Schválené dotace pro rok 2016

Transkript

Schválené dotace pro rok 2016
DOTACE 2016
IČO
NÁZEV ORGANIZACE (IČO)
46503561 Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům
48650226
48650226
48650226
48650226
62729306
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Semonicích
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Semonicích
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Semonicích
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Semonicích
Náboženská obec Církve československé
husitské v Jaroměři I.
Římskokatolická farnost - děkanství
62726943
Jaroměř I
Římskokatolická farnost - děkanství
62726943
Jaroměř I
Římskokatolická farnost - děkanství
62726943
Jaroměř I
62726951 Římskokatolická farnost Josefov
PV - provozní výdaje, IV - investiční výdaje, A - konkrétní akce, Z - zahraniční účast
RM,
ZM
číslo smlouvy
ZM
OS/OSKT-0024/2016
A
RM
OS/OSKT-0094/2016
PV Na opravu hlavních a východních bočních dveří kostela.
RM
OS/OSKT-0095/2016
A
RM
OS/OSKT-0096/2016
RM
ZM
ZM
druh POZNÁMKA - účel pro smlouvu (nemusí přesně odpovídat účelu v žádosti, někdy byla
návrhem podpořena pouze část účelu)
DOT.
Mateřská škola a Základní škola speciální
NONA, o.p.s.
Střední škola řemeslná, Jaroměř,
Studničkova 260
Střední škola řemeslná, Jaroměř,
00087815
Studničkova 260
Střední škola řemeslná, Jaroměř,
00087815
Studničkova 260
Základní škola speciální a Praktická škola,
48623733
Jaroměř
00087815
30 000,00
30 000,00
„Orlicko-kladský varhanní festival“
4 000,00
4 000,00
A
„Noc kostelů v Semonicích“
2 000,00
2 000,00
OS/OSKT-0097/2016
A
„Příměstský tábor“
1 000,00
1 000,00
OS/OSKT-0025/2016
PV Na opravu varhan v Husově sboru Jaroměř – I. manuál.
95 000,00
95 000,00
OS/OSKT-0026/2016
PV
Dokončení výměny stávajících oken v průčelí děkanství (5 + 2) na budově fary
v Jaroměři č.p. 1 ve výši 120.000 Kč,
120 000,00
PV
Na opravu vysunutého zdiva v suterénu budovy fary v Jaroměři č.p. 1 do uličky
ve výši 15.000 Kč,
15 000,00
PV
Na seřizování hodin kostela sv. Jakuba ve výši 25.000 Kč.
25 000,00
48622176
Junák - český skaut, středisko Jaroměř, z.
s.
22743235 Mladí ochránci přírody, Bimbrlata
OS/OSKT-0098/2016
A
„Noc kostelů“
3 700,00
3 700,00
RM
OS/OSKT-0099/2016
A
„Dny evropského dědictví v Chrámu sv. Mikuláše a kostele sv. Jakuba“
3 500,00
3 500,00
ZM
OS/OSKT-0034/2016
PV
Na obnovu střechy kaple sv. Huberta (p. č. 249) na Starém Plese - část r. 2016.
260 000,00
260 000,00
639 200,00
639 200,00
RM
OS/OSKT-0100/2016
PV
Na zajištění dopravy žáků s MR a kombinovanými vadami do MŠ a ZŠ speciální NONA,
o.p.s. (pozn.: Jedná se o 7 jaroměřských dětí, kteří se denně dopravují do NMn/M.)
30 000,00
30 000,00
RM
OS/OSKT-0101/2016
A
„Oblastní kolo soutěže Tesař 2016“
10 000,00
10 000,00
RM
OS/OSKT-0102/2016
A
„Soutěž zručnosti žáků 8. a 9. tříd ze ZŠ Královéhradeckého kraje“
6 000,00
6 000,00
RM
OS/OSKT-0103/2016
A
„Mezinárodní podkovářský seminář 2016“
15 000,00
15 000,00
A
„Florbalový turnaj - jaroměřská hokejka (pro děti se střednětěžkou mentální
retardací)“
6 000,00
6 000,00
67 000,00
67 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
200 000,00
200 000,00
RM
ZM
OS/OSKT-0104/2016
OS/OSKT-0027/2016
ZM
OS/OSKT-0028/2016
ZM
OS/OSKT-0029/2016
ZM
69170347 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina POHODA ZM
62727559
75142571
75142571
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina
Přátelství
ZM
OS/OSKT-0030/2016
A
„Den pro náhradní rodinnou péči“
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Za
Vodou
ZM
není
RM
OS/OSKT-0106/2016
RM
Podpora mezinárodního skautského setkání Intercamp 2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (el. energie, plyn, vodné stočné, nájmy,
pojištění, kancelářské potř., mat. na drobné opravy, odpady) ve výši 45.000 Kč.
45 000,00
IV
Na výměnu plotu z pletiva za dřevěný s podezdívkou (p.č. 1419/1) ve výši 50.000 Kč.
50 000,00
PV
Na zajištění činnosti příjemce ve výši 11.704 Kč,
11 704,00
PV
Na nájemné ve výši 23.296 Kč,
23 296,00
PV
Na energie ve výši 20.000 Kč.
20 000,00
PV
Na nájemné ve výši 53.628 Kč,
53 628,00
PV
Na energie, teplo, voda ve výši 40.000 Kč,
40 000,00
PV
Na nákup polních lehátek ve výši 8.000 Kč,
8 000,00
PV
Na pořízení fotoalb a fotoknih ve výši 2.000Kč.
2 000,00
PV
Na el. energie ve výši 15.000 Kč,
15 000,00
PV
Na opravy dřevěných stanů ve výši 25.000 Kč,
25 000,00
PV
Na opravu jímky (vodoměr) ve výši 10.000 Kč,
10 000,00
PV
Na nákup kamery ve výši 10.000 Kč.
10 000,00
PV
Na zajištění celoročního provozu příjemce (mtz, vybavení a údržba klubovny, energie,
akce a schůzky) ve výši 67.852 Kč,
67 852,00
PV
Na pronájem klubovny ve výši 70.520 Kč.
70 520,00
95 000,00
60 000,00
OS/OSKT-0033/2016
OS/OSKT-0107/2016
55 000,00
103 628,00
OS/OSKT-0032/2016
ZM
75093944 ZO ČSOP Puštíci
A
OS/OSKT-0031/2016
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Za
Vodou
75093944 ZO ČSOP Puštíci
160 000,00
RM
CELKEM OSTATNÍ (2143, 4339)
00409430 Junák - český skaut, z. s.
celkem smlouva
80 000,00
CELKEM ŠKOLY (3122, 3114)
Diamant, podporujeme náhradní rodiny
04298284
srdcem, z. s.
schválená
dotace (v Kč)
80 000,00
„FestNeFest 2016“
CELKEM CÍRKVE (3330)
25299140
SCHVÁLENO
-
Rekonstrukce hlavní průchozí chodby v klubovně.
138 372,00
0,00
PV
Na zajištění celoroční činnost příjemce ve výši 31.560 Kč,
31 560,00
PV
Na nájem klubovny ve výši 16.440 Kč.
16 440,00
A
„Zlatý list“
0,00
48 000,00
CELKEM DĚTSKÉ (3421)
Stránka 1 z 5
6 000,00
6 000,00
706 000,00
706 000,00
DOTACE 2016
IČO
NÁZEV ORGANIZACE (IČO)
00655376 Aeroklub Jaroměř, z.s.
PV - provozní výdaje, IV - investiční výdaje, A - konkrétní akce, Z - zahraniční účast
RM,
ZM
ZM
číslo smlouvy
OS/OSKT-0036/2016
druh POZNÁMKA - účel pro smlouvu (nemusí přesně odpovídat účelu v žádosti, někdy byla
návrhem podpořena pouze část účelu)
DOT.
Na zajištění celoroční činnosti příjemce spojené s provozováním veřejného
vnitrostátního letiště (pojištění, PHM, energie, sekání plochy letiště, administrativa,
služby spojené s provozováním letiště) ve výši 94.000 Kč.
94 000,00
IV
Na dokončení výměny starých oken za plastová na severní straně budovy (p.č. 327)
ve výši 61.000 Kč,
61 000,00
IV
Na zateplení a opravu fasády východní strany budovy (p.č. 327) příjemce ve výši
74.000 Kč.
74 000,00
-
Oprava asfaltových pojížděcích ploch
RM
OS/OSKT-0108/2016
A
„XI. Ročník Memoriálu Václava Bubna, navigační soutěž“
00655376 Aeroklub Jaroměř, z.s.
ZM
OS/OSKT-0037/2016
A
00655376 Aeroklub Jaroměř, z.s.
RM
OS/OSKT-0109/2016
C. S.
22707603 Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
35 000,00
A
„Mistrovství České republiky v přesném létání“
12 000,00
12 000,00
25 000,00
25 000,00
21 000,00
21 000,00
RM
OS/OSKT-0159/2016
Z
Na účast vč. přípravy na nejvyšších kulturistických soutěží pořádaných v Irsku MS
federace WFF a v Anglii Mr. Universe federace NABBA.
OS/OSKT-0111/2016
26599562 Funkční fitness Jaroměř, z.s.
RM
OS/OSKT-0112/2016
22857745 HCM Jaroměř
35 000,00
A
RM
ZM
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce ve výši 809.000 Kč.
809 000,00
IV
Na pořízení rotační sekačky - traktůrku ve výši 74.500 Kč,
74 500,00
IV
Na rekonstrukci závlahy hřiště (p.č. 269/5) ve výši 39.500 Kč,
39 500,00
-
Rekonstrukce tehnologie čerpání a zásobníku vody závlahy hřiště
IV
Na projektovou dokumentaci technologie čerpání podzemních vod do zásobníku pro
závlahu přírodních travnatých hřišť ve výši 24.000 Kč.
24 000,00
A
„FOTTUR Jaroměř 2016“
40 000,00
PV
Na nájemné ve výši 16.000 Kč,
16 000,00
PV
Na materiál a opravy kotle ve výši 4.000 Kč.
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce ve výši 150.000 Kč,
PV
Na nájemné ve výši 20.000 Kč.
PV
Na výdaje s užíváním plochy Zimního stadionu v Jaroměři.
22857745 HCM Jaroměř
ZM
OS/OSKT-0041/2016
A
22857745 HCM Jaroměř
RM
OS/OSKT-0113/2016
22839488 Joker team Jaroměř, z.s.
RM
22839488 Joker team Jaroměř, z.s.
RM
RM
40 000,00
4 000,00
150 000,00
170 000,00
OS/OSKT-0040/2016
63589681 K. P.
0,00
OS/OSKT-0039/2016
ZM
ZM
947 000,00
20 000,00
22857745 HCM Jaroměř
62729209 Klub kuželkářů Josefov, z. s.
0,00
„Den dětí – den otevřených dveří letiště Jaroměř - Josefov“
OS/OSKT-0110/2016
22707603 Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
229 000,00
8 000,00
RM
OS/OSKT-0038/2016
celkem smlouva
8 000,00
„Mistrovství České republiky v akrobacii na kluzácích v kategoriích Sportsman a
Intermediate 2016“
ZM
schválená
dotace (v Kč)
PV
00655376 Aeroklub Jaroměř, z.s.
00655376 Aeroklub Jaroměř, z.s.
SCHVÁLENO
20 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
„15. ročník mezinárodního turnaje Winnwell Cup 2016“
35 000,00
35 000,00
A
„Mládežnické turnaje 2016“
15 000,00
15 000,00
OS/OSKT-0114/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti - pronájmy ASVAJ Jaroměř.
23 000,00
23 000,00
OS/OSKT-0115/2016
A
„JOKER CUP 2016“
7 000,00
7 000,00
PV
Na celoroční činnost (energie, revize, nákup čistících prostředků, údržba, startovné)
ve výši 26.000 Kč,
26 000,00
PV
Na pronájem kuželny ve výši 43.584 Kč.
43 584,00
PV
Na nájemné ve výši 40.000 Kč,
40 000,00
PV
Na energie ve výši 8.000 Kč.
8 000,00
OS/OSKT-0042/2016
69 584,00
OS/OSKT-0116/2016
48 000,00
03998118 LIONS CLUB JAROMĚŘ, z.s.
RM
OS/OSKT-0117/2016
IV
Na zakoupení ringu pro box.
50 000,00
50 000,00
03998118 LIONS CLUB JAROMĚŘ, z.s.
RM
OS/OSKT-0118/2016
A
„Gala večer v boxu“
20 000,00
20 000,00
73751146 L. J.
RM
OS/OSKT-0119/2016
A
„Jelichov Cup 2016“
9 000,00
9 000,00
73751146 L. J.
RM
OS/OSKT-0120/2016
A
„Jaroměřská FAIN LIGA 2016“
19 000,00
19 000,00
PV
Na ostatní provozní náklady příjemce ve výši 10.000 Kč
10 000,00
PV
Na spotřebu materiálu ve výši 22.000 Kč,
22 000,00
PV
Na spotřebu energie ve výši 18.000 Kč,
18 000,00
PV
Na údržbu ve výši 5.000 Kč,
PV
Na soutěže ve výši 18.000 Kč.
A
„Celostátní turnaje v tenisu mužů 2x, dorostenců, veteránů, neregistrovaných“
48653896 LTC Jaroměř, z.s.
48653896 LTC Jaroměř, z.s.
ZM
RM
OS/OSKT-0057/2016
OS/OSKT-0140/2016
73 000,00
5 000,00
18 000,00
4 000,00
4 000,00
101 000,00
101 000,00
26995921 OS EQUICENTRUM - Fassati
ZM
OS/OSKT-0043/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (pronájem areálu a jezdecké haly, elektřina,
voda).
26995921 OS EQUICENTRUM - Fassati
ZM
OS/OSKT-0044/2016
IV
Na rekonstrukci sportoviště (p.č. 324/1)
45 000,00
45 000,00
26995921 OS EQUICENTRUM - Fassati
RM
OS/OSKT-0121/2016
A
„O pohár Města Jaroměř v drezuře a v parkuru - 6. ročník“
30 000,00
30 000,00
01852159 S. A.
RM
OS/OSKT-0184/2016
Z
Na účast na Mistrovství světa v dogfrisbee v USA
35 000,00
35 000,00
01941330 Sportovní klub Babylon z.s.
ZM
OS/OSKT-0045/2016
A
„Babylon cup 2016 – VIII. ročník mezinárodního turnaje malé kopané mužů a žen“
10 000,00
10 000,00
Stránka 2 z 5
DOTACE 2016
IČO
NÁZEV ORGANIZACE (IČO)
48650137 Sportovní klub HC Jaroměř, z. s.
PV - provozní výdaje, IV - investiční výdaje, A - konkrétní akce, Z - zahraniční účast
RM,
ZM
ZM
číslo smlouvy
OS/OSKT-0046/2016
druh POZNÁMKA - účel pro smlouvu (nemusí přesně odpovídat účelu v žádosti, někdy byla
návrhem podpořena pouze část účelu)
DOT.
SCHVÁLENO
schválená
dotace (v Kč)
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce ve výši 116.000 Kč,
PV
Na nákup sportovního vybavení – posilovna, rozcvičovna ve výši 49.000 Kč,
49 000,00
PV
Na nákup sportovního vybavení – zápasové dresy, stulpny ve výši 15.000 Kč.
15 000,00
48650137 Sportovní klub HC Jaroměř, z. s.
ZM
OS/OSKT-0047/2016
PV
Na výdaje s užíváním plochy Zimního stadionu v Jaroměři.
48650137 Sporotní klub HC Jaroměř, z. s.
RM
OS/OSKT-0122/2016
A
22856781 Školní sportovní klub Jaroměř z.s.
RM
OS/OSKT-0123/2016
01227602 SPORTVISIO, z.s.
ZM
OS/OSKT-0048/2016
67442005 TAK DANCE KROK z.s.
ZM
OS/OSKT-0049/2016
celkem smlouva
116 000,00
180 000,00
600 000,00
600 000,00
„Vypouštění balónků Ježíškovi“
20 000,00
20 000,00
PV
Na pronájem prostor.
20 000,00
20 000,00
A
„závod – GLADIATOR RACE“
50 000,00
50 000,00
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce ve výši 194.000 Kč,
PV
Na nákup vybavení (reproduktory, mixážní pult se zesilovačem, přehrávač MP3,
kabely, bezdrátový náhlavní mikrofon, bosu) ve výši 64.000 Kč.
64 000,00
194 000,00
258 000,00
67442005 TAK DANCE KROK z.s.
RM
OS/OSKT-0124/2016
A
„TDK CAMP JAROMĚŘ 2016“
20 000,00
20 000,00
67442005 TAK DANCE KROK z.s.
RM
OS/OSKT-0125/2016
A
„GALA SHOW TDK 2016“
10 000,00
10 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
ZM
OS/OSKT-0050/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti jednoty.
865 000,00
865 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
ZM
OS/OSKT-0051/2016
PV
Na opravu vnitřní štítové stěny objektu na pozemku p. č. 1536.
78 000,00
78 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0126/2016
A
„Jaroměřský kros 2016 - Mistrovství ČR ČOS“
35 000,00
35 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0127/2016
A
„TANFEST Jaroměř 2016“
30 000,00
30 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0128/2016
A
„Jaroměřský klokan“
3 000,00
3 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0129/2016
A
„Valentýnský závod v gymnastickém dvojboji“
4 000,00
4 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0130/2016
A
„38. ročník pochodu okolo Jaroměře“
8 000,00
8 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0131/2016
A
„Jaroměř Open 2016“
4 000,00
4 000,00
15047831 Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
RM
OS/OSKT-0132/2016
A
„Chyť talent - atletický čtyřboj přípravek a minipřípravek, 8. ročník“
8 000,00
8 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř 62729349
Josefov
ZM
OS/OSKT-0052/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce.
605 000,00
605 000,00
IV
Na zateplení stropu nad oběma tělocvičnama (p.č. 8) ve výši 158.000 Kč.
158 000,00
PV
Na štukování a malování velké tělocvičny (p.č. 8) ve výši 25.000 Kč.
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř 62729349
Josefov
04787986
ZM
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř-Josefov
ZM
2
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř-Josefov
2
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř-Josefov
04787986
2
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř-Josefov
04787986
2
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř-Josefov
04787986
2
04787986
OS/OSKT-0053/2016
-
0,00
-
Terénní úpravy v prostoru sportovního areálu
0,00
-
Výměna vstupních vrat a branky ke sportovnímu areálu
0,00
OS/OSKT-0090/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (pronájmy, cestovné, materiál na stolní tenis,
startovné, licence, trenérská činnost, pořízení spotřebního materiálu, MTZ).
RM
OS/OSKT-0133/2016
A
„Bodovací turnaj mládeže Královéhradeckého a Pardubického kraje“
ZM
OS/OSKT-0091/2016
A
„Bodovací turnaj mládeže ČR staršího žactva a dorostu“
RM
OS/OSKT-0134/2016
A
„Reprezentace na Satelitních turnajích 2016 (Česko, Slovensko)“
RM
OS/OSKT-0135/2016
A
„VI. Ročník turnaje Veteránů ČMKV“
46523812 Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z. s. ZM
OS/OSKT-0054/2016
25 000,00
Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů na tribuně sportovního areálu včetně
revizní zprávy
183 000,00
210 000,00
210 000,00
6 000,00
6 000,00
38 000,00
38 000,00
8 000,00
8 000,00
20 000,00
20 000,00
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (nákup sportovního materiálu a náčiní,
spotřeba energie, údržba, nájemné, mzdové náklady, cestovné) ve výši 390.000 Kč,
PV
Na opravu plotu v Lužické ulici (p. č. 1537/2) ve výši 76.000 Kč,
PV
Na nákup sportovního vybavení – posedy pro rozhodčí ve výši 9.000 Kč.
9 000,00
390 000,00
76 000,00
475 000,00
46523812 Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z. s. RM
OS/OSKT-0136/2016
A
„Memoriál Ing. Vomáčky - 15. ročník“
6 000,00
6 000,00
46523812 Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z. s. RM
OS/OSKT-0137/2016
A
„Krajský bodovací turnaj ve stolním tenise 12. ročník“
8 000,00
8 000,00
PV
Na zajištění celoroční údržby a činnosti příjemce ve výši 253.000 Kč,
PV
Na opravu zdi nad soc. zařízením tělocvičny (p. č. 1260/2) ve výši 95.000 Kč,
PV
Na výměnu stávajícího zábradlí v prostoru za tělocvičnou (p. č. 1260/2) ve výši
8.000 Kč,
8 000,00
PV
Na výměnu stávajících nosných sloupů držících ochranné sítě na travnaté ploše okolo
hřiště (p. č. 1126/2) ve výši 60.000 Kč.
60 000,00
IV
Na nákup zahradního traktůrku na sečení travnatého hřiště ve výši 84.000 Kč.
84 000,00
48652539 TJ Sokol Jezbiny, z.s.
ZM
OS/OSKT-0056/2016
253 000,00
95 000,00
500 000,00
48652539 TJ Sokol Jezbiny, z.s.
RM
OS/OSKT-0138/2016
A
„Tradiční turnaj ve smíšeném volejbale - Jezbinský pohár“
4 000,00
4 000,00
48652539 TJ Sokol Jezbiny, z.s.
RM
OS/OSKT-0139/2016
A
„Tradiční turnaj v malé kopané - Jezbinský pohár“
3 000,00
3 000,00
27003183 TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s.
RM
OS/OSKT-0141/2016
A
„Šipkohraní“
4 000,00
4 000,00
Stránka 3 z 5
DOTACE 2016
IČO
NÁZEV ORGANIZACE (IČO)
62726803 VODÁCKÝ KLUB JAROMĚŘ
PV - provozní výdaje, IV - investiční výdaje, A - konkrétní akce, Z - zahraniční účast
RM,
ZM
ZM
číslo smlouvy
OS/OSKT-0058/2016
druh POZNÁMKA - účel pro smlouvu (nemusí přesně odpovídat účelu v žádosti, někdy byla
návrhem podpořena pouze část účelu)
DOT.
PV
Na povinné kontroly hasičských přístrojů a komína, el. energie, pojištění a otop ve
výši 7.000 Kč,
PV
Na nákup sportovního vybavení – tréninkové lodi pro dětský oddíl ve výši 15.000 Kč.
PV
Údržbu ve výši 8.000 Kč,
PV
Nájemné (loděnice, pozemek) ve výši 23.928 Kč,
-
Rekonstrukce pochozové rampy loděnice.
SCHVÁLENO
schválená
dotace (v Kč)
7 000,00
15 000,00
8 000,00
0,00
Na pronájmy ve výši 6.000 Kč,
6 000,00
PV
Na startovné ve výši 1.000 Kč,
1 000,00
PV
Na doplňkovou výživu ve výši 3.000 Kč
3 000,00
OS/OSKT-0143/2016
A
„19. ročník veřejného závodu horských kol v Josefově, Memoriál Oldřicha Máchy“
62726722 Český kynologický svaz ZKO Jaroměř - 336 RM
OS/OSKT-0144/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (odpady, vodné, stočné, el. energie, pojištění,
PHM, nájem, údržba).
62726722 Český kynologický svaz ZKO Jaroměř - 336 RM
OS/OSKT-0145/2016
A
62726722 Český kynologický svaz ZKO Jaroměř - 336 RM
OS/OSKT-0146/2016
62726722 Český kynologický svaz ZKO Jaroměř - 336 RM
62726722 Český kynologický svaz ZKO Jaroměř - 336 RM
26525810 Závodní cyklistický team JKF, z.s.
RM
RM
OS/OSKT-0142/2016
CELKEM SPORTOVNÍ (3419)
Český rybářský svaz, z. s., místní
13585860
organizace Jaroměř
Český rybářský svaz, z. s., místní
13585860
organizace Jaroměř
53 928,00
23 928,00
PV
26525810 Závodní cyklistický team JKF, z.s.
celkem smlouva
25 000,00
10 000,00
25 000,00
7 552 512,00 7 552 512,00
27 000,00
27 000,00
„3. ročník Májového závodu Vážně - nevážně“
3 000,00
3 000,00
A
„20. ročník závodu ve sportovní kynologii O POHÁR MĚSTA JAROMĚŘE“
5 000,00
5 000,00
OS/OSKT-0147/2016
A
„Výběrová soutěž na Mistrovství České republiky mládeže stopařů“
5 000,00
5 000,00
OS/OSKT-0148/2016
A
„11. ročník Oblstní speciální výstavy Německých ovčáků“
5 000,00
5 000,00
60 000,00
60 000,00
15 000,00
ZM
OS/OSKT-0060/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (nákup uhlí, el. energie, vodné, pojištění,
drobné opravy a údržba).
RM
OS/OSKT-0149/2016
A
„Rybářské závody pro děti a dospělé“
15 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Starý Ples
PV
Na provozní náklady ve výši 10.000 Kč,
10 000,00
RM
OS/OSKT-0150/2016
PV
Na pronájmy ve výši 5.000 Kč.
5 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Starý Ples
RM
OS/OSKT-0151/2016
A
„Dětské rybářské závody Zlatá udice 2016“
8 000,00
8 000,00
00442755 Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.
ZM
OS/OSKT-0061/2016
PV
Nájemné na základě Smlouvy č. NS/OMM-0450/2015
240 000,00
240 000,00
Český svaz chovatelů Krajské sdružení
Královéhradeckého kraje
PV
Na pronájem prostor a splaškovou vodu ve výši 15.000 Kč,
15 000,00
RM
OS/OSKT-0152/2016
PV
Na nákup klecí a osvětlení ve výši 20.000 Kč.
20 000,00
20 000,00
20 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
13585924
13585924
72027452
Český svaz chovatelů Krajské sdružení
Královéhradeckého kraje
Český svaz včelařů, o.s., základní
62726528
organizace Jaroměř
Impuls Hradec Kráové, centrum podpory
00361488
uměleckých aktivit
72027452
22886311 "Klub Jaroměřské moduly, o.s."
15 000,00
35 000,00
RM
OS/OSKT-0153/2016
A
„13. krajská výstava drobného zvířectva a 2. josefovské závody v králičím hopu“
RM
OS/OSKT-0154/2016
PV
Na pronájem sálu a nákup potřeb.
RM
OS/OSKT-0156/2016
A
„Tanec, tanec 2016 - krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a
dospělých“
10 000,00
PV
Na dodávku tepla ve výši 30.000 Kč,
30 000,00
PV
Na nájem klubovny ve výši 10.000 Kč.
10 000,00
ZM
OS/OSKT-0062/2016
-
48652326 Klub přátel Josefova, z. s.
RM
Modelářský a spotřební materiál
PV Na zajištění celoroční činnosti příjemce ve výši 14.560 Kč,
14 560,00
PV Na nájemné ve výši 15.440 Kč.
15 440,00
30 000,00
ZM
OS/OSKT-0063/2016
A
„Josefovská slavnost“
48652326 Klub přátel Josefova, z. s.
RM
OS/OSKT-0158/2016
A
„Tradiční Josefovský ples“
48652326 Klub přátel Josefova, z. s.
RM
není
A
„Turnáj královny Elišky“
48652326 Klub přátel Josefova, z. s.
RM
OS/OSKT-0160/2016
A
48652326 Klub přátel Josefova, z. s.
RM
OS/OSKT-0161/2016
A
66288851 Klub vojenské historie - Josefov z.s.
RM
OS/OSKT-0162/2016
100 000,00
100 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
„Vzpomínka na 60. a 70. hudební léta“
8 000,00
8 000,00
„Setkání hudebních generací“
8 000,00
8 000,00
PV
Na zajišťění celoročního provozu ve výši 2.000 Kč,
2 000,00
PV
Na pronájmy ve výši 24.000 Kč.
24 000,00
25 000,00
25 000,00
8 000,00
8 000,00
100 000,00
100 000,00
60 000,00
60 000,00
26 000,00
66288851 Klub vojenské historie - Josefov z.s.
RM
OS/OSKT-0163/2016
A
„Zahájení turistické sezóny a předání klíče od pevnosti“
66288851 Klub vojenské historie - Josefov z.s.
RM
OS/OSKT-0164/2016
A
„Ukončení turistické sezóny a svěšení praporu“
66288851 Klub vojenské historie - Josefov z.s.
ZM
OS/OSKT-0064/2016
A
„BOJ o PEVNOST“
26630818
26630818
0,00
OS/OSKT-0157/2016
48652326 Klub přátel Josefova, z. s.
Magická lóže Michala Siloráda Patrčky,
26642646
z.s.
ZM
OS/OSKT-0065/2016
Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV, z.s.
ZM
OS/OSKT-0070/2016
Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV, z.s.
RM
OS/OSKT-0167/2016
40 000,00
PV
Na zajištění celoročního provozu příjemce (nákup mater. na údržbu, služby, mzdové
nákl. – údržbář na DPP).
PV
Na zajištění provozu (energie, pojištění, PHM, údržba techniky) a nájmu příjemce.
114 000,00
114 000,00
-
Rekonstrukce (opravy) objektu vozovny.
A
„Oživlý Josefov“
Stránka 4 z 5
0,00
40 000,00
40 000,00
DOTACE 2016
IČO
26630818
NÁZEV ORGANIZACE (IČO)
Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV, z.s.
27013944 Rodinné centrum Rozmarýnek, z. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Jezbiny
PV - provozní výdaje, IV - investiční výdaje, A - konkrétní akce, Z - zahraniční účast
RM,
ZM
číslo smlouvy
RM
OS/OSKT-0169/2016
ZM
druh POZNÁMKA - účel pro smlouvu (nemusí přesně odpovídat účelu v žádosti, někdy byla
návrhem podpořena pouze část účelu)
DOT.
SCHVÁLENO
schválená
dotace (v Kč)
A
„Silvestrovské střílení “
-
Na finanční pokrytí nákladů na zajištění provozu prostor, v němž organizace vykonává
svoji neziskovou činnost, tzn. na energie (spoluúčast města Jaroměře na realizaci
projektu „Rodina – přístav našich dětí“).
0,00
PV
Na finanční pokrytí nákladů na zajištění provozu prostor, v němž organizace vykonává
svoji neziskovou činnost, tzn. na nájemné (spoluúčast města Jaroměře na realizaci
projektu „Rodina – přístav našich dětí“).
50 000,00
OS/OSKT-0067/2016
15 000,00
celkem smlouva
15 000,00
50 000,00
RM
OS/OSKT-0170/2016
A
„Zlatá proudnice“
ZM
nebude
PV
Režijní náklady provozu areálu Bastion 4 v pevnosti Josefov
Společnost železniční výtopna Jaroměř,
z.s.
PV
OS/OSKT-0071/2016
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (pracovník údržby, provoz parní lokomotivy a
soupravy vozů) ve výši 69.000 Kč,
69 000,00
ZM
PV
Na úpravu vozů na výstavu „Válka prusko-rakouská 1866 a železnice v Josefově –
Jaroměři“ ve výši 11.000 Kč.
11 000,00
Společnost železniční výtopna Jaroměř,
z.s.
ZM
OS/OSKT-0072/2016
A
„Muzejní parní vlaky 2016“
40 000,00
40 000,00
22883649 Spolek Bastion no.35
RM
OS/OSKT-0171/2016
PV
Na elektrickou energii.
45 000,00
45 000,00
22883649 Spolek Bastion no.35
RM
OS/OSKT-0172/2016
A
„BASTION FEST ročník 9.“
20 000,00
20 000,00
PV
Na nákup dřevěnného a železného materiálu ve výši 8.000 Kč,
8 000,00
PV
Na nákup pracovního nářadí ve výši 9.000 Kč,
9 000,00
PV
Na pohonné hmoty ve výši 2.000 Kč.
2 000,00
PV
Na nájemné za pronajaté prostory ve výši 9.000 Kč,
9 000,00
PV
Na květinovou výzdobu podloubí (+ hnojiva) ve výši 7.500 Kč,
7 500,00
PV
Na vánoční výzdobu podloubí ve výši 1.500 Kč,
1 500,00
48623563
26530007 Společnost Retranchement No. XVIII
48621919
48621919
Spolek Pevnostní Dělostřelecké
04338511 Laboratoře Josefov Retranchement No.
XVIII
22760296 spolek PRONÁMĚSTÍ
26558220
Spolek Přátel Vojenské Historie - Josefov
z.s.
RM
ZM
ZM
OS/OSKT-0173/2016
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
80 000,00
-
Administrativa (výroba fotografií, kancelářské potřeby, propagační materiály spolku,
správa internet. stránek spolku, výlep plakátů
0,00
PV
Na masopust, ptačí budky do jar. parku + instalace, 1. máj vítáme úklidem ve výši
7.500 Kč,
7 500,00
-
Odborné přednášky pro členy i širokou veřejnost, výstavy, odměny lektorům,
pronájem prostoru
0,00
-
sport. akce spolku - petangue
0,00
OS/OSKT-0073/2016
PV
Na technické zabezpečení akcí - úklidové prostředky ve výši 5.000 Kč.
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (vedení účetnictví, údržba, pronájem
techniky, PHM, doprava na akce, doprava materiálu, nájemné, nákupy drobného
nářadí a nástrojů, el. energie).
OS/OSKT-0074/2016
-
Opravy objektů Ravelin XVI a předbastionu VIII.
26641704 Spolek SOUŽITÍ - JAROMĚŘ
ZM
OS/OSKT-0069/2016
PV
Na zajištění celoročního provozu příjemce (materiál, služby).
26641704 Spolek SOUŽITÍ - JAROMĚŘ
RM
OS/OSKT-0165/2016
A
„Dětský den“
26641704 Spolek SOUŽITÍ - JAROMĚŘ
RM
OS/OSKT-0166/2016
A
Svaz důchodců ČR, z.s., Místní organizace
03534740
Jaroměř
ZM
OS/OSKT-0075/2016
04063309 Umělecká kolonie Bastion IV, z.s.
ZM
19 000,00
30 500,00
5 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
8 000,00
8 000,00
„Romfest 2016“
25 000,00
25 000,00
PV
Na zajištění celoroční činnosti – podpora kulturních akcí a volnočasových aktivit.
70 000,00
70 000,00
OS/OSKT-0076/2016
A
„Řezbářské sympozium Letokruhy Josefova“
75 000,00
75 000,00
ZM
OS/OSKT-0077/2016
PV
Na zajištění celoroční činnosti příjemce (el. energie, nájemné, sr. voda).
59 698,00
59 698,00
RM
OS/OSKT-0174/2016
PV
Na úhradu nájemného za pronájem pozemků zahr. osad Jaroměř.
38 612,00
38 612,00
62731505 svazu Třešňovka I, Jaroměř
RM
OS/OSKT-0175/2016
PV
Na úhradu nájemného za pronájem pozemků v roce 2016.
40 838,00
40 838,00
Základní organizace Českého zahrádkářského
72070374 svazu Třešňovka II Jaroměř
RM
OS/OSKT-0176/2016
PV
Na úhradu pozemků dle smlouvy s městem Jaroměř, č. NSP/OSMM/22/05/10.
40 750,00
40 750,00
PV
Na zajištění činnosti příjemce (topení, voda, elektřina) ve výši 40.000 Kč.
40 000,00
67441076 ZO ČSOP JARO Jaroměř
ZM
OS/OSKT-0078/2016
PV
Na úhradu nájemného ve výši 10.792 Kč.
10 792,00
IV
Na opravu a renovaci kolejového svršku a spodku kolejiště před budovou rotundy
(p.č. 4341/33). Vybudování odvodnění prostoru kolejiště a oprava odvodňovací
šachty. Vše v areálu železničního muzea výtopna Jaroměř (pozn.: smluvně dotace
poskytnuta pouze na účel vyznačen tučným písmem)
Východočeský klub přátel vojenské
26528924
techniky
Základní organizace Českého
62731483
zahrádkářského svazu Jaroměř
Základní organizace Českého zahrádkářského
22889311 Železniční muzeum Jaroměř z. s.
ZM
OS/OSKT-0079/2016
50 792,00
CELKEM ZÁJMOVÉ (3429)
190 000,00
190 000,00
2 046 190,00 2 046 190,00
Stránka 5 z 5

Podobné dokumenty

Jak vznikal nový sportovní trend

Jak vznikal nový sportovní trend počet účastníků kurzů.

Více