Šalina - duben 2014 Měsíčník Šalina 20 stran A4 31.3.2014

Transkript

Šalina - duben 2014 Měsíčník Šalina 20 stran A4 31.3.2014
4 I 2014
www.salina-brno.cz
M Ě S Í Č N Í K
JA KO
B R N O !
ZDARMA
CO NOVÉHO V ZOO?
Hledá se Miss mezi žirafami
Foto: Archív ZOO Brno
STR. 10
Dohrňte
hodit čučku
na náš
štatl,
zve do Brna
znalec hantecu
Honza Hlaváček
STR. 7
Velikonoční
slavnosti
DPMB:
Do centra
vtrhnou
svátky jara
Plavební
sezóna
lodní dopravy
zahajuje
12. dubna
STR. 9
STR. 16
2
Šalinou s Šalinou
K Janáčkovu divadlu
Milé čtenářky, milí čtenáři,
s blížícím létem (hrozícím plavkami) bý vá spíše zv ykem, že
každý rád hlásí, kolik kilo shodil a jak se tím jeho figura vylepšila. Hlásím – neméně radostně,
že Šalina přibrala! Zatímco dosud jste dostali počátkem každého měsíce do rukou šestnáctistránkový sešit, tentokrát budete listovat a číst o něco déle, protože
stránek je rovných dvacet. Tak tomu bude i nadále a pokud nám zachováte přízeň, třeba ani tento počet není konečný… A co najdete? Třeba
rozhovor s jedním z předních znalců hantecu Honzou Hlaváčkem, ve
kterém se o „brněnské mateřštině“ dozvíte mnoho zajímavého (a odpustíte nám i trochu odvážnější a lechtivější tón). Přečíst si můžete
i recept na něco dobrého po mexicku, program Velikonočních slavností
či se můžete pokochat vizualizací nového parku s fontánami, ve který
se zanedlouho promění prostor před Janáčkovým divadlem, nebo pohledem na plány brněnské zoo. Prostě je toho hodně, protože kdyby se
v dubnu třeba vrátila zima a museli jsme zůstat za kamny, ať si aspoň
Jiřina Veselá, šéfredaktorka
je co číst.
S
nad jen pamětníci si už dnes dokáží vybavit tryskající vodotrysk
před Janáčkovým divadlem. Ještě
nedávno nevzhledná betonová plocha, která se na čas proměnila ve
staveniště při budování podzemních
garáží, ale opět zkrásní. A stejně jako
dřív se tu objeví i fontány.
Střecha garáží před Janáčkovým
divadlem se totiž promění v další zelenou oázu přímo ve středu města.
Město chce vrátit celému prostranství
Vydává: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ: 2550 8881
Redakce: Redakce Šalina, A. Procházky 8, 623 00 Brno , tel.: 543 232 034,
www.salina-brno.cz, e-mail: [email protected]
Inzerci přijímá: CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno, tel.: 545 222 779,
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Grafické studio CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno
Distribuce tohoto čísla od 29. března 2014 / Redakční uzávěrka 21. března 2014
Příští číslo vychází 3. května 2014.
Náklad 50 000 výtisků • ZDARMA • MKČR E 13922
Vizualizace: Archív MMB
Měsíčník pro příjemné cestování městskou dopravou v Brně
inzerce
MASÉRSKÁ ŠKOLA S AKREDITACÍ MŠMT ČR V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH
Jsme jedna z nejstarších a nejuznávanějších masérských škol v České a Slovenské republice.
Masérský rekvalifikační kurz je určen pro zájemce
z řad široké veřejnosti.
Na základě této rekvalifikace můžete:
• podnikat nebo pracovat v masérských a regeneračních službách
• pomáhat ostatním lidem
• získat teoretické i praktické znalosti o jednom
z nejvíce prosperujících a rozvíjejících se oborů
• naučit se účinné masážní postupy a techniky
• získat základní pilíř vzdělání pro Vaše případné
další dovzdělávání v naší škole
• zlepšit si výrazným způsobem své zdraví a zdraví
svých blízkých
• osvojit si správný přístup k této nádherné a smysluplné práci
4. večerní dálkové – výuka v úterý od 16:30 do
20:45 – čtyři měsíce
Kvalifikovaní a zkušení lektoři používají při výuce
v masérském kurzu odborné materiály, názorné
pomůcky a moderní techniku. Podrobná učebnice
Teoretické výuky pro maséry, kterou obdrží každý účastník, je již zahrnuta v ceně kurzu a je svým
zpracováním na velmi vysoké úrovni.
V příjemném a motivujícím prostředí masérského kurzu se postupně naučíte vše, co souvisí s teorií i praxí úspěšné masáže. Učivo je rozděleno do
150 výukových hodin, je řazeno do přehledných
tematických bloků, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se.
Co u nás najdete?
• nové přátele, kteří jsou naladěni na podobnou
notu jako Vy
• naučíte se to, co drtivá většina lidí neumí – umění masáže
• zapomenete na starosti všedních dní a vším co
se u nás naučíte, získáte sebedůvěru ve své nově
objevené schopnosti
Tato úžasná profese Vás posune v životě nejen po
stránce manuální zručnosti umění masáže, ale také
po stránce duševní.
MASÉRSKÝ KURZ – Jaké typy výuky
u nás můžete využít:
1. víkendový – výuka v sobotu a v neděli – 8 víkendů jdoucích po sobě – dva měsíce
2. intenzivní – výuka ve všedních dnech – od
pondělí do pátku, víkendy volné, tři pracovní týdny jdoucí po sobě – tři týdny
3. večerní – výuka v úterý a čtvrtek – od 16:30 do
20:45 – dva měsíce
Veškeré informace získáte na našich webových stránkách: www.maserskaskola.cz
Kontakty: ZŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice (škola vedle aquaparku)
e-mail: [email protected], tel.: 545 21 16 91, mob: 602 711 360
,,ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT, STAŇTE SE MASÉRY“
3
Brněnské momenty
se vrátí fontány a zeleň
Anketa
Ovládáte brněnský hantec?
parkovou úpravu, která nabídne veřejnosti
další odpočinkový prostor pro příjemné trávení volného času. „Investiční akce naváže
na nedávno dokončenou výstavbu podzemních garáží a půjde
zejména o zpevně-
zpevněné a ozeleněné plochy. Povrch části
navazující na Janáčkovo divadlo bude převážně zpevněný z žulové dlažby. V místech s navrženou zelení bude na drenážní vrstvu ulo-
Zdeněk Junák
Zdeněk Junák
herec Městského
divadla Brno
ANO. Brněnské hantec ovládám slušně.
V představení My Fair Lady ze Zelňáku,
kde hraji postavu popeláře Ďulínka,tam hrnu hantec pravidelně, a jinak, jen když jsem tázán: Hókni neco
v tém brněnském hantecu. Jednou se
dokonce jedna rozhlasová posluchačka
se mnou dohadovala, že hantec se
vyslovuje hantek.
Mirka Knapková
ní ploch, výsadbu zeleně a vybudování dvou
vodních prvků,“ popsal mluvčí brněnského
magistrátu Pavel Žára.
Začátek prací je naplánován na červenec.
V novém parčíku by se Brňané měli procházet
už letos na podzim. Předpokládané rozpočtové
náklady činí 47 milionů korun.
Co se změní
Povrchová úprava střechy garáže bude rozdělena na dva přibližně stejně velké celky
inzerce
žena filtrační netkaná textilie, na které bude
nasypaná zemina.
V rámci přípravy plochy a výsadbových míst
bude po dokončení stavebních prací přivezena
a rozprostřena ornice. Následně budou vysázeny
stromy a založeny trávníky. Součástí výstavby
bude i závlahový systém v prostoru nad garážemi. V rámci stavby bude provedena také oprava
navazující terasy u Janáčkova divadla.
Na střeše garáže budou vytvořeny dva mělké
bazény, které budou osazeny technologickým
zařízením vodních prvků. Originální bude především „vodní stěna“, která má symbolicky připomínat divadelní oponu.
ANO i NE. Hantec ovládám jen zčásti.
Jako malá jsem ho slýchávala hodně
od rodičů. Jelikož jsem žila v Bastru,
tak jsem dětství prožila především na
pryglu (:-) Můj brácha se o brněnský
Mirka Knapková hantec zajímal v pubertě, takže jsem si
olympijská vítězka trochu rozšířila slovní zásobu o slova,
ve skifu LOH 2012 která jsem neznala. Dnes používám jen
par běžných vět jako „Je mi kosa“ nebo
slova jako je „hafo“.
Ivo Možný
NEE. Nechcu slyšet „zalez do hrobu,
kemo“. Tož mluvim furt spisovnó češtinó.
Ivo Možný
sociolog
Šimon Ryšavý
Šimon Ryšavý
knihkupec
a nakladatel
ANO, i když jen částečně. Ale mám hantec rád a hlavně k Brnu patří a je s ním
neodmyslitelně spjatý: Leží borec na
glajzách vod šaliny z Řečkan do Šrajbecu
a cháluje gyňál. Maže kolem druhé
kalósek a hlásí: „Co tam děláš na tech
glajzách?“ „Chcu ufachčit sebevraždu –
nechat se přejet šalinó.“ „A proč cháluješ ten gyňál?“ „To abych nezakalil než
ta šalina pojede.“ Zdar jak sviňa!
Rozebrané schodiště složí
znovu podle čísel
Stávající schodiště do parku vedle pomníku
Leoše Janáčka bylo v I. etapě rozebráno, jednotlivé kamenné stupně byly očíslovány a uloženy na skládce pro nové použití. Na stávající
konstrukci schodiště budou umístěny původní
schodišťové stupně ze skládky, které se očistí,
(sal)
opískují a znovu osadí.
4
Tepelná čerpadla – pro a proti
Instalace tepelných čerpadel do bytových domů se stala trendem poslední
doby. Zástupci bytových družstev či
společenství vlastníků se domnívají, že tak ušetří náklady na vytápění
a přípravu teplé vody. Pokud by ale
výrobci a prodejci čerpadel uváděli
všechny položky, které budou muset nájemníci po instalaci čerpadla
Jsou tepelná čerpadla výhodná pro bytové objekty?
Limitní teplota výstupní topné vody z běžných TČ je 50-55 °C. Obecně se proto TČ nehodí u vysokoteplotních vytápěcích systémů
(do 90°C). Pro pokrytí potřebné dodávky tepla v průběhu celého roku instalace TČ vyžaduje instalaci doplňkového zdroje tepla
(plynový kotel, elektrokotel, SZTE).
Čím je dosahovaný topný faktor vyšší, tím bude tepelné čerpadlo efektivnější. Obecně platí, že topný faktor vykazuje příznivější
hodnotu, je-li teplota výstupní topné vody nižší. Proto je výhodnější tepelnými čerpadly vytápět spíš podlahové nebo stěnové
topení (nízkoteplotní topné systémy) než otopná tělesa, jejichž parametry vyžadují vyšší teplotu oběhové vody, tak jak je tomu
v panelových domech.
Vzhledem k limitní výstupní teplotě topné vody z TČ (50 - 55 °C) a možnosti výskytu bakterií Legionella v systému přípravy teplé vody
je nezbytné pravidelně opakovat termickou (teplota na proplach cca 60 °C), případně chemickou dezinfekci zásobníků teplé vody.
Životnost tepelných čerpadel se odvozuje od mechanicky namáhaných částí, u nichž dochází k opotřebení nejdříve, což je nutné
zahrnout do výpočtu ekonomické návratnosti. Například dle výrobce je životnost kompresoru cca 10 – 15 let.
Při návrhu optimálního počtu jednotek TČ je nutno brát v úvahu, že při vyšších výkonech kompresorů klesá topný faktor a zvyšuje
se hlučnost. Při vyšším počtu jednotek TČ rostou investiční náklady a návratnost se prodlužuje.
Instalace vnitřní jednotky vyžaduje vyšší prostorové nároky uvnitř objektu, instalace venkovní jednotky s ventilátorem může být
příliš hlučná (nad rámec povolených limitů), nelze také opomenout přenos vibrací do stavebních částí objektu.
Instalace TČ vyžaduje 100% souhlas všech vlastníků objektu.
Při nízkých teplotách výměníky TČ zamrzají – nutná údržba nebo spotřeba tepla na odmrazení výměníku TČ.
Díky nízkému okamžitému výkonu tepelných čerpadel je potřeba vytápět objekt 24 hodin denně (jinak není systém schopen
objekt vytopit).
Pro instalaci tepelných čerpadel v objektu je nutné získání kompletního stavebního povolení, a to i v případě,
že nedochází ke kompletnímu odpojení od CZT.
Výhody centrální dodávky od Tepláren Brno
KOMFORT – Centrální vytápění = komplexní služba. Všechny starosti a povinnosti se zajištěním dodávky tepla až do domu
přebírají TB.
SPOLEHLIVOST – Nepřetržitý dohled dispečinku, pravidelná údržba a investice do tepelných zařízení SZTE zaručuje spolehlivost
dodávek tepla zákazníkům.
ÚSPORA INVESTIC – Zákazník nemusí investovat do domovní kotelny nebo pořizovat výměníkovou stanici. TB jsou schopny pro
zákazníka zajistit jak tepelnou přípojku, tak technologické zařízení výměníkové stanice tepla v domě.
ÚSPORA ČASU – Zákazník nemusí zajišťovat pravidelnou údržbu a provoz tepelného zdroje. Za stav a provoz tepelného zařízení
zodpovídají TB.
ÚSPORA PROSTORU – Výměníková stanice nevyžaduje samostatnou, stavebně oddělenou místnost pro instalaci tepelného zdroje.
BEZPEČNOST – Centrální vytápění je bezpečné, nevýbušné a bez nutnosti revizních činností.
STABILITA – společnost v majetku města s dlouholetou tradicí (nikoli malá firmička, která zde za rok již nemusí existovat).
hradit, stačil by jednoduchý propočet:
Při započtení vstupní investice do zřízení tepelného čerpadla a započtení
nákladů na servis a údržbu není výsledná cena tepla z tepelného čerpadla nižší než z centrálního zásobování
teplem, ale dokonce ji i převyšuje.
Nelze sice v žádném případě paušálně tvrdit, že se nejedná o možné technické řešení pro vytápění a přípravu
teplé vody, je ale důležité, aby ti, kteří
se rozhodují, zvážili všechny možnosti.
Tepelná čerpadla jsou zajímavou možností pro vytápění, ale jak sami výrobci
doporučují, je jejich využití vhodné především pro kvalitně zateplené objekty
se systémem nízkoteplotního vytápění
(nemusí jít pouze o podlahové vytápění). Účinnost tepelných čerpadel není
stejná a tepelná čerpadla voda – vzduch,
která bývají obvykle instalována, nemůžeme srovnávat s tepelnými čerpadly
voda – země nebo voda – voda.
Také různé zkušenosti nájemníků
z domů, kde byla tepelná čerpadla nainstalována, potvrzují, že při rozhodování nebyly zváženy všechny možnosti.
Někteří si stěžují, že pokud chtějí ráno
dosáhnout v místnostech požadované
teploty, systém vytápění se spíná i v průběhu noci, což ruší klidný spánek. Další
zase upozorňují na nedostatečně teplou
vodu, která dosahuje ve špičkách odběru pouze něco kolem 35 stupňů Celsia.
V současnosti navíc nahrává instalacím tepelných čerpadel nízká cena
elektrické energie. V budoucnu podle
všech předpovědí bude její cena stoupat a zachování speciálních tarifů pro
tepelná čerpadla tak nelze do příštích
let garantovat. Nabízí se srovnání
s masivní podporou instalace elektrických přímotopů v roce 1993, která však velmi brzy skončila.
Lidé chtěli ušetřit... a koupili tepelné čerpadlo...
A od té doby se neprospali.
Čerpadlo hučelo a hučelo.
Neužili si ani sprchu. Voda
byla často jen vlažná.
A nakonec ani neušetřili. Nákup
čerpadla, Opravy a elektřina je
stály spoustu peněz.
Nejlevnější je teplo bez starostí.
5
TSB: květinová iniciativa
pro brněnské ulice
Foto: Archív TSB
části, jak oživit šedivé ulice barevnými květinami. „Po domluvě můžeme
zajistit kompletní výzdobu a instalovat na vybrané stožáry nádoby osazené květinami,“ přiblížil projekt
generální ředitel Technických sítí Jaromír Machálek. Vhodné stožáry, kde
nedojde k ohrožení statiky, už firma
vytipovala. Květináče jsou navíc z ma-
Stožáry s lucernami v noci zaručují
světlo v ulicích. I přes den ale mohou
být užitečné a vnášet do ulic půvab.
Také stožáry veřejného osvětlení je
totiž možné využít k instalaci květinové výzdoby. Protože se však jedná
inzerce
přece jen o „technické zařízení“, je
třeba nádoby s květinami umístit
tak, aby třeba voda při zalévání stožáry nepoškodila. Proto společnost
Technické sítě připravila opět speciální nabídku pro všechny městské
teriálu odolného proti povětrnostním
vlivům, takže hrozí jen minimální riziko poškození. TSB zajistí montáž
i demontáž, odbornou péči a s nástupem chladných dnů také uskladnění
nádob ve svých prostorách. „Květinovou výzdobu si v loňském roce už
objednali například v Bystrci, Žabovřeskách nebo na Vinohradech. Prohlédnout si ukázkový model bude
možné zhruba od měsíce května před
vchodem do sídla naší společnosti na
Barvířské 5. Vzhledem k letošnímu
počasí se můžeme těšit, že muškáty
brzy vykvetou,“ doplnil generální ře(sal)
ditel TSB.
Průvodce občanským
zákoníkem
Co je to
“předsmluvní
odpovědnost“?
JUDr. Markéta Vaňková Nový občanský
zákoník zachovává zásadu svobodné vůle, tedy, že nikdo
není povinen uzavřít smlouvu, dokud
není definitivně rozhodnutý, že tak
chce skutečně učinit. Na druhou stranu je však nutno regulovat důsledky
nepoctivého jednání jedné ze stran při
uzavírání smlouvy. Právě na tyto případy pamatují ustanovení o tzv. předsmluvní odpovědnosti, která se vztahují na všechny typy smluv (např. kupní,
nájemní, o dílo, o zprostředkování).
V zákoně jsou výslovně určeny povinnosti, které musí smluvní strany při
jednání o uzavření smlouvy dodržet.
Pokud však některá ze stran tyto
povinnosti poruší, jedná nepoctivě.
Vznikne-li druhé straně v důsledku tohoto nepoctivého jednání újma (dříve
škoda), má nárok na její náhradu.
Za nepoctivé jednání je možno považovat zejména „jednání na oko“ a neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“.
„Jednáním na oko“ se rozumí situace, kdy smluvní strana vede jednání
o smlouvě, avšak nemá skutečně
v úmyslu takovou smlouvu uzavřít.
Neuzavření smlouvy „za pět minut
dvanáct“ je případ, kdy jednání stran
o smlouvě došlo již do takové fáze, kdy
se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce
pravděpodobné, avšak jedna ze stran
bezdůvodně a neočekávaně od jednání ustoupila.
6
Brněnské momenty
Přehlídka automobilové techniky
aneb To bude jízda
zí i z Pra
Unikáty dora
hy a Kolína
] Na historická užitková vozidla, dobové prostředky hromadné dopravy nebo
hasičskou a vojenskou techniku se mohou těšit návštěvníci o víkendu 26.–27. dubna.
Přehlídku automobilové techniky s podtitulem To bude jízda... pořádá v areálu
bývalých kasáren na ulici Terezy Novákové v Řečkovicích Technické muzeum v Brně.
těšit na ukázky hasičské techniky
a pro děti budou připraveny různé
hry a soutěže.
Poprvé se zde při předváděcích jízdách představí nově restaurovaný autobus Karosa T500HB.
inzerce
MEZINÁRODNÍ PROJEKT
STAVBY KONCERTNÍCH
VARHAN V BRN
Prosíme Vás o podporu stavby varhan
i formou adopce 3483 varhanních píšal!
Každý se v našich varhanách mže
stát tónem, který bude slyšet!
Srden Vás zveme
na slavnost svcení varhan:
nedle 29. ervna 2014,
kostel Panny Marie,
Jezuitská ul. v Brn,
svcení varhan v 15.30
a zahajovací koncert
v 19.00,
hraje P. Theo Flury, OSB,
Einsiedeln.
ƒ†ƒ«Àˆ‘†ƒ’‹ƒ—•ǡ
Ǥƒƒ”–‹‡Œ«‡ǡǡ‘œÀͺǡ͸ͲʹͲͲ”‘ǡ
…ƒ’‹ƒ—•̷•‡œƒǤ…œǡ–‡ŽǤǣ͹͵͹ͶͳͶ͹ͺͲǡ
™™™Ǥ…ƒ’‹ƒ—•Ǥ‡—
Přislíbená je také například účast
Muzea MHD DP hlavního města Prahy se svým historickým autobusem
Škoda 706RO.
Se sv ými restaurovanými nákladními automobily se představí
také Tatra klub z Kolína. Na své si
přijdou i fanoušci vojenské techniky, která bude mít v programu také
zastoupení.
Nejoblíbenější atrakcí jsou pak
okružní jízdy historickými automobily. Návštěvníci budou mít možnost
vydat se na projížďku v každou celou
hodinu v časovém rozmezí od 10 do
16 hodin.
Areál bude pro veřejnost zpřístupněn
v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.
Pro pohodlí návštěvníků nebudou
chybět ani stánky s občerstvením
či s upomínkovými předměty. Akce
bude tak ideální příležitostí pro zajímavý a netradiční výlet.
Vstup do areálu bývalých kasáren
leží přímo u zastávky linek č. 41, 71
„Žilkova“, případně je dostupný pěšky od konečné tramvaje č. 1 v Řečkovicích. Více informací a další novinky
naleznou návštěvníci na webových
stránkách www.technicalmuseum.cz.
n
(tm)
První DiscGolfPark je na Lesné
Něco jako golf s létajícím talířem.
Tak lze asi nejpřesněji popsat hru
pro všechny věkové skupiny včetně
dříve narozených: DiscGolf. Od podzimu loňského roku se Lesná může
chlubit vůbec prvním „devítijamkovým“ hřištěm v Brně určeným právě
pro tuto u nás nepříliš známou aktivitu. Vyznavači pohybu ho najdou mezi
ulicemi Milénovou a Loosovou (pod
areálem TJ Start Brno).
DiscGolf, který je odvozený z kla sického golfu, je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem.
Cílem hry je podobně jako v golfu
dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Disk se hází
z určeného výhoziště na cíl tvořený
ocelovým košem. Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 100–120 metrů a dá se časem dosáhnout třemi
Zdroj: MČ Brno-sever
Poslední dubnovou sobotu a neděli
se mohou zájemci vydat do depozitáře Technického muzea v Brně, aby
si prohlédli historické unikáty, které jsou ve zdejším depozitáři umístěny. Dále se mohou návštěvníci
(případně i dvěma) hody. Po prvním
výhozu hráč hází z místa, kde se disk
zastavil a pokračuje, dokud netrefí
cíl. Vítězem je ten, kdo dokončí celé
hřiště nejmenším počtem hodů.
Ve světě už existují tisíce DiscGolfových hřišť s instalovanými koši. Nejvíce – přes 3000 – jich najdeme v USA,
kde tato hra v 70. letech vznikla a provozují ji tam desítky tisíc lidí. V Evropě
je nejdále Švédsko se 103 hřišti. V tuzemsku jich najdeme zhruba na dvě
desítky a stále přibývají další. (red)
7
Hantec je stav duše
nebyly předmětem jejich diskuzí. Velice příkladně se mě dotazoval ovšem
František Ringo Čech, mimochodem
velký fanda hantecu. Ptal se, jak se
řekne souložit s ochranou. Když jsem
mu řekl, že je to „lupat s gudjírem“
nebo „klepat v pláštěnce“, tleskal nadšením a křičel: „Miluju hantec a Brňáky!“ Když už mluvím o lidech z Práglu,
nesmím opomenout druhého známého fandu hantecu, Petra Novotného,
který dokonce krásně definoval hantec. Řekl, že to není jen slang moravské metropole, ale že je to i životní filosofie, postoj a stav duše.
Není to tak dávno, co jste dělal
popisky v hantecu i pro výstavu
k Starým pověstem českým v Národním muzeu v Praze. Čí to byl
nápad a proč vlastně čeština, angličtina a hantec?
Nápad přeložit příběhy Fósatéch cajzlovskéch storek do hantecu vyšel od
PhDr. Petra Maška, komisaře výstavy.
Chtěl, aby výstava byla co nejvíce pestrá. Původně tam měly být i překlady
do ostravštiny, ale překladatelé poslali jen část textů, asi neměli „takové
sicflajš“ jako já.
] Podle odborníků se dá mluvit o hantýrce ne nepodobné
s anglickým cockney. V tuzemsku je brněnský hantec však
v každém případě zcela svébytný jazykový produkt.
Musel to pojmenovat někdo z Čech, že jde především
o stav duše a životní postoj, usmívá se jeden ze znalců
hantecu Honza Hlaváček. Středoškolský profesor, bavič
a hudebník má na svém kontě nejen dvě hantecové CD,
ale i několik knih a v poslední době sklízí s kolegou
potlesk diváků při pořadu Výuka hantecu v Čechách.
Žije hantec ještě vůbec? Jak
se řekne počítač, mail, mobil,
vykomunikovat?
Hantec žije, důkazem toho je koneckonců i šalina (a Šalina) s šalinkartou, štatl, prygl, Čára. To jsou slova,
která tady byla a pravděpodobně
dlouho budou. S těmi ostatními je
to bohužel horší, protože především
mladší generace se naneštěstí identifikuje spíš s anglickými zkomoleninami češtiny, než s hantecem. A je to
škoda, protože právě hantec je jeden
ze symbolů Brna. Speciální slova pro
moderní komunikační prostředky
nejsou, ale samosebou by se i na ně
dal hantec s určitou dávkou nadsázky
aplikovat. Vzpomínám si, jak mi z jistého rádia volali, jestli bych dokázal
přeložil větu: Polámala se mi tiskárna, tak ti tu zprávu musím poslat emailem ve formátu PDF. Šlo to: Kósla
se mi šrajbna, tak ti ten cunt vodlifruju mejlovó válkó v PDF fligně.
Mluvíte hantecem i v normálním
životě? A jak často vám nerozumí
a kdo víc, mladí nebo staří?
V Práglu se krotím, ale když vím, že
mi lidi rozumí, tak klidně přitvrdím.
Sem tam mi nerozumí, především
mladší, ale snažím se hantec šířit
a učit, tak volím věty tak, že napřed to
řeknu česky, abych to vzápětí v příští
větě zopakoval v hantecu, čímž vzniká specifický druh humoru.
A kde je nyní hantec populárnější – v Brně, nebo jako kuriozita v Praze a jiných cajzlovských
městech?
Bohužel v Praze se mu smějí více, a to
přesto, že kolikrát ani netuší, o čem
mluvím. Speciálně hodně Pražáků
se mě ptá, jak se třeba řekne cocacola, čokoláda, mléko. Ale proč by se to
mělo říkat nějak jinak? Hantecové výrazy vznikaly ve skupinách lidí, kteří se o takové produkty nezajímaly,
Nemáte pocit, že hantec vytlačují
kratci zobaci ze severu Moravy?
Ne. Ostravština je jen oproti hantecu
méně komplikovaná a lidé, kteří nad
ní nemusí tolik přemýšlet, jí lépe rozumí. Proto ji i více lidí akceptuje.
Mluvit o hantecu je jen půl půvabu. Zkusme to v hantecu. Jak vypadá váš běžný den?
Tak ráno vyhópnu z betle, šmrncnu
se na retychu, kópelka, nacpu něco za
žebřík, vošolním se, hopnu do vágnu
a pali přes Jobsko a Šrajbec do bódy
na Gelbecu. Tam, ještě pomale se zamachlovanéma auglama, kocórům buším do štryclí války vo komplech. Pár
kafsonů mě pak pomale dá do rychtyku, valim na chálku, pak šlusové klingec a hrnu vratislava na Bastr, kolem
Mnichálovýho berglu na domášov.
Večer u komplu šrajbčím novodurový
storky v hantecu do dalších bichlí...
Co děláte nejraději?
No, jak jsem naznačil. Nejraději se
věnuji hantecu, je to moje „hercnová“ záležitost. Napsal jsem šest knížek v hantecu – dvoje pohádky, troje
fóry a autobiografické Trapasy v hantecu, které jsem loni pokřtil v Las Vegas s manželkou a fotografem Jefem
Kratochvilem, který knihu posypal
žetony z kasína. Původně ji měl křtít
Petr Novotný, ale jak známo, s námi
neodletěl. V Los Angeles na chodníku
slávy jsme křtili knihu znovu a tentokrát Petra zastoupila jeho dcera Lenka a Elvis Presley z ulice.
Jste i hudebník a vaše občanské
povolání vás denně vodí mezi
desítky dívek na zdravotnické
škole. Co vy a ženy? Je pravda,
že Brno je, pokud se týká děvčat,
zlatá loď?
Jak už jsem říkal, každé den hážu sicnu
mezi betelnéma šnyclama nejen z našeho štatlu, ale i celé Moravy. Vyučuji
převážně v hantecu a ze startu koc vařijó dost těžkó diviznu (hodně se diví).
Ale zvyknou si. Vzhledem k tomu, že
už su poměrně staré pes, tak studentky vnímám spíš jako své děti. Ale
jsem přesvědčen, že nejlepší kocóři
jsou opravdu na Moravě. Koneckonců jsem o tom psal i pohádku Vo dračmenovi dvanáctidózňákovi ve své poslední knížce. Ten totiž lajfčil u Práglu,
všecky betelný šnycle jim tam vyzobal
a vod tý doby Cajzli jezdijó k nám do
Brniska balit naše kocóry, páč jim tam
zbyly jen ty šeherezády. Kdybyste měl nalákat Pražáky do
Brna, co byste jim „nahókal“ ?
Borci, dohrňte hodit čučku na náš štatl,
kirchny, klákecy, Špilas, prygl, vystec
a večer zapaříme v palušách. Ale nekérujte nám do našich koc, nebo doJiřina Veselá
stanete do dózny!
Foto: archív H.Hlaváčka, Tino Kratochvil a Igor Zehl
Rodáci a odrodilci
8
Brněnské momenty
Foto: Archív FB
Láska prochází ušima a občas jezdí šalinou…
Foto: Dominika Dvořáková
Opijum láká na koktejly
Kok
Koktejly
slavných osobností či filmových postav, ale také třeba stále oblíbenější
(a zdravé) nealkoholické ovocné šťávy Smoothies, například z banánu, jahod, melounu, granátového jablka či ananasu doplněné čokoládou nebo vanilkou.. A samozřejmě
také něco dobrého na zub, jako různé druhy pizzy nebo sendvičů. To je nabídka nového
Baru Opijum, otevřeného počátkem minulého měsíce v Komíně na ulici Hlavní 129.
Moderně zařízený interiér láká k posezení, v létě přibude zahrádka a ve spodním patře
lze využít prostory s hudební technikou, které
je možné si pronajmout
pro různé hudební večery, akce nebo koncerty. Do budoucna i sami
provozovatelé slibují
hudební večery pro
příznivce všech žánrů
nebo vystoupení různých skupin.
(las)
V
listopadu
loňského roku
vyměnilo několik
členů brněnské filharmonie pohodlí
koncertního sálu za interiér tramvaje
a uspořádalo v ní sérii minikoncertů.
Jízdenky nikdo nekontroloval, vstup
byl zdarma. Cílem akce bylo potěšit
příchozí tóny klasické hudby a ukázat
lidem, že se klasiky nemusí bát. Že na
koncerty Filharmonie Brno není třeba žádných speciálních příprav, znalostí, ani velkých večerních rób.
Příchozí si mohli poslechnout melodie v podání houslisty a koncertního mistra Pavla Wallingera, flétnistů
Petra Pomkly a Františka Kantora.
Na violoncello zahráli Pavel Šabacký a Michal Greco. V duu vystoupily
dvě houslistky – Dana Suková a Lenka
Zichová; v seskupení Nostalgia Quartet zahráli houslisté Jakub Výborný
a Bohumír Strnad, na violu Otakar
Salajka a na violoncello Radan Vach.
Koncerty se odehrály ve speciální filharmonické šalině, která od té
chvíle brázdí ulice města a připomíná svojí výzdobou Brňanům jejich
Filharmonii Brno. Orchestr v srdci
Evropy, který úspěšně koncertuje po
celém světě, ale nejraději pro své domácí publikum. Informaci o dalším
šalinovém koncertě, který se uskuteční v příští sezóně, hledejte na webových stránkách nebo na Facebooku
Filharmonie Brno – tuhle tramvaj si
(sal)
ujet nenechejte.
První ročník kutilské soutěže Kábrman roku je ukončen
Po dobu šesti měsíců probíhala na
Brněnsku soutěž Kábrman roku,
která byla určena všem amatérským
kutilkám a kutilům. Celkově se do
ní přihlásilo 68 projektů. O výběru
toho nejlepšího rozhodovali registrovaní návštěvníci. Dne 23. dubna
2014 proběhne slavnostní vyhlášení v areálu společnosti Nářadí Veselý Brno, která celou soutěž zorganizovala. Budoucím Kábrmanům se
stačilo zaregistrovat na www.kabrman.cz, popsat své kutilské dílo
a získat maximum hlasů.
Motivace a příběhy spojené s přihlášenými projekty byly různé. Pro
jednoho ze soutěžících byla objevená záliba v práci se dřevem určitým
typem záchrany v bouřlivém mládí.
Pro druhého účastníka soutěže, který
přihlásil svůj projekt dřevěných brýlí, se Kábrman stal prostředím, kde
navázal obchodní kontakty, získal
nabídky na zpeněžení svého nápadu,
což je jistě snem každého kutila, který objeví něco originálního. A další
se nechal inspirovat postupy předků.
Chtěl novou postel, zašel si do lesa,
pokácel strom, zbavil ho kůry, rok jej
nechal odpočinout a pak si jednoduše
stloukl postel. Anebo si prostě jenom
postavíte na své zahradě zcela funkční větrný mlýn. A dle slov soutěžících,
ať je motivem nutnost nebo zábava,
vždy je tu radost z díla, které vytvoříte vlastníma rukama.
Pokud vás zajímá, které šikovné ruce získaly titul Kábrmana roku a vyhrály hlavní cenu (sadu profesionálního nářadí
Makita), přijďte se podívat na slavnostní vyhlášení. Vemte sebou i své děti, na
které v areálu společnosti Nářadí Veselý budou čekat aktivity pro malé kutily.
Nebudou zahálet ani ruce rodičů, kteří
si mohou vyzkoušet profesionální nářadí společnosti Festool v rámci evropské
prezentační Roadshow Wood a ještě
k tomu změřit své kutilské síly s Kábrmanem v soutěžích přímo na místě.Pro
všechny kutily, kteří se nestihli přihlásit
do letošního ročníku, se blíží další příležitost, jak nechat vyniknout své šikovné
ruce – v létě se zahajuje druhý ročník,
sledujte web www.kabrman.cz.
9
Tip Šaliny
Velikonoce vtrhnou do centra města
] I když letošní zima připomínala jaro, není důvod, proč jeho tradiční
Foto: Archív MČ Brno-střed
svátky neoslavit tak, jak se má. A kromě tradičních velikonočních zvyklostí,
dodržovaných v kruhu rodinném, i letos budou mít Brňané možnost jít
se pobavit s přáteli i do centra města. Na náměstí Svobody se totiž už popáté
od 11. do 18. dubna 2014 uskuteční Velikonočních slavnosti.
„Pro návštěvníky akce bude otevřeno přes čtyřicet prodejních stánků
s velikonočním a dárkovým zbožím
z produkce drobných řemeslníků
a s občerstvením. Každý den odpoledne od 14 do 18 hodin bude na pódiu probíhat doprovodný program
pro děti i dospělé, jehož hlavním
lákadlem budou folklórní vystoupení,“ popsal vítání jara Roman Burián, ředitel kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů. To také
s radnicí městské části Brno-střed
akci pořádá.
Denně se také otevře velikonoční dílna, jejíž nabídku ocení hlavně
rodiče s dětmi. „Na Zelený čtvrtek se
bude – jak jinak – servírovat špenátová polévka a čepovat zelené pivo,“ podotkl Roman Burián. Vstup na akci,
Velikonoční slavnosti 2014
DOPROVODNÝ PROGRAM
pátek 11. dubna 2014
14.00 hod. Dětský folklórní soubor
Jamírek (folklór)
14.30 hod. Soutěž o velikonočního
beránka
15.30 hod. Velikonoční kouzlení Jiřího
Hadaše (představení pro děti)
17.00 hod. Cimbálová muzika Prespolán
(folklór)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Velikonoční výzdoba do okna
sobota 12. dubna 2014
14.00 hod. Dětský folklorní soubor
Háječek (folkór)
15.30 hod. Občanské sdružení Umění
Mění– O Smolíčkovi
(divadlo pro děti)
17.00 hod. Bezobratři(lidová hudba
jinak)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Živé vajíčko
neděle 13. dubna 2014
14.00 hod. Dětský folklórní soubor Trnka
Vyškov (folklór)
14.30 hod. Soutěž o velikonočního
beránka
15.30 hod. Celé Česko čte dětem
(představení pro děti)
17.00 hod. Zimour (country)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Velikonoční kuřátko
pondělí 14. dubna 2014
úterý 15. dubna 2014
14.00 hod. Dětský národopisný
soubor Dúbravěnka Dubňany
(folklór)
15.30 hod. Early Times (bluegrass)
17.00 hod. Gwalarn (keltská muzika)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Velikonoční zapichovátko
středa 16. dubna 2014
14.00 hod. Dětský národopisný
soubor Pomněnka
(folklór)
14.30 hod. Soutěž o Velikonočního
beránka
15.30 hod. Swing In Trio and Voice
(jazz)
17.00 hod. Cimbálová muzika Ivana
Gašpara Hriska (folklór)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Koláž na papírové vajíčko
čtvrtek 17. dubna 2014
která se koná za každého počasí, je
zdarma. Bližší informace o sortimentu na stáncích a kompletní doprovodný program Velikonočních slavností,
jejichž hlavním partnerem je dodavatel zemního plynu SPP CZ, jsou
zveřejněny na webových stránkách
www.velikonocnislavnosti.cz.
Oslavy velikonoc jsou jen první ze
série akcí, které se konají na různých
místech ve středu města a které si již
vysloužily přízeň Brňanů. Letos podruhé se připravuje také celoprázdninový festival Léto v centru. Začne
v den Svátku hudby, tedy v sobotu
21. června, a hlavní část jeho programu bude probíhat každý prázdninový pátek v parku na Moravském
náměstí.
Na podzim pak proběhne pátý ročník Festivalu v centru dění, který postupně do centra Brna přinese Slavnosti piva, Slavnosti jídla, Slavnosti
(sal)
vína a Slavnosti řemesel.
podporuje
Velikonoční slavnosti
inzerce
VRAŤTE PROGRAM V TV
AŽ O
HODIN ZPĚT
48
POUZE U NÁS
TELEVIZNÍ
TARIFY
BUDOUCNOSTI
GH†E5A?2<;ĝA5͙͙
WWW.NETBOX.CZ
11.00–12.00 hod. Ochutnávka velikonoční
špenátové polévky
14.00 hod. Svítání (folk)
15.30 hod. Dětský národopisný soubor
Drahánek (folklór)
17.00 hod. Cimbálová muzika
Jana Bradáče (folklór)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Pletení pomlázek z proutí
pátek 18. dubna 2014
14.00 hod. Dětský folklórní soubor města
Modřice (folklór)
15.30 hod. Cesta (folk)
17.00 hod. Cimbálová muzika Kyničan
(folklór)
14.00 hod. Dětský folklórní soubor
Polajenka (folklór)
15.30 hod. Pěvecké vystoupení mateřské
školky CreativeKids
17.00 hod. Šalivari swing band
(swing)
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Velikonoční přáníčko
14.00–16.00 hod. Velikonoční výtvarná
dílna – Výroba velikonočního zajíčka
VSTUP ZDARMA | ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Sestavte si svou televizi na míru
΄be^O^Q]ǜvýběr televizních kanálů
΄_ZMǂcRXR]jMc^͜co chcete sledovat
΄funkce chytré televize͈jMbcMeR]ž_a^UaM\d͜\^ǥ]^bceaġcWc
j_ŠcMǥ^V^QW]͜_ƷRVaġ]ž_^ƷMQd^QjMŔġcYd͉
Objednávejte na telefonu 539 01 01 01 nebo na www.netbox.cz
10
Tip Šaliny
Za klokany a mezi orly.
Zoo Brno staví nové expozice
] Zvířata za mřížemi? Dávno tomu. Za pár měsíců si například v brněnské
zoo bude možné „potřást“ prackou s klokanem. Návštěvníci budou totiž
procházet přímo jejich novou expozicí.
Model Orlince
D
o nového se nastěhují ale nejen
klokani. Současně s jejich moderním výběhem jsou od října loňského
roku nyní na Mniší hoře v plném prou-
du také výstavby dalších zajímavých
expozic a připravuje se dokonce i africká vesnice nazvaná Samburu. „Bude
ji tvořit osm chýší, které vyrostou na
vyhlídce u výběhu Safari. Poblíž vznikne jezírko s plameňáky,“ popsala mluvčí zoo Monika Brindzáková. V chýších
najdou návštěvníci výukovou místnost, rychlé občerstvení a toalety, prostředí autenticky oživí drůbež chovaná na černém kontinentu. „V dalších
letech plánujeme v sousedství africké
vesnice nový lvinec, gepardinec a ve
výběhu Safari chceme zřídit i nádrž
pro hrochy,“ dodala mluvčí.
Hydroglobus, který v těchto místech ční k obloze od roku 1973, se
změní v horkovzdušný balon, který
přistál uprostřed domorodé osady.
Expozice klokanů zaplní po slední prázdný prostor u hlavní
Volte okatou Tabitu!
Aho jmenuji se Tabita a patřím do rodiny žiraf síťovaAhoj,
ných v Zoo Brno. Mojí největší předností jsou krásné velké
oči… Tak se představuje jedna z dlouhokrkých krasavic
brněnské zoo v nové Soutěži o NEJ žirafu, kterou vypsala
společnost HP ve spolupráci s vybranými zoologickými
zahradami v České republice a na Slovensku. Doba trvání
soutěže je od 17.3. 2014 do 17.5.2014 a hlasování se může
zúčastnit kdokoliv.
Do soutěže bylo nominováno 5 žiraf, každá ZOO si podle
svých preferencí vybrala svého favorita. Každá žirafa má
svoji vizitku a profily jednotlivých žiraf si můžete prohlédnout v digitálním magazínu přímo na stránkách www.
hp.cz/vicezamene a www.hp.sk/viaczamenej. Na těchto
stránkách, nebo přímo na stránkách registrace www.hp.cz/nejzirafa a www.hp.sk/najzirafa lze hlasovat pro vybranou žirafu.
„NEJ žirafou“ se stane ta, která obdrží v termínu nejvíce registrovaných hlasů na adrese www.hp.cz/nejzirafa a www.hp.sk/
najzirafa. Hlasování tedy probíhá vyplněním formuláře na webu. Každý může hlasovat pouze jednou.
Na Kometu čeká
partner s bazénem
Odložený odjezd lední medvědice Komety z brněnské zoo se zase urychlil.
I když původně měla osmnáctiměsíční
samička odcestovat z Mniší hory až
v létě, připravené podmínky v zoologické zahradě Rostov na Donu přesvědčily
brněnské chovatele o posunutí termínu
Kometina odjezdu. „Na Kometu čeká
chovný samec z volné přírody a nový výběh s obrovským bazénem – tedy ideální
podmínky pro založení nové chovné linie ledních medvědů. Nezanedbatelné
byly i technické důvody. Transport velké
šelmy je mnohem složitější, medvědice
by musela putovat několik dnů autem,
protože tak velká bedna by se do běžných
cestovních letadel nevešla.,“ vysvětlil ředitel zoo Brno Martin Hovorka. Do svého
nového domova v Rostově by tak Kometa
měla odcestovat během dubna. Během
aklimatizace bude mít svůj samostatný
výběh, reprodukce by měla být schopna
zhruba v pěti letech.
(sal)
komunikace, který dosud nenabízel
pohled na zvířata. „Pěší trasa stoupající podél komunikace od restaurace
U Tygra vzhůru na hřeben Mniší hory
bude v její horní části, poblíž pavilonu exotických ptáků, přímo procházet výběhem klokanů. Návštěvník
bude tedy s nimi v přímém kontaktu, což ale neznamená, že bude možné zvířata hladit nebo libovolně krmit. Součástí expozice se stane také
skála vyzdobená napodobeninami
skalních maleb původních obyvatel
Austrálie – Aborigines.
Další novinkou bude expozice
orlů bělohlavých, umístěna v dosud
volném prostoru mezi srubem indiánů kmene Haida a expozicí rysů kanadských. Velkou průchozí orlí voliéru, kterou vytvoří 16 metrů vysoká
ocelová konstrukce s horním průměrem 30 metrů uzavřená sítí, doplní
další menší expozice. „Návštěvník
se dostane do bezprostřední blízkosti orlů bělohlavých, ale přitom bude
konstrukčně zamezeno úniku ptáků
z voliéry. Spojením voliéry se dvěma
menšími výběhy pro skunky pruhované a ursony kanadské a obrovskou
patnáctimetrovou sekvojí vznikne
jeden celek, který se stane dalším dílem mozaiky navazující na komplex
Beringie, představující zvířenu z širší oblasti kolem Beringovy úžiny. Na
všechny novinky se mohou návštěv(sal)
níci těšit ještě v tomto roce.
11
Brněnské momenty
Děláme Brno větší !
VYUŽIJTE ZVÝHODNĚNÉ
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
rok
/
č
K
0
35
Předplatné objednávejte e-mailem, telefonicky,
nebo na webu www.iBrno.cz
Kontakt: Michala Andrášková,
[email protected], nebo [email protected],
tel.: 545 222 779, fax.: 545 222 499
www.iBrno.cz
12
12
Brněnské momenty
V Místodržitelském paláci odhalili
pozůstatků původní výzdoby Místodržitelského paláce je právě tato
freska, kterou jsme letos částečně odkryli, a zjistili, že na stropě prostor,
barokní fresku
R
ozsáhlá barokní freska v Místodržitelském paláci – takové překvapení čekalo na restaurátory, kteří od začátku roku obnovují prostory
kavárny v objektu z 18. století na Moravském náměstí. O existenci fresky se vědělo již dříve, ale její rozsah
všechny překvapil. „ Jedním z mála
sloužících v posledních letech jako kavárna, se dochovalo několik alegorických a světeckých postav v mnohem
větším rozsahu, než jsme původně
předpokládali. Určitě se dá říct, objev této fresky můžeme považovat
za jedno z největších překvapení poslední doby v oboru dějin barokního
malířství na Moravě,“ uvedl kurátor
MG Petr Tomášek, který dodal, že
další výzkumy pomohou potvrdit autorství malby, ale i interpretovat její
téma. „Víme, že v průběhu 18. století
provedl v interiérech kláštera několik nástěnných maleb Tadeáš Rotter,
ale zda je i autorem těchto fresek, se
ukáže později,“ dodal.
Určení přesného motivu i autora kreseb bude
však obtížné, protože
v minulosti překrylo původní výmalbu několik
necitlivých vrstev nátěrů a malby byly poškozeny stavebními zásahy.
Fresku si lidé mohou již
zanedlouho prohlédnout
na vlastní oči – na přelomu května a června zde
Moravská galerie otevře novou galerijní kavárnu Morgal. „Cílem Moravské galerie není kompletně fresku
zrestaurovat ani draze a trvale rekonstruovat celý prostor budoucí kavárny. Částečně odkrytá freska má návštěvníkovi ukázat, že se nenachází
v prostoru všední kavárny, ale že je
v kavárně galerijního typu, která sídlí
v budově bývalého kláštera, a dotváří tak celkovou atmosféru prostoru,“
(sal)
uvedl ředitel MG Jan Press.
inzerce
Lety
m
nad Brneepší
za nejl y
cen
D Á R K O V É L E T E NK Y p r o je dno t li v c e
PRIVÁTNÍ let y pro rodiny, přátele ...
P R É MIO V Ý le t p r o 3 – 4 o s ob y v k o š i
KL ASICK Ý let pro 8–10 osob v koši
klientské centrum: 605 76 77 76
www.balon.cz
13
Levný Kubík SPP CZ: Nenechte se svázat cenou!
] „Když ptáčka lapají…“ – naslibují mu hory doly, prostě všechno
co chce slyšet. Za „velmi výhodnou cenou plynu“ se tak často
skrývají nevýhodné podmínky, což však zákazník zjistí pozdě.
SPP CZ, dceřiná společnost Slovenského plynárenského průmyslu,
hraje s otevřenými kartami. „Nenechte se svázat cenou! To není prázdný
slogan, ale přesně vystihuje náš nový produkt pro domácnosti Levný
Kubík 2016,“ ujišťuje výkonná ředitelka SPP CZ Eva Grmolenská.
Zvažuji, že si objednám Levný
Kubík 2016. Co dostanu?
Až do roku 2016 výhodnou cenu,
kterou si každý může spočítat na
kalkulačce w w w. levnykubik.cz
a porovnat s platbami svému současnému dodavateli. Cenu novým
zákazníkům garantujeme po celou
dobu odběru. Žádné změny během
trvání smlouvy, žádná omezení,
žádné další podmínky. Levný Kubík 2016 je férová nabídka spolehlivého dodavatele: jedna cena, jedno
pevné datum platnosti ceny.
ádková inzerce
Řádková inzerce
v měsíčníku Šalina
Jednoduchá, levná a účinná
forma inzerce.
Vhodná pro soukromou inzerci,
ale i pro malé firmy a řemeslníky.
Základní cena jen 2 Kč za znak
Zvýraznění inzerátu (tučné písmo, barevný podtisk) za příplatek.
Řádkovou (textovou) inzerci v měsíčníku Šalina je možno zadávat
prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.salina-brno.cz.
V zadávacím formuláři ihned uvidíte cenu za umístění vašeho inzerátu
vypočtenou podle jeho rozsahu a zvoleného stylu zvýraznění. Internetový
formulář vám také vystaví předpis pro platbu za zveřejnění inzerce.
Zdraví a krása
Relaxační studio Profi, Krásného 20,
Brno Juliánov Profesionální a kvalitní
masáže v klidném prostředí
za příznivé ceny. Další služby
studia: pedikúra,kosmetika,infrasauna aj.
www.rsprofi.cz,tel:737 752 430
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ ZHUBNUTÍ:
Osvědčený STRAVOVACÍ PLÁN vám
pomůže nejen zhubnout, ale váhu si
poté i udržet. ZDARMA analýza stavby
těla. Informace: tel. 608 268 661,
www.hubnete.cz/isle
Kadeřnický balíček:
melír+střih+foukaná+styling na krátké
vlasy 399,- na dlouhé 499,- Nopova 41
Židenice. 773 046 149
Služby, řemeslníci
Malby - nátěry Neváhejte, zavolejte
737813015 www.malbybalak.cz
Realizace OKRASNÝCH ZAHRAD
a ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ.
Mob: 608 619 525 www.zahradavolavka.cz
NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ
BOURÁNÍ A NEPOŘÁDKU p. Přecechtěl
Tel.: 608462346
Reprodukovaná hudba pro Vaše oslavy.
Ozvučím Vaše svatby, párty, večírky.
www.djnavy.cz
ČALOUNĚNÍ dveří přímo u zákazníka,
opravy a výroba čalouněného
nábytku, výroba zdravotních matrací,
AUTOČALOUNICTVÍ. Tel.: 604457085,
www.amcalounictvi.cz
Překlady, tlumočení, PR texty
ČJ/AJ - www.angl.cz - Tel.: 722 767 674
Instalatéři voda-topení
tel.: 605 544 402, 724 095 129
[email protected]
Práce, brigády
Firma OLMAN SERVIS s. r. o. přijme
pracovníky osoby se zdravotním
postižením na pozici uklízeč/ka na HPP
v Brně. Volejte 730 186 797.
Bydlení, reality, stavby
Koupím byt v k.ú. Veveří (ul. Tučkova,
Bayerova, Botanická, Sušilova, Burešova,
Cihlářská, ..) od přímého majitele, ideálně
k rekonstrukci, i s dluhem, finance
zajištěny, tel.: 603 185 571
Hobby, sport
Myslivecké a lovecké potřeby a přísl.
různé koupím. 605 745 922
Koupím
Odznaky a vyznamenaní různé koupím
současné i staré 777 074 592
Co znamená nevázat se cenou?
Rozhodnout se pro Levného Kubíka 2016 neznamená žádný svazující
krok. Podepíšete smlouvu se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou.
Z naší strany nejde o žádný pokus
připoutat si zákazníky a pak jim třeba prodávat plyn za vyšší ceny nebo
je dokonce pokutovat. Naše ceny
jsou svazující jen pro nás, protože je
garantujeme zákazníkům po celou
dobu odběru, i když ceny na světových trzích vzrostou.
Výhodných nabídek plynu pro
domácnosti je ale hodně. Jak zjistit, co se opravdu vyplatí?
Cena se skládá z dvou složek. Jednu určuje stát prostřednictvím regulačního
úřadu, tu máme všichni stejnou. Druhá
inzerce
závisí na tom, jak výhodně plyn nakoupíme. Patříme mezi velké dodavatele
plynu, což nám umožňuje optimalizovat jeho nákup. Proto také můžeme
nabídnout lepší cenu svým klientům.
Zákazník by si měl dát pozor, po jakou
dobu je cena zaručena. Někdy je cena
zavádějící, například vám nový dodavatel garantuje cenu o 10 % nižší, ale
už nemáte šanci zjistit vůči čemu nebo
komu. Poslední, na co si dávat pozor,
jsou různé zprostředkovatelské poplatky a poplatky za podpis smlouvy.
Kolik mne bude stát času, než
vyřídím formality nutné ke změně dodavatele?
Nic, i ten ušetříte. Celý proces změny
dodavatele vyřídíme za Vás. Všechny
formality, administrativu, komunikaci s operátorem trhu, distributorem
i stávajícím dodavatelem.
Kde a jak si může zákazník Levný Kubík objednat?
Na naší zákaznické lince 810 888 600
nebo prostřednictvím internetových
stránek www.levnykubik.cz, kde máte
možnost si objednat telefonát na určité
datum i čas a my vám rádi zavoláme.
14
Kudy a kam
Oslavte velikonoční svátky hudbou
Kdo by neznal český pojem „angličák“? Toto označení se dnes přeneseně používá pro téměř jakékoliv autíčko z kovu, původně se tím ale myslela autíčka
vyráběná 35 let anlickou firmou Lesney. Jejich modely aut ze směsi zinku
a dalších kovů se proslavily po celém světě svou detailností, zářivými barvami a také svou velikostí. Modely dlouhé necelých pět centimetrů se prodávaly
Chcete prožít letos mimořádné svátky jara? Pak navštivte ojedinělý Velikonoční festival duchovní hudby. Zahajovací i závěrečný koncert patří domácí
Filharmonii Brno a vynikajícím pěveckým hostům pod taktovou zkušených
dirigentů Libora Peška a Petra Altrichtera. Kromě světově proslulých hitů
klasické hudby – Dvořákovy Stabat mater či Janáčkovy Glagolské mše, budete mít možnost zažít i něco zcela nového. Pro festival a na míru kostela sv. Jakuba připravuje svůj autorský projekt Iva Bittová. Svatopetrská katedrála
nabídne posluchačům to nejlepší ze svého akustického bohatství – koncert
z kůru, na způsob velikonoční meditace, který představí Bělehradský komorní sbor. Poprvé ve své historii se festival také podívá do zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde nabídne setkání s Velikonocemi na konci
16. století a s renesančními nástroji. Oratorium Helena hledající kříž vás zase
přenese do Brna před 250 lety a překvapí barokními gesty vystupujících. Šest
Foto: DuMB
Fotografové „šuřky“ se představují
v Domě pánů z Kunštátu
Devadesáté výročí vzniku legendární brněnské umělecké školy připomene retrospektivní výstava brněnské fotografie, na níž se představí právě učitelé a absolventi fotografického oddělení Střední školy uměleckých řemesel. Ta byla založena při Obchodní
a živnostenské komoře za účasti státní podpory v roce 1924 jako
Škola uměleckých řemesel. Vžité hovorové
označení mezi pedagogy, studenty i pro
samotné Brňany pak
nadále zůstalo „šuřka“, a to i když škola
často měnila svůj oficiální název. Výstava
v prvním patře Domu pánů z Kunštátu, který po dvou letech omezeného provozu
otevřel opět svoje prostory, připomene osobnosti, jež formovaly studenty oboru fotografie na této známé brněnské umělecké škole, jako např. K. O. Hrubého,
Oldřicha Staňka, Pavla Diase a Vladimíra Židlického, a zároveň představí díla
jejich nejvýznamnějších žáků. Slavnostní zahájení se koná 15. 4. v 18 h v Domě
pánů z Kunštátu na Dominikánské 9. Těšíme se na setkání s významnými osob(du)
nostmi brněnské fotografie. Výstava trvá do 8. června. 2014.
výjimečných koncertů v šesti krásných brněnských chrámech a tři pozdněvečerní Temné hodinky v kostele „u jezuitů“ – to jsou letošní brněnské svátky
jara a hudby. Předprodej vstupenek běží a v Besední ulici na Vás čeká řada
zajímavých slev. Zajistěte si své místo včas, vstupenky rychle mizí a festival
(sal)
začíná už 13. dubna! Více na www.filharmonie-brno.cz.
Vydejte se za počátky moderní architektury
do Moravské galerie
Moravská galerie aktuálně vystavuje dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů střední Evropy přelomu 19. a 20. století Friedricha Ohmanna. Ten navrhl takové stavby, jako například pražský Valterův palác, první secesní stavbu
v Praze Café Corso či Kramářovu vilu. Výstava s názvem Objev baroku a počátky
moderní architektury v Čechách měla svou premiéru již v loňském roce v Praze,
Foto: Archív MG
v krabičkách, jimž byly předlohou krabičky od sirek z dílny firmy Solo Sušice. Odtud také pochází obchodní značka Matchbox (v překladu krabička od
sirek), pod kterou se autíčka uváděla na trh. Dodnes tato značka žije, i když
firma Lesney už neexistuje.
Rozsáhlou sbírku těchto autíček vlastní Uměleckoprůmyslové museum v Praze, podstatnou část této sbírky od 20. března do 15. června vystavuje Muzeum
města Brna na hradě Špilberk. Mezi tisícovkou exponátů nebude chybět model
královského kočáru vyrobený u příležitosti korunovace královny Alžběty II.,
který odstartoval celou slavnou éru angličáků. Dále budou zastoupena autíčka
ze série 1–75, která byla vůbec prvními vyrobenými, ale také autíčka z řady
veteránů Models of Yesteryear, jež se stala předmětem zájmu sběratelů. K vidění budou i modely stavebních a zemědělských strojů, ale také Superfasty,
kterými firma Lesney reagovala na vynález setrvačníku. Součástí výstavy
bude i herní zóna, takže vlastní autíčka vezměte při návštěvě s sebou! Ote(mš)
vřeno bude denně od 9 do 17 hodin, vstupné činí pouze 60 Kč.
Foto: Archív FB
Foto: Archív MuMB
Výstava angličáků, potěšení pro malé i velké
oproti pražské verzi nabízí výstava v Moravské galerii i kresby spjaté s jižní Moravou. Můžete se podívat na nádherný návrh luxusní vily rodiny továrníka Löw
Beera z roku 1919, která měla stát v ulici Hlinky, nikdy však nebyla realizována,
či schodiště a portál nádvoří Moravského zemského domu v Brně nebo železnou
mříž minoritského kostela. Výstava se snaží představit architekta a prvního profesora architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze Friedricha Ohmanna
jako tvůrce moderní architektury, který usiluje o shodu mezi starým a novým
a dbá na sílu místní stavební tradice. Do jaké míry se mu to podařilo, posuďte
sami v Pražákově paláci MG na Husově ulici, kde jsou do 25. května k vidění
(sal)
veškeré návrhy, kresby a grafiky Friedricha Ohmanna.
15
V Městském divadle Brno
bude opět hostovat Bolek Polívka
Novinka v digitáriu:
Ze starého Egypta až nad černou díru
Známá hra velkého alžbětince Benátský kupec bývá označována za romantickou komedii. Tomu však odpovídá jen jedna dějová linie – téměř
pohádkový příběh Bassaniových námluv a sňatku s belmontskou dědičkou Porcií. Druhou základní zápletkou je příběh lakotného židovského
lichváře Šajloka.
Nenáviděný a nenávidějící Šajlok
se mstí za to, čeho
se mu vrchovatě
dostává od křesť a n s k ýc h b l i ž ních – za jejich
každodenní nenávist, opovržení
a vysmívání.
Romantická
kom e d i e a n a pínav ý soudní
thriller v jednom? U Sha ke s p e a r a k l id ně!
Hra plná zvláštn ích pa r a dox ů
a zrcadlení, hra,
která v y volává
nejednu otázku.
Je Žid Šajlok krvelačný lichvář,
anebo nešťastná oběť křesťanské nenávisti? A co krásná a bohatá Porcie?
Je obětí nebo vychytralou intrikánkou, která umí tvrdě bojovat?
To vše zjistíte v novém nastudování této již klasické komedie na prknech Městského divadla, v režii Stanislava Moši. Ačkoliv činoherní inscenace, uvidíte ji na Hudební scéně, která skýtá možnosti k velkoformátové prezentaci a velké podívané. A aby toho nebylo málo, do role
Žida Šajloka byl pozván Bolek Polívka, který se po mnoha letech vrací
na jeviště Městského divadla Brno. Po jeho boku uvidíte Svetlanu Janotovou, Martina Havelku, Petra Štěpána a mnoho dalších.
Premiéra se uskuteční 5. dubna 2014, své vstupenky si můžete kupo(sal)
vat již nyní.
Hvězdárna a planetárium Brno se v dubnu vydá na Cestu za miliardou
hvězd. Nové představení digitária vznikalo dva roky, spojilo se kvůli němu
27 evropských planetárií a podpořily jej Evropská kosmická agentura i Astronomický ústav Akademie věd České republiky.
vst upenk y!
ium
Soutěžte o brněnskou hvězdárnu a planetárte od
vit
m ů že
Chcete navští So u tě ži t o vs tu p en ky
.cz.
e?
oř
br
h
aw.salin no
n a K ra ví
na adrese w w
14
20
na
ez
bř
29.
Příběh začíná ve starém Egyptě, v dobách, kdy se nerozlišovalo mezi astronomií a astrologií. Ukáže první představy o Mléčné dráze, stejně jako původ
názvů známých souhvězdí a jasných hvězd. Jaký význam měla pozorování
hvězdného nebe Galileem Galileim, při kterých byl poprvé použit dalekohled?
A kdy se podařilo určit vzdálenost první hvězdy, pomineme-li blízké Slunce?
Poté se diváci vydají na výlet kosmickým prostorem. Navštíví místa vzdálená desítky světelných let. Dozvědí se, jak hvězdy vznikají i jak zanikají.
Seznámí se s podobou naší Galaxie, navštíví jádro Galaxie, kde trůní obří
černá díra, poté se nad ní vznesou a prohlédnou si ji z nadhledu…
Nakonec se spolu s kosmickou observatoří GAIA vydají vstříc novým dobrodružstvím. Předpokládá se, že GAIA mj. nalezne řadu nových planetek,
exoplanet, nov, supernov a dalších tajemných objektů.
Představení Cesta za miliardou hvězd vzniklo v produkční skupině Stargarten. Českou verzi po odborné stránce zaštítil Jiří Dušek, namluvili herci
Městského divadla Brno. Má délku přibližně 60 minut, je vhodné pro diváky
starší 12 let a v sále digitária bude uváděno po celý duben, květen a červen
(sal)
ve středu, pátek a sobotu v 18 hodin.
Soutěžte s Šalinou
Vařte a soutěžte s Šalinou
Duben: Po mexicku
Dubnové gastro-téma se od těch dosavadních trochu odlišuje. Nečekáme od vás totiž tentokrát recepty na úpravu jednoho konkrétního
pokrmu nebo suroviny, ale řadu nápadů, jak si po mexicku pochutnat
i v českých a moravských luzích a hájích. Mexická kuchyně je totiž už
několik let čestným konkurentem vepřa-knedla-zela, a tak bude jistě inspirativní porovnat, co se z této horkokrevné gastronomie u nás nejvíce
ujalo. Recept přímo pro Šalinu na mexické fajitas tentokrát připravil Radek Šimáček, šéfkuchař z restaurace U starýho Billa patřící do skupiny
podniků Brixton-gastro. Rozhovor s ním si můžete přečíst na stránkách
www.salina-brno.cz, kde také najdete recepty z dosavadních soutěžních
kol. Na vaše mexické recepty čekáme do 15. dubna na adrese [email protected]
salina-brno.cz. Autor receptu, který získá nejvíce čtenářských hlasů, se
může těšit na voucher do některé z restaurací Brixton-gastro.
(jih)
Bližší informace o soutěži najdete na webu
www.salina-brno.cz
Kuřecí fajitas s tortillami
Ingredience (pro 4 osoby)
kuřecí maso
sůl, pepř, mexické koření fajitas
moučné tortilly
cibule
rajčata
papriky červené a zelené
pórek
olivový olej
quacamole
zakysaná smetana
400g
4ks
200g
300g
300g
200g
80g
150g
150g
Postup:
Začneme kuřecím masem, které rozkrájíme na plátky – steaky, naklepeme, osolíme
a opepříme. Zakápneme olejem a odložíme
si je stranou. Cibuli, pórek, rajčata a papriky si nakrájíme na širší plátky do přiměřené
mísy, zakápneme olivovým olejem, osolíme
a ochutíme kořením fajitas. Rozehřejeme si
Foto: D. Dvořáková
Foto: Archív MDB
Kudy a kam
dvě pánve. Na jedné ogrilujeme kuřecí maso
a na druhou, až bude dostatečně rozehřátá,
vložíme připravenou zeleninu. Grilujeme
zprudka, aby zůstala křupavá – zhruba 4 minuty. Na talíř naaranžujeme společně maso
se zeleninou, podáváme s tortillami.
Radek Šimáček, šéfkuchař restaurace U starýho Billa, zvládá
steaky, mexickou kuchyni i českou klasiku. Stejné jídlo může
podle něj vypadat i chutnat pokaždé jinak. Je to jako s umění,
a proto ho vaření pořád baví.
16
DPMB – Změny v dopravě
Lodě letos vyplují 12. dubna
Slavnostní zahájení 68. plavební sezóny brněnské lodní dopravy se uskuteční v sobotu 12. dubna v 10.00 hodin v bystrckém přístavišti. Program
bude víceméně klasický, tedy nástup kapitánů,
podání hlášení generálnímu řediteli DPMB, zazní
znělka, na stožár vystoupá vlajka a budou předneseny krátké projevy. Stejně jako vloni bude mít
veřejnost možnost absolvovat krátkou zahajovací
plavbu zdarma a pak už se bude plout podle plavebního řádu za normální jízdné. Plavební řád
a tarif pro letošní sezónu najdete v přehledné tabulce na straně 19. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, bude plavební sezóna trvat přesně
(red)
6 měsíců – do neděle 12. října 2014.
Co bude v letošní plavební sezóně nového?
Změna
Z
tarifu bude u „pojízdných vstupenek“ s hradem Veveří (základní cena
210,- Kč, zlevněná 110, - Kč a rodinná 460,- Kč). Další pojízdné vstupenky budou
společné se ZOO a nově i se Špilberkem a Permoniem.
Novinkou je narozeninová jízdenka – osoby starší 15 let mají v den svých narozenin nárok na zlevněné jízdné, děti od 3 do 15 let jedou v den narozenin zdarma!
Připravuje se také zavedení nových prodejních pokladen na lodích pro platbu
kartou.
PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY
Rekonstrukce ulice Milady Horákové
Z důvodu rekonstrukce ulice Milady Horákové
je tato od soboty 15. března 2014 přibližně
do konce června 2015 neprůjezdná pro veškerou dopravu.
Tramvajová linka 3 je mezi zastávkami Česká
a Vojenská nemocnice obousměrně odkloněna ulicemi Rooseveltovou a Cejl, čímž vynechává zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Na odklonové trase navíc
obsluhuje zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská. V úseku Tkalcovská – Vozovna Komín (– Bystrc, Rakovecká) je
linka 3 doplněna výlukovou tramvajovou linkou x3.
Zastávku Dětská nemocnice obsluhuje úvraťově
zakončená výluková tramvajová linka x3 provozovaná v trase Dětská nemocnice – Jugoslávská –
Tkalcovská – Malinovského náměstí – Janáčkovo
divadlo – Česká – Konečného náměstí – Tábor – Vozovna Komín (– Bystrc, Rakovecká). V provozu je
v pracovních dnech od 5 do 23 hodin a v nepracovních dnech od 6 do 23 hodin ve shodných intervalových parametrech jako souběžná linka 3.
Tramvajová linka 5 je mezi zastávkami Česká
a Jugoslávská obousměrně odkloněna ulicemi Rooseveltovou a Cejl, čímž vynechá zastávky Moravské
náměstí, Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Na
odklonové trase navíc obsluhuje zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Körnerova
a Tkalcovská. Náhradní dopravu v části vyloučeného úseku, především v oblasti zastávky Náměstí
28. října, zajišťuje výluková autobusová linka x5
vedená po trase Lesnická – Zimní stadion – Schodová – Náměstí 28. října – Janáčkovo divadlo,
v opačném směru navíc obsluhuje zastávku Moravské náměstí. Linka x5 je v provozu v pracovních
dnech od 5 do 23 hodin a v nepracovních dnech od
6 do 23 hodin a je v zastávce Lesnická provozně propojena s linkou 46 od Lesné a Štefánikovy čtvrti.
Tramvajová linka 9 je rozdělena na dva úseky
s provozním označením 9 a x9. Linka 9 jede v úseku
Juliánov – Vlhká po své trase a dále jednosměrným
okruhem přes zastávky Hlavní nádraží (vedle smyčky trolejbusů) – Malinovského náměstí – Janáčkovo
divadlo – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží (2. kolej) a zpět do Juliánova. Linka x9 jede po
trase Lesná, Čertova rokle – Lesnická – Jugoslávská
– Tkalcovská – Malinovského náměstí a dále jednosměrným okruhem po trase Hlavní nádraží (1. kolej)
– Náměstí Svobody – Česká – Janáčkovo divadlo –
Malinovského náměstí a zpět na Lesnou.
Tramvajová linka 11 jede v úseku Lesná, Čertova rokle – Česká po své trase a dále odklonem
přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nemocnice u sv.
Anny do zastávky Mendlovo náměstí, čímž vynechává všechny zastávky v úseku Grohova – Bystrc,
Rakovecká. V úseku Česká – Vozovna Komín (– Bystrc, Rakovecká) je nahrazena linkou x3, na ulici Pekařské linka 11 nahrazuje část spojů linky 5.
Na autobusové lince 53 je ve špičce výrazně
omezen provoz v úseku Štefánikova čtvrť – Stará
osada. Většina spojů je ukončena v zastávce Štefánikova čtvrť umístěné před kruhovým objezdem
v ulici Kohoutově. Tyto spoje vynechávají zastávky v úseku Merhautova – Stará osada. Provoz linky
v úseku Královo Pole, nádraží – Technologický park
je bez omezení.
Autobusová linka 66 je po dobu výluky mimo
provoz. V části trasy je nahrazena zkrácením intervalů na lince 57, zastávky Fügnerova a Bieblova obsluhují tramvajové linky x9 a 11.
Autobusy linky 67 jsou ve směru do Jundrova
mezi zastávkami Malinovského náměstí a Náměstí
28. října odkloněny ulicemi Lidickou, Lužáneckou,
třídou Kpt. Jaroše a Kudelovou (shodně jako linka x5). Na náměstí 28. října obsluhují přeloženou
zastávku (naproti zastávky do centra) a na odklonové trase ve směru do Jundrova navíc zastavují
v zastávkách Janáčkovo divadlo a Moravské náměstí. Ve směru na Zvonařku jedou odklonem ulicemi Příkop, Bratislavská a Jezuitská a obsluhují
své obvyklé zastávky.
Autobusová linka 82 určená především pro
přepravu cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace je mezi zastávkami Vojenská nemocnice a Česká obousměrně odkloněna ulicemi
Cejl a Rooseveltovou, čímž vynechává zastávku
Dětská nemocnice. Náhradou zastavuje v zastávce Tkalcovská, kde je možný přestup na tramvaje
linky x3 směr Dětská nemocnice.
Noční autobusová linka N92 je mezi zastávkami Moravské náměstí a Jugoslávská obousměrně
odkloněna ulicemi Koliště a Cejl, čímž vynechává
zastávky Náměstí 28. října a Dětská nemocnice.
Na odklonové trase obsluhuje navíc zastávky Körnerova a Tkalcovská.
Noční autobusová linka N93 je mezi zastávkami
Moravské náměstí a Zemědělská odkloněna ulicemi
Lidickou, Lužáneckou, třídou Kpt. Jaroše, Kudelovou, Drobného, Erbenovou a Zemědělskou, v opačném směru jede z náměstí 28. října ulicemi Příkop,
Bratislavskou a Kolištěm. Linka po dobu výluky vynechává zastávky Dětská nemocnice, Jugoslávská
a Tomanova. Navíc obsluhuje zastávku Schodová.
Na Moravském náměstí směr Útěchov obsluhuje zastávku společně s linkami N90 a N91 směr Lidická
a na náměstí 28. října přeloženou autobusovou zastávku společně s linkami x5 a 67 u parku.
17
DPMB
Omezení dopravy v křižovatce
Olomoucká x Řípská
Z důvodů výstavby kruhového objezdu v křižovatce
ulic Olomoucká a Řípská je od neděle 16. března
2014 přibližně do konce měsíce června 2014
omezen průjezd touto křižovatkou. Trolejbusy
linky 31 jedou obousměrně odklonem ulicemi
Hviezdoslavovou, Tilhonovou a Vlárskou. Zastávku Vlárská obsluhují společně s linkou 75. Zastávky
Černovičky jsou pro všechny dotčené linky 31, 33,
75, 76, N89, N96, 601, 602, 701, 702 přeloženy do
prostoru mezi výjezd z vozovny trolejbusů a spojovací komunikaci za nákupním centrem Lidl.
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Výluka tramvají do Líšně
Z důvodů výměny kolejových objektů bude od
ranních výjezdů v sobotu 5. dubna do neděle
6. dubna 2014 (předpoklad 20 hodin) vyloučena tramvajová doprava v úseku Bělohorská – Líšeň, Mifkova. Linka 8 bude od zastávky Krásného
odkloněna přes Podstránskou do smyčky Stránská
skála, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Bělohorská – Mifkova. Náhradní doprava bude zajištěna
mimořádnými autobusovými linkami x8 a P78. Linka x8 bude vedena po trase Podstránská – Bělohorská – Bílá hora – Novolíšeňská – Bartákova – Rotreklova – Jírova. Linka P78 bude vedena jako posila
linky 78 po její trase v úseku Židenice, nádraží –
Náměstí Karla IV. / Mifkova. Tramvajová linka 10
bude ve dnech 5.–6. dubna 2014 mimo provoz.
Výluka tramvají v ulici Hybešově
Z důvodů výměny kolejových objektů v ulicích
Hybešově a Nádražní bude od ranních výjezdů
v sobotu 12. dubna do neděle 13. dubna 2014
(předpoklad 16:30 hodin) částečně vyloučen
provoz tramvají v těchto ulicích. Linky 1 a 2 budou v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí, resp. Poříčí obousměrně odkloněny po trase
Náměstí Svobody – Česká – Šilingrovo náměstí –
Mendlovo náměstí, čímž vynechají zastávky Nové
sady, Hybešova a Václavská. Na odklonové trase
obslouží všechny zastávky. Linka 12 bude v úseku Česká – Hlavní nádraží jednosměrně odkloněna přes náměstí Svobody, čímž v tomto směru
vynechá zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x1 vedenou po trase Hlavní nádraží – Nové sady – Hybešova – Václavská – Mendlovo náměstí.
Výluka tramvají ve smyčce
Starý Lískovec
Z důvodů rekonstrukce rozvodny VN v Bohunicích
nebude v neděli 13. dubna 2014 přibližně od
9:15 do přibližně 19:30 pro tramvaje průjezdná
smyčka Starý Lískovec. Tramvajové linky 6 a 8 budou v uvedené době ukončeny již ve smyčce Švermova. Náhradní doprava bude zajištěna v úseku
Švermova – Starý Lískovec, smyčka obousměrnou
tramvají mimořádné linky X, která bude v uvedeném úseku zajišťovat kyvadlovou dopravu po zastávkách na koleji směrem do centra.
Provoz dopravy o Velikonocích
Ve dnech 17. a 18. dubna 2014 budou na všech
základních a středních školách velikonoční prázdniny. V těchto dnech pojedou brněnské městské linky IDS JMK podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY a nepojedou zvláštní
autobusové školní spoje. Na regionálních autobusových linkách IDS JMK (čísla linek vyšší než 100)
nepojedou vybrané spoje označené příslušnou inverzní značkou uvedenou v jízdních řádech.
V neděli 20. dubna 2014 bude doprava vedena podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE s výjimkou tramvajových linek 1, 8, 12 a autobusové
linky 53, pro které bude platit sobotní jízdní řád
(bez nedělního podvečerního posílení).
Na Velikonoční pondělí 21. dubna 2014 bude
doprava vedena podle jízdních řádů platných pro
NEDĚLE. U regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů
označených příslušnými inverzními značkami.
Brněnský půlmaraton 2014
V sobotu 19. dubna 2014 se v ulicích města Brna
uskuteční běžecký závod. V odpoledních hodinách bude vyloučen provoz tramvají v ulici Masarykově, přes náměstí Svobody a v ulici Husově mezi
zastávkami Nové sady a Šilingrovo náměstí. Přímo
v době běhu bude krátkodobě operativně omezen
provoz v ulicích Nádražní, Nových sadech, Hybešově, Václavské, Poříčí, Vídeňské a Křížkovského.
Krátkodobá dopravní omezení se budou týkat linek 1, 2, 4, 5, 6, 9, x9, 10, 12, 44, 60, 84. Rámcový popis opatření bude zveřejněn na našich webových stránkách a informacemi na zastávkách.
Výluka tramvají do Husovic a Obřan
Z důvodů výměny kolejových objektů v ulicích
Nováčkově, Dačického, Dukelské a Valchařské
bude od ranních výjezdů v sobotu 26. dubna do neděle 27. dubna 2014 (předpoklad
18 hodin) vyloučena tramvajová doprava v úseku Vozovna Husovice – Obřany, Babická. Linka 4
bude ukončena v zastávce Mostecká. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna mimořádnou
linkou x4 po trase Mostecká – Vozovna Husovice – Náměstí Republiky – Tomkovo náměstí –
Karlova – Maloměřický most – Proškovo náměstí – Obřanská-u školy – Čtvery hony – Obřanský
most – Obřany, Babická.
Výluka tramvají přes náměstí Svobody
V souvislosti s konáním dětských závodů TOUR DE
KIDS v prostoru náměstí Svobody bude v sobotu
26. dubna 2014 od 12:30 do 17:30 hodin vyloučen provoz tramvají ulicí Masarykovou a přes náměstí Svobody. Linka 4 pojede v úseku Komenského
náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem
ulicí Husovou. Linky 9 a x9 pojedou v úseku Česká – Hlavní nádraží vždy v příslušném směru odklonem ulicí Husovou. Zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh nebudou po dobu výluky obsluhovány.
Provoz dopravy o květnových svátcích
Ve dnech státních svátků 1. května a 8. května 2013 bude doprava vedena podle jízdních
řádů platných pro NEDĚLE. U regionálních linek
IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými
inverzními značkami.
Výluky tramvají do Bystrce
Z důvodů výměny kolejových objektů na několika
místech tramvajové trati bude od ranního zahájení denního provozu v sobotu 3. května nepřetržitě do neděle 4. května 2014 (předpoklad
20:00 hod.) vyloučena tramvajová doprava v úseku Vozovna Komín – Bystrc, Ečerova. Tramvajové
linky 1, 3 a x3 budou ve směru od centra ukončeny
v zastávce Vozovna Komín. Náhradní dopravu ve
vyřazeném úseku Vozovna Komín – Bystrc, Ečerova
zajistí mimořádná autobusová linka x1 s obsluhou
zastávek náhradní dopravy mimo tramvajové těleso. V sobotu 3. května bude přestup mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy realizován
v provizorních zastávkách v blízkosti kolejového
trojúhelníku, v neděli 4. května pak bude přestup
cestujících probíhat v běžných zastávkách Vozovna
Dopravní odbor DPMB, a.s.
Komín.
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno
přijme
ŘIDIČE AUTOBUSŮ A ŘIDIČE TROLEJBUSŮ
Požadujeme:
• věk od 21 let
• řidiči autobusů: řidičské oprávnění sk. D
a průkaz profesní způsobilosti sk. D nebo řidičské
oprávnění B, C – rozšíření na sk. D a získání průkazu
profesní způsobilosti sk. D zajistíme po nástupu
do pracovního poměru
• řidiči trolejbusů: řidičské oprávnění sk. C a průkaz
profesní způsobilosti sk. C,
rozšíření obojího na sk. D zajistíme po nástupu do
pracovního poměru.
V průběhu nástupního řízení
všem uchazečům zajistíme:
• dopravně psychologické vyšetření
• vstupní lékařskou prohlídku
Do vedlejšího zaměstnání – na výpomoc formou
dohody o pracovní činnosti přijmeme – řidiče
autobusů – držitele řidičského oprávnění sk. D
a průkazu profesní způsobilosti sk. D
Podrobné informace
podá osobní oddělení DPMB, a.s., Hlinky 151,
656 46 Brno, telefon 543 171 222, 543 171 235.
18
DPMB
DPMB
19
20
Pro volný čas

Podobné dokumenty