Stáhnout si ji můžete ZDE

Transkript

Stáhnout si ji můžete ZDE
!
ANALYTICKÝ MODEL, CENA
PRIMÁRNÍ ANALÝZA, PRAKTICKÁ ČÁST
Poptávkový, teritoriální a databázový model
BOHUMIL ELIÁŠ 2.9.1937 – 21.5.2005
www.domyjakogalerie.cz
!1
!
Úvod do problematiky
(stručný průvodce)
Analýza je určena zejména sběratelům, kterým pomáhá v lepší orientaci při nákupu
konkrétního uměleckého díla. Od běžných porovnávacích instrumentů, které lze
s ohledem na primární data zařadit mezi striktně subjektivní, názorové a tedy vysoce
nepřesné, se tato analýza soustředí výhradně na data. Nepřesnost porovnávacích
modelů a mechanik je způsobena absencí koeficientu, jehož hodnota vyjadřuje kreativní
podíl Kx, jež je u každého uměleckého předmětu zcela odlišný. Další neznámou v tomto
procesu je růstový koeficient Hz, který reprezentuje poptávku s ohledem na dostupnost
díla a jeho sběratelskou obec. Tento koeficient lze získat, nicméně jsou k jeho výpočtu
nutná sociodemografická data. Tato data prezentují jak samotnou provenienci, tak
časovou křivku prodejů. Dle nich je možné stanovit tendenční křivku, které výsledkem je
exponenciální číslo rovnající se tomuto koeficientu. Přesto však je nutné u této metody
počítat s nutnou odchylkou, tzv. Parametrem odhadu. Jedná se o subjektivní názor
odhadce, znalce, kurátora či sběratele, jehož autorita je chápána jako nezpochybnitelná.
Tato role mu umožňuje jednotlivé dílo odhadnout díky znalosti díla konkrétního autora
a konceptu jako celku. Tento subjektivní odhad tak kalkuluje s jednotlivými tvůrčími
obdobími autora, jeho konkrétními celky a významovými prvky. Jedná se však více o
názor, tvrzení či pocit, než o konkrétní a daty podloženou argumentaci. Pro jednodušší
orientaci pak slouží tato analýza, která je zacílená na konkrétní zjištění. Přesná čísla
pramení z datové základny, jež je výsledkem funkcí analytického systému napojeného
na internetovou sít. Díky pohybu klientů v systému, lze velmi přesně získat primární
data. Tato data jsou shromážděna a dále vyhodnocována jako informace typu clickrate,
IP adresa, čas pohybu na konkrétní doméně, teritoriální zacílení, návrat na doménu,
stažení položky, spuštění videa, pohyb ve virtuální prohlídce, body zájmu. Přes PPC
partnery jsou to další informace jako jsou POP (point of presence), POS (point of sales)
díky kterým lze sledovat cestu uživatele. Jednoduše se dá říci, že analýza pracuje
s konkrétními uživateli, zájemci, kteří sledují konkrétní prezentované dílo v aplikaci. Díky
přesnému měření, tak dokáže tato analýza sdělit informace o tom, kolik lidí konkrétní
předmět sleduje, jak dlouho, kdy, zdali si prohlížejí detail, zdali se k předmětu vrací, zdali
si předmět prohlédli i ve virtuální prohlídce, odkud tento uživatel přichází, zdali cestuje či
operuje v konkrétním regionu a také například, kam chodí po této návštěvě dál, na jaké
další předměty na jakých webech a jak často. K těmto datům jsou přiřazeny primární
data věrná, tedy informace získané od autora, jako jsou výstavy, kde, kdy, jak dlouho,
jaké téma, jaké tvůrčí období a to vše doplněné o sběratelích, tedy zastoupením ve
sbírkách. Z těchto dat vzniká predikce založená na poptávkovém modelu, tedy
možnosti, jak umístit konkrétní předmět na konkrétní trh ke konkrétnímu sběrateli a to
!2
!
metodou privátního prodeje. Model je dále doplněn o nabídkové portfolio, tedy
jednoduše o to co lze, vzhledem k tomu, že autor již nežije fakticky získat.
Obecná sumarizace
(jednoduchý popis)
Tento dokument si klade za cíl využít doposud získaná analytika k přesnějšímu zacílení
a umístění předmětu na trh. Základem této techniky jsou primární data, jež jsou
selektována z Google Analytics, aplikace, která spravuje, analyzuje a analyticky
monitoruje datové toky v jednotlivých sekcích v nichž je předmět prezentován a nástroje
Richard Watzke Analytics, jež je součástí systémové základny aplikací, umístěných na
dále uvedených doménách. Primární data jsou získána z aplikací provozovaných na
doménách www.richardwatzke.cz, www.domyjakogalerie.cz, www.facebook.cz,
www.seznam.cz a samostatných subdoménách, jejichž obsahem jsou: virtuální
prohlídky, videa, fotografie a texty. Subdomény jsou svázány se SEO nástroji, díky
kterým je dále komunikováno s klienty. Analytika měří jak unikátní návštěvy, přičemž
opakovanou návštěvu již registruje pouze pro potřeby měření doby, kterou uživatel tráví
na webu sledováním konkrétní položky, tak mnoho dalších úkonů, jež při své cestě
aplikacemi uživatel provádí. Díky těmto technikám lze se značnou přesností predikovat
jak potenciální poptávku, tak ji dále identifikovat dle země, města, IP adresy, času
stráveném na konkrétní položce. IP adresa je vždy zaměřena a je jí následně díky PPC
nástrojům zasílána nabídka formou bannerové reklamy přes partnery a to nezávisle na
teritoriálním omezení. Dále je také měřen clickrate, jehož je dosaženo zpětnou vazbou
klientů vracejících se díky těmto upoutávkám zpět k nabídce na web. U virtuálních
prohlídek je testována doba prohlížení, jsou sledována konkrétní preferovaná místa
a v případě použití tlačítka stop je také sledována doba otevření na konkrétním počítači
dané IP adresy. Primární data jsou také využita ze subdomén: http://
www.domyjakogalerie.cz/bohumil-elias/ , http://www.domyjakogalerie.cz/katalog-umeni/,
a virtuálních prohlídek: http://www.domyjakogalerie.cz/virt/201402/ a http://
www.domyjakogalerie.cz/virt/201401/.
!3
!
Specifikace autora
(jednoduchý popis)
Vedle malířské tvorby se Bohumil Eliáš od počátku své samostatné umělecké činnosti
věnoval úspěšně práci se sklem v realizacích do architektury. Výrazným činem byla
koncepce rozměrné „suché“ fontány pro Československý pavilón na EXPO 67 v
Montrealu. Ve vertikální skladbě tvarů, řezaných z plochého skla v ní byl využit kinetický
efekt vzduchových bublin, hnaných prosvětlenými válci s vodou.
Prvním mezníkem pro vývoj jeho sklářské tvorby se stal originální návrh nových
skleněných oken pro gotický kostel Panny Marie v Dobrši (1975). Bohumil Eliáš zde jako
první a s výjimečným efektem použil princip horizontálního vrstvení tvarů, vyřezávaných
z plochého skla s optickou hru lomu světla na hranách řezu a proměnností při změně
úhlu nazírání. Vrstvení řezaných skleněných desek a vytváření plastických tvarů
vrstevnicovým principem bylo v následujících letech základem Eliášových realizací do
architektury - od oken pro sakrální prostory (kostely v Bílovci a Vimperku), přes
prostorové plastiky a objekty (Galerie kadžárského umění v Teheránu, Generální
ředitelství Metra Praha), dekorativní skleněné stěny monumentálních rozměrů
(Komerční banka Písek, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze) až po rozměrný stůl pro obřadní síň Staroměstské
radnice v Praze. Zároveň se tento princip stal i jednou z poloh autorovy tvorby volných
skleněných plastik. Na principu vrstevnicových reliéfů založil Bohumil Eliáš realizaci řady
rozměrných prací, ale i komorních plastik, například s tématy mraků, vody, vesmíru atd.
V celé šíři jeho tvorby tato díla nejvíce těžila z podstaty výrazových možností skloviny
jako materiálu světelných kvalit. Jejich výraz se postupně proměňoval. Zatímco prvotní
práce byly často založeny na hře tvarů iluzivně proměnné plasticity, na různě
narušovaném rytmu křehkých linií, modelovaných tříštícím se světlem na lomech, od
počátku 90. let začal Eliáš tvořit z vrstveného skla jednoduché broušené a leštěné stély
monumentální geometrické strohosti. Nastálo se jejich součástí stalo i uplatnění
malovaných ploch a struktur na jednotlivých vrstvách. Malba vyvolávala klamavý pocit
hloubky vnitřního prostoru, vytvářela zdání vnitřního pohybu tvarů, „plujících“ ve hmotě
objektu.
!4
!
Teritoriální dosah
(jednoduchý výpis)
1984 Tokyo, Gekkoso Gallery
1985 Praha, Galerie Čs. spisovatele
1986 Hamburg, Galerie ,,L"
1987 München, Glas des 20. Jahrhunderts
1987 Frankfurt, Galerie Gottschalk-Betz
1987 Kassel, Galerie M
1987 Velp, Galery Arti-chogue
1988 Hamburg, Galerie ,,L"
1988 Geneve, Galerie Trois
1988 Berlin West, Plaisir de la Maison
1988 Florida, Habatat Galleries
1988 Litovel, Městské muzeum
1989 Den Haag, Gallery Rob van den Doel
1990 Frankfurt, Galerie Gottschalk-Betz
1991 Maastricht, The European Fine Art Fair
1991 Chicago, Gallery Rob van den Doel, Sofa
1991 Boca Raton, Habatat Galleries
1992 Praha, Galerie Rob van den Doel
1992 Hamburg, Galerie ,,L"
1992 Paris, Galerie Carpe Diem
1992 Tokyo, Gallery Nakama
1993 Toronto, The Glass Art Gallery - Janak Khendry
1993 Bruxelles, Galerie Transparence
1994 Hittfeld, Glasgalerie E. Stölting
1994 Praha, Středoevropská galerie
1994 Roeselare, Museum Alfons Blome
1996 Plzeň, Institut francouzské kultury
1996 Ostrava, Nová síň
1997 Pardubice, Východočeské muzeum Jičín, Okresní muzeum a galerie
!5
!
1997 London, The Studio Glass Gallery
1997 Jablonec n. Nisou, Muzeum skla a bižuterie
1997 Kamomura, Japan, Koganezaki Glass Museum
1997 Tokyo, Gallery Nakama
1998 Detroit, Habatat Galleries
1998 Znojmo, Dům umění
1998 Pardubice, Východočeská galerie, (Rubikon)
1999 Praha, Mánes
1999 Hamburg, Galerie ,,L"
1999 Karlovy Vary, Galerie umění, (Rubikon)
2001 Litovel, Městský klub
2001 Karviná, Mánesova síň
2001 Reykjavik, Island, Reykjavik Art Museum, Journey to the Centre of the
Earth (Rubikon)
2001 Brno, Galerie Aspekt/ Salzburg, Galerie Prager Kabinett (Rubikon)
2002 Weiden, D, Neues Rathaus, Bayerisch - Böhmische Kulturtage
(Rubikon)
2002 Drammen, Norway, Drammens Teater og Kulturhus (Rubikon)
2002 Praha, Manes, Cesta do středu Země (Rubikon)
2002 Praha, ČSOB, (B. Eliáš + I. Křen)
2003 Bruxelles, B, The Mission of the Czech Republic, (Rubikon)
2003 Biarritz, F, La Crypte de I 'Eglise Sainte-Eugénie, (Rubikon)
2003 Berlin, D, Tschechisches Zentrum
2003 Halle, Kunstverein ,,Talstrasse" e. V., D, (Rubikon)
2003 Osaka, Japan, Gallery Enomoto / Boca Raton, FL, USA, Habatat
Gallerie
Works in public collections
Lausanne, Musée des arts décoratifs de la ville
Praha, Národní galerie
Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum
Brno, Moravská galerie
Pardubice, Východočeské muzeum
Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie
!6
!
Liberec, Severočeské muzeum
Düsseldorf, Kunstgewerbemuseum
Yokohama Museum of Art
Paris, Musée des arts décoratifs
Amstelveen, Museum Jan van der Togt
Monterrey, Mexico, Museo vidrio
Ostrava, Galerie výtvarného umění
London, Victoria and Albert Museum
Takasaki, Japan, Takasaki Museum of Art
Kamomura, Japan, Koganezaki Class Museum
Detroit, The Detroit Institut of Arts
Hamburg, Kunstgewerbe museum
Sars Poteries, Musée du Verre
Scotts Dale Museum of Contemporary Art, Arizona
Galerie Benedikta Rejta, Louny
The Wustum Museum of Art, Racine, Wl
The Houston Museum of Fine Art, Houston, Texas
The Corning Museum of Class, Corning, NY
Glasmuseum Coesfeld Ernsting Stiftung, D
!7
!
Specifikace uměleckých předmětů
(kolekce vztahující se k této analýze)
Název díla: STELA I
Rozměry: 220 x 35 cm, sklo, železo. kombinovaná technika
Webová prezentace:
http://www.domyjakogalerie.cz/katalog/detail/bohumil-elias-st-sklenena-plastika/
virtuální prohlídka předmětu:
http://www.domyjakogalerie.cz/virt/201402/
Magazín s fotogalerií předmětu ONLINE (magazín 1 a 2):
http://www.richardwatzke.cz/magazin-richard-watzke/
Video o autorovi:
http://www.domyjakogalerie.cz/bohumil-elias/
Video a fotogalerie z vernisáže:
http://www.domyjakogalerie.cz/vysocany/
!8
!
!
!9
!
STELA I je první ze dvou plastik, jež byly zastoupeny ve stálé expozici Bohumila Eliáše
na Tvrzi ve Lnářích. Toto dílo patří mezi zcela mimořádné umělecké počiny, jejichž
minimalistické pojetí odkazuje na Eliášovo tvůrčí období, kdy nepoužíval pro něj typické
barvy. Jednotlivá řezaná skla jsou vrstvena na sebe a lepena. V dolní třetině je sada
vyosena, v horní části vede do zkrutu. Skleněný celek je zasazen do originálního
podstavce ze železa. Do muzea ve Lnářích, vybíral Eliáš svá nejvýraznější díla. Tento
minimalistický prvek je důrazným odkazem na jednoduchost, transparentnost
a preciznost zpracování. Ve své monumentálnosti však zde reprezentuje zcela niterní až
subtilní přednes, který však postrádá mnohdy negativní příměs monstróznosti či
megalomanie.
Box
(kolekce vztahující se k této analýze)
!
Po prodeji předmětu novému klientovi je k dílu vyroben unikátní dřevěný BOX z ušlechtilého dřeva, typ
Karel Schwarzenberg se zámkem, vnitřním polstrováním a hliníkovými deskami gravírovanými jménem
autora, názvem díla a roku vzniku díla. Součástí balení jsou magazíny s tištěnou prezentací díla, bílé
rukavičky, certifikáty a Kupní smlouva.
!10
!
Primární data
(model analytic. Strategic a teritorial)
Pro kvalitu databáze je nutné sledovat detilně každého unikátního uživatele. Uživatel je
detekován dle IP adresy svého počítače, cookies a dále regsitrován jak v systému
nabídkovém vlastním, tak u partnerů. Partnerem je každý prodejce PPC reklamy, stejně
tak Affiliate partner, který umí s IP adresou uživatele pracovat, umí ji registrovat a dle
jeho pohybu si také účtovat poplatky. Právě nutnost účtování poplatků mezi partnery,
poskytuje celou škálu dat o pohybu uživatele. Velmi zjednodušeně si to lze představit
tak, že jakmile se IP adresa uživatele jednou objeví v systému, je identifikována, umíme
ji nejen zacílit, sledovat a monitorovat, ale také ji umíme oslovit. Znamená to, že jakmile
si sběratel v Anglii klikne na plastiku Bohumila Eliáše, předá nám tím informaci o svém
počítači, díky které víme na co se díval, jak dlouho, kdy, zdali se vrací, kam chodí
potom, jak dlouho tam je, co sleduje a navíc mu na tato místa můžeme velmi elegantně
posílat upoutávky s bodem zájmu nastaveným právě na Eliášovu tvorbu, dále informace
směrující na videa, fotografie, magazín, vernisáže, případně online aukce. Kvalita
databáze je výkonnější, čím progresivnější byl za svůj život autor, tedy jak hodně svá
díla vystavoval. Není od věci, že právě díky vernisážové penetraci a teritoriálnímu
zacílení vznikl ART index, jež je mimojiné založen také na zcela praktickém faktu a tím
je kvantitativní vzorek výstav. Laicky řečeno. Pokud autor vystavoval za svůj život ve 20
zemích u konkrétních galeristů a je zastoupen v X galeriích ve světě, je snadné tyto
galerie zacílit a klienty dle jejich bodů zájmu přivést postupně k nám. Stačí tedy, aby
klient u příslušné galerie hledal například telefonický kontakt. K němu jsme schopni
zacílit reklamní sdělení týkající se souvislosti mezi galerií, výstavou v daném roce,
autorem, jeho významem a nabídkou. Pokud tento uživatel na nabídku zareaguje
kliknutím, máme o něm informace včetně jeho email adresy. Nyní systém intenzivně
vyvíjíme a to tak, že primární data plánujeme uzavřít. V USA se budováním důvěry
zabívají profesionální teamy od kterých jsme si vzali inspiraci. Systém lze velmi
jednoduše odemknout a to vložením svého emailu. Aby tak uživatel učinil, směníme jeho
internetovou adresu, tedy email za obsah, kvalitní obsah. Až 80% uživatelů tento email
předává. Již nyní pracujeme s novými uživateli, kteří nám předali své emailové adresy,
přičemž je párujeme s IP adresou, kterou zaznamenává analytický systém. V praxi to
znamená, že dokážeme nyní uživatele oslovit I primární nabídkou bez partnerů.
Vzhledem k faktu, že umění je segmentem, kde internet a technologie získává svůj vliv
postupně, jsou pozice a nákupní ceny reklamy nízké a to fakticky po celém světě.
Výjimkou jsou konkrétní brandy celosvětově známé, několik desítek prestižních
aukčních domů a doslova kusy progresivních galeristů. Většina masážních technik je
!11
!
doposud prováděna offline. Některé domy však, například Sothebyś, již pracují s
formátem virtuální prohlídky a také online aukcí. Avšak jejich poloha podnikátní je velmi
konzervativní, stejně jako většina klientů. Stejně jako v online světě, i oni pracují v offline
módu s analýzami, díky kterým predikují nabídkové ceny pro privátní a aukční prodej.
Online systém je primárně omezen na cílovou skupinu do 65 let. Vyšší věková kategorie
je mimo hru. Díky nízkým cenám tak lze nakoupit data, jež jsou ukryta pod pozlátkem
reklamního nosiče. Paradoxně totiž v umění, jsou tato data mnohem cenější, než
předání sdělení za účelem prvoplánového prodeje. Pro zvýášení atraktivnosti plánujeme
část z dat tohoto systému zvěřejnit u konkrétní nabídky. Každý nový uživatel si tak bude
moci okamžitě ověřit, zdali o tutéž nabídku má zájem někdo jiný, zdali je atraktivní.
Uvědomíme-li si, že Facebook je postaven na parametru, že přes 5 lidí se zná celý svět,
pracujeme se stejným algoritmem a přístupem k databázi. Primární data jsou chápána
kvalitativně a dle toho je s nimi pracováno. Pokud tedy v primární bázi máme uvedeno,
že na předmět STELA I se podívalo za dobu 8 měsíců celkem 8135 unikátních
uživatelů, přesně z 12 zemí, přičemž 13% se z nich vrací, zužujeme tuto databázi na
1057 lidí. Z těchto lidí vybereme pouze ty, kteří mají předmět zobrazen na svém počítači
delší dobu než 15 vteřin a to opakovaně v intervalu 68 hodin třikrát po sobě (312
uživatelů). Tito uživatelé, resp. informace o nich jsou zařazeny do reklamních systémů
napojených na automatické analytické programy schopné výpočtu ceny za kliknutí. Ty
se párují s uživatelským chováním a přepočítávají se v rámci jednotlivých zemí. Podle
pohybu jsme zjistili, že z této skupiny uživatelů se o umění aktivně zajímá 5,1%, což
reprezentuje číslo 16. Těchto 16 klientů je monitorováno tak, že o nich máme souhrnné
informace, přičemž ti, kteří operují na Facebooku, Linked a Twitteru, ti, kteří nám předali
svůj email výměnou za informace, jsou známi i dle fotografií, zájmů, přátel a jejich kruhů.
Konkrétně těchto 16 uživatelů vyhledává skleněný ART, české umělce, starší generaci,
sbírkovou kvalitu. Známé jejich klíčová slova, víme na které stránky chodí a které
předměty sledují. Nejhledanějšími jsou Libenský, Cígler, Muir, Layton, Takizawa, Hlava
a Eliáš.
!12
!
!
Zde je nutno zmínit, že tato databáze pracuje aktivně prozatím pouze a výhradně s těmi,
kteří primárně přišli na jeden z výše uvedených webů. Dá se tedy konstatovat, že její
výkonnost je omezena. Přesto však těchto 16 uživatelů prezentuje relevantní zájemce.
U každého předmětu jsou uvedeny cenové kategorie, která je u díla STELA I nad
500.000,- CZK. V pířpadě výše uvedených hledaných jmen, se dá velmi jednoduše
odvodit nominální cena, tedy jakýsi rozptyl, kvalitu sbírky či zájem, jež pramení od této
skupiny lidí. Je nutné si také uvědomit, že kvalitativní vzorek databáze je maximálně
vyprecizován a znamená, že je zde vysoká pravděpodobnost vážného zájmu u těchto
uživatelů. Vezmeme-li v úvahu parametr pro vyhodnocení databáze, tedy, že 3%
!13
!
nakupují, máme zde jednu polovinu kupujícho. Prakticky jich však zde máme celých 16.
Na základě těchto znalostí, je tedy vhodné nastavit cenu díla pro tyto zájemce stejně,
jako pro každého dalšího. Znamená to využít současně známé ceny výše uvedených
jmen a ty porovnat v průměru s velikostí díla STELA I. Nicméně při již popsaných
možnostech a faktu, že autor je již po smrti a tedy dílo je možné zakoupit zcela unikátně
bez možnosti další produkce, je nutné s tímto pracovat.
Během několika měsíců máme v plánu otevřít online aukční systém. Tento systém je
určen primárně pro tento segment lidí. Jedině aukcí je totiž možné získat přesnou
představu toho, co je trh, tedy konkrétní uživatel schopen absorbovat. Přesto však, je s
ohledem na zjištěná data možné dojít k vyvolávacím cenám obdobným, jako je tomu u
vyhledávané konkurence. Nyní se tedy i přes primární data dostáváme k porovnávací
analýze. Tato analýza reflektuje jak vyvolávací ceny uměleckých předmětů jednotlivých
autorů, tak v případě, že byly tyto prodány také jejich ceny za které byly draženy. S
galerijními cenami se nedá prozatím příliš porovnávat, jelikož ty se paradoxně mohou
lišit a to zcela významně I o mnoho set procent u toho samého předmětu. Zde však
vzniká velký cenový rozptyl mezi díly například Václava Cígera, Stanislava Libenského
a zmíněného Eliáše. Zatímco Cígler se pohybuje mnohdy v malých milionech, Eliáš se
prozatím držel v nižších statisících. To ovšem zcela neodpovídá zjištěným skutečnostem
a ani již zmíněnému ART indexu. Jediným důvodem proč tomu tak je, je absence kvalitní
marketingové podpory a práce s ní. Konkrétně Eliášovo dílo tak můžeme považovat za
něco, co je Perlou umění, která prozatím nebyla reálně objevena. Pokud totiž
nabídkovou cenu Eliášova díla pozvedneme na hranici vyšších statisíců, stále zde je
obrovský prostor pro jeho růst.
Přesný nárůst ceny oproti již několikráte zmíněné hodnoty, zjistíme výhradně a pouze
tím, že bude předmětné dílo nabízeno v rámci aukce. Aby aukce dosáhla očekávaného
výsledku, stačí ji zacílit na dva uživatele, nyní tedy z celkem 16ti. Pro primární prodej je
tak nyní nutno nastavit nabídkovou cenu na spodní hranici nabídkové, ateliérové ceny
zmíněných autorů, a to s ohledem na prozatimní absenci dat, jež je možné získat díky
výstavní činnosti, kterou Eliáš po celý svůj život houževnatě aplikoval. Teprve otevřením
těchto trhů získáme hlubší poznatky a cílenější výsledky. Dlužno však dodat, že
teritorium a konzervativní techniky prodeje umění jsou prozatím stále tím zásadním
obchodním kanálem.
!14
!
Specifikace uměleckých předmětů
(cena)
Na základě uvedených zjištění, stanovuji minimální nabídkovou cenu, která v případě
uměleckého předmětu s názvem STELA I, činí: 820.000,- CZK, slovy:
(osmsetdvacettisíckorunčeských). Součástí ceny je originální BOX typ Karel
Schwarzenberg včetně příslušenství, magazíny vydané při příležitosti unikátních
vernisáží značky Richard Watzke, na kterých byl předmět vystaven, souhrnná
dokumentace včetně monografie.
Zpracoval
(základní informace)
RICHARD WATZKE, CEO
RICHARD WATZKE EUROPE, s.r.o.
Rybná 24, 110 00, Praha 1
T: 776 627 101
E: [email protected]
W: www.richardwatzke.cz
Analýza zpracována v Praze, dne 22. Ledna 2015
..................................................................................
!15

Podobné dokumenty

Studio Glass Gallery @ Thomas Goode / 19 South Audley Street

Studio Glass Gallery @ Thomas Goode / 19 South Audley Street Victoria & Albert Museum, London, GBR Art Gallery of Western Australia, Perth, AUS Museum of Art, Scottsdale, GBR Musée de Chateau d’Annecy, FRA Musée des Beaux-Arts, Lyon, FRA Musée des Arts Décor...

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele obchodního tajemství týkající se příslušných aspektů této technologie. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena s...

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) události (EDZ), či změřit útlum za sebou jdoucích událostí (ADZ). Jedinečnost tohoto přístroje vynikne v případě použití MP (Metro PON) OTDR modulu. Jedná se o první modul na trhu s dynamikou větší...

Více