Pustkovecký zpravodaj 4/2006

Transkript

Pustkovecký zpravodaj 4/2006
21. prosince 2006
èíslo 4
ROÈNÍK xIII.
VÁNOCE v kostele
sv. Cyrila a Metoděje
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidné a příjemné svátky
vánoční a do nového roku 2007 hodně zdraví
životní pohody i pracovních úspěchů
Vaši zastupitelé,
radní spolu se starostkou a zaměstnanci úřadu
NOVÉ PUSTKOVECKÉ
ZASTUPITELSTVO
Ve dnech 20. a 21. října 2006 probíhaly komunální
volby. Z celkového počtu 934 voličů se k volbám dostavilo 580 občanů, t.j. 62,10% účast.
O mandáty v 15členném zastupitelstvu se ucházely čtyři
volební strany a získaly tyto mandáty:
ODS 6
KDU-ČSL
2
ČSSD
3
Sdruž. nez. Pustkovec 4
(Pokračování na straně 2)
24. 12. 2006
Čtvrtá neděle adventní
mše svatá v 9.00 hodin
Dětská půlnoční mše
mše svatá v 15.30 hodin
Půlnoční mše vánoční
mše svatá ve 21.30 hodin
25. 12. 2006
Slavnost Narození Páně (Boží hod)
mše svatá v 7.30 hodin
mše svatá v 9.00 hodin
26. 12. 2006
Svátek sv. Štěpána, mučedníka
mše svatá v 9.00 hodin
31. 12. 2006
Svátek sv. rodiny
mše svatá v 7.30 hodin
mše svatá v 9.00 hodin
1. 1. 2007
Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše svatá v 7.30 hodin
mše svatá v 9.00 hodin
Ustavující zasedání
zastupitelstva
městského obvodu
Pustkovec
V sále ÚMOb Pustkovec se dne
8. 11. 2006 uskutečnilo první ustavující zasedání zastupitelstva městského obvodu, které vzešlo z komunálních voleb 20. a 21. října 2006.
Po slavnostním zahájení a složení
slibu všech členů zastupitelstva byli
zvoleni do funkcí:
starosta • Marie Tichá
místostarosta • Ladislav Holuša
další členové rady
Stanislav Pyš
Ing. Pavel Walder
MUDr. Zdeněk Silber
Nové pustkovecké zastupitelstvo
(Pokračování ze strany 1)
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva dle abecedy:
1. Kristina Březinová — ODS 220 hlasů
2. Ing. Nataša Čeganová — ODS 261 hlasů
3. Jan Dura — ODS 221 hlasů
4. Věra Fialová — ODS 212 hlasů
5. Ladislav Holuša — SNK 187 hlasů
6. Ing. Petr Holuša — ČSSD 175 hlasů
7. Ing. Karel Klepáč — ODS 205 hlasů
8. Ing. arch. Jaroslav Kotek — SNK 192 hlasů
9. RNDr. Jan Popelek — KDU-ČSL 111 hlasů
10. Stanislav Pyš — ČSSD 169 hlasů
11. MUDr. Zdeněk Silber — SNK 175 hlasů
12. Marie Tichá — KDU-ČSL 122 hlasů
13. Ing. Petr Urban — ODS 233 hlasů
14. Ing. Pavel Walder — ČSSD 167 hlasů
15. Ing. Radim Závacký — SNK 187 hlasů
Vánoční svozy
komunálního odpadu
Upozornění občanům, že v době
mezi svátky v týdnu od. 25. 12. do
31. 12. 2006
budou svozy komunálních odpadů
posunuty o jeden den!
Termín odvozu komunálního odpadu v Pustkovci se posouvá z pátku
29.12. na 30. 12. 2006.
Plesová sezóna
ve sportovní hale
TJ Sokol Pustkovec
20. 1. 2007
Společenský ples TJ Sokol Pustkovec
27. 1. 2007
Hasičský ples SDH Pustkovec
10. 2. 2007
Školní ples ZŠ I. Sekaniny
16. 2. 2007
Školní ples ZŠ J. Valčíka
17. 2. 2007
Kozelek —
SDH a fotbalisté Pustkovce
Místní poplatky ze psů
Upozorňujeme majitele psů, že posledním dnem, kdy je možné zaplatit
místní poplatek ze psů za rok 2007
je 31. 3. 2007.
Poplatek se platí za psy starší tří
měsíců. Veškeré změny jsou majitelé psů povinni nahlásit do 15 dnů
ode dne změny (nový pes, úhyn
— doložit potvrzením veterinárního
lékaře, apod.).
Poplatek za jednoho psa u rod.
domku je 120 Kč, každý další pes
u rodinného domku 180 Kč.
2
Prázdninové programy a příměstský
tábor v Kulturním centru Poruba
V období vánočních prázdnin
mohou děti zavítat do Kulturního
centra Poruba na Opavské ulici, kde
si v rámci dopolední tvůrčí dílny
budou ve čtvrtek 28. prosince vyrábět náramky, řetízky a figurky z barevných bužírek, a o den později,
29. prosince, pak vyzkouší zdobení
krabiček krakelovací či ubrouskovou
technikou. Také v úterý 2. ledna
bude víceúčelový sál kulturního centra patřit dětem. Na programu je zábavné dopoledne plné her a soutěží
nazvané ,,Zima, mráz — těší nás!“
Prázdninová dopoledne budou probíhat v sále Kulturního centra Poruba
na Opavské ulici, a to vždy od 10.00
do 12.00 hodin.
Pololetní prázdninové volno mohou chlapci a děvčata trávit v pátek
2. února v objektu Kulturního centra
na ulici L. Podéště 1936 v Ostravě-Porubě, kde si pod vedením hráčů prvoligového klubu sportovního
kulečníku BC Poruba budou moci
zahrát sportovní verzi karambolu.
Dětský Kulečníkový miniturnaj se
bude konat v době od 10.00 do
13.00 hodin.
O jarních prázdninách je pro školáky ve věku od 7 do 15 let připraven
tematický příměstský tábor, který proběhne v termínu v od 5. do 9. února.
Pětidenní táborový program na téma
Jak se dělá divadlo poskytne malým zájemcům řadu informací a zajímavostí z oblasti divadla a kultury.
Účastníci tábora budou mít možnost
nahlédnout do zákulisí ostravských divadelních scén, seznámí se s různými
Pustkovecký zpravodaj
uměleckými profesemi a vůbec se
vším, co k divadelnímu prostředí
a umění patří. Spousta zábavy čeká
na děti také při nácviku krátké divadelní scénky Mrazík, kdy si budou moci
samy ,,zahrát divadlo“ a uplatnit svou
fantazii a vlastní tvůrčí schopnosti. Zajímavým zpestřením bude i návštěva
divadelního představení pořádána
v posledním táborovém dni.
Tematický příměstský tábor bude
probíhat v objektu Kulturního centra
Poruba na ulici L. Podéště 1936. Táborový program začíná denně v 7.00
hodin, rodiče si děti vyzvedávají vždy
v 16.00 hodin. Teplé obědy a pitný
režim jsou zajištěny. Na příměstský
tábor se můžete přihlásit v Kulturním
centru Poruba na Opavské ulici 1118
do 29. ledna.
Děti, které se rozhodnou trávit volný
čas ve dnech 7. a 8. února v tvůrčí
dílně na Opavské ulici, se mohou
těšit na výrobu papírových řetězů,
obrázků a valentýnských přáníček.
Podrobné informace o všech pořádaných akcích lze získat také na
telefonních číslech 596 940 852, 53,
58 či internetových stránkách www.
kcporuba.cz.
Sdružení Česká katolická charita pořádá v prvních dnech roku celostátní
akci nazvanou Tříkrálová sbírka. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí,
podpora charitního díla, formovaní veřejnosti k sociálnímu cítění a k pomoci
bližnímu.
V ostravském regionu a v Hrabyni
a v okolí se této akce zúčastní také
Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra a nově vzniklou
Charitou Hrabyně za podpory koledníků dobrovolnické Charity Brušperk.
Tříkrálová sbírka 2007 bude probíhat
v čase od 2. do 15. ledna 2007 formou
koledování. Naši koledníci vyjdou do
ulic, aby přinesli lidem radost a koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují.
V ulicích Ostravy a příměstských častí
v čase Tříkrálové sbírky budeme potkávat skupinky koledníků v oblečení
Tří králů — Kašpara, Melichara a Baltazara s pokladničkami v rukou. A když
k tomu naši „králové“ zazpívají pěknou
koledu či zarecitují novoroční veršík,
věříme, že kasičky se naplní příspěvky
od našich dárců.
Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra a Charita Hrabyně, jejichž posláním je pomáhat lidem v nouzi bez
ohledu na jejich národnost, vyznání,
či barvu pleti a ve snaze pomáhat
těm, kteří to nejvíce potřebují, se této
akce zúčastní zejména proto, aby pomocí příspěvků od dárců mohly být
podpořeny tyto projekty:
Zprovoznění Hospice sv. Lukáše
v Ostravě-Výškovicích
Podpora dobrovolnických aktivit
Charitní dům Salvator Krnov — domov
pro osoby se specifickými potřebami
(podpora střediska)
Charitní dům sv. Veroniky v Paskově — zařízení pro onkologicky nemocné lidi (podpora střediska)
Charitní středisko poradenských
a sociálních služeb v Ostravě-Vítkovicích (provoz)
Rekondiční a vzdělávací středisko
Andělská Hora (rekonstrukce)
Provoz nově vzniklé Charity Hrabyně (pokrytí provozních nákladů)
Charitní centrum sv. Kláry — komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením (zastřešení terasy —
Charita Hrabyně)
Rozvoj chráněných dílen — pracovní uplatnění handicapovaných lidí
(podpora na vytváření speciálního
prostředí a ekonomickou stabilitu —
Charita sv. Alexandra)
Poradenské a terapeutické centrum v objektu fary Radvanice
(provoz a rekonstrukce poradny —
Charita sv. Alexandra)
Humanitární aktivity (Charita sv.
Alexandra).
Za pomoc při Tříkrálové sbírce 2006,
její přípravu i realizaci jsme našim dárcům a našim koledníkům a malým
dětským koledníčkům děkovali písemně i společenskou akcí. V Tříkrálové
sbírce 2006 vykoledovali naši koledníci
celkem 1 078 645,00 Kč, z toho Charitě Ostrava a Charitě sv. Alexandra
byla poskytnuta částka 701 119,00 Kč,
která byla použita na tyto projekty:
1. Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích 132 506,00 Kč
2. Charitní středisko poradenských služeb 34 500,00 Kč
3. Rekondiční a vzdělávací středisko
50 000,00 Kč
4. Charitní ošetř. a peč. služba a mobilní
hospicová jednotka 100 000,00 Kč
5. Dobrovolnické hospicové hnutí
21 560,00 Kč
6. Charitní dům Salvator Krnov
100 000,00 Kč
7. Charitní centrum sv. Kláry 57 386,00 Kč
Tříkrálová sbírka 2007
Pustkovecký zpravodaj
(Pokračování na straně 4)
Informace
Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.
Úprava ceny vodného a stočného
s účinností od 1. 1. 2007
vodné 24,60 Kč/m³
stočné 20,93 Kč/m³
celkem 45,53 Kč/m³
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 5 %.
Zkvalitnění
s l u ž e b
České spořitelny pro klienty
Česká spořitelna, a.s., prodlužuje
otvírací dobu svých poboček.
V zájmu zkvalitnění služeb a ve
snaze vyjít vstříc potřebám našich
klientů, prodlužujeme s platností od
2. ledna 2007 otvírací dobu poboček na území statutárního města
Ostravy — každé pondělí do 18.00
hodin.
Vyjma poboček Ostrava-Vítkovice
a Ostrava-Kunčice, kde prodlužujeme
otvírací dobu v pondělí do 17.00 hod.
Pobočka Shopping Park Ostrava
je otevřena standardně každý den
od 10.00 do 20.00 hodin.
Další informace Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, a.s., v Ostravě.
Změna kontaktního
místa státní
sociální podpory
Počínaje 4. prosincem 2006 bylo
kontaktní místo státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě z Husovy ulice v Mor. Ostravě přemístěno
do ulice Hudební č. 496/2 v Ostravě-Mariánských Horách. Jde o rohový
dům ulic Přemyslovců a Hudební
(nejbližší tramvajová zastávka je na
Mar. náměstí).
Toto kontaktní místo je určeno občanům Poruby, Krásného Pole, Svinova, Plesné, Pustkovce, Martinova,
Třebovic, Polanky a Nové Vsi.
Úřední hodiny jsou stejné jako
doposud
pondělí a středa od 8.00 do 17.00,
úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00,
pátek od 8.00 do 13.00 hodin.
Telefony nového kontaktního místa:
599 132 linky 150 až 166.
3
P o r uc h y
veřejného osvětlení
Ostravské komunikace, a.s., informují, že poruchu na veřejném
osvětlení může nahlásit každý občan
přímo na dispečink OK, a.s., na tel.
595 621 255.
Při nahlášení poruchy je nutno
uvést, na které ulici a u kterého čísla popisného světlo nesvítí vůbec,
nebo zda světlo bliká.
S-CENTRUM
Domov pro seniory
Ostrava-Poruba
V areálu Domova důchodců Ostrava-Poruba je nově otevřeno Senior-centrum (DOMOVINKA — centrum
denních služeb), které je určeno pro
denní pobyt seniorů, handicapovaných občanů, kterým jinak potřebnou pomoc poskytují jejich rodinní
příslušníci.
Otevřeno od pondělí do pátku
od 7.00 do 16.30 hodin.
Platby — svačinka, oběd, odpolední
svačinka, úhrada za pobyt celkem
činí 106 Kč/den.
Bližší informace:
tel. 599 508 125, 737 249 789
od 7.00 do 15.00 hodin.
Fasáda
Moravskoslezského
kraje 2007
Cílem této soutěže je opět ocenit
nejlépe provedenou rekonstrukci fasády v MSK tentokrát za rok 2006
v těchto kategoriích:
• fasáda rodinného domu, fasáda
panelového domu, fasáda bytového
domu,
• fasáda správních a průmyslových
objektů.
Do soutěže je možné přihlásit
pouze rekonstruované fasády, nikoliv novostavby.
Uzávěrka pro podání přihlášek
je 31. 1. 2007.
Soutěž probíhá pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského.
4
Tříkrálová sbírka 2007
(Pokračování ze strany 3)
8. Rozvoj chráněných dílen+humanitární aktivity (Charita sv.Alexandra)
85 167,00 Kč
9. Projekt „První šance“ (Charita
sv. Alexandra) 20 000,00 Kč
10.Charitní dům sv. Veroniky v Paskově
100.000,00 Kč
Obracíme se na všechny občany
s laskavou žádostí o pomoc při Tříkrálové sbírce 2007. Bez podpory lidí,
kteří vnímají potřeby osob trpících
jakýmkoli handicapem se neobejdeme, a proto věříme, že se zapojíte Vy
i Vaše děti do této akce s úmyslem
pomoci potřebným.
Za vaši účast Vám předem děkujeme a vyprošujeme požehnání Vám
i Vašim blízkým.
Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava
František Horsák, ředitel Charity Hrabyně
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra
Kontakt:
Charita Ostrava, Kořenského 17,
703 00 Ostrava-Vítkovice,
tel.: 596 783 011
Charita sv. Alexandra,
Holvekova 140, Ostrava-Kunčičky,
tel.: 596 237 831
Charita Hrabyně,
Hrabyně 212, 747 63 Hrabyně,
tel.: 553 775 370
Podzim ve fotbalovém oddíle
TJ Sokol Pustkovec
Skončila podzimní část fotbalové
sezóny ročníku 2006/2007, a proto
nastala doba bilancování.
Muži „A“ pod trenérskou taktovkou p. Prosse Jiřího a p. Jaroslava Mrázka se nacházejí na 11.místě
tabulky Městského přeboru mužů.
Po podzimu mužstvo opustil trenér
Pross. Novým trenérem družstva se
stal Jiří Říkovský.
Muži „B“ pod vedením p. Pavla Otiska a p. Karla Murína se nacházejí na 13. místě Městské soutěže
mužů.
Po loňském postupu z Městské
soutěže si družstvo dorostu udrželo výkonnost z Městské soutěže
a v polovině sezóny se nachází na
4. místě tabulky Městského přeboru.
Taky u dorostu během zimní přestávky došlo ke změně na místě trenéra,
kdy mužstvo opustil p. Vladimír Jurásek, kterému bych chtěl poděkovat za poctivě odvedenou práci
u dorostenců, kteří loni pod jeho
vedením postoupili do vyšší soutěže,
a letos patří mezi nejlepší družstva
Městského přeboru. Vedením dorostu byl pověřen p. David Kapičák.
Dorostenci odehráli halový turnaj
v naší tělocvičně za účasti družstev
Pustkovec „A“, Pustkovec „B“, TJ
VD Start, TJ Velká Polom. V tomto
turnaji se naše družstva umístila na
1. a 2. místě.
Družstvo starších žáků po loňském postupu z Městského přeboru
do Krajské soutěže pracovalo pod
vedením trenérů: p. Petr Třuslo, p.
Libor Šumník, p. Jaroslav Kaňok.
Naši žáci předváděli v soutěži dob-
rý fotbal, který bohužel nepotvrdili
ziskem bodů, během sezóny došlo
ke změně trenéra, kdy hlavním trenérem se stal p. Jindřich Soldán, který
k nám přišel z Krásného Pole. Naši
starší žáci skončili v Krajské soutěži
po podzimní části na 10 místě.
Jako každým rokem se naši žáci
zúčastňují halové Zimní ligy OFS
Frýdek-Místek. Letos už proběhl
1. turnaj, ve kterém naši žáci zvítězili.
Družstvo mladších žáků v této sezóně vedou p. Marcel Šotlík
a p. Alan Zahrada. Postup starších
žáků zajistil našim nejmenším nadějím účast v Krajské soutěži mladších žáků. I přes to, že někteří hráči
se v této sezóně objevili na velkém
hřišti poprvé, umístili se naši mladší
žáci na velice lichotivém 7. místě
tabulky Krajské soutěže mladších
žáků. Také mladší žáci letos hrají
halovou Zimní ligu OFS Frýdek-Místek, a jako dvojnásobný vítěz této
soutěže vstoupili do prvního turnaje,
který s přehledem vyhráli. Dále jsme
se zúčastnili turnaje 11letých žáků,
který pořádal MěFS Ostrava, kde
jsme se umístili na druhém místě
za vítězným družstvem TJ VOKD
Poruba TCHAS. Nejlepším střelcem
turnaje byl náš hráč Kamil Půda,
který patří ve své věkové kategorii
k největším talentům ostravské kopané, tento hráč byl také pozván do
reprezentace MěFS Ostrava.
I v letošním roce nepodceňujeme
kategorii benjamínků, kde se naši
žáčci učí prvním písmenům fotbalové
abecedy. Trenérem tohoto družstva
je p. Igor Matušík.
Pustkovecký zpravodaj
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem fotbalistům za odvedené výkony, trenérům za poctivou práci při
vedení jednotlivých týmů, vedení TJ
Sokol Pustkovec za finanční podporu
během sezóny, p. Věroslavu Plevovi
s manželkou za příkladnou starost
o dresy.
Pokud by mělo i Vaše dítě chuť,
zapojit se do činnosti fotbalového
oddílu, uvádím kontaktní tel. čísla
jednotlivých trenérů
ROČNÍK 1988 A ML.
p. David Kapičák, 732 716 651
ROČNÍK 1992 A ML.
p. Jindřich Soldán, 606 704 311
p. Libor Šumník, 737 952 806
ROČNÍK 1994 A ML.
p. Marcel Šotlík, 737 249 480
ROČNÍK 1998 A ML.
p. Igor Matušík, 606 734 977
Petr Třuslo
místopředseda FO
http://kopana-pustkovec.wz.cz
Co připravuje sbor
dobrovolných hasičů na rok 2007
Závěr roku je nejen časem bilancování, ale také příprav na rok
následující. Také život sboru dobrovolných hasičů čekají v příštím roce
mnohé výzvy a události, na které se
již dnes připravujeme.
Ještě než se zmíním o akcích plánovaných, rád bych proto stručně
shrnul rok právě končící, ve kterém
oslavilo naše sdružení 110. výročí
svého založení. Hned z kraje roku
se téměř všichni členové sešli na
slavnostní členské schůzi. Členům
byla předána vyznamenání za jejich dlouhodobou činnost. Hosté
i samotní členové se mohli pobavit u hudby nebo shlédnout řadu
fotografií a dokumentů mapujících
historii sboru.
Po pěti letech náročné práce jsme
se také rozloučili s Hasičským stovkováním, které každoročně přivádělo
na Hlavní třídu do Ostravy-Poruby
špičkové závodníky v běhu na 100
metrů s překážkami z celé republiky a diváky z celého okolí. Po pěti
letech tak zůstane tento projekt jako
další z mezníků vývoje našeho sboru již jen historií. Srpen pak patřil
Extralize ČR v požárním útoku a nejlepším družstvům z celého Česka,
která bojovala v požárním útoku na
hřišti v Pustkovci. Kromě toho nás
v průběhu celého roku zaměstnávala
řada tradičních akcí. Ať již to jsou
plesy, stavění nebo kácení májky,
dubnový zájezd do Nízkých Tater
nebo setkání seniorů v prvních prosincových dnech.
Rok příští, 111. v historii našeho sboru, zahájíme Výroční valnou
hromadou sboru již 6. ledna 2007
v 16.00 hodin na obecním úřadě
v Pustkovci. Tímto s předstihem zveme všechny členy.
Následovat bude plesová sezóna.
27. ledna zahájíme tradičním Hasičským bálem, 17. února pak s napětím budeme sledovat, jak dopadne
velmi sledovaný soudní proces
s místním kozlem jako vyvrcholení
Kozelka, tradičního zakončení masopustu v Pustkovci.
Další významnou akcí pak bude
21. července, tedy již uprostřed
pravého léta, další ročník Extraligy
ČR v požárním útoku, kterou jsme
i pro příští ročník, jen před několika
týdny, získali znovu pro Pustkovec.
Můžeme se tak opět těšit na ta nejlepší družstva a budeme se snažit
připravit i další atrakce pro ty, kteří
požárnímu útoku příliš neholdují, ale
chtějí se přijít prostě jen pobavit.
Věříme, že se občané naší obce
budou setkávat i příští rok na akcích
pořádaných Sborem dobrovolných
hasičů v Pustkovci.
PH
KONTAKTNÍ
CENTRUM
při Magistrátu města Ostravy
tel. číslo 844 12 13 14
(zvýhodněný tarif partnerské linky
Bluetone)
V souvislosti se zaváděním Informačního systému pro komunikaci
s úřadem eSMO bylo při Magistrátu města Ostravy zřízeno telefonické Kontaktní centrum. Na čísle
844 12 13 14 mohou všichni občané
v současné době získat obecné informace v agendách:
občanských průkazů
cestovních dokladů
státního občanství
ověřování listin a podpisů
komunálního odpadu
řidičských průkazů
evidence silničních vozidel
informace o využívání Informačního systému pro komunikace s úřadem eSMO
servis registrovaným uživatelům
eSMO
informace o nabídce vysokorychlostního bezdrátového připojení k internetu.
Sbor dobrovolných
hasičů Pustkovec
přeje občanům
příjemné prožití
vánočních svátků
a úspěšný start
do nového roku
2007
AC ČEPO PUSTKOVEC
Vážení občané, tímto článkem
bych Vás chtěl seznámit s novým
občanským sdružením v městském
obvodu Pustkovec pod názvem AC
ČEPO PUSTKOVEC.
V lednu 1986 byl založen fotbalový
oddíl malé kopané AC ČEPO Poruba, kteří tvořili hráči převážně TJ
START Ostrava. Název ČEPO vznikl
Pustkovecký zpravodaj
odvozením od „čepovaného piva“.
Tento tým se zúčastnil mnoha velkých turnajů jako např. HAPOHAKO,
HAPOSAKO (Havířov), Olomoucký
pohár atd. Po celou dobu hraje pravidelně soutěže pořádané ČMFS. Za
náš oddíl hráli i futsalisté, kteří se
později stali mistry republiky jako
(Pokračování na straně 6)
5
AC ČEPO PUSTKOVEC
(Pokračování ze strany 5)
např. Roman Trojan, Jiří Richter,
Tomáš Sluka. Posledně jmenovaný
je dodnes členem reprezentačního
mužstva. Za 20letou historii (úspěšnou) týmu AC ČEPO už nastoupilo
99 registrovaných hráčů. Ze zakladatelů zůstali už jen čtyři pamětníci
(Stanislav Mičík, Libor Siuda, Pavel
a Petr Trebichalský). Mužstvo dokázalo postoupit až do 1. celostátní
ligy (1996—1997), v současné době
hraje krajskou soutěž.
Dne 3. 5. 2006 jsme byli zaregistrováni na ministerstvu vnitra jako
občanské sdružení AC ČEPO Pustkovec. V červnu 2006 proběhla na
fotbalovém hřišti TJ Sokol Pustkovec
valná hromada občanského sdružení
AC ČEPO Pustkovec. Hlavními body
programu valné hromady bylo zvolení členů výboru, schválení plánu práce a rozpočtu občanského sdružení
v roce 2006 navrhnutou přípravným
výborem, odsouhlašení výše členských příspěvků na rok 2006 a jiné.
Zvolení členové výboru jsou:
předseda: Petr Holuša
místopředseda: Libor Siuda
pokladník: Pavel Trebichalský
Mimo jiné bylo valnou hromadou
odsouhlašeno podání přihlášek dvou
soutěžních mužstev ČEPO „A“ a ČEPO „B“ ve futsale na sezónu 2006/
2007. Hlavním trenérem na sezónu
2006/2007 byl pověřen Libor Siuda,
vedoucím mužstva ČEPA „A“ Libor
Šumník, vedoucím mužstva ČEPA
„B“ Libor Slováček.
Dne 18. 8. 2006 jsme se zúčastnili
turnaje „Pustkovecká žízeň“ v malé
kopané konaného na fotbalovém
hřišti TJ Sokol Pustkovec. Mužstvo
ČEPO „A“ se umístilo na celkovém
3. místě, mužstvo ČEPO „B“ na celkovém 4. místě. Od měsíce září 2×
týdně pravidelně trénujeme, využíváme sportovní haly VŠB a halu na
bývalém Hornickém učilišti. V měsíci
říjnu jsme zahájili mistrovská utkání
ve futsale. Obě mužstva hrají tur-
najově vždy na jednotlivých turnajích po třech zápasech s ostatními
mužstvy soutěže. Mužstvo AC ČEPO
Pustkovec „A“ je účastníkem Moravskoslezského krajského přeboru,
mužstvo AC ČEPO Pustkovec „B“ je
účastníkem I. třídy v ostravské soutěži. Futsalovou sezónu jsme zahájili
s těmito výsledky:
AC ČEPO Pustkovec „A“
1. turnaj — 21. 10. 2006 — SH SOUS KOPŘIVNICE
Beach Boys Odry
- AC Čepo Pustkovec
7:4
AC Čepo Pustkovec
- Fortuna Ostrava
5:1
S.A.R.S. Štramberk
- AC Čepo Pustkovec
2:1
2. turnaj — 5. 11. 2006 — SH SAREZA OSTRAVA
AC Čepo Pustkovec
- FC Žihadla Opava
1:7
Sokol Poruba
- AC Čepo Pustkovec
5:0
FC Globtec Ostrava
- AC Čepo Pustkovec
4:6
3. turnaj — 25. 11. 2006 — SH SAREZA OSTRAVA
Leon Havířov
- AC Čepo Pustkovec
4:0
AC Čepo Pustkovec
- FC VZS Ostrava
3:3
Tequila Ostrava
- AC Čepo Pustkovec
1:2
4. turnaj — 3. 12. 2006 — hala TJ Mittal, ul. Varenská
AC Čepo Pustkovec
- Drilling Trade Ostrava
7:5
Twins „94“ Nový Jičín
- AC Čepo Pustkovec
4:1
AC Čepo Pustkovec
- Slavie OU Ostrava
5:4
AC ČEPO Pustkovec „B“
1. turnaj — 15. 10. 2006, hala TJ Mittal, ul. Varenská
1.MVIL Hrabová
- AC Čepo Pustkovec „B“
3 :
Old Stars 30 Ov.
- AC Čepo Pustkovec „B“
0 :
AC Čepo Pustkovec „B“
- Šachťor Ostrava
2 :
2. turnaj — 19. 11. 2006, hala TJ Mittal, ul. Varenská
FC Dravci D. Benešov
- AC Čepo Pustkovec „B“
3 :
AC Čepo Pustkovec „B“
- Canappe Ostrava
5 :
AC Čepo Pustkovec „B“
- KFV Roub Vítkovice „B“
0 :
(5:1)
(3:0)
(1:1)
(1:4)
(3:0)
(3:1)
(1:0)
(3:2)
(1:2)
(3:0)
(1:0)
(1:1)
2
5 K
2
4
0 K
1
Aktuální výsledky a tabulky jednotlivých mužstev najdete na internetové adrese www.futsal fifa.cz nebo
na www.divizef.wz.cz.
Dne 19. 1. 2007 pořádáme v sále
střední školy prof. Zdeňka Matějčka
(bývalé hornické učiliště) slavnostní
večer při příležitosti 20.výročí založení AC ČEPO.
Ke dni 1. 12. 2006 evidujeme
35 členů občanského sdružení AC
ČEPO Pustkovec.
Závěrem bych chtěl poděkovat
za sponzorskou spolupráci firmám
PROKAM MORAVA s.r.o. a CEMDEST s.r.o.
Petr Holuša,
předseda AC ČEPO Pustkovec
Ostrava-Pust­
ko­vec,
6 Pustkovecký zpravodaj vydává Mìstský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64, 708 00 Pustkovecký
zpravodaj
IÈ: 0084545109. Registrováno: MK ÈR E 12779 z 31. srpna 2001.
Neprošlo jazykovou úpravou. Sazba a tisk: Repronis Ostrava

Podobné dokumenty

PŘIPOMÍNKA č. 106 - Územní plán Ostravy

PŘIPOMÍNKA č. 106 - Územní plán Ostravy Územní plán Ostravy vymezuje v řešeném území dopravní plochy DK 43 na ulici Opavské a DK 106 na ulici 17. listopadu. Obě dopravní plochy jsou Územním plánem Ostravy hájeny ve veřejném zájmu, kterým...

Více

Pustkovecký zpravodaj 1/2007

Pustkovecký zpravodaj 1/2007 jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit v redakci předem. Jména uvádíme bez hodností a titulů.

Více

MIROSLAV FIGURA: VZPOMÍNKY NA VÁLKU - Sky-Tech

MIROSLAV FIGURA: VZPOMÍNKY NA VÁLKU - Sky-Tech KVH) často rozmlouvají díky své zájmové činnosti s pamětníky, kteří rádi vyprávějí o zážitcích z druhé světové války. Následující text je určen pro studijní a výzkumné účely KVH v rámci svobodného ...

Více

Hrad Křivoklát oživí legendárního alchymistu

Hrad Křivoklát oživí legendárního alchymistu Po první světové válce sbor ztratil svůj původní charakter i název, v roce 1939 zanikl. „Po druhé světové válce se sice objevily pokusy ostrostřelecký sbor obnovit, doba tomu však nepřála, a tak k ...

Více

epson discproducer pp-100n security

epson discproducer pp-100n security který zajišťuje, pouze that only the mediadanému corresponding média odpovídající PIN číslu to the specifi ed PIN number can mohou být vyjmuty z PP-100N be output from PP-100N Security. Security. m...

Více

Pustkovecký zpravodaj 2/2009

Pustkovecký zpravodaj 2/2009 z důvodu jejich přemnožení. Všechny žádosti byly realizovány a na území města tak bylo odchyceno celkem 19 koček v rámci regulace. Jedna ze žádostí se týkala rovněž městského obvodu Pustkovec. Při ...

Více

Pustkovecký zpravodaj 4/2007

Pustkovecký zpravodaj 4/2007 Poplatek se platí za psy od dovršeného 3. měsíce věku. Veškeré změny jsou držitelé psů povinni nahlásit do 15 dnů ode dne změny (nový pes, úhyn – doložit potvrzení veterinárního lékaře, odstěhování...

Více

Pustkovecký zpravodaj 1/2010

Pustkovecký zpravodaj 1/2010 pokud se majitele nepodaří zjistit nebo pokud na výzvy k dostavení se nereaguje, jsou nálezy předávány na místně příslušný úřad městského obvodu. Zde mají za tímto účelem zřízena oddělení ztát a ná...

Více