březen - Pětka Praha 5. skautský oddíl Praha, 31. středisko Polaris

Transkript

březen - Pětka Praha 5. skautský oddíl Praha, 31. středisko Polaris
březen ’12
příští Gong vyjde 25. 5.
Ahoj,
letos je výročí 100 let od prvního skautského tábora v Čechách – více o tom uvnitř tohoto
Gongu.
Když se člověk koukne na celých sto let, až ho zarazí, čím vším skauting prošel. Skoro polovinu doby byl zakázaný (1939–1945, 1948–68 a pak hned 1970–1989), a když se po roce
1989 zdálo, že už bude všechno v pořádku, zjistilo se, že o skauting už vlastně zas tak moc
lidí nemá zájem. Což bylo vidět i na situaci Pětky, která se v té době také potýkala s nedostatkem členů.
Pamatuju se, že když jsem byl mladší, být skautem nebylo mezi spolužáky moc populární.
Až později mi došlo, co spolužákům na oddíle vadilo – největší problém byl, že je skauting
tak nějak nemoderní, že skauti chodí na záchod do lesa, utírají se smrkovýma šiškama atd.
Se smrkovou šiškou nesouhlasím, ale na té nemodernosti je možná něco pravdy. S tímhle
problémem se můžeme vyrovnat dvěma způsoby. Buď můžeme zcela vyjít vstříc modernosti, místo krojové košile nosit jenom krojový batůžek a pořádat virtuální výpravy na stránce
mapy.cz, a pak se také můžeme zabarikádovat do minulosti, zavřít oči před světem a dělat
jen to, o čem víme, že se dělalo i před padesáti lety. Ani jedno asi není ideální, ale na sto letech skautingu je vidět, že ať už byli skauti zakázaní nebo povolení, oblíbení nebo posmívaní, vždy z jejich řad vycházely osobnosti, které uměly držet slovo, udělat něco pro druhého a
kteří se dokázali postavit nespravedlnosti – a neměli to kvůli tomu jednoduché. Nakonec tak
není ani tak důležité, jaké představy o nás kdo má, ale že nás to, co děláme, baví a dává nám
to smysl – což je to hlavní.
Za sto let snad zas na viděnou,
DRUŽINOVÉ BŘEZEN
CELOROČNÍ DRUŽINOVÉ
1 Vlci
59
1 Vlci
277
2 Tygři
50
2 Tygři
213
3 Havrani
26
3 Havrani
189
1 Kočka
BODOVÁNÍ BŘEZEN
CELOROČNÍ BODOVÁNÍ
204
1 Hřib
817
2 Hřib
189
2 Drnec
714
3 Jambo
177
3 Jambo
665
4 Gilmi
161
4 Kočka
657
5 Slon
156
5 Charlie
613
6 Drnec
155
6 Matěj
609
7 Křeček
153
7 Kross
604
8 Charlie
151
8 Gilmi
600
9 Uzel
143
9 Pirát
599
10 Pirát
134
10 Slon
594
11 Kross
128
11 Skokan
553
12 Trfel
125
12 Zajíc
531
13 Fox
123
13 Šum
525
14 Sysel
115
14 Pavián
523
15 Šipka
115
15 Šipka
516
16 Pavián
109
16 Křeček
489
17 Gabriel
105
17 Lovec
473
18 Šum
104
18 Fox
472
19 Ťak
94
19 Gabriel
462
20 Zajíc
82
20 Uzel
443
21 Lovec
77
21 Ťak
433
22 Skokan
76
22 Trfel
354
23 Matěj
67
23 Sysel
351
24 Saša
45
24 Saša
222
DrbníkDrbníkDrbníkDrbníkDrbníkDrbníkDrbník
2
1Na Speleovýpravě letěl do vody nejdříve
Jambo, jemuž gratulujeme k 12. narozeninám (30. 3.), do vody ho házel Kočka, kterému gratulujeme k 13. narozeninám (19.
3.) a kterého jsme vykoupali hned poté a
oba dva pomáhal koupat Bond, kterého
jsme za to ponořili do potoka také, přestože chtěl utéct. Gratulujeme mu k 20. narozeninám, které oslavil 14. 3.
2Hřib měl splněnou táborovou zkoušku
tři týdny po jejím vyhlášení, Charlie ji
zas využil k tomu, aby si splnil 21 bodů do
stezky – a co ty? Jak jsi na tom; kolik úkolů
ti zbývá?
V březnu se 100% docházka nepodařila
nikomu, bez pouze jedné akce to zvládla
tato řádka lidí: Šipka, Slon, Drnec, Gimli,
Kočka, Hřib, Jambo.
3
STOUPÁNÍ NA HORU
Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká
hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký
čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se
o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník
řekl: „Nu tak, chlapci,
dnes se můžete všichni pokusit na tu horu
vylézt. Vyjděte hned
po snídani a jděte
každý tak daleko, jak
dokážete. Až budete
unaveni, vraťte se, ale
každý z vás mi přinese
větvičku z toho místa,
kam až došel.“
Vydali se na cestu
plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na
vrchol.
Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl
k náčelníkovi ruku, v níž držel kaktusový list.
Náčelník se usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses
vůbec nedostal k úpatí hory; ani jsi nepřešel
poušť.“ Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl
šalvějovou snítku. „Došel jsi na úpatí hory,“
řekl náčelník, „ale vzhůru jsi nešplhal.“
Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“
řekl náčelník, „ty ses dostal až k pramenům.“
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl:
„Ty jsi šplhal vzhůru; dostal ses až k prvnímu
kamenitému splazu.“
Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl: „Podal jsi dobrý výkon, dostal
4Bond se nám před Speleovýpravou snažil
5
družiny skvělé výkony, redakce Gongu vyzdvihuje např. Krosse hrajícího vařečkou
na krabici nebo zpěv Havranů, přestože
nečekaně přišli o rádce i podrádce, německý rap Sysla a Jamba nebo skvěle secvičenou Handlebars od Tygrů. Za to, že se
všechny družiny umístily spíše vzadu může
zženštilá porota, které se nejspíš pětkař-
3 namluvit, že trpí klaustrofóbií (strach ze
stísněných prostor), když ale prolézal jeskyní širokou přibližně dvacet centimetrů,
přestali jsme mu to věřit. Během výpravy
se z něj stal dokonce klaustrofil (rád se
tísnící).
Na Psích vzdeších předvedli pětkařské
ses až do poloviny hory.“
O hodinu později přišel hoch s borovou
větvičkou. Tomu náčelník řekl: „Výborně! Ty
jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za
sebou tři čtvrtiny výstupu.“
Slunce už stálo
nízko, když se vrátil
poslední. Byl to vytáhlý krásný chlapec
vznešené povahy.
Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma
rukama, ale oči mu
zářily: „Můj otče,“
řekl, „dostal jsem se
tam, kde nebyly žádné
stromy – neviděl jsem
žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře.“
Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: „Poznal jsem to! Když
jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty
ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou
větvičku. Je to napsáno v tvých očích, zvoní to
v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu,
viděl jsi nádheru hory.“
Pamatujte na to, hledači lesní moudrosti!
Odznaky (Orlí pera a Mistrovství), které nabízíme za vykonané činy, nejsou „ceny“ – jsou
to důkazy toho, co jste vykonali a kam jste
až došli. Jsou to pouhé větvičky nasbírané po
cestě, které vám mají ukázat, jak daleko jste se
dostali při stoupání na horu.
E. T. Seton
překlad Miloš Zapletal
Akce
PSÍ VZDECHY
2012
Letos se po delší době konala středisková
hudební soutěž Psí Vzdechy. Sešli jsme se v
neděli odpoledne na Pohořelci, kde se nachází
Gymnázium Jana
Keplera. V Keplerácké aule se totiž vše
odehrálo. Přítomné byli všechny oddíly střediska. Před samotnou soutěží jsme se rozehřáli
akční hříčkou s balónkama na nohou. S nafouknutým balónkem do konce hry
vydrželi Hřib se Sambusem. Ještě naposledy se zopakovala pravidla.
Každá družina měla za úkol předvést dvě
skladby: jednu vlastní a jednu
převzatou. Následovalo losování pořadí
jednotlivých
vystoupení a jako první na řadě byli Lasičky ze Sedmičky. Na podium
nastoupily v růžových prasečích kostýmcích a v sále bylo všem hned
jasné, že soutěž nebude lehká. Následovalo vystoupení Modré šestky z Vlčat od
Práčat, kteří pobavili nenapodobitelnou verzí
známé táborácké vypalovačky Okoř. Po nich
se na podiu vystřídali družiny Starší Pětky.
Nějdříve se nástrojů ujali Havrani. Ti nám
zahráli rovnou dvě vlastní skladby. Paviánovi
démonické klávesy, Pirátova špinavá kytara
a Charlieho recitační výkon dodaly soutěži
uplně jiný rozměr. Po nich nastoupili Vlci se
svým multilingvním repertoárem a bohatým
instrumentálním obsazením. Po Vlcích svůj
ské kusy zdály málo romantické. (v porotě
byli např. Tygr a Hejkal)
Memoriální odborku signalizace vyhrál
letos Pirát, hlavně díky nejlepší znalosti
semaforu.
1. 4. se na výpravě všichni marně pokoušeli
o apríl, jediný opravdový se podařil Muflonovi, který místo pudingu naservíroval
4
6
7
Výsledky
umístění / družina / převzatá / vlastní píseň / součet
1 Gazely
31 + 37
68
2 Sovy
28 + 34
62
3 Lasičky
26 + 31
57
4 Vydry
25 + 31
56
5 Tygři
27 + 24
51
6 Jeleni
24 + 25
49
7 Vlci
19 + 26
45
8 Havrani
16 + 19
35
9 Hnědá
18 + 15
33
10 Modrá
17 + 12
29
um předvedla družina Tygrů, která byla také
instrumentálně silně vybavená. Publikum a
porotu zajisté zaujala Krossova hra na krabici
naběračkou a Trfelův perfektní anglický rap.
Poté následovalo sborové vystoupení Hnědé
Práčecí šestky. Po nich se na podiu vystřídaly
všechny družiny Sedmičky. Jako první vystoupily Gazely, které nakonec obdržely hlavní
cenu. Ty zahrály a zazpívaly známou skladbu
Haleluja a podařilo se jim zapojit i publikum.
Sovy naopak zvolily humornější cestu a zahrály nám svůj skautský love-song. Následovalo
„jarní“ vystoupení družiny Vyder, kde došlo i
na házení kvítí do publika a hru na harfu.
Jako poslední měli na podiu tu čest stát
Jeleni, kteří podium vzali útokem se svými
bubínky a jinými podivuhodnými nástroji. Byl
to závěr jak má být.
Nakonec všechny první příčky zaslouženě
připadly holkám ze Sedmičky i když to neměly úplně snadné. Koneckonců je ale stejně
nejdůležitější to, že jsme si to všichni přítomní
užili.
bobří družině k snídani studené mléko se
spálenými hrudkami.
Zkušený Pětkař ví, že když si někdo na
akci zapomene snídaní nebo oběd, není
problém se optat a nějak se to podaří dát
dohromady. Zdá se ale, že máme v oddíle
příliš mnoho zkušených Pětkařů – na Speleovýpravě chybělo několik snídaní, obědů7
8
ZÁPISKY ZE SPELEOVÝPRAVY
Toto si ze Speleovýpravy zaznamenali Pětkaři po té, co strávili několik hodin v podzemí.
Pavián: Pavián kopal od hranice s Prďas.
Prdla s čapala Vejcoška. Prděv Prdolovec
jí prdl. Prdolovec prděv a Vejcoška prdl a
prdlx.
ry buk. Buk šokoval balón. Sem švec bude
blekotat. Pavián bude hra doma.
Gabriel: Ta holka vaří cígo! Jo, a trhav kruh
z flam, kopal cop. Televize začala tleskal.
Ole ona kouří to cígo! Ve dava tleskal,
Fox: Synek Lorand Milada prděv vyprdl houvaří, kouří, kopal, pípl.
by, krumpáč a i knihu vo viole. Za smysly
viděl ten krumpáč a houby.
Charlie: Ona dala do televize klády, televize kouří. Ona kouří cígo. Pak lokaj vaří
Pirát: Horník je šmejd a šokoval by mák.
jeskyni z televize. Ona začala hranice sypat
Horník šel na flám, ale je začátek a stavař
a vaří jodisol. No, jeskyňář jeskyně v jesšokoval jahody a mák a horník blekotat.
kyni vaří. Do klády! Jodisol dá nos sypat
z jeskyně a ona vaří volu. Hranice kouří,
Kočka: Jahody a balón vlekli přízemí a práAndy vaří.
vo i smysly a lopuch. Motyka slepý hluk,
šmejd se viděl s rivant a šikmo šel k dubu
Šošon: Ron stopu holí, potí duby, no. Sradomů stávat, ale nos slabý byl.
ziti duby holí? Ron zamkl duby v přízemí,
duby potí holí kruh, no. Sraziti holý kruh
Kross: Pavián Balón Švec vedl brambory
holí? Lopuch holí holý kruh. Stálo Brno v
sem k buku, kde bude hra blekotat. Doma
přízemí.
bude klenba Fojtem. Domů vedl brambo-
9
10
ná zkouška doma. Tak co, kolikátý skončíš
na Gastronomu ty? Ovládne Pětka všechny
kategorie?
Gabriel na Speleovýpravě ztratil buchtičky, tedy svou snídani, oběd a večeři v
jednom. Hledal je všudemožně, ve dne v
noci. Po usilovném hledání je k obrovskému překvapení nás všech našel u sebe v
batohu. To opravdu nikdo nečekal.
Drby budou pokračovat na str. 10.
Na nedávné Speleovýpravě se kromě
oslavenců koupali ještě další lidé – aby
11
12
13
5 a i večeří.
Již zmíněný Krossův hudební nástroj, tzv.
kraběračka, se stala hlavní hvězdou Psích
vzdechů. Pokud máte zájem se na tento
nástroj naučit hrát, neváhejte a oslovte Krosse. Zápis do hodin trvá do konce dubna.
Po Psích vzdeších se blíží další akce, na
které můžeš ukázat, nad kým vším máš
navrch. Někteří Pětkaři se již teď dušují, že
budou po několika letech prvními, kteří si
domů odvezou první místo. Pomoci může
správně vybraný spolupracovník i předběž-
100 let skautingu
PRVNÍ SKAUT
skautingu už ve chvíli, kdy v Británii teprve
začínal, tedy v roce 1909. Nadchlo ho to a
o dva roky později přeložil do češtiny knihu
lorda Baden-Powella Scouting fot boys, v roce
1912 uspořádal první tábor. (Znáš nějakého
takhle akčního učitele?)
Po prvních úspěších se Svojsík nejprve
pokusil Skauting začlenit do již zmíněného
Sokola, protože ten už byl zavedenou organizací, ale to se mu nepodařilo. Založil tedy
v roce 1914 spolek se jménem Junák – Český
skaut. Zakládány byly jinými osobnostmi i jiné
skautské organizace, ale žádná nezaznamenala
takový úspěch, jako Junák (spojeny dohromady
do jedné, jak to známe teď, byly až později).
Svojsíkův skauting úplně „čistokrevný“,
ten, který dělal ve Velké Británii Baden-Powell. Svojsík přejal hodně inspirace také od
Ernesta Thomsona Setona, který ve Spojených státech Amerických začal v roce 1902
svou vlastní organizaci. Ta vycházela více se
soužití s přírodou, z indiánských tradic.
Jak na tom byly další země?
Nejdříve, v prvním roce od vzniku skautingu v Anglii, se skauting prosadil v Anglických koloniích (dekolonizace, kdy se kolonie osamostatnily, probíhala až o padesát let
později), tj. v Austrálii, Kanadě, Jižní Africe
atd. V dalších letech přibývaly další státy a
skauting v Čechách tak vznikl v době, kdy
už existoval např. v Nizozemsku, Finsku,
Belgii, Dánsku, nebo Rusku. Víš o nějaké organizaci, která se v posledních letech
takhle rychle šířila?
Zatímco Robert Baden-Powell byl
armádní důstojník a jeho skautská organizace byla spíše založená například na službě vlasti a družinovém systému, Ernest
Thomson Seton byl v době, kdy založil Woodcraft, již známým spisovatelem, žil
na farmě v Americké přírodě a na tom také
postavil svou organizaci –na indiánských
tradicích a dobrodružství v přírodě. Český
Junák převzal mnohé od obou a Woodcraft
i Scout se vzájemně inspirovali – zůstaly to
ale dvě „konkurenční“ organizace.
6
Zleva: E. T. Seton, R. Baden-Powell
a D. Beard (zdroj: Wikipedie)
První desítky let stého výročí skautingu je ta
část hisotire, které náš oddíl nezažil a vůbec
se o nich příliš nemluví. Možná to je i tím, že
skauting v tu dobu (tedy v období I. republiky) neprocházel žádnými zásadními zkouškami, od svého vzniku se úspěšně rozrůstal a
získával na významu. Jak to tedy začalo?
Skauting v Čechách vznikl jen čtyři roky
poté, co byl lord Robert Baden-Powell (zakladatel skautingu ve světe) na prvním skautském táboře. Je dokonce starší než samotné
Československo – první skautský tábor proběhl v roce 1912, tedy o šest let dříve, než zaniklo Rakousko-Uhersko a vznikl nový československý stát v čele s T. G. Masarykem. Nenech
se ale zmýlit, v té době zde byly už jiné organizace, které dělaly něco podobného, jako
třeba Sokol, nebo Dělnické tělocvičné jednoty.
Skauting se mezi nimi musel teprve prosadit.
Hlavní postavou, která v Čechách skauting prosazovala, byl Antonín Benjamín
Svojsík, učitel tělocviku, který se doslechl o
odpoledňák, 1917 (foto: Bohuslav Řehák, kniha Skautské století)
100 let skautingu
Jak jsme začínali
Ze vzpomínek Ladislava Filipa zvaného Brácha.Převzato z knihy Skautské století
z jakého roku myslíš, že je tenhle tábor? (foto: Ladislav Sitenský, kniha Skautské století)
7 WOSM Skauti po celém světě se zakládali
organizace v jednotlivých státech tak, jak
se v nich objevovaly jednotlivé osobnosti (u nás tedy A. B. Svojsík). V roce 1922
se skautské organizace dohodly, že utvoří
společné celosvětové ústředí, které sdružuje skauty do dnes – pod jménem World
Organization of the Scout Movement
(WOSM). Zakládajícím členem této organizace byl i Český Junák. V roce 1928 pak
stejná organizace sdružující skautky:
WAGGGS.
„Prosím, rád bych se stal skautem,“ šeptal
jsem na pavlači domu v Myslíkově ulici r.
1913 muži světlých kučeravých vlasů.
„Jak se jmenuješ?“ / „Filip Ladislav.“
„Říká se Jan Hus a ne Hus Jan, tedy
Ladislav Filip.“ Těmi slovy chytil mé srdce
prof. A. B. Svojsík a držel je od té doby pevně.
Odevzdal mne rádci družiny Kamzíků, Pepovi Charvátovi z Letné.
A tak jsme začali, jako mnoho hochů
začíná dnes. Tehdy však projít Prahou s nahými koleny, jídelkou a nožem na pasu, širokým kloboukem a dlouhou holí, to bylo
horší skoro než stavět barikády. Kdekdo po
nás střílel nejen očima, ale i slovy. Byli jsme
pro většinu Pražanů potrhlíky, podivíny nebo
blázny. Pomalu nás však Praha poznávala při
práci u přírodního divadla v Šárce, za války u
vozíků s potravinami pro České srdce, které
jsme z dalekého okolí přiváželi při prvním
Pégoudově letu kolečky vzhůru, při ukázkových táborech v Klamovce, Královské oboře
či v Čáslavi a poznávali nás i rolníci, hajní,
lesníci, voraři na Vltavě a boudaři na Krkonoších. Myslím, že nás měli celkem rádi.
Sami jsme se probourávali horečkami
junáckého spolkaření, oposicemi a vzpourami,
separatistickými hnutími, rozkoly, snahami
o sjednocení. Ale na konec jsme poznali z
modrých očí bratra Svojsíka a z vlastní zkušenosti, že naše síla a krása našeho hnutí je –
stát večer u táborového ohně kolem nováčka
slibujícího na svou čest být lepším člověkem.
Či za dne neslyšně sunout se lesem s náčrtníkem či aparátem a nebo se rozhánět sekerou
při stavbě tábora, splouvat Sázavu, Lužnici
či Vltavu, fičet po krkonošských svazích na
lyžích a nebo, dal-li Pán Bůh, zachraňovat
zbloudilého v krkonošské mlze, tonoucího
pod jezem, krmit hladového (…)
100 let skautingu
SKAUT, KTERÝ
BÝT NEMĚL
Čím prošel skauting od války až do dneška (1939-2012)
1939–1945: skauti za
2.světové války
odbojová skupina Zbojník při cvičení
bychom v takovéhle situaci asi dělali my, jestli bychom například jeli na tábor nebo radši
zůstali doma, jestli bychom se na konci války
připojili k odboji nebo se radši schovali.
1945–1968: komunisté se vypořádávají se
skauty prvních 20 let...
8
Vladivoj Tomek, skaut popravený komunisty v roce 1960
Za války procházel sice skauting těžkým obdobím, ale ne vždycky bohužel stál na správné
straně, například před válkou vyloučily některé
oddíly Junáka své židovské členy. Na druhou
stranu, po vypuknutí války v roce 1939 se
mnoho skautů zapojilo do odboje proti nacistům. Například skauti z 5. vodáckého oddílu
vytvořili odbojovou skupinu Zbojník, které se
podařilo díky přísnému utajení fungovat až
do konce války. Oficiálně byla už v roce 1940
vetšina letních táborů zakázaná, a skauti co na
tábor jeli i přesto byli často zatčeni a byly jim
zabaveny věci od krojů po lékárničky. Zatčeni
byli také náčelníci Junáka. A v roce 1940 byl
Junák rozpuštěn! Na konci války v roce 1945
skauti také dost pomohli při osvobozování
čech, obstarávali hlídky a pomáhali likvidovat
válečné škody. Celkem bylo během války zabito přes 600 skautů. Někteří zemřeli v koncentračních táborech, jiní byli zastřeleni. Na památku skautů zabitých za války vznikl pomník
Ivančena v Beskydech. Je těžké si představit, co
Po válce se skauting zase rychle rozšířil, do
Junáka vstoupilo asi 200 000 lidí. Ale hnedka
po válce se snažili komunisté podřídit Junáka
svojí vlastní organizaci – Svazu české mládeže. Po roce 1948 když se KSČ dostala k moci,
vzala hned k výslechu náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera. Tady je citace z knihy „Skautské století“ z jeho výslechu: „předseda Ústředního akčního výboru Národní fronty Alexej
Čepička po R. Plajnerovi požadoval písemné
prohlášení, že se Junák hlásí k členství v nové
Národní frontě. Když to R. Plajner odmítl,
Čepička zrudnul a na Plajnera křičel, jakýže
to je náčelník, když nedovede poručit a vnutit
organizaci svoji vůli. V rozčilení ještě přidal, že
Junák neudělal nic pro osvobození republiky,
je organizací socialismu nepřátelskou a samotného náčelníka už měli dávno zavřít. Vzápětí
100 let skautingu
vrazil Plajnerovi dvě facky. Vzdor ponížení
R. Plajner klidně odpověděl: ‚Jako náčelník
Junáka nesmím a jako vyznavač humanismu
nemohu vám obě vrátit. Urážku a ponížení své
osoby vám odpouštím, ale vyslovil jste se neuctivě o celé junácké organizaci, jejíž 600 členů
prokázalo svoji věrnost a oddanost republice
a jejímu lidu obětí života v osvobozeneckých
bojích a koncentračních táborech – je obhájit
musím, a proto vám druhou facku prominout
nemohu.‘ A okamžitě mu ji vrátil.“
V roce 1948 tedy po pouhých třech letech
fungování začali komunisté opět pronásledovat členy Junáka, a v roce 1951 ho oficiálně zakázali. Opět byli zatýkáni vůdci oddílů, a ti co
zůstali se museli buď účatnit komunistických
školení nebo fungovat tajně. Přes 600 skautů
bylo posláno dovězení, za to že se nepodřídili.
Někteří zaplatili i životem, například skauti
ze Železného brodu, kteří se připravovali na
partyzánský boj, byli v roce 1949 zastřeleni.
Bylo jim kolem 18 let. Skauting prožíval další
težké období, a to až do začátku 60. let, kdy
přišlo částečné uvolnění. V té době vznikla
také Pětka, kterou založil Pedro – Jiří Zachariáš, který také stál u zrodu střediska Psohlavci
– které bylo jedno z prvních, které se ohradilo
proti komunistické kritice skautingu.
1968–1989: ...a po
krátké naději
dalších 20 let
bývalým členem Pětky, který chodil do
oddílu na přelomu 70. a 80. let a potom po
vojně krátce vedl Jeleny.
Jak dlouho jsi chodil do oddílu?
Asi devět let.
*
*
Vnímal jsi nějak, že byl skauting v té době
zakázaný?
No určitě, člověk měl občas takovej pocit, že když jde v kroji s domovenkou, že
ho můžou někde sbalit policajti, zároveň
ale věděl, že to není zase takovej problém,
když s těma domovenkama můžeme jet
vlakem.
*
*
Jaká byla tvoje oblíbená výprava?
Asi v podstatě Invaze. Jednou jsem ji strávil tak, že jsem čekal s kolem sám na srazu
na cyklovýpravu, když byli ostatní již druhý
den na Invazi, protože mi rodiče nepředali
tajný povolávací rozkaz, protože měli pocit,
že jsem nemocný.
*
*
Jaké to bylo chodit do oddílu, který vedl
Špalík, dnešní šéf BIS (bezpečnostní informační služba)?
Výborný, protože svůj organizační talent
projevoval už tehdy a proto měl akce výborně připravený. Zároveň na nás dokázal být
přísnej, takže bych úplně nechtěl být v kůži
některých jeho agentů.
*
*
A jak jsi to přežil, když slavíš narozeniny
2.7., tedy na táboře?
Špatně, protože jsem se vymlouval na nemoc ledvin, tak jsem byl podroben polévání
z hrnců, které nahrazovalo hození do vody.
Podobnou metodu nazývají dnes waterboarding (druh mučení, pozn. red.)
*
*
9 V roce 1968 se dokonce podařila obnovit
činnost organizace Junák. Když už to vypadalo, že by se skauting mohl opět rozšířit, přišla
sovětská okupace – to bylo v létě 1968 a po
ní období normalizace. V roce 1970 byl Junák
opět zakázán, stejně jako mnoho jiných organizací. Oddíly si opět musely vybrat – buď
se přidat ke komunistickému pionýru nebo
fungovat tajně, pod hrozbou prozrazení, které
mohlo vést k problémům např. ve škole nebo k
Rozhovor
s Bludičkou,
zatčení. Pětka byla v té době krátkodobě rozpuštěna na družiny, které fungovaly samostatně, (v té době vedl oddíl Julča), a po půl roce
se jí podařilo zase obnovit normální činnost.
Přišlo další těžké období, oddíly které nechtěly vstoupit do pionýra se přidružily například k TOMu – turistickým oddílům mládeže
nebo k československé tělovýchovné jednotě.
Ani komunistům se ale nepodařilo skauting
zničit úplně. Skauti věděli, že nechtějí přijít o
to, co mají a dělají. Mnohým oddílům se podařilo „přežít“ až do roku 1989, kdy po pádu
komunismu došlo k poslednímu obnovení
Junáka, které trvá dodneška.
Co jsi dělal a děláš po oddíle?
Když jsem podruhé odešel z Pětky z vedení Jelenů, tak se nám narodil Muflon.
Rád jezdím orientační závody na horských
kolech, ale přezdívka mě stále pronásleduje
a často bloudím.
*
*
Chceš něco vzkázat Pětkařům?
No jasně: HIP, HIP, HIP.
*
*
Děkujeme za rozhovor.
*
*
z archávu Pětky
1989–2012
obnova skautingu po
revoluci
Po revoluci se skauting začal rozvíjet až do
dnešní podoby, do oddílů vstoupilo mnoho
nových lidí, a začaly se zase pořádat různé
kurzy a oficiálně povolené tábory. Pětka v té
době vstoupila do střediska Polaris (16. 2.
1990). Junák se stal znovu velkým hnutím,
i když na přelomu tisíciletí došlo znova k
poklesu členů Junáka, což vedlo k poměrně
velkým změnám. Některé oddíly se pokusily
„přizpůsobit“ době, což se dá vidět například
na oficiální stezce, kterou Pětka nepouživá, ale
která funguje v mnohých jiných oddílech nebo
v „modernizaci“ skautingu. Základní myšlenka
skautingu, kterou vymyslel lord Baden-Powell
ale zůstává.
10
Inspirováno knihou Skautské století, Roman
Šantora a kol., Praha 2012.
nepřerušili 13 dní otužování do táborovky,
ponořili se Kross, Gabriel, Fox a Šošon
s Muflonem do dravého proudu studené
berounky a Gabriel s Krossem potom
dokonce ještě 10 minut venku cvičili.
Jambo by vyhrát mohl, na Speleovýpravě
upekl (a také snědl) mnohé skvosty kotle-
14
tové kuchyně, nejlepší byla buď: naprosto
syrová kotleta s kupou koření nebo kotleta obalená v cukru.
23. 3. proběhla poslední tělocvična a už
víme, že letošním nejlepším oddílovým
hráčem basketbalu se stal Jambó – gratulujeme! Zároveň začala softová sezona a s
15
COMPUTERY
Basketbalový computer končí a jeho výhercem se stal Jambó – gratulujeme! Zároveň přichází
příležitost pro méně úspěšně, aby ukázali, co v nich je a – to sice softballový computer.
BASKET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Jméno
JAMBO!
GIMLI
SYSEL
GABRIEL
FOX
DRNEC
MATEJ
PIRAT
LOVEC
HRIB
MUFLON
PAVIAN
SIPKA
HEJKAL
SOSON
DAVY
HROZNYS
BOND
KROSS
SKOKAN
SLON
SIRKA
KRECEK
TRFEL
Body
1117
1109
1106
1098
1080
1068
1050
1049
1047
1047
1042
1031
1029
1027
1025
1022
1019
1015
1015
1008
1003
998
993
988
ATP
6,158
6,056
10,6
5,765
8,889
4,25
4,167
2,722
0
2,474
10,5
3,1
0
3
6,25
0
0
3,75
3,75
0
0
-0,333
0
-2,4
K.
54
37
51
26
31
34
25
20
10
45
2
4
5
7
11
6
8
3
5
1
2
18
0
1
Z.
19
18
10
17
9
16
12
18
2
19
4
10
3
9
4
3
1
4
4
2
2
6
2
5
Body: Základ je 1000 bodů, za vyhraný zápas
hráč získává 10 bodů + něco navíc: záleží, jestli
měl jeho tým podle tabulky před zápasem větší
nebo menší součet bodů oproti soupeři.
ATP: Produktivita [body - 1000] za zápas; jen
když má hráč odehrané alespoň 3 zápasy.
SOFTBALL
V softové tabulce soutěžíme i se sedmičkou a Lumturem – schválně, který oddíl
bude nakonec nejlepší.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jméno
LOVEC / 5
MUFLON / 5
KALICH / 5
KROSS / 5
PIRAT / 5
JAMBO / 5
FANY / 7
TULI / 7
KOCKA / 5
RECHTA / 7
SOSON / 5
HEJKAL / 5
HRIB / 5
GIMLI / 5
TEREZKA / 7
FOX / 5
HATA / 7
Body
1018
1018
1018
1018
1018
1018
1018
1018
992
992
992
992
992
992
992
992
992
ATP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
3
2
4
3
3
3
1
2
1
0
2
2
2
0
0
1
0
Body: Pozor, neplést s body v zápasech, toto
jsou tabulkové body. Základ je 1000 bodů, za vyhraný zápas hráč získává 10 bodů + něco navíc:
záleží, jestli měl jeho tým podle tabulky před
zápasem větší nebo menší součet bodů oproti
soupeři.
ATP: Produktivita [body - 1000] za zápas; jen
když má hráč odehrané alespoň 3 zápasy.
K: Celkový počet vstřelených košů.
B: Celkový počet uhraných bodů v zápasech
(nikoli tedy tabulkové body).
Z: Celkový počet odehraných zápasů.
Z: Celkový počet odehraných zápasů.
16
na kterém se nás přes déšť sešlo dost na
to, abychom si pořádně zahráli – a známý
již otužilec Kross přijel dokonce na kole.
Zahrát si přišla také Sedmička, jejíž nej-
11 ní i nový softový computer. Princip počítání je stejný, jako u basketbalového – tak
schválně, kdo z nás je nejlepší.
Hned o týden později proběhl první soft,
Z.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Stezka
JÍZDNÍ ŘÁD
Návod na to, jak si splnit bod Jízdní řád v prvním stupni.
„Dovede najít jednoduché spoje v papírových i internetových vlakových jízdních řádech.“
12
Začneme tím jednodušším. Zadání zní velmi
jednoduše – najít spoj v papírovém jízdním
řádu. Kde ale sehnat papírový jízdní řád? Máš
prakticky dvě možnosti – tou první je dojít na
nějaké větší nádraží a tam si aktuální Knižní
Jízdní řád zakoupit za 69,– nebo si ho také
můžeš stáhnout z internetu ze stránek SŽDC.
Tam jsou ale k dispozici jen jízdní řády pro
jednotlivé tratě – což nám nyní nijak nevadí.
Pokud už máš nějaký jízdní řád dostupný, tak se můžeš vrhnout na další část – tou je
samotné hledání spoje. Zkus si najít spoj ze
zastávky Lomnice nad Popelkou do Mladé
Boleslavi (hl. n.). Potřebuji jet v neděli a to
nejdříve v 16:00 (je léto). Zjisti, v kolik hodin
je odjezd a příjezd a jak dlouho bude trvat cesta. Dále zjisti, kolik km je dlouhá cesta mezi
těmito dvěma místy a také jestli si budu moci
vzít do vlaku kolo.
Nyní tedy návod na to, jak to najít. Nejdříve se podívej do abecedního seznamu stanic a
najdi si tam nástupní stanici, kterou je v tomto
případě Lomnice nad Popelkou. První číslo
za stanicí je číslo tratě. V našem případě to je
tedy trať číslo 064.
Podle čísla trati si najdeme odpovídající
trať v Knižním Jízdním řádu. Rychlým pohledem na první stranu tratě 064 zjistíme, že
hledáme opačný směr. Tedy směr Stará Paka
– Mladá Boleslav (zde ti mohou napovědět
položky Ze stanice a Do stanice). Stačí otočit
asi dvě strany a jsi na směru Stará Paka – Mladá Boleslav.
Hledáme odjezd v čase po 16:00.
Jdi tedy až skoro na
konec. Jak sis určitě
všimnul, tak z Lomnice nad Popelkou
jede vlak v 16:57. Na
první pohled jsou ale
zvláštní dva naprosto
stejné odjezdy. Podíváme se tedy do
vysvětlivek, co znamenají čísla 46 a 43.
U čísla 43 vidíme, že
spoj označený tímto
číslem jede v sobotu (to je ta 6 v kroužku) a v
neděli (to je ten křížek). Také si můžeme všimnout, že vlak jede jen v létě. U čísla 46 naproti
tomu vidíme, že spoj označený tímto číslem
jede v pracovní dny (to jsou ta překřížená
kladiva) a také jen v létě. Zaměříme se tedy na
spoj s číslem 43. Vidíme, že v zastávce Mladějov v Čechách se nám mění číslo na 25. Zjistíme si tedy, co znamená číslo25 a zjistíme, že
je to jednoduché konstatování, že vlak jede v
sobotu a v neděli. Na cestě do Mladé Boleslavi
už žádné další překážky nejsou tak bychom
měli splněnou první část. Spočítat časovou náročnost také není obtížné – pojedeme 2 hodiny
a 23 minut. Kilometrová vzdálenost také není
nic náročného – začínáme na 9. kilometru tratě
a končíme na 60. Celková vzdálenost je tedy
51km. Poslední otázkou je možnost vzít si do
vlaku kolo. Ve sloupci úplně nahoře je vidět
obrázek kola. To nám značí "rozšířenou přepravu spoluzavazadel, především jízdních kol".
Malá dvojka nás odkazuje k vysvětlivce pod
jízdním řádem, která nám říká, že toto platí
jen o víkendu. To nám ale vyhovuje, protože
budu cestovat v neděli. Tím bychom měli detailně rozebranou první část bodu.
Druhá část se týká internetových jízdních řádů. Tyto najdeme na stránce www.idos.
cz. Pro nás jsou rozhodující první tři políčka.
Prvním je políčko Jízdní řád, kde vybíráme
požadovaný jízdní řád. Nás zajímá většinou
jízdní řád Vlaky+Autobusy nebo Pražská integrovaná doprava, podle výchozí a cílové zastávky. Dále musíme zadat výchozí zastávku a
také zastávku kam chceme jet. Pokud budeme
hledat např. spoj na výpravu, tak si také musíme změnit datum a čas, protože většina dopravních prostředků jede jinak v pracovní dny
a jinak o svátcích. Jakmile budeme mít vyhledaný, bobrem určený spoj tak jej můžeme buď
vytisknout, nebo ho přímo ukázat bobrovi.
Jak vidíš, tak hledání spojů je hračka a je
17
Neviditelná výstava
Představ si, že jsi na Speleovýpravě v jeskyni, nesvítí ti baterka, a máš se dostat ven.
Nebo si zkrátka představ, že je úplná tma
a ty v ní máš něco prozkoumat. Taková je
Neviditelná výstava, která právě probíhá
v Novoměstské radnici na Karláku (opět
tedy pár minut od klubovny) – její prohlídka trvá hodinu a provází vás (chodí se
ve skupině po 15 lidech) nevidomý člověk.
Je to tedy tak trochu naopak, než v běžném světe. O výstavu je veliký zájem a tak
je dobré se objednat dopředu – to jde na
webu www.neviditelna.cz, kde také můžeš
získat více informací. Vstup je pro studenty
150 Kč, což není málo, ale ti, co tam byli
říkají, že to za to rozhodně stálo.
to také jeden z těch příjemných bodů ve stezce. Doufám, že si ho tedy splníš!
mobilní, a proto se mi dovoláte jen odpoledne a večer. Úplně nejradši ale budu, když
mi budete volat na pevnou – 272 76 67 10.
Zatím se loučím, ale ještě o mě uslyšíte…
MUFLON
Dodrb.
18
13 mladší členka – Tuli byla vedle Kalíška
jediná, kdo dal opravdový homerun.
POZOR — Pusíkovo pravidelné velikonoční okénko — POZOR: Pořídil jsem si nové
číslo mobilního telefonu: zní takhle: 734
644 000. Stále platí že můj mobil není příliš
Kam zajít:
JELENNÍ GONG!
Jelen je české rodové jméno pro velkou spárkatou zvěř z čeledi jelenovití. Většina patří
do rodu Cervus, společně se sambary a barasingou, výjimkou je jelen milu, který je jediným druhem rodu Elaphurus. Jelen lesní a jelen sika jsou významnou lovnou zvěří, proto
byli introdukováni i na místa, kde se dříve nevyskytovali a často jsou chováni v oborách.
Blíží se Gastronom, blíží se tábor. Na obou
těchto akcích bude potřebovat kamaráda. V
prvním případě jako spolukuchaře, v druhém
jako souseda ve stanu. Určitě je obojí potřeba
promyslet pořádně. Dobrý kuchař ti může
pomoci se získáním vítězné vařečky. Dobrý
spolubydlící ti však může zlepšit celé dva
týdny na táboře. Budete si spolu každý večer
povídat o proběhlém dnu, budete spolu uklízet stan, zkrátka budete táhnout za jeden
provaz. A pokud by se ti s tvým sousedem
netáhlo dobře, byla by to škoda.
Pokud jsi už nyní s někým dohodnutý,
je to jenom dobře. Kamarád se vždycky hodí
a jste-li domluvení už takhle brzo, znamená
to, že jste praví přátelé. Pokud bys ale ani v
půlce června netušil, s kým na táboře budeš,
možná je někde chyba. Napadá mě jeden
Stoprocentní docházku měli pouze v úno-
ru Even a Petr.
Upír je pán hrací kostky a nejlíp loví Eskymáky.
Na družinovce jsme oslavili Evenovy deváté narozeniny. Hned o den později jsme
museli ze stejného důvodu vykoupat Kamzíka (9) a Upíra (moc). Všem gratulujeme!
V březnu k nám přišel další borec! Gabriel
neboli Gába si začal plnit nováčkovskou
zkoušku a hned na první výpravě si nechal
podepsat 4 body!
Kdyby byl Even někdy prodavač, určitě by
vyháněl svoje zákazníky. Dokazuje to následující rozhovor: Even: "Prodávám Oreo,
dáte si někdo?" Medik: "Já si rád dám."
Even: "Ach jo…"
14
problém, který by toto mohl zapříčinit: chodíš na všechny výpravy a schůzky? V posledním měsíci nám docházka trochu poklesla
a bylo to dobře vidět. Na jednu schůzku
přišlo dokonce pouze 5 borců (Ninja, Kamzík, Chemit, Agent a Petr). Kdo nechodí na
akce, ten si v oddíle dobré kamarády moc
udělat nemůže.
Tak se příště nevymlouvej, nelenoš a
normálně přijď. Kde jinde než v oddíle máš
totiž tu možnost zasmát se obecní policii,
prolézt jeskyni, opékat ponožku nad ohněm,
zmlátit Upíra a dělat spoustu dalších skopičin? Spoustu zdraví, dobrou docházku a co
nejvíc kamarádů ti přeje Medik.
Agent: "A proč jsi tedy
z toho oddílu odešel?"
Gába: "No, nebavilo mě
to tam." Medik: "A tady
tě to baví?" Gába: "Jo."
Medik: "Tak to ti ten bod teda podepíšu."
Gabriel a Petr si suší ponožky nad ohněm.
Po cestě přichází dva trempové. T1: Jé,
hele, skauti. Čau kluci! T2: Ty vole, takhle
se skauti nezdravěj. T1: Já nevim jak se
zdravěj, ty seš skaut. T2: Já taky nevim, asi
"Nazdar vole". Medik: My jsme skauti, my
"vo•e" neříkáme. T1: A co to pečete? T2:
Ty vole oni pečou ponožky.
Došla nám zašifrovaná zpráva z Jižního
Města: ∙∙-/∙--∙/∙∙/∙-∙//-∙-/∙-/-∙∙/∙∙//-/∙-∙/∙/-∙∙∙/∙-//∙∙//∙∙/∙∙∙-/∙//∙∙∙∙/---/-∙∙/∙∙/-∙/-∙--///!
Tsunami po Praze
Krahujec
(11. března)
(25. března)
Dostala se k vám zpráva, že se blíží obrovská
vlna: Tsunami!
Šest statečných se sešlo, aby vzdali památku obětem katastrofy, která se odehrála
minulý rok v Japonsku. Obě skupiny dokázaly
vskutku rychle vyluštit telegrafickou zprávu
(předvedl se především Chemit) a těsně po
sobě vyrazili na útěk do vnitrozemí. Ačkoli si
nově vytvořená Oranžová pětka držela lehký
náskok, Agentova snaha za každých okolností
pospíchat je donutila několikrát se vracet a
zkoumat mapu – oproti tomu Sambus prokázal vychytralost, když například přiměl Ninju
s Jáchymem, aby začali vázat nováčkovské
uzle protože správně vytušil, že se jedná o
příští úkol, který budou muset splnit.
Cesta byla dramatická a mnohdy se zdálo,
že se obě skupiny už už ztratily – ale vždy si
nakonec dokázaly poradit – dokonce i když
byla jedna zpráva ukradena krvežíznivými
turisty (viz přednáška na téma Nedotýkejte
se turistů z letošní Čtyřdenky) a další byla
pošlapaná a rozmočená.
Úspěchem pak bylo i to, že se obě pětky
dokázaly dostat do cíle včas – a to dokonce na
několik vteřin přesně a ve stejný moment. Ačkoli tak vyhrála o několik bodů pětka Modrá, i
Oranžoví můžou být se svým výkonem rozhodně spokojeni!
Již dlouho dopředu bylo avizováno, že v neděli
proběhne tradiční střediskové klání ve vřískání a ječení: Psí vzechy. Tentokrát se jelení
družina připravila opravdu pořádně a vybavila
se opravdu úžasnými nástrojemi – za všechny
jmenujme Gabrielovy a Evenovy bicí a především Petrův hyperpetrofon. Hned po nástupu na pražícím slunci jsme se přesunuli do
auly Keplerského gymnásia, kde nás nejprve
čekal souboj o nafukovací balónky, abychom si
při fandění procvičili hlasivky. I přes Drakův
zákeřný trik se podařilo mezi tři nejlepší dostat Sambusovi, který tím jasně dokázal, kdo
je ze střediska nejnafoukanější.
Poté jsme se již plnou parou vrhli do
zpěvu, hraní a řvaní. Jako první vystoupily
Lasice a nastavily laťku opravdu vysoko, ale
Jeleni – kteří naopak vystoupili jako poslední
– se nenechali nijak zahanbit a pod vedením
zpěváků Agenta a Chemita předvedli jeden
z nejlepších a nejoriginálnějších výstupů za
posledních několik let. Sóla Jiskry a Petra se
bezesporu zařadily mezi nejlepší instrumentální výkony, jaké Vzdechy pamatují, Jáchymovo
apokalyptické mlácení metrem udělal za Krahujcem důstojnou tečku a Májův a Kamzíkův
teatrální výstup pak dokázal, že Jeleni se na
jevišti vždy cítí jako doma – ať už jde o zpěv,
nebo o divadlo.
1. Bodovací úkol: Zdravověda Jeden z vás si proříznul tepnu
o skleněnou výplň dveří. Poznáváš, že se jedná o tepenné krvácení
podle toho, jak krev rychle proudí z rány. Abys získal 13 bodů , popiš
nějakému Bobrovi správné řešení nastálé situace.
Sambus je labužník, na výpravě si běžně
15 vaří párky v rohlíku.
Agent: Ty žiješ na Bulovce? Ty seš buvol?
Kamzík cucá šátek, to znamená, že je cucák.
Agent pro nás vyrobil známky na Ohňovou výpravu a Even na Psí vzdechy. Vy-
tisknout je pomohl Drak. Děkujeme. Co
ty, nechceš taky nějakou vyrobit? Tak se
dohodni s bobry.
Stoprocentní docházku v březnu měl pouze Petr. Hned za ním (bez jedné družinovky) jsou Agent, Sambus a z bobrů Drak.
Petr si vlastnoručně vyrobil hudební ná-
Ohňová výprava (24. března)
Sešli jsme se abychom odjeli, a tak jsme
odjeli do Klínce. Tam se objevila džungle, kde
jsme potkali ohnivé plamínky válčící s větrem,
a vyhrál to Sambus, tak jsme vlezli do hor po
zmrzlém potoce & hory pak podešli tajuplnou
temnou štolou Tří bratří.
Na druhé straně se udála bitva o vlajky
mezi američany a indiány. Pokračovali jsme
pod Evenovým praporem dále přes trať na divoký západ, až k řece, co pluje do moře, a tam
se udál oheň. Zahájili jsm koupelí, neb Upír
ten den slavil 80 & a Kamzík 5 let života. Tak
nás to spláchlo a mohli jsm poobědvat pečeni
na rožni. Nato jsme jako ovce utíkali do vesnice na bus, a ujel by nám, kdybychom neutíkali.
2. Bodovací úkol Logické myšlení – aneb potrap své závity.
Všechny tečky na obrázku propoj čtyřmi rovnými čarami tak, abys při
kreslení nezvedl tužku od papíru. Pokud správné řešení nakreslíš před
některým Bobrem, dostaneš 7 bodů
stroj, se kterým měl dokonce sólo na Psích
vzdeších.
radost, když se s tebou kamarád rozdělí o
bombóny nebo ti dá kousnout párku v rohlíku. Proto bys ani ty neměl zapomínat včas
nabídnout to co máš k jídlu – ne proto, že
toho máš moc nebo proto, že tě o to někdo
požádá, ale abys potěšil ostatní a nenechával si všechnu dobrotu jen pro sebe.
Jáchym nosí mafiánský klobouk.
Maj a Kamzík by měli hrát v divadle. Na
psích vzdeších to z hlediště vypadalo, že
Maj Kamzíka doopravdy zabil!
Byli tvoji rodiče 2.4. na schůzce rodičů v
klubovně?
Kolíček má doma 12 aut. Traktory, bagry,
jeřáby, všechno.
Blíží se Gastronom. Letošní téma bude
"Pochoutky českého venkova od Vánoc do
Velikonoc"
Chemit si všiml, že na akce chodí málo členů, a tak se asi snaží přibrat do oddílu další
lidi. Jak jinak se dá vysvětlit, že nechává
svoje OV v metru?
Ninja je veliký silák.
Petr je nadaným umělcem. Místo toho,
aby ve škole ztrácel čas spaním, kreslí – jeho posledním výtvorem je mistrná
Superkráva.
Z Jiskry se pomalu ale jistě začíná stávat
boxovací pytel. Pamatujete si vůbec nějakou výpravu, kde by se nezranil? Dávej na
sebe pozor, Jiskro!
Stejně jako ostatním, i tobě jistě udělá

Podobné dokumenty

Rozvijime dovednosti zrakoveho vnimani se SOP a TV lupou

Rozvijime dovednosti zrakoveho vnimani se SOP a TV lupou Opíše z tabule texty a zadání příkladů chybně. Kolizní situace mohou nastat při práci na běţné školní tabuli i na interaktivní. Obtíţe ze ztráty souvislosti a porozumění výkladu mohou proţívat ţáci...

Více

Sestava 1 - SUDOP PRAHA as

Sestava 1 - SUDOP PRAHA as I v ostatních oblastech naší činnosti jsme dokázali zabezpečit dostatek práce pro všechny naše profese. Ve většině získaných zakázek požadoval zadavatel velmi krátké lhůty plnění a v průběhu zpraco...

Více