Program

Transkript

Program
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU
GAUDIUM PRAHA
Bazilika "Navštívení Panny Marie" v areálu kláštera M i l e v s k o
neděle dne 9. 8. 2015 v 16:00 hod.
Sbormistři:
Klavírní doprovod:
Zdena a Vladislav Součkovi
Jitka Nešverová
PROGRAM
Heleluyan
indiánský traditionál, arr. Jerry Ulrich
Buoh všemohúcí
chorál, 14. století
Medieval Gloria
Vijay Singh
Těbje Pajom
Dmitrij Bortňanskij
Ave Maria
gregoriánský chorál
Deep Peace
Bill Douglas
Bogurodzica dziewica
Pavel Jurkovič
Amazing Grace
George Jones /John Newton
The Lord Bless and Keep You
John Rutter
Florebat olim studium
Emil Hradecký
Going Home (Largo)
Antoní n Dvořák
Coro di schiavi ebrei (Nabucco)
Giuseppe Verdi
Hallelujah (Mesiáš)
Georg Friedrich Händel
--------------------------------------------------------------

Podobné dokumenty