softwaru.
Nģkteré služby mohou po uživateli vyžadovat vytvoŋení
osobního úětu nebo pŋihlášení kŰ tomuto úětu. VŰ takovém
pŋípadģ postupujte dle pokynś na obrazovce.
PRÉMIOVÉ služby videa na vyžádání (VoD) nejsou
vŰnģkterých zemích dostupné.
Obrázky na této stránce jsou pouze ilustraění. Mohou se
kdykoli bez upozornģní zmģnit.
Jazyk obrazovky služeb AQUOS NET+ se pŋizpśsobuje
dŋíve zvolenému jazyku televizoru.
Pokud jsou služby AQUOS NET+ aktivní, nģkteré nabídky
nebo možnosti televizoru mohou být zakázány.
PokroĜilé funkce ovládání
1 Oblast interaktivních médií
VŰtéto oblasti se zobrazují audiovizuální náhledy
rśzných typś obsahu.
2 Oblast oblíbených aplikací
VŰ této oblasti naleznete 8 hlavních oblíbených
aplikací uživatele aŰodkaz na všechny oblíbené
aplikace uživatele.
3 Oblast doporuěovaných aplikací
Tato oblast obsahuje výbģr doporuěovaných
aplikací aŰ také odkaz na obrazovku se všemi
aplikacemi, jak je popsáno níže.
Pomocí tlaěítek Ż/Ź/Ÿ/ź vŰ oblastech 2 aŰ 3
vyberte službu, do níž chcete pŋejít, aŰ stisknģte
tlaěítko OK. Kolem loga dané služby se zobrazí
smģrové šipky.
E Obrazovka Oblíbené aplikace
Na této obrazovce naleznete pŋehled všech
oblíbených aplikací uživatele. Oblíbené mśžete vybírat
na obrazovce se všemi aplikacemi dle níže uvedeného
postupu. Na obrazovce Doma se zobrazí horní
ŋádek aplikací. První ŋádek se automaticky zobrazí na
obrazovce Doma vŰěásti sŰoblíbenými aplikacemi.
Nģkteré služby AQUOS NET+ používají alfanumerické
znaky, které lze zadávat pomocí numerických tlaěítek,
aŰto stejnģ jako na klávesnici mobilního telefonu. Televizor
ŋady LE750 podporuje pŋipojení externí klávesnice USB
(kabelové klávesnice USB, klávesnice sŰ podporou
pŋipojení USB-to-Wireless nebo USB-to-Bluetooth),
aŰtak si mśžete usnadnit práci (pouze pŋi ěinnostech ve
službách AQUOS NET+).
Pokud je kŰ televizoru pŋipojena externí klávesnice
aŰ uživatel zvolí služby AQUOS NET+, bude použito
následující mapování kláves:
1 (POTVRDIT)/ÚVOD = OK (dálkový ovladaě).
Slouží kŰzadávání aŰzmģnám dat ve službách.
2 Ż/Ź/Ÿ/ź (U/O/I/K nebo u/o/i/k pro nerozšíŋenou
klávesnici). Slouží kŰ pŋecházení mezi službami
aŰposouvání stránek ve smģru doleva aŰdoprava.
3 ESCape =6 (Zpģt na dálkovém ovladaěi). Návrat
kŰpŋedchozí stránce ve službģ.
4  (Backspace). Smazání posledního zadaného znaku.
5 A..Z, a..z, 0..9 aŰ nģkteré symboly anglické
klávesnice (teěka, zavináě, podtržítko, pomlěka,
vykŋiěník, otazník, dvojteěka, poěáteění uvozovka,
koncová uvozovka, kŋížek, lomítko, zpģtné lomítko,
mezera). Slouží kŰ zadávání pŋihlašovacích údajś,
hesel, dat atd.
POZNÁMKY
•
•
•
•
CZ
38
Televizor nepodporuje pŋipojení zaŋízení, jako je klávesnice,
za provozu. Chcete-li pŋipojit jiné zaŋízení, televizor nejprve
vypnģte nebo pŋepnģte do pohotovostního režimu.
Ve službách AQUOS NET+ je tŋeba používat pouze znaky
anglické klávesnice (nikoli znaky rozšíŋené klávesnice ěi
znaky speciÞcké pro jednotlivé jazyky). Pŋedejdete tak
možným problémśm sŰaplikacemi.
Pomocí externí klávesnice USB nelze služby AQUOS
NET+ opustit. Pokud je to tŋeba, stisknģte tlaěítko END na
dálkovém ovladaěi.
Nģkteré typy klávesnic mohou být nekompatibilní nebo
se mohou pokoušet oŰ použití funkcí, které televizor
nepodporuje.
Možnosti nabídky televizoru
Funkce DoplĖky
Nabídka Doplľky obsahuje další funkce aŰnastavení:
Ɣ ÈasovaĜ
VŰtéto možnosti naleznete uložené ěasovaěe.
Ɣ Nastavené ĜasovaĜe
Na
této
obrazovce
naleznete
všechna
naprogramovaná nahrávání, naprogramovaná
upozornģní aŰkopie.
Také zde mśžete naprogramovat nová nahrávání.
• NovĤ vytvoŌit
Vytvoŋení nového ěasovaěe.
Nové nahrávání
Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
NovĤ vytvoŌit aŰstisknģte tlaěítko OK.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Nové nahrávání aŰ stisknģte tlaěítko OK.
Otevŋe se seznam funkcí pro nahrávání:
1
Aktuální program:
UmožĽuje nahrávat aktuálnģ sledovaný program.
Tato položka nabídky se zobrazuje pouze tehdy,
když jsou pro aktuální kanál dostupná data EPG.
Viz strana 50.
Následující program:
UmožĽuje nahrávat následující program.
Tato položka nabídky se zobrazuje pouze tehdy,
když jsou pro aktuální kanál dostupná data EPG.
Viz strana 50.
Nahrávání pomocí funkce EPG:
UmožĽuje naprogramovat nahrávání programu
pomocí funkce Elektronický programový
prśvodce (EPG). Viz strana 50.
OtevŌít archiv funkce USB REC
Otevŋe archiv funkce USB REC. Viz strana 51.
3 Stiskem
tlaěítek
Ÿ/ź/Ż/Ź
vyberte
požadovanou možnost aŰpokraěujte stiskem
tlaěítka OK.
- Nová kopie
Nahrávky, které chcete trvale uložit, je tŋeba
zkopírovat na externí pevný disk USB.
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
NovĤ vytvoŌit aŰstisknģte tlaěítko OK.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Nová kopie aŰ stisknģte tlaěítko OK. Otevŋe
se seznam funkcí archivu funkce USB
REC. Viz strana 49.
3 Stiskem
tlaěítek
Ÿ/ź/Ż/Ź
vyberte
požadovanou možnost aŰpokraěujte stiskem
tlaěítka OK.
- Nová nahrávka (událost funkce EPG)
UmožĽuje nastavit ěasovaě jako upozornģní na
programy, jejichž vysílání zatím nezaěalo.
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
NovĤ vytvoŌit aŰstisknģte tlaěítko OK.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Nová nahrávka aŰ stisknģte tlaěítko OK.
Otevŋe se funkce EPG.
Televizor se pŋi zahájení vysílání programu dotáže,
zda se má pŋepnout na odpovídající kanál.
- Smazat
Pomocí této funkce mśžete vŰ pŋehledu ěasovaěś
smazat již naprogramované nahrávky nebo ukoněit
spuštģná nahrávání sŰěasovaěem.
1 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Smazat aŰstisknģte tlaěítko OK.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź vyberte ěasovaě, který
chcete smazat, aŰstisknģte tlaěítko OK.
K. Pŋed
P
položkou se zobrazí ikona pro smazáníí .
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte možnost
Potvrdit smazání aŰ stiskem tlaěítka OK
smažte ěasovaě.
Výbģrem možnosti Zrušit se vrátíte kŮĜasovaĜśm.
POZNÁMKA
• Pokud jste naprogramovali nahrávání sŰěasovaěem,
televizor bude možné pouze pŋepnout do pohotovostního
režimu aŰnebude možné jej vypnout.
- RuĜní nahrávání:
UmožĽuje ruěnģ
Viz Űstrana 51.
naprogramovat
nahrávání.
Ɣ Software
Tato volba umožĽuje mít vždy nejnovģjší verzi softwaru
televizoru. Nový software mśžete stahovat zŰrśzných zdrojś:
Ɣ Aktualizace softwaru
Ɣ PŌes USB
Aktuální verzi softwaru mśžete stáhnout zŰwebových
stránek spoleěnosti SHARP aŰnainstalovat ji vŰtelevizoru
prostŋednictvím pamģőového zaŋízení USB.
CZ
39
Možnosti nabídky televizoru
Ɣ PŌes internet
Zobrazí se prśvodce aktualizací softwaru.
Další informace naleznete na stranģ 27.
Ɣ PŌes antenu
Zobrazí se prśvodce aktualizací softwaru.
Ɣ Energetická úspornost
Vyberte jeden zŰrežimś energetické úspornosti televizoru.
ƔRežim Doma:
Režim Doma se vyznaěuje nízkou spotŋebou energie.
Aktivuje se funkce automatického ztmavování obrazu.
ƔRežim Obchod:
Nastavení obrazu se pŋizpśsobí provozu pŋístroje
vŰ prodejnģ. Funkce automatického ztmavování
obrazu se deaktivuje. Pokud se zhorší okolní svģtelné
podmínky, spotŋeba energie se nesníží.
Ɣ Moduly CA
Kódované digitální vysílání lze pŋijímat, pouze pokud
do slotu CI na TV zasunete modul Common Interface
Module (modul CI) sŰkartou CA.
Další informace naleznete na stranģ 8.
Ɣ Speciální funkce
Ɣ Integrované funkce
Zobrazuje informace oŰintegrovaných funkcích
televizoru.
Ɣ Opakovat poĜáteĜní instalaci
Pomocí této možnosti lze zopakovat všechny kroky
poěáteění instalace. Informace oŰ postupu naleznete
na stranģ 9.
POZNÁMKA
•
Všechny uložené kanály aŰvšechny osobní seznamy
seŰodstraní.
Ɣ Resetovat na nastavení výrobce
UmožĽuje resetovat nastavení vŰ nabídkách Obraz/
Zvuk aŰSíŒ.
Ɣ VýbĤr AV
UmožĽuje vybrat zdroj AV.
Pokud se zŰvybraného zdroje AV pŋijímá signál, mģl by
se nyní zobrazit.
CZ
40
Funkce Nastavení
Zde naleznete veškerá
pŋizpśsobení televizoru.
nastavení
aŰ možnosti
Ɣ Obraz
UmožĽuje upravovat nastavení dle
obrazového signálu vŰtelevizoru.
Další informace naleznete na stranģ 21.
zobrazení
Ɣ Zvuk
UmožĽuje pŋístup kŰnastavením pŋehrávání zvuku.
Zobrazení dílěích položek nabídky závisí na aktuálnģ
vybrané zvukové komponentģ.
Další informace naleznete na stranģ 21.
Ɣ Kanály
UmožĽuje pŋesouvat aŰ odstraĽovat televizní aŰ rádiové
kanály. Také zde mśžete automaticky nebo ruěnģ
upravovat kompletní seznam kanálś. Rovnģž mśžete
mģnit uspoŋádání kanálś aŰ pŋípadnģ vytváŋet osobní
seznamy kanálś.
Další informace naleznete na stranģ 22.
Ɣ Ovládání
VŰ této nabídce naleznete nastavení dalších funkcí
televizoru, jako je digitální rekordér (USB REC), nebo
spoleěná nastavení pro všechny funkce, jako je ěas
aŰdatum, rodiěovský zámek nebo aktualizace softwaru.
Další informace naleznete na stranģ 24.
Ɣ Multimédia/SíŒ
VŰ této nabídce mśžete nakonfigurovat síőový adaptér
aŰ pŋístup kŰ síti. Také zde mśžete nastavit pŋehrávání
videa aŰhudby.
Další informace naleznete na stranách 28 aŰ47.
Ɣ PŌipojení
VŰ této nabídce mśžete nakonfigurovat externí zaŋízení
pŋipojená kŰtelevizoru.
Další informace naleznete na stranģ 28.
PŌipojení externích zaŌízení
E PŌed pŌipojením...
• Dŋíve než se pokusíte pŋipojit nģjaké zaŋízení, vypnģte televizor iŰostatní zaŋízení.
• Kabel zasuĽte do konektoru až na doraz.
• Peělivģ si pŋeětģte pŋíslušný návod kŰobsluze externích zaŋízení a zjistģte možné typy pŋipojení. Tím také získáte
nejlepší kvalitu obrazu a zvuku a využijete televizor i pŋipojené zaŋízení na maximum.
Úvod do pĜipojování
Televizor je vybaven níže popsanými konektory. Pŋipravte si kabel vhodný do konektoru na televizoru
aŰpŋipojte zaŋízení.
POZNÁMKA
• Kabely znázornģné na stranách 41, 42 a 43 jsou bģžnģ dostupné.
Zvukové zaŌízení
(strana 43)
Zvukový kabel
ELIMINAR ??
Zvukový kabel
Zvukový kabel
PC IN
ZaŌízení pro záznam
obrazu (strany 42 a 43)
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
PR
Kabel SCART
VIDEO
PB
SCART (AV/RGB/S-VIDEO)
SERVICE
Y
Kabel složkového signálu
ETHERNET
(10/100)
Zvukový kabel
C.I.
Herní konzole nebo
kamera (strana 42)
AV kabel
USB
(HDD)
Kabel s certifikací HDMI
SAT
1
HDMI zaŌízení
(strana 42)
Kabel s certifikací HDMI
2
3
(LE*52
series)
SPDIF
(RCA)
USB
(WIFI)
(ARC)
Kabel DVI/HDMI
Kabel stereo mini konektor ø 3,5Űmm
CZ
41
PŌipojení externích zaŌízení
PĜipojení HDMI
Y
PĜíklady zaĜízení, která lze pĜipojit
Ɣ DVD pŋehrávaě/rekordér
Ɣ Blu-ray pŋehrávaě/rekordér Ɣ Herní konzole
Konektory HDMI umožĽují pŋenos digitálního video aŰaudio
signálu zŰ pŋehrávaěe/rekordéru prostŋednictvím kabelu.
Digitální obraz a zvuk jsou pŋenášeny bez komprese dat,
aŰtedy bez ztráty kvality. Již není nutné provádģt analogovģ
digitální pŋevod, který potenciálnģ zhoršoval kvalitu signálu.
PB
PR
(CB)
(CR)
PĜipojení složkového signálu
PĜíklady zaĜízení, která lze pĜipojit
Ɣ Videorekordér Ɣ DVD pŋehrávaě/rekordér
Ɣ Blu-ray pŋehrávaě/rekordér
Pokud pŋipojíte DVD pŋehrávaě/rekordér nebo jiné zaŋízení
ke VSTUPU SLOŽKOVÉHO SIGNÁLU / AV, získáte
pŋesnou reprodukci barev a maximální kvalitu obrazu.
Kabel RCA / kabel
stereo mini konektor
sŰprśmģrem 3,5Űmm
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
(ARC)
Kabel s
certifikací HDMI
Zvukový kabel
Kabel DVI/
HDMI
Kabel
složkového
signálu
PŌevod DVI/HDMI
Pomocí kabelu DVI/HDMI lze digitální video signál
zŰ DVD pŋehrávaěś pŋehrávat prostŋednictvím rozhraní
HDMI. Zvuk je nutné propojit dalším kabelem.
• Pŋi pŋipojení kabelu DVI/HDMI kŰ zásuvce HDMI nemusí být
obraz ěistý.
• HDMI aŰ DVI využívají stejnou metodu ochrany proti
kopírování ŰHDCP.
• Pro pŋipojení DVI kabelu je zapotŋebí adaptér, který je bģžnģ
dostupný (není souěástí dodávky).
POZNÁMKA
•
Podle typu použitého kabelu HDMI se vŰobraze mśže objevit
šum. Vždy používejte certifikovaný HDMI kabel.
•
Pŋi pŋehrávání HDMI obrazu bude automaticky detekován
aŰnastaven nejlepší možný formát.
PĜipojení VIDEO
PĜíklady zaĜízení, která lze pĜipojit
Ɣ Videorekordér Ɣ DVD pŋehrávaě/rekordér
Ɣ Blu-ray pŋehrávaě/rekordér
Ɣ Herní konzole Ɣ Kamera
Konektor SLOŽKOVÉHO SIGNÁLU / AV lze využít
kŰ pŋipojení herní konzole, kamery, DVD pŋehrávaěe/
rekordéru aŰnģkterých dalších zaŋízení.
AV kabel
Podporované video signály
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
CZ
42
PŌipojení externích zaŌízení
PĜipojení SCART
PĜipojení reproduktorĤ/
zesilovaþe
PĜíklady zaĜízení, která lze pĜipojit
Ɣ VideopĜehrávaþ Ɣ Dekodér
Ɣ DVD pŋehrávaě/rekordér
PĜíklady zaĜízení, která lze pĜipojit
Ɣ Pŋipojení zesilovaěe sŰdigitálním vstupem zvuku
Kabel SCART
Pŋipojte zesilovaě sŰ externími reprosoustavami podle
následujícího obrázku.
Zvukový kabel RCA
SCART (AV/RGB/S-VIDEO)
Dekodér
POZNÁMKA
•
Pokud dekodér potŋebuje pŋijímat signál zŰtelevizoru,
vyberteŰvŰnabídce „AV-volba“ (strana17) správný vstupní
konektor, kŰnģmuž je dekodér pŋipojen.
ZesilovaĜ sŮdigitálním
vstupem zvuku RCA
Ɣ Po pŌipojení
Nastavení digitálního výstupu zvuku
Po pŋipojení zesilovaěe sŰ digitálním vstupem zvuku
RCA (viz obrázek) je tŋeba nastavit formát výstupu
zvuku sluěitelný sŰ pŋehrávaným programem nebo
pŋipojeným zaŋízením.
Stisknĵte tlaĦítko MENU, pŦejdĵte do nabídky
Nastavení → Zvuk → Digitální výstup →
vyberte možnost PCM nebo Dolby Digital.
POZNÁMKA
• Jestliže zvolíte nastavení Dolby Digital aŰbudete
pŋijímat zvukový formát Dolby Digital nebo Dolby
Digital Plus, výstupem bude zvuk Dolby Digital.
VŰopaěném pŋípadģ bude výstupem zvuk PCM.
Jestliže zvolíte nastavení PCM, výstupem bude
zvuk PCM bez ohledu na to, jaké zvukové formáty
budete pŋijímat.
CZ
43
ZaĜízení HDMI
Ovládání zaĜízení HDMI pomocí
protokolu HDMI CEC
PŌipojení pŌehrávaĜe/rekordéru
prostŌednictvím reproduktorś
E Co je protokol HDMI CEC?
Pomocí protokolu HDMI CEC mśžete interaktivnģ ovládat
kompatibilní systémová zaŋízení (zesilovaě AV, DVD
pŋehrávaě/rekordér, Blu-ray pŋehrávaě/rekordér apod.)
pomocí jediného dálkového ovladaěe.
n
o
POZNÁMKA
• Protokol HDMI CEC nelze použít souěasnģ sŰ funkcemi
USBŮREC.
E KŮĜemu slouží protokol HDMI CEC
z PŌehrávání jediným dotykem
Pokud se televizor nachází vŰ pohotovostním režimu,
automaticky se zapne aŰ zaěne pŋehrávat obraz ze
zdrojeŰHDMI.
PŌehrávaĜ/rekordér
Reproduktory
nCertifikovaný kabel HDMI (bČžnČ dostupný)
oZvukový kabel RCA (bČžnČ dostupný)
PĜipojení pouze pĜehrávaþe/rekordéru
z Ovládání pomocí jediného dálkového
ovladaĜe
n
Protokol HDMI CEC automaticky rozpozná pŋipojená
zaŋízení HDMI, která lze poté spolu sŰ televizorem ovládat
pomocí jediného (univerzálního) dálkového ovladaěe.
z Ovládání seznamu titulś externích
zaŌízení
Kromģ zobrazení seznamu ěasovaěe televizoru (strana
36) mśžete rovnģž zobrazit hlavní nabídku externích
pŋehrávaěś aŰ seznam titulś pŋehrávaěś aŰ rekordérś
(pokud protokol HDMI CEC podporují).
POZNÁMKA
•
SŰ protokolem HDMI CEC je tŋeba použít certifikovaný
kabelŰHDMI.
•
Dálkovým ovladaěem miŋte na televizor, nikoli na pŋipojené
zaŋízení HDMI.
•
Podle typu HDMI kabelu se ve videu mśže objevit šum. Vždy
používejte certifikovaný HDMI kabel.
•
Pomocí tohoto systému lze pŋipojit až tŋi záznamová zaŋízení
HDMI, jeden zesilovaě AV aŰtŋi pŋehrávaěe.
•
Tyto ěinnosti ovlivní zaŋízení HDMI vybrané jako aktuální externí
zdroj. Pokud zaŋízení nefunguje, zapnģte jej aŰ vyberte správný
externí zdroj pomocí tlaěítka b.
•
Pokud pŋipojujete nebo odpojujete kabely HDMI, pŋed zapnutím
televizoru nejprve zapnģte všechna pŋipojená zaŋízení HDMI.
Výbģrem voleb „HDMI 1“, „HDMI 2“, „HDMI 3“ aŰ„HDMI 4“ zŰnabídky
„AV-volba“ se ujistģte, že zvuk aŰobraz jsou reprodukovány správnģ.
PĜipojení HDMI CEC
Nejprve pŋipojte reproduktory nebo pŋehrávaě/rekordér
podporující protokol HDMI CEC.
POZNÁMKA
CZ
•
Další informace oŰ pŋipojeném zaŋízení naleznete vŰ pŋíslušném
návodu kŰpoužití.
•
Jakmile odpojíte pŋipojovací kabely nebo zmģníte systém
zapojení, zapnģte televizor až po zapnutí všech pŋíslušných
zaŋízení. ZmģĽte zdroj externího vstupu stiskem tlaěítkaŰ b,
vyberte pŋíslušný externí zdroj aŰ ovģŋte správnost
audiovizuálního¶výstupu.
•
Kabely zobrazené na dalších stranách jsou bģžnģ dostupné.
44
n
PŌehrávaĜ/rekordér
Certifikovaný kabel HDMI (bČžnČ dostupný)
Nabídka HDMI CEC (Consumer
Electronics Control – Ovládání
spotĜebitelské elektroniky)
Základní ovládání
Pŋejdģte na obrazovku MENU → Nastavení → PŌipojení
→ HDMI CEC aŰvyberte nabídku, kterou chcete nastavit.
Seznam funkcí protokolu HDMI CEC
Výbģrem hodnoty Zapnuto povolte funkce HDMI CEC.
Vzdálené zapnutí televizoru
prostŌednictvím rozhraní HDMI CEC
(pŌehrávání jedním dotykem)
Pokud je tato volba aktivována, lze použít funkce
pŋehrávání jedním dotykem. Pokud se televizor nachází
vŰ pohotovostním režimu, automaticky se zapne aŰ zaěne
pŋehrávat obraz ze zdroje HDMI.
POZNÁMKA
• Ve výchozím nastavení je tato volba nastavena na
hodnotuŰ„Vyp.“.
Ovládání zaĜízení HDMI CEC
Pokud pŋipojíte zaŋízení podporující protokol HDMI CEC,
dálkový ovladaě televizoru nelze používat.
Krátkým stiskem tlaěítka SOURCE na dálkovém ovladaěi
uvedete ovladaě znovu do provozu aŰ televizor se pŋepne
do režimu TV.
Dlouhým stiskem tlaěítka SOURCE pŋepnete televizor zpģt
do režimu HDMI CEC.
PŌipojení poĜítaĜe
Kabel VGA
PĜipojení poþítaþe
PĜipojení HDMI (DVI)
HDMI 1, 2, 3 nebo 4
PC
Kabel s certifikací HDMI
Kabel stereo
mini konektor ø
3,5 mm
PC
Kabel DVI/HDMI
POZNÁMKA
• Pokud použijete konektor PC-IN, je tŋeba pŋipojit
zvukovýŰkabel.
Kabel stereo mini
konektor ø 3,5 mm
VýbČr velikosti obrazu
Máte možnost zvolit velikost obrazu.
1
2
Ɣ Po pŌipojení
3
Ɣ Pokud po pŋipojení poěítaěe kŰ televizoru pomocí
kabelu HDMI nefunguje zvuk, pŋipojte televizor
kŰ poěítaěi pomocí stereofonního zvukového
kabelu sŰminikonektorem oŰprśmģru 3,5Űmm, jak
je znázornģno na pŋedchozím obrázku.
Stisknģte na dálkovém ovladaěi tlaěítko MENU.
Vyberte možnost Nastavení → Obraz → Formát
obrazu aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte požadovanou
položku aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
PŌíklad
Ɣ Pokud poěítaě pŋipojíte kŰ televizoru pomocí kabelu
DVI, bude potŋeba pŋipojit stereofonní kabel
sŰminikonektorem oŰprśmģru 3,5Űmm zŰtelevizoru do
poěítaěe, jak je znázornģno na pŋedchozím obrázku.
PoĜítaĜ 4:3
Analogové pĜipojení
PĜevodní kabel DVI/VGA
PoĜítaĜ 16:9
Položka
Poþítaþ 16:9
Správné proporce zobrazení vysílání
veŰformátu 16:9
Poþítaþ 4:3
Správné proporce zobrazení vysílání
ve Űformátu 4:3
POZNÁMKA
Kabel stereo
mini konektor
ø 3,5 mm
•
•
•
Položku lze také vybrat stiskem tlaěítka f na dálkovém
ovladaěi.
Veškerá nastavení provádģjte až po pŋipojení poěítaěe.
Rozlišení zobrazení, které lze vybrat, se mśže mģnit podle
typu vstupního signálu.
CZ
45
PŌipojení poĜítaĜe
1Automatické nastavení obrazu
1z poþítaþe
Položka
Tato funkce umožĽuje automatické nastavení nejlepšího
zobrazení na obrazovce pŋi použití analogových
konektorś TV aŰ PC aŰ bģžnģ prodávaného pŋevodního
kabelu DVI/VGA apod.
1
2
3
4
5
6
Stiskem tlaěítka b vyberte možnost PC IN
vŰnabídce VýbĤr AV aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stisknģte tlaěítko MENU.
Stiskem tlaěítka Ź vyberte možnost Nastavení
aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka ź vyberte možnost Obraz →
Další... aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka Ź vyberte možnost Zobrazení ze
vstupu PC IN aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka ź vyberte možnost Aut. nastavení
aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
POZNÁMKA
•
•
•
•
Stisknģte na dálkovém ovladaěi tlaěítko MENU.
Vyberte možnost Nastavení ĺ Obraz ĺ Další...
aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítka Ź vyberte možnost „Zobrazení
ze vstupu PC IN“ aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítek Ÿ/ź vyberte požadovanou
položku aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Stiskem tlaěítek Ż/Ź nastavte požadovanou
pozici položky.
4
5
6
CZ
46
UmožĽuje vystŋedģní obrazu
pohybemŰnahoru nebo dolś.
Pozice fáze
Upraví obraz vŰpŋípadģ, že je
máloŰkontrastní nebo bliká.
Aut.
nastavení
Automaticky nastaví obraz.
Možnosti funkce „Zobrazení ze vstupu PC IN“ vŰnabídce
„Obraz“ lze nastavit pouze pŋi použití analogového
vstupního signálu prostŋednictvím konektoru „PC IN“.
•
VŰzávislosti na rozlišení se ruěnģ zadaný svislý aŰvodorovný
rozsah mśže lišit.
Tabulka kompatibility PC
Rozlišení
Obvykle mśžete pozici obrazu snadno nastavit pomocí
možnosti „Aut. nastavení“. Nģkdy je ale nutné obraz
optimalizovat ruěním nastavením.
2
3
Svislá
pozice
obrazu
•
Ruþní nastavení obrazu z poþítaþe
Stiskem tlaěítka b vyberte možnost PC IN
vŰnabídce VýbĤr AV aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
UmožĽuje vystŋedģní obrazu
pohybemŰdoleva nebo doprava.
POZNÁMKA
Po pŋipojení poěítaěe aŰvýbģru zdroje PC IN se automaticky
spustí funkce „Aut. nastavení“.
Funkce „Aut. nastavení“ mśže selhat, pokud má obraz
zŰpoěítaěe nízké rozlišení ěi nejasné (ěerné) okraje nebo se
bģhem provádģní funkce „Aut. nastavení“ pohne.
Nejprve pŋipojte poěítaě kŰtelevizoru, zapnģte jej aŰaž poté
spusőte funkci „Aut. nastavení“.
Funkci „Aut. nastavení“ lze použít, pouze pokud je na
vstupu PC-IN analogový signál.
1
Vodorovná
pozice
obrazu
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
VGA
640 g 480
31,5ŰkHz
60 Hz
SVGA
800 g 600
37,9ŰkHz
60 Hz
XGA
1024 g 768
48,4ŰkHz
60 Hz
WXGA
1360 g 768
47,7ŰkHz
60 Hz
SXGA
1280 g 1024
64,0ŰkHz
60 Hz
SXGA+
1400 g 1050
65,3ŰkHz
60 Hz
UXGA
1600 g 1200
75,0ŰkHz
60 Hz
1080p
1920 g 1080
67,5ŰkHz
60 Hz
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ a UXGA jsou
registrované ochranné známky spoleěnosti International
Business Machines Corporation.
POZNÁMKA
•
Tento televizor je jen omezenģ sluěitelný sŰ PC a správná
ěinnost mśže být zaruěena pouze tehdy, když grafická karta
pŋesnģ vyhovuje standardu VESA 60ŰHz. Výsledkem jakékoli
odchylky od tohoto standardu je zborcení obrazu.
Nastavení multimédií/sítČ
Nastavení sítČ
Ɣ PŌehled kabelového pŌipojení
PĜipojení k síti
Chcete-li využívat internetové služby, je tŋeba televizor
pŋipojit ke smģrovaěi sŰ vysokorychlostním pŋipojením
kŰinternetu.
Také mśžete televizor pŋipojit kŰserveru domácí sítģ, aŰto
prostŋednictvím smģrovaěe nebo pŋístupového bodu.
Pŋipojení televizoru ke smģrovaěi lze uskuteěnit pomocí
kabelu nebo bezdrátovģ.
Chcete-li nastavit pŋipojení televizoru kŰinternetu, pŋejdģte
do nabídky Nastavení → Multimédia/SíĢ → Nastavení
sítĤ → SítĤ. Zobrazí se následující obrazovka:
n PC (Home Media Server)
o Smģrovaě (bģžnģ dostupný)
p Kabel ETHERNET (bģžnģ dostupný)
q Síő (Internet)
Ɣ Jak pŌipojit
Router
L A N terminal
LAN
LAN
Stiskem tlaěítka J pokraěujte vŰinstalaci.
Vyberte kabelové nebo bezdrátové pŋipojení.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
Pokud jste vybrali kabelové pŋipojení ke smģrovaěi,
jeŰ zapotŋebí kabel ETHERNET (není souěástí balení,
bģžnģŰdostupný).
Nemáte-li širokopásmové pŋipojení kŰ internetu, poraĞte
seŰvŰprodejnģ, kde jste televizor zakoupili, nebo se obraőte
na poskytovatele služeb internetu ěi telefonní spoleěnost.
Kabelové aŰ bezdrátové pŋipojení nelze používat najednou.
Použijte pouze jeden typ pŋipojení.
Výkon bezdrátového pŋipojení LAN nelze zajistit ve všech
obytných oblastech. VŰ následujících pŋípadech mśže být
signál bezdrátového pŋipojení LAN slabý nebo žádný, popŋ.
mśže dojít ke snížení rychlosti pŋipojení.
- Pŋi použití vŰbudovách, na jejichž stavbu byl použit beton,
vyztužená ocel ěi kovy.
- Pŋi umístģní poblíž objektś, které brání signálu.
- Pŋi použití poblíž jiných bezdrátových zaŋízení vysílajících
na stejné frekvenci.
- Pŋi použití poblíž mikrovlnných trub aŰ jiných zaŋízení,
kteráŰ vysílají elektromagnetické záŋení, elektrostatické
náboje nebo elektromagnetické rušení.
Pŋehrávání streamovaného obsahu vyžaduje stabilní rychlost
pŋipojení. Pokud je pŋipojení kŰbezdrátové síti LAN nestabilní,
použijte kabelové pŋipojení kŰsíti LAN.
Instalace kabelové sítČ
Propojte ethernetovým kabelem vysílající smģrovaě
aŰkonektor sítģ LAN na televizoru (viz níže). TotoŰpŋipojení
je doporuěováno pro služby, které vyžadují stabilní
rychlost pŋipojení, napŋ. pro streamování médií.
nKabel ETHERNET
1 Pŋepínaě
smģrovaěe
(bģžnģ
dostupný).
Informace Ű oŰ zapnutí smģrovaěe získáte vŰ pŋíslušné
uživatelské pŋíruěce.
2 Propojte rozhraní sítģ LAN na televizoru aŰsmģrovaě
(bģžnģ dostupný) pomocí ethernetového kabelu
(bģžnģ dostupný).
3 Pŋejdģte do nabídky Nastavení → Multimédia/SíŒ →
Nastavení sítĤ → SítĤ.
4 Stiskem tlaěítek OK aŰ Ÿ/ź vyberte možnost
„Kabelové“, aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
5 Vyberte typ konfigurace protokolu IP:
Automatická: Automatická konfigurace adresy IP
prostŋednictvím serveru DHCP nebo prostŋednictvím
nģkolika protokolś dle specifikace UPnP.
RuĜní: Zadejte ruěnģ statické adresy IP. (Tyto adresy
získáte uŰposkytovatele pŋipojení kŰinternetu.)
6 Stisknģte tlaěítko OK.
Instalace bezdrátové sítČ
Pŋipojte kŰtelevizoru adaptér USB SHARP (AN-WUD630).
Ɣ PŌehled bezdrátového pŌipojení
n PC (Home Media Server)
o Smģrovaě / pŋístupový bod bezdrátové sítģ LAN
p Adaptér bezdrátové sítģ LAN AN-WUD630 USB
q Síő (Internet)
POZNÁMKA
•
•
Pokud používáte adaptér bezdrátové sítģ LAN SHARP,
ponechejte kolem nģj co nejvíce místa, abyste zajistili jeho
nejlepší výkon.
Ujistģte se, že brány firewall vŰ síti umožĽují bezdrátové
pŋipojení televizoru.
CZ
47
Nastavení multimédií/sítČ
•
•
Funkce zaŋízení nelze garantovat, pokud používáte pŋístupové
body, které nemají certifikaci Wi-Fi®.
KŰpŋipojení televizoru kŰinternetu pomocí bezdrátové sítģ LAN je
zapotŋebí bezdrátový pŋístupový bod LAN. Informace oŰnastavení
získáte vŰuživatelské pŋíruěce pŋístupového bodu.
Ɣ Jak pŌipojit
POZNÁMKY
•
•
•
KŰ pŋipojení televizoru kŰ internetu je tŋeba širokopásmové
pŋipojení kŰinternetu.
Nemáte-li širokopásmové pŋipojení kŰ internetu, poraĞte se
vŰ prodejnģ, kde jste televizor zakoupili, nebo se obraőte na
poskytovatele služeb internetu ěi telefonní spoleěnost.
Pŋi dalším pŋipojení kŰ dané bezdrátové síti již nebude tŋeba
zadávat bezpeěnostní klíě.
Pokud je pŋístupový bod nastaven na neviditelný režim
(skrytý identiÞkátor SSID, který brání vŰ nalezení ostatními
zaŋízeními), je tŋeba zadat identiÞkátor SSID požadovaného
pŋístupového bodu ruěnģ.
1
Pŋed zahájením instalace sítģ zapnģte smģrovaě /
pŋístupový bod.
2
Pŋipojte adaptér AN-WUD630 USB kŰportu USB pro
rozhraní Wi-Fi na televizoru.
• Pokud použijete jiný bezdrátový adaptér sítģ LAN než
bezdrátový adaptér sítģ LAN AN-WUD630 odŰspoleěnosti
Sharp, nelze zaruěit dostupnost všechŰfunkcí.
• Pokud používáte zabezpeěenou bezdrátovou síő, pŋipravte si
šifrovací klíě, který bude tŋeba zadat na obrazovce.
3
Pŋejdģte do nabídky Nastavení → Multimédia/
SíŒŮ→ Nastavení sítĤ → SítĤ.
4
Stisknutím tlaěítek OK aŰ Ÿ/ź vyberte položku
„Bezdrátové“ aŰpoté stisknģte tlaěítko OK.
Volba „Bezdrátové“ bude vybrána automaticky, pokud
televizor rozpozná pouze bezdrátový adaptér USB.
Televizor zaěne vyhledávat bezdrátové smģrovaěe /
pŋístupovéŰbody.
1
2
3
Vyberte možnost Zadat pŌístupový bod ruĜnĤ
aŰ poté stisknģte tlaěítko OK. Zadejte identiÞkátor
SSID pomocí klávesnice na obrazovce.
Vyberte možnost Zavést aŰ stiskem tlaěítka OK
identiÞkátor uložte.
Vyberte metodu šifrování aŰ poté stisknģte
tlaěítkoŮOK.
Klíě WEP nebo heslo WPA je tŋeba zadat pouze tehdy,
kdyžŰje pŋístupový bod zabezpeěený.
4
Zopakujte pŋedchozí postup od bodu 7.
Chcete-li zmģnit nastavení pŋipojení kŰbezdrátové síti LAN,
pŋejdģte do nabídky Nastavení → Multimédia/SíŒ →
Nastavení sítĤ → SítĤ.
POZNÁMKY
•
5
6
7
Vyberte požadovaný smģrovaě / pŋístupový bod
aŰstisknģte tlaěítko OK.
Jakmile se zobrazí tlaěítko ŻŻ, mśžete se jeho
stisknutím vrátit vŰinstalaci oŰjeden krok zpģt.
Pokud je síő zabezpeěena pŋístupovým kódem, je
tŋeba tento kód zadat, abyste se mohli kŰsíti pŋipojit.
Na obrazovce se zobrazí klávesnice, pomocí níž
zadejte heslo.
Stisknģte tlaěítko OK.
Vyberte zpśsob pŋidģlení adresy IP. Dostupné
možnosti: Automaticky (DHCP) nebo RuĜnĤ
(Zadat statickou adresu IP).
Automaticky (DHCP): Adresu IP automaticky
pŋidģluje server DHCP vŰdomácí síti.
•
Server DHCP je tŋeba nastavit vŰsíőovém zaŋízení
(smģrovaě / pŋístupový bod sítģ WLAN).
Zadat statickou adresu IP: Adresa IP se zadává
ruěnģ. KŰzadání ěíslic adresy IP použijte alfanumerická
tlaěítka na dálkovém ovladaěi.
Pokraěujte stiskem tlaěítka J.
Poté se zobrazí souhrn nastavení.
8
Stiskem tlaěítka J potvrĞte provedená nastavení.
•
•
•
•
•
CZ
48
Pokud použijete adaptér sŰ nedostateěnou šíŋkou pásma
(smģrovaě, rozboěovaě, bezdrátový pŋístupový bod apod.), bude
pŋipojení kŰsíti slabé aŰkvalita streamování horší. KŰzajištģní plné
funkěnosti je doporuěeno použít šíŋku pásma alespoĽ 56ŰMb/s.
Pokud se vŰ blízkosti adaptéru Wi-Fi televizoru pŋipojeného
kŰinternetu vyskytují jiné bezdrátové sítģ nebo sítģ Bluetooth, mśže
být funkěnost adaptéru omezena. Pokud funkěnost bezdrátové
sítģ nelze zajistit, zkuste zmģnou kanálu Wi-Fi na pŋístupovém
bodu (AP) pŋedejít rušení. Více informací získáte vŰ uživatelské
pŋíruěce pŋístupového bodu.
Funkce Home Media (DLNA) vyžaduje externí software pro
streamování médií nainstalovaný vŰpoěítaěi pŋipojeném kŰdomácí
síti. Tento software není souěástí služeb AQUOS NET+.
UpŋednostĽován je následující software serveru Home Media
(DLNA): Windows Media Player 11 (souěást systému Windows
Vista), Windows Media Player 12 (souěást systému Windows 7),
TVersity (www.tversity.com), Nero Media Home (www.nero.com)
aŰ Twonky Media Manager (www.twonky.com). Použít lze však
iŰjiný software. Seznam certiÞkovaných serverś médií naleznete
na stránkách DLNA (www.dlna.org). Informace oŰ nastavení,
sdílení aŰ streamování médií naleznete vŰ uživatelské pŋíruěce
softwaru serveru.
Data funkce Home Media (DLNA) (video, hudba aŰfotograÞe) jsou
uspoŋádána ve složkách vŰzávislosti na hierarchii serveru. Mohou
být dostupné volby, jakými jsou napŋíklad Interpret, Žánr, Skladatel,
Hodnocení, Seznam skladeb aŰSledované složky, které umožĽují
uspoŋádávání obsahu. Tyto volby se ale mohou uŰrśzných serverś
médií lišit.
Funkce „Pŋehrát vŰ zaŋízení“ nģkterých pŋehrávaěś médií mśže
mít za následek velmi nízkou kvalitu videa. Nejlepší kvalitu videa
získáte použitím funkce USB Media Player vŰtelevizoru.
Funkce USB REC
Funkce USB REC
USB REC (Video rekordér)
Funkce USB REC umožĽuje nahrávat televizní program
aŰpozdģji jej sledovat. Také umožĽuje naplánovat jedno
ěi více nahrávání, která budou kŰdispozici pro pozdģjší
pŋehrávání.
Pokud jsou dostupná data funkce EPG nebo teletextu,
funkce USB REC uloží název aŰdalší informace oŰkaždém
programu.
Pokud vysílání DVB nabízí další jazyky, mśžete tyto
jazyky také nahrát. Titulky vysílání DVB aŰ teletextové
titulky se nahrají pouze tehdy, když jste vŰ nastaveních
funkce USB REC aktivovali nahrávání titulkś.
Funkce USB REC vyžaduje trvale pŋipojenou externí
pamģő nebo pevný disk USB 2.0, který jste pŋedem
naprogramovali pro nahrávání dat.
První pŌipojené zaŌízení USB se zobrazuje jako
zaŌízení USB1.
PamĤŒ USB musí být pŌed prvním použitím
naformátována pro funkci USB REC.
PĜehrávání archivu
Výbģrem možnosti V na obrazovce bģhem pŋehrávání
provedete rychlý posun vpŋed. Opakovaným výbģrem
možnosti V lze zvýšit rychlost rychlého posunu vpŋed.
na obrazovce aŰstiskem tlaěítka
Výbģrem možnosti
OK obnovíte normální rychlost.
Výbģrem možnosti Lse nahrávka rychle posune
vpŋed ve 2minutových intervalech.
Výbģrem možnosti S na obrazovce bģhem pŋehrávání
provedete rychlý posun zpģt. Opakovaným výbģrem
možnosti S lze zvýšit rychlost posunu zpģt.
na obrazovce aŰstiskem tlaěítka
Výbģrem možnosti
OK obnovíte normální rychlost.
Výbģrem možnosti T se nahrávka rychle posune zpģt
ve 2minutových intervalech.
Nastavení funkce USB REC
Nastavení vŰ nabídce USB REC umožĽují pŋizpśsobit funkci
USB REC vašim požadavkśm.
Otevŋete obrazovku MENU ĺ Nastavení ĺ Ovládání ĺ
Další ĺ USB REC aŰpoté stisknģte tlaěítko OK:
TlaĜítka pro funkci USB REC
USB REC
RuĜní nahrávání
Stiskem tlaěítka USB REC mśžete nahrávat zajímavé
televizní programy pŋímo do pamģőového zaŋízení
USB. Pokud pŋehráváte vysílání pomocí funkce
TimeShift, souěasnģ mśžete nahrávat aktuální vysílání
do pamģőového zaŋízení USB. Program se nahraje
odŰzaěátku do konce nebo až do nastaveného konce.
Nahrávání sŮĜasovaĜem
Vyberte zŰ funkce EPG požadovaný program, který
chcete nahrát. Pŋehled ěasovaěe mśže obsahovat
až 50 položek. Programy si mśžete pŋehrát pozdģji
zŰpamģőového zaŋízení USB.
Nahrávání seriálś
Mśžete snadno nahrávat vysílání seriálś sŰnepravidelnými
ěasy zahájení.
PŌehrávání sŮ funkcí TimeShift pŌi nahrávání
doŮarchivu
Pokud nahráváte program aŰ chcete jej zaěít sledovat
dŋíve, než skoněí, mśžete jej pŋehrát pomocí funkce
TimeShift, zatímco se jeho zbývající ěást stále nahrává.
Ɣ Oznámit skryté Ĝásti
Pokud byla položka vŰ archivované nahrávce skryta,
pŋiŰpŋeskakování skryté oblasti se na obrazovce zobrazí
informaění zpráva. VŰ nastavení výrobce je vybrána
možnost Ano.
Ɣ Èasový úsek posunu
Stiskem tlaěítek S nebo V lze nastavit standardní
ěasový úsek posunu dopŋedu nebo zpģt (vŰminutách) ve
filmu. Pomocí ěíselných tlaěítek na dálkovém ovladaěi
zadejte ěas
• Pokud aktivujete funkci Inteligentní posun, posun
lze provádģt pouze vŰrozmezí 1 až 4Űminut.
Ɣ Inteligentní posun
Pokud aktivujete funkci Inteligentní posun, posun
se pŋi každé zmģnģ smģru zpomalí oŰ polovinu. Pokud
provedete více než trojnásobný posun ve stejném smģru,
ěasový úsek posunu se zdvojnásobí (max. 8Űminut).
Ɣ Tolerance nahrávání seriálś
Naprogramované nahrávání vysílání sŰ typem nahrávání
Seriál se spustí, pokud je vysílání zahájeno vŰ rozsahu
ěasové odchylky (tolerance) od naprogramovaného ěasu
zahájení. Pomocí ěíselných tlaěítek na dálkovém ovladaěi
zadejte ěas (vždy dvģ ěíslice, od 01 do 60 minut).
CZ
49
Funkce USB REC
Ɣ Titulky nahrávky
Zde mśžete vybrat, zda se mají uŰ kanálś DVB
nahrávatŰtitulky.
Programování nahrávání s þasovaþem
pomocí funkce EPG
Ruþní nahrávání
SŰ využitím funkce EPG mśžete naprogramovat
nahrávání sŰěasovaěem pomocí funkce USB REC.
Pokud jste naprogramovali nahrávání sŰ ěasovaěem,
televizor bude možné pouze pŋepnout do pohotovostního
režimu aŰnebude možné jej vypnout.
Pokud vypnete napájení televizoru, žádná nahrávání
sŰěasovaěem se nezahájí.
1 Stisknģte tlaěítko EPG.
2 Vyberte vysílání, které chcete nahrát.
3 Stisknģte tlaěítko REC (E). Otevŋe se dialogové
okno nastavení ěasovaěe.
Stiskem tlaěítka USB REC ihned zahájíte nahrávání.
JeŰpotŋeba pouze zadat délku nahrávání.
1 Stisknģte tlaěítko USB REC. Zobrazí se obrazovka
Délka nahrávání.
Ɣ Aktuální program
Sledované vysílání se nahraje na pamģőové zaŋízení
USB nebo na pevný disk.
Ɣ 30Ůmin / 60Ůmin / 90Ůmin / 120Ůmin / 180Ůmin /
240Ůmin
UmožĖuje vybrat délku nahrávání.
Ɣ ???
Ruěnģ zadejte délku nahrávání pomocí ěíselných
tlaěítek na dálkovém ovladaěi.
2 Vyberte požadovanou délku nahrávání stiskem
tlaěítek Ż/Ź.
Stiskem tlaěítka OK potvrĞte volbu.
3 Zobrazí se obrazovka Nastavení ĜasovaĜe.
Zkontrolujte nastavení ěasovaěe, proveĞte pŋípadné
zmģny aŰ vše potvrĞte stiskem tlaěítka OK. ZahájíŰ se
nahrávání aŰ na chvíli se zobrazí ukazatel prśbģhu
nahrávání.
Když je nahrávání aktivní, ukazatel stavu (pyramida
AQUOS) svítí fialovģ.
Aktuální nahrávání mśžete pŋeděasnģ ukoněit stiskem
tlaěítek H aŰOK.
POZNÁMKA
Pokud oŰ programu nejsou dostupné žádné informace
zŰ teletextu nebo funkce EPG, pŋi prvním stisknutí
tlaěítka I se zobrazí nabídka délky nahrávání. Vyberte
požadovanou délku nahrávání aŰpotvrĞte volbu stiskem
tlaěítka OK.
CZ
50
Další informace naleznete vŰěásti Nahrávka naŰstranģ 32.
Funkce USB REC
Ruþní programování nahrávání
s þasovaþem
Nahrávání sŰ ěasovaěem pomocí funkce USB REC
mśžete naprogramovat ruěnģ.
Pŋepnģte televizor do režimu TV aŰvyberte kanál, který
chcete nahrát.
1 Stisknģte tlaěítko OK aŰ vyberte možnosti
NahráváníŮ→ RuĜní nahrávání.
2 Vyberte dobu vŰrozmezí 30 až 240 minut aŰstisknģte
tlaěítko OK.
Zobrazí se nabídka Nastavení ĜasovaĜe. Zkontrolujte
nastavení ěasovaěe aŰvŰpŋípadģ potŋeby je zmģĽte.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte kanál nebo
konektor, odkud se má nahrávat.
4 Stiskem tlaěítka OK potvrĞte volbu. Zobrazí se
nabídka Nastavení ĜasovaĜe. Zkontrolujte nastavení
ěasovaěe aŰvŰpŋípadģ potŋeby je zmģĽte.
Pokud jste jako zdroj nahrávání vybrali DVD rekordér,
spusőte vŰ nģm pŋehrávání ruěnģ na zaěátku zadané
doby nahrávání.
Pokud vypnete napájení televizoru, žádná nahrávání
sŰěasovaěem se nezahájí.
Smazání naprogramovaných þasovaþĤ
Pomocí této funkce mśžete vŰ pŋehledu ěasovaěś
smazat již naprogramované nahrávky nebo ukoněit
spuštģná nahrávání sŰěasovaěem.
1 Stisknģte tlaěítko MENU, pŋejdģte do nabídky
Doplľky → ÈasovaĜ aŰ stisknģte tlaěítko OK.
Zobrazí se již naprogramovaná nahrávání.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź vyberte ěasovaě, který chcete
smazat, aŰstisknģte tlaěítko OK.
3 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź vyberte možnost Potvrdit
smazání.
4 Stiskem tlaěítka OK potvrĞte volbu.
Znaky momentálnģ aktivního ěasovaěe jsou znázornģny
ěervenou barvou. Pokud tento ěasovaě smažete,
nahrávání se zastaví.
Nastavení pĜehrávání archivu
PĜehrávání z archivu
1 Stisknģte tlaěítko MENU aŰ pŋejdģte do nabídky
Video → Archiv funkce USB REC.
2 Vyberte nahrávku pomocí tlaěítek Ÿ/ź.
3 Stiskem tlaěítka OK zahájíte pŋehrávání.
Nastavení záložek
Pŋi pŋehrávání nahrávky zŰ archivu mśžete nastavovat
záložky.
1 Stiskem tlaěítek Ż/Ź zobrazíte ukazatel prśbģhu
pŋehrávání.
2 Delším stiskem tlaěítka I (PõEHRÁT) nastavíte
záložku. Pokaždé, když na delší dobu stisknete
tlaěítko I (PõEHRÁT), se nastaví nová záložka.
3 Zobrazí se zpráva:
Byla nastavena záložka.
VŰkaždé nahrávce mśžete nastavit až 15 záložek.
CZ
51
Funkce USB REC
PĜechod na záložky
Skrývání þástí nahrávek
1 Stiskem tlaěítka p zobrazíte ukazatel prśbģhu.
2 Stiskem modrého tlaěítka pŋejdete na další záložku.
Èásti nahrávky vŰarchivu mśžete skrýt. Skryté ěásti se
pŋeskoěí pŋi pŋíštím pŋehrávání nebo pŋi kopírování do
pŋipojeného rekordéru.
1 Bģhem pŋehrávání zŰ archivu stisknģte tlaěítko F
ete nah
vŰmístģ, odkud chcete
nahrávku skrýt.
na ukazateli prśbģhu
2 Vyberte možnost
aŰ stiskem tlaěítka
OK otevŋete nabídku
ka O
Smazat/Skrýt.
3 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Skrýt,
abyste nastavili zaěátek ěásti, kterou chcete skrýt.
4 Stiskem tlaěítka F pokraěujte vŰ pŋehrávání nebo
stiskem tlaěítek G/V pŋejdģte do místa, kde
chcete nastavit konec skryté ěásti.
5 Stiskem žlutého tlaěítka nastavte konec skryté ěásti.
Skrytá ěást nahrávky se na panelu znázorní ěervenģ.
Pŋi Űpŋehrávání vŰbudoucnu se pŋeskoěí.
Pokud je nastavena možnost Ovládání ĺ USB
RECŮĺ Oznámit skryté Ĝásti ĺ Ano, na obrazovce
se zobrazí zpráva, která informuje oŰ dosažení skryté
ěásti bģhem pŋehrávání.
6 Stiskem modrého tlaěítka vŰokamžiku, kdy se tato
zpráva zobrazuje na obrazovce, skrytou ěást trvale
zobrazíte.
Mazání jednotlivých záložek
1 Stiskem tlaěítka p zobrazíte ukazatel prśbģhu.
2 Pomocí možností
/
vyberte záložku, kterou
chcete smazat.
3 Vyberte možnost
aŰstiskem tlaěítka OK smažte
vybranou záložku.
Posouvání
1 Stiskem tlaěítka p zobrazíte ukazatel prśbģhu.
2 Pomocí tlaěítek L/K lze provádģt posun
dopŋedu aŰzpģt vŰarchivu nahrávek.
Inteligentní posun
UmožĽuje rychlé vyhledávání urěitých scén vŰnahrávce.
Další informace naleznete na stranģ 49.
Rychlý posun dopĜedu a zpČt
Pŋi sledování vysílání pomocí funkce TimeShift mśžete
provádģt rychlý posun dopŋedu aŰ zpģt rśznými
rychlostmi. Bģhem posunu není slyšet žádný zvuk.
1 Stiskem tlaěítka p zobrazíte ukazatel prśbģhu.
2 Pomocí tlaěítek J/S lze provádģt rychlý posun
dopŋedu/zpģt.
Další informace naleznete vŰ ěásti PŌehrávání archivu
naŰstranģ 49.
Pozastavení (zmrazení obrazu)
1 Stiskem tlaěítka F zmrazíte obraz.
2 Opģtovným stiskem tlaěítka F se vrátíte do režimu
normálního pŋehrávání.
Mazání þástí nahrávek
Mśžete mazat ěásti nahrávky od aktuální pozice pŋi
pŋehrávání po zaěátek nebo konec nahrávky.
1 Bģhem pŋehrávání zŰ archivu stisknģte tlaěítko F
ete na
vŰmístģ, odkud chcete
nahrávku vŰarchivu smazat.
2 Vyberte možnost
na ukazateli prśbģhu
tka OK otevŋete nabídku
a stiskem tlaěítka
Smazat/Skrýt.
3 Stiskem tlaěítek Ż/Ź vyberte možnost Smazat
po zaĜátek nebo Smazat po konec.
4 Vyberte možnost Potvrdit smazání a stisknģte
tlaěítko OK.
5 Výbģrem možnosti Zrušit aŰ stiskem tlaěítka OK
zrušíte mazání.
CZ
52
Pomalý pohyb
Pokud je obraz pozastaven (zmrazen), mśžete vybrat
nģkterou ze ětyŋ rychlostí pomalého pohybu dopŋedu
aŰzpģt. VŰrežimu pomalého pohybu není slyšet žádný zvuk.
1 Stiskem tlaěítka p zobrazíte ukazatel prśbģhu.
2 Stiskem tlaěítka F zmrazíte obraz.
3 Výbģrem možnosti J/S aŰ stiskem tlaěítka OK
zahájíte pomalý pohyb.
4 Opģtovným stiskem tlaěítka F se vrátíte do režimu
normálního pŋehrávání.
Rychlost se bude každým stisknutím tlaěítka zvyšovat,
dokud se nedosáhne pśvodní rychlosti.
Seznam funkcí archivu funkce
USB REC
Seznam možností archivu funkce USB REC obsahuje
jednotlivé možnosti dostupné pro položky archivu.
1 Stisknģte tlaěítko MENU aŰ pŋejdģte do nabídky
Video → Archiv funkce USB REC.
2 Stiskem tlaěítek Ÿ/ź vyberte archiv.
3 Stiskem tlaěítka ź otevŋete seznam funkcí
proŰvybraný archiv.
Funkce USB REC
Ɣ Zobrazit
Zahájení nebo pokraěování vŰ pŋehrávání vybrané
položky vŰarchivu.
Ɣ Podrobné informace
Zobrazí podrobné informace oŰ oznaěené položce
archivu.
Ɣ UspoŌádání
Seŋadí položky abecednģ nebo podle data vytvoŋení
(od nejnovģjších).
Ɣ PŌejmenovat
Zmģna názvu položky archivu.
Ɣ Smazat
Smaže položku archivu zŰpamģőového zaŋízení USB
nebo pevného disku.
Ɣ Kopírovat
Zkopíruje položku archivu na jiné pamģőové zaŋízení
USB nebo pevný disk.
Ɣ Opakovat
Opakované pŋehrávání archivu (ve smyěce), když
vŰ budoucnu zvolíte opģtovné pŋehrávání položky
archivu.
Ɣ Nastavení
Otevŋe nastavení videa.
Další informace naleznete na stranģ 33.
Sledování televizoru s funkcí
TimeShift
VŰ nastaveních výrobce je funkce USB REC trvale
zapnuta. VŰtakovém pŋípadģ se televizní vysílání, které
chcete sledovat, automaticky nahrává na pozadí.
Time shift
25:05 min
H
10:05
19:05
F
KLS J
POZNÁMKY:
• KŰ ukládání nahrávek pomocí této funkce
doporuěujeme použít pevný disk.
• Je potŋeba nejménģ 8ŰGB volného místa, aby funkce
TimeShift fungovala správnģ.
• Maximální délka nahrávek pomocí funkce TimeShift
jsou 1Űhodiny.
Pozastavit
Stisknģte tlaěítko F. Obraz na televizoru se zmrazí
aŰzobrazí se informace oŰstavu funkce TimeShift.
PokraĜovat vŮpŌehrávání sŮfunkcí TimeShift
Stisknģte tlaěítko F. Nyní mśžete sledovat televizní
program sŰ funkcí TimeShift od chvíle, kdy jste
poprvé stiskli tlaěítko F. Zobrazí se symbol Ź namísto
symboluŰF.
PŌepnout na živé vysílání
Stisknģte tlaěítko H. Opģtovnģ se zobrazí živé
vysílání kanálu.
Nastavení záložek
Budete-li si chtít pozdģji pŋehrát zajímavé scény,
mśžete ruěnģ nastavit záložky.
Stiskem tlaěíte
tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte na obrazovce
možnost
aŰstisknģte tlaěítko OK.
Dále mśžete záložky nastavovat automaticky pŋi
každé zmģnģ vysílání.
Posun na automaticky nastavené záložky
Když sledujete televizní vysílání sŰ funkcí TimeShift
aŰ je zobrazen ukazatel prśbģhu, mśžete pŋecházet
na automaticky nastavené záložky.
Stiskem tlaěítek Ÿ/ź/Ż/Ź vyberte na obrazovce
možnost:
: Posun zpģt
: Posun dopŋedu
Posouvání
Pŋi sledování vysílání pomocí funkce TimeShift se
mśžete posouvat mezi záložkami pomocí možností
G aŰV na obrazovce.
Inteligentní posun
Pokud aktivujete funkci Inteligentní posun, posun
se pŋi každé zmģnģ smģru zpomalí oŰ polovinu.
Pokud provedete více než trojnásobný posun ve
stejném smģru, ěasový úsek posunu se zdvojnásobí
(max. 8Űminut).
Rychlý posun dopŌedu aŮzpĤt
Pŋi sledování vysílání pomocí funkce TimeShift
mśžete provádģt rychlý posun dopŋedu aŰzpģt tŋemi
rśznými rychlostmi. Bģhem posunu není slyšet
žádnýŰzvuk.
Vyberte na obrazovce možnost G nebo V
aŰstisknģte tlaěítko OK.
Každým stiskem tlaěítka OK se rychlost zvýší.
Výbģrem možnosti
obnovíte normální pŋehrávání.
Smazat záložky
Stiskem tlaěítka F otevŋete zobrazení funkce TimeShift.
Pomocí možností
/
vyberte záložku, kterou
chceteŰsmazat.
Vyberte možnost
vybranouŰzáložku.
aŰ stiskem tlaěítka OK smažte
CZ
53
Sledování 3D obrazu
Sledování 3D obrazu
3D obraz uvidíte, když ke sledování televizoru použijete
3D brýle (AN-3DG20-B, prodávány samostatnģ).
Pŋed sledováním 3D obrazu se seznamte sŰ pokyny
pro používání 3D brýlí. Tyto 3D brýle jsou urěeny pro
použití pouze sŰLCD televizory SHARP sŰpodporou 3D
zobrazení.
Sledování 3D obrazu
1
2
Vyberte zdroj 3D obrazu (HDMI).
Na dálkovém ovladaěi stisknģte tlaěítko 3D.
VysvČtlení nastavení režimu 3D
Ɣ 2D->3D
Pokud nastavíte hodnotu Zapnuto, všechny 2D obrazy
se zobrazí vŰ režimu 3D. Ke sledování obrazu je tŋeba
nasadit si 3D brýle.
Ɣ Režim 3D
Ɣ Vypnuto
Zde mśžete vŰtelevizoru deaktivovat režim 3D.
Televizor zobrazuje 2D/3D obrazy stejným
zpśsobem, jakým je vysílá kanál nebo
externíŰpŋehrávaě.
Ɣ Automaticky
Pokud je vŰ televizoru zvoleno toto nastavení
(nastavení výrobce), televizor se, pokud je to možné,
automaticky pŋepne do správného režimu 3D.
Toto nastavení zmģĽte pouze tehdy, když se obsah
3D nezobrazuje správnģ.
Ɣ Vedle sebe
UmožĽuje zobrazit obsah 3D ve formátu Vedle
sebe. Pokud sledujete obsah 3D sŰtímto nastavením,
televizor zobrazuje vedle sebe dva témģŋ stejné
obrazy aŰskládá je správným zpśsobem dohromady.
Ɣ NahoŌe/dole
UmožĽuje zobrazit obsah 3D ve formátu NahoŌe/
dole. Pokud sledujete obsah 3D sŰtímto nastavením,
televizor zobrazuje nad sebou dva témģŋ stejné
obrazy aŰskládá je správným zpśsobem dohromady.
POZNÁMKA
•
Pŋi pŋepínání do režimu 3D zŰrežimu 2D mśže obrazovka
na chvíli zěernat, jelikož se televizor snaží rozpoznat signál
3D obrazu.
PĜíjem signálu 3D obrazu, který
lze rozpoznat automaticky
Signál obrazu mśže obsahovat identifikaění signál 3D.
Televizor mśžete nastavit na automatické rozpoznávání
3D obrazu.
•
Po stisknutí tlaěítka 3D se zobrazí obrazovka nabízející
výbģr zŰnásledujících možností.
E PŌi nastavení volby „Režim 3D“ na hodnotu
„Automaticky“
Formát zobrazení 3D je rozpoznán automaticky
aŰzobrazí se pŋíslušný 3D obraz.
E PŌi nastavení volby „Režim 3D“ naŮhodnotu
„Vypnuto“
Obraz se zobrazí ve formátu 2D.
CZ
54
Sledování 3D obrazu
Sledování obrazu 2D v režimu 3D
PĜíjem signálu 3D obrazu, který
nelze automaticky rozpoznat
Pokud televizor pŋijímá obrazový signál 3D, který
automaticky rozpoznat nelze, mśžete vybrat mezi
zobrazením 3D aŰ2D.
1 Vyberte zdroj 3D obrazu (HDMI).
2 Na dálkovém ovladaěi stisknģte tlaěítko 3D.
Zobrazí se následující obrazovka.
Bģžný 2D obraz mśžete pŋevést na 3D obraz (3D efekt).
1 Na dálkovém ovladaěi stisknģte tlaěítko 3D.
2
3
POZNÁMKA
• Pokud se vstupní signál pŋepne do režimu 2D,
automaticky se zobrazí obraz 2D.
•
3
Stiskem tlaěítek c/d vyberte možnosti „Vedle
sebe“, „NahoŌe/dole“ nebo „Hry“ aŰpoté
stisknģte tlaěítko OK.
E Zobrazení vŮrežimu 3D („Vedle sebe“
nebo „NahoŌe/dole“)
1 Stiskem tlaěítek c/d vyberte typ signálu 3D
(„Vedle sebe“ nebo „Nahoŋe/dole“)
aŰpoté stisknģte tlaěítko ;.
• Pokud vyberete systém shodný se vstupním signálem,
zobrazí se 3D obraz.
Stiskem tlaěítek a/b vyberte možnosti
„2D->3D“→„Zapnuto“ aŰpoté stisknģte tlaěítko ;.
Zapnģte 3D brýle aŰnasaĞte si je.
Režim 3D se automaticky zruší vŰ následujících
situacích: zmģna nastavení, zmģna zdroje vstupu,
zmģna rozlišení vstupního signálu aŰvypnutí napájení.
Nabíjení baterie 3D brýlí
Pokud je úroveĽ nabití baterie nízká, bude kontrolka LED
blikat jednou za sekundu. Pokud se baterie 3D brýlí vybije,
lze ji nabít pŋipojením 3D brýlí prostŋednictvím kabelu mini
USB (souěást balení) kŰjakémukoli postrannímu konektoru
USB na televizoru nebo na jiném odpovídajícím zdroji
napájení.
Jakmile kontrolka LED zhasne, je nabíjení dokoněeno.
2 Zapnģte 3D brýle nastavením jejich pŋepínaěe
do polohy „3D“ aŰnasaĞte si je.
• Kontrolka LED se rozsvítí zelenģ.
E Zobrazení vŮrežimu 2D
USB
(HDD)
Zobrazení vŰrežimu 2D bez použití brýlí:
1 Stiskem tlaěítek a/b vyberte možnost
„Vypnuto“ aŰpoté stisknģte tlaěítko ;.
Chcete-li obraz zobrazit vŰrežimu 2D, zatímco jej
ostatní sledují vŰrežimu 3D:
1 Postupujte dle kroku 1 popsaného
vŰpŋedchozí ěásti „Zobrazení vŮrežimu 3D
(„Vedle sebe“ nebo „NahoŌe/dole“)“.
2 Zapnģte 3D brýle nastavením jejich pŋepínaěe
do polohy „2D“ aŰnasaĞte si je.
• Kontrolka LED se rozsvítí zelenģ.
POZNÁMKY
•
•
Pokud po dobu pŋibližnģ 10Űminut 3D brýle nezaznamenají
žádný 3D signál, automaticky se vypnou.
Chcete-li 3D brýle vypnout, pŋepnģte jejich pŋepínaě
doŰpolohy Vyp. Kontrolka LED se také vypne.
CZ
55
Sledování 3D obrazu
Formát zobrazení pro 3D a 2D obrazy
Obraz pro vstupní signály
Volitelný režim
2D s 3D
Režim 3D
(použití 3D brýlí)
Popis
• 3D režim automatický.
Vedle sebe
• Vytvoří 3D obrazy ze 3D obrazů zobrazených vedle sebe.
Obraz se rozdělí na levý a pravý obraz, poté se obrazy
roztáhnou a postupně se zobrazí k vytvoření 3D obrazu.
Nahoře–dole
• Vytvoří 3D obrazy ze 3D obrazů zobrazených nad sebou.
Obraz se rozdělí na horní a dolní obraz, poté se obrazy
roztáhnou a postupně se zobrazí k vytvoření 3D obrazu.
Vedle sebe s 2D
• Vytvoří 2D obrazy ze 3D obrazů zobrazených vedle
sebe. Roztáhne se a zobrazí pouze levý obraz. Obraz
se nezobrazí ve 3D režimu.
Režim 2D
(bez použití
3D brýlí)
Nahoře–dole s 2D
• Vytvoří 2D obrazy ze 3D obrazů zobrazených nad sebou.
Roztáhne se a zobrazí pouze horní obraz. Obraz se
nezobrazí ve 3D režimu.
POZNÁMKA
•
Tyto 3D brýle jsou určené pro použití pouze s LCD televizory SHARP s podporou 3D zobrazení.
Řešení potíží – 3D obraz
Problém
CZ
Možná řešení
• 3D obraz se nezobrazuje.
• Je volba „Automatická změna 3D“ nastavena na hodnotu „Ne“? Stisknutím tlačítka 3D přepněte do režimu 3D.
• Pokud je volba „Automatická změna 3D“ nastavena na hodnotu „Ano“ a 3D obraz se nezobrazuje, zkontrolujte
formát sledovaného obsahu. Ne všechny signály 3D obrazu lze jako 3D obraz rozpoznat automaticky.
Stisknutím tlačítka 3D vyberte správný formát pro 3D obraz.
• Jsou 3D brýle nastaveny na režim 3D?
• Nachází se mezi 3D brýlemi a televizorem nějaká překážka bránící infračervenému přijímači 3D brýlí v příjmu
signálu? 3D brýle pracují na základě signálu přijímaného z televizoru. Neumisťuje žádné překážky mezi
infračervený vysílač 3D na televizoru a infračervený přijímač 3D brýlí.
• 3D brýle se automaticky vypínají.
• Nachází se mezi 3D brýlemi a televizorem nějaká překážka bránící infračervenému přijímači 3D brýlí v příjmu
signálu? Pokud po dobu přibližně tří minut 3D brýle nezaznamenají žádný z televizoru, automaticky se
vypnou. Neumisťuje žádné překážky mezi infračervený vysílač 3D na televizoru a infračervený přijímač 3D
brýlí.
• Po přepnutí 3D brýlí do režimu 3D se
kontrolka LED nerozsvítila zeleně.
• Je baterie 3D brýlí nabitá? Pokud se po stisknutí tlačítka napájení po dobu delší než jedna sekunda nerozsvítí
kontrolka LED, je baterie vybitá. Nabijte baterii pomocí konektoru mini USB.
56
Sledování 3D obrazu
ÈoĜky 3D brýlí
• Na čočky 3D brýlí netlačte. 3D brýle také neupusťte ani neohýbejte.
• Nepoškrábejte povrch čoček 3D brýlí ostrým předmětem nebo jinými předměty. Pokud tak učiníte, 3D brýle se mohou poškodit
a může se snížit kvalita 3D obrazů.
• K čištění čoček používejte pouze hadřík dodaný s 3D brýlemi.
PŌijímaĜ infraĜerveného signálu 3D brýlí
• Přijímač infračerveného signálu nesmíte znečistit, nesmíte na něj aplikovat samolepky nebo jej jinak zakrývat. Pokud tak učiníte,
přijímač nemusí pracovat správně.
• 3D obrazy se nemusí zobrazovat správně, pokud jsou 3D brýle ovlivňovány jiným zařízením s datovou komunikací infračerveným
signálem.
UpozornĤní týkající se sledování
• V blízkosti 3D brýlí nepoužívejte taková zařízení, která produkují silné elektromagnetické vlny (např. mobilní telefony nebo
bezdrátové kombinované vysílače/přijímače). Pokud tak učiníte, 3D brýle nemusí pracovat správně.
• 3D brýle nemusí plně fungovat v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Používejte je ve specifikovaném teplotním rozsahu
pro použití.
• Pokud 3D brýle použijete v místnosti se zářivkovým osvětlením (50/60 Hz), osvětlení místnosti může v brýlích blikat. V takovém
případě zářivkové osvětlení při použití 3D brýlí ztlumte nebo vypněte.
• 3D brýle mějte správně nasazené. 3D obrazy se nebudou zobrazovat správně, pokud jsou 3D brýle otočené horní stranou dolů
nebo zadní stranou dopředu.
• Jiné displeje (např. počítačové monitory, digitální hodiny a kalkulátory) se mohou při použití 3D brýlí jevit tmavé a mohou být
obtížně čitelné. 3D brýle nepoužívejte pro jiné účely, než sledování 3D obrazů.
• Pokud při sledování televizoru s 3D brýlemi ležíte na boku, obraz se může zdát tmavý nebo nemusí být vůbec viditelný.
• Při sledování 3D obrazů musíte zůstat v pozorovacím úhlu a v optimální vzdálenosti od televizoru. Jinak nemusí být možné
si naplno užívat 3D efektu.
• 3D brýle nemusí správně fungovat, pokud je v blízkosti brýlí nebo televizoru zapnuté nějaké další 3D zařízení nebo elektronické
zařízení. Pokud k tomu dojde, vypněte toto 3D zařízení nebo elektronické zařízení nebo je umístěte do dostatečné vzdálenosti
od 3D brýlí.
• Toto zařízení přestaňte používat v jakékoli z následujících situací:
– Když se při použití 3D brýlí obrazy trvale zobrazují zdvojeně.
– Když máte potíže při vnímání 3D efektu.
• 3D brýle přestaňte neprodleně používat, jsou-li poškozené nebo vadné. Budete-li 3D brýle používat i nadále, může dojít k únavě
očí, bolestem hlavy nebo nemocem.
• Neprodleně přestaňte 3D brýle používat, pokud bude vaše pokožka abnormálně reagovat. Ve velmi vzácných případech mohou
takovéto reakce způsobovat alergické reakce na povrch nebo použité materiály.
• Přestaňte 3D brýle používat, pokud váš nos nebo spánky zčervenají nebo pokud pocítíte jakoukoli bolest nebo svědění. Tlak
způsobený dlouhodobým používáním může vést k takovým reakcím a následnému podráždění pokožky.
• Při sledování televizoru v 3D režimu nemusí být možné používat některé položky nabídky.
• 3D funkci nelze používat v režimu Rádio nebo Data
PRÁVNÍ OMEZENÍ
• This Sharp device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and
may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of
use provided by such content or service provider. Sharp shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms
of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal
and non-comercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from,
transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
• Sharp is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or servicerelated inquires relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
• You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not
limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device property. Sharp, its directors, officers, employees, agents, contractors
and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could
have been avoided.
• ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND
ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON- INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY,
ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR·FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE
CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
• SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR
ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
• IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE,
CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES. WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT
LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
CZ
57
Dodatek
Řešení potíží
Problém
Možná řešení
• Není napájení.
• Zkontrolujte, zda jste na dálkovém ovládači stiskli tlačítko TVa. Jestliže indikátor na televizoru svítí
červeně, stiskněte tlačítko TVa.
• Není odpojen přívodní kabel?
• Zkontrolujte, zda jste na televizoru stiskli tlačítko a.
• TV nelze ovládat.
• Vnější vlivy, jako je blesk, statická elektřina apod., mohou způsobit nesprávnou funkci televizoru.
V takovém případě nejprve vypněte napájení nebo odpojte přívodní kabel a pak po jedné až dvou
minutách TV znovu zapněte.
• Dálkový ovládač nefunguje.
•
•
•
•
• Obraz je oříznut.
• Je obraz ve správné poloze?
• Jsou správně provedena nastavení režimu zobrazení (Formát obrazu), např. velikost obrazu? (strana 31)
• Podivné barvy, světlá nebo tmavá barva
nebo překrývání barev.
• Upravte tón obrazu.
• Není místnost příliš silně osvětlená? Pokud je místnost příliš silně osvětlena, může se obraz zdát tmavý.
• Zkontrolujte nastavení „Obraz“ (strana 21).
• Napájení bylo náhle vypnuto.
• Vnitřní teplota přístroje se zvýšila. Odstraňte veškeré objekty, které zakrývají větrání, nebo vyčistěte
větrací otvory.
• Není obraz.
•
•
•
•
•
• Není zvuk.
• Je hlasitost příliš nízká?
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
• Zkontrolujte, zda jste na dálkovém ovladači nestiskli tlačítko e.
• TV někdy vydává praskavé zvuky.
• Nejedná se o závadu. Toto se stává, jak se skříňka televizoru roztahuje a stahuje při změnách teploty.
Nijak to neovlivní výkon televizoru.
Jsou všechny baterie vloženy se správnou polaritou (e, f)?
Nejsou baterie vybité? (Vložte nové baterie.)
Pracujete při silném nebo zářivkovém osvětlení?
Osvětluje světlo zářivky snímač dálkového ovládače?
Jsou správně připojena vnější zařízení? (strany 41, 42 a 43)
Byl po připojení správně nastaven typ vstupního signálu? (strana 14)
Je vybrán správný zdroj vnějšího signálu? (strana 31)
Je v pořádku nastavení obrazu? (strana 21)
Je správně připojena anténa? (strana 7 a 14)
Informace o softwarové licenci na tento výrobek
Struktura softwaru
Software v tomto přístroji je kombinací několika softwarových položek, k nimž mají příslušná autorská práva firma SHARP nebo třetí strany.
Software vyvinutý firmou SHARP a/nebo třetí stranou
Autorská práva k softwarovým komponentám a různé dokumentaci k tomuto výrobku, které jsou výsledkem vývoje firmy SHARP, jsou
majetkem firmy SHARP a jsou chráněny autorským zákonem, mezinárodními smlouvami a dalšími příslušnými zákony. Tento výrobek také
využívá volně šířený software a softwarové komponenty, k nimž mají příslušná autorská práva třetí strany.
Specifikace týkající se životního prostředí
39"
*1 Režim zap. (W) (REŽIM DOMŮ)
50"
60"
45 W
70 W
100 W
*2 Pohotovostní režim (W)
0.24 W
0.24 W
0.24 W
*3 Režim vyp. (W)
0.16 W
0.16 W
0.16 W
*4 Roční spotřeba energie (kWh)
66 kWh
102 kWh
146 kWh
*1 Měřeno podle normy IEC 62087 Ed. 2.
*2 Měřeno podle normy IEC 62301 Ed. 1.
134 W *3 Měřeno podle normy IEC 62301 Ed. 1.
0.24 W *4 Roční spotřeba energie je vypočítávána na základě
spotřeby energie Režimu zap. (REŽIM DOMŮ), při
0.16 W
4hodinovém každodenním sledování, 365 dní
196 kWh
v roce.
70"
EC Declaration of Conformity for AN-WUD630 dongle
SHARP Electronics (Europe) GmbH tímto prohlašuje, že adaptér USB bezdrátové sítģ LAN (AN-WUD630) splĽuje
základní požadavky a všechna pŋíslušná ustanoveni Smģrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodģ je k dispozici na:
http://www.sharp.de/doc/AN-WUD630.pdf
Dśležité poznámka
V rámci soustavného zdokonalování výrobkś si firma SHARP vyhrazuje právo na zmģny provedení a technických údajś související
se zlepšováním produktu bez pŋedchozího upozornģní. Uvedené výkonové údaje pŋedstavují jmenovité hodnoty vyrábģných
pŋístrojś. U jednotlivých pŋístrojś se mohou vyskytnou urěité odchylky od tģchto hodnot.
CZ
58
Dodatek
Technické údaje
39” BAREVNÝ LCD
TELEVIZOR. Modely:
50” BAREVNÝ LCD
TELEVIZOR. Modely:
60” BAREVNÝ LCD
TELEVIZOR. Modely:
70” BAREVNÝ LCD
TELEVIZOR. Modely:
LC-39LE750E/RU/V
LC-39LE751E/K/RU/V
LC-39LE752E/RU/V
LC-39LE754E/RU/V
LC-39LU751E
LC-39LM752E/V
LC-39LK752E
LC-39LX752E
LC-50LE750E/RU/V
LC-50LE751E/K/RU/V
LC-50LE752E/RU/V
LC-50LE754E/RU/V
LC-50LU751E
LC-50LM752E/V
LC-50LK752E
LC-50LX752E
LC-60LE751E/K/RU
LC-60LE752E/RU
LC-60LE754E/RU
LC-60LU751E
LC-60LM752E
LC-60LK752E
LC-60LX752E
LC-70LE751E/K/RU
LC-70LE752E/RU
LC-70LE754E/RU
Panel LCD (televizor LED)
39" þerný TFT
50" þerný TFT
60" þerný TFT
70" þerný TFT
Rozlišení
6 220 800 bodĤ (1920 x 1080 pixelĤ)
Položka
Barevný video systém
TV norma
PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / PAL 60
Analogová
CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)
Digitální
DVB-T (2K/8K OFDM)(H.264), DVB-C, DVB-C2 (pouze model LE754), DVB-T2
(pouze modely LE751/754), DVB-S/S2 (pouze modely LE752/754)
VHF/UHF
kanály E2–E69, F2–F10, I21–I69, IR A–IR J (Digitální: kanály IR A – E69)
CATV
Hyperpásmo, kanály S1–S41
Funkce
televizoru
PĜijímaný
kanál
Systém ladČní TV
Automatická pĜedvolba 999 kanálĤ: jiné než skandinávské zemČ / 9999 kanálĤ:
skandinávské zemČ (ATV: 99 kanálĤ), Automatické pojmenování, Automatické Ĝazení
STEREO / DVOJJAZYýNÝ
NICAM/A2
Pozorovací úhly
H: 176°, V: 176°
Audio výkon
15 W + 15 W (Hudební výkon)
Reproduktory
(96 mm x 30 mm) x 2
TV Anténa
VHF/UHF
Satelitní (pouze
Ĝada 752/754)
Zásuvky
UHF/VHF 75 Ÿ typ Din (analogový a digitální)
75 Ÿ typ F (DVB-S/S2)
SERVICE
Konektor Ø 3,5 mm
SCART
SCART (vstup AV, vstup RGB, výstup TV, vstup Y/C)
Poþítaþový vstup
VGA (15kolíkový D-Sub), konektor Ø 3,5 mm (sdílený s HDMI)
SLOŽKOVÉ SIGNÁLY
VSTUPY SLOŽKOVÝCH SIGNÁLģ: Y/PB(CB)/PR(CR), RCA (AUDIO R/L)
HDMI1
HDMI, konektor Ø 3,5 mm (sdílený s poþítaþovým vstupem), ARC, 3D
HDMI2
HDMI, konektor Ø 3,5 mm (sdílený s poþítaþovým vstupem), 3D
HDMI3
HDMI, konektor Ø 3,5 mm (sdílený s poþítaþovým vstupem), 3D
HDMI4
HDMI, konektor Ø 3,5 mm (sdílený s poþítaþovým vstupem), 3D
USB 1
USB 2.0 HOST (Typ A)
USB 2
USB 2.0 HOST (typ A)
USB 3 (WIFI)
USB 2.0 HOST (typ A) (pouze pro Wi-Fi)
ETHERNET (10/100)
PĜipojení k síti
AV
Konektor RCA (vstup AV)
S/PDIF OUT
RCA S/PDIF digitální vstup zvuku
C. I. (spoleþné rozhraní)
EN50221, R206001, CI+ technické údaje
Sluchátka
Konektor Ø 3,5 mm (výstup zvuku)
Èeština, dánština, holandština, angliětina, estonština, finština, francouzština, nģměina,
ŋeětina, maĞarština, italština, lotyština, litevština, norština, polština, portugalština, ruština,
slovenština, slovinština, španģlština, švédština, tureětina, ukrajinština, bģloruština,
rumunština, chorvatština, srbština.
Jazyk OSD
Požadavky na napájení
220–240 V stĜ., 50 Hz
PĜíkon napájení (metoda IEC62087)
99 W
121 W
175 W
229 W
(0,24 W
v pohotovostním
režimu)
(0,24 W
v pohotovostním
režimu)
(0,24 W
v pohotovostním
režimu)
(0,24 W
v pohotovostním
režimu)
Hmotnost
10,7 kg
(bez stojanu)
12,3 kg
(se stojanem)
16,7 kg
(bez stojanu)
18,5 kg
(se stojanem)
24,3 kg
(bez stojanu)
27,3 kg
(se stojanem)
37,5 kg
(bez stojanu)
40,5 kg
(se stojanem)
Provozní teplota
0 °C až +40 °C
CZ
59
Likvidace na konci životnosti
A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)
1. V zemích Evropské unie
Pozor: Toto zařízení nevyhazujte do běžného odpadu!
Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s platnou legislativou, která vyžaduje
řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení.
Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické
vybavení v určených sběrnách zdarma*. V některých zemích* od vás může místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek,
pokud zakoupíte nový podobný výrobek.
Pozor: Výrobek je
označen tímto symbolem. *) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy.
Ten znamená, že
Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně
elektrická a elektronická
v souladu s místními vyhláškami.
zařízení nepatří do
běžného domovního
odpadu. Tyto výrobky
odevzdávejte do
samostatných sběrných
systémů.
Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován,
a zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné
likvidace.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
Švýcarsko: Použitá elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně vrátit prodejci, i když jste si nekoupili nový výrobek. Další
možnosti odevzdání zařízení naleznete na adrese www.swico.ch nebo www.sens.ch.
B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty
1. V zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely:
Obraťte se na prodejce výrobků SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny.
Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sběrny odpadu.
Španělsko: Informace o vracení použitých výrobků získáte od zaměstnanců zavedeného systému sběru a místních úřadů.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
Baterie připojená k výrobku může obsahovat stopové množství olova.
EU: Přeškrtnutá nádoba na odpad znamená, že použité baterie nesmí být vyhozeny do domácí popelnice! Pro vybité baterie
existují zvláštní systémy sběru, které umožňují správné opětné použití a recyklaci v souladu s platnými právními předpisy.
Chcete-li získat podrobnosti spojené se systémy sběru, kontaktujte místní úřady.
Švýcarsko: Použité baterie mohou být vráceny do prodejny.
V ostatních zemích mimo Evropskou unii: Chcete-li získat podrobnosti spojené se správným způsobem likvidace vybitých
baterií, kontaktujte místní úřady.
Ochranné známky
• „HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky firmy
HDMI Licensing LLC.“
• Vyrobeno na základě licence firmy Dolby Laboratories.
• „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky firmy Dolby Laboratories.
• Logo „HD TV 1080p“ je ochrannou známkou společnosti DIGITALEUROPE.
• Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting-DVB-project.
• DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jsou využívána na základě licence.
• Logo „CI Plus“ je ochrannou známkou společnosti CI Plus LLP.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochrannými, servisními a certifikačními známkami společnosti Digital Living Network
Alliance.
• Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných
společností.
CZ
60
LC-39LE750E/V
LC-39LE751E/K/V
LC-39LU751E
LC-39LE752E/V
LC-39LM752E/V
LC-39LK752E
LC-39LX752E
LC-39LE754E/V
LC-50LE750E/V
LC-50LE751E/K/V
LC-50LU751E
LC-50LE752E/V
LC-50LM752E
LC-50LK752E
LC-50LX752E
LC-50LE754E/V
LC-60LE751E/K
LC-60LU751E
LC-60LE752E
LC-60LM752E
LC-60LK752E
LC-60LX752E
LC-60LE754E
LC-70LE751E/K
LC-70LE752E
LC-70LE754E
(91)
[110]
[(132)]
(881) / [1123] / [(1368)]
(41)
[41]
[(41)]
(63) / [64] / [(49)]
(253) / [301] / [(351)]
(183) / [206] / [(230)]
(200) / [400] / [(400)]
(322) / [396] / [(454)]
(483) / [620] / [(754)]
(517) / [654] / [(798)]
(470) / [470] / [(584)]
(200) / [200] / [(400)]
(580) / [718] / [(847)]
(859) / [1100] / [(1335)]
39”: ( )
50”: [ ]
60”: [( )]
SHARP CORPORATION
http://www.sharp.eu
Sharp Electronics Europe Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK
Tiskano u Poljskoj
Štampano u Poljskoj
Tiskano v Poljska
Wydrukowano w Polsce
Készült Lengyelországban
Vytištěno v Polsku
Vytlačené v Poľsku
ɇɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɜ ɉɨɥɶɳɿ
Trükitud Poolas
Iespiests Polijā
Išspausdinta Lenkijoje
ȉȣʌȫșȘțİ ıIJȘȞ ȆȠȜȦȞȓĮ
Polonya’da basılmıştır
Tipărit în Polonia
ɇɚɞɪɭɤɚɜɚɧɚ ʆ ɉɨɥɶɲɱɚ
Printed in Poland
PIN
TINS-F657WJZZ
13P04-PL-NG

Podobné dokumenty

syndrom nahleho umrti ditete

syndrom nahleho umrti ditete Nlkdy nechodte spát pod vlivem tlumícíchléků,alkoholu nebo Neužívejte je ani přes den. Uvedená doporučení musí dodržovat nejen rodiče, ale i ostatní, kdo o dítě pečují(např. ptalodiěe).

Více

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov Minulý měsíc nám přinesl jednu velmi nepříjemnou, a svým dopadem pro naše občany, zásadní událost. Po 219 letech provozu náhle, ze dne na den, ukončila činnost porcelánka Haas & Czjzek a propustila...

Více

Untitled

Untitled .^Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. styk tohoto přístroje s tekutjnami můžemíi také za následek poškození' ývin kouře a přehřátí' . Fun...

Více