Řezání kotoučovou pilou

Transkript

Řezání kotoučovou pilou
Řezání
kotoučovou pilou
Back
678 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Nový program pilových kotoučů
Záruka špičkové přesnosti
Příslušenství Bosch 11/12
Řezání okružní pilou | Top Precision | 679
Příslušenství Bosch 11/12
Inovativní výroba – made in Italy. Severoitalská společnost Freud
patří od nedávna k firmě Bosch. Freud je významná společnost
zabývající se výrobou a prodejem pilových kotoučů v průmyslové
kvalitě s více než 40letými zkušenostmi na celém světě.
S tímto know-how se firma Bosch stala předním výrobcem pilových
kotoučů nejvyšší kvality. Neustále sledujeme potřeby uživatelů
a trendy ohledně použití a materiálů. Naší nejdůležitější motivací je
spokojenost našich zákazníků a možnost nabídnout jim pro každé
použití vhodné řešení. Tato kompetence v kombinaci s plně integrovaným výrobním procesem a nepřetržitým výzkumem nových materiálů a strojů nám umožňuje vyvíjet inovativní pilové kotouče a vypracovávat perfektní řešení.
Široká nabídka výrobků, orientovaných na příslušná použití, a informativní obaly usnadňují profesionálním uživatelům výběr správných
pilových kotoučů pro příslušné použití. Od pilových kotoučů pro stacionární stroje až po kapovací a pokosové pily: Bosch nabízí kompletní program pilových kotoučů, jaký vyžadují profesionální uživatelé.
680 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Záruka špičkové přesnosti – kvalita tvrdokovu, který se používá
pro výrobu zubů pilového kotouče, představuje pro špičkové výrobky
rozhodující faktor
Špičková technologie tvrdokovu
V našem závodě na výrobu tvrdokovu v Itálii kontrolujeme proces výroby tvrdokovu od A do Z.
Jsme jediným výrobcem, který si vyrábí vlastní
tvrdokovový prášek. Z přesně odměřených podílů
kobaltu (kvůli rázové houževnatosti), titanu (kvůli
antikorozním vlastnostem) a wolframu (kvůli tvrdosti)
vyrábíme různá složení optimalizovaná pro příslušná
použití, díky kterým je dosažena maximální životnost
a kvalita řezu.
Kromě směsí s různou zrnitostí vyrábíme tvrdokovy
ze směsí s mimořádně jemnou zrnitostí (Microteq).
Zrnitost tvrdokovu je mimořádně důležitá pro ostrost
a odolnost ostří proti opotřebení. Čím větší jsou zrna
tvrdokovu, tím rychleji se ostří opotřebuje. Zatímco
běžná zrna tvrdokovu měří až 5 µm, náš nový mikrozrnný tvrdokov Microteq má v porovnání s tímto
nepatrnou velikost zrna maximálně 1 µm.
Naše pilové kotouče Top Precision a Best for Laminate jsou osazené tvrdokovem, který si naše firma sama
vyrábí, a zuby z tvrdokovu Microteq.
Příslušenství Bosch 11/12
Řezání okružní pilou | Top Precision | 681
Špička ve výrobě pilových kotoučů
Špička ve výzkumu a vývoji
V našem závodě pracujeme s nejmodernějšími, tech-
Naše moderní vývojové a výzkumné středisko pro
nologicky pokrokovými stroji a procesy. Veškeré roz-
řezné nástroje nám umožňuje neustálé další zdokona-
hodující výrobní procesy jsou plně automatizované,
lování a inovace. Nová technologie drážek plněných
jako například řezání ocelových plechů laserem, vyva-
polyuretanem pro tlumené pilové kotouče s nízkou
žování, předpínání, pájení zubů z tvrdokovu, broušení
hlučností je pouze jedním z našich inovativních řešení.
zubů, povrchová úprava, čištění – a tím je zaručena
prvotřídní kvalita našich výrobků.
Kontrola kvality – každý výrobní krok je provázený přísnými
kontrolami
Společnost Freud má certifikát systému jakosti podle normy
ISO 9001:2000 pro obchod s pilovými kotouči osazenými
tvrdokovem a komponentami z tvrdokovu. Všechny naše pilové
kotouče jsou vyrobené podle norem EN 847-1 a DIN 5134.
682 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Top Precision
pro přesné řezy
Přednosti Top Precision:
n Přesnost: perfektní čisté řezy
n Komfort: mimořádně klidný chod, výrazně nižší
hlučnost, citelně menší vibrace
n Dlouhá životnost: nejlepší výchozí materiál,
konstrukce a naše zkušenosti s výrobou
zabezpečují delší životnost
Perfektní, čisté řezy do všech dřevěných materiálů.
Ideální pro horizontální a vertikální formátovací pily,
stolní okružní pily, kapovací, pokosové pily a pokosové
pily se zákluzem.
Strana 701
Perfektní, čisté řezy do deskových materiálů s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou, abrazivních
desek a slabě laminovaných či dýhovaných desek.
Ideální pro horizontální a vertikální formátovací pily,
stolní okružní pily.
Strana 703
Perfektní, čisté řezy do kompozitních materiálů, dřevotřískových desek, laminovaných desek, plastů, epoxidu,
hliníku, neželezných kovů, mosazi, mědi.
Ideální pro kapovací a pokosové pily a dále pro
pokosové pily se zákluzem.
Strana 706
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství Bosch 11/12
Řezání okružní pilou | Top Precision | 683
Best for Wood – špičkové výsledky, přesný řez a dlouhá životnost
pilového kotouče jsou u každého pilového kotouče nutností, a to pro
každý specializovaný úkol při profesionálním zpracování dřeva
Nejmodernější výrobní postupy, speciálně vybrané
Lze je obdržet pro horizontální nebo vertikální for-
materiály a optimalizovaná konstrukce pilového ko-
mátovací okružní pily, stolní okružní pily, kapovací
touče umožňují nejen nejlepší výkony díky čistému
a pokosové pily/pokosové pily se zákluzem.
řezu a dlouhé životnosti u veškerého druhu dřeva,
nýbrž zaručují i mimořádně klidný chod, výrazně nižší
hlučnost a citelně menší vibrace. Pilové kotouče Best
for Wood jsou ideální na podélné nebo příčné řezy.
684 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Laminated Panel. Abrasive a Fine – pilový kotouč, který drží
a drží, dokonce i při řezání nejkomplikovanějších deskových materiálů.
Naše geometrie zubů HLTCG (trapézové zuby/ploché
Pilové kotouče řady Top Precision Laminated Panel
zuby) zaručuje při použití předřezávacího kotouče
Fine se střídavým úhlem zubů 38° skýtají vynikající
perfektně přesné a čisté výsledky řezání abrazivních
kvalitu řezu u slabě laminovaných a dýhovaných
deskových materiálů (s jednostrannou nebo obou-
deskových materiálů.
strannou povrchovou vrstvou). Geometrie zubů DH
(střechovité zuby/duté zuby) je ideální pro použití
Lze obdržet pro horizontální nebo vertikální formá-
do abrazivních deskových materiálů s jednostrannou
tovací okružní pily a stolní okružní pily.
nebo oboustrannou povrchovou vrstvou, aniž by bylo
nutné použít předřezávací kotouč.
Příslušenství Bosch 11/12
Řezání okružní pilou | Top Precision | 685
Best for Multi Material – maximálně mnohostranný pilový kotouč
Ve firmě Bosch víme díky úzké spolupráci s našimi
Lehčí řezání a menší prořez díky mimořádně malé
uživateli následující: Každý pilový kotouč do okruž-
šířce řezu. Geometrie zubů HLTCG s negativním
ních pil musí dosahovat špičkových výsledků ohledně
úhlem čela zajišťuje perfektní řezy.
přesnosti řezu a životnosti, a sice pro každý specializovaný úkol při profesionálním obrábění dřeva.
Lze obdržet pro kapovací pily, pokosové pily
a pokosové pily se zákluzem.
686 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Nejostřejší a nejtvrdší zuby
pro perfektní řezy
Microteq
Nespokojujeme se s tím, že si ve vlastním závodě
vyrábíme každičký zub, vyrábíme si i svůj vlastní tvrdokovový prášek. Klíčem k perfektnímu tvrdokovu
je správná směs.
n V naší firmě vyrábíme mimořádně jemné prášky, každé zrno tvrdokovu měří méně než 1 µm
(nejmenší až 0,8 µm). Tento hutný, kompaktní
tvrdokov snižuje opotřebení ostří, čímž se výrazně
zlepšuje kvalita řezu a prodlužuje životnost
n Pro každý materiál, ať se jedná o masivní dřevo,
kompozitní materiály nebo neželezné kovy a plasty,
volíme nejvhodnější směs Microteq, a tedy řešení
přesně na míru podle vlastností každého materiálu
n Přidáním karbidu titanu je zub ještě chráněn před
chemickými vlivy pryskyřice a lepidel ve dřevě
a dřevěných materiálech při zpracování dřeva
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství Bosch 11/12
Technika ostření
Každý zub brousíme tak, aby byl ostrý jako břitva
a měl hladký, souměrný a lesklý povrch. Špičkové
stroje, přesná výroba a nejužší tolerance v kombinaci
s velmi jemnými brusnými kotouči – to vše zajišťuje
perfektní ostří a přesné řezy.
Přednosti:
n Přesná a mimořádně čistá práce, velmi dlouhá
životnost
Řezání okružní pilou | Top Precision | 687
688 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Perfektní tělo pilového kotouče
pro velmi dlouhou životnost
Povlak Cleanteq
Stabilteq. Antivibrační drážky plněné polyuretanem
Cleanteq je speciální povlak, který kompletně chrání
Naše tlumicí drážky řezané laserem se za použití
celý pilový kotouč. Povlak Cleanteq minimalizuje ulpí-
proprietární techniky plní polyuretanem (PUR). Výplň
vání zbytků, např. pryskyřice nebo mízy, na kotouči
pohlcuje část energie, čímž se výrazně snižují vibrace
a zubech. Zabraňuje se tak tření a pilový kotouč se
i hlučnost. Zlepšuje se tak kvalita řezu a prodlužuje
méně zahřívá. Kotouč zůstává chladný a prodlužuje
životnost. Jedinečná a patentovaná vlastnost, jedno
se jeho životnost. Navíc Cleanteq působí silně antiko-
z našich tajemství nejvyšší kvality kotoučů.
rozně. Všechna těla našich pilových kotoučů řady Top
Precision mají povlak Cleanteq.
Přednosti:
n Přesná a tichá práce
Přednosti:
n Mimořádně čistá práce, žádná koroze a velmi
dlouhá životnost
Řezání okružní pilou | Top Precision | 689
Příslušenství Bosch 11/12
Prvotřídní ocel
Těla pilových kotoučů řezaná laserem
Ocel odebíráme výhradně od vybraných, zkušených
Na těla kotoučů se používají pouze prvotřídní ocelo-
dodavatelů. Vytváříme tak předpoklad pro konstantní
vé plechy a řezají se výhradně laserem. Na rozdíl od
a mimořádnou kvalitu těl našich pilových kotoučů.
ražení zaručuje řezání laserem vyšší přesnost, bez
Veškerá naše ocel je kalená až do tvrdosti HRC 46.
deformace kotouče nebo pnutí.
Přednosti:
Přednosti:
n Přesná práce a velmi dlouhá životnost
n Přesná práce a žádná deformace
690 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Počítačem řízené vyvažování
Rozpínací drážky řezané laserem
Každý jednotlivý kotouč je vyvažovaný v rámci auto-
Při použití běžných pilových kotoučů vzniká teplo,
matizovaného, počítačem řízeného procesu. Tím je
které může způsobovat roztahování a deformaci
zaručeno rovnoměrně rozložení hmotnosti těla kotou-
kotouče. Geometrie našich rozpínacích drážek byla
če a zabraňuje se tak škodlivým vibracím. V případě
vyvinutá tak, že je zcela zabráněno škodlivému pnutí
nevyváženého pilového kotouče působí v těle kotouče
a deformaci. Pilový kotouč zůstává perfektně rovný.
různé gravitační síly, což může způsobovat vibrace
Speciální tvar zajišťuje nízkou hlučnost.
a méně přesný řez.
Přednosti:
Přednosti:
n Přesná a tichá práce
n Přesná a tichá práce
Napínací kroužek
Speciálně zapuštěný napínací kroužek zvyšuje tuhost
pilového kotouče. Díky menším vibracím se zdokonaluje konečná úprava a nevznikají otřepy. Každý kotouč
se předepíná samostatně.
Přednosti:
n Přesná a tichá práce
Příslušenství Bosch 11/12
Řezání okružní pilou | Top Precision | 691
Trvalé informace o výrobku
na pilovém kotouči
Ostření, snadná věc!
Na všech našich pilových kotoučích jsou
laserem vyznačené následující charakteristiky:
n Obrázek geometrie zubů
n Následující informace: úhel čela,
úhel hřbetu, úhel špičky nebo úhel
zkosení, rozdíl výšky zubů
(u tvaru zubů HLTCG nebo DH)
Tyto trvale vyznačené charakteristiky
umožňují profesionálním ostřicím službám pracovat podle technických údajů
originálního pilového kotouče, čímž je
zaručen optimální výsledek řezání a zvyšuje se životnost pilových kotoučů.
Trvale vyznačené charakteristiky
Zřetelné a trvale vyznačené informace
o výrobku na pilovém kotouči umožňují
bezproblémové dokoupení. Laserem
vyznačené informace s místem a datem
výroby zaručují trvalou zpětnou vysledovatelnost výrobku.
692 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Doporučení
pro optimální řez
Doporučené maximální otáčky pilového kotouče
Přípustné maximální otáčky pilového kotouče jsou
různé podle průměru kotouče. Maximální otáčky uvedené na pilovém kotouči nesmí být v žádném případě
překročeny. Pokud dojde k překročení této mezní
hodnoty, ztratí pilový kotouč své vlastnosti, což má
vliv na kvalitu řezu a životnost pilového kotouče.
Nehledě na riziko těžkých poranění, kterému se uživatel vystavuje.
Otáčky za minutu (ot/min) – doporučení podle průměru
pilového kotouče
Průměr pilového kotouče
Maximální otáčky
80 mm
23 800 min–1
100 mm
19 100 min–1
120 mm
15 900 min–1
125 mm
15 200 min–1
210 mm
9 000 min–1
216 mm
8 800 min–1
250 mm
7 600 min–1
254 mm
7 500 min–1
300 mm
6 300 min–1
303 mm
6 300 min–1
305 mm
6 200 min–1
315 mm
6 000 min–1
350 mm
5 400 min–1
400 mm
4 700 min–1
450 mm
4 200 min–1
500 mm
3 800 min–1
Příslušenství Bosch 11/12
Řezání okružní pilou | Top Precision | 693
Příslušenství Bosch 11/12
O
bv
od
ov
á
ry
ch
lo
st
V
=m
/s
Průměr pilového kotouče D (mm)
Otáčky za minutu – doporučení podle materiálu
Otáčky n = ot/min
Optimální řezná rychlost podle materiálu
Měkké dřevo
50-90 m/s
Tvrdé dřevo
50-80 m/s
Tropické dřevo
50-85 m/s
Dřevotřísková deska
60-80 m/s
Truhlářské dřevo
60-80 m/s
MDF
30-60 m/s
Laminát
(s jednostrannou nebo oboustrannou
povrchovou vrstvou)
40-60 m/s
694 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Technická tabulka se správným posuvem zubů, posuvem materiálu,
počtem zubů a otáčkami pilového kotouče
Počet zubů Z
Posuv na zub Sz = mm/Z
Posuv materiálu u = m/min
Otáčky n = ot/min
Příklad 1
Doporučený posuv na zub (Sz = mm/zub)
Měkké dřevo, po vláknu
0,20-0,30
Měkké dřevo, napříč vláknu
0,10-0,20
Tvrdé dřevo
0,06-0,15
Dřevotříska
0,10-25,0
Překližka
0,05-0,12
Laminátová deska
0,05-0,10
Hliníková a laminovaná
0,02-0,05
dřevotřísková deska
n
u
Z
Sz
=
=
=
=
1 500 ot/min
10 m/min
60
0,11 mm
Příklad 2
n
Z
Sz
u
=
=
=
=
3 000 ot/min
40
0,04 mm
5 m/min
Řezání okružní pilou | Top Precision | 695
Příslušenství Bosch 11/12
Ideální zuby
pro každé použití
ATB: střídavé zuby
HLTCG: trapézové zuby/ploché zuby
DH: střechovité zuby/duté zuby
Uspořádání zubů, u kterého jsou
Zuby vybroušené tak, že za plo-
Zuby vybroušené tak, že za špiča-
špičky zubů střídavě zkosené do-
chým zubem následuje o něco
tým střechovitým zubem následuje
prava a doleva.
vyšší trapézový zub. Vyšší zub
dutý zub.
předřezává materiál v menší šířce,
n Hodí se pro univerzální pou-
než je výsledná drážka řezu, tím je
žití na měkké a tvrdé dřevo,
zabráněno vylomení zubů u nepod-
s jednostrannou nebo obou-
dřevotřískové desky, kompozitní
dajných materiálů.
strannou povrchovou vrstvou.
materiály, choulostivé nebo
slabě laminované deskové mate-
n Hodí se na deskové materiály
Ideální pro řezání laminovaných
n Hodí se pro univerzální použití
desek a velmi abrazivních mate-
riály, dýhované desky, překližky,
na profily a masivní materiály:
riálů bez použití předřezávacího
vláknité materiály, MDF
dřevotřískové desky, měkké
kotouče, s velmi čistým výsled-
a tvrdé dřevo, deskové materiá-
kem řezání a delší životností
n Ideální pro podélné a příčné
řezy
ly (s jednostrannou neb oboustrannou povrchovou vrstvou),
plasty, neželezné kovy, mosaz,
měď
696 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Ideální kotouč
pro každé použití
Top Precision
Best for Wood
Měkké dřevo, jemné příčné řezy
Dřevěné materiály
Měkké dřevo, hrubé podélné
a příčné řezy
Dřevěné trámy
Tvrdé dřevo, jemné příčné řezy
Tvrdé dřevo, jemné příčné
a podélné řezy
Tvrdé dřevo, hrubé příčné
a podélné řezy
Dřevotřískové desky (surové),
akustické desky, lehké stavební
desky
Kompozitní materiály
Abrazivní deskové materiály,
s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou – tvrdá
povrchová vrstva
Deskové materiály, dýhovaný
laminát, tenké dřevotřískové
desky
Lepené materiály
Lisované vrstvené dřevo,
překližka
Vláknité materiály, MDF,
kompozitní desky OSB-MDF
Laminátové podlahy
Další materiály
Plasty, epoxidy
Neželezné kovy, hliník, mosaz,
měď
speciálně vhodné
vhodné
Top Precision
Best for
Laminated Panel
Abrasive
Top Precision
Best for
Laminated Panel
Fine
Top Precision
Best for
Multi Material
Best for
Laminate
Řezání okružní pilou | Top Precision | 697
Příslušenství Bosch 11/12
Přehled strojů
pro Top Precision
Atlas Copco
MS 3 C
250
30
SYM 70 E
216
30
MTS 500
MS 3 C
254
30
AD 100, AD 85, AE
85, AE 88
250
30
Milwaukee
30
KS 120
260
30
Rexon
210
30
SR 700, BD 800, DN
800, DN 810, SEC
818
210
Bosch
305
30
250
30
MS 8 RAL, SM 2151
AL, M 2150 AE
216
30
M 2500 AL,
M2503AL
254
30
SCM 12 A, MS12RA,
SM 3051 AL, M 3051
AL
305
30
254
30
Capas 1, Capas 2
216
30
KG 260 E, KSE 250,
TKG 260 i, TKG 260
E, TKG 280 E
250
30
6494-50, 6496-50
Güde
GKS 1100 P, KT 210
vm
m
mě
r
Metallkraft
Festo/Festool
Black & Decker
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
vm
m
mě
r
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
vm
m
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
mě
r
Kapovací a pokosové pily
Hitachi
PCM 8ST, PCM 8S
210
30
30
216
30
C 8 U, C 8 FA,
PSM 8 A, PSU 8
210
GCM 8S
GCM 10, GCM 10 S,
GCM 10 SD, GKG 24
V, GTS 10, PCM 10
250
30
C 8 FC, C 8 FS
216
30
C 10 FCA
250
30
C 10 FCA
254
30
2279, 2264, 2555,
HK 201
210
30
2161, 214101
Symstric
216
30
GST 90
250
30
30
254
30
TKG 305i, TKH, TKU,
TS 400, TS 4010,
Mitas 7
300
GST 90
LS 1013, LS 1030,
LS 1040
250
30
Capas 3, Capas 7
305
30
LS 1013, LS 1030,
LS 1040
254
SLL 250, SCE 1600,
SC 270, SC 271,
SLL 250 E, SLL 251,
SL 251 E
250
30
SLL 250, SCE 1600,
SC 270, SC 271,
SLL 250 E, SLL 251,
SL 251 E
254
30
250
30
PCM 10, GCM 10,
GCM 10 S, GCM
10SD, GKG 24 V,
PCM 10T
254
30
GCM 12, GCM 12
SD
305
30
DW 700, DW 701,
DW 707, DW777
216
30
DW 702, DW 703,
DW 710, DW 742,
DW 744, DW 743
250
Kress
DeWalt
DW 704, DW 705,
DW 706, DW 708,
D27105
Holz-Her
305
30
30
Makita
KGS 210, BT-MS 210
210
30
KGTN 245, KGTN
250
250
30
KGTN 245,
KGTN 250, KGS 250
254
30
Elu
PS 174, PS 274, PS
274E, ETS 41
216
30
TGS 170, TGS 171,
TGS 172, TGS 173,
TGS 271, TGS 273
250
30
PS 374, EMS 705
305
30
EMS 2026SCC, EMS
2025SCL
Scheppach
Stayer
30
Metabo, Elektra-Beckum
Einhell
RYOBI
GKSE 16705 Signal,
KGSE 1670 S
210
30
KGS 255, KS 250,
KS 304, KGT 250, P
200, PK 200, UK 220
E, UK 220 W
210
30
KGS 250, KGS 300,
KGT 500, KGT 550,
KGS 330, Hobbymaster, KGS 301,
KGS 303
250
30
KS 304
305
30
Wegoma
TM 43 D, TS 48 D
698 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Přehled strojů
pro Top Precision
Atika
Holz-Her
Toptronic
250
30
BTA 90, HAT 315
315
30
ABH400, ABK 400
400
30
ABH450, ABK 450,
ATU
450
30
ABH500, ABK 500
500
30
Avola
300
150, 176, 276, HKS
130, HKS 150, HKS
276, HKS 176
350
400
315
30
277, BZK, HKS 155
ZB400, ZBV400
400
30
Lutz
ZB450, ZBV450
450
30
ZB500, ZBV500
500
30
Bosch
GTS 10, PTS 10, PTS
10T
250
30
PTS 10, PTS 10T,
GTS 10
254
30
GTM 12
305
30
DeWalt
DW 744, DW 746,
DW 745, DW745RS,
DW744XPRS
250
30
Einhell
BKS 315
315
30
Ferm
FZT 250
250
30
350
30
Festo/Festool
AXP 130, AXP 132 E,
BD 125
BD 145, BD 145/1
400
30
BD 170
450
30
315
30
Hanning
HTK 315/3 SV, HTK
315/1.6, HTK 2.1,
HTK 315/3.0, HTK
4.0
Hitachi
PSU 13
315
30
Ot
vo
r
vm
m
mě
r
Rexon
PKS 1210, PKS
1211, PKS 1212,
PKS 1213, PKS
1215, PKS 1220,
PKS 275, HKD 85,
HKD 275
LH 315
Vn
ě
v m jš í p
m rů
Vn
ě
v m jš í p
m rům
ěr
Ot
vo
rv
mm
vm
m
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
mě
r
Stolní okružní pily
30
30
30
BT 2160 A
216
30
BT 2500 AE
250
30
BT 2504AE,
BT2502AE
250
30
TS 3150 A
315
30
TKU, TS 315GT, TS
4010 ci
315
30
BSH 500
400
30
BS 500
500
30
250
30
Scheppach
TKS HVH, TKS V,
Eurocut
315
30
BK 450
450
30
1610, 1622, 1625,
1710 S, 1710 R,
1711, KS 1
Biber, Biberix, FS
85, MKS 105, MKS
105 E, Monika, TFK
85, TFK 8
315
30
1711, 1712, 1725
300
30
1711, 1712, 1712
RT, 1712R
350
30
AZB, BK 3, BSK 4,
BSK 5, BSK 6, TD 3,
TDH 4, TDH 425, TK
150, VKS 130, VKS
160, FKB 150, FS
1305, FS 130 (S)
400
315
30
TM 43 D, TS 48 D
250
30
30
450
30
TM 33 H, TS 33 H,
TM 72 C, TS 72 C
300
TDH 450, TDH 5,
FSG 200, FSG 240 K
170, BKV 5, TDH 5
500
30
Mafell
30
Ulmia
Variolux
OKS 315
Wegoma
Metabo, Elektra-Beckum
TK 1685 Magnum,
TK 1685, TKU 1633,
TKU 1693, TS 250
250
30
TK 1685, TK 1685
Magnum, TK 1688
(D)(Magnum)
300
30
TK 1685, TK 1685
Magnum, TK 1688
Magnum, TKHS 315,
TKHS 315 C
315
30
BKS 400
400
30
BKS 450, BKH 450
450
30
S5D
350
30
TKS 400 M, TKS
400 A
400
30
Řezání okružní pilou | Top Precision | 699
Příslušenství Bosch 11/12
vm
m
mě
r
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
vm
m
Altendorf
WA 8
Formátovací okružní pily/
zkracovací pily
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
mě
r
Předřezávací kotouče pro formátovací
okružní pily
Altendorf
120
22
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
250
30
SC 32/350
100
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
300
30
SC 32/300, SC 1400
120
20
30
125
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO, WA 6
315
UNICA 500
30
120
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO, WA 6
350
S100, S150, S200,
S260, S300,
P350NX, P350SX,
P350AX
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
400
30
P315, P45,
P3200NX, P3200SX,
P3200AX, P450NX,
P450SX, P450AX
125
F45/F45 ELMO
450
30
F45/F45 ELMO
500
30
Griggio
Paoloni
20
Felder
Robland
NLX-310, E-300, NZ3200, NLX-TZ
125
20
120
20
SCM
SI300 S NOVA,
SI300 NOVA, SI400
NOVA, SI400 E
NOVA, SI400 EP
NOVA
KF 700 Professional
250
30
Kappa 30, Kappa 40,
Kappa 40 X-Motion
400
30
700 | Řezání okružní pilou | Top Precision
Příslušenství Bosch 11/12
Přehled strojů
pro Top Precision
Griggio
JET
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
250
30
SC 32/300, SC
1400, CA 400 DIGIT,
CA 400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
300
30
250
30
S100, S150, S200,
S260, S300
JTSS-1500, JTSS1700, JTSS-2500,
JTSS-3200
315
30
P315
315
30
P350NX, P350SX,
P350AX
350
30
30
P450NX, P450SX,
P450AX
450
30
30
30
250-315
30
P3200NX, P3200SX,
P3200AX
450
T60 Basic
T60 Classic
250-400
30
T60 PreXision
300-315
30
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
400
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
450
UNICA 500 E
500
30
Verti 1850, Verti
2150
250
30
CoupeS, CoupeC
400
30
Sicar
CoupeMAX, CoupeMASSIF
500
30
TS 250
Martin
T74 Classic, T74
Automatic
250-500
30
Panhans
Guilliet/Chambon
300
315
JUMBO plus
350
30
vm
m
mě
r
JTS-600, JTSS-700,
JTS-700L
SC 32/350, CA 400
DIGIT, CA 400 E, CA
400, CA40, UNICA
500 E
30
Ot
vo
r
Paoloni
Lutz
30
Vn
ě
v m jš í p
m rů
vm
m
mě
r
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
vm
m
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
mě
r
Formátovací okružní pily/zkracovací pily
PS32
350–400
30
690-B Easy4mat,
690-B Electronic III
plus
450
30
Robland
NLX-310, NLX-TZ
300
30
NX-310, NX-Z, NX-TZ,
E-300, EZ-2500
315
30
Z-3200
400
30
SI300 S NOVA,
SI300 NOVA
315
30
SI400 NOVA, SI400
E NOVA, SI400 EP
NOVA
400
30
300
30
Compact
250
30
Standard / Evolution /
Control
300
30
315
30
SCM
Striebig
Ulmia
KS 300
Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Wood | 701
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Wood
pro profesionální práci se dřevem
Zuby z materiálu Microteq
Tvrdokovové zuby z mimořádně hustého tvrdokovového prášku s mikrojemnou zrnitostí minimalizují
opotřebení ostří pro lepší kvalitu řezu a mimořádně dlouhou životnost
Povlak Cleanteq
Redukuje ulpívání zbytků (pryskyřice, lepidla) – díky tomu lze dosáhnout mimořádně čistých výsledků.
Chrání pilový kotouč před korozí. Udržuje kotouč chladný
Snížení vibrací díky Stabilteq
Tlumicí drážky plněné polyuretanem: Vibrace i hlučnost jsou výrazně snížené. Tím se zlepšuje přesnost
řezu a komfort práce
Rozpínací drážky
Řezané laserem, pro vysokou stabilitu kotouče a přesnost. Speciální tvar zajišťuje nízkou hlučnost
Ocelové tělo
Prvotřídní ocel (do HRC 46) pro vysokou odolnost. Řezané laserem, pro vysokou přesnost bez deformace
kotouče
Napínací kroužek
Díky speciálně zapuštěnému napínacímu kroužku zůstávají pilové kotouče i při použití tvarově stabilní
a perfektně rovné
Hrubý řez
Jemný řez
Velmi jemný řez
Pilové kotouče pro kapovací pily, pokosové pily a pokosové pily se zákluzem
Ź Pro přesné, čisté a tiché řezy do všech druhů dřeva
ATB
w1: úhel čela
w2: úhel hřbetu
b1: šířka řezu
48
ATB
216
30
2,3/1,8
48
ATB
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
ho
bc
ba
ba
cí
len
í
len
í
čís
l
o
°w
2
na
če
utí
C1c
1
1
574402
15
2 608 642 101*
C1c
1
1
574419
uh
Dr
Ob
sa
h
2 608 642 100*
-5
jed
15
el
-5
Úh
ízn
Oř
....
ale
ní¹
2,3/1,8
Ve
lko
o
30
Ob
210
Úh
el
hř
be
tu
°w
1
Vlastnosti produktů
la
ů
ub
rz
Tv
a
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
* Bez Stabilteq
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
702 | Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Wood
Příslušenství Bosch 11/12
2,3/1,8
60
ATB
305
30
2,3/1,8
72
ATB
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
hb
ale
ní
íč
ísl
o
°w
2
Ob
jed
na
c
ela
-5
15
2 608 642 102
C1c
1
1
574426
-5
15
2 608 642 103
C1c
1
1
574433
Dr
u
Ve
lko
30
Ob
sa
254
Úh
el
hř
be
tu
Oř
Tv
a
...
...
Vlastnosti produktů
Úh
el
č
rz
ízn
utí
ub
ů
°w
1
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
Pilové kotouče pro kapovací pily, pokosové pily a pokosové pily se zákluzem
Objednací informace
Pilové kotouče pro horizontální/vertikální formátovací a stolní okružní pily
ATB
w1: úhel čela
w2: úhel hřbetu
b1: šířka řezu
30 3,2/2,2
40
ATB
250
30 3,2/2,2
60
ATB
250
30 3,2/2,2
80
ATB
300
30 3,2/2,2
48
ATB
300
30 3,2/2,2
60
ATB
300
30 3,2/2,2
72
ATB
300
30 3,2/2,2
96
ATB
315
30 3,2/2,2
48
ATB
315
30 3,2/2,2
72
ATB
350
30 3,5/2,5
54
ATB
350
30 3,5/2,5
84
ATB
400
30 4,0/2,8
60
ATB
400
30 4,0/2,8
96
ATB
450
30 4,4/3,0
66
ATB
500
30 4,4/3,2
60
ATB
Obsah balení
(počet kusů v balení)
ní¹
ale
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
ho
bc
ba
hb
len
ale
í
ní
lo
čís
cí
2 608 642 111
C1c
1
1
574518
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 112
C1c
1
1
574525
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 113
C1c
1
1
574532
7/42
9/46,4
10/60
15
15
2 608 642 114
C1c
1
1
574549
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 115
C1c
1
1
574556
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 116
C1c
1
1
574563
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 117
C1c
1
1
574570
7/42
9/46,4
10/60
15
15
2 608 642 119
C1c
1
1
574594
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 118
C1c
1
1
574587
9/46
10/60
15
15
2 608 642 120
C1c
1
1
574600
9/46
10/60
10
15
2 608 642 121
C1c
1
1
574617
10/60
15
15
2 608 642 122
C0a
1
1
574624
10/60
10
15
2 608 642 123
C0a
1
1
574631
2/10/60
15
15
2 608 642 124
C0a
1
1
574648
2/10/80
15
15
2 608 642 125
C0a
1
1
574655
uh
Dr
Ob
sa
15
jed
15
Oř
..
...
....
..
...
....
....
..
...
...
....
...
....
.....
na
utí
7/42
9/46,4
10/60
ízn
Ve
lko
o
250
Ob
Vlastnosti produktů
NL
/
vé prům
ho
ko ěr d
tou ěli
če cíh
(T o p
KS ilo
Úh
)
el
če
la
°w
1
Úh
el
hř
be
tu
°w
2
ů
ub
rz
Tv
a
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
vo
rm
Šíř
m
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Laminated Panel | 703
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Laminated Panel Abrasive a Fine
na všechny laminované deskové materiály
Zuby z materiálu Microteq
Tvrdokovové zuby z mimořádně hustého tvrdokovového prášku s mikrojemnou zrnitostí
minimalizují opotřebení ostří pro lepší kvalitu řezu a mimořádně dlouhou životnost
Povlak Cleanteq
Redukuje ulpívání zbytků (pryskyřice, lepidla) – díky tomu lze dosáhnout mimořádně čistých
výsledků. Chrání pilový kotouč před korozí. Udržuje kotouč chladný
Snížení vibrací díky Stabilteq
Tlumicí drážky plněné polyuretanem: Vibrace i hlučnost jsou výrazně snížené. Tím se zlepšuje
přesnost řezu a komfort práce
Rozpínací drážky
Řezané laserem, pro vysokou stabilitu kotouče a přesnost. Speciální tvar zajišťuje
nízkou hlučnost
Ocelové tělo
Prvotřídní ocel (do HRC 46) pro vysokou odolnost. Řezané laserem, pro vysokou přesnost bez
deformace kotouče
Napínací kroužek
Díky speciálně zapuštěnému napínacímu kroužku zůstávají pilové kotouče i při použití tvarově
stabilní a perfektně rovné
Hrubý řez
Jemný řez
Velmi jemný řez
Pilové kotouče pro horizontální/vertikální formátovací a stolní okružní pily
Ź Pro perfektní řezy do deskových materiálů s jednostrannou nebo oboustrannou abrazivní povrchovou vrstvou
DH: Při použití u formátovacích okružních pil není nutný předřezávač
DH
HLTCG
124°
0,8x45°
30 3,2/2,2
Obsah balení
(počet kusů v balení)
48
DH
0,2 mm
ní¹
ale
íb
Dr
bc
ho
ba
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
uh
ba
len
í
len
í
dn
o
íč
ísl
ac
dn
Ob
je
ízn
Oř
..
Ve
lko
o
250
Ob
sa
h
Vlastnosti produktů
w2: úhel hřbetu
utí
NL
/
vé prům
ho
ko ěr d
tou ěli
če cíh
(T o p
KS ilo
Úh
)
el
če
la
°w
1
Úh
el
hř
be
tu
°w
2
ů
ub
rz
Tv
a
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
vo
rm
Šíř
m
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
0,45 mm
w1: úhel čela
Objednací informace
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 104
C1c
574440
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
704 | Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Laminated Panel
Příslušenství Bosch 11/12
30 3,2/2,2
80
HLTCG
300
30 3,2/2,2
96
HLTCG
303
30 3,2/2,2
60
DH
350
30 3,2/2,2
72
DH
....
....
...
...
5
18
2 608 642 109
C1c
1
1
574495
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 110
C1c
1
1
574501
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 106
C1c
1
1
574464
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 108
C1c
1
1
574488
Dr
u
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
íč
hb
ale
ní
Ob
jed
na
c
NL
/
vé prům
ho
ko ěr d
tou ěli
če cíh
(T o p
KS ilo
Úh
)
el
če
la
°w
1
Úh
el
hř
be
tu
°w
2
7/42
9/46,4
10/60
Oř
Ve
lko
250
Ob
sa
Vlastnosti produktů
ízn
utí
ub
ů
rz
Tv
a
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
Ot
vo
rm
Šíř
m
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Pilové kotouče pro horizontální/vertikální formátovací a stolní okružní pily
Objednací informace
Pilové kotouče pro horizontální/vertikální formátovací a stolní okružní pily
Ź Pro perfektní řezy do deskových materiálů s jednostrannou nebo oboustrannou slabou povrchovou vrstvou
nebo dýhovaných deskových materiálů
ATB: Hodí se pro všechny formátovací a stolní okružní pily
ATB
w1: úhel čela
w2: úhel hřbetu
b1: šířka řezu
Vlastnosti produktů
300
30 3,2/2,2
96
ATB
350
30 3,5/2,5
108
ATB
Obsah balení
(počet kusů v balení)
....
....
ní¹
ale
hb
sa
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
íb
ale
í
len
ba
uh
Dr
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
o
čís
l
cí
na
jed
Ob
NL
/
vé prům
ho
ko ěr d
tou ěli
če cíh
(T o p
KS ilo
Úh
)
el
če
la
°w
1
Úh
el
hř
be
tu
°w
2
Oř
ízn
utí
ů
rz
ub
Tv
a
Ot
Vn
ějš
íp
rů
m
ěr
mm
vo
rm
Šíř
m
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
7/42
9/46,4
10/60
2
25
2 608 642 105
C1c
1
1
574457
9/46,4
10/60
5
25
2 608 642 107
C1c
1
1
574471
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Laminated Panel | 705
Příslušenství Bosch 11/12
Pilové kotouče pro horizontální/vertikální formátovací okružní pily
Ź Nastavitelné předřezávací kotouče pro přiřezávání deskových materiálů s jednostrannou nebo oboustrannou
povrchovou vrstvou
ES
w1: úhel čela
w
w2: úhel hřbetu
b1: šířka řezu
b2: tloušťka těla pilového kotouče
10+10
ES
100
20
2,8-3,6
12+12
ES
100
22
2,8-3,6
12+12
ES
120
20
2,8-3,6
12+12
ES
120
22
2,8-3,6
12+12
ES
125
20
2,8-3,6
12+12
ES
Obsah balení
(počet kusů v balení)
11
17
2 608 642 126
C1c
1
1
574662
11
17
2 608 642 127
C1c
1
1
574679
11
17
2 608 642 128
C1c
1
1
574686
11
17
2 608 642 129
C1c
1
1
574693
11
17
2 608 642 130
C1c
1
1
574716
11
17
2 608 642 131
C1c
1
1
574709
Dr
u
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
hb
ale
ní
íč
ísl
o
°w
2
Ob
jed
na
c
Úh
el
č
Oř
íz
....
....
....
....
....
....
Ve
lko
2,8-3,6
Ob
sa
20
Úh
el
hř
be
tu
1
80
ela
°w
Vlastnosti produktů
nu
tí
ub
ů
rz
Tv
a
Po
če
tz
ub
ů
ez
u
Šíř
ka
ř
mm
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
(b
1)
mě
rm
m
mm
w1
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
706 | Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Multi Material
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Multi Material
maximálně mnohostranný pilový kotouč
Zuby z materiálu Microteq
Tvrdokovové zuby z mimořádně hustého tvrdokovového prášku s mikrojemnou zrnitostí
minimalizují opotřebení ostří pro lepší kvalitu řezu a mimořádně dlouhou životnost
Povlak Cleanteq
Redukuje ulpívání zbytků (pryskyřice, lepidla) – díky tomu lze dosáhnout mimořádně
čistých výsledků. Chrání pilový kotouč před korozí. Udržuje kotouč chladný
Snížení vibrací díky Stabilteq
Tlumicí drážky plněné polyuretanem: Vibrace i hlučnost jsou výrazně snížené.
Tím se zlepšuje přesnost řezu a komfort práce
Rozpínací drážky
Řezané laserem, pro vysokou stabilitu kotouče a přesnost. Speciální tvar zajišťuje nízkou
hlučnost
Ocelové tělo
Prvotřídní ocel (do HRC 46) pro vysokou odolnost. Řezané laserem, pro vysokou přesnost
bez deformace kotouče
Napínací kroužek
Díky speciálně zapuštěnému napínacímu kroužku zůstávají pilové kotouče i při použití
tvarově stabilní a perfektně rovné
Jemný řez
Velmi jemný řez
Pilové kotouče pro kapovací pily, pokosové pily a pokosové pily se zákluzem
Ź Pro vynikající výsledky při řezání neželezných kovů, hliníku, plastů, epoxidu a dřeva
Ź Použitím univerzálního řezného oleje 2 607 001 409 se několikanásobně prodlužuje životnost při řezání
kovu, např. hliníku
HLTCG
0,7x45°
54
HLTCG
216
30
2,3/1,8
64
HLTCG
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
bc
hb
ho
ní
ale
í
len
ba
dn
o
ísl
ac
íč
dn
če
tí
C1c
1
1
574365
15
2 608 642 097*
C1c
1
1
574372
Dr
Ob
je
sa
2 608 642 096*
-5
uh
15
el
-5
Úh
nu
Oř
íz
...
...
Ve
lko
o
2,3/1,8
Ob
30
ale
ní¹
w2: úhel hřbetu
°w
2
1
210
Úh
el
hř
be
tu
°w
Vlastnosti produktů
la
ů
ub
rz
Tv
a
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
0,5 mm
w1: úhel čela
Objednací informace
* Bez Stabilteq
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Top Precision Best for Multi Material | 707
Příslušenství Bosch 11/12
80
HLTCG
305
30
2,3/1,8
96
HLTCG
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
hb
ale
ní
íč
ísl
o
°w
2
Ob
jed
na
c
Úh
el
č
-5
15
2 608 642 098
C1c
1
1
574389
-5
15
2 608 642 099
C1c
1
1
574396
Dr
u
Oř
....
....
Ve
lko
2,3/1,8
Ob
sa
30
Úh
el
hř
be
tu
1
254
ela
°w
Vlastnosti produktů
ízn
utí
ub
ů
rz
Tv
a
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
Pilové kotouče pro kapovací pily, pokosové pily a pokosové pily se zákluzem
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
708 | Řezání okružní pilou | Best for Laminate
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Laminate:
pro mimořádně dlouhou životnost při řezání
laminátových podlah
Náš pilový kotouč Best for Laminate je speciálně
koncipovaný pro dlouhou životnost při řezání laminátových podlah všech tříd s izolací proti kročejovému
hluku nebo bez ní. Kombinace speciálně přizpůsobeného tvrdokovu s mikrozrnitostí a speciálního povlaku
Proteqtion (s PTFE) zaručuje mimořádně čisté výsledky na obou stranách podlahového laminátového prkna. Speciální tvar tlumení vibrací zajišťuje tichý pilový
kotouč a přesný řez.
Best for Laminate: ideální pilový kotouč pro všechny
pokladače laminátových podlah.
Lze obdržet pro kapovací a pokosové pily/pokosové
pily se zákluzem.
Řezání okružní pilou | Best for Laminate | 709
Příslušenství Bosch 11/12
Přednosti Best for Laminate:
n Dlouhá životnost: nejlepší výchozí materiál,
nejkvalitnější provedení a naše zkušenosti
s výrobou zabezpečují delší životnost
n Přesnost: perfektní čisté řezy
n Komfort: mimořádně klidný chod, výrazně
nižší hlučnost, citelně menší vibrace
Pro perfektní řezání veškerých laminátových podlah
s izolací proti kročejovému hluku nebo bez ní.
Ideální pro kapovací a pokosové pily/pokosové pily
se zákluzem.
HLTCG: trapézové zuby/ploché zuby
Zuby vybroušené tak, že za plochým zubem následuje o něco vyšší trapézový zub. Vyšší zub předřezává
materiál v menší šířce, než je výsledná drážka řezu.
Tím je zabráněno vylomení zubů u nepoddajných materiálů.
Ideální na laminátové podlahy.
710 | Řezání okružní pilou | Best for Laminate
Příslušenství Bosch 11/12
Zuby z materiálu Microteq
Tvrdokovové zuby z mimořádně hustého tvrdokovového prášku s mikrojemnou zrnitostí minimalizují
opotřebení ostří pro lepší kvalitu řezu a mimořádně dlouhou životnost
Povlak Proteqtion
Redukuje ulpívání zbytků (pryskyřice, lepidla) – díky tomu lze dosáhnout mimořádně čistých výsledků.
Chrání pilový kotouč před korozí. Udržuje kotouč chladný
Vibration Control
Speciální konstruované rozpínací drážky pro mimořádně klidný chod, výrazně nižší hlučnost a citelně
menší vibrace
Rozpínací drážky
Řezané laserem, pro vysokou stabilitu kotouče a přesnost. Speciální tvar zajišťuje nízkou hlučnost
Ocelové tělo
Prvotřídní ocel (do HRC 46) pro vysokou odolnost. Řezané laserem, pro vysokou přesnost bez deformace
kotouče
Napínací kroužek
Díky speciálně zapuštěnému napínacímu kroužku zůstávají pilové kotouče i při použití tvarově stabilní
a perfektně rovné
Velmi jemný řez
Pilové kotouče pro kapovací pily, pokosové pily a pokosové pily se zákluzem
Ź Pilový kotouč s dlouhou životností pro všechny druhy laminátových podlah
HLTCG
0,7x45°
w1: úhel čela
2,5/1,8
60
HLTCG
254
30
2,5/1,8
84
HLTCG
305
30
2,5/1,8
96
HLTCG
íb
Ob
sa
ba
uh
Dr
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
len
í
čís
l
cí
na
jed
Ob
Úh
el
utí
ízn
Oř
....
....
....
ale
ní¹
30
o
°w
2
1
216
Úh
el
hř
be
tu
°w
Vlastnosti produktů
če
la
ů
ub
rz
Tv
a
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
0,25 mm
w2: úhel hřbetu
Objednací informace
5
15
2 608 642 133*
C1c
1
1
579568
5
15
2 608 642 135*
C1c
1
1
579575
5
18
2 608 642 137*
C1c
1
1
579582
* Vibration Control
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Přehled pro řezání okružní pilou | 711
Příslušenství Bosch 11/12
Pro každé použití
vhodný pilový kotouč
Špičkový nástroj pro přesné kvalitní řezy při
veškerých standardních použitích při obrábění dřeva.
Strana 715
Ideální na rychlé podélné i příčné řezy do všech
druhů dřeva.
Strana 720
Perfektní kotouč pro náročný řez s čistými řeznými
hranami v nejrůznějších materiálech.
Strana 723
Ideální kotouč na hrubé dělicí řezy do stavebního
dřeva.
Strana 726
Speciálně vhodný na čisté, přesné řezy do
kovu.
Strana 729
712 | Řezání okružní pilou | Přehled pro řezání okružní pilou
Příslušenství Bosch 11/12
Kompletní sortiment
pro každé použití
Optiline Wood
Dřevěné
materiály
Měkké dřevo, jemné příčné
řezy
Měkké dřevo, hrubé podélné
a příčné řezy
Dřevěné trámy
Tvrdé dřevo, jemné příčné řezy
Tvrdé dřevo, hrubé podélné
a příčné řezy
Stavební dřevo s hřebíky
a zbytky betonu
Stavební dřevo
Dřevěné
materiály,
spojovací
materiály
Desky pro bednění
Dřevotřískové desky bez povrchové úpravy
Dřevotřískové desky jednostranně laminované nebo dýhované
Dřevotřískové desky dvoustranně laminované nebo dýhované
Lepené materiály
Lisované vrstvené dřevo,
překližka
Vláknitý materiál, MDF
Truhlářské desky
Laminát, parkety
Další materiály
Plynobeton
Plasty, epoxidy
Neželezné kovy, hliník, mosaz,
měď
Trubky, profily, tyčovina
Plechy, úhelníky, kabelové
kanály
Vlastnosti řezu
Čistý řez
Rychlý řez
speciálně vhodné
vhodné
Speedline Wood
Multi Material
Construct Wood
Construct Metal
Řezání okružní pilou | Přehled pro řezání okružní pilou | 713
Příslušenství Bosch 11/12
Ke každé pile
vhodný pilový kotouč
AEG
Ot
vo
r
vm
m
mě
r
Vn
ě
v m jš í p
m rů
vm
m
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rům
ěr
Ruční okružní pily
Festo
HK 40
140
20
HK 46N
150
20
AP 55, AP 55E, AP 55EB, ATF 55, ATF 55E,
ATF 55EB
160
20
HK 55, K 55, K 55S, K 55SE
160
20
AT 55E, AXT 50LA
170
30
HK 66, HK 66E, KS 66S
190
30
AU 55S, AU 60P
180
30
HK 75A
210
30
AP 65, AP 65E, AP 65EB, AT 65, AT 65EB
190
30
AU 65, AD 65
200
30
Atlas Copco
TKS 42
130
20
CS 70, CS 70EB
225
30
K 55, K 55S
160
20
AP 85, AP 85E, AP 85 EB
240
30
K 66S, K 66SE, SCS 66Q
190
30
Hitachi
HKS 75
210
30
C 6BU, C 6U
165
30
HKS 85
230
30
C 7BU, C 7U
184
30
Black & Decker
C 8U
210
30
BD 227, BD 840, BD 846, CD 600,
DN 227, DN 227H, KS 40, KS 227,
KS 840, KS 846, P 3601
C 9U
235
30
140
12,7
BD 855, KS 855, SR 325E,
U 336, U 975, U 976
160
16
HD 1200
180
20
BD 229, BD 865, BD 865E, DN 59, DN 229,
DN 820, GD 60, HD 100, HD 1000, HD 2062,
KS 865, KS 865E, P 3703, P 3705, PL 40,
PS 3703, PS 3705, SR 300, SR 362E
184
16
Holz-Her
2110, 2111, 2171
130
20
2260, 2270
140
20
2103, 2104, 2105, 2106, AP 55EB, ATF 55EB
160
20
2115, 2266, 2271, 2281
170
30
2112, HKU 55
180
30
2117, 2119, AP 65EB, AT 65EB
190
30
2113
2267
200
30
210
30
2118, 2120, 2294
230
30
2268
240
30
Jepson
8219 Hand Dry Cutter
190
20
8230 Hand Dry Cutter
235
25,4
KS 64, KS 65K
190
16
BD 365, PL 41
190
30
HD 2075S, KS 805, KS 810, P 3802
210
30
P 3902, HD 2066S
230
30
PKS 38, PKS 40
130
16
PKS 46
150
16
GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54,
PKS 54 CE
Kress
CHKS 6055
160
20
160
16
CHKS 6066, 1500KS
190
20
GKS 55, GKS 55 CE, GKS 160
160
20
GKS 65, GKS 68 BC, GKS 65 CE, PKS 66,
GKS 66, GKS 66 CE
190
30
160
20
GKS 75 S
210
30
KSP 65F, MKS 65
190
30
B 65
200
30
MKS 75
210
30
MKS 85
225
30
KSP 85, KSP 85F
230
30
Bosch
GKS 85 S
235
30
PKS 14,4 V
130
16
GKS 18 V, GKS 24 V
160
20
GKS 36 V-LI
165
20
150
20
DeWalt
DW 351
DW 62, DW 62K
184
16
DW 65, DW 365
190
30
DW 86
240
30
DW 935K, DW 936K
136
10
DW 390KA, DW 007
165
10
150
20
Elu
MH 151
MH 155
170
30
MH 65
180
30
MH 165, MH 265
190
30
MH 85, MH 286
240
30
GKS 24V
160
20
GKS 36V-LI
165
20
Evolution
EVO 180, E180 Xtreme
184
20
EVO 230
235
25,4
Mafell
KSP 55, KSP 55F, KST 55, MKS 55,
MKS 55F, MS 55
Makita
5603R, 5604R
165
20
5017RKB
165
30
5017R, 5703R, 5704R, 5705R
190
30
5900B, 5900BR, SR 2300
235
25
5903R
235
30
KS 0852S
150
20
KS 54, KSE 55 Plus
160
20
KS 1155S, KS 1157S, KSTE 1357S
165
20
KS 1266S, KS 1468S
190
20
KS 66, KS 68 Plus
190
30
KSE 1678S
210
30
Metabo
Skil
5140, 5240, 5740, 5144
130
16
5840
140
20
5750, 5855
160
16
5003, 5164
184
16
5066, 5166, 5266, 5366,
5466, 5566, 5766, 5866
190
16
5885
235
30
714 | Řezání okružní pilou | Přehled pro řezání okružní pilou
Příslušenství Bosch 11/12
254*
210
216
30
30
Jepson
9211D Dry Mitre Cutter
254
25,4
9430 Premium Dry Cutter
305
25,4
30
9435 Premium Super Dry Cutter
355
25,4
Bosch
PCM 8 S, PCM 8 ST
210
vm
m
Holz-Her
2161, 214101 Symstric
Black & Decker
SR 700, BD 800, DN 800, DN 810, SEC 818
Ot
vo
r
30
Atlas Copco
MS 3C
Vn
ě
v m jš í p
m rům
ěr
vm
m
Ot
vo
r
Vn
ě
v m jš í p
m rům
ěr
Kapovací a pokosové pily
GCM 8 S
216
30
9515 Cut-Off Saw
355
25,4
GCM 10, GCM 10 S, GKG 24 V, GCM 10 SD
254
30
PCM 10, PCM 10 T
254
30
Kress
GST 90
254*
30
GCM 12, GCM 12 SD, GTM 12
305
30
Makita
LS 1013, LS 1040
254*
30
216
30
LC 1230
305
25,4
DW 702, DW 703, DW 710, DW 742, DW 743
250
30
DW 709, DW 711
260
30
Metabo, Elektra-Beckum
GKSE 16705, Signal, KGSE 1670S
210
30
DW 704, DW 705, DW 706, DW 708
305
30
KGS 255, P 200, PK 200, UK 220E, UK 220W
210
30
DW 872
355
25,4
250
30
210
30
KGS 250, KGS 300, KGT 500, KGT 550,
KGS 330, KGS 250 Hobbymaster,
KGS 301, KGS 303, KGS 331
254*
30
KS 304
305
30
Metallkraft
MTS 500
305
25,4
MTS 355
355
25,4
Ridgid
590
305
25.4
590L
355
25,4
DeWalt
DW 700, DW 701, DW 707
Einhell
KGS 210
KGTN 245, KGTN 250
Elu
PS 174, PS 274, PS 274E, ETS 41
216
30
TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173,
TGS 271, TGS 273
250
30
PS 374, EMS 705
305
30
Evolution
355 Raptor
355
25,4
355
25,4
210
30
Rexon
MS 8RAL, SM 2151AL
Flex
TCS 3602
Hitachi
C 8FA
C 8FC, C 8FS
C 10FCA, C 10FCB
CD12F
CD14F
216
30
254*
30
305
25,4
355
216
30
M 2500AL
254*
30
SCM 12A
305
30
Scheppach
Capas 1, Capas 2
216
30
254*
30
TKG 305i
300
30
Capas 3
305
30
254*
30
KG 260E, TKG 260i, TKG 260E, TKG 280E
25,4
Stayer
*K těmto strojům se hodí také pilové kotouče
s vnějším průměrem 250 mm.
SLL 250, SCE 1600, SC 270, SC 271,
SLL 250E, SLL 251, SL 251E
GTM 12
30
BT 2160A
216
30
305
30
BT 2500AE
250
30
TS 3150A
315
30
250
30
TKU, TS 315GT, TS 401 ci
315
30
315
30
BS 400
400
30
BS 500
500
30
Einhell
BKS 315
Metabo, Elektra-Beckum
TKHS 315, TKHS 315C
Ot
vo
rv
Rexon
254*
DeWalt
DW 744, DW 746
mm
ěr
Bosch
GTS 10, PTS 10, PTS 10 T
Vn
ě
v m jší p
m rům
mm
Ot
vo
rv
Vn
ě
v m jší p
m rům
ěr
Stolní okružní pily
315
Scheppach
30
*K těmto strojům se hodí také pilové kotouče
s vnějším průměrem 250 mm.
Společnost Bosch nepřebírá záruku za platnost a správnost údajů konkurenčních firem
Řezání okružní pilou | Optiline Wood | 715
Příslušenství Bosch 11/12
Optiline Wood
Nejlepší v řezání dřeva
Ohledně životnosti, řezné rychlosti a přesnosti nelze
Optiline Wood jen tak porazit
Je ideální pro přesné kvalitní řezy při veškerých standardních použitích při obrábění dřeva. Jak při výstavbě
interiérů, tak i na stavbě. Přesně řeže měkké, tvrdé, lisované a vrstvené dřevo a dále dřevotřísku, laťovku a dřevovláknité desky střední hustoty (MDF). Tyto přesvědčivé
výsledky řezání zaručují střídavé zuby z vysoce kvalitního
tvrdokovu. Pilové kotouče Optiline Wood existují pro ruční okružní pily, kapovací a pokosové pily a dále pro stolní
okružní pily.
Nosný kotouč
tvarově stálá ocel SK5, kalená (>40 HRC)
Zuby z tvrdokovu
čisté řezy díky vysoce kvalitnímu tvrdokovu
a přesnému broušení
TKS
Antivibrační a rozpínací drážky
omezují vibrace, tlumí hluk a redukují vznik tepla
NL
TKS: rozpětí
vedlejších otvorů
NL: vedlejší otvor
V sortimentu:
Ø 130-450 mm
Velmi hrubé řezání
Rychlé podélné a příčné řezy do měkkého dřeva, tvrdého dřeva,
surových dřevotřískových desek a desek pro bednění.
Jemný řez
Příčné řezy do měkkého dřeva, tvrdého dřeva, překližky,
laťovky, dřevotřískových desek s jednostrannou povrchovou
vrstvou a parket.
Hrubý řez
Podélné a příčné řezy do měkkého dřeva, tvrdého dřeva,
surových dřevotřískových desek, desek pro bednění a překližky.
Velmi jemný řez
Příčné řezy do měkkého dřeva, tvrdého dřeva, překližky,
laťovky, parket, vláknitých materiálů a MDF.
716 | Řezání okružní pilou | Optiline Wood
Příslušenství Bosch 11/12
Optiline Wood pro ruční okružní pily
Ź Přesný kotouč pro kvalitní řez do všech druhů dřeva
ATB
b1: šířka řezu
20
16,0 2,4/1,4
12
130
20
16,0 2,4/1,4
20
130
20
16,0 2,4/1,4
30
140
20
12,7 2,4/1,4
12
140
20
12,7 2,4/1,4
20
140
20
12,7 2,4/1,4
30
150
20
16,0 2,4/1,4
12
150
20
16,0 2,4/1,4
24
150
20
16,0 2,4/1,4
36
160
20
16,0 1,8/1,2
12
160
20
16,0 1,8/1,2
24
160
20
16,0 1,8/1,2
48
160
20
16,0 2,6/1,6
12
160
20
16,0 2,6/1,6
24
160
20
16,0 2,6/1,6
36
160
20
16,0 2,6/1,6
48
165
30
20,0 2,6/1,6
12
165
30
20,0 2,6/1,6
24
165
30
20,0 2,6/1,6
36
165
30
20,0 2,6/1,6
48
170
30
- 2,6/1,6
12
170
30
- 2,6/1,6
24
170
30
- 2,6/1,6
36
170
30
- 2,6/1,6
48
180
30
20,0 2,6/1,6
12
180
30
20,0 2,6/1,6
24
180
30
20,0 2,6/1,6
36
180
30
20,0 2,6/1,6
48
184
16
- 2,6/1,6
12
184
16
- 2,6/1,6
24
184
16
- 2,6/1,6
36
184
16
- 2,6/1,6
48
184
30
- 2,6/1,6
24
184
30
- 2,6/1,6
36
190
20
16,0 2,6/1,6
12
190
20
16,0 2,6/1,6
24
190
20
16,0 2,6/1,6
36
190
20
16,0 2,6/1,6
48
190
20
16,0 2,6/1,6
60
190
30
- 2,0/1,3
16
190
30
- 2,0/1,3
24
190
30
- 2,0/1,3
48
190
30
- 2,6/1,6
12
190
30
- 2,6/1,6
24
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
rz
ub
ů
NL
/p
pil rům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
-
2 608 641 167
C1a
1
1
373494
ATB
-
2 608 640 582
C1a
1
1
193764
ATB
-
2 608 640 583
C1a
1
1
193771
ATB
-
2 608 641 168
C1a
1
1
373500
ATB
-
2 608 640 586
C1a
1
1
193801
ATB
-
2 608 640 587
C1a
1
1
193818
ATB
7/42
2 608 641 169
C1a
1
1
373517
ATB
7/42
2 608 640 592
C1a
1
1
193863
ATB
7/42
2 608 640 593
C1a
1
1
193870
ATB
6/32
2 608 641 170*
C1a
1
1
373524
ATB
6/32
2 608 641 171*
C1a
1
1
373531
ATB
6/32
2 608 641 172*
C1a
1
1
373548
ATB
6/32
2 608 641 173
C1a
1
1
373555
ATB
6/32
2 608 640 596
C1a
1
1
193900
ATB
6/32
2 608 640 597
C1a
1
1
193917
ATB
6/32
2 608 640 732
C1a
1
1
195072
ATB
-
2 608 641 174
C1a
1
1
373562
ATB
-
2 608 640 602
C1a
1
1
193962
ATB
-
2 608 640 603
C1a
1
1
193979
ATB
-
2 608 641 175
C1a
1
1
373579
ATB
-
2 608 641 176
C1a
1
1
373586
ATB
-
2 608 640 604
C1a
1
1
193986
ATB
-
2 608 640 605
C1a
1
1
193993
ATB
-
2 608 641 177
C1a
1
1
373593
ATB
-
2 608 641 178
C1a
1
1
373609
ATB
-
2 608 640 608
C1a
1
1
194020
ATB
-
2 608 640 609
C1a
1
1
194037
ATB
-
2 608 641 179
C1a
1
1
373616
ATB
-
2 608 641 180
C1a
1
1
373623
ATB
-
2 608 640 817
C1a
1
1
263429
ATB
-
2 608 640 818
C1a
1
1
263436
ATB
-
2 608 641 181
C1a
1
1
373630
ATB
-
2 608 640 610
C1a
1
1
194044
ATB
-
2 608 640 611
C1a
1
1
194051
ATB
-
2 608 641 182
C1a
1
1
373647
ATB
-
2 608 640 612
C1a
1
1
194068
ATB
-
2 608 640 613
C1a
1
1
194075
ATB
-
2 608 640 614
C1a
1
1
194082
ATB
-
2 608 641 183
C1a
1
1
373654
ATB
7/42
2 608 641 184*
C1a
1
1
373661
ATB
7/42
2 608 641 185*
C1a
1
1
373678
ATB
7/42
2 608 641 186*
C1a
1
1
373685
ATB
7/42
2 608 641 187
C1a
1
1
373692
ATB
7/42
2 608 640 615
C1a
1
1
194099
Dr
u
ATB
Tv
a
nu
tí
.
..
....
......
......
.......
..
...
.....
.
...
.....
..
...
.....
..
...
.....
..
...
......
....
..
...
....
.....
.......
..
Ve
lko
130
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Oř
íz
mm
Ot
v
kro or s
už red
Šíř kem ukč
ka
mm ním
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
* Pro extra tenký řez jen s nepatrnou námahou. Speciálně vhodný i pro akumulátorové okružní pily.
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Optiline Wood | 717
Příslušenství Bosch 11/12
30
- 2,6/1,6
36
190
30
- 2,6/1,6
48
190
30
- 2,6/1,6
60
200
30
- 2,8/1,8
24
200
30
- 2,8/1,8
48
200
30
- 2,8/1,8
60
210
30
- 2,8/1,8
24
210
30
- 2,8/1,8
36
210
30
- 2,8/1,8
48
210
30
- 2,8/1,8
60
225
30
- 2,8/1,8
36
230
30
- 2,8/1,8
24
230
30
- 2,8/1,8
36
230
30
- 2,8/1,8
48
230
30
- 2,8/1,8
60
235
30
25,0 2,8/1,8
24
235
30
25,0 2,8/1,8
48
235
30
25,0 2,8/1,8
60
240
30
- 2,8/1,8
24
240
30
- 2,8/1,8
60
250
30
- 3,2/2,2
40
250
30
- 3,2/2,2
60
270
30
- 3,2/2,2
48
hb
ale
ní
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
rz
ub
ů
NL
/p
pil rům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
nu
tí
...
....
......
....
......
...
....
....
.....
...
....
......
....
......
....
...
....
....
7/42
2 608 640 616
C1a
1
1
194105
ATB
7/42
2 608 640 617
C1a
1
1
194112
ATB
7/42
2 608 641 188
C1a
1
1
373708
ATB
7/42
2 608 640 618
C1a
1
1
194129
ATB
7/42
2 608 640 620
C1a
1
1
194143
ATB
7/42
2 608 641 189
C1a
1
1
373715
ATB
-
2 608 640 621
C1a
1
1
194150
ATB
-
2 608 640 622
C1a
1
1
194167
ATB
-
2 608 640 623
C1a
1
1
194174
ATB
-
2 608 641 190
C1a
1
1
373722
ATB
7/42
2 608 640 625
C1a
1
1
194198
ATB
7/42
2 608 640 627
C1a
1
1
194211
ATB
7/42
2 608 640 628
C1a
1
1
195157
ATB
7/42
2 608 640 629
C1a
1
1
194228
ATB
7/42
2 608 641 191
C1a
1
1
373739
ATB
-
2 608 640 725
C1a
1
1
194990
ATB
-
2 608 640 727
C1a
1
1
195010
ATB
-
2 608 641 192
C1a
1
1
373746
ATB
-
2 608 641 193
C1a
1
1
373753
ATB
-
2 608 641 194
C1a
1
1
373760
ATB
7/42
2 608 640 728
C1a
1
1
195027
ATB
7/42
2 608 640 729
C1a
1
1
195034
ATB
-
2 608 640 731
C1a
1
1
195065
Dr
u
ATB
Tv
a
Ve
lko
190
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Oř
íz
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
mm
Ot
v
kro or s
už red
Šíř kem ukč
ka
mm ním
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Optiline Wood pro ruční okružní pily
Objednací informace
Optiline Wood pro kapovací a pokosové pily
210
30
2,0/1,4
24
210
30
2,0/1,4
48
216
30
2,0/1,4
24
216
30
2,0/1,4
48
216
30
2,0/1,4
60
216
30
2,8/1,8
48
216
30
2,8/1,8
60
250
30
3,2/2,2
40
....
.......
.....
ní¹
ale
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
íb
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
Dr
Ob
uh
ba
hb
len
ale
í
čís
lo
cí
na
jed
Ob
ub
rz
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
Oř
ízn
utí
ů
mm
vo
r
Ot
Vlastnosti produktů
b1: šířka řezu
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
m
rm
mě
rů
ějš
íp
Vn
ATB/N
18
Tv
a
ATB
Objednací informace
ATB/N
-
2 608 640 429*
C1a
1
1
314381
ATB/N
-
2 608 640 430*
C1a
1
1
314398
ATB/N
-
2 608 640 431*
C1a
1
1
314404
ATB/N
-
2 608 640 432*
C1a
1
1
314411
ATB/N
-
2 608 640 433*
C1a
1
1
314428
ATB/N
-
2 608 640 641
C1a
1
1
194327
ATB/N
-
2 608 640 642
C1a
1
1
194334
ATB/N
7/42
2 608 640 643
C1a
1
1
194341
* Pro extra tenký řez jen s nepatrnou námahou. Speciálně vhodný i pro akumulátorové okružní pily.
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
718 | Řezání okružní pilou | Optiline Wood
Příslušenství Bosch 11/12
30
3,2/2,2
60
250
30
3,2/2,2
80
254
30
2,0/1,4
24
254
30
2,0/1,4
40
254
30
2,0/1,4
40
254
30
2,0/1,4
60
254
30
2,5/1,8
80
254
30
2,5/1,8
80
254
30
2,8/1,8
40
254
30
2,8/1,8
60
254
30
3,2/2,2
24
254
30
3,2/2,2
40
254
30
3,2/2,2
60
254
30
3,2/2,2
80
254
30
3,2/2,2
96
260
30
3,2/2,2
48
300
30
3,2/2,2
60
300
30
3,2/2,2
96
305
30
2,5/1,8
40
305
30
2,5/1,8
60
305
30
2,5/1,8
96
305
30
3,2/2,2
60
305
30
3,2/2,2
80
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ub
ů
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
rz
ízn
utí
...
....
.....
...
....
......
....
..
...
....
....
.....
....
..
...
....
...
....
7/42
2 608 640 644
C1a
1
1
ATB/N
7/42
2 608 640 645
C1a
1
1
194365
ATB/N
-
2 608 640 434*
C1a
1
1
314435
Dr
u
ATB/N
Tv
a
Ve
lko
250
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Oř
mm
Šíř
ka
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
Optiline Wood pro kapovací a pokosové pily
Objednací informace
194358
ATB
-
2 608 640 438*
C1a
1
1
314473
ATB/N
-
2 608 640 435*
C1a
1
1
314442
ATB/N
-
2 608 640 436*
C1a
1
1
314459
ATB
-
2 608 640 439
C1a
1
1
317375
ATB/N
-
2 608 640 437
C1a
1
1
314466
ATB
-
2 608 640 443
C1a
1
1
317412
ATB
-
2 608 640 444
C1a
1
1
317429
ATB
-
2 608 641 763
C1a
1
1
455510
ATB
-
2 608 641 764
C1a
1
1
455527
ATB
-
2 608 641 765
C1a
1
1
455534
ATB
-
2 608 641 766
C1a
1
1
455541
ATB
-
2 608 641 767
C1a
1
1
455558
ATB/N
-
2 608 641 202
C1a
1
1
373845
ATB/N
7/42
10/60
2 608 641 203
C1a
1
1
373852
ATB/N
7/42
10/60
2 608 640 646
C1a
1
1
194372
ATB/N
-
2 608 640 440*
C1a
1
1
317382
ATB/N
-
2 608 640 441*
C1a
1
1
317399
ATB/N
-
2 608 640 442*
C1a
1
1
317405
ATB
7/42
10/60
2 608 641 768
C1a
1
1
455565
ATB
-
2 608 641 769
C1a
1
1
455572
* Pro extra tenký řez jen s nepatrnou námahou. Speciálně vhodný i pro akumulátorové okružní pily.
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Optiline Wood | 719
Příslušenství Bosch 11/12
Optiline Wood pro stolní okružní pily
Ź UW: univerzální střídavé zuby
GW: stejnosměrné střídavé zuby
KW: střídavé zuby na plasty
VW: střídavé zuby – velký počet zubů
3,2/2,2
40
250
30
3,2/2,2
60
250
30
3,2/2,2
80
300
30
3,2/2,2
48
300
30
3,2/2,2
72
300
30
3,2/2,2
96
305
30
3,2/2,2
72
305
30
3,2/2,2
96
315
30
3,2/2,2
48
315
30
3,2/2,2
60
350
30
3,5/2,5
54
350
30
3,5/2,5
84
400
30
3,5/2,5
60
400
30
3,5/2,5
96
450
30
3,8/2,8
66
ho
dn
íb
ale
ní¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ba
bc
ale
ní
lo
len
í
čís
cí
na
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
utí
2 608 640 670
C1a
1
1
KW
7/42
2 608 640 665
C1a
1
1
194532
VW
7/42
2 608 640 660
C1a
1
1
194501
UW
7/42
10/60
2 608 640 672
C1a
1
1
194600
KW
7/42
10/60
2 608 640 667
C1a
1
1
194556
VW
7/42
10/60
2 608 640 661
C1a
1
1
194518
UW
7/42
10/60
2 608 641 771
C1a
1
1
455596
UW
7/42
10/60
2 608 641 772
C1a
1
1
455602
uh
Dr
sa
7/42
jed
UW
Ob
ízn
Oř
..
...
......
....
....
....
....
..
...
...
....
...
....
...
Ve
lko
o
30
Ob
250
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Ty
p
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
b1: šířka řezu
18
mm
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
m
ěr
m
m
ATB
Objednací informace
194587
UW
7/42
2 608 640 673
C1a
1
1
194617
GW
7/42
2 608 640 651
C1a
1
1
194440
UW
10/60
2 608 640 674
C1a
1
1
194624
KW
10/60
2 608 640 668
C1a
1
1
194563
UW
10/60
2 608 640 675
C1a
1
1
194631
KW
10/60
2 608 640 669
C1a
1
1
194570
UW
10/60
2 608 640 676
C1a
1
1
195249
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
720 | Řezání okružní pilou | Speedline Wood
Příslušenství Bosch 11/12
Speedline Wood
Rychlé řezání všech druhů dřeva
Speedline Wood je ideální pilový kotouč pro rychlé
podélné a příčné řezy do všech druhů dřeva
Rychle lze zvládnout nejen hrubé přířezy dřeva nebo
deskových materiálů, ale i přesné úhlové řezy. Speciální
design zubů zajišťuje kontrolovaný řez ve velké míře
bez vibrací. Pilové kotouče Speedline Wood existují pro
ruční okružní pily a stolní okružní pily.
Nosný kotouč
tvarově stálá ocel, kalená (> 40 HRC)
Zuby z tvrdokovu
FZ/WZ: speciální konstrukce zubů, dva pozitivní
konkávní střídavé zuby a jeden konkávní plochý zub
ATB: střídavé zuby s kladným úhlem třísky
TKS
Antivibrační a rozpínací drážky
omezují vibrace, tlumí hluk a redukují vznik tepla
NL
TKS: rozpětí
vedlejších otvorů
NL: vedlejší otvor
Velmi hrubé řezání
Rychlé podélné a příčné řezy do měkkého dřeva, tvrdého dřeva,
surových dřevotřískových desek, desek pro bednění.
V sortimentu:
Ø 130-500 mm
Hrubý řez
Podélné a příčné řezy do měkkého dřeva, tvrdého dřeva,
surových dřevotřískových desek, desek pro bednění, překližky
a dále na laťovky.
Řezání okružní pilou | Speedline Wood | 721
Příslušenství Bosch 11/12
Speedline Wood pro ruční okružní pily
Ź Rychlý kotouč pro podélné i příčné řezy do veškerých druhů dřeva
12
130
16,0
-
- 1,3/0,8
24
130
16,0
-
- 2,2/1,4
9
130
16,0
-
- 2,2/1,4
18
136
10,0
-
- 1,3/0,8
12
136
10,0
-
- 1,3/0,8
24
140
12,7
-
- 2,2/1,4
9
140
12,7
-
- 2,2/1,4
18
140
20,0
-
- 2,2/1,4
9
140
20,0
-
- 2,2/1,4
18
150
16,0
-
- 2,2/1,4
9
150
16,0
-
- 2,2/1,4
18
150
20,0
-
- 2,2/1,4
9
150
20,0
-
- 2,2/1,4
18
160
16,0
-
- 2,4/1,6
12
160
16,0
-
- 2,4/1,6
18
160
20,0
-
- 2,4/1,6
12
160
20,0
-
- 2,4/1,6
18
165
-
5/8"
- 1,3/0,8
12
165
-
5/8"
- 1,3/0,8
24
165
30,0
-
20 2,4/1,6
12
165
30,0
-
20 2,4/1,6
18
170
30,0
-
- 2,4/1,6
12
170
30,0
-
- 2,4/1,6
18
180
30,0
-
- 2,4/1,6
12
180
30,0
-
- 2,4/1,6
24
184
16,0
-
- 2,4/1,6
12
184
16,0
-
- 2,4/1,6
24
184
30,0
-
- 2,4/1,6
12
184
30,0
-
- 2,4/1,6
24
190
20,0
-
16 2,6/1,6
12
190
20,0
-
16 2,6/1,6
24
190
30,0
-
- 2,6/1,8
12
190
30,0
-
- 2,6/1,8
24
210
30,0
-
- 2,6/1,8
18
210
30,0
-
- 2,6/1,8
30
230
30,0
-
- 2,6/1,8
18
230
30,0
-
- 2,6/1,8
30
235
30,0
-
25 2,6/1,8
18
235
30,0
-
25 2,6/1,8
30
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
rz
ub
ů
ísl
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
FZ/WZ
2 608 640 829*
C1a
1
1
276191
FZ/WZ
2 608 640 830*
C1a
1
1
276207
FZ/WZ
2 608 640 774
C1a
1
1
239851
FZ/WZ
2 608 640 775
C1a
1
1
239868
FZ/WZ
2 608 641 759
C1a
1
1
455473
FZ/WZ
2 608 641 760
C1a
1
1
455480
FZ/WZ
2 608 640 776
C1a
1
1
239875
FZ/WZ
2 608 640 777
C1a
1
1
239882
FZ/WZ
2 608 640 778
C1a
1
1
239899
FZ/WZ
2 608 640 779
C1a
1
1
239905
FZ/WZ
2 608 640 808
C1a
1
1
246521
FZ/WZ
2 608 640 809
C1a
1
1
246538
FZ/WZ
2 608 640 780
C1a
1
1
239912
FZ/WZ
2 608 640 781
C1a
1
1
239929
FZ/WZ
2 608 640 784
C1a
1
1
239950
FZ/WZ
2 608 640 785
C1a
1
1
239967
FZ/WZ
2 608 640 786
C1a
1
1
239974
FZ/WZ
2 608 640 787
C1a
1
1
239981
FZ/WZ
2 608 641 761
C1a
1
1
455497
FZ/WZ
2 608 641 762
C1a
1
1
455503
FZ/WZ
2 608 640 788
C1a
1
1
239998
FZ/WZ
2 608 640 789
C1a
1
1
240000
FZ/WZ
2 608 640 790
C1a
1
1
240017
FZ/WZ
2 608 640 791
C1a
1
1
240024
FZ/WZ
2 608 640 792
C1a
1
1
240031
FZ/WZ
2 608 640 793
C1a
1
1
240048
FZ/WZ
2 608 640 794
C1a
1
1
240055
FZ/WZ
2 608 640 795
C1a
1
1
240062
FZ/WZ
2 608 640 796
C1a
1
1
240079
FZ/WZ
2 608 640 797
C1a
1
1
240086
FZ/WZ
2 608 640 798
C1a
1
1
240093
FZ/WZ
2 608 640 799
C1a
1
1
240109
FZ/WZ
2 608 640 800
C1a
1
1
240116
FZ/WZ
2 608 640 801
C1a
1
1
240123
FZ/WZ
2 608 640 802
C1a
1
1
240130
FZ/WZ
2 608 640 803
C1a
1
1
240147
FZ/WZ
2 608 640 804
C1a
1
1
240154
FZ/WZ
2 608 640 805
C1a
1
1
240161
FZ/WZ
2 608 640 806
C1a
1
1
240178
FZ/WZ
2 608 640 807
C1a
1
1
240185
Dr
u
Ve
lko
- 1,3/0,8
Ob
sa
-
Tv
a
Ot
vo
r
16,0
nu
tí
mm
Ot
vo
r
130
Oř
íz
mě
rm
m
pr
ů
Vn
ějš
í
Vlastnosti produktů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
b2: tloušťka těla pilového kotouče
o
b1: šířka řezu
WZ
pa
lce
Ot
vo
kro r s
už red
Šíř kem ukč
k
mm ním
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
FZ/
Objednací informace
* Pro extra tenký řez jen s nepatrnou námahou. Speciálně vhodný i pro akumulátorové okružní pily.
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
722 | Řezání okružní pilou | Speedline Wood
Příslušenství Bosch 11/12
Speedline Wood pro stolní okružní pily
ATB
b1: šířka řezu
30
3,2/2,2
24
300
30
3,2/2,2
28
315
30
3,2/2,2
28
350
30
3,5/2,5
32
400
30
3,5/2,5
36
450
30
3,8/2,8
40
500
30
3,8/2,8
44
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ub
ů
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
rz
7/42
2 608 640 680
C1a
1
1
194655
ATB
7/42
10/60
2 608 640 681
C1a
1
1
194662
ATB
7/42
2 608 640 682
C1a
1
1
194679
ATB
10/60
2 608 640 683
C1a
1
1
194686
ATB
10/60
2 608 640 684
C1a
1
1
194693
ATB
10/60
2 608 640 685
C1a
1
1
194709
ATB
-
2 608 640 686
C0a
1
1
194716
Dr
u
ATB
Tv
a
ízn
utí
....
....
....
..
Ve
lko
250
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Oř
mm
Šíř
ka
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Multi Material | 723
Příslušenství Bosch 11/12
Multi Material
čisté řezy různými materiály
Pouze jediný pilový kotouč pro veškeré druhy použití
Multi Material je perfektní pilový kotouč pro výstavbu
interiérů nebo výstavnictví. Střídavě řazené trapézové
a ploché zuby z tvrdokovu zajišťují výkonné řezání do
nejrůznějších materiálů s čistým výsledkem. Pilové
kotouče Multi Material existují pro ruční okružní pily,
kapovací a pokosové pily a dále stolní okružní pily.
Antivibrační a rozpínací drážky
omezují vibrace, tlumí hluk a redukují vznik tepla
Nosný kotouč
tvarově stálá ocel SK5, kalená (>40 HRC)
Zuby z tvrdokovu
TKS
čisté řezy díky vysoce kvalitnímu tvrdokovu
a přesnému broušení
NL
TKS: rozpětí
vedlejších otvorů
NL: vedlejší otvor
V sortimentu:
Ø 130-400 mm
Jemný řez do tvrdého dřeva
Kromě toho vyhoví pro příležitostné řezání lepených materiálů,
jednostranně a oboustranně povrstvených dřevotřískových desek, překližky, vláknitých materiálů, MDF a laťovek.
Jemný řez do plastu a neželezných kovů
Kromě toho vhodný pro přířez parket, laminátu, epoxidu a příležitostné použití do tvrdého dřeva.
Velmi jemný řez do tvrdého dřeva a lepených materiálů
Kromě toho vyhoví pro příležitostné řezání plastu a neželezných kovů jako hliník, mosaz a měď.
Velmi jemný řez do plastu a neželezných kovů
Ideálně vhodný pro přířez parket, laminátu, epoxidu a dřevovláknitých desek s cementovým pojivem.
724 | Řezání okružní pilou | Multi Material
Příslušenství Bosch 11/12
Multi Material pro ruční okružní pily
Ź Perfektní kotouč pro náročný řez s čistými řeznými hranami v nejrůznějších materiálech
Ź Použitím univerzálního řezného oleje 2 607 001 409 se několikanásobně prodlužuje životnost při řezání
kovu, např. hliníku
HLTCG
b1: šířka řezu
Vlastnosti produktů
130
20
16,0
2,0/1,4
42
140
20
12,7
2,0/1,4
42
150
20
16,0
2,0/1,4
42
160
20
16,0
2,4/1,8
42
165
30
20,0
2,4/1,8
42
170
30
-
2,4/1,8
48
180
30
20,0
2,4/1,8
48
184
16
-
2,4/1,8
48
184
30
-
2,4/1,8
48
190
20
16,0
2,4/1,8
54
190
30
-
2,4/1,8
54
200
30
-
2,4/1,8
54
210
30
-
2,4/1,8
54
230
30
-
2,4/1,8
64
235
30
25,0
2,4/1,8
64
240
30
-
2,4/1,8
64
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Ob
sa
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Kó
dE
31
A
65 N
14
0..
.
o
ba
len
í
íč
Dr
uh
jed
na
c
Ob
rz
ub
ů
ísl
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Tv
a
utí
ízn
Oř
Ot
v
kro or s
už red
ke
m ukčn
Šíř
mm ím
ka
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
mm
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
HLTCG
2 608 641 195
C1a
1
1
373777
HLTCG
2 608 641 196
C1a
1
1
373784
HLTCG
2 608 640 501
C1a
1
1
192910
HLTCG
2 608 640 503
C1a
1
1
192934
HLTCG
2 608 640 519
C1a
1
1
193092
HLTCG
2 608 640 505
C1a
1
1
192958
HLTCG
2 608 640 507
C1a
1
1
192972
HLTCG
2 608 640 815
C1a
1
1
263405
HLTCG
2 608 640 506
C1a
1
1
192965
HLTCG
2 608 640 508
C1a
1
1
192989
HLTCG
2 608 640 509
C1a
1
1
192996
HLTCG
2 608 640 510
C1a
1
1
193009
HLTCG
2 608 640 511
C1a
1
1
193016
HLTCG
2 608 640 513
C1a
1
1
193030
HLTCG
2 608 640 514
C1a
1
1
193047
HLTCG
2 608 640 515
C1a
1
1
193054
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Multi Material | 725
Příslušenství Bosch 11/12
Multi Material pro kapovací, pokosové a stolní okružní pily
Ź Použitím univerzálního řezného oleje 2 607 001 409 se několikanásobně prodlužuje životnost při řezání
kovu, např. hliníku
HLTCG
b1: šířka řezu
Vlastnosti produktů
210
30
2,5/1,8
80
216
30
2,4/1,8
60
216
30
2,5/1,8
60
216
30
2,5/1,8
80
250
30
3,2/2,5
80
254
30
3,2/2,5
40
254
30
3,2/2,5
60
254
30
3,2/2,5
80
254
30
3,2/2,5
96
260
30
3,2/2,5
80
300
30
3,2/2,5
96
305
30
3,2/2,5
80
305
30
3,2/2,5
96
350
30
3,2/2,5
96
400
30
3,8/3,2
96
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Ob
uh
Dr
sa
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Kó
dE
31
A
65 N
14
0..
.
o
ísl
ba
len
í
íč
na
c
jed
Ob
ub
ů
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
rz
utí
ízn
Oř
.....
..
...
....
..
...
....
...
....
...
....
....
....
Tv
a
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
mm
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
HLTCG
-
2 608 640 445
C1a
1
1
317436
HLTCG
-
2 608 640 512
C1a
1
1
193023
HLTCG
-
2 608 640 446
C1a
1
1
317443
HLTCG
-
2 608 640 447
C1a
1
1
317450
HLTCG
7/42
2 608 640 516
C1a
1
1
193061
HLTCG
-
2 608 640 448
C1a
1
1
317467
HLTCG
-
2 608 640 449
C1a
1
1
317474
HLTCG
-
2 608 640 450
C1a
1
1
317481
HLTCG
-
2 608 640 451
C1a
1
1
317498
HLTCG
-
2 608 641 204
C1a
1
1
373869
HLTCG
7/42
10/60
2 608 640 518
C1a
1
1
193085
HLTCG
-
2 608 640 452
C1a
1
1
317504
HLTCG
-
2 608 640 453
C1a
1
1
317511
HLTCG
-
2 608 640 770
C1a
1
1
236935
HLTCG
-
2 608 640 771
C1a
1
1
236942
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
726 | Řezání okružní pilou | Construct Wood
Příslušenství Bosch 11/12
Construct Wood
Robustní na stavební dřevo
Construct Wood je ideální pro hrubé dělicí řezy do
stavebního dřeva
Zkosené ploché zuby z tvrdokovu a speciální design zubu
zajišťují vytrvalou odolnost a ostrý zákus. Tvarově stabilní
hřbety zubů robustnost ještě podporují. Bez námahy lze
řezat , desky pro bednění, plynobetonové tvárnice a dřevotřískové desky. Překážkou nejsou ani hřebíky nebo
zbytky betonu. Pro standardní použití u pil na řezání stavebního a palivového dřeva lze navíc obdržet speciální
pilové kotouče Construct Wood se střídavými zuby.
Nosný kotouč
tvarově stálá ocel SK5, kalená (až do 40 HRC)
Zuby z tvrdokovu
FWF: pozitivní ploché zuby s nafázováním
ATB: střídavé ozubení s pozitivním úhlem čela
TKS
Antivibrační a rozpínací drážky
omezují vibrace, tlumí hluk a redukují vznik tepla
NL
TKS: rozpětí
vedlejších otvorů
NL: vedlejší otvor
Hrubý řez
Ideální na stavební dřevo, dřevovláknité desky s cementovým
pojivem, desky pro bednění (se zbytky betonu), plynobeton,
dřevo s hřebíky.
V sortimentu:
Ø 130-700 mm
Řezání okružní pilou | Construct Wood | 727
Příslušenství Bosch 11/12
Construct Wood pro ruční okružní pily
Ź Speciální konstrukce zubů a jejich široká zadní opěra poskytují vysokou odolnost a umožňují řezat stavební
dřevo s cizími tělesy, jako jsou hřebíky a zbytky betonu
FWF
b1: šířka řezu
1,3/0,8
12
130
20
16,0
2,4/1,4
12
140
20
12,7
2,4/1,4
12
150
20
16,0
2,4/1,4
12
160
20
16,0
2,6/1,6
12
180
30
20,0
2,6/1,6
12
184
16
-
2,6/1,6
12
190
20
16,0
2,6/1,6
12
190
30
-
2,6/1,6
12
210
30
-
2,8/1,8
14
230
30
-
2,8/1,8
16
235
30
25,0
2,8/1,8
16
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ub
ů
rz
2 608 640 831*
C1a
1
1
276214
FWF
2 608 641 197
C1a
1
1
373791
FWF
2 608 641 198
C1a
1
1
373807
FWF
2 608 641 199
C1a
1
1
373814
FWF
2 608 640 630
C1a
1
1
194235
FWF
2 608 640 632
C1a
1
1
194259
FWF
2 608 641 200
C1a
1
1
373821
FWF
2 608 641 201
C1a
1
1
373838
FWF
2 608 640 633
C1a
1
1
194266
FWF
2 608 640 634
C1a
1
1
194273
FWF
2 608 640 635
C1a
1
1
194280
FWF
2 608 640 636
C1a
1
1
194297
Dr
u
FWF
Tv
a
Ve
lko
-
Ob
sa
16
nu
tí
..
..
..
..
..
..
Vlastnosti produktů
130
Oř
íz
Ot
v
kro or s
už red
ke
m ukčn
Šíř
mm ím
ka
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
mm
pr
ů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
* Pro extra tenký řez jen s nepatrnou námahou. Speciálně vhodný i pro akumulátorové okružní pily.
Construct Wood pro stolní okružní pily (standardní)
2,8/1,8
20
315
30
3,2/2,2
20
350
30
3,2/2,2
24
400
30
3,2/2,2
28
450
30
3,8/2,8
32
500
30
3,8/2,8
36
600
30
4,0/3,0
40
700
30
4,2/3,2
46
ní¹
ale
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
ho
bc
ba
hb
len
ale
í
ní
o
čís
l
cí
na
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
ů
ub
C1a
1
1
194792
ATB
7/42
2 608 640 701
C1a
1
1
194808
ATB
10/60
2 608 640 702
C1a
1
1
194815
ATB
10/60
2 608 640 703
C1a
1
1
194822
ATB
10/60
2 608 640 704
C1a
1
1
194839
ATB
-
2 608 640 705
C0a
1
1
194846
ATB
-
2 608 640 761
C0a
1
1
236843
ATB
-
2 608 640 762
C0a
1
1
236850
uh
Dr
Ob
sa
2 608 640 700
jed
7/42
10/60
rz
utí
ízn
Oř
.
..
..
..
.
Ve
lko
o
30
Ob
300
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Tv
a
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
b1: šířka řezu
18
mm
vo
r
Ot
Vn
ějš
íp
rů
mě
rm
m
ATB
Objednací informace
ATB
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
728 | Řezání okružní pilou | Construct Wood
Příslušenství Bosch 11/12
Construct Wood pro stolní okružní pily (odolné proti hřebíkům)
FWF
b1: šířka řezu
30
3,2/2,2
20
250
30
3,2/2,2
20
300
30
3,2/2,2
20
315
30
3,2/2,2
20
350
30
3,5/2,5
24
400
30
3,5/2,5
28
450
30
3,8/2,5
32
500
30
3,8/2,5
36
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ub
ů
NL
/
pil prům
ov
éh ěr d
o k ěl
oto icíh
uč o
e(
TK
S)
rz
-
2 608 641 773
C1a
1
1
455619
FWF
7/42
2 608 641 774
C1a
1
1
455626
FWF
7/42
10/60
2 608 640 690
C1a
1
1
194730
FWF
7/42
2 608 640 691
C1a
1
1
194747
FWF
10/60
2 608 640 692
C1a
1
1
194754
FWF
10/60
2 608 640 693
C1a
1
1
194761
FWF
10/60
2 608 640 694
C1a
1
1
194778
FWF
10/60
2 608 640 695
C0a
1
1
195294
Dr
u
FWF
Tv
a
nu
tí
..
.
..
..
.
Ve
lko
216
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Oř
íz
mm
Šíř
ka
tlo ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Po
če
tz
ub
ů
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Construct Metal | 729
Příslušenství Bosch 11/12
Construct Metal
Mimořádně čisté řezy do kovu
Pilový kotouč Construct Metal je ideální pro přesné
čisté řezy s velkou silou do ocelových profilů, trubek,
úhelníků, plechů a kabelových kanálů
Pro použití s ruční okružní pilou na kov (Hand Dry
Cutter) je pilový kotouč Construct Metal vybaven
střídavě uspořádanými trapézovými a plochými zuby
z tvrdokovu, pro kapovací a pokosové pily (Dry Mitre
Cutter) plochými zuby se střídavým úkosem.
Nosný kotouč
tvarově stálá ocel SK5, kalená (> 40 HRC)
Zuby z tvrdokovu
HLTCG: čisté řezy díky trapézovým/plochým zubům
s neutrálním úhlem čela (0°)
FWF: zkosené ploché zuby s neutrálním úhlem čela (0°)
Vibration Control
snižuje vibrace, tlumí hlučnost a zvyšuje přesnost
V sortimentu:
Ø 160-355 mm
Hrubý řez
Ideální do ocelových profilů, rour, železných úhelníků,
plechů a kabelových kanálů.
Jemný řez
Ideální do ocelových profilů, rour, železných úhelníků,
plechů a kabelových kanálů.
Velmi jemný řez
Ideální do ocelových profilů, rour, železných úhelníků,
plechů a kabelových kanálů.
730 | Řezání okružní pilou | Construct Metal
Příslušenství Bosch 11/12
Construct Metal pro ruční řezání kovu za sucha (Hand Dry Cutter)
Ź Použitím univerzálního řezného oleje 2 607 001 409 se několikanásobně prodlužuje životnost při řezání
kovu, např. hliníku
HLTCG
b1: šířka řezu
30
184
20,0
2,0/1,6
48
190
20,0
2,0/1,6
40
210
30,0
2,2/1,8
48
235
25,4
2,2/1,8
48
Obsah balení
(počet kusů v balení)
..
...
...
...
...
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ba
len
í
íč
Ob
jed
na
c
ub
ů
rz
2 608 641 720
C1a
1
1
466493
HLTCG
2 608 641 721
C1a
1
1
466509
HLTCG
2 608 641 722
C1a
1
1
466516
HLTCG
2 608 641 723
C1a
1
1
466523
HLTCG
2 608 641 724
C1a
1
1
466530
Dr
uh
HLTCG
Tv
a
Ve
lko
2,0/1,6
Ob
sa
20,0
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
160
ízn
utí
ísl
Vlastnosti produktů
Oř
Po
če
tz
ub
ů
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
vo
r
Ot
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Construct Metal | 731
Příslušenství Bosch 11/12
Construct Metal pro pily na kov, kapovací a pokosové pily (Mitre Dry Cutter)
FWF
b1: šířka řezu
8
8
60
305
25,4
2,2/1,8
60
305
25,4
2,2/1,8
80
355
25,4
2,2/1,8
80
355
25,4
2,2/1,8
90
Obsah balení
(počet kusů v balení)
....
....
....
....
....
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ub
ů
rz
2 608 641 725
C2a
1
1
466547
FWF
2 608 641 727
C2a
1
1
474245
FWF
2 608 641 729
C2a
1
1
466554
FWF
2 608 641 730
C2a
1
1
466561
FWF
2 608 641 732
C2a
1
1
466578
Dr
u
FWF
Tv
a
Ve
lko
2,2/1,8
Ob
sa
25,4
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
254
ízn
utí
ísl
Vlastnosti produktů
Oř
Po
če
tz
ub
ů
mm
Šíř
k
tlo a ře
u
z
ko šťk u (b
tou a t 1)
če ěla mm
(b pil
2) ov /
mm éh
o
Ot
vo
r
Vn
ějš
í
pr
ů
mě
rm
m
b2: tloušťka těla pilového kotouče
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
732 | Řezání okružní pilou | Příslušenství
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
okružní pily
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
12,75
0,8
2 600 100 185
P1b
1
1
433518
20,0
15,875
0,8
2 600 100 186
P1b
1
1
433525
20,0
16
0,8
2 600 100 187
P1b
1
1
433532
Vlastnosti produktů
Dr
u
20,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
Sil
né
mm
mm
Ot
vo
r
ům
ěr
mm
ísl
o
Redukční kroužky k pilovým kotoučům
Objednací informace
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče 1,0 mm do max. 1,3 mm
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče od 1,25 mm do max. 1,4 mm
20,0
16
1,0
2 600 100 188
P1b
1
1
433549
25,0
15,875
1,0
2 600 100 189
P1b
1
1
433556
25,0
16
1,0
2 600 100 190
P1b
1
1
433563
25,0
20
1,0
2 600 100 191
P1b
1
1
433570
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče od 1,4 mm do max. 1,7 mm
16,0
12,75
1,2
2 600 100 192
P1b
1
1
433587
20,0
10
1,2
2 600 100 193
P1b
1
1
433594
20,0
12,75
1,2
2 600 100 194
P1b
1
1
433600
20,0
13
1,2
2 600 100 195
P1b
1
1
433617
20,0
15,875
1,2
2 600 100 196
P1b
1
1
433624
20,0
16
1,2
2 600 100 197
P1b
1
1
433631
24,0
16
1,2
2 600 100 198
P1b
1
1
433648
24,0
18
1,2
2 600 100 199
P1b
1
1
433655
24,0
20
1,2
2 600 100 200
P1b
1
1
433662
25,0
15,875
1,2
2 600 100 201
P1b
1
1
433679
25,0
16
1,2
2 600 100 202
P1b
1
1
433686
25,0
20
1,2
2 600 100 203
P1b
1
1
433693
25,4
15,875
1,2
2 600 100 204
P1b
1
1
433709
25,4
16
1,2
2 600 100 205
P1b
1
1
433716
25,4
19
1,2
2 600 100 206
P1b
1
1
433723
25,4
20
1,2
2 600 100 207
P1b
1
1
433730
30,0
20
1,2
2 600 100 208
P1b
1
1
433747
30,0
24
1,2
2 600 100 209
P1b
1
1
433754
30,0
25
1,2
2 600 100 210
P1b
1
1
433761
30,0
25,4
1,2
2 600 100 211
P1b
1
1
433778
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče od 1,7 mm do max. 2,2 mm
Obsah balení
(počet kusů v balení)
20,0
16
1,5
2 600 100 212
P1b
1
1
433785
25,0
15,875
1,5
2 600 100 213
P1b
1
1
433792
25,0
16
1,5
2 600 100 214
P1b
1
1
433808
25,0
20
1,5
2 600 100 215
P1b
1
1
433815
25,4
15,875
1,5
2 600 100 216
P1b
1
1
433822
25,4
16
1,5
2 600 100 217
P1b
1
1
433839
25,4
19
1,5
2 600 100 218
P1b
1
1
433846
25,4
20
1,5
2 600 100 219
P1b
1
1
433853
30,0
20
1,5
2 600 100 220
P1b
1
1
433860
30,0
25
1,5
2 600 100 221
P1b
1
1
433877
30,0
25,4
1,5
2 600 100 222
P1b
1
1
433884
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Příslušenství | 733
Příslušenství Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
25
1,5
2 600 100 223
P1b
1
1
433891
35,0
25,4
1,5
2 600 100 224
P1b
1
1
433907
35,0
30
1,5
2 600 100 225
P1b
1
1
433914
Vlastnosti produktů
Dr
u
35,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
Sil
né
mm
Ot
vo
r
mm
ům
ěr
mm
ísl
o
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Objednací informace
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče od 1,7 mm do max. 2,2 mm
Redukční kroužky pro pilové kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče od 2,2 mm do max. 3,0 mm
25,4
15,875
1,8
2 600 100 226
P1b
1
1
433921
25,4
16
1,8
2 600 100 227
P1b
1
1
433938
25,4
20
1,8
2 600 100 228
P1b
1
1
433945
30,0
16
1,8
2 600 100 229
P1b
1
1
433952
30,0
20
1,8
2 600 100 230
P1b
1
1
433969
30,0
25
1,8
2 600 100 231
P1b
1
1
433976
30,0
25,4
1,8
2 600 100 232
P1b
1
1
433983
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
Ve
lko
o
bc
ho
ní
ale
Ob
sa
ba
uh
Dr
Ob
hb
len
cí
jed
na
mm
lka
Dé
Vlastnosti produktů
í
čís
lo
íb
ale
ní¹
Příslušenství pro ruční okružní pily
Objednací informace
Délkový doraz
Hodí se pro GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 S, GKS 160 Professional
-
1 608 190 007 PC1c
1
1
019033
Délkový doraz
Hodí se pro GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66;
PKS 66 CE
-
2 608 005 018 PC1c
1
1
055512
Vodicí lišta FSN 70
Pár svěrek není zahrnut
Hodí se pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE
700
2 602 317 030
C0a
1
1
087186
Vodicí lišta FSN 140
Pár svěrek není zahrnut
(Gumová manžeta jako náhradní díl 2 601 010 044)
Hodí se pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE
1400
Obsah balení
(počet kusů v balení)
2 602 317 031
C0a
1
1
087193
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
734 | Řezání okružní pilou | Příslušenství
Příslušenství Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
hb
ale
ní
íč
P0b
1
1
024181
P0b
2
1
509268
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Dé
lka
mm
ísl
o
Příslušenství pro ruční okružní pily
Objednací informace
Spojka pro vodicí lišty FSN 70, FSN 140
-
1 602 319 003
Dvojice šroubových svěrek k FSN 70, FSN 140
-
2 608 000 426
Kluzná botka k vodicí liště
Kluzná botka se nehodí pro GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601
667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)
Hodí se pro GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE Professional (0 601 568 7..)
-
1 608 000 114 PC1c
1
1
019590
Adaptér k vodicí liště
Hodí se pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65
CE; GKS 66 C; GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE;
PKS 55; PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE
-
2 607 001 375
C0a
1
1
229852
P0b
1
1
274081
Příslušenství pro semistacionární okružní pily
Nylonová taška
Hodí se pro GCM 10; GKG 24 V Professional
-
2 605 439 019
Vertikální rychloupínací držák
Hodí se pro GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GKG 24 V;
GTM 12 Professional
-
2 608 040 205
C0a
1
1
274043
-
2 607 001 965
C0a
1
1
422550
C0a
1
1
334839
1
316194
Vertikální rychloupínací držák
Hodí se pro PCM 8 S; PCM 10
Horizontální rychloupínací svěrka
Hodí se pro GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional
-
2 608 040 236
Skládací podstavec
Vnější rozměry DxŠxV: 810x820x590 mm; dosedací plocha: 665x605 mm
Hodí se pro GTS 10 Professional
735
Obsah balení
(počet kusů v balení)
2 607 001 912
C0a
1
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Řezání okružní pilou | Příslušenství | 735
Příslušenství Bosch 11/12
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
íč
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
jed
na
c
Dé
lka
mm
ísl
o
Příslušenství pro semistacionární okružní pily
Objednací informace
Podstavec
Vnější rozměry DxŠxV: 880x640x860 mm; dosedací plocha: 550x320 mm
Hodí se pro PCM 8 S; PCM 10
-
2 607 001 964
C0a
1
1
422543
2 607 001 967
C0a
1
1
422574
Podstavec
Vnější rozměry DxŠxV: 810x750x590 mm
Dosedací plocha 600x520 mm
Hodí se pro PTS 10
810
Zakládací destička
Hodí se pro GCM 10; GKG 24 V Professional
-
2 607 960 014
P0b
1
1
274050
-
2 607 960 015
P0b
1
1
316224
-
2 607 960 019
P0b
1
1
317238
-
2 607 960 021
P0b
1
1
334808
-
2 607 960 020
P0b
1
1
334792
-
2 607 001 914
P1b
1
1
316361
-
2 608 005 130
C1a
1
1
479578
-
2 608 005 131
C1a
1
1
479585
Zakládací destička
Hodí se pro GCM 12 Professional
Zakládací destička
Hodí se pro GCM 10 S Professional
Zakládací destička
Hodí se pro GCM 10 SD Professional
Zakládací destička
Hodí se pro GCM 12 SD Professional
Posuvná tyč
Hodí se pro GTS 10 Professional
Úhlový doraz
Hodí se pro GTM 12 Professional
Délkový doraz
Hodí se pro GTM 12 Professional
Prodloužení stolu, 2dílné
Hodí se pro GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10
356
Obsah balení
(počet kusů v balení)
2 607 001 911
C0a
2
1
316187
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
736 | Řezání okružní pilou | Příslušenství
Příslušenství Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
hb
ale
ní
íč
C0a
2
1
443036
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Dé
lka
mm
ísl
o
Příslušenství pro semistacionární okružní pily
Objednací informace
Prodloužení stolu, 2dílné
vpravo a vlevo
Rozměry DxŠxV: 380x100x45 mm
Pro práci na krátkých stolech
Hodí se pro GCM 8 S Professional, PCM 85
380
2 607 001 978
Prodlužovací tyče
Hodí se pro GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional
-
2 607 001 956
C0a
4
1
334778
-
2 600 499 070
P0b
1
1
316217
-
2 600 499 071
P0b
1
1
316316
P1d
1
1
422529
P0b
1
1
274074
P0b
1
1
316231
Adaptér na odsávání
Hodí se pro GCM 12 Professional
Adaptér na odsávání
Hodí se pro GCM 10 S Professional
Sáček na prach
Hodí se pro GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S
-
2 605 411 222
Adaptér na odsávání
Hodí se pro GCM 10; GKG 24 V Professional
-
2 608 601 171
Sáček na prach
Hodí se pro GCM 10 S; GCM 12 Professional
-
2 605 411 204
Sáček na prach
Hodí se pro GCM 10; GKG 24 V Professional
-
2 605 411 187
P0b
1
1
274067
-
2 605 411 212
P0b
1
1
334822
-
2 605 411 211
P0b
1
1
334815
-
2 605 411 205
P0b
1
1
316248
Sáček na prach s adaptérem
Hodí se pro GCM 10 SD Professional
Sáček na prach s adaptérem
Hodí se pro GCM 12 SD Professional
Sáček na prach
Hodí se pro GTS 10 Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.

Podobné dokumenty

Katalog Bosch pilové kotouče

Katalog Bosch pilové kotouče Vždy se soustředíme na nejlepší výsledek řezání. V našem závodě nevyrábíme jen každičký zub – vyrábíme zde i vlastní tvrdokovový prášek. Přesně na míru pro každý druh použití.

Více

Příslušenství pro okružní pily

Příslušenství pro okružní pily Pro velmi dobré výsledky řezání, čistý podélný i příčný řez do měkkého a tvrdého dřeva „„ Velmi vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, s povrchovou úpravou nebo dýhovanou,...

Více

katalog 2-2 - TaborskyCZ

katalog 2-2 - TaborskyCZ Sortiment firmy Hawera nabízí pro každé použití řezání za sucha správný diamantový dělicí kotouč. V závislosti na druhu obráběného materiálu, použitého typu stroje a kvalitativních požadavcích posk...

Více

Bosch: zaměřeno na perfektní řezy

Bosch: zaměřeno na perfektní řezy Příslušenství pro šroubování Příslušenství pro nářadí

Více

Řezání okružní pilou

Řezání okružní pilou SteelCut - pro kapovací a pokosové pily > Ideální výstupní úhel zubů pro přesné řezné hrany

Více

siLNÉ NáŘaDí prO vaši preZeNTaCi Na prODejNím mísTě

siLNÉ NáŘaDí prO vaši preZeNTaCi Na prODejNím mísTě Pro perfektní výsledky při obrábění povrchů z nerezové ocele. Například Metabo kombinované lamelové brusné kotouče (KLS): jednoduše, rychle a bezpečně v rámci jednoho pracovního kroku od broušení m...

Více

Řezné nářadí 2

Řezné nářadí 2 Vyznaèují se velmi silným øezným úèinkem, který zajistí hladký povrch a souèasnì podstatnì snižuje hladiny hluku potlaèením vyšších harmonických kmitoètù, které vznikají pøi øezání nìkterých materi...

Více